Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tolfte avdelningen

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

Kap 64, 65, 66, 67

Kap 64

Committee Statements från möte 445:

Classification of footwear within the means of General Rule 2(a)

Description:

Footwear imported as an unfinished, unassembled article. Three parts of the footwear are imported at the same time. (see photos under no 1 below)

After importation the stiffener is inserted into the upper to reinforce the heel part of the upper and the different parts of the shoe are assembled (see explanations under no 2 below).

No 1)

UPPER VIEWED FROM ABOVE

UPPER VIEWED FROM BELOW
 

INSOLE

2 nd part of the SOLE

No 2)

First there are two finishing operations:

a)

Insertion of a stiffener into the upper

b)

Forming the stiffener


Subsequently, there are several assembly operations:

a)

Preparation of the gluing board
Application of an impregnator before application of the glue
Application of glues (EVA glues, rubber glues)

b)

Attachment of an insole to the undersurface of the last (i.e. a sort of plastic foot).

c)

"Mounting" the upper on the last.

d)

Sticking the upper to the insole.

e)

Finally, sticking the 2nd part of the sole to the combined upper + last + insole.


The machines used for assembly and finishing operations:

Prior to assembly, the stiffeners have to be inserted using a:

- Stiffener forming machine

Assembly:


(1)

Machine for positioning the first assembly on the last

(2)

Pre-assembly activator

(3)

Machine for lasting and (front) assembly

(4)

Machine for lasting and fitting (back and side)

(5)

Ageing oven

(6)

Machine for roughing the uppers

(7)

Dust extractor

(8)

Machine for applying adhesive to the uppers

(9)

Linear dryer

(10)

Sealing press

(11)

Cooling device

(12)

Sealing press for the end portion of the sole (sports shoes)

(13)

Shaping machine

After assembly, finishing entails a:

(14)

Painting hood

(15)

Hot-air blower


The EVA soles for sports shoes have to go through a:

Roughing machine for preparing for attaching/gluing

Sole gluer (machine or brush)


FINISHED SHOE

Reasons:

Given that the assembling of the three imported parts (i.e. upper and the two parts of the sole) is made by assembly operations only (see the first paragraph of (VII) of the HS EN to GIR 2(a)) and that for the purpose of the second part of GIR 2 (a) no account is to be taken of the complexity of the assembly method (see the first sentence of the second paragraph of (VII) of the HS EN to GIR 2(a)) and given that the yet unfinished article has the essential character of the finished article within the meaning of the first part of GIR 2(a) of the CN (see (I) together with (VI) of the HS EN to GIR 2(a)), this unfinished, unassembled footwear can be classified in the heading which refers to the finished footwear in question within the meaning of GIR 2(a) of the CN.

Classification:

The unfinished, unassembled article is classified in the heading which refers to the finished footwear in question.

6402 19 00

Skridskokängor utan vidfogade skridskor, huvudsakligen av plast men med mindre delar av textil eller annat material. Förordning 440/89.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen enligt anmärkning 1 e, anmärkning till undernummer 1 till kapitel 64, anmärkning 1 g till kapitel 95 samt enligt lydelsen i texten till KN-nr 6402 och 6402 19 00.

Produkten kan inte klassificeras enligt kapitel 95 på grund av bestämmelserna i de ovannämnda anmärkningarna 1 e och 1 g.

6402 91 90

Träningssko som går upp över ankeln, med yttersula av grovmönstrat gummi och överdel av plast (79 %) och läder (21 %), som fullständigt täcker det inre textilmaterial som tjänstgör som foder och på vilket lädret och plasten sytts fast. (Se fig. 7*). Förordning 3801/92, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6402 och 6402 91 och 6402 91 90.

6402 99

Lätta skor, vilkas yttersulor och överdelar var tillverkade av porös plast och hopsvetsade längs ytterkanterna. Detta slags skor används på badstränder, vid simbassänger, i hemmet etc. (IHSC 7, Annex D)

6402 99

Postoperativa skor, vilka inte täcker ankeln, utformade för patienter som har genomgått en fotoperation eller erhållit en fraktur på mellanfoten. De består av en överdel av läderimitation (textilvävnad med ett yttre lager av plast, synligt för blotta ögat och präglat för att efterlikna läderstruktur) laminerad med porös plast med ett innerfoder av trikå och en sula bestående av tre lager: en trästomme med en innersula av PVC-skum och en upphöjd yttersula av plast. Dessa skor, som knäpps fram genom två karborrband, massproduceras. (Se fig. nedan) HSC 18, Annex L 20


6402 99

Skodon av plast, kända som plastsandaler. Skon består av en yttersula och överdel av plast, tillverkade som en enhet i en formsprutningsprocess.

Skon täcker inte häl och ankel, den har öppningar i överdelen. (HSC 61, Annex M/22)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Plasttofflor

Bild: Skodon av plast klassificerade enligt nummer 6402 99.


6402 99 39

Skodon med yttersula och överdel av plast, med sammanlagd höjd av sula och klack under 3 cm.

Ett enda materialstycke har använts för att bilda sulan och delar av överdelen (upphöjda sidstycken).

Resten av överdelen består av en plastrem som går tvärs över foten och som är fästad vid de ovannämnda upphöjda sidstyckena med fyra horisontella pluggar. (Se fig.) Förordning 849/02, giltig fr.o.m. 2002-06-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 6402,6402 99 och 6402 99 39.

Skons överdel anses utgöra den del av skon som täcker fotens sidor och översida. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 64, allmänna anvisningar, D.

Eftersom pluggarna inte är fästade vid den del av skon som utgör sulan, kan denna sko inte klassificeras enligt KN-nummer 6402 20 00.

