Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; Kapitel 94-96

AVDELNING XX

Kap. 94, 95, 96

DIVERSE VAROR

KAPITEL 94

MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER


Allmänna anmärkningar

I detta kapitel avses med begreppet ”möbler” produkter som i allmänhet är utformade för att användas i privata bostäder eller trädgårdar, etc. Se även definitionen av begreppet ”möbler” i Förklarande anmärkningar till HS, Kapitel 94, allmänna anvisningar, andra stycket A.

Uppblåsbara artiklar (t.ex. uppblåsbara stolar, uppblåsbara fåtöljer etc.) som i allmänhet är utformade för att medtas till olika platser (t.ex. campingplatser, badstranden, etc.) och som ska användas tillfälligt där är följaktligen inte möbler i den mening som avses i kapitel 94, men, beroende på deras materials beskaffenhet, campingartiklar enligt nr 6306 samt varor enligt kapitel 39 eller 40.

På grund av sina objektiva egenskaper är dessa uppblåsbara artiklar enkla att transportera, väger lätt och går snabbt att installera och att packa ihop.

Exempel på några av dessa uppblåsbara artiklar:

9401

Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler


Detta nummer omfattar satser av bord och stolar där bordet är avsett att användas för andra ändamål än som matbord medan man sitter i sittmöblerna (stolar, pallar, solstolar, fåtöljer, soffor osv.). I allmänhet är dessa bord för små för att använda som matbord och de är mindre än sittmöblerna i storlek. Det är följaktligen sittmöblerna som ger satsen dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. (Se även de förklarande anmärkningarna till KN för nummer 9403.)


Exempel på satser enligt nr 9401:


ta_vhb2_20170214Hänvisningar till bambu i detta nummer gäller endast vegetabiliska material enligt nr 1401. Å andra sidan gäller hänvisningar till trä eller av trä i detta nummer även bambuplattor enligt nr 4412. (Se även anmärkning 1 b och anmärkning 6 till kapitel 44).

9401 10 00

Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

Sittmöbler enligt detta undernummer är vanligtvis framställda av lätta men starka material (t.ex. duraluminium).

I de flesta fall kan de skiljas från sittmöbler avsedda för andra transportmedel genom sin annorlunda konstruktion (är inställbara, har särskilda anordningar för fastsättning i golv eller väggar, säkerhetsbälten eller plats att installera sådana, osv.).

Katapultstolar för luftfartyg anses inte som sittmöbler enligt nr 9401 utan klassificeras som delar till luftfartyg (nr 8803).

9401 90 10

Till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

Detta undernummer omfattar inte hydrauliska inställnings- och låsningsanordningar som används för inställning av stolar för flygplansbesättning (undernr 8412 21 20 eller 8412 21 80).


9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler

Bord av olika material klassificeras enligt det material av vilket stommen (ben och ram) tillverkats, såvida inte det material som bordsskivan är gjord av ger bordet dess huvudsakliga karaktär enligt tillämpning av den allmänna regeln 3 b rörande tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, exempelvis på grund av att det är av större värde (vilket kan vara fallet om bordsskivan är gjord av ädelmetall, glas, marmor, sällsynta träslag).

Detta nummer omfattar satser av bord och stolar där bordet är avsett att användas som matbord medan man sitter i sittmöblerna (stolar, pallar, solstolar, fåtöljer, soffor osv.). Dessa satser klassificeras enligt den allmänna bestämmelsen 3 c då varken bord eller sittmöbler kan anses ge satsen dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. (Se även klassificeringsuttalandet gällande klassificering i HS till undernummer 9403 60 och de förklarande anmärkningarna till KN för nummer 9401.)

Exempel på satser enligt nr 9403:

  

Bild: FAKN ANdra 9403Detta nummer omfattar även förvaringslådor tillverkade av olika material, t.ex. trä eller papp, som kan vara täckta med t.ex. läderimitation eller textilmaterial, eventuellt hopfällbara, samt försedda med ett lock. De är utformade för att placeras på golvet, för förvaring av föremål och för användning som en sittplats.


Exempel:

 

Bild: FAKN till 9403
Detta nummer omfattar inte tvättkorgar och tvättsäckar. I kapitel 94 står termen ”möbler” för alla ”flyttbara” varor (som inte omfattas av mer specifika nummer i nomenklaturen), vilka är konstruerade för att placeras på golvet eller marken och används, huvudsakligen för nyttoändamål, som utrustning i privatbostäder, hotell, teatrar osv.

Tvättkorgar och tvättsäckar klassificeras enligt det material de består av. Till exempel klassificeras tvättkorgar av järn eller stål som andra hushållsartiklar enligt nr 7323 (som inbegriper tvättkorgar, se Förklarande anmärkningar till HS, nr 7323, A3), och tvättkorgar av flätningsmaterial klassificeras enligt nr 4602 (som inbegriper korgar av alla slag, se Förklarande anmärkningar till HS, nr 4602, 1).

Exempel på tvättkorgar och tvättsäckar som ska klassificeras enligt det material de består av:

 Den förklarande anmärkningen till nr 9401 avseende hänvisningarna till ”bambu” och ”trä” eller ”av trä”, gäller i tillämpliga delar.


Detta nummer omfattar inte ’informationsskärmar’ såsom ’gatuskyltar’ och ’rollups’.

Informationsskärmar är utformade för att lätt kunna sättas upp, tas ner (hopfällda/sammanrullade) och tas bort/flyttas dit där de behövs. De är utformade för utomhus- eller inomhusbruk, eller bådadera. Deras syfte är främst att tillhandahålla information och/eller att användas för reklamändamål.

 

Följaktligen har de inte möbelkaraktär enligt vad som avses i Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS) kapitel 94 Allmänna anvisningar, andra stycket A om utrustning i bostäder, hotell, teatrar, kontor, skolor, ... eller fartyg, husvagnar, etc.

