Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


2828

Eau de Javelle

4017

Ebonit och varor därav

7017

Ebullioskop, av glas

9027

Ebullioskop, andra

8404

Economisers

1211

Efedra (ma-huang) (stjälk och kvist)

2939

Efedrin och salter därav

8535

Effektfrånskiljare

7116

Eggar till vågar, av ädelsten

9016

Eggar till vågar, andra, till vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre

8423

Eggar till vågar, andra, till andra vågar

8439

Egouttörer

2844

Einsteinium 

8413

Ejektorer

3201

Ek, garvämnesextrakt därav

1404

Ekbark

3201

Ekbarktannin

3201

Ekgarvsyra

1211

Eklav

3301

Eklavsolja

2308

Ekollon

2101

Ekollonkaffe

9014

Ekolod

9030

Ekomätare

0602

Ekplantor

8714

Ekrar till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

9005

Ekvatorialer

1207

Elaeococcafrön

9024

Elasticitetsmätare för papper eller gummi etc.

3604

Eldar, bengaliska

6902, 6903

Eldfasta produkter, brända

8205

Eldgafflar

8416

Eldningsapparater, mekaniska

2710

Eldningsoljor

6907

Eldningsplattor av keramiskt material

7103

Eldopal

6913

Eldskärmar, av keramiskt material för prydnadsändamål

9403

Eldskärmar, andra

8424

Eldsprutor, för utrotning av ogräs

9301

Eldsprutor, för militärt bruk

8416

Eldstadsrostar, mekaniska

8404

Eldstadsväggar med vattenrör f. hjälpapp. till ånggenerat. etc.

7321

Eldstäder, av järn eller stål, löstagbara, till icke elektriska spisar etc.

8402

Eldstäder, icke mekaniska, till ångpannor etc.

8205

Eldtänger

9302

Eldvapen, revolvrar och pistoler, andra än sådana enligt nr 9303 och 9304

9301

Eldvapen, andra, för militärt bruk

9303

Eldvapen, andra, även mynningsladdade

0106

Elefanter

9028

Elektricitetsmätare

2716

Elektriskt energi

9018

Elektrochockbehandlingsapparater

8311

Elektroder, av oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med flussmedel

8545

Elektroder, kol

8515

Elektroder, andra

8514

Elektrodhållare, till elektriska industri- eller laboratorieugnar

8515

Elektrodhållare, till maskiner för lödning eller svetsning etc.

