Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tolfte avdelningen

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

64 kap. Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar

Allmänna anvisningar

Med undantag av vissa varor (se särskilt dem som är omnämnda i slutet av dessa allmänna anvisningar) omfattar nr 6401 – 6405 i detta kapitel olika slag av skodon (inbegripet galoscher o.d.), oavsett form, storlek, användning, tillverkningssätt och material.

Med "skodon" avses i detta kapitel emellertid inte artiklar som skall användas utanpå foten eller skon, som består av lätta eller föga motståndskraftiga material (papper, plastfolie etc.), som saknar sula och som är avsedda att användas endast en eller ett fåtal gånger. Sådana artiklar klassificeras efter materialets beskaffenhet.

A.  Skodon kan variera i format, från sandaler med överdelar som består uteslutande av snören eller band, till högskaftade stövlar (som även täcker låret och som kan vara försedda med slejfer eller andra fastspänningsanordningar för att fästa överdelarna vid midjan).

Kapitlet omfattar bl.a.:

 1. låg- eller högklackade skodon för vanligt inomhus- eller utomhusbruk;
 2. kängor och stövlar (även högskaftade sådana, som täcker låret);
 3. sandaler av olika slag, "espadrillos" (skor med överdelar av tyg och sulor av flätat vegetabiliskt material), tennisskor, joggingskor, badtofflor och andra fritidsskor;
 4. skodon för sport eller idrott, vilka är speciellt utformade för sport- eller idrottsutövning och som är utrustade eller kan utrustas med broddar, stift, spikar, dubbar e.d. eller är förberedda för sådan fastsättning, skodon som är avsedda för montering på skridskor eller rullskridskor samt skidskor (för längd- eller utförsåkning), snowboardskor, brottarskor, boxarskor och cykelskor (se kompletterande anm. till 64 kap.). Numret omfattar emellertid inte skodon med fastsatta skridskor eller rullskridskor (nr 9506);
 5. balettskor;
 6. inomhusskodon (t.ex. tofflor);
 7. skodon som är tillverkade i ett stycke, särskilt genom gjutning av gummi eller plast eller genom utskärning ur ett massivt trästycke;
 8. andra skodon som är speciellt avsedda att skydda mot olja, fett, kemikalier eller kyla;
 9. galoscher, bottiner o.d., vilka bärs utanpå andra skodon och ibland saknar klack;
 10. skodon för engångsbruk, med påsatt sula.

B.  Skodon enligt detta kapitel kan bestå av vilket material som helst utom av asbest (gummi, läder, plast, trä, kork, textilmaterial, inbegripet filt och bondad duk, pälsskinn, flätningsmaterial etc.). Material enligt 71 kap. kan också ingå.

Inom kapitlet är det emellertid det material som ingår i yttersulan och i överdelen som bestämmer klassificeringen enligt nr 6401 – 6405.

C.  Med "yttersula" avses i nr 6401 – 6405 den del av skodonet (bortsett från klacken) som vid användningen har kontakt med marken. Vid klassificeringen skall yttersulan anses bestå av det material som har den största ytan av den del som har kontakt med marken. När man bestämmer materialet som ingår i yttersulan skall inget avseende fästas vid fastsatta tillbehör eller förstärkningar som delvis täcker sulan (se anm. 4 b till detta kapitel). Bland sådana tillbehör eller förstärkningar märks broddar, dubbar, spikar, skoskyddare och liknande detaljer (däribland ett tunt lager textilflock (som t.ex. skapar ett mönster) eller ett avtagbart textilmaterial som är fastsatt på sulan men inte inbäddat i den).

     När det gäller skodon som har tillverkats i ett enda stycke utan påsatt sula (t.ex. träskor), behövs ingen särskild yttersula. Sådana skodon klassificeras efter materialet i undersidan.

D. Vid klassificering av skodon i detta kapitel måste man också ta hänsyn till det material som överdelen består av. Överdelen är den del av skon, stöveln etc. som befinner sig ovanför sulan. På vissa skodon med sulor av gjuten plast eller på skor av mockasintyp används emellertid ett enda stycke av materialet för att bilda både sula och antingen hela eller en del av överdelen, vilket gör det svårt att avgränsa yttersulan från överdelen. I sådana fall skall överdelen anses utgöra den del av skodonet som täcker kanterna och översidan av foten. Överdelarnas storlek varierar mycket mellan olika typer av skodon, från sådana som täcker foten och hela benet, inbegripet låret (t.ex. sjöstövlar), till sådana som består enbart av remmar e.d. (t.ex. sandaler).

     Om överdelen består av två eller flera material bestäms klassificeringen av det material som utvändigt har den största ytan; vid bedömningen skall inget avseende fästas vid tillbehör eller förstärkningar, såsom ankelskydd, skydds- eller prydnadskantning, andra prydnader (t.ex. tofsar och snoddar), spännen, stroppar, snörhålsringar, snören eller blixtlås. Det material som fodret består av har ingen inverkan på klassificeringen.

E.  Det bör observeras att med gummi eller plast avses i detta kapitel också vävnader eller andra textilvaror som utvändigt har ett synligt skikt av gummi eller plast, utan att någon hänsyn tas till eventuellt uppkommen färgförändring.

F.  Om inte annat följer av punkt E ovan avses med "textilmaterial" i detta kapitel fibrer, garn, vävnader, dukvaror av trikå, filt, bondad duk, surrningsgarn och tågvirke etc. enligt 50 – 60 kap.

