Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


5305

Abaca

1211

Abelmoschus (frön)    

3806

Abietater

3806

Abietinsyra

8517

Abonnentväxlar

5303

Abroma augusta

1404

Abrus precatoriusfrön

3903

ABS (obearbetad sampolymer)

2208

Absint

3301

"Absolutes" av eteriska oljor

7020

Absorptionsfat av glas

8418

Absorptionskylaggregat och -skåp

9027

Absorptionsmätare

8414

Absorptionspumpar

8421

Absorptionstorn

44 kap.

Abura

5303

Abutilon avicennae

5303

Abutilonhampa

44 kap.

Acajou d'Afrique

1301

Acajougummi

2616

Acantit

9014

Accelerationsmätare

2902

Acenaften

2914

Acenaftenkinon

2924

Acet-p-fenetidid

2905

Acetaldehyd-natriumvätesulfit

2912

Acetaldehyd

2926

Acetaldehydcyanhydrin

2928

Acetaldehydfenylhydrazon

2912

Acetaldol

2928

Acetaldoxim

2911

Acetaler

2924

Acetamid

2924

2-Acetamidobenzoesyra

2924

p-Acetamidofenol

2924

p-Acetamidosalol

2924

Acetanilid

54 kap.

Acetat, utg. fibrer

2928

Acetfenoxim

2924

Acetoacetanilid

2924

N-Acetoacetylderivat av cykliska aminer

29 kap.

Acetoarseniter

2914

Acetofenon

2914

Acetoin

2914

Acetol

2914

Aceton

2926

Acetoncyanhydrin

29 kap.

Acetonitrater

2926

Acetonitril

2905

Aceton-natriumvätesulfit

2914

2-Acetonylaceton

2918

Acetoxi-3-metylbensoesyra

2933

3,3-bis-(p-Acetoxifenyl)oxindol

2928

Acetoxim

2914

Acetylaceton

2924

N-Acetylantranilsyra

2915

Acetylbromid

2901

Acetylen

2845

Acetylen, tungt

8405

Acetylengasgeneratorer

2914

Acetylkarbinol

2915

Acetylklorid

2926

2-Acetyl-2-metylbutyronitril

2918

Acetyl-o-kresotinsyra

2918

o-Acetylsalicylsyra

3201

Acetyltannin

2918

Acetättikester

7017

Acidimetrar av glas

8507

Ackumulatorer, elektriska

8549

Ackumulatorer, förbrukade

8479

Ackumulatorer, hydrauliska

8507

Ackumulatorkärl och lock till sådana

2620

Ackumulatorslam

7017

Adapters av glas

1301

Adengummi

2933

Adenin

2934

Adenosinpyrofosforsyra

2934

Adenosintrifosforsyra

2936

Adermin

0604

Adiantum

2917

Adipinsyra

2914

Adipoketon

2926

Adiponitril

2937

Adrenalin

2922

Adrenalon

2937

Adrenosteron

4820

Adressböcker

4205

Adresskortshållare till reseffekter av läder eller konstläder

3926

Adresskortshållare till reseffekter av plast

9405

Adressplåtar med fast, varaktigt monterad ljuskälla

8473

Adressplåtar av metall, för adresseringsmaskiner

8310

Adressplåtar av oädel metall

0713

Adzukibönor, torkade

9304

Aerosolburkar innehållande tårgas

9019

Aerosolterapiapparater

2932

Aeskuletin

2938

Aeskulin

4911

Affischer

4802

Affischpapper

4911

Affärskataloger

44 kap.

Afrormosia

1302

Agar-agar

3307

"Agarbatti"

7103

Agat

7116

Agatringar, för kastspön

1404,    5305

 Agavefibrer

9507

Agn, konstgjorda

1213

Agnar av spannmål

6217

Agraffer av textilmaterial, annat än trikå, till kläder

9018

Agraffer för hovsprickor

1404

Akaciabark

1301

Akaroidharts

44 kap.

Ako

2939

Akonitin

2933

Akridin och derivat därav

2707

Akridinbaser

3204

Akridinfärgämnen

3824

Akriflavin

7103

Akroit

2912

Akrolein

2912

Akrylaldehyd

54kap.

Akrylfibrer

9701

Akrylmålningar

2926

Akrylnitril

3906

Akrylpolymerer i obearbetad form

2916

Akrylsyra samt salter och estrar därav

4907

Aktiekuponger

4907

Aktier

2844

Aktinium

7103

Aktinolit

9015

Aktinometrar

2941

Aktinomyciner

9018

Aktinoterapiapparater

9018

Akupunkturnålar

7103

Akvamarin

9701

Akvareller

3213

Akvarellfärger för konstnärs- och skolbruk etc. i småförpackningar

0301

Akvariefisk

0602

Akvarieväxter

7013

Akvarier av glas

2208

Akvavit

2515

Alabaster, naturlig

9405

Alabasteravskärmare

44 kap.

