Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


2908

F-syra 

8902

Fabriksfartyg

7610

Fackverk och fackverksmaster, av aluminium

7308

Fackverk och fackverksmaster, av järn eller stål

9205

Fagotter

2603

Fahlerz

4002

Faktis, framställd av oljor

2603

Falertsmalm

7103

Falköga

8531

Fallklaffstablåer, elektriska

8804

Fallskärmar

8443

Falsapparater (hjälpapparater till tryckmaskiner)

0505

Fan av fjädrar, obearbetade

4408

Faner (sågad, knivskuren eller svarvad) med en tjocklek av högst 6 mm

8202

Fanersågar

7017

Farmaceutiska artiklar, av glas

4014

Farmaceutiska artiklar, av mjukgummi

3003

Farmaceutiska beredningar

30 kap.

Farmaceutiska produkter

2936

Farnokinon

8902

Fartyg, för beredning av fiskeprodukter etc.

8903

Fartyg, för nöjes- eller sportbruk

8901

Fartyg, för person- eller godsbefordran

8908

Fartyg, avsedda att huggas upp

8425

Fartygsgångspel

8487

Fartygspropellrar

8425

Fartygsvinschar

7610

Fartygsöverbyggnader av aluminium

6802

Fasadsten av naturlig monument- eller byggnadssten

6904

Fasadtegel, icke eldfast

0106

Fasaner

9011

Faskontrastmikroskop

9030

Fasmetrar

8442

Fastspänningsanordningar, mekaniska, till pressramar

7612

Fat, av aluminium

7013

Fat, av glas

7323

Fat, av järn eller stål, utg. bordsartiklar

7310

Fat, av järn eller stål, andra, av järn- eller stålplåt med en rymd av högst 300 liter

6912

Fat, av andra keramiska material än porslin

8104

Fat, av magnesium

4823

Fat, av papper eller papp

3924

Fat, av plast

8007

Fat, av tenn

4416, 4419

Fat, av trä

7114

Fat, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9025

Febertermometrar

2912

Fellandral

2924

Fenacetin

2530

Fenakit

2914

Fenantrakinon

2902

Fenantren, kemiskt definierad

2707

Fenantren, rå

2933

Fenazin

2933

Fenazon

3201

Fenazontannat

2914

Fenchon

5609

Fendrar (fendertar), av garn, surrningsgarn, tågvirke etc.

4016

Fendrar (fendertar), av mjukgummi

2922

Fenetidiner

2909

Fenetol

2924

p-Fenetylkarbamid

3707

Fenidon för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2933

Fenobarbital

2907

Fenol, ren

2707

Fenol, annan

2907

Fenolalkoholer

2932

Fenolftalein

2707

Fenoljor

2934

Fenolrött

2934

Fenolsulfonftalein

2908

Fenolsulfonsyror

2918

Fenolsyror

3909

Fenoplaster, även oljelösliga

2934

Fenoxazin

2934

Fentiazin

2912

Fenylacetaldehyd

2924

Fenylacetamid

2914

Fenylaceton

2922

Fenylalanin

2921

Fenylamin

2922

Fenylaminoättiksyra

2933

Fenylcinkoninsyra

2926

Fenylcyanamid

2933

1-Fenyl-2,3-dimetyl-3-pyrazoli-non(5) 

2921

m-Fenylendiamin 

2921

o-Fenylendiamin 

2921

p-Fenylendiamin 

2906

2-Fenyletanol 

2915

Fenyletylacetat

2906

Fenyletylalkohol

2909

Fenyletyleter

2915

Fenyletylformiat

2914

Fenyletylketon

2907

o-Fenylfenol 

2922

Fenylglycin

2918

Fenylglykolsyra samt salter och estrar därav

2928

Fenylglykosazon

2928

Fenylglyoxim

2928

Fenylhydrazin

2928

Fenylhydroxylamin

2930

Fenylisotiocyanat

2906

Fenylkarbinol

2933

Fenylkinolinkarboxylsyra

2852

Fenylkvicksilveracetat

2906

Fenylmetanol

2914

Fenylmetylketon

2906

3-Fenylpropanol

2914

Fenylpropanon-2

2916

Fenylpropionsyror

2906

Fenylpropylalkohol 

2933

1-Fenylpyrazolidon-(3) 

2918

Fenylsalicylat

2928

Fenylsemikarbazid

2909

Fenyltolyleter

2916

Fenylättiksyra samt salter och estrar därav

2611

Ferberit

2844

Fermium

3208

Fernissor

9603

Fernisspenslar

2841

Ferrater av metaller

2837

Ferricyanider av metaller

2821

Ferrihydroxid

2827

Ferriklorid

2841

Ferrikromat

2834

Ferrinitrat

2821

Ferrioxid

2833

Ferrisulfat

2841

Ferriter av metaller

3606

Ferrocerium

2837

Ferrocyanider av metaller

7202

Ferrofosfor

2821

Ferrohydroxid

7202

Ferrokisel

7202

Ferrokiselkalcium

7202

Ferrokiselkrom

7202

Ferrokiselmagnesium

7202

Ferrokiselmangan

7202

Ferrokiseltitan

7202

Ferrokiselvolfram

2827

Ferroklorid

7202

Ferrokrom

7202

Ferrolegeringar

7202

Ferromangan

7202

Ferromolybden

7202

Ferronickel

7202

Ferroniob

2833

Ferrosulfat

7202

Ferrotitan

7202

Ferrovanadin

7202

Ferrovolfram

1504

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av fisk, även raffinerat

1502

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av får eller getter, rått eller utsmält

1504

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av havsdäggdjur, även raffinerat

1502

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av nötkreatur, rått eller utsmält

1502

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av oxdjur, rått eller utsmält

0209

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av gris eller fjäderfä, i utsmält

1501

Fett (se även Oljor), animaliskt, inte hydrerat, omförestrat etc., av gris eller fjäderfä, utsmält, utpressat eller extraherat med lösningsmedel

1505

Fett (se även Oljor), ullfett, inte hydrerat, omförestrat etc.