6402 99 93

Träningssko med yttersula av gummi, en 27 cm lång innersula och överdel av plast på vars utsida remsor eller bitar av läder sytts fast så att de täcker ca 40 % av ytan. Förordning 3801/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6402, 6402 99 och 6402 99 93.

6403 59 91

Skodon, som täcker tårna och främre trampdynan och som lämnar hälen och mer än halva foten bar, med överdel av läder fodrad med tyg och yttersula av läder med längsta invändiga mått under 24 cm. Skodonet fästes på foten med hjälp av två elastiska band som löper runt hälen. (Sko för rytmisk gymnastik.) (Se fotografi nedan). Förordning nr 266/05, giltig fr.o.m. 2005-03-10.

(Anm. Fotografierna är endast vägledande.)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3 b till kapitel 64 och av texten till KN-nummer 6403, 6403 59 och 6403 59 91.

Vid tillämpning av allmän bestämmelse 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen innebär begreppet "yttersula", som bl.a. används i HS-nummer 6403 den del av skodonet som när det används har kontakt med marken. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 64, allmänna anvisningar, C.

Eftersom endast främre trampdynan tillåts röra marken vid rytmisk gymnastik är motsvarande del av skodonet den enda del som har kontakt med marken när det används och kan därför anses utgöra en "yttersula" enligt betydelsen i kapitel 64. Dessutom är produktens objektiva egenskaper (t.ex. skärning och material) sådana att den inte kan användas för annat ändamål än som skodon för rytmisk gymnastik.

6403 91

Statement från möte 434:

Classification of boots called "ladies boxing boots"

"boxing-inspired footwear" – ordinary walking boots

Description:

shoe covering the ankle, with an upper of leather and an imitation-fur lining. The thickness and stability of the sole indicates that the shoe is designed for outdoor walking.

Reasons:

Given that the footwear has not got the typical extremely thin lightweight sole which allows a high flexibility to the foot and given the imitation-fur lining, this footwear cannot be considered "boxing boots" within the meaning of subheading note 1 (b) to Chapter 64 and, subsequently, cannot be classified in subheading 6403 19.


Classification in CN subheading 6403 91 (other footwear covering the ankle)

6403 91 13

Träningssko som går upp över ankeln, med innersula som är minst 24 cm lång, yttersula av grovmönstrat gummi och överdel av läder (84 %) och plast (16 %), som fullständigt täcker det inre textilmaterial som ensamt inte skulle ha kunnat fungera som överdel. Lädret och plasten är fastsydda på detta inre textilmaterial. (Se fig. 8*). Förordning 3801/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelser 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 och 4 a, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6403, 6403 91och 6403 91 13.

6403 91 13

Sko som täcker ankeln. Sulan är gjord av gummi, men större delen av yttersulan är bortskuren vilket gör det möjligt att föra in inlägg med olika yttersulor i den ihåliga delen av sulan.

Skorna föreligger i satser för försäljning i detaljhandeln tillsammans med två par inlägg, vart och ett med olika yttersulor, och ett metallverktyg som behövs för att sätta fast inläggen. Det ena paret inlägg har yttersulor av gummi med djupt skurna mönster vilket är typiskt för trekkingskor. Det andra paret inlägg har yttersulor av textilmaterial (ca 8 mm filt), som enligt importörens  dokumentation kan användas för vandring i grunt vatten.

En smal nästan oavbruten kant av skons yttersula är kvar på skon. Denna lilla del av yttersulan är av gummi och matchar de för trekkingskor typiska inläggen.

Skodonen kan inte användas utan inläggen. Skornas invändiga mått är större än 24  cm.

Skornas överdel är gjord av olika ihopsydda läderstycken och har slitsar där nio metallnätstycken och fyra textilstycken har sytts in. Lädret utgör den största delen av överdelens yta. Skornas insida är fodrad med textilmaterial.

Skorna är varken vattentäta eller vattenbeständiga. Skodonen kan användas av både män och kvinnor. Förordning 895/2009 Giltig fr.o.m. 2009-10-19.

Bild 1-3 Trekkingsko enligt KN-nr 6403 91 13

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 4 a och b till kapitel 64 samt texten till KN-nummer 6403, 6403 91 och 6403 91 13.

Eftersom inläggen med de för trekkingskor typiska gummiyttersulorna matchar skornas överdel, är dessa skodon avsedda att i huvudsak användas och sättas ihop som trekkingskor. Dessutom matchar den kvarvarande smala kanten av skons yttersula exakt trekkingskoinläggen. Det är däremot inte uppenbart hur inläggen med textilyttersulor ska användas. Användningen i vatten är mycket begränsad, eftersom skons överdel varken är vattentät eller vattenbeständig. Inläggen med textilsulor är följaktligen tillbehör som bara ska användas i specifika situationer och således avsedda att utvidga produktens användning.

Skorna och inläggen med gummisulor ska därför klassificeras som skodon som är kompletta men icke-ihopsatta enligt allmänna bestämmelser 2 a andra meningen.

Den del av de ihopsatta skodonens sulor som är i kontakt med marken enligt anmärkning 4 b till kapitel 64 är av gummi och följaktligen har skodonen yttersulor av gummi.

Eftersom lädermaterialet utgör den största delen av överdelens yta, är överdelens material av läder i enlighet med anmärkning 4 a till kapitel 64.

Inläggen med textilsulor föreligger i en sats för försäljning i detaljhandeln tillsammans med de icke ihopsatta trekkingskorna och det metallverktyg som krävs för att sätta ihop skodonen. Denna sats ska klassificeras som om den bara består av trekkingskor, eftersom dessa skor ger satsen dess huvudsakliga karaktär enligt allmänna bestämmelser 3 b. Inläggen med textilsulor och metallverktyget utgör endast tillbehör till skodonen.

