Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Trettonde avdelningen

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

Kap 68, 69, 70

Kap 68

6802 99

Askar som är tillverkade av steatit (täljsten) och används som prydnad. Askarna är målade med ett dekorativt mönster och har inte bränts. (HSC 49, N/25)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Askar enligt klassificeringsutlåtande HSC 49, N/25.

6806 90

Svällande matta av värmeexpanderande mineraliskt material som antingen föreligger i rullar eller som plattor. I expanderat skick skapar produkten ett tryck som håller den keramiska monoliten i en avgaskatalysator i ett motorfordon på plats i katalysatorn, samtidigt som den har en ljudisolerande effekt. Mattan består huvudsakligen av tre råmaterial: - bondad duk av keramiska fibrer (aluminiumsilikater) (30-45 viktprocent), som ger motståndskraft mot höga temperaturer och innehåller vermikulit; - oexpanderad vermikulit (45-60 viktprocent), som ger den svällande effekten; - organiskt bindemedel (5-9 viktprocent), som förstärker produkten under tillverkningsprocessen. HSC 39, Bilaga O/15.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6 (tillämpning av allm. best. 1 på undernummernivå).


6807 10 10 och 6807 90 00
Beslutet upphävt 23 december 2009 gm förordning 1179/2009.

Täckmaterial (i synnerhet för tak) i rullar eller i form av plattor eller ark, även tillskuret i speciell form ( t.ex. som takplattor eller takspån), bestående av en bas av papper eller takpapp, även impregnerat med asfalt eller ett liknande material, men överdraget på bägge sidor med ett lager av detta material eller indränkt i det, även överdraget med mineralämnen (sand, skifferbitar, sten osv) eller med en sida överdragen med ett tunt lager metall (i synnerhet koppar eller aluminium). Förordning 1592/71. Även ändrad genom förordning 705/05.

6807 90

Takplattor bestående av en stomme (av papp eller av en duk eller vävnad av glasfibrer, konstfibrer eller jute) helt inbäddad i eller på båda sidor överdragen med ett lager asfalt samt på ena sidan belagda med koppar- eller aluminiumfolie. (NC 26, Annex D/4; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 4811 10 ang. Korrugerade takplattor och nr 6807 90 ang. Takplattor.

6807 90

Takplattor uppbyggda av:

a)

på översidan ett vattentätt skikt, bestående av en pappskiva, på båda sidor överdragen med bitumen eller liknande material;

b)

på undersidan ett "ångtätt" skikt, bestående av en pappskiva eller en aluminiumfolie, likaledes på båda sidor överdragna med bitumen eller liknande material;

c)

i mitten, mellan ovannämnda två skikt, en skiva av porös polystyren med en tjocklek av 20 mm, vilken bildade ett värme- och ljudisolerande skikt. (NC 26, Annex E/4; IHSC 7, Annex D)


Jfr nr 4811 10 ang. Korrugerade takplattor och nr 6807 90 ang. Takplattor.

6808 00

Isolerskivor bestående av två lager vegetabiliska fibrer agglomererade med mineraliskt bindemedel samt ett mellanliggande lager av porös plast. (INC 13, Annex A/30; IHSC 7, Annex D)

6809 19

Plattor, kvadratiska, tjocklek 3 cm, bestående av utvändigt perforerade gipsplattor med två rektangulära fördjupningar fyllda med remsor av mineralull samt på undersidan belagda med pappersförstärkt aluminiumfolie. Varan skulle användas som ljud- och värmeisolerande beklädnad på väggar och innertak. (NC 15, Annex IJ/3; IHSC 7, Annex D)

6810 (Classification statement)

"Prefabricated bathroom"

The Committee concluded that:

a prefabricated bathroom intended to be used in houses, flats, hotels etc., in form of a “box” made of light concrete, fully equipped with sanitary equipment made of various materials, is to be classified according to the constituent material of the "box" (concrete), which gives the article its  essential character, in HS heading 6810.

Classification in HS heading 9406 as a prefabricated building is excluded as the prefabricated bathroom cannot be used on its own and does not form a complete or incomplete building. It is considered as a part of a building. (See HSEN to heading 9406 - separately presented parts of buildings and equipment, whether or not identifiable as intended for these buildings, are excluded to be classified in this heading). CCC 413
 
6810 99 00

Äggformiga ändknoppar av ett blandmaterial som till 75 % består av natursten och till 25 % av polyesterplast, försedda med en metallring i ena änden som gör det möjligt att fästa dem på en gardinstång. I prydnadssyfte finns runda inläggningar av buffelben på 18 % av ytan. Förordning 729/04, giltig fr.o.m. 2004-05-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 6810 och 6810 99 00.