Alan

2922

Alanin

2922

ß-Alanin

9303

Alarmkanoner

7103

Albit

4820

Album för prover eller samlingar, av papper eller papp

3502

Albuminater

3502

Albuminattannat

3502

Albuminer och albuminderivat

7017

Albuminometrar av glas

3502

Albuminsalter

2912

Aldehydalkoholer

2912

Aldehyder

2912

Aldehydetrar

2912

Aldehydfenoler

2918

Aldehydsyror

2925

Aldiminer

2912

Aldol

2925

Aldol-1-naftylamin

2925

Aldol-2-naftylamin

2937

Aldosteron

76 kap.

Aldrey

1404

Aleppogalläpplen

1207

Aleuritesfrön

7103

Alexandrit

7103

Alexandritkattöga

5305

Alfafibrer

14 kap.

Alfafibrer, obehandlade blad därav

1214

Alfalfa

1209

Alfalfafrön

1302

Alga spinosa

1404

Algarobillabaljor

1212

Alger

3913

Alginater

54 kap.

Alginatfibrer

3913

Alginsyra

9015

Alidader

3204

Alizarin

2853

Alkaliamider

2843

Alkaliaurater

2843

Alkalikloroaurater

2805

Alkalimetaller

2842

Alkalitiomolybdater

2805

Alkaliska jordartsmetaller

2901

Alkaner

1404

Alkanna, rot, blad och stjälkar

3203

Alkannarot, färgämnen och färgämnesextrakter därav

2901

Alkener

2905

Alkoholer, acykliska

2906

Alkoholer, cykliska

2207

Alkoholer, etylalkohol (etanol), denaturerad

2207,

Alkoholer, etylalkohol (etanol), odenaturerad, alkoholhalt minst 80%

2905

Alkoholer, fettalkoholer, kemiskt definierade med en renhetsgrad av minst 90 %

3823

Alkoholer, fettalkoholer, andra, även blandningar av primära alifatiska alkoholer

2905

Alkoholer, metylalkohol (metanol), ren

3807

Alkoholer, metylalkohol (metanol), rå

9025

Alkoholometrar

2909

Alkoholperoxider

3907

Alkydhartser

3402

Alkylarylsulfonater

3817

Alkylbensener, blandade

3402

Alkylbetainproteiner

2921

Alkylderivat av anilin

2921

Alkylfenylendiaminer    

3402

Alkylfenyletersulfonater N-

3817

Alkylnaftalener, blandade

3402

Alkylpolyetersulfater

3402

Alkylsulfater

3402

Alkylsulfonater

3202

Alkylsulfonylklorider

2921

Alkyltolylendiaminer N-

2901

Alkyner

2901

Allen

2933

Allyl-1-metylbutylmalonyl-karbamid

2905

Allylalkohol

2903

Allylbromid

2901

Allylen

2921

Allylisopropylamin

2930

Allylisotiocyanat

2903

Allyljodid

2937

Allylöstrenol

1211

Alm (bark)

4910

Almanackor

4910

Almanacksblock

0602

Almplantor

1302, 3301

Aloeextrakt

0602

Alplantor

4911

Almanacksryggar

7103

Almandin

76 kap.

Almelec

1302

Aloe

5305

Aloefibrer

2938

Aloin

76 kap.

Alpax

1211

Alruna (rot eller rhizom)

9403

Altaren

9005

Altazimuter

1211

Altea (blomma, blad och rot)

9205

Althorn

8526

Altimetrar

9202

Altvioliner

3206

Alu Black

2523

Aluminatcement

2841

Aluminater av metaller

7601

Aluminium, i obearbetad form

2915

Aluminiumacetat

2853

Aluminiumamalgam

2833

Aluminiumammoniumsulfat

2617

Aluminiumberylliumsilikat

2850

Aluminiumborid

2849

Aluminiumborkarbid

74 kap.

Aluminiumbrons

2918

Aluminiumcitrat

2826

Aluminiumfluorid

2826

Aluminiumfluorosilikat

4911

Aluminiumfolieetiketter, tryckta

2915

Aluminiumformiat

2835

Aluminiumfosfat, konstgjort

2530

Aluminiumfosfat, naturligt

2818

Aluminiumhydroxid

3824

Aluminiumhydroxid, kolloidala lösningar därav

2827

Aluminiumhydroxidklorid

2833

Aluminiumhydroxidsulfat

2510

Aluminiumkalciumfosfater, naturliga

2530

Aluminiumkaliumlitiumfluorosilikat

2833

Aluminiumkaliumsulfat

2849

Aluminiumkarbid

76 kap.

Aluminiumkisellegeringar

2827

Aluminiumklorid

2828

Aluminiumklorit

7610

Aluminiumkonstruktioner

7405

Aluminiumkoppar

76 kap.

Aluminiumkopparlegeringar

76 kap.