 

De ska klassificeras enligt andra nummer i Kombinerade nomenklaturen som de hör till mer specifikt (t.ex. gatuskyltar med skriv- eller ritytor som motsvarar produkter enligt nr 9610) eller enligt materialets beskaffenhet:

a)

enligt ett nummer som särskilt omfattar dessa artiklar (t.ex. plåtar av oädel metall som motsvarar produkter enligt nr 8310 klassificeras enligt detta nummer), eller

b)

enligt ett nummer som omfattar olika artiklar av sådant material (t.ex. nr 3926 eller nr 7616).


Exempel på en gatuskylt som ska klassificeras enligt nr 9610:


Gatuskylt med griffeltavla


Exempel på en gatuskylt som ska klassificeras enligt nr 8310:Gatuskylt tillverkad uteslutande av oädel metall.


Exempel på ’informationsskärmar’ som ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, enligt ett nummer som omfattar olika varor i detta material:

 


Se även anmärkning 2 a till kapitel 94 och Förklarande anmärkningar till HS (FAHS), nr 9403.

Detta undernummer omfattar olika typer av hyllor (inbegripet enskilda hyllor som föreligger tillsammans med stöd för att fästas på en vägg) som är lämpliga för användning särskilt i badrum, dusch eller hall. Sättet på vilket hyllan fästs på väggen (med skruvar, lim, sugkoppar etc.) är inte avgörande för klassificeringen.
(Se figurerna 1 och 2.)

Så kallade ”tvålkoppar” och ”tvättsvampskorgar”/”duschkorgar” av olika material (metall, plast, glas, keramik etc.), som främst används i badrum eller kök för att hålla en tvål, tvättsvamp eller andra hygienartiklar, är dock uteslutna från detta nummer. De ska klassificeras efter materialets beskaffenhet (se figurerna 3–9) även när de liknar enskilda hyllor som enligt FAHS hör till nr 9403.

En ”tvättsvampskorg”/”duschkorg” är vanligen utformad som en låda/korg som är öppen uppifrån och som har öppningar för dränering av vatten både i botten och på sidorna.

I figurerna anges artiklarnas dimensioner i följande ordning: bredd (b) × djup (d) × höjd (h).

Exempel på produkter som ska klassificeras enligt nummer 9403:


9404


Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag


Detta nummer omfattar inte artiklar i form av korgar eller igloor för djur, eller liknande artiklar utformade för djur att vila i eller på, oavsett om dessa artiklar har löstagbar kudde/madrass, vadderad botten etc. (nr 6307 eller 4602 etc., beroende på vilket material artikeln består av), eftersom dessa artiklar inte liknar sängkläder och liknande inredningsartiklar.


Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 6307 90 10, 6307 90 91 och 6307 90 98.

9404 10 00

Resårbottnar till sängar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9404, A.

9404 90 10 och 9404 90 90


Andra slag

Dessa undernummer omfattar bl.a. de artiklar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9404, B 2.

Undernumren omfattar också elektriska värmedynor som är försedda med inlägg av cell- eller skumplast, skumgummi, bomull, filt eller flanell.

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

9405 31 00 och 9405 39 00

Ljusslingor för julgranar

Dessa undernummer omfattar ljusslingor/ljuskedjor av sådana slag som används för julgranar.

De objektiva egenskaperna hos dessa artiklar, t.ex. kedjans längd, typen av ljus, avståndet mellan lamporna, ’ljuskällornas’ form (standard eller med koppling till julen), ett enkelt sätt att fästa dem på julgranen, visar att de huvudsakligen/främst är avsedda att användas för att dekorera en julgran med belysning.

’Ljuskällor’ med koppling till julen kan ha formen av snöflingor, stjärnor, istappar eller andra symboler för vintern; det krävs ingen koppling som grundar sig på långvariga traditioner.

Exempel på produkter som ska klassificeras enligt nr 9405 31 00 och 9405 39 00 som ’ljusslingor för julgranar’: 

Dessa undernummer omfattar inte ljusslingor som inte huvudsakligen är avsedda att användas för julgranar och som är avsedda att användas för olika dekorationsändamål under hela året, exempelvis för dekorering av hus, balkonger, bröllopslokaler, trädgårdar eller för dekorering av mindre föremål såsom kransar, blomkrukor eller bord.

Ljusslingor med lampor utformade som t.ex. pumpor eller hjärtan omfattas inte heller av detta undernummer, eftersom lamporna inte har någon koppling till julen.

Exempel på produkter som ska klassificeras enligt undernr 9405 4x som ’annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar’:

 

9405 40 10

Strålkastare

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9405, I, tredje och fjärde stycket.

9405 50 00

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9405, I.5 och I.6.

Detta nummer omfattar lyktor av vilket material som helst (med undantag för de material som avses i anmärkning 1 till kapitel 71) oavsett om de har en fasthållningsanordning eller särskild hållare för ljus eller värmeljus eller inte. De har vanligen ventilationshål på ovansidan och en öppning genom vilken ett ljus kan införas.

Detta nummer omfattar också kandelabrar (se bilderna 1 och 2), ljusstakar (se bilderna 3 och 4) och lampetter (se bild 5) inbegripet kandelabrar, ljusstakar och lampetter för värmeljus. Så kallade ’värmeljushållare’ tillverkade av olika material (glas, keramik, trä, plast osv.) i form av behållare i olika former, utan fasthållningsanordning eller särskild hållare för att fixera ljus eller värmeljus, är dock uteslutna från detta nummer och ska klassificeras efter materialets beskaffenhet (se bilderna 6 till 12). Det faktum att ett ljus eller värmeljus kan fixeras stadigt i en fördjupning i behållaren är inte tillräckligt för klassificering under detta nummer (se också kommissionens förordning (EG) nr 141/2002 (*) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 774/2011 (**).

