Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Register till FAHS och Tulltaxan (Index/ordlistan)


3301

Labdanumresinoid

7017

Laboratorieartiklar, av glas

6903

Laboratorieartiklar, av keramiskt material, eldfasta

6909

Laboratorieartiklar, av keramiskt material, andra

7115

Laboratorieartiklar, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8705

Laboratoriebilar

9403

Laboratoriebänkar

8906

Laboratoriefartyg

9604

Laboratoriesiktar

6909

Laboratorieskålar av keramiskt material

8514

Laboratorieugnar, elektriska

8417

Laboratorieugnar, icke elektriska

7103

Labradorit

9508

Labyrinter för nöjesfält etc.

3203

Lac-dye

3203

Lac-lac

3814

Lackborttagningsmedel, beredda

3210

Lacker, klara

3210

Lacker, pigmenterade

3208

Lacker, klara eller pigmenterade, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium

3209

Lacker, klara eller pigmenterade, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium

3506

Lacker, lämpliga för användring som lim eller klister, i detaljhandelsförpackningar vägande
högst 1 kg

3824

Lacker, stencillack i detaljhandelsförpackningar

4114

Lackläder och laminerat lackläder

3203

Lackmus

2710

Lacknafta

2204

Lacryma christi

1702

Laevulos, kemiskt rent

7116

Lager, av agat, för vågar

8483

Lager, glid-

8482

Lager, kul-, rull- och nål-

8708

Lager, till bilar, traktorer etc.

0910

Lagerblad

3301

Lager(blad)oleoresin

3301

Lagerbladsolja

8607

Lagerboxar till lok etc. 

3301

Lagerbärsolja

8483

Lagerhus

3301

Lagerkörsvatten

7106

Lagermetaller

4818

Lakan, av papper

6302

Lakan, av textilmaterial

1704

Lakritsextrakt, innehållande mer än 10 viktprocent sackaros eller föreliggande som konfektyrer,
oavsett sockerhalten

1302

Lakritsextrakt, annat

1211

Lakritsrot (rötter)

3502

Laktalbumin

2933

Laktamer

2933

Laktimer

2940

Laktitol

7017

Laktobutyrometrar av glas

9025

Laktodensimetrar

2936

Laktoflavin

2919

Laktofosfater

2937

Laktogent hormon

9025

Laktometrar

2932

Laktoner

2926

Laktonitril

1702

Laktos

8708

Lameller till kopplingar för bilar, traktorer etc.

8708

Lamellkopplingar till bilar, traktorer etc.

8428

Lamelltransportörer

3006

Laminaria och laminariastift, sterila

1212

Laminaria och laminariastift, andra

0204

Lammkött, färskt, kylt eller fryst

9405

Lampetter

9405

Lampglas

8536

Lamphållare

8714

Lamphållare till motorcyklar, cyklar eller rullstolar

8545

Lampkol

7114

Lampor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

9706

Lampor, antika

8539

Lampor; båg-, metalltråds-

8513

Lampor, bärbara, elektriska

8539

Lampor, gasurladdnings- och glöd-

8512

Lampor, för cyklar eller motorfordon, elektriska

8539

Lampor, för medicinskt bruk

8539

Lampor, för ultraviolett eller infrarött ljus

8539

Lampor, halogen- och metallhalogenid-

9405

Lampor, andra, även vattentäta

8475

Lampsammansättningsmaskiner

2803

Lampsvart

8531

Lamptablåer, elektriska

0306

Languster, levande, färska, kylda etc.

1605

Languster, beredda eller konserverade

7308

Landgångar av järn eller stål

9306

Landminor

9507

Landningshåvar

8807

Landningsskidor till luftfartyg

8807

Landningsställ till luftfartyg

0106

Landsköldpaddor

8906

Landstigningsbåtar

8710

Landstigningsfordon

1505

Lanolin

3003, 3004

Lanolin, med tillsats av medicinska ämnen

33 kap.

