Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 93


AVDELNING XIX

Kap. 93

 VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION

KAPITEL 93

VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION

9305

Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304

9305 91 00

Till vapen för militärt bruk enligt nr 9301

Detta undernummer omfattar de delar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9305, 1 till 7, förutsatt att det av deras typ och utförande tydligt framgår att de är olämpliga som delar till vapen för jakt, sportskytte eller målskjutning eller andra vapen enligt nr 9302 00 00, 9303 och 9304 00 00.

9306

Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar

9306 21 00

Patroner

En patron är en enhet bestående av projektilen (hagel eller kula) som skjuts ut från ett skjutvapen, hylsan innehållande laddningen och hylsbotten av metall som omger tändhatten.

9306 30 10

För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskinpistoler enligt nr 9301

Patroner enligt detta undernummer som är avsedda att användas i skjutvapen kännetecknas av att de är korta och kompakta.

Exempel på delar är hylsor, även försedda med sprängkapsel, hylsbottnar av mässing och kulor. Även obearbetade eller grovt tillformade delar omfattas av detta undernummer.

9306 30 30

För militärt bruk

Detta undernummer omfattar bl.a. gevärs- och karbinpatroner (med undantag av övningspatroner och liknande, utan krutladdning, enligt undernr 9306 30 90), skarpa, lösa, brandpatroner, pansarbrytande patroner, osv.


Meny