Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 6-14

AVDELNING II

VEGETABILISKA PRODUKTER

 

Kapitel 67, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

KAPITEL 6

LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER  O.D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0601 20 30

Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

Detta undernummer omfattar bl.a. epifytiska orkidéer (t.ex. orkidéer av släktena Cattleya och Dendrobium).

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0602 10 10 och 0602 10 90

Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Levande plantdelar utan rötter som skilts från moderplantan så att de bildar självständiga plantor (sticklingar).

2.

Levande plantdelar med knoppar (ögon) avsedda för ympning på plantor (ympkvistar).

0602 40 00

Rosor, även ympade/okulerade

Detta undernummer omfattar såväl odlade rosor som nyponrosor och vildrosor.

0602 90 10

Svampmycelium

Svampmycelium är beteckningen för ett ofta underjordiskt nät av tunna trådar (thallus eller mycelium) som växer på ovansidan av ruttnande animaliskt eller vegetabiliskt stoff och utvecklas i själva vävnaderna, varvid svampar uppstår.

Förädlat svampmycelium som förekommer i handeln säljs i form av plattor bestående av delvis förmultnade halmrester på vilka det bildas mycelieskikt.

Detta undernummer omfattar också en produkt bestående av ännu inte utvecklat, mikroskopiskt urskiljbart svampmycelium på ett skikt av sädeskorn inbäddade i en kompost av steriliserad hästgödsel (en blandning av halm och hästspillning).

0602 90 41

Skogsträd

Detta undernummer omfattar unga plantor av frön från barr- eller lövträd som vanligtvis används till skogsplantering. De levereras i allmänhet utan rotklump.

0602 90 45

Rotade sticklingar och unga plantor

Detta undernummer omfattar unga plantor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, dvs. plantor som kräver ytterligare odling i plantskola före utplantering. Det rör sig om ett- eller tvååriga fröplantor, rotade sticklingar, ympade eller okulerade grundstammar eller plantor, avläggare och plantor som vanligtvis inte är mer än två till tre år gamla.

0602 90 48

Andra

Detta undernummer omfattar träd och buskar av europeiska och exotiska arter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, som vanligtvis inte används till skogsplantering. De levereras i allmänhet med rotklump.

0602 90 50

Andra frilandsplantor

Detta undernummer omfattar vinterhärdiga växter avsedda för bestående plantering och vilkas icke vedartade stjälk ovan jord vissnar på hösten och skjuter nya skott på våren.

Detta undernummer omfattar även ormbunkar samt kärr- och vattenväxter (med undantag av varor enligt nr 0601 och undernr 0602 90 99).

Detta undernummer omfattar även gräs i rullar eller plattor för anläggning av gräsmattor.

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0603 11 00 till 0603 19 70

Friska

Dessa undernummer omfattar bl.a. blommor och blomknoppar vilkas naturliga färg ändrats eller förbättrats, särskilt genom absorption av färglösningar före eller efter avskärningen eller endast genom neddoppning, förutsatt av varorna är friska.

0603 19 70

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. solrosor och reseda. Stjälkar och blad av dessa båda växter (utan blommor) omfattas dock av undernr 1404 90 00.

Detta undernummer omfattar också pilgrenar med knoppar eller blommor. Pilgrenar utan knoppar eller blommor omfattas dock av undernr 1401 90 00.

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604 20 11

Renlav

Denna växt tillhör Cladoniafamiljen (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica och Cladonia alpestris).

0604 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar inte friska ax och kolvar av sockermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller spannmålsväxter (kapitel 10).

0604 90 11

Renlav

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0604 20 11.

0604 90 91

Endast torkade

Detta undernummer omfattar inte torkade kvistar som tvinnats eller formats till spiraler, oavsett om de tvinnades eller formades till spiraler före torkningen (undernr 0604 90 99).

Detta undernummer omfattar inte endast torkade ax och kolvar av sockermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller spannmålsväxter (kapitel 10).

0604 90 99

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. torkade ax och kolvar av spannmålsväxter (t.ex. majs) som är blekta, färgade, impregnerade eller behandlade på annat sätt för dekorationsändamål. Detta undernummer omfattar även torkade kvistar som tvinnats eller formats till spiraler.

                             ______________________________________________

KAPITEL 7

GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM-  ELLER ROTKNÖLAR

Allmänna anmärkningar

 1. Blanchering är inte tillåten i detta kapitel med undantag av följande:

  – Frysta grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten) enligt 0710.

  – Torkade baljfrön, även skalade eller sönderdelade, enligt nr 0713.

 2. Groddar (grönsaksgroddar och andra groddar) är groddade frön avsedda att användas som livsmedel, som äts råa eller kokta. Groddning innebär att frön förmås att gro genom att de fuktas (detta ökar frönas vattenhalt och bryter deras viloperiod) tills en ny planta börjar växa  upp och utveckla blad.

  I allmänhet kan konsumtionsklara groddar presenteras på tre sätt:

  a) Som groddad planta med hjärtblad (kotelydoner, de första blad som utvecklas  ur grodden), rester av fröna och rötter.

  b) Som planta bestående av det groddade spannmålskornet, t.ex. korngroddar, så  kallad grönmalt (se även förklarande anmärkningar till undernummer 1107 10 11  till 1107 10 99), som antingen kan användas rå i sallader eller, efter ytterligare bearbetning, för framställning av huvudsakligen öl eller whisky.

  c) Som ”babyplanta” bestående av enbart hjärtblad utan rester av frön eller  rötter och utan ”vuxna blad” (utvecklade blad). Dessa typer av groddar  presenteras ofta i små askar med odlingssubstrat.

  Vid klassificering av groddar ska följande principer tillämpas:

— Grönsaksgroddar enligt kapitel 7 ska klassificeras som färska grönsaker i kapitel 7 under respektive nummer, eftersom färska grönsaker omfattas av detta kapitel oberoende av huruvida de är avsedda som livsmedel, utsäde eller plantering, med undantag av grönsaksplantor färdiga för omplantering enligt nummer 0602 (se de förklarande anmärkningarna till HS till kapitel 7, allmänna anmärkningar, stycke tio).

— Bönor som används för produktion av böngroddar klassificeras enligt nummer 0713 som torkade baljväxtfrön (se de förklarande anmärkningarna till HS till undernummer 0713 31). Böngroddar som grott ur sådana bönor och groddar från  andra torkade baljväxtfrön klassificeras emellertid som färska baljfrukter enligt nummer 0708.

— Även om vissa plantor som frön kan klassificeras i andra kapitel i Kombinerade  nomenklaturen, till exempel kapitel 9 eller 12, blir de när de har grott färdigt, lämpliga för konsumtion som grönsaker, och bör därför klassificeras i kapitel 7, eftersom de förlorat de objektiva egenskaper som motiverar en  klassificering i kapitlen 9 och 12. Se de förklarande anmärkningarna till HS till nummer 0709, första stycket, 14, vad gäller bambuskott och sojabönsgroddar. 

— Groddar av korn av spannmål enligt kapitel 10 (numren 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 eller 1008), t.ex. korngroddar, klassificeras enligt undernummer 1107 10  (korngroddar undantas från kapitel 10, se de förklarande anmärkningarna till HS  till nummer 1003, undantag a)), som är det mest specifika numret för spannmålsgroddar, eftersom den inte begränsas till torkade spannmålsgroddar (malt). Grönmalt klassificeras enligt undernummer 1107 10 11 till 1107 10 99 (se de förklarande anmärkningarna till undernr 1107 10 11 till 1107 10 99, första stycket) och betraktas som korn som börjat gro men ännu inte torkats.

— Groddar av sorten Zea mays var. saccharata (sockermajs) som ska klassificeras enligt kapitel 7 genom tillämpning av anmärkning 2 till kapitel 7 och anmärkning 2 till kapitel 10, ska klassificeras enligt nummer 0709 (undernr 0709 99 60).

Icke  uttömmande förteckning över groddar med KN-nummer:

KN-nr     


Varuslag (latinskt namn)

0703 10 19


groddar av kepalök (Allium cepa)

0703 20 00


groddar av vitlök (Allium sativum)

0703 90 00


groddar av purjolök (Allium porrum)

0704 90 90


broccoligroddar (Brassica oleracea var. italica)

0706 90 90


groddar av rödbetor (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90


groddar av rädisor (Raphanus sativus)

0708 10 00


groddar av ärtor (Pisum sativum)

0708 20 00


groddar av adzukiböna (Phaseolus angularis)

0708 20 00


groddar av mungböna (Vigna radiata)

0708 20 00


groddar av rosenböna (Phaseolus pubescens)

0708 90 00


kikärtsgroddar (Cicer arietinum)

0708 90 00


groddar av klöverärt (Lotus maritimus)

0708 90 00


linsgroddar (Lens culinaris)

0708 90 00


groddar av duvärt (Cajanus cajan)

0709 99 10


groddar av senapskål (Eruca vesicaria ssp. sativa)

0709 99 50


fänkålsgroddar (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60


groddar av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90


alfalfagroddar (Medicago sativa)

0709 99 90


basilikumgroddar (Ocimum spp.)

