Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


2530

Gadolinit

2805

Gadolinium

8714

Gaffelblad och gaffelkronor till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8427

Gaffeltruckar

8714

Gafflar, till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

6603

Gafflar, till paraplyställningar

9209

Gafflar, till pianohammare

8433

Gafflar, till rotfruktsupptagare och hövändare

9114

Gafflar, till urverk

8215

Gafflar, andra, av oädel metall

3924

Gafflar, andra, av plast

4419

Gafflar, andra, av trä

7114

Gafflar, andra, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel  

2530

Gagat, obearbetad

9602

Gagat, bearbetad

2937

Galaktin

2937

Galaktogenhormon

7017

Galaktometrar av glas

2940

Galaktos

1211

Galanga (rhizomer)

3301

Galangaloleoresin

3301

Galangaolja

1301

Galbanum

3301

Galbanumresinoid

2607

Galenit

0510

Galla

3001

Galla, extrakt därav

02 kap.

Gallblåsor, för beredning av farmaceutiska produkter

0510

Gallblåsor, otjänliga till människoföda

7616

Galler, av aluminiumtråd

8545

Galler, av grafit eller annat kol

7325

Galler, av järn eller stål, gjutna, för avlopps- och vattenledningar

7321

Galler, av järn eller stål, till icke elektriska spisar etc.

7322

Galler, av järn eller stål, till luftvärmare eller varmluftsfördelare

7314

Galler, av järn eller stål, andra, av järn- eller ståltråd

7419

Galler, av koppartråd

8104

Galler, av magnesiumtråd

7115

Galler, av platina eller platinalegering, för användning som katalysatorer

8103

Galler, av tantal

7907

Galler, av zinktråd

6810

Gallerverk, av betong med stomme av metalltråd

4601

Gallerverk, av flätningsmaterial

1301

Gallipot

8112

Gallium och varor därav

3204

Gallocyaniner

7315

Galls kätting

3201

Gallusgarvsyra

2918

Gallussyra och dess salter

3201

Galläppleextrakt

1404

Galläpplen, kinesiska eller ungerska

2608

Galmeja, malm

7103

Galmeja, ädelsten

5808

Galoner av textilmaterial, flätade

5806

Galoner av textilmaterial, utg. band

6401

Galoscher

8506, 8549

Galvaniska element och batterier

9030

Galvanometrar

3201

Gambir, garvämnesextrakt därav

5303

Gambohampa

9018

Gammakameror

2922

Gammasyra

5808

Ganser

9406

Garage

3301

Gardeniaolja

9403

Garderobsskåp av trä

8302

Gardinbeslag av oädel metall

7018

Gardiner, av glaspärlor

7019

Gardiner, av glasvävnad

3924

Gardiner, av plast

6303

Gardiner, av textilmaterial

6303

Gardinkappor av textilmaterial

6304

Gardinomslag av textilmaterial

7326

Gardinspiraler av oädel metall, töjbara

8302

Gardintofsar av metall för gardinsnören

5604

Garn, "doppat"

5605

Garn, metalliserat

5606

Garn, snilj-

5607

Garn, surrnings-

5402

Garn, texturerat

5606

Garn, överspunnet (annat än metalliserat garn enl nr 5605 och överspunnet tagelgarn) 

6812

Garn, annat, av asbest

5205, 5207

Garn, annat, av bomull, annat än sytråd

5005

Garn, annat, av bourettesilke, inte i detaljhandelsuppläggningar

5108, 5109

Garn, annat, av djurhår, fina

5110

Garn, annat, av djurhår, grova

7019

Garn, annat, av glasfibrer

5307

Garn, annat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5406

Garn, annat, av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5511

Garn, annat, av konststapelfibrer (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5306

Garn, annat, av lin

5308

Garn, annat, av mjukhampa

5004, 5006

Garn, annat, av natursilke

5005, 5006

Garn, annat, av natursilkeavfall

5308

Garn, annat, av papper

5403

Garn, annat, av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar

3306, 5401,
5402, 5403

Garn, av konstfibrer; av konstfilament

5508, 5509, 5510

Garn, av konstfibrer; av konststapelfibrer 

5510

Garn, annat, av regenatstapelfibrer (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar

5005

Garn, annat, av schappesilke, inte i detaljhandelsuppläggningar

5402

Garn, annat, av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar

5509

Garn, annat, av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar

5110

Garn, annat, av tagel

5606, 5107, 5109

Garn, annat, av ull

5308

Garn, annat, av andra vegetabiliska textilfibrer

5609

Garn, varor av garn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5303

Garnavfall, av bastfibrer för textilt ändamål

5202

Garnavfall, av bomull

5303

Garnavfall, av jute

5305

Garnavfall, av kokosfibrer, manillahampa etc.