9018

Elektrodiagnostikapparater

3801

Elektrodmassa, kolhaltig

9018

Elektroencefalografer

9027

Elektroforesinstrument

3801

Elektrografit

9018

Elektrokardiografer

8442

Elektrolyskärl för galvanisk utfällning på och polering av heliogravyrcylindrar

8532

Elektrolytkondensatorer

8504

Elektrolytlikriktare

9018

Elektromagneter, avsedda att användas av läkare

8505

Elektromagneter, andra

9018

Elektromedicinska apparater

9030

Elektrometrar

9006

Elektronblixtapparater

9012

Elektrondiffraktionskameror

8542

Elektroniska integrerade kretsar

9012

Elektronmikroskop

8540

Elektronrör

9018

Elektroretinografer

9018

Elektrosfygmografer

9018

Elektroterapiapparater

9018

Elektrotonografer

8506

Element, galvaniska

8549

Element, galvaniska, förbrukade

1301

Elemi

3301

Elemiresinoid

8413

Elevatorer, vätske-

8428

Elevatorer, pneumatiska

8413

Elevatorhjul

0507

Elfenben, obearbetat eller enkelt preparerat

9601

Elfenben, bearbetat och varor därav

1404

Elfenben, vegetabiliskt, obearbetat eller delat i skivor

9602

Elfenben, vegetabiliskt, bearbetat på annat sätt och varor därav

3802

Elfenbenssvart

3603

Elsprängkapslar

3603

Eltändare

8509

Elvispar

3207

Emaljfärger, beredda

3207

Emaljmassa, icke frittad

7001

Emaljmassa, annan, i oregelbundna stycken

7002

Emaljmassa, annan, i form av stänger, stavar eller rör

9018

Emaljmejslar för dentalt bruk

8417

Emaljugnar, icke elektriska

9018

Emaskulatorer

5907

Emballagevävnader, överdragna med preparat på basis av torkande olja och kimrök 

5810

Emblem av textilmaterial, broderade

6117

Emblem av textilmaterial, konfektionerade, till kläder, av trikå

6217

Emblem av textilmaterial, konfektionerade, till kläder, av annat textilmaterial

9018

Embryotomiinstrument

2939

Emetin

8540

Emissionsfotoceller

3707

Emulsioner, strålningskänsliga, för fotobruk

2603

Enargit

0909

Enbär

3301

Enbärsolja

3301

En(bär)oleoresin

4901

Encyklopedier

0705

Endivesallat, färsk eller kyld

9013

Endoskop, för icke-medicinskt bruk

9018

Endoskop, för medicinskt eller kirurgiskt bruk

9018

Endoskop, för veterinärt bruk

3916

Enfibertråd av plast, med ett största tvärmått av mer än 1 mm

5404, 5405

Enfibertråd

9205

Engelska horn

3207

Engober

9028

Enkeltariffmätare

6104

Ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor

6103

Ensembler, av trikå, för män eller pojkar

6204

Ensembler, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

6203

Ensembler, av annat textilmaterial, för män eller pojkar

8457

Enstationsmaskiner för metallbearbetning

7103

Enstatit-hypersten

9029

Entréräknare

3807

Enträolja, empyreumatisk

4808

Enwellpapp

3507

Enzymer och enzymkoncentrat

9202

Eolsharpor

3204

Eosiner

3811

EP-additiv

9008

Epidiaskop

7103

Epidot

2910

Epiklorhydrin

2937

Epinefrin

2922

Epinin

9008

Episkop

2910

Epoxialkoholer med tre atomer i ringen

2910

Epoxider med tre atomer i ringen

2910

1,2-Epoxietan 

2910

Epoxietrar med tre atomer i ringen

2910

1,2-Epoxietylbensen 

2910

Epoxifenoler med tre atomer i ringen

3907

Epoxihartser

2530

Epsomit

2910

1,2-Epoxipropan 

2833

Epsomsalt

6217

Epåletter av textilmaterial, annat än trikå

2937

Equilenin

2937

Equilin

2805

Erbium


2936

Ergokalciferol

2939

Ergokornin

2939

Ergokristin

2939

Ergokryptin

2939

Ergometrin

2939

Ergonovin

2939

Ergosin

2936

Ergosterol

2936

Ergosterylacetat

2939

Ergotamin

0602

Ericaplantor

7017

Erlenmeyerkolvar av glas

2603

Erubeskit

2941

Erytromycin

0705

Escarolsallat, färsk eller kyld

5303

Escobilla

2939

Eserin

9018

Esofagoskop

64 kap.

"Espadrillos"

1214

Esparsett

1404

Esparto

46 kap.

Esparto, varor därav

5305

Esparto, beredd för textilt ändamål

1521

Espartovax

2101

Essenser, av cikoriarot, rostad

2101

Essenser, av kaffe, te eller matte

2101

Essenser, av kaffesurrogat, rostade

3907

Esterplaster

3301

Estragonolja

3913

Estrar, av alginsyra

3201

Estrar, av garvsyror

3912

Estrar, av cellulosa

3806

Estrar, av glycerol

2938

Estrar, av glykosider

3806

Estrar, av hartssyror

3824

Estrar, av naftensyror

2939

Estrar, av växtalkaloider

2939

Etafedrin

2901

Etan, med en renhetsgrad av minst 95 volymprocent

2711

Etan, med lägre renhetsgrad

2912

Etanal

2905

Etandiol

2844

Etanol, radioaktiv


Etanol: se Etylalkohol

2904

Etansulfonsyror

2930

Etantiol

2939

Etaverinhydroklorid

2901

Eten, med en renhetsgrad av minst 95 volymprocent

2711

Eten, med lägre renhetsgrad

3901

Etenplaster

4002

Etenpropengummi (EPDM)

