Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


2906

I-inositol

4911

Identitetsdokument och -kort

7103

Idokras

4203

Idrottshandskar av läder eller konstläder

9506

Idrottsredskap

9506

Idrottsutrustning

5305

Ifehampa

1211

Ignatiusböna

8540

Ignitroner

1207

Illipefrön

3206

Ilmenit, finpulveriserad (pigment)

2614

Ilmenit, malm

26 kap.

Ilmenitsand

44 kap.

Ilomba

8443

Iläggningsapparater, automatiska, till tryckmaskiner

44 kap. 

Imbuia

2925

Imider och iminer och deras derivat

2926

Iminodiacetonitril

2925

Iminoetrar

8419

"Immersion coils"

3002

Immunoglobulin, normalt, humant

3002

Immunologiska produkter, modifierade

3002

Immunsera

9030

Impedansbryggor

9030

Impedansprovare

9028

Impulsmätare

8805

Inbromsningsanordningar för hangarfartyg

3204

Indaminfärgämnen

2933

Indazol

3911

Indenhartser

1404

Indigo (blad och stjälk)

3203

Indigo (färgämnen), naturliga, även färgämnesextrakter

3204

Indigo (färgämnen), syntetiska

3204

Indigofärgämnen, sulfonerade

7103

Indigolit

3204

Indigosoler

8112

Indium och varor därav

3204

Indofenolfärgämnen

2933

Indol

2933

ß-Indolylättiksyra och dess natriumsalt

9030

Induktansbryggor

8504

Induktansspolar

8514

Induktionsugnar

8504

Induktionsapparater

9030

Induktionsinstrument för mätning eller kontroll av eller storheter

8501

Induktionsmotorer

8536

Induktionsreläer

3204

Induliner

8419

Indunstningsapparater

7017

Indunstningsskålar av glas

8479

Industridammsugare

7102

Industridiamanter

8479

Industrigolvbonare

8428

Industrirobotar, för lyftning, lastning, lossning etc.

8515

Industrirobotar, för svetsningsändamål

8479

Industrirobotar, som kan utföra skiftande arbetsuppgifter

3401

Industritvål

8417

Industriugnar, icke elektriska

8471

Inenhet till maskiner för automatisk databehandling

9301

Infanteripjäser

9003

Infattningar till glasögon o.d.

2512

Infusoriejord

2006

Ingefära, kanderad eller glaserad

2008

Ingefära, kanderad eller glaserad och inlagd i sockerlag

2008

Ingefära, konserverad i sockerlag

0910

Ingefära, annan

3301 

Ingefärsoleoresin

2206

Ingefärsdricka

3301

Ingefärsolja

9018

Ingivningsapparater för piller för veterinärt bruk

7017

Inhalatorer av glas

3602

Initialsprängämnen

3003

Injektionslösningar

9018

Injektionssprutor

8413

Injektorer

9706

Inkunabler

4822

Inlägg, av pappersmassa, papper eller papp, för uppläggning av tyg etc., cylindriska

4823

Inlägg, av pappersmassa, papper eller papp, för uppläggning av tyg etc., plana

6406

Inläggssulor, lösa

8471

Inmatningsterminaler

4013

Innerslangar av gummi till däck

9504

Inomhusspel

8471

Inorgan för datorer

2906

Inositoler

2919

Inositolhexafosfater

2919

Inositolhexafosforsyra

6304

Inredningsartiklar av textilmat, andra än sådana enl nr 9404

8301

Inrikten av oädel metall, till lås

7323

Insatser av järn eller stål, till tryckkokare etc.

9017

Insatskolvar till mikrometrar

9705

Insekter, för samlingar

3808

Insektsbekämpningsmedel, i detaljhandelsemballage eller som preparat etc.

3003, 3004

Insektsbekämpningsmedel, utg. medikamenter

1521

Insektsvaxer

7325

Inspektionsluckor, för avlopps- och vattenledningar, av järn eller stål, gjutna

8514

Inspektionsluckor, till industri- och laboratorieugnar

8403

Inspektionsluckor, till värmepannor

8409

Insprutningsmunstycken till förbränningskolvmotorer

9305

Instickspipor till vapen

9027

Instrument, analys- (för fysikalisk eller kemisk analys)

9005

Instrument, astronomiska

9015

Instrument, avvägnings-

9015

Instrument, avståndsmätnings-

9018

Instrument, dental-

9018

Instrument, diagnostiska

9030

Instrument, elektrodynamiska

9018

Instrument, elektromedicinska

9030

Instrument, elektroniska

9015

Instrument, fotogrammetriska

9027

Instrument, fotometriska

9015

Instrument, geodetiska

9015

Instrument, geofysiska

9018

Instrument, gynekologiska

9015

Instrument, hydrografiska

9015

Instrument, hydrologiska

9015

Instrument, lantmäteri-

9018

Instrument, medicinska och kirurgiska

9015

Instrument, meteorologiska

9030

Instrument, mät- och kontroll-: av elektriska storheter

9027

Instrument, mät- och kontroll-: av ljudnivå

9027

Instrument, mät- och kontroll-: av ljusintensitet

9027

Instrument, mät- och kontroll-: för mätning av viskositet, porositet e.d. eller för kalorimetriska mätningar m.m.

