Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)

0709

Rabarber, färsk eller kyld

1302

Rabarber, extrakt därav

1211

Rabarber, rötter därav

4911

Rabattmärken

1901

Racahout

2937

Racepinefrin

9506

Racketar och racketramar

9506

Racketpressar

8526

Radarapparater

8705

Radarbilar

7113

Radband av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

4016

Radergummin av mjukgummi

8522

Raderhuvuden, magnetiska

8214

Raderknivar

8522

Raderstänger, magnetiska

8412

Radialkolvmotorer

6904

Radialtegel, icke eldfast, för fabriksskorstenar

8516

Radiatorer, elektriska, vätskefylla

7321

Radiatorer, icke elektriska, av järn eller stål, gas- eller oljeeldade

7322

Radiatorer, icke elektriska, andra

2844

Radioaktiva kemiska grundämnen o iotoper samt föreningar därav

9508

Radiobilanläggningar

9508

"Radiobilar"

9022

Radiografiapparater

8527

Radiokassettbandspelare av fickformat

9022

Radiologundersökningsapparater

8526

Radiomanövreringsapparater

8526

Radionavigeringsapparater

8705

Radioreportagebilar

9015

Radiosonder

8526

Radiostyrningsapparater

8525

Radiotelefoni- eller radiotelegrafiapparater, för sändning

8527

Radiotelefoni- eller radiotelegrafiapparater, för mottagning

9022

Radioterapiapparater

2844

Radium

2844

Radiumföreningar

28 kap.

Radiumnålar

2844

Radiumsalter

2844

Radon

8471

Radskrivare

2713

Raffinaderibeck

2940

Raffinos

4701

Raffinörmassa

4705

Raffinörmassa, kemimekanisk (CRMP)

6804

Raffinörstenar

1401

Rafia

9616

Rafräschissörer

7013

Rafräschissörer, delar därtill, av glas

1209

Rajgräsfrön

8510

Rakapparater, elektriska

8212

Rakapparater, icke elektriska

3307

Rakbalsam

8212

Rakblad och ämnen därtill

9603

Rakborstar

9306

Raketammunition

8412

Raketmotorer

8212

Rakhyvlar av oädel metall även delar och blad därtill, av oädel metall

8212

Rakhyvlar av plast, föreliggande tillsammans med rakblad därtill

3924

Rakhyvlar av plast, utan blad

8212

Rakknivar

3307

Rakkräm

8201

Rakor av oädel metall

3307

Rakpreparat

3307

Rakskum

4205

Rakstriglar av läder eller konstläder

3401

Raktvål

3307

Rakvatten

4911, 9701, 9702

Ramar, för bilder, målningar etc., med inramade fotografier, målningar etc.

8306

Ramar, för bilder, målningar etc., andra, av oädel metall

9601

Ramar, för bilder, målningar etc., andra, av animaliska snidningsmaterial

4414

Ramar, för bilder, målningar etc., andra, av trä

7114

Ramar, för bilder, målningar etc., andra, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9706

Ramar, för bilder, målningar etc., andra, med en ålder över 100 år

7907

Ramar, för andra ändamål, av zink, till takfönster

8437

Ramar, för andra ändamål, sikt-, till kvarnindustrin

8442

Ramar, för andra ändamål, press-, för typgjutning eller typsättning

8804

Ramar, för andra ändamål, med fjädermekanismer till fallskärmar

8421

Ramar, för andra ändamål, till filtrerpressar

8518

Ramar, för andra ändamål, till högtalare

8607

Ramar, för andra ändamål, till lok etc.

8714

Ramar, för andra ändamål, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

9112

Ramar, för andra ändamål, till urfoder

8435

Ramar, för andra ändamål, till vinpressar

5305

Ramifibrer, oberedda eller beredda men inte spunna

44 kap.

