Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


7113

Nackkammar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall metall

9615

Nackkammar, andra

2902

Naftalen, kemiskt definierad

2707

Naftalen, rå eller raffinerad

2707

Naftalenoljor

2904

Naftalensulfonsyror

2902

Naftalin, kemiskt definierad

2707

Naftalin, rå

3401

Naftensyratvål

3824

Naftensyror samt vattenlösliga salter därav

2916

Naftoesyror

2914

1,4-Naftokinon 

2907

Naftoler och salter därav

2908

Naftolsulfonsyror

2926

Naftonitril

2934

Naftosultam-2,4-disulfon syra

2921

1-Naftylamin 

2921

2-Naftylamin 

2916

Naftylbensoat

2909

2-Naftyletyleter 

2928

Naftylhydrazin

2909

2-Naftylmetyleter 

2914

Naftylmetylketon

2918

Naftylsalicylat

2916

a -Naftylättiksyra och dess natriumsalt 

8214

Nagelbandsknivar

3304

Nagelbandspreparat

8214

Nagelbandsspadar

9603

Nagelborstar

8214

Nagelfilar av oädel metall

8214

Nagelklippare

3304

Nagellackborttagningsmedel

3304

Nagellacker

8214

Nagelpetare

4205

Nagelpolerare, klädda med mockaläder

3304

Nagelpolermedel

8214

Nageltänger

0507

Naglar, obearbetade eller enkelt preparerade

9601

Naglar, bearbetade och varor därav

4421

Namnbrickor för trädgårdsbruk, av trä

9405

Namnplåtar, med belysning

8310

Namnplåtar, andra, av oädel metall

8310

Namnskyltar, utan belysning, av oädel metall

3926,

Namnskyltar, utan belysning, andra

70 kap.
etc.

2937

Nandrolon

2530

Nantokit

3924

Nappar till nappflaskor

2939

Narcein

3301

Narcissolja

9018

Narkosapparater

9018

Narkosmasker

2939

Narkotin

4105

Narvläder, spaltat, av fårskinn

2805

Natrium

2915

Natriumacetat

2841

Natriumaluminat

2842

Natriumaluminiumklorid

2853

Natriumamalgam

2853

Natriumamid

2842

Natriumarsenater

2842

Natriumarsenit

2936

Natriumaskorbat

2936

Natriumaskorboglutamat

2850

Natriumazid

2916

Natriumbensoat

2508

Natriumbentoniter

2836

Natriumbikarbonat

2833

Natriumbisulfat

2832

Natriumbisulfit

2528

Natriumborater, naturliga

2840

Natriumborater, andra

2850

Natriumborhydrid

2827

Natriumbromid

2916

Natriumcinnamat

2842

Natriumcyanater

2837

Natriumcyanid

2837

Natriumcyanoferrat

2835

Natriumcyklotetrafosfat

2835

Natriumcyklotrifosfat

2835

Natriumdifosfater

2835

Natriumdihydrogenortofosfat

2841

Natriumdikromat

2833

Natriumdisulfat

2831

Natriumditionit

2930

Natriumetylxantat

2837

Natriumferricyanid

2837

Natriumferrocyanid

2826

Natriumfluorider

2826

Natriumfluoroaluminat (syntetisk kryolit)

2826

Natriumfluoroborat

2826

Natriumfluorosilikat

2831

Natriumformaldehydsulfoxylat

2915

Natriumformiat

2835

Natriumfosfater

2835

Natriumfosfinat

2835

Natriumfosfonater

2919

Natriumglycerofosfat

2843

Natriumguldtiocyanat

2843

Natriumguldtiosulfat

2835

Natriumhexametafosfat

2829

Natriumhydrogendiperjodat

2836

Natriumhydrogenkarbonat

2833

Natriumhydrogensulfat

2830

Natriumhydrogensulfid

2832

Natriumhydrogensulfit

2830

Natriumhydrosulfid

2831

Natriumhydrosulfit

2815

Natriumhydroxid

2835

Natriumhypofosfit

2828

Natriumhypoklorit

2829

Natriumjodat

2827

Natriumjodid

2842

Natriumjodovismutat

2530

Natriumkarbonat, naturligt

2836

Natriumkarbonater, konstgjorda

2829

Natriumklorat

3824

Natriumklorid, odlade kristaller därav, vägande minst 2,5 g per styck

2844

Natriumklorid, radioaktiv

2501

Natriumklorid, ren

30 kap.