Lanolin, med tillsats av välluktande ämnen

9307

Lansar

9018

Lansetter

2805

Lantan

2805

Lantanider

9015

Lantmäteriinstrument

7103

Lapis lazuli

2843

Lapis

7103

Lapis, ädelsten

30 kap.

Lapispennor

1503

Lard stearin

1503

Lardolja

9018

Laryngoskop

1902

Lasagne, även kokt

8906

Lasarettsfartyg

8541

Laserdioder

9001, 9002

Laserkristaller

9001, 9002

Laserlinser

9013

Laserrör

9013

Laserpekare

8519

Laserskivspelare

9001, 9002

Laserspeglar

8901

LASH-fartyg

9013

Lasrar (laser)

8428

Lastapparater, mekaniska

8429

Lastare, självgående

8704

Lastbilar

8901

Lastfartyg

8608

Lastmallar för järnvägar

4415

Lastpallar av trä

4001

Latex, elektropositiv

44 kap.

Lauan, vit

2912

Laurylaldehyd

3823

"Laurylalkohol", utg. blandning av mättade fettalkoholer

2905

Laurylalkohol

2516

Lava

7103

Lavaglas

3301

Lavandin

1404

Lavar, för färgning eller garvning

0604

Lavar, för prydnadsändamål

1211

Lavar, för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning etc.

1404

Lavar, andra

7324

Lavemangskannor, av järn eller stål

6912

Lavemangskannor, av andra keramiska material än porslin

3924

Lavemangskannor, av plast

1211

Lavendel (blomma och ört)

3301

Lavendelolja

9305

Lavetter

7324

Lavoarserviser av järn eller stål

6912

Lavoaruppsättningar av andra keramiska material än porslin

2844

Lawrencium

0305

Lax, torkad, saltad eller rökt

7103

Lazulit

7103

Lazurit

8454

LD-konvertrar

3901

LD-polyeten, linjär (LLDPE)

3901

LD-polyeten (LDPR)

2923

Lecitiner

8410

Ledapparater till hydrauliska turbiner

7315

Ledbultkätting av järn eller stål

9021

Leder, konstgjorda 

2853

Ledningsförmågevatten

6906

Ledningsrör av keramiskt material

7306

Ledningsrör, elektriska, av järn eller stål

8483

Ledrullar för styrning av drivremmar

7016

Ledstångskulor av glas

8302

Ledstänger till karosserier

3606

Legeringar, pyrofora

0106

Lejon

9403

Lekhagar (för småbarn)

9503

Leksaker

9503

Leksaksballonger

9503

Leksaksdrakar

9503

Leksaksflygmaskiner

9503

Leksaksfordon

9503

Leksaksgevär

9503

Leksakskulor

9503

Leksakskulramar

9503

Leksaksmotorer, icke elektriska

9503

Leksaksmöbler

9503

Leksakspistoler

9503

Leksakssparbössor

9503

Leksakssportutrustning, även i satser

9503

Leksakssymaskiner

9503

Leksakstryckerier

9503

Leksakståg

9021

Lemmar, konstgjorda

2202

Lemonader

3301

Lemongrasolja

2530

Lepidolit

3802

Lera, aktiverad

6806

Lera, expanderad samt varor därav

2530

Lera, utgörande jordpigment

2508

Lera, annan

9506

Lerduvekastare

9506

Lerduvor

2818

Lerjord

2818

Lerjordshydrat

6806

Leror, expanderade

2508

Lersubstanser, naturliga

2922

Leucin

2529

Leucit

2841

Leukonin

2937

Levarterenol

3001

Lever, torkad, för organoterapeutiskt bruk

3 kap.

Lever, av fisk, ätbar

1604

Lever, av fisk, ätbar, beredningar därav

0510

Lever, av fisk, oätlig, för beredning av farmaceutiska produkter

0207

Lever, ätbar, av fjäderfä enligt nr 0105, färsk, kyld eller fryst

0206

Lever, ätbar, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får etc.färsk, kyld, eller fryst

0208

Lever, av andra djur, ätbar, färsk, kyld, eller fryst

16 kap.

