Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 1-5

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA  PRODUKTER

Kap. 1, 2, 3, 4, 5

KAPITEL 1

LEVANDE DJUR

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

0101 29 10 och 0101 29 90

Hästar

Vildhästar, t.ex. Przewalskis häst eller tarpan (mongolhäst), omfattas av dessa undernummer. Sebror (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, osv.) klassificeras enligt undernr 0106 19 90 trots att de tillhör hästfamiljen.

Korsningar av sto och sebra klassificeras enligt undernr 0106 19 00.

0101 30 00

Åsnor

Både tama och vilda åsnor omfattas av detta undernummer. Till de senare hör mongolisk kulan, tibetansk kiang, onager och halvåsna (Equus hemionus).

Korsningar av åsna och sebra klassificeras enligt undernr 0106 19 00.

0101 90 00

Andra

Detta undernummer omfattar de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0101, sista stycket.

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

0102 21 10 till 0102 29 99

Nötkreatur

Dessa undernummer omfattar bl.a. de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0102, första stycket, 1.
 
Jakar har 14 par revben medan alla övriga djur av arten nötkreatur (med undantag av europeisk och amerikansk bison) endast har 13 par revben.

0102 31 00 till 0102 39 90

Bufflar

Dessa undernummer omfattar bl.a. de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0102, första stycket, 2.


Europeisk bison (Bison bonasus) och amerikansk bison (Bison bison) har 14 par revben medan alla övriga djur av arten nötkreatur (med undantag av jakar) endast har 13 par revben.

0102 39 10

Tamboskap

Detta undernummer omfattar alla tamdjur av arten nötkreatur och andra oxdjur av släktet Bubalus, oavsett vad de ska användas till (t.ex. som kreatursbesättning, för uppfödning, gödning, avel eller slakt), med undantag av renrasiga avelsdjur (undernummer 0102 31 00).

0102 39 90

Andra

Detta undernummer omfattar djur av arten nötkreatur och andra oxdjur av släktena Syncerus och Bison, med undantag av renrasiga avelsdjur (undernummer 0102 31 00).

0102 90 20 till 0102 90 99

Andra

Dessa undernummer omfattar bl.a. de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0102, första stycket, 3.

0102 90 91

Tamboskap

Detta undernummer omfattar alla tamdjur av arten nötkreatur och andra oxdjur, med undantag av dem som nämns ovan, oavsett vad de ska användas till (t.ex. som kreatursbesättning, för uppfödning, gödning, avel eller slakt), med undantag av renrasiga avelsdjur (undernummer 0102 90 20).

0103

Levande svin

0103 91 90

Andra

Levande svin av vilda svinarter omfattar bl.a.:

1.

Vildsvin (Sus scrofa).

2.

Vårtsvin (Phacochoerus aethiopicus), flodsvin eller hjortsvin (Potamochoerus porcus) och jätteskogssvin.

3.

Hjortsvin (Babyrousa babyrussa).

4.

Pekari (navelsvin) (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0103 91 90.

0104

Levande får och getter

0104 10 10 till 0104 10 80

Får

Dessa undernummer omfattar bl.a. tama får (Ovis aries), de olika sorterna av mufflon, t.ex. europeiskt mufflon (Ovis musimon), kanadensiskt mufflon eller ”tjockhornsfår” (Ovis canadensis), asiatiskt shapofår eller urial (Ovis orientalis), argalifår från Pamir (Ovis ammon) och så kallade manfår (Ammotragus lervia), trots att de är närmare besläktade med getter än får.

0104 20 10 och 0104 20 90

Getter

Dessa undernummer omfattar bl.a. tamdjur av getter, alpstenbock (Capra ibex) och besoarget (Capra aegagrus eller Capra hircus).

Följande är dock undantagna från dessa undernummer och klassificeras enligt undernr 0106 19 00: myskdjuret (Moschus moschiferus), det afrikanska vattenmyskdjuret (Hyemoschus) och det asiatiska dvärgmyskdjuret (Tragulus), vilka inte tillhör getterna. Även så kallade getantiloper, såsom gems (Rupricapra) och himalayatahr (Hemitragus), är undantagna.

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

Detta nummer omfattar endast levande tamfåglar av de slag som är nämnda i rubriken. Som höns (Gallus domesticus) klassificeras också kycklingar och kapuner, oavsett om de föds upp för värpning, kött, fjädrar eller annat ändamål (t.ex. inplantering i aviarier, parker eller sjöar).

Vildfåglar (t.ex. vildkalkoner – Meleagris gallopavo) klassificeras enligt undernr 0106 39 80 även om de föds upp och slaktas på ett liknande sätt som de tamfåglar som specificeras enligt detta undernummer.

Tamduvor klassificeras enligt undernr 0106 39 10.

0106

Andra levande djur

0106 13 00

Kameler och andra kameldjur (Camelidae)

Detta undernummer omfattar kameler, dromedarer och andra kameldjur (lamor, alpackor, guanaco och vikunjor).

0106 14 10

Tamkaniner

Detta undernummer omfattar endast tamkaniner, oavsett om de föds upp för kött, päls (t.ex. angorakanin) eller annat ändamål.

0106 14 90

Andra
Detta undernummer omfattar vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) och harar

0106 19 00

Andra

Detta undernummer omfattar alla levande däggdjur med undantag av tama och vilda hästar, åsnor, mulor och mulåsnor (nr 0101), nötkreatur (nr 0102), svin (nr 0103), får och getter (nr 0104), primater (undernr 0106 11 00), valar, delfiner, tumlare, manater, dugonger, sälar, sjölejon och valrossar (undernr 0106 12 00) och kaniner och harar (undernr 0106 19 14 10 och 0106 14 90).

Däggdjur enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Kronhjortar, dovhjortar och rådjur, stengetter eller vildgetter (Rupicapra rupicapra), den vanliga eller amerikanska älgen (Alces alces), getantiloper (goral, Himalayatar, gaffelantilop) och egentliga antiloper.

2.

Lejon, tigrar, björnar, noshörningar, flodhästar, elefanter, giraffer, okapier, kängurur, sebror, osv.

3.

Ekorrar, räv, amerikanska minkar, murmeldjur, bävrar, bisamråttor, uttrar, marsvin.

4.

Renar.

5.

Hundar och katter.

0106 20 00

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Detta undernummer omfattar alla följande reptiler, ödlor och landsköldpaddor, havssköldpaddor och sköldpaddor.

0106 39 10

Duvor

Detta undernummer omfattar alla duvfåglar, både vilda och tama, oavsett de senares användningsområde (bondgårdsduvor, prydnadsduvor, tävlingsduvor).

Vilda duvor omfattar ringduvan (Columba palumbus), skogsduvan (Columba oenas), klippduvan (Columba livia), australiska bronsduvor samt turturduvan (Streptopelia turtur) samt skrattduvan (Streptopelia risoria).

Vissa duvfåglar och närstående arter, t.ex. nikobarduva (Caloenas nicobarica), grönduvor, kronduvor, vitbukig flyghöna (Pterocles alchata) och stäppflyghöna (Syrrhaptes paradoxus) ingår dock inte i detta undernummer utan klassificeras enligt undernr 0106 39 80.

0106 39 80

Andra

Detta undernummer omfattar följande fåglar med undantag av höns av släktet Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns (nr 0105) och med undantag av rovfåglar (undernr 0106 31 00), papegojfåglar (undernr 0106 32 00) strutsar och emuer undernr 0106 33 00 samt tama och vilda duvor (undernr 0106 39 10).

Fåglar enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Grågäss (Anser anser), prutgäss (Branta bernicla), gravänder (Tadorna tadorna), gräsänder (Anas platyrhynchos), snatteränder (Anas strepera), bläsänder (Anas penelope), stjärtänder (Anas acuta), skedänder (Anas clypeata), krickänder eller krickor (Anas querquedula, Anas crecca), sjöorrar och ejdrar.

2.

Svanar och påfåglar.

3.

Rapphöns, fasaner, vaktlar, morkullor, beckasiner, skogshöns, järpar, ortolansparvar, trastar, koltrastar, lärkor.

4.

Finkar, mesar, kanariefåglar, kolibrier och liknande.

0106 49 00

Andra

Detta undernummer omfattar silkesmaskar, fjärilar, skalbaggar och andra insekter.

