Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Utländska mått och vikter

USA

Volym för spannmål:

1 bushel = 8 gallons = 35,238 dm(1 liter = 1 dm3)

Volym för flytande varor:

1 US gallon (gall) = 4 US quart = 8 pints = 3,785 liter;
1 US quart = 2 pints = 0,9464 liter;
1 pint = 16 fluid ounces = 0,4732 liter

Vikt (massa):

1 short ton = 2 000 pounds = 907,2 kg;
1 cental = 100 pounds = 45,36 kg

Övriga mått och vikter överensstämmer i allmänhet med de i Storbritannien använda.

Storbritannien (UK,    imperial)

Längd:

1 mile = 1 760 yards = 1,609 km
1 nautisk mil = 1,852 km
1 yard (yd) = 3 feet = 0,914 m
1 foot (ft) = 12 inches = 0,305 m
1 inch (in) = 1000 mils = 25,400 mm
1 mil = 0,001 inch = 0,0254 mm = 25,4 mikron (my; µ )
1 microinch = 0,0254 mikron

I länder som inte använder sig av metersystemet mäts t. ex. tunna plastfilmer i tusendelar av tum, dvs. i mils.

½ mil =        

0,0127 mm

= 12,7  µ

1  mil              

0,0254 mm  

25,4  µ

2  mils            

0,0508 mm

50,8   µ

3  mils       

0,0762 mm    

76,2  µ

5  mils             

0,127 mm 

127  µ

10 mils          

0,254 mm  

254  µ


Yta (area):

1 square mile = 2,59 km2
1 acre = 4 050 m2 = 0,405 hektar (ha)
1 square yard (sq.yd) = 0,836 m2
1 square foot (sq.ft) = 0,0929 m2 = 929 cm2
1 square inch (sq.in) = 645 mm2 = 6,45 cm2

Volym:

1 cubic foot (cub.ft) = 28,3 dm3 (1 liter = 1 dm3)
1 cubic inch (cub.in) = 16,4 cm3

1 UK quarter = 8 UK bushels = 290,9 liter
1 UK bushel = 4 pecks = 36,37 liter
1 peck = 2 UK gallons = 9,092 liter
1 UK gallon (gall) = 2 pottles = 4,546 liter
1 pottle = 2 quarts = 2,273 liter
1 quart = 2 pints = 1,137 liter
1 pint = 4 gills = 0,568 liter
1 gill = 5 fluid ounces (fl.oz) = 0,142 liter

Vikt (massa):

AAvoirdupoisvikter (för andra varor än guld, silver, platina och ädelstenar):
   1 (long) ton = 20 hundredweights (centweights) = 1 016 kg;
    1 centweight (cwt) = 4 quarters = 50,8 kg;
    1 quarter (qr) = 2 stones = 28 pounds = 12,7 kg;
    1 pound (lb) = 16 ounces = 0,4536 kg;
    1 ounce (oz) = 0,02835 kg.

B. Troyvikter (för guld, silver, platina och ädelstenar):
    1 pound (lb) = 12 ounces = 373,2 g;
    1 ounce (oz) = 20 pennyweights = 31,1 g;
    1 pennyweight (dwt) = 24 grains = 1,56 g;
    1 grain (gr) = 0,065 g.

Densitet ("täthet"; specifik vikt):

1 lb/in3 = 27 680 kg/m3 (enheter: g/cm3, g/ml, 1000 kg/m3)
1 lb/ft3 = 16,02 kg/m3
1 lb/US gall = 119,8 kg/m3
1 lb/UK gall = 99,78 kg/m3
1 oz/ft3 = 1,001 kg/m3
1 oz/US gall = 7,490 g/liter
1 oz/UK gall = 6,236 g/liter

Omvandlingsfaktorer m.m. för vissa i tulltaxan förekommande måttenheter

Tryck:

SI-enhet för tryck är pascal (Pa). Vanliga multipler är kilopascal (kPa) och megapascal (MPa).
 
För prefixet kilo, k är talfaktorn 103 och för mega, M 106.
 
SI är förkortning av det internationella måttenhetssystemet "Système International d'Unités".

1 Pa = 1 newton/m2 (N/m2); 1000 kPa = 1 N/mm2
Newton (N) är SI-enhet för kraft. 1 N = 1 kg . s2

T.ex. sprängstyrkan enligt Mullen för kraftliner (anm. 1. till under-nummer, kap 48) mäts i kPa och bristningstrycket (sprängtryck; på engelska: burst pressure) av böjliga slangar och rör (HS-nr 3917 31) i MPa.

Definition på sprängtryck: Lägsta, kortvarigt verkande inre tryck vid vilket rör, slang eller liknande produkt brister.