0709 99 90


groddar av svart senap (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90


groddar av anisisop (Agastache foeniculum)

0709 99 90


groddar av gurkört (Borago officinalis)

0709 99 90


groddar av kinesisk toon (Toona sinensis)

0709 99 90


groddar av glasört (Salicornia europaea)

0709 99 90


groddar av koriander (Coriandrum sativum)

0709 99 90


groddar av krasse (Lepidium sativum)

0709 99 90


groddar av bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90


groddar av grön eller röd bladmynta (Perilla frutescens)

0709 99 90


groddar av solros (Helianthus annuus)

0709 99 90


groddar av vit senap (Sinapis alba)

1107 10 19


grönmalt av vete (Triticum aestivum)

1107 10 99


grönmalt av korn (Hordeum vulgare)

1107 10 99


grönmalt av hirs (Panicum miliaceum)

1107 10 99


grönmalt av havre (Avena sativa)

1107 10 99


grönmalt av ris (Oryza sativa)

1107 10 99


grönmalt av råg (Secale cereale)

  

0701

Potatis, färsk eller kyld

0701 90 50

Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni

Nyskördad potatis kännetecknas av sin ljusa färg (vanligtvis vit eller rosa) och det tunna skalet som ännu inte är färdigbildat och lätt kan gnidas eller skrapas av. Nyskördad potatis visar heller inga tecken till att gro.

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

0703 10 11 till 0703 10 90

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök

Dessa undernummer omfattar alla sorters lök (Allium cepa) och schalottenlök (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Sättlök

Detta undernummer omfattar ettåriga lökar som härstammar från frö, för utplantering. Deras diameter är i allmänhet 1 till 2 cm.

0703 20 00

Vitlök

Detta undernummer omfattar all slags vitlök (Allium sativum) som är lämplig som livsmedel.

Detta undernummer omfattar också vitlök bestående av en enda lök utan separata klyftor, med en ungefärlig diameter av 25–50 mm, som i handeln beskrivs som ’solovitlök’, (på engelska även ’pearl garlic’, ’single bulb garlish’, ’single clove garlic’, ’monobulb garlic’) eller en liknande handelsbenämning.

Detta undernummer omfattar inte så kallad ’jumbovitlök’ eller ’elefantvitlök’ (Allium ampeloprasum, som omfattas av undernummer 0703 90 00), som består av en enda lök med en ungefärlig diameter av minst 60 mm (dvs. avsevärt större och tyngre än en vitlök med flera klyftor). Arterna Allium sativum och Allium ampeloprasum har också olika genpooler.

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter

Detta undernummer omfattar den vanliga ätliga purjolöken (Allium porrum), salladslök (Allium fistulosum) och gräslök (Allium schoenoprasum).

0704

Kål, färsk eller kyld

0704 10 00

Blomkål (inbegripet broccolo)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0704, första stycket, 1.

0704 90 10

Vitkål och rödkål

Detta undernummer omfattar vitkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), inklusive grönkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica och subvar. piramidalis) och rödkål (Brassica oleracea L. var. capitata. L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Annan

Detta undernummer omfattar savoykål (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. och var. sabauda L.), salladskål (t.ex. Brassica sinensis och Brassica pekinensis), kålrabbi (Brassica oleracea var. gongylodes) och broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Detta undernummer omfattar däremot inte följande:

a)

Rotfrukter av släktet Brassica (rovor omfattas av nr 0706 och kålrötter (Brassica napus var. napobrassica) omfattas av nr 1214).

b)

Foderkål, t.ex. röd eller vit fodermärgkål (Brassica oleracea var. medullosa) och bladkål (Brassica oleracea var. viridis) omfattas av nr 1214.

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

0706 10 00

Morötter och rovor

Detta undernummer omfattar endast varieteter av rovor och morötter (röda eller rosa) som är lämpliga som livsmedel. Fodermorötter, vanligtvis vita eller blekgula, foderrovor (Brassica campestris var. rapa) och kålrötter (Brassica napus var. napobrassica) omfattas av undernr 1214 90 10.

0706 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rödbetor (Beta vulgaris var. conditiva).

2.

Haverrötter (Tragopogon porrifolius) och svartrötter (Scorzonera hispanica).

3.

Rädisor av alla slag: vita, svarta, rosa och liknande (Raphanus sativus var. sativus) och rättikor (Raphanus sativus var. niger).

4.

Rotpersilja (Petroselinum crispum var. tuberosum) och rotkörvel (Chaerophyllum bulbosum).

5.

Palsternackor (Pastinaca cativa).

6.

Japanska jordärtskockor (Stachys affinis eller Stachys sieboldii), som är gulvita, avlånga rotstockar med förträngningar, vanligtvis stora som ett lillfinger.

Rotfrukter och rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, t.ex. jordärtskockor, batater (sötpotatis), taro och jams omfattas däremot av nr 0714.

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

0707 00 90

Små gurkor, så kallade cornichons (minst 85 styck per kg)

Cornichons i detta undernummer är en sort av små gurkor (85 styck eller fler per kg).

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0708 10 00

Ärter (Pisum sativum)

Detta undernummer omfattar alla ärter av arten Pisum sativum, inbegripet foderärter (Pisum sativum var. arvense).

Det omfattar inte vignabönor (även den med svart öga), som omfattas av undernr 0708 20 00 eller kikärter av släktet Cicer, som omfattas av undernr 0708 90 00.

0708 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0708, första stycket, 3, 4, 5 och 6.

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 20 00

Sparris

Detta undernummer omfattar endast de unga skotten av sparris (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri)

Detta undernummer omfattar selleri av sorterna Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stjälkselleri) och Apium graveolens var. secalinum Alef. (bladselleri).

0709 59 10

Kantareller

Detta undernummer omfattar endast de i allmänhet äggulegula kantarellerna av arterna Cantharellus cibarius Fries och Cantharellus friesii Quélet. Liknande ätliga slag, t.ex. falsk kantarell (Clitocybe aurantiaca) och trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides), som ibland används som tryffelersättning i charkuterier, omfattas av undernr 0709 59 90.

0709 59 30

Rörsoppar

Detta undernummer omfattar endast rörsoppar av släktet Boletus, särskilt stensopp eller Karljohanssvamp (Boletus edulis).

0709 60 10 till 0709 60 99

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0709, första stycket, 5.

0709 92 10 och 0709 92 90

Oliver

Oliver från vilka olja utvunnits men med en fetthalt överstigande 8 viktprocent kvarstår under dessa undernummer.

0709 99 10

Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

Detta undernummer omfattar alla typer av salladsväxter med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) cikoriasallat och endivesallat (arter av släktet Cichorium spp.), t.ex.:

1.

Vintersallat

2.

Maskrosor (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Mangold och kardon

Detta undernummer omfattar mangold (Beta vulgaris subvar. cicla) och kardon (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Kapris

Kapris är blomknoppar från en taggig perenn buske (Capparis spinosa).

0709 99 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Okra eller gombo (Hibiscus esculentus).

2.

Rabarber.

3.

Ängssyra (Rumex acetosa).

4.

Harsyra (Oxalis crenata).

5.

Sockerrot (Sium sisarum).

6.

Olika typer av krasse, t.ex. smörgåskrasse (Lepidium sativum), vattenkrasse (Nasturtium officinale), vinterkrasse (Barbarea verna) och blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus).

7.

Vanlig portlak (Portulaca oleracea).

8.

Persilja och körvel, med undantag av rotpersilja och rotkörvel, som omfattas av undernr 0706 90 90.

9.

Dragon (Artemisia dracunculus) och kyndel (Satureja hortensis eller Satureja montana).

10.

Mejram (Origanum majorana).

11.

Lök av familjen Liliaceae av arterna Muscari comosum (gängse beteckningar är ”lampasciolo”, vildlök, ”lilas de terre”, ”feather hyacinth”).

Följande omfattas inte av detta undernummer:

a)

Rotfrukter och rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin som omfattas av nr 0714.

b)

Vissa kryddväxter, trots att de används som livsmedel. Detta gäller särskilt följande:

1.

Timjan (undernr 0910 99 31 till 0910 99 39).

2.

Lagerblad (undernr 0910 99 50).

3.