1506

Fett (se även Oljor), andra animaliska, inte hydrerat, omförestrat etc.

1516

Fett (se även Oljor), animaliskt, hydrerat, omförestrat, elaidiniserat

1518

Fett (se även Oljor), animaliskt, kokt, oxiderat, dehydratiserat etc.

1516

Fett (se även Oljor), vegetabiliskt, hydrerat, omförestrat, elaidiniserat

1518

Fett (se även Oljor), vegetabiliskt, kokt, oxiderat, dehydr. etc.

1515

Fett (se även Oljor), annat egetabiliskt

1517

Fett (se även Oljor), ätbart, berett, animaliskt eller vegetabilskt, även blandningar därav

1515

fetter, mikrobiella

0405

Fetter, mjölk-

1804

Fetter, kakao-

1518

Fett (se även Oljor), inte ätbart, berett, animaliskt eller vegetabiliskt, även blandningar

2905

Fettalkoholer, kemiskt definierade med en renhetsgrad av minst 90 %

3823

Fettalkoholer, med lägre renhetsgrad

3823

Fettalkoholer, tekniska

1522

Fettbeck

8205

Fettsprutor

3823

Fettsyradestillat

2915, 2916, 2918

Fettsyror, med en renhetsgrad av minst 90 %

3823

Fettsyror, med lägre renhetsgrad

3824

Fettsyror, tekniska

3823

Fettsyror, tekniska, enbasiska

5101

Fetull

5505

Fiberavfall av konstfibrer

5305

Fiberband av abaca eller manillahampa

5502

Fiberkabel, av regenatfilament

5501

Fiberkabel, av syntetfilament

8544

Fiberkablar, optiska, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje

9001

Fiberkablar, optiska, andra

9001

Fiberknippen, optiska

7019

Fiberknippen, andra, av glasfibrer

4411

Fiberskivor av trä e.d.

9608

Fiberspetspennor

1404

Fibrer, mexikanska, för borstbinderiarbeten

9001

Fibrer, optiska

3002

Fibrin

3002

Fibrinogen

3507

Ficin

7113

Fickkammar av ädel metall eller med plätering av ädel metall

8211

Fickknivar

8513

Ficklampor

6117

Fickor, av trikå

6217

Fickor, av annat textilmaterial

9613

Ficktändare

9101

Fickur, med boett av med plätering av ädel metallädel 

9102

Fickur, andra

9618

Figurer, rörliga, för skyltning

0804

Fikon, färska eller torkade

2206

Fikonvin

9018

Filar, för dentalt bruk

8214

Filar, nagel-

8203, 8207

Filar, andra

8205

Filklovar

3920

Film, av plast, inte porös, förstärkt, laminerad etc.

3919

Film, av plast, självhäftande

3921

Film, av plast, annan än sådan enligt nr 3918, 3919 eller 3920 eller enligt 54 kap.

3701

Film, för foto- eller kinobruk, oexponerad, bladfilm

3702

Film, för foto- eller kinobruk, oexponerad, i rullar

3704

Film, för foto- eller kinobruk, exponerad men inte framkallad

3702

Film, för foto- eller kinobruk, oexponerad, strålningskänslig, avsedd för omedelbar bildframställning,i rullar

3706

Film, för foto- eller kinobruk, exponerad och framkallad, kinofilm

3705

Film, för foto- eller kinobruk, exponerad och framkallad, annan 

8523

Film, för mekanisk eller magnetisk ljudinspelning

9010

Filmframkallningsapparater

0403

Filmjölk, även smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

3701

Filmpaket

7204

Filspån av järn eller stål

9010

Filmredigeringsapparater

8202

Filsågar

6812

Filt, av asbest

7019

Filt, av glasfibrer

5810

Filt, av textilmaterial, broderad

5911

Filt, av textilmaterial, för tekniskt bruk

5602

Filt, av textilmaterial, även nålad, impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

3307

Filt, av textilmaterial, impregnerad, överdragen eller belagd med parfym eller kosmetika

3405

Filt, av textilmaterial, impregnerad, överdragen eller belagd med puts- eller polermedel

3401

Filt, av textilmaterial, impregnerad, överdragen eller belagd, med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel

4201

Filtar, särskilt tillformade för djur

6301

Filtar, res- och säng-

6309

Filtar, res- och säng-, begagnade

70 kap.

Filter, av glas

6815

Filter, av grafit eller annat kol

6909

Filter, av keramiskt material

5911

Filter, av textilmaterial, för tekniskt bruk

6307

Filter, av textilmaterial, andra

9002

Filter, optiska

8421

Filter, t. ex för motorer

4812

Filterblock av pappersmassa

5911

Filterdukar av textilmaterial för tekniskt bruk

9614

Filterpatroner till rökpipor

6812

Filterplattor, av asbest

6909

Filterplattor, av massa innehållande kiselgur och kvarts

4812

Filterplattor, av pappersmassa

5911

Filterpåsar av textilmaterial för tekniskt bruk

6815

Filterrör av finkrossad, agglomererad kvarts eller flinta

6505

Filthattar

9608

Filtpennor

8421

Filtrerapparater

8421

Filtrercylindrar för vakuumfilter

8421

Filtrerljus

4805

Filtrerpapper och filtrerpapp, i rullar eller ark

4823

Filtrerpapper och filtrerpapp, i rund form

7017

Filtrerplattor av glas

8421

Filtrerpressar

7017

Filtrerskivor av glas

8433

Fingerbalkar för slåtter- och skördemaskiner

7326

Fingerborgar av järn eller stål

9018

Fingerskydd för dentalt bruk

4014

Fingertutor, av mjukgummi

6116

Fingervantar av trikå

1103

Fingryn av spannmål

0106

Finkar

3824

Finkelolja

2207

Finsprit

2842

Fischers salt

1404

Fisetträ (trä, bark, blad och stjälk)