5505

Garnavfall, av konstfibrer

5301

Garnavfall, av lin

5302

Garnavfall, av mjukhampa

5003

Garnavfall, av natursilke

5305

Garnavfall, av sisal

5305

Garnavfall, av textilfibrer från växter av släktet Agave

5103

Garnavfall, av ull eller av andra djurhår

6701

Garneringar tillverkade av fjädrar etc.

9031

Garnhasplar för bestämning av garnnummer

2604

Garnierit

8448

Garnrensare, mekaniska, för knypplingsmaskiner

9016

Garnvågar

8211

Garvarknivar

3202

Garveripreparat, enzymatiska

1522

Garvfett

3202

Garvningspreparat

3201

Garvsyror samt föreningar därav

3202

Garvämnen och garvningspreparat, syntetiska, även blandade med naturliga garvämnen

3201

Garvämnesextrakter, vegetabiliska

3202

Garvämnesextrakter, vegetabiliska, blandade med syntetiska garvämnen

7017

Gasanalysapparater, av glas, utg. laboratorieartiklar

9027

Gasanalysapparater, andra

9028

Gasautomater

7321

Gasbrännare, av järn eller stål, till spisar etc.

8416

Gasbrännare, till eldstäder

8401

Gascentrifuger för anrikning av uran på U 235

9027

Gasdetektorer

8421

Gasfilter

8421

Gasfiltreringsapparater

8413

Gasförbränningspumpar

8405

Gasgeneratorbehållare

8414

Gaskompressorer

8419

Gaskondenseringsapparater

7321

Gaskök av järn eller stål

9020

Gasmasker

9028

Gasmätare

4205

Gasmätarmembraner av läder eller konstläder

7321

Gasolelement av järn eller stål

8708

Gaspedaler till bilar, traktorer etc.

8421

Gasrenare

3825

Gasreningsmassa, även använd

7306

s.k. Gasrör av järn eller stål

9018

Gastroskop

8411

Gasturbinmotorer

9613

Gaständare

8421

Gastvättare

7017

Gastvättningsflaskor av glas

8405

Gasuppsamlare, till generatorer

8539

Gasurladdningslampor

8504

Gasurladdningslikriktare

8504

Gasurladdningsomformare

3825

Gasvatten

9405

Gatlyktor

6907

Gatsten, av keramiskt material

6801

Gatsten, av naturlig sten, annan än skiffer

7302

Gaturäler av järn eller stål, för järnvägar eller spårvägar

8516

Gatuuppvärmningsanordningar, elektriska

3301

Gaulteriaolja

0102

Gaur

7016

Gavelpelare av glas, för byggnadsändamål

0102

Gayal

7323

Geléformar av järn eller stål

1704

Geléhallon

3503

Gelatin, inte härdat

9602

Gelatin, inte härdat bearbetat och varor därav

1302

Gelatin, japanskt, vegetabiliskt

3913

Gelatin, härdat

3503

Gelatinbromtannat

3503

Gelatinderivat

3503

Gelatinfolier

3006

Gelatinskum

3006

Gelatinsvamp

3503

Gelatintannat

3006

Gelberedningar

0712

Gelésvampar, torkade

3824

Gelningsmedel

1302

Gelose

6406

Gelänk

8305

Gem av oädel metall


8502

Generatoraggregat, elektriska

8512

Generatorer, elektriska, cykelgeneratorer

8511

Generatorer, elektriska, för användning tillsammans med förbränningsmotorer

9023

Generatorer, elektriska, för demonstrationsändamål

9022

Generatorer, elektriska, högspänningsgeneratorer för röntgen

8501

Generatorer, elektriska, andra

8405

Generatorer, gas-

8402

Generatorer, ång-

2705

Generatorgas

2208

Genever

8405

Gengasgeneratorer

8546

Genomföringsisolatorer

9018

Genomlysningsapparater för bihålor etc.