Lever, av andra djur, ätbar, beredd eller konserverad

0510

Lever, av andra djur, oätlig, för beredning av farmaceutiska produkter

9018

Leverhakar

2937

Levotyroxin

4901

Lexikon

8201

Liar

1404

Libidibi

3301

Libstickeoleoresin

3507

Ligaser

9403

Liggmöbler

9402

Liggstolar för narkos

8715

Liggvagnar för barn

8540

Lighthouserör

3913

Ligninplaster

3804

Ligninsulfonater

2702

Lignit

3404

Lignitvax, erhållet genom kemisk modifiering av naturliga vaxer

2712

Lignitvax, annat

9017

Likare, avsedda att hållas i handen, för längdmätning

9031

Likare, andra

8703

Likbilar

8302

Likkistbeslag av oädel metall

4421

Likkistor av trä

8504

Likriktare

8540

Likriktarrör

8501

Likströmsgeneratorer

9028

Likströmsmätare

8504

Likströmsomformare

8214

Liktornsskärare

8716

Likvagnar

2208

Likörer

7114

Likörserviser av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

0601

Liljekonvaljerotknölar

3506

Lim, i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

3503

Lim, andra slag, animaliska

3501

Lim, andra slag, kasein-

3505

Lim, andra slag, på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3006

Lim, andra slag, sterila, för kirurgiskt bruk

3506

Lim, andra slag, andra, beredda

0708

Limabönor, färska eller kylda

3203

Limaträ,färgämnen och färgämnesextrakter därav

44 kap.

Limba

0805

Limefrukter, färska eller torkade

3301

Limeolja

3210

Limfärger

8205

Limknektar

9015

Limnigrafer

8465

Limningsmaskiner för träbearbetning etc.

3809

Limningsmedel

2902

Limonen

2601

Limonit

8703

Limousiner

4418

Limträ av trä

5303

Lin, indiskt

5305

Lin, nyzeeländskt

5301

Lin, annat, oberett eller berett, men inte spunnet

1211

Linaloe (ved)

3301

Linaloeolja

2905

Linalool

2915

Linalylacetat

2916

Linalylbensoat

2915

Linalylformiat

8428

Linbanor

1211

Lind (blommor och blad)

1401

Lindbast

3301

Lindblomvatten

8419

Linde-apparater

0602

Lindplantor


3005

Linfrödegar

1204

Linfrön

0811

Lingon, frysta

0810

Lingon, färska

3003

Liniment

9017

Linjaler, graderade

9031

Linjaler, optiska

8805

"Link trainer"

9303

Linkastningsapparater

4814

Linkrustatapeter

2605

Linneit

6208

Linnen av annat textilmaterial än trikå, för kvinnor eller flickor

9403

Linneskåp

2916

Linolensyra, kemiskt definierad

3823

Linolensyra, annan

4811

Linoleummattor av papper eller papp

5904

Linoleummattor av textilmaterial

8451

Linoleumtillverkningsmaskiner

1515

Linolja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

1518

Linolja, polymeriserad

1518

Linolja, torkande

2916

Linolsyra samt salter och estrar därav

3823

Linolsyra, annan

7614

Linor, av aluminium

7806

Linor, av blyfibrer eller blysträngar

7312

Linor, av järn- eller ståltråd

7413

Linor, av koppar

5607

Linor, av textilmaterial

1518

Linoxyn

0708

Linser, färska eller kylda

0713

Linser, utgörande livsmedel, torkade etc.

7014

Linser, av glas, inte optiskt bearbetade

9002

Linser, av glas, optiskt bearbetade, monterade

9001

Linser, av glas, optiskt bearbetade, omonterade

9002

Linser, av andra material än glas, monterade

9001

Linser, av andra material än glas, omonterade

9018

Linser, i satser, för provning av synförmågan

8483

Linskivesvänghjul

8483

Linskivor

8464

Linsågar för bearbetning av sten, keramiska produkter etc.