2309

"Fish solubles"

0301

Fisk, levande

0302

Fisk, färsk eller kyld

0303

Fisk, fryst

0305

Fisk, torkad, saltad eller rökt

1604

Fisk, beredd eller konserverad

1604

Fisk, pastöriserad eller steriliserad

3502

Fiskalbumin

0511

Fiskblåsor, råa, torkade eller saltade

1604

Fiskbullar

8902

Fiskefartyg

1603

Fiskextrakt

0304

Fiskfiléer, färska, kylda eller frysta

1604

Fiskfiléer, panerade

2309

Fiskfodermedel, beredda

1604

Fiskfärs

3824

"Fiskguano"

0511

Fiskhuvuden, oätliga

8215

Fiskknivar utan egg, av oädel metall

8902

Fiskkonservfabriker

1604

Fiskkorv

9507

Fiskkrokar

0304

Fiskkött, färskt, kylt eller fryst

0302

Fisklever, ätbar, färsk eller kyld

0305

Fisklever, ätbar, torkad, saltad eller rökt

0510

Fisklever, oätlig, för beredning av farmeceutiska produkter

30 kap. 

Fiskleverolja, föreliggande som medikamenter eller emulgerade
eller försatta med andra ämnen för terapeutiskt bruk

1504

Fiskleverolja, annan

3503

Fisklim

0305

Fiskmjöl

5608, 5804

Fisknät, avpassade, av textilmaterial

1604

Fiskpinnar

5608

Fiskredskap, av nät av textilmaterial

9507

Fiskredskap, för fiske med rev

0302

Fiskskinn, ätbara, inte tillagade, färska eller kylda

0305

Fiskskinn, ätbara, inte tillagade, torkade, saltade eller rökta

16 kap.

Fiskskinn, ätbara, tillagade

2104

Fisksoppor

8215

Fiskspadar av oädel metall

1504

"Fiskstearin"

8419

Fiskstekapparater, andra än för hushållsbruk

0511

Fisktarmar

3707

Fixeringsmedel för fotobruk

8451

Fixeringspressar

0505

Fjäder, obearbetade, även rengjorda etc.

6701

Fjäder, bearbetade och varor därav

7320

Fjäderblad av järn eller stål

7318

Fjäderbrickor, av järn eller stål

7415

Fjäderbrickor, av koppar

0105

Fjäderfä, levande

0207

Fjäderfä, ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta (slaktat)

0209

Fjäderfäfett

1501

Fjäderfäfett, utsmält etc.

8438

Fjäderfäplockare, automatiska

8201

Fjäderfäsaxar

8432

Fjäderharvar

9114

Fjäderhus, utg. urdelar

8307

Fjäderkroppar av oädel metall

8302

Fjädermekanismer för gardiner

8412

Fjädermotorer

8484

Fjäderringstätningar

7302

Fjäderspik, av järn eller stål, s.k.

0505

Fjäderspolar, obearbetade, även rengjorda etc.

9601

Fjäderspolar, bearbetade och varor därav

8423

Fjädervågar

6603

Fjädrar, till paraplyer och parasoller

9114

Fjädrar, till ur

7320

Fjädrar, andra, av järn eller stål

7419

Fjädrar, andra, av koppar

7508

Fjädrar, andra, av nickel

8103

Fjädrar, andra, av tantal

8101

Fjädrar, andra, av volfram

0511

Fjäll, fisk-

32 kap.

Fjäll, av aluminium, beredda till färger

7603

Fjäll, av aluminium, andra

32 kap.

Fjäll, av bly, beredda till färger

7804

Fjäll, av bly, andra

32 kap.

Fjäll, av koppar, beredda till färger

7406

Fjäll, av koppar, andra

8104

Fjäll, av magnesium

7504

Fjäll, av nickel

32 kap.

Fjäll, av silver, beredda till färger

8007

Fjäll, av tenn

32 kap.

