Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


44 kap.

Obeche

9011

Objektbord till optiska mikroskop

7017

Objektglas av glas, för mikroskop

9002

Objektiv, infattade, till kameror

9011

Objektivhållare

1905

Oblatkapslar, lämpliga för farmaceutiskt bruk

4907

Obligationer

9205

Oboer

8417

"Observationsfönster" till icke elektriska industri- eller laboratorieugnar

9105

Observatorieur

6806

Obsidian, expanderad

7103

Obsidian, utg. ädelsten

9015

Oceanografiinstrument och -apparater

2530

Ockra (gul, brun, röd etc.)

1521

Ocotillavax

4816

Offsetplåtar, av papper

8442

Offsetplåtar, andra

8443

Offsetpressar

4802

Offsettryckpapper

9018

Oftalmoskop

0807

Ogenmeloner, färska

3808 

Ogräsbekämpningsmedel i detaljhandelsemballage eller som preparat

8201

Ogräsrensare, utg. handredskap

8432

Ogräsrensare, utg. maskiner

9030

Ohmmetrar

1207

Oiticicafrön

1515, 1518

Oiticicaolja

4421

Ok av trä

9205

Okarinor

44 kap.

Okoumé

0709

Okra, färsk eller kyld

2905

Oktadekanol-1

2903

Oktaklornaftalen

2903

Oktaklortetrahydro-4,7-endo-metylenindan

2931

Oktametylcyklotetrasiloxan

2929

Oktametylpyrofosforamid

2931

Oktametyltrisiloxan

2912

Oktanal

2901

Oktaner

2905

Oktanol

9014

Oktanter

2933

Oktaverin

2901

Oktener

2905

Oktylalkohol

2907

Oktylfenol

2916

Oktynkarboxylsyror

9002

Okular till astronomiska instrument etc.

9011

Okulartuber till optiska mikroskop

8483

Oldhamkopplingar

3904

Olefiner, halogenerade

3823

Olein

1503

Oleo oil

1502

Oleo stock

1503

Oleomargarin

1301

Oleoresiner

3301

Oleoresiner, extraherade oleoresiner

1503

Oleostearin

2807

Oleum

3823

Oleylalkohol

2905

Oleylalkohol, kemiskt definierad

1301

Olibanum

3301

Olibanumresinoid

7103

Oligoklas

0709

Oliver, färska eller kylda

0711

Oliver, tillfälligt konserverade t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten etc.

2001

Oliver, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2005

Oliver, behandlade med natriumhydroxidlösning

7103

Olivin

9602

Olivkärnor, bearbetade och varor därav

1509

Olivolja, jungfruolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1510

Olivolja, annan, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

2710

Olja, vit

3809

Oljeavvisande medel för textilindustrin

8533

Oljebadsmotstånd

8514

Oljebadsugnar

8708

Oljebehållare för hydrauliska bromsar till bilar, traktorer etc.

7321

Oljebrännare, av järn eller stål, till spisar etc.

8416

Oljebrännare, andra, till eldstäder

7309

Oljecisterner av järn eller stål

70 kap. 

Oljediffusionspumpar, av glas

8414

Oljediffusionspumpar, andra

7310

Oljefat av järn- eller stålplåt

8421

Oljefilter för förbränningsmotorer

3213

Oljefärger för konstnärs- och skolbruk etc. i småförpackningar

2305

Oljekakor, från utvinning av jordnötsolja

2304

Oljekakor, från utvinning av sojabönolja

2306

Oljekakor, från utvinning av andra vegetabiliska fetter eller oljor

8205

Oljekannor av oädel metall

3210

Oljelacker

9701

Oljemålningar

8413

Oljepumpar

2714

Oljeskiffrar

8205

Oljesprutor av oädel metall

6804

Oljestenar (handverktyg)

6113

Oljeställ, av dukvaror av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

6210

Oljeställ, av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907

2916

Oljesyra samt salter och estrar därav, med en renhetsgrad av minst 85 %

3823

Oljesyra, kommersiell

8487

Oljetätningsringar

12 kap.

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter

0405

Oljor, av mjölk

3806

Oljor, av harts- 

1518

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, bromerade

1518

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, epoxiderade

1516

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, hydrerade

1518

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, kokta, oxiderade

1518

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, maleinsyrabehandlade

1516

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, omför eller elaidin.

3402

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, sulfonerade

3823

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, sura, från raffinering

1516

Oljor, feta, animaliska och vegetabiliska, transförestrade

1504

Oljor, feta, animaliska, andra, av fisk eller havsdäggdjur

1503

Oljor, feta, animaliska, andra, ister-

1503

Oljor, feta, animaliska, andra, talg-

1504

Oljor, feta, animaliska, andra, val-

1506

Oljor, feta, animaliska, andra, andra animaliska

1513

Oljor, feta, vegetabiliska andra, babassuolja

1512

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, bomullsfröolja

1508

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, jordnötsolja

1513

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, kokosolja

1509

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, olivolja, jungfruolja

1510

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, olivolja, andra

1513

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, palmkärnolja

1511

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, palmolja

1514

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, rapsolja

1514

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, rybsolja

1512

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, safflorolja

1514

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, senapsolja

1507

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, sojabönolja

1512

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, solrosolja

1515

Oljor, feta, vegetabiliska, andra, andra

3301

Oljor, eteriska

3301

Oljor, eteriska, koncentrat därav, i fett, icke flyktig olja etc.

