Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


7307

T-rör, av järn eller stål

6906

T-rör, av keramiskt material

6109

T-tröjor (T-shirts) av trikå

7326

Tablettdosor, av järn eller stål

9601

Tablettdosor, av animaliska snidningsmaterial

7113

Tablettdosor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

2106

Tabletter, ätbara, på basis av naturliga eller konstgjorda luktämnen

3004

Tabletter, uteslutande för medicinskt bruk

1704

Tabletter, utg. sockerkonfektyrer

6302

Tabletter av textilmaterial

8531

Tablåer, elektriska, för kontor, kapplöpningsbanor, järnvägsstationer etc.

8471

Tabulatorer till maskiner för automatisk databehandling

7201

Tackjärn

8479

Tackjärnskrossar

7601

Tackor, av aluminium

7801

Tackor, av bly

7201

Tackor, av järn

8105

Tackor, av kobolt

7403

Tackor, av koppar

8104

Tackor, av magnesium

7502

Tackor, av nickel

8001

Tackor, av tenn

8108

Tackor, av titan

8101

Tackor, av volfram

7901

Tackor, av zink

2208

Taffia

9201

Tafflar

0511

Tagel och tagelavfall

9209

Tagel, i buntar, för stråkar

1404

Tagel, vegetabiliskt

5110

Tagelgarn

0810

Tagganonor, färska

7313

Taggtråd av järn eller stål, även i form av härvor

1902

Tagliatelle, även kokta

1404

Tahitinötter, obearbetade

9602

Tahitinötter, bearbetade och varor därav

7610

Tak, av aluminium

7308

Tak, av järn eller stål

3918

Takbeklädnad av plast

9405

Takbelysningar

6807

Takbeläggningsmaterial täckt av asfalt eller liknande material

5603

"Takfilt" av bondad duk

5602

Takfilt

8414

Takfläktar

7907

Takfönster av zink


Taklampor: se Lampor

9029

Takometrar

6905

Takpannor av keramiskt material, icke eldfast

6811

Takplattor, av asbestcement, celluloacement etc.

6810

Takplattor, av cement, betong eller konstgjord sten

6807

Takplattor, av naturasfalt etc.

6809

Takrosetter av gips

6811

Takrännor, av asbestcement, cellulosacement etc.

7325

Takrännor, - av järn eller stål

7907

Takrännor, av zink

4418

Takspån av trä

4418

Takstolar av trä

9015

Takymetrar

2906

Takysterol

1502

Talg, av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter

1515

Talg, vegetabiliskt

1503

Talgolja, ej beredd

9021

Talhjälpapparater

8425

Taljor

2526

Talk

3304

Talk, utg. preparat för hudvård, föreliggande i detaljhandelsförpackning

7103

Talk, utg. ädelsten

3301

Tallbarrsolja

3807

Tallbeck

3823

Tallfettsyra, innehållande minst 90 viktprocent fettsyror

3806

Tallhartssyror

8112

Tallium och varor därav

3824

Talliumbromidjodidkristaller

3803

Tallolja

3401

Talloljetvål

0602

Tallplantor

6913

Tallrikar, prydnads-, med upphängningsanordningar, av keramiskt material

8306

Tallrikar, prydnads-, med upphängningsanordningar, av oädel metall

7013

Tallrikar, andra, av glas

7323

Tallrikar, andra, av järn eller stål

6912

Tallrikar, andra, av andra keramiska material än porslin

4823

Tallrikar, andra, av pappersmassa, papper eller papp

3924

Tallrikar, andra, av plast

4419

Tallrikar, andra, av trä

7114

Tallrikar, andra, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8432

Tallrikar, andra, till plogar, harvar eller hackor

8432

Tallriksharvar

8432

Tallriksplogar

7321

Tallriksställ, av järn eller stål, till spisar etc.

7323

Tallriksställ, av järn eller stål, andra

4419

Tallriksställ, av trä

6302

Tallriksunderlägg av textilmaterial

8516

Tallriksvärmare, elektriska, för hushållsbruk

7013

Tallriksvärmare, andra, av glas

7321

Tallriksvärmare, andra, av järn eller stål, med uppvärmningsanordningar

1211

Tallstrunt

1302

Tallstrunt, extrakt därav

3803

Tallsyra

1302

Tamarindextrakt

0813

Tamarindfrukter, - torkade

2008

Tamarindfrukter, i sockerlag

0813

Tamarindmos, utan tillsats av socker

2202

Tamarindnektar

9206

Tamburiner

1404

Tampicofibrer

5305

Tampicohampa, beredd för användning som textilmaterial

1404

Tampicohampa, annan

3203

Tampikoträ, färgämnen och färgämnesextrakter därav 

9619

Tamponger av pappersmassa, papper, cellulosavadd etc.

9619

Tamponger av vadd av textilmaterial

8509

Tandborstar, elektriska

9603

Tandborstar, andra

7013

Tandborsthållare, av glas

6912

Tandborsthållare, av andra keramiska material än porslin

3924

Tandborsthållare, av plast

3006

Tandcement

8712

Tandemcyklar

9018

Tandfyllningsinstrument

3006

Tandfyllningsmedel

3306

Tandhygienpreparat

3306

Tandkräm

7315

Tandkätting av järn eller stål

9018

Tandläkarborrmaskiner

9018

Tandläkarstolar, med inbyggd tandläkarutrustning

9402

Tandläkarstolar, andra

9018

Tandläkarutrustning, komplett på sockel

8451

Tandningsmaskiner för textilvaror

9601

Tandpetare, av fjäderspolar

4421

Tandpetare, av trä

9021

Tandprotesartiklar

3306

Tandrengöringsmedel

9018

Tandstensinstrument

3306

Tandtråd

9209

Tangenter, utg. delar till musikinstrument

8517

Tangenter, utg. sändarapparater för trådtelegafi

0805

Tangeriner, färska eller torkade

3301

Tangerinolja

3925

Tankar av plast

8907

Tankar utgörande flytande materiel

7611

Tankar, med en rymd av mer än 300 l, av aluminium

7309

Tankar, med en rymd av mer än 300 l, av järn eller stål

7310

Tankar, med en rymd av högst 300 l, av järn eller stål

7419

Tankar av koppar, oavsett rymden

8704

Tankbilar

8901

Tankfartyg

8602

Tanklok

8606

Tankvagnar för järnvägar eller spårvägar

3201

Tanniner

3201

Tannater, av aluminium, vismut etc.