Vild mejram (kungsmynta) eller oregano (Origanum vulgare), salvia (Salvia officinalis), basilika (Ocimum basilicum), mynta (alla sorter), verbena eller järnört (arter av släktet Verbena), ruta eller vinruta (Ruta graveolens), isop (Hyssopus officinalis) och gurkört (Borago officinalis), som omfattas av nr 1211.

0710


Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

Uttrycket ’frysta’ så som det definieras i tredje stycket i de förklarande anmärkningarna till HS för detta kapitel ska också jämföras med de kriterier som fastställs i EU-domstolens dom i mål 120/75. På samma sätt ska frysningsprocessen enligt domstolens tolkning av dessa kriterier i sin dom i mål C-423/09 leda till att produkten förändras en gång för alla, med resultatet att det inte längre rör sig om produkten i dess naturliga skick.

Därför anses produkter vara ’frysta’ om de till följd av frysningsprocessen genomgått vissa irreversibla förändringar, bland annat beträffande cellstrukturen, och därigenom inte längre är i naturligt skick, även efter det att de börjat tina eller tinats helt.

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0711 20 10 och 0711 20 90

Oliver

Dessa undernummer omfattar oliver, vanligtvis i saltlake, som ännu inte befriats från sin bittra smak. Oliver som gjorts lämpliga för direkt konsumtion – även om detta skett genom en långvarig behandling i saltlake – omfattas inte av dessa undernummer utan klassificeras enligt undernr 2005 70 00.

0711 40 00

Gurkor

Detta undernummer omfattar gurkor som lagts i stora behållare med saltlake, vilken eventuellt kan innehålla ättika eller ättiksyra, som tillfälligt säkrar hållbarheten under transport och lagring. Gurkorna är olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd. Produkterna innehåller vanligtvis minst 10 viktprocent salt.

Före varornas slutliga användning behandlas de i allmänhet på följande sätt, vilket medför att de skall klassificeras enligt kapitel 20:

En viss avsaltning med efterföljande kryddning (oftast genom tillsats av en ättiksbaserad kryddad täckande vätska).

Pastörisering som kompletterar saltets och ättikans stabiliserande inverkan sedan varorna packats i små behållare (plåtburkar, flaskor, glasburkar och liknande).

Gurkor, även i saltlake, som genomgått fullständig mjölksyrning omfattas däremot av kapitel 20. Gurkor som genomgått fullständig mjölksyrning kännetecknas av att hela fruktköttet vid genomskärning uppvisar ett glasaktigt, dvs. något genomskinligt, utseende.

0711 51 00

Svampar av släktet Agaricus

Svampar enligt detta undernummer får vara tillfälligt konserverade i stark saltlake med tillsats av ättika eller ättiksyra.

0711 90 70

Kapris

Kapris enligt detta undernummer är i allmänhet förpackade i saltlake i fat.

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

Detta nummer omfattar inte varor som i torkat tillstånd inte används som grönsaker utan huvudsakligen för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål (nr 1211).

 

Värmebehandling för att minska mikroorganismer (t.ex. med varm ånga) på produktens yta är tillåten enligt detta nummer, under förutsättning att produkterna behåller karaktären av torkade grönsaker, inte vidare beredda.

0712 90 30

Tomater

Beträffande klassificeringen av tomatpulver hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 2002 90 11 till 2002 90 99.

0712 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar inte torkade blad och rötter av maskros (Taraxacum officinale), torkad ängssyra (Rumex acetosa) och torkad blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus) som används till medicinska ändamål (undernr 1211 90 86).

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

Varor enligt detta nummer som är avsedda som utsäde är förädlade och kännetecknas i allmänhet av sin förpackning (t.ex. säckar med uppgift om användningsområde) och sitt högre pris.

0713 10 10 och 0713 10 90

Ärter (Pisum sativum)

De förklarande anmärkningarna till undernr 0708 10 00 gäller i tillämpliga delar.

0713 20 00

Kikärter

Kikärter enligt detta undernummer tillhör släktet Cicer (huvudsakligen Cicer arietinum) oavsett om de används som utsäde, livsmedel eller djurfoder.

0713 31 00

Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0713 31.

0713 32 00

Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis)

Adzukibönor saluförs alltid i torkat tillstånd. I omoget tillstånd är bönorna gröna, med hög vattenhalt. När växten har mognat är de röda och har torkat ut.

0713 35 00

Ögonbönor (Vigna unguiculata)

Detta undernummer omfattar sparrisböna (tidigare Dolichos sinensis spp. Sesquipedalis), som anses vara en böna av släktet Vigna. Namnen ”Dolichos unguiculata” och ”Dolichos sinensis” är synonymer, vilka inte längre används för bönor av släktet Vigna. Det korrekta namnet för sparrisböna är således ”Vigna unguiculata (L) Walp.spp. Sesquipedalis”.

0713 40 00

Linser

Detta undernummer omfattar endast linser av släktena Ervum och Lens, t.ex. de olika sorterna av vanliga linser (Ervum lens och Lens esculenta) och Ervum ervilia.

0713 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar, med undantag för sparrisböna enligt undernummer 0713 35 00, och för duvärt (Cajanus cajan) enligt undernummer 0713 60 00.Dolichos av släktet Dolichos, t.ex. hjälmböna (Dolichos lablab), Canavalia ensiformis, Mucuna utilis och guarfrön (Cyamopsis tetragonoloba).

Följande omfattas inte av detta undernummer: frön av vicker av andra arter än Vicia faba (undernr 1209 29 45) och lupiner (Lupinus) (undernr eller 1209 29 50).

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

Uttrycket ”i form av pelletar” definieras i anmärkning 1 till avdelning II.

 

Värmebehandling för att minska mikroorganismer (t.ex. med varm ånga) på produktens yta är tillåten för torkade produkter enligt detta nummer, under förutsättning att produkterna behåller karaktären av torkade rötter och stam- eller rotknölar, inte vidare beredda än med de metoder som är tillåtna enligt detta nummer.

0714 10 00

Maniokrot (kassava)

Dessa undernummer omfattar:

1.

Rotknölar av maniok, av vilka det finns två huvudsorter (Manihot utilissima och Manihot aipi). Rötterna är ordnade som ekrarna i ett hjul. Vikten vid skörd kan variera från 500 g till 3 kg eller mer.

2.

Pelletar framställda av hoppressade småbitar av maniokrötter eller hoppressat mjöl av rötterna (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0714, andra stycket).

0714 20 10 och 0714 20 90

Batater (sötpotatis)

Batater (sötpotatis) är rotknölar från en örtklängväxt (Ipomea batatas) med vitt, gul eller rött fruktkött beroende på sort.

0714 90 20

Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rötterna av arrowrot, tillhörande olika växtarter beroende på sitt ursprung: Arrowrot från Brasilien (Maranta arundinacea), från Indien (Maranta indica), från Tahiti (Tacca pinnatifida), från Antillerna (Canna edulis).

2.

Saleprötter från olika sorter av växter tillhörande släktet Orchis.

3.

Döda rötter av dalior och andra döda blomsterknölar.

4.

Stamknölar av mandelsäv (Cyperus esculentus), också kallade ’jordmandlar’.

0714 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar de olika sorterna av jordärtskocka (t.ex. Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus och Helianthus decapetalus) och så kallad sago, den stärkelsehaltiga märgen från vissa palmer av en mängd olika arter (t.ex. Metroxylon, Rumphii, Rapihia ruffia, Arenga).

                            __________________________________________________

KAPITEL 8

ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV  CITRUSFRUKTER ELLER MELONER

Allmänna anmärkningar

 1. Detta kapitel omfattar frukt avsedd för destillering, i form av grov pulp, även  om naturlig jäsning har börjat.

 2. Pastörisering är inte tillåten i detta kapitel, med undantag av följande:


     

Torkad frukt och torkade nötter enligt detta kapitel.Tillfälligt konserverade frukter och nötter enligt nr 0812.Frysta frukter och nötter enligt nr 0811.


         Steriliserade frukter och nötter omfattas inte av detta kapitel (vanligtvis nr 2008).

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade

0801 21 00 och 0801 22 00

Paranötter

Paranötter är nötter med hårt skal, som till formen och storleken påminner om mandarinklyftor. Skalet omger en stor kärna med trekantigt tvärsnitt i ett brunaktigt fibrigt hölje.

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0802 21 00 och 0802 22 00

Hasselnötter (Corylus spp.)

Detta undernummer omfattar hasselnötter (frukter av Corylus avellana), turkiska hasselnötter (frukter av Corylus colurna) och filbertnötter (frukter av Corylus maxima).

0802 41 00 och 0802 42 00

Kastanjer (Castanea spp.)

Dessa undernummer omfattas endast ätliga kastanjer av släktet Castanea. Det omfattar således inte vattenkastanjer (frukter av Trapa natans), som omfattas av undernr 0802 90 85, och hästkastanjer (Aesculus hippocastanum), som omfattas av nr 2308.

