Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tjugoförsta avdelningen

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Kap 97

9704 (Classification statement)

Cards with stamps

The Committee concluded that:

A product called "A.M.C. Maximum Cards – PENCYSTAMP, card", sized 20 x 14,7 cm, to which a postage stamp is affixed bearing the First Day of issue cancellation, where a design related to the stamp is reproduced in a bigger size and a brief explanation on the theme is provided in English and Greek, each card bearing a serial number, is to be classified in heading 9704. CCC 386

9705 22

Monterad uppstoppad isbjörn
, med sockel. (HSC53, ändrad HSC 67, annex O/17)
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.
Jfr nr 4303.90/1, 9705.29/1 och 9705.29/2.


9705 29

Två uppstoppade fåglar, monterade på en sockel med naturtrogen omgivning. (HSC53, ändrad HSC 67, annex O/17)
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.
Jfr nr 4303.90/1, 9705.22/1 och 9705.29/2.


9705 29

Uppstoppat älghuvud monterat på en platta, bestående av skinnet från huvudet och halsen på en älg, med hornen på plats. Huvudets inre delar, utom den del av skallbenet som bär upp hornen, har tagits bort och ersatts med gjuten polyuretan. Ögonen har bytts ut mot konstgjorda ögon. (HSC53, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.
Jfr nr 4303.90/1, 9705.22/1 och 9705.29/1.

Meny