Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


8426

Kabelkranar

8536

Kabelskor

8307

Kabelskydd av oädel metall för bowdenbromsar

4415

Kabeltrummor av trä

8906

Kabelutläggningsfartyg

8544

Kablar, isolerade för elektriskt ändamål

7614

Kablar, av aluminiumtråd

7312

Kablar, av järn- eller ståltråd

7413

Kablar, av koppartråd

3807

Kadeolja

8107

Kadmium och varor därav

2853

Kadmiumamalgam

2840

Kadmiumborat

2825

Kadmiumhydroxid

2842

Kadmiumkaliumjodid

7405

Kadmiumkoppar

8107

Kadmiumlegeringar

2834

Kadmiumnitrat

2825

Kadmiumoxid

3206

Kadmiumrött

2842

Kadmiumselenid

2833

Kadmiumsulfat

2830

Kadmiumsulfid

2842

Kadmiumvolframoborat 

8107

Kadmiumzinklegeringar

0901

Kaffe

2101

Kaffe: essenser och extrakter därav

8516

Kaffebryggare, för hushållsbruk, elektriska

7321

Kaffebryggare, för hushållsbruk, icke elektriska, av järn eller stål, med värmekälla

7323

Kaffebryggare, för hushållsbruk, icke elektriska, av järn eller stål, andra

8419

Kaffebryggare, för restauranger etc.

8516

Kaffebrännare, elektriska, för hushållsbruk

7013

Kaffefilter, av glas

6307

Kaffefilter, av textilmaterial

1007

Kaffehirs

7013

Kaffekannor, av glas

7323

Kaffekannor, av järn eller stål

6912

Kaffekannor, av andra keramiska material än porslin

3924

Kaffekannor, av plast

7114

Kaffekannor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

7114

Kaffekoppar av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

8509

Kaffekvarnar, elektromekaniska, för hushållsbruk

8210

Kaffekvarnar, mekaniska, av oädel metall

0102

Kafferbuffel

6912

Kaffeserviser, av andra keramiska material än porslin

3924

Kaffeserviser, av plast

0901

Kaffesurrogat, innehållande kaffe

2101

Kaffesurrogat, rostade, utan tillsats av kaffe

1521

Kaffevax

6114

Kaftaner av trikå

3104, 3105

Kainit

8903

Kajaker

0709

Kajennpeppar, färsk eller kyld

0904

Kajennpeppar, torkad, krossad eller mald

3301

Kajeputolja

18 kap. 

Kakao

1802

Kakaoavfall

18 kap. 

Kakaoberedningar

1801

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

1803

Kakaobönor, malda till pastaform

1802

Kakaodamm

1804

Kakaofett

1802

Kakaogroddar

1806

Kakaomassa, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1803

Kakaomassa, annan

1802

Kakaopresskakor, innehållande skaldelar

1803

Kakaopresskakor, fria från skal

1806

Kakaopulver, sötat

1805

Kakaopulver, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1802

Kakaoskal

1804

Kakaosmör (fett eller olja)

6914

Kakel speciellt avsett för kakelugnar

6907

Kakelplattor

6914

Kakelugnar

7323

Kakformar av järn eller stål

0810

Kakiplommon, färska

2931

Kakodylsyra

1905

Kakor, mjuka

0810

Kaktusfikon, färska

1211

Kalabarböna (bönor)

2608

Kalamin

2608

Kalamit

8475

Kalandrar, för glasbearbetning

8420

Kalandrar, andra

7103

Kalcedon

2936

Kalciferol

7017

Kalcimetrar av glas

2530

Kalcit, naturlig

7103

Kalcit, ädelsten

2937

Kalcitonin

2805

Kalcium

2915

Kalciumacetat

3006

Kalciumalginat i form av gasväv, vadd eller hinnor

54 kap.

Kalciumalginatfibrer

2841

Kalciumaluminat

3103, 3105

Kalciumaluminiumfosfater, naturliga; utgörande gödselmedel

2510

Kalciumaluminiumfosfater, andra

2842

Kalciumarsenater

2936

Kalciumaskorbat

2936

Kalciumaskorboglutamat

2916

Kalciumbensoat

2508

Kalciumbentoniter

2832

Kalciumbisulfit

2840

Kalciumborater, fällda

2528

Kalciumborater, naturliga

2850

Kalciumborid

2827

Kalciumbromid

3824

Kalciumcitrat, rått

2918

Kalciumcitrat, annat

3102, 3105

Kalciumcyanamid

2837

Kalciumcyanid

2929

Kalciumcyklamat

2831

Kalciumditionit

3824

Kalciumfluorid, konstgjord, odlade kristaller därav, vägande minst 2,5 g per st.

2826

Kalciumfluorid, konstgjord, annan

2529

Kalciumfluorid, naturlig

2826

Kalciumfluorosilikat

2915

Kalciumformiat

2510

Kalciumfosfater, naturliga

2835

Kalciumfosfater, andra, rena

3103, 3105

Kalciumfosfater, utgörande gödselmedel

2853

Kalciumfosfid

2835

Kalciumfosfinat

2835

Kalciumfosfonater

2918

Kalciumglukoheptonat

2919

Kalciumglycerofosfat

2850

Kalciumhydrid

2842

Kalciumhydrogenarsenit

3103, 3105

Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat), innehållande minst 0,2 viktprocent fluor beräknat på vattenfri torrsubstans

2835

Kalciumhydrogenortofosfat, annat, ren

2832

Kalciumhydrogensulfit

2825

Kalciumhydroxid, renad

2522

Kalciumhydroxid, släckt kalk

2835

Kalciumhypofosfit

2936

Kalciumhypofosfitoaskorbat

2828

Kalciumhypoklorit, kommersiellt

2827

Kalciumjodid

2842

Kalciumkaliumkromat

2849

Kalciumkarbid

2836

Kalciumkarbonat, fällt

2509

Kalciumkarbonat, naturligt

3501

Kalciumkaseinat

2827

Kalciumklorid

54 kap.

Kalciumkromalginatfibrer

2841

Kalciumkromat

2918

Kalciumlaktat

2919

Kalciumlaktofosfat

2842

Kalciummagnesiumklorid

2841

Kalciummolybdat

2936

Kalciumnikotinat

2834

Kalciumnitrat

3102, 3105

Kalciumnitrat, blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat

3102

"Kalciumnitratgödning"

2917

Kalciumoxalat

2522

Kalciumoxid, oren, osläckt kalk

2825

Kalciumoxid, renad

2915

Kalciumpalmitat

2936

D- och DL-Kalciumpantotenat 

2841

Kalciumpermanganat

2825

Kalciumperoxid

2840

Kalciumperoxoborater

2835

Kalciumpolyfosfater

3806

Kalciumresinater

2850

Kalciumsilicid

2530

Kalciumsilikat, naturligt

2839

Kalciumsilikater, fällda

2915

Kalciumstearat

2520

Kalciumsulfat, naturligt

2830

Kalciumsulfid

2832

Kalciumsulfiter

3201

Kalciumtannat

3824

Kalciumtartrat, rått

2918

Kalciumtartrat, annat

2835

Kalciumtetrahydrogenbis(ortofosfat)

2842

Kalciumtiocyanat

2832

Kalciumtiosulfat

2612

Kalciumuranfosfat, vattenhaltigt

2612

Kalciumuransilikat

2612

Kalciumuranvanadat, vattenhaltigt

2611

Kalciumvolframat, malm

2841

Kalciumvolframat, annat

8454

Kaldo-konvertrar

9013

Kalejdoskop

9103

Kalenderur, med fickursverk

9102

Kalenderur, andra

8716

Kalescher

2815

Kali, kaustikt

2833

Kalialun

3707

Kalialun för fotografiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

1404

Kaliaturträ

8533

Kalibreringsmotstånd

9028

Kalibreringsmätare

7103

Kalifornit

3104, 3105

Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska

2815

Kalilut

2834

Kalisalpeter

2844

Kalium, anrikat på sin radioaktiva isotop

2805

Kalium, annat

2915

Kaliumacetat

2841

Kaliumaluminat

2853

Kaliumamid

2841

Kaliumantimonater

2842

Kaliumarsenater

2916

Kaliumbensoat

2836

Kaliumbikarbonat

2832

Kaliumbisulfit

2829

Kaliumbromat

3824

Kaliumbromid, odlade kristaller därav, vägande minst 2,5 g per st.

2827

Kaliumbromid, annan

3824

Kaliumbromidjodid, odlade kristaller därav,vägande minst 2,5 g per st.

2916

Kaliumcinnamat

2842

Kaliumcyanater

2837

Kaliumcyanid

2837

Kaliumcyanoferrat

2852

Kaliumcyanomerkurat

2842

Kaliumdihydrogenortoarsenater

2835

Kaliumdihydrogenortofosfat

2841

Kaliumdikromat

3707

Kaliumdikromat, för fotografiskt bruk, i avdelade. doser eller i detaljhandelsförpackningar

2831

Kaliumditionit

2930

Kaliumetylxantat

2841

Kaliumferrat

2837

Kaliumferricyanid

2837

Kaliumferrocyanid

2826

Kaliumfluorider

2826

Kaliumfluoroborat

2826

Kaliumfluorosilikat

2835

Kaliumfosfater

2835

Kaliumfosfonater

2909

Kaliumguajakolsulfonat

2841

Kaliumhydrogenantimonat

2829

Kaliumhydrogendijodat

2836

Kaliumhydrogenkarbonat

2830

Kaliumhydrogensulfid

2832

Kaliumhydrogensulfit

2918

Kaliumhydrogentartrat, rent

2307

Kaliumhydrogentartrat, rått

3003, 3004

Kaliumhydroxid, blandad med kalk för medicinskt bruk (i form av stift)

2815

Kaliumhydroxid, annan

2828

Kaliumhypobromit

2828

Kaliumhypoklorit

2829

Kaliumjodat

2827

Kaliumjodid

2842

Kaliumjodokadmiat

2836

Kaliumkarbonater

2829

Kaliumklorat

3824

Kaliumkloridkristaller, odlade (andra än optiska element) med en vikt minst 2,5 g per styck

