Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tjugonde avdelningen


Diverse varor

94 kap. Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Allmänna anvisningar

Med de inskränkningar som följer av nedanstående anvisningar omfattar detta kapitel:

 1. alla möbler och delar till möbler (nr 9401 – 9403);
 2. resårbottnar till sängar; madrasser och andra sängkläder samt liknande inredningsartiklar, som är försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller som är tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag (nr 9404);
 3. belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt delar till sådana artiklar, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans, av vilket material som helst (med undantag av artiklar som består av sådana material som är nämnda i anm. 1 till 71 kap.) samt ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (nr 9405);
 4. monterade eller monteringsfärdiga byggnader (nr 9406).

Med "möbler" avses i detta kapitel:

A. alla slags flyttbara föremål (som inte omfattas av tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning), som är avsedda att placeras på golvet eller marken och som, huvudsakligen för nyttoändamål, används för inredning av bostäder, hotell, teatrar, biografer, kontor, kyrkor, skolor, kaféer, restauranger, laboratorier, sjukhus, tandläkarmottagningar etc. eller av fartyg, luftfartyg, järnvägsvagnar, motorfordon, husvagnar och liknande transportmedel. Det bör observeras att för tillämpning av detta kapitel gäller att också sådana möbler som är avsedda att fästas vid golvet, t.ex. stolar för fartyg, anses som flyttbara föremål. Liknande varor (bänkar, stolar etc.) som är avsedda att användas i trädgårdar, på öppna platser, i parker etc. förs också hit; 

B. följande föremål: 

a)

sådana skåp, bokhyllor, andra möbler med hyllor (inbegripet enskilda hyllor som föreligger tillsammans med stöd för att fästas på en vägg) av flera sammanhörande enheter, vilka är avsedda att hängas upp, fästas på vägg, ställas på varandra eller stå bredvid varandra och som har till uppgift att bära upp olika föremål (böcker, porslin, husgeråd, glasvaror, linne, medikamenter, toalettartiklar, radio- eller televisionsmottagare, prydnadsföremål etc.). Enheter som föreligger särskilt förs också hit;

b)

stolar, bänkar och sängar som är avsedda att hängas upp eller att fästas på vägg.

Med undantag av de varor som är omnämnda i punkt B ovan, avses med "möbler" inte sådana inredningsföremål som är avsedda att placeras på andra möbler eller på hyllor eller att fästas på vägg eller hängas från taket.

Detta kapitel omfattar således inte väggfasta föremål, såsom kläd- och hatthängare o.d., nyckelhängare, borsthängare, tidningshyllor och andra inredningsartiklar, t.ex. skärmar för värmeledningselement. Kapitlet omfattar inte heller följande slag av varor, som inte är avsedda att placeras på golvet: små finsnickeriarbeten och små inredningsartiklar av trä (nr 4420) samt kontorsartiklar (t.ex. sorteringslådor och brevkorgar) av plast eller oädel metall (nr 3926 resp. 8304).

Varor som är inbyggda eller som är avsedda att byggas in (t.ex. skåp samt skärmar för värmeledningselement) och som föreligger tillsammans med monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 och utgör en integrerande del av dessa klassificeras emellertid enligt nr 9406.

Nr 9401 – 9403 omfattar möbler av alla slags material (trä, vide, bambu, rotting, plast, oädel metall, glas, läder, sten, keramiskt material etc.). Sådana möbler klassificeras enligt dessa nummer även om de är stoppade, överklädda, ytbehandlade, snidade, försedda med inläggningar, dekorationsmålningar, länkrullar, speglar eller andra delar av glas.

Det bör emellertid observeras att kapitlet inte omfattar möbler i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår i större utsträckning än som endast mindre väsentliga beståndsdelar (t.ex. monogram och beslag) (71 kap.).

Möbler som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop skall klassificeras som motsvarande möbler i hopsatt skick, under förutsättning att delarna föreligger samtidigt. Detta gäller även om möblerna har skivor eller andra delar av glas, marmor eller annat material (t.ex. bord av trä med skiva av glas, klädskåp av trä med spegel och sideboard med skiva av marmor).

Delar

Detta kapitel omfattar endast delar, även endast grovt tillformade, till varor enligt nr 9401 – 9403 och 9405, när de genom sin form eller andra karakteristiska kännetecken är igenkännliga som uteslutande eller huvudsakligen avsedda för artiklar enligt dessa nummer. De klassificeras enligt detta kapitel när de inte omfattas av nummer med mera specificerad varubeskrivning i andra delar i tulltaxan.

Särskilt föreliggande delar till monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 klassificeras alltid efter sin beskaffenhet enligt sina egna respektive nummer.

Förutom de varor som enligt vad som sägs i de olika anvisningarna nedan inte omfattas av detta kapitel omfattar kapitlet inte heller:

a)

möbellister enligt nr 4409;

b)

falsade, avlånga "brädor" av spånskiva, överdragna med plast eller annat material, avsedda att skåras på tvären och därefter vikas i dessa skåror i U-form för att på så sätt bilda möbeldelar (t.ex. delar till lådor) (nr 4410);

c)

skivor av glas (även speglar), marmor eller annan sten eller av annat material enligt 68 eller 69 kap., även tillskurna, såvida de inte är förenade med andra delar som gör dem tydligt igenkännliga som delar till möbler (t.ex. skåpdörrar med spegel);

d)

fjädrar, lås och andra delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd., av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande artiklar av plast (39 kap.);

e)

leksaksmöbler samt lampor och belysningsartiklar av leksakskaraktär (nr 9503);

f)

samlarobjekt samt antikviteter (97 kap.).


9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler (+)


9401.10 

- Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg 

9401.20 

- Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon 


- Höj- och sänkbara snurrstolar 

9401.31

9401.39

- - Av trä

- - Andra


- Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och campingmöbler 

9401.41

9401.49

- - Av trä

- - Andra


- Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material: 

9401.52 

- - Av bambu

9401.53

- - Av rotting

9401.59

- - Andra 


- Andra sittmöbler, med trästomme: 

9401.61 

- - Med stoppning 

9401.69 

- - Andra 


- Andra sittmöbler, med metallstomme: 

9401.71 

- - Med stoppning 

9401.79 

- - Andra 

9401.80

- Andra sittmöbler


- Delar 

9401.91

9401.99

- - Av trä

- - Andra


Med nedan angivna undantag omfattar detta nummer alla sittmöbler (även för transportmedel, under förutsättning att möblerna uppfyller de i anm. 2 till detta kapitel föreskrivna villkoren), t.ex.:

Fåtöljer, karmstolar, fällstolar, däcksstolar, höga barnstolar, barnsitsar som är avsedda att hängas på ryggstödet av andra sittmöbler (även för transportmedel), bänkar, schäslonger (även med elektrisk uppvärmning), soffor, ottomaner o.d., piano-, rit- och skrivmaskinsstolar samt stolar med kombinerad användning som stege och stol, sittmöbler med inbyggt ljudsystem lämpliga att användas tillsammans med konsoler och maskiner för videospel, med tv- eller satellitmottagare samt med dvd-spelare, cd-spelare, mp3-spelare eller videobandspelare.

Sittmöbler enligt detta nummer kan innehålla andra komponenter som kompletterar sittfunktionen, t.ex. leksaker, en vibrationsfunktion, musik- eller ljudspelare liksom belysning.

Karmstolar, schäslonger, soffor etc. förs till detta nummer även om de är bäddbara.

Numret omfattar emellertid inte:

a)

trappstegar (vanligen nr 4421 eller 7326);

b)

sittkäppar (nr 6602);

c)

artiklar enligt nr 8714 (t.ex. sadlar);

d)

vridstolar med reglerbar hastighet som är avsedda för prövning av reflexer (nr 9019);

e)

stolar och andra sittmöbler enligt nr 9402;

f)

pallar (även med gungmedar), avsedda att vila fötterna på, "lära gåstolar" samt kistor för linne e.d., vilkas användning som sittmöbler är av underordnad betydelse (nr 9403).


Delar

Numret omfattar också igenkännliga delar till stolar och andra sittmöbler, t.ex. ryggar, sitsar och armstöd (även med flätning av strå eller rotting eller försedda med resårer eller stoppning), klädslar till sitsar och ryggstöd för permanent montering samt spiralfjädrar som har satts ihop till möbelresårer för stoppade stolsitsar.

Numret omfattar inte särskilt föreliggande kuddar och madrasser som är försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller som är tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag (nr 9404), även om de uppenbarligen utgör delar till stoppade sittmöbler, t.ex. soffor. Om nämnda artiklar är förenade med andra delar till sittmöbler förs de emellertid till nr 9401. De klassificeras också enligt detta nummer om de föreligger tillsammans med de sittmöbler till vilka de hör.

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 9401.31

Höj- och sänkbara snurrstolar av trä är stolar som har säten som kan snurra runt och i vissa fall tippas. För snurrstolar med stolsrygg, får ryggen tippas oberoende av sätet. Större delen av sätets yta, liksom stolsryggen om det är tillämpligt, ska bestå av trä. Sätet höjs eller sänks med hjälp av en hydraulisk patron, en gaspatron eller en skruv. Snurrstolarna kan ha hjul.

HS-nr 9401.61 och 9401.71

Med "sittmöbler med stoppning" avses sådana sittmöbler som har ett mjukt lager av exempelvis vadd, blånor, djurhår, porös plast eller poröst gummi, vilket är avpassat för möbeln (fast anbragt eller löst) och överklätt med t.ex. vävnad, läder eller plastduk. Som sittmöbler med stoppning klassificeras också (1) sådana möbler vilkas stoppning inte är försedd med klädsel eller endast är överdragen med vit vävnad som i sin tur skall kläs över, (2) sådana möbler som föreligger med borttagbara sits- eller ryggkuddar och som inte kan användas utan sådana kuddar samt (3) sådana möbler som är försedda med spiralfjädrar (för stoppningen). Däremot är förekomsten av horisontellt placerade fjädrar som är avsedda att fästa ett ståltrådsnät, en utspänd vävnad e.d. vid stommen inte tillräcklig för att möblerna skall klassificeras som sittmöbler med stoppning. Som sådana möbler anses inte heller sittmöbler som är direkt överdragna med vävnad, läder, plastduk etc. utan mellanlägg av stoppningsmaterial eller fjädrar och inte heller sittmöbler som är överdragna med ett enstaka lager av vävnad på underlag av ett tunt lager av porös plast.

HS-nr 9401.80

Detta undernummer omfattar även bilbarnstolar lämpliga för färd med spädbarn och parvlar i motorfordon eller andra transportsätt. De är löstagbara och sätts fast på fordonets säte med bilbältet och en läderrem.

9402 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och liknande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar till i detta nummer nämnda artiklar


9402.10 

- Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar; delar till sådana stolar 

9402.90 

- Andra slag 

A. Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

Denna grupp omfattar bl.a.:

 1. operationsbord för kirurgiskt bruk, som är så konstruerade att patienten kan placeras i ett för operationen lämpligt läge genom höjning, sänkning, lutning eller vridning av bordet;
 2. bord (extensionsbord) som är speciellt utformade för komplicerade ortopediska operationer, t.ex. i höfter, skuldror eller ryggrad;
 3. bord, ofta försedda med fastspänningsanordningar, för vivisektion och andra operationer av djur;
 4. bord, undersökningschäslonger o.d. för klinisk undersökning, medicinsk behandling, massage etc.; bord och stolar som är avsedda att användas vid obstetriska, gynekologiska, urologiska, cystoskopiska etc. undersökningar eller operationer eller vid behandling av öron, näsa, hals eller ögon.
  Det bör emellertid observeras, att numret inte omfattar bord och stolar som är speciellt avsedda för röntgenundersökning eller röntgenbehandling (nr 9022);
 5. specialtillverkade stolar och pallar för läkare;
 6. förlossningssängar, vanligen med en nedre, bäckenförsedd del, som kan skjutas under den övre delen;
 7. sängar med mekaniska anordningar, med vilka skadade eller sjuka personer kan lyftas utan skakningar eller ges hygienisk vård utan att behöva flyttas;
 8. sängar med ställbara resårbottnar, som är speciellt utformade för terapeutisk behandling av lungtuberkulos eller andra sjukdomar;
 9. sängar med spjälor eller andra anordningar för behandling av vrickningar, benbrott o.d. Sådana anordningar som endast är avsedda att fästas på men som inte fast förenade med sängen förs till nr 9021. Sängar utan mekaniska anordningar förs till nr 9403;
 10. bårar och bårvagnar för att förflytta patienter inom sjukhus, kliniker etc. Numret omfattar inte sådana fordon som används för förflyttning av rörelsehindrade utomhus (87 kap.);
 11. smärre bord, skåpbord o.d. (även på hjul) som är specialtillverkade för instrument, förbandsartiklar eller annan utrustning för medicinskt, kirurgiskt eller anestetiskt bruk; vagnar med anordningar för sterilisering av instrument; specialställ med desinfektionsskålar; behållare (vanligen på hjul) med automatisk öppnings- och tillslutningsanordning för sterila förbandsartiklar samt lådor (även på hjul) för använda förband; flaskställ, stativ för irrigatorer (sköljkannor) o.d., även på vridbara länkrullar; specialskåp och speciallådor för instrument, förbandsartiklar etc.;
 12. tandläkarstolar (inbegripet liggstolar för narkos) utan inbyggd dentalutrustning enligt nr 9018, på centrumpelare med mekaniska anordningar (vanligen teleskopiska) för höjning, tillbakalutning eller vridning av stolen, som också kan vara försedd med annan utrustning, t.ex. belysning.

Numret omfattar inte spottkoppar med sköljanordning till tandläkarstolar, även på sockel eller stativ, och tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning enligt nr 9018 (nr 9018).

Det bör observeras att nr 9402 endast omfattar sådana möbler som är speciellt konstruerade för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk. Möbler med allmän användning omfattas således inte av detta nummer.

B. Frisörstolar och liknande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas

Denna grupp omfattar frisörstolar och liknande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas.

Det bör emellertid observeras att numret inte omfattar pianostolar, gungstolar med mekaniska anordningar, svängstolar etc. (nr 9401).

C. Delar

Delar till ovannämnda artiklar klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att de är igenkännliga som delar till dessa artiklar.