0106 90 00

Andra

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Alla andra arter av levande djur med undantag av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur (kapitel 3) och kulturer av mikroorganismer (nr 3002).

2.

Grodor.

                            ______________________________________________

KAPITEL 2

KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

Allmänna anmärkningar

  1. Kött och slaktbiprodukter som är lämpliga som livsmedel klassificeras i detta kapitel även om de t.ex. föreligger som avsedda att användas vid framställning av foder till sällskapsdjur.

  2. Beträffande begreppen ”kött” och ”slaktbiprodukter” i detta kapitel hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, allmänna anvisningar.

  3. Beträffande de olika tillstånd i vilka kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel kan föreligga (färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake, torkat eller rökt) hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, allmänna anvisningar. Det bör observeras     att djupfryst kött och delvis eller helt upptinat kött skall klassificeras på samma sätt som fryst kött. Dessutom omfattar ”fryst” kött inte endast kött som frysts in från färskt tillstånd utan också kött som först torkats lätt och sedan frysts in i den mån dess faktiska och varaktiga hållbarhet huvudsakligen beror på sådan frysning.

  4. Beträffande skillnaden mellan kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel och varor enligt kapitel 16 hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, allmänna anvisningar. Detta kapitel omfattar dock slaktbiprodukter, råa, malda eller finhackade men inte vidare beredda, förpackade i plastmaterial (även i korvform) endast för att     underlätta hantering eller transport.

  5. För att skilja mellan styckningsdelar med ben och benfria styckningsdelar skall brosk och senor inte betraktas som ben.

  6. Kött och slaktbiprodukter innehållande konserveringsmedel, stabiliseringsmedel eller antioxidanter som tillsätts för att stoppa nedbrytningen av dessa produkter klassificeras enligt detta kapitel. 

Kompletterande anmärkning 1 A.d och kompletterande anmärkning 1 A.e.

Vad beträffar kompletterande anmärkning 1 A.d och kompletterande anmärkning 1 A.e till detta kapitel (jämförda med kompletterande anmärkning 1 C till detta kapitel) ska vid bestämningen av huruvida villkoren för lägsta respektive högsta godkända antalet revben är uppfyllda, endast de revben, hela eller avstyckade, som är direkt fästa vid (sammanhängande med) ryggraden räknas.

Nedanstående diagram visar ett exempel på en framkvartspart av nöt som uppfyller villkoren enligt kompletterande anmärkning 1 A.d och kompletterande anmärkning 1 A.e, jämförda med kompletterande anmärkning 1 C till detta kapitel.

  

                       FRAMKVARTSPART                BAKKVARTSPART

Kompletterande anmärkning 2 C

Vad beträffar kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel, beträffande de två olika snittmetoderna och delarna ”halsbit”, ”käkar” och ”halsbit och käkar ihopsittande”, se figurerna nedan:

 

Snitt genom atlaskotan

 

Snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida

Kompletterande   anmärkning 6 a)

Salt skall inte anses utgöra en krydda enligt denna kompletterande anmärknings innebörd.

Se även kompletterande anmärkning 7 till detta kapitel.

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

Detta nummer omfattar endast färskt eller kylt kött av djur enligt nr 0102.

Vid definition av framkvartsparter och bakkvartsparter gäller följande:

a)

Med hals förstås den muskulära delen med de sju halva halskotorna.

b)

Med bog förstås frambensleden omfattande skulderbladsbenet (scapulum), överarmsbenet (humerus), underarmsbenet (radius) och armbågsbenet (cubitus) med omgivande muskulatur.

c)

Med den främre delen av lårklumpen förstås filén och ryggbiffen. Rumpsteken kan även omfatta slaksidan.

0201 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 1 A a och b till detta kapitel.

0201 20 20

Kompenserade kvartsparter

Begreppet ”kompenserade kvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A c till detta kapitel.

0201 20 30

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Uttrycken ”sammanhängande framkvartsparter” och ”avskilda framkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A d och e till detta kapitel. Det följer av denna kompletterande anmärkning att t.ex. sådana främre delar av halva slaktkroppar som med alla tillhörande ben innehåller färre än fyra revben, där hals eller bog saknas, eller sådana där ett ben, t.ex. atlaskotan, har tagits bort, är uteslutna från detta nummer och klassificeras enligt undernr 0201 20 90.

0201 20 50

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Begreppen ”sammanhängande bakkvartsparter” och ”avskilda bakkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A f och g till detta kapitel. Det följer av denna kompletterande anmärkning att t.ex. sådana bakre delar av halva slaktkroppar som med alla tillhörande ben innehåller färre än tre revben eller sådana där den bakre eller främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, saknas, är uteslutna från detta nummer och klassificeras enligt undernr 0201 20 90. Bakkvartsparter utan njurar eller njurtalg, med eller utan tunnbringa skall dock fortfarande klassificeras som bakkvartsparter.

0201 20 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. bogen, den bakre och den främre delen av lårklumpen, med ben. Här ingår också den främre och bakre delen av halva slaktkroppar (med ben) som inte motsvarar definitionen av ”kompenserade” kvartsparter, framkvartsparter eller bakkvartsparter.

0201 30 00

Benfritt kött

Detta undernummer omfattar alla styckningsdelar av kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt, från vilka samtliga ben har avlägsnats, t.ex. benfria filéer och bringor.

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

Detta nummer omfattar endast fryst kött från djur enligt nr 0102.

0202 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 1 A a och b till detta kapitel.

0202 20 10

Kompenserade kvartsparter

Begreppet ”kompenserade kvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A c till detta kapitel.

0202 20 30

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Uttrycken ”sammanhängande framkvartsparter” och ”avskilda framkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A d och e till detta kapitel.

0202 20 50

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Begreppen ”sammanhängande bakkvartsparter” och ”avskilda bakkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A f och g till detta kapitel.

0202 20 90

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0201 20 90 gäller i tillämpliga delar.

0202 30 50

Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket”

Begreppen ”styckningsdelar av framkvartspart eller sida” benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” definieras i kompletterande anmärkning 1 A h till detta kapitel.

0202 30 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar alla styckningsdelar av fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur som är helt benfria, med undantag av frysta stycken enligt undernr 0202 30 10 och styckningsdelar enligt undernr 0202 30 50.

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

Detta nummer omfattar endast kött av djur enligt nr 0103.

Kött av svin som av de behöriga myndigheterna i Australien intygats vara kött av vilda svin som lever i det landet anses som kött av andra svin än tamsvin.

0203 11 10 till 0203 19 90

Färskt eller kylt

Dessa undernummer omfattar endast färskt eller kylt kött av djur enligt nr 0103.

0203 11 10

Av tamsvin

Begreppet ”hela eller halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A a till detta kapitel.

0203 12 11

Skinka och delar därav

Begreppet ”skinka” definieras i kompletterande anmärkning 2 A b till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar lägg med ben från bakbenen.

0203 12 19

Bog och delar därav

Begreppet ”bog” definieras i kompletterande anmärkning 2 A d till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar revbensspjäll och lägg med ben från frambenen.

0203 19 11

Framändar och delar därav

Begreppet ”framändar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A c till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar inte lägg med ben från frambenen och revbensspjäll (undernr 0203 12 19).

0203 19 13

Rygg och delar därav, med ben

Begreppet ”rygg” definieras i kompletterande anmärkning 2 A e till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar karré.

0203 19 15

Sida (randig) och delar därav

Begreppen ”sida” och ”delar därav” definieras i kompletterande anmärkning 2 A f och kompletterande anmärkning 2 B till detta kapitel.

Delar därav klassificeras endast enligt detta undernummer om de innehåller svål och underhudsfett.

Detta undernummer omfattar inte revbensspjäll utan svål eller underhudsfett (undernr 0203 19 59).

0203 19 59

Annat

Detta undernummer omfattar även revbensspjäll utan svål eller underhudsfett.

0203 19 90

Annat

Detta undernummer omfattar endast kött av djur enligt undernr 0103 91 90 eller 0103 92 90, särskilt kött av vildsvin, med undantag av slaktkroppar, halva slaktkroppar, kyl, bog, delar av kyl och delar av bog.

0203 21 10 till 0203 29 90

Fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0203 11 10 till 0203 19 90 och respektive underpositioner gäller i tillämpliga delar.

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

Detta nummer omfattar endast färskt, kylt eller fryst kött av djur enligt nr 0104, även vilda, särskilt kött av får (tama eller vilda) och kött av stenbock.

