Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


44 kap.

Dabema

1404

Dadelkärnor, obearbetade

9602

Dadelkärnor, bearbetade och varor därav

2206

Dadelvin

0804

Dadlar, färska eller torkade

2932

Dafnetin

2938

Dafnin

4820

Dagböcker

5303

Dah

6812

Damasker, av asbest

4201

Damasker, för hästar

6406

Damasker, andra

0809

Damaskusplommon, färska

7010

Damejeanner, av glas

6909

Damejeanner, av keramiskt material

3923

Damejeanner, av plast

1211

Damiana (blad)

1802

Damm, av kakao och kakaoskal

4115

Damm, av läder

1301

Dammarharts

8421

Dammavskiljare

6307

Dammhanddukar

9111

Dammkapslar

3924

Dammskyddsöverdrag till möbler, av plast

8508

Dammsugare

4819

Dammsugarpåsar, av papper eller papp

5911

Dammsugarpåsar, av textilmaterial

9603

Dammvippor

7103

Danburit

8439

Dandyrullar

2914

Dantron

7103

Datolit

9611

Datumstämplar

1211

Datura metel (blad och frön)

8471

Datorer och enheter till datorer

2612

Davidit

2903

DDT

3808

DDT, preparat därav

9030

Decibelmetrar

8439

Defibrörer för framställning av massa till träfiberplattor

6804

Defibrörstenar

1901

Deg, färdigblandad

8438

Degblandare

6909

Degellock av keramiskt material

6903

Degelstativ av eldfast keramiskt material

8509

Degknådare, elektromekaniska hushållsapparater

7017

Deglar, av glas

6903

Deglar, av keramiskt material, eldfasta

6909

Deglar, av keramiskt material, andra

7115

Deglar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

1522

Degras

8205

Degskärare av oädel metall

2936

3-Dehydroaxeroftol 

2936

7-Dehydrokolesterol, obestrålad

2936

7-Dehydrokolesterol, aktiverad eller bestrålad

2936

7-Dehydrokolesterylacetat, obestrålad

2936

7-Dehydrokolesterylacetat, aktiverad eller bestrålad

2937

11-Dehydrokortikosteron 

2936

3-Dehydroretinol 

2936

7-Dehydro-ß-sitosterol 

2934

Dehydrotio-p-toluidin

2932

Dehydroättiksyra

2902

Dekahydronaftalen

2902

Dekalin

4908

Dekalkomanier

2931

Dekametylcyklopentasiloxan

2912

Dekanal

2901

Dekaner

7309

Dekanterkar av järn eller stål med en rymd av mer än 300 liter


Delar (Här har inte tagits upp delar, vilka klassificeras enligt samma nummer som motsvarande färdiga varor. Se även Maskindelar och benämningar på resp. delar.):

9306

Delar till ammunition

8529

Delar till apparater enligt nr 8525-8528

8538

Delar till apparater enligt nr 8535-8537

8714

Delar till fordon enligt nr 8711-8713

9003

Delar till glasögon

8607

Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägs-materiel

8807

Delar till luftfartyg enligt nr 8801-8802

8503

Delar till maskiner enligt nr 8501-8502

9033

Delar till maskiner, instrument och apparater enligt 90 kap. inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

8409

Delar till motorer enligt nr 8407- 8408

8708

Delar till motorfordon enligt nr 8701-8705

9209

Delar till musikinstrument

6603

Delar till paraplyer, parasoller, promenadkäppar etc.

6406

Delar till skodon

9305

Delar till vapen enligt nr 9301-9304

8466

Delningsdockor till vertygsmaskiner

0106

Delfiner

7103

Demantoid

8517

Demodulatorer för trådtelefoni eller trådtelegrafi

9023

Demonstrationsapparater

9023

Demonstrationsinstrument

9027

Densitometrar med fotocell

9027

Densografer

9018

Dentalapparater och dentalinstrument

3407

Dentalvax

3307

Deodoranter

2939

Deoxiefedrin

2922

Deoxiepinefrin

2937

Deoxikortikosteron

8426

Derrickkranar för fartyg

1211

Derris (rötter)

1302

Derrisextrakt

2615

Descloisit

3808

Desinfektionsmedel, i detaljhandelsförpackning eller som preparat etc.