Bland sådana delar märks:

 1. specialanordningar som är avsedda att fästas vid operationsbord för att hindra patienten att röra sig, t.ex. hållare för underben, lår och axlar samt ben-, huvud-, arm- och bröststöd;
 2. vissa tydligt igenkännliga delar till tandläkarstolar, t.ex. ryggstycken, huvud-, fot-, arm- och armbågsstöd.

9403 Andra möbler samt delar till sådana möbler


9403.10 

- Kontorsmöbler av metall 

9403.20 

- Andra möbler av metall 

9403.30 

- Kontorsmöbler av trä 

9403.40

- Köksmöbler av trä 

9403.50 

- Sovrumsmöbler av trä 

9403.60 

- Andra möbler av trä 

9403.70 

- Möbler av plast 


- Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande material: 

9403.82 

- - Av bambu

9403.83

- - Av rotting

9403.89 

- - Andra 

 

- Delar 

9403.91

9403.99

- - Av trä

- - Andra


Detta nummer omfattar möbler och delar till möbler som inte omfattas av de föregående numren. Det omfattar både möbler med allmän användning (t.ex. skåp, vitriner, bord, telefonställ, skrivbord, sekretärer, bokhyllor och andra möbler med hyllor (inbegripet enskilda hyllor som föreligger tillsammans med stöd för att fästas på en vägg) etc.) och möbler med speciell användning.

Numret omfattar bl.a. möbler för:

 1. bostäder, hotell etc., t.ex. skåp; kistor, såsom klädkistor och brödkistor; chiffonjéer och andra byråar; piedestaler och blomsterbord; toalettbord; pelarbord; klädskåp och linneskåp; klädställ och paraplyställ; sideboard, serveringsbord och skänkar; matskåp; nattduksbord; sängar (inbegripet sängskåp, tältsängar, hopfällbara sängar, barnsängar etc.); sybord; pallar och fotpallar avsedda att vila fötterna på (även med gungmedar), eldskärmar; skärmar för att förhindra drag; pelaraskfat; notskåp, nothyllor och notställ; lekhagar (för småbarn); serveringsvagnar (även med värmeplatta);
 2. kontor, t.ex. klädskåp, kortregisterskåp, vagnar för transport av handlingar samt dokumentskåp;
 3. skolor, t.ex. pulpeter, katedrar, ställ (för svarta tavlor, kartor etc.);
 4. kyrkor, t.ex. altaren, biktstolar, predikstolar, nattvardsbänkar och korpulpeter;
 5. affärer, lager, verkstäder etc.; t.ex. butiksdiskar; klädställ; hyllenheter; skåp med fack och backar; verktygsskåp; specialmöbler (med lådor eller backar) för tryckerier;
 6. laboratorier och ritkontor, t.ex. mikroskopbord; laboratoriebänkar (även med glasfack, gaskranar etc.); dragskåp; ritbord utan utrustning.

Numret omfattar inte:

a)

reskistor, koffertar o.d., som inte har karaktär av möbler (nr 4202);

b)

stegar, trappstegar, bockar, hyvelbänkar o.d., som inte har karaktär av möbler. Dessa klassificeras efter materialets beskaffenhet (nr 4421, 7326 etc.);

c)

delar (t.ex. ramar, dörrar och hyllor) till skåp etc. som är avsedda att byggas in i väggar (nr 4418 om av trä);

d)

papperskorgar (av plast, nr 3926; av flätningsmaterial, nr 4602; av oädel metall, nr 7326, 7419 etc.);

e)

hängmattor (i allmänhet nr 5608 eller 6306);

f)

speglar som är avsedda att placeras på golvet eller marken, t.ex. stora svängbara toalettspeglar för skoaffärer, skrädderier etc. (nr 7009);

g)

armerade eller på annat sätt förstärkta kassaskåp (nr 8303). Skåp som är speciellt konstruerade för att motstå brand, stötar eller hoppressning och vilkas väggar inte erbjuder särskilt stort motstånd mot försök till uppbrytning genom borrning eller skärning klassificeras däremot enligt nr 9403;

h)

kylskåp, glassmaskiner etc., dvs. skåp etc. som har karaktär av möbler men som också är försedda eller avsedda att förses med antingen ett kylaggregat eller en evaporator till ett kylaggregat (nr 8418 – se anm. 1 e till 94 kap.). Isskåp, islådor o.d. samt skåp som saknar kylelement och inte heller är avsedda att förses med sådana utan som har isolerats enbart med glasfiber, kork, ull etc. förs emellertid till detta nummer;

ij)

möbler som är speciellt konstruerade för symaskiner eller som är avsedda att utgöra underlag för sådana, även om de skulle kunna användas som möbler då maskinen inte används; skyddshuvar, lådor, utdragsskivor och andra delar till sådana möbler (nr 8452);

k)

möbler som är speciellt konstruerade för att utgöra delar till apparater enligt nr 8518 (nr 8518), enligt nr nr 8519 eller 8521 (nr 8522) eller enligt nr 8525 – 8528 (nr 8529);

l)

ritbord som är utrustade med instrument, t.ex. pantografer (nr 9017);

m)

spottkoppar till tandläkarstolar (nr 9018);

n)

resårbottnar till sängar (nr 9404);

o)

belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (nr 9405);

p)

biljardbord och andra möbler som är speciellt konstruerade för spel, enligt nr 9504, samt möbler för trollerikonster, enligt nr 9505.


9404 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag


9404.10 

- Resårbottnar till sängar 


- Madrasser: 

9404.21 

- - Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag 

9404.29 

- - Av annat material 

9404.30 

9404.40

- Sovsäckar 

- Quiltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra sängtäcken

9404.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar:

A. resårbottnar till sängar, dvs. den fjädrande delen av en säng, vilka vanligen består av en ram av metall eller trä med resårer eller trådnät eller av en träram med inbyggda resårer och tygklädd stoppning.

    Numret omfattar emellertid inte spiralfjädrar som har satts ihop till möbelresårer för stolar eller andra sittmöbler (nr 9401) samt omonterade nät av järn- eller ståltråd (nr 7314);

B. sängkläder och liknande inredningsartiklar, som är försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst (bomull, ull, tagel, dun, syntetfibrer etc.) eller som är tillverkade av poröst gummi eller porös plast (med eller utan överdrag av vävnad, plast etc.), t.ex.:

 1. madrasser, inbegripet madrasser med metallram;
 2. quiltade täcken, sängöverkast (inbegripet matelasserade sängöverkast samt täcken för barnvagnar), duntäcken och andra sängtäcken (fyllda med dun eller annat material); madrasskydd (ett slags tunna madrasser som är avsedda att placeras mellan resårbottnen och själva madrassen); bolstrar, dynor, kuddar, puffar etc.;
 3. sovsäckar. 

Dessa varor förs till detta nummer även om de är försedda med elektriska uppvärmningsanordningar.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

vattenmadrasser (i allmänhet nr 3926 eller 4016);

b)

uppblåsbara madrasser och huvudkuddar (nr 3926, 4016 eller 6306) eller andra uppblåsbara kuddar (nr 3926, 4014, 4016, 6306 eller 6307);

c)

överdrag av läder för puffar (nr 4205);

d)

sängfiltar (nr 6301);

e)

örngott och påslakan (nr 6302);

f)

kuddöverdrag (nr 6304).


Ang. kuddar eller madrasser som har karaktär av delar till sittmöbler, se anv. till nr 9401.

9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans


 

- Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder: 

9405.11

9405.19;

- - Endast utformade för användning med lysdiodljuskällor (LED)

- - Andra

 

- Elektriska bords- , skrivbords- , säng- eller golvbelysningsarmaturer: 

9405.21

9405.29

- - Endast utformade för användning med lysdiodljuskällor (LED)

- - Andra

 

- Julgransslingor: 

9405.31

9405.39

- - Endast utformade för användning med lysdiodljuskällor (LED)

- - Andra

 

- Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar 

9405.41

- - Fotoelektromotoriska, utformade för användning endast med lysdiodljuskällor (LED)

9405.42

9405.49

- - Andra, endast utformade för användning med lysdiodljuskällor (LED)

- - Andra

9405.50 

- Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska 


- Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. 

9405.61

9405.69

- - Endast utformade för användning med lysdiodljuskällor (LED)

- - Andra


- Delar: 

9405.91 

- - Av glas 

9405.92 

- - Av plast 

9405.99 

- - Av annat material 


I. Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar som tillhör denna grupp kan bestå av vilket material som helst (med undantag av material som är nämnda i anm. 1 till 71 kap.) och kan vara utrustade med vilken ljuskälla som helst (levande ljus, olja, bensin, fotogen, lysgas, acetylen, elektricitet etc.). Elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar enligt detta nummer kan vara försedda med lamphållare, strömställare, sladd och stickpropp, transformator etc., eller, vilket är fallet beträffande lysrörsarmaturer, en termoelektrisk strömbrytare (starter) eller en belastningsspole.

Detta nummer omfattar i synnerhet:

 1. belysningsarmatur och andra belysningsartiklar för inomhusbelysning, t.ex. amplar, globlampor, takbelysningar, kandelabrar, lampetter, golvlampor, bordslampor, sänglampor, skrivbordslampor, nattlampor och vattentäta lampor;
 2. belysningsarmatur för utomhusbelysning, t.ex. gatlyktor, port- och grindlampor samt specialbelysning för offentliga byggnader, monument och parker;
 3. specialarmatur, t.ex. mörkrumslampor, maskinbelysningar (som föreligger särskilt), belysningar för fotoateljéer, inspektionslampor (andra än sådana enligt nr 8512), icke blinkande fyrar för flygfält, skyltfönsterbelysningar, ljusslingor (inbegripet sådana som är utrustade med t.ex. färgade lampor för festbruk eller för julgranar);
 4. belysningsarmatur och belysningsartiklar för fordon enligt 86 kap. samt för luftfartyg, fartyg eller båtar, t.ex.; "strålkastare" för lok och flygplan; lyktor för järnvägsvagnar; skeppslanternor. Det bör emellertid observeras att s.k. sealed beam lamp units klassificeras enligt nr 8539;
 5. bärbara lampor (andra än sådana enligt nr 8513), t.ex. stormlampor, stallyktor, handlyktor och gruvlampor;
 6. kandelabrar och ljusstakar samt ljushållare, t.ex. för pianon.

Denna grupp omfattar också strålkastare. Dessa riktar med hjälp av en reflektor och linser eller enbart med hjälp av en reflektor ett koncentrerat ljusknippe (som vanligen kan regleras) mot en given punkt eller yta. Reflektorerna är vanligen tillverkade av försilvrat glas eller av polerad, försilvrad eller förkromad metall. Linserna är vanligen plankonvexa eller försedda med trappsstegsformiga avsatser (Fresnel-linser).

Strålkastare används t.ex. vid luftvärnsoperationer, på teatrar samt i fotoateljéer och filmateljéer.

II. Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.

Denna grupp omfattar ljusreklamer, ljusskyltar, namnplåtar med belysning (inbegripet vägskyltar) och liknande artiklar, såsom reklamskyltar och adressplåtar av vilket material som helst, under förutsättning att de har en fast, varaktigt monterad ljuskälla.

Delar

Numret omfattar också igenkännliga delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., som inte omfattas av tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning, t.ex.:

 1. upphängningsanordningar (styva eller kedjor) för hängande lampor;
 2. globhållare;
 3. fötter, handtag och skyddshöljen till handlyktor;
 4. brännare till lampor; hållare för glödstrumpor;
 5. lykthus;
 6. reflektorer;
 7. lampglas (raka, bukiga etc.);
 8. små cylindrar av tjockt glas för gruvlampor;
 9. avskärmare (även alabasteravskärmare);
 10. kupor, skärmar (inbegripet trådramar för tillverkning av lampskärmar), glober och liknande artiklar;
 11. prydnadsartiklar för ljuskronor, t.ex. kulor, dropp- eller blomformade stycken, prismor o.d., igenkännliga på grund av sin storlek eller sina fastsättningsanordningar.

Icke elektriska delar till artiklar enligt detta nummer som är kombinerade med elektriska delar klassificeras likaså enligt detta nummer. Numret omfattar inte särskilt föreliggande elektriska delar (t.ex. strömbrytare, lamphållare, sladdar, stickproppar, transformatorer, starters till gasurladdningslampor samt belastningsspolar) (85 kap.).

Numret omfattar inte heller:

a)

stearinljus o.d. (nr 3406);

b)

tjärfacklor (nr 3606);

c)

skyltar, namnskyltar o.d. utan belysning eller med belysning som inte är varaktigt monterad (nr 3926, 70 kap., nr 8310 etc.);

d)

tryckta glober, med inre belysning (nr 4905);

e)

vekar för lampor, av vävt, flätat eller stickat textilmaterial (nr 5908);

f)

glaspärlor och smärre glasartiklar (t.ex. fransar) som är tillverkade av på tråd uppträdda glaspärlor eller små glasrör och som är avsedda att pryda lampskärmar (nr 7018);

g)

elektrisk belysnings- och signalutrustning till cyklar och motorfordon (nr 8512);

h)

elektriska glödlampor och gasurladdningslampor (inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller infrarött ljus såväl som lysrör av olika form, t.ex. slingor, bokstäver, siffror, stjärnor etc.), båglampor samt lysdiodljuskällor (LED) (nr 8539);

ij)

blixtljusapparater för fotografiskt bruk (inbegripet blixtlampor med elektrisk antändning) (nr 9006);

k)

optiska ljussignalapparater (nr 9013);

l)

lampor för diagnostik, undersökning, bestrålning eller annat medicinskt ändamål (nr 9018);

m)

dekorationer, såsom kulörta lyktor (nr 9505).

 

9406 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

9406.10

- Av trä

9406.20

Byggmodulerenheter, av stål

9406.90

- Andra

Detta nummer omfattar monterade eller monteringsfärdiga byggnader av alla slags material.

Dessa byggnader, vilka kan vara av många olika typer, såsom bostadshus, arbetarbodar, kontor, skolor, butiker, skjul, garage och växthus, föreligger i allmänhet i form av:

kompletta byggnader, helt monterade och färdiga för användning;

kompletta byggnader, omonterade;

ofullständiga byggnader, även omonterade, som har karaktär av monterade eller monteringsfärdiga byggnader.