Satsen ska således klassificeras som skodon med yttersulor av gummi och överdelar av läder.

6403 99 33

Sandal med yttersula av gummi sammanlagd höjd av sula och klack mindre än 3 cm och ett längsta invändigt mått på 24 cm eller mera. Huvuddelen av den yttre ytan på överdelen består av läderremmar fodrade med konstfibervävnad. Tre remmar av textilmaterial spänns fast över framfoten med kardborreband. (Se fotografierna nr 609 A+B). Förordning 347/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-14.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 64,kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och av texten till KN-nummer 6403, 6403 99 och 6403 99 33.

Sandalen kan inte klassificeras som "skodon för sport eller idrott" i enlighet med lydelsen av anmärkning till undernummer 1 till kapitel 64.

Den kan inte heller klassificeras som skodon "för sport" i enlighet med lydelsen av definitionen av "skodon med specialutförande" bl.a. eftersom överdelen inte ger foten stabilitet i skon.

6403 99 91

Skodon av "mockasinmodell" med överdelar av läder och yttersulor av plast med ett överdrag av textilmaterial som har kontakt med marken (se fotografi. 591). Förordning 1324/99. Giltig fr.o.m. 1999-07-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4b till kapitel 64 och av texten till KN-nummer 6403, 6403 99 och 6403 99 91.

I enlighet med ovan nämnd anmärkning och med hänsyn till textilmaterialets egenskaper måste yttersulan anses vara av plast.

Överdraget av textilmaterial har inte den hållbarhet och/eller slitstyrka som vanligtvis krävs för normal användning av yttersulor.

Följaktligen är dessa varor inte hänförliga till tulltaxenr 6405.

6403 99 93

Fritidssko med yttersula av plast som har en hård plastplatta fastskruvad under hålfoten, överdel av läder (som utgör större delen av utsidan), plast och konstfibrer, helt ovanläder, utan tåhätteförstärkning av metall och utan skaft som täcker ankeln, med ett längsta invändiga mått om 24 cm eller mer. Skodonet kan inte identifieras som avsett för herrar eller damer (se fotografi nr 592). Förordning 289/00. Giltig fr.o.m. 2000-02-28.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 4 b till kapitel 64, av anmärkning 1 a till undernummer till kapitel 64 och av texten till KN-nummer 6403, 6403 99 och 6403 99 93.

Denna sko som är konstruerad för att glida med på trottoarkanter, spår och räcken, är inte utformad för att användas vid sport- eller idrottsutövning. Varan kan därför inte klassificeras enligt KN-nummer 6403 19 00.

6403 99 96 95/98

Committee Statements från möte 35 (juni 2010):

Classification of footwear

Description:

Footwear not covering the ankle with an insole of a length of more than 24 cm, having a lace-fastening system and an upper of leather, plastics and textile materials, whereby the leather has the greatest external surface area. Leather patches are protecting the heel, toe and sides of the foot. The footwear has a deeply carved outer sole to allow for a good grip when used cross-country. The mid-sole is made of EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) that is to be found throughout the sole and has a density of approximately 0,18 g/cm³.

Reasons:

The footwear has an upper of leather within the meaning of note 4 to Chapter 64, and an outer sole of rubber.

It cannot be classified as "footwear for use in sporting activities, with a single- or multi-layer moulded sole, not injected, manufactured from synthetic materials specially designed to absorb the impact of vertical or lateral movements and with technical features such as hermetic pads containing gas or fluid, mechanical components which absorb or neutralize impact or materials such as low-density polymers" under TARIC code 6403 99 96 11, because it is not designed for use in sporting activities.

According to the third paragraph of the CN EN to heading 6402, which applies mutatis mutandis to heading 6403 (footwear with uppers of leather), footwear designed for sporting activities is explained as not covering "footwear worn mainly or exclusively for …, walking, trekking, hiking, mountain climbing". 

The objective characteristics of this footwear indicate that it is not designed for running and/or jumping activities but rather for walking on rough surfaces: its robust, rather stiff heavy sole indicates a use for walking rough country-sides. The deeply carved outer sole that provides a good grip when walking on rough ground, is typical for hiking shoes. Moreover, the leather patches protecting the heel, toe and sides of the foot indicate that the shoe is designed to be used on rocky ground protecting the sides of the foot when touching rocks. The sole is also too heavy to be designed for running and/or jumping activities.

Consequently, the article is classified in TARIC code 6403 99 96 95/98 (other footwear) within the meaning of General Rules 1and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and note 4 to Chapter 64


Classification:

In TARIC code 6403 99 96 95/98 (other footwear)

6404 11 00

Träningssko med yttersula av plast och med överdel av textilmaterial på vilket bitar av läder (65 %) och plast (18 %) sytts fast på olika ställen. (Se fig. 9*). Förordning 3801/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelser 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 och 4 a, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6404 och 6404 11 00.

Om bitarna av läder och plast, som alla utgör förstärkningar, tas bort, består överdelens yttersida enbart av textilmaterial.

6404 11 00

Sportskor (kängor) med yttersulor av gummi och med överdelar helt av textilmaterial med utvändigt påsydda läderbitar eller dekorationer av plastöverdraget textilmaterial. Den utvändiga ytan är till ca 59 % täckt av läder och till ca 41 % av textilmaterial (se fig.). Förordning 650/90.

 

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 och 4 a) och kompletterande anmärkning 1 b) till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6404 och 6404 11 00.

Om man bortser från de bitar av läder eller plast som utgör tillbehör eller förstärkningar överväger i själva verket delen av textilmaterial.

6404 11 00

Träningssko med yttersula av grovmönstrat gummi eller plast, och med överdel av textilmaterial på vilket remsor av läder och/eller plastöverdraget textilmaterial sytts på utvändigt i olika kombinationer så att de täcker upp till ca 70 % av ytan. (Se fig. 10-15*). Förordning 3801/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 och 4 a, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6404 och 6404 11 00.