Natriumklorid, vattenlösningar därav i ampuller eller på annat sätt föreliggande som medikamenter

2828

Natriumklorit

3203

Natriumklorofyll

2841

Natriumkromater

8539

Natriumlampor

2841

Natriummanganat

2841

Natriummetaantimonat

2832

Natriummetabisulfit

2839

Natriummetasilikat

2835

Natriummetafosfater

2841

Natriummolybdat

2936

Natriumnikotinat

3102, 3105

Natriumnitrat, även rent

2834

Natriumnitrit

2837

Natriumnitroprussiat

2843

Natriumosmiamat

2917

Natriumoxalat

2931

Natrium-p-aminofenylarsonat

2936

Natriumpantotenat (D- och DL-)

2837

Natriumpentacyanonitro-sylferrat

2840

Natriumperborat

2829

Natriumperjodat

2836

Natriumperkarbonater

2829

Natriumperklorat

2841

Natriumpermanganat

3824

Natriumperoxid, försatt med katalysatorer för snabbframställning av hydrogenperoxid

2815

Natriumperoxid, annan

2840

Natriumperoxoborat

2836

Natriumperoxokarbonater

2833

Natriumpersulfat

2841

Natriumplumbat

2835

Natriumpolyfosfater

2830

Natriumpolysulfid

2835

Natriumpyrofosfater

2833

Natriumpyrosulfat

2832

Natriumpyrosulfit

3707

Natriumpyrosulfit för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2930

Natriumxantater

2918

Natriumsalicylat

2842

Natriumselenater

2842

Natriumselenit

2839

Natriumsilikater

2841

Natriumstannat

2915

Natriumstearat

2530

Natriumsulfater, naturliga

2833

Natriumsulfater, andra

2830

Natriumsulfider

3707

Natriumsulfider, för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2832

Natriumsulfiter

2918

Natriumtartrat

2842

Natriumtellurater

2842

Natriumtiocyanat

3707

Natriumtiocyanat, för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2832

Natriumtiosulfat

3707

Natriumtiosulfat, för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2835

Natriumtrifosfat

2835

Natriumtripolyfosfat

2841

Natriumvanadater

2842

Natriumvismutjodid

2841

Natriumvolframat

2833

Natriumvätesulfat

2832

Natriumvätesulfit

2841

Natriumzinkat

2842

Natriumzirkoniumsulfat

2833

Natronalun

3824

Natronkalk

2815

Natronlut

9403

Nattduksbord

7017

Nattkärl, av glas

7324

Nattkärl, av järn eller stål

6912

Nattkärl, av andra keramiska material än porslin

3924

Nattkärl, av plast

9405

Nattlampor

6108

Nattlinnen, av trikå

6208

Nattlinnen, av annat textilmaterial

1211

Nattskatta

6107

Nattskjortor, av trikå, för män eller pojkar

6207

Nattskjortor, av annat textilmaterial, för män eller pojkar

9106

Nattvaktsur

1905

Nattvardsbröd

9403

Nattvardsbänkar

8306

Nattvardskalkar, av oädel metall

7114

Nattvardskalkar,av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

2714

Naturasfalt

6807

Naturasfalt, varor därav

2711

Naturgas

4001

Naturgummi

4002

Naturgummi, modifierat eller depolymeriserat

4001

Naturgummi, tekniskt specificerat

3913

Naturgummi, kemiska derivat därav

4001

Naturgummilatex, även förvulkad

3806

Naturhartser, modifierade genom utsmältning

4501, 4502

Naturkork

4503

Naturkork; varor därav


Naturpärlor: se Pärlor

50 kap.

Natursilke

9209

Natursilke, bearbetat till strängar till musikinstrument

8607

Nav, till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

8714

Nav, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

9014

Navigeringsinstrument

8708

Navkapslar till bilar, traktorer etc.

2841

Neapelgult

4202

Necessärer

9015

Nederbördsmätare

8444

Nedskärningsmaskiner för konstfibermaterial

2529

Nefelin

2529

Nefelinsyenit

9027

Nefelometrar

9015

Nefoskop

7103

Nefrit

3703

Negativpapper s.k.