Fjäll, av zink, beredda till färger

7903

Fjäll, av zink, andra

9705

Fjärilar för samlingar

9507

Fjärilshåvar

6307

Flaggor och flaggställ av textilmaterial

8709

Flak till truckar

8302

Flaklås av oädel metall

8531, 8536

Flamdetektorer

3809

Flamskyddsmedel för textilindustrin

4202

Flaskfodral av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

8714

Flaskhållare till motorcyklar eller cyklar

4602

Flaskkorgar, av flätningsmaterial

7323

Flaskkorgar, av järn eller stål

7612

Flaskor, av aluminium, med en rymd av högst 300 liter

7013

Flaskor, av glas, bords-, köks- eller toalettartiklar

7020

Flaskor, av glas, skylt- för butiker

7010

Flaskor, av glas, för transport eller förpackning av varor

7323

Flaskor, av järn eller stål, för hushållsbruk

7310

Flaskor, av järn eller stål, av plåt, med en rymd av högst 300 liter

6909

Flaskor, av keramiskt material

4014

Flaskor, av mjukgummi

3923, 3924

Flaskor, av plast

7114

Flaskor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8422

Flaskpåfyllningsapparater

8210

Flasktillslutare

8422

Flasktillslutningsapparater

8309

s.k. Flasktråd av oädel metall

8516

Flaskvärmare, elektriska, för hushållsbruk

8210

Flasköppnare, mekaniska

8205

Flasköppnare, andra

8458

Fleroperationssvarvar

8481

Flervägsventiler

9206

Flexatoner

1903

Flingor, av arrowrot

1903

Flingor, av maniokstärkelse

3901-3914

Flingor, av plast

1105

Flingor, av potatis

3207

Flingor, av glas

1903

Flingor, av salep

1903

Flingor, av tapioka-, sago-, potatis- eller annan stärkelse

2517

Flinta, även värmebehandlad

2517

Flintbollar

4401

Flis av trä

7204

Flisor av järn eller stål

3307

Flock, parfymerad

5601

Flock, annan

5003

Flocksilke

8905

Flodsprutor

2525

Flogopit

9506

Floretter

2907

Floroglucinol

8907

Flottar

8419

Flottyrkokare av järn eller stål

8807

Flottörer, till sjöflygplan

9306

Flottörer, till torpeder

8481

Flottörventiler

2937

Fludrokortison

3808

Flugfångare av papper

6117

Flugor, av trikå

6215

Flugor, av annat textilmaterial

3808

Flugpapper

9507

Flugrullar och flugspön

2937

Flumetason

2937

Fluocinolon

2937

Fluokortolon

2801

Fluor

2902

Fluoranten

2902

Fluoren

3204

Fluorescein

8539

Fluorescenslampor

54 kap.

Fluorfibrer

2812

Fluorider, av ickemetaller

2826

Fluorider, av metaller

2812

Fluoridoxider, av ickemetaller

2826

Fluoridoxider, av metaller

9027

Fluorimetrar

2529

Fluorit

7103

Fluorit, ädelsten

2937

Fluormetolon

2826

Fluoroaluminater av metall

2826

Fluoroborater av metaller

2811

Fluoroborsyra

2826

Fluorofosfater av metaller

2826

Fluorogermanater

2811

Fluorokiselsyra

2826

Fluoroniobater av metaller

2826

Fluorosilikater av metaller

9015

Fluoroskop

2826

Fluorostannater av metaller

2826

Fluorosulfater av metaller

2811

Fluorosyror

2826

Fluorotantalater av metaller

2826

Fluorotitanater av metaller

2826

Fluorozirkonater av metaller

2937

9-a-Fluorprednisolon 

2811

Fluorvätesyra

2937

Fluoximesteron

2937

Flupredniden

2937

Fluprednisolon

2937

Flurandrenolon

3810

Flussmedel

2529

Flusspat

7103

Flusspat, ädelsten

9030

Fluxmetrar

9306

Flygbomber

8801

Flygdrakar

6114

Flygdräkter av trikå med elektriska uppvärmningsanordningar

9205

Flygelhorn

8807

Flygkroppar

8708

Flyglar till bilar, traktorer etc.

9201

Flyglar

8802

Flygplan

8805

Flygsimulatorer

2620

Flygstoft av zink

8907

Flytbryggor

8905

Flytdockor

7005

Flytglas

9025

Flytinstrument

8907

Flyttankar

8704

Flyttbilar

9025

Flyttermometrar

6307

Flytvästar av textilmaterial

1211

Fläder (blommor och bark)

0810

Fläderbär, färska


8414            

Fläktar

7307

Flänsar, av järn eller stål

4009

Flänsar, av gummi

6906

Flänsar, keramiskt material

3917

Flänsar, av plast

8483

Flänskopplingar, inte avsedda för fordon eller luftfartyg

0203

Fläsk, randigt, färskt, kylt eller fryst

0210

Fläsk, randigt, saltat, torkat eller rökt

1401

Flätningsmaterial, vegetabiliska,

46 kap.

Flätningsmaterial, varor därav

6812

Flätor, av asbest

4601

Flätor, av flätningsmaterial

7019

Flätor, av glasfibrer

5911

Flätor, av textilmaterial, för tekniskt bruk

5808

Flätor, av textilmaterial, andra

6704

Flätor, utg. perukmakeriarbeten

8447

Flätstolar

9505

Flörtkulor

9507

Flöten, för fiske med rev

7020

Flöten, till fisknät, av glas

4503

Flöten, till fisknät, av naturkork

4302

Foder, av pälsskinn, trapetsformade

6117

Foder, av textilmaterial, löstagbara, till kläder, av trikå

6217

Foder, av textilmaterial, löstagbara, till kläder, andra

6507

Foder, till huvudbonader

9305

Foder, till kanonpipor

9306

Foder, till patroner

6406

Foder, till skodon

1214

Foderbetor

8436

Foderblandare

7308, 7326

Foderhäckar av järn eller stål

1214

Foderkål

23 kap.

Fodermedel, beredda

2309

Fodermedel, sötade

2302

Fodermjöl, erhållna vid malning av spannmål

1214

Fodermorötter

8433

Foderpressar

1214

Foderrotfrukter och andra foderväxter

1214

Foderrovor

7304, 7305

Foderrrör av järn eller stål

1209

Foderväxtfrön

4205

Fodral, för paraplyer och parasoller, av läder eller konstläder

6307

Fodral, för paraplyer och parasoller, av textilmaterial

6307

Fodral, för pyjamas och andra nattdräkter, av textilmaterial

4202

Fodral, andra, av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

4819

Fodral, andra, av papper eller papp, till grammofonskivor

4303

Fodral, andra, av pälsskinn

9111

Fodringar till ur enligt nr 9101 eller 9102

8202

Fogsvansar

1404

Foin frisé

7607

Folier, av aluminium

7804

Folier, av bly

7410

Folier, av koppar

8104

Folier, av magnesium

8102

Folier, av molybden

7506

Folier, av nickel

3920

Folier, av plast, inte porösa, förstärkta, laminerade etc.