2843

Tannater, av ädla metaller

35 kap. 

Tannater, av proteiner

8103

Tantal och varor därav

2841

Tantalater av metaller

2615

Tantalit

3824

Tantalkarbid, beredda men osintrade blandningar

2849

Tantalkarbid, annan

2615

Tantalmalm

8103

Tantalvolframlegeringar

7103

Tanzanit

9603

Tapetborstar

4814

Tapetbårder av papper

4814

Tapeter av papper

4814

Tapetfriser av papper

4802

Tapetråpapper

7319

Tapetserarnålar av järn eller stål

8205

Tapetserarprylar av oädel metall

7317

Tapetserarstift av järn eller stål

1903

Tapiokastärkelse, gryn och flingor därav

5805

Tapisserier

97 kap.

Tapisserier, med en ålder av över 100 år

8202

Tappsågar (utg. handsågar)

8205

Tappverktyg

3917

Tarmar, konstgjorda

4206

Tarmar, konstgjorda, framställda genom hoplimning av naturliga tarmar


Tarmar, naturliga:

0511

Tarmar, naturliga, av fiskar

0504

Tarmar, naturliga, av andra djur

9209

Tarmar, naturliga, bearbetade till strängar för musikinstrument

4206

Tarmar, naturliga, varor av tarmar, inte nämnda någon annanstans

0714

Taro, färska eller torkade

6913

Tavelramar, av keramiskt material

8306

Tavelramar, av oädel metall

7114

Tavelramar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall


Tavlor:

4302

Tavlor, av pälsskinn

9506

Tavlor, för bågskytte

9504

Tavlor, för pilkastning

9018

Tavlor, för synprovning

9114

Tavlor, för ur

9023

Tavlor, med råvaruprover

49 kap.

Tavlor, optometriska

9610

Tavlor, skrivtavlor

90 kap.

Tavlor, visartavlor för vetenskapliga instrument

9029

Taxametrar

8703

Taxibilar

0902

Te

3003, 3004

Te, medicinskt

2101

Te, extrakter och essenser av te

44 kap.

Teak

4421

Teaterdekorationer av trä

5907

Teaterkulisser, målade, av textilvävnad

6704

Teaterperuker

6812

Teaterridåer av asbest

9508

Teatrar, ambulerande

2939

Tebain

8516

Tebryggare för hushållsbruk, elektriska


Teburkar:

7323

Teburkar, av järn eller stål

6912

Teburkar, av andra keramiska material än porslin


Teckningar:

4906

Teckningar, för tekniska, kommersiella, topografiska eller liknande ändamål etc.

9701

Teckningar, andra, utförda helt för hand

9506

Tees

1207

Tefrön

6901

Tegel (se även Murstenar), av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxid haltiga jordarter

6902

Tegel (se även Murstenar), av annat keramiskt material, eldfast

6904

Tegel (se även Murstenar), av annat keramiskt material, annat

6307

Tehuvar av textilmaterial

3919

Tejp av plast, självhäftande

7323

Tekannor, av järn eller stål

6912

Tekannor, av andra keramiska material än porslin

3924

Tekannor, av plast

7114

Tekannor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

2844

Teknetium

6909

Tekniska artiklar, av keramiskt material

4205

Tekniska artiklar, av läder eller konstläder

4016

Tekniska artiklar, av mjukgummi

4303

Tekniska artiklar, av pälsskinn

5911

Tekniska artiklar, av textilmaterial

7115

Tekniska artiklar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8517

Telefaxapparater för telekommunikation

8544

Telefonkablar

8517

Telefonapparater

4403

Telefonstolpar av trä

9403

Telefonställ

8519

Telefonsvarare

8517

Telefon- och telegrafväxlar

8517

Telegrafapparater, för mottagning

8525

Telegrafapparater, för sändning

8544

Telegrafkablar

4403

Telegrafstolpar av trä

8802

Telekommunikationssatelliter

8517

Teleprinterapparater för trådtelegrafi

4823

Teleprinterremsor

9005

Teleskop

7610

Teleskopstöttor, av aluminium

7308

Teleskopstöttor, av järn eller stål

5003

Teletter

8525

Televisionsapparater (sändare och mottagare)

8540

Televisionskamerarör

8525

Televisionskameror

8528

Televisionsmottagare

8525

Televisionsreläsändare

8428

Telfrar

2804

Tellur

2842

Tellurater, tellurider och telluriter

2842

Tellurocyanater

2842

Tellurokarbonater

2811

Tellursyra och dess anhydrid

2811

Tellursyrlighet och dess anhydrid

9701

Temperamålningar

9032

Temperaturregulatorer

8602

Tendrar

5804

Teneriffaspetsar

8001

Tenn i obearbetad form

2853

Tennamalgam

80 kap.

Tennantimonlegeringar

2603

Tennantit

80 kap.

Tennblyantimonlegeringar

80 kap.

Tennblylegeringar

2825

Tenndioxid

2830

Tenndisulfid

8309

Tennfoliekapsyler för vinflaskor

2853

Tennfosfid

2825

Tennhydroxid

9506

Tennisbollar

95 kap.

Tennisnät

9506

Tennisracketar och ramar därtill

80 kap.

Tennkadmiumlegeringar

2609

Tennkis

2827

Tennklorider

2827

Tennkloridoxid

2609

Tennmalm

2609

Tennoxid (malm)

2825

Tennoxider, konstgjorda

2825

Tennoxidul

2609

Tennpyrit

2620

Tennslagg

2827

Tennsmör

9503

Tennsoldater

2609

Tennsten, malm

7103

Tennsten, ädelsten

2830

Tennsulfider

2825

Tennsyra

2825

Tennsyraanhydrid

2827

Tenntetraklorid

9205

Tenorhorn

2603

Tenorit

9031

Tensometrar

2939

Teobromin

9015

Teodoliter

2939

Teofyllin

2939

Teofyllinetylendiamin

4805

Tepåspapper

9022

Terapiapparater för radioaktiv strålning

2805

Terbium

2846

Terbiumoxid

2917

Tereftalsyra

8533

Termistorer

9030

Termoelementinstrument

9025

Termografer

9025

Termo-hygrografer

9025

Termometrar

9617

Termosflaskor

7020

Termosflaskor, lösa glas därtill

9617

Termoskärl

9032

Termostater

2905

Terpenalkoholer, acykliska

29 kap.