9026

Genomströmningsmätare

8516

Genomströmningsvarmvattenberedare, elektriska

8419

Genomströmningsvarmvattenberedare, andra

1211

Gentiana (rötter)

1302

Gentianaextrakt

9015

Geodetiska och geofysiska instrument och apparater (cirklar)

2905

Geraniol, ren

3302

Geraniol, blandningar, för användn. som råvara inom industrin

3301

Geraniumolja

2915

Geranylacetat

2916

Geranylbensoat

2915

Geranylformiat

2918

Geranylsalicylat

8205

Geringslådor

2841

Germanater

2617

Germanit

2825

Germanium, anrikat

2617

Germanium, malm

8112

Germanium och varor därav

2825

Germaniumdioxid

2617

Germaniumkopparsulfid

2825

Germaniumoxider

2842

Germanosulfider

44 kap.

Geronggang

9005

Gerrishanordningar till astronomiska instrument

6905

Gesimser, av keramiskt material

6802

Gesimser, av naturlig monument- eller byggnadssten

2937

Gestonoron

0204

Getkött, färskt eller fryst

0210

Getkött, saltat, torkat eller rökt

0104

Getter, levande

0206

Getter, ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

3824

Getter för vakuumrör

8414

Getterpumpar

9303

Gevär, för jakt eller sportskytte

9304

Gevär, för komprimerad luft eller gas

9301

Gevär, för militärt bruk

9305

Gevär, delar därtill

9306

Gevärsgranater

9305

Gevärskolvar

0405

Ghee

9506

Giant strides"

8445

Gillboxar

2208

Gin

1211

Ginseng (rot)

1302

Ginseng, extrakt därav

2106

Ginseng, s.k. ginsengte

0603

Ginst (snittblommor)

5303

Ginst, utg. bastfibrer

1404

Ginst, obearbetad stjälk

2519

Giobertit

2520

Gips, bränd

3407

Gips, för dentalt bruk

6809

Gips, varor därav

3005

Gipsbindor

3407

Gipspreparat för dentalt bruk

2520

Gipssten

9014

Girindikatorer

9405, 9505

Girlanger

9207

Gitarrer, elektroniska etc.

9202

Gitarrer, andra

8475

Gjutbord för spegelglas

8480

Gjutformar för metall, glas etc.

8480

Gjutmodeller av trä etc.

8454

Gjutskänkar

0601

Gladiolus, rötknölar

0603

Gladiolus, snittblommor

3809

Glansmedel för textilindustrin

3207

Glas, i form av pulver, korn eller flingor

7016

Glas, cellglas

7007

Glas, härdat eller laminerat

7009

Glas, metallbelagt (speglande)

7004

Glas, planglas, obearbetat, draget eller blåst

7003

Glas, planglas, obearbetat, gjutet eller valsat

7005

Glas, planglas, ytslipat eller ytpolerat

7006

Glas, planglas, bearbetat på annat sätt

7003

Glas, profilglas, även försett med ett absorberande eller reflekterande skikt

7020

Glas, till termosflaskor etc.

7015

Glas, till ur, solglasögon etc.

7001

Glasavfall

8205

Glasblåsarpipor av oädel metall

7019

Glasfibrer och varor därav

3208

Glasfärger, beredda

7015

Glasglober, ihåliga, samt segment därav

7011

Glashöljen till elektriska lampor etc.

70 kap.

Glaskeramiska material

7001

Glasmassa

9706

Glasmålningar, antika

7016

Glasmålningar, andra

8205

Glasmästardiamanter

7010

Glasproppar

3405

Glasputsmedel

7018

Glaspärlor till halsband etc.