Exempel på produkter:

ta_vhb2_20161111_94055000

Bild 1-5: Exempel på produkter i nummer 9405 50 00

 

ta_vhb2_20161111_94055000

Bild 6-12: Exempel på produkter som ska klassificeras efter materialets beskaffenhet


(*) Kommissionens förordning (EG) nr 141/2002 av den 25 januari 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 24, 26.1.2002, s. 11).
(**)Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 774/2011 av den 2 augusti 2011 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 201, 4.8.2011, s. 6)." 


9406 00   

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader


Detta nummer omfattar så kallade ”polytunnlar” som består av konstruktionsdelar (vanligen rör av stål eller aluminium), väggar och tak (vanligen tillverkade av plast eller glas) som används för trädgårdsodling, så att växterna kan odlas på täckt område. De är konstruerade för långvarigt utomhusbruk och är stabila och väderbeständiga. De måste vara tillräckligt stora för att en person ska kunna gå in i dem. De kan också vara konstruerade för att kunna utrustas med extra funktioner som värme och luftkonditionering.

”Polytunnlar” som används för trädgårdsodling och som inte har karaktär av monterade eller monteringsfärdiga byggnader (exempelvis att de inte är stabilt byggda, är avsedda för kortvarigt bruk och lätt kan nedmonteras och flyttas) ska klassificeras efter beskaffenheten i materialet hos konstruktionsdelarna (vanligen rör av stål eller aluminium) som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.


Exempel på produkter enligt nr 9406:

Exempel på produkter som klassificeras efter beskaffenheten i materialet hos konstruktionsdelarna (rör):9406 00 10           ”Mobile homes”

                              ”Mobile homes” har bl.a. följande kännetecken:

-

Det utvändiga materialet kan vara av olika slag (t.ex. trä, plast, aluminium).

-

De har i allmänhet en längd av 7 till 11 m, en bredd av 3 till 4 m, en höjd av 3 till 4 m och en vikt av 1 till 4,5 ton

-

De kan ha sadeltak.

-

De är invändigt helt utrustade för boende.

-

De har i mitten en enkel eller dubbel axel med hjul av liten dimension. De är utrustade med en dragstång som bara tillåter korta förflyttningar till uppställningsplatsen.

-

Vid transport på allmän väg lastas de på släpvagn eller lastbil, eftersom de saknar elektriska ljussignaler och bromssystem och således inte kan inregistreras som vägfordon.

 

 KAPITEL 95

LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR


Anmärkning 4

Kombinationer som enligt denna anmärkning ska klassificeras enligt nr 9503 består av en eller flera artiklar enligt nr 9503 i kombination med en eller flera artiklar enligt andra nummer som är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln och som har huvudsaklig karaktär av leksaker.

Dessa kombinationers huvudsakliga karaktär av leksaker härrör inte bara från förpackningen utan också från de ingående komponenternas betydelse, värde och användning. Klassificeringen av dessa kombinationer enligt respektive undernummer avgörs av de artiklar enligt nr 9503 som ingår i kombinationen; de övriga komponenterna ska inte beaktas.

Exempelvis ska — en plastdocka fylld med sötsaker klassificeras enligt undernr 9503 00 21, — en figur föreställande en clown, ett cirkustält, leksaksdjur och en nyckelring klassificeras enligt undernr 9503 00 70 som en sats leksaker bestående av en figur, ett tält och leksaksdjur.”

9503 00

Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

Vid särskiljandet av leksaker som föreställer människor från leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser ska ingen hänsyn tas till

deras färg (exempelvis ger en purpurfärgad eller grön hudfärg dem inte karaktären av en icke mänsklig varelse),

bakgrunden hos de karaktärer som de föreställer, eller karaktärernas färdigheter och förmågor (till exempel deras födelseort eller förmåga att flyga).

Om en leksak är försedd med en mask (med eller utan exempelvis djuröron) som lämnar stora eller igenkännbara delar av det mänskliga ansiktet synliga eller identifierbara, eller om masken kan tas av så att människoliknande drag framträder, ska den betraktas som en leksak som föreställer en människa.

Detta nummer omfattar bl.a.:

1.

Uppblåsbara artiklar, i olika former och storlekar, avsedda för lek i vatten, t.ex. simringar, baddjur osv., även dekorerade eller avsedda att sitta i eller på.

2.

Uppblåsbara båtar, utformade för barnlek.

3.

Helikoptrar med flera rotorer (så kallade drönare) av olika storlekar. De skiljer sig från varor under nummer 8802, t.ex. med avseende på deras låga vikt, begränsade flyghöjd, sträcka eller tid som de kan flyga, deras högsta flyghastighet, deras oförmåga att flyga autonomt eller oförmåga att bära gods/last.

De fjärrstyrs på ett enkelt sätt och är inte utrustade med avancerad elektronisk apparatur (t.ex. globala positioneringssystem, utrustning som uppfyller kraven för nattflygningar/synlighet i mörker).

Detta nummer omfattar inte följande:

a)

Uppblåsbara armringar, halskragar, bälten eller liknande artiklar, inte konstruerade för säkerhets- eller räddningsändamål, som ger personer flytförmåga, dvs. håller dem flytande, exempelvis när de lär sig simma (nr 9506).

b)

Uppblåsbara madrasser (materialets beskaffenhet).

c)

Artiklar som på grund av sitt utförande uteslutande är avsedda för djur (t.ex. tygmöss stoppade med kattmynta, ”tuggskor” av buffelhud, plastben).

Se också anmärkning 5 till detta kapitel.

d)

Kombinationer som består av en nyckelring och en leksak, som är sammansatta (t.ex. med en kedja eller vridbar karbinhake) på ett sätt som underlättar hantering av de nycklar som finns på nyckelringen, och som på grund av sin storlek/karaktär och utformning främst är avsedda för förvaring av nycklar och normalt bärs i fickan eller handväskan (utgör generellt en beståndsdel av nyckelringen).