Produkten innehåller olika material, dock huvudsakligen natursten. Produkten omfattas inte av KN-nummer 9601, eftersom den inte får sin särprägel genom prydnadsmaterialet buffelben.

6815 91

Murstenar av magnesium och kol bestående av sintrad magnesiumoxid, kol (vanligen naturlig grafit), antioxidanter (i allmänhet grundämnena alumimium, kisel eller magnesium) och en harts. Efter att murstenarna har blivit formade, upphettas dessa till en temperatur så hög som 500 grader C. Under värmeprocessen härdas och karboniseras hartsen vilket resulterar i att flyktiga ämnen avlägsnas. HSC 18, Annex L 21, ändrad HSC 67, annex O/17.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

6815 99

Slang (ytterdiam. 2 mm) i längder, föreliggande i rullar och bestående av ferritpulver (22 viktprocent) och PVC (64 %) samt en stomme av jutegarn (14 %). Varan skulle användas för tillverkning av vissa elektriska kablar. (NC 21, Annex E/19; IHSC 7, Annex D)


Kap 69


6903 20

"Keramiska" oxidfibrer (bestående huvudsakligen av aluminiumoxid), framställda på kemisk väg genom extrudering och efterföljande bränning av en lösning av mineralsalter och mindre mängd organiskt bindemedel. (IHSC 9, Annex C)

6903 90

"Keramiska" fibrer av zirkoniumoxid, framställda på kemisk väg genom pyrolys och efterföljande bränning av organiska fibrer indränkta med en lösning av ett zirkoniumsalt. De organiska fibrerna förstörs helt i processen. (IHSC 9, Annex C)

6904 10
Extruderat keramiskt fasadtegel som används för byggnadsändamål och har en yttre yta med lämplig struktur för att tillgodose de visuella kraven i byggprojekt. Produkten har följande egenskaper:

  • Storlek i mm (bredd x höjd x längd): 92 x 57 x 194;
  • Tryckhållfasthet (psi): >10 000;
  • 24-timmars kallvattenabsorption (%): <6;
  • 5-timmars kokabsorption (%): <10;
  • Initial absorptionshastighet (IRA) (g/min per 30 in.2): <10; och
  • Kärnvolym (%): <25
    HSC 71, Annex O/22.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


6907 21 till 23
 
Beklädnadselement
av terrakotta som används för utvändig och invändig beklädnad av väggar. Storleken på elementen kan variera från 200 till 245 mm i bredd, 592 till 1 520 mm i längd och 15 till 40 mm i tjocklek. De är indelade i moduler och finns i flera färger och med olika ytstruktur (slipade, sandade, räfflade osv.). De fästs med speciella korrosionsbeständiga metallclips på vertikala eller horisontella metallprofiler som har monterats fast på byggstommen, som även kan ha klätts med isolermaterial. Klassificeringen på undernummernivå beror på vattenabsorptionskoefficienten.
(HSC 51, N/5. Ändrad genom HSC 52, N/5 och Rapport E/1) (Varukoden ändrad i HS 2017.)
 
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Beklädnadselement enligt klassificering HSC 51, N/5.

6907 21

Dekorativt keramiskt tunt fanértegel som används för att klä in en redan befintlig vägg och inte som ett byggnadselement. Produkten finns i två storlekar, i mm (bredd x höjd x längd): 25 x 57 x 194 och 13 x 57 x 194.
Dess vattenabsorptionskoefficient i vikt överstiger inte 0,5 %. HSC 71, Annex O/23.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 6907.22 och 6907.23 ang. tunt fanértegel.

6907 22

Dekorativt keramiskt tunt fanértegel som används för att kläda en redan befintlig vägg och inte som ett byggnadselement. Produkten finns i två storlekar, i mm (bredd x höjd x längd): 25 x 57 x 194 och 13 x 57 x 194.
Dess vattenabsorptionskoefficient i vikt överstiger 0,5 % men inte 10 %. HSC 71, Annex O/23.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 6907.21 och 6907.23 ang. tunt fanértegel.

6907 23

Dekorativt keramiskt tunt fanértegel som används för att kläda en redan befintlig vägg och inte som ett byggnadselement. Produkten finns i två storlekar, i mm (bredd x höjd x längd): 25 x 57 x 194 och 13 x 57 x 194.
Dess vattenabsorptionskoefficient i vikt överstiger 10 %. HSC 71, Annex O/23.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 6907.21 och 6907.22 ang. tunt fanértegel.

 


6909
(Classification statement)

"Certain types of indexable inserts" (see also 8207)"

The Committee concluded that:

Plates of various shapes and sizes to be used in the manufacture of indexable inserts which have a polycrystalline cubic boron-nitride coating with a ceramic bonder on a sintered metal-carbide support are to be classified, when in their raw form, according to their constituent material (heading 6909).