3921

Folier, av plast, andra än sådana enligt nr 3918, 3919, 3920 eller enligt 54 kap.

3919

Folier, av plast, självhäftande

7106

Folier, av silver

8103

Folier, av tantal

8007

Folier, av tenn

8101

Folier, av volfram

7905

Folier, av zink

2936

Folinsyra

2937

Follikelstimulerande hormon

1704

Fondantmassor

4814

Fondtapeter av papper

2930

Fonofos

9018

Fonokardiografer

2516

Fonolit

3604

Fontäner, utg. pyrotekniska artiklar

6810

Fontänskålar, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Fontänskålar, av naturlig monument- eller byggnadssten

8703

Fordon, för golfbanor

9503

Fordon, leksaks-

9508

Fordon, för nöjesfält

8713

Fordon, för sjuka eller rörelsehindrade

87 kap.

Fordon, andra

9104

Fordonskronografer

2905

Formaldehyd-natriumhydrogensulfit

2912

Formaldehyd

2831

Formaldehydsulfoxylater

6809

Formar, av gips

7013

Formar, av glas

6912

Formar, av andra keramiska material än porslin

8480

Formar, andra, för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas eller andra mineraliska ämnen, gummi eller plast

8438

Formar, andra, till maskiner enligt nr 8438

8434

Formar, andra, till smör- och ostformningsmaskiner

8454

Formar, andra, götkokiller

8449

Formar, andra, hatt-

8442

Formar, andra, tryck-

8480

Formflaskor för metallgjuterier

2937

Formokortal

2710

Formoljor

3403

Formsläppmedel

7317

Formstift av järn eller stål

2936

4-Formyl-3-hydroxi-5-hydroximetyl-2-metylpyridin

2914

Foroner

8906

Forskningsfartyg

9025

Fortinbarometrar

2835

Fosfater av metaller

2923

Fosfatider

2510

Fosfatkrita

2843

Fosfider, av ädla metaller

2853

Fosfider, andra

2835

Fosfinater av metaller

2811

Fosfinsyra

2835

Fosfiter av metaller

2923

Fosfoaminolipider

2835

Fosfonater av metaller

2853

Fosfoniumbromid

2853

Fosfoniumjodid

2853

Fosfoniumklorid

2811

Fosfonsyra och dess anhydrid

2804

Fosfor

2812

Fosforbromider

2812

Fosforbromidoxid

2812

Fosfordijodid

2813

Fosforeskvisulfid

2812

Fosforfluorider

2812

Fosforfluoridoxid

3103, 3105

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska

2510

Fosforiter

2812

Fosforjodider

7202

Fosforjärn

2853

Fosforkalcium

2812

Fosforklorider

2812

Fosforkloridoxid

2853

Fosforkoppar

3204

Fosformolybdensyror

2812

Fosforpentaklorid

2809

Fosforpentoxid

2842

Fosforsalt

2813

Fosforsulfider

2809

Fosforsyror

2809

Fosforsyraanhydrid

2919

Fosforsyraestrar

2811

Fosforsyrlighet och dess anhydrid

2853

Fosfortenn

2920

Fosfortioater

2812

Fosfortribromid

2812

Fosfortrijodid

2812

Fosfortriklorid

2813

Fosfortrisulfid, kommersiell

3204

Fosforvolframgrönt

3204

Fosforvolframmolybdensyror

3204

Fosforvolframsyror

2812

Fosforylbromid

2812

Fosforylfluorid

2812

Fosforylklorid

2853

Fosforzink

2842

Fosfosilikater

2842

Fosfostannater

2842

Fosfovolframater

2812

Fosgen

2512

Fossilmjöl, kiseldioxidhaltiga

6901

Fossilmjöl, värmeisolerande produkter därav

7324

Fotbadkar av järn eller stål

9506

Fotbollar

8708

Fotbräden, till bilar, traktorer etc.

8607

Fotbräden, till rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

4820

Fotoalbum av papper eller papp

9006

Fotoblixtlampor, elektriska

8541

Fotodioder

8541

Fotoelektromotoriska celler

2710

Fotogen

7321

Fotogenelement av järn eller stål

7321

Fotogenkök, av järn eller stål

7418

Fotogenkök, av koppar

4911

Fotografier

8306

Fotografiramar av oädel metall

3707

Fotografipreparat, kemiska

3703, 3704

Fotografisk textilvara

8540

Fotokatodrör

8443

Fotokopieringsapparater

9027

Fotometrar

8541

Fotomotstånd, s.k.

8541

Fotomotståndsceller

8540

Fotomultiplikatorer

8541

Fotoreläer

8541

Fototransistorer

8541

Fototyristorer

9403

Fotpallar

8807

Fotpedaler till luftfartyg

4303

Fotsackar av pälsskinn

7323

Fotskrapor, flyttbara, av järn eller stål

8714

Fotstöd, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8302

Fotstöd, utg. beslag till karosserier

6103

Frackar av trikå

1513

Fraktioner, av babassuolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1512

Fraktioner, av bomullsfröolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1508

Fraktioner, av jordnötsolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1513

Fraktioner, av kokosolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1509

Fraktioner, av olivolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade, av jungfruolja och raffinerad olivolja

1510

Fraktioner, av olivolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade, andra

1513

Fraktioner, av palmkärnolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1511

Fraktioner, av palmolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1514

Fraktioner, av rapsolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1514

Fraktioner, av rybsolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1512

Fraktioner, av safflorolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1514

Fraktioner, av senapsolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1507

Fraktioner, av sojabönolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1512

Fraktioner, av solrosolja, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1515

Fraktioner, av andra fetter eller feta oljor, vegetabiliska, även raffinerade, men i kemiskt modifierade 

1516

Fraktioner, av fetter eller oljor, vegetabiliska, hydrerade, omförestrade etc.