9503 00 10

Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande leksaksfordon med hjul; dockvagnar

Detta undernummer omfattar bl.a. leksaksfordon med hjul utrustade med inbyggd förbränningskolvmotor, avsedda att framföras av barn, så kallade fyrhjulingar (”Quad vehicles”), under förutsättning att följande begränsningar inte överskrids:

En hastighet inte överskridande 20 km/h.

En nettovikt inte överskridande 50 kg.

En cylindervolym inte överskridande 49 cm3.

Enväxlad kraftöverföring.

Endast ett bromsystem vilket verkar på bakhjulen.

I motsats till de flesta leksaksfordon med hjul som klassificeras under detta undernummer så är ”fyrhjulingar” utformade för användning i oländig terräng.

Om något av ovanstående krav inte uppfylls, skall så kallade ”fyrhjulingar” klassificeras enligt nr 8703.

Detta undernummer omfattar också sparkcyklar med en hjälpmotor, förutsatt att följande begränsningar inte överskrids:

En hastighet inte överskridande 20 km/tim.

En nettovikt inte överskridande 12 kg.

Enväxlad kraftöverföring.

Endast en handbroms eller en fotbroms som verkar på bakhjulet.

 
Om något av ovanstående villkor inte uppfylls ska sparkcyklar utrustade med en hjälpmotor klassificeras enligt nr 8711

9503 00 21

Dockor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9503, C, de två första styckena.

Se även de förklarande anmärkningarna till undernr 9503 00 81 till 9503 00 99.

Detta undernummer omfattar, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, omonterade eller isärtagna dockor.

9503 00 29

Delar och tillbehör

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9503, C, tredje stycket.

9503 00 35 och 9503 00 39

Andra byggsatser och byggleksaker

Dessa undernummer omfattar byggsatser och byggleksaker, andra än skalenliga modeller av leksakskaraktär. Sådana varor har följande egenskaper:

De består av två eller flera komponenter som presenteras tillsammans i en förpackning.

De enskilda komponenterna kompletterar varandra och är inte i sig ägnade för lek. En instruktion om hur delarna skall monteras kan tillhandahållas med byggsatsen.


Dessa undernummer omfattar även byggklossar.

På grund av sina objektiva egenskaper är byggklossarna utformade för att bygga en konstruktion. De kan t.ex. vara försedda med piggar och hål för att kunna sättas ihop eller endast omfatta släta ytor som placeras på varandra.

Exempel på byggklossar:


Exempel på byggklossar försedda med en kant som kan passas in i öppningen på andra klossar för att bygga en konstruktion (torn):

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9503, D iii).

Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 9503 00 61, 9503 00 69, 9503 00 95 och 9503 00 99

9503 00 41

Stoppade


Stoppade leksaker enligt detta undernummer har vanligen ett yttre tyg av mjukt material och är vanligen fyllda med flexibelt/mjukt material som gör leksaken behaglig att hålla. Musikmoduler, batterifack och stommar betraktas inte som stoppningsmaterial. En stoppad leksak behöver inte vara stoppad i sin helhet så länge de stoppade delarna ger leksaken dess huvudsakliga karaktär.

Se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/352 och kommissionens förordning (EG) nr 2184/97 för leksaker som ska klassificeras enligt undernummer 9503 00 41.

Andra exempel på leksaker som ska klassificeras enligt undernummer 9503 00 41 som stoppade leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser:Stoppad leksak som föreställer en björn tillverkad av mjukt tyg, cirka 30 cm hög, med ett relativt stort stoppat huvud, stoppade ben och stoppade armar och en inbyggd ljudmodul i kroppen. Utöver ljudmodulen finns det också lite stoppning i kroppen.Liten sjungande nallebjörn med interaktiva funktioner, cirka 19 cm hög.

Kroppen är tillverkad av plast, innehåller en batteridriven ljudmodul och har tre knappar som lyser vid tryck.

Den har ett stoppat huvud, stoppade ben, stoppade fötter, stoppade armar och tassar. De stoppade delarna sammantagna utgör den dominerande delen av den inre materialfyllningen.En leksak som föreställer ett uppstoppat hästhuvud fäst vid en träpinne (60–100 cm lång) med två hjul fästa i den nedre änden.

Exempel på leksaker som ska klassificeras enligt undernummer 9503 00 49 som andra leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser:En leksak som föreställer en hund, cirka 25 cm hög, täckt med mjuk plysch av trikå. Den har en kropp och en stomme av plast och är försedd med en batteridriven motor och en ljudmodul. De fyra tassarna har ett skikt av foder fäst på insidan och huvudet är stoppat.En leksak som föreställer en lama, cirka 17 cm hög, täckt med mjuk plysch. Kroppen, huvudet och stommen är gjorda av plast. Det finns ett skikt av fyllning mellan plasthuvudet och den mjuka plysch som täcker huvudet, men kroppen innehåller inte något stoppningsmaterial. Leksaken har en batteridriven motor som gör att leksaken kan röra på benen och svansen, samt en ljudmodul.En leksak som föreställer en kattunge, cirka 15 cm hög, täckt med mjuk plysch av trikå. Den har en kropp och en stomme av plast och är försedd med en batteridriven motor och en ljudmodul. De fyra tassarna är stoppade.En leksak som föreställer en räddningshund, cirka 30 cm hög, täckt med mjuk plysch av trikå. Den har en kropp och en stomme av plast och är försedd med en batteridriven motor och en ljudmodul. De fyra tassarna och en del av nosen är stoppade.


9503 00 41 och
9503 00 49

Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser


Dessa undernummer omfattar, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, omonterade eller isärtagna leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser.

9503 00 61 och 9503 00 69

Pussel


Dessa undernummer omfattar pussel bestående av kubformade klossar.

