Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sextonde avdelningen

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

Avd. XVI Kap. 84, 85

Avd. XVI

Reglage med kullager, igenkännliga som lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en speciell maskin eller apparat enligt sextonde avdelningen. Varan klassificeras som delar eller tillbehör till ifrågavarande maskin eller apparat. IHSC 8, Annex D

Jfr nr 8487 90, avd. XVII och 9033 00 ang. Reglage med kullager.

Omrörningsdon till omrörnings- och blandningsmaskiner med eller utan skaft, utformade på olika sätt (propellerformiga, krattformiga etc.), särskilt föreliggande: igenkännliga som lämpliga att användas enbart eller huvudsakligen till en omrörnings- eller blandningsmaskin enligt sextonde avd.

Dessa tillbehör klassificeras enligt samma nummer som är tillämpligt för ifrågavarande maskin.

Tillämpning av anmärkning 2 b) till avdelning XVI. IHSC 8, Annex D

Jfr nr 8487 90 ang. Omrörningsdon.

Packningar avpassade för dörrar till en apparat enligt sextonde avd., utgörande plastprofiler med inlägg av en magnetstav av bariumferrit samt särskilt utformade för att passa till dörren.

Klassificeras som delar eller tillbehör till ifrågavarande apparat. IHSC 8, Annex D.

Jfr nr 8418 99 ang. Packningar för dörrar till kylskåp och 8505 19 ang. Magnetiska stavar.

Åter

Meny