Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tredje avdelningen

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Kap 15

1511 90

Oraffinerat palmstearin, huvudsakligen bestående av triglycerider och innehållande mindre än 5 viktprocent fria fettsyror och mindre än 0,25 viktprocent fukt och föroreningar. Produkten föreligger oftast i halvfast form vid rumstemperatur och är den fraktion med hög smältpunkt som erhålls då oraffinerad palmolja fraktioneras i ett eller flera steg. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1511 90 

Raffinerat, blekt och deodoriserat (RBD) palmstearin, huvudsakligen bestående av triglycerider och innehållande mindre än 0,2 viktprocent fria fettsyror och mindre än 0,15 viktprocent fukt och föroreningar. Detta är en vit och gulaktig fast fraktion med en smältpunkt på 33–39 °C som erhålls då palmolja fraktioneras efter att ha kristalliserats vid bestämda temperaturer. Den används som matolja, som bakmargarin och vid tillverkning av konfektyr och bakprodukter. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1517 90

Blandad fettprodukt, bestående av 80 till 90 % utsmält svinfett (ister) och 10 till 20 % talg av nötkreatur, avsedd att förtäras av människor. HSC 29, Annex L/3.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1517 90

Beredning som består av  rapsolja med låg halt av eurukasyra (”Canola”)
i vilken man tillsatt torkad chilipeppar (två fruktkroppar) och svartpepparkorn (cirka 10 volymprocent), allt förpackat i en glasflaska som rymmer cirka 250 ml. HSC 41, Annex N/19.


1517 90

Blandad fettprodukt, bestående av 80 till 90 % utsmält svinfett (ister) och 10 till 20 % talg av nötkreatur, avsedd att förtäras av människor. HSC 29, Annex L/3.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1517 90

Beredning som består av  rapsolja med låg halt av eurukasyra (”Canola”)
i vilken man tillsatt torkad chilipeppar (två fruktkroppar) och svartpepparkorn (cirka 10 volymprocent), allt förpackat i en glasflaska som rymmer cirka 250 ml. HSC 41, Annex N/19.


Tillämpning av de allmänna  bestämmelserna 1 och 6.

1518 00 99

Blandning av rapsolja (97 %) och metylestrar av rapsolja (3 %). Förordning 1858/98 (CCCEC 161). Giltig fr.o.m. 1998-09-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 1518, 1518 00 och 1518 00 99.

Meny