Exempel på kuber som visar en del av olika pussel på var och en av sina sex sidor:


Se också exemplet på ett pussel i form av kuber som klassificeras i kommissionens förordning (EG) nr 1056/2006 av den 12 juli 2006.

Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 9503 00 95 och 9503 00 99.


9503 00 70

Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar


’Satser’ enligt detta undernummer består av två eller flera olika typer av artiklar (huvudsakligen för förströelse) i en och samma förpackning för försäljning i detaljhandeln utan ompackning.


Artiklar enligt samma undernummer, utom artiklar enligt undernummer 9503 00 95 eller 9503 00 99 (eftersom dessa undernummer kan innefatta diverse artiklar av olika typer), ska inte betraktas som olika typer av artiklar.En enda artikel (”huvudartikel”) kombinerad med

a)


ett eller flera tillbehör som är konstruerade för att användas tillsammans med ”huvudartikeln”, eller

b)


en eller flera artiklar av försumbart värde (se även, i tillämpliga delar, Riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, DEL B (III)


utgör inte en ”sats” och kombinationen klassificeras enligt det KN-nummer som motsvarar ”huvudartikeln”.


Med ”tillbehör” i detta undernummer förstås artiklar som är utformade för att användas tillsammans med ”huvudartikeln” men som inte är likvärdiga med artikeln i fråga om storlek, utformning eller komplexitet (de innehåller t.ex. inte rörliga eller ledade delar eller mekaniska element). Det finns i allmänhet en igenkännlig samverkan mellan de båda.


Exempel på sådana tillbehör är följande: kläder, skor, hattar, väskor och toalettartiklar för dockor (se även FAHS, nr 9503, C. Dockor), konstgjorda livsmedel för leksaker (t.ex. en morot eller hö av plast för leksaksdjur), borstar och sadlar till leksaksdjur osv.


Exempel på ”satser” som omfattas av KN-nummer 9503 00 70:

Ett exempel på en "sats" bestående av flera "tillbehör" av en annan typ som omfattas av KN-nummer 9503 00 70:

Exempel på "huvudartiklar" i kombination med tillbehör eller en artikel av försumbart värde som inte anses vara "satser" enligt KN-nummer 9503 00 70:
Enligt anmärkning 4 till kapitel 95 omfattar detta undernummer satser som är avsedda att roa barn och består av artiklar enligt nr 9503 i kombination med en eller flera artiklar som om de förelåg separat skulle klassificeras enligt andra nr, förutsatt att kombinationerna har huvudsaklig karaktär av leksaker.


Exempel på detta är

satser bestående av leksaker i form av sprutformar och formar för modelleringspastor i kombination med andra artiklar som färgtuber eller färgplattor, modelleringspastor, pennor och kritor,
pysselsatser för mosaik, avsedda för barn. De består av förtryckta kartongbitar/-kort och diverse självhäftande utsmyckningar som ska fästas vid korten (till exempel små färgade skumbitar och färgglada plastpaljetter). De kan också innehålla andra små artiklar, t.ex. en hållare. De är utformade för att roa barn och även för att utveckla deras färg- och formuppfattning och finmotorik,


Exempel på produkter:

Satser med skönhetsmedel för barn innehållande preparat enligt nr 3304 som inte innehåller några artiklar enligt nr 9503 omfattas emellertid inte (nr 3304).

’Hela utrustningar’ enligt detta undernummer består av två eller flera olika artiklar i en och samma förpackning för försäljning i detaljhandeln, utan ompackning, och är typiska för en särskild typ av rekreation, arbete eller person eller ett särskilt yrke, exempelvis pedagogiska leksaker. EUT C 181/2009


9503 00 75 och
9503 00 79

Andra leksaker och modeller, försedda med motor


Vid tillämpning av dessa undernummer förstås med ”motor” alla motorer enligt nr 8406 till 8408, 8410 till 8412 eller 8501, t.ex. tryckluftsmotorer, svänghjuls-, fjäder- eller loddrivna motorer.

9503 00 81 till 9503 00 99

Andra slag


Dessa undernummer omfattar människoliknande figurer, t.ex. i form av film-, sago- eller seriefigurer, indianer, astronauter eller soldater, utan rörliga delar och avtagbara kläder, fastsatta på en basplatta, sockel eller liknande bas, vilken gör att figurerna kan stå utan stöd.

Figurer av detta slag ingår oftast i en samlingsserie. Eftersom de är små, lätta och robusta till utförandet, används de emellertid ofta av barn som leksaker. De kan därför ses mer som leksaker än som prydnadssaker.

Dessa undernummer omfattar, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, omonterade

9503 00 87

 Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst utformad för barn


Detta undernummer omfattar bärbar utrustning (högst 10 kg), vanligen utformad med samma utseende som så kallade bärbara datorer, surfplattor, smarta telefoner och liknande artiklar. På grund av sin design och enkla funktion är de särskilt avsedda att användas av barn för lekfulla inlärningsaktiviteter.

Utrustningen stöder inlärning genom interaktivitet mellan barnet och produkten. Den ger barnet ett val mellan olika inmatningsalternativ, utifrån ett eller flera ämnen, teman eller liknande. Apparaterna kan reagera på det valda alternativet och ge återkoppling med utgångspunkt i förprogrammerad information. Därigenom kan barnet få en uppfattning om sina egna framsteg och dra lärdom av sina erfarenheter.


9503 00 95 och
9503 00 99

Andra


Dessa undernummer omfattar klossar i form av kuber som visar olika bilder (t.ex. siffror, bokstäver, mönster, bilder på djur). De är avsedda att roa små barn. Till skillnad från byggklossar är de inte utformade i syfte att bygga en konstruktion.

Exempel på en leksak som består av flera kuber som visar olika bilder på varje sida:

 

Kuberna som visas på bilderna klassificeras inte som ett pussel eftersom de främst används för andra ändamål (räkning, lek osv.) Endast en av de sex sidorna på varje kub fungerar som ett pussel.