Terpener, rena eller tekniskt rena

3301

Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor

29 kap.

Terpenkolväten, rena eller tekniskt rena

3805

Terpentin, extraherad

1301

Terpentinbalsam

3805

Terpentinoljor

2915

Terpenylacetat

2915

Terpenylformiat

2906

Terpin

2906

Terpineoler

2530

Terra di Sienna

6912

Teserviser, av andra keramiska material än porslin

3924

Teserviser, av plast

7323

Tesilar av järn eller stål

0206

Testiklar, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get etc.

0510

Testiklar, otjänliga till människoföda

3001

Testiklar, för organoterapeutiskt bruk

2937

Testosteron

2837

Tetraammoniumhexacyanoferrat

2905

Tetrabutyltitanat

2941

Tetracykliner och tetracyklinderivat

2603

Tetraedrit

2920

Tetraetoximetan

2920

Tetraetoxisilan

2931

Tetraetylbly

2922

Tetraetyldiaminobenshydrol

2922

Tetraetyldiaminobensofenon

2921

Tetraetyldiaminodifenylmetan

2920

Tetraetylortokarbonat

2920

Tetraetylsilikat

2930

Tetraetyltiuramdisulfid

2811

Tetrafluoroborsyra

2809

Tetrafosforsyra

2813

Tetrafosfortrisulfid

2932

Tetrahydrofuran

2932

Tetrahydrofurfurylalkohol

2933

Tetrahydrometylkinolin

2902

Tetrahydronaftalen

2912

Tetrahydropropylbensaldehyd

2937

3,5,3',5'-Tetrajodtyronin

2837

Tetrakaliumhexacyanoferrat

2903

Tetrakloreten

2917

Tetraklorftalsyror

2903

Tetraklormetan

2843

Tetrakloroplatinasyra

2841

Tetrakromater av metaller

2902

Tetralin

2923

Tetrametylammoniumformiat

2923

Tetrametylammoniumhydroxid

2923

Tetrametylammoniumjodid

2922

Tetrametyldiaminobenshydrol

2922

Tetrametyldiaminobensofenon

2921

Tetrametyldiaminodifenylmetan

2837

Tetranatriumhexacyanoferrat

2835

Tetranatriumpyrofosfat

2842

Tetratiocyanatodiaminkromater

2811

Tetrationsyra

8540

Tetroder

2929

Tetryl


8419

Tevattenkokare, för restauranger etc.

4906

Texter, handskrivna

5305

Textilfibrer från växter av släktet Agave, oberedda eller beredda men inte spunna

5601

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock)

5604

Textilgarn, impregnerat, överdraget eller belagt med gummi eller plast eller försett med hölje av gummi eller plast

2710

Textiloljor erhållna ur petroleum

5905

Textiltapeter

3703

Textilvara, fotografisk, strålningskänslig, oexponerad

3704

Textilvara, fotografisk, strålningskänslig, exponerad, men inte framkallad

5811

Textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt

8444

Textureringsmaskiner för konstfibermaterial

9010

Textsättningsapparater för film

1301

Thapsia

2841

Thenard-blått

4701

Thermo-mechanical pulp (TMP)

5303

Thespesia

3103, 3105

Thomasfosfat

3103, 3105

Thomasslagg

0206

Thymuskörtlar, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get etc.

44 kap.

Tiama

2936

Tiamin

2936

Tiaminhydroklorid

2936

Tiaminnaftalen-1,5-disulfonat

2936

Tiaminnikotinat

2936

Tiaminnitrat

2936

Tiaminortofosfat och monohydroklorid, dihydroklorid och monofosfat därav

2936

Tiaminsalicylathydrobromid

2936

Tiaminsalicylathydroklorid

3204

Tiazinfärgämnen

3204

Tiazolfärgämnen

9106

Tidkontrollur

1211

Tidlösa (lök och frö)

9106

Tidmätningsapparater med urverk eller synkronmotor

4901

Tidningar, bundna eller bestående av två eller flera nummer i gemensamt omslag, även innehållande reklam

4707

Tidningar, gamla, utg. makulatur

4902

Tidningar, andra

9704

Tidningsbanderoller

4801, 4802

Tidningspapper

3215

Tidningstryckfärg


Tidskrifter: se Tidningar

8471

Tidsregistrerare utg. perifera enheter till analogidatasystem

9107

Tidströmställare med urverk eller synkronmotor

9106

Tidstämpelur

9015

Tidvattenmätare, registrerande

5303

Tien-tsin

7103

Tigeröga

0106

Tigrar


Tillbehör: (Här har inte tagits upp tillbehör, som klassificeras enligt samma nummer som de varor, till vilka de hör.):

8708

Tillbehör: till bilar, traktorer etc.

8302, 8708

Tillbehör: till karosserier

8473

Tillbehör: till maskiner och apparater, till kontorsmaskiner och maskiner för automatisk databehandling enligt nr 8470-8472

8466

Tillbehör: till maskiner och apparater, till verktygsmaskiner enligt nr 8456-8465

8714

Tillbehör: till motorcyklar, cyklar, rullstolar

9209

Tillbehör: till musikinstrument

8302

Tillbehör: till möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rullgardiner, koffertar, skrin etc., av oädel metall

6603

Tillbehör: till paraplyer, parasoller, promenadkäppar etc.

