Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


8516

Ugnar, för hushållsbruk, elektriska

7321

Ugnar, för hushållsbruk, andra, av järn eller stål, med uppvärmningsanordning:

7323

Ugnar, för hushållsbruk, andra, av järn eller stål, utan uppvärmningsanordning

8514

Ugnar, industri- och laboratorie-, elektriska, även sådana med induktiv eller dielektrisk uppvärmning

8417

Ugnar, industri- och laboratorie-, andra

6914

Ugnar, kakel- och andra uppvärmningsanordningar, av keramiskt material

8417

Ugnsdörrar till icke elektriska industri- eller laboratorieugnar 

8514

Ugnskåpor till elektriska industri- eller laboratorieugnar

8514

Ugnsluckor till elektriska industri- eller laboratorieugnar

7321

Ugnsplåtar av järn eller stål, till icke elektriska spisar etc.

3807

Ugnstjära

8417

Ugnsvalv till blästerugnar

8514

Ugnsväggar, till elektriska industri- eller laboratorieugnar

8417

Ugnsväggar, till icke elektriska industri- eller laboratorieugnar

9202

Ukuleler

6703

Ull, bearbetad för perukmakeriarbeten

5101

Ull, annan, okardad och okammad

5101

Ull, annan, fårtvättad

5101

Ull, annan, karboniserad

5105

Ull, annan, kardad eller kammad

5104

Ull, annan, riven (regenererad)

1505

Ullfett

1522

Ullfettbeck

1505

Ullfettolein

1505

Ullfettstearin

8201

Ullsaxar

5105

Ulltops

3811

Ultrahögtryckstillsatser för smörjoljor

9018

Ultraljudsapparater, för diagnostiskt bruk

3206

Ultramarin

2841

Ultramaringult

9014

Ultrasonisk lodnings- och utforskningsutrustning

2932

Umbelliferon

2530

Umbra, även bränd

2912

Undecylaldehyd

2932

Undekalakton

2912

Undekanal

6108

Underbyxor för kvinnor eller flickor, av trikå

6208

Underbyxor för kvinnor eller flickor, av annat textilmaterial

8604

Underhållsvagnar för järnvägar eller spårvägar

6108

Underkjolar, av trikå

6208

Underkjolar, av annat textilmaterial

2811

Underklorsyrlighet

6212

Underkläder, bysthållare, gördlar, korsetter etc.

6108

Underkläder, andra, av trikå, för kvinnor eller flickor

6107

Underkläder, andra, av trikå, för män eller pojkar

6208

Underkläder, andra, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

6207

Underkläder, andra, av annat textilmaterial, för män eller pojkar

6108

Underklänningar, av trikå

6208

Underklänningar, av annat textilmaterial

7020

Underlägg, av glas

4205

Underlägg, av läder eller konstläder, andra än sadelunderlag

4503

Underlägg, av naturkork

3924

Underlägg, av plast

7616

Underläggsbrickor, av aluminium

7318

Underläggsbrickor, av järn eller stål

6912

Underläggsbrickor, av andra keramiska material än porslin

7415

Underläggsbrickor, av koppar

3926

Underläggsbrickor, av plast

8702, 8703,
8704

Underreden med motor och förarhytt

7017

Underläggsplattor, av glas för deglar

7302

Underläggsplattor, av järn eller stål (banbyggnadsmateriel)

8715

Underreden, till barnvagnar

8607

Underreden, till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

8714

Underreden, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8706

Underreden, till motorfordon enligt nr 8701-8705, försedda med motor

8708

Underreden, till motorfordon enligt nr 8701-8705, utan motor

8709

Underreden, till truckar

8716

Underreden, till andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning

8706

Underredsramar till motorfordon enligt nr 8701-8705, försedda med motor

8439

Underskär till holländare

6115

Understrumpor av trikå

9402

Undersökningsbord

9018 

Undersökningslampor med egen kraftkälla, för medicinskt bruk

8513

Undersökningslampor med egen kraftkälla, andra

9402

Undersökningsschäslonger

8604

Undersökningsvagnar för järnvägar eller spårvägar

6109

Undertröjor, av trikå

6208

Undertröjor, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

6207

Undertröjor, av annat textilmaterial, för män eller pojkar

8906

Undervattensbåtar

8544

Undervattenskablar, isolerade för elektriskt ändamål

4911

Undervisningsplanscher

0102

Ungnöt

9005

Universalinstrument, astronomiska

8483

Universalkopplingar

9011

Universalmikroskop

8501

Universalmotorer, elektriska

4901

Uppslagsböcker

7308

Universalstål, bearbetat för användning i konstruktioner

7211

Universalstål, annat, av järn eller olegerat stål, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm

7208

Universalstål, annat, av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm men högst 1 250 mm

9015

Universalteodoliter

9114

Uppdragningsanordningar till fick- eller armbandsur

8428

Uppfordringsskopor till skiphissar

7308

Uppfordringsstöttor av järn eller stål, till gruvor

9405

Upphängningsanordningar, för amplar

8708

Upphängningsanordningar, till bilar, traktorer etc.