When cut to shape and ready for use as indexable inserts, these products remain classified under heading 6909 because the conditions of note 1 to Chapter 82 are not met. CCC 467

6909 11 00, 6911, 6913 10 00 och 6914 10 00

Varor av "Vitroporslin" eller "halvvitroporslin", dvs mer eller mindre glaserade keramiska produkter, av ljust gråvitt eller konstfärgat keramiskt material som känns slätt vid beröring med tungan, skall klassificeras på lämpligt sätt enligt nummer eller undernummer 69.09 A (6909 11 00), 69.11, 69.13 B (6913 10 00) eller 69. 14 A (6914 10 00) i Gemensamma tulltaxan, när de samtidigt uppvisar följande egenskaper:

a)

En porositet (vattenabsorptionskoefficient) av högst 3%, mätt enligt metoden i bilaga 1.

b)

En täthet på 2,2, eller mer.

c)

En genomskinlighet på upp till en tjocklek av ca 3 mm, mätt enligt metoden i bilaga 2. Detta kriterium gäller dock inte om det keramiska materialet är färgat i massan eller överstruket med färgad eller ogenomskinlig lack eller emalj. Förordning 2080/91 (förordning 679/72, EFT nr L 81, 5.4.1972, s. 1).

6909 19

Detaljer av mjuk ferrit, igenkännliga som delar till maskiner, apparater eller instrument enligt 84 eller 90 kap. (NC 20, Annex F/8; IHSC 7, Annex D)

Jfr kap. 85 och nr 8504 90 ang. Detaljer av mjuk ferrit.

6911 10 00

En glasflaska som innehåller 0,7 liter risvin (saké), en liten porslinstillbringare och tre små bägare, även de av porslin, som är förpackade tillsammans i en låda, skall klassificeras enligt följande i Kombinerade nomenklaturen:

— Risvinet (saké) enligt KN-nummer:
2206 00 Andra jästa drycker till exempel äppelvin (cider), päronvin, mjöd:

- Andra:
- Icke-mousserande viner:
2206 00 59 på kärl rymmande högst två liter

— Porslinstillbringaren och de tre små bägarna enligt KN-nummer:
6911 00 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toaettartiklar, av porslin:
6911 10 00 - Bords- och köksartiklar

Förordning 1676/89 (ändrad genom förordning 705/2005).

6911 10 00

Ett set med små muggar (4 muggar) tillverkade av fint benporslin med ömtålig glasyr, dekorerade med siffror i konstnärlig typografi.

Muggarna saknar handtag. De är cirka 6 cm höga och har en diameter på cirka 5,5 cm.

Muggarna kan antingen användas som bordsartiklar eller som dekoration (t.ex. för blommor eller ljus). Förordning 2023/1419, giltig från den 27 juli 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6911 och 6911 10 00 .

På grund av dess objektiva kännetecken är setet med små muggar en bordsartikel. Dess utseende och avsedda användning uppfyller kriterierna för nr 6911 , som omfattar bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin.

Klassificering enligt nr 6913 som prydnadsföremål är utesluten eftersom det numret omfattar bordsartiklar och andra hushållsartiklar endast om artiklarnas användbarhet uppenbarligen är av underordnad betydelse i förhållande till deras prydnadskaraktär. Setet med små muggar är huvudsakligen avsett att användas för praktiskt bruk och dess utsmyckning är av underordnad betydelse och inverkar inte på användbarheten. Därför tjänar det ett praktiskt ändamål i lika hög grad som motsvarande artiklar utan utsmyckning (se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet till nr 6913 , punkt B).

Följaktligen ska setet med små muggar därför klassificeras enligt KN-nummer 6911 10 00 som bords- och köksartikel, av porslin.

 

6911 10 00

En tallrik tillverkad av fint benporslin med ömtålig glasyr, dekorerad med en bokstav i konstnärlig typografi. Tallrikens diameter är omkring 20 cm.

Tallriken kan antingen användas som bordsartikel eller väggdekoration (med användning av tallrikshängare, som inte finns med vid importtillfället). Förordning 2023/1420, giltig från den 27 juli 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6911 och 6911 10 00 .

På grund av dess objektiva kännetecken är tallriken en bordsartikel. Dess utseende och avsedda användning uppfyller kriterierna för nr 6911 , som omfattar bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin.

Klassificering enligt nr 6913 som prydnadsföremål är utesluten eftersom det numret omfattar bordsartiklar och andra hushållsartiklar endast om artiklarnas användbarhet uppenbarligen är av underordnad betydelse i förhållande till deras prydnadskaraktär. Tallriken är huvudsakligen avsedd att användas för praktiskt bruk och dess utsmyckning är av underordnad betydelse och inverkar inte på användbarheten. Därför tjänar den ett praktiskt ändamål i lika hög grad som motsvarande artiklar utan utsmyckning (se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet till nr 6913 , punkt B).

