Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Tulltaxans information

Vägledning klassificering


Tullverkets hemsida
www.tullverket.se

Taric söksystem har bytt namn till Tulltaxan och flyttat till en ny URL adress:
tulltaxan.tullverket.se

Swedish customs homepage  
www.tullverket.se 

Taric query system has changed name to Tulltaxan and moved to a new URL address:
tulltaxan.tullverket.se