Om remsorna av läder och/eller plastöverdragen textil, som alla utgör förstärkningar, tas bort består överdelens yttersida enbart av textilmaterial.

6404 11 00

Skodon
med skaft som inte täcker ankeln och som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer, och vars längsta invändiga mått är större än 24 cm.

Yttersulan är gjord av gummi och mellansulan av polymerer med låg densitet.

Överdelen består av tygstycken, läder och plast.

Ett grått textilmaterial täcker hela överdelens yttersida med undantag av ett vitt tygstycke (filt) [2 (*)] på skodonets häl (se foto nr 655 B).

Det vita textilmaterialet är täckt av flera grå läderstycken. Det är huvudsakligen täckt av ett stycke på hälen [C (*)] och delvis av två stycken längs skons båda sidor [D (*)] och två stycken runt vristen [B (*)] (se foto nr 655 C). Vid hälens yttersta ända täcks det vita textilmaterialet av ett stycke svart tätt textilmaterial och ett stycke mörkgrå plast [b (*)] som har sytts ovanpå (se foto nr 655 C). Den svarta textilen är synlig genom små öppningar i plaststycket.

De ovannämnda grå textilmaterialen är fastsydda i varandra och fästade i sulan. På ena sidan av skon är två stycken av grå textil sammanfogade med en sicksacksöm som är kantad av kaststygn på båda sidorna (se foto nr 655 D). Samma kaststygn fäster ett band av textilmaterial under de två textilstyckena för att förstärka hopsättningen. På skons framsida täcker ett stycke grå plast [a (*)] det grå textilmaterialet som finns under.

Stycken av grått läder [A (*)] är fästade i textilmaterialet på båda sidorna av skon och ovanpå lädret/det grå textilmaterialet finns även fyra vertikala remmar av textil [1 (*)] (se foto nr 655 A och 655 D). Dessutom är en textilrem fäst i textilmaterialet som en ögla på skodonets häl. Förordning 757/11, giltig fr. o. m. 22 augusti 2011.

(*) Siffrorna/bokstäverna hänvisar till siffrorna/bokstäverna på fotografierna. Fotografierna är endast avsedda som vägledning (**) Se fotografier nr 655 A, 655 B, 655 C och 655 D

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a och 4 b till kapitel 64, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 samt texten till KN-nummer 6404 och  6404 11 00.

När överdelens material fastställs i enlighet med anmärkning 4 a till kapitel 64 ska det grå plaststycket som täcker skons framsida [a (*)] inte beaktas eftersom det skyddar tårna genom att förstärka det grå textilmaterialet som finns under.

De fyra vertikala remmarna av textil [1 (*)] på båda sidorna av skodonet ska inte heller beaktas eftersom de förstärker skodonets sidor, och inte heller textilöglan på skodonets häl eftersom den är ett tillbehör som gör det lättare att sätta på sig skorna.

Likaså ska styckena av grått läder som är fästade i det grå textilmaterialet på båda sidorna av skodonet [A (*)] heller inte beaktas eftersom de också förstärker skodonets sidor.

Det vita textilmaterialet [2 (*)] ska inte heller betraktas som det material som överdelen utgörs av eftersom det inte ens är delvis synligt på utsidan av skodonets ovansida (se förklarande anmärkningar till KN, kapitel64, allmänna anmärkningar 1 a, första meningen i andra stycket).

Styckena av grått läder [B, C, D (*)] som helt eller delvis täcker det vita textilmaterialet [2 (*)] (se foto nr 655 B och 655 C) räknas däremot som det material som överdelen utgörs av eftersom deras ytor är helt eller delvis synliga på utsidan av skodonets ovansida och de varken är tillbehör eller förstärkningar.

Det svarta täta textilmaterialet under den mörkgrå plasten på skodonets häl [b (*)] räknas inte som det material som överdelen utgörs av eftersom det endast är ett inlägg som hindrar vatten från att tränga in genom öppningarna i plaststycket. Därför räknas det mörkgrå plaststycket på skodonets häl även som det material som överdelen utgörs av i den mening som avses i anmärkning 4 a till kapitel 64.

De grå textilmaterialen räknas som det material som överdelen utgörs av i den mening som avses i anmärkning 4 a till kapitel 64 eftersom de är fästade i  varandra och i de andra ovan fastställda material som överdelen utgörs av [B, C,  D, b (*)] med hjälp av en hållbar sammanfogningsmetod (se förklarande anmärkningar till KN, kapitel 64, allmänna anmärkningar 1 a, sista meningen i  andra stycket jämförd med 1 c sista meningen i andra stycket).

Dessutom har de ovan fastställda materialen som överdelen utgörs av [B, C, D, b (*) och de grå textilmaterialen] (se foto nr 655 C) karaktär av överdel, dvs. de ger tillräckligt stöd för foten så att användaren ska kunna gå i skodonet (se  andra meningen i första stycket i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64).

Efter borttagande av ovannämnda förstärkningar och tillbehör (se foto nr 655 C) får de grå textilmaterialen utvändigt en större yta än de andra material [B, C,  D, b (*)] som ovan har fastställts som de material som överdelen utgörs av och därför anses skodonet ha en överdel av textilmaterial i den mening som avses i anmärkning 4 a till kapitel 64.

Den del av sulan som kommer i kontakt med marken är av gummi i den mening som avses i anmärkning 4 b till kapitel 64. Skorna har således en yttersula av gummi.