9010

Negatoskop

6108

Negligéer, av trikå

6208

Negligéer, av annat textilmaterial

3301

Nejlikolja

0603

Nejlikor (snittblommor)

0904

Nejlikpeppar

0907

Nejlikstjälkar

0809

Nektariner, färska

2805

Neodym

2804

Neon

9030

Nepermetrar

2844

Neptunium

2905

Nerol

2909

Neroliolja, konstgjord

3301

Neroliolja, naturlig

9018

Nervextraktorer för dentalt bruk

9018

Nervhakar för dentalt bruk

9018

Nervinstrument för dentalt bruk

9018

Nervnålar för dentalt bruk

1007

Nervosum

9018

Nervsonder för dentalt bruk

9030

Neutrondetektorrör

2908

Neville-Winthers syra

9023

Newtons färgringar

2936

Niacin

2936

Niacinamid

44 kap.

Niangon

3301

Niaouliolja

7502

Nickel i obearbetad form

2530

Nickelarsenat, naturligt

2604

Nickelarsenid

2840

Nickelborat

2837

Nickelcyanid

2826

Nickelfluoroborat

2915

Nickelformiat

2842

Nickelhexaamminnitrater

2825

Nickelhydroxider

2530

Nickelhydroxidkarbonat, naturligt

75 kap.

Nickeljärnlegeringar

2836

Nickelkarbonater, konstgjorda

2931

Nickelkarbonyl

2827

Nickelklorid

75 kap.

Nickelkopparlegeringar

75 kap.

Nickelkromjärnlegeringar

75 kap.

Nickelkromlegeringar

2604

Nickelmalm

2834

Nickelnitrat

7501

"Nickeloxid, grön"

2530

Nickeloxid, naturlig

2825

Nickeloxider, konstgjorda

7501

Nickeloxidsinter

2825

Nickeloxidul

7501

Nickelskärsten

7501

Nickelspeis

2833

Nickelsulfater

2530

Nickelsulfid, naturlig

2842

Nickeltetraamminnitrater

2604

Nickolin

2604

Nickolit

2934

Nifurazolidon

1207

Nigerfrön

3204

Nigrosiner

2939

Nikotin och salter därav

2936

Nikotinamid

2936

Nikotinamidhydroklorid

2936

Nikotinmorfolid

2936

Nikotinsyra

2936

Nikotinsyraamid

2936

Nikotinsyramorfolid

1301

Nilgummi

8112

Niob och varor därav

2841

Niobater av metaller

2615

Niobit

2615

Niobmalm

7326

Nipperskrin av järn eller stål

7307

Nipplar (rördelar) av järn eller stål

8308

Nitar, rör- och tvåspets

7616

Nitar, andra, av aluminium

7318

Nitar, andra, av järn eller stål

7907

Nitar, andra, av zink

7415

Nitar, andra, av koppar

8205

Nitförsänkare

8467

Nithammare (handverktyg), elektromekaniska

8467

Nithammare (handverktyg), pneumatiska, hydrauliska eller hopbyggda med icke elektrisk motor

2921

Nitranilin och salter därav

2834

Nitrater av metaller

8421

Nitreringscentrifuger

2843

Nitrider, av ädla metaller

2850

Nitrider, andra

2926

Nitrilföreningar

4002

Nitrilgummi (NBR)

4002

Nitrilisoprengummi (NIR)

2834

Nitriter av metaller

2936

Nitritokobalamin

2921

Nitroaniliner

2909

Nitroanisoler

2904

Nitrobensen

2904

Nitrobensensulfonsyror

2916

Nitrobensoesyror

2926

Nitrobensonitril

2916

Nitrobensoylklorider

3912

Nitrocellulosa, i obearbetad form

3601

Nitrocellulosa, utg. krut

2911

Nitroderivat, av acetaler och hemiacetaler

2913

Nitroderivat, av aldehyder etc.

2905

Nitroderivat, av alkoholer, acykliska

2906

Nitroderivat, av alkoholer, cykliska

2921

Nitroderivat, av anilin

2910

Nitroderivat, av epoxider

2909

Nitroderivat, av etrar, eteralkoholer etc.

2908

Nitroderivat, av fenoler eller fenolalkoholer

2904

Nitroderivat, av kolväten

2914

Nitroderivat, av ketoner, kinoner, ketonalkoholer, kinonalkoholer etc.

2904

Nitroetan

2909

Nitrofenetoler

2908

m-Nitrofenol

2908

o-Nitrofenol

2908

p-Nitrofenol

2926

Nitrofenylacetonitril

2904

Nitroform

3204

Nitrofärgämnen

2920

Nitroglycerin, oblandad

3602

Nitroglycerin, sprängämne på basis därav

3602

Nitroglykol, sprängämne på basis därav

2929

Nitroguanidin (sprängämne)

2911

Nitrohalogenderivat, av acetaler och hemiacetaler

2905

Nitrohalogenderivat, av alkoholer, acykliska

2921

Nitrohalogenderivat, av anilin

2910

Nitrohalogenderivat, av epoxider

2909

Nitrohalogenderivat, av etrar, eteralkoholer etc.