8479

Lintillverkningsmaskiner

1521

Linvax

2937

Liotyronin

3507

Lipas

2922

Lisadimat

6810

Lister av cement, betong eller konstgjord sten

8473

Listförare för adresseringsmaskiner

0810

Litchiplommon, färska

2824

Lithargyrum

2805

Litium

2845

Litium 6 och 7 (isotoper) samt föreningar därav

2915

Litiumacetat

2918

Litiumcitrat

3824

Litiumfluorid, odlade kristaller därav, vägande minst 2,5 g per st.

2530

Litiumglimmer

2825

Litiumhydroxid

2827

Litiumjodid

2836

Litiumkarbonater

2825

Litiumoxid

9702

Litografier

2530

Litografiska stenar, obearbetade

8442

Litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål

3206

Litopon

4503

Livbojar, av naturkork

7020

Livbojar, av glas

8903

Livbåtar, framdrivna med åror

8906

Livbåtar, andra

7020

Livbälten, av glas

6307

Livbälten, andra

9018

Livmoderssprutor

0206

Livmödrar, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får etc., färska, kylda eller frysta

3604

Livräddningsraketer

8476

Livsmedelsautomater

1806

Livsmedelsberedningar, innehållande kakao

1901

Livsmedelsberedningar, baserade på mjöl etc., inte innehållande mindre än 40 viktprocent kakao

1904

Livsmedelsberedningar, erhållna genom svällning eller rostning av av spannmål etc. 

2104

Livsmedelsberedningar, homogeniserade, sammansatta

1904

Livsmedelsberedningar, erhållna genom orostade spannmålsflingor eller blandningar därav och rostade spannmålsflingor eller svällda spannmål

2106

Livsmedelsberedningar, andra

8708

Ljuddämpare, till bilar, traktorer etc.

8714

Ljuddämpare, till motorcyklar eller rullstolar

9305

Ljuddämpare, till vapen

8518

Ljudförstärkningsanläggningar, elektriska, bestående av mikrofoner, tonfrekvensförstärkare och högtalare

8523

Ljudinspelade artiklar

8519

Ljudinspelningsapparater,

8519

Ljudinspelningsapparater, kombinerade ljudinspelnings- och ljudåtergivningsapparater

6806

Ljudisolerande eller ljudabsorberande bl av mineraliska ämnen

8523

Ljudkassettband

9010

Ljudkontrollanordningar och ljudkopieringsapparater för kinolaboratorier

8512

Ljudsignalapparater (elektriska),för cyklar eller motorfordon

8531

Ljudsignalapparater (elektriska), andra än enligt nr 8512 eller 8530

9208

Ljudsignalredskap (t.ex. visselpipor)

8519

Ljudåtergivningsapparater

8519

Ljudåtergivningsapparater, kombinerade ljudinspelnings- och ljudåtergivningsapparater

0603

Ljung (snittblommor)

3604

Ljus, magiska, romerska

3406

Ljus, andra

8514

Ljusbågsugnar

9027

Ljushetsmätare

9405

Ljushållare

9405

Ljuskronor

3703

Ljuskopieringspapper

9706

Ljus, antika

7114

Ljus, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

8471

Ljuspenna (utg. datordel)

9013

Ljussignalapparater för optisk signalering

8512

Ljusskyltar, för taxibilar, polisbilar etc.

9405

Ljusskyltar, andra

7114

Ljusstakar, av ädel metall eller av metall m plät av ädel metall

9405

Ljusstakar, andra

8512

Ljustrianglar, elektriska, för fordon med släpvagnar

1211

Lobelia (örter och blommor)

8413

Lobrotorpumpar

7010

Lock, av glas

7323

Lock, av järn eller stål, till hushållsartiklar

4823

Lock, av papper eller papp, till syltburkar

3922

Lock, av plast, till toalettstolar

3923

Lock, av plast, andra

8309

Lock, av oädel metall

8007

Lock, av tenn

8507

Lock, till ackumulatorer

8434

Lock, till mjölkningsmaskiner

9209

Lock, till musikinstrument

8714

Lock, till reservhjul för skotrar

9617

Lock, till termosflaskor e.d.

