Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Explanatory Notes to CN

Den Kombinerande nomenklaturen (KN) är EU:s legala tulltaxa

Här finns länkar till de engelska versionerna av kommissionens förordningar av de förklarande anmärkningarna till KN.  

Official Journals 

 

Meny