Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Fjortonde avdelningen

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Kap 71

7101 21

Ostron, otjänliga till människoföda, innehållande en eller flera odlade pärlor, konserverade i saltlösning och förpackade i hermetiskt slutna plåtaskar. (NC 8, Annex K/8; IHSC 7, Annex D

7105 10

Syntetiska diamanter med en storlek av högst 500 mikrometer, avsedda för tillverkning av slipskivor samt överdragna med koppar för att diamanterna lättare skulle bindas samman av det harts som användes vid tillverkningen av slipskivorna. (NC 27, Annex C/3; IHSC 7, Annex D)

7114 19

Guldmynt, som var utgivna under statlig kontroll men som aldrig hade varit lagligt betalningsmedel i utgivningslandet. (NC 22, Annex F/12; IHSC 7, Annex D)


7115 90

Ihåliga mikrokulor, med en diameter på mindre än 0,05 mm, framställda genom att en silverbeläggning har deponerats på ihåliga mikrokulor av glas i en kemisk pläteringsprocess. Silverhalten är 20 viktprocent eller högre, och glashalten är högst 80 viktprocent. Kulorna används som ledande fyllmedel vid tillverkning av elektriskt ledande (konduktiv) färg.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 1 b och 2 A till kapitel 71) och 6.

7116 20

Prismor (små plattor, kulor etc) av bergkristall, avsedda för kristallkronor. (INC 11, Annex C/43; IHSC 7, Annex D)

7117 19

Armband av koppar, vilka påstods ha profylaktiska och terapeutiska egenskaper. (NC 48, Annex N/6; IHSC 7, Annex D)

7117 19

Märken ("pins") bestående av små mässingsplattor av varierande form som på baksidan är försedda med nål och låsanordning för att fästas på kläder. På framsidan bär märkena logotyper, illustrationer eller tryckt text (t.ex. slogans). (HSC 22, K/16).

7117 19 00

Stiftörhängen, även sterilt förpackade, av förgyllt eller försilvrat stål, bestående av ett stift med ett dekorativt huvud och ett "snurrebuss"-lås, stiftet används för att genomborra örat med hjälp av ett speciellt verktyg, och säkras i örsnibben med hjälp av "snurrebuss"-låset. Förordning 2080/91 (förordning 3558/81, EGT nr L 356, 11.12.1981, s. 28). Ändrad genom förordning 441/2013.

7118 10

Silvermynt som hade varit lagligt betalningsmedel i utgivningslandet, inbegripet sådana mynt som hade präglats (även i annat land än utgivningslandet) efter det att de hade upphört att vara lagligt betalningsmedel i utgivningslandet. (NC 26, Annex D/9; IHSC 7, Annex D)

Meny