8518

Upphängningsanordningar, till mikrofoner

3926

Upphängningskrokar av plast

8207

Upprymmare, utbytbara

8505

Uppspänningsanordningar, permanentmagnetiska eller elektromagnetiska

3809

Uppstyvningsmedel för textil industrin

8511

Uppvärmningsanordningar med glödspiraler för dieselmotorer

8514

Uppvärmningsapparater, elektriska, för behandling av material genom induktiv eller dielektrisk uppvärmning

8516

Uppvärmningsapparater, elektriska, för hushållsbruk, rumsuppvärmning etc.

8419 

Uppvärmningsapparater, elektriska, andra, för industriellt bruk


Uppvärmningsapparater, icke elektriska:

7322

Uppvärmningsapparater, icke elektriska, för centraluppvärmning, av järn eller stål

7615

Uppvärmningsapparater, icke elektriska, för hushållsbruk, av aluminium

7321

Uppvärmningsapparater, icke elektriska, för hushållsbruk, av järn eller stål

7418

Uppvärmningsapparater, icke elektriska, för hushållsbruk, av koppar

8708

Uppvärmningsapparater, icke elektriska, till motorfordon enligt nr 8701-8705

8419

Uppvärmningsapparater, icke elektriska, andra, för industriellt bruk

9027

Uppvärmningsutrustning: se Uppvärmningskalorimetrar

2844

Uran

2844

Uran anrikat eller utarmat på U 235

2844

Uranater

2844

Urandioxiddispersioner

2844

Uranfluorider

2844

Uranföreningar, organiska och oorganiska

2612

Uranglimmer

2612

Uraninit

8401

Uranisotopseparatorer

2844

Urankarbiddispersioner

2844

Urankarbider

2844

Uranlegeringar

2612

Uranmalm

2612

Uranophan

2612

Uranotorianit

2844

Uranoxider, konstgjorda

2612

Uranoxider, naturliga

2844

Uranplutoniumlegeringar

2612

Uransilikat

2612

Urantitanat

2612

Urantoriumoxid

2844

Uranylnitrat

2844

Uranylsulfat

9113

Urarmband och delar därtill

9102, 9101

Urarmband, föreliggande tillsammans med tillhörande ur

0713

"Urd" ("Black gram"), torkad

9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114

Urdelar

3507

Ureas

2924

Ureider

2924

Ureiner

5303

Urena lobata och Urena sinuata

2924

Uretan

9018

Uretroskop

9018

Uretrotomer

9114

Urfjädrar

9112

Urfoder

7017

Urglas, av glas, speciellt bearbetade för laboratorieändamål

7015

Urglas, av glas, andra, böjda eller kupiga

3926

Urglas, av plast

1521

Uricurivax

7324

Urinaler, av järn eller stål

6910

Urinaler, av keramiskt material

6912

Urinflaskor av andra keramiska material än porslin

7017

Uringlas, av glas

3924

Uringlas, av plast

9025

Urinprovare

9018

Urinrörssonder

3102

Urinämne (karbamid)

7017

Urinämnemätare av glas

7117

Urkedjor, av järn eller stål

7117

Urkedjor, av koppar

7113

Urkedjor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9031

Urkontrollinstrument

9114

Urkronor

7806

Urlod av bly

8205

Urmakarverktyg av oädel metall

8306

Urnor av prydnadskaraktär

8608

Urspårningsanordningar för järnvägar eller spårvägar

9114

Urstenar

9114

Urtavlor

9114

Urvaggor

9108

Urverk, sammansatta, till fick- eller armbandsur

9109

Urverk, sammansatta, andra

9114

Urverksdelar

9110

Urverkssatser

9114

Urvisarmekanismer

8481

Utblåsningskranar

8409

Utblåsningsrör och -ventiler till förbränningskolvmotorer

8471

Utenhet till maskiner för automatisk databehandling

8901

Utflyktsfartyg

8442

Utfyllnadsmaterial (tryckformar)

3214

Utfyllningsmedel

8411

Utloppsrör för jetmotorer

9006

Utlösare till stillbildskameror

8432

Utmatningsanordningar för gödselspridare, såmaskiner etc.

8471

Utmatningsterminaler

8407

Utombordsmotorer

9506

Utomhusspel, redskap och utrustning därtill

8442

Utslutningar (tryckformar)

8803

Utrymningsramper till luftfartyg

9301

Utskjutningsramper för raketer

9018

Utsugningsapparater för blåsgrus

1005

Utsädesmajs

0701

Utsädespotatis

8536

Uttag för förbindning av elektriska ledningar

8213

Uttunningssaxar

9021

Uttänjningsskenor, ortopediska

9027

Utvidgningsmätare

8714

Utväxlingar, till motorcyklar, cyklar och rullstolar

8483

Utväxlingar, andra

Meny