Följaktligen ska tallriken därför klassificeras enligt KN-nummer 6911 10 00 som bords- och köksartikel, av porslin.

6911 90

Askfat bestående av en undre del (skål) av porslin och en övre del (lock) av stål, vilken huvudsakligen bestod av en roterande platta som sattes i rörelse genom att man pressade ner en tryckknapp av plast och en spiralfjäder, vilken återförde plattan till utgångsläget.

Klassificering efter materialet i den undre delen (skålen). (NC 10, Annex IJ/11; IHSC 7, Annex D)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 3 b).


6912
(Classification statement)

"Ceramic mug (as part of a set)"

The Committee concluded that:

"Cocoa set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- instant cocoa mix (2 packages)- marshmallows

- 1 metal container with a lid (containing cocoa mix)

- 1 small whisk of stainless steel

- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 1806 (instant cocoa mix), 1704 (marshmallows), 7323 (metal container with a lid), 8205 (small whisk), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. CCC 452


6912
(Classification statement)

"Ceramic mug (as part of a set)"

The Committee concluded that:

"Coffee set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- flavoured (aromatic) instant coffee powder

- cinnamon sticks

- 1 small metal grater of stainless steel

- 1 metal container with a lid (containing coffee powder)

- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 2101 (flavoured aromatic instant coffee powder), 0906 (cinnamon sticks), 8205 (small metal grater), 7323 (metal container with a lid), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. CCC 452


6912
(Classification statement)

"Ceramic mug (as part of a set)"

The Committee concluded that:

"Tea set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- fermented, flavoured (aromatic) tea

- biscuits

- 1 metal container with a lid (containing tea)

- 1 tea infuser of stainless steel

- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 0902 (fermented, flavoured aromatic tea), 1905 (biscuits), 7323 (metal container with a lid), 7323 (tea infuser), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. CCC 452


6912 00

En kopp och ett fat i keramiskt material,
förpackade för försäljning i detaljhandeln i en pappförpackning tillsammans med pulverkaffe i en glasburk.

Pulverkaffet klassificeras för sig enligt nr 2101.11. HSC 52, N/8

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1.

Jfr nr 2101.11/1.

Bild: Ett kaffe-kit enligt klassificering HSC 52, N/8

 

6912 00

Tvättboll med en diameter om ungefär 10 cm, bestående av två perforerade plasthöljen som fogats samman samt innehållande två magneter och fyra typer av små keramiska kulor. Den används i en hushållstvättmaskin för rengöring av kläder genom en fysisk process. HSC 57, Annex S/25.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 3 b).

Bild: Tvättboll klassificerad enligt nummer 6912 00.


6912 00 50

En sats toalettartiklar för detaljhandelsförsäljning bestående av
— en mugg,
— ett tvålfat,
— en cylindrisk tandborsthållare,
— en tvålpump.

Tvålpumpen utgörs av en behållare i lergods utrustad med en pump av plast. De övriga artiklarna är gjorda av lergods.

Alla artiklar har samma design.

De är avsedda att användas som toalettartiklar. (Se foto). Förordning 166/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 6912 00 och 6912 00 50.

På det sätt som toalettartiklarna presenteras utgör de en sats i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b.

Satsen skall klassificeras med hänsyn till materialet, dvs. keramik, som ger den dess huvudsakliga karaktär.

6912 00 90

En kvarn med en vikt av mindre än 10 kg, för manuell malning av saltkorn för kryddning av maträtter.

Den kulformade plastbehållaren innehåller saltkorn, som mals med hjälp av en liten friktionsplatta av keramik. Förordning 729/04, giltig fr.o.m. 2004-05-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 b till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 6912 00 och 6912 00 90.

Klassificering av saltkvarnen enligt kapitel 82 kommer enligt anmärkning 1 a till kapitel 82 inte i fråga.

Friktionsplattan av keramik ger kvarnen dess huvudsakliga karaktär.

6913

Sparbössa i keramik i form av en gris, cirka 15 cm lång och 9 cm hög, med blommotiv, med en springa i ryggen för inkast av mynt och med ett runt hål i botten, försett med en propp av mjukt gummi, genom vilket mynten kan tas ut. Förordning 2080/91 (förordning 810/83, EGT nr L 90, 8.4.1983, s. 11).