8714

Tillbehör: till trehjuliga cyklar, sidvagnar eller fordon f sjuka eller rörelsehindrade

9305

Tillbehör: till vapen enligt nr 9301-9304

7013

Tillbringare, av glas

7323

Tillbringare, av järn eller stål

6912

Tillbringare, av andra keramiska material än porslin

8301

Tillhållningslås av oädel metall

2309

Tillsatsfoder

3811

Tillsatsmedel, beredda, för bensin

3824

Tillsatsmedel, för cement, murbruk och betong

3811

Tillsatsmedel, för mineraloljor

3811

Tillsatsmedel, för råoljor

3811

Tillsatsmedel, för smörjoljor

4823

Tillskärningsmönster, av papper

6307

Tillskärningsmönster, av textilmaterial

7010

Tillslutningsanordningar av glas

3002

Tillväxtbefrämjande medel för växter

2937

Tillväxthormon

3808 

Tillväxtreglerande medel för växter, i detaljhandelsförpackningar eller som preparat etc.

1211

Timbo (bark och rötter)

1302

Timbo (bark och rötter), extrakt därav

9106

"Timers", med urverk eller synkronmotor

9031

"Timers", utan urverk eller synkronmotor

0910

Timjan

3301

Timjanoleoresin

3301

Timjanolja

4418

Timmermansarbeten av trä

1209

Timotejfrön

2528

Tinkal

1302

Tinkturer

2930

Tioaldehyder

2930

Tioalkoholer

2930

Tioamider

2930

Tioanilin

2842

Tioantimonater av metaller

2842

Tioarsenater av metaller

2842

Tioarseniter av metaller

2842

Tiocyanater av metaller

2811

Tiocyansyra

2934

Tiodifenylamin

2930

Tiodiglykol

2930

Tioetrar

2934

Tiofen

2930

Tiofenoler

3204

Tioflavin

2853

Tiofosgen

2930

Tiokarbamater

2930

Tiokarbamid

3909

Tiokarbamidformaldehydplast

3909

Tiokarbamidplaster

2930

Tiokarbanilid

2842

Tiokarbonater av metaller

2853

Tiokarbonylhalogenider

2853

Tiokarbonylklorid

2930

Tioketoner

2930

Tioler

2937

Tiomesteron

2842

Tiomolybdater

2934

Tionaften

2811

Tionsyror

2812

Tionylbromid

2812

Tionylklorid

2843

Tiopalladater

2933

Tiopentonnatrium

4002

Tioplaster (TM)

2930

Tiosalicylsyra

2842

Tiosalter

2842

Tiostannater av metaller

2832

Tiosulfater av metaller

2930

Tiosyror

2842

Tiotellurater av metaller

2930

Tiourinämne

8428

Tippanordningar för vagnar

8704

Tippbilar

8716

Tippkärror

8709

Tippskopor till truckar

8716

Tistelstänger till fordon enligt nr 8716

8108

Titan och varor därav

2841

Titanater av metaller

2850

Titanborid

2823

Titandioxid, konstgjord

3206

Titandioxid, ytbehandlad

2614

Titandioxider, naturliga

2530

Titanit, naturlig

7103

Titanit, ädelsten

2614

Titanjärn

2849

Titankarbonitrid

2827

Titanklorider

7405

Titankoppar

2614

Titanmalm

2823

Titanoxider

2530

Titansilikat, naturligt

2823

Titansyraanhydrid

2827

Titantetraklorid

2905

Titantetra-n-butoxid

2823

Titanvitt, bestående av ren titandioxid

3206

Titanvitt, utg. blandningar

9027

Titrerapparater, elektroniska

7020

Titthålsglas

2930

Tiuramdisulfider

2930

Tiurammonosulfider

2930

Tiuramsulfider

2930

Tiuramtetrasulfider

8534

Tjockfilmskretsar

9022

Tjockleksmätare, arbetande med beta- och gammastrålning

7326

Tjuderpinnar av järn eller stål

0102

Tjurar

8531

Tjuvlarmsapparater, elektriska

2706

Tjära, mineral-

3807

Tjära, trä-

2518

Tjärdolomit

6815

Tjärdolomit, varor därav

3606

Tjärfacklor

7310

Tjärfat av järn- eller stålplåt, med en rymd av högst 300 l

2517

Tjärmakadam

7615

Toalettartiklar, av aluminium

7013

Toalettartiklar, av glas

6912

Toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin

3924

Toalettartiklar, av plast

6911

Toalettartiklar, av porslin

7114

Toalettartiklar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9403

Toalettbord

9603

Toalettborstar

3922

Toaletter för campingbruk, av plast

7013

Toalettflaskor av glas

6302

Toaletthanddukar

7324

Toaletthinkar, av järn eller stål

6912

Toaletthinkar, av andra keramiska material än porslin

3307

Toalettmedel för djur

4803, 4818

Toalettpapper

7324

Toalettpappershållare, av järn eller stål

6912

Toalettpappershållare, av andra keramiska material än porslin

3924

Toalettpappershållare, av plast

3922

Toalettstolar av plast samt sitsar och lock därtill

3401

Toalettvål

3924

S.k.Toalettuppsatser (handkannor, handfat o.d.), av plast

2401

Tobak, råtobak och tobaksavfall

2403

Tobak, annan

7326

Tobaksburkar, av järn eller stål

4420

Tobaksburkar, av trä

7114

Tobaksburkar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

2403

Tobaksextrakt

1515, 1518

Tobaksfröolja

4206

Tobakspungar, - av blåsor

4202

Tobakspungar, av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

4016

Tobakspungar, av mjukgummi

1209

Tobaksväxtfrö

3823

TOFA

4205

Tofsar, av läder eller konstläder, till paraplyer etc.

5808

Tofsar, av textilmaterial

2936

Tokoferoler

2936

a-Tokoferylacetat

2936

Tokoferyldiaminoacetat

2936

a-Tokoferylpolyetylenglykolsuccinat

2936

a-Tokoferylvätesuccinat

9017

Tolkar, med ställbar mätanordning

9031

Tolkar, andra

44 kap.

Tola

8423

Toleransvågar

2924

Toluamid

1301

Tolubalsam

3301

Tolubalsamolja

2902

Toluen, kemiskt eller tekniskt ren

2707

Toluen, rått eller raffinerat

2935

o-Toluensulfonamid

2904

Toluensulfonsyror

2904

Toluen-p-sulfonylklorid

2921

Toluidiner och derivat därav

2902

Toluol

2915

p-Tolylacetat

2925

o-Tolyldiguanidin

2921

Tolylendiaminer

2928

Tolylhydrazin

2914

Tolylmetylketon

2930

Di-o-Tolyltiokarbamid

9206

Tom-toms

0702

Tomater, färska eller kylda

0711

Tomater, tillfälligt konserverade t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten etc.

