Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Beslut i klassificeringsfrågor

Här samlas beslut om klassificering, klassificering av varor i satser samt en länk till databasen för bindande klassificeringsbesked.


Här publiceras:

  • Klassificeringsuttalanden (Classification Opinions), från WCO på HS-nivå.
  • Kommissionens förordningar (EU) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.
  • Classification Statements, från Tullkodexkommittén. 


Besluten är indelade efter tulltaxans avdelningar eller kapitel.

 

Bindande klassificeringsbesekd för hela EU samlas i en gemensam databas.

Europeiska bindande klassificeringsbesked (EBTI) 


Meny