G. I detta kapitel avses med läder varor enligt nr 4107 och 4112 – 4114.

H. Bottnar till kängor eller skor bestående av en yttersula, som är fäst vid en ofullständig eller inte färdigbehandlad överdel och som inte täcker ankeln skall anses utgöra skodon (och inte delar till skodon). Dessa artiklar kan enkelt göras färdiga genom att förse överdelen med en kantning och en stängningsanordning.

Detta kapitel omfattar inte heller:

a)

skodon utan fastlimmad, fastsydd eller på annat sätt påsatt sula, av textilmaterial (avd. XI);

b)

skodon som är synbart begagnade och som föreligger i oförpackat skick eller i balar, säckar eller liknande förpackningar (nr 6309);

c)

skodon av asbest (nr 6812);

d)

ortopediska skodon (nr 9021);

e)

leksaksskor samt skodon med fastsatta skridskor eller rullskridskor; benskydd och liknande skyddsartiklar för användning vid sportutövning (95 kap).


6401 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande


6401.10

- Skodon med tåhätteförstärkning av metall


- Andra skodon:

6401.92

- - Med skaft som täcker ankeln men inte knät

6401.99

- - Andra


Detta nummer omfattar vattentäta skodon med både yttersulor och överdelar (se punkt C och D i allm. anv. till detta kapitel) av gummi (enligt definition i anm. 1 till 40 kap.), plast eller textilvara med ett utvändigt lager av gummi eller plast som är synligt för blotta ögat (se anm. 3 a till detta kapitel), under förutsättning att överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom de förfaranden som är nämnda i tulltaxenumret.

Numret omfattar skodon som är konstruerade för att skydda mot att vatten och andra vätskor tränger igenom, t.ex. bottiner, galoscher, ytterskor och skidskor.

Skodon klassificeras enligt detta nummer även om de består delvis av det ena och delvis av det andra av nämnda material (sulan kan exempelvis vara av gummi och överdelen av vävnad som utvändigt har ett synligt skikt av plast, vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn inte tas till eventuella färgförändringar).

Numret omfattar bl.a. skodon som har erhållits genom något av de förfaranden som beskrivs nedan:

1. Formpressning
Vid detta förfarande placeras en kärna, vilken ibland täcks av ett textilöverdrag som senare bildar foder i varan, i en form tillsammans med antingen ett tillformat ämne eller gummigranulat.

Formen stängs och placeras mellan plattorna i en press, vilka värms upp till hög temperatur.

Under värmens inverkan blir ämnena eller granulatet degiga och fyller fullständigt utrymmet mellan kärnan och formens väggar; materialöverskottet tränger ut genom hål i formen. Materialet vulkas (gummi) eller stelnar (poly(vinylklorid)).

När formpressningen är färdig tas skodonet ut ur formen och kärnan avlägsnas.

2. Formsprutning
Detta förfarande liknar formpressning bortsett från att ämnena eller granulatet som används vid formpressning ersätts av en gummi- eller poly(vinylklorid)baserad blandning som förvärms för att den skall få den viskositet som är nödvändig för insprutningen i formen.

3. Skalgjutning
Vid detta förfarande sprutas poly(vinylklorid)- eller polystyrenmassa in i en form där den får stelna till ett skal; materialöverskottet tränger ut genom hål i formen.

4. Rotationsgjutning
Detta förfarande liknar skalgjutning bortsett från att överdraget bildas genom att massan roterar i en sluten form.

5. Doppmetod
Vid detta förfarande doppas en het läst i massan (denna metod används sällan inom skoindustrin).

6. Hopfogning genom vulkning
Vid detta förfarande blandas råmaterialet (vanligen gummi eller termoplast) med svavelpulver och förs igenom en press som framställer en slät platta. Plattan skärs (och kalandreras ibland) till den form som de olika delarna av yttersulan och överdelen har. Delarna värms lätt för att göra materialet klibbigt och sätts sedan ihop på en läst vars form motsvarar formen på skodonet. Det hopfogade skodonet pressas mot lästen så att delarna klibbar fast vid varandra och sedan vulkas det hela.

7. Limning och vulkning
Denna process används för att i en enda arbetsoperation forma och vulka fast en yttersula och en klack av gummi på en förut hopfogad överdel. Sulan fästs vid överdelen med lim som härdas under vulkningen.

8. Högfrekvenssvetsning
Vid detta förfarande fogas delarna samman med värme och tryck utan att klister används.

9. Klistring
Vid detta förfarande sätts sulor, som tidigare har formats eller som har skurits ur en platta, ihop med överdelarna med klister; artikeln utsätts för tryck och får sedan torka. Även om tryckbehandlingen sker vid förhöjd temperatur har materialet i sulan fått sin slutliga beskaffenhet innan sulan sätts ihop med överdelen och dess fysiska egenskaper ändras på intet sätt vid denna behandling.

6402 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast- Skodon för sport eller idrott:

6402.12

- - Skidskor och snowboardskor

6402.19

- - Andra slag

6402.20

- Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom pluggning


- Andra skodon:

6402.91

- - Med skaft som täcker ankeln

6402.99

- - Andra


Detta nummer omfattar skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, andra än sådana enligt nr 6401.

Skodon klassificeras enligt detta nummer även om de består delvis av det ena och delvis av det andra av nämnda material (sulan kan exempelvis vara av gummi och överdelen av vävnad som utvändigt har ett synligt skikt av plast; vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn inte tas till eventuella färgförändringar).