2001

Tomater, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2939

Tomatin

2103

Tomatketchup

2002

Tomatkoncentrat

2002

Tomatpasta

2002

Tomatpuré

2002

Tomatsaft, torrsubstans mindre än 12 viktprocent

2009

Tomatsaft, annan

2104

Tomatsoppa

2103

Tomatsås

4911

Tombolalotter

8522

Tonarmar för skivspelare

9209

Tonbord till orgelharmonier

0305

Tonfisk, torkad, saltad eller rökt

8518

Tonfrekvensförstärkare

9207

Tongeneratorer

9209

Tonhjul till elektroniska orglar

8522

Tonhuvuden, magnetiska eller fotoelektriska

3707

Toningsmedel för fotobruk

1211

Tonkaböna (böna)

9018

Tonometrar

9018

Tonsillhakar

9018

Tonsillotomer

9018

Tonsilltänger

5105

Top av ull eller av fina eller grova djurhår

7103

Topas

8448

Tophamkannor

9030

Toppvärdevisare

5506

Tops, av syntetstapelfibrer

5105

Tops, av ull eller av fina eller grova djurhår

9018

Thorakoskop

2612

Torbernit

2612

Torit

2844

Torium samt föreningar, legeringar m.m. därav

2844

Toriumacetat

2844

Toriumbensoat

2844

Toriumformiat

2612

Toriumfosfat (malm)

2844

Toriumföreningar

2844

Toriumhydroxid

2844

Toriumkarbid

2844

Toriumklorid

2844

Toriumkloridoxid

2612

Toriummalm

2844

Toriumnitrat

2844

Toriumnitrid

2844

Toriumoxid

2612

Toriumsilikat, vattenhaltigt

2844

Toriumsulfat

2844

Toriumtartrat


Torkningsapparater: se Maskiner, torknings-

8421

Torkcentrifuger

7017

Torkcylindrar av glas

9010

Torkningsapparater för fotografiskt bruk

8419

Torkskåp, andra än för hushållsbruk

8451

Torktumlare

7610

Torn, av aluminium

7308

Torn, av järn eller stål

4303

Tornistrar av pälsskinn

8426

Tornkranar

9306

Torpeder

9301

Torpedtuber

8506

Torrelement

2309

Torrfoder

2811

Torris

8504

Torrlikriktare

9010

Torrklistringspressar för fotografiskt bruk

8532

Torrkondensatorer

3606

Torrsprit

9018

Torsionsgafflar för förlossning av djur

8708

Torsionsstag till bilar, traktorer etc.

9015

Torsionsvågar, för malm- eller oljeletning

9027

Torsionsvågar, för mätning av ytspänningen hos vätskor

9016

Torsionsvågar, andra, känsliga för 0,05 g eller mindre

0305

Torsk, torkad, saltad eller rökt

30 kap.

Torskleverolja, föreliggande som medikamenter eller emulgerade eller försatta med andra ämnen för terapeutiskt bruk

1504

Torskleverolja, annan

2703

Torv

6815

Torv, varor därav

5305

Torvfibrer, beredda för användning som textilmaterial

2703

Torvfibrer, andra

2530

Torvjord

2703

Torvströ

2706

Torvtjära

2712

Torvvax

8705

Totalisatorbilar

1207

Touloucounanötter

3002

Toxiner

2906

Toxisterol

9018

Tracheotomiinstrument

8471

S.k. Track Ball (styrkula), utg. datordel

8530

Trafiksignaler, elektriska

8608

Trafikövervakningsutrustning, mekanisk, även elektromekanisk, för järnvägar eller andra trafikleder eller för hamnar eller flygfält

8530

Trafikövervakningsutrustning, annan, elektrisk

8701

Traktorer

2516

Trakyt

8606

Trallor för järnvägar eller spårvägar

9503

Trampbilar

9506

Trampoliner

5004

Tramsilkegarn

0810

Tranbär, färska

3507

Transferaser

8457

Transfermaskiner för metallbearbetning

8504

Transformatorer, elektriska

2710

Transformatoroljor

8541

Transistorer

8483

Transmissionsaxlar

9030

Transmissionsnivåmätare, elektriska

3307

Transpirationsmedel, anti-

3923

Transportartiklar, av plast

7314

Transportband, av duk, nät eller galler av järn- eller ståltråd

4205

Transportband, av läder eller konstläder

4010

Transportband, av mjukgummi

3926

Transportband, av plast

4010

Transportband, av textilmaterial, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi

50 kap, 51 kap,  
52 kap,
53 kap,
54 kap,
55 kap,
5806, 5808   

Transportband, av textilmaterial, som längdvara eller i avskurna längder, i med en tjocklek av mindre än 3 mm

5910

Transportband, av textilmaterial, andra

-

Transportband, till sorterings- och siktmaskiner

8712

Transportcyklar, trehjuliga

8426

Transportkranar

8711

Transportmotorcyklar, trehjuliga

8428

Transportörer

8423

Transportörvågar

9506

Trapetser

8302

Trappmattstänger av oädel metall

4418

Trappor av trä

6810

Trappsteg, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Trappsteg, av naturlig monument- eller byggnadssten

7326

Trappstegar, av järn eller stål

4421

Trappstegar, av trä

8512

Trappstegslampor, elektriska, till motorfordon

8302

Trappstegsskoningar av oädel metall

2530

Trass

5202

Trassel av bomull

0106

Trastar

7017

Trattar, av glas för laboratorier

7323

Trattar, av järn eller stål för hushållsbruk

6912

Trattar, av andra keramiska material än porslin för hushållsbruk

3924

Trattar, av plast för hushållsbruk

8428

Traverser

8426

Traverskranar

2515

Travertin

9016

Trefötter till vågar känsliga för 0,05 g eller mindre

2940

Trehalos

7103

Tremolit

6101

Trenchcoats av trikå, för män eller pojkar

2936

Tretinoin

8541

Triacs

2901

Triakontaner

2937

Triamcinolon

2933

Triaminotriazin

2835

Triammoniumortofosfat

9206

Trianglar (musikinstrument)