9111

Glasringar, till ur enligt nr 9101 eller 9102

9112

Glasringar, till urfoder

4806

Glassin

8205

Glasskärare av oädel metall, med skärtrissor

8205

Glasskärningsverktyg av oädel metall

1806, 1901,
2106

Glassmassa

1806, 1901,
2106

Glasspasta

1806, 1901,
2106

Glasspulver

7002

Glasstavar

2105

Glassvaror

7016

Glastärningar och glasbitar för mosaikarbeten

7019

Glasull och varor därav

3207

Glasyrmassa, icke frittad

7001

Glasyrmassa, annan

7014

Glasvaror för signaleringsändamål

9004

Glasögon

9003

Glasögon, bågar och infattningar därtill

4202

Glasögonetuier

7113

Glasögonfodral, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

4202

Glasögonfodral, andra, med undantag av sådana av flätningsmateriel

9001

Glasögonglas, av glas, optiskt bearbetade

7015

Glasögonglas, av glas, andra

9001

Glasögonglas, av annat material än glas, utg. optiska element

9004

Glasögonglas, av annat material än glas, andra

9001

Glasögonlinser

9018

Glasögonlådor med linser för synprovning

9003

Glasögonskalmar

4202

Glasögonväskor

8437

Glattvalsstolar till maskiner för kvarnindustrin

2530

Glauberit

2833

Glaubersalt

3504

Gliadiner

8801

Glidflygplan

8302

Glidknappar av oädel metall

8483

Glidlager

8302

Glidringar av oädel metall, till gardiner etc.

8484

Glidringstätningar

7302

Glidskenor, av järn eller stål, för elektriska spårvägar

8302

Glidskenor, av oädel metall, till skjutdörrar etc.

8416

Glidskenor, till mekaniska rostar

3926

Glidskydd till möbler, av plast

2525

Glimmer, obearbetad

6814

Glimmer, bearbetad och varor därav

2525

Glimmeravfall

8532

Glimmerkondensatorer

2525

Glimmerpulver

3207

Glitter, glaspulver

9505

Glitter, utg. julgransprydnader

9023

Glober, jord- och himmels-, i relief, även tryckta

4905

Glober, jord- och himmels-, tryckta, även med inmonterad belysning

7015

Glober, jord- och himmels-, av glas, för tillverkning av urglas etc.

9405

Glober, jord- och himmels-, utg. delar till belysningsarmatur. etc.

9405

Globhållare

3003, 3004

Globininsulin, beredd

9405

Globlampor

3504

Globuliner

2937

Glukagon

2937

Glukokortikoider

2932

D-glukonolakton

2918

Glukonsyra samt salter och estrar därav

1702

Glukos

2940

Glukosfosfater

3507

Glukosisomeras

2918

Glukosmonokarboxylsyra

2932

Glukuronolakton

2932

Glukuronsyralakton

2924

Glutamin

2922

Glutaminsyra och salter därav

3504

Gluteliner

1109

Gluten

3506

Gluten, berett till lim

3809

Gluten, berett till appreturmedel för textilindustrin

1905

Glutenbröd

3506

Glutenlim

2925

Glutetimid

3503

Glutinlim


Glycerin: se Glycerol

3401

Glycerintvål

2920

Glyceroborsyra

2919

Glycerofosforsyror

3003, 3004

Glycerol (glycerin), som medikament eller försedda med farmaceutiska ämnen

33 kap.

Glycerol (glycerin), parfymerad eller försatt med kosmetiska ämnen

2844

Glycerol (glycerin), radioaktiv

2905

Glycerol (glycerin), med en renhet av minst 95 %

1520

Glycerol (glycerin), annan, även syntetisk

2915

Glycerolacetat

1522

Glycerolbeck

1520

Glycerollut

2909

Glycerolmono(2-etoxifenyl)eter

2909

Glycerolmono(2-metoxifenyl)eter

2920

Glyceroltrinitrat

1520

Glycerolvatten

2922

Glycin

3504

Glycinin

2938

Glycyrrhizater

2938

Glycyrrhizin

3913

Glykogen

2922

Glykokoll

2905

Glykol

2912

Glykolaldehyd

2915

Glykolstearat

1702

Glykos

2938

Glykosider

2940

Glykosider, icke naturliga

9706

Glyptikarbeten, antika

8205

Glättjärn

3809

Glättmedel, beredda

9010

Glättningsapparater, för fotografiskt bruk

8540

Glödkatodrör

8539

Glödlampor

8536

Glödlampshållare

7321

Glödpannor, icke elektriska, av järn eller stål

6909

Glödskepp av keramiskt material, inte eldfasta

2619

Glödspån

5908

Glödstrumpor och glödstrumpsväv, rundstickad

9025

Glödtrådspyrometrar, optiska

8511

Glödtändstift

9030

GM-räknare

2516

Gnejs

1902

Gnocchi, även kokade

1211

Goapulver

9706

Gobelänger, antika

5805

Gobelänger, andra

8609

Godsbehållare

8428

Godselevatorer

8428

Godstransportörer

8606

Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar

9506

Golfbollar

9506

Golfklubbor


8708          

Golv, till bilar, traktorer etc.