0802 51 00 och 0802 52 00

Pistaschmandel

Pistaschmandlar är frukter från pistaschträdet (Pistacia vera), som huvudsakligen odlas på Sicilien, i Grekland och i Mellanöstern.

Pistaschmandeln är av samma storlek som en liten oliv och består av en mjuk, tunn, vanligen fuktig rödbrun kapsel med mycket ojämn yta, lätt aromatisk, med ett ljust, träaktigt tvådelat skal. Detta innesluter en avlång kärna som omges av en rödbrun hinna och är blekgrön inuti med angenäm, mild smak.

0802 90 50

Pinjenötter (Pinus spp.)

Detta undernummer omfattar pinjenötter (frukter av släktet Pinus, såsom Pinus pinea, Pinus cembra och Pinus koraiensis), även inbegripet kottar innehållande frön.

0803 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

0803 10 10

Färska

Mjölbananer kan bli upp till 50 cm långa och är större och har ett kantigare tvärsnitt än bananer enligt undernr 0803 90 10. Stärkelsen i mjölbananer skiljer sig från stärkelsen i bordsbananer genom att den inte blir söt under mognaden. Mjölbananer har ingen markant arom. De är inte lämpliga att ätas i rått tillstånd. De skördas vanligtvis gröna och äts i tillagat tillstånd.

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade

0804 40 00

Avokado

Avokado är frukten av avokadoträdet (Persea americana Mill.). De är ofta ganska stora stenfrukter, klotformade, päronformade eller flaskformade, beroende på sorten, och innehåller en ibland stor kärna. Skalet är mörkgrönt, karmosinrött, mörklila eller gult. Det fasta fruktköttet innanför skalet är grönvitt i moget tillstånd och ljusare intill kärnan.

0804 50 00

Guava, mango och mangostan

Guava är frukter av guavaträdet (Psidium guayava L.). De är bär med fruktkött av varierande färg (vitaktig, rosa, gulvit, rödaktig eller grön) och innehåller många små kärnor.

Mango är frukter av mangoträdet (Mangifera indica). De är stenfrukter med en platt kärna och långa fibrer. Det finns flera sorters mango av varierande vikt (från 150 g till 1 kg), sötma och smak (vissa har en lätt terpentinsmak).

Mangostan är frukter av mangostanträdet (Garcinia mangostana). De är i moget tillstånd brunröda bär med en tjock fruktvägg innehållande flera kärnor omgivna av ett mjukt fröhylle som är vitt, sockrigt och har en särskilt angenäm smak.

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 10 22 till 0805 10 28

Apelsiner, färska


Dessa undernummer omfattar endast apelsiner av arten Citrus sinensis.

0805 10 22

Navelapelsiner


Navelapelsiner kännetecknas av tillväxt av en andra frukt på toppen som sticker fram litet och liknar en mänsklig navel. De är söta, stora, kärnfria apelsiner med en rik och saftig smak.


Detta undernummer omfattar sorter såsom ”Navel”, ”Navels sanguinas”, ”Lane late'”, ”Navelate”, ”Navelina”, ”Thomson” och ”Washington”

0805 10 24

Blonda apelsiner

 

Blonda apelsiner kallas även ”vanliga apelsiner” och de används ofta i fruktjuiceindustrin.


Detta undernummer omfattar sorter såsom ”Salustiana”, ”Valencia”, ”Valencia late”, ”Delta seedless”, ”Midknight” och ”Shamouti”.

0805 10 28

Andra


Detta undernummer omfattar blodapelsiner.


Fruktköttet och saften (och ibland också skalet) är pigmenterade på grund av förekomsten av antocyanin.


Blodapelsiner omfattar sorterna ”Maltaise”, ”Moro”, ”Sanguinelli”/”Sanguinello”, ”Tarocco”, ”Bloodovals”, ”Sanguinas redondas”, ”Doubles fines”, ”Washington sanguines” eller ”Improved doubles fines” eller ”Large sanguines” och ”Portuguese”.

0805 10 80

Andra

Detta undernummer omfattar pomeranser (Sevilla-apelsiner), som är frukter av arten Citrus aurantium. De används huvudsakligen för beredning.

0805 21 10

Satsumas

Satsumas (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) är en tidig sort av mandariner. Frukten är stor, gulorange till färgen, saftig, inte sur och saknar kärnor.

0805 21 90

Andra

Detta nummer omfattar: 

1.

mandariner (Citrus nobilis Lour. eller Citrus reticulata Blanco). De kan skiljas från vanliga apelsiner genom att de är mindre och plattare, lättare att skala och har en tydligare uppdelning av klyftorna och genom deras sötare, mer aromatiska smak.

2.

tangeriner (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 22 00

Klementiner

Detta undernummer omfattar monreales.

0805 29 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Tangelo, hybrid av tangerin och grapefrukt, inbegripet pomelos.

2.

Ortanique, hybrid av apelsin och tangerin.

3.

Malaquina, hybrid av apelsin och mandarin.

4.

Tangor.

5.

Wilking, hybrid av en (förädlad) sort av Willow leaf-mandarinen och Tempelmandarinen (Kungsmandarin) (i sig en hybrid av mandarin och pomerans). De liknar mandariner, men är större och spetsiga i ena ändan.

0805 40 00

Grapefrukter (inbegripet pomelos)

Detta undernummer omfattar frukter av arterna Citrus grandis och Citrus paradisi. Dessa frukter har ljusgult skal och är i allmänhet större än apelsiner, klotformade eller lätt tillplattade till formen och har gult eller rosa fruktkött med syrlig smak.

0805 50 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Detta undernummer omfattar alla sorter av arterna Citrus aurantifolia och Citrus latifolia.

Limefrukter är små, nästan runda eller ovala, med ett tunt, fastsittande grönt eller gröngult skal. Det saftiga fruktköttet är grönt och mycket syrligt.

0805 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. följande:

1.

Suckatcitroner eller äkta citroner (Citrus medica), en stor, citronliknande frukt med mycket tjockt, knottrigt skal. Fruktköttet är mycket aromatiskt och syrligt. Det kanderade skalet används ofta i bakverk och sockerkonfektyrer,

2.

Kumquat (Fortunella japonica F. hindsii och F. margarita), en frukt i storlek av en stor oliv, rund eller oval, utan tillplattade ändar, med slätt skal, en liten mängd fruktkött och lätt syrlig smak. Skalet är sött och de äts hela eller som mos. De används också ibland till sockerkonfektyrer.

3.

Citrus aurantium var. myrtifolia.

4.

Bergamotter (Citrus aurantium var. bergamia), en blekgul, päronformad apelsinart med lätt syrlig smak, huvudsakligen använd för framställning av eteriska oljor.

5.

Oroblanco eller sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), en korsning mellan en icke- syrlig pomelo och en vit grapefrukt, med tjockt, ljusgrönt eller gyllene skal. Frukten är något större än en grapefrukt men har färre kärnor och sötare smak.

0806

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 10

Bordsdruvor

Bordsdruvor skiljer sig i allmänhet från druvor för vinframställning både genom sitt utseende och sin paketeringsform. Bordsdruvor föreligger oftast i lådor, kartonger, tråg, trälådor eller små, förslutna korgar medan druvor för vinframställning däremot föreligger antingen i stora korgar, öppna packlådor eller tunnor i vilka druvorna ofta är tätt packade, krossade eller delvis pressade.

0806 20 10

Korinter

Korinter är den torkade produkt som framställs av druvor av sorten (cultivar) Korinthiaki N. (svarta korinter) (Vitis vinifera L.) De är små och runda, utan stjälkar och nästan utan kärnor, mörklila till svarta till färgen och mycket söta.

0806 20 30

Sultanrussin

Sultanrussin är den torkade produkt som framställs av druvor av sorten (cultivar) Soultanina B. (eller Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). De är utan kärnor, medelstora, gyllenbruna till bruna till färgen och söta.

0806 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar alla andra torkade druvor än korinter och sultanrussin.
 
Torkade muskatdruvor är den torkade produkt som framställs av druvor av sorten (cultivar) Moschato Alexandreias B. (eller Muscatel eller Malaga) (Vitis vinifera L.). De innehåller kärnor.

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0807 11 00

Vattenmeloner

Vattenmeloner är frukter av arten Citrullus vulgaris Schrad. De kan väga upp till 20 kg. Fruktköttet är inte särskilt sött, mycket vattenhaltigt, vanligtvis klarrött till färgen och innehåller svarta kärnor.