Aluminiumkopparmagnesiummanganlegeringar

2530

Aluminiumlitiumfluorofosfat

76 kap.

Aluminiummagnesiumkisellegeringar

2606

Aluminiummalm

76 kap.

Aluminiummanganlegeringar

76 kap.

Aluminiummanganmagnesiumlegeringar

76 kap.

Aluminiummangesiumlegeringar

2833

Aluminiumnatriumsulfat

2818

Aluminiumoxid

2818

Aluminiumoxid, aktiverad

2606

Aluminiumoxidhydrat

2915

Aluminiumpalmitat

2840

Aluminiumperoxoborater

3806

Aluminiumresinater

2839

Aluminiumsilikat

2841

Aluminiumstannat

2915

Aluminiumstearat

2833

Aluminiumsulfat

3206

Aluminiumsvart

3201

Aluminiumtannat

2832

Aluminiumtiosulfat

76 kap.

Aluminiumzinkkopparlegeringar

76 kap.

Aluminiumzinkmagnesiumlegeringar

2833

Alun

2833

Alunarter

6809

Alungips

2530

Alunit

2530

Alunsten

3307

Alunstift

9018

Amalgambärare

2853

Amalgamer, av oädla metaller

2843

Amalgamer, av ädla metaller

9018

Amalgamhammare

9018

Amalgamstoppare

3602

Amatol

7103

Amazonit

5303

Ambarihampa

7103

Amblygonit, ädelsten

2530

Amblygonit, annan än ädelsten

9018

Amblyoskop

0510

Ambra

2909

Ambrettmysk

2932

Ambrettolid

2530

Ambroid

8703

Ambulanser

2844

Americium

7103

Ametist

2921

Amfetamin

8703

Amfibiefordon, för personbefordran

8710

Amfibiefordon, pansrade

7103

Amfibol

3402

Amfotera ämnen

2941

Amfotericin B

2924

Amider, acykliska och cykliska

2925

Amidiner

2933

Amidopyrin

2921

Aminer

2922

Aminer

2922

Aminoaldehyder

2922

Aminoalkoholer

2922

Aminoantrakinoner

2927

Aminoazobensen 4-

2927

Aminoazobensensulfonsyror

2922

Aminobensaldehyder

2935

4-Aminobensensulfonacetamid

2935

4-Aminobensensulfonamid    

2921

p-Aminobensensulfonsyra    

2922

m-Aminobensoesyra

2922

o-Aminobensoesyra

2922

p-Aminobensoesyra

2921

Aminodifenylaminer

2922

2-Amino-1-(3,4-dihydroxifenyl)-butan-1-ol    

2922

2-Amino-1-(3,4-dihydroxifenyl)-propan-1-ol    

2933

Aminofenazon

2922

Aminofenol m-

2922

Aminofenol o-

2922

Aminofenol p-

2926

Aminofenylacetonitril

2931

p-Aminofenylarsonsyra    

2939

Aminofyllin

2931

Aminohydroxifenylarsonsyror samt formyl- och acetylderivat därav

2922

Aminohydroxinaftalensulfonsyror

2922

a-Amino-ß-hydroxipropionsyra    

2922

a-Aminoisokapronsyra    

2922

a-Aminoisovaleriansyra    

2922

Aminoketoner

2922

Aminokinoner

2922

Amino-m-kresol

2922

Amino-o-kresol

2922

Amino-p-kresol

2852

Aminokvicksilverklorid

2936

4-Aminometyl-3-hydroxi-5-hydroximetyl-2-metylpyridin    

2922

Amino-2-metyl-1-naftolhydroklorid 4-

2922

8-Amino-1-naftol-3,6-disulfonsyra    

2922

Aminonaftoler

2922

7-Amino-1-naftol-3-sulfonsyra    

3909

Aminoplaster

2922

1-Amino-1,3-propandikarboxylsyra    

2922

2-Aminopropionsyra

2922

3-Aminopropionsyra

2933

6-Aminopurin

2922

Aminosalicylsyror

2811

Aminosulfonsyra

2922

Aminosyror

2922

Aminoättiksyra

7103

Ammolit

3602

Ammonal

2814

Ammoniak, även i vattenlösning (kaustik ammoniak)