Numret omfattar bl.a.:

a)

skidskor som består av flera gjutna delar som är hopfogade med nitar e.d.

b)

träskor utan bakkappa, vilka har överdelar som är framställda i ett stycke och vanligen är fästade vid bottnen genom nitning;

c)

tofflor utan bakkappa, vilkas överdelar är framställda i ett stycke eller hopfogade på annat sätt än genom sömnad men fästade vid sulan genom sömnad;

d)

sandaler som består av remmar över vristen samt av bakkappa eller hälrem som är hopfogade med sulan på vilket sätt som helst;

e)

remsandaler vilkas remmar är hopfogade med sulan med pluggar som täcker hålen i sulan;

f)

icke vattentäta skodon som är framställda i ett stycke (t.ex. badtofflor).


6403 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder


 

- Skodon för sport eller idrott:

6403.12

- - Skidskor och snowboardskor

6403.19

- - Andra slag

6403.20

- Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av läderband runt vristen och
   stortån

6403.40

- Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall


- Andra skodon, med yttersulor av läder:

6403.51

- - Med skaft som täcker ankeln

6403.59

- - Andra

 

- Andra skodon:

6403.91

- - Med skaft som täcker ankeln

6403.99

- - Andra


Detta nummer omfattar skodon med överdelar (se punkt D i allm. anv. till 64 kap.) av läder och med yttersulor (se punkt C i allm. anv. till 64 kap.) av:

 1. gummi (enligt definition i anm. 1 till 40 kap.);
 2. plast;
 3. vävnader eller andra textilmaterial som utvändigt har ett synligt skikt av gummi eller plast, vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn inte tas till eventuella färgförändringar (se anm. 3 a till detta kapitel och punkt E i allm. anv. till detta kapitel);
 4. läder (se anm. 3 b till detta kapitel);
 5. konstläder (med konstläder förstås enligt anm. 3 till 41 kap. endast sådant material som är baserat på läder eller läderfibrer).

6404 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial


 

- Skodon med yttersulor av gummi eller plast:

6404.11

- - Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor
     o.d.

6404.19

- - Andra

6404.20

- Skodon med yttersulor av läder eller konstläder


Detta nummer omfattar skodon med överdelar (se punkt D i allm. anv. till 64 kap.) av textilmaterial och med yttersulor (se punkt C i allm. anv. till 64 kap.) av samma material som skodonen enligt nr 6403 (se anv. till detta nummer).

6405 Andra skodon


6405.10

- Med överdelar av läder eller konstläder

6405.20

- Med överdelar av textilmaterial

6405.90

- Andra slag


Om inte annat följer av anm. 1 och 4 till detta kapitel omfattar detta nummer alla skodon med yttersulor och överdelar av ett material eller en kombination av material som inte är upptagna i de föregående numren i detta kapitel.

Numret omfattar bl.a.:

 1. skodon med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av annat material än gummi, plast, läder eller textilmaterial;
 2. skodon med yttersulor av läder eller konstläder och överdelar av annat material än läder eller textilmaterial;
 3. skodon med yttersulor av trä, kork, rep, papp, pälsskinn, textilvävnad, filt, bondad duk eller annan textilvara, linoleum, rafia, halm, luffa etc. Överdelarna i dessa skodon kan vara av vilket material som helst.

Numret omfattar inte sammansatta delar till skodon (t.ex. överdelar, även med fastsatta innersulor) som ännu inte utgör och inte heller uppvisar de väsentliga kännetecknen på skodon enligt nr 6401 – 6405 (nr 6406).

6406 Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

6406.10

- Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader

6406.20 

- Yttersulor och klackar av gummi eller plast

6406.90 

- Andra slag:


 

I.  Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.

Detta nummer omfattar:

A. olika i skodon ingående delar av annat material än asbest. Delar till skodon kan ha olika form beroende på det slag av skodon som de är avsedda för. Hit förs bl.a.;

 

 1. delar till överdelar (t.ex. bakkappor, tåhättor, skaft och foder samt remmar till träskor), inbegripet läderstycken som är avsedda för tillverkning av skodon och som är skurna till den ungefärliga formen av överdelar;
 2. styvnader, som kan sättas in mellan bakkappan och fodret eller mellan tåhättan och fodret för att ge stadga och fasthet åt dessa delar av skodonet;
 3. bind-, mellan- och yttersulor, inbegripet halvsulor och sulbitar, samt inläggssulor som är avsedda att klistras fast på bindsulorna;
 4. gelänk (i allmänhet av trä, läder, fiberskivor eller plast) att sättas in i sulan för att forma skodonets hålfot;
 5. olika slag av klackar, tillverkade av trä, gummi etc., inbegripet klackar som är avsedda att limmas, spikas eller skruvas fast på skodon; delar till klackar;
 6. dubbar, broddar etc. för sportskodon;
 7. sammansatta delar till skodon (t.ex. överdelar, även med fastsatta innersulor) som ännu inte utgör och inte heller uppvisar de väsentliga kännetecknen på skodon enligt nr 6401 – 6405;

B.  följande tillbehör (av vilket material som helst utom asbest), vilka kan användas inuti skodon, nämligen löstagbara inläggssulor, hälskydd (av gummi, av gummibehandlad vävnad etc.) och löstagbara hälinlägg.

II. Damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Dessa artiklar är avsedda att täcka hela eller en del av benet och i vissa fall en del av foten (t.ex. vristen). De skiljer sig emellertid från sockor och strumpor genom att de inte täcker hela foten.

De kan vara av vilket material som helst utom asbest (läder, smärting, filt, trikå etc.).

Hit hör bl.a. damasker, benläder, benlindor, "mounting stockings" utan fot, benvärmare och liknande artiklar.

Vissa av dessa artiklar kan ha hällor (av band eller resår) som passar under hålfoten.

Numret omfattar också igenkännliga delar till ovannämnda varor.