0204 10 00

Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 3 A a och b till detta kapitel.

En definition av kött av lamm ges i de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0204 10 och 0204 30.

0204 21 00

Hela eller halva slaktkroppar

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 3 A a och b till detta kapitel.

0204 22 10

Korta framkvartsparter

Begreppet ”korta framkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 3 A c och d till detta kapitel.

0204 22 30

”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

Begreppen ”chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) definieras i kompletterande anmärkning 3 A e och f till detta kapitel.

0204 22 50

”Culotte”

Begreppet ”culotte” (kyl) definieras i kompletterande anmärkning 3 A g och h till detta kapitel.

0204 30 00

Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0204 10 00 gäller i tillämpliga delar.

0204 41 00 till 0204 43 90

Annat kött av får, fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 och 0204 22 50 gäller i tillämpliga delar för undernr 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 respektive 0204 42 50.

0204 50 11 till 0204 50 79

Kött av get

Begreppen ”slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” (undernr 0204 50 11 och 0204 50 51), ”korta framkvartsparter” (undernr 0204 50 13 och 0204 50 53), ”chines and/or best ends” (enkel-/dubbelrygg) (undernr 0204 50 15 och 0204 50 55) och ”culotte” (undernr 0204 50 19 och 0204 50 59) definieras i kompletterande anmärkning 3 A a och b, c och d, e och f respektive g och h till detta kapitel.

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

Detta nummer omfattar slaktbiprodukter av djur enligt nr 0101 till 0104. Slaktbiprodukter avsedda att användas vid framställningen av farmaceutiska produkter omfattas av dessa undernummer endast om de villkor som fastställts av behöriga myndigheter är uppfyllda.

Närmare anvisningar ges i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0206.

0206 10 10 till 0206 10 98

Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda

Dessa undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0102.

0206 10 95

Njurtapp och mellangärde

Njurtappen och mellangärdet är muskeldelarna av diafragmat.

0206 21 00 till 0206 29 99

Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta

Dessa undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0102.

0206 30 00

Av svin, färska eller kylda

Detta undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0103.

De förklarande anmärkningarna till undernr 0206 49 00, första stycket gäller i tillämpliga delar.

Detta undernummer omfattar bl.a. även klövar, svansar, lever, njurar, hjärtan, tungor, lungor, ätbara svålar, hjärnor och fosterhinnor.

0206 41 00 och 0206 49 00

Av svin, frysta

Dessa undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0103.

0206 49 00

Andra

Detta undernummer omfattar hela eller halva huvuden, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav (kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel). Begreppet ”delar av huvudet” definieras i denna kompletterande anmärkning, tredje stycket.

Detta undernummer omfattar bl.a. även klövar, svansar, njurar, hjärtan, tungor, lungor, ätbara svålar, hjärnor och fosterhinnor.

Detta undernummer omfattar bl.a. slaktbiprodukter av vildsvin.

0206 80 91

Av häst, åsna, mula eller mulåsna

Detta undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0101.

0206 80 99

Av får och get

Detta undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0104.

0206 90 91

Av häst, åsna, mula eller mulåsna

Detta undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0101.

0206 90 99

Av får och get

Detta undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0104.

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

0207 11 10

Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %-kycklingar)

Detta undernummer omfattar plockade höns med huvud och fötter, från vilka tarmarna har avlägsnats, men med de övriga inälvorna (särskilt lungorna, levern, kråset, hjärtat och äggstockarna) kvar.

0207 11 30

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

Detta undernummer omfattar stekkycklingar, som är plockade kycklingar utan huvud och fötter, men med hals, helt urtagna, men med hjärtat, levern och kråset åter inlagda i kroppen.

0207 11 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

Detta undernummer omfattar stekkycklingar, som är plockade kycklingar utan huvud och fötter, helt urtagna. Det omfattar även höns som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 11 10 och 0207 11 30, t.ex. oplockade, ourtagna kycklingar, med huvud och fötter.

0207 12 10 och 0207 12 90

Ostyckat, fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 11 30 och 0207 11 90 gäller i tillämpliga delar.

0207 13 10

Benfria

Detta undernummer omfattar kött av höns, utan ben, oavsett från vilken del av slaktkroppen det kommer.

0207 13 20

Halvor och kvarter

Begreppet ”halvor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och b till detta kapitel.

Begreppet ”kvarter” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och c till detta kapitel. Detta undernummer omfattar bakkvartsparter bestående av underlåret (skenben och vadben), klubban (lårbenet), bakre delen av ryggen och gumpen samt framkvartsparter huvudsakligen bestående av en brösthalva med påsittande vinge.

0207 13 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 13 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

Se förklarande anmärkning 4 a till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar ryggben med hals bestående av en del av halsen, ryggbenet och eventuellt gumpen, samt ryggben, halsar, gumpar (stjärtar) och vingspetsar.

0207 13 50

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 13 60

Klubbor och delar därav

Begreppet ”klubbor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och f till detta kapitel.

Styckning som skiljer klubban från ryggen skall ske mellan de två linjer som avgränsar lederna, enligt nedanstående figur.

  

0207 13 91

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 13 99

Andra slag

Detta undernummer omfattar ätbara slaktbiprodukter, särskilt hjärta, kam och slör, med undantag av lever.

Detta undernummer omfattar även hönsfötter.

0207 14 10 till 0207 14 99

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 till 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 24 10

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

Detta undernummer omfattar plockade kalkoner, utan huvud och fötter, men med hals, helt urtagna, men med hjärtat, levern och kråset åter inlagda i kroppen.

0207 24 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

Detta undernummer omfattar plockade kalkoner, färdiga för stekning, utan huvud, hals och fötter, helt urtagna. Det omfattar även kalkoner som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 24 10 och 0207 24 90.

0207 25 10 och 0207 25 90

Ostyckat, fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 24 10 och 0207 24 90 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 20

Halvor och kvarter

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 26 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 40 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 50

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 26 60


Underlår och delar därav

Begreppet ”underlår” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och g till detta kapitel.

Styckning som skiljer underlår från lårben skall ske mellan de två linjer som avgränsar lederna, enligt nedanstående figur:

 0207 26 70

Andra slag

Detta undernummer omfattar de styckningsdelar som definieras i kompletterande anmärkning 4 a och h till detta kapitel.

Styckning som åtskiljer lårbenet (som i handeln ofta kallas ”thigh”) eller skiljer hela klubban (som i handeln ofta kallas ”whole leg”) från ryggen skall ske mellan de två linjer som avgränsar lederna, enligt den figur som återfinns i de förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 60.

Styckning som skiljer lårbenet från underlåret skall gå mellan de två linjer som avgränsar lederna, i enlighet med figur i de förklarande anmärkningarna till undernr 0207 26 60.

 

0207 26 91

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 26 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 27 10 till 0207 27 99

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 26 10 till 0207 26 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 41 30

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

Detta undernummer omfattar plockade ankor, utan huvud och fötter, men med hals, helt urtagna, men med halsen, hjärtat, levern och kråset åter inlagda i kroppen.

0207 41 80

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

Detta undernummer omfattar plockade ankor, färdiga för stekning, utan huvud, hals och fötter, helt urtagna. Det omfattar även ankor som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 41 20, 0207 41 30 och 0207 41 80.

0207 42 30

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 41 30 gäller i tillämpliga delar.

0207 42 80

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 41 80 gäller i tillämpliga delar.

0207 43 00

Fet anklever, färsk eller kyld

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 44 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 44 21

Halvor och kvarter

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 gäller i tillämpliga delar.

0207 44 31

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 44 41

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 40 gäller i tillämpliga delar.

0207 44 51

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 44 61

Klubbor och delar därav

Begreppet ”klubbor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och f till detta kapitel.

0207 44 71

Ankpaletat

Begreppet ”ank- och gåspaletat” definieras i kompletterande anmärkning 4 ij till detta kapitel.

0207 44 91

Lever, med undantag av fet gås- eller anklever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 44 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 45 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 45 21 till 0207 45 81

Med ben

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 till 0207 13 60 samt 0207 44 71 gäller i tillämpliga delar.