0807 19 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. frukter av arten Cucumis melo, av vilken det finns flera sorter, t.ex. nätmeloner (var. reticulatus Naud.), med nätaktigt skal, meloner av sorten var. saccarus Naud., också med nätaktigt skal, cantaloupmeloner (var. cantalupensis Naud.), med djupa ränder i skalet, honungsmeloner (var. inordorus Naud.) och den slätskaliga melonen.

Frukterna är vanligtvis stora, runda eller ovala, med antingen slätt eller skrovligt skal. Fruktköttet är fast och saftigt, gulorange eller vitt, med söt smak. I mitten av frukten, som är fibrigare och ihålig, finns ett stort antal platta, ovala kärnor som är blanka och gulvita.

0807 20 00

Papayafrukter

Papayafrukter (Carica papaya) är avlånga eller runda frukter, antingen släta eller lätt räfflade, gulgröna eller orange i moget tillstånd, med en vikt som kan variera från några hundra gram till flera kilo. Fruktköttet påminner om melonens i konsistensen, är gulorange till färgen, mer eller mindre sött och aromatiskt och ihåligt, med ett stort antal runda, svarta kärnor inbäddade i pulp.

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

Detta undernummer omfattar äpplen som på grund av sitt utseende och beskaffenhet (inte sorterade efter storlek och kvalitet, vanligtvis mindre än dessertäpplen, med syrlig eller mindre angenäm smak, eller av ringa värde) endast kan användas vid framställning av drycker, även jästa. De måste föreligga i lös vikt, utan att skiljas åt i transportmedlet (t.ex. järnvägsvagnar, stora containrar, lastbilar eller pråmar).

0808 30 10

Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 1 augusti–31 december

De förklarande anmärkningarna till undernr 0808 10 10 gäller i tillämpliga delar.

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

0809 21 00 och 0809 29 00

Körsbär

Dessa undernummer omfattar alla sorter av körsbär, även vildkörsbär och särskilt surkörsbäret (frukter av Prunus cerasus), moreller (frukter av Prunus cerasus var. austera), hjärtkörsbär (frukter av Prunus avium var. juliana) och bigarråer (frukter av Prunus avium var. duracina) och fågelbär (frukter av Prunus avium eller Cerasus avium).

0809 30 10 och 0809 30 90

Persikor (inbegripet nektariner)

Till skillnad från persikor har nektariner slätt skal.

0809 40 90

Slånbär

Slånbär är frukter av slån (Prunus spinosa).

0810

Annan frukt och andra bär, färska

0810 20 10

Hallon

Detta undernummer omfattar frukter av Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis och Rubus strigosus. Några sorter har röda bär, andra vita.

0810 30 10

Svarta vinbär

Detta undernummer omfattar de runda bären av Ribes nigrum L.

0810 39 30

Röda vinbär

Detta undernummer omfattar de runda bären av Ribes rubrum L.

0810 40 10

Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea)

Bären är röda eller rosa.

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus

Frukterna är blåsvarta.

0810 50 00

Kiwifrukter

Detta undernummer omfattar kiwifrukter Actinidia chinensis Planch. eller Actinidia deliciosa.

Dessa frukter, stora som ägg, är köttiga, med bittersöt smak och hårigt, grönbrunt skal.

0810 90 20

Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

Tamarinder (frukter av Tamarindus indica och Tamarindus officinalis) såsom de vanligtvis föreligger i den internationella handeln (som baljor eller pulp, utan tillsats av socker eller andra ämnen eller vidare beredda) klassificeras enligt undernr 0813 40 65.

Jackfrukter är frukter av Artocarpus heterophylla och Artocarpus integrifolia. Litchiplommon är frukter av Litchi chinensis. Sapodillafrukterna är frukter av Achras sapota.

Detta undernummer omfattar passionsfrukter eller grenadiller eller passifloror av följande arter: purpurgrenadilla (Passiflora edulis), barbadin (Passiflora quandrangularis) och Passiflora ligularis.

0810 90 75

Andra

Förutom de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0810, andra stycket, 8 (utom litchiplommon och sapodillafrukter), omfattar dessa undernummer bl.a.:

1.

Frukter av smultronträdet (frukter av Arbutus unedo).

2.

Berberisbär (frukter av Berberis vulgaris).

3.

Frukter av havtorn (frukter av Hippophäe rhamnoides).

4.

Frukter av sorbusarter, t.ex. äppelrönnbär (frukter av Sorbus domestica) och vitoxelbär (frukter av Sorbus aria).

5.

Frukter av annonaträd, t.ex. cherimoya (frukter av Annona cherimola) och nätannona (frukter av Annona reticulata).

6.

De olika arterna av Physalis eller kapkrusbär (frukter av Physalis alkekengi (judekörsbär) eller Physalis pubescens).

7.

Frukter av Flacourtia (Flacourtia cataphracta och Idesia polycarpa).

8.

Mispel (frukter av Mespilus germanica) och japansk mispel (frukter av Eriobotrya japonica).

9.

Frukter av olika arter av Sapotaceae, t.ex. frukter av Lucuma mammosa, med undantag av sapodillafrukter, som omfattas av undernr 0810 90 20.

10.

Ätliga arter av Actinidia, med undantag av kiwifrukt (Actinidia chinensis Planch. eller Actinidia deliciosa), enligt undernr 0810 50 00.

11.

Frukter av olika arter av Sapindaceae, t.ex. rambutaner (frukter av Nephelium lappaceum) och frukter av Nephelium mutabile, med undantag av litchiplommon (frukter av Litchi chinensis), som omfattas av undernr 0810 90 20.

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Uttrycket ’frysta’ så som det definieras i andra stycket i de förklarande anmärkningarna till HS för detta kapitel ska också jämföras med de kriterier som fastställs i EU-domstolens dom i mål 120/75. På samma sätt ska frysningsprocessen enligt domstolens tolkning av dessa kriterier i sin dom i mål C- 423/09 leda till att produkten förändras en gång för alla, med resultatet att det inte längre rör sig om produkten i dess naturliga skick.

Därför anses produkter vara ’frysta’ om de till följd av frysningsprocessen genomgått vissa irreversibla förändringar, särskilt beträffande cellstrukturen, och därigenom inte längre är i naturligt skick, även efter det att de börjat tina eller tinats helt.

Beträffande användningen av undernummer som omfattar sockerinnehåll hänvisas till de kompletterande anmärkningarna till detta kapitel.

0811 20 31

Hallon

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0810 20 10.

0811 20 39

Svarta vinbär

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0810 30 10.

0811 20 51

Röda vinbär

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0810 30 30.

0811 90 95

Andra

Detta undernummer omfattar inte frysta mandarinklyftor, från vilka hinnorna har avlägsnats på kemisk väg (i allmänhet nr 2008).

                            ________________________________________________


KAPITEL 9

KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR

Allmänna anmärkningar
Kryddor som är blandade eller till vilka andra ämnen  tillsatts klassificeras enligt anmärkning 1 till detta kapitel.

Enligt denna anmärkning klassificeras inte blandningar av  kryddor och andra ämnen enligt detta kapitel såvida de inte bibehåller den  huvudsakliga karaktären av kryddor. Om de utgör preparat för  smaksättningsändamål omfattas de av nr 2103.  Beträffande blandningar som används direkt för smaksättning av drycker eller för  beredning av extrakter för tillverkning av drycker och som består av kryddor  eller växter, växtdelar, frön, frukter eller nötter (hela, skivade, krossade  eller pulveriserade) eller av arter som omfattas av andra kapitel (t.ex. 7, 11,  12) hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 9, allmänna  anvisningar, sjätte och sjunde stycket.

Stoft och avfall av kryddor, som oundvikligen uppkommer vid  skörden och den följande beredningen (t.ex. sortering eller torkning) eller  under lagring eller transport, klassificeras som varor som varken är krossade  eller malda, utom i de fall då det kan konstateras (t.ex. på grund av varornas  homogena beskaffenhet) att de framställts genom avsiktlig krossning.

Det i texten till vissa nummer i detta kapitel använda  uttrycket ”krossade eller malda” omfattar inte produkter som skurits i bitar.

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

0901 11 00 och 0901 12 00

Kaffe, orostat

Dessa undernummer omfattar orostat kaffe i alla former, även koffeinfritt (inbegripet bönor eller delar som åtskilts vid sortering, siktning och liknande) även om kaffet är avsett att användas till andra ändamål än som livsmedel (t.ex. för extraktion av koffein).

0901 11 00

Koffeinhaltigt

Detta undernummer omfattar orostat kaffe förutsatt att det inte har genomgått någon behandling för att befria det från koffeinet.

0901 12 00

Koffeinfritt

Detta undernummer omfattar orostat kaffe som har genomgått en behandling genom vilket det befriats från koffeinet. Kaffe som är behandlat på detta sätt har vanligtvis en koffeinhalt som inte överstiger 0,2 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

0901 21 00 och 0901 22 00

Kaffe, rostat

Dessa undernummer omfattar kaffe som nämns i de förklarande anmärkningarna till undernr 0901 11 00 och 0901 12 00 som är rostat, även blötlagt, malet eller koncentrerat.