Numret omfattar inte heller:

a)

ränder som längdvara, tillverkade av läder eller konstläder (nr 4205), av plast (39 kap.) eller av gummi (40 kap.);

b)

knästöd och vriststöd (t.ex. sådana som består av elastisk vävnad och är avsedda enbart som stöd för svaga leder); dessa klassificeras efter materialets beskaffenhet;

c)

damaskbyxor i ett stycke för småbarn; de når upp till midjan, omsluter benen tätt och täcker ibland hela foten (61 eller 62 kap.);

d)

delar och tillbehör av asbest till skodon (nr 6812);

e)

speciella hålfotsinlägg som är avsedda att stödja hålfoten och är tillverkade efter mått, samt ortopediska artiklar (nr 9021);

f)

benskydd, knäskydd och andra skyddsartiklar som är avsedda att användas vid sportutövning (nr 9506);

g)

pligg, spik, snörhålsringar, hakar, spännen, skoskyddare, snören, tofsar och andra snörmakeriarbeten, vilka klassificeras efter sin beskaffenhet, samt knappar (nr 9606) och blixtlås (nr 9607).


65 kap. Huvudbonader och delar till huvudbonader

Allmänna anvisningar

Med undantag av nedan uppräknade varor omfattar detta kapitel hattstumpar, hattar och andra huvudbonader av alla slag, oavsett materialet och den användning de är avsedda för (dagligt bruk, teaterbruk, förklädnad, skydd etc.).

Kapitlet omfattar också hårnät av vilket material som helst samt vissa uppräknade delar till huvudbonader.

Hattar och andra huvudbonader enligt detta kapitel kan vara försedda med garneringar av olika slag och av vilket material som helst, även av material enligt 71 kap.

Detta kapitel omfattar inte:

a)

huvudbonader för djur (nr 4201);

b)

sjalar, scarfar, mantiljer, slöjor o.d. (nr 6117 eller 6214);

c)

huvudbonader som är synbart begagnade och föreligger i oförpackat skick eller i balar, säckar eller liknande förpackningar (nr 6309);

d)

peruker o.d. (nr 6704);

e)

huvudbonader av asbest (nr 6812);

f)

dockhattar och andra leksakshattar samt karnevalsartiklar (95 kap.);

g)

garneringar (spännen, mössmärken, fjädrar, konstgjorda blommor etc.) som inte är anbringade på huvudbonader (klassificeras efter sin beskaffenhet).


6501 Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna hattämnen) av filt

A. Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte

Hattstumpar av hårfilt tillverkas vanligen av pälshår av kanin, hare, bisam, nutria eller bäver, hattstumpar av ullfilt däremot av ull eller hår av vikunja, kamel, dromedar etc. I vissa fall tillverkas filten av en blandning av dessa material, emellanåt i blandning med konstfibrer.

Efter lämplig bearbetning anbringas håren genom sugning i ett jämnt lager på en konliknande form; i fråga om ull lindas de kardade fibrerna kring en dubbelkon. (Den sålunda erhållna dubbelkonen av filt skärs sedan itu på det vidaste stället, så att två koniska hattstumpar erhålls.) Efter besprutning med hett vatten eller ånga avlägsnas de tillformade ämnena från konerna. Dessa ämnen, vilka ännu är löst filtade (och i regel inte förekommer i den internationella handeln), undergår en rad härdnings- och krympningsprocedurer och därefter erhålls färdigfiltade, ungefärligen koniska hattstumpar.

Numret omfattar också hattstumpar som har undergått sträckning, så att rundade kullar, ibland med parallella men vanligen med sluttande sidor och ansats till brätte, erhållits. Sådana hattstumpar kan skiljas från formpressade hattstumpar genom att brättet inte skjuter ut från kullen i ungefärligen rät vinkel om de placeras på en jämn yta (se nr 6505). Vissa icke formpressade hattstumpar enligt detta nummer kallas ibland capeliner. (Capeliner som har underkastats formpressning klassificeras emellertid enligt nr 6505.)

Sådana bearbetningar som slipning, färgning och appretering påverkar inte klassificeringen av varor enligt detta nummer.

Detta nummer omfattar också vissa mycket lätta och tunna hattstumpar, s.k. chemiser av bandeaufilt, vilka är avsedda att anbringas på styva hattstommar.

B. Detta nummer omfattar vidare:

 1. plana hattämnen av filt, som ursprungligen är tillverkade i form av vida koner och sedan sträckta till rondeller med en diameter av omkring 60 cm. Dessa filtrondeller skärs ofta i bitar och sys sedan ihop till formen av en hatt eller mössa. Militärmössor och andra uniformsmössor sys av denna typ av filt;
 2. cylindriska hattämnen av filt, som vanligen är tillverkade av pälshår på en cylindrisk form (mellan 40 och 50 cm hög och omkring 1 m i omkrets) genom en sugningsprocedur, liknande den som används vid tillverkning av hattstumpar av hårfilt. De används vanligen av modister och klassificeras enligt detta nummer även om de är uppskurna till rektangulär form. Den rektangulära filten skärs i bitar som används som garneringar eller sys ihop till formen av en hatt eller mössa.

6502 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, varken formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering

Detta nummer omfattar hattstumpar som varken är formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering och som är tillverkade antingen:

 1. direkt genom flätning av fibrer eller remsor av vilket material som helst (särskilt halm, vass, palmfibrer, rafia eller sisal eller remsor av papper, plast eller trä). Dessa material kan flätas på olika sätt, t.ex. genom att en grupp fibrer eller remsor ordnas radiellt från kullens centrum och att andra fibrer eller remsor därefter flätas in i spiral; allteftersom avståndet från kullens centrum ökas, förs ytterligare radiella fibrer eller remsor in i flätningen; eller,
 2. om inte annat föreskrivs i anm. 2 till detta kapitel, genom sammanfogning av remsor (vanligen med en bredd av högst 5 cm) av vilket material som helst (t.ex. flätor, band, remsor e.d. av filt eller annan textilvara, monofilamentgarn eller plast), vanligen genom att remsorna, med början från toppen av kullen, sys ihop i spiral på sådant sätt att varje spirallindning delvis täcker den föregående, eller genom att flätorna ordnas i spiral, så att de tandade kanterna griper in i varandra, varefter flätorna sys ihop.