Ramin

8412

Ramm-motorer

2940

Ramnos

7907

Ramverk av zink för växthus

4205

Randläder av läder eller konstläder i längder

0106

Rapphöns

1205

Rapsfrön

1514

Rapsolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1516

Rapsolja, hydrerad

6909

Raschigringar, av keramiskt material

8203

Raspar

9018

Raspatorier

2208

Ratafias

1211

Rataniarot (rot)

8708

Rattar, till bilar, traktorer etc.

8709

Rattar, till truckar

8487

Rattar, andra, utgörande maskindelar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8708

Rattaxlar till bilar, traktorer etc.

1902

Ravioli, även kokta, fyllda

3006

Reagens, diagnostiska, blodgrupperings-

3006

Reagens, andra, även mikrobiella, för in- eller utvärtes bruk, doserade eller utg. blandningar

3002

Reagens, andra, andra

3822

Reagens, sammansatta, för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, andra än sådana enligt nr 3002 eller 3006 -

7017

Reagensflaskor av glas

3815

Reaktionsacceleratorer och reaktionsinitiatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

6903

Reaktionskärl av keramiskt material, eldfasta

8412

Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer

2813

Realgar, konstgjord

2530

Realgar, naturlig

9010

Redigeringsbord

8432

Redskap, mekaniska, för jordens beredning eller odling

8433

Redskap, mekaniska, för skörd eller tröskning

8442

Redskap, mekaniska, för typgjutning eller typsättning

8210

Redskap, mekaniska, handdrivna, för beredning eller servering av matvaror eller drycker

8479

Redskap, mekaniska, andra, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i 84 kap.

82 kap.

Redskap, andra, av oädel metall

4417

Redskap, andra, av trä

8481

Reducerventiler

8708

Reduktionsväxlar till bilar, traktorer etc.

4701

Refiner mechanical pulp (RMP)

9018

Reflektorer, för medicinskt eller kirurgiskt bruk

9405

Reflektorer, andra

8714

Reflexanordningar, infattade, till fordon enligt nr 8711-8713

9011

Reflexionsmikroskop

7018

Reflexpärlor av glas, för tillverkning av plattor för vägmärken etc.

3816

"Refractory plastics"

9027

Refraktometrar

9005

Refraktorer

54 kap.

Regenatfibrer, av regenatfilament

55 kap.

Regenatfibrer, av regenatstapelfibrer

5504

Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5507

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

4820

Register av papper eller papp

9704

Registreringsmärken, använda eller inte gångbara

4802

Registreringspapper

8302

Reglar av oädel metall, för dörrar, möbler etc.

9114

Regleringsanordningar, utgörande delar till fick- eller armbandsur

8481

Regleringskranar

6113

Regnkappor, av dukvaror av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

3926

Regnkappor, av plast

6210

Regnkappor, av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5906 eller 5907

6101

Regnkragar med kapuschong, av trikå, för män eller pojkar

3604

Regnraketer

6113

Regnrockar, av dukvaror av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907

6210

Regnrockar, av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907

6101

Regnrockar, av trikå, för män eller pojkar

9032

Regulatorer, för automatisk reglering

8410

Regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul

8406

Regulatorer, till ångturbiner

2842

Reineckater

2842

Reineckes salt

9405

Reklamskyltar, med fast, varaktigt monterad ljuskälla

7020

Reklamskyltar, andra, av glas

8310

Reklamskyltar, andra, av oädel metall

4911

Reklamtryckalster

9015

Rektifieringsapparater, för fotogrammetri

8419

Rektifieringsapparater, andra

9305

Rekylmekanismer

9305

Rekylskydd, löstagbara

9703

Reliefer, originalskulpturer

6913

Reliefer, andra, av keramiskt material

6802

Reliefer, andra, av naturlig monument- eller byggnadssten

9023

Reliefkartor för demonstrationsändamål

8306

Relikskrin av oädel metall

7308

Relingar av järn eller stål

8525

Reläapparater för sändning

8536

Reläer

8511

Reläer, bakströms-

9305

Remhållare för gevär etc.