8714

Golv, till trehjuliga cyklar, sidvagnar eller fordon för sjuka eller rörelsehindrade

5904

Golvbeläggning, av textilbotten med överdrag eller beläggning

5704

Golvbeläggning, andra, av textilmaterial, av filt

5701

Golvbeläggning, andra, av textilmaterial, knuten

5703

Golvbeläggning, andra, av textilmaterial, tuftad

5702

Golvbeläggning, andra, av textilmaterial, vävd

5705

Golvbeläggning, andra, av textilmaterial, annan

4811

Golvbeläggningsmaterial, med botten av papper eller papp, även med impregnering av asfalt etc.

4008, 4016

Golvbeläggningsmaterial, av mjukgummi

3918

Golvbeläggningsmaterial, av plast, även självhäftande

4504

Golvbeläggningsmaterial, av presskork

8509

Golvbonare, elektromekaniska

8414

Golvfläktar

9405

Golvlampor

8708

Golvmattor (andra än av textilmaterial eller mjukgummi), till motorfordon, avpassade

6810

Golvplattor, av cement, betong eller konstgjord sten

6902

Golvplattor, av keramiskt material, eldfasta

6907

Golvplattor, av keramiskt material, andra,

4008

Golvplattor, av mjukgummi

6807

Golvplattor, av naturasfalt etc.

4504

Golvplattor, av presskork

3405

Golvpolermedel

1404

Gomutifibrer

8807

Gondoler till ballonger och luftfartyg

9206

Gonggonger, utg. musikinstrument

8306

Gonggonger, andra, av oädel metall

9015

Goniometrar, för lantmäteri

9031

Goniometrar, andra, optiska

7103

Goshenit

3213

Gouachefärger för konstnärs- och skolbruk etc. i småförpackningar

9701

Gouacher

9017

Gradskivor

3801

Grafit, kolloidal, halvkolloidal

3801

Grafit, konstgjord

2504

Grafit, naturlig

2710, 3403

Grafit, suspenderad i petroleumoljor eller bituminösa mineral

6815

Grafit, varor av naturlig eller konstgjord grafit

3801

Grafitpreparat

9114

s.k. Grahamgångar, till urverk

2941

Gramicidiner

8519

Grammofoner, elektriska

8523

Grammofonskivor, kommersiella

3201

Gran, garvämnesextrakt därav

2513

Granat, naturlig, utg. slipmedel

7103

Granat, ädelsten

9306

Granater

9306

Granatkartescher

1301

Granatschellack

0810

Granatäpplen, färska

2515

Granit, obearbetad, belgisk eller flandrisk

2516

Granit, annan

6801, 6802

Granit, varor därav

0602

Granplantor

7202

Granulat, av ferrolegeringar

8105

Granulat, av kobolt

7205

Granulat, av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål

8001

Granulat, av tenn

2009

"Grape honey"

2009

"Grape sugar

2009

Grapefruktsaft

0805

Grapefrukt, färsk eller torkad

3301

Grapefruktsolja

4909

Gratulationskort

8522

Gravernålar för ljudupptagningsapparater

9023

s'Gravesandes ring

9015

Gravimetrar

6810

Gravstenar, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Gravstenar, av naturlig monument- eller byggnadssten

8205

Gravsticklar av oädel metall

9706

Gravyrer, med en ålder av över 100 år

9702

Gravyrer, andra

2530

Greenockit

5007

Grenadin

5004

Grenadinsilkegarn

7307

Grenrör av järn eller stål

8201

Grepar, av oädel metall

4417

Grepar, av trä

9209

Greppbräden till stränginstrument

2301

Grevar

8541

Gridistorer

9609

Grifflar

7321

Grillar för hushållsbruk, icke elektriska, av järn eller stål

8516

Grillar för hushållsbruk, elektriska

9018

Grimmor, för obstetriskt bruk

4201

Grimmor, andra

7308

Grindar av järn eller stål

9405

Grindlampor

8431

Gripskopor

8431

Griptänger

1104

Groddar av spannmål

0208

Grodlår, färska, kylda eller frysta

0106

Grodor

8436

Groningsapparater

3808

Groningshindrande medel i detaljhandelsemballage eller som preparat etc.