1518

Fraktioner, av fetter eller oljor, vegetabiliska, kokta, oxiderade, dehydratiserade etc.

1504

Fraktioner, av fiskfetter eller fiskoljor, även raff, men icke kemiskt modifierade

1504

Fraktioner, av havsdäggdjursfetter eller havsdäggdjursoljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1506

Fraktioner, av andra fetter eller oljor, animaliska, även raffinerade, men icke kemiskt modifierade

1516

Fraktioner, av fetter eller oljor, animaliska, hydrerade, omföre etc.

1518

Fraktioner, av fetter eller oljor, animaliska, kokta, oxiderade, dehydratiserade etc.

8419

Fraktioneringsapparater

44 kap.

Framiré

3707

Framkallare för fotobruk

8428

Frammatningsanordningar, pneumatiska, för hantering av verktyg

8410

Francisturbiner

2844

Francium

1211

Frangula (bark)

9704

Frankeringsstämplar

9704

Frankokuvert, makulerade

7018

Fransar av glaspärlor

44 kap.

Freijo

9106

Frekvenskontrollinstrument

8714

Frihjulsbromsar till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8483

Friktionshjul

8483

Friktionskopplingar

6813

Friktionsmaterial (skivor, remsor etc.) av asbest etc.

8483

Friktionstransmissioner

8483

Friktionsväxlar

4907

Frimärken, tryckta, omakulerade

9704

Frimärken, andra

4820

Frimärksalbum av papper eller papp

8476

Frimärksautomater

4802

Frimärkspapper

0705

Friséesallat, färsk eller kyld

6810

Friser, av cement, betong eller konstgjord sten

6905

Friser, av keramiskt material

4814

Friser, av papper

5003

Frisons

8410

Fristråleturbiner

8213

Frisörsaxar

9402

Frisörstolar

5203

Frisörvadd av bomull

8516

Friteringsgrytor, elektriska, för hushållsbruk

8903

Fritidsbåtar

3207

Fritta i form av pulver, korn eller flingor

7323

Frityrkorgar av järn eller stål

5804

Frivoliteter

44 kap.

Fromager (Sumauma)

6905

Frontoner, av keramiskt material för byggnadsändamål

6802

Frontoner, av naturlig monument- eller byggnadssten

9209

Froscher till stråkar


6001

Frotté av trikå

5802

Frottévävnader

7013

Frukter, konstgjorda, av glas, för prydnadsändamål inomhus

6913

Frukter, konstgjorda, av keramiskt material

6802

Frukter, konstgjorda, av naturlig monument- eller byggnadssten

9602

Frukter, konstgjorda, av vax, modelleringspasta etc., gjutna i ett stycke

6702

Frukter, konstgjorda, tillverkade genom sammansättning av olika delar

0803-0810           

Frukter, naturliga, ätbara, färska

0811

Frukter, naturliga, ätbara, frysta, med eller utan tillsats av socker

0812

Frukter, naturliga, ätbara, tillfälligt konserverade t.ex. med svaveldioxidgas etc.

0803-0806
0813

Frukter, naturliga, ätbara, torkade

0813

Frukter, naturliga, ätbara, blandningar av torkad frukt, blandningar av färska eller torkade nötter och torkad frukt

2001

Frukter, naturliga, ätbara, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2008

Frukter, naturliga, ätbara, konserverade i vatten, sockerlag etc.

2006

Frukter, naturliga, ätbara, kanderade eller glaserade

2008

Frukter, naturliga, ätbara, på annat sätt beredda eller konserverade

0709

Frukter, naturliga, ätbara, av släktena Capsicum och Pimenta, färska eller kylda

0904

Frukter, naturliga, ätbara, av släktena Capsicum och Pimenta, torkade,krossade eller malda 

1207

Frukter, naturliga, oljehaltiga, även sönderdelade

1209

Frukter, naturliga, med huvudsaklig användning som utsäde

1211

Frukter, naturliga, med huvudsaklig användning för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning etc.

1404

Frukter, naturliga, med huvudsaklig användning för färgning eller garvning

1704

Fruktgeléer, i form av sockerkonfektyrer

1806

Fruktgeléer med choklad, i form av sockerkonfektyrer

2106

Fruktgeléer med gelatin, i form av sockerkonfektyrer

2007

Fruktgeléer, andra

1212

Fruktkärnor, med huvudsaklig användning som människoföda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1404

Fruktkärnor, med huvudsaklig användning som snidningsmaterial, obearbetade

9602

Fruktkärnor, med huvudsaklig användning som snidningsmaterial, bearbetade och varor därav

2208

Fruktlikörer

4415

Fruktlådor av trä

2007

Fruktmos

1702

Fruktos, kemiskt ren

3507

ß-Fruktofuranosidas 

2940

Fruktosfosfater

1704

Fruktpastor, i form av sockerkonfektyrer

2007

Fruktpastor, andra

8201

Fruktplockare av oädel metall

8509

Fruktpressar, för hushållsbruk, elektromekaniska

8210

Fruktpressar, handdrivna, mekaniska, av oädel metall

8435

Fruktpressar, andra

2008

Fruktpulp, steriliserad, även kokt etc.