4010

Remmar, av gummi (driv-)

4205

Remmar, av läder eller konstläder, driv-, transport-, ryck- och slag-

4205

Remmar, av läder eller konstläder, med allmän användning

3926

Remmar, av plast (driv-)

4206

Remmar, av senor (maskinremmar och syremmar därtill)

4010

Remmar, av textilmaterial, driv- och transport-, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi

50 kap,
57 kap,  5806, 5808 

Remmar, av textilmaterial, som längdvara eller i avpassade längder, med en tjocklek av mindre än 3 mm

5910

Remmar, av textilmaterial, andra

9305

Remmar, gevärs-

6507

Remmar, hak- och svett-

9018

Remmar, för obstetriskt bruk

6406

Remmar, till träskor

8483

Remskivesvänghjul

8483

Remskivor

6805

Remsor (se även Band), belagda med slipmedel

3808

Remsor (se även Band), med klibbande beläggning för fruktträd

3604

Remsor (se även Band), paraffinerade, för tändning av gruvlampor etc.

6812

Remsor (se även Band), andra, av asbest

6814

Remsor (se även Band), andra, av glimmer

4008

Remsor (se även Band), andra, av gummi, av mjukgummi

4006

Remsor (se även Band), andra, av gummi, av ovulkat gummi

4017

Remsor (se även Band), andra, av hårdgummi

4502

Remsor (se även Band), andra, av naturkork

8523

Remsor (se även Band), andra, av plast, för mekanisk ljudupptagning

3919 

Remsor (se även Band), andra, av plast, självhäftande

3920 

Remsor (se även Band), andra, av plast, inte porösa, först, lam etc.

3921 

Remsor (se även Band), andra, av plast, andra än sådana enligt nr 3918, 3919 eller 3920 eller enligt 54 kap.

4302

Remsor (se även Band), andra, av pälsskinn

5405

Remsor (se även Band), andra, av textilmaterial, av regenatmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm (konstbast o.d.)

5404

Remsor (se även Band), andra, av textilmaterial, av syntetmaterial,) med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm (konstbast o.d.)

5604 

Remsor (se även Band), andra, remsor enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna, eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast

5606 

Remsor (se även Band), andra, remsor enligt nr 5404 eller 5405, överspunna

5806

Remsor (se även Band), andra, med en bredd av högst 30 cm, försedda med stad (äkta eller falsk) vid båda kanterna

4005

Remsor (se även Band), andra, av textilvävnad i förening med ovulkat gummi vägande mer än 1 500 g/m2 och innehållande högst 50 viktprocent textilmaterial

4404

Remsor (se även Band), andra, av trä, för flätning, för tillverkning av tändsticksämnen etc.

9602

Remsor (se även Band), andra, av vax, inneslutna i textilmaterial,, för tätning av gjutformar

5609

Remsor (se även Band), andra, varor av remsor enligt nr 5404 eller 5405, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

8471

Remsstansar

4201

Remtyg för hundar och katter

0106

Renar

1211

Renfana (rot, blad och frö)

3301

Renfaneolja

8522

Rengöringskassetter

3304

Rengöringskrämer

3811

Rengöringsmedel, för bensin

3707

Rengöringsmedel, för fotografiskt bruk

3306

Rengöringsmedel, för löständer

3811

Rengöringsmedel, för smörjoljor

3402

Rengöringsmedel, andra

8705

Renhållningsbilar

8421

Reningsapparater för vätskor eller gaser

0809

Renklor, färska

0208

Renkött, färskt, kylt eller fryst

0210

Renkött, saltat, torkat eller rökt

1601, 1602

Renkött, berett eller konserverat

3507

Rennin

8205

Rensare av oädel metall för murare etc.

5804

Renässansspetsar

9018

Reokardiografer

8533

Reostater

4007

Rep, av mjukgummi

5604

Rep, av gummi, textilöverdragna

9018

Rep, för obstetriskt bruk

9102

Repeterur

4901

Reproduktioner av konstverk eller teckningar med tillhörande text, utg. kompletta verk, lämpliga för inbindning

5609

Repstegar av garn, surrningsgarn, tågvirke etc.