3104, 3105

Kaliumklorid, annan

2842

Kaliumklorokromat

2843

Kaliumkloropalladat

2841

Kaliumkromater

2833

Kaliumkromsulfat

3104, 3105

Kaliummagnesiumsulfat

2841

Kaliummanganat

2832

Kaliummetabisulfit

2918

Kaliumnatriumtartrat

2834

Kaliumnitrat

2834

Kaliumnitrit

2842

Kaliumnitrokoboltat

2843

Kaliumosmat

2843

Kaliumosmiamat

2917

Kaliumoxalat

2840

Kaliumperborat

2836

Kaliumperkarbonater

2829

Kaliumperklorat

2841

Kaliumpermanganat

2815

Kaliumperoxid

2840

Kaliumperoxoborat

2836

Kaliumperoxokarbonater

2833

Kaliumpersulfat

2830

Kaliumpolysulfid

2832

Kaliumpyrosulfit

3104, 3105

Kaliumsalter, råa, naturliga

2621

Kaliumsalter, erhållna vid förbränning etc. inom sockerindustrin

2842

Kaliumselenat

2839

Kaliumsilikater

2915

Kaliumstearat

3104, 3105

Kaliumsulfat, även rent

2830

Kaliumsulfider

2832

Kaliumsulfiter

2918

Kaliumtartrat

2842

Kaliumtellurater

2843

Kaliumtetracyanoaurat

2843

Kaliumtetracyanoplatinater

2842

Kaliumtiocyanat

3707

Kaliumtiocyanat, för fotografiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2842

Kaliumtiocyanatoferrat

2842

Kaliumtritiokarbonat

2612

Kaliumuranvanadat, naturligt, vattenhaltigt

2841

Kaliumvolframat

2832

Kaliumvätesulfit

2930

Kaliumxantanater

2522

Kalk, osläckt (bränd), släckt eller hydraulisk

2515

Kalkalabaster

5901

Kalkerväv

0105

Kalkoner

1602

Kalkonrulad

2603

Kalkosin

7103

Kalkspat, ädelsten

2530

Kalkspat, annan

2714

Kalksten, bituminös

2530

Kalksten, för den grafiska industrin (s.k. litografisk sten), obearbetad

2521

Kalksten, för kalk- eller cementframställning eller med användning som flussmedel

2515

Kalksten, utgörande monument- eller byggnadssten

2515

Kalktuff

2612

Kalkuranglimmer

8421

Kalkvattenrenare

8540

Kallkatodrör

3210

Kallvattenfärger

1211

Kalmus (rötter)

3301

Kalmusolja

2852

Kalomel

9025

Kalorimetertermometrar

9027

Kalorimetrar

9032

Kalorimetrar, anslutna till regleringsapparater

8419

"Kalorisatorer"

6505

Kalotter (huvudbonader)

6107

Kalsonger, av trikå

6207

Kalsonger, av annat textilmaterial

0102

Kalvar

0201

Kalvkött, färskt eller kylt

0202

Kalvkött, fryst

1211

Kalumba (rötter)

9601

Kaméer av animaliska snidningsmaterial

5303

Kamavfall, av bastfibrer

5202

Kamavfall, av bomull

5505

Kamavfall, av konstfibrer

5103

Kamavfall, av ull eller av fina eller grova djurhår

8483

Kamaxlar

5203

Kamband, av bomull

5305

Kamband, av sisal

5506

Kamband, av syntetstapelfibrer

5305

Kamband, av textilfibrer från växter av släktet Agave

5105

Kamband, av ull eller av fina eller grova djurhår

8448

Kambarrar för tyll-, spets- och brodermaskiner etc.

8510

Kamblad till elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner

0106

Kameler

0602

Kameliaplantor

4202

Kameraetuier och kamerafodral

9007

Kamerahus, till kinokameror

9006

Kamerahus, till stillbildskameror

9002

Kameraobjektiv

84 kap.

Kameravagnar

4202

Kameraväskor

9012

Kameror, diffraktions-

9012

Kameror, elektrondiffraktions-

9006

Kameror, engångs-

9007

Kameror, kino-

9006

Kameror, registrerande

9005

Kameror, Schmidts

9006

Kameror, stillbilds-

9006

Kameror, storformats-

8525

Kameror, televisions-

2902

Kamfen

2914

Kamfer

3301

Kamferolja (äkta)

3302

Kamferolja, vit

2914

Kamfersulfonsyra

5108, 5109

Kamgarn, av fina djurhår

5107, 5109

Kamgarn, av ull

5112

Kamgarnsvävnader av ull eller av fina djurhår

7321

Kaminer av järn eller stål

8516

Kaminer, elektriska

8448

Kammar, för tyll-, spets- och brodermaskiner etc.

8448

Kammar, för kammaskiner

7116

Kammar, andra, av naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar

7113, 7114

Kammar, andra, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9615        

Kammar, andra, andra

0307

Kammusslor, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade

1211

Kamomill (blomma)

3301

Kamomillolja

1404

Kampesch (blåträ)

3203

Kampeschträ, färgämnen och färgämnesextrakter därav

6306

Kampingartiklar av textilmaterial

8716

Kampingvagnar

1301

Kanadabalsam

3301

Kanangaolja

1008

Kanariefrö

9706

Kandelabrar, antika

7114

Kandelabrar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9405

Kandelabrar, andra

1521

Kandelillavax

1701

Kandisocker

0906

Kanel

2912

Kanelaldehyd

2906

Kanelalkohol

0906

Kanelfrukter

0906

Kanelknopp

3301

Kaneloleoresin

3301

Kanelolja, vanlig (kassiakanelolja)

3301

Kanelolja, vit

3301

Kanelolja, äkta

7103

Kanelsten

2916

Kanelsyra

5901

Kanfas

4421

Kaninburar av trä

0106

Kaniner

0208

Kaninkött, färskt, kylt eller fryst

0210

Kaninkött, saltat, torkat eller rökt

1602

Kaninkött, berett eller konserverat

9617

Kannor, värmeisolerande

4205

Kannor, andra, av läder eller konstläder, för pumpar och pressar

3923

Kannor, andra, av plast

8007

Kannor, andra, av tenn

9301

Kanoner

9305

Kanontorn

8903

Kanoter

8714

Kantileverbromsar till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

7106

Kantiljer av silver

6810

Kantsten, av cement, betong eller konstgjord sten

6801

Kantsten, av naturlig sten, annan än skiffer

4014

Kanyler, av mjukgummi

9018

Kanyler, andra

1007

Kaoliang

2507

Kaolin

6903

Kapell, av keramiskt material, eldfasta

6909

Kapell, av keramiskt material, andra

7115

Kapell, av ädel metall eller av metall med plät av ädel metall

6905

Kapitäler, av keramiskt material

6802

Kapitäler, av naturlig monument- eller byggnadssten

8410

Kaplanturbiner

1404

Kapock

1207

Kapockfrön

4203

Kappor, av läder eller konstläder

4015

Kappor, av mjukgummi

6102

Kappor, av trikå, för kvinnor eller flickor

6202

Kappor, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

2912

Kaprinaldehyd

0709

Kapris, färsk eller kyld

0711

Kapris, tillfälligt konserverad t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten etc.

2001

Kapris, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2933

Kaprolaktam 

2915

Kapronsyra

2912

Kaprylaldehyd

2915

Kaprylsyra

9602

Kapslar, av gelatin, icke härdat

6903

Kapslar, av keramiskt material, eldfasta

8309

Kapsyler, av oädel metall, även avrivbara, till mjölkflaskor

3923

Kapsyler, av plast

8301

Kappsäckslås

8202

Kaptrissor, otandade

44 kap.

Kapur

6506

Kapuschonger, av gummi eller plast

6505

Kapuschonger, av trikå eller annan textilvara

7611

Kar, av aluminium

7806

Kar, av bly

6810

Kar, av cement, betong eller konstgjord sten

7020

Kar, av glas, för industriellt ändamål

6815

Kar, av jordarter, obrända, på basis av kiseldioxid eller aluminiumoxid

7309

Kar, av järn eller stål med en rymd av mer än 300 liter

6909

Kar, av keramiskt material för lantbruket

7419

Kar, av koppar

8104

Kar, av magnesium

7508

Kar, av nickel

3925

Kar, av plast

8007

Kar, av tenn

4416

Kar, av trä (tunnbinderiarbeten)

7907

Kar, av zink

8479

Kar, med mekaniska anordningar, inte igenkännliga för viss industri och inte utgörande uppvärmnings- eller kokningsapparater enligt nr 8419

7013

Karaffer, av glas

7114

Karaffer, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

9617

Karaffer, värmeisolerande

5702

Karamanievävnader

1704

Karameller

1207

Karapanötter

5305

Karates

3102, 3105

Karbamid

3909

Karbamidformaldehydplast

3909

Karbamidplaster

2928

1-Karbamyl-2-fenylhydrazin 

2928

Karbamylhydrazin

2933

Karbazol

3204

Karbazolfärgämnen

2849

Karbider, av oädla metaller

2843

Karbider, av ädla metaller

9301

Karbiner

7326

Karbinhakar av järn eller stål

2907

Karbolsyra

2836

Karbonater av metaller

4809, 4816

Karbonpapper

4802

Karbonråpapper

2812

Karbonylhalogenider

3824

Karbonylklorid, löst i bensen eller toluen

2812

Karbonylklorid, annan

2849

Karborundum

2924

Karboxamidföreningar

2933

Karbostyril

3912

Karboximetylcellulosa (CMC)

2925

Karboximidföreningar

4002

Karboxylnitrilgummi (XNBR)

4002

Karboxylstyrengummi (XSBR)

2915

Karboxylsyror, mättade acykliska monokarboxylsyror

2916

Karboxylsyror, andra monokarboxylsyror

2917

Karboxylsyror, polykarboxylsyror

2918

Karboxylsyror, andra

2929

Karbylaminer

8708

Kardanaxlar till bilar, traktorer etc.

8708

Kardanknutar, till bilar, traktorer etc.