I några länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal.
1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa
1 bar = 1000 millibar (mbar); 1 Pa = 0,01 mbar

Torr,
millimeter kvicksilver (mmHg), fysikalisk atmosfär (atm) och teknisk atmosfär (at) är också enheter för tryck.
1 torr = 1 mmHg = 1/760 atm = 133 N/m2 = 133 Pa
1 atm =760 torr = 101 kPa
1 at = 1 kp/cm2 = 98,1 kPa; 1 kilopond, kp (kgf) = 9,81 N
1 lbf/in2 (psi) = 6,89 kPa; 1 pound force, lbf = 4,45 N
(psi = pound per square inch)

Ytspänning:

SI-enhet för ytspänning är newton per meter, N/m; dvs. kraft per längdenhet. Hanterliga mätvärden erhålls om ytspänningen anges i dyne (dyn) per centimeter (anm. 3. b) till kap 34).

1 N = 1 kg . m/s-2 = 105 dyn = 0,102 kp; 1 dyn = 1 g . cm/s2
1 kilopond, kp (kgf) = 9,81 N

I litteraturen används även enheter N/cm, t. ex. rent vatten har en ytspänning av 72,8 . 10-5 N/cm vid 20 °C.

1 pound force (lbf)/in = 1,751 N/cm

Viskositet:

SI-enhet för dynamisk viskositet är pascalsekund, Pa . s, med multipel mPa . s och för kinematisk viskositet metertvå per sekund, m2/s med multipel mm2/s.

Med hänsyn till praktiska krav ger enheterna centipoise, cP (t. ex. hos vaxer enligt nr 3404) och centistok, cSt lämpliga mätvärden av viskositeter.

1 poise, P = 0,1 Pa . s
1 centipoise, cP = 1 mPa . s
1 stok, St = 100 mm2/s
1 centistok, cSt = 1 mm2/s

Shore-hårdhet (nr 3917):

Hårdhet (på engelska: hardness) är ett materials förmåga att motsätta sig formändring när ett annat hårdare material intrycks mot dess yta. Det finns olika hårdhetsskalor - Shore-skalan är en av dem. Mättekniken hos de olika skalorna grundas dock ofta på samma princip, dvs att man mäter den kraft som krävs för att trycka t. ex. en kula med bestämt mått eller ett stift som hos Shore-hårdhetsprovaren en viss sträcka in i materialet. På Shore-skalan mäts hårdheter av t. ex. termoplaster och gummi från 0 °Sh till 100 °Sh med beteckning A, C eller D för olika hårdhetsområden. Hårdheten 0 °Sh representerar ett fullständigt mjukt, intryckt material och 100 °Sh ett mycket hårt. Mätvärden från en hårdhetsprovare går oftast inte att omvandla till en annan skala.

Tenacitet (anm. 6. till avd. XI)

Töjegenskaper testade som dragstyrka, dragstyvhet, brottöjning, tenacitet etc karaktäriserar ett garns användbarhet till ett visst ändamål. Tenacitet anges som kraft per längdvikt som i tulltaxan med centinewton per tex, cN/tex, men även andra sätt att beteckna tenacitet (på engelska US: tenacity; UK även specific stress) förekommer
 
millinewton per tex, mN/tex
newton per tex, N/tex
gram per denier, g/den            1 den = 0,111 tex
gram per tex, g/tex
gram force per tex, gf/tex        1 pond, p (gf) = 0,981 cN
pound force per tex, lbf/tex      1 lbf = 4,45 N

Ytvikt (massa per area; avd. XI)

Måttenhet för ytvikt av textila dukvaror är g/m2, men från fot-pund-systemet kan det fortfarande förekomma mått på ytvikter som oz/sq.yd eller sq.yd/lb. För omvandling gäller följande formler:

1 lb/sq.yd = 524,6 g/m2
1 oz/sq.yd = 33,91 g/m2

g/m2          oz/sq.yd          sq.yd/lb
 30              0,88              18,1
 40              1,2                13,6
 50              1,5                10,9
 60              1,8                  9,0
 80              2,4                  6,8
 100            3,0                  5,4
 120            3,5                  4,5
 140            4,1                  3,9
 160            4,7                  3,4
 180            5,3                  3,0
 200            5,9                  2,7
 220            6,5                  2,5
 240            7,1                  2,3
 260            7,7                  2,1
 280            8,3                  1,95
 300            8,9                  1,80
 400          11,8                  1,36
 500          14,7                  1,09
 700          20,6                  0,78
 1000         29,5                  0,54
 1200         35,4                  0,45
 1500         44,2                  0,36 

 

 

Meny