Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan

Ett sökregister

Med hjälp av registret kan du i bokstavsordning söka fram förslag på hur en vara kan klassificeras. I de flesta fall föreslås varukodens fyra första siffror (HS-numret) alternativt så sker hänvisning till ett kapitel i tulltaxan. För att få fram den tiosiffriga varukoden behöver du använda tulltaxan.


Meny