På grund av metoden vid flätningen eller sammanfogningen av remsorna har hattstumpar enligt detta nummer, i motsats till artiklar enligt nr 6501, ofta en markerad gräns mellan kullen och brättet, vilka ofta bildar ungefärligen rät vinkel med varandra. Hattstumpar av detta slag används ibland i befintligt skick (t.ex. på stranden eller på landet), men då de varken är formpressade eller försedda med bearbetade brätten klassificeras de enligt detta nummer, under förutsättning att de är ofodrade och ogarnerade.

De kan i allmänhet skiljas från formpressade hattstumpar genom att de senare på grund av pressningen vanligen har oval kulle (se anv. till nr 6504).

Sådana bearbetningar som färgning, blekning, avklippning eller fästande av flätornas utskjutande ändar samt mindre bearbetningar som endast är avsedda att efter blekning, färgning etc. återställa varans ursprungliga form (t.ex. rund öppning), påverkar inte klassificeringen av varor enligt detta nummer.

Det bör emellertid observeras att icke formpressade hattstumpar, som annars förs till detta nummer, klassificeras som hattar enligt nr 6504, om de har fodrats eller garnerats.

[6503]

6504 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade

Detta nummer omfattar huvudsakligen hattar och andra huvudbonader som är tillverkade av hattstumpar enligt nr 6502, vilka har formpressats eller försetts med brätten, foder eller garnering.

Hattarna formpressas på en form, vanligen efter att ha gjorts styva genom beläggning med gelatin, lim, gummi arabicum eller andra naturliga gummiarter etc. Vid formpressningen erhåller kullen oval form av önskad storlek, och samtidigt blir brättet mer markerat.

Efter formpressningen ges brättet önskad form.

Hattstumpar som har formpressats bör inte förväxlas med icke formpressade hattstumpar (nr 6502), trots att de ibland används ogarnerade i befintligt skick (t.ex. på stranden eller på landet).

Efter formpressning och i förekommande fall tillformning av brättet kan hattar och andra huvudbonader underkastas ytterligare bearbetning, t.ex. förses med foder, svettrem, hattband, hakrem eller garnering (såsom konstgjorda blommor, frukter eller blad, nålar eller fjädrar).

Förutom ovan beskrivna artiklar omfattar detta nummer också:

 1. hattar och andra huvudbonader av olika former som av modister har tillverkats av hattstumpar enligt nr 6502 men som inte har formpressats eller försetts med brätte;
 2. hattar och andra huvudbonader som är tillverkade direkt genom sammanfogning av remsor (andra än hattstumpar enligt nr 6502, vilka är sammanfogade genom att de har sytts ihop i spiral och vilka direkt kan bäras som hattar) av vilket material som helst;
 3. hattstumpar enligt nr 6502, vilka har endast formpressats eller försetts med brätte, samt hattstumpar som varken har formpressats eller försetts med brätte men fodrats eller garnerats (med band, snören etc.).

6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan textilvara (dock inte av band eller remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av alla slags material även fodrade och garnerade

Detta nummer omfattar hattar och andra huvudbonader (med eller utan foder eller garnering) som har direkt tillverkats genom trikåstickning (även valkade eller filtade) eller av spetsar, filt eller annan textilvara i längder, även om textilvaran är oljad, vaxad, gummibehandlad eller på annat sätt impregnerad eller överdragen.

Det omfattar också hattstumpar som har tillverkats genom sömnad, men inte hattstumpar eller huvudbonader som har tillverkats genom hopsyning eller annan sammanfogning av flätor eller remsor (nr 6504). Numret omfattar också hattar och andra huvudbonader av filt som är tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501. Hit förs också hattstumpar som endast har formpressats eller försetts med brätten.

Varorna förs hit, även om de har fodrats eller garnerats.

Bland varor enligt detta nummer kan nämnas:

 1. hattar, ogarnerade eller garnerade med band, hattnålar, spännen, konstgjorda blommor, blad eller frukter, fjädrar eller andra garneringsartiklar av vilket material som helst. Huvudbonader av fjädrar eller konstgjorda blommor klassificeras enligt nr 6506;
 2. baskermössor, kalotter o.d. Dessa är vanligen direkt tillverkade genom trikåstickning och ofta valkade;
 3. vissa orientaliska huvudbonader (t.ex. fezer); dessa är likaså vanligen tillverkade direkt genom trikåstickning och ofta valkade;
 4. skärmmössor av olika slag (uniformsmössor etc.);
 5. huvudbonader för ämbetsmän, t.ex. präster (mitror, baretter etc.) och universitetslärare (s.k. "mortar-boards");
 6. huvudbonader som är tillverkade av vävnader, spetsar, nätknytningar etc., t.ex. mössor för köksmästare, nunnor, sjuksköterskor, uppasserskor etc., vilka tydligt har karaktär av huvudbonader;
 7. hjälmar av kork, växtmärg e.d. som är överdragna med textilvara;
 8. sydvästar;
 9. kapuschonger (För kappor etc. avsedda löstagbara kapuschonger som föreligger tillsammans med de kläder till vilka de hör klassificeras dock enligt samma nummer som kläderna.);
 10. cylinderhattar och chapeau-claquer.