2903

Tribrommetan

2915

Tribromättiksyra

2918

Tributylcitrat

2919

Tributylfosfat

2926

Tricyantrimetylamin

2922

Trietanolamin

2918

Trietylcitrat

2931

Trietylsilanol

2919

Trifenylfosfat

2906

Trifenylkarbinol

2902

Trifenylmetan

3204

Trifenylmetanfärgämnen

2906

Trifenylmetanol

2931

Trifenylsilanol

2809

Trifosforsyra

2919

Triguajacylfosfat

2907

1,2,3-Trihydroxibensen

2907

1,2,4-Trihydroxibensen

2907

1,3,5-Trihydroxibensen

2903

Trijodmetan

2937

3,5,3'-Trijodtyronin

2835

Trikalciumbis(ortofosfat)

2835

Trikalciumfosfat, konstgjort

2510

Trikalciumfosfater, naturliga

2842

Trikalciumortoarsenat

2837

Trikaliumhexacyanoferrat

9011

Trikinoskop

2913

Trikloracetaldehyd

2903

1,1,1-Triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)-etan

2905

Triklorbutanol

2903

Trikloretaner

2905

2,2,2-Trikloretandiol-(1,1)

2903

Trikloreten

2903

Trikloretylen

2918

2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra

2903

Triklormetan

2904

Triklornitrometan

2853

Triklorsilan

2915

Triklorättiksyra

2835

Trikoboltbis(ortofosfat)

2919

Trikresylfosfat

2841

Trikromater


6115

Trikåer av trikå

8448

Trikåmaskinsnålar

5705

Trikåmattor

6212

Trikåvaror: korsetter, gördlar o.d.

60 kap,
60 kap,
63 kap.

Trikåvaror: andra

2921

Trimetylamin

2933

Trimetylentrinitramin

2901

Trimetylmetan

2905

Trimetylolpropan

8532

Trimkondensatorer

2835

Trinatriumfosfat

2837

Trinatriumhexacyanoferrat

2842

Trinatriumortoarsenat

2835

Trinatriumortofosfat

2714

Trinidadasfalt

2904

Trinitrobensensulfonsyror

2908

Trinitrofenol

2904

Trinitrometan

2904

2,4,6-Trinitro-5-tert.butyl-m-xylen

2904

2,4,6-Trinitrotoluen

2904

Trinitrotoluensulfonsyror

2908

Trinitroxylenoler

2912

Trioxan (trioximetylen)

2512

Trippel, innehållande diatomacéer

2513

Trippel, annan

6901

Trippel, varor därav

6804

Trippelsten

1008

Triticale

2811

Tritionsyra

2844

Tritium

2919

Tritolylfosfat

5303

Triumfetta

54 kap.

Trivinyl, utg. fibrer

2919

Trixylylfosfat

8437

Triörer

9018

Troakarer

9505

Trolleriartiklar

3002

Trombin

9205

Tromboner

2939

Tropin

2939

Tropinon

6212

Trosgördlar av textilmaterial

6108

Trosor, av trikå

6208

Trosor, av annat textilmaterial

6907

Trottoarplattor av keramiskt material

6810

Trottoarsten, av cement, betong eller konstgjord sten

6801

Trottoarsten, av naturlig sten, annan än skiffer

8427, 8709

Truckar

9209

Trumcylindrar till slaginstrument

9504

Trumfangivare för kortspel

8474

Trumkrossar för krossning av jord och, sten, malm etc.

8431

Trummor, för bandtransportörer

8708

Trummor, för bromsar till bilar, traktorer etc.

8421

Trummor, för centrifuger

8432

Trummor, för harvar

8433

Trummor, för hövändare

8448

Trummor, för kard- och kammaskiner

8419

Trummor, för rostnings- och torkapparater

8431

Trummor, för vinschar och gångspel

8421

Trummor, för vätske- eller gasfilter

8443

Trummor, till apparater för indirekt elektrostatisk fotokopiering

9206

Trummor, utg. musikinstrument

9114

Trummor, utg. urdelar

9209

Trumpedaler

9205

Trumpeter

9209

Trumringar, trumskinn och trumstockar

8906

Trupptransportfartyg

8710

Trupptransportfordon, bepansrade

9706

Tryckalster, med en ålder av över 100 år

49 kap. 

Tryckalster, andra

7613

Tryckbehållare, av aluminium

7311

Tryckbehållare, av järn eller stål

7419

Tryckbehållare, av koppar

9503

Tryckerier (typ-), leksaks-

9611

Tryckerier (typ-), andra

4707

Tryckerimakulatur

8442

Tryckformar

3215

Tryckfärger

9606

Tryckknappar av oädel metall

5806, 9606

Tryckknappar av oädel metall, fastsatta på band

8516

Tryckkokare, för hushållsbruk, elektriska

7323

Tryckkokare, för hushållsbruk, andra, av järn eller stål

8419

Tryckkokare, för hushållsbruk, andra

2853

Tryckluft

8483

Tryckluftskopplingar

8412

Tryckluftsmotorer

9026

Tryckmätare (manometrar)

4802, 4810,
4823

Tryckpapper

8442

Tryckplåtar, till kontorsoffsetpressar, av metall eller plast

4816

Tryckplåtar, till kontorsoffsetpressar, av papper

8442

Tryckplåtar, andra

8443

Tryckpressar

9032

Tryckregulatorer

8463

Trycksvarvar för deformering av metall

8534

Tryckta kretsar

9025

Trycktermometrar

8442

Trycktyper

0709

Tryffel, färsk eller kyld

0712

Tryffel, torkad

2003

Tryffel, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

3507

Trypsin


Tråd:

8311

Tråd, av metallpulver för metallsprutning

8311

Tråd, av oädel metall eller hårdmetall, överdragen eller fylld med flussmedel

8544

Tråd, isolerad för elektriskt ändamål

8523

Tråd, för magnetisk ljudupptagning

8523

Tråd, inspelad

3006

Tråd, sutur-, steril

9209

Tråd, utgörande strängar till musikinstrument

3306

Tråd, utgörande tandtråd

7614

Tråd, annan, av aluminium, tvinnad

7605

Tråd, annan, av aluminium, annan

6812

Tråd, annan, av asbest

8112

Tråd, annan, av beryllium

7806

Tråd, annan, av bly

4007

Tråd, annan, av gummi, av mjukgummi

4006

Tråd, annan, av gummi, av ovulkat gummi

5604

Tråd, annan, av gummi, textilöverdragen

7313

Tråd, annan, av järn eller stål, stängsel- och tagg-

7312

Tråd, annan, av järn eller stål, tvinnad

7213

Tråd, annan, av järn eller olegerat stål, vals-

7217

Tråd, annan, av järn eller olegerat stål, annan

7413

Tråd, annan, av koppar, tvinnad

7408

Tråd, annan, av koppar, annan

8104

Tråd, annan, av magnesium

7505

Tråd, annan, av nickel

7106

Tråd, annan, av silver

7107

Tråd, annan, av silverpläterad metall

7223

Tråd, annan, av stål, rostfritt

7229

Tråd, annan, av stål, legerat, annat

8103

Tråd, annan, av tantal

8003

Tråd, annan, av tenn

8101

Tråd, annan, av volfram

7904

Tråd, annan, av zink

8702

Trådbussar

8207

Tråddragskivor av oädel metall

7116

Trådförare, av agat

7020

Trådförare, av glas

6909

Trådförare, av keramiskt material

8448

Trådförare, andra

5804

Trådgardinsvävnad

7003, 7005

Trådglas

8440

Trådhäftmaskiner

7326

Trådkärnor av järn- eller ståltråd till gummidäck

9005

Trådmikrometrar till ekvatorialer

9405

Trådramar, för tillverkning av lampskärmar

4421

Trådrullar av trä

9013

Trådräkningslupper

7317

Trådspik av järn eller stål

6905

Trådtegel av keramiskt material, icke eldfast

8517

Trådtelefoniapparater, elektriska

8517

Trådtelegrafiapparater, elektriska

7601

Trådämnen, av aluminium

7403

Trådämnen, av koppar

4421

Tråg, av trä

8416

Tråg, för mekaniska eldningsapparater

8902

Trålare

4412

Trä, fanerat

4413

Trä, förtätat, i block, plattor etc.

4420

Trä, med inläggningar

1404

Trä, med huvudsaklig användning för färgning eller garvning

1211

Trä, med huvudsaklig användning för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning etc.

3214

Trä, plastiskt

4410

Trä, spånskivor av trä

7103

Träagat

4401

Träavfall

9205

Träblåsinstrument

0602

Träd, levande

2530

Trädgårdsjord

8211

Trädgårdsknivar

0709

Trädgårdsmålla, färsk eller kyld

0710

Trädgårdsmålla, fryst

6601

Trädgårdsparasoller

6810

Trägårdsplattor av cement etc.

0705

Trädgårdssallat, färsk eller kyld

4401

Träpelletar

1521

Trädvax

4412

Träfaner

4411

Träfiberskivor

4420

Träfigurer

4401

Träflis

1211

Träjon (rot)

3802

Träkol, aktiverat

30 kap.

Träkol, föreliggande som medikament

3307

Träkol, försatt med rökelse

9609

Träkol, ritkol

4402

Träkol, annat

4402

Träkolsbriketter

8417

Träkolsugnar, icke elektriska

4404

Träkäppar, grovt tillformade

4412

Trälaminat

4409

Trälister, profilerade

4405

Trämjöl

8465

Trämjölskvarnar


Träningsoveraller:

6112

Träningsoveraller, av trikå

6211

Träningsoveraller, av annat textilmaterial

1515

Träolja, kinesisk

7103

Träopal

4404

Träpålar

4414

Träramar för målningar, fotografier, speglar etc.

6403, 6405

Träskor

7318

Träskruvar, av järn eller stål

7318

Träskruvar, franska

7415

Träskruvar, av koppar

7318

Träskruvar, andra

9702

Träsnitt

4401

Träspån

4404

Träspån, för tillverkning av korgar, för ättikstillverkning eller för klarning av vätskor

4401

Träspån, andra

8442

Trästockar för träsnitt

3807

Trätjära

3807

Trätjärbeck

3807

Trätjärkreosot

3807

Trätjäroljor

4409

Trätråd

4405

Träull

6109

Tröjor, av trikå, T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor

6110

Tröjor, av trikå, andra

6810

Trösklar, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Trösklar, av naturlig monument- eller byggnadssten

8433

Tröskverk

3926

Tröstnappar

7103

Tsavolit

4001

TSNR

9022

Tubbländare

9005

Tuber, astronomiska

28 kap.

Tuber, innehållande radioaktiva ämnen

9018

Tuber, intratracheala

8402

Tublådor till ånggeneratorer

8402

Tubpannor

8205

Tubpressar

8474

Tuggare för krossning av jord, sten, malm etc.

2403

Tuggtobak

1704

Tuggummi, sockerhaltigt

7103

Tugtupit

3301

Tujaolja

7103

Tulit

2805

Tulium

5804

"Tulle bobinot"

0603

Tulpaner (snittblommor)

0106

Tumlare

6116

Tumvantar av trikå

0206

Tunga, ätbar, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get etc.

0511

Tunga, inte ätbar

9018

Tunghållare för dentalt bruk

1515

Tungolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1518

Tungolja, polymeriserad

2710

Tungoljor

2511

Tungspat

7017

Tungspatlar, av glas

9018

Tungspatlar, andra

2530

Tungstit

2845

Tungt vatten

2844

Tungt vatten, bestrålat eller innehållande tritium


7326

Tunnband av järn eller stål

4416

Tunnbandsvidjor, kapade till bestämd längd och skårade i ändarna för sammanfogningen

4404

Tunnbandsvidjor, andra

4416

Tunnbinderiarbeten

8419

Tunneltorkare

8417

Tunnelugnar

8534

Tunnfilmskretsar

4416

Tunnlock av trä

3923

Tunnor, av plast

94 kap.