2833

Ammoniakalun

2814

Ammoniakgas, förtätad till vätska

1301

Ammoniakgummi

2826

Ammoniumantimonfluorosulfat

3402

Ammoniumbaser, kvaternära

2916

Ammoniumbensoat

2840

Ammoniumborater

2827

Ammoniumbromid

2846

Ammoniumceriumnitrat

2842

Ammoniumcyanater

2837

Ammoniumcyanoferrat

2842

Ammoniumdiammintetrakistiocyanatokromat

3105

Ammoniumdiväteortofosfat

2841

Ammoniumdikromat

2837

Ammoniumferrocyanid

2826

Ammoniumfluorider

2835

Ammoniumfosfater

2835

Ammoniumfosfinater

2835

Ammoniumfosfonater

2938

Ammoniumglycyrrhizat

3105

Ammoniumväteortofosfat

2830

Ammoniumvätesulfid

2830

Ammoniumhydrosulfid

2923

Ammoniumhydroxider, kvaternära

2835

Ammoniumhypofosfiter

2827

Ammoniumjodid

2842

Ammoniumjärnklorider

2917

Ammoniumjärnoxalat

2842

Ammoniumjärn(II)sulfat

2833

Ammoniumjärn(III)sulfat

2836

Ammoniumkarbonater

2829

Ammoniumklorat

2827

Ammoniumklorid

2852

Ammoniumkloromerkurat

2842

Ammoniumklorostannat

2842

Ammoniumkoboltsulfat

2842

Ammoniumkopparklorid

2842

Ammoniumkopparsulfat

2841

Ammoniumkromater

2833

Ammoniumkromsulfat

2852

Ammoniumkvicksilverklorid

2842

Ammoniummagnesiumfosfat

2842

Ammoniummagnesiumklorid

2840

Ammoniummetaborat

2841

Ammoniummolybdat

2842

Ammoniumnatriumvätefosfat

2842

Ammoniumnickelklorid

2842

Ammoniumnickelsulfat

3102,

Ammoniumnitrat

2834

Ammoniumnitrit

2917

Ammoniumoxalat

2829

Ammoniumperklorat

2840

Ammoniumperoxoborater

2836

Ammoniumperoxokarbonater

2833

Ammoniumpersulfat

3707

Ammoniumpersulfat, för fotografiskt bruk i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2835

Ammoniumpolyfosfater

2842

Ammoniumreineckat

2923

Ammoniumsalter, kvaternära

3808

Ammoniumsalter i detaljhandelsförpackningar, som desinfektionsmedel, svampbekämpningsmedel etc.

3402

Ammoniumsalter, utg. organiska ytaktiva ämnen

2842

Ammoniumselenater

2915

Ammoniumstearat

3102,

Ammoniumsulfat

2832

Ammoniumsulfit

2842

Ammoniumtetratiocyanatodiamminkromat

2842

Ammoniumtiocyanat

3707

Ammoniumtiocyanat, för fotografiskt bruk i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2832

Ammoniumtiosulfat

3707

Ammoniumtiosulfat för fotografiskt bruk i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar

2841

Ammoniumvanadat

2841

Ammoniumvolframat

2842

Ammoniumzinkklorid

9503

Ammunition, till leksaksvapen

9306

Ammunition, annan än till leksaksvapen och delar därtill

2933

Amobarbital

9030

Amperemetrar

9028

Amperetimmätare

9405

Amplar

9031

Amplitudmätare

7010

Ampuller av glas

2938

Amygdalin

2915

n-Amylacetat

2905

Amylalkohol

2907

Amylfenoler

3507

Amylaser

2912

Amylkanelaldehyd

2930

Amylmerkaptan

2920

Amylnitrater

2920

Amylnitriter

3505

Amylogen

3507

Amyloglukosidaser

3913

Amylopektin, isolerat

3913

Amylos, isolerad

2918

Amylsalicylat

2930

Amylxantat

3602

AN-olja

1301

Anacardiumgummi

9031

Analysatorer, harmoniska, för mätning


Analysinstrument: se Instrument

9016

Analysvågar

0804

Ananas, färsk eller torkad

2008

Ananas, beredd eller konserverad

2006

Ananas, kanderad eller glaserad, även i bitar

2009

Ananas, saft därav

5305

Ananasfibrer

2614

Anatas

3203

Anatto, löst i vegetabilisk olja

1404

Anattobuskens frön och fruktkött

3203

Anattofrö, färgämnen och färgämnesextrakter därav

2508

Andalusit, naturlig

7103

Andalusit, ädelsten

44 kap.

Andiroba

9019

Andningsapparater, för terapeutiskt bruk

9020

Andningsapparater, andra

1601

"Andouillettes"

7103

Andradit

2937

Androgener

2937

Androst-4-en-3,11,17-trion

2937

Androst-4-en-3,17-dion

2906

Androst-5-en-3a,17a-diol

2915

Androst-5-en-3a,17a-diol, diacetater därav

2906

Androst-5-en-3a,17ß-diol

2915

Androst-5-en-3a,17ß-diol, diacetater därav

2937

Androst-5-en-3ß,17a-diol

2937

Androst-5-en-3ß,17ß-diol

2937

5a Androstan-3,17-dion

2937

Androstanolon

2937

Androstendioler

2937

Androsteron

9015

Anemometrar

9025

Aneroidbarometrar

2909

Anetol

2936

Aneurin

2936

Aneurinsalicylathydrobromid

2936

Aneurinsalicylathydroklorid

1211

Angelika, rot och frö

1212

Angelika, stjälk

2006

Angelika, kanderad eller glaserad

3301

Angelikaolja

8429

Angledozers

2607

Anglesit

1211

Angostura (bark)

2520

Anhydrit

2921

Anilin

2921

Anilinderivat

3909

Anilinformaldehydplast

3909

Anilinplaster

9609       

Anilinpennor och anilinstift

   

0510

Animaliska produkter, färska, kylda, etc., för beredning av farmaceutiska produkter

3001

Animaliska  produkter, andra, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

0410

Animaliska produkter, andra slag, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, ätbara

0511

Animaliska produkter, andra slag, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, andra än ätbara

44 kap.      