Detta nummer omfattar också hårnät. Dessa kan bestå av vilket material som helst men är i allmänhet tillverkade av tyll, nätknytningar eller trikå eller av människohår.

6506 Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade


6506.10

- Skyddshjälmar


- Andra slag:

6506.91

- - Av gummi eller plast

6506.99

- - Av annat material


Detta nummer omfattar alla hattar och andra huvudbonader som inte klassificeras enligt de föregående numren i detta kapitel eller enligt 63, 68 eller 95 kap. Det omfattar särskilt skyddshjälmar (t.ex. sport-, militär-, brand-, motorcykel-, gruv- och byggnadsarbetarhjälmar), även med skyddsstoppning eller i fråga om vissa hjälmar även med mikrofoner eller hörtelefoner.

Numret omfattar också:

 1. hattar och andra huvudbonader av gummi eller plast (t.ex. badmössor och kapuschonger);
 2. hattar och andra huvudbonader av läder eller konstläder;
 3. hattar och andra huvudbonader av pälsskinn eller konstgjord päls;
 4. hattar och andra huvudbonader av fjädrar eller konstgjorda blommor;
 5. hattar och andra huvudbonader av metall.

6507 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

Detta nummer omfattar endast följande delar till huvudbonader:

 1. svettremmar för fastsättning runt kanten av kullens insida. De är vanligen av läder men kan också bestå av t.ex. konstläder, oljeduk eller annan vävnad med överdrag. Svettremmar klassificeras enligt detta nummer endast om de är avpassade till längden eller eljest färdiga för montering i huvudbonaden. De är ofta försedda med hattfabrikantens namn etc;
 2. foder och delar av foder, i regel av textilmaterial men ibland av plast, läder etc.; även dessa är vanligen försedda med hattfabrikantens namn etc. Det bör observeras, att sådana etiketter som anbringas på insidan av hattkullar etc. inte klassificeras enligt detta nummer;
 3. skyddsöverdrag, vanligen av textilvara eller plast;
 4. hattstommar, vanligen bestående av styv vävnad (t.ex. kanfas), papp, papier-maché, kork, växtmärg, metall etc;
 5. hattställningar, t.ex. metalltrådsställningar (ibland överspunna med textilvara eller annat material), även hopfällbara sådana för chapeau-claquer;
 6. mösskärmar (t.ex. för uniformsmössor). Skärmar som är avsedda att användas huvudsakligen som solskydd klassificeras som huvudbonader om de har kulle av något slag, i annat fall efter materialets beskaffenhet;
 7. hakremmar, smala remsor eller band (även flätade) av läder, textilvara, plast etc., vanligen tillverkade så, att de kan regleras till önskad längd. De kan även utgöra prydnadsgarnering. Hakremmar klassificeras enligt detta nummer endast om de är färdiga att monteras på huvudbonader.

66 kap. Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller) (+)


6601.10

- Trädgårdsparasoller och liknande parasoller


- Andra slag:

6601.91

- - Med hopskjutbart skaft

6601.99

- - Andra


Med undantag av paraplyer och parasoller av sådana slag som är tydligt avsedda att användas som leksaker eller karnevalsartiklar (95 kap.) omfattar detta nummer paraplyer och parasoller av alla slag (t.ex. parasoller för ceremonibruk, parasolltält, käpparaplyer, sittparaplyer, kaféparasoller, marknadsparasoller, trädgårdsparasoller och liknande parasoller), oavsett av vilket material de olika delarna (inbegripet tillbehör och beslag) består. Övertyget kan vara av alla slags textilvaror, av plast, papper etc. Det kan vara broderat eller försett med spetsar, fransar eller annan dekorering.

Käpparaplyer är paraplyer med styvt hölje, som gör att varan liknar en promenadkäpp.

Parasolltält består av stora parasoller som längs periferin är försedda med ett förhänge, vilket kan fästas vid marken, t.ex. med pinnar på samma sätt som vanliga tält eller genom att förankras med sandfickor på insidan av förhänget.

Käppar till paraplyer är vanligen av trä, bambu, rotting, plast eller metall. Handtagen kan vara tillverkade av samma material som käpparna eller helt eller delvis bestå av ädel metall, av metall som är pläterad med ädel metall eller av elfenben, horn, ben, bärnsten, sköldpadd, pärlemor etc. Handtagen kan även vara besatta med ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) etc. De kan också vara överdragna med läder eller annat material eller försedda med tofsar eller handremmar.

Numret omfattar inte;

a)

fodral för paraplyer och liknande artiklar, även om de föreligger tillsammans med artiklarna men inte är anbringade på dessa (klassificeras efter sin beskaffenhet);

b)

strandtält som inte har karaktär av parasoller eller parasolltält (nr 6306).


Förklarande anmärkning till undernummer

HS-nr 6601.10

Parasoller som inte skall hållas i handen utan sättas fast (t.ex. i marken, på ett bord eller i en ställning) skall anses utgöra "trädgårdsparasoller och liknande parasoller". Detta nummer omfattar därför bl.a. parasoller för utomhusstolar, stafflin, trädgårdsbord, funktionärsbord etc. samt parasolltält.

6602 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

Med nedan angivna undantag omfattar detta nummer promenadkäppar, piskor (inbegripet piskor som också kan användas som hundkoppel), ridspön och liknande artiklar, oavsett materialet.

A. Promenadkäppar, sittkäppar och liknande artiklar

Förutom vanliga promenadkäppar omfattar denna grupp också sittkäppar (med handtag som kan fällas ut så att de bildar ett säte), promenadkäppar som är speciellt konstruerade för rörelsehindrade eller äldre personer, scout- och herdestavar etc.