I de fall byggnaderna föreligger omonterade kan de nödvändiga ingående elementen vara delvis ihopsatta (t.ex. väggar och takstolar) eller vara avpassade till storleken (gäller i synnerhet bjälkar och tvärbjälkar) eller i vissa fall föreligga i inte avpassade längder för att sågas eller skäras till på byggplatsen (fönsterbräden, isolering etc.).

Byggnader enligt detta nummer kan förekomma med eller utan utrustning. Endast inbyggd utrustning som normalt levereras tillsammans med byggnaderna skall emellertid klassificeras tillsammans med dessa. Detta gäller bl.a. elektrisk installationsmateriel (kablar, lamphållare, strömställare, ringklockor etc.), uppvärmnings- och luftkonditioneringsutrustning (värmepannor, radiatorer, luftkonditioneringsapparater etc.), sanitär utrustning (badkar, duschar, varmvattenberedare etc.), köksinredning (diskbänkar, spiskåpor, kokspisar etc.) samt vissa möbler (skåp etc.) som är inbyggda eller avsedda att byggas in.

Material för hopmonteringen eller färdigställandet av monterade eller monteringsfärdiga byggnader (t.ex. spik, lim, murbruk, elektriska ledningar och kablar, rör, målningsfärg, tapeter och mattor) skall klassificeras tillsammans med byggnaderna, under förutsättning att det föreligger tillsammans med byggnaderna och i för dessa avpassade kvantiteter.

Särskilt föreliggande utrustning och delar till byggnader, även de som är igenkännliga som delar till dessa byggnader, omfattas inte av detta nummer utan klassificeras alltid enligt sina egna respektive nummer.

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader omfattar ”byggmodulerenheter” med en stålkonstruktion, även kallade moduler. Dessa föreligger vanligtvis i en storlek och i en form som liknar en standardtransportcontainer avsedd för multimodala transporter. De är emellertid helt eller delvis färdigutrustade på insidan, med de väggar, golv, tak, dörrar, fönster och anläggningar för elektricitet och VVS som är lämpliga för den aktuella byggnadstypen. De kan också vara utrustade med andra installationer såsom trappor, inbyggda möbler, köksutrustning, sanitetsutrustning, yttre väggbeklädnad och tak. De är strukturellt självbärande och utformade för att monteras samman med andra moduler horisontellt eller vertikalt till permanenta byggnader, såsom sjukhus, hotell, bostäder, gemensamhetsanläggningar eller skolor. De kan föreligga tillsammans med komponenter som används för att koppla ihop modulerna.


Byggmodulerenheter omfattar emellertid inte enheter med permanenta underreden (chassin) (”mobile homes”) (kapitel 87).


°
° °

 

Förklarande anmärkningar till undernummer

HS-nr 9406.10

Med uttrycket "av trä" i detta nummer avses monterade eller monteringsfärdiga byggnader där stomme, ytterväggar, golv (om det finns ett golv) och andra karaktärgivande byggelement huvudsakligen består av trä.

HS-nr 9406.20

Detta undernummer omfattar inte tillverkade byggnader som föreligger antingen som ”flat pack” eller i monteringsenheter som inte är strukturellt självbärande (nr 9406.90) och helt fristående byggnader, såsom de som används som kiosker eller arbetsplatskontor, som har byggts med transportcontainrar av stål men inte är avsedda att monteras samman med andra moduler (nr 9406.20).

 

95 kap. Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar leksaker av alla slag, oavsett om de är avsedda att roa barn eller vuxna. Det omfattar också utrustning för inom- eller utomhusspel, redskap och annan utrustning för gymnastik, sport eller idrott, vissa redskap för fiske och jakt samt karuseller och annan utrustning för nöjesfält.

Varje nummer i detta kapitel omfattar också igenkännliga delar och tillbehör till artiklar enligt detta kapitel, vilka uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för användning tillsammans med dessa artiklar, under förutsättning att de inte är uteslutna enligt anm. 1 till detta kapitel.

Artiklarna enligt detta kapitel kan i stort sett vara tillverkade av vilket material som helst utom naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall. De får emellertid ha mindre väsentliga beståndsdelar av dessa material.

Förutom de artiklar som enligt nedanstående anvisningar inte förs till detta kapitel omfattar kapitlet inte heller:

a)

fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar enligt nr 3604;

b)

gummiringar och andra varor enligt nr 4011, 4012 eller 4013;

c)

tält och campingartiklar (i allmänhet nr 6306);

d)

vätskepumpar (nr 8413), maskiner och apparater för filtrering och rening av vätskor eller gaser (nr 8421), elektriska motorer (nr 8501), elektriska transformatorer (nr 8504) , skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade (nr 8523), apparater för radiostyrning (nr 8526) eller trådlösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll (nr 8543);

e)

vapen och andra artiklar enligt 93 kap.


[9501]

[9502] 

9503 Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

Detta nummer omfattar följande varor:

A. Leksaker med hjul

Dessa fordon är vanligen så konstruerade att de drivs fram antingen med hjälp av pedaler, handspakar eller andra enkla anordningar, vilka överför kraft till hjulen genom en kedja eller stång eller, som är fallet i fråga om sparkcyklar, genom direkt sparkning med foten mot marken. Andra leksaksfordon är avsedda att dras eller skjutas av annan person eller drivas av en motor.

Hit hör bl.a.:

 1. trehjuliga barncyklar o.d., men inte tvåhjuliga cyklar enligt nr 8712;
 2. två- eller trehjuliga sparkcyklar (kickboards) avsedda att användas av barn, ungdomar eller vuxna, med inställbar eller icke inställbar styrstång och små massiva eller uppblåsbara hjul. De är ibland försedda med ett styre av cykeltyp och med handbroms eller fotbroms på det bakre hjulet;
 3. fot- eller handdrivna leksaker i form av djur;
 4. trampbilar, ofta i form av sportbilar, jeepar, lastbilar etc.;
 5. leksaksfordon som är avsedda att drivas fram med hjälp av handspakar;
 6. andra leksaksfordon (utan mekaniskt transmissionssystem) som är avsedda att dras eller skjutas och som är tillräckligt stora för barn att åka i;
 7. bilar för barn, som framdrivs av en motor.

B. Dockvagnar (t.ex. sulkyer), även hopfällbara

Denna grupp omfattar dockvagnar, även hopfällbara, försedda med två eller flera hjul, såsom liggvagnar, sittvagnar, sulkyer etc. Den inbegriper också sängkläder för dockvagnar, vilka liknar dem som används i docksängar.

C. Dockor

Denna grupp omfattar inte bara dockor som är avsedda att roa barn utan också prydnadsdockor och maskotar samt dockor för kasperteatrar och marionetteatrar och karikerande dockor.

Dockor är vanligen tillverkade av gummi, plast, textilmaterial, vax, keramiskt material, trä, papp, papier-maché eller kombinationer av dessa material. De kan vara ledade och försedda med mekanismer som gör det möjligt att röra på armar, ben, huvud eller ögon, samt mekanismer som frambringar ljud som liknar människorösten. De kan också vara påklädda.

Bland delar och tillbehör till dockor enligt detta nummer märks: huvuden, kroppar, lemmar, ögon (andra än omonterade sådana av glas, enligt nr 7018), rörelsemekanismer för ögon, röstimiterande mekanismer eller andra mekanismer, peruker, kläder, skor och hattar.

D. Andra leksaker

Denna grupp omfattar leksaker som huvudsakligen är avsedda att roa människor (barn eller vuxna). Leksaker, som på grund av sin utformning eller ingående material är igenkännliga som uteslutande avsedda för djur, t.ex. sällskapsdjur, klassificeras däremot inte enligt detta nummer utan efter sin beskaffenhet. Till gruppen hör:

Alla leksaker som inte omfattas av någon av grupperna A – C. Många av dessa leksaker är mekaniska eller elektriska.

Bland dessa leksaker märks:

 1. leksaker som föreställer djur eller icke mänskliga varelser, även om de besitter övervägande mänskliga fysiska kännetecken (t.ex. änglar, robotar, djävlar och monster), inbegripet sådana som används på marionetteatrar;
 2. leksakspistoler och leksaksgevär;
 3. byggleksaker (byggsatser, byggklossar etc.);
 4. leksaksfordon (andra än sådana som omfattas av grupp A), leksakståg (även elektriska), leksaksflygmaskiner, leksaksbåtar etc. samt tillbehör till dessa artiklar (t.ex. järnvägsspår och signaler);
 5. leksaker som är avsedda för barn att rida på men som saknar hjul, t.ex. gunghästar;
 6. icke elektriska leksaksmotorer, leksaksångmaskiner etc.;
 7. leksaksballonger och leksaksdrakar;
 8. tennsoldater o.d. samt befästningar och andra tillbehör till tennsoldater;
 9. leksakssportutrustning, även i satser (t.ex. satser för golf, tennis, bågskytte och biljard; slagträn för baseboll och cricket; hockeyklubbor);
 10. leksaksverktyg och leksaksredskap; leksaksskottkärror;
 11. kino- och skioptikonapparater med leksakskaraktär; leksaksglasögon;
 12. musikinstrument av leksakskaraktär (t.ex. pianon, trumpeter, trummor, grammofoner, munspel, dragspel, xylofoner och speldosor);
 13. dockskåp och dockmöbler samt docksängkläder;
 14. leksaksserviser och andra hushållsartiklar för lek, leksaksbutiker o.d., leksaksbondgårdar etc.;
 15. leksakskulramar;
 16. leksakssymaskiner;
 17. leksaksur;
 18. pedagogiska leksaker (t.ex. satser för kemiska experiment eller för sömnad eller stickning samt leksakstryckerier);
 19. rullband och hopprep (andra än hopprep enligt nr 9506); snurror och käppar till diabolospel; snurror, även brummande; bollar (andra än bollar enligt nr 9504 eller 9506);
 20. böcker eller ark som i huvudsak består av bilder att klippa ut och sätta samman; böcker som innehåller bilder i flera plan eller rörliga bilder, under förutsättning att de har huvudsaklig karaktär av leksaker (se anv. till nr 4903);
 21. leksakskulor (t.ex. ådrade eller flerfärgade glaskulor, oavsett förpackningens art, samt alla slags glaskulor i leksaksförpackningar);
 22. leksakssparbössor; barnskallror, "gubben i lådan"; leksaksteatrar med eller utan figurer etc.;
 23. lektält för barn att användas både inom- och utomhus.

Vissa av de ovannämnda artiklarna (leksaker i form av vapen, verktyg, trädgårdsredskap, tennsoldater etc.) förekommer ofta i satser.

Vissa leksaker (t.ex. i form av elstrykjärn, symaskiner och musikinstrument) kan ha en begränsad praktisk användning men skiljer sig i allmänhet genom sin ringa storlek och begränsade kapacitet från riktiga symaskiner etc.

E. Skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse

Denna grupp omfattar modeller av sådana slag som huvudsakligen är avsedda för förströelse, t.ex. skalenliga modeller, såväl mekaniska som icke mekaniska, av båtar, flygplan, tåg, fordon etc. samt satser av material och delar för tillverkning av sådana modeller. Hit förs dock inte modellsatser med karaktär av tävlingsspel enligt nr 9504 (t.ex. satser som består av miniatyrracerbilar med tillhörande banor).

Denna grupp omfattar också avbildningar av artiklar i naturlig eller övernaturlig storlek, under förutsättning att de är avsedda för förströelse.

F. Pussel av alla slag

°
° °

Satser som består av olika artiklar, vilka om de förelåg separat skulle föras till andra nummer i tulltaxan, klassificeras enligt detta nummer när de föreligger i förpackningar av vilka det tydligt framgår att de skall användas som leksaker (t.ex. pedagogiska leksaker, såsom satser för kemiska experiment, sömnad etc.).

Som framgår av anmärkning 4 till detta kapitel omfattar detta nummer, om inte annat följer av anmärkning 1, även artiklar enligt detta nummer som kombinerats med en eller flera artiklar vilka om de förelåg separat skulle klassificeras enligt andra nummer, under förutsättning att:

a) de kombinerade artiklarna är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln, men kombinationen kan inte anses utgöra en sats enligt villkoren i regel 3 b i de allmänna bestämmelserna för tolkning av den Kombinerade Nomenklaturen; och

b) kombinationen har huvudsaklig karaktär av leksaker. Sådana kombinationer består i allmänhet av en artikel enligt detta nummer och en eller flera artiklar av mindre betydelse (exempelvis små reklamartiklar eller små mängder godis).

*
* *

Delar och tillbehör

Detta nummer omfattar också igenkännliga delar och tillbehör till artiklar enligt detta nummer, vilka uteslutande eller huvudsakligen är lämpliga att användas tillsammans med dessa artiklar, under förutsättning att de inte är undantagna enligt anm. 1 till detta kapitel. Bland sådana delar och tillbehör märks:

 1. mekanismer till speldosor som på grund av sin form, sitt material och sitt enkla utförande inte kan användas i speldosor enligt nr 9208;
 2. förbränningskolvmotorer och andra motorer i miniatyr (andra än elektriska motorer enligt nr 8501), t.ex. sådana som används i modellflygplan och modellbåtar och som bl.a. karakteriseras av liten cylindervolym och låg drivkraft, låg vikt och ringa storlek.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

målningsfärger i leksaksförpackningar (nr 3213);

b)

modelleringspastor som är avsedda för barn (nr 3407);

c)

bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, enligt nr 4903;

d)

dekalkomanier (nr 4908);

e)

ringklockor (inbegripet ringklockor för trehjuliga cyklar eller andra leksaksfordon), bjällror, gonggonger o.d. enligt nr 8306;

f)

obemannade luftfartyg (nr 8806)

g)

speldosor med en påmonterad dockfigur (nr 9208);

h)

spelkort (nr 9504);

ij)

pappershattar, pappersskrikor, masker, lösnäsor o.d. (nr 9505);

k)

färgkritor etc. för barn, enligt nr 9609;

l)

skrivtavlor enligt nr 9610;

m)

provdockor, skyltdockor o.d. samt rörliga figurer av sådana slag som används i skyltfönster (nr 9618);

n)

hoppbollar, med ett eller flera handtag, avsedda för kroppsövningar.