Bild: En sko klassificerad enligt KN-nr 6404 11 00. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

6404 19

Damsko med överdel av textil och med en yttersula av plast som till viss del är täckt med textilflock (regenatfibrer med en längd av högst 5 mm) vilket bildar ett mönster som bl.a. innehåller ett varumärkesnamn. Den del av yttersulan som har kontakt med marken (bortsett från klacken som har satts fast separat) består till ca 67,5 % av textilmaterial och till ca 32,5 % av plast. Textilmaterialet har emellertid bedömts vara ett tillbehör eller en förstärkning, och därför har ingen hänsyn tagits till det vid bedömningen av vilket material som har den största ytan av den del av sulan som har kontakt med marken. HSC 37, Annex O/16

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 4 b till 64 kap.) och 6.

6404 19

Damsko med överdel av textil och med en yttersula av plast som är gjuten i ett stycke och som har ett lager dukvara av polyestertrikå fastsatt under framfoten och klacken. Den del av yttersulan som har kontakt med marken (inklusive klacken) består till ca 78 % av avtagbart textilmaterial och till ca 22 % av plast. Textilmaterialet har emellertid bedömts vara ett tillbehör eller en förstärkning, och därför har ingen hänsyn tagits till det vid bedömningen av vilket material som har den största ytan av den del av sulan som har kontakt med marken. HSC 37, Annex O/16

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 4 b till 64 kap.) och 6.

6404 19 10

Tofflor med textil som ovanmaterial och yttersulor av bomullstyg som på kontaktytan mot golvet är belagda med ett synligt lager av plast. Förordning 489/89.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 3 till kapitel 64 och enligt lydelsen i texten till KN-nr 6404 och 6404 19 10.

Varorna kan inte klassificeras enligt KN-nr 6405 20 91 eftersom, enligt tillämpning av ovannämnda anmärkning, sulorna måste anses vara av plast.

6404 19 10

Tofflor med överdel av textilmaterial och yttersula av plast (med en tjocklek av ca 1 cm), vilken utvändigt är helt täckt av ett tunt överdrag av textilmaterial, med dålig slitstyrka, fastlimmat vid kanterna. Förordning 1165/95.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 4 b till kapitel 64 och av texten till KN-nr 6404, 6404 19 och 6404 19 10.

6404 19 10

Tofflor med överdel av textilmaterial (frotté) och yttersula av plast med mittenytan på sulan överdragen med ett tunt textilskikt. På detta textilöverdrag, som täcker 58 % av yttersulans yta, finns knoppar av PVC-plast. (Se foto nr 603 A och B). Förordning 292/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 4 b till kapitel 64 och kompletterande anmärkning 2 till kapitel 64 samt texten till KN-numren 6404, 6404 19 och 6404 19 10.

Egenskaperna hos skiktet av textilmaterial gör att yttersulan måste anses bestå av plast. Textilmaterialet har inte den hållbarhet och/eller styrka som vanligtvis krävs för normal användning av en yttersula.

Denna vara kan därför inte klassificeras enligt KN-nummer 6405.

6404 19 90

Vandringssko som går upp över ankeln, med yttersula av grovmönstrat gummi och överdel bestående av en halvkänga i textilmaterial på vilken bitar av läder sytts fast och vilka täcker ca 80 % av yttersidan med undantag av plösen. (Se fig. 16*). Förordning 3801/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelser 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 och enligt texten till KN-nr 6404, 6404 19 och 6404 19 90.

Om bitarna av läder, som alla utgör förstärkningar, tas bort består överdelarnas yttersida enbart av textilmaterial.

6404 19 90

Skodon med överdelar av textilmaterial och yttersula av plast, vilken utvändigt är täckt av ett överdrag av textilvävnad, med en tjocklek av cirka 1 mm, med dålig slitstyrka.

Textilvävnaden har kontakt med marken. Förordning 2518/98. Giltig fr.o.m. 1998-12-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 4b till kapitel 64 och av texten till KN-nr 6404, 6404 19 och 6404 19 90.

Tillämpningen av ovannämnda anmärkning till kapitel 64 ger vid handen att yttersulan skall anses bestå av plast. Således kan varan inte klassificeras enligt KN-nr 6405.

6404 19 90

Fritidsskodon för barn, som täcker ankeln, med yttersula av gummi och överdel bestående av ett plastskikt som på utsidan är täckt med pålimmade textilfibrer, högst 5 mm långa (flock) och på insidan är förenat med ett tunt lager av textilvävnad. Skodonet har ett foder av textil. (Se fotografi nr 628A). Förordning nr 2343/03, giltig fr.o.m. 2004-01-20.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a till kapitel 64 samt texten till KN-nummer 6404, 6404 19 och 6404 19 90.

Vad beträffar det material som "överdelen skall anses bestå av", avses med uttrycket "textilmaterial" i kapitel 64 fibrer, garn, vävnader, … etc. enligt kapitlen 50–60. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 64, allmänna anvisningar, F.

Textilflocket enligt nr 5601 utgör det material som överdelen skall anses bestå av med tillämpning av anmärkning 4 a till kapitel 64, eftersom det utgör den enda utvändiga ytan i överdelen.

6404 19 90

Skodon
med yttersula av plast och en överdel av remmar som är fäst vid sulan på tre ställen.

Överdelen går från den vänstra sidan av sulan till den högra sidan. Den båge som överdelen utgör är även fäst i sulan med en rem från mitten av bågen och ned i sulan mellan tårna.

Överdelen av det aktuella skodonet består av flera skikt av olika material.

De två remmarna som utgör bågen består av ett skikt av textilmaterial (textilremmarna T1 och T2, se foton) på vilket ett skikt läder sytts (två  läderremmar C1, se foton). Ytterligare en mindre läderbit har sytts på detta  läder (två läderremmar C2 på fotona) med en färgstark textiltråd. Mellan textilskiktet (T1/T2) och läderskiktet (C1) finns två icke synliga remmar (av plast) (rem A på foto 646 D); en på varje sida om bågen.