6704

Lockar, utg. perukmakeriarbeten

9507

Lockfåglar för jakt

9208

Lockpipor

8516

Locktångsvärmare, elektriska

8205

Locktänger

7806

Lod av bly, till ur

9114

Lodhylsor till urverk

9015

Lodmått, upprullbara, för gruvschakt

9014

Lodningsutrustning

0811

Loganbär, frysta

0810

Loganbär, färska

9014

Loggar

8601

Lok, elektriska

8602

Lok, andra

8402

Lokångpannor

0810

"Longans", färska

9004

Lornjetter

8906

Lotsbåtar

9508

Lotteristånd

4911

Lottsedlar

44 kap.

Louro

8402

Luckor, till vattenrör för ånggeneratorer

7325

Luckor, andra, av järn eller stål, för avlopps- och vattenledningar

7321

Luckor, andra, till icke elektriska spisar

7308

Luckor, andra, andra

1404

s.k. Luffasvamp 

4602

Luffasvamp, varor därav

2853

Luft, flytande eller komprimerad

8415, 8479

Luftavfuktningsapparater

8414

Luftcentrifugalpumpar

88 kap.

Luftfartyg

8415, 8424, 8479

Luftfuktningsapparater

8404

Luftförvärmare

8544

Luftkablar

8414

Luftkompressorer

8415

Luftkonditioneringsapparater

6306

Luftkuddar

4014

Luftkuddar av mjukgummi, för sjukvård

4016

Luftkuddar av mjukgummi, andra

8901

Luftkuddefarkoster

86 kap.

Luftkuddefordon, konstruerade för färd på spårbanor (svävtåg)

87 kap.

Luftkuddefordon, konstruerade för färd över land, eller både för färd över land och vatten

8544

Luftledningar, isolerade

8428

Luftlinbanor

9209

Luftlådor till orglar

4016

Luftmadrasser, av mjukgummi

6306

Luftmadrasser, av textilmaterial

8414

Luftpumpar

8421

Luftrenare till förbränningsmotorer

8437

Luftseparatorer

8801

Luftskepp

8807

Luftsäckar till ballonger

7322

Lufttrummor till luftvärmare eller varmluftsfördelare, av järn eller stål

7322

Luftvärmare av järn eller stål

9301

Luftvärnspjäser

7326

Luftväxlingsventiler av järn eller stål, icke mekaniska

6001

Luggvaror

5801

Luggvävnader, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806

3303

Luktvatten

1211

Luktviol (rot och torkad blomma)

3301

Luktviololja

3302

Luktämnesblandningar

3206

Luminoforer, oorganiska

3204

Luminoforer, syntetiska organiska

2906

Lumisterol

8541

Lumistorer

5202

Lump, riven, av bomull

5303

Lump, riven, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål

5305

Lump, riven, av kokosfibrer, manillahampa, rami eller andra vegetabiliska textilfibrer

5505

Lump, riven, av konstfibrer

5301

Lump, riven, av lin

5302

Lump, riven, av mjukhampa

5003

Lump, riven, av natursilke

5305

Lump, riven, av sisal eller av textilfibrer från växter av släktet Agave

5104

Lump, riven, av ull eller av fina eller grova djurhår

6310

Lump, inte riven

0206

Lungor, ätbara, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får etc., färska, kylda eller frysta

1214

Lupiner

1209

Lupinfrön

9018

Lupper, för ögonundersökning

9013

Lupper, andra

1210

Lupulin

1214

Lusern och lusernmjöl

1209

Lusernfrön

2811

Lustgas

2937

Luteiniserande hormon

2937

Luteinostimulin

2937

Luteotropin

2844

Lutetium, anrikat på sin radioaktiva isotop

2805

Lutetium, annat

3214

Luting wax

9015

Lutningsmätare

9031

Lutningsmätlinjaler

9031

Lutningsvinkelmätare

9202

Lutor

5804

Luxeuil-spetsar

9027

Luxmetrar

4810

LWC-papper

4001

LV-gummi

3507

Lyaser

9508

Lyckohjul

2530

Lydit

8425

Lyftblock

8505

Lyftdon, elektromagnetiska

8426

Lyftkranar

8433

Lyftmekanismer till räfsor

8425

Lyftplattformar för bilverkstäder

8427

Lyfttruckar

8431

Lyftskopor

5609

Lyftstroppar av garn, surrningsgarn, tågvirke etc.

