Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


1211

Jaborandi (blad)

44 kap.

Jaboty

6103

Jacketter av trikå

6812

Jackor, av asbest

4203

Jackor, av läder eller konstläder

6103

Jackor, av textilmaterial, av trikå, för män eller pojkar (andra än sådana enligt nr 6101)

6104

Jackor, av textilmaterial, av trikå, för kvinnor eller flickor (andra än sådana enligt nr 6102)

6203

Jackor, av textilmaterial, av annat textilmaterial, för män eller pojkar (andra än sådana enligt nr 6201)

6204

Jackor, av textilmaterial, av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor (andra än sådana enligt nr 6202)

8448

Jacquardkrokar

8446

Jacquardvävstolar

7103

Jade

7103

Jadeit 

7103

Jadeitalbit

0102

Jak

7326

Jaktfällor av järn- eller ståltråd

9303

Jaktgevär

9205

Jakthorn

9005

Jaktkikare

8211

Jaktknivar

1211

Jalap (rötter)

1302

Jalapaextrakt

0904

Jamaicapeppar

0714

Jams, färsk eller torkad

2001

Jams, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2006

Jams, kanderad eller glaserad

2008

Jams, konserverad i sockerlag

1302

Japanlack

1515

Japanvax

6913

Jardinjärer, av keramiskt material

8306

Jardinjärer, av oädel metall

7114

Jardinjärer, av ädel metall eller av metall med plätering av 

3301

Jasminblomolja

2914

Jasmon

7103

Jaspis

5303

Javajute

9209

Jazzvispar

4001

Jelutong

9601

Jerusalempärlor

0903

Jesuitte

2530

Jet, obearbetad

9602

Jet, bearbetad

7403

Jets av koppar

44 kap.

Jelutong

44 kap.

Jequitiba

6114

Jockeyjackor av trikå

2844

Jod, radioaktiv

2801

Jod, annan

3502

Jodalbumin

2829

Jodater av metaller

2904

Jodbensendisulfonsyror

2904

Jodbensensulfonsyror

2931

o-Jodbensoesyra

2812

Jodbromid

2903

Jodetan

2932

Jodfenolftalein

2812

Jodider, av ickemetaller

2827

Jodider, av metaller

2812

Jodidoxider, av ickemetaller

2827

Jodidoxider, av metaller

3501

Jodkasein

2812

Jodklorider

2903

Jodmetan

2812

Jodmonobromid

2812

Jodmonoklorid

2904

Jodnitrometan

2903

Jodoform

2842

Jodosalter

2812

Jodpentafluorid

2904

Jodpikrin

2903

3-Jodpropen 

2811

Jodsyra

2811

Jodsyraanhydrid

2936

Jodtiamin

2936

Jodtiaminhydrojodid

2936

Jodtiaminhydroklorid

2812

Jodtriklorid

2904

Jodtrinitrometan

2811

Jodvätesyra

1212

Johannesbröd (även frön), färskt, kylt, fryst eller torkat

9602

Johannesbrödfrön, bearbetade och varor därav

1211

Johimbe (bark)

1515

Jojobaolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

8903

Jollar

3914

Jonbytare, på basis av polymerer enl nr 3901-3913, i obearbetad form

3824

Jonbytare, andra

3926

Jonbytarkolonner, fyllda med polymerer enligt nr 3914

44 kap.

Jongkong

8543

Jonimplanterare

9018

Jonisationsterapiapparater

3301

Jonkvillolja

2914

Jononer

8439

Jordankvarnar

3802

Jordarter, aktiverade

6901

Jordarter: värmeisolerande produkter därav

2512

Jordarter, kiseldioxidhaltiga

2805

Jordartsmetaller, alkaliska och sällsynta

2846

Jordartsmetaller: föreningar därav

8207

Jordborrar

9023

Jordglober, i relief

4905

Jordglober, tryckta

2530

Jordgrönt

0810

Jordgubbar, färska

0811

Jordgubbar, frysta

0812

Jordgubbar, tillfälligt konserverade t.ex. med svaveldioxidgas etc.