Aningré

0909

Anis

2912

Anisaldehyd

2909

Anisalkohol

2208

Anisett

3301

Anisfröoleoresin

2922

Anisidiner

2909

Anisol

3301

Anisolja

2918

Anissyra

2915

Anisylacetat

3402

Anjonaktiva ämnen

3824

Anjonbytare

7316

Ankaren av järn eller stål

9114

Ankaren och ankargångar till fick- eller armbandsur

6115

Ankelsockor av trikå

0207

Anklever, även fet, färsk, kyld eller fryst

0105

Ankor

2530

Annabergit

0102

Anoa

7806

Anoder av bly, för förblying

7801

Anoder av bly, andra

8545

Anoder av kol för likriktarrör

7402

Anoder av koppar, för elektrolytisk raffinering

7419

Anoder av koppar för förkoppring

7508

Anoder av nickel, för förnickling

8007

Anoder av tenn, för förtenning

8108

Anoder av titan

7907

Anoder av zink för förzinkning

7115

Anoder av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

6102

Anoraker av trikå, för kvinnor eller flickor

6101

Anoraker av trikå, för män eller pojkar

6202

Anoraker av annat textilmaterial, för kvinnor eller flickor

6201

Anoraker av annat textilmaterial, för män eller pojkar

8504

Anpassningstransformatorer

9209

Ansatsstycken till träblåsinstrument

6307

Ansiktsmasker, av bondad duk, för skydd mot damm

6307

Ansiktsmasker, av textilmaterial, för kirurger

3304

Ansiktspuder

4803

Ansiktsservetter, av papper

6302

Ansiktsservetter, av textilmaterial

8516

Ansiktstorkare, elektriska

0305

Ansjovis, torkad, saltad eller rökt

4820

Anteckningsblock

4820

Anteckningsböcker

8529

Antenner

8529

Antennfilter

8529

Antennseparatorer

2941

Antibiotika

3809

Antifiltningsmedel för textilindustrin

3809

Antiglidmedel för textilindustrin

3604

Antihagelpatroner

3604

Antihagelraketer

7003

Antikglas, s.k., gjutet

3811

Antiknackningsmedel för bensin

3809

Antikrympningsmedel för textilindustrin

9706

Antikviteter

0106

Antiloper

6304

Antimakasser

8110

Antimon och varor därav

2841

Antimonater av metaller

2617

Antimonblomma

2603

Antimonblykopparsulfid

2617

Antimonblände

2850

Antimonborid

2826

Antimonfluorider

2617

Antimonglans

2841

Antimongult

2853

Antimonider

2617

Antimonit

2827

Antimonjodid

2827

Antimonjodidoxid

2918

Antimonkaliumtartrat

2827

Antimonklorider

2827

Antimonkloridoxid

2603

Antimonkopparsulfid

2918

Antimonlaktat

2617

Antimonmalmer

2825

Antimonoxider, konstgjorda

2617

Antimonoxider, naturliga

2617

Antimonoxidsulfid

2827

Antimonpentaklorid

2830

Antimonpentasulfid

2825

Antimonpentoxid

2616

Antimonsilversulfid

2827

Antimonsmör

2617

Antimonsulfid, naturlig

2830

Antimonsulfider, konstgjorda

2825

Antimonsyra

2825

Antimonsyraanhydrid

2825

Antimonsyrlighetsanhydrid

2853

Antimontennamalgam

2825

Antimontetraoxid

2827

Antimontriklorid

2825

Antimontrioxid

2830

Antimontrisulfid

2825

Antimonvitt, utg. ren antimon(III)oxid

32kap.

Antimonvitt, utg. blandningar av antimon(III)oxid med zinkoxid

3812

Antioxidanter, för gummi eller plast

3811

Antioxidanter, för mineraloljor

3811

Antioxidationsmedel för bensin

2933

Antipyrin

3809

Antiskrynklingsmedel för textilindustrin

8424

Antismetsprutor för tryckmaskiner

3002

Antivirus

2902

Antracen, kemiskt definierad

2707

Antracen, rå eller raffinerad

2707

Antracenoljor

2701

Antracit

2914

Antrakinon

3204

Antrakinonfärgämnen

2922

Antranilsyra

2922

Antrimider

2510

Apatit, naturlig

7103

Apatit, ädelsten

1401

Apbrödträdsbark

0805

Apelsiner, färska eller torkade

0812

Apelsiner, tillf. konserv. t.ex. med svaveldioxidgas etc.