6913

Sparbössa i keramik i form av en figur som föreställer en gammal man (tiggare), cirka 18 cm hög, med påmålat ansikte och kläder, med en springa för inkast av mynt och med ett runt hål i botten, försett med en propp av mjukt gummi, genom vilket mynten kan tas ut. Förordning 2080/91 (förordning 810/83, EGT nr L 90, 8.4.1983, s. 11).

6913

Sparbössa i keramik i form av en pingvin, cirka 30 cm hög, med både en springa i ryggen för inkast av mynt och ett hänglås i botten. Förordning 2080/91 (förordning 810/83, EGT nr L 90, 8.4.1983, s. 11).

6913 90

Keramikkärl utformat som en brunfärgad samovar (cirka 19 cm hög) som inte har något nyttovärde och som till sin natur enbart är till för prydnad. Kärlet är dekorerat med målade blommor och har ett avtagbart lock. Det innehåller svart te förpackat i en genomskinlig plastpåse (100 g). Teet klassificeras för sig enligt undernummer 0902.30. HSC 39, Bilaga O/11

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

Jfr nr 0902.30/1 ang. Svart te.

6913 90 10

Blomkruka, fyrkantig, enfärgad av keramik (100 % vanligt lergods), 15 cm hög.

Blomkrukan har glaserade inner- och ytterytor. Blomkrukan är på utsidan försedd med dekorationer i form av abstrakta eller realistiska motiv. Förordning 305/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6913, 6913 90 och 6913 90 10.

På grund av den glaserade insidan och avsaknaden av hål i botten är varan vattentät. Varans egenskaper tillsammans med dess allmänna utseende ger den karaktär av prydnadsföremål.

6913 90 10

En artikel i form av ett får, ca 10 cm hög. Ett stickat textilmaterial som skall föreställa fårull täcker större delen av keramikkroppen, förutom en del av huvudet och de fyra klövarna som är synliga. Materialet är fastlimmat på keramikkroppen. (Se foto nedan.) Förordning nr 1462/2006, giltig fr.o.m. 2006-10-23.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 6913, 6913 90 och 6913 90 10.

Det är en keramikartikel som främst är avsedd som dekoration i hemmet. Den har inget nyttovärde, utan är endast tänkt att användas som prydnad. Den är inte avsedd att huvudsakligen roa människor och kan därför inte anses vara en leksak enligt kapitel 95. Se de förklarande anmärkningarna till nr 6913 första stycket och andra stycket A och nr 9503 första stycket.

Detta är en sammansatt artikel av keramik och stickat textilmaterial. Det keramiska materialet bildar artikelns kropp (i form av en fårfigur) och skall ses som det material som ger varan dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, eftersom det ger artikeln dess form.

6914 90 00

Blomkruka, flerfärgad, rund av keramik (100 % vanligt lergods), 38 cm hög och med en diameter av 38 cm.

Blomkrukan är försedd med ett litet hål i botten och har glaserad utsida med dekorationer i form av abstrakta eller realistiska motiv. Förordning 305/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6914 och 6914 90 00.

Det lilla hålet i botten ger varan dess nyttovärde som planteringskruka.

Kap 70

7002 39

Rör av blyglas, av sådana slag som används inom glödlamps- och halvledarindustrierna, kapade till varierande längder (längre än rörens utvändiga diameter). Varan skulle användas för tillverkning av dioder. (NC 20, Annex F/18; IHSC 7, Annex D)

7004 90

Glasskiva framställd genom en överströmnings- och neddragningsfusionsprocess (overflow fusion). Denna glasskiva är ultratunn, slät och jämn, och används för att skydda skärmarna på mobila enheter som surfplattor, smarta telefoner och andra elektroniska enheter.

Produktionsprocessen för glasskivan innebär att man häller homogent smält glas i ett V-format matningstråg, kallat ett ”isolerat rör”, tills det rinner över och bildar två jämna strömmar av smält glas längs den yttre sidan av tråget. De två glasströmmarna möts vid botten av det V-formade tråget. Glasskivorna dras ned av tyngdkraften och kyls genom kontakt med luft. De skärs sedan till önskad form och förpackas på lämpligt sätt.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1, 4 och 6. (HSC 67, Annex T/21) 

7004 90 80

Rektangulärt eller fyrkantigt draget planglas, under beteckningen "växthusglas", vars ena kant är grovt tilljämnad och som vanligtvis används för byggande av växthus. Förordning 650/90. Ändrad med förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 7004, 7004 90 80 och 7004 90 80.

Varorna kan inte klassificeras enligt undernr 7006 00 90 eftersom de inte bearbetats enligt detta undernummer. Den tilljämning som skett av en av kanterna saknar betydelse ur teknisk och ekonomisk synpunkt och ändrar alltså inte varans karaktär enligt den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet nr 7006, punkt B.

