Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Förord

Klassificeringsuttalanden beslutas på HS-kommitténs möten (HSC) i Bryssel. Efter vissa uttalanden anges exempelvis HSC 15, Annex L/19, vilket är en hänvisning till det möte och det dokument där beslutet togs.

Kommissionens förordningar utgör lagtext och publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) serie L.

Classification Statements från Tullkodexkommittén finns endast på engelska. Dessa publicerades under en begränsad tid som bilagor till mötesrapporter. Förkortningen, exempelvis CCC 145, innebär namn och nummer för mötet för beslutet. 

Observera att eventuella illustrationer till respektive anvisning är endast vägledande.


Förkortningar

CCC

Customs Code Committee (Tullkodexkommittén inom EU)

EGT

Europeiska gemenskapernas officiella tidning (bytt namn till EUT)

EUT

Europeiska unionens tidning

HS

Harmoniserade systemet

HSC

Harmonized System Committee

IHSC

Interim Harmonized System Committee (möten i WCO innan 1988)

KN

Kombinerade nomenklaturen

NC

Nomenclature Committee (möten i WCO innan 1985)

TFH

Tullverkets författningshandböcker

WCO

World Customs Organization  


Meny