Undernumren omfattar inte följande:

A

Byggklossar

Det huvudsakliga syftet med byggklossarna är att bygga en konstruktion.

Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 9503 00 35 och 9503 00 39.

B

Pussel


Se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 9503 00 61 och 9503 00 69.


9504

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, artiklar för sällskapsspel, inbegripet spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d., biljardbord och bord för kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar

9504 40 00

Spelkort

Detta undernummer omfattar vanliga spelkort som kräver interaktion mellan själva korten, t.ex. att de paras ihop, byts eller används och kombineras för att bilda ord, grupper av symboler eller nummerrader (t.ex. spelkort för bridge och poker, lexikonkort, tarotkort och fantasyspelkort). Detta undernummer omfattar även memorykort och andra liknande spelkort, som vanligtvis spelas så att samma färger, värden, symboler eller bilder paras ihop.

Andra typer av kortspel där korten innehåller kunskapsfrågor, uppgifter som ska lösas, frågesporter, bilder eller svar på dessa frågor (även i set med andra spelkomponenter, t.ex. tärningar eller timglas) betraktas dock inte som spelkort enligt detta undernummer. Om spelarna bara behöver svara på en fråga, utföra en uppgift eller till exempel gissa vem bilden på ett kort föreställer krävs inte någon interaktion mellan korten. Sådana kort har de objektiva egenskaperna hos andra sällskapsspel och ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9504 90 80 som andra spel.

9504 90 10

Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel


Detta undernummer omfattar bilbanor med två eller flera körfält så att två eller flera bilar kan köras samtidigt.

9505

Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar


Utöver vad som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS:s anvisning till nr 9505, avsnitt A, måste varorna för att klassificeras som prydnadsartiklar för högtider vara avsedda som dekoration (utformning och utsmyckning) och uteslutande vara utformade, tillverkade och erkända som prydnadsartiklar för högtider. Sådana varor används en bestämd dag eller särskild tid på året.


Varorna är utifrån hur de är framställda och utformade (tryck, dekorationer, symboler eller inskriptioner) avsedda att användas vid en särskild högtid.


En ’högtid’ är en bestämd dag eller särskild tid på året som en gemenskap firar med karaktäristiska symboler och sedvänjor. En del av dessa högtider firades redan under antiken av religiösa anledningar med särskilda riter, andra firas mer generellt och är viktiga för den nationella identiteten. Exempel på detta är jul, påsk, Halloween, alla hjärtans dag, födelsedagar och bröllop.


Följande varor ska också betraktas som prydnadsartiklar för högtider:

Statyetter i festdräkt, som representerar säsongsbetonade teman eller som utövar säsongsbetonad verksamhet.

Konstgjorda Halloweenpumpor (även leende).

Artiklar som traditionellt används till påsk (t.ex. konstgjorda påskägg [ej sådana som är avsedda som förpackning], gula påskkycklingar och påskharar).

Pappersdekorationer, som förknippas med en särskild högtid, till att sätta runt tårtor.

Keramikartiklar med högtidsutformning avsedda som dekoration.


Artiklar med nyttofunktion är undantagna, även om de är utformade eller utsmyckade för att användas vid en särskild högtid.


Detta nummer omfattar inte följande:

a)

Leksaker, även uppstoppade djur och spel.

b)

Permanentmagneter med utsmyckning (så kallade ”kylskåpsmagneter”).

c)

Fotoramar.

d)

Konstgjorda påskägg som används som förpackning.

e)

Änglastatyer.

f)

Miniatyrdekorationer (t.ex. i form av handväskor eller klockor) som används som förpackningar för choklad eller annat godis.

g)

Behållare och askar (t.ex. i form av julgranar eller jultomtar).

h)

Ljusstakar med högtidsdekorationer.

ij)

Keramikartiklar med högtidsutformning och nyttofunktion.

k)

Dukar och servetter med högtidsmotiv.

l)

Kläder och kostymer.Detta nummer omfattar även transparenta ballonger tillverkade av plast som kombinerats/dekorerats med batteridrivna LED-girlander. När ballongen har fyllts med luft ska änden knytas i en knut. Ytterligare dekorativa element kan läggas till inuti (t.ex. fjädrar, konfetti osv.) eller fästas på utsidan, t.ex. band. Ballongerna kan vara utrustade med en hållare, fäst vid ballongens botten, för att hålla dem i handen eller ett snöre som är förbundet med en vikt om de ska användas som utsmyckning. De är tillverkade av mer beständigt material än enkla ballonger och är därför lämpliga för upprepad användning. Ballongerna fungerar som underhållningsartiklar eller som dekoration i ett rum vid olika tillfällen, t.ex. bröllop, födelsedagar, offentliga eller privata evenemang.

 

Enkla ballonger, med eller utan LED-lampor som lyser en kort period, t.ex. 24 timmar, och med eller utan en text som identifierar ett tillfälle, t.ex.’Merry Christmas’, ’Happy Birthday’, är undantagna från detta nummer (klassificering som ’andra leksaker’ enligt nummer 9503), se även kommissionens förordning (EG) nr 442/2000 (³) och Europeiska unionens domstols dom i mål C-14/05.


Exempel på produkter som omfattas av denna rubrik:

Bild: FAKN 9505


9506


Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik, idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar


Detta nummer omfattar inte träningsband, fitnessband eller liknande produkter, t.ex. enkla öglor, utan handtag eller andra liknande ytterligare beståndsdelar som gör att de kan identifieras som redskap för kroppsövningar. De är vanligtvis förpackade individuellt eller i paket med två eller flera för försäljning i detaljhandeln. De finns tillgängliga i olika färger och storlekar och kan vara försedda med tryckt text. På grundval av sina objektiva egenskaper kan dessa band eller andra liknande produkter inte identifieras som redskap för kroppsövningar. De ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet t.ex. enligt nr 4008 som ”remsor av icke-poröst gummi” (se även anmärkning 1 och anmärkning 9 till kapitel 40), nr 4016 som ”andra varor av mjukgummi” eller enligt nr 6307 som ”andra konfektionerade textilvaror.