6406

Repsulor till sandaler

0106

Reptiler

4907

Resecheckar

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

4602

Reseffekter av flätningsmaterial

4202

Reseeffekter av läder etc.

4907

Resekreditiv

9018

Resektoskop

9608

Reservoarpennor

9608

Reservpatroner för kulpennor, bestående av kula och bläckbehållare

9103

Reseur med fickursverk

6301

Resfiltar

8605

Resgodsvagnar för järnvägar

3806

Resinater

3301

Resinoider

3909

Resiter

3909

Resitoler

4202

Reskistor, inte utg. möbler

3909

Resoler

9209

Resonansbottnar till pianon etc.

2907

Resorcin

2907

Resorcinol

3204

Resorcinolftalein

4202

Ressäckar av läder, konstläder, plast, textilvara etc.

8605

Restaurangvagnar för järnvägar

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier

4202

Resväskor

9404

Resårbottnar till sängar

2936

Retinal

2936

Retinen-1

2936

Retinen-2,3-dehydroretinal

2936

Retinol

9018

Retinoskop

2936

Retinsyra

7017

Retorter, av glas

6903

Retorter, av keramiskt material, eldfasta

6909

Retorter, av keramiskt material, andra

2704

Retortgrafit

2704

Retortkol

7307

Returböjar av järn eller stål

9507

Revar, monterade

9021

Revbensstöd

8458

Revolversvarvar

9303

Revolvrar, för lösa skott

9302

Revolvrar, andra

0602

Revor

9027

rH-mätare

2841

Rhenater

8112

Rhenium och varor därav

0910

Rhizomer, av ingefära

0601

Rhizomer, andra

0602

Rhododendronplantor

2936

Riboflavin

2936

Riboflavinortofosfat

2940

Ribos

1905

"Rice paper"

1515, 1516

Ricinolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1518

Ricinolja, dehydratiserad

1207

Ricinusfrön

8716

Rickshor

6602

Ridspön

9017

Riktlinjaler

9031

Riktmätningsinstrument

8466

Riktningsanordningar

9017

Riktplattor

9017

Riktvinklar

4006

Ringar, av ovulkat gummi

4011, 4012

Ringar, av mjukgummi, för hjul

7113

Ringar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

7116

Ringar, av ädelstenar eller halvädelstenar

7117

Ringar, utgörande bijouterivaror, andra än sådana enligt nr 7113 eller 7116

9507

Ringar, monterade, för metspön, andra än av ädelstenar eller halvädel stenar

8547

Ringar, till glödlampshållare

9305

Ringbeslag till gevär etc.

8531

Ringklockor, elektriska

8306

Ringklockor, icke elektriska, av oädel metall

7114

Ringklockor, icke elektriska, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8448

Ringlöpare till ringspinnmaskin

2841

Rinmans grönt

1006

Ris

1904

Ris, förkokt

1904

Ris, rostat

4401

Risknippen, utg. ved

1404

s.k Rispapper, japanskt

1102

Rismjöl

1404

Risrot

2206

Risvin

9017

Ritapparater

9017

Ritbestick

4820

Ritblock

9403

Ritbord, utan utrustning

9017

Ritbord, utrustade med instrument

4903

Ritböcker för barn

9017

Ritinstrument

9609

Ritkol

9609

Ritkrita

4906

Ritningar (byggnads-, maskin-, mönster- etc.)