0207 45 93 och 0207 45 95

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 45 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 51 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75%-gäss), eller i annan form

Detta undernummer omfattar plockade gäss, utan huvud och fötter, helt urtagna, men med hjärtat och kråset åter inlagda i kroppen samt plockade gäss, färdiga för stekning, utan huvud och fötter, helt urtagna. Det omfattar även gäss som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 51 10 och 0207 51 90 , t.ex. slaktade gäss som är plockade och avblodade, men inte urtagna, och utan huvud och fötter.

0207 52 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75%-gäss), eller i annan form

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 51 90 gäller i tillämpliga delar.

0207 53 00

Fet gåslever, färsk eller kyld

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 54 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 54 21

Halvor och kvarter

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 gäller i tillämpliga delar.

0207 54 31

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 54 41

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 40 gäller i tillämpliga delar.

0207 54 51

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 54 61

Klubbor och delar därav

Begreppet ”klubbor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och f till detta kapitel.

0207 54 71

Gåspaletat

Begreppet ”ank- och gåspaletat” definieras i kompletterande anmärkning 4 ij till detta kapitel.

0207 54 91

Lever, med undantag av fet gåslever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 54 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 55 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 55 21 till 0207 55 81

Med ben

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 till 0207 13 60 samt 0207 44 71 gäller i tillämpliga delar.

0207 55 93 och 0207 55 95

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 55 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 60 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 60 21

Halvor och kvarter

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 gäller i tillämpliga delar.

0207 60 31

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 60 41

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 40 gäller i tillämpliga delar.

0207 60 51

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 60 61

Klubbor och delar därav

Begreppet ”klubbor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och f till detta kapitel.

0207 60 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

Detta nummer omfattar endast kött och ätbara slaktbiprodukter av de djur som klassificeras enligt nr 0106, färska, kylda eller frysta.

0208 10 10

Av tamkanin

Detta undernummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av de djur som klassificeras enligt nr 0106 14 10.

0208 90 10

Av tama duvor

Detta undernummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av tama duvor (bondgårdsduvor, prydnadsduvor, tävlingsduvor). Kött och ätbara slaktbiprodukter av de duvor som beskrivs som ”vilda” i de förklarande anmärkningarna till undernr 0106 39 10 omfattas därför inte av detta undernummer utan klassificeras enligt undernr 0208 90 30.

0208 90 30

Av vilt, med undantag av kanin eller hare

Detta undernummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av bl.a.:

1.Vilda pälsdjur: Dovhjortar, rådjur, stengetter (Rupicapra rupicapra), älgar, getantiloper, antiloper, gaseller, björnar och kängurur.
2.Vilda fjäderfän: Vilda duvor, vildgäss, vildänder, rapphöns, fasaner, morkullor, beckasiner, skogshöns, ortolansparvar och strutsar.

Kött och ätbara slaktbiprodukter av djur som jagas (fasaner, dovhjortar, strutsar, osv.) klassificeras som kött och ätbara slaktbiprodukter av vilt även om dessa djur är uppfödda i fångenskap.

Kött och ätbara slaktbiprodukter av ren är undantagna från detta undernummer (undernr 0208 90 60). Kött och ätbara slaktbiprodukter av vissa arter av ren (t.ex. karibu) klassificeras dock enligt detta undernummer förutsatt att det intygas att sådant kött och ätbara slaktbiprodukter kommer från djur som levt i vilt tillstånd och jagats.

Detta undernummer omfattar inte kött och ätbara slaktbiprodukter av vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) eller harar, vilka omfattas av undernr 0208 10 90.

0208 90 60

Av ren

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0208 90 30, tredje stycket.

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0209 10 11 och 0209 10 19

Underhudsfett av svin

Begreppet ”underhudsfett av svin” definieras i kompletterande anmärkning 2 D till detta kapitel.

0209 10 90

Svinfett, annat än sådant enligt undernr 0209 00 11 och undernr 0209 00 19

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0209, andra stycket.

0209 90 00

Av andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0209, tredje stycket.

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

Med undantag av underhudsfett och annat fett enligt nr 0209 omfattar detta nummer kött och slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta av alla djur enligt nr 0101 till 0106.Beträffande uttrycken ”torkade eller rökta” och ”saltade, i saltlake” hänvisas till de kompletterande anmärkningarna 2 E och 7 till detta kapitel.

0210 11 11 till 0210 11 90

Skinka och bog, samt delar därav, med ben

För definitionen av uttrycket ”med ben”, se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, förklarande anmärkningar till
undernummer.

0210 11 11 till 0210 11 39

Av tamsvin

Begreppen ”skinka” och ”bog” definieras i kompletterande anmärkning 2 A b och d till detta kapitel.

0210 11 11 och 0210 11 19

Saltat eller i saltlake

Dessa undernummer omfattar endast skinka, bog och delar därav, med ben, av tamsvin, som konserverats genom djupgående torrsaltning eller inläggning i saltlake. De kan dock ytterligare ha torkats eller rökts lätt, men inte i en sådan utsträckning att de betraktas som torkade eller rökta enligt undernr 0210 11 31 och 0210 11 39 (enligt definitionen i kompletterande anmärkning 2 E till detta kapitel).

0210 11 31 och 0210 11 39

Torkat eller rökt

Dessa undernummer omfattar skinka, bog och delar därav, med ben, av tamsvin, som konserverats genom torkning eller rökning, även om dessa konserveringssätt kombineras med föregående saltning eller inläggning. Detta är särskilt fallet för skinka som saltats innan den delvis torkas, oavsett om det sker genom lufttorkning (Parma- eller Bayonneskinka) eller genom rökning (Ardennerskinka).

Skinka, bog och delar därav som delvis har torkats, men vars egentliga konservering säkerställs genom frysning eller djupfrysning, omfattas av undernr 0203 22 11 eller 0203 22 19.

0210 12 11 och 0210 12 19

Av tamsvin

Begreppen ”sida” och ”styckningsdelar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A f och 2 B till detta kapitel.

0210 12 11

Saltat eller i saltlake

De förklarande anmärkningarna till undernr 0210 11 11 och 0210 11 19 gäller i tillämpliga delar.

0210 12 19

Torkat eller rökt

De förklarande anmärkningarna till undernr 0210 11 31 och 0210 11 39 gäller i tillämpliga delar.

0210 19 10

Baconsidor och ”spencers”

Begreppen ”baconsidor” och ”spencers” definieras i de kompletterande anmärkningarna 2 A g och h till detta kapitel.

0210 19 20

Trekvartssida och mittbit

Begreppen ”trekvartssida” och ”mittbit” definieras i kompletterande anmärkning 2 A ij och k till detta kapitel.

0210 19 30

Framändar och delar därav

Begreppet ”framändar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A c till detta kapitel.

0210 19 40

Rygg och delar därav

Begreppet ”rygg” definieras i kompletterande anmärkning 2 A e till detta kapitel.

0210 19 60

Framändar och delar därav

Begreppet ”framändar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A c till detta kapitel.

0210 20 10 och 0210 20 90

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

Dessa undernummer omfattar endast kött av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0102, saltat, i saltlake, torkat eller rökt. Slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur klassificeras enligt undernr 0210 99 51 eller 0210 99 59.

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

Dessa undernummer omfattar endast kött av djur enligt undernr 0101 21 00 till 0101 29 90, saltat, i saltlake eller torkat. Rökt hästkött klassificeras enligt undernr 0210 99 39. Slaktbiprodukter av häst klassificeras enligt undernr 0210 99 85.

0210 99 21 och 0210 99 29

Kött av får eller get

Dessa undernummer omfattar kött av djur enligt nr 0104, saltat, i saltlake, torkat eller rökt. Slaktbiprodukter av dessa arter klassificeras enligt undernr 0210 99 85.

0210 99 31

Av ren

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0208 90 30, tredje stycket.

0210 99 49

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga, inbegripet delar därav (se kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel). Delar av huvudet definieras i ovanstående kompletterande anmärkning, tredje stycket.

Slaktbiprodukter definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0206.

0210 99 90

Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

Detta undernummer omfattar även pelletar av detta mjöl och dessa slaktbiprodukter.

                             ______________________________________________

 

KAPITEL 3

FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA  RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Allmänna anmärkningar

  1. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som har varit djupfrysta klassificeras på samma sätt som fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som har varit frysta.

  2. Blanchering, som är en lätt värmebehandling men inte egentlig tillagning, påverkar inte klassificeringen. Särskilt tonfisk och kött av kräftdjur eller blötdjur blancheras ofta före frysning.