Exempel på band, fitnessband eller liknande produkter som ska klassificeras efter materialets beskaffenhet:


9506 11 10

Längdskidor

Längdskidor är mycket lätta och smalare än utförsåkningsskidor.

9506 11 80

Andra skidor

Detta undernummer omfattar backhoppningsskidor. Backhoppningsskidor är betydligt längre och bredare än vanliga skidor. Sulan, som inte har förstärkta kanter, har flera styrrännor.

9506 29 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. uppblåsbara armringar, halskragar, bälten eller liknande artiklar, inte konstruerade för säkerhets- eller räddningsändamål, som ger personer flytförmåga när de lär sig simma.

Detta undernummer omfattar inte följande:

a) Livbälten och flytvästar (materialets beskaffenhet).

b) Uppblåsbara artiklar konstruerade för lek (nr 9503).

9506 31 00

Kompletta klubbor

Golfklubbor har skaft av stål, aluminium eller kolfiber med ett handtag av läder eller gummi i den ena ändan och ett huvud av stål eller trä i den andra. De olika huvudena har varierande vinkling för att bollen skall gå i olika banor.

9506 32 00

Bollar

Golfbollar har halvrunda fördjupningar för att bollen skall gå i rätt riktning. Tävlingsbollar har en vikt av högst 45,93 g och en diameter av minst 42,67 mm.

9506 40 00

Bordtennisutrustning

Bordtennisbollar, som är klotrunda, är framställda av celluloid och liknande material. De väger 2,7 g, har en diameter på 40 mm och en omkrets på ungefär 12,6 cm.
Bordtennisnät har en höjd av 15,25 cm och en bredd av 183 cm.

9506 59 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. badmintonracketar, som är mindre och lättare än tennisracketar och har smalare, mycket flexibla skaft.

Undernumret omfattar även squashracketar.

9506 61 00

Tennisbollar

Tennisbollar är framställda av gummi överdraget med filt och är sömlösa. Deras diameter är mellan 6,35 och 7,30 cm. Den minsta tillåtna vikten är 56,00 g och den högsta 59,40 g.

9506 62 00

Uppblåsbara bollar

Detta undernummer omfattar även uppblåsbara gymnastikbollar avsedda för allmän fysisk träning.

9506 69 10

Cricket- och polobollar


Cricketbollar består av ett läderhölje innehållande komprimerade blånor, sågspån och kork. Deras omkrets är mellan 20,50 och 22,90 cm och väger mellan 133 och 163 g.

Polobollar är gjorda av trä, bambu eller plast. De har en diameter mellan 7,6 och 8,9 cm och väger mellan 120 och 135 g.

9506 69 90

Andra

Detta undernummer omfattar jonglerbollar av alla storlekar, utformningar och vikter, både för barn och vuxna.


Detta undernummer omfattar dock inte så kallade ’anti-stress-bollar’, som har formen av en boll och kan vara dekorerade på olika sätt. De är oftast tillverkade av plast eller gummi och är utformade för att upprepade gånger kramas i handen som en stressminskande övning. ’Anti-stress-bollar’ och andra ’anti-stress-föremål’ av olika former och konstruktioner klassificeras enligt nr 9503.

9506 70 10

Skridskor

Detta undernummer omfattar bl.a. skridskokängor med fastsatta skridskor.

9506 70 30

Rullskridskor

Detta undernummer omfattar bl.a. skridskokängor med fastsatta rullskridskor.

9506 91 10

Träningsredskap med inställningsbara system för belastning

Detta undernummer omfattar träningsredskap, t.ex. roddmaskiner, ergometercyklar, trappmaskiner och löpband, som gör det möjligt för användaren att via inställningar välja vilket motstånd redskapet skall ge.

9506 99 10

Cricket- och poloutrustning, annan än bollar

Detta undernummer omfattar bl.a. cricketklubbor (av hårt träslag, med en bredd av högst 10,8 cm och en längd av högst 96,5 cm) och poloklubbor.

9506 99 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. frisbeear avsedda för barn eller vuxna.

9507

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande artiklar för jakt

9507 10 00

Spön

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9507, 3.

9507 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

De landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9507, 2.

2.

De redskap för fiske med rev (med undantag av spön) som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9507, 3.

3.

De lockfåglar och artiklar för jakt som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9507, 4.

 

KAPITEL 96

DIVERSE ARTIKLAR
 

9601

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)

Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetade” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9601, andra stycket.

9602 00 00

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin

Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetade” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9601, andra stycket, som gäller i tillämpliga delar.

Agglomererat sjöskum och agglomererad bärnsten i form av plattor, stänger eller liknande, inte vidare bearbetade än enkelt tillformade, omfattas av nr 2530.

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material

9603 10 00

Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9603, A.

9603 21 00 till 9603 29 80

Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk, inbegripet borstar som utgör delar till apparater

Ögonfransborstar består i allmänhet av flera knippen av hår anbringade vinkelrätt mot skaftet.

Kläd- och skoborstar omfattas inte av dessa undernummer (undernr 9603 90 91).

9603 40 90

Målningsdynor och målningsrullar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9603, F, de två första styckena.

9603 90 10

Mekaniska mattsopare utan motor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9603, C.

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

9606 30 00

Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9606, fjärde stycket, 1, 2 och 3.

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609

9608 10 10 till 9608 10 99

Kulpennor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9608, 1.

Artiklar enligt dessa undernummer kan vara försedda med ett elektroniskt ur (vanligtvis med digitalvisning).

9608 30 00

Reservoarpennor och liknande pennor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9608, 3.