6212

Grossessgördlar av textilmaterial

7103

Grossular

2517

Grus för inblandning i betong etc.

9027

Gruvgasdetektorer

9015

"Gruvkompasser"

8513

Gruvlampor, bärbara, elektriska

9405

Gruvlampor, andra

8425

Gruvspel

8606

Gruvvagnar för järnvägar eller spårvägar

1903

Gryn, av arrowrot

1903

Gryn, av maniokstärkelse

1903

Gryn, av salep

1103, 1104

Gryn, av spannmål

1903

Gryn, av tapioka-, sago-, potatis- eller annan stärkelse

7321

Grytlappshållare av järn eller stål

8516

Grytor, för hushållsbruk, elektriska

7013

Grytor, andra, av glas

7323

Grytor, andra, av järn eller stål

6912

Grytor, andra, av andra keramiska material än porslin

3824

"Grå oxid"

1211

Gråbo (rot)

4805

Grålumppapper och grålumppapp

0401

Grädde, inte koncentrerad och inte försedd med socker eller annat sötningsmedel

0402

Grädde, koncentrerad eller försedd med socker eller annat sötningsmedel

0403

Grädde, fermenterad eller syrad

0401

Grädde, rekonstituerad

0403

Gräddfil, även smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

7323

Gräddkannor av järn eller stål

8205

Gräddvispar av oädel metall

8701

Gränsletraktorer

8426

Grensletruckar

6810

Gränsstenar, av cement, betong eller konstgjord sten

6802

Gränsstenar, av naturlig monument- eller byggnadssten

8536

Gränsströmbrytare

1401

Gräs, för flätningsändamål

1211

Gräs, för framställning av parfymeringsmedel eller för farmaceutiskt bruk

0604

Gräs, för prydnadsändamål

1209

Gräsfrön

8201

Gräsknivar

0703

Gräslök, färsk eller kyld

1404

Gräsrötter

8201

Grässaxar

8431

Grävskopearmar

8431

Grävskopor för grävmaskiner

2530

Grönjord

0704

Grönkål, färsk eller kyld

0406

Grönmögelost

4415

Grönsakslådor av trä

0709

Grönsaker, färska eller kylda

0710

Grönsaker, frysta (även ångkokade eller kokade i vatten)

0712

Grönsaker, torkade

0711

Grönsaker, tillfälligt konserveradet.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten etc.

2001

Grönsaker, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2004

Grönsaker, frysta, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2005

Grönsaker, inte frysta, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2009

Grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol

2208

Grönsakssaft, med tillsats av alkohol och med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent

8210

Grönsaksskalare, mekaniska

8205

Grönsaksskärare, handverktyg, av oädel metall

8210

Grönsaksskärare, handdrivna, mekaniska

2909

Guaietolin

2909

Guaifenesin

2916

Guajacylacetat

1301

Guajakharts

2909

Guajakol

1211

Guajakträd (ved)

3301

Guajakträolja

2925

Guanidiner

3101

Guano

1211

Guapiträd (bark) (kocillanabark)

0708

Guarfrön, färska eller kylda

0713

Guarfrön, torkade

0804

Guava, färsk eller torkad

5303

Guaxima

4001

Guayulegummi

9503

"Gubben i lådan"