7007 19

Skärmskydd för smarttelefoner tillverkat av härdat säkerhetsglas, med en rundad rektangulär form med hål för en kamera, en högtalare respektive en hemknapp.

Efter glaset har skurits till önskad form och förstärkts, beläggs det för att förbättra dess prestanda (t.ex. infraröd (IR) selektivitet, antireflekterande (AR) och anti-fingeravtryck (AF) beläggningar). Det är dock inte tryckt med elektriskt ledande bläck.

Produkten ska integreras i displayen på specifika smartphones för att skydda den från fall och repor. (HSC 72, Annex O/10).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Skärmskydd klassificerad enligt 7007 19.


7007 19

SkyddsglasDisplaytäckglas för displayer till smarta kylskåp tillverkade av härdat säkerhetsglas, med en rektangulär form med rundade kanter.

Efter att glaset har skurits till rätt form och förstärkts, trycks det och beläggs för att förbättra dess prestanda (t.ex. icke-ledande avskärmande bläcktryck och anti-fingeravtrycksbeläggning).

Produkten ska integreras i displayen på ett specifikt s.k. "smart" kylskåp för att skydda det från repor. (HSC 72, Annex O/10).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Skyddsglas för kylskåp klassificerad enligt 7007 19.


7007 21

Bilglas för head up display (HUD), bestående av ett laminerat glas och plast, med dimensioner och form som gör det lämpligt att använda som vindruta i motorfordon. Med hjälp av ett PVB-membran (bestående huvudsakligen av polyvinylbutyral), pressat mellan två glasplattor, fungerar vindrutan som en bildskärm. På bildskärmen kan utvald information från bilens instrumentpanel projiceras och visas framför föraren.

Bilglaset har ingen ram. (HSC 62, Annex M/9)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bilglas

Bild: Bilglas för head up display (HUD) klassificerat enligt nummer 7007 21.


7007 21

Bilglas med en värmereflekterade beläggning, med dimensioner och form som gör det lämpligt att använda som vindruta i motorfordon. Det består av 9-14 lager av metall och 50-250 nm tjock metalloxidfilm, vilka appliceras på glasplattornas insidor med vakuumförstoftningsteknologi, samt ett mellanliggande lager av polyvinylbutyral (PVB). Metallbeläggningen bidrar till bilglasets kombinerade funktion av värmeisolering och solskydd.

Bilglaset har ingen ram. (HSC 62, Annex M/9)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bilglas värmerefl

Bild: Bilglas med en värmereflekterade beläggning klassificerat enligt nummer 7007 21.


7010 20

Värmetåligt glaslock med handtag av olika material. De kan ha en ångventil och kant av rostfritt stål. Samma lock kan användas för kastruller, grytor, etc., för att skydda maten från damm och överdriven fuktavdunstning. De presenteras separat, utan några köksredskap. (HSC 69, Annex P/13)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Glaslock klassificerade enligt 7010 20


7013 49 99

En flaska tillverkad av mekaniskt framställt glas, formad som ett kranium, ca 9,5 cm hög, med en nominell rymd av 180 ml. Flaskan har en kort hals (ca 1,5 cm lång med en öppningsdiameter på 2 cm) och en oförseglad propp av kork som sitter löst i flaskans öppning. Förordning 2021/170, giltig från den 7 mars 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7013 , 7013 49 och 7013 49 99 .

På grund av dess objektiva egenskaper (artikelns specifika form, korkproppen sitter löst i flaskhalsen, oförseglad korkförslutning) är artikeln inte avsedd att användas kommersiellt för transport eller förpackning av varor i den mening som avses i nr 7010. Korkförslutningen är inte lämplig för att säkerställa att innehållet inte läcker eller spills ut under transporten. Flaskans utformning och den löst sittande proppen gör att artikeln liknar en karaff eller en olje- eller vinägerflaska, som är artiklar av sådana slag som används som bords- eller köksartiklar och som inte omfattas av nr 7010 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS) till nr 7010 , första stycket och femte stycket undantag c, och FAHS till nr 7013 , första stycket punkt 1). Klassificering enligt nr 7010 som en glasflaska av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7013 49 99 som glasvaror av sådana slag som används som bords- eller köksartiklar eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018 ).


Bild: Flaska enligt KN-nr 7013 49 99. Bilden återges endast i informationssyfte.


7013 99 00

En clipsinramning med glasskiva, storlek 30 x 40 cm, bestående av

en maskinellt framställd glasskiva med slipade kanter,

ett tryckt pappersark och

en träfiberskiva som bildunderlag.


Dessa delar hålls samman med fyra klämmor av oädel metall. Förordning 1735/96, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 7013, 7013 99 och 7013 99 00.