Detta undernummer omfattar så kallade pekpennor för pekskärmar av vilket material som helst. Det finns i allmänhet två grupper av pekpennor: de som är avsedda för resistiva skärmar och de som är avsedda för kapacitiva skärmar.

9608 40 00

Stiftpennor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9608, 5.

9608 91 00

Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor

Detta undernummer omfattar också spetsar till specialpennor som används på schabloner.

9608 99 00

Andra

Dessa undernummer omfattar bl.a. kulor till kulpennor. Kulorna är vanligtvis framställda av volframkarbid, men kan ibland vara av andra metaller (med undantag av kulor av stål enligt nr 7326 eller 8482), och har en diameter mellan 0,6 och 1,25 mm.

Kulor till skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor omfattas dock av undernr 9608 91 00 oavsett av vilket material de framställts (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9608, Delar).

9609

Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr 9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita

9609 10 10 och 9609 10 90

Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9609, första stycket, B.

9609 20 00

Blyerts-, anilin- och färgstift

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9609, tredje stycket, 7.

9610

Skrivtavlor, även försedda med ram


Detta undernummer omfattar inte tunna, ytbelagda, platta stålplåtar med raka kanter. På ena sidan är plåtarna lackerade för att skydda ytan. På den andra sidan är plåtarna belagda med särskilda polymerbeläggningar, som gör det möjligt att skriva och sudda ut flera gånger. Plåtarna saknar bakstycke, ram och förstyvning och har inga hål. De är utformade som oinfattade whiteboardtavlor (som kan sättas i en ram, placeras på en förstyvningsplåt och utrustas med delar som gör att de kan hängas på en vägg eller placeras på ett stativ) eller kan användas som whiteboardtavlor utan ram (som t.ex. kan limmas på en vägg).

 

Plåtarna är valsade platta produkter enligt definitionen i anmärkning 1 k till kapitel 72, som är ytbehandlade (belagda) (se FAHS, kapitel 72, avsnitt IV, punkt C 2 d v), utan några ytterligare delar. De ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet enligt nr 7210 eller 7212 (beroende på plåtens mått).

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask

9612 10 10 till 9612 10 80

Färgband

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9612, första stycket, 1.

 

Dessa undernummer omfattar produkter som är bruksfärdiga värmekänsliga färgband, dvs. som är lämpliga att användas i en skrivmaskin eller någon annan apparat med en anordning för utskrift, utan ytterligare tillverkningsprocess.

Längden och bredden på bruksfärdiga färgband avgörs av typen av maskin i vilken de används.


Produkter som inte är bruksfärdiga omfattas inte av dessa undernummer (vanligtvis avdelningarna VI och VII).

9612 20 00

Färgdynor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9612, första stycket, 2.

9613

Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar

Detta nummer omfattar bl.a. tändare med inbyggd miniräknare eller elektroniskt ur.

9614 00

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar

9614 00 10

Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9614, första stycket, 4.


9615

Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar till sådana artiklar


Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9615, fjärde stycket.

I detta nummer omfattar uttrycket ”hårspännen o.d.” varor tillverkade av hårda material, eftersom artiklar enligt detta nummer vanligen är tillverkade av oädel metall eller plast. Detta nummer innefattar därför inte pannband och hårband. Dessa indelas på följande vis:


a)

Hårband och pannband, t.ex. bestående av en rundstickad elastisk snodd (se foto 1), eller av en gummisnodd överdragen med textilmaterial (se foto 2), eller av ett elastiskt band helt täckt av vävt tyg (se foto 3), eller av en snodd gjord av elastiskt textilband (se foto 4) klassificeras som tillbehör till kläder enligt nr 6117 eller 6217.  

b)

 

Hårband och pannband bestående av en snodd eller ett band av textil enligt avdelning XI och som är dekorerade, t.ex. med träpärlor, plastpärlor eller läder- eller textilelement, anses ha den huvudsakliga karaktären av andra konfektionerade tillbehör till kläder och klassificeras därför enligt nr 6117 eller 6217, med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 b.c)

Hårband och pannband bestående huvudsakligen av t.ex. plastpaljetter, som är fastklistrade eller fastsydda på ett icke-elastiskt textilband och som nästan täcker artikelns hela synliga yta och därmed ger den dess huvudsakliga karaktär, klassificeras enligt nr 7117, med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 b och anmärkning 9 a och 11 till kapitel 71.

 

 

d)

Hårband och pannband bestående helt eller delvis av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller eller av metall med plätering av ädelmetall, klassificeras enligt nr 7113 och 7116, med tillämpning av anmärkning 1 och 9 a till kapitel 71. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9615, fjärde stycket.


e)

Hårband och pannband bestående helt eller delvis av pälsskinn eller konstgjord päls klassificeras enligt nr 4303 eller 4304, med tillämpning av anmärkning 3 och 4 till kapitel 43.f)

Hårband och pannband bestående av annat material, som inte är överdragna med textilmaterial, både dekorerade och odekorerade (med undantag av varor enligt d och e) klassificeras enligt det material som snodden är gjord av, eftersom den huvudsakliga karaktären ges av snodden och dess funktion (t.ex. en plastsnodd klassificeras enligt nr 3926 (se bilderna 1 och 2) och en gummisnodd klassificeras enligt nr 4015 (se foto 3), me d tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 b).


g)

Varor klassificerade enligt nr 7117 som oäkta smycken och som t.ex. kan användas som armband eller ankelkedja, klassificeras fortsatt enligt detta nummer, även om de också kan användas som pannband eller hårband.

 

 9619 00

 

 

Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och liknande artiklar, av alla slags material

 

 

9619 00 30

 

 

Av vadd av textilmaterial

Detta undernummer omfattar bl.a. sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd, även med ett stickat eller löst vävt genombrutet övre skikt.

 

 

9619 00 79

 

 

Andra

Detta nummer omfattar bl.a. trosskydd.

 Meny