Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Beslut i klassificeringsfrågor

Här samlas information om beslut, varor i satser, bindande klassificeringsbesked med mera som rör klassificering av varor


Här publiceras:

  • Kommissionens förordningar (EU) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.
  • Klassificeringsuttalanden (Classification Opinions), från WCO på HS-nivå.
  • Classification Statements, från Tullkodexkommittén. 

Dessutom ingår prejudikat och allmänna råd som rör vissa skatteförfattningar. Beslut i klassificeringsfrågor är indelad efter tulltaxans avdelningar eller kapitel.

Europeiska bindande klassificeringsbesked (EBTI) 


Meny