3003, 3004

Desinfektionsmedel, utg. medikamenter

2939

Desomorfin

2937

Desoxikorton

8211

Dessertknivar av oädel metall

2204

Dessertvin

8419

Destilleringsapparater

7017

Destillationskolvar av glas

27 kap.

Destillationsprodukter av mineraliska bränslen och mineraloljor

8437

Detachörer

9030

Detektorinstrument med jonkammare

3402

Detergenter

2845

Deuterium

2845

Deuteriumoxid

2937

Dexametason

3913

Dextran

1702

Dextrimaltoser

3505, 3506

Dextrin

3505

Dextrinklister

1702

Dextros

2516

Diabas

9503

Diabolospel

2914

Diacetonalkohol

2914

Diacetyl

2933

Diacetylbishydroxifenylisatin

2939

Diacetylmorfin

8541

Diacs

7113

Diadem av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall 

8413

Diafragmapumpar

5911

Diafragmor av textilmaterial för tekniskt bruk

9018

Diagnostiklampor

3006

Diagnostiska reagens för in- eller utvärtes bruk

9018

Diagnostiska specialinstrument

3505

Dialdehydstärkelse

9018

Dialysapparater

7017

Dialysatorer, av glas

8421

Dialysatorer, andra

8522

Diamanter, bearbetade, infattade eller oinfattade, för stift till grammofoner eller för gravernålar till ljudinspelningsapparater

7102

Diamanter, även bearbetade, men inte monterade eller infattade

6804

Diamantslipverktyg

7102

Diamanter, svarta

2933

3,6-Diaminoakridinhydrogensulfat 

2922

Diaminoantrakinoner

2921

Diaminodifenylaminer

2930

4,4'-Diaminodifenylsulfid 

2933

2,5-Diamino-7-etoxiakridinlaktat 

2922

Diaminofenoler

2921

1,4-Diamino-2-metylnaftalen 1,4-

2922

Diamino-n-kapronsyra

2921

Diaminostilben

3105

Diammoniumfosfat

3105

Diammoniumhydrogenortofosfat

2833

Diammoniumperoxodisulfat

2909

Diamyleter

2922

Dianisidiner

3705

Diapositiv

2813

Diarsenikdisulfid

2813

Diarsenikpentasulfid

2811

Diarsenikpentoxid

2811

Diarseniktrioxid

2813

Diarseniktrisulfid

9008

Diaskop

7103

Diaspor

9018

Diatermiapparater

3802

Diatomit, aktiverad

6806

Diatomit, i form av block, inte brända

2512

Diatomit, annan, även bränd

6901

Diatomit, varor därav

2924

Diatrisoinsyra och dess salter

2927

Diazoaminobensen

2927

Diazoföreningar

2927

Diazometan

2934

Dibensotiazolyldisulfid

2909

Dibensyleter

44 kap.

Dibétou

2810

Dibortrioxid

2915

Dibromättiksyra

2909

Dibutyleter

2917

Dibutylftalat

2917

Dibutylortoftalat

2926

Dicyandiamid

2917

Dicyklohexylortoftalat

2917

Didecylortoftalater

2907

Dienestrol

8602

Diesellok

2710

Dieselbrännoljor

8408

Dieselmotorer

2922

Dietanolamin

2911

1,1-Dietoxietan 

2911

Dietylacetal

2921

Dietylamin

2921

N,N-Dietylanilin 

2924

Dietyldifenylkarbamid

3204

Dietyldihydroxitereftalat

2933

Dietylendiamin

2909

Dietylenglykol

2909

Dietyleter

2920

Dietylkarbonat

2852

Dietylkvicksilver

2917

Dietylmalonat

2933

Dietylmalonylkarbamid

2917

Dietylftalat

2917

Dietyloxalat

2909

Dietylperoxid

2907

Dietylstilbestrol

2909

Dietylstilbestrol, dimetyleter därav

2915

Dietylstilbestrol, dipropionat därav

2932

Dietylstilbestrol, furoat därav

2920

Dietylsulfat


2921

N,N-Dietyl-3,4-tolylendiamin 

2936

3-Difarnesyl-2-metyl-1,4-naftokinon 

2909

1,2-Difenoxietan 

2927

3,3-Difenyl-1-p-tolyltriazen 

2902

Difenyl

2921

Difenylamin

2909

Difenyleter

2925

Difenylguanidin

2928

Difenylkarbazid

2906

Difenylkarbinol

2942

Difenylketen

2852

Difenylkvicksilver

2902

Difenylmetan

3204

Difenylmetanfärgämnen

2906

Difenylmetanol

2907

Difenylolpropan

2930

Difenylsulfid

2930

Difenyltiokarbamid

8709

Differentialer till truckar

8483

Differentialkugghjul

8708

Differentialkåpor till bilar, traktorer etc.