4802, 4806

Ritpapper

9017

Ritsinstrument

9017

Ritsspetsar

9401

Ritstolar

8448

Ritter för vävstolar

2933

Rivanol

8435

Rivanordningar för äppelkrossar

8210

Rivare, för ost

8430

Rivare, för uppluckring av markytan vid vägarbete

8205

Rivjärn

3603

Rivtändare

9306

Robotprojektiler

6201

Rockar av annan textilvara

4203

Rockar av läder eller konstläder

6101

Rockar, trekvartslånga, av trikå, för män eller pojkar

3204

Rodaminer

9506

Roddapparater

8903

Roddbåtar

8807

Roder, till luftfartyg

7325, 7326

Roder, till fartyg, av järn eller stål

8479

Roderanordningar för fartyg

2905

Rodinol

2916

Rodinylbensoat

2915

Rodinylformiat

2918

Rodinylsalicylat

2843

Rodium, kolloidalt

7110

Rodium, annat

2843

Rodiumföreningar

2843

Rodiumhydroxid

7110

Rodiumiridiumlegeringar

2843

Rodiumklorid

2843

Rodiumoxid

2602

Rodokrosit, malm

7103

Rodokrosit, ädelsten

7103

Rodolit

7103

Rodonit, ädelsten

2530

Rodonit, annan

0511

Rom (fiskrom), otjänlig till människoföda

0302

Rom (fiskrom), ätbar, färsk eller kyld

0305

Rom (fiskrom), ätbar, torkad, saltad eller rökt

1604

Rom (fiskrom), ätbar, beredd eller konserverad

2208

Rom (dryck)

2523

Romancement

9506

Romerska ringar

6805

Rondeller, belagda med slipmedel

9209

Rondeller, till automatiska musikinstrument

9602

Rondeller, andra, av gelatin, icke härdat

9001

Rondeller, andra, av glas, optiskt bearbetade, med plana eller planparallella ytor

6814

Rondeller, andra, av glimmer

6815

Rondeller, andra, av grafit eller annat kol

4006

Rondeller,andra, av gummi, ovulkat

7502

Rondeller,andra, av nickel, obearbetade

96 kap.

Rondeller,andra, av snidningsmaterial etc.

8901

Ro-Ro-fartyg

2615

Roscoelit

5303

Rosellahampa

7103

Rosenkvarts

3301

Rosenolja

3301

Rosenträolja

3301

Rosenvatten

7016

Rosetter, av glas, för byggnadsändamål

6905

Rosetter, av keramiskt material, för byggnadsändamål

8306

Rosetter, av oädel metall, för prydnadsändamål

8302

Rosetter, av oädel metall, utg. beslag till gardiner etc.

6117

Rosetter, av textilmaterial, av trikå

6217

Rosetter, av textilmaterial, av annat textilmaterial, till kläder

6307

Rosetter, av textilmaterial, av annat textilmaterial, andra

1211

Rosmarin (ört, blomma och blad)

3301

Rosmarinoleoresin

3301

Rosmarinolja

0602

Rosor: plantor, rötter

0603

Rosor: snittblommor

1211

Rosor (blommor)

8516

Rostar, för hushållsbruk, elektriska

8416

Rostar, mekaniska

8405

Rostar, för hushållsbruk, icke mekaniska, till gengasgeneratorer

7321, 7322,
7326

Rostar, för hushållsbruk, icke mekaniska, med allmän användning, av järn eller stål

7218, 7219,
7220, 7221,
7222, 7223

Rostfritt stål

73 kap.

Rostfritt stål: varor därav

8467

Rosthammare (handverktyg), pneumatiska, hydrauliska, elektromekaniska eller hopbyggda med icke elektrisk motor 

8416

Rostlänkar

8419

Rostningsapparater

3811

Rostskyddsmedel, för smörjoljor

3403, 3824

Rostskyddsmedel, andra

8407

Rotationskolvmotorer

8413

Rotationskolvpumpar

8443

Rotationspressar

1214

Rotfrukter, foder-


Rotfrukter, ätbara: Se Köksväxter

8436

Rotfruktsskärare (för lantbruk)

8433

Rotfruktsupptagare

0714

Rotknölar, med hög halt av stärkelse eller inulin

0601

Rotknölar, av dahlia, levande

0601

Rotknölar, av prydnadsväxter etc.