Bild: 646 A

Bild: 646 D

I mitten av bågen är de två textilremmarna (T1 och T2) och de fyra läderremmarna (C1 och C2) ihopsydda med en enda tråd (se foto 646 C). Den textilrem som löper mellan tårna omsluter alla ovannämnda material i mitten av bågen genom en ögla runt dem (textilrem T3, se fotona). En del av textilremmen är synlig.

Bild: 646 C

Bild: 646 B

En rektangulär läderbit är fastsydd ovanpå denna textilögla och de ovannämnda materialen på mitten av bågen (rektangulär läderbit C3, se fotona).

Flera av de remmar som utgör bågen är infogade och limmade i sulan på vänster och höger sida av bågen där den är fäst i sulan. Medan knappt 1 cm av läderremmarna C1 och ungefär 5 mm av läderremmarna C2 är infogade i sulan är 5 cm av textilremmarna T1 och T2 infogade i sulan (se foto 646 E).

("flip flop" badsandaler) Förordning 872/2009 Giltig fr.o.m. 2009-10-13.

Bild: 646 E

Förklaring av de symboler som används i fotona 646A-E

C3

(rektangulär läderbit)

C1

(två läderremmar, en på varje sida längs bågen)

C2

(två mindre läderremmar ovanpå respektive C1-rem)

T1 och T2

(två textilremmar, T1 på höger sida och T2 på vänster sida längs bågen)

T3

(textilrem på mitten som löper mellan tårna)

A

(icke synlig plastrem som är helt infogad mellan den laterala läderremmen C1
och den laterala textilremmen T2, se foto 646 D)

S

(sula)

   

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a) och b) till kapitel 64, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 samt texten till KN-nummer 6404, 6404 19 och 6404 19 90.

De två små läderremmarna C2 som är fastsydda med en dekorativ färgstark textiltråd på läderremmarna C1 tjänar främst som dekoration och skadärmed anses vara tillbehör i enlighet med anmärkning4 a) till kapitel 64.

De två textilremmarna (T1 och T2) och de tvåläderremmarna (C1) är ihopsydda med en endatråd på ett sätt som visar att tygremmarna ochläderremmarna utgör lika viktiga delar av överdelen.Det faktum att endast textilremmarna (T1 och T2)är ordentligt infogade i sulan – till skillnad frånläderremmarna C1 – visar emellertid att endast textilremmarnafäster överdelen (bågen) mot sulan.Sålunda kan inte textilremmarna T1 och T2 betraktassom foder utan de utgör överdelens material ienlighet med anmärkning 4 a) till kapitel 64 medanläderremmarna C1 endast förstärker textilremmarnaT1 och T2 och därmed inte ska beaktas vid bedömningenav överdelens material.

De två icke synliga remmarna A är helt infogade mellan läderremmen C1 och textilremmen T1/T2 på båda sidor av bågen. Eftersom de är mindre än de läderremmar (C1) och textilremmar (T1/T2) som omsluter dem hindrar de inte den förstärkande funktionen hos läderremmarna C1.

Textilremmen T3 i mitten som löper mellan tårna utgör en del av ovandelens material eftersom den utgör den specifika formen hos denna ”flip flop” badsandal och eftersom den dessutom utgör det enda materialet i denna rem.

Textilmaterialet (T1, T2 och T3 tillsammans) uppvisar karaktär av överdel i enlighet med kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64, eftersom överdelens textilmaterial, utan övriga material, överensstämmer med överdelens ändamål, nämligen att ge foten ett tillräckligt stöd vid gång (se EG-domstolens dom, fall C-165/07, Skatteministeriet vs Ecco Sko A/S, punkt 48).

De två textilremmarna T1 och T2 och textilremmen T3 på mitten utgör därför överdelens material i enlighet med anmärkning 4 a) till kapitel 64.

Minst en del av materialets yta är synlig på överdelens yttersida, eftersom en del av textilmaterialet (bestående av tre sammanfogade delar av identiska textilier, T1, T2 och T3) är synligt på skodonets yttersida (del av textilremmen T3), se Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen till kapitel 64, Allmänna anmärkningar, punkt 1 a) första meningen i andra stycket.

Den del av sulan som kommer i kontakt med marken är av plast i den mening som avses i anmärkning 4 b) till kapitel 64. Sålunda har skodonet en yttersula i plast.

 

6404 19 90

Skodon med överdel av textilmaterial (100 % bomull). Remsor (ca 5 mm breda) av samma textilmaterial är fastsydda längs öppningen runt vristen, längs öppningen under snörningen och även under snörhålsringarna. På insidan fixerar sömmen för dessa remsor en annan remsa som förstärker snörhålsringarna. På skodonets båda sidor är två vertikala remsor (ca 5 mm breda) fastsydda på överdelens material, från snörhålsringarna till sulan.

Skodonet har en gummisula (ca 2 cm tjock). Den del av sulan som kommer i kontakt med marken har en jämnt strukturerad, halkfri yta. En gummiremsa på ca 3 cm är fäst vid gummisulans kant och ca 1 cm av denna remsa överlappar textilöverdelen runt hela skodonet.

Skodonet har en fästanordning i form av en snörning. Förordning 2023/2451, giltig från den 23 november 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a och b och kompletterande anmärkning 1 till kapitel 64 i Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 6404 , 6404 19 och 6404 19 90 .

