Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Fjortonde avdelningen

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Kap 71

7101 21

Ostron, otjänliga till människoföda, innehållande en eller flera odlade pärlor, konserverade i saltlösning och förpackade i hermetiskt slutna plåtaskar. (NC 8, Annex K/8; IHSC 7, Annex D

7105 10

Syntetiska diamanter med en storlek av högst 500 mikrometer, avsedda för tillverkning av slipskivor samt överdragna med koppar för att diamanterna lättare skulle bindas samman av det harts som användes vid tillverkningen av slipskivorna. (NC 27, Annex C/3; IHSC 7, Annex D)

7114 19

Guldmynt, som var utgivna under statlig kontroll men som aldrig hade varit lagligt betalningsmedel i utgivningslandet. (NC 22, Annex F/12; IHSC 7, Annex D)


7115 90

Ihåliga mikrokulor, med en diameter på mindre än 0,05 mm, framställda genom att en silverbeläggning har deponerats på ihåliga mikrokulor av glas i en kemisk pläteringsprocess. Silverhalten är 20 viktprocent eller högre, och glashalten är högst 80 viktprocent. Kulorna används som ledande fyllmedel vid tillverkning av elektriskt ledande (konduktiv) färg.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 1 b och 2 A till kapitel 71) och 6.

7116 20

Prismor (små plattor, kulor etc) av bergkristall, avsedda för kristallkronor. (INC 11, Annex C/43; IHSC 7, Annex D)

7117 19

Armband av koppar, vilka påstods ha profylaktiska och terapeutiska egenskaper. (NC 48, Annex N/6; IHSC 7, Annex D)

7117 19

Märken ("pins") bestående av små mässingsplattor av varierande form som på baksidan är försedda med nål och låsanordning för att fästas på kläder. På framsidan bär märkena logotyper, illustrationer eller tryckt text (t.ex. slogans). (HSC 22, K/16).

7117 19 00

Stiftörhängen, även sterilt förpackade, av förgyllt eller försilvrat stål, bestående av ett stift med ett dekorativt huvud och ett "snurrebuss"-lås, stiftet används för att genomborra örat med hjälp av ett speciellt verktyg, och säkras i örsnibben med hjälp av "snurrebuss"-låset. Förordning 2080/91 (förordning 3558/81, EGT nr L 356, 11.12.1981, s. 28). Ändrad genom förordning 441/2013.

 

7117 19 00

En artikel i form av en medalj tillverkad av oädel metall, som inte är förgylld, försilvrad eller platinerad och som kan vara av olika form (rund, rektangulär, oregelbunden etc.) och storlek (vanligen med en diameter på mellan 35 och 70 mm).

Artikeln kan utsmyckas med olika motiv (präglingar) och är färgad i guld, silver eller brons. Den kan ha en snörhålsring upptill för att kunna hängas i ett band och bäras runt halsen.

Artikeln presenteras som avsedd för att användas
som medalj, för att dekorera en person efter framgångsrikt deltagande i en tävling, med eller utan tillhörande band. Förordning 2020/1279, giltig från den 5 oktober.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 11 till kapitel 71 samt texten till KN-nummer 7117, 7117 19 och 7117 19 00.

Artikeln är avsedd att bäras på kroppen eller på kläderna. Den anses vara en smärre artikel för personlig prydnad (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 7117 första stycket).

Klassificering enligt nr 8306 som ”prydnadsföremål av oädel metall” är utesluten eftersom artikeln inte huvudsakligen är avsedd att användas för dekoration i hem, kontor etc. (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8306, del B första stycket). Det numret omfattar endast medaljonger som inte är till personlig prydnad (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8306 B tredje stycket punkt 1).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7117 19 00 som ”andra oäkta smycken av oädel metall”.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 7117 19 00. Bilderna återges endast i informationssyfte.

 

7118 10

Silvermynt som hade varit lagligt betalningsmedel i utgivningslandet, inbegripet sådana mynt som hade präglats (även i annat land än utgivningslandet) efter det att de hade upphört att vara lagligt betalningsmedel i utgivningslandet. (NC 26, Annex D/9; IHSC 7, Annex D)

Meny