Denna vara används för prydnadsändamål inomhus.

7013 99 00

"Spelande snökula" bestående av en maskinellt framställd klotformig behållare av glas, hermetiskt tillsluten på en plastsockel innehållande en speldosa.

Behållaren är fylld med en vätska som omger små figurer och med snöflingor.

När man skakar på kulan faller flingorna ned som yrsnö. Förordning 1509/97, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 7013, 7013 99 och 7013 99 00.

7013 99 00

Behållare, cirka 9 cm hög av krackelerat glas med tre fötter av glas, vilken upptill har en rund öppning med en diameter på cirka 7,5 cm. Ett ljus kan placeras i behållaren. Behållaren föreligger utan ljus. (Se fig.). Förordning 141/02 . Giltig fr.o.m. 2002-02-16.
 
 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7013 och 7013 99 00.

Behållaren är inte utformad för att hålla ett ljus i en fast position och har därför inte samma kännetecken som en ljusstake enligt nummer 9405.

7013 99 00

Tre artiklar, förpackade i en pappkartong som en sats för försäljning i detaljhandeln, vilka består av

en cirka 15 cm hög behållare av ofärgat glas som upptill har en rund öppning med en diameter på cirka 11 cm,

ett cirka 4,5 cm högt cylinderformat ljus med en diameter på cirka 5 cm,

en plastpåse innehållande cirka 150 g fin sand.


Ljuset skall placeras på sanden i botten av behållaren. (Se fig). Förordning 141/02. Giltig fr.o.m. 2002-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7013 och 7013 99 00.

De tre artiklarna uppfyller kriterierna för att klassificeras som varor i satser. Glasbehållaren är det föremål som ger satsen dess väsentliga karaktär.

Behållaren är inte utformad för att hålla ett ljus i en fast position och har därför inte samma kännetecken som en ljusstake enligt nummer 9405.7013 99 00

En återanvändningsbar vattenflaska av genomsynligt borosilikatglas, med skruvlock av rostfritt stål. Insidan av locket är försedd med en O-ring av silikon som ger vattentät förslutning. I locket sitter en bärögla och runt flaskan ett avtagbart greppsäkert silikonband för att underlätta användningen.

Flaskan har en höjd på ca 220 mm och en diameter på 60 mm. Flaskhalsens diameter är ca 30 mm. Flaskan rymmer upp till 0,6 l. (Se bilder) Förordning 2019/1812, giltig fr.o.m. 19 november 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7013 och 7013 99 00.

Klassificering enligt nr 7010 som flaskor och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor, är utesluten, eftersom artikeln inte vanligtvis används kommersiellt (se även Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 7010, första stycket, FAHS, nr 7013, sista stycket, led b, och även klassificeringsuttalande 3924.90/2 till Harmoniserade systemet).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7013 99 00 som andra glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål. 


glasflaska

Bild: Återanvändningsbar vattenflaska klassificerad enligt nummer 7013 99 00.


7018 10 11 Beslutet upphävt 23 december 2009 gm förordning 1179/2009.

Kulor av ofärgat glas ("strass"), (ca 10 mm i diameter), slipade och mekaniskt polerade, med många fasetter, genomborrade längs mittaxeln.

Kulorna används vanligtvis vid framställning av oäkta smycken. Förordning 2080/91.

7019 80

Produkt av glasfiber
(glasull) lämplig för värme- eller ljudisolering, förpackad i rullar. Varan är 6 250 till 10 000 mm lång, 1 200 mm bred och 50 mm tjock. Till sin struktur består varan av icke-parallella (slumpmässigt ordnade) glasstapelfibrer, ihopbundna med syntetfilament. Det är omöjligt att skilja ut den ursprungliga tråden (fibrerna) från de material som tillverkas med denna  metod utan att skada varan. (HSC 51, N/6, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Glasull enligt klassificering HSC 51, N/6


7019 90

Luftfilter, färdiga för användning vid inloppet eller utloppet i varmluftsrör och bestående av ett lager glasfiber, placerat mellan två perforerade, tunna metallplåtar samt monterat i en kvadratisk pappram (dim. 50 x 50 x 5 cm). (NC 2/3, Annex D/17; IHSC 7, Annex D)


7020 00

Duschhörna av glas, med ingång från sidan, bestående av fyra paneler av 4 mm tjockt härdat säkerhetsglas, och följande komponenter: två ramsektioner av aluminium, två skenor för topp och botten, tätningar, hjul och två små metallhandtag. Efter montering utgör panelerna en halvt aluminiuminramad duschhörna, med en skjutdörr och en storlek i golvnivå om 885 mm x 885 m samt höjden 1850 mm.

Modellen föreligger utan duschkar. (HSC 61, Annex M/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 3 b).