2006

Apelsiner,kanderade eller glaserade, även i klyftor

0814

Apelsinskal, färska, frysta eller torkade etc.

2006

Apelsinskal, kanderade eller glaserade

0106

Apor

9016

Apoteksvågar


Apparater (se även deras benämningar och under Maskiner och Instrument):

8543

Apparater för aktivering av elektriska stängsel

8535

Apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V

8536

Apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1 000 V

9010

Apparater för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 90 kap.

9011

Apparater för fotomikrografi

8419

Apparater för framställning av flytande luft

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler

9011

Apparater för kinefotomikrografi

9019

Apparater för konstgjord andning

8517

Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi

9010

Apparater för projicering eller ritning av ledningsmönster

9019

Apparater för psykotekniska undersökningar

8522

Apparater för på- eller avspolning av band

8517

Apparater för sändning av radiotelefoni eller radiotelegrafi

9301

Apparater för utläggning av sjunkbomber

8536

Apparater för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, för en drift av högst 1 000 V

8535

Apparater för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, för en drift av mer än 1 000 V

8210

Apparater,  handdrivna, mekaniska, för beredning eller servering av matvaror eller drycker

8424

Apparater, mekaniska, för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver

9008

Apparathus till. stillbildsprojektorer, fotografiska. förstoringsapparater etc.

5810

Applikationsbroderier

3809

Appreturmedel

0809

Aprikoser, färska

0812

Aprikoser, tillf. konserv. t.ex. med svaveldioxidgas etc.

0813

Aprikoser, torkade

2006

Aprikoser, kanderade eller glaserade

1212

Aprikoskärnor

2940

Arabinos

3823

Arakidonsyra

2530

Aragonit, naturlig

7103

Aragonit, ädelstenar

54kap.

Aramider, utg. fibrer

5303

Aramina

0106

Arapapegojor

  


1211        

Araroba (pulver)

9406

Arbetarbodar

9029

Arbetstimmätare

2938

Arbutin

0802

Arekanötter, färska eller torkade

2008

Arekanötter, rostade

2939

Arekolin

9025

Areometrar

2616

Argentit

5305

Arghan

2936

L-Argininaskorbat

2307

Argol

2804

Argon

4001

Arkgummi, även rökt

8413

Arkimediska skruven

2208

Armagnac

7113

Armband, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

7117

Armband, andra än enligt nr 7113 eller 7116

9101

Armbandsur, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9102

Armbandsur, andra

6217

Armbindlar av textilmaterial, annat än trikå

95 kap.

Armborst

9506

Armbågsskydd för idrott

7213,
7214,
7227,
7228

Armeringsjärn

8714

Armstöd, till rullstolar

9401,
9402

Armstöd, till stolar

0102

Arni

1211

Arnika (rot, stjälk, blad och blomma)

2922

Arnolol

6913

Aromoljebrännare

2208

Arrak

0714

Arrowrot, färsk eller torkad

1106

Arrowrot, mjöl därav

1108

Arrowstärkelse

2842

Arsenater av metaller

2853

Arsenider

2804

Arsenik

2811

Arsenik, vit

2811

Arsenikblomma

2812

Arsenikjodider

2530

Arsenikjärnsulfid

2530

Arsenikkis

2812

Arsenikklorider

2605

Arsenikkoboltsulfid

2603

Arsenikkopparsulfid

2931

Arsenikorganiska föreningar

2811

Arsenikoxider

2616

Arseniksilversulfid

2813

Arseniksulfider, konstgjorda

2530

Arseniksulfider, naturliga

2811

Arseniksyrlighet

2811

Arseniksyror

2812

Arseniktrijodid

2812

Arseniktriklorid

2842

Arseniter av metaller

2931

Arsenobensener

2530

Arsenopyrit

2842

Arsenosulfider

9301

Artilleripjäser

2922

Aryletanolaminer

2924

"Arylider"

1301

Asa foetida

2524

Asbest, obearbetad

6812,
6813

Asbest, bearbetad och varor därav

6811

Asbestcementvaror


Asbestfibrer: se Asbest

6812

Asbestfilt

6812

Asbestpapper och asbestpapp

2713,
2714

Asfalt

2715

Asfalt, bituminösa blandningar på basis därav

6807

Asfalt, varor av asfalt

2714

Asfaltit

3210

Asfaltlacker

2715

Asfaltmastix

2714

Asfaltsand

2714

Asfaltsten

2620

Aska, innehållande metaller eller metallfören, annan än enligt nr 2621

2621

Aska, annan

7612

Askar, av aluminium, med en rymd av högst 300 liter

7310

Askar, av järn eller stål, med en rymd av högst 300 liter

7326

Askar, av järn eller stål, andra

4202

Askar, av läder etc.