9026

Differentialmanometrar

8536

Differentialreläer

9001

Diffraktionsgitter

9012

Diffraktionskameror

8413

Diffussionsskovlar till vätskepumpar

8438

Diffusörer för extraktion av sockersaft

7013

Diflaskor av glas

2835

Difosfater av metaller

2813

Difosforpentasulfid

2809

Difosforsyra

2812

Difosfortetrajodid

8443

Digelpressar

1211

Digitalis (blad och frön)

2938

Digitalisglykosider

2938

Digitonin

2938

Digitoxin

2940

Digitoxos

2938

Digoxin

2920

Diguajacylkarbonat

2937

Dihydroandrosteron

2939

Dihydrodesoximorfin

2936

22,23-Dihydroergosterol 

2936

22,23-Dihydroergosterylacetat 

2936

Dihydrofyllokinon

2936

3-Dihydrofytyl-2-metyl-1,4-naftokinon 

2939

Dihydrohydroxikodeinon

2939

Dihydrokodein

2939

Dihydrokodeinon

2939

Dihydromorfin

2939

Dihydromorfinon

2914

1,4-Dihydroxiantrakinon 

2914

1,8-Dihydroxiantrakinon 

2912

3,4-Dihydroxibensaldehyd 

2907

m-Dihydroxibensen 

2907

o-Dihydroxibensen 

2907

p-Dihydroxibensen 

2909

2,2'-Dihydroxidietyleter 

2936

N-(a,y-Dihydroxi-ß,ß-di-metylbutyryl)-ß-alanin 

2922

3,4-Dihydroxiefedrin 

2922

3',4'-Dihydroxi-2-etylamino-acetofenon 

2922

1-(3,4-Dihydroxifenyl)-2-metyl-aminopropan-1-ol 

2936

a,y-Dihydroxi-N-3-hydroxi-propyl-ß,ß-dimetylbutyramid 

2932

Dihydroxikumariner

2907

1,4-Dihydroxi-2-metylnaftalen 

2907

Dihydroxinaftalener

2922

3,4-Dihydroxinorefedrin 

2909

Diisopropyleter

2903

Dijodmetan

3103, 3105

Dikalciumfosfat, innehållande minst 0,2 viktprocent fluor

2835

Dikalciumfosfat, annat

2837

Dikaliumdilitiumhexacyanoferrat

2832

Dikaliumdisulfit

2842

Dikaliumhydrogenortoarsenater

2836

Dikaliumkarbonat

2833

Dikaliumperoxodisulfat

2832

Dikaliumsulfit

2932

Diketen

2903

Diklorbensen 

3808

Diklorbensen, detaljhandelsförpackningar som desinfektionsmedel, svampbekämpningsmedel etc.

2916

Diklorbensoesyror

2903

Diklorbutaner

2909

Diklordietyleter

2903

Diklordifenyltrikloretan (DDT)

2903

1,2-Dikloretan 

2925

2,6-Diklorfenolindofenol 

2918

2,4-Diklorfenoxiättiksyra 

2917

Diklorftalsyror

2903

Diklormetan

2903

1,4-Diklornaftalen 

2903

1,2-Diklorpropan 

2812

Diklorsulfonsyra

2915

Diklorättiksyra

2837

Dikopparhexacyanoferrat

2841

Dikromater av metaller

8519

Dikteringsmaskiner

8467

Dikthammare (handverktyg), elektromekaniska

8467

Dikthammare (handverktyg), pneumatiska, hydrauliska eller hopbyggda med icke elektrisk motor