Duschhörna 1

Bild: Duschhörna av glas klassificerad enligt nummer 7020 00.


7020 00

Duschhörna av glas, bestående av tre paneler av 8 mm tjockt härdat säkerhetsglas, föreliggande med följande komponenter: två gångjärn, ett metallhandtag, en plasttätning och en metallarm avsedd att fästa i dörrens övre del, två ramsektioner av aluminium, och golvfästen för montering av den sammansatta hörnan. När de monterats ser panelerna ut som en oinramad glashörna fäst vid väggen. Dimensionerna är de följande: golvnivå: 900 mm x 900 mm, höjd: 1850 mm.

Modellen föreligger utan duschkar. (HSC 61, Annex M/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 3 b).

Duschhörna 2

Bild: Duschhörna av glas klassificerad enligt nummer 7020 00.


7020 00 10

Ett rektangulärt bordsstativ
med de ungefärliga måtten 55 × 31 cm, av kvartsglas, med en tjocklek av 8 mm.

Till bordsstativet hör en 5 cm hög glascylinder med en diameter av 5,5 cm och en  specialutformad monteringsbygel.

En rektangulär konsol av plast med de ungefärliga måtten 17 × 10 × 2,5 cm är fäst vid monteringsbygeln.

Bordsstativet används som fot när tv:n ska placeras t.ex. på ett bord.
Se bilden. Förordning 300/2012, giltig från den 25 april 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7020 00 och 7020 00 10.

Bordsstativet är inte nödvändigt för att en tv-apparat enligt nr 8528 ska fungera. Klassificering enligt nr 8529 som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528 är därför utesluten.

Bordsstativet ska därför klassificeras efter det materials beskaffenhet som ger det dess huvudsakliga karaktär (glas).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7020 00 10 som andra varor av kvartsglas.

Bild: Tv-bordsstativ enligt klassificering 7020 00 10. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7020 00 80 (Classification statement)

Bath made of glass and steel:
A bath made of two materials, glass (side panels) and steel (the bottom) to be used for sanitary purposes. (See the photograph.)

Classification is determined by General Rules 1, 3 (b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 7020 00 and 7020 00 80.

Classification in heading 7017 as laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware is excluded as this heading does not cover articles for sanitary purposes. (See the HS Explanatory Notes to heading 7017.)

The product is to be classified according to the constituent material (glass) which gives it its essential character, as it provides the shape and supports the bottom, under CN code 7020 00 80, as other articles of glass. CCC 442
 

Figure: Bath classified in CN 7020 00 80

 

7020 00 80

Omonterade duschdörrar, utformade för att monteras och fästas mot väggen, bestående av följande komponenter:

Två paneler gjorda av enskikts säkerhetsglas (ESG EN 12150), med måtten 2 100  × 860 × 6 mm (svängbar panel som fungerar som dörr) och 2 100  × 810 × 6 mm (fast/ej svängbar panel).

Två aluminiumprofiler som ska fästas på en sida av varje panel, med måtten 2 100  × 25 mm, med skenor, en plasttätning och fyra skruvhål.

Dörrhandtag, profiler, plattor, gångjärn, klämmor och andra fästanordningar av specialstål.

Skruvar, insexnycklar, pluggar och skruvankare.

Tätningar (en magnetisk tätning för att stänga dörrpanelen och en bälgtätning för tätning mellan fasta och rörliga delar).

Glaset är skyddat och behandlat för att motstå kalk, smuts och rengöringsmedelsavlagringar. Förordning 2016/1962, giltig från den 30 november 2016.

Se bild av den monterade produkten (*)

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7020 00  and 7020 00 80 .

Varan är en sammansatt vara som består av olika delar och presenteras omonterad. Eftersom det finns profiler på endast en sida av varje panel anses produkten inte vara monterad i en ram (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen kapitel 70, allmänna anmärkningar, andra stycket). Profilerna, fästanordningarna, skruvarna, pluggarna, tätningarna osv. utgör komponenter av underordnad karaktär. Det är därför glaset som ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Klassificering enligt nummer 7326  som andra varor av stål eller enligt nummer 7610  som karmar av aluminium är därför utesluten.

Klassificering enligt nummer 7013  som glasvaror av sådana slag som används som toalettartiklar eller för liknande ändamål är också utesluten, eftersom endast små flyttbara varor omfattas (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 7013  första stycket punkt 2).

Klassificering enligt nummer 7007  som säkerhetsglas är också utesluten, eftersom detta nummer omfattar säkerhetsglas men inte varor tillverkade därav.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7020 00 80  som andra varor av glas.

ta_vhb2_20161110_70200080

Bild: duschdörr enl 7020 00 80

Meny