Klassificering enligt KN-nummer 6404 11 00 som tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. är utesluten, eftersom skodonet inte är utformat för någon av dessa sportaktiviteter och inte heller för någon sportaktivitet som liknar tennis, basketboll, gymnastik eller träning. Sådana sportaktiviteter förutsätter löpning, hopprörelser, snabba vridrörelser eller plötsliga stopp. Till följd av dessa rörelser måste skodon som är utformade enbart för dessa aktiviteter därför ha stötdämpande egenskaper eller på annat sätt vara anpassade till en viss sportaktivitet. Sådana egenskaper kan åstadkommas med t.ex. stötdämpande luft- eller gaskuddar, särskilt i skodonets klack. Sulan på skodonet har dock inga sådana egenskaper. Yttersulan har inte heller några egenskaper för att ge stöd till rörelser som är specifika för en viss sportaktivitet. Exempelvis har yttersulan inte den typiska strukturen (mönstret) hos tennisskor som stöd för vridrörelser som är typiska för tennis. Den är snarare en halkfri yttersula som är utformad för promenad. Dessutom är överdelen varken förstärkt eller vadderad för att ge stabilitet åt foten och balans vid löpning, hopp, vridrörelser eller plötsliga stopp. De två vertikala remsor (ca 5 mm breda) som är fastsydda på skodonets sidor, och den del av gummiremsan som överlappar överdelen nära sulan förstärker inte överdelen tillräckligt.

Trots snörningen och den halkfria yttersulan är artikeln följaktligen utformad som en fritidssko avsedd för promenad.

(Se även styckena 3–7 i Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen avseende undernummer 6404 11 00 .)

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6404 19 90 som andra skodon med yttersula av gummi och överdel av textilmaterial.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 6404 19 90. Bilderna återges endast i informationssyfte.


6404 19 90

Skor med en överdel av tovat och stickat textilmaterial (100 % ull) med textilfoder.

Skon har en plastsula. Den del av sulan som kommer i kontakt med marken har en slät och jämn yta. Tio raka skåror, parallellt med varandra, som sträcker sig från sida till sida har skurits i den del av sulan som täcker hälen samt framtill på sulan. Sulan är lägre framtill än vid hälen.

Skon har en fästanordning i form av snörning. Snörhålsringarna av metall trycks fast direkt i den tovade textilvaran. Förordning 2024/965, giltig från den 2024-04-16

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a och b till kapitel 64 i Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 6404 , 6404 19 och 6404 19 90 .

Klassificering enligt KN-nummer 6404 11 00 som tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. är utesluten, eftersom skodonet inte är utformat för någon av dessa sportaktiviteter och inte heller för någon sportaktivitet som liknar tennis, basketboll, gymnastik eller träning. Sådana sportaktiviteter förutsätter löpning, hopprörelser, snabba vridrörelser och plötsliga stopp. Därför måste sulan på skor som är utformade för dessa aktiviteter ha egenskaper för att absorbera stötar som är ett resultat av påverkan av dessa rörelser eller på annat sätt vara anpassad till en specifik sportaktivitet. Sådana egenskaper kan åstadkommas med t.ex. stötdämpande luft- eller gaskuddar, särskilt i skodonets klack. Sulan på skodonet har dock inga sådana egenskaper. De parallella skårorna ger sulan flexibilitet som är idealisk för promenad. Det faktum att sulan är lägre framtill än vid hälen stöder också gångrörelsen. Utan ytterligare detaljer är sulan dock inte lämplig för löpning eller hoppning.

Överdelen är dessutom tämligen elastisk eftersom den är i stickad ull och ger efter för tunga sidokrafter vid plötsliga rörelser. Eftersom snörhålsringarna inte är förstärkta på något sätt utan trycks fast direkt i det elastiska stickade materialet är fästanordningen inte lämplig för plötsliga rörelser. Den stickade ullen ger efter för de krafter som den utsätts för. Därför är inte överdelen utformad för att ge stabilitet åt foten och balans vid löpning, hoppning, snabba vridrörelser eller plötsliga stopp.

Artikeln är följaktligen utformad som en fritidssko avsedd för promenad.

(Se även styckena 3–7 i Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen avseende undernummer 6404 11 00 .)

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6404 19 90 som andra skodon med yttersula av plast och överdel av textilmaterial

 

Bild: klassificering enligt KN-nummer 6404 19 90. Bilderna återges endast i informationssyfte.

 

6405 20

Sko med överdel av textil och yttersula av gummi, till största delen täckt med textilflock, som är delvis inbäddat i gummit. Detta textilmaterial täcker ca 52 % av den del av yttersulan som har kontakt med marken jämfört med 48 % som täcks av gummi. HSC 35, Annex O/19.

Tillämpning av allm. best 1 (anm. 4 b till 64 kap.) och 6.

6405 20 91

Innesko med överdel av långluggig dukvara av trikå, påsydda ribbstickade kanter som täcker vristen och ett djurhuvud (apa) av samma material som resten av överdelen påsytt på överdelen av skon.

Sulan består av ett lager mjukt cellplastmaterial mellan två lager textil.

Det yttre textillagret består av ett tåligt textilmaterial med pålimmade knoppar av PVC. Det yttre textilmaterialet (ungefär 80 % av yttersulans yta) och PVC-knopparna (ungefär 20 % av yttersulan) har kontakt med marken. (Se fotografierna nr 608 A+B). Förordning 347/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-14.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 b till kapitel 64, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 64 och av texten till KN-nummer 6405,6405 20 och 6405 20 91.

Det yttre textillagret har de utmärkande egenskaper, som hållbarhet och styrka, som vanligtvis krävs för normal användning av en yttersula.

Med hänsyn tagen till dessa egenskaper måste yttersulan betraktas som en textilsula.

6405 90

Tofflor, vilkas yttersulor och överdelar var tillverkade av kräppat kraftpapper och hopsydda i kanterna. De används på hotell, sjukhus etc. (IHSC 7, Annex D)

6406 90 50

Inläggssulor som består av en flexibel, tvågrenad, fjädrande del av stål och en utbytbar mjuk dyna gjord av olika material.