0901 21 00

Koffeinhaltigt

De förklarande anmärkningarna till undernr 0901 11 00 gäller i tillämpliga delar.

0901 22 00

Koffeinfritt

De förklarande anmärkningarna till undernr 0901 12 00 gäller i tillämpliga delar.

0901 90 10

Skal och hinnor av kaffe

Skalen är de hyllen i frukten (bäret) som omger bönorna och av vilka det vanligtvis finns två stycken.

Hinnorna är det inre hölje som omger varje böna och som avlägsnas vid rostningen.

0901 90 90

Kaffesurrogat innehållande kaffe

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0901, första stycket, 5. Dessa blandningar kan vara malda eller pressade.

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

0904 11 00

Varken krossad eller malen

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0904, 1. Det bör observeras att även brottstycken av pepparkorn klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att det inte kan konstateras att de uppkommit genom avsiktlig malning eller krossning. Detta gäller också stoft och avfall av kryddor bestående av oren peppar.

Detta undernummer omfattar grönpeppar som är konserverad i ättikslösning eller saltlake, även med tillsats av små mängder citronsyra.

0904 21 10 till 0904 22 00

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

Dessa undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0904, 2, förutsatt att de är torkade, krossade eller malda.

0904 21 10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

Sötpaprika (Capsicum annuum) enligt detta undernummer är förhållandevis stora frukter med söt smak (utan skärpa). De kan ha olika färg. Detta undernummer omfattar endast torkade frukter, hela eller i bitar, men inte krossade eller malda.

0906

Kanel och kanelknopp

0906 11 00 och 0906 19 00

Varken krossad eller malen

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Stänger bestående av sammanrullade barkremsor som kan vara upp till 110 cm långa.

2.

Stycken som framställts genom att kanelstänger skurits till särskilda längder (t.ex. 5 till 10 cm).

3.

Barkstycken av olika längd och bredd, så kallade ”quillings” (bitar och avfall som erhållits då kanelstängerna skurits till standardlängd), ”featherings” och ”chips” (små bitar av kanelbark som erhållits då barken skalats av och särskilt används för framställning av kanelessens).

0906 11 00

Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0906 11.

0907

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

Detta nummer omfattar även krossade eller malda kryddnejlikor.

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma

0908 11 00

Varken krossad eller malen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0908, a.

Detta nummer omfattar muskot, som är frön av muskkotträdet (Myristica fragrans).

Undernumret omfattar även hela muskotnötter för industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider, vilka ofta behandlas med kalkvatten som skydd mot insekter, och muskotnötter av lägre kvalitet, t.ex. sådana som har skrumpnat eller skadats vid skörden och saluförs under beteckningen ”avfall”, ”BWP” (broken, wormy, punky) eller ”defekta”.

0908 21 00 och 0908 22 00

Muskotblomma

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0908, b.

0908 31 00 och 0908 32 00

Kardemumma

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0908, c 1 till 4.

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär

0909 21 00 och 0909 22 00

Koriander

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0909, första och tredje stycket.

Korianderfrön är runda och lätt gulbruna, med en sötaktig, något frän smak.

0909 31 00 och 0909 32 00

Spiskummin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0909, första och tredje stycket.

Spiskumminfrön är äggformade och räfflade.

0909 61 00 och 0909 62 00

Anis, stjärnanis, kummin och fänkål; enbär

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0909, första och tredje stycket.

Kumminfrön är äggformade, avlånga och räfflade.

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

0910 11 00 och 0910 62 00

Ingefära

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, a.

Detta undernummer omfattar rotstockar av ingefära (Amomum zingiber L.), som kan föreligga färska, torkade eller krossade. Undernumret omfattar grå, s.k. svart, ingefära (oskalad) och vit ingefära (skalad).

0910 20 10 och 0910 20 90

Saffran

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, b.

0910 30 00

Gurkmeja

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, c.

Den runda gurkmejan i handeln kommer från den stora, runda huvudroten medan den långa gurkmejan kommer från rotstockens sidorötter som är äggformade eller cylindriska.

0910 91 05 till 0910 91 90

Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, e och g.

0910 91 05

Curry

Currypulver beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, e. Tillsats av obetydliga mängder av andra ämnen (salt, senapsfrön, grönsakspulver) ändrar inte klassificeringen av dessa blandningar.

0910 99 31 till 0910 99 39

Timjan

Dessa undernummer omfattar de många arterna av timjan (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum eller backtimjan), även torkad.

0910 99 31

Backtimjan (Thymus serpyllum L)

Detta undernummer omfattar endast timjan av arten Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. de plockade, torkade bladen och blommorna av Thymus vulgaris och Thymus zygis.

0910 99 50

Lagerblad

Detta undernummer omfattar bladen av lagerträdet (Laurus nobilis), även torkad.

0910 99 91 och 0910 99 99

Andra

Dessa undernummer omfattar dillfrö (Anethum graveolens) och Kani, som framställs från frukten av Xylopia aethiopica.

Följande varor klassificeras inte enligt dessa undernummer trots att de i allmänhet används som kryddor:

a)

Senapsfrön (nr 1207).

b)

Alla typer av galangarötter (nr 1211).

c)

Så kallad oäkta saffran eller safflor, vilkens färg är mycket rödare än äkta saffran och som består av blommor av safflor (Carthamus tinctorius eller Carthamus oxyacantha eller Carthamus palaestinus (nr 1404).

Många kryddväxter som inte är kryddor i egentlig mening är också undantagna från detta kapitel och klassificeras särskilt enligt kapitlen 7 och 12 (se de förklarande anmärkningarna till dessa kapitel).

                            ___________________________________________________

KAPITEL 10

SPANNMÅL

Allmänna anmärkningar
Torkade ax och kolvar av spannmål (t.ex. majskolvar) som är  blekta, färgade, impregnerade eller behandlade på annat sätt för dekorativa  ändamål klassificeras enligt undernr 0604 90 99.

Spannmål klassificeras enligt detta kapitel även om de har  genomgått värmebehandling i hållbarhetssyfte som kan medföra att kornen delvis  förklistras och ibland brister. Den delvisa förklistringen (”förförklistring”  eng. pregelatinization) uppstår under torkningen och rör bara en liten mängd  korn. Denna omvandling av stärkelsen är inte avsikten med värmebehandlingen,  utan en sidoeffekt. Denna behandling skall inte betraktas som ”bearbetats på  annat sätt” i den mening som avses i anmärkning 1. B) till kapitel 10.

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg

1001 11 00 och 1001 19 00

Durumvete

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1001, första stycket, 2.

1001 91 20

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg

Utsäde är utvalt och känns i allmänhet igen på förpackningen (t.ex. i säckar på vilka användningsområdet anges) och det högre priset.

Utsäde kan vara behandlat mot skadedjurs- och fågelangrepp efter sådden.

1003

Korn

1003 10 00

För utsäde

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1001 91 20.

1006

Ris

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1008 60 00

Triticale (rågvete)

Triticale är en korsning mellan vete och råg. Kornen är i allmänhet större och mera långsmala än rågkorn och ofta större och mera långsmala än vetekorn och rynkiga på ytan.

1008 90 00

Annan spannmål

Detta undernummer omfattar amarant (s.k. pseudosädesslag), som är frön (korn) av ett icke-gräs. Dess användning och näringssammansättning är jämförbar med vad som gäller för spannmål.

                            __________________________________________________

KAPITEL 11

PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT;  STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN

Kompletterande anmärkning 2

I fråga om kokosnötter gäller kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel endast finmalet mjöl, grovt mjöl och pulver av kokosnötter. Torkade kokosflingor klassificeras enligt undernummer 0801 11 00 och omfattas inte av nummer 1106, även om de uppfyller de kriterier som anges i kompletterande anmärkning 2 b till detta kapitel.

Torkade kokosflingor föreligger i skivor, små flingor eller tunna strimlor. Finmalet mjöl, grovt mjöl eller pulver av kokosnötter består av fina partiklar.

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

Se anmärkning 2 till detta kapitel.

Finmalet mjöl enligt detta kapitel får innehålla små mängder av salt (i allmänhet inte mer än 0,5 %) liksom små mängder amylas, malda groddar och rostad malt.

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

Se anmärkning 2 till detta kapitel.

Finmalet mjöl enligt detta kapitel får innehålla små mängder av salt (i allmänhet inte mer än 0,5 %) liksom små mängder amylas, malda groddar och rostad malt.