8804

Rotochutes

8807

Rotorer till luftfartyg samt delar därtill

8414

Rotorer till fläktar och blåsmaskiner

8411

Rotorer till gasturbinmotorer

8406

Rotorer till turbiner

8503

Rotorer utgörande delar till maskiner enligt nr 8501 eller 8502

0706

Rotselleri, färsk eller kyld

9018

Rotskruvar

1401

Rotting och rottingbast

0601

Rottopp av rabarber och sparris

7019

Rovings av glasfibrer eller glasull

0706

Rovor, färska eller kylda

7103

Rubellit

2805

Rubidium

2844

Rubidium, anrikat på sin radioaktiva isotop

7103

Rubin

9114

Ruckararmar till fick- eller armbandsur

9506

Rugbybollar

8482

Rullager

8482

Rullagerringar

8431

Rullar, för bandtransportörer

9507

Rullar, för fiske med rev

9209

Rullar, till automatiska musikinstrument

8416

Rullar, till mekaniska rostar

8482

Rullar, till rullager

9503

Rullband

8428

Rullbanor

8428

Rullbord

9506

Rullbräden

9507

Rullfästen till fiskredskap

3925

Rullgardiner av plast

6303

Rullgardiner av textilmaterial

4421

Rullgardinskäppar av trä

8482

Rullhållare

4421

Rulljalusier av trä

7315

Rullkedjor av järn eller stål

7315

Rullkätting av järn eller stål

8302

Rullringar av oädel metall, till gardiner etc.

9506

Rullskridskor

8483

Rullskruvar

8713

Rullstolar

9611

Rullstämplar

8428

"Rullstöd"

8428

Rulltransportörer

8428

Rulltrappor

3307

Rumsdesodoriseringsmedel, beredda

8414

Rumsfläktar

4420

Rumsinventarier av trä, andra än sådana enligt 94 kap.

3307

Rumsparfymeringsmedel

8516

Rumsuppvärmningsapparater, elektriska

9615

Rundkammar

8525

Rundradioapparater (sändare)

8527

Rundradiomottagare

7207

Rundstål av järn eller olegerat stål

4403

Rundvirke


0806

Russin

2206

Russinvin

2843

Rutenium, kolloidalt

71 kap.

Rutenium och varor därav

7110

Rutenium, annat

2843

Ruteniumdioxid

2843

Ruteniumföreningar

2843

Ruteniumklorid

2843

Ruteniumoxid

2843

Ruteniumtetraklorid

2843

Ruteniumtetraoxid

2843

Ruteniumtriklorid

2614

Rutil

26 kap.

Rutilsand

2938

Rutin och rutinderivat

7016

Rutor, s.k. blyinfattade, av glas

2938

Rutosid

9506

Rutschbanor

1205

Rybsfrön

1514

Rybsolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1516

Rybsolja, hydrerad

4205

Ryckremmar av läder eller konstläder

9401

Ryggar till stolar

0206

Ryggmärg, ätbar, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get etc.

0508

Ryggskal av bläckfisk (os sepiae)

8714 

Ryggstöd till rullstolar

8714

Ryggstödsstolpar till rullstolar

8202

Ryggsågar

4202

Ryggsäckar

6811

Ryggåsplattor av asbestcement, cellulosacement etc.

8508

Ryktapparater av dammsugartyp för hästar och nötkreatur

9603

Ryktborstar

8201

Ryktskrapor

8802

Rymdfarkoster

6117

Rysch av textilmaterial, av trikå

6217

Rysch av textilmaterial, av annat textilmaterial

8305

Ryttare till kortregister, av oädel metall

5201

Råbomull

1002

Råg

1211

Råg, infekterad av mjöldryga

1103

Råggryn

7003

Råglas

1102

Rågmjöl

2939

Rågmjöldryga, alkaloider därur

4205

Råhudshammare

0901

Råkaffe

1905

Rån (wafers)