Askar, av papper eller papp:

4817

Askar, av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert etc.

4819

Askar, av papper eller papp, till grammofonskivor

4819

Askar, av papper eller papp, andra

3923,
3924,
4202

Askar, av plast

9601,
9602

Askar, av snidningsmaterial

4415

Askar, av trä, för förpackning av varor

4420

Askar, av trä, för knivar, matsilver etc.

4602

Askar, av träspån, flätade

3006

Askar med utrustning för första förband

7116

Askfat av agat eller onyx

7013

Askfat av glas

7323

Askfat av järn eller stål

6912

Askfat av andra keramiska material än porslin

4420

Askfat av trä

7114

Askfat av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metallädel metall

7116

Askfat av ädelstenar eller av halvädelstenar

8302

Askkoppar, specialtillverkade för motorfordon, av oädel metall

6802

Askkoppar av naturlig monument- eller byggnadssten

3924

Askkoppar av plast

7321

Asklådor av järn eller stål

0602

Askplantor

0602

Aspplantor

9005

Astronomiska instrument

2936

L- och DL-Askorbinsyra

2936

Askorbylpalmitat

2924

Asparagin

2922

Asparaginsyra

8437

Aspiratörer

2844

Astat

3004

Astmarökgubbar

2530

Astrakanit

2603

Atakamit

5907

Ateljéfonder, målade, av textilvävnader

4905

Atlaser

8416

Atomisers (oljebrännare)

2939

Atropin

4202

Attachéväskor

2508

Attapulgitlera

9023

Atwoods apparat

2912

Aubépine

0709

Auberginer, färska eller kylda

9018

Audiometrar

3204

Auramin

2843

Auriklorid

2843

Aurioxid

2813

Auripigment, konstgjort

2530

Auripigment, naturligt

9018

Auriskop

2843

Auroklorid

2843

Aurooxid

8802

Autogiros

8419

Autoklaver, inte för hushållsbruk

9031

Autokollimatorer

9014

Autopiloter

2612

Autunit

8203

Avbitartänger

0101

Avelsdjur, renrasiga, hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

0102

Avelsdjur, nötkreatur

6914

Avdunstningskrus för radiatorer av keramiskt material

9015

Avdunstningsmätare

6909

Avdunstningsskålar av keramiskt material för laboratoriebruk

9015

Avdunstningsvågar

7103

Aventurin

7103

Aventurinfältspat

7103

Aventurinkvarts

5305

Avfall av agavefibrer

8549

Avfall av ackumulatorer, elektriska

7602

Avfall av aluminium

8110

Avfall av antimon

2524

Avfall av asbest

5303

Avfall av bastfibergarn

5303

Avfall av bastfibrer för textilt ändamål, även rivet

8549

Avfall av batterier

0506

Avfall av ben och kvicke

7802

Avfall av bly

0511

Avfall av blötdjur

0508

Avfall av blötdjursskal

5202

Avfall av bomull, även rivet

0502

Avfall av borst

81 kap.

Avfall av diverse oädla metaller

0502,
5103,
5104

Avfall av djurhår (andra än tagel)

0507

Avfall av elfenben

8549

Avfall av galvaniska element 

0511

Avfall av fisk (även fiskskinn)

0505

Avfall av fjäder

2308

Avfall av frukt

7001

Avfall av glas

2525

Avfall av glimmer

4017

Avfall av hårdgummi

4004

Avfall av annat gummi än hårdgummi

0507

Avfall av horn, hovar, klövar etc.

0511

Avfall av hudar, oberedda

5303

Avfall av jute, även rivet

7204

Avfall av järn eller stål

8112

Avfall av kadmium

1802

Avfall av kakao

0906

Avfall av kanel

8105

Avfall av kobolt

5305

Avfall av kokosfibrer, manillahampa etc., även rivet

5505

Avfall av konstfibrer, även rivet

7404

Avfall av koppar

5305

Avfall av kokosfibrer

0508

Avfall av korall

4501

Avfall av kork

0511

Avfall av kräftdjur

5301

Avfall av lin, även rivet

4115

Avfall av läder, konstläder eller pergament

8104

Avfall av magnesium

8111

Avfall av mangan

5305

Avfall av manillahampa

3825

Avfall av metallbearbetningsvätskor m.m. vätskor

5302

Avfall av mjukhampa, även rivet

8102

Avfall av molybden

0501

Avfall av människohår

5003

Avfall av natursilke

5003

Avfall av natursilke, rivet

7503

Avfall av nickel

3825

Avfall av organiska lösningsmedel

4707

Avfall av papper eller papp

0904

Avfall av peppar

3915

Avfall av plast

7112

Avfall av plast, innehållande ädla metaller

0511

Avfall av pälsskinn, oberedda

5305

Avfall av rami

5305

Avfall av sisal, även rivet

2514

Avfall av skiffer

0511

Avfall av skinn, oberedda, andra än fiskskinn

5505

Avfall av syntetstapelfibrer eller syntetfilament

0507

Avfall av sköldpadd

0511

Avfall av tagel

8103

Avfall av tantal

0902

Avfall av te

8002

Avfall av tenn

5305

Avfall av textilfibrer av växter från släktet Agave, även rivet

6310

Avfall av textilvaror

8108

Avfall av titan

2401

Avfall av tobak

4401

Avfall av trä

0511

Avfall av tvättsvamp

3101

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, lämpliga endast som gödselmedel