2904

Nitrohalogenderivat, av kolväten

2842

Nitrokoboltater

2904

Nitrometan

7017

Nitrometrar av glas

2904

Nitronaftalen

2904

Nitronaftalensulfonsyror

2904

Nitropropan

2922

5-Nitro-2-propoxianilin 

2921

Nitrosoanilin

2904

Nitrosobensen

2911

Nitrosoderivat, av acetaler och hemiacetaler

2913

Nitrosoderivat, av aldehyder etc.

2905

Nitrosoderivat, av alkoholer, acykliska

2906

Nitrosoderivat, av alkoholer, cykliska

2921

Nitrosoderivat, av anilin

2910

Nitrosoderivat, av epoxider

2909

Nitrosoderivat, av etrar, eteralkoholer etc.

2908

Nitrosoderivat, av fenoler eller fenolalkoholer

2904

Nitrosoderivat, av kolväten

2914

Nitrosoderivat, av ketoner, kinoner, ketonalkoh, kinonalkoholer etc.

2908

m-Nitrosofenoler 

2908

o-Nitrosofenoler 

2908

p-Nitrosofenoler 

2928

Nitrosofenylhydroxylamin

3204

Nitrosofärgämnen

2908

Nitrosonaftoler

2904

Nitrosotoluen

2911

Nitrosulfoderivat, av acetaler och hemiacetaler

2921

Nitrosulfoderivat, av anilin

2910

Nitrosulfoderivat, av epoxider

2909

Nitrosulfoderivat, av etrar, eteralkoholer etc.

2904

Nitrosulfoderivat, av kolväten

2911

Nitrosulfohalogenderivat, av acetaler och hemiacetaler

2905

Nitrosulfohalogenderivat, av alkoholer, acykliska

2910

Nitrosulfohalogenderivat, av epoxider

2909

Nitrosulfohalogenderivat, av etrar, eteralkoholer etc.

2904

Nitrosulfohalogenderivat, av kolväten

2812

Nitrosylklorid

2904

Nitrotoluen

2904

Nitrotoluensulfonsyror

2904

Nitroxylen

8205

Nitstampar

8205

Nitstansar

8205

Nitutdragare

8205

Nitverktyg

9015

Nivåmätare, för hydrologiskt ändamål (limnigrafer)

9026

Nivåmätare, andra

9032

Nivåregulatorer

0206

Njurar, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får etc., färska, kylda eller frysta

9018

Njurar, konstgjorda

2844

Nobelium

2004

"Nockerln", fryst

1901

"Nockerln", andra

7907

Nockplåtar av zink

5103

Noils av ull eller av fina eller grova djurhår

2932

Nonalakton

2912

Nonanal

2901

Nonaner

9015

Nonieteodoliter

3402

Nonjonaktiva ämnen

2907

Nonylfenol

5601

Noppor av textilmaterial

2937

Noradrenalin

2939

Norefedrin

2937

Norepinefrin

2937

Noretandrolon

2937

Noretisteron

2937

Noretynodrel

2937

Norgestrel

9001

Normalplan, optiska

3002

Normalsera

2937

Normetandron

2937

Nortestosteron

2939

Noskapin

7326

Nosringar av järn eller stål, för djur

9706

Noter, med en ålder av över 100 år

9403

Nothyllor

8205

Nothyvlar

9209

Nothållare, avsedda att fästas på musikinstrument

9403

Notskåp

9403

Notställ

1806

Nougat, innehållande kakao

1704

Nougat, annan

1704

Nougatpastor

2941

Novobiocin

3909

Novolacker

3105

NPK-gödselmedel

2530

Nsutit

9018

Nuclear Magnetic Resonance (NMR)-apparater

1902

Nudlar, även kokta

2934

Nukleinsyror och salter därav

3504

Nukleoproteider

8310

Nummerbrickor av oädel metall

8310

Nummerplåtar av oädel metall

8708

Nummerplåtshållare till bilar, traktorer etc.

8512

Nummerskyltsbelysningar till motorfordon

8531

Nummertablåer, elektriska

8531

Nummertavlor, elektriska

8443

Nummerverk till tryckmaskiner

44 kap.