2709

Råolja

1006

Råris

5002

Råsilke, inte snott eller tvinnat

5004

Råsilke, snott eller tvinnat

7206

Råskenor av järn eller olegerat stål

1701

Råsocker

3804

Råsåpa

0511

Råtagel

2706

Råtjära

2401

Råtobak

9506

Räck (gymnastikredskap)

7610

Räcken, av aluminium

6810

Räcken, av cement, betong eller konstgjord sten

7308

Räcken, av järn eller stål

7907

Räcken, av zink

8205

Räckhammare

0706

Rädisor, färska eller kylda

8433

Räfsor, utgörande maskiner eller maskindelar

8201

Räfsor, andra, av oädel metall

4417

Räfsor, andra, av trä

4820

Räkenskapsböcker

8470

Räknedosor

9017

Räkneinstrument

9017

Räkneskivor

9017

Räknestickor

9017

Räknevalsar

8473

Räkneverk till skrivmaskiner, bokföringsmaskiner etc.

8423

Räknevågar

0306

Räkor, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade, även utan skal

0306

Räkor, med skal, ångkokade eller kokade i vatten, även kylda, frysta, torkade eller saltade

1605

Räkor, beredda eller konserverade

8608

Räler av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, sammansatta

7302

Räler av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, andra

7302

Rälförankringsanordningar av järn eller stål

8603

Rälsbussar

7302

Rälskarvjärn

7318

Rälskruvar av järn eller stål

8605

Rälslinbanevagnar

8428

Rälslinbanor

7317

Rälspik av järn eller stål

7302

Rälstolar

7302

Rälstolskilar

40 kap.

Ränder, av gummi

4205

Ränder, av läder eller konstläder

39 kap.

Ränder, av plast

6812

Rännor, av asbest

6814

Rännor, av glimmer

6903

Rännor, av keramiskt material, eldfasta halvcylindriska

6906

Rännor, av keramiskt material andra

0106

Rävar

1211

Rävkaka (frö)

0706

Rödbetor, färska eller kylda

0710

Rödbetor, frysta, även ångkokade eller kokade i vatten

0704

Rödkål, färsk eller kyld

2604

Rödnickelkis

1404

Rödträ

3203

Rödträ, färgämnen och färgämnesextrakter därav

8201

Röjknivar

8467

Röjsågar, bärbara, med inbyggd förbränningsmotor

7017

Rökanalysapparater, utg. laboratorieartiklar, av glas

9027

Rökanalysapparater, andra

7114

Rökbordsartiklar utgörande guldsmedsvaror

9027

Rökdetektorer, elektroniska

1301

Rökelse

7013

Rökelsekar, av glas

6913

Rökelsekar, av keramiskt material

7114

Rökelsekar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8421

Rökfilter

6905

Rökfångstegel av keramiskt material

9306

Rökgranater

3808

Rökgubbar, innehållande svavel

6811

Rökhuvar, av asbestcement, cellulosacement etc.

6905

Rökhuvar, av keramiskt material

7103

Rökkvarts

9614

Rökpipor

6913

Rökställ, av keramiskt material

8306

Rökställ, av oädel metall, huvudsakligen avsedda för prydnad

2403

Röktobak

0810

Rönnbär, färska

8705

Röntgenbilar

9022

Röntgenbord

9022

Röntgendiagnosapparater

3701, 3702

Röntgenfilm och röntgenplåtar

9022

Röntgenhögspänningsgeneratorer

3006

Röntgenkontrastmedel, strålningsabsorberande

9022

Röntgenrör

9022

Röntgenskärmar

9022

Röntgenstolar

9022

Röntgenterapiapparater

8307

Rör, böjliga, av oädel metall

8540

Rör, fotoemitterande

9304

Rör, förtyngda, avsedda att användas som slagvapen

8547

Rör, isolerrör av oädel metall

8714

Rör, till cykelramar

8311

Rör, för lödning eller svetsning, av oädel metall eller hsårdmetall, överdragna eller fyllda med flussmedel

7610

Rör, andra, av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner

7608

Rör, andra, av aluminium, andra

6812

Rör, andra, av asbest

6811

Rör, andra, av asbestcement, cellulosacement etc.