2009

Fruktsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol

2208 

Fruktsaft, med tillsats av alkohol och med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent

8509

Fruktsaftpressar för hushållsbruk, elektromekaniska

0814

Fruktskal, av citrusfrukter eller melon

0814

Fruktskal, färska, frysta eller torkade

2006

Fruktskal, kanderade eller glaserade

6912

Fruktskålar, av andra keramiska material än porslin

3924

Fruktskålar, av plast

1702

Fruktsocker

0602

Fruktträd

1209

Fruktträdfrön

2209

Fruktättika

8419

Frysapparater, andra än sådana enligt nr 8210

8418

Frysskåp och frysutrustning

8418

Frysboxar

8418

Frysdiskar

8901

Frysfartyg

7612

Frysformar o.d. av aluminiumfolie

3820

Frysskyddsmedel

8419

Frystorkningsapparater

8207

Fräsar

7204

Fräsavfall av järn eller stål

8459

Fräsenheter för metallbearbetning

8207

Fräsverktyg

1404

Frön ("nötter") av dumpalmen

1404

Frön, hårda (snidningsmaterial), obearbetade

9602

Frön, hårda (snidningsmaterial), bearbetade

1211

Frön, med huvudsaklig användning för framställning av av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning etc.

1404

Frön, med huvudsaklig användning för färgning eller garvning

1209

Frön, med huvudsaklig användning som utsäde

9705

Frön, torkade eller konserverade i vätska, för samlingar

1209

Frön, andra, blomster-

0708

Frön, andra, av baljväxter, färska eller kylda

0713

Frön, andra, av baljväxter, torkade

1209

Frön, andra, av betor

0910

Frön, andra, av bockhornsklöver

1209

Frön, andra, av esparsett

1209

Frön, andra, av fruktträd

1209

Frön, andra, av gräs

1209

Frön, andra, av klöver

1209

Frön, andra, av köksväxter

1204

Frön, andra, av lin

1209

Frön, andra, av lupiner

1209

Frön, andra, av lusern

12 kap.

Frön, andra, av oljeväxter

1209

Frön, andra, av rajgräs

1205

Frön, andra, av raps

1205

Frön, andra, av rybs

1209

Frön, andra, av skogsträd

1206

Frön, andra, av solros

1209

Frön, andra, av tamarind

1209

Frön, andra, av timotej

1209

Frön, andra, av tobaksväxten

1209

Frön, andra, av vallväxter

1209

Frön, andra, av vickersläktet

1209

Frön, andra, av ängsgröe

1209

Frön, andra, av ängssvingel

4819

Fröpåsar av papper eller papp

2933

Ftalhydrazid

2925

Ftalimid

3204

Ftalocyaniner och deras metallföreningar samt sulfoderivat därav

2917

Ftalsyra

2917

Ftalsyraanhydrid

2941

Ftiokol

3204

Fuchsin

2940

Fukos

9032

Fuktighetsregulatorer

2508

Fullerjord

3105

Fullgödselmedel

2842

Fulminater av metaller

2811

Fulminsyra

44 kap.

Fuma

3808

Fungicider

2932

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

2932

Furan

2934

Furazolidon

2932

Furfural

2932

Furfurylalkohol

1404

Fustik (trä)

1404

Fustik, ung (trä, bark, blad och stjälk)

3203

Fustik, färgämnen och färgämnesextrakter därav

3824

Fyllmedelsblandningar för färger

1404

Fyllningsmaterial, vegetabiliskt

2936

Fyllokinon

9405

Fyrar, icke blinkande, för flygfält

8905

Fyrskepp

8703

Fyrhjuligt terrängfordon (ATV)

3604

Fyrverkeripjäser

2939

Fysostigmin

2905

Fytol

2936

Fytonadion

2906

Fytosteroler

2936

3-Fytylmenadion

4602

Fågelburar, av flätningsmaterial

4421

Fågelburar, av trä

6914

Fågelburar,tillbehör därtill, av keramiskt material

2309

Fågelfoder, berett

1302

Fågellim

8201,
8213

Fågelsaxar av sekatör- eller saxtyp

6701

Fågelskinn, med kvarsittande fjädrar eller dun, bearbetade

0505

Fågelskinn, andra

0407

Fågelägg, med skal

0408

Fågelägg, utan skal

8703

Fångbilar

8605

Fångvagnar utg. järnvägsvagnar

0104

Får

0206

Får, ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0204

Fårkött, färskt, kylt eller fryst

0210

Fårkött, saltat, torkat eller rökt

5101,
5105

Fårull

9401

Fåtöljer

9030

Fädningsmätare

6114

Fäktdräkter av trikå

9506

Fäktmasker

9506

Fäktvästar

8708

Fälgar, till bilar, traktorer etc.

8714

Fälgar, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

4012

Fälgband, av gummi

4303

Fällar av pälsskinn

8201

Fällkilar

7326

Fällor av järn eller stål, för jakt

9401

Fällstolar

8541

Fälteffektkomponenter

8541

Fälteffekttransistorer

9301

Fältkanoner

2529

Fältspat

7103

Fältspat, ädelsten

2505

Fältspatsand

8205

Fältässjor

0709

Fänkål, färsk eller kyld

0909

Fänkål, utg. krydda

3301

Fänkåloleoresin

3301

Fänkålsolja

3301

Fänkålsvatten

9612

Färgband för skriv- eller räknemaskiner

3814

Färgborttagningsmedel, beredda

9612

Färgdynor

3207

Färger, beredda

3209

Färger, emulsions-

3210

Färger, kallvatten-

3213

Färger, konstnärs-, färger för skolbruk, plakat-, brytnings- och liknande färger i småförpackningar

3207

Färger, lyster-, flytande

3214

Färger, spackel-

3215

Färger, tryck-

9001

Färgfilter, omonterade

9002

Färgfilter, infattade, till kameror

3212

Färgfolier

1404

Färgginst, blommor

9609

Färgkritor och färgpennor

1404

Färgreseda, blad och stjälkar

9609

Färgstift

3204

Färgämnen, syntetiska, organiska

3206

Färgämnen, oorganiska och mineraliska

3203

Färgämnen, vegetabiliska och animaliska

3212

Färgämnen, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

3203

Färgämnesextrakter

8901

Färjor

1404

Färnbock (trä)

0406

Färskost

9307

Fästen till sablar, bajonetter etc.