8483

Kardanknutar, inte avsedda för fordon eller luftfartyg

5303

Kardavfall, av bastfibrer

5505

Kardavfall, av konstfibrer

5003

Kardavfall, av natursilke

5103

Kardavfall, av ull eller av fina eller grova djurhår

5203

Kardband, av bomull

5301

Kardband, av lin

5305

Kardband, av sisal

5506

Kardband, av syntetstapelfibrer

5305

Kardband, av textilfibrer från växter av släktet Agave

5105

Kardband, av ull eller av fina eller grova djurhår

8448

Kardbeslag med kardnockar

1404

Kardborrar

1211

Kardborre (Arctium lappa, frö och rot)

0711

Kardborre tillf. konserverade rötter därav

5202

Karddamm av bomull

0908

Kardemumma

3301 

Kardemummaoleoresin

5105

Kardflor av ull eller av fina eller grova djurhår

5108, 5109

Kardgarn, av fina djurhår

5106, 5109

Kardgarn, av ull

5111

Kardgarnsvävnader av ull eller av fina djurhår

9018

Kardioskop

4823

Kardkannor av pappersmassa, papper eller papp

4205

Kardläder utan kardnockar

7317

Kardnockar av järn eller stål

0709

Kardon, ätbar, färsk eller kyld

1207

Karitefrön

7217

Karkastråd av järn eller olegerat stål

3203

Karmin

9401

Karmstolar

3104, 3105

Karnallit

2620

Karnallitavfallslut

1521

Karnaubavax

7103

Karneol

9505

Karnevalsartiklar

9505

Karnevalsparaplyer

8716

Karosser

8302

Karosseribeslag, av oädel metall

3926

Karosseribeslag, av plast

8707

Karosserier, till motorfordon enligt nr 8701-8705

8710

Karosserier, till pansrade stridsfordon

8714

Karosserier, till trehjuliga. cyklar, sidvagnar eller fordon för sjuka eller rörelsehindrade

8709

Karosserier, till truckar

8716

Karosserier, till andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning

3405

Karosseripolermedel

3204

Karotinoider

7013

Karotter, av glas

6912

Karotter, av andra keramiska material än porslin

6812

Karottunderlägg, av asbest

7013

Karottunderlägg, av glas

7323

Karottunderlägg, av järn eller stål

4503

Karottunderlägg, av naturkork

1302

Karragenan

2520

Karstenit

4202

Kartfodral av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

9017

Kartmätare

4819

Kartonger av papper eller papp

9023

Kartor, i relief

9706

Kartor, med en ålder av över 100 år

4911

Kartor, schematiska, utan topografisk noggrannhet

4905

Kartor, tryckta

4906

Kartor, utförda för hand eller genom kopiering

9508

Karuseller

8458

Karusellsvarvar

2907

Karvakrol

2914

Karvon

3913

Kasein, härdat

3501

Kasein, annat

3501

Kaseinater 

3501

Kaseinderivat

3210

Kaseinfärger

3501

Kaseinlim

3501

Kaseinogen

3504

Kaseinpeptoner

3501

Kaseinsalter

3501

Kaseintannat

9504

Kasinobord

1211

Kaskarillträd (bark)

8303

Kassakistor av oädel metall

8470

Kassakontrollapparater

8470

Kassaregister

8303

Kassaskrin av oädel metall

8303

Kassaskåp av oädel metall

0714

Kassava

1108

Kassavastärkelse

8303

Kassavalvsdörrar av oädel metall

8519

Kassettbandspelare, även försedda med anordning för ljudinspelning

8519

Kassettbandspelare, andra, även i fickformat

9006,
9007

Kassetter till kameror

1211

Kassia (baljor och pulp)

1302

Kassia, pulp därav, renad

3301

Kassiakanelolja

3301

Kassiaoleoresin

2609

Kassiterit, malm

7103

Kassiterit, ädelsten

8907

Kassuner

1404

Kastanj (trä)

3201

Kastanj (trä), garvämnesextrakt därav

1404

Kastanjebark

3201

Kastanjegarvsyra

0802

Kastanjer, färska eller torkade

2006

Kastanjer, kanderade eller glaserade

0714

Kastanjer, vatten-, kinesiska

3201

Kastanjeträtannin

9206

Kastanjetter

9506

Kastbollar för motionering

9507

Kastlinor, monterade

9504

Kastpilar

9018

Kastrationsklämmor

9018

Kastreringsinstrument och kastreringsapparater

7323

Kastruller, av järn eller stål

6912

Kastruller, av andra keramiska material än porslin

8516

Kastruller, elektriska, för hushållsbruk

9307

Kastspjut

9508

Kaststånd för nöjesfält e.d.

9018

Kasttyg för veterinärt bruk

4401

Kastved

4911

Kataloger, affärs-

4901

Kataloger, för museer och offentliga bibliotek

3815

Katalysatorer, beredda

2620

Katalysatorer, förbrukade

7115

Katalysatorer, i form av trådduk etc. av platina

3005

Kataplasmer

7003

Katedralglas

9403

Katedrar

3201

Katekintannin

3203

Kateku, svart (färgämnen och färgämnesextrakter därav)

9018

Katetrar

3006

Katgut, steril, kirurgisk

9507

Katgut, annan, imiterad, med monterade fiskkrokar osv.

5604

Katgut, annan, imiterad, annan

4206

Katgut, annan, av torkade tarmar

3402

Katjonaktiva ämnen

3824

Katjonbytare, andra än polymerer enligt 39 kap.

8105

Katoder, av kobolt

7502

Katoder, av nickel

9030

Katodstråleoscillografer och katodstråleoscilloskop

8540

Katodstrålerör

0106

Katter

2309

Kattfoder

1211

Kattost (blad och blommor)

1301

Kaurikopal

2815

Kaustikt kali

9018

Kauterbrännare

6104

Kavajer, av trikå, för kvinnor eller flickor

6103

Kavajer, av trikå, för män eller pojkar

6204

Kavajer, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

6203

Kavajer, av annat textilmaterial, för män eller pojkar

1604

Kaviar

8413

Kedjeelevatorer för vätskor

8714

Kedjehjul till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8546

Kedjeisolatorer

8714

Kedjekransar till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8416

Kedjerostsektioner

8714

Kedjeskydd till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8467

Kedjesågar, handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke elektrisk motor

8465

Kedjesågar, andra, för träbearbetning etc.

8428

Kedjetransportörer

8431

Kedjor, med tillhörande skopor för paternostergrävmaskiner

8413

Kedjor, med skopor till vätskeelevatorer

7113,
7117

Kedjor, utgörande smycken 

7616

Kedjor, andra, av aluminium

7315

Kedjor, av järn eller stål

7419

Kedjor, av koppar

2520

Keene's cement

6809

Keene's cement, varor därav

0403

Kefir, även smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

5702

Kelimvävnader

3818 

Kemiska föreningar och kemiska grundämnen, i form av skivor, plattor eller liknande former, dopade för användning inom elektroniken

44 kap.

Kempas

5303

Kenaf

3301

Kenja-geraniumolja

8540

Kenotroner

0703

Kepalök, färsk eller kyld

2001,
2004, 2005

Kepalök, beredd

0711

Kepalök, tillfälligt konserverad

0712

Kepalök, torkad

69 kap.

Keramiska produkter

3504

Keratiner

9018

Keratometrar

9018

Keratoskop

9018

Keratotomer

0511

Kermes

3203

Kermes (oäkta koschenill), färgämne

2617

Kermesit

0511

Kermessköldlöss

8113

Kermeter, bestående av en keramisk och en metallisk del

2844

Kermeter, innehållande klyvbara eller fertila grundämnen etc.

2528

Kernit

44 kap.

Keruing

2942

Ketener

2933

Ketobemidon

2933

Ketoform

2914

Ketonaldehyder

2914

Ketonalkoholer

2914

Ketoner

2914

Ketonfenoler

2914

Ketonmysk

2909

Ketonperoxider

2918

Ketonsyror

1905

Kex, även sötade, saltade eller smaksatta

2309

Kex, utgörande fodermedel

8714

Kickstarter till motorcyklar och rullstolar

5702

Kidderminstermattor

2530

Kieserit

9013

Kikare, avsedda att ingå som delar till instrument eller till maskiner enligt sextonde avd.

9005

Kikare, andra

4202

Kikaretuier och kikarfodral

9025

Kikarpyrometrar

93 kap.

Kikarsikten för vapen, föreliggande tills med vapnen

9013

Kikarsikten för vapen, särskilt föreliggande

4202

Kikarväskor

0708

Kikärter, färska eller kylda

0713

Kikärter, torkade

8466

Kilar, utg. hållare för arbetsstycken

8205

Kilar, utg. verktyg, för gruv- och vägarbeten

8201

Kilar, utg. verktyg, för skogsbruk

7616

Kilar, andra, av aluminium

7302

Kilar, andra, av järn eller stål, utg. banbyggnadsmaterial

7318

Kilar, andra, av järn eller stål, andra

7415

Kilar, andra, av koppar

8466

Kilklotsar

4010

Kilremmar av mjukgummi

2803

Kimrök

4005

Kimröksförblandning

1302

Kina (växtsaft)

2939

Kinabarkalkaloider

1302

Kinaextrakt

5303

Kinajute

1302

Kinalack

1211

Kinaträd (bark)

2933

Kinazolin

9018

Kindhållare för dentalt bruk

8302

Kindkedjor av oädel metall

5303

King-ma

2939

Kinidin

2939

Kinin och salter därav

2939

Kinintannat

2914

Kinizarin

9503

Kinoapparater, med leksakskaraktär


Kinofilm: se Film

9007

Kinokameror

2907

Kinol

2933

Kinolin

2707

Kinolinbaser

3204

Kinolinfärgämnen

2914

Kinonaldehyder

2914

Kinonalkoholer

2914

Kinoner

2914

Kinonfenoler

3204

Kinoniminfärgämnen

9503

Kinoprojektorer, utgörande leksaker

9007

Kinoprojektorer, andra

7017

Kippapparater av glas

8461

Kipphyvlar för metallbearbetning

2208

Kirsch

9018

Kirurgiska instrument

2601

Kisbränder

2804

Kisel

3818

Kisel, dopad för användning inom elekroniken, i skivor, plattor etc.

3809

Kiseldioxid, konstgjord, kolloidala suspensioner, som appreturmedel för textilindustrin

3824

Kiseldioxid, konstgjord, kolloidala suspensioner, i allmänhet

2811

Kiseldioxid, konstgjord, annan

7103, 7105 

Kiseldioxid, naturlig, ädelsten

25 kap.