2007, 2008

Jordgubbar, beredda eller konserverade

2009

Jordgubbar: saft därav

8215

Jordgubbsspadar av oädel metall

8544

Jordkablar isolerade för elektriskt ändamål

1508

Jordnötsolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1516

Jordnötsolja, hydrerad

2008

Jordnötssmör

2008

Jordnötter, beredda eller konserverade

1202

Jordnötter och jordnötskärnor

2530

Jordpigment, även brända eller blandade med varandra

2821

Jordpigment, järnoxidhaltiga, med en halt av minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe203

3206

Jordpigment, försatta med små mängder syntetiska. organiska färgämnen

1211

Jordrök (blad och blomma)

8205

Jordstampar av oädel metall

0714

Jordärtskockor, färska eller torkade

0706

Jordärtskockor, japanska, färska eller kylda

8471

Joystick (styrspak), utg. datordel

0712

Judasöron (Auricularia spp.)

0810

Jujuber, färska

5303

Julburpurjute

9505

Julgranar, konstgjorda

0604

Julgranar, naturliga

9405

Julgransbelysningar

9505

Julprydnader

3406

Julgransljus, av stearin, parrafin eller vax

0712

Julienner

4910

Julkort, i form av almanackor

4909

Julkort, andra

9505

Julkrubbor

9505

Julstrumpor

8428

Jumbos (borrvagnar)

1401

Juncusarter

1509

Jungfruolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

5303

Jute, oberedd eller beredd, men inte spunnen

7114

Juvelskrin av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

0206

Juver, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get etc.

72 kap.

Järn

73 kap.

Järn: varor av järn

2915

Järnacetat

3502

Järnalbuminat

2833

Järnammoniakalun

3206

Järnblått

2850

Järnborid

3606

Järncerium

2918

Järncitrat

1404

Järnek (blad och stjälkar)

2826

Järnfluorosilikat

2835

Järnfosfat

7202

Järnfosfid

2835

Järnfosfinater

2601

Järnglans

2530

Järnglimmer, naturlig

2919

Järnglycerofosfat

2821

Järnhydroxider

2835

Järnhypofosfiter

2827

Järnjodid

2833

Järnkaliumsulfat

2918

Järnkaliumtartrat

2601

Järnkarbonat (malm)

2836

Järnkarbonater, konstgjorda

2931

Järnkarbonyl

2827

Järnklorider

7308

Järnkonstruktioner

7405

Järnkoppar

2603

Järnkopparsulfid

2609

Järnkoppartennsulfid

2841

Järnkromater

2918

Järnlaktat

9019

s.k. Järnlungor

2601

Järnmalm

2611

Järnmanganvolframat

2604

Järnnickelkis

2604

Järnnickelsulfid

2834

Järnnitrat

2917

Järnoxalat

3825

Järnoxid, alkalisk, för rening av gas

2821

Järnoxider, konstgjorda

2530

Järnoxider, naturliga glimmerhaltiga

2601

Järnoxidhydrat, naturligt

3504

Järnpeptonat

2601

Järnspat

2833

Järnsulfater

2830

Järnsulfider, konstgjorda

2604

Järnsulfider, naturliga, nickelhaltiga

2502

Järnsulfider, naturliga, orostade

2601

Järnsulfider, naturliga, rostade (malm)

7203

Järnsvamp

3201

Järntannat

2614

Järntitanat, naturligt

2844

Järnuranlegeringar

2612

Järnurantitanat

2611

Järnvolframat, naturligt

8608

Järnvägsmateriel, stationär

7308

Järnvägsbommar, av järn eller stål

4421

Järnvägsbommar, av trä

6810

Järnvägssliprar av betong

7302

Järnvägssliprar av järn eller stål

4406

Järnvägssliprar av trä

8603, 8604, 8605, 8606

Järnvägsvagnar

2841

Järnzinkat

1211

Järnört (verbena) (blad och toppar)

3301

Järnörtsolja

7309

Jäskar av järn eller stål, med en rymd av mer än 300 liter

2102

Jäst, aktiv eller inaktiv

2106

Jäst, autolyserad

3003, 3004

Jäst, utg. medikamenter

2102

Jästbioproteiner

2102

Jästkulturer

3504

Jästpeptoner

Meny