3306

Fästmaterial för tandproteser

7610

Fönster, av aluminium

7308

Fönster, av järn eller stål

3925

Fönster, av plast

4418

Fönster, av trä

9706

Fönster, blyinfattade, antika

8708

Fönster, inramade, till bilar, traktorer etc.

6914

Fönsterbeslag av keramiskt material

8414

Fönsterfläktar

6306

Fönsterförhängen av textilmaterial

8302

Fönsterhaspar

8302

Fönsterhissar

7610

Fönsterkarmar, av aluminium

6811

Fönsterkarmar, av asbestcement, cellulosacement etc.

6810

Fönsterkarmar, av cement, betong eller konstgjord sten

7308

Fönsterkarmar, av järn eller stål

3925

Fönsterkarmar, av plast

6802

Fönsterkarmar, av naturlig monument- eller byggnadssten

7508

Fönsterkarmar, av nickel

4418

Fönsterkarmar, av trä

7907

Fönsterkarmar, av zink

3214

Fönsterkitt

7308

Fönsterluckor, av järn eller stål

4418

Fönsterluckor, av trä

3925

Fönsterluckor, av plast

4814

Fönsterpapper s.k.

6811

Fönsterplattor, av asbestcement, cellulosacement etc.

6810

Fönsterplattor, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Fönsterplattor, av naturlig monument- eller byggnadssten

8708

Fönsterramar till bilar, traktorer etc.

8708

Fönsterrutor, försedda med värmemotstånd och eller kontakter

7317

Fönsterstift av järn eller stål

8707

Förarhytter till lastbilar eller traktorer etc.

3005

Förband, färdiga

3005

Förbandsgas, impregnerad eller överdragen med farmaceutiska produkter eller föreliggande i förpackningar för försäljning i detaljhandeln

9018

Förbandshållare

8607

Förbindelseplattformar till järnvägsvagnar

8708

Förbindelsestag för bromsar och kopplingar etc.

7307

Förbindningsstycken för rörkonstruktioner, av järn eller stål

8714

Förbindningsstycken till cykel- och motorcykelramar

2309

Förblandningar till djurfoder

9028

Förbrukningsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet

9027

Förbränningsapparater för gas- eller rökanalys

8407

Förbränningskolvmotorer, med gnisttändning

8408

Förbränningskolvmotorer, med kompressionständning

8417

Förbränningsugnar, icke elektriska

29 kap.IX

Föreningar med kvävefunktion

5305

Förgarn, av abaca eller manillahampa

5203

Förgarn, av bomull

5301

Förgarn, av lin

5506

Förgarn, av syntetstapelfibrer

5105

Förgarn, av ull eller av djurhår

8409

Förgasare till förbränningskolvmotorer

6812

Förkläden, av asbest

4203

Förkläden, av läder eller konstläder

4015

Förkläden, av mjukgummi

3926

Förkläden, av plast

6114

Förkläden, av trikå

8504

Förkopplingsdon för gasurladdningslampor

9306

Förladdningar till patroner

7017

Förlag av glas till destillationsapparater

9018

Förlossningsinstrument

9402

Förlossningssängar

7017

Förlängningsstycken av glas

9008

Förminskningsapparater, fotografiska

9010

Förminskningsapparater, kinematografiska

7307

Förminskningsrör av järn eller stål

4819

Förpackningar, av papper eller papp

6305

Förpackningar, av pappersvävnad

4415, 4416

Förpackningar, av trä

3923

Förpackningsartiklar av plast

4415

Förpackningsaskar av trä

7612

Förpackningsrör, av aluminium

7907

Förpackningsrör, av zink

7612

Förpackningstuber, av aluminium

7806

Förpackningstuber, av bly

8007

Förpackningstuber, av tenn, för tandkräm etc.

8516

Förrådsvarmvattenberedare, elektriska

8419

Förrådsvarmvattenberedare, andra

7114

Förskärarbestick av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8215

Förskärargafflar av oädel metall

8211

Förskärarknivar av oädel metall

3923

Förslutningsartiklar av plast

9704

Förstadagsbrev, med frimärke

4817,
49 kap.

Förstadagsbrev, utan frimärke

9008

Förstoringsapparater, fotografiska

9010

Förstoringsapparater, kinematografiska

9013

Förstoringsglas

3707

Förstärkare, för fotobruk

8518

Förstärkare, tonfrekvens-

8540

Förstärkarrör

9030

Förstärkningsmätare

8302

Förstärkningsplåtar av oädel metall, till dörrar, möbler etc.

3707

Försvagare för fotobruk

8476

Försäljningsautomater

9002

Försättslinser, infattade, till kameror

1302

Förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska produkter

8413

Förträngningspumpar, roterande

3809

Förtyngningsmedel för textilindustrin

8907

Förtöjningsbojar

8303

Förvaringsfack för kassavalv, armerade eller på annat sätt förstärkta

4819

Förvaringskartonger, av papper eller papp

7323

Förvaringskärl för köksbruk av järn eller stål

9403

Förvaringsmöbler

0206

Fötter, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get etc.


Meny