Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till HS (FAHS)

Harmoniserade systemet (HS) används för tulländamål

HS används vid internationell handel och är baserat på en konvention om harmoniserad varubeskrivning och kodifieringssystem. Ett HS-nummer består av fyra siffror och lägger man till en femte och sjätte siffra får man ett HS-undernummer. För att få fram den tiosiffriga varukoden behöver du gå till Tulltaxan. FAHS är indelad efter tulltaxans kapitelordning.

För att underlätta klassificeringen finns det tolkningsregler och kommentarer I de Allmänna bestämmelserna som inleder FAHS.


FAHS publiceras av WCO på engelska och franska i webbverktyget WCO Trade Tools.

https://www.wcotradetools.org/en

Meny