 

9504 Videospelskonsoler och videospelmaskiner, artiklar för sällskapsspel, inbegripet spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord för kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar: spelautomater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel (+)


9504.20 

- Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag 

9504.30 

- Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med undantag av automatisk utrustning för bowlinghallar 

9504.40 

- Spelkort 

9504.50 

- Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana enligt nr 9504 30 

9504.90

- Andra slag 


Detta nummer omfattar bl.a.:

 1. biljardbord av olika slag (med eller utan ben) och tillbehör till sådana bord (t.ex. biljardköer, köstöd, bollar, biljardkrita och markörer med kulor eller glidskivor). Numret omfattar däremot inte mekaniska räkneverk (med valsar o.d.) (nr 9029), mätare som har urverk för att ange speltiden eller den avgift som är beroende av denna (nr 9106) samt ställ för biljardköer (klassificeras enligt nr 9403 eller efter materialets beskaffenhet);
 2. videospelskonsoler och videospelmaskiner enligt definitionen i anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel. Videospelskonsoler och videospelmaskiner vilkas sakliga kännetecken och huvudsakliga funktion är sådan att de är avsedda för underhållningsändamål (spel) fortfarande skall klassificeras under denna rubrik, vare sig de uppfyller anmärkning 6A till kapitel 84 eller inte gällande automatiska databehandlingsmaskiner. Numret omfattar också delar och tillbehör till videospelskonsoler (t.ex. fodral, spelkassetter, handkontroller eller rattar) och videospelmaskiner under förutsättning att de uppfyller villkoren i anm. 3 till detta kapitel. Numret omfattar emellertid inte:
  a) tillvalsutrustning (tangentbord, möss, skivminnesenheter etc.) som uppfyller villkoren i 6 C till 84 kap. (sextonde avd.);
  b) optiska skivor som innehåller spelprogram och som uteslutande används tillsammans med en maskin enligt detta nummer (nr 8523);
 3. bord av möbeltyp som är specialkonstruerade för spel (t.ex. bord med schackspelsskiva);
 4. specialbord för kasinon eller andra spelsalar (t.ex. för roulett- eller miniatyrhästkapplöpningsspel), croupierrakor etc.;
 5. bordsfotboll och liknande spel;
 6. spelautomater som drivs med mynt-, sedlar, bankkort, polletter andra betalningsmedel. Dessa utgör antingen tur- eller skicklighetsspel och är avsedda för spelhallar, kaféer, nöjesfält etc. (t.ex. spelautomater för att öva revolverskytte samt flipperspel av olika slag);
 7. automatiska kägelresare för bowlinghallar, med eller utan motor och elektromekaniska delar. I detta nummer avses med "automatiska kägelresare för bowlinghallar" inte enbart utrustning med vilken käglorna ordnas i triangelform utan också andra typer av utrustning (t.ex. sådan som ordnar käglorna i fyrkant);
 8. kägelspel samt krocketspel för inomhusbruk;
 9. satser som består av miniatyrracerbilar med tillhörande banor och som har karaktär av tävlingsspel;
 10. piltavlor och kastpilar;
 11. spelkort av alla slag (för bridge, tarot, bokstavsspel etc.);
 12. bräden och pjäser till schack-, dam-, domino-, mahjong-, halma- och brädspel etc.;
 13. vissa andra tillbehör som är gemensamma för spel enligt detta nummer, t.ex. tärningar, tärningsbägare, spelmarker, trumfangivare för kortspel samt speciellt utformade dukar för spelbord (t.ex. för roulett).

Numret omfattar inte heller:

a)

lottsedlar, skraplotter, tombolalotter (vanligen nr 4911);

b)

spelbord enligt 94 kap.;

c)

sittmöbler med inbyggt ljudsystem lämpliga att användas tillsammans med konsoler och maskiner för videospel, med tv- eller satellitmottagare samt med dvd-spelare, cd-spelare, mp3-spelare eller videobandspelare (nr 9401);

d)

pussel (nr 9503).


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 9504.50

Detta nummer omfattar inte videospelskonsoler eller videospelmaskiner som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; dessa klassificeras enligt nummer 9504 30.

9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar


9505.10 

- Julprydnader 

9505.90

- Andra slag 


Detta nummer omfattar:

A. prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, vilka med hänsyn till den avsedda användningen vanligen är gjorda av mindre hållbara material, t.ex.:

 1. festdekorationer för dekorering av rum, bord, etc. (t.ex. girlanger, lyktor, etc.; julgransprydnader (glitter, färgade kulor, djur och andra figurer, etc.); tårtprydnader vilka traditionellt är knutna till en speciell högtid (t.ex. djur, flaggor);
 2. julartiklar, tex. konstgjorda julgranar, julkrubbor samt figurer och djur därtill, änglar, julsmällare, julstrumpor, konstgjorda "julstockar" (yule log), jultomtar;
 3. maskeradartiklar, t.ex. masker, lösöron och lösnäsor, peruker, lösskägg och lösmustascher (som inte utgör perukmakeriarbeten enligt nr 6704) samt pappershattar;
 4. flörtkulor av papper eller bomullsvadd, pappersserpentiner, papptrumpeter, pappersskrikor (som rullar ut sig när man blåser i ett munstycke), konfetti, karnevalsparaplyer etc.


Numret omfattar inte:

a)

statyer, statyetter o.d. av sådana slag som används för utsmyckning av gudstjänstlokaler;

b)
artiklar vilka har festutformning, dekoration, emblem eller motiv men samtidigt har en nyttofunktion t.ex. bordsartiklar, köksartiklar, toalettartiklar, mattor, och andra textila golvbeklädnader, dräkter, sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar;

c)


karnevals- och prydnadshattar tillverkade av hållbara material som har en nyttofunktion (65 kap.).


B. trolleri- och skämtartiklar, t.ex. kortlekar, bord, skärmar och behållare, som är speciellt konstruerade för att utföra trollkonster med; skämtartiklar, såsom nyspulver, konfektattrapper, vattensprutande blommor (för rockuppslag) och japanska blommor.

Detta nummer omfattar inte heller: 

a)

naturliga julgranar (6 kap.);

b)

stearinljus (nr 3406);

c)

förpackningar av plast eller papper som används under högtider (klassificeras efter materialets beskaffenhet, t.ex. enligt 39 eller 48 kap.);

d)

julgransfötter (klassificeras efter materialets beskaffenhet);

e)

flaggor och flaggställ av textilmaterial, enligt nr 6307;

f)

ljusslingor av alla slag (nr 9405).9506 Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport (inbegripet bordtennis) eller utomhusspel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar


 

- Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö: 

9506.11 

- - Skidor 

9506.12 

- - Skidbindningar 

9506.19 

- - Annan utrustning 

 

- Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport: 

9506.21 

- - Segelbrädor 

9506.29 

- - Andra 

 

- Golfklubbor och annan golfutrustning: 

9506.31 

- - Kompletta klubbor 

9506.32 

- - Bollar 

9506.39 

- - Annan golfutrustning 

9506.40 

- Bordtennisutrustning 

 

- Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, även osträngade: 

9506.51

- - Tennisracketar, även osträngade 

9506.59 

- - Andra 

 

- Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar: 

9506.61 

- - Tennisbollar 

9506.62 

- - Uppblåsbara bollar 

9506.69 

- - Andra 

9506.70 

- Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skridskor eller rullskridskor 

 

- Andra slag: 

9506.91

- - Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott

9506.99 

- - Andra 


Detta nummer omfattar:

A. utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott, t.ex.:

trapetser och romerska ringar; barrer och räck; balansbommar och gymnastikhästar; satsbräden; klätterlinor och klätterstegar; väggstänger; gymnastikklubbor och hantlar; medicinbollar (kastbollar för motionering); hoppbollar, med ett eller flera handtag, avsedda för kroppsövningar; rodd-, cyklings- och andra motionsapparater; muskelstärkare; startblock; häckar; hoppställningar; hoppstavar; landningsmattor för höjd- eller stavhopp; spjut, diskusar, släggor för släggkastning och kulor för kulstötning; boxbollar och sandsäckar för boxning; boxningsringar och brottningsringar; hinderbanor för militär träning; hopprep för idrottsaktiviteter och fitnessklasser.


B. redskap för annan sport, utomhusspel eller utomhuslek (andra än leksaker enligt nr 9503), t.ex.:


 1. snöskidor och annan utrustning för skidåkning på snö (t.ex. skidbindningar, skidbromsar och skidstavar);
 2. vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport, såsom trampoliner, rutschbanor, simfötter, dykarmasker av sådana slag som används utan syre- eller tryckluftbehållare samt enkla andningsapparater ("snorklar") för simmare eller dykare;
 3. golfklubbor och annan golfutrustning, såsom golfbollar och tees (på vilka golfbollen läggs vid utslag);
 4. artiklar och utrustning för bordtennis, såsom bord (med eller utan ben), racketar, bollar och nät;
 5. racketar (även osträngade) för tennis eller badminton samt liknande racketar (t.ex. för squash);
 6. bollar, andra än golfbollar och bordtennisbollar, t.ex. tennisbollar, fotbollar, rugbybollar och liknande bollar (samt blåsor och höljen till sådana bollar); vattenpolobollar, basketbollar och liknande bollar med ventil; cricketbollar;
 7. skridskor och rullskridskor, inbegripet kängor med fastsatta skridskor eller rullskridskor;
 8. klubbor och slagträn för hockey, cricket, lacrosse etc.; jai alai-slungor, ishockeypuckar, curlingstenar;
 9. nät för diverse spel (tennis, badminton, volleyboll, fotboll, basketboll etc.);
 10. fäktutrustning: floretter, sablar och värjor samt delar till dessa (t.ex. klingor, parerplåtar, kavlar och knappar), etc.;
 11. bågskytteutrustning, såsom bågar, pilar och måltavlor;
 12. utrustning av sådana slag som används på lekplatser för barn (t.ex. gungor, rutschbanor, gungbräden och "giant strides", dvs. karusellanordningar som består av en påle som är fäst i marken och i vars övre ände är fästade ett antal linor);
 13. skyddsutrustning för sport och utomhusspel, t.ex. fäktmasker och fäktvästar, armbågs- och knäskydd, benläder och benskydd för idrott, ishockeybyxor med inbyggda skydd.;
 14. andra artiklar och annan utrustning, såsom redskap för däcktennis, ringkastning eller kägelspel; rullbräden; racketpressar; polo- och krocketklubbor; bumeranger; isyxor; lerduvor och lerduvekastare; bobbar och andra sportkälkar samt liknande transportmedel utan motor, som är avsedda att användas på snö eller is;

C. simbassänger och plaskdammar.

Numret omfattar inte:

a)

strängar till tennisracketar och andra racketar (39 kap., nr 4206 eller elfte avd.);

b)

väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 eller 4304;

c)

idrottshandskar, halvhandskar och vantar för idrott (i allmänhet nr 4203);

d)

avspärrningsnät samt bärkassar av nät för fotbollar, tennisbollar etc. (i allmänhet nr 5608);

e)

sport- och idrottskläder av textilvara, enligt kapitel 61 eller 62, även försedda med skyddsdetaljer av underordnad betydelse, som skyddande stoppning vid armbågar, knän eller gren (exempelvis fäktdräkter eller fotbollsmålvaktströjor).;

f)

segel till båtar, segelbrädor eller fordon, enligt nr 6306;

g)

skodon för sport eller idrott (andra än skodon med fastsatta skridskor eller rullskridskor), enligt 64 kap. samt huvudbonader för sport eller idrott, enligt 65 kap.;

h)

promenadkäppar, piskor, ridspön o.d. (nr 6602) och delar till sådana artiklar (nr 6603);

ij)

sportbåtar (såsom sjöskotrar, kanoter och tävlingsroddbåtar) och sportfordon (andra än bobbar och andra sportkälkar) enligt sjuttonde avd.;

k)

simglasögon och andra skyddsglasögon (nr 9004);

l)

elektromedicinska apparater och andra instrument och apparater enligt nr 9018;

m)

apparater för mekanoterapi (nr 9019);

n)

andningsapparater som används tillsammans med syre- eller tryckluftsbehållare (nr 9020);

o)

artiklar för sportändamål enligt 91 kap.;

p)

bowlingutrustning av alla slag (inbegripet automatiska kägelresare för bowlinghallar) och annan utrustning för sällskapsspel (nr 9504);

q)

aktivitetsbassänger och vågbassänger för åkattraktioner för nöjesparker, attraktioner för vattenparker eller attraktioner för nöjesfält, där vatten cirkuleras för nöje, för att förflytta eller underlätta förflyttning av ett "fordon" längs en specialbyggd bana eller för att skapa vågor och strömmar (nr 9508).

 

9507 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande artiklar för jakt


9507.10 

- Spön 

9507.20 

- Fiskkrokar, även med tafs 

9507.30 

- Spinn- och flugrullar 

9507.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar:

 1. fiskkrokar av alla slag (t.ex. med en eller flera hullingar) och storlekar. De är vanligen av stål och kan vara bronserade, förtenta, försilvrade eller förgyllda;
 2. landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar. Dessa består vanligen av nät av textilgarn eller textilsnören, vilka är monterade på en vid ett handtag fästad ring av metalltråd;
 3. spön och andra redskap för fiske med rev. Spön kan vara av olika storlekar och material (bambu, trä, metall, glasfiber, plast etc.). De kan vara i ett stycke eller flerdelade. Bland redskap för fiske med rev märks sådana artiklar som rullar och rullfästen; konstgjorda agn (t.ex. konstgjorda fiskar, flugor, insekter eller maskar) samt krokar med sådana agn; drag; monterade revar och kastlinor; flöten, även självlysande (av kork, glas, fjäderpennor etc.); vindor för upplindning av revar; monterade ringar för spön (andra än monterade ringar av ädelstenar eller halvädelstenar); sänken och bjällror för fiskespö monterade eller fastsatta på yttre byglar, clips eller andra anordning;
 4. vissa artiklar för jakt, såsom lockfåglar (men inte lockpipor o.d. av alla slag enligt nr 9208 eller uppstoppade fåglar enligt nr 9705) och lärkspeglar.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

fjädrar för tillverkning av konstgjorda flugor (nr 0505 eller 6701);

b)

linor, gut (även imiterad) och liknande artiklar, även i avpassade längder men inte monterade (39 kap., nr 4206 eller elfte avd.);

c)

förvaringspersedlar enligt nr 4202, 4303 eller 4304 (t.ex. jaktväskor och fodral för metspön);

d)

omonterade ringar (klassificeras efter beskaffenheten);

e)

fällor, snaror etc. (klassificeras efter materialets beskaffenhet);

f)

bjällror, inte elektriska, av oädel metall, för fiskredskap, inte monterade eller fastsatta på yttre byglar, clips eller andra anordningar (nr 8306);

g)

lerduvor (nr 9506).

