Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till KN (FAKN)

Den Kombinerande nomenklaturen (KN) är EU:s legala tulltaxa

KN är baserat på Harmoniserade systemet (HS). Ett KN-nummer består av åtta siffror och används vid handel inom EU och vid export. För att få fram den tiosiffriga varukoden behöver du använda tulltaxan. FAKN är indelad efter tulltaxans kapitelordning. 

 

Meny