Gruppen omfattar också inte färdigarbetade promenadkäppar av bambu, rotting eller trä, som har svarvats, böjts eller bearbetats på annat sätt, men den omfattar inte ämnen av bambu, rotting eller trä till promenadkäppar, som endast är grovt tillformade eller avrundade (nr 1401 eller 44 kap.). Numret omfattar inte heller igenkännliga ämnen till paraplyhandtag (nr 6603).

Handtag och övriga delar till varor enligt dessa nummer kan vara tillverkade av olika material och kan delvis bestå av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall eller vara besatta med ädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade). De kan även vara helt eller delvis överdragna med läder eller annat material.

B. Piskor, ridspön och liknande artiklar

Denna grupp omfattar:

 1. piskor av alla slag, vilka i allmänhet består av skaft och snärt;
 2. ridspön, vilka består av skaft som i allmänhet är försedda med en kort läderögla i stället för snärt.

Alla dessa artiklar kan vara försedda med handremmar eller andra tillbehör av vilket material som helst.

Detta nummer omfattar inte:

a)

promenadkäppar o.d. med gradering för mätning (nr 9017);

b)

kryckor och kryckkäppar (nr 9021);

c)

promenadkäppar med skjutvapen eller stilett, förtyngda käppar för användning som slagvapen o.d. (93 kap.);

d)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. golfklubbor, hockeyklubbor, skidstavar och alpina isyxor).


6603 Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 6602


6603.20

- Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar

6603.90

- Andra


Detta nummer omfattar inte delar, beslag och tillbehör av textilmaterial och inte heller, oavsett materialet, övertyg, tofsar, remmar, paraplyfodral o.d. Sådana varor klassificeras för sig efter sin beskaffenhet, även om de föreligger tillsammans med paraplyer, parasoller, promenadkäppar etc. men inte är anbringade på dessa (se anm. 2 till detta kapitel). Med nämnda undantag omfattar numret igenkännliga delar, beslag och tillbehör till varor enligt nr 6601 och 6602.

Bland dessa delar och tillbehör, vilka klassificeras enligt detta nummer oavsett materialet (även ädel metall, metall med plätering av ädel metall samt naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller halvädelstenar) kan nämnas:

 1. handtag (inbegripet igenkännliga ämnen till handtag) och knoppar till paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor etc.;
 2. ställningar, även monterade på käppar, samt spröt och gafflar till sådana ställningar;
 3. käppar till paraplyer och parasoller, med eller utan handtag eller knopp;
 4. skaft till piskor eller ridspön;
 5. löpringar, sprötändar, toppar, doppskor, fjädrar, toppkragar, reglerings- och fästanordningar för paraplyer och parasoller, markplattor till sittkäppar etc.;

Detta nummer omfattar inte:

a)

inte färdigarbetade promenadkäppar (se anv. till nr 6602);

b)

rör och profiler av järn eller stål, endast avpassade till sin längd, för tillverkning av spröt och gafflar (72 eller 73 kap.).


67 kap. Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

6701 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produkter (andra än varor enligt nr 0505 samt bearbetade spolar och skaft)

Med undantag av vissa varor som är upptagna eller inbegripna i andra tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning (se nedan i slutet av anv. till detta nummer) omfattar detta nummer:

A. skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, ävensom fjädrar och dun samt delar av fjädrar, vilka, trots att de ännu inte utgör färdiga artiklar, har undergått annan bearbetning än endast rengöring, desinficering eller behandling i konserverande syfte (se anv. till nr 0505). Varor enligt nr 6701 kan t.ex. vara blekta, färgade, lockade eller vågade;

B. varor som är tillverkade av skinn eller andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun samt varor som är tillverkade av fjädrar, dun eller delar av fjädrar, även om fjädrarna, dunet etc. är bearbetade eller endast rengjorda. Varor som är tillverkade av skaft eller spolar förs dock inte hit. Numret omfattar således bl.a.:

 1. enstaka fjädrar, vilkas spolar har monterats med metalltråd för användning t.ex. som hattprydnader, samt enstaka fantasifjädrar som är hopfogade av olika delar av fjädrar:
 2. fjädrar som är sammansatta till knippor eller fjäderbuskar samt fjädrar eller dun som genom klistring eller på annat sätt har fästs på textilvara eller annat underlag;
 3. garneringar som är tillverkade av fåglar, fågeldelar, fjädrar eller dun, för hattar, boor, kragar, caper eller andra kläder eller tillbehör till kläder;
 4. solfjädrar som är tillverkade av fjädrar, med ställning av vilket material som helst. Solfjädrar med ställning av ädel metall klassificeras dock enligt nr 7113.

Nr 6701 omfattar emellertid inte kläder och tillbehör till kläder i vilka fjädrar eller dun utgör endast besättning eller stoppning.

Numret omfattar inte heller:

a)

skodon av fjädrar eller dun (64 kap.);

b)

huvudbonader av fjädrar eller dun (65 kap.);

c)

artiklar enligt nr 6702;

d)

sängkläder etc., i vilka fjäder eller dun ingår endast som stoppning (nr 9404);

e)

artiklar enligt 95 kap. (t.ex. fjäderbollar, kastpilar samt flöten för fiske);

f)

bearbetade fjäderspolar och fjäderskaft (t.ex. tandpetare, nr 9601), dammvippor (nr 9603) samt pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel (nr 9616);

g)

föremål för samlingar (nr 9705).