 

9508 Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier; åkattraktioner för nöjesparker och attraktioner för vattenparker; attraktioner för nöjesfält, inbegripet skjutbanor; ambulerande teatrar


9508.10 

- Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier 


- Åkattraktioner för nöjesparker och attraktioner för vattenparker:

9508.21

9508.22

9508.23

9508.24

9508.25

9508.26

9508.29

-- Berg- och dalbanor

-- Karuseller och gungor

-- Radiobilar

-- Rörelsesimulatorer och upplevelsebiografer

-- Vattenåkattraktioner

-- Attraktioner för vattenparker

-- Andra

9508.30

9508.40

- Attraktioner för nöjesfält

- Ambulerande teatrar


Åkattraktioner för nöjesparker, attraktioner för vattenparker, attraktioner för nöjesfält, ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier och ambulerande teatrar klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att de omfattar alla de enheter som behövs för deras normala drift. Numret omfattar också hela cirkusar etc. som består av varor såsom tält, djur, musikinstrument, generatoraggregat, motorer, belysningsanläggningar, bänkar, vapen, ammunition etc., vilka, om de förelåg särskilt, skulle föras till andra nummer i tulltaxan.

Om inte annat följer av bestämmelserna i anm. 1 till detta kapitel omfattar detta nummer särskilt föreliggande artiklar som är igenkännliga som uteslutande eller huvudsakligen avsedda för användning som delar och tillbehör till utrustning för nöjesfält etc. (t.ex. gondoler till gungor och båtar till vattenrutschbanor).

Bland åkattraktioner för nöjesparker och attraktioner för vattenparker enligt detta nummer märks bl.a.:

 1. Berg- och dalbanor. I dessa används en särskild vagn där passageraren sitter fastspänd medan vagnen förflyttas längs en räls som går uppför och nedför i en bestämd bana, ibland med en eller flera inversioner (t.ex. vertikala loopar). Berg- och dalbanor kan ha en eller flera vagnar.
 2. Karuseller och gungor. Dessa rör sig på en och samma höjd över en fast och kontrollerad bana.
 3. Radiobilar.
 4. Rörelsesimulatorer och 4D-biografer. Detta är åkattraktioner med en sittplatsläktare där publiken får se en film eller på annat sätt uppleva en virtuell verklighet samtidigt som stolarna rör sig på ett sätt som motsvarar den åktur som visas.
 5. Vattenåkattraktioner. Ett system med cirkulerande vatten används för att förflytta, eller underlätta förflyttning av, åkaren längs en fast bana där åkaren under färden helt eller delvis kan doppas i vatten.
 6. Attraktioner för vattenparker. Dessa kännetecknas av de går genom vatten inom ett fastställt område men utan någon fast bana. Dessa attraktioner kan omfatta rutschbanor, utrustning för vattenlek som kan vara klättervänlig eller svår att klättra upp på, lekställningar i kompositmaterial avsedda för vattenlek, användarkontroller, vattensprutor och fontäner, vågmaskiner, ”lugna floder” (lazy rivers ) och virvelbassänger.

Bland attraktioner för nöjesfält enligt detta nummer märks bl.a.:

Spel som bygger på tur, styrka eller skicklighet, såsom skjutbanor, kaststånd, myntkastningsstånd (coin tosses), labyrinter och lotteristånd (t.ex. lyckohjul). För dessa krävs vanligen en maskinist eller en assistent, och de kan installeras i permanenta byggnader eller i fristående stånd. Attraktioner för nöjesfält omfattar inte utrustning enligt nummer 9504 och 9506 eller varor som mer specifikt klassificeras på annat ställe i detta kapitel.

Numret omfattar inte:

a)

ambulerande stånd för försäljning av varor (konfektyrer etc.), för utställningar i reklamsyfte, undervisningssyfte etc.;

b)

traktorer och andra transportfordon (inbegripet släpfordon), andra än sådana som är särskilt utformade för och som utgör delar till attraktioner för nöjesfält (t.ex. släpfordon som utgör stöd till karuseller e.d.);

c)

spelautomater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel (nr 9504);

d)

varor som är avsedda att delas ut som priser.


96 kap. Diverse artiklar

Allmänna anvisningar

Detta kapitel omfattar snidningsmaterial och andra formbara material samt varor av sådana material, ävensom kvastar, viskor, borstar, siktar, vissa sybehörsartiklar, viss skriv- och kontorsmateriel, vissa artiklar för rökare, vissa toalettartiklar, vissa absorberande sanitetsprodukter (sanitetsbindor och tamponger, blöjor och liknande artiklar av alla slags material) samt diverse andra artiklar som inte omfattas av andra nummer i tulltaxan med mera specificerad varubeskrivning.

De artiklar som är nämnda i nr 9607 – 9614 och 9616 – 9618 kan bestå helt eller delvis av naturpärlor eller odlade pärlor, av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) eller av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall. I de artiklar som är nämnda i nr 9601 – 9606 och 9615 får emellertid dessa material ingå endast som mindre väsentlig beståndsdel.

9601 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)


9601.10 

- Bearbetat elfenben och varor av elfenben 

9601.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar bearbetade animaliska material, andra än de som är upptagna i nr 9602. De material som hör hit bearbetas huvudsakligen genom snidning. De flesta av dem kan också formpressas.

Med "bearbetade" material förstås i detta nummer sådana material som har undergått bearbetning utöver den enkla beredning eller preparering som är medgiven i tulltaxenumren för ifrågavarande råmaterial (se anv. till nr 0505 – 0508). Numret omfattar sålunda stycken av elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor etc. i form av skivor, plattor, stänger etc. som har tillskurits till viss form (även till kvadratisk eller rektangulär form), polerats eller bearbetats på annat sätt genom slipning, borrning, fräsning, svarvning etc. Varor som är igenkännliga som delar till artiklar förs emellertid inte till detta nummer om delarna omfattas av något annat tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning. Sålunda förs pianotangentskivor och kolvplattor till vapen till nr 9209 resp. 9305. Bearbetade material som inte är igenkännliga som delar till vissa bestämda varor, förs dock till detta nummer (t.ex. rondeller, plattor och remsor för inläggningar etc. eller för tillverkning av pianotangenter).

Under förutsättning att de är bearbetade eller föreligger i form av färdiga varor omfattar numret bl.a. följande snidningsmaterial:

 1. elfenben. I hela tulltaxan anses elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben (se anm. 3 till 5 kap.);
 2. ben, de fasta, hårda delarna av kroppen hos många djur. Det bearbetas nästan uteslutande genom snidning;
 3. sköldpadd, vilken nästan uteslutande erhålls från havssköldpaddor. Sköldpadd, som är gulaktig, brunaktig eller svart till färgen, bibehåller efter nedkylning den form som den på grund av sin smidighet och tänjbarhet kan ges vid uppvärmning;
 4. horn och hornkronor från idisslare. (Kvicke används inte som snidningsmaterial eller för formpressning utan nästan uteslutande för framställning av gelatin.);
 5. naturlig korall (dvs. den kalkartade stommen av havspolyper) samt rekonstruerad korall;
 6. pärlemor, den glänsande, iriserande innerbeklädnaden i vissa mussel- och snäckskal. Ytan verkar vågig fastän den i själva verket är fullkomligt jämn;
 7. hovar, klövar, naglar, klor och näbbar;
 8. ben och liknande material från andra havsdäggdjur;
 9. fjäderspolar;
 10. skal av kräftdjur och blötdjur.

Numret omfattar:

A. Bearbetade animaliska snidningsmaterial

De snidningsmaterial som är omnämnda i tulltaxenumret förs hit under förutsättning att de har undergått bearbetning utöver rengöring, enkel avsågning för att avlägsna överflödiga delar, nedskärning (ibland med en efterföljande grovhyvling) och i vissa fall, blekning, tillplattning, kantputsning eller spjälkning.

Sålunda förs sköldpadd inte hit om den inte har undergått bearbetning, utöver uträtning och avjämning av plåtarna (sistnämnda bearbetning förekommer endast i undantagsfall, eftersom obearbetad sköldpadd nästan alltid föreligger i form av kupiga plåtar med ojämn tjocklek – se anv. till nr 0507, avsnitt B). Numret omfattar inte heller korall från vilken endast den yttre skorpan har tagits bort (nr 0508).

Nr 9601 omfattar också formpressade varor, oavsett formen, som är framställda av skal, plåtar eller klor av sköldpadd eller av rekonstruerade material, som har erhållits av pulver eller avfall av något snidningsmaterial enligt detta nummer.

En av egenskaperna hos sköldpadd är att den kan sammanfogas i varmt tillstånd utan hjälp av något bindemedel. Denna egenskap utnyttjas för att framställa tämligen tjocka plattor genom förening av tunna skal och vid formpressning av varor. En egenskap hos horn är att det mjuknar vid upphettning och kan plattas till eller överföras till pastaform. Det kan därför bearbetas genom formpressning på samma sätt som sköldpadd.

Polerade eller opolerade rondeller, som inte har karaktär av knappämnen (se anv. till nr 9606) samt s.k. jerusalempärlor (dvs. oregelbundet formade pärlor av pärlemor, som endast är genomborrade men inte polerade, sorterade eller bearbetade på annat sätt) förs till detta nummer även om de är temporärt uppträdda.

B. Varor av animaliska snidningsmaterial enligt detta nummer

Denna grupp omfattar bl.a.:

 1. cigarr- och cigarettetuier, snusdosor, puderdosor, spännen, knäppen och läppstiftshylsor;
 2. särskilt föreliggande skaft och infattningar till borstar;
 3. askar av olika slag, tablettdosor samt skyddsfodral för fickur;
 4. skaft till verktyg, knivar, gafflar, rakknivar etc. enligt 82 kap., som föreligger särskilt;
 5. pappersknivar, brevöppnare och bokmärken;
 6. ramar för bilder, målningar etc.;
 7. skyddsomslag för böcker;
 8. artiklar av religiös karaktär;
 9. virknålar och stickor;
 10. mindre prydnadsföremål (t.ex. snidade artiklar av sådana slag som inte förs till nr 9703);
 11. skohorn;
 12. bordsartiklar, såsom knivlägg, små skedar och servettringar;
 13. horn och hornkronor som är monterade i prydnadssyfte (jakttroféer etc.);
 14. kaméer och intaglier, andra än äkta smycken.

Numret omfattar också varor som är tillverkade av speciella skal samt artiklar (t.ex. tandpetare och speciella munstycken för cigarrer) av fjäderspolar. Hit förs emellertid inte fjäderspolar som endast är nedskurna till avpassade längder men inte vidare bearbetade (nr 0505) samt fjäderspolar som är bearbetade till flöten för fiske (nr 9507).

Varor med beläggning eller inläggning av animaliska snidningsmaterial förs till detta nummer under förutsättning att beläggningen eller inläggningen ger varan dess huvudsakliga karaktär. Detta kan vara fallet i fråga om askar, skrin etc. av trä med beläggning eller inläggning av t.ex. elfenben, ben, sköldpadd eller horn.

Detta nummer omfattar inte heller:

a)

artiklar enligt 66 kap. (t.ex. kryckor, skaft, toppar och andra delar till paraplyer, parasoller och promenadkäppar);

b)

inramade speglar av glas (nr 7009);

c)

artiklar av animaliska snidningsmaterial som delvis består av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall, av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) (71 kap.). Sådana varor förs dock till nr 9601 när naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår som endast mindre väsentliga beståndsdelar (t.ex. monogram, initialer och kantbeslag);'

d)

oäkta smycken (nr 7117);

e)

knivar och andra artiklar enligt 82 kap., med skaft eller andra delar av snidningsmaterial eller andra formbara material; skaft eller andra delar av snidningsmaterial eller andra formbara material, som föreligger särskilt, förs dock till detta nummer;

f)

artiklar enligt 90 kap. (t.ex. teaterkikare; infattningar till glasögon, pincenéer, lornjetter e.d. samt delar till sådana infattningar);

g)

artiklar enligt 91 kap. (t.ex. urboetter och urfoder). Skyddsfodral för fickur förs dock till detta nummer;

h)

artiklar enligt 92 kap., t.ex. musikinstrument och delar till musikinstrument (jakthorn, tangenter till pianon och dragspel, strängskruvar, stall etc.);

ij)

artiklar enligt 93 kap. (t.ex. delar till vapen);

k)

artiklar enligt 94 kap. (t.ex. möbler samt belysningsarmatur och andra belysningsartiklar);

l)

artiklar enligt 95 kap. (leksaker, spel och sportartiklar);

m)

 artiklar enligt nr 9603 (t.ex. kvastar och borstar) och 9604. Skaft och infattningar till borstar som föreligger särskilt förs emellertid till nr 9601;

n)

artiklar enligt nr 9605, 9606, 9608, 9611 eller 9613 – 9616 (t.ex. knappar och knappämnen; reservoarpennor, pennskaft etc.; rökpipor samt huvuden, skaft och andra delar till pipor; cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana munstycken; kammar);

o)

artiklar enligt 97 kap. (t.ex. originalskulpturer samt föremål för zoologiska samlingar).


9602 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor, gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin

Ang. vad som förstås med "bearbetade" material och "bearbetat" gelatin hänvisas till anv. till nr 9601, andra stycket, vilket i tillämpliga delar också gäller för varor enligt nr 9602 (se t.ex. också anv. till nr 1404, 1521, 2530, 2714, 3404, 3407 och 3503).

I. Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material

A. Bearbetade vegetabiliska snidningsmaterial

Denna grupp omfattar bearbetade vegetabiliska snidningsmaterial av de slag som är nämnda i anm. 2 a till detta kapitel. Bland dessa märks stennöt (även benämnd vegetabiliskt elfenben), fruktkärnor ("nötter") av dumpalmen och liknande fruktkärnor av andra palmer (tahiti- och palmyranötter etc.), skal av kokosnötter, fruktkärnor av Canna Indica och av Abrus precatorius, dadel- och olivkärnor, fruktkärnor av piassavapalmen samt johannesbrödfrön.