Nyatoh

8310

Nyckelbrickor av oädel metall

4202

Nyckeletuier och -fodral av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

8301

Nyckellås

7113

Nyckelringar av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8302

Nyckelskyltar av oädel metall, för dörrar

9114

Nycklar, för uppdragning av ur

8517

Nycklar, utgörande sändarapparater för trådtelegrafi

8301

Nycklar, andra, av oädel metall

3908

Nylon i obearbetad form

54 kap.

Nylonfibrer

0810

Nypon, färska

0813

Nypon, torkade

74 kap.

Nysilver

9505

Nyspulver

1211

Nysrot (rot)

9507

Nystbräden för upplindning av revar

4910

Nyårskort, i form av almanackor

4909

Nyårskort, andra

9018

Nålar, för kirurgiskt eller medicinskt bruk

8205

Nålar, för stuckatörer, målare etc., av oädel metall

8522

Nålar, graver- till ljudupptagningsapparater

7117

Nålar, kravattnålar

8448

Nålar, till brodermaskiner

8448

Nålar, till maskiner för tillverkning av trikå eller tyll

8482

Nålar, till nållager

8452

Nålar, till symaskiner

7319

Nålar, andra, av järn eller stål

7419

Nålar, andra, av koppar

7113

Nålar, andra, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

2844

Nålar, andra, innehållande radioaktiva ämnen

6307

Nåldynor

5602

Nålfilt

9018

Nålhållare för medicinskt eller kirurgiskt bruk

8448

Nålkammar för sträckmaskiner

8482

Nållager

8522

Nålmikrofoner

8522

Nålspetsar, magnetiska

0507

Näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade

9601

Näbbar, bearbetade och varor därav

3003

Näringspreparat endast för intravenös användning

3821

Närsubstrat, beredda, för odling av mikroorganismer

9003

Näsbryggor

5603

Näsdukar, av bondad duk

4818

Näsdukar, av pappersmassa, papper etc.

6117

Näsdukar, av trikå

6213

Näsdukar, av annat textilmaterial än trikå

5303

Nässlor (för textilt ändamål)

9018

Nässpecula

8311

Nät, metalltrådsnät, belagda med flussmedel, för hårdlödning

9506

Nät, för tennis, badminton, volleyboll, fotboll etc.

7616

Nät, andra, av aluminiumtråd

7314

Nät, andra, av järn- eller ståltråd

7419

Nät, andra, av koppartråd

8104

Nät, andra, av magnesiumtråd

7508

Nät, andra, av nickel

7115

Nät, andra, av platina eller platinalegeringar, för användning som katalysatorer

8103

Nät, andra, av tantal

5804

Nät, av textilmaterial

5608

Nät, andra, av textilmaterial, avpassade fisknät

5608

Nät, andra, av textilmaterial, för skydd mot insekter

5608

Nät, andra, av textilmaterial, till teaterdekorationer

5608

Nät, andra, av textilmaterial, varor därav, konfektionerade

5608

Nät, andra, av textilmaterial, knutna, av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken

6002

Nät, andra, av textilmaterial, virkade, som längdvara

7907

Nät, andra, av zinktråd

8504

Nätaggregat till maskiner enligt nr 8471

5608

Nätkassar av nät av textilmaterial

5804

Nätknytningar

0807

Nätmeloner, färska

3604

Nödraketer

8205

Nötknäppare, av oädel metall

4419

Nötknäppare, av trä

0102

Nötkreatur

0206

Nötkreatur, ätbara delar, färska, kylda eller frysta

2007

Nötmos

9024

Nötningsapparater för provning av papper eller gummi etc.

2007

Nötpastor

1404

Nötter, med huvudsaklig användning som snidningsmaterial

9602

Nötter, bearbetade och varor därav

0811

Nötter, ätbara, frysta, med eller utan tillsats av socker

0812

Nötter, ätbara, tillfälligt konserverade t.ex. med svaveldioxidgas etc.

2001

Nötter, ätbara, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2006

Nötter, ätbara, kanderade eller glaserade

2008

Nötter, ätbara, kanderade eller glaserade och inlagda i sockerlag

2008

Nötter, ätbara, beredda eller konserverade på annat sätt

2008

Nötter, ätbara, rostade

1202

Nötter, ätbara, andra, jordnötter, inte rostade

0801

Nötter, ätbara, andra, kokosnötter, paranötter och kasjunötter, färska eller torkade

0802 

Nötter, ätbara, andra, färska eller torkade

0813

Nötter, ätbara, andra, blandningar av färska eller torkade nötter, blandningar av färska eller torkade nötter och torkad frukt eller torkad frukt och torkade bär


Meny