9030

Instrument, mät- och kontroll-: universal-

9014

Instrument, navigations-

9015

Instrument, oceanografiska

9013

Instrument, optiska

9017

Instrument, rit-, räkne- och rits-

9022

Instrument, baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammastrålar

9027

Instrument, polarografiska analysinstrument

9015

Instrument, topografiska

9018

Instrument, veterinär-

9018

Instrument, ögon-

9018

Instrument, öron-

9032

Instrument, för automatisk reglering av elektriska storheter

9032

Instrument, för automatisk temperaturreglering

9023

Instrument, för demonstrationsändamål

9030

Instrument, för mätning av interferens

9030

Instrument, för mätning eller kontroll, av elektriska storheter

9026

Instrument, för mätning eller kontroll, av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck etc.

9027

Instrument, av viskositet etc.

9030

Instrument, för mätning eller påvisande av alfa-, beta- eller röntgenstrålning etc.

8708

Instrumentbräden till bilar, traktorer etc.

9114

Inställningsanordningar till fick- eller armbandsur

8409

Insugningsrör till förbränningskolvmotorer

8409

Insugningsventiler till förbränningskolvmotorer

2937

Insulin och salter därav

9601

Intaglier av animaliska snidningsmaterial

9031

Integratorer

8542

Integrerade kretsar, elektroniska

9001

Interferensfilter, omonterade

9011

Interferensmikroskop

9030

Interferensmätare

9027

Interferometrar, för mätning av brytningsindex

9031

Interferometrar, andra

9018

Intubationsrör

1108

Inulin

3507

Invertas

1702

Invertsocker

7103

Iolit

44 kap.

Ipé

1211

Ipomoea (rot)

2843

Iridium, kolloidalt

7110

Iridium, annat

2843

Iridiumföreningar

2843

Iridiumhydroxid

7110

Iridiumosmiumlegeringar

2843

Iridiumoxid

2843

Iridiumtetrahydroxid

7110

Iridiumvolframlegeringar

7110

Iridosmine

44 kap.

Iroko

2914

Iron

2201

Is

0705

Isbergssallat, färsk eller kyld

2915

Isobutylacetat

2933

Isatin

4014

Isblåsor av mjukgummi

3926

Isblåsor av plast

7317

Isbroddar av järn eller stål för djur

8906

Isbrytare

7013

Ishinkar av glas

9506

Ishockeypuckar

9027

Iskalorimetrar

8205

Iskrossare av oädel metall, handverktyg

8210

Iskrossare av oädel metall, handdrivna, mekaniska

2530

Islandsspat

2932

Isoaskorbinsyra

2906

Isoborneol

2915

Isobornylacetat

2915

Isobornylformiat

2901

Isobutan

2915

Isobutylacetat

2933

Isobutylkinolin

2929

Isocyanater, med nitrogenfunktion

2842

Isocyanater, andra

2929

Isocyanider

3204

Isocyaniner

2811

Isocyansyra

2909

Isoeugenol

2917

Isoftalsyra

2933

Isokinolin

8546

Isolatorer, elektriska

8547

Isolerdetaljer av isolermaterial, för elektriska maskiner och apparater

7017

Isoleringskärl av glas

8547

Isolerkroppar av isolermaterial till tändstift

7016

Isolermantlar, av cellglas

6901

Isolermantlar, av fossilmjöl, kiseldioxidhaltiga etc.

6815

Isolermantlar, av torv

6806

Isolermantlar, av värme- eller ljudisolerande eller ljudabsorberande blandningar av mineraliska ämnen

7008

Isolerrutor, flerväggiga, av glas

8547

Isolerrör, elektriska, av oädel metall

2922

Isoleucin

3507

Isomeraser

2933

Isonikotinsyra

1211

Isop (blomma och blad)

3301

Isopolja

2901

Isopren

4002

Isoprengummi (IR)

2915

Isopropylacetat

2905

Isopropylalkohol

2933

Isopropylkinolin

2932

Isosafrol

2915

Isosmörsyra

2930

Isotiocyanater

2844

Isotoper, radioaktiva

2845

Isotoper, andra (stabila)

2915

Isovaleriansyra

1501

Ister, utsmält, utpressat eller extraherat

0209

Ister, inte utsmält, utpressat eller extraherat

1503

Isterolja

5305

Istle, beredd för användning som textilmaterial

1404

Istle, annan

8215

Istänger av oädel metall

9506

Isyxor för sport etc.

6117

Isättningar, av trikå

6217

Isättningar, av annat textilmaterial

1401

Italienskt rör (säv)

5305

Ixtle, beredd för användning som textilmaterial

1404

Ixtle, annan

  

Meny