Denna grupp omfattar också varor som har tillverkats genom formpressning av vegetabiliska snidningsmaterial i pulverform.

B. Bearbetade mineraliska snidningsmaterial

Denna grupp omfattar mineraliska snidningsmaterial av de slag som är nämnda i anm. 2 b till detta kapitel.

Numret omfattar inte följande produkter, vilka förs till nr 2530:

a) råa block och stycken av sjöskum eller bärnsten;

b) rekonstruerat sjöskum och rekonstruerad bärnsten, erhållna genom formpressning av avfall av naturligt sjöskum och naturlig bärnsten, i form av plattor, stänger, stavar och liknande stycken, vilka inte har bearbetats efter formpressningen.

C. Varor av vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial

Om inte annat följer av uteslutningarna nedan omfattar denna grupp varor av vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, såsom:

a) mindre prydnadsföremål (t.ex. statyetter);

b) mindre askar, dosor, etuier etc.;

c) rondeller, även polerade (andra än knappämnen – se anv. till nr 9606).


II. Varor, gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin samt varor av icke härdat gelatin

Denna grupp omfattar gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor av olika material, under förutsättning att dessa varor inte är nämnda eller inbegripna i andra nummer i tulltaxan (t.ex. varor av plast – 39 kap., eller av ebonit – 40 kap.). Den omfattar också bearbetat, icke härdat gelatin samt varor av detta material (andra än varor enligt nr 3503 eller 49 kap.).

Med gjutna eller på annat sätt formade varor avses i detta nummer varor som genom gjutningen etc. har erhållit en för sin användning lämplig form. Gjutna etc. block, kuber, plattor, stänger, stavar etc., även med inpräglingar som har åstadkommits under gjutningen, förs däremot inte hit.

Med undantag av vissa varor som enligt nedanstående anvisningar inte omfattas av detta nummer omfattar denna grupp bl.a.:

 1. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor av vax:
  a) konstgjorda bikakor;
  b) vaxformar för elmetallisering;
  c) imitationer av blommor, blad eller frukter som är gjutna i ett stycke eller sammanfogade på annat sätt än genom de metoder (bindning, klistring e.d.) som medför att varorna skall klassificeras enligt nr 6702;
  d) byster, huvuden, figurer eller statyetter (andra än provdockor, skyltdockor o.d. – se anv. till nr 9618, och originalskulpturer – se nr 9703);
  e) vaxpärlor;
  f) T-formade rör som är tillverkade av en beredning på basis av vax och avsedda att användas vid vissa kirurgiska operationer;
  g) imitationer av konfektyrer och andra imitationer för skyltningsändamål som är tillverade av vax;
  h) öronproppar av vax på underlag av bomull;
  ij) vaxremsor som är inneslutna i textilmaterial och avsedda att täta springor i gjutformar av trä;
 2. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor av paraffin (särskilt behållare för fluorvätesyra);
 3. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor av stearin;
 4. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor av kolofonium, t.ex. stråkharts;
 5. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor av kopal (vanligen imitationer av varor av bärnsten);
 6. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor av modelleringsvax (t.ex. blommor och växter som är formade i ett stycke, figurer, statyetter och liknande prydnadsföremål);
 7. gjutna, snidade eller på annat sätt formade varor på basis av mjöl eller stärkelse, med naturliga gummiarter som bindemedel och lackerade (imitationer av blommor eller frukter, formade i ett stycke, statyetter och liknande prydnadsföremål);
 8. blad av icke härdat gelatin, som är skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form. Blad av gelatin med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbearbetade, förs till nr 3503 eller till 49 kap. (t.ex. brevkort) (se anv. till nr 3503). Bland varor av icke härdat gelatin kan nämnas:

a)

små rondeller för att fästa toppar på biljardköer;

b)

kapslar för farmaceutiska produkter och för bränslen till cigarettändare.


Varor med beläggning eller inläggning av vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial eller med vax, stearin etc. förs till detta nummer under förutsättning att beläggningen eller inläggningen ger den färdiga varan dess huvudsakliga karaktär. Detta kan vara fallet i fråga om askar, skrin etc. av trä med beläggning eller inläggning av material som är omnämnda i detta nummer.

Bestämmelserna i anv. till nr 9601 angående varor som inte omfattas av detta nummer gäller också för varor enligt nr 9602.

Numret omfattar inte heller:

a)

sigill- och buteljlack (nr 3214 eller 3404);

b)

stearinljus, vaxljus o.d. (nr 3406);

c)

modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d. (nr 3407);

d)

hektografmassa, valsmassa o.d. på basis av gelatin (nr 3824);

e)

formade varor av torv (nr 6815);

f)

modeller för demonstrationsändamål (nr 9023).

 

9603 Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material


9603.10

- Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft 

 

- Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk, inbegripet borstar som utgör delar till apparater:

9603.21 

- - Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar 

9603.29 

- - Andra 

9603.30 

- Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för kosmetiskt ändamål 

9603.40 

- Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt nr 9603 30); målningsdynor och målningsrullar

9603.50

- Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller fordon 

9603.90 

- Andra slag 


A. Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material med eller utan skaft

Dessa är varor av tämligen enkelt utförande, med eller utan skaft, och används huvudsakligen för sopning av marken (gator, gårdar, stall etc.) eller av golv (t.ex. i fordon). De består vanligen av ett enda, enkelt hopbundet knippe av vegetabiliskt material (kvistar, strån etc.) eller av ett eller flera knippen av grövre strån eller vass, som bildar en kärna på vilken tunnare och längre strån är fästa med textiltrådar. Dessa trådar kan ibland samtidigt bilda dekorativa mönster. Dessa artiklar är vanligen monterade på skaft.

Denna grupp omfattar också flugviftor som är tillverkade på samma sätt men av klenare material.

Kvastar, borstar och viskor är i allmänhet tillverkade av kvistar från björk, hassel, järnek, ljung eller ginst, av halm eller vippor av sorghum, hirs, dådra etc., av fibrer av aloe, kokos, palmer (särskilt piassava) etc. eller av stjälkar av bovete.

B. Andra kvastar; borstar och penslar

Denna grupp omfattar diverse varor, som skiljer sig avsevärt från varandra vad beträffar såväl material som form. De används för toalettändamål, för rengöring inom hushåll, för utstrykning av färger, lim eller andra flytande produkter samt för vissa industriella ändamål (rengöring, polering etc.).

I allmänhet består borstar och penslar som hör till denna grupp av böjliga eller fjädrande fibrer eller strängar i små knippen som är anbringade på ett borstträ eller i en infattning. Målarpenslar består av ett hår- eller fiberknippe som med eller utan hjälp av en metallring eller annan fästanordning är fast anbragt i änden på ett kort borstträ eller skaft.

Gruppen omfattar också borstar och penslar av gummi eller plast som är gjutna i ett stycke.

Olika slags råmaterial används vid framställningen av ovannämnda varor. Själva borstmaterialet kan vara av:

a)

animaliskt ursprung: borst av svin; hår av häst, nötkreatur, get, grävling, mård, skunk, ekorre, iller etc.; s.k. hornborst och valbardsfrans; fjäderpennor;

b)

vegetabiliskt ursprung: kvastdurra, fibrer av istle (eller tampico), kokos eller piassava, espartogräs, vippor av sorghum eller kluven bambu;

c)

konstfibrer (t.ex. av nylon eller viskos);

d)

metalltråd (stål, mässing, brons etc.) eller av andra material, t.ex. garn och snören av bomull eller ull eller av glasfibrer.


Bland material som används för montering eller infattning kan nämnas: trä, plast, ben, horn, elfenben, sköldpadd, ebonit, vissa metaller (stål, aluminium, mässing etc.). I vissa borstar (t.ex. cylindriska maskinborstar och borstar för speciella sopmaskiner) används även läder, papp, filt eller vävnader. Fjäderspolar används som infattningar för vissa penslar.

Borstar, i vilka naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår som endast mindre väsentlig beståndsdel (t.ex. monogram eller kantbeslag) förs också till denna grupp.

Numret omfattar inte borstar i vilka naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår i större utsträckning än som endast mindre väsentliga beståndsdelar (71 kap.).

Denna grupp omfattar bl.a.:

 1. tandborstar, inbegripet borstar för lösgommar;
 2. rakborstar;
 3. andra toalettborstar för personligt bruk (t.ex. hår-, skägg-, mustasch- och ögonfransborstar; nagelborstar; borstar för hårfärgning, etc.); nackborstar för frisörer;
 4. borstar av gummi eller plast som är gjutna i ett stycke och avsedda för toalettändamål (t.ex. för tvättning av händerna), för rengöring av WC-skålar, etc.;
 5. klädes-, hatt- och skoborstar; borstar för rengöring av kammar;
 6. borstar för hushållsbruk (t.ex. skur- och diskborstar, borstar för rengöring av vaskar och tvättställ, borstar för möbler och värmeledningselement och borstar för avlägsnande av smulor från borddukar);
 7. borstar och moppar för rengöring av gator, golv etc.;
 8. specialborstar som är avsedda för rengöring av bilar och består av textilmaterial, även impregnerade med rengöringsmedel;
 9. borstar för vård av djur (hästar, hundar etc.);
 10. borstar för inoljning av vapen, cyklar etc.;
 11. borstar för grammofonskivor, även sådana som är avsedda att monteras på ljudarmen och rengöra skivan automatiskt;
 12. borstar för rengöring av typer och typarmar på skrivmaskiner;
 13. borstar för rengöring av tändstift, filar, delar som skall svetsas, etc.;
 14. borstar för avlägsnande av mossa eller gammal bark från träd eller buskar;
 15. penslar för schablonmålning, även försedda med färgbehållare och anordning för reglering av färgtillförseln;
 16. penslar och borstar (runda eller flata) för stuckatörer, målare, dekoratörer, möbelsnickare, konstnärer etc. Som exempel kan nämnas: borstar för borttvättning av gammal färg eller för limstrykning, tapetborstar, ferniss- och målarpenslar; penslar för vattenfärger; märkpenslar (för tvätt); penslar för porslinsmålning, förgyllning etc.; smärre penslar för kontorsbruk.

Denna grupp omfattar också:

I.

borstar som är monterade på metalltråd (vanligen spiralformigt hopvridna trådar), t.ex.: sotviskor; borstar för rengöring av flaskor, lampglas, rör etc.; piprensare; borstviskare för gevär, revolvrar eller pistoler; borstar för rengöring av musikinstrument, etc.;

II.

borstar som utgör maskindelar, t.ex. borstar till gatsopningsmaskiner, till spinnmaskiner och vävstolar, till slip-, poler- eller andra verktygsmaskiner, till kvarnar, för pappersmaskiner, till urmakar- och juvelerarsvarvar och för maskiner för läder-, päls- och skoindustrin;

III.

borstar för elektriska hushållsapparater (t.ex. golvbonare och dammsugare).


Detta nummer omfattar inte:

a)

infattningar och skaft till borstar (klassificeras efter materialets beskaffenhet);

b)

polerskivor och polerdynor av textilmaterial (nr 5911);

c)

kardbeslag (nr 8448);

d)

disketter för rengöring av skivaggregat till datorer etc. (nr 8473);

e)

borstar och penslar för dentalt bruk eller för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt ändamål (t.ex. strup-penslar samt borstar för tandläkarborrmaskiner) (nr 9018);

f)

borstar med karaktär av leksaker (nr 9503);

g)

pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel (nr 9616).


C. Mekaniska mattsopare utan motor

Dessa är varor av enkelt utförande och består vanligen av ett hjulförsett

hölje med en eller flera cylindriska borstar som roterar när hjulen är i rörelse. De styrs manuellt med hjälp av ett skaft och används huvudsakligen för rengöring av mattor.

Numret omfattar inte motordrivna mattsopare (nr 8479).

D. Moppar och dammvippor

Moppar består av ett knippe av textilgarn eller vegetabiliska fibrer som är monterat på ett skaft. Vissa andra moppar består av en separat moppdyna av textil eller annat material, som är fastsatt på en ram eller ett annat fäste som sitter på ett skaft. Bland moppar kan nämnas damm-, spray- och svampmoppar, för torr eller våt användning för borttagning av fläckar, uppsugning av utspilld vätska, för golvrengöring, disk etc.

Dammvippor består av ett knippe av fjädrar som är monterat på ett skaft och används för att damma av möbler, hyllor, butiksfönster etc. I vissa slag av dammvippor har ”fjädrarna” ersatts av lammull, textilmaterial etc., fästad vid eller virad runt ett handtag.

Numret omfattar inte rengöringsdukar tillverkade av textilmaterial avsedda för att användas som dukar för torkning för hand eller för att sättas fast i en ram eller en platta på ett moppskaft, när de föreligger separat (avd. XI).

E. Bindlar för borsttillverkning

Enligt anm. 3 till detta kapitel omfattar denna grupp endast oinfattade knippen av djurhår, vegetabiliska fibrer, konstfilament etc., som är färdiga att utan isärtagning sättas in i kvastar, borstar eller penslar eller som endast behöver en kompletterande mindre bearbetning, såsom avjämning av topparna, för att göra dem färdiga för sådan insättning.

Numret omfattar därför inte buntar av djurhår, vegetabiliska fibrer eller liknande material, som inte har beretts för borsttillverkning, och inte heller djurhår eller fibrer i buntar som har beretts för borsttillverkning men som skall ytterligare delas upp i mindre knippen före monteringen i infattningarna till borstar och penslar.

Bindlar som tillhör denna grupp används huvudsakligen till rakborstar samt till målar- och tuschpenslar.

Dessa bindlar neddoppas vanligen till omkring en fjärdedel av sin längd i fernissa eller något annat bindemedel, varigenom de blir fasta. För att öka sammanbindningens styrka tillsätts ibland sågspån. Bindlar som är monterade i infattningar (vanligen av metall) förs till grupp B ovan.

Bindlar som efter montering på skaft skall undergå ytterligare bearbetning (t.ex. avrundning av ändarna eller slipning av fiberändarna för att ge fibrerna önskad mjukhet) förs också hit.

F. Målningsrullar och målardynor; avtorkare o.d.

Målningsrullar består av en rulle som är överklädd med lammskinn eller annat material och som är monterad på ett skaft.