Kiseldioxid, naturlig, annan

2813

Kiseldisulfid

2812

Kiselfluorider

2608

Kiselgalmeja

3824

Kiselgel, färgat med koboltsalter, för användning som torkmedel

2811

Kiselgel, annan

2512

Kiselgur

6901

Kiselgur, värmeisolerande produkter därav

7202

Kiseljärn

2849

Kiselkarbid

2812

Kiselklorider

7405

Kiselkoppar

2603

Kiselkopparsmaragd

72 kap. IV

Kiselmanganstål

2931

Kiselorganiska föreningar

3206

Kiselsvart

2811

Kiselsyraanhydrid

2812

Kiseltetraklorid

9403

Kistor, med karaktär av möbler

4202

Kistor, res-

3913

Kitin

3214

Kitt

7323

Kittlar av järn eller stål

0810

Kiwifrukter, färska

7017

Kjeldahlapparater av glas

6104

Kjolar, av trikå

6204

Kjolar, av annat textilmaterial

6406

Klackar till skodon


9209

Klaffar och klaffskinn till träblåsinstrument

9021

Klammer, för riktning av felaktiga tandställningar

8305

Klammer, till häftapparater

9114

Klangar, till ur

8306

Klangar, andra, av oädel metall

7309

Klarfat av järn eller stål

9205

Klarinetter

3824

Klarmedel, beredda, för klarning av vin etc.

8608 

Klarsignaler, handmanövrerade eller elektromekaniskt manövrerade, för väg- eller sjötrafik

92 kap.

Klaviaturer till musikinstrument

9205

Klaviaturinstrument med metalltungor

9201

Klavikord

0805

Klementiner, färska eller torkade

2302

Kli

8442

Klichéer

9307

Klingor, till sablar, bajonetter etc.

9506

Klingor, till sablar, värjor etc. (fäktutrustning)

8705

Klinikbilar

9031

Klinometrar

9015

Klinoskop

8437

Klipiskare

7616

Klippnät, av aluminium

7314

Klippnät, av järn eller stål

7419

Klippnät, av koppar

7508

Klippnät, av nickel

7907

Klippnät, av zink

8201

Klippverktyg, sekatörliknande

8214

Klippverktyg, andra, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

3503

Klister, animaliska

3505

Klister, på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3506

Klister, andra, beredda

3809

Klistermedel för textilindustrin

5603

Klisterremsor av bondad duk

8907

Klockbojar

9706

Klockor, med en ålder av över 100 år

9503,
9505

Klockor, utgörande leksaker eller julgransprydnader

9206

Klockor (slaginstrument)

91 kap

Klockor, andra

8531

Klockspel, elektriska, till dörrar

9114

Klockspel, till ur

9207

Klockspel, utgörande musikinstrument, elektroniska etc.

9206

Klockspel, utgörande musikinstrument, andra

8306

Klockspel, andra, av oädel metall

7317,
7318

Klockspikar av järn eller stål

9209

Klockstycken till blåsinstrument

8708

Klokopplingar till bilar, traktorer etc.

2937

Klokortolon

0507

Klor, obearbetade eller enkelt preparerade

9601

Klor, bearbetade och varor därav

2801

Klor

2913

Kloral

2911

Kloralalkoholat

2905

Kloralhydrat

2941

Kloramfenikol

2935

Kloraminer

2921

Kloraniliner

2829

Klorater av metaller

2903

Klorbensen

2904

Klorbensendisulfonsyror

2904

Klorbensensulfonsyror

2910

1-Klor-2,3-epoxipropan

2903

Kloretan

2903

Kloreten

2908

m-Klorfenol 

2908

o-Klorfenol 

2908

p-Klorfenol 

54 kap.

Klorfibrer

2903

Klorfluormetaner

2902

Klorfluorkolväten

2843

Klorguldsyra

2908

Klorhydrokinon

2812

Klorider, av ickemetaller

2827

Klorider, av metaller

2812

Kloridoxider, av ickemetaller

2827

Kloridoxider, av metaller

6806

Klorit, expanderad

2530

Klorit, annan

2828

Kloriter av metaller

2828

Klorkalk

2903

Klorkamfen

3501

Klorkasein

3913

Klorkautschuk

2908

p-Klor-m-kresol(4-klor-3-metylfenol) 

2937

Klormadinon

2903

Klormetan

2918

4-Klor-2-metylfenoxiättiksyra 

2903

1- och 2-Klornaftalener 

2904

Klornaftalensulfonsyror

2904

Klornitrobensen

2904

Klornitrometan

2904

Klornitrotoluen

2842

Klorobromider

2903

Kloroform

2842

Klorofosfater

2843

Kloroiridater

2842

Klorojodater

2842

Klorojodider

2842

Klorokromater

2843

Kloropalladater

4002

Kloroprengummi (CR)

2843

Klororodater

2842

Klorosalter

2853

Klorosulfider av ickemetaller

2806

Klorosvavelsyra

2811

Klorosyror

2842

Klorovanadater

3404

Klorparaffiner utg. blandningar, i fast form med vaxkaraktär

3824

Klorparaffiner utg. blandningar, andra

2904

Klorpikrin

2937

Klorprednison

2911

Klorpropylacetal

2935

N-Klorsulfonamider

2811

Klorsyra

2941

Klortetracyklin

2935

Klortiazid

2806

Klorväte

2806

Klorvätesyra

2937

Klostebol

9506

Klot för idrott o.d.

7117

Klubbmärken av järn eller stål

9209

Klubbor, till musikinstrument

9506

Klubbor, för idrott, sport etc.

9503

Klubbor, för idrott, sport etc., utg. leksaksutrustning, även i satser

9018

Klubbor, för medicinskt eller kirurgiskt bruk

4417

Klubbor, träredskap

1301

Klumplack

8540

Klysotroner

2844

Klyvbara kemiska grundämnen och isotoper

8201

Klyvkilar av oädel metall

6907

Klyvstenar av keramiskt material, oglaserade

6904

s.k. Klyvtegel, icke eldfast (murtegel)

6812

Kläder, av asbest

4203

Kläder, av läder eller konstläder

4015

Kläder, av mjukgummi

4818

Kläder, av papper

3926

Kläder, av plast

4303

Kläder, av pälsskinn

4304

Kläder, av konstgjord päls

61 kap. 

Kläder, av textilmaterial, av trikå

62 kap. 

Kläder, av textilmaterial, av annat textilmaterial

6309

Kläder, begagnade

9503

Kläder, till dockor

9603

Klädesborstar

7323

Klädgalgar, av järn eller stål

4421

Klädgalgar (-hängare), av trä

8302

Klädhyllor (inte utgörande möbler), av oädel metall

4420

Klädhyllor (inte utgörande möbler), av trä

8302

Klädhängare, av oädel metall

94 kap. 

Klädhängare, med karaktär av möbler

9403

Klädkistor utgörande möbler

5609

Klädlinor, i avpassade längder, försedda med öglor, ringar etc.

4421

Klädnypor av trä

6307

Klädpåsar av textilmaterial, andra än sådana enligt nr 4202

9403

Klädskåp

5604

Klädstreck, bestående av textilgarn med hölje av plast

9403

Klädställ

4203

Klädtillbehör, av läder eller konstläder

4015

Klädtillbehör, av mjukgummi

4818

Klädtillbehör, av papper

3926

Klädtillbehör, av plast

4303

Klädtillbehör, av pälsskinn

6117

Klädtillbehör, av textilmaterial, konfektionerade, av trikå

6217

Klädtillbehör, av textilmaterial, konfektionerade, av annat textilmaterial

9018

Klämmare för riktning av näsbrosket

7326

Klämmor, av järn eller stål för elektriska ledningar

9018

Klämmor, för medicinskt eller kirurgiskt bruk

7302

Klämplattor av järn eller stål (banbyggnadsmateriel)

6104

Klänningar, av trikå

6204

Klänningar, av annat textilmaterial

8306

Kläppar av oädel metall, till ringklockor

9506

Klätterlinor

9506

Klätterstegar

2004

"Klösse", fryst

1901

"Klösse", annan

0507

Klövar, obearbetade eller enkelt preparerade

9601

Klövar, bearbetade och varor därav

1214

Klöver

1209

Klöverfrön

82 kap.

Klövknivar

1506

Klövolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

3811

Knackskyddsmedel

2852

Knallkvicksilver

3604

Knallpulver för leksakspistoler

3604

Knallraketer

3604

Knallsignaler

2811

Knallsyra

9209

Knappar, till musikinstrument

7116

Knappar, andra, av naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar 

9606

Knappar, andra, av naturpärlor, odlade pärlor, av sten

7113

Knappar, andra, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9606

Knappar, andra

9606

Knappdelar

9606

Knappformar

8213

Knapphålssaxar

8203

Knapphålstänger

7616

Knappnålar, av aluminium

7319

Knappnålar, av järn eller stål

7419

Knappnålar, av koppar

7013

Knappnålsfat av glas

9606

Knappämnen

8203

Kniptänger

8211

Knivar, av oädel metall, bords-

8214

Knivar, av oädel metall, charkuteri-

8211

Knivar, av oädel metall, fick-

8215

Knivar, av oädel metall, fisk- och smör-

8214

Knivar, av oädel metall, hack- och hugg-

8211

Knivar, av oädel metall, hopfällbara

8201

Knivar, av oädel metall, hö- och halm-

8211

Knivar, av oädel metall, köks-

8208

Knivar, av oädel metall, maskin-

8214

Knivar, av oädel metall, pappers-

8214

Knivar, av oädel metall, rader-

8212

Knivar, av oädel metall, rak-

8201

Knivar, av oädel metall, röj-

8211

Knivar, av oädel metall, slaktar-

8201

Knivar, av oädel metall, skörde-

8211

Knivar, av oädel metall, trädgårds-

8211

Knivar, av oädel metall, andra

3924

Knivar, av plast

7114

Knivar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9018

Knivar, kirurgiska

8433

Knivbalkar för traktorer

8211,
8214

Knivblad till knivar

8212

Knivblad till rakknivar

8510

Knivblad till elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner

7013

Knivlägg, av glas

7323

Knivlägg, av järn eller stål

6912

Knivlägg, av andra keramiska material än porslin

9601

Knivlägg, av snidningsmaterial, animaliska

7114

Knivlägg, av ädel metall eller av metall med plät av ädel metall

4017

Knivskaft, av hårdgummi

6914

Knivskaft, av keramiskt material

3926

Knivskaft, av plast

4417

Knivskaft, av trä

8205

Knivskärpare av metall

8536

Knivströmbrytare

3924

Knivställ av plast

8433

Knivstänger för slåtter- och skördemaskiner

8439

Knivvalsar till holländare

9304

Knogjärn

1211

Knoppar, blom-, för framställning av parfymeringsmedel eller för farmaceutiskt bruk etc.

0603

Knoppar, blom-, andra

7020

Knoppar, till dörrar, av glas

6914

Knoppar, till dörrar, av keramiskt material

8302

Knoppar, till dörrar, av oädel metall

6603

Knoppar, till paraplyer, parasoller, promenadkäppar etc.