  3. Följande varor omfattas inte av kapitel 3:

a) Simblåsor, färska, torkade eller saltade olämpliga som livsmedel (nr 0511).

b) Lätt saltad fisk, torkad eller rökt samt inlagd i vegetabilisk olja för att säkerställa tillfällig konservering – så kallade halvkonserver – (nr 1604).

c) Fisk som endast är inlagd i olja eller vinäger, även utan vidare beredning (nr 1604).

d) Blötdjur som är tillräckligt värmebehandlade för att säkra koaguleringen av proteinerna i dessa (nr 1605).

0301

Levande fisk

0301 11 00 och 0301 19 00

Akvariefisk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0301 11 och 0301 19.

0301 11 00

Sötvattenfisk

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Hemigrammus ocellifer.

2.

Guldfisk (Carassius auratus) och guldkarp.

3.

Molly, även svart molly (Mollienisia latipinna och velifera), grön svärdbärare samt dess röda variant och albinovariant (Xiphophorus helleri), röd, guldfärgad, svart och vit platy (Platypoecilus maculatus) och svärdbärar och platyhybrider (Xiphophorus och Okattoiecukys), dvs. svart svärdbärare och berlinsk svärdbärare.

4.

Kampfisk (Betta splendens), paradisfisk (Macropodus opercularis eller viridi-auratus), gurami och dvärggurami (Trichogaster trichopterus och Colisa lalia och fasciata).

5.

Skalare (Pterophyllum scalare och eimckei).

0301 19 00

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Chaetodontidae.

2.

Labridae.

3.

Scaridae (papegojfisk, falsk papegojfisk och scarichthys).

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

0302 11 10 till 0302 11 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Havsöring (Salmo trutta trutta).

2.

Bäcköring (Salmo trutta fario).

3.

Insjööring (Salmo trutta lacustris).

4.

Regnbåge eller regnbågslax (Oncorhynchus mykiss).

5.

Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki).

6.

Guldöring (Oncorhynchus aguabonita).

7.

Gilaöring (Oncorhynchus gilae).

8.

Öring av arten Oncorhynchus apache.

9.

Öring av arten Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus)

Detta nummer omfattar följande:

1.

Sockeye eller Sockeyelax (Oncorhynchus nerka).

2.

Pink, Pinklax eller puckellax (Oncorhynchus gorbuscha).

3.

Chum, Chumlax, Keta eller hundlax (Oncorhynchus keta).

4.

Kungslax (Oncorhynchus tschawytscha).

5.

Coho eller Coholax (Oncorhynchus kisutch).

6.

Japansk lax, Masu eller Masulax (Oncorhynchus masou).

7.

Lax av arten Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Annan

Bland de sötvattenslaxfiskar som omfattas av detta nummer ingår följande:

1.

Canadensisk sik, Bodensik, siklöja och älvsik (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus).

2.

Näbbsik (Coregonus oxyrhynchus).

3.

Fjällröding (Salvelinus alpinus), bäckröding (Salvelinus fontinalis), Canadaröding (Salvelinus namaycush eller Christivomer namaycush).

0302 21 10 till 0302 29 80

Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99

Plattfiskar är inte platta i vertikalled som rocka, utan i horisontalled, med två ögon på ovansidan.

0302 29 80

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. slätvar (Scophthalmus rhombus), sandskädda (Pleuronectes limanda eller Limanda limanda), bergtunga eller bergskädda (Pleuronectes microcephalus eller Microstomus kitt) samt flundra, skrubbskädda eller skrubba (Platichthys flesus eller Flesus flesus).


0302 31 10 och 0302 31 90

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Långfenad tonfisk känns igen på de långa bröstfenorna, vilka når bakom analöppningen, och på den mörkblå ryggen och de blågrå sidorna och buken.

0302 32 10 och 0302 32 90

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

Gulfenad tonfisk känns igen på stjärtfenan och den andra ryggfenan som är skärformade.

0302 33 10 och 0302 33 90

Bonit

Bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) känns igen på fyra till sju mörka, längsgående ränder på buken. Den mörkblå ryggen framhävs av ett klart avgränsat grönt fält ovanför bröstfenan, vilket bleknar mot mitten av kroppen. Sidorna och buken är silverglänsande och fenorna korta.

Dessa undernummer omfattar inte ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda), som har snedställda band på ryggen. Dessa fiskar klassificeras enligt undernr 0302 49 90 om de är färska eller kylda.

0302 41 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Med ”sill och strömming” i detta undernummer förstås endast Clupeidae av arten Clupea harengus (strömming) och Clupea pallasii (stillahavssill). Så kallad vargsill (Chirocentrus dorab) klassificeras enligt undernr 0302 89 90 om den importeras färsk eller kyld.

0302 43 10

Sardiner av arten Sardina pilchardus

Detta undernummer omfattar också stora, fullvuxna sardiner (upp till 25 cm långa) under namnet sardin.

0302 43 90

Skarpsill (Sprattus sprattus)

Med ”skarpsill” i detta undernummer förstås endast Clupeidae av arten Sprattus sprattus. Denna fisk, närbesläktad med sill, men mycket mindre i storlek, kallas ofta felaktigt ”ansjovis”.

0302 49 90

Annan

Detta undernummer omfattar även

1.

ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda), som har snedställda band på ryggen, samt övriga arter i släktet Sarda,

2.

lodda (Mallotus villosus).

0302 51 10 och 0302 51 90

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

Torsk kan bli upp till 1,5 m lång. De har olivfärgad rygg med mörka fläckar och ljus buk med en vit, längsgående linje. De har tre ryggfenor, en kort bukfena och skäggtöm på hakan.

0302 53 00

Gråsej (Pollachius virens)

Gråsej är även känd under namnet sej.

0302 74 00

Ål (Anguilla spp.)

Med ”ål” i detta undernummer förstås endast egentlig ål (dvs. av släktet Anguilla), inbegripet den europeiska sötvattensålen (Anguilla anguilla) i dess två former (den brednosiga ålen och den spetsnosiga ålen), den amerikanska ålen (Anguilla rostrata), den japanska ålen (Anguilla japonica) och den australiska ålen (Anguilla australis).

Följaktligen omfattas inte fiskar som felaktigt betecknas som ålar, t.ex. havsål (Conger conger), muräna (Muraena helena) och sandål (av släktet Ammodytes) av detta undernummer utan klassificeras enligt undernr 0302 89 90.

0302 81 15

Pigghaj (Squalus acanthias) och rödhaj (Scyliorhinus spp.)

Pigghaj är taggiga, med gälspringor i sidan ovanför bröstfenan. Kroppen, som är rund och slät, är grå på ryggen och vit på buken. De kan bli upp till 1 m långa.

0302 81 80

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. gråhaj (Galeorhinus galeus eller Galeus canis).

0302 89 10

Sötvattenfisk

Sötvattenfisk enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Sutare (Tinca tinca).

2.

Barb (arter av släktet Barbus).

3.

Abborre: vanlig abborre (Perca fluviatilis), svartabborre (arter av släktet Micropterus), solabborre (Lepomis gibbosus) och gärs (särskilt Gymnocephalus cernuus eller Acerina cernua).

4.

Braxen (Abramis brama) och björkna (Blicca bjoerkna).

5.

Gädda (arter av släktena Esox och Lepisosteus).

6.

Löja (Alburnus alburnus), sandkrypare (Gobio gobio), Donausandkrypare (Gobio uranoscopus), stensimpa (Cottus gobio) och lake (Lota lota).

7.

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och bäcknejonöga (Lampetra planeri).

8.

Fisk som tillhör arter av släktena Leuciscus, Rutilus och Idus, t.ex. id, mört, färna, stäm.

9.

Harr (arter av släktet Thymallus).

10.

Gös (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Annan fisk

Saltvattenfisk enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Skäggtorsk och vitlinglyra (Trisopterus luscus och Trisopterus esmarki).

2.

Grouperfiskar (Serranus spp. och Epinephelus spp).

3.

Rödmulle (Mullus barbatus) och mulle (Mullus surmuletus).

4.

Knotfiskar (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla och Trigloporus spp.).

5.

Skorpionfiskar (Scorpaena spp.).

6.

Havsnejonöga (Petromyzon marinus).

7.

Horngädda (Belone belone) och fjärsingar (Trachinus spp.).

8.

Norsar (Osmerus spp.).

9.