Inläggssulorna sätts samman efter kundens fotavtryck och kroppsvikt.

Inläggssulorna ska minska belastningen på fötterna och på hela kroppen. Inläggssulans system med tre stödpunkter är utformat för att stödja, röra på och stärka ligament, senor och muskler. Inläggssulan har stötdämpande egenskaper, den fördelar kroppsvikten jämnt över hela foten och kan kompensera för problem med plattfothet. Den mjuka dynan masserar foten.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6406, 6406 90 och 6406 90 50.

Inläggssulorna har inte utformats för att korrigera ortopediska förhållanden eftersom de inte är specialanpassade till något lyte som kräver korrigering, utan har utformats för att förbättra fot- och kroppskomforten och för att kompensera negativ inverkan av befintliga problem (se anmärkning 6 till kapitel 90).

Klassificering enligt nummer 9021 som ortopediska artiklar är därför utesluten.

Inläggssulorna ska därför klassificeras enligt KN-nr 6406 90 50 som lösa inläggssulor. Förordning 696/2012, giltig fr.o.m. 20 augusti 2012.


6405 20 99
Skodon (s.k. danssko)
som täcker foten men inte vaden, med öppen överdel. Skon är tillverkad av ett stycke textilmaterial som sytts ihop vid sulan och bakkappan och har ett textilfoder. Sulan har två påsydda läderstycken, det ena vid främre trampdynan och det andra vid hälen. Den främre textildelen på sulan är rynkad för att bilda en rund form med plats för tårna. Textildelen av sulan mellan de två läderbitarna är rynkad och elastisk med hjälp av ett band som sytts fast på insidan av skon. Detta för att dra åt sulan från tån till hälen när du dansar. Skon har två bitar cellskum täckta med textilmaterial, som är fastsydda på insidan ovanför läderstyckena. Dessa är något bredare än lädret men mindre än sulan som har kontakt med marken när skon används. Skons öppning kan stramas åt med ett elastiskt band. Två elastiska band är fästa i sidostyckena för att säkra att skon sitter fast på foten. När skorna används (burna i stående ställning) består den del av skorna som inte täcker sidorna och ovansidan av foten och som har kontakt med golvet av cirka 33 % läder och cirka 67 % textilmaterial. Förordning 2018/1209, giltig från den 19 september 2018.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 64 samt texten till KN-nummer 6405, 6405 20 and 6405 20 99. Artikeln utesluts inte från kapitel 64 genom anmärkning 1 b till kapitel 64 eftersom delar av yttersulan är påsydd. Dessutom bildar den rynkade framdelen en rund relativt hård sula för tårna. Eftersom överdelen också utgör en del av sulan anses sulan – för att identifiera avgränsningen mellan överdelen och sulan – vara den del av skodonet som inte täcker sidorna och ovansidan av foten (se även fastställandet av överdelen i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), allmänna anvisningar till kapitel 64 (D)). Yttersulan anses bestå av textilmaterial, eftersom det har den största ytan av den del som har kontakt med marken när skon används (buren i stående ställning) i den mening som avses i anmärkning 4 till kapitel 64 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), allmänna anvisningar till kapitel 64, C).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6405 20 99 som andra skodon med överdelar och yttersulor av textilmaterial.

Bild: Skodon klassificerat enligt KN-nr 6405 20 99. Bilderna visas endast i informationssyfte.

Kap 65

6505 00 90

En konformad vara (cirka 40 cm lång) som tillverkas genom att två trekantiga stycken av röd bondad duk sys samman och förses med en kant i [] vit färg i nederkanten och en vit tofs i toppen. Förordning 401/2012, giltig från den 31 maj 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6505 och 6505 00 90.

Med undantag för dockhattar och andra leksakshattar samt karnevalsartiklar klassificeras huvudbonader av alla slag, oavsett i vilket material de är tillverkade och oavsett vilken användning de är avsedda för, enligt kapitel 65 (se även de förklarande anmärkningarna till HS avseende kapitel 65, allmänna anvisningar första stycket).

Huvudbonader tillverkade av spetsar, filt eller annan tex­tilvara i längder klassificeras enligt nr 6505 (se även de förklarande anmärkningarna till HS avseende nr 65.05 första stycket).

Enligt anmärkning 1 o till elfte avdelningen (Textilvaror) är huvudbonader enligt kapitel 65 uteslutna från den avdelningen.

Kapitel 95 omfattar inte artiklar som har festutformning men som samtidigt har en nyttofunktion (se även de förklarande anmärkningarna till HS avseende nr 95.05, punkt A sista stycket). Klassificering enligt undernummer 9505 10 90 som julprydnader är därför utesluten.

Varan har tydlig karaktär av huvudbonad och är avsedd att bäras som en sådan.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6505 00 90 som en huvudbonad.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 6505 00 90. Fotografiet är endast avsett som vägledning.

Kap 66

(Finns f.n. inga beslut)

Kap 67

6702 10 00

En artikel som består av en ungefär 5 meter lång girland av konstgjord gran (furu) och en LED-ljuskedja med cirka 60 ljus som är lindad runt girlanden. Ljuskedjan drivs med elförsörjning på 230 V. Både girlanden och ljuskedjan är gjorda av plast. Förordning 2020/517, giltig från den 4 maj 2020.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6702 och 6702 10 00 .

Artikeln är en sammansatt vara i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b. På grund av dess objektiva egenskaper, dvs. att den består av en girland av konstgjord gran med ljus som ger en ytterligare dekorativ effekt, är artikeln i första hand utformad för att ha en dekorativ funktion. Dessutom fyller girlanden av konstgjord gran en prydnads- eller