1102 20 10 och 1102 20 90

Av majs

För fastställande av fetthalten skall den analysmetod som anges i del H i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (ET L 54, 26.2.2009, s.1) tillämpas enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1748/85 (EGT L 167, 27.6.1985, s. 26).

Dessa undernummer omfattar även finmalet majsmjöl, betecknat som ”masa-mjöl”, som erhålls genom s.k. nixtamalisering, vilket innebär att majskornen kokas och bötläggs i en kalciumhydroxidlösning varefter de torkas och mals.

Om någon ytterligare behandling har gjorts, t.ex. rostning, får dock sådana produkter inte omfattas av nummer 1102 (i allmänhet kapitel 19).

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

1103 11 10 till 1103 19 90

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn)

1.

Se anmärkningarna 2 och 3 till detta kapitel.

2.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1103, de sex första styckena.

3.

Varor som inte uppfyller de villkor för siktning som fastställs i anmärkning 3 till detta kapitel klassificeras enligt nr 1104.

Varor som uppfyller de villkor för siktning som fastställs i anmärkning 3 till detta kapitel men som sedan de bearbetats till pärlgryn föreligger i form av runda brottstycken omfattas av motsvarande undernummer för pärlgryn enligt nr 1104.

1103 13 10 och 1103 13 90

Av majs

För fastställande av fetthalten hänvisas till den förklarande anmärkningen till undernr 1102 20 10 och 1102 20 90.

Dessa undernummer omfattar även krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs, betecknat som ”masa-mjöl”, som erhålls genom s.k. nixtamalisering, vilket innebär att majskornen kokas och bötläggs i en kalciumhydroxidlösning varefter de torkas och mals.

Om någon ytterligare behandling har gjorts, t.ex. rostning, får dock sådana produkter inte omfattas av nummer 1103 (i allmänhet kapitel 19).

1103 20 25 till 1103 20 90

Pelletar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1103, sista stycket.

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

De flingor som omfattas av undernr 1104 12 90, 1104 19 69 och 1104 19 91 är korn som skalats och valsats.

1104 22 40 till 1104 29 89

Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1104, andra stycket, 2 till 5.

1104 22 50

Bearbetad till pärlgryn

Förutom de pärlgryn som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1104, andra stycket, 4 omfattar detta undernummer brottstycken som sedan de bearbetats till pärlgryn föreligger i form av runda korn.

1104 22 95

Annan

Detta undernummer omfattar de varor som framställts genom sönderdelning av oskalade korn som inte uppfyller de villkor för siktning som fastställs i anmärkning 3 till detta kapitel.

1104 23 40

Skalad, även klippt eller gröpad; bearbetad till pärlgryn

För definitionen av uttrycket "bearbetad till pärlgryn", se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 50.

1104 23 98

Annan

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 95.

Krossade majskorn som uppsamlas vid siktningen av rensade, oskalade majskorn och som uppfyller kriterierna i anmärkning 2 A till detta kapitel klassificeras enligt detta undernummer som spannmål, inte vidare bearbetat än gröpat.

1104 29 05

Bearbetat till pärlgryn

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 50.

1104 29 08

Annan

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 95.

1104 29 30

Bearbetad till pärlgryn

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 50.

1104 29 51 till 1104 29 59

Inte vidare bearbetad än gröpad

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 95.

1104 30 10 och 1104 30 90

Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1104 andra stycket, 6.

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8

Beteckningarna ”mjöl” och ”pulver” definieras i kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

Varor som föreligger i form av pasta omfattas inte av detta nummer.

1107

Malt, även rostat

1107 10 11 till 1107 10 99

Orostat

Dessa undernummer omfattar allt malt som är diastatiskt aktivt, så att stärkelsekornen kan försockras. Sådant malt är t.ex. grönmalt, lufttorkat malt och malt som torkats i varmluftsugn, av vilka det senare i handeln delas upp i ljust malt (av pilsnertyp) och mörkmalt (av münchnertyp).

Dessa undernummer omfattar även grönmalt avsett att användas som livsmedel och förtäras på samma sätt som grönsaksgroddar, eftersom det är en spannmålsgrodd som börja gro men ännu inte har torkats.

Helt malt enligt dessa undernummer kännetecknas av en mjölig, vit, spröd kärna. Beträffande mörkmalt (av münchnertyp) varierar dock kärnans färg i ca 10 procent av kornen från gul till brun. Kärnorna är torra och spröda. När de mals ger de ett fint, mjukt mjöl.

1107 20 00

Rostat

Detta undernummer omfattar all slags malt i vilket den diastatiska aktiviteten har minskat eller helt upphört efter rostningen och som vid bryggning därför endast används som en tillsats till det orostade maltet för att ge ölet en särskild färg och smak.

Färgen på kärnorna i sådant malt varierar från gråvit till svart beroende på typ.

Undernumret omfattar följande:

1.

Rostat malt, som är malt som rostats utan att ha försockrats eller efter att delvis ha försockrats, beroende på fukthalten i det ljusa malt som använts. Detta malt är blankt på ytan och frövitan är svart men inte glansig.

2.

Karamellmalt, som är malt i vilket det socker som bildats före försockringen har karamelliserats. Detta malt är matt gult eller blekbrunt till färgen. Frövitan i minst 90 procent av kornen är glansig och gråvit till mörkbrun. Mycket ljust karamellmalt är fortfarande i viss mån diastatiskt aktivt. Det kan förekomma en andel av 10 procent korn som inte är karamelliserade.

                            _____________________________________________________


KAPITEL 12

OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER;  DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK;  HALM OCH FODERVÄXTER

1201

Sojabönor, även sönderdelade

Sojabönor (frön av Glycine max) varierar i färg mellan brunt, grönt och svart. De innehåller praktiskt taget ingen stärkelse men har en hög halt av protein och olja.

Särskild uppmärksamhet bör visas vid klassificeringen av vissa frön som i handeln betecknas som ”green soya beans” eller ”green beans”. Det är ofta inte fråga om sojabönor, utan bönor som klassificeras enligt nr 0713.

1202

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade

Jordnötter, som är frön av Arachis hypogaea, innehåller en hög andel ätlig olja.

1205

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

1205 10 10 och 1205 10 90

Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1205.

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

1206 00 91

Skalade; i grå- och vitstrimmigt skal

Solrosfrön enligt detta undernummer är vanligtvis avsedda att användas för framställning av sockerkonfektyrer, som fågelfoder eller för direkt konsumtion. I allmänhet är kärnans längd endast hälften av skalets längd, som kan överstiga 2 cm. Dessa frön har normalt en oljehalt på ca 30 till 35 viktprocent.

1206 00 99

Andra

Detta undernummer omfattar solrosfrön för framställning av matolja. De levereras vanligtvis i de enhetligt svarta skalen. I allmänhet är fröna och skalen av samma längd. Dessa frön har normalt en oljehalt på ca 40 till 45 viktprocent.

1207

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

1207 40 10 och 1207 40 90

Sesamfrön

Dessa undernummer omfattar frön av Sesamum indicum.

1207 50 10 och 1207 50 90

Senapsfrön

Senapsfrön kommer från olika arter av grönsaker, t.ex. Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra och Brassica juncea.

1207 99 96

Andra

Detta undernummer omfattar bland annat de frukter och frön som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1207, andra stycket, förutsatt att frukterna och fröna inte ingår i föregående undernummer enligt detta nummer.

Undernumret omfattar även gröna, mjukskaliga pumpafrön som genetiskt saknar det korkaktiga yttre skiktet hos fröhinnan (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca och Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Dessa pumpor odlas huvudsakligen för sin olja och används inte som grönsak. Frön av grönsakspumpor omfattas av undernr 1209 91 80.

Detta undernummer omfattar inte rostade pumpafrön (undernr 2008 19 eller 2008 97).

1208

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön

Se anmärkning 2 till detta kapitel.

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1209 10 00

Sockerbetsfrön

Dessa undernummer omfattar endast frön av sockerbetor (Beta vulgaris var. altissima).

Här ingår också så kallade enkornsfrön, som frambringats antingen genom förädling eller genom delning av frögyttren (genetiska enkornsfrön eller enkornsfrön som framställts på mekaniskt sätt), även överdragna, oftast med lera.

1209 29 60

Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba)

Detta undernummer omfattar också så kallade enkornsfrön, som frambringats antingen genom förädling eller genom delning av frögyttren (genetiska enkornsfrön eller enkornsfrön som framställts på mekaniskt sätt), även överdragna, oftast med lera.

1209 30 00

Blomsterfrön

Detta undernummer omfattar frön av örtväxter som uteslutande eller huvudsakligen odlas för blommornas skull (snittblommor, prydnadsblommor och liknande). Frön av denna art kan också föreligga på ett underlag, t.ex. av cellulosavadd eller torv. Undernumret omfattar bl.a. luktärtfrön (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Andra

Detta undernummer omfattar frön från pumpor när dessa används för utsäde.