 

6702 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor; artiklar tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller frukter

6702.10

- Av plast

6702.90

- Av annat material


Detta nummer omfattar:

 1. konstgjorda blommor, blad och frukter i former som liknar de naturliga produkterna, vilka är tillverkade genom sammansättning av olika delar (genom bindning, klistring, inpassning eller liknande metoder). Även stiliserade efterbildningar av blommor, blad eller frukter som är tillverkade på samma sätt som konstgjorda blommor etc. omfattas av detta nummer;
 2. delar till konstgjorda blommor, blad eller frukter (t.ex. pistiller, ståndare, fruktämnen, kronblad, blomfoder, blad och stjälkar);
 3. artiklar som är tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller frukter (t.ex. buketter, girlander, kransar eller efterbildningar av växter) samt andra varor som är avsedda att användas som garnering eller prydnad och som är tillverkade genom sammansättning av konstgjorda blommor, blad eller frukter.

Numret omfattar också konstgjorda blommor, blad och frukter som har försetts med nål eller annan mindre fastsättningsanordning.

Artiklar enligt detta nummer används huvudsakligen för dekorationsändamål (t.ex. i bostäder och kyrkor) eller som prydnader på hattar, kläder etc.

Om inte annat framgår av sista stycket i anv. till detta nummer kan dessa varor vara tillverkade av textilvara, filt, papper, plast, gummi, läder, metallfolier, fjädrar, snäckskal eller av andra material av animaliskt ursprung (t.ex. konstgjorda blad av blötdjursursprung, som är speciellt preparerade och färgade och består av de mjuka återstoderna av delar från vissa nässel- eller mossdjur), etc. Under förutsättning att de motsvarar beskrivningarna i föregående stycken förs alla sådana artiklar till detta nummer oberoende av hur omsorgsfullt de har bearbetats.

Detta nummer omfattar inte:


a)

naturliga blommor och blad enligt nr 0603 eller 0604 (t.ex. färgade, försilvrade eller förgyllda);

b)

blommotiv av spetsar, broderier eller annan textilvara, vilka, trots att de kan användas som garneringar för kläder, inte är tillverkade på samma sätt som konstgjorda blommor, dvs. genom sammansättning av de olika delarna (kronblad, ståndare, stjälkar etc.) genom bindning med metalltråd, textilmaterial, papper, gummi etc. eller genom klistring e.d. (elfte avd.);

c)

huvudbonader av konstgjorda blommor eller blad (65 kap.);

d)

artiklar av glas (70 kap.);

e)

konstgjorda blommor, blad och frukter av keramiskt material, sten, metall, trä etc., som är framställda i ett stycke genom gjutning, smidning, snidning, prägling eller annat förfarande eller som består av delar som är sammanfogade på annat sätt än genom bindning, klistring, inpassning eller liknande metoder;

f)

metalltråd som endast är avpassad till sin längd och överdragen med textilmaterial, papper etc. samt avsedd för tillverkning av stjälkar till konstgjorda blommor etc. (femtonde avd.);

g)

artiklar som är klart igenkännliga som leksaker eller karnevalsartiklar (95 kap.).


6703 Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbetat; ull, andra djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för användning vid tillverkning av peruker o.d.

Med undantag av människohår som endast har tvättats, avfettats eller sorterats efter längd (men inte har lagts med rotändarna åt samma håll) och avfall av människohår (nr 0501) omfattar detta nummer människohår som har rotvänts eller bearbetats på annat sätt (t.ex. tunnats, blekts, färgats, vågats eller lockats) för användning vid tillverkning av perukmakeriarbeten (t.ex. peruker, löslockar eller lösflätor) eller för andra ändamål.

Med rotvänt hår avses hår som har lagts med rotändarna åt samma håll.

Detta nummer omfattar också ull, andra djurhår (t.ex. hår av jak och angora- eller tibetget) och andra textilmaterial (t.ex. konstfibrer) som är bearbetade för användning vid tillverkning av peruker o.d. eller av dockhår. Bland produkter som används för dessa ändamål märks bl.a.:

 1. varor som består av ett kardband, i allmänhet av ull eller andra djurhår, som är sammanflätat runt två parallella trådar och till utseendet liknar hårflätor. Dessa varor (benämnda "crepes") föreligger normalt i långa längder och väger ca 1 kg per styck;
 2. vågiga kardband av textilfibrer i små buntar som var och en innehåller en längd av 14 – 15 m och väger ca 500 g;
 3. fransliknande varor som består av knippen av i massan färgade konstfibrer, som har vikts mitt itu och sammanbundits i den vikta änden med hjälp av en i maskin framställd, ca 2 mm bred flätning av textilgarn.

Ull, andra djurhår eller andra textilfibrer som är löst förpackade eller beredda för spinning, klassificeras enligt elfte avd.

6704 Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans- Av syntetiskt textilmaterial:

6704.11

- - Hela peruker

6704.19

- - Andra

6704.20

- Av människohår

6704.90

- Av annat material


Detta nummer omfattar:

1. Alla slags perukmakeriarbeten av människo- eller djurhår eller av textilmaterial. Bland dessa varor märks peruker, skägg, ögonbryn, ögonfransar, flätor, lockar, hårknutar, mustascher o.d. De är vanligen av omsorgsfullt utförande och avsedda för personligt eller yrkesmässigt bruk (t.ex. teaterperuker).

Denna grupp omfattar inte:

a)

dockperuker (nr 9503);

b)

karnevalsartiklar, i allmänhet av enklare material och utförande(nr 9505).

 

2. Varor av människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, särskilt vissa tunna och lätta vävnader av människohår.

Denna grupp omfattar inte:

a)

filterdukar och siktdukar av människohår, enligt nr 5911;

b)

hårnät (nr 6505);

c)

handsiktar (nr 9604).

 

Meny