7806

Rör, andra, av bly

6810

Rör, andra, av cement, betong eller konstgjord sten

6901

Rör, andra, av fossilmjöl, kiseldioxidhaltiga

7002

Rör, andra, av glas, av glasyr- eller emaljmassa

7017

Rör, andra, av glas, specialrör för laboratorier

7011

Rör, andra, av glas, öppna, utan montering, till elektriska glödlampor, eller rör etc.

7002

Rör, andra, av glas, andra

6814

Rör, andra, av glimmer

6815

Rör, andra, av grafit eller annat kol

4009

Rör, andra, av gummi, av mjukgummi

4006

Rör, andra, av gummi, av ovulkat gummi

7308

Rör, andra, av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

7303

Rör, andra, av järn eller stål, av gjutjärn

7304

Rör, andra, av järn eller stål, sömlösa

7305

Rör, andra, av järn eller stål, med runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm

7306

Rör, andra, av järn eller stål, andra


Rör, andra, av keramiskt material:

6903

Rör, andra, eldfasta

6909

Rör, andra, eldfasta andra, för laboratoriebruk

6906

Rör, andra, eldfasta andra, andra

7411

Rör, andra, av koppar

4205

Rör, andra, av läder

8104

Rör, andra, av magnesium

6807

Rör, andra, av naturasfalt

7507

Rör, andra, av nickel

3917

Rör, andra, av plast

7106

Rör, andra, av silver

7107

Rör, andra, av silverpläterad metall

8103

Rör, andra, av tantal

8007

Rör, andra, av tenn

9602

Rör, andra, av vaxberedningar, T-formade, för kirurgiska operationer

6806

Rör, andra, av värme- eller ljudisolerande eller ljudabsorberande blandningar av mineraliska ämnen

7907

Rör, andra, av zink

8203

Röravskärare

8481

Rördelar, försedda med kranar, ventiler etc.

7609

Rördelar, andra, av aluminium

7806

Rördelar, andra, av bly

7307

Rördelar, andra, av järn eller stål

6903

Rördelar, andra, av keramiskt matlerial, eldfasta

6906

Rördelar, andra, av keramiskt matlerial, andra

7412

Rördelar, andra, av koppar

7507

Rördelar, andra, av nickel

3917

Rördelar, andra, av plast

8007

Rördelar, andra, av tenn

7907

Rördelar, andra, av zink

6812

Rörförbindningar, av asbest

6811

Rörförbindningar, av asbestcement, cellulosacement etc.

9206

Rörklockspel

7307

Rörkopplingar, av järn eller stål

7412

Rörkopplingar, av koppar

7507

Rörkopplingar, av nickel

7609

Rörkopplingar, av aluminium

7806

Rörkopplingar, av bly

7907

Rörkopplingar, av zink

8007

Rörkopplingar, av tenn

6903

Rörkrökar, av keramiskt material, eldfasta

8007

Rörkrökar, av tenn

8308

Rörnitar av oädel metall

7326

Rörproppar av järn eller stål

1701

Rörsocker i fast form

1702

Rörsocker (sacharos), av annat ursprung än från sockerrör och sockerbetor

8203

Rörtänger

1404

Rötter, för borstbinderiarbeten

1211

Rötter, för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning etc.

1404

Rötter, för färgning eller garvning

0602

Rötter, levande

4401

Rötter, utg. ved

2008

Rötter, ätbara, konserverade i sockerlag eller på annat sätt beredda eller konserverade

0601, 1212

Rötter, ätbara, cikoria-, orostade

2101

Rötter, ätbara, cikoria-, rostade

1214

Rötter, ätbara, kål-

0714

Rötter, ätbara, med hög halt av stärkelse eller inulin

Meny