9405

Lykthus

9505

Lyktor, kulörta


Lyktor: se Lampor

2937

Lynestrenol

8419

Lyofilisationsapparater

8907

Lysbojar

8541

Lysdioder

9306

Lysgranater

2933

Lysidin

2922

Lysin

3207

Lysterfärger, flytande

9006

Lådkameror

4415

Lådor av trä

3006

Lådor, med utrustning för första förband

8529

Lådor, för apparater enligt nr 8525- 8528

4819

Lådor, andra, av papper eller papp

3923

Lådor, andra, av plast

8205

Lådöppnare

8514

Lågfrekvensinduktionsugnar

2704

Lågtemperaturkoks

8414

Lågtryckskompressorer

0904

Långpeppar

1211

Långpeppar, rötter därav

8301

Lås av oädel metall, även elektriska

8301

Låshus

8301

Låskappor

8301

Låskolvar

7318

Låsmuttrar av järn eller stål

8301

Låspipor

6805

Läder, belagt med slipmedel

4115

Läder, konst-, innehållande läder eller läderfibrer

4114

Läder, lack-

4114

Läder, metalliserat

4107, 4112,
4113

Läder, pergament

4114

Läder, sämsk-

4105

Läder, annat, av får och lamm

4106

Läder, annat, av get och killing

4104

Läder, annat, av nötkreatur, andra oxdjur och hästdjur

4107

Läder, av andra djur

4115

Läderavfall

4115

Läderdamm

3210

Läderfärger, beredda

8453

Läderhammare (maskiner)

3405

Läderpolermedel

4115

Läderpulver

42 kap.

Lädervaror

8901

Läktare

4407

Läkter, sågade, med en tjocklek överstigande 6 mm

8302

Länkrullar med hjulhållare av oädel metall

9018

Läpphakar

9018

Läpphållare

3304

Läppstift

9601

Läppstiftshylsor, av animaliska snidningsmaterial

7113

Läppstiftshylsor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

0106

Lärkor

0602

Lärkplantor

9507

Lärkspeglar

9008

Läsapparater för mikrofilm, mikroficher etc.

8471

Läsare, magnetiska eller optiska

8471

Läsare, andra

2208

Läskedrycker, alkoholhaltiga

4805

Läskpapper

8304

Läskpressar av oädel metall

8205

Läskstänger (delar till vapen)

6810

Lättbetongvaror

2710

Lättoljor

4810

Lättviktspapper, belagt eller bestruket

8205

Lödkolvar

3810

Lödpastor

71 kap.

Lödrör

0703

Lök, färsk eller kyld

0711

Lök, tillfälligt konserverad t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten etc.

0712

Lök, torkad

2001

Lök, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2004

Lök, fryst, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2005

Lök, beredd eller konserverad på annan sätt än med ättika eller ättiksyra

0601

Lökar för planteringsändamål

0602

Lönnplantor

1702

Lönnsocker

9607

Löpare till blixtlås

6304

Löpare av textilmaterial

3507

Löpe

3501

Löpekasein

8414

Löphjul, till fläktar och blåsmaskiner

8410

Löphjul, till hydrauliska turbiner

8413 

Löphjul, till vätskepumpar

0504

Löpmagar

6603

Löpringar för paraplyer och parasoller

8431

Löpvagnar

9114

Löpverk till fick- eller armbandsur

9021

Lösgommar

3307

Lösningar för kontaktlinser eller konstgjorda ögon

3805

Lösningsmedel av terpener

3814

Lösningsmedel, sammansatta, organiska

9505

Lösnäsor, lösskägg, lösmustascher och lösöron, utgörande maskeradartiklar

6704

Lösskägg, lösflätor, lösa ögonbryn och ögonfransar

2530

Lövjord

8202

Lövsågar, utg. handverktyg

8465

Lövsågar, andra, för träbearbetning etc.

Meny