Anmärkningar till kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

Anmärkningar

1.  Detta kapitel omfattar inte

a) ljus (nr 3406),

b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar enligt nr 3604,

c) garn (inbegripet monofilament), linor, gut o.d. för fiske, i avpassade längder men inte monterade till fiskrevar, enligt kapitel 39, nr 4206 eller avdelning XI,

d) väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 eller 4304,

e) Maskeraddräkter o.d. av textilvara, enligt kapitel 61 eller 62; sport- och idrottsdräkter och specialkläder av textilvara, enligt kapitel 61 eller 62, även sådana som innehåller komponenter såsom kuddar eller stoppning som vid behov ger skydd i armbågs-, knä- eller ljumskområdena (t.ex. fäktningskläder eller fotbollsmålvaktströjor),

f) flaggor och flaggställ av textilvara samt segel för båtar, segelbrädor eller fordon, enligt kapitel 63,

g) skodon för sport eller idrott (andra än skodon med fastsatta skridskor eller rullskridskor) enligt kapitel 64 samt huvudbonader för sport eller idrott, enligt kapitel 65,

h) promenadkäppar, piskor, ridspön o.d. (nr 6602) samt delar till sådana artiklar (nr 6603),

ij) omonterade konstgjorda ögon av glas för dockor eller andra leksaker, enligt nr 7018,

k) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdelning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast (kapitel 39),

l)  ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. enligt nr 8306,

m) vätskepumpar (nr 8413), maskiner och apparater för filtrering och rening av vätskor eller gaser (nr 8421), elektriska motorer (nr 8501), elektriska transformatorer (nr 8504), skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade (nr 8523), apparater för radiostyrning (nr 8526) eller trådlösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll (nr 8543),

n) sportfordon (andra än bobbar och andra sportkälkar) enligt avdelning XVII,

o) tvåhjuliga barncyklar (nr 8712),

p) obemannade luftfartyg (nr 8806),

q) sportbåtar, såsom kanoter och kapproddbåtar (kapitel 89) samt redskap för framdrivning av dessa (kapitel 44 för sådana artiklar som är gjorda av trä),

r) skyddsglasögon för sport och utomhusspel (nr 9004),

s) lockpipor och visselpipor (nr 9208),

t) vapen och andra artiklar enligt kapitel 93,

u) ljusslingor av alla slag (nr 9405),

v) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar (nr 9620),

w) racketsträngar samt tält och andra campingartiklar samt handskar, halvhandskar och vantar (klassificeras efter materialets beskaffenhet),

x) bords-, köks- och toalettartiklar, mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, kläder, säng- och bordslinne, toalett- och kökshanddukar och liknande artiklar med nyttofunktion  (klassificeras efter materialets beskaffenhet).

2.  Detta kapitel omfattar också artiklar i vilka naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentlig beståndsdel.

3.  Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan ska delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt samma nummer som dessa artiklar.

4.  Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan, ska nr 9503 tillämpas även för sådana artiklar enligt det numret som kombinerats med en eller flera artiklar som inte kan anses utgöra satser enligt villkoren i regel 3 b i de allmänna bestämmelserna för tolkning av Kombinerade Nomenklaturen och som om de förelåg separat skulle klassificeras enligt andra nummer, under förutsättning att artiklarna är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln och att kombinationerna har huvudsaklig karaktär av leksaker.

5.  Nr 9503 omfattar inte varor som på grund av sin konstruktion, sina former eller materialets beskaffenhet är igenkännliga som avsedda uteslutande för djur, t.ex. leksaker för sällskapsdjur (klassificeras enligt sina respektive nummer).

6. I nr 9508 förstås med följande uttryck de betydelser som anges:

a) med ”åkattraktioner för nöjesparker” förstås en anordning eller en kombination av anordningar eller utrustning som lyfter, förflyttar eller leder en eller flera personer över eller genom en fast eller begränsad bana, även på vatten, eller inom ett fastställt område, huvudsakligen för förströelse eller underhållning. Dessa åkattraktioner kan kombineras inom en nöjespark, en temapark, en vattenpark eller ett nöjesfält. Dessa åkattraktioner omfattar inte utrustning av sådant slag som vanligen installeras i villaträdgårdar eller på lekplatser,

b) med ”attraktioner för vattenparker” förstås en anordning eller kombination av anordningar eller utrustning som kännetecknas av att de går genom vatten, utan någon fast bana. I begreppet attraktioner för vattenparker ingår endast utrustning som särskilt utformats för vattenparker,

c) Med ”attraktioner för nöjesfält” förstås spel som bygger på tur, styrka eller skicklighet, för vilka det vanligen krävs en maskinist eller en assistent och som kan installeras i permanenta byggnader eller i fristående stånd. Attraktioner för nöjesfält omfattar inte utrustning enligt nr 9504.

Detta nummer omfattar inte utrustning som omfattas av något annat nummer i tulltaxan med mera specificerad varubeskrivning.

 

Anmärkning till undernummer

1.  Nr 9504 50 omfattar

a) videospelskonsoler där bilden reproduceras på en televisionsmottagare, monitor eller annan extern bildskärm eller yta,

b) videospelmaskiner med en inbyggd bildskärm, även bärbara.

Detta nummer omfattar inte videospelskonsoler eller videospelmaskiner som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel (nr 9504 30)


Kompletterande anmärkning

1. Undernummer 9505 10 omfattar följande:

a) Artiklar som allmänt erkänns som traditionella julprydnader och uteslutande tillverkas och utformas som julprydnader.

    Dessa är

    (1) artiklar förknippade med Jesu födelse (dvs. artiklar för den traditionella julkrubban), såsom figurer och djur till julkrubban, Betlehemstjärnor, de tre vise männen och julkrubbor,

    (2) artiklar som erkänns som julprydnader med hänsyn till lång nationell tradition, såsom

    — konstgjorda julgranar,

    — julstrumpor,

    — konstgjorda ”julstockar” (yule log),

    — smällkarameller,

    — jultomtar med eller utan släde,

    — julänglar.

    Undernumret omfattar inte vinterartiklar som är lämpade för en mer generell användning som prydnadsartiklar under vintersäsongen eftersom de på grund av sina objektiva egenskaper inte uteslutande används som julprydnader utan i huvudsak som prydnadsartiklar på vintern, såsom isbitar, snökristaller, stjärnor, renar, rödhakar, snögubbar och andra vinterbilder, oberoende av om färger eller dräkter osv. har anknytning till jul eller inte.

b) Prydnadsartiklar för julgranar.

    Dessa är artiklar som är utformade för att hängas i en julgran (dvs. lätta artiklar, vanligen av icke-varaktigt material, som är utformade för att dekorera en julgran).