Fisk av arten Kathetostoma giganteum.

0302 91 00

Lever, rom och mjölke

Lever, rom och mjölke, färsk eller kyld, som på grund av beskaffenhet och tillstånd är lämpliga som livsmedel omfattas av detta undernummer även om varorna av avsedda för industriell användning.

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

Bestämmelserna till de förklarande anmärkningarna till undernumren till nr 0302 gäller i tillämpliga delar för undernumren till nr 0303.

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

0304 31 00 till 0304 49 90

Färska eller kylda filéer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0304, första stycket, 1.

Dessa undernummer omfattar även filéer skurna i stycken förutsatt att styckena kan identifieras som härrörande från filé. De arter som används mest för detta ändamål är öring, lax, torsk, kolja, sej, rödfisk, vitling, kummel, guldbraxen eller guldmakrill, sjötunga, rödspätta, piggvar, långa, tonfisk, makrill, sill och strömming samt ansjovis.

0304 49 90

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. filéer av sill och strömming.

0304 61 00 till 0304 89 90

Frysta filéer
Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 31 00 till 0304 49 90.

Dessa undernummer omfattar djupfrysta block eller lappar bestående av filéer eller stycken av filéer (vanligtvis av torsk), även blandade med små mängder (inte överstigande 20 viktprocent) av finfördelad massa av samma fiskart som endast används för att fylla ut tomrum i blocken eller lapparna. Blocken eller lapparna är avsedda att skäras upp i mindre stycken (portioner, pinnar och liknande) som packas för detaljhandeln.

0304 93 10

Surimi

Surimi är en mellanprodukt som saluförs i fryst tillstånd. Den består av en nästan lukt- och smakfri vitaktig pasta framställd av finhackat, sköljt och passerat fiskkött. Genom upprepad sköljning avlägsnas det mesta av fettet och det vattenlösliga proteinet. För förbättring av konsistensen och stabilisering av produkten i fruset tillstånd tillsätts små mängder av tillsatser (t.ex. socker, salt, D-glucitol (sorbitol) och di- eller trifosfat).

Detta undernummer omfattar inte beredningar baserade på surimi (undernr 1604 20 05)

0304 94 10

Surimi

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 93 10.

0304 95 10

Surimi

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 93 10.

0304 99 10

Surimi

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 93 10.

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

0305 10 00

Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Mjöl och pelletar av fisk görs vanligtvis lämpliga som livsmedel genom avlägsnande av olja och lukt och går ibland under namnet ”fiskkoncentrat”.

Detta undernummer omfattar även produkter under namnet ”instant fish”, framställda av färskt fiskkött som fryses, skärs i småbitar, finstrimlas och torkas.

0305 20 00

Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

Detta undernummer omfattar bland annat saltad rom avsedd för framställning av kaviar eller kaviarersättning. Denna rom är inte lämplig för omedelbar konsumtion som kaviar eller kaviarersättning. Även om den kan vara avsedd att användas som livsmedel, är den inte ätbar som kaviar eller kaviarersättning i föreliggande form utan vidare bearbetning. Sådan bearbetning omfattar t.ex. ytterligare rensning för att avlägsna tillhörande organ eller sköljning för att sänka salthalten så att produkten kan användas som livsmedel. Detta undernummer omfattar inte rom som lämpar sig för omedelbar konsumtion som kaviar eller kaviarersättning (nr 1604).

0305 31 00 till 0305 39 90

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0304 31 00 till 0304 49 90 gäller i tillämpliga delar. Rökta fiskfiléer klassificeras enligt undernr 0305 41 00 till 0305 49 80.

0305 41 00 till 0305 49 80

Rökt fisk, inbegripet filéer, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0305, fjärde stycket.

0305 63 00

Ansjovis (Engraulis spp.)

Ansjovis i saltlake enligt detta undernummer har inte genomgått någon ytterligare beredning. De förpackas i små tunnor eller glasburkar eller ofta i hermetiskt tillslutna plåtburkar utan att ha genomgått någon värmebehandling efter förpackningens tillslutning.

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Kräftdjur som är skalade och kokta (t.ex. kokta och skalade räkstjärtar, vanligtvis frysta), klassificeras enligt nr 1605.

Enligt nr 1605 klassficeras även delar av krabba (t.ex. klor) som är ångkokta eller kokta i vatten och delvis skalade samt som kan förtäras direkt utan att skalas ytterligare.

0306 11 10 och 0306 11 90

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

Till skillnad från hummer är languster röda. De har endast små klor men välutvecklade antenner. Dessutom är ryggskölden taggig och knottrig.

0306 11 10

Kräftstjärtar

Detta undernummer omfattar kräftstjärtar med skal, hela eller kluvna, samt skalade stjärtar.

0306 11 90

Annan

Detta undernummer omfattar kräftor med skal, hela eller delade på längden, samt kräftkött.

0306 12 10 och 0306 12 90

Hummer (Homarus spp.)

Hummer är kräftdjur med stora klor. Okokta humrar är mörkblå med vit eller gulaktig marmorering och blir inte röda förrän de kokas.

Hummer föreligger i praktiskt taget samma former som languster.

0306 14 10 till 0306 14 90

Krabbor

Som krabbor anses ett stort antal kräftdjur med klor, av starkt varierande storlek, som skiljer sig från languster, hummer, räkor och kräftor genom att de inte har någon köttrik, ledad stjärt.

0306 14 90

Andra

Detta undernummer omfattar förutom de europeiska saltvattenkrabborna som simkrabba (Portunus puber) och spindelkrabba (Maia squinado) ett stort antal andra arter (särskilt av släktena Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi) samt sötvattenkrabban kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis).

0306 15 00

Havskräftor (Nephrops norvegicus)

Havskräftorna känns igen på de långa, smala, prismatiska klorna.

0306 16 91 till 0306 17 99

Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon); andra räkor

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Räkor, av vilka vissa varianter ibland går under namnet ”rosa räkor” (trots att vissa varianter inte blir rosa förrän de kokas) av familjen Pandalidae.

2.

Bruna eller gråa räkor av släktet Crangon.

3.

Räkor av familjerna Palaemonidae och Penaeidae. Bland dessa finns den vanliga räkan (Palaemon serratus) och kungsräkan (Penaeus caramota eller Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Sötvattenkräftor

De viktigaste sötvattenkräftorna tillhör arter av släktena Astacus, Cambarus, Orconectes och Pacifastacus.

Detta undernummer omfattar även kräftstjärtar.

0306 31 00

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 11 10 och 0306 11 90.

0306 32 10 till 0306 32 99

Hummer (Homarus spp.)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 12 10 och 0306 12 90.

0306 33 10 och 0306 33 90

Krabbor

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 14 10 till 0306 14 90.

0306 33 90

Andra

Detta undernummer omfattar förutom de europeiska saltvattenkrabborna som simkrabba (Portunus puber) och spindelkrabba (Maia squinado) ett stort antal andra arter (särskilt av arterna Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, eller av släktena Chionoecetes, Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi) samt sötvattenkrabban kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis).

0306 34 00

Havskräftor (Nephrops norvegicus)


Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 15 00.

0306 35 10 till 0306 36 90

Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon); andra räkor


Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 16 91 till 0306 17 99.

0306 39 10

Sötvattenkräftor


Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 19 10.

0306 91 00

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

De förklarande anmärkningarna till undernr 0306 11 10 och 0306 11 90 gäller i tillämpliga delar.

0306 92 10 och 0306 92 90

Hummer (Homarus spp.)

 

De förklarande anmärkningarna till undernr 0306 12 10 och 0306 12 90 gäller i tillämpliga delar.

0306 93 10 och 0306 93 90

Krabbor

 

De förklarande anmärkningarna till undernr 0306 14 10 och 0306 14 90 gäller i tillämpliga delar. 

0306 93 90

Andra

 

De förklarande anmärkningarna till undernr 0306 33 90 gäller i tillämpliga delar.

0306 94 00

Havskräftor (Nephrops norvegicus)

 

De förklarande anmärkningarna till undernr 0306 15 00 gäller i tillämpliga delar.

0306 95 11 till 0306 95 90

Räkor

 

De förklarande anmärkningarna till undernr 0306 16 91 till 0306 17 99 gäller i tillämpliga delar.

0306 99 10

Sötvattenkräftor

 

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 19 10.