Se också de förklarande anmärkningarna till undernummer 1207 99 96 och 1212 99 95.

1209 99 10

Frön av skogsträd

Detta undernummer omfattar utsäde och andra frön av skogsträd även om de är avsedda för odling av prydnadsträd och -buskar i införsellandet.

I detta undernummer förstås med träd alla träd och buskar vilkas stammar, grenar och kvistar är träartade.

Undernumret omfattar följande frön och frukter för utsäde:

1.

Träd av europeiska och exotiska arter som används för skogsbruk med sikte på träproduktion, men också för att binda jorden eller skydda den mot erosion.

2.

Prydnadsträd, träd till parkanläggningar, offentliga eller privata trädgårdar och så kallade ”alléträd” för offentliga platser, stadsgator, vägar, kanaler och liknande.

Bland träden i den andra gruppen – vilka mestadels tillhör samma arter som träden i den första gruppen – ingår också sådana träd som inte bara odlas på grund av formen och bladverkets utseende (t.ex. vissa typer av poppel, lönn, barrträd) utan också på grund av sina blommor (t.ex. mimosa, tamarisk, magnolia, syren, gullregn, japanskt körsbär, judasträd, rosor) eller på grund av frukternas starka färger (t.ex. lagerkörsbär, cotoneaster, pyracantha eller eldtorn).

Följande frön och frukter är dock undantagna från detta undernummer även om de är avsedda som utsäde:

a)

Frukter och nötter enligt kapitel 8 (särskilt nötter, t.ex. ätliga kastanjer, valnötter, hasselnötter, pekannötter, mandlar).

b)

Frön och frukter enligt kapitel 9 (t.ex. enbär).

c)

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter enligt nr 1201 00 till 1207 (t.ex. bokollon och palmkärnor).

I detta undernummer ingår inte heller följande:

a)

Tamarindfrön (undernr 1209 99 99).

b)

Ekollon och hästkastanjer (undernr 2308 00 40).

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1210 20 10

Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinberikad; lupulin

Förutom lupulin omfattar detta undernummer även de lupinberikade produkter som erhålls genom malning av humle efter mekanisk avskiljning av bladen, stjälkarna, stödbladen och humlespindlarna.

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

1211 20 00

Ginsengrot

Detta undernummer omfattar ginsengrot (Panax quinquefolium och Panax ginseng). Roten är cylindrisk till spolformad, med veck runt den översta tredjedelen. Den har ofta flera rotgrenar. Färgen på utsidan varierar från gulvit till brungul medan den inuti är vit och mjölig (eller hård som horn om den kokats i vatten). Undernumret omfattar även krossad eller mald ginsengrot.

1211 90 30

Tonkabönor

Detta undernummer omfattar frön av Dipteryx odorata (familjen Leguminosae). De innehåller kumarin och används inom parfymeriindistrin och vid framställning av eteriska oljor för dietdrycker.

1211 90 86

Andra

Detta undernummer omfattar de växter, växtdelar, frön och frukter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1211, 11e stycket, förutsatt att de inte ingår i det föregående undernumret enligt detta nummer. Det omfattar även följande:

1.

Delar av cannabisplantan, även blandade med oorganiska eller organiska ämnen som uteslutande tjänar som utfyllnad.

2.

”Orangetter”, som är omogna, oätliga apelsiner som faller av trädet strax efter blomningen och insamlas i torkat tillstånd, särskilt för extraktion av deras eteriska olja (petit-grain)

3.

Torkade blad av maskros (Taraxacum officinale).

4.

Torkade blad av ängssyra (Rumex acetosa).

5.

Torkad blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus).

6.

Fröskal av psyllium (vitt loppfrö, Plantago ovata) i form av heterogena delar, erhållna genom tröskning.

7.

Reishi (lackticka) (Ganoderma lucidum) svamppulver.

Detta undernummer omfattar inte alger (nr 1212) och pumpafrön (nr 1207 eller 1209).

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1212 21 00 och 1212 29 00

Sjögräs och andra alger

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, A.

1212 91 20 och 1212 91 80

Sockerbetor

Dessa undernummer omfattar endast icke-avsockrade betor med en sackaroshalt som i allmänhet överstiger 60 viktprocent beräknad på torrsubstansen. Helt eller delvis avsockrade betor omfattas av undernr 2303 20 10 eller 2303 20 90.

1212 92 00

Johannesbröd

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, A, första och andra styckena.

1212 99 41 och 1212 99 49

Johannesbrödfrön

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, A, tredje stycket.

1212 99 95

Andra slag

Förutom de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, D, tredje, fjärde och femte stycket omfattar detta undernummer följande:

1.

Rotknölar av ”konjac” eller ”konnyaku”, hela, malda eller pulveriserade.

2.

”Pollen flour” – små kulor av frömjöl som samlats in av bin och hopklumpats med hjälp av nektar, honung och bisaliv.

3.

Malda frön av guarana (Paullinia cupana), varken rostade eller på annat sätt beredda.

Detta undernummer omfattar inte pumpafrön (nr 1207 eller 1209), med undantag för pumpafrön utan skal som ska klassificeras enligt nr 1212 i enlighet med den dom som meddelats av Europeiska unionens domstol i mål C-229/06.

1214

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar

1214 90 10

Foderbetor, kålrötter och andra foderrotfrukter

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Mangold eller foderbetor (Beta vulgaris var. alba).

2.

Kålrötter (Brassica napus var. napobrassica).

3.

Andra foderrotfrukter, t.ex. foderrovor och fodermorötter.

De olika arterna och sorterna av jordärtskockor (t.ex. Helianthus tuberosus) klassificeras enligt nr 0714, medan palsternackor (Pastinaca sativa) klassificeras som grönsaker enligt kapitel 7 (nr 0706, när de är färska eller kylda).

                            _________________________________________________

 

            

KAPITEL 13

SCHELLACK O.D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH  HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

1301 20 00

Gummi arabicum

Gummi arabicum (eller nil-, aden- eller senegalgummi) föreligger i gul- eller rödaktiga stycken och är genomskinligt och lösligt i vatten men inte alkohol.

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Växtextrakter enligt nr 1302 är obearbetade vegetabiliska råvaror som erhållits genom, exempelvis, lösningsmedelsextraktion, och som inte är ytterligare kemiskt modifierade eller bearbetade. Emellertid tillåts inaktiva tillsatser (t.ex. klumpförebyggande medel) och bearbetning i samband med standardise­ ring, eller fysisk behandling, såsom torkning eller filtrering.

1302 11 00

Opium

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, A 1.

1302 12 00

Lakritsextrakt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, A 2.

1302 19 70

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, A 4 till 20.

1302 20 10 och 1302 20 90

Pektinämnen, pektinater och pektater

Dessa undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, B.

1302 31 00 till 1302 39 00

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

 

Så länge en produkt antingen sväller i kallt vatten eller löses i hett vatten är de kriterier som anges i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C, första stycket, uppfyllda. 

1302 31 00

Agar-agar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C 1.

1302 32 10 och 1302 32 90

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C 2.

Dessa undernummer omfattar inte frövita av guarfrön (”guar splits”) i form av små, ljusgula, oregelbundet formade flingor (nr 1404).

1302 39 00

Andra slag

Förutom de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C 3 till 5 omfattar undernumret även följande:

1.

Extrakt av algen Furcellaria fastigiata, som insamlas vid Danmarks kuster och som utvinns på samma sätt och föreligger i handeln i samma form som agar-agar.

2.

Växtslem av kvittenfrön.

3.

Växtslem av islandslav.

4.

Karragenan samt kalcium-, natrium- och kaliumkarragenater, även standardiserade med socker (t.ex. sackaros, glykos) som tillsatts för att säkerställa en varaktig effekt under användningen. Sockerhalten överstiger vanligtvis inte 25 viktprocent.

5.

Hydrokolloider utvunna ur fröskal från psyllium (vitt loppfrö, Plantago ovata).

                            ________________________________________________

KAPITEL 14

VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL;  VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
 

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1401 10 00

Bambu

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1401, andra stycket, 1.

1401 20 00

Rotting

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1401, andra stycket, 2.

1401 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1401, andra stycket, 3 till 7. Blad av de olika arterna av Typha (t.ex. Typha latifolia eller bredkaveldun) omfattas också av detta undernummer.

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1404 20 00

Bomullslinters

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404, andra stycket, A.

1404 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404, andra stycket, B till F.

De kardborrar som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404, andra stycket, F 7 är av arten Dipsacus sativus.

Undernumret omfattar också frövita av guarfrön (”guar splits”) i form av små, ljusgula, oregelbundet formade flingor.

 

Meny