2707

Oljor, mineral-, erhållna genom destillation .av högtemperaturtjära från stenkol

2710

Oljor, mineral-, erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2709

Oljor, mineral-, rå-

3803

Oljor, tall-

3805

Oljor, terpentin-

3807

Oljor, trätjär-

3003

Oljor, försatta med kamfer, fenol etc.

1211

Olvon, amerikanskt (rotbark)

8501, 8502

Omformare, elektriska

8502

Omformare, roterande

8504

Omformare, statiska

8536

Omkopplare

7017

Omrörare, av glas

8509

Omrörare, utg. elektromekaniska hushållsapparater

4805

Omslagspapper av sulfitmassa

7204

Omsmältningsgöt av järn eller stål

9010

Omspolningsapparater för kinolaboratorier

9025

Omvändningstermometrar för djuphavsforskning

8516

Onduleringsapparater, elektriska

7103

Onyx

44 kap.

Onzabili

0902

Oolongte

28 kap.

Oorganiska baser av metaller

28 kap.

Oorganiska syreföreningar av icke-metaller

9027

Opacitetsmätare

3207

Opakmedel, beredda

7103

Opal

7103

Opal, svart, mjuk

70 kap.

Opalglas

7103

Opalmatrix

1516

Opalvax

9402

Operationsbord

6307

Operationsdukar (engångsdukar, av textilmaterial enligt nr 5603)

6210

Operationsrockar (engångsrockar, av textilvaror enligt nr 5603)

2516

Ophite

1302

Opium

2939

Opium, totalalkaloider därav

2939

Opiumalkaloider

1301

Opoponax

3301

Opononaxresinoid

8544, 9001

Optiska fiberkablar

9001

Optiska fibrer och fiberknippen

9002

Optiska element, av glas, optiskt bearbetade, monterade

9001

Optiska element, av glas, optiskt bearbetade, omonterade

7014

Optiska element, av glas, inte optiskt bearbetade

9002

Optiska element, av andra material än glas, optiskt bearbetade eller inte, monterade

9001

Optiska element, av andra material än glas, optiskt bearbetade eller inte, omonterade

3204

Optiska vitmedel

1211

"Orange peas"

2824

Orangemönja

1211

"Orangettes"

3301

Orangevatten

4820

Orderböcker

3301

Oregano-oleoresin

3201

Orexintannat

44 kap.

Orey

0510, 3001

Organ, animaliska

5004

Organsinsilkegarn

9205

Orgelharmonier

9209

Orgelpipor

9207

Orglar, elektroniska etc.

9205

Orglar, andra

4410

"Oriented strand board" (OSB)

3301

Origanumolja

9702

Originalblad, konstgrafiska

9703

Originalskulpturer

4016

O-ringar av mjukgummi

9208

Orkestrion

1302

Ormbunksextrakt

3001

Ormgift i form av torkade flingor

6905

Ornament av keramiskt material för byggnader etc.

7003

Ornamentglas

9027

Orsatapparater

3203

Orseille

8540

Ortikoner

2811

Ortoarseniksyra

2810

Ortoborsyra

2809

Ortofosforsyra

2917

Ortoftalsyraestrar

7103

Ortoklas

0106

Ortolansparvar

9021

Ortopediska artiklar

2825

Ortotitansyra

9030

Oscillografer

9031

Oscillometrar

9030

Oscilloskop

2843

Osmater

2843

Osmiamater

7110

Osmiridium

2843

Osmium, kolloidalt

7110

Osmium, annat

2843

Osmiumdioxid

2843

Osmiumföreningar

2843

Osmiumklorid

2843

Osmiumoxid

2843

Osmiumtetraklorid

2843

Osmiumtetraoxid

2843

Osmiumtriklorid

9027

Osmometrar

0506

Ossein

0406

Ost

8516

Ostberedningsapparater, elektriska, för hushållsbruk

6307

Ostdukar av textilmaterial

8205

Osthyvlar

7013

Ostkupor av glas

0406

Ostmassa

8205

Ostprovtagare

1605

Ostron, beredda eller konserverade

0307

Ostron, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade

8215

Ostrongafflar av oädel metall

8211

Ostronknivar

0307

Ostronyngel, avsedda för odling

9401

Ottomaner

2938

Ouabain

3502

Ovalbumin

2710

Ovansmörjningsoljor

44 kap.

Ovengkol

6114

Overaller av trikå

9008

Overheadprojektorer

2923

Ovolecitin

2937

Oxabolon

2843

Oxalopalladater

2917

Oxalsyra

3204

Oxazinfärgämnen

0102

Oxdjur

0206

Oxdjur, ätbara delar, färska, kylda eller frysta

28 kap. II

Oxider av ickemetaller

28 kap. IV

Oxider av oädla metaller

2843

Oxider av ädla metaller

3507

Oxidoreduktaser

2853

Oxidsulfider av ickemetaller

3913

Oxikautschuk

2937

Oximesteron

2937

Oximetolon

2910

Oxiran

2941

Oxitetracyklin

2939

Oxohydrastinin

2939

Oxykodon

3824

Oxylit

2937

Oxytocin

44 kap.

Ozigo

2712

Ozokerit

2804

Ozon

9019

Ozonterapiapparater


Meny