7319

Knytnålar av järn eller stål

1704

Knäck

1905

Knäckebröd

7116

Knäppen, av naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar osv. 

8301

Knäppen, av oädel metall, försedda med lås

8308

Knäppen, av oädel metall, andra

3926

Knäppen, av plast

9601

Knäppen, av snidningsmaterial, animaliska

4205

Knäppen, överklädda med läder

9202

Knäppinstrument

7609

Knärör, av aluminium

7806

Knärör, av bly

4009

Knärör, av gummi

7307

Knärör, av järn eller stål

6906

Knärör, av keramiskt material

7412

Knärör, av koppar

7507

Knärör, av nickel

3917

Knärör, av plast

8007

Knärör, av tenn

7907

Knärör, av zink

4201

Knäskydd, för hästar

9506

Knäskydd, andra, för sport

6115

Knästrumpor

6117

Knävärmare av trikå, andra än sådana enligt nr 9506


2004

"Knödel", fryst

1901

"Knödel", annan

8544

Koaxialkablar

2936

Kobalaminer

2605

Kobaltit

2844

Kobolt, radioaktiv

8105

Kobolt, annan och varor därav

2915

Koboltacetat

2841

Koboltaluminat

2605

Koboltarsenid, naturlig

2841

Koboltblått

2840

Koboltborat

2835

Koboltfosfater

2605

Koboltglans

2841

Koboltgrönt

2822

Kobolthydroxider

8105

Koboltjärnkromlegeringar

2836

Koboltkarbonat

2605

Koboltkis

2827

Koboltklorid

8105

Koboltkrommolybdenlegeringar

8105

Koboltkromvolframlegeringar

8105

Koboltlegeringar

2605

Koboltmalm

2605

Koboltnickelsulfid

2834

Koboltnitrat

2842

Koboltnitriter

2822

Koboltoxider, konstgjorda, även kommersiella

2605

Koboltoxider, naturliga, vattenhaltiga

2620

Koboltoxider, erhållna vid bearbetning av silverhaltiga malmer

2822

Koboltoxidul

2822

Koboltoxiduloxid

3806

Koboltresinat

8105

Koboltskärsten

2841

Koboltstannat

2833

Koboltsulfat

2841

Koboltzinkat

1211

Kocillanabark

1211

Kockelkärna (frukt)

2939

Kodein

2939

Koffein och salter därav

4602

Koffertar, av flätningsmaterial

4202

Koffertar av läder etc.

8302

Koffertbeslag av oädel metall

8301

Koffertlås

4205

Kofferthörn av läder eller konstläder

6110

Koftor av trikå

9030

Koincidensenheter

1211

Kokabuske (blad)

1302

Kokabuske (blad), extrakt därav

2939

Kokain

8516

Kokapparater, för hushållsbruk, elektriska

7615

Kokapparater, för hushållsbruk, icke elektriska, av aluminium

7321

Kokapparater, för hushållsbruk, icke elektriska, av järn eller stål

7418

Kokapparater, för hushållsbruk, icke elektriska, av koppar

8419

Kokapparater, andra

8419

Kokare för träindustrin

8454

Kokiller för metall, göt-

8480

Kokiller för metall, andra

7615

Kokkärl av aluminium

7323

Kokkärl av järn eller stål

5003

Kokonger, kasserade

5305

Kokosfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna

0801

Kokosnötskärnor, torkade och strimlade, avsedda för förtäring

1203

Kokosnötskärnor, för utpressning av kokosolja

1404

Kokosnötsskal

0801

Kokosnötter, färska eller torkade

1513

Kokosolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

8516

Kokplattor, elektriska, för hushållsbruk

7321

Kokplattor, andra, av järn eller stål, till spisar

2713

Koks, petroleum-

2704

Koks, av stenkol, brunkol eller torv

2708

Koks, av stenkolstjär- eller annat mineraltjärbeck

2501

Koksalt

8417

Koksugnar

3003,
3004

Kol, aktiverat, berett till medikamenter

3802

Kol, aktiverat, annat

2702

Kol, brun-

3802

Kol, djur-

8545

Kol, för elektriskt ändamål

7102

Kol, kristallinisk, i form av diamanter

4402

Kol, av nötter eller nötskal

2704

Kol, retort-

9609

Kol, rit-

2701

Kol, sten-

4402

Kol, trä-

2803

Kol, annat

6815

Kol, varor av kol

2845

Kol 13 (isotop) samt föreningar därav

2844

Kol 14 (isotop)

1704

Kola

2202

Koladrycker

1302

Kolaextrakt

0802

Kolanötter, färska eller torkade

8545

Kolborstar

2939

Kolchicin

2939

Kolchicintannat

2853

Koldiklorsulfid

2811

Koldioxid

2813

Koldisulfid

2936

Kolekalciferol

8545

Kolelektroder

2906

Kolesterol

6815

Kolfibrer och varor därav

2705

Kolgas

2903

Kolhexaklorid

7323

Kolhämtare av järn eller stål

0106

Kolibrier

2923

Kolin och salter därav

2309

Kolinkloridfodermedel

0305

Kolja, torkad, saltad eller rökt

2812

Kolkloridoxid

8303

Kollektbössor av oädel metall med säkerhetsanordningar mot stöld och brand

8503

Kollektorringar

8439

Kollergångar

3912

Kollodium

3707

Kollodiumemulsion, ljuskänslig

8518

Kolmikrofoner

2811

Kolmonoxid

8533

Kolmotstånd, monterade

3806

Kolofonium, även oxiderat, hydrerat, dehydrerat, polymerisat eller estrar därav

9602

Kolofonium, varor därav

1211

Kolokvint (frukt)

1302

Kolokvint (frukt) extrakt därav

6909

Kolonner av keramiskt material

9027

Kolorimetrar

2811

Koloxid

8416

Kolpulverbrännare

2849

Kolsilicid

8201

Kolskyfflar

2813

Kolsvavla

2811

Kolsyra

2924

Kolsyraföreningar med amidfunktion

2811

Kolsyrais

2811

Kolsyrasnö

9701

Kolteckningar

2903

Koltetraklorid

0106

Koltrastar

8533

Koltrådsmotståndslampor

3805

Kolugnsterpentin

7017

Kolvar, av glas, för laboratorier

7011

Kolvar, av glas, till elektriska glödlampor etc.

8409

Kolvar, till förbränningskolvmotorer

8414

Kolvar, till kompressorer

9305

Kolvar, till vapen

8413

Kolvar, till vätskepumpar

1401

Kolvass

9026

Kolvmanometrar

9028

Kolvmätare

9305

Kolvplattor till vapen

9305

Kolvplåtar till vapen

8413

Kolvpumpar

8409

Kolvringar till förbränningskolvmotorer

8424

Kolvsprutor

8412

Kolvångmaskiner, inte hopbyggda med ångpanna

2901

Kolväten, acykliska

2902

Kolväten, cykliska

2711

Kolväten, gasformiga, råa

8416

Kombinationsbrännare

8301

Kombinationslås av oädel metall

8503

Kommutatorer

9011

Komparationsmikroskop

9031

Komparatorbänkar

9017

Komparatorer, med visartavla, avsedda att hållas i handen

9031

Komparatorer, med visartavla, andra

9031

Komparatorer, optiska

9014

Kompasser

9015

Kompassvinkelmätare

3601

Kompositkrut

3101

Kompost

2530

Kompostjord

8414

Kompressorer för luft eller andra gaser

8414

Kompressorhus till luft- eller vakuumpumpar

8418

Kompressorkylaggregat

8506

Koncentrationselement

8438

Konchar

9025

Kondensationshygrometrar

8532

Kondensatorer, elektriska

2525

Kondensatorglimmer

8518

Kondensatormikrofoner

4804,
4823

Kondensatorpapper

8419

Kondenseringsapparater för mjölk

8419

Kondensorer, för kväve eller andra gaser

8418

Kondensorer, för kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning

8404

Kondensorer, för ångmaskiner

8481

Kondensvattenavledare

4014

Kondomer av mjukgummi

3926

Kondomer av plast

9027

Konduktivitetsmätare

1211

Kondurangoranka (bark)

6812

Koner av järn, överdragna med asbest

1806

Konfekt, innehållande kakao

4420

Konfektaskar av trä

9505

Konfektattrapper (skämtartiklar)

8419

Konfektyrkokare, andra än sådana för hushållsbruk

9505

Konfetti

9031

s.k. Konformatörer 

5303

Kongo

5303

Kongojute

2939

Koniin

2208

Konjak

8708

Konkopplingar till bilar, traktorer etc.

8474

Konkrossar

4907

Konossement utg. värdehandlingar

9201

Konsertflyglar

9206

Konserttrummor

7310

Konservburkar, av järn- eller stålplåt

6912

Konservburkar, av andra keramiska material än porslin

7010

Konserveringsburkar av glas

8210

Konservöppnare av oädel metall, mekaniska

8205

Konservöppnare av oädel metall, andra

6802

Konsoler, av naturlig monument- eller byggnadssten

7326

Konsoler, av oädel metall, för elektriska ledningar, av järn eller stål

8302

Konsoler, av oädel metall, andra

5405

Konstbast, av regenatmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm

5404

Konstbast, av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm

54 kap.

Konstfibrer

54 kap.

Konstfilament

1517

Konstister

4911

Konstkataloger

4115

Konstläder

3213

Konstnärsfärger i småförpackningar

7308

Konstruktioner, av järn eller stål

7610

Konstruktioner, av aluminium

5503,
5506

Konststapelfibrer; syntetstapelfibrer

5504,
5507

Konststapelfibrer; regenatstapelfibrer

3917

Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast

5104

Konstull, riven

97 kap.