Målardynor har en flat yta av t.ex. vävnad som är fastsatt på ett hårt underlag, vanligen av plast. De kan vara försedda med skaft.

Avtorkare o.d. är i allmänhet tillverkade av plast-, gummi- eller filtremsor, som är monterade mellan två blad av trä, metall etc. eller på ett block av trä, metall etc. De används på samma sätt som en borste för behandling av våta ytor.

Gruppen omfattar emellertid inte gummirullar för fotografiskt bruk, vilka består av en eller flera valsar som är monterade på ett handtag (nr 9010).

9604 Handsiktar och handsåll

Med handsiktar och handsåll avses varor som är tillverkade av stark gasvävnad eller annat nätmaterial (med viss masktäthet) och monterade i fyrkantiga eller runda ramar (i allmänhet av trä eller metall). De används för att dela upp fasta ämnen i partiklar efter kornstorlek.

De material som används mest för siktnät är tagel, monofilament av syntet- eller regenatmaterial, garn av natursilke, spunnen gut, metalltråd (av stål, mässing etc.).

Numret omfattar bl.a.:

handsiktar och handsåll för aska, sand, frö, trädgårdsjord etc.; mjölsiktar för hushåll; laboratoriesiktar (för provning av grovleken hos cement, gjutsand, gödselmedel, trämjöl etc.), inbegripet sådana som är hopsättbara till en siktsats; precisionssiktar för sortering av ädelstenar och halvädelstenar (t.ex. diamanter).

Numret omfattar inte:

a)

siktar och såll som står på marken (t.ex. sådana för sållning av jord, grus etc. – i allmänhet nr 7326);

b)

silar av enkel beskaffenhet (t.ex. för ost) som består av en behållare med botten av perforerad plåt; trattar med filtreringsanordning; mjölksilar; silar för filtrering av målningsfärg, slamfärg, lösningar av svampbekämpningsmedel etc. (i allmänhet enligt 73 kap.);

c)

siktar och såll som är avsedda att monteras på maskiner eller apparater (t.ex. för kvarnindustrin eller jordbruket eller för sållning av sten, malm etc.). Sådana artiklar klassificeras med tillämpning av anm. 2 till sextonde avdelningen som maskindelar, i allmänhet enligt samma nummer som den maskin för vilken de enbart eller huvudsakligen är avsedda (t.ex. nr 8437 eller 8474).

 

 9605 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller   kläder

Numret omfattar vissa reseetuier som består av artiklar som var och en omfattas av olika nummer i tulltaxan eller som består av olika artiklar som omfattas av samma tulltaxenummer.

Numret omfattar bl.a.:

a)

satser av artiklar för toalettändamål, som föreligger i etuier av läder, tyg, plast osv., och som innehåller t.ex. gjutna plastaskar, borstar, en kam, en sax, en pincett, en nagelfil, en spegel, en behållare för rakhyvel samt artiklar för manikyr;

b)

satser av sömnadsartiklar, som föreligger i etuier av läder, tyg, plast osv., och som innehåller t.ex. en sax, ett måttband, en trådpåträdare, synålar och sytråd, knappnålar, en fingerborg samt knappar;

c)

satser av artiklar för rengöring av skor, som föreligger i etuier av läder, tyg, plast, plastöverdragen kartong osv., och som innehåller t.ex. borstar, en burk eller tub med skokräm och en rengöringsduk.

 

Numret omfattar inte satser av artiklar för manikyr (nr 8214).

Detta nummer omfattar inte heller satser av artiklar som delas ut av flygbolagen till passagerarna (under resan eller efter ankomsten om deras bagage inte är tillgängligt), bestående av en påse av tyg innehållande artiklar enligt punkterna a-c ovan, kosmetika parfymer eller toalettartiklar, pappersnäsdukar, samt även konfektionerade textilvaror såsom pyjamas, T-tröjor, byxor, korta byxor etc. Varorna i dessa satser klassificeras enligt sina respektive nummer.

9606 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen


9606.10

- Tryckknappar och delar till tryckknappar 

 

- Andra knappar:

9606.21

- - Av plast, inte överdragna med textilmaterial 

9606.22 

- - Av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial 

9606.29

- - Andra 

9606.30 

- Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen 


Detta nummer omfattar knappar (inbegripet kragknappar o.d.), vilka används för att hålla samman eller pryda klädespersedlar, hushållslinne etc. Dessa artiklar kan vara tillverkade av varierande material och de kan innehålla naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall, under förutsättning att dessa sistnämnda material ingår endast som mindre väsentliga beståndsdelar. I annat fall förs varorna till 71 kap.

De viktigaste material som används för tillverkning av knappar är oädla metaller, trä, stennöt, dumpalmsnöt, ben, horn, plast, keramiskt material, glas, ebonit, presspapp, läder, konstläder, elfenben, sköldpadd eller pärlemor. Knappar kan också bestå av kombinationer av dessa material och de kan vara överdragna med textilvara.

Numret omfattar bl.a.:

A. knappar med hål eller öglor. Dessa kan vara av olika storlekar och former alltefter det ändamål för vilket de är avsedda (under- eller överkläder, skodon etc.).

     Kulformiga knappar kan skiljas från pärlor genom att hålet för tråden inte går genom mitten.

     Vissa knappar har en rörlig fastsättningsanordning (s.k. saxpinne), varmed knappen kan sättas fast på plagget utan sömnad. Andra knappar (t.ex. s.k. patentknappar) består av två delar, som trycks fast i varandra;

B. tryckknappar. Dessa består av två eller flera delar och knäpps ihop genom att en del trycks fast i en annan. Tryckknappar kan vara avsedda att sys fast på klädesplagg etc. eller att "nitas" fast (t.ex. tryckknappar för handskar).

     Tryckknappar förs till detta nummer även om de föreligger uppsatta på band av textilmaterial.

 

Numret omfattar också:

 1. knappformar. Dessa artiklar utgör den inre delen eller stommen i vissa slags knappar och är avsedda att kläs över med textilvara, papper, läder etc. De förs hit endast om de är tydligt igenkännliga som avsedda för knapptillverkning. Dessa formar kan vara av trä, violrot etc., men de består vanligen av två metalldelar, av vilka den ena, överdelen, är avsedd att kläs över med textilvara etc., medan den andra, underdelen, skall tryckas in i överdelen och hålla fast textilvaran;
 2. andra knappdelar, igenkännliga som sådana (t.ex. öglor, underdelar och överdelar);
 3. knappämnen. Hit hör bl.a.:
  a) gjutna ämnen såsom de har erhållits vid gjutningen och ännu inte användbara som knappar. Vanligen måste de putsas, förses med hål och poleras, men de är lätt igenkännliga som avsedda för knapptillverkning;
  b) stansade ämnen av metall, vilka består av två delar (överdel och underdel), som är avsedda att passa in i varandra;
  c) ämnen av pärlemor, stennöt, trä etc., som är bearbetade så att de är tydligt igenkännliga som avsedda för knapptillverkning (t.ex. kupade eller urholkade på ena eller båda sidorna eller på annat sätt tillformade, försedda med hål eller upphöjd kant eller polerade). En rondell som bara är utsågad, utskuren eller polerad men inte vidare bearbetad anses däremot inte som knappämne utan klassificeras efter materialets beskaffenhet.

Numret omfattar inte manschettknappar (nr 7113 eller 7117).

9607 Blixtlås och delar till blixtlås

 

- Blixtlås:

9607.11

- - Med krampor av oädel metall

9607.19

- - Andra

9607.20

- Delar


Detta nummer omfattar:

 1. blixtlås, oavsett storleken och användningen (till kläder, skodon, reseffekter etc.).
  De flesta blixtlås består av två smala band av textilmaterial, på vilka krampor (av metall, plast etc.) är fästade. Dessa kan med hjälp av en löpare häktas in i varandra. Ett annat slags blixtlås består av två plastremsor, vilkas ena kant är så utformad att kanterna med en löpare kan fås att gripa in i varandra;
 2. delar till blixtlås, t.ex. krampor, löpare, ändbeslag och – oavsett längden – band som är försedda med krampor.

9608 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609


9608.10

- Kulpennor

9608.20

- Pennor med filtspets eller annan porös spets

9608.30

- Reservoarpennor och liknande pennor: 

9608.40

- Stiftpennor

9608.50

- Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående varunumren

9608.60

- Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare

 

- Andra slag:

9608.91

- - Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor

9608.99

- - Andra


Detta nummer omfattar:

 1. kulpennor. Dessa består i allmänhet av ett hölje som innesluter ett rör med färg vilket avslutas med en kula;
 2. pennor med filtspets eller annan porös spets, inbegripet sådana som liknar reservoarpennor;
 3. reservoarpennor och liknande pennor (med pump, patron, kolv, suganordning etc.) med eller utan skrivpenna eller spets;
 4. pennor för duplicering;
 5. stiftpennor med ett eller flera stift, även med reservstift som vanligen är inneslutna i pennan;
 6. pennskaft (även bestående av flera delar) med eller utan skrivpenna eller huv;
 7. pennförlängare o.d. (t.ex. hållare för kritor eller ritkol).

Delar

Numret omfattar också igenkännliga delar som inte är upptagna eller inbegripna i andra tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning, t.ex.: skrivpennor, oavsett utformningen, inbegripet grovt tillformade ämnen som har stansats ungefär till en skrivpennas form; hållare (clips); reservpatroner för kulpennor som består av kula och bläckbehållare; hållare för kulspetsar eller för filtstycken till textpennor; bläckledare; hylsor till pennor enligt detta nummer; påfyllnings-, skruv- och tryckmekanismer; bläcksäckar av gummi eller andra material; huvar (pennskydd); utbytbara insatser som består av skrivpenna, bläckledare och fastsättningsanordning; spetsar till skrivpennor, vilka utgör små kulor av legeringar av platinametaller eller av vissa volframlegeringar och som används som spetsar på skrivpennor för att förhindra alltför hastig förslitning.

Numret omfattar inte:

a)

bläckpatroner för reservoarpennor (nr 3215);

b)

stålkulor till kulpennor (nr 7326 eller 8482);

c)

dragstift (nr 9017);

d)

blyertsstift (nr 9609).

 

9609 Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr 9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita


9609.10 

- Pennor med stiftet inneslutet i ett hölje

9609.20 

- Blyerts- , anilin- och färgstift 

9609.90 

- Andra slag


De artiklar som omfattas av detta nummer är av två slag:

A. artiklar utan hölje eller endast omlindade med en enkel skyddsremsa av papper (t.ex. kritor, ritkol, blyerts-, anilin- och färgstift, pastellkritor och andra färgkritor samt grifflar);

B. pennor med stiftet inneslutet i ett hölje av trä eller plast eller i vissa fall i en hylsa av flera lager papper.

Sammansättningen av massan i blyertsstift, kritor, färgstift, färgkritor etc. varierar alltefter varornas avsedda användning.

Numret omfattar bl.a.:

 1. grifflar av naturlig eller agglomererad skiffer;
 2. naturlig krita i form av sågade eller utskurna stycken;
 3. konstgjorda kritor, som vanligen är tillverkade på basis av kalciumsulfat eller på basis av kalciumsulfat och kalciumkarbonat, ibland med inblandning av färgämnen;
 4. ritkol, vilket vanligen erhålls genom förkolning av benved;
 5. pastellkritor och andra färgkritor, vilka vanligen är tillverkade av en blandning av krita (eller lera), färgämne, schellack (eller vax), sprit och terpentin;
 6. pennor, med stiftet inneslutet i ett hölje;
 7. stift (t.ex. blyertsstift, vilka består av en blandning av grafit och lera; färgstift, vilka består av metalloxider eller andra mineraliska färgämnen jämte lera, krita eller vax; anilinstift, som består av lera som har färgats med anilinfärgämne eller fuchsin);
 8. litografiska kritor på basis av kimrök, vax, tvål och talg;
 9. "keramiska" kritor på basis av förglasbara färgämnen, fetter, kakaosmör, vax etc.

Numret omfattar också pennor med radergummi eller andra tillbehör.

Hit förs också skräddarkrita (vilken består av steatit).

Numret omfattar inte:

a)

krita, obearbetad (nr 2509);

b)

medicinska stift (t.ex. migränstift) (nr 3004);

c)

stift för kosmetiskt bruk eller för toalettändamål (t.ex. ögonbrynsstift och adstringerande stift) (nr 3304 eller 3307);

d)

biljardkrita (nr 9504).


9610 Skrivtavlor, även försedda med ram

Detta nummer omfattar skrivtavlor som är tydligt avsedda att användas för skrivning eller ritning med griffel, krita eller markörer med filt- eller fiberspets (t.ex. griffeltavlor för skolbarn, skrivtavlor för klassrum samt vissa anslagstavlor).

Dessa artiklar, med eller utan ram, kan vara tillverkade av naturlig eller agglomererad skiffer eller kan bestå av annat material (trä, papp, textilmaterial, asbestcement etc.) som är överdraget på ena sidan eller båda sidor med skifferpulver eller annat ämne som är lämpligt att skriva på eller med plastfolie.

Skrivtavlor kan vara försedda med permanenta markeringar (linjer, rutor, varuförteckningar etc.) eller vara kombinerade med kulram.

Detta nummer omfattar inte skriv- eller rittavlor som inte är färdiga för användning (nr 2514 eller 6803).

9611 Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning eller prägling av etiketter); s.k. typtryckerier

Detta nummer omfattar datumstämplar, sigillstämplar och liknande stämplar samt s.k. typtryckerier, under förutsättning att de vid användningen är avsedda att hållas i handen. (Sigill-, datum- och liknande stämplar med bottenplatta för fastsättning på bord etc. eller avsedda att fungera på ett stativ förs inte till detta nummer – se anv. till nr 8472).

Hit hör bl.a.:

 1. sigillstämplar, med eller utan gravering eller handtag;
 2. andra stämplar, med eller utan textband eller anordning för självfärgning, t.ex. datumstämplar, omställbara stämplar, etiketteringsstämplar, pagineringsstämplar (även automatiska), rullstämplar, fickstämplar (vilka vanligen består av en stämpel och en färgdyna i en skyddsdosa);
 3. stämplar för utbytbara bokstäver, siffror o.d. Vissa sådana stämplar kan ha permanent text eller bild (t.ex. poststämplar i vilka endast datum ändras);
 4. små s.k. typtryckerier (inte utgörande leksaker), som består av en ask som innehåller typhållare, vilken används för hand, utbytbara typer, pincett och färgdyna;
 5. handstämplar (även med hålstans) för stämpling av datum eller andra beteckningar på biljetter.