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel

0307 11 10 till 0307 19 00

Ostron

Dessa undernummer omfattar endast tvåskaliga blötdjur av släktena Ostrea, Crassostrea (även kallad Gryphaea) och Pycnodonta.

Man skiljer i allmänhet mellan platta ostron (av släktet Ostrea) och ostron med ojämna skal, t.ex. portugisiska ostron (Crassostrea angulata) och amerikanska ostron (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer än 40 g styck, skalet inräknat

Endast ostron av släktet Ostrea, inte vägande mer än 40 g/styck, skalet inräknat, klassificeras enligt detta undernummer. De platta ostron som fångas i Europa tillhör vanligen arten Ostrea edulis. Det finns även andra arter, särskilt Ostrea lurida från Nordamerikas Stillahavskust och Ostrea chilensis från Chile.

0307 11 90 till 0307 19 00

Andra

Ostron av släktet Ostrea, vägande mer än 40 g/styck, samt alla ostron, unga eller fullvuxna, av släktet Crassostrea (även kallat Gryphaea) och av släktet Pycnodonta klassificeras enligt detta undernummer.

Släktet Crassostrea omfattar portugisiska ostron (Crassostrea angulata), japanska ostron (Crassostrea gigas) och amerikanska ostron (Crassostrea virginica).

0307 42 90

Andra

 

Detta undernummer omfattar tioarmad bläckfisk av arten Sepia pharaonis, jumbobläckfisk (Dosidicus gigas) och japansk
bläckfisk (Todarodes pacificus).

0307 43 99

Annan


Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0307 42 90.

0307 49 80

Annan

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0307 42 90.

0307 71 00 till 0307 79 00

Venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" (familjerna Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae och Veneridae)

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1. Venusmusslor (Scrobicularia plana), musslor av släktet Mactra och hjärtmusslor (arter av släktet Cardium).

2. Knivmusslor (särskilt av släktena Solen marginatus, Solen siliqua och Solen ensis) och amerikanska venusmusslor (Venus mercenaria och Venus verrucosa).

0307 91 00 till 0307 99 00

Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.


2.

Havssnäckor, t.ex. den vanliga valthornssnäckan (Buccinum undatum).

Strandsnäckor (arter av släktena Littorina och Lunatia).

                            ________________________________________________
 

KAPITEL 4

MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG;  ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON  ANNANSTANS

Allmänna anmärkningar

Kaseinater framställda ur mjölkkasein används till exempel som emulgeringsmedel  (natriumkaseinat) eller som proteinkälla (kalciumkaseinat). Produkter som innehåller mer än 3 viktprocent kaseinaterberäknat på torrsubstansen är undantagna från nr 0401 till 0404, eftersom dessa kaseinaterinte förekommer naturligt i mjölk i sådana halter (se särskilt nr 1901). EUT C 157/2009
 

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

Detta nummer omfattar följande produkter, förutsatt att de inte innehåller andra tillsatser än dem som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 4, allmänna anvisningar, andra stycket:

1.

Mjölk, obehandlad och oskummad, och helt eller delvis skummad mjölk.

2.

Pastöriserad mjölk, dvs. mjölk vars hållbarhet har förbättrats genom att bakterierna delvis har oskadliggjorts genom värmebehandling.

3.

Steriliserad mjölk, inbegripet UHT-mjölk, som har längre hållbarhet genom att bakterierna praktiskt taget helt har oskadliggjorts genom en mera omfattande värmebehandling.

4.

Homogeniserad mjölk, dvs. mjölk i vilken fettkulorna i den naturliga emulsionen, genom mekanisk behandling under mycket högt tryck i förening med värmebehandling, har sönderdelats till småkulor av mindre storlek, vilket delvis förhindrar att det bildas grädde.

5.

Peptoniserad mjölk, dvs. mjölk som gjorts mera lättsmält genom tillsats av pepsiner, som påverkar nedbrytningen av proteiner.

6.

Grädde, dvs. det fettlager som bildas naturligt på ytan av mjölken genom en långsam anhopning av emulsionens fettkulor. Oavsett om den avlägsnas för hand eller genom att mjölken centrifugeras i en separator innehåller den, förutom andra mjölkbeståndsdelar, en relativt stor mängd fett (vanligtvis över 10 viktprocent). Genom vissa former av centrifugering utvinns grädde med en fetthalt på över 50 viktprocent.

Begreppet ”inte koncentrerad” i detta nummer omfattar grädde som, oavsett fetthalten, uteslutande har framställts på något av följande sätt:

a)

Genom att den skummats från mjölkens yta.

b)

Genom centrifugering.

Grädde som koncentrerats på olika sätt, t.ex. genom indunstning av vatten under värmebehandling, omfattas dock av nr 0402.

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

Detta nummer omfattar bl.a. mjölkpulver till vilket steriliserat centrifugat har återförts, under förutsättning att proportionerna av naturliga mjölkbeståndsdelar inte har förändrats (annars nr 0404).

Produkter som innehåller mer än 3 viktprocent sojalecitin (emulgeringsmedel) beräknat på torrsubstansen är undantagna från detta HS-nummer. EUT C 157/2009

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0404, undantag d).

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Produkter i pastaform, som vanligtvis äts med sked, skall inte klassificeras som produkter i form av pulver eller granulat eller i annan fast form.

Med ”kärnmjölk” i detta nummer avses såväl söt (dvs. osyrad) som syrad kärnmjölk.

0403 10 11 till 0403 10 99

Yoghurt

Endast de produkter som har erhållits genom mjölksyrajäsning uteslutande av Streptococcus thermophilus och Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus omfattas av dessa undernummer.

Dessa undernummer omfattar inte produkter som efter fermenteringen har genomgått en värmebehandling genom vilken yoghurtkulturerna har deaktiverats (undernr 0403 90).

0403 90 11 till 0403 90 99

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0403 10 11 till 0403 10 99.

Dessa undernummer omfattar inte produkter av typen ”cagliata” i enlighet med de förklarande anmärkningarna till undernr 0406 10 30 och 0406 10 80, tredje stycket.

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Se de förklarande anmärkningarna till nr 0402, första stycket.

0404 90 21 till 0404 90 89

Andra slag

Den förklarande anmärkningen till nr 0402 gäller i tillämpliga delar.

Dessa undernummer omfattar koncentrerade mjölkproteiner som delvis har erhållits genom att laktos och mineralsalter avlägsnats från skummjölk och i vilka proteinhalten uppgår till 85 viktprocent eller mindre av torrsubstansen. Proteinhalten beräknas genom att multiplicera kvävehalten med en omräkningsfaktor på 6,38.

När proteinhalten i koncentrerade mjölkproteiner uppgår till mer än 85 viktprocent av torrsubstansen omfattas produkten av nr 3504 (se kompletterande anmärkning 1 till kapitel 35).

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

0405 10 11 till 0405 10 90

Smör

Begreppet ”smör” definieras i anmärkning 2 a och i anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0405, A.

Smör är en emulsion av vatten i mjölkfett, i vilken vattnet utgör dess dispergerande fas och fettet dess kontinuerliga fas.

Grädde (nr 0401 och 0402) – vilkens fetthalt i vissa fall kan vara lika stor som smörs – är däremot en emulsion av fettkulor i vatten, i vilken vattnet är den kontinuerliga fasen och fettet den dispergerande fasen.

På grund av denna strukturskillnad kan man genom att tillsätta en lämplig mängd vatten till grädden nästan rekonstituera den ursprungliga mjölken, vilket inte är möjligt med smör.

0405 20 10 till 0405 20 90

Bredbara smörfettsprodukter

Begreppet ”bredbara smörfettsprodukter” definieras i anmärkning 2 b till detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0405, B.

0405 90 10 och 0405 90 90

Annat

Se anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0405, C.

0406

Ost och ostmassa

Produkter där mjölkfettet helt eller delvis har ersatts av andra typer av fett (t.ex. vegetabiliskt fett) klassificeras inte som ost enligt detta nummer (vanligtvis nr 2106).

0406 10 30 och 0406 10 80

Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa

Beträffande mesost hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0406, andra stycket.

Ostmassa framställs av filmjölk ur vilken det mesta av vasslan har avlägsnats (t.ex. genom avrinning eller pressning). Ostmassa (i annan form än pulver) med en tillsats av upp till 30 viktprocent socker och frukt anses behålla karaktären av ostmassa och klassificeras enligt dessa undernummer.