5104

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, rivet

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, annat

0507

Avfall av valbarder och valbardsborst

0511

Avfall av vattendjur, ryggradslösa, andra

8106

Avfall av vismut

8101

Avfall av volfram

7902

Avfall av zink

8109

Avfall av zirkonium

7112

Avfall av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall

2303

Avfall från bryggerier eller brännerier

3825

Avfall från kemisk eller närstående industri

23 kap.

Avfall från livsmedelsindustrin

2303

Avfall från sockerframställning

3825

Avfall, kommunalt

3825

Avfall, sjukvårds-

2308

Avfall, vegetabiliskt, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans

1501

Avfallsfett

8417

Avfallsförbränningsugnar, icke elektriska

8509

Avfallskvarnar, elektromekaniska

3804

Avfallslut från tillverkning av massa av ved

1301

Avfallsschellack

3402

Avfettningspreparat

8512

Avfrostnings- och avimningsapparater, elektriska, för cyklar och motorfordon

8543

Avfrostnings- och avimningsapparater, elektriska, för andra fordon

8708

Avfrostningsapparater, icke elektriska, för bilar och traktorer etc.

8708

Avgasrör till bilar, traktorer etc.

6809

Avgjutningar av gips

1404

Avignonkorn

3820

Avisningsmedel, beredda, flytande

4004

Avklipp av gummi (annat än hårdgummi)

4115

Avklipp av läder, konstläder eller pergament

3915

Avklipp av plast

7112

Avklipp av plast, innehållande ädla metaller

8419

Avkylningsmaskiner

8481

Avlastningsventiler

7020

Avloppsrännor av glas

7326

Avloppsrännor av järn eller stål

6803

Avloppsrännor av skiffer

7020

Avloppsrör av glas

6906

Avloppsrör av keramiskt material

3825

Avloppsslam

8522

Avläsningssystem, laseroptiska

9008

Avmaskingsramar för förstoringsapparater

44 kap.

Avodiré

0804

Avokado, färsk eller torkad

8205

Avskrot (smidesverktyg)

9405

Avskärmare (utgörande del till belysningsarmaturer)

1522

Avslemningsåterstoder från rening av oljor

9015

Avståndsmätare

8526

Avståndsmätningsinstrument, baserade på radar

8481

Avstängningskranar för nivåmätare

8517

Avsökningsanordningar ("scanners") för trådtelegrafi och bildsändning

8481

Avtappningskranar för radiatorer

9018

Avtappningssprutor

9603

Avtorkare

9305

Avtryckare till vapen

9305

Avtryckarstänger till vapen

4908

Avtrycksbilder

3407

Avtrycksmassor för dentalt bruk

9018

Avtrycksskedar för dentalt bruk

8439

Avvattnare för massatillverkning

9015

Avvägningsinstrument, optiska

9015

Avvägningsstänger för lantmäteri

6117

Axelband av trikå

6217

Axelband av annat textilmaterial

8607

Axelboxar till rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

8483

Axelkopplingar inte avsedda för fordon eller luftfartyg

8708

Axeltappar och axeltappshållare till bilar, traktorer etc.

6217

Axeltränsar av textilmaterial, annat än trikå

6117

Axelvaddar av trikå

6217

Axelvaddar av annat textilmaterial

2936

Axeroftol

8412

Axialkolvmotorer

7103

Axinit

8607

Axlar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel

8714

Axlar till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8709

Axlar till truckar

8716

Axlar till andra fordon utan mekanisk drivanordning

9114

Axlar till slagverk (urdelar)

8483

Axlar andra (transmissionsaxlar)

5702

Axminstermattor

0602

Azaleaplantor

2917

Azelainsyra

2929

Azider av karboxylsyror

2850

Azider av metaller

3204

Azinfärgämnen

2933

Aziridin

44 kap.

Azobé

2927

Azobensen

2927

Azoföreningar

2927

Azonaftalener

2927

Azotoluener

2927

p-Azoxianisol

2927

Azoxibensen

2927

Azoxibensoesyra

2927

p-Azoxifenetol

2927

Azoxiföreningar

2927

Azoxikanelsyra

2927

Azoxitoluen

2927

Azoxitoluidin

2902

Azulen

2836

Azurit, konstgjord

2603

Azurit,naturlig

7103

Azurit, utg.    ädelsten

7103

Azuritmalakit
Meny