Tunnor, av trä, tillformade för att användas som möbler

4416

Tunnor, av trä, utg. tunnbinderiarbeten

4415

Tunnor, av trä, andra

4416

Tunnstav, inte färdigarbetad, av trä

9027

Turbidimetrar

8410

Turbiner, hydrauliska

8412

Turbiner, vind-

8406

Turbiner, ång-

8406

Turbinhus till ångturbiner

8411

Turbojetmotorer

8411

Turbopropmotorer

4911

Turistpropaganda

7103

Turkos

7103

Turkosmatrix

7103

Turmalin

7103

Turmalinkattöga

8541

Turmalinkristaller, monterade

3206

Turnbullsblått

3215

Tusch

9608

Tuschpennor

1211

Tusengyllenört (ört)

5007

Tussah

8213

Tvillingsaxar

3401

Tvål, även medicinsk eller desinficerande

6912

Tvålfat av andra keramiska material än porslin

7013

Tvålkoppar, av glas

7324

Tvålkoppar, av järn eller stål

3924

Tvålkoppar, av plast

8308

Tvåspetsnitar av oädel metall

4808

Tvåwellpapp

8708

Tvärbalkar till bilar, traktorer etc.

9205

Tvärflöjter

4421

Tvättbräden, av trä

7907

Tvättbräden, av zink

6306

Tvättfat, utg. kampingartiklar

7907

Tvättfat, andra, av zink

7017

Tvättflaskor av glas

7321

Tvättgrytor av järn eller stål, med eldstad

7323

Tvättgrytor av järn eller stål, utan eldstad

3402

Tvätthjälpmedel

8905

Tvättinrättningar, flytande

8516

Tvättkokare, elektriska, icke-mekaniska, för hushållsbruk

2710, 3814,
3824

Tvättmedel, preparat för kemisk tvätt

3402

Tvättmedel, andra

6307

Tvättpåsar av textilmaterial, för hushållsbruk

6811

Tvättställ, av asbestcement, cellulosacement etc.

7324

Tvättställ, av järn eller stål

6910

Tvättställ, av keramiskt material

3922

Tvättställ, av plast

0511

Tvättsvamp, naturlig

4602

Tvättvantar, av luffasvamp

6302

Tvättvantar, av textilmaterial

4201

Tyglar

5810

Tyll, broderad

5804

Tyll, annan

2941

Tylosin

2907

Tymol

2934

Tymolblått

2932

Tymolftalein

2934

Tymolsulfonftalein

9027

Tyndallometrar

7806

Tyngder av bly till kläder, gardiner etc.

4016

Typer, av mjukgummi för datumstämplar etc.

8473

Typer, till skrivmaskiner och räknemaskiner etc.

8442

Typer, tryck-

5305

Typha, fibrer, erhållna från bladen

1404

Typha, fröhår

9503

Typtryckerier, leksaks-

9611

Typtryckerier, andra

8517

Typtrycksmottagare för trådtelegrafi

8540

Tyratroner

2937

Tyreotropt hormon

8541

Tyristorer

2941

Tyrocidin

2922

Tyrosin

2937

Tyreotropin

2937

Tyroxin

2612

Tyuyamunit

8714

Tåclips till cyklar

8901

Tågfärjor

5607

Tågvirke

6805

Tågvirke, överdraget med slipmedel

5609

Tågvirke, varor därav, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

6406

Tåhättor

1404

Tång

8215

Tårtgafflar av oädel metall

1905

Tårtor

8215

Tårtspadar, av oädel metall

7114

Tårtspadar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8215

Tårttänger av oädel metall

9404

Täcken, försedda med stoppning

7017

Täckglas för mikroskop, av glas

4601

Täckmattor av halm

2530

Täckmedel för användning vid emaljering

7326

Täckplattor av järn eller stål

8301

Täckplåtar, till lås

9305

Täckplåtar, till vapen

2526

Täljsten, naturlig

7103

Täljsten, ädelsten

6601

Tält, parasolltält

6306

Tält, andra

6306

Tältgolv

7326

Tältpinnar av järn eller stål

9403

Tältsängar

8543

Tändapparater, elektriska, för minor

9613

Tändare, cigarett- etc.

3603

Tändare, kemiska (för sprängning)

0507

Tänder, av djur

8202

Tänder, av oädel metall, för sågblad

9021

Tänder, konstgjorda

8511

Tändgeneratorer

3603

Tändhattar

8511

Tändmagneter

3603

Tändmedel

8511

Tändningsutrustning, elektrisk, för förbränningsmotorer

3604

Tändremsor och tändrullar, paraffinerade, för gruvlampor etc.

9306

Tändrör för granater etc.

8511

Tändspolar

3606

Tändstenar för cigarettändare

3604

Tändstickor, bengaliska

3605

Tändstickor, andra

4415

Tändsticksaskar

4421

Tändstickssplint av trä

6912

Tändsticksställ, av andra keramiska material än porslin

7114

Tändsticksställ, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8511

Tändstift

8544

Tändstiftkabelsatser

9018

Tänger, för dentalt bruk

9018

Tänger, för medicinskt eller kirurgiskt bruk

8203

Tänger, för märkning av får eller andra djur

9611

Tänger, biljett-, med datumstämpel eller annan tryckanordning

8214

Tänger, nagel-

8215

Tänger, socker-, tårt- etc.

8203

Tänger, andra

9504

Tärningar och tärningsbägare

6812

Tätningar, av asbest

6811

Tätningar, av asbestcement, cellulosacement etc.

4503

Tätningar, av naturkork

4823

Tätningar, av papper


Tätningar, av textilmaterial, för dörrar, fönster etc.:

5602

Tätningar, av textilmaterial, för dörrar, fönster etc., av filt


Tätningar, av textilmaterial, för dörrar, fönster etc., av vadd:

6307

Tätningar, av textilmaterial, för dörrar, fönster etc., av vadd, helt täckta med vävnad

5601

Tätningar, av textilmaterial, för dörrar, fönster etc., av vadd, spiralformigt omlindade med garn

5911

Tätningar, av textilmaterial, för tekniskt bruk

3214

Tätningsmedel

4205

Tätningsringar, av läder eller konstläder

4016

Tätningsringar, av mjukgummi

8703

Tävlingsbilar

8712

Tävlingscyklar

8903

Tävlingsroddbåtar

8533

S.k.Töjningsgivare 

9031

Töjningsmätare, elektriska

4201

Tömmar


Meny