2932

Dikumarin

2932

Dikumarol

2811

Dikväveoxid

9027

Dilatometrar

9018

Dilatorer

2836

Dilitiumkarbonat

0709

Dill, färsk eller kyld

0910

Dillfrö

3301

Dilloleoresin

3301

Dillolja

2911

1,1-Dimetoxietan 

2911

Dimetoximetan

2933

6,7-Dimetoxi-1-(3,4,5-trietoxi-fenyl)isokinolin 

2911

Dimetylacetal

2921

Dimetylamin

2933

4-Dimetylamino-1-fenyl-2,3-dimetyl-3-pyrazolinon(5) 

2922

Dimetylaminoättiksyra och alkalisalter därav

2921

N,N-Dimetylanilin 

2931

Dimetylarsonsyra

2927

2,2'-Dimetyl-2,2'-azodipropio-nitril 

2902

Dimetylbensen

2906

Dimetylcyklohexanol

2921

Di(metylcyklohexyl)amin

2933

Dimetyldietylendiamin

2921

N,N-Dimetyl-p-fenylendiamin 

2928

Dimetylglyoxim

2907

2,5-Dimetylhydrokinon 

2929

Dimetylnitrosoamin

2921

Dimetylnitrosoanilin

2917

Dimetylftalat

2917

Dimetyloxalat

2933

2,5-Dimetylpiperazin 

2920

Dimetylsulfat

2930

Dimetylsulfid

2917

Dimetyltereftalat

8608

Dimsignalapparater, automatiska, för järnvägar eller spårvägar

4014

Dinappar, av mjukgummi

2508

Dinas

2835

Dinatriumdihydrogenpyrofosfat

2833

Dinatriumdisulfat

2832

Dinatriumdisulfit

2835

Dinatriumfosfat

2842

Dinatriumhydrogenortoarsenat

2835

Dinatriumhydrogenortofosfat

2836

Dinatriumkarbonat

2833

Dinatriumperoxodisulfat

2833

Dinatriumsulfat

2832

Dinatriumsulfit

2840

Dinatriumtetraborat

2936

Dinatrium-a-tokoferylfosfat

2904

Dinitrobensen m-

2904

Dinitrobensensulfonsyror

2904

Dinitrobutyl-p-cymen

2908

Dinitrofenoler

2811

Dinitrogenoxid

2920

Dinitroglykol

2909

2,6-Dinitro-3-metoxi-4-(tert.butyl)toluen 

2908

Dinitro-o-kresoler

2904

Dinitrostilbendisulfonsyror

2904

2,4-Dinitrotoluen 

2904

Dinitrotoluensulfonsyror

2917

Dinonylortoftalat

8541

Dioder

8541

Dioder, ljusemitterande

2917

Dioktylortoftalat

2901

Diolefiner

2905

Dioler

7103

Diopsid

2603

Dioptas

2516

Diorit

2925

Di-o-tolylguanidin

2932

1,3-Dioxan 

2932

1,4-Dioxan 

2932

1,3-Dioxolan 

2902

Dipenten

3805

Dipenten, rå

2909

Dipentyleter

3824

Dippelsolja

2843

Disilveroxid

7615

Diskbollar, av aluminium

7323

Diskbollar, av järn eller stål

7418

Diskbollar, av koppar

9603

Diskborstar

7324

Diskbänkar av järn eller stål

8473

Disketter för rengöring av skivaggregat till datorer

6302

Diskhanddukar

6910

Diskhoar, av keramiskt material

6803

Diskhoar, av skiffer

6811

Disklådor, av asbestcement, cellulosacement etc.

6810

Disklådor, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Disklådor, av naturlig monument- eller byggnadssten

8422

Diskmaskiner

5609

Disktrasor, av garn, tillverkade av ett dubbelvikt och i den vikta änden ombundet garnknippe

6307

Disktrasor, av annat textilmaterial

9506

Diskusar

3811

Dispergeringsmedel för smörjoljor

4702

Dissolvingmassa av ved

2901

Dissousgas

2508

Disten

9030

Distorsionfaktormätare

8704

Distributionsbilar

3505

Distärkelsefosfat

2812

Disvaveldiklorid

2811

Disvaveltrioxid

2930

Ditiokarbamater

2930

Ditiokarbonater

2831

Ditioniter av metaller

2811

Ditionsyra

2930

Ditiosalicylsyra

2909

Ditolyleter

2942

Ditymoldijodid

1404

Dividivi

3201

Dividivi, garvämnesextrakt därav

8705

Djupborrmaskiner, mobila

8443

Djuptryckspressar

1, 3 kap.