Numret omfattar inte:

a)

plomberingstänger och tänger för märkning av djur (nr 8203);

b)

brännstämplar och siffer- eller bokstavsstansar (nr 8205);

c)

bokstäver, siffror o.d., omonterade, av sådana slag som används i tryckpressar (nr 8442). Andra slag av omonterade typer klassificeras efter materialets beskaffenhet;

d)

pressar med bottenplatta, handmanövrerade och avsedda för prägling i relief (nr 8472);

e)

apparater med urverk för tidsstämpling, t.ex. tiden för mottagandet av ett brev (nr 9106).9612 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor, (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask


9612.10 

- Färgband 

9612.20 

- Färgdynor 


Detta nummer omfattar:

 1. färgband (även på spolar eller i patroner) för skrivmaskiner, räknemaskiner eller andra maskiner med anordningar för tryckning med färgband (automatiska vågar, tabuleringsmaskiner, teleprintar etc.).
  Hit förs också med bläck, färg e.d. impregnerade eller överdragna band som används i barografer, termografer etc. för att ge ett avtryck av den kurva som instrumentnålen beskriver. De är vanligen försedda med fastsättningsanordningar av metall. Materialet i dessa färgband utgörs vanligen av textilvävnad men kan även bestå av plast eller papper. Ifrågavarande band förs hit endast då de är preparerade för att kunna ge ett avtryck (t.ex. impregnerade eller överdragna med bläck, färg etc.).

  Numret omfattar inte:
  a) karbonpappersremsor och remsor av annat kopieringspapper, i rullar, avsedda att åstadkomma dubblettexemplar i räknemaskiner, kassakontrollapparater etc. och inte lämpliga för användning som färgband i skrivmaskiner etc. Dessa remsor, som vanligen är mycket bredare än färgband för skrivmaskiner etc. (bredden överstiger i regel 3 cm), förs till 48 kap.;
  b) band som inte är preparerade (impregnerade, överdragna etc.) för att ge ett avtryck. Dessa band förs allt efter materialets beskaffenhet till 39 kap., elfte avd. etc.;
  c) tomma spolar (klassificeras efter materialets beskaffenhet).

 2. färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), för datumstämplar etc. De består i allmänhet av filt, vävnad eller annat absorberande material på ett underlag av trä, metall eller plast, ofta i form av en ask.
  Färgvalsar som används för hand omfattas inte av detta nummer utan klassificeras efter materialets beskaffenhet.

9613 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar


9613.10 

- Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara 

9613.20 

- Ficktändare för gas, påfyllningsbara

9613.80

- Andra tändare 

9613.90 

- Delar 


Detta nummer omfattar bl.a. följande varor.

 1. Mekaniska tändare. I dessa framkallas gnistor vanligen med hjälp av ett räfflat hjul som bringas att rotera mot en tändsten (i allmänhet av en järnceriumlegering).
 2. Elektriska tändare. Ström från elnätet eller från ett batteri alstrar gnistor eller bringar i vissa slags tändare ett elektriskt motstånd att glöda.
 3. Kemiska tändare. I dessa bringas en katalysator (vanligen platinasvamp) att glöda genom katalytisk verkan i närvaro av en gas.
 4. Icke mekaniska tändare. En typ består av en behållare med invändig bränslereservoar samt en liten löstagbar metallstav (slagstift) med stålspets. När stålspetsen slås emot en tändsten som är fastsatt på utsidan av behållaren uppstår en gnista, vilken tänder ett nära stålspetsen befintligt lättantändligt material.

De tändare som omfattas av detta nummer kan utgöra fick- eller bordständare eller vara avsedda att sättas fast på en vägg, en gasspis etc. Hit förs också tändare för bilar eller andra fordon.

Tändare som är kombinerade med andra föremål (t.ex. cigarettfodral, puderdosor, fick- eller armbandsur /i allmänhet med digital urtavla/ eller elektroniska räknedosor) klassificeras enligt de allmänna tolkningsreglerna.

Numret omfattar också igenkännliga delar till tändare (t.ex. ytterhöljen, räfflade hjul, tomma eller fyllda bränslebehållare).

Numret omfattar inte tändmedel enligt nr 3603, tändstenar (nr 3606), vekar (nr 5908 eller 7019) samt bränslen i behållare (ampuller, flaskor, burkar etc.) av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare (i allmänhet nr 3606).

9614 Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar

Detta nummer omfattar:

 1. rökpipor av alla slag (även indianpipor, s.k. turkiska pipor, vattenpipor etc.);
 2. piphuvuden;
 3. cigarr- och cigarettmunstycken;
 4. ämnen av trä eller briarrot, som är grovt tillformade för tillverkning av pipor.

De material som mest används för tillverkning av dessa artiklar (eller av skaft, munstycken och andra delar) är terrakotta eller annat keramiskt material, trä (av buxbom, körsbärsträd etc.), briarrot, bärnsten, sjöskum, kopal, elfenben, pärlemor, ebonit, steatit och lera.

Numret omfattar också följande delar: skaft och munstycken till pipor; piplock; absorberande piphuvuden; ringformiga beslag; inre delar (även filterpatroner) etc.

Numret omfattar inte:

a)

tillbehör (t.ex. piprensare och pipskrapare); dessa klassificeras efter beskaffenheten.

b)

elektroniska cigaretter och liknande personliga förångningsanordningar, även i form av rökpipor eller vattenpipor (nr 8543).

 

9615 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar till sådana artiklar- Kammar, hårspännen o.d.: 

9615.11 

- - Av hårdgummi eller plast 

9615.19 

- - Av annat material 

9615.90 

- Andra slag 


Detta nummer omfattar:

 1. vanliga kammar av alla slag, även för djur;
 2. sid-, nack- och rundkammar av alla slag, oavsett om de är avsedda som prydnader eller för att hålla håret på plats;
 3. hårspännen o.d., som är avsedda att hålla håret på plats eller utgöra prydnader. Dessa artiklar är vanligen tillverkade av plast, elfenben, ben, horn, sköldpadd, metall etc.;
 4. hårnålar;
 5. hårklämmor, papiljotter o.d., andra än artiklar enligt nr 8516, även med överdrag eller delar av textilmaterial, gummi eller andra material. Dessa artiklar är vanligen tillverkade av oädel metall eller plast.

Varor av detta slag i vilka ädel metall eller oädel metall med plätering av ädel metall, naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) ingår på annat sätt än som mindre väsentliga beståndsdelar förs till 71 kap.

Detta nummer omfattar inte pannband av textil (elfte avd.).

9616 Rafräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel


9616.10 

- Rafräschissörer och beslag till sådana 

9616.20 

- Pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel


Detta nummer omfattar:

 1. rafräschissörer för parfym, hårvatten o.d., oavsett om de är avsedda att bäras i fickan eller ställas på bord och även om de är avsedda för yrkesmässigt bruk. De består av en behållare, i allmänhet i form av en flaska (av glas, plast, metall eller annat material) på vilken beslaget är fäst. Detta består av en sprayanordning och en pumpanordning i form av en boll (ibland omgiven av ett textilnät) eller en kolvmekanism;
 2. beslag till rafräschissörer;
 3. sprayanordningar till rafräschissörer;
 4. pudervippor och liknande varor för att anbringa alla slags kosmetiska preparat eller toalettmedel (ansiktspuder, rouge, talk etc.). De kan bestå av många olika material (svan- eller ejderdun, skinn, djurhår, luggvävnad, skumgummi etc.) och de klassificeras enligt detta nummer även om de har handtag eller beslag av elfenben, sköldpadd, ben, plast, oädel metall, ädel metall eller oädel metall med plätering av ädel metall.

Numret omfattar inte:

a)

särskilt föreliggande behållare (flaskor, burkar etc.) till rafräschissörer (klassificeras efter materialets beskaffenhet);

b)

gummibollar (nr 4014);

c)

apparater för utsprutning, spridning etc. enligt nr 8424;

d)

parfymautomater enligt nr 8476.

 

9617 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta; delar till sådana kärl, andra än lösa glas

Detta nummer omfattar:

 1. termosflaskor och andra termoskärl, kompletta, utformade som burkar, kannor, karaffer, etc. Dessa varor, som är avsedda att under viss tid hålla vätskor, födoämnen eller andra varor vid en tämligen konstant temperatur, består vanligen av ett inre kärl (i allmänhet av glas) med dubbla väggar med ett lufttomt rum mellan väggarna och ett ytterhölje av metall, plast eller annat material, ibland med beklädnad av papper, läder, läderimitation etc. Utrymmet mellan det inre kärlet och ytterhöljet kan vara fyllt med isoleringsmaterial (glasfiber, kork eller filt). Detta nummer omfattar också isolerade termosflaskor av stål, med dubbla väggar men utan ett skyddande ytterhölje, som bidrar till att temperaturen bibehålls. Huvar till termosflaskor kan ofta användas som bägare;
 2. hylsor, lock och huvar av metall, plast etc. till termosflaskor och andra termoskärl.

Numret omfattar inte lösa glas till termosflaskor eller andra termoskärl (nr 7020).

9618 Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster

Detta nummer omfattar följande varor.

 1. Provdockor.
  Dessa utgör modeller av människokroppen och används vid tillverkning av kläder för att riktig passform skall erhållas. I allmänhet består de endast av själva bålen. De är vanligen tillformade av papier-maché, gips, plast etc., men en del är tillverkade av vissa flätningsmaterial, såsom rotting, vass eller vide. De tillformade dockorna bekläds vanligen med textilmaterial och sätts i allmänhet upp på ett stativ, så att dockans höjd över golvet kan varieras.
 2. Skyltdockor och liknande artiklar.
  Dessa utgör modeller av människokroppen eller delar av denna (t.ex. huvud, bål, ben, armar eller händer) och används för skyltning med kläder, huvudbonader, strumpor, handskar etc. De tillverkas av de material som är nämnda i punkt 1 ovan. De skyltdockor som föreställer hela människokroppen har vanligen ledade lemmar, så att de kan fås att inta olika ställningar. De används även som övningsobjekt av medicinstuderande vid anläggande av förband etc. och av konstnärer som modeller.
  Denna grupp omfattar inte silhuetter och profiler, vilka – trots att de ibland används för skyltning med varor – i regel används som anvisningsskyltar. Dessa artiklar är vanligen tillverkade av trä, papp eller metall och klassificeras efter materialets beskaffenhet.
 3. Rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster.
  Dessa kan vara av skilda slag, från rörliga modeller av djur eller människor till automatiska anordningar för skyltning med varor eller för andra reklamändamål. De kan vara av vilket material som helst och drivs i allmänhet elektriskt eller mekaniskt. Fastän dessa artiklar i och för sig ofta blir föremål för intresse, är de huvudsakligen avsedda att fästa uppmärksamheten på utställda varor eller på en särskild artikel i ett skyltfönster. De kan vara av olika utföranden alltefter beskaffenheten av de varor eller tjänster för vilka det görs reklam. De har inte bara till uppgift att presentera varorna på ett attraktivt sätt utan demonstrerar också i vissa fall genom sina rörelser de utställda artiklarnas kvalitet, funktion etc.

Detta nummer omfattar inte:

a)

apparater och modeller som uteslutande är avsedda för demonstrationsändamål, enligt nr 9023;

b)

dockor och leksaker (95 kap.).

 

9619 Sanitetsbindor och tamponger, blöjor och liknande artiklar, av alla slags material

Detta nummer omfattar sanitetsbindor och tamponger, blöjor och liknande artiklar, däribland absorberande amningsinlägg, inkontinensblöjor för vuxna och trosskydd, av alla slags material.

Varor enligt detta nummer är oftast till för engångsbruk. Många av dessa produkter består av a) ett inre skikt (t.ex. av bondad duk) som leder bort vätskan från användarens hud och på så sätt förhindrar irritation; b) en absorberande kärna som samlar upp och håller kvar vätskan tills produkten kan bytas; och c) ett yttre skikt (t.ex. av plast) som förhindrar vätskeläckage från den absorberande kärnan. Varor enligt detta nummer är oftast formade för att sitta tätt mot människokroppen. Detta nummer omfattar också liknande traditionella artiklar tillverkade av enbart textilmaterial, vilka oftast går att återanvända efter tvätt.

Numret omfattar inte produkter som operationsdukar för engångsbruk, absorberande skydd för sjukhussängar, operationsbord och rullstolar eller icke-absorberande amningsinlägg eller andra icke-absorberande produkter (dessa produkter klassificeras i allmänhet efter materialets beskaffenhet). 


9620 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar

Detta nummer omfattar enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, som används som stöd för kameror, videokameror, precisionsinstrument osv. för att undvika slumpartade rörelser. De kan vara utdragbara, är i allmänhet bärbara och kan ha ett snabbfäste som gör att man snabbt kan montera eller koppla loss den apparat eller det instrument som bärs upp av stativet. Dessa varor kan vara gjorda av vilket material som helst, t.ex. trä, aluminium, kol eller en kombination av dessa material.

Enbensstativet kallas ibland för monopod eller unipod. Tvåbensstativet ger stöd som skapar stabilitet längs två rörelseaxlar. Ett trebensstativ ger ett betydande stöd för den apparat det bär upp.

Med "liknande artiklar" enligt detta nummer avses anordningar med fyra eller fler ben som har samma funktion som enbens-, tvåbens- och trebensstativ genom att de minskar slumpartade rörelser. Selfiestativ (selfiepinnar) som är gjorda för att hållas i handen, i stället för att stå på marken, och används för att ta självporträtt (selfies) genom att man fäster en smarttelefon, stillbildskamera, digitalkamera eller videokamera i en justerbar hållare längs ut på pinnen, ska också klassificeras enligt detta nummer, med eller utan trådstyrd eller trådlös fjärrkontroll för fotografering.

Numret omfattar inte:

a) mikrofonstativ (nr 8518);
b) stativ som är avsedda att bära upp instrument (t.ex. trummor eller saxofoner) (9209);
c) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar som är speciellt utformade för att användas till varor enligt kapitel 93.

Meny