Dessa undernummer omfattar bl.a. produkter av typen ”cagliata”, dvs. produkter som har framställts genom koagulering med löpe, andra enzymer eller syrabehandling, av oskummad mjölk eller helt eller delvis skummad mjölk, varifrån den största delen serum har tagits bort. Dessa produkter föreligger i form av pasta, som ännu inte är plastisk ostmassa, som är slät, lätt att separera till gryn, med en intensiv karaktäristisk doft och med ett natriumkloridinnehåll på högst 0,3 viktprocent. Produkterna, som utgör ”mellanprodukter”, behöver bearbetas ytterligare, huvudsakligen för att erhålla ostar.

0406 20 00

Riven eller pulveriserad ost av alla slag

Dessa undernummer omfattar:

1.

Riven ost, som i allmänhet används som smaktillsats eller för andra ändamål inom livsmedelsindustrin. Riven ost erhålls oftast från hård ost (t.ex. Grana, Parmigiano Reggiano, Emmentaler, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino). Dessa ostar kan delvis vara torkade för att säkra längsta möjliga hållbarhet.

Denna klassificering omfattar även ost som har klumpats ihop efter rivning.

2.

Pulveriserad ost, som vanligtvis används inom livsmedelsindustrin. Pulveriserad ost framställs av alla slags ostar som antingen har gjorts flytande och därefter pulvriserats, eller reducerats till en pasta, torkats och rivits.

0406 30 10 till 0406 30 90

Smältost, inte riven eller pulveriserad

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0406, första stycket, 3.

0406 40 10 till 0406 40 90

Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0406 40.

Dessa ostar kännetecknas av den oregelbundna pigmenteringen på grund av att det utvecklas mögel i ostmassan.

0406 40 90

Annan

Detta undernummer omfattar också ostar med en klart synlig, vit/gråaktig, oregelbunden pigmentering i ostmassan, som erhållits genom användning av färglösa stammar av Penicillium roqueforti.

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

Detta nummer omfattar även ruttna ägg med skal samt delvis ruvade ägg.

Konservering kan ske genom att äggen utvändigt behandlas med fett, vax eller paraffin, genom att de läggs ned i en kalk- eller vattenglaslösning eller på annat sätt.

Med fjäderfä avses fåglar enligt nr 0105.

0407 11 00 till 0407 19 90

Befruktade ägg för inkubering

Dessa undernummer omfattar endast ägg av fjäderfä och andra fåglar som uppfyller de villkor som de behöriga myndigheterna har fastställt.

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

0408 11 80

Annan

Detta undernummer omfattar äggulor som är lämpliga som livsmedel och äggulor som är olämpliga som livsmedel, bortsett från sådana som omfattas av undernr 0408 11 20.

Detta undernummer omfattar också torkad äggula som konserverats genom tillsats av små mängder kemikalier och är avsedd att användas vid framställning av bakverk, pastaprodukter och liknande.

0408 19 81 och 0408 19 89

Annan

De förklarande anmärkningarna till undernr 0408 11 80, första meningen gäller i tillämpliga delar.

0408 91 80

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 0408 11 80 gäller i tillämpliga delar.

0408 99 80

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 0408 11 80 gäller i tillämpliga delar.

Förutom hela ägg utan skal, som kan vara färska, omfattar detta undernummer konserverade, flytande hela ägg som t.ex. konserverats genom tillsats av salt eller kemiska konserveringsmedel samt frysta hela ägg. Det omfattar även ägg som är ångkokta eller kokta i vatten och gjutna ägg (t.ex. cylindriska ”långa ägg” bestående av gulor och vitor av flera ägg).


Detta undernummer omfattar pastöriserade flytande fågelägg med samma organoleptiska egenskaper som ett färskt fågelägg, med eller utan små mängder tillsatt vatten och kemiska konserveringsmedel (t.ex. citronsyra (E 330)).

                            __________________________________________________

KAPITEL 5

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE  NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0505 10 10 och 0505 10 90

Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun

Produkter enligt dessa undernummer definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0505 10.

0505 10 10

Råa

Detta undernummer omfattar fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål och dun i det skick de föreligger efter att ha plockats från fågelkroppen, även i vått tillstånd. Det omfattar även fjädrar och dun som efter plockningen är rengjorda, desinficerade och behandlade endast i konserverande syfte.

Detta undernummer omfattar även återvunna (eller använda) fjädrar som inte kan återanvändas i befintligt skick för stoppningsändamål. Produkter enligt detta undernummer föreligger vanligtvis i form av sammanpressade balar.

0505 10 90

Andra

Detta undernummer omfattar fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål och dun som har genomgått en mera omfattande rengöring än den som avses i de förklarande anmärkningarna till undernr 0505 10 10, t.ex. vatten- eller ångtvätt och varmluftstorkning.

0505 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Skinn och andra delar av fåglar (huvuden, vingar, halsar och liknande), med kvarsittande fjädrar eller dun, t.ex. avsedda för framställning av prydnader till huvudbonader.

2.

Fågelskinn utan täckfjädrar, särskilt den del av gåsskinnet som kallas svanhud och som huvudsakligen används för framställning av pomponger.

3.

Stora ving- eller stjärtfjädrar och fjädrar från andra delar av fjäderdräkten, som inte kan användas för stoppning, särskilt på grund av sin storlek och styva skaft.

4.

Prydnadsfjädrar som efter bearbetning används vid framställning av prydnader till huvudbonader, konstgjorda blommor och liknande. Sådana fjädrar är t.ex. fjädrar från struts, ägrett, häger, fasan, marabustork, ibisfågel, påfågel, paradisfågel, flamingo, nötskrika, kolibri, skata, gam, mås och stork.

5.

Fjädrar, vanligtvis av samma längd, används för framställning av dammvippor och fjädervippor.

6.

Vissa delar av fjädrar, som spolar och skaft, även kluvna (t.ex. för framställning av tandpetare och fiskeredskap), fanstrålar som klippts från skaftet eller fästs vid en tunn del av skaftet, även med klippta kanter (spritade fjädrar). Om de trots eventuell behandling har kvar karaktären av fjädrar för stoppningsändamål omfattas de dock av undernr 0505 10 10 eller 0505 10 90.

Detta undernummer omfattar även så kallade gerissene Hahnenhälse, dvs. fjäderskaft som är putsade utom i de fina spetsarna där små fanrester blivit kvar.

7.

Mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar.

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0506 10 00

Ossein samt ben behandlade med syra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0506, andra stycket, 3.

0506 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0506, andra stycket, 1, 2, 4 och 5.

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0510 omfattar detta nummer vävnad av moderkaka, kyld eller fryst, även i sterila behållare.

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

0511 91 10

Fiskavfall

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, 6 a till d.

0511 91 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Otjänlig rom och mjölke (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, 5 a och b.

2.

Avfall av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, t.ex. räkskal, även pulveriserat.

3.

Döda djur enligt kapitel 3, oätliga eller otjänliga som livsmedel, t.ex. dafnier (vattenloppor) och andra ostracoda (musselkräftor) eller phyllopoda (bladfotingar), torkade, som foder till akvariefiskar.

0511 99 31 och 0511 99 39

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, 14.

0511 99 31Förutom svamp som föreligger i det tillstånd i vilket den hämtats från havet omfattar detta undernummer naturlig tvättsvamp som har befriats från den yttre hinnan och en del orenheter (t.ex. kalkartade beståndsdelar och sand) genom att slås eller bultas och tvättas i havsvatten.

Detta undernummer omfattar också naturlig svamp som befriats från obrukbara delar (t.ex. ruttna delar), särskilt genom tillskärning och på det hela taget all svamp som inte har genomgått kemisk behandling.

0511 99 39

Annan

Detta undernummer omfattar svamp som är ytterligare bearbetad, t.ex. som fullständigt befriats från kalkartade beståndsdelar, gjorts ljusare (genom behandling med brom eller natriumtiosulfat), avfettats (med hjälp av ammoniaklösning), blekts (med hjälp av 2 % oxalsyra) eller gjorts lämplig för användning genom andra kemiska behandlingar.

0511 99 85

Andra slag

Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, punkterna 2, 3, 4, 7, 8 och 13. Detta undernummer omfattar också döda djur enligt kapitel 1, oätliga eller otjänliga som livsmedel.

Detta undernummer omfattar inte blodplasma från djur (t.ex. nr 3002).

 


Meny