Djur, levande

0511

Djur, döda, otjänliga till människoföda

7013

Djur, för prydnadsändamål, av glas

9705

Djur, uppstoppade eller på annat sätt konserverade, för samlingar

3002

Djurblod, berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk

0511

Djurblod, även ätbart, flytande eller torkat

0206-0208

Djurdelar, ätbara, färska, kylda eller frysta

0210

Djurdelar, ätbara, saltade, torkade eller rökta

1602

Djurdelar, ätbara, beredda eller konserverade på annat sätt

6810

Djurfigurer av cement, betong eller konstgjord sten

6913

Djurfigurer av keramiskt material

6802

Djurfigurer av naturlig monument- eller byggnadssten

8306

Djurfigurer av oädel metall

2309

Djurfoder, utg. beredda fodermedel

2308

Djurfoder, veg., inte nämnda eller inbegr. någon annanstans

0511

Djurfoster

5102

Djurhår, fina, okardade eller okammade

5105

Djurhår, fina, kardade eller kammade

5102

Djurhår, grova, okardade eller okammade

5105

Djurhår, grova, kardade eller kammade

6703

Djurhår, bearbetade för perukmakeriarbeten

0502

Djurhår, för borstbinderiarbeten (t.ex. av grävling, skunk, ekorre och mård)

0511

Djurhår, av tagel

3802

Djurkol

0511

Djursperma

9503

Dockmöbler

9023

Dockor, för övning av konstgjord andning

9503

Dockor och dockkläder

9503

Dockserviser

9503

Dockskåp

9503

Docksängkläder

9503

Dockvagnar


2901

Dodecener

3402

Dodecylbensensulfonater, tekniska

2931

Dodekametylcyklohexasiloxan

2912

Dodekanal

2905

Dodekanol-1

4107

Doeskin

8303

Dokumentskrin av oädel metall

8304

Dokumentskåp, av oädel metall, inte utg. möbler

9403

Dokumentskåp, andra

9307

Dolkar

8428

Dollies

2518

Dolomit, även bränd

8425

Domkrafter

6111

Dopklänningar, av trikå

6209

Dopklänningar, av annat textilmaterial

6603

Doppskor till paraplyer och parasoller

8516

Doppvärmare

7108

Doré

8423

Doseringsvågar

9030

Dosimetrar

7326

Dosor, av järn eller stål

9601, 9602

Dosor, av snidningsmaterial

9209

Dosor, till speldosor

44 kap.

Doussié

8906

Dracones

1704

Dragéer

9507

Drag

1301

Dragantgummi

9205

Dragbasuner

9209

Dragbyglar till träblåsinstrument

8463

Dragbänkar

8701

Dragfordon för påhängsvagnar

7316

Draggar av järn eller stål

9024

Draghållfasthetsprovare för papper eller gummi etc.

8607

Dragkrokar till rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

4201

Draglinor för djur

8417

Dragluckor till icke elektriska industri- eller laboratorieugnar

0709

Dragon, färsk eller kyld

3301

Dragonoleoresin

3301

Dragonörtsolja

8428

Dragmekanismer för rälslinbanor

9032

Dragregulatorer

8207

Dragskivor

9403

Dragskåp, utg. möbler

8414

Dragskåp, med inbyggd fläkt, för laboratorier och industrier

9207

Dragspel, elektroniska etc.

9205

Dragspel, andra

9017

Dragstift

8709

Dragtruckar

8425

Dragvinschar för tråddragningsmaskiner

8801

Drakar

1301

Drakblod

2303

Drank

7018

Draperier, av glaspärlor

7019

Draperier, av glasvävnader

3924

Draperier, av plast

6303

Draperier, av textilmaterial

2303

Drav

7103

Dravit

8604

Dressiner med eller utan motor

8708

Drev, till bilar, traktorer etc.

8714

Drev, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8418

Dricksfontäner, med kylanordning

7325

Dricksfontäner, andra, av järn eller stål

7013

Dricksglas av glas

8207

Driftverktyg

8708

Drivaxlar, med differentialer, till bilar, traktorer etc.

8483

Drivaxlar, andra

8710

Drivband till stridsvagnar

9114

Drivfjädrar till fick- eller armbandsur

8431

Drivhuvuden för skaktransportörer

7315

Drivkedjor av järn eller stål

9114

Drivmekanismer till fick- eller armbandsur

8412

Drivraketer

4205

Drivremmar, av läder eller konstläder

4010

Drivremmar, av mjukgummi

3926

Drivremmar, av plast

4010

Drivremmar, av textilmaterial, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi

50-55 kap., 5806, 5808

Drivremmar, av textilmaterial, som längdvara eller i avskurna längder, med en tjocklek av mindre än 3 mm

5910

Drivremmar, av textilmaterial, andra

7318

Drivskruvar av järn eller stål

8714

Drivspakar till rullstolar

8714

Drivvevar till rullstolar

6302

Droppdukar av textilmaterial

7017

Droppflaskor av glas, för laboratorier

6905

Droppnäsor av keramiskt material för byggnadsändamål

8309

Dropproppar av oädel metall

7020

Droppräknare av glas, andra än sådana enligt nr 7017

8716

Droskor

8504

Drosselspolar

4819

Drums, av papper eller papp

4415

Drums, av trä

0908

Druvkardemumma

8435

Druvkrossar

8435

Druvkvarnar

1207

Druvkärnor

2009

Druvmust, ojäst och utan tillsats av alkohol

2204

Druvmust, annan

8213

Druvsaxar

2009

Druvsaft

1702

Druvsocker

2202

Drycker, alkoholfria

2203

Drycker, malt-

2208

Drycker, spritdrycker

2206

Drycker, andra, jästa

8476

Dryckesautomater

6104

Dräkter, av trikå, för kvinnor eller flickor

6204

Dräkter, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

4819

Dräktpåsar av papper eller papp

6906

Dräneringsrör av keramiskt material

6406

Dubbar, till sportskodon

7317

Dubbar, andra, av järn eller stål

2842

Dubbelfosfater

2837

Dubbelhexacyanoferrater

2842

Dubbeljodider

2842

Dubbelnitrater

3102, 3105

Dubbelsalter (även rena), av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat 

3102, 3105

Dubbelsalter (även rena), av kalciumnitrat och ammoniumnitrat

3102, 3105

Dubbelsalter (även rena), av kalciumnitrat och magnesiumnitrat 

2842

Dubbelsalter av metaller och metalloxider

2842

Dubbelsilikater

9030

Duddel-oscillografer

0106

Dudonger

6101

Dufflar av trikå, för män eller pojkar

7616

Duk, av aluminiumtråd

6812

Duk, av asbest, för eldsläckning

4811

Duk, av cellulosafibrer, belagd, bestruken, impregnerad,överdragen, ytfärgad, ytdekorerad eller tryckt

4803

Duk, av cellulosafibrer, annan

7019

Duk, av glasfibrer, tunn

4008

Duk, av gummi, av mjukgummi

4006

Duk, av gummi, av gummi, ovulkat

4005

Duk, av gummi

7314

Duk, av järn- eller ståltråd, även ändlös

7419

Duk, av koppartråd

8104

Duk, av magnesiumtråd

7508

Duk, av nickel

4823

Duk, av papper

3920

Duk, av plast, inte porös, förstärkt, laminerad eller på liknande sätt kombinerad med annat material

3921

Duk, av plast, annan än sådan enligt nr 3918, 3919 eller 3920 eller enligt 54 kap.

3919

Duk, av plast, självhäftande

7115

Duk, av platina eller platinalegeringar, för användning som katalysatorer

4005

Duk, av textilvävnad, i förening med ovulkat gummi vägande mer än 1500 g/m2 och innehållande högst 50 viktprocent textilmaterial

5911

Duk, av textilvävnad, för tekniskt bruk

6307

Duk, av textilvävnad, för rengöring

7907

Duk, av zinktråd

9504

Duk, andra, speciellt utformad för spelbord

6814

Duk, bondad, belagd med glimmer, agglomererad eller rekonstruerad

6805

Duk, bondad, belagd med slipmedel i form av pulver eller korn

3307

Duk, bondad, impregnerad, överdragen eller belagd med parfym eller kosmetika

3405

Duk, bondad, impregnerad, överdragen eller belagd med puts- eller polermedel

3401

Duk, bondad, impregnerad, överdragen eller belagd med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel

5802

Duk, tuftad

5603

Duk, annan

7323

Dukklämmor av järn eller stål

8437

Duksorterare för spannmål eller frön

5602

Dukvaror, maskbondade

6002

Dukvaror, av trikå, annan än sådan enl. nr 6001, även ruggade

2924

Dulcin

7103

Dumortierit

9602

Dumpalmfrön ("nötter"), bearbetade och varor därav

8704

Dumprar

0505

Dun, obearbetat eller endast rengjort etc.

6701

Dun, bearbetat samt varor därav

9404

Duntäcken

4807

Duo-kraftpapper

3215

Dupliceringsfärg

4802

Dupliceringspapper

9608

Dupliceringspennor

76 kap.

Duraluminium

8708

Durkar till bilar, traktorer etc.

7323

Durkslag av järn eller stål

1007

Durra

1001

Durumvete

3922

Duschkar av plast

0106

Duvor

2937

Dydrogesteron

6113

Dykardräkter, av dukvaror av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

6210

Dykardräkter, av textilvaror enligt nr 5602, 5603,5903,5906 eller 5907

8479

Dykardräkter, av metall med mekaniska anordningar

9020

Dykarhjälmar

8479

Dykarklockor

9020

Dykarmasker, avsedda att användas med syre- eller tryckluftsbehållare

9506

Dykarmasker, avsedda att användas utan syre- eller tryckluftsbehållare

4421

Dymlingar av trä

3602

Dynamit

9031

Dynamometrar

6812

Dynor, av asbest

4602

Dynor, av luffasvamp

5911

Dynor, av textilmaterial, för maskiner

6806

Dynor, av värme- eller ljudisolerande eller ljudabsorberande blandningar av mineraliska ämnen

8207

Dynor, för kallpressning eller stansning av metallplåt

8207

Dynor, för perforering eller skärning

6307

Dynor, för skoputsning, andra än sådana enligt nr 3405

9404

Dynor, utg. sängkläder

8301

Dyrkar av oädel metall

2805

Dysprosium

1301

Dyvelsträck

3301

Dyvelsträckresinoid

8539

Dvärglampor

4012

Däck, av gummi, begagnade

4004

Däck, av gummi, förslitna, inte lämpliga för regummering

4011

Däck, av gummi, nya, andra än massivdäck

4012

Däck, av gummi, regummerade

9401

Däcksstolar

0106

Däggdjur

9209

Dämmare till pianon

8425

Dävertar

7610

Dörrar, av aluminium

7308

Dörrar, av järn eller stål

7419

Dörrar, av koppar

8303

Dörrar, av oädel metall, till kassavalv

3925

Dörrar, av plast

4418

Dörrar, av trä

8708

Dörrar, till bilar, traktorer etc.

8714

Dörrar, till cyklar, trehjuliga, sidvagnar eller fordon för sjuka eller rörelsehindrade

8607

Dörrar, till järnvägs- och spårvägsvagnar

6914

Dörrbeslag, av keramiskt material

8302

Dörrbeslag, av oädel metall

7020

Dörrhandtag, av glas

6914

Dörrhandtag, av keramiskt material

8302

Dörrhandtag, av oädel metall

7610

Dörrkarmar, av aluminium

6810

Dörrkarmar, av cement, betong eller konstgjord sten

7308

Dörrkarmar, av järn eller stål

7419

Dörrkarmar, av koppar

3925

Dörrkarmar, av plast

6802

Dörrkarmar, av naturlig monument- eller byggnadssten

4418

Dörrkarmar, av trä

7907

Dörrkarmar, av zink

8302

Dörrklinkor av oädel metall

8306

Dörrklockor, icke elektriska, av oädel metall

8531

Dörrklockspel, elektriska

8512

Dörrlampor, elektriska, till motorfordon

5702

Dörrmattor, vävda

8302

Dörrstoppare av oädel metall

8302

Dörrstängare av oädel metall, även automatiska

8302

Dörrtrycken av oädel metall

7610

Dörrtrösklar, av aluminium

7308

Dörrtrösklar, av järn eller stål

3925

Dörrtrösklar, av plast

4418

Dörrtrösklar, av trä

9013

Dörrögon, med optisk anordning

8302

Dörrögon, andra

6802

Dörröverstycken av naturlig monument- eller byggnadssten

Meny