2904

Etensulfonsyror

2909

Eter

2909

Eteralkoholer

2909

Eteralkoholfenoler

2909

Eterfenoler

2909

Eterperoxider

4911

Etiketter, av aluminiumfolie, tryckta

4911

Etiketter, av kopparfolie, tryckta

4821

Etiketter, av papper eller papp

6117

Etiketter, av textilmaterial, konfektionerade, av trikå

6217, 6307

Etiketter, av textilmaterial, konfektionerade, andra

5810

Etiketter, av textilmaterial, andra, broderade

5807

Etiketter, av textilmaterial, andra, andra, som längdvara eller tillskurna

8422

Etiketteringsmaskiner

9611

Etiketteringsstämplar

2937

Etinylestradiol

2937

Etisteron

2905

Etklorvynol

2909

2-Etoxibensen 

2915

Etoxietylacetat 

2909

2-Etoxifenol 

2924

p-Etoxifenylkarbamid 

2912

3-Etoxi-4-hydroxibensaldehyd 

2909

Etoxinaftalen

2909

Etrar, acykliska, aromatiska

3912

Etrar, av cellulosa

2938

Etrar, av glykosider

3201

Etrar, av garvsyror

2939

Etrar, av växtalkaloider

9702

Etsningar

3006

Etuier, med utrustning för första förband

9605

Etuier, rese-

4420

Etuier, av trä

4202

Etuier, andra, av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

2924

Etylacetanilid

2915

Etylacetat

2918

Etylacetoacetat

2901

Etylacetylen

2207

Etylalkohol (etanol), odenaturerad med en alkoholhalt av mer än 80 volymprocent

2208

Etylalkohol (etanol), odenaturerad med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent

2207

Etylalkohol (etanol), denaturerad

2921

Etylamin

2922

4-Etylaminoacetylkatekol 

2921

N-Etylanilin 

2902

Etylbensen

2916

Etylbensoat

2903

Etylbromid

2915

2-Etylbutansyra 

2909

Etylbutyleter

2916

Etylcinnamat

2933

Etylcyklohexenylmalonylkarbamid

2927

Etyldiazoacetat

2901

Etylen, med en renhetsgrad av minst 95 volymprocent

2711

Etylen, med lägre renhetsgrad

2921

Etylendiaminer och salter därav

2903

Etylendiklorid

8405

Etylengasgeneratorer

2905

Etylenglykol (etandiol)

2909

Etylenglykoldifenyleter

2909

Etylenglykolmonoetyleter (etylglykol)

2920

Etylenglykoldinitrat

2933

Etylenimin

2910

Etylenoxid

3806

Etylestrar av hartssyror

2937

Etylestrenol

2909

Etyleter

2916

Etylfenylacetat

2933

Etylfenylmalonylkarbamid

2915

Etylformiat

2905

2-Etyl-2-(hydroximetyl)propan-diol-(1,3) 

2925

Etylidenanilin

2925

Etyliden-p-toluidin

2933

Etylisoamylmalonylkarbamid

2909

Etylisopropyleter

2903

Etyljodid

2915

2-Etylkapronsyra 

2924

Etylkarbamat

2915

Etylklorformiat

2903

Etylklorid

2915

Etylklorkarbonat

2932

Etylkumariner

2918

Etyllaktat

2930

Etylmerkaptan

2914

Etylmetylketon

2933

5-Etyl-2-metylpyridin 

2939

Etylmorfin

2920

Etylnitrater

2920

Etylnitriter

2909

Etylpentyleter

2918

Etyl-p-hydroxibensoat

2933

5-Etyl-2-pikolin 

2905

Etylpropylallylalkohol

2918

Etylsalicylat

2915

Etylstearat

2918

Etyltartrater

2931

Etyltriklorsilan

2912

Etylvanillin

2909

Etylväteperoxid

2920

Etylvätesulfat

2901

Etyn

2937

Etynodiol

7017

Eudiometrar av glas

1301

Euforbium

2909

Eugenol

1211

Eukalyptus (blad)

3301

Eukalyptusolja

7103

Euklas

3204

Eurodiner

2805

Europium

8418

Evaporatorer, för kylskåp etc.

8479

Evaporatorer, för luftkylning

4910

s.k. Evighetskalendrar 

8433

Exakthackar

8483

Excenteraxlar

8413

Excenterpumpar

8503

Excitationsspolar

9018

Exkavatorer

7309

Expansionskärl av järn eller stål

9025

Expansionstermometrar

9027

Explosionsapparater för gas- eller rökanalys

9027

Exponeringsmätare

9017

Exponeringsskivor och exponeringstickor

7017

Exsickatorer av glas

9402

Extensionsbord

1603

Extrakter, av blötdjur

2101

Extrakter, av cikoriarot, rostad

1603

Extrakter, av fisk

3203

Extrakter, färgämnes-

3001

Extrakter, av galla

2101

Extrakter, av kaffe

2101

Extrakter, av kaffesurrogat, rostade

1603

Extrakter, av kräftdjur

3001

Extrakter, av körtlar eller andra organ eller deras sekret, för organoterapeutiskt bruk

1603

Extrakter, av kött

1704

Extrakter, av lakrits, innehållande mer än 10 viktprocent sackaros eller i form av konfektyrer

1302

Extrakter, av lakrits, andra

2101

Extrakter, av te eller matte

1603

Extrakter, av vattendjur, ryggradslösa

1302

Extrakter, växt-

1302

Extrakter, ur skal av kasjunötter

5104

Extraktull


Meny