3301

Guineapepparoleoresin

1404

Gulbär

3203

Gulbär, färgämnen och färgämnesextrakter därav

7108

Guld, obearbetat, även platinerat

7111

Guld, med plätering av platina, obearbetat

2844

Guld, radioaktivt

2843

Guld, kolloidalt

2843

Guldamalgamer

3215

Guldbläck

2843

Guldcyanid

2843

Guldföreningar

2824

Guldglete

2843

Guldhydroxid

2843

Guldklorid

7108

Guldkopparlegeringar

7108

Guldkopparnickellegeringar

7108

Guldlegeringar

7108

Guldnickellegeringar

2843

Guldoxid

7110

Guldplatinalegeringar

7108

Guldsilverkopparlegeringar

7108

Guldsilverlegeringar

7110

Guldsilverpalladiumkopparlegeringar

0504

Guldslagarhinna, obearbetad

4206

Guldslagarhinna, annan

7114

Guldsmedsvaror av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9706

Guldsmedsvaror, antika

2843

Guldsulfid

2830

Guldsvavel

2616

Guldtellurid

1207

Gulltravfrön

1404

Gulträ

3203

Gulträ, färgämnen och färgämnesextrakter därav

1404

Gulved, ungersk (trä)

0709

Gumbo, färsk eller kyld

8443

Gummeringsapparater utg. hjälpapparater till tryckmaskiner

1301

Gummi arabicum

40 kap.

Gummi, expanderat

1301

Gummi, indiskt

4005

Gummi, ovulkat, med inblandning av kimrök eller kiseldioxid

4005

Gummi, ovulkat, med inblandning av tillsatsämnen

40 kap.

Gummi, poröst

3405

Gummi, poröst, impregnerat,överdraget eller belagt med puts- eller polermedel

1301

Gummiarter, naturliga

3506

Gummiarter, behandlade med svavelsyra

9602

Gummiarter, varor därav, gjutna eller formade

4016

Gummiband av mjukgummi

89 kap.

Gummibåtar

89 kap.

Gummiflottar

4001

Gummigranulat, reagglomererat

1301

Gummigutta

4015

Gummigördlar av mjukgummi

1301

Gummihartser, naturliga

4001

Gummilatex, naturlig, förvulkad

4005

Gummilatex, med inblandning av tillsatsämnen

4005

Gummilösningar

4003

Gummiregenerat

9010

Gummirullar, för fotografiskt bruk

9019

Gummirullar, för massage

40 kap.

Gummivaror

9506

Gungbräden

9503

Gunghästar

9508

Gungor, för nöjesfält etc.

9506

Gungor, för lekplatser

9401

Gungstolar

8541

Gunneffektkomponenter

3003

Gurgelvatten

0910

Gurkmeja

3301

Gurkmejaoleoresin

3203

Gurkmejarot, färgämnen och färgämnesextrakter därav

0707

Gurkor, färska eller kylda

0711

Gurkor, tillfälligt konserveradet.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten etc.

2001

Gurkor, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

1211

Gurkört (stofferblomma) (stjälk och blomma)

8439

Guskvalsar

5006

Gut

4206

Gut (katgut) icke steril, för kirurgisk användning

4001

Guttaperka

9506

Gymnastikhästar

9506

Gymnastikklubbor

9506

Gymnastikredskap

9506

Gymnastikutrustning

8702

Gyrobussar

9014

Gyrohorisonter

9014

Gyrokompasser

9014

Gyrolotsar

9014

Gyromagnetkompasser

9306

Gyroskop till torpeder

8479

Gyrostabilisatorer, för fartyg etc.

90 kap.

Gyrostabilisatorer, för instrument

9015

Gyroteodoliter

9003

Gångjärn, till glasögonbågar

8302

Gångjärn, andra, av oädel metall

9114

Gångpartier för verk till fick- eller armbandsur

9114

Gångrullar för verk till fick- eller armbandsur

9114

Gångsegment för verk till fick- eller armbandsur

8425

Gångspel

0207

Gåslever, även fet, färsk, kyld eller fryst

1602

Gåsleverpastej

8207

Gängbackar

8459

Gängenheter för metallbearbetning

8466

Gänghuvuden, självöppnande

8205

Gängkloppor

8207

Gängsnitt

8207

Gängtappar

8205

Gängverktyg

0105

Gäss

31 kap.

Gödselmedel

8432, 8716

Gödselspridare

9021

Gördlar, medicinsk-kirurgiska

6212

Gördlar, andra, av textilmaterial

7206

Göt, av järn eller olegerat stål

7224

Göt, av legerat stål

7218

Göt, av rostfritt stål

6903

Götkokiller, av keramiskt material, eldfasta

8454

Götkokiller, andra


Meny