Konstverk

8536

Kontaktdon

8545

Kontakter, av kol, för elektriskt ändamål

8536

Kontakter, andra

8504

Kontaktlikriktare

9001

Kontaktlinser

8536

Kontaktorer

9025

Kontakttermometrar

9406

Kontor

7013

Kontorsartiklar, av glas

8304,
8305

Kontorsartiklar, av oädel metall

4819,
4820

Kontorsartiklar, av papper eller papp

3926

Kontorsartiklar, av plast

7114

Kontorsartiklar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

4820

Kontorsböcker

9403

Kontorsmöbler (andra än sittmöbler)

 

9202

Kontrabaser

9205

Kontrabastubor

9031

Kontrollbord till komparatorer

9031

Kontrollinstrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8423

Kontrollvågar

8516

Konvektionsapparater, elektriska

8454

Konvertrar

9011

Koordinatmätmikroskop

9015

Koordinatografer, för fotogrammetri

9017

Koordinatografer, andra

1301

Kopaivabalsam

3301

Kopaivabalsamolja

3301

Kopaivabalsamresinoid

3301 

Kopaivaoleoresin

1301

Kopal, även fossil

9602

Kopal, varor därav

3215

Kopiebläck

4820

Kopieböcker

8466

Kopieringsanordningar

8443

Kopieringsapparater

9010

Kopieringsapparater för fotografiskt bruk

4809,
4816

Kopieringspapper

9010

Kopieringsramar

8458

Kopiersvarvar

7402

Koppar, oraffinerad

7403

Koppar, raffinerad

7401

Koppar, utfälld

7323

Koppar, av järn eller stål

6912

Koppar, av andra keramiska material än porslin

3924

Koppar, av plast

4419

Koppar, av trä

2915

Kopparacetat

2942

Kopparacetoarsenit

2853

Kopparamalgam

7402

Kopparanoder

2842

Koppararsenater

2530

Kopparblyselenid, naturlig

2840

Kopparborat

2827

Kopparbromider

2837

Kopparcyanider

2837

Kopparcyanoferrat

2826

Kopparfluorosilikat

2835

Kopparfosfat

2853

Kopparfosfid

7405

Kopparförlegeringar

2603

Kopparglans

2842

Kopparhydrogenarsenit

2915

Kopparhydroxidacetat

2825

Kopparhydroxider

2827

Kopparhydroxidklorider, konstgjorda

2603

Kopparhydroxidklorider, naturliga

2603

Kopparindigo

2827

Kopparjodidoxid

2852

Kopparjodomerkurat

2603

Kopparkarbonat, basiskt (malm)

2836

Kopparkarbonater, konstgjorda

2603

Kopparkis

2829

Kopparklorat

2530

Kopparklorid, naturlig

2827

Kopparklorider, konstgjorda

2827

Kopparkloridoxider

3203

Kopparklorofyll

2852

Kopparkvicksilverjodid

2603

Kopparlazur, malm

7103

Kopparlazur, ädelsten

7403

Kopparlegeringar

2603

Kopparmalm

74 kap.

Kopparnickellegeringar

74 kap.

Kopparnickelzinklegeringar

2834

Kopparnitrat

2842

Kopparortoarsenat

2825

Kopparoxider, konstgjorda

2603

Kopparoxider, naturliga

2825

Kopparoxidul

2603

Kopparpyrit

3806

Kopparresinat

2850

Kopparsilicider

2603

Kopparsilikat

7401

Kopparskärsten

2603

Kopparsmaragd (malm)

2841

Kopparstannat

2915

Kopparstearat

2603

Kopparsulfat, basiskt, naturligt

2833

Kopparsulfater, konstgjorda

2830

Kopparsulfider, konstgjorda

2603

Kopparsulfider, naturliga

74 kap.

Koppartennlegeringar

2842

Koppartiocyanater

2612

Kopparuranfosfat, naturligt, vattenhaltigt

2612

Kopparuranglimmer

74 kap.

Kopparzinklegeringar

4201

Koppel, för hundar och katter

6117

Koppel, andra, av textilmaterial, av trikå

6217

Koppel, andra, av annat textilmaterial

8607

Koppelanordningar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

7017

Koppglas av glas

8483

Kopplingar, axel- och friktions- (inbegripet universal-)

8505

Kopplingar, elektromagnetiska

7609

Kopplingar, utg. rördelar, av aluminium

7806

Kopplingar, av bly

7307

Kopplingar, av järn eller stål

7412

Kopplingar, av koppar

7507

Kopplingar, av nickel

8007

Kopplingar, av tenn

7907

Kopplingar, av zink

8708

Kopplingar, till bilar, traktorer etc. (kon-, lamell-, hydrauliska och automatiska)

8607

Kopplingar, till lok eller annan rullande järnv- eller spårvägsmateriel

8714

Kopplingar, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8709

Kopplingar, till truckar

8716

Kopplingsanordningar till fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning

8535,
8536

Kopplingsdosor

8547

Kopplingsklämmor, utan anslutningskontakter

8536

Kopplingsklämmor, andra

8537

Kopplingsorgan, elektriska, såsom tavlor, paneler etc.

8708

Kopplingspedaler till bilar, traktorer etc.

8547

Kopplingsplintar, utan anslutningskontakter

8536

Kopplingsplintar, andra

1203

Kopra

0102

Kor

1008

Korakan

0508

Korall, obearbetad eller enkelt preparerad

9601

Korall, bearbetad och varor därav

2922

Korbadrin

7103

Kordierit

5402

Kordgarn, av syntetfilament

5403

Kordgarn, av regenatfilament

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider etc.

4602

Korgar, av flätningsmaterial

7323

Korgar, av järn eller stål

4602

Korgar, av träspån, flätade

7114

Korgar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8807

Korgar, till ballonger och luftskepp

8421

Korgar, till centrifuger

8431

Korgar, till hissar

4602

Korgmakeriarbeten av flätningsmaterial

0709

Koriander, färsk eller kyld

0909

Koriander, utg. krydda

3301 

Korianderoleoresin

3301

Korianderolja

0806

Korinter

2937

Koriongonadotropin

4501

Kork, naturkork, obearbetad, krossad, granulerad eller malen

4502

Kork, naturkork, obearbetad, i block, plattor, skivor eller remsor

4503

Kork, naturkork, varor därav

4504

Kork, presskork och varor därav

4503

Korkar av naturkork

1404

Korkekinnerbark

4502

Korkpapper"

8205

Korkskruvar av oädel metall

6114

Korkåpor av trikå

4503

Korkämnen med avrundade kanter

1003

Korn (spannmål) 

1107

Korn (spannmål) grott (malt)

2101

Korn (spannmål) rostat, utg. kaffesurrogat

3207

Korn av glas

1103,
1104

Korngryn och kornflingor

8104

Korn av magnesium

3901-
3914

Korn av plast

1105

Korn av potatis

7205

Korn av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål

4402

Korn av träkol

9305

Korn till vapen

7103

Kornerupin

9205

Kornetter

1301

Kornlack

9005

Koronografer

8201

Korpar av oädel metall

9403

Korpulpeter

4817

Korrespondenskort

3824

Korrigeringsvätskor, i detaljhandelsförpackningar

6802

Kors av naturlig monument- eller byggnadssten

7116

Kors av naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar

4302

Kors av pälsskinn

7113

Kors av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

6212

Korseletter av textilmaterial

9021

Korsetter, medicinsk-kirurgiska

6212

Korsetter, andra, av textilmaterial

5609

Korsettsnören, av garn eller rep med apterade ändar

6307

Korsettsnören, andra

7307

Korsrör av järn eller stål

9015

Korstavlor

4909

Kort (se äv Brevkort), gratulations-, jul-, nyårskort etc., försedda med bild

4910

Kort, jul- och nyårskort, i form av almanackor

4909

Kort med personliga hälsningar

8542

Kort med elektrektronisk integrerad krets (smart card)

8523

Kort med magnetremsa, tryckta

8543

Kort med proximitets-/plattor, tryckta

9504

Kort, spelkort

4909

Kort, vykort

4823

Kort, för hålkortsmaskiner, ostansade

9209

Kort, till automatiska musikinstrument

4907

Kortbrev, försedda med tryckta, omakulerade postala värdetecken

9704

Kortbrev, försedda med frimärke, makulerade

4817

Kortbrev med enbart postalt tryck

2937

Kortikosteroider

2937

Kortikosteron

2937

Kortikotropin

2937

Kortisol

2937

Kortison

3003,
3004

Kortison, utgörande medikament

9505

Kortlekar för trollkonster

2937

Kortodoxon

2937

Kortodoxon, acetat därav

4819

Kortregisterlådor av papper eller papp

8304

Kortregisterskåp, av oädel metall

9403

Kortregisterskåp, utgörande möbler

6804

Korund, konstgjord, agglomererad till slip-, poler- eller brynstenar etc.

6805

Korund, konstgjord, anbragt på papper, papp etc.

2818

Korund, konstgjord, annan

2513

Korund, naturlig

7103

Korund, ädelsten

1604

Korv, av fisk

1601

Korv, av kött, andra djurdelar eller blod och beredningar därav

4823

Korvskinn, av papper

3917

Korvskinn, av plast

0504

Korvskinn, av tarmar

0511

Koschenill

3203

Koschenill, oäkta

3203

Koschenillrött

44 kap.

Kosipo

8306

Koskällor av oädel metall

3304,
3307

Kosmetiska preparat

6103

Kostymer för män eller pojkar, av trikå

6203

Kostymer för män eller pojkar, av annat textilmaterial

2939

Kotarnin

44 kap.

Kotibé

44 kap.

Koto

2603

Kovellin

2603

Kovellit

0306

Krabbklor, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade

0306

Krabbklor, ångkokade eller kokade i vatten, kylda, frysta, torkade eller saltade

0306

Krabbor, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade, även utan skal

0306

Krabbor, med skal, ångkokade eller kokade i vatten, även kylda, frysta, torkade eller saltade

1605

Krabbor, beredda eller konserverade

9031

Kraftdosor

4804

Kraftliner

4705

Kraftmassa, av ved, halvkemisk

4804,
4808,
4810

Kraftpapper och kraftpapp

4804,
4808

Kraftsäckpapper

4303

Kragar, av pälsskinn

6117

Kragar, av textilmaterial, av trikå

6217

Kragar, av textilmaterial, av annat textilmaterial

9606

Kragknappar

6905

Kragstenar, av keramiskt material

6802

Kragstenar, av naturlig monument- eller byggnadssten

7317

Krampor, av järn eller stål

9607

Krampor, till blixtlås

7017

Kranar, av glas

8481

Kranar,för rörledningar

8426

Kranar: bro-, kabel-, lyft-, mobila-, portal-, travels- 

8431

Kranarmar

8705

Kranbilar

9018

Kranioklaster

6913

Kransar, av keramiskt material

6702

Kransar, av konstgjorda blommor

0604

Kransar, av naturliga blad, gräs, mossa eller lavar

0603

Kransar, av naturliga blommor och blomknoppar

1211

Kransborre (ört och stjälk)

8426

Krantruckar

8604

Kranvagnar för järnvägar eller spårvägar

1404

Krapprot

3203

Krapprot, färgämnen och färgämnesextrakter därav

0709

Krasse, färsk eller kyld

8205

Kratsar av oädel metall

8201

Krattor av oädel metall

6117

Kravatter, av trikå

6215

Kravatter, av annat textilmaterial

7113

Kravattnålar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

7117

Kravattnålar, andra

8417

Krematorieugnar, icke elektriska

8514

Krematorieugnar andra

2707

Kreosot: ur stenkolstjära (kreosotolja)

3807

Kreosot: ur trätjära (trätjärkreosot)

2922

Kresidiner

2907

Kresoler, rena

2707

Kresoler, andra

2918

Kresotinsyra

8534

Kretsar, tryckta

3003

Kreuznachvatten

3604

Krevadraketer

9306

Krigsammunition

8906

Krigsfartyg

9307

Krisar

3818

Kristaller, dopade, för användning inom elektroniken

9001

Kristaller, odlade, utg. optiska artiklar

28 kap., 

Kristaller, odlade, av magnesiumoxid eller av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, vägande mindre än 2,5 g per st.

2501,
3104


3824

Kristaller, odlade, (andra än optiska element) av magnesiumoxid eller av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, vägande minst 2,5 g per styck

9013

Kristaller, flytande, med anordningar

8541

Kristaller, piezoelektriska, monterade

8438

Kristallisationsapparater för sockerindustrin

7017

Kristallisationsskålar av glas

8518

Kristallmikrofoner

2836

Kristallsoda

2509

Krita, naturlig,obearbetad

9609

Krita, naturlig, i form av sågade eller utskurna stycken

2526

Krita, fransk, venetiansk eller spansk

3306

Krita, pulveriserad, beredd till tandrengöringsmedel

9504

Kritor, biljard-

2510

Kritor, fosfat- 

9609

Kritor, konstgjorda, litografiska, keram, pastell-, rit-, skräddar-

9506

Krocketklubbor

9504

Krocketspel för inomhusbruk

9507

Krokar, fisk-

9018

Krokar, för obstetriskt bruk

8448

Krokar, till virkmaskiner

7318

Krokar, andra, av järn eller stål, skruv-

7326

Krokar, andra, av järn eller stål, smidda, för kranar

7326

Krokar, andra, av järn eller stål, X-krokar med stift

7317

Krokar, andra, av järn eller stål, andra

7415

Krokar, andra, av koppar, skruv-

2908

Krokeinsyra

2524

Krokidolit

8536

Krokodilklämmor

2530

Krokoit

1404

Krollsplint

8112

Krom och varor därav

2915

Kromacetat

2841

Kromaluminat

2833

Kromalun

2833

Kromammoniakalun

2841

Kromater av metaller

9027

Kromatografer

2826

Kromfluorid

2826

Kromfluoroborat

2826

Kromfluorosilikat

2835

Kromfosfat

7103

Kromgrossular

3206

Kromgrönt

2841

Kromgult

2832

Kromhydrogensulfit

2819

Kromhydroxider

2827

Kromiklorid

2833

Kromisulfat

2610

Kromit

2610

Kromjärnmalm

2610

Kromjärnoxid

2829

Kromklorat

2827

Kromklorider

2827

Kromkloridoxid

7405

Kromkoppar

2610

Krommalm

6902

Krommagnesitprodukter

2827

Kromoklorid

2819

Kromoxider, konstgjorda

2841

Kromrött

2850

Kromsilicider

2841

Kromstannat

2833

Kromsulfater

2819

Kromsyra

2819

Kromsyraanhydrid

2819

Kromtrioxid

2841

Kromvolframat

72 kap. IV

Kromvolframstål

2827

Kromylklorid

1211

Kronblad med huvudsaklig användning för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpningsmedel etc 

6804,
8205

Kronborrar

8309

Kronkorkar av oädel metall

9031

Kronografer, elektroniska, för mätning av varaktigheten av en elektrisk kontakt

9106

Kronografer, registrerande, för idrottstävlingar

9102,
9104

Kronografer, andra

9102,
9105

Kronometrar

9114

Kronor till fick- eller armbandsur

9031

Kronoskop, elektr, för mätning av varaktigheten av en eller kontakt

0709

Kronärtskockor, färska eller kylda

2001

Kronärtskocksbottnar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

9021

Kroppsdelar, konstgjorda

3304

Kroppslotioner

8435

Krossar, för framställning av vin

8436

Krossar, för gödselmedel, fodermedel etc. (lantbruks-)

8474

Krossar, för jord, sten, malm eller andra fasta mineral. ämnen

8438

Krossar, för sockerindustrin

8479

Krossar, andra, med allmän användning

1103

Krossgryn av spannmål

2517

Krosskorn av stenarter enligt nr 2515 eller 2516

8435

Krossvalsar till saftutvinningsapparater

2912

Krotonaldehyd

1207

Krotonfrön

1515,
1518

Krotonolja

6913

Krucifix, av keramiskt material

8306

Krucifix, av oädel metall

7114

Krucifix, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

7010

Krukor, av glas för transport eller lagring

6909

Krukor, av keramiskt material, för transport eller förpackning

6913

Krukor, av keramiskt material, med prydnadsskaraktär

8306

Krukor, av oädel metall

3924

Krukor, av plast

6815

Krukor, av torv

0602

Krukväxter

3824

Krukväxtjord

6909

Krus av keramiskt material

0810

Krusbär, färska

0811

Krusbär, frysta

3601

Krut (ej utgörande bomullskrut)

9021

Kryckor och kryckkäppar, utgörande ortopediska artiklar

8210

Kryddkvarnar

1211

Kryddnejlika (bark och blad)

3301 

Kryddnejlikoleoresin

0907

Kryddnejlikor

09 kap.

Kryddor

0709

Kryddpeppar, färsk eller kyld

0904

Kryddpeppar, torkad, krossad eller mald

3301

Kryddpepparoleoresin

3301

Kryddpepparolja

2530

Kryolit, naturlig

2826

Kryolit, syntetisk

8414

Kryopumpar

7017

Kryoskop, av glas, utgörande laboratorieartiklar

9027

Kryoskop, andra

3204

Kryptocyaniner

2804

Krypton

2914

Krysazin

2530,
7103, 7105

Krysoberyll

7103

Krysoberyllkattöga

2603

Krysokoll, malm

7103

Krysokoll, ädelsten

7103

Krysopras

4412

Kryssfaner

8901

Kryssningsfartyg

6117

Krås, av trikå

6217

Krås, av annat textilmaterial

0306

Kräftdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade, även utan skal

0306

Kräftdjur, med skal, ångkokade eller kokade i vatten, även kylda, frysta, torkade eller saltade

1605

Kräftdjur, skalade, kokade i vatten

1605

Kräftdjur, beredda eller konserverade

0306

Kräftor, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade, även utan skal

0306

Kräftor, med skal, ångkokade eller kokde i vatten, även kylda, frysta, torkade eller saltade

1605

Kräftor, skalade, kokade i vatten

1605

Kräftor, beredda eller konserverade

0306

Kräftstjärtar, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade


1211

Kräkrot (rot)

2918

Kräkvinsten

9014

Krängningsmätare

4001

Kräppgummi, även ljust och brunt

4808

Kräppapper

5004

Kräppsilkegarn

5303

Kubajute

3203

Kubaträ, färgämnen och färgämnesextrakter därav

4421

Kubbar av trä för gatubeläggning

1211

Kubebapeppar (pulver)

3301

Kubeberoleoresin

4014,
4016

Kuddar, uppblåsbara, av mjukgummi

6307

Kuddar, uppblåsbara, av textilmaterial

6306

Kuddar, uppblåsbara, utgörande campingartiklar

9404

Kuddar, andra

6304

Kuddöverdrag av textilmaterial

4205

Kugghjul, av läder eller konstläder

8708

Kugghjul, till bilar, traktorer etc.

8483

Kugghjul, andra än för fordon eller luftfartyg

8708

Kugghjulsdrev till bilar, traktorer etc.

8714

Kugghjulsmekanismer till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

9031

Kugghjulsprovningsapparater

8413

Kugghjulspumpar

8483

Kugghjulssvänghjul

7302

Kuggskenor av järn eller stål för järnvägar etc.

8461

Kuggslipmaskiner

8425

Kuggstångsdomkrafter

8708

Kuggstänger, till bilar, traktorer etc.

8483

Kuggstänger, andra än för fordon eller luftfartyg

8483

Kuggtransmissioner

8412

Kuggväxelmotorer

8483

Kuggväxlar

9306

Kulbaneprojektiler

9303

Kulgevär

8482

Kulhållare

8474

Kulkvarnar

8482

Kullager

8482

Kullagerringar

9007

Kulleder, till kinokameror

9006

Kulleder, till stillbildskameror

9306

Kulor, för ammunition

8421

Kulor, för centrifuger

9306

Kulor, för gevär eller pistoler

9505

Kulor, för julgranar

9506

Kulor, för kulstötning

8482

Kulor, till kullager

7326

Kulor, defekta, av järn eller stål

9405

Kulor, andra, av glas, för ljuskronor

7010

Kulor, andra, av glas, för tillslutning av flaskor

9503

Kulor, andra, av glas, i leksaksförpackningar

7002

Kulor, andra, av glas, andra, massiva

8209

Kulor, andra, av hårdmetall, till verktyg

8482

Kulor, andra, av järn eller stål, kalibrerade

7326

Kulor, andra, av järn eller stål, icke kalibrerade

7325

Kulor, andra, av järn eller stål, till kulkvarnar

6812

Kulor, andra, av järn eller stål, överdragna med asbest

6909

Kulor, andra, av keramiskt material, till kulkvarnar

6802

Kulor, andra, av naturlig monument- eller byggnadssten, för kvarnar

4402

Kulor, andra, av träkol

9306

Kulpatroner

9608

Kulpennor

8483

Kulskruvar

8302

Kulsnäppare av oädel metall, för dörrar, möbler etc.

9301

Kulsprutegevär

9301

Kulsprutepistoler

9301

Kulsprutor

9705

Kultföremål för samlingar

8432

Kultivatorer

3002

Kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst)

7017

Kulturflaskor av glas

2932

Kumarin

2932

Kumaron

3911

Kumaronhartser

3911

Kumaronindenhartser

2902

Kumen

2912

3-p-Kumenyl-2-metylpropion-aldehyd 

0909

Kummin

2208

Kumminlikör

3301

Kumminoleoresin

3301

Kumminolja

0805

Kumquats, färska eller torkade

1211

Kungsljus (blad och blomma)

1211

Kungsmynta (vildmejram)

7103

Kunzit

8716

Kupéer, avsedda att dras av djur

9405

Kupor, till belysningsarmaturer etc.

7017

Kupor, andra, av glas

2827

Kupribromid

2825

Kuprihydroxid

2827

Kupriklorid

2834

Kuprinitrat

2825

Kuprioxid

2833

Kuprisulfat

2603

Kuprit

2842

Kupritiocyanat

2827

Kuprobromid

2837

Kuprocyanid

54 kap.

Kuprofibrer

2827

Kuproklorid

2825

Kuprooxid

2833

Kuprosulfat

2842

Kuprotiocyanat

1302

Kurare

2939

Kurarin

0910

Kurkuma och rot därav

3301

Kuromojiolja

9017

Kurvimetrar

9017

Kurvlinjaler

8471

Kurvläsare

3301

Kuskusolja

4907

Kuvert, försedda med tryckta, omakulerade postala värdetecken

4817

Kuvert, andra

9704

Kuvert med frimärke, makulerade etc.

9018

Kuvöser för spädbarn

8509

Kvarnar, för hushållsbruk, elektromekaniska

8437

Kvarnar, andra, för beredning av spannmål etc., för kvarnindustrin

8436

Kvarnar, andra, för beredning av spannmål etc., för lantbruk

8474

Kvarnar, andra, för malning av jord, sten etc.

8439

Kvarnar, andra, för massatillverkning

8210

Kvarnar, andra, handdrivna, mekaniska, av oädel metall

8479

Kvarnar, andra, med allmän användning

8905

Kvarnar, utg. fartyg

6804

Kvarnstenar

2506

Kvarts

7103

Kvarts, blå, grön, gul, violett (ädelsten)

7103

Kvarts, piezoelektrisk, för högfrekvensapparater

2506

Kvartsit

7103

Kvartskattöga

8541

Kvartskristaller, monterade

2505

Kvartssand

1211

Kvassia (ved och bark)

1302

Kvassiaextrakt

2932

Kvassin

9603

Kvastar

1404

Kvastdurra

4417

Kvastskaft av trä

1404

Kvebracho (trä)

3201

Kvebracho, garvämnesextrakt därav

3201

Kvebrachotannin

0506

Kvicke, obearbetad

1211,
1404

Kvickrot (rot)

2805

Kvicksilver

3003

Kvicksilver i kolloidal suspension för medicinsk användning

2852

Kvicksilveralbuminat

2852

Kvicksilveramidoklorid

2852

Kvicksilverarsenater

9025

Kvicksilverbarometrar

2852

Kvicksilvercyanider

2852

Kvicksilvercyanidoxid

2852

Kvicksilverfulminat

2852

Kvicksilverjodider

2852

Kvicksilverklorider

2852

Kvicksilverklorider för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2852

Kvicksilverlaktat

8539

Kvicksilverlampor

8504

Kvicksilverströmriktare med metallbehållare

2617

Kvicksilvermalm

2852

Kvicksilvernitrater

2852

Kvicksilvernitratoxider

2852

Kvicksilverorganiska föreningar

2852

Kvicksilverortoarsenat

2852

Kvicksilveroxider

2852

Kvicksilveroxidsulfat

8414

Kvicksilverpumpar

8504

Kvicksilverstrållikriktare

2852

Kvicksilversulfater

2617

Kvicksilversulfid (malm)

2852

Kvicksilversulfider, konstgjorda

2852

Kvicksilvertannat

2852

Kvicksilvertiocyanat

6909

Kvicksilvervannor av keramiskt material

8406

Kvicksilverångturbiner

1404

Kvillajabark

5811

Kviltade varor, sammanhållna av kedjesömmar

0603

Kvistar, för prydnad, innehållande blommor eller blomknoppar

0604

Kvistar, för prydnad, andra

4401

Kvistar, utg. ved

1211

Kvitten (frön)

0808

Kvittenfrukter, färska

4820

Kvittensböcker

9030

Kvotmetrar för mätning av förhållande mellan två elektriska storheter

1404

Kvärcitronbark

3203

Kvärcitronträ, färgämnen och färgämnesextrakter därav

2804

Kväve

2811

Kvävedioxid

3102,
3105

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

2812

Kvävekloridoxid

2811

Kvävevätesyra

0207

Kycklinglever, färsk, kyld eller fryst

8436

Kycklingmödrar

8901

Kyl- och frysfartyg

8418

Kylanläggningar, även elektriska

8404

Kylanordningar för överhettare

8708

Kylare, till bilar, traktorer etc.

7017

Kylare, av glas till destillationsapparater

8708

Kylargrillar till bilar, traktorer etc.

3820

Kylarvätskor (frysskyddsmedel)

8418

Kylbehållare för mjölk

8418

Kyldiskar

8901

Kylfartyg

8419

Kylkolonner

8413

Kylmedelspumpar

8418

Kylskåp, även elektriska

8606

Kylvagnar för järnvägar eller spårvägar

8418

Kylutrustning

3507

Kymopapain

3507

Kymosin

3507

Kymotrypsin

0709

Kyndel, färsk eller kyld

3301

Kyndeloleoresin

9018

Kyretter

8306

Kyrkklockor av oädel metall

2001,
2004,
2005

Kål, beredd

0704

Kål, färsk eller kyld

0712

Kål, torkad

0704

Kålrabbi, färsk eller kyld

1214

Kålrötter

8436

Kålskärare (maskin)

8547

Kåpor, av isolermaterial till strömställare

8708

Kåpor, till kopplingar för bilar, traktorer etc.

8503

Kåpor, till maskiner enligt nr 8501 eller 8502

9504

Kägelresare, automatiska för bowlinghallar

9504

Kägelspel

9018

Käkhakar

8716

Kälkar, fordon

9506

Kälkar, sport

8205

Kängknäppare av oädel metall

9506

Kängor med fastsatta skridskor eller rullskridskor

4205

Kängsnören, av läder eller konstläder

5609

Kängsnören, av textilmaterial, av garn eller rep med apterade ändar

6307

Kängsnören, av textilmaterial, andra

8448

"Kännare" s.k. (anordningar för spolbyte)

6602

Käppar, promenadkäppar

6603

Käppar, till paraplyer och parasoller

6601

Käpparaplyer

7013

Kärl, av glas, för köksbruk

7017

Kärl, av glas, för laboratorier

6912

Kärl, av keramiskt material, för hushållsbruk

6909

Kärl, av keramiskt material, för laboratorier

9010

Kärl, för foto- eller kinolaboratorier

8507

Kärl, till ackumulatorer

3824

Kärnbindemedel

0403

Kärnmjölk, även smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

8547

Kärnor av isolermaterial för spolar och lindningar

8401

Kärnreaktorer

8205

Kärnurtagare av oädel metall

8434

Kärnältare, annan än för hushållsbruk

8716

Kärror

8428

Kärvelevatorer

7616

Kättingar, av aluminium

7315

Kättingar, av järn eller stål

7419

Kättingar, av koppar

7615

Köksartiklar, av aluminium

4602

Köksartiklar, av flätningsmaterial

7013

Köksartiklar, av glas

7323

Köksartiklar, av järn eller stål

6912

Köksartiklar, av andra keramiska material än porslin

7418

Köksartiklar, av koppar

3924

Köksartiklar, av plast

6911

Köksartiklar, av porslin

4419

Köksartiklar, av trä

8215

Köksgafflar av oädel metall

6302

Kökshanddukar av textilmaterial

8211

Köksknivar

9403

Köksmöbler (andra än sittmöbler)

9403

Köksskåp

7321

Köksspisar, icke elektriska, för hushållsbruk, av järn eller stål

0701, 0702
0703, 0704
0705, 0706
0707, 0708
0709

Köksväxter, färska eller kylda

0710

Köksväxter, frysta (även kokta)

0711

Köksväxter, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra lösningar

0712, 0713

Köksväxter, torkade

2001

Köksväxter, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2002, 2003
2004, 2005

Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt 

2009

Köksväxter: saft därav

1209

Köksväxtfrön

8509

Köksväxtsaftpressar för hushållsbruk, elektromekaniska

7806

Kölar av bly, till segelbåtar

2530

Kölnerumbra

8419

Kölnor

9017

Körnare

0809

Körsbär, färska

2008

Körsbär, på annat sätt beredda eller konserverade

0812

Körsbär, tillfälligt konserverade t.ex. med svaveldioxidgas etc.

2006

Körsbär, kanderade eller glaserade

2009

Körsbär: saft därav

1211

Körsbärslager (bär)

1211

Körsbärsstjälk

0602

Körsbärsträd

8211

Körsnärsknivar

0510

Körtlar, för beredning av farmaceutiska produkter

3001

Körtlar, för organoterapeutiskt bruk

0709

Körvel, färsk eller kyld

0712

Körvel, torkad, krossad eller pulveriserad

9504

Köstöd för biljardköer

0207

Kött, av fjäderfä, färskt, kylt eller fryst

0204

Kött, av får, färskt, kylt eller fryst

0204

Kött, av get, färskt, kylt eller fryst

0205

Kött, av häst, mula och mulåsna, färskt, kylt eller fryst

0201

Kött, av nötkreatur, färskt eller kylt

0202

Kött, av nötkreatur, fryst

0201

Kött, av oxdjur, färskt eller kylt

0202

Kött, av oxdjur, fryst

0203

Kött, av svin, färskt, kylt eller fryst

0205

Kött, av åsna, färskt, kylt eller fryst

0208

Kött, av andra djur, färskt, kylt eller fryst

0210

Kött, saltat, torkat eller rökt

1601

Kött, korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod och beredningar därav

1602

Kött, berett eller konserverat på annat sätt

1603

Köttextrakter

2301

Köttfodermedel

8509

Köttkvarnar, hushållsapparater, elektromekaniska

8210

Köttkvarnar, handdrivna, mekaniska, av oädel metall

8438

Köttkvarnar, andra

0210

Köttmjöl, ätbart

3504

Köttpeptoner

8210

Köttpressar, handdrivna, mekaniska, av oädel metall

8438

Köttpressar, för industriellt bruk

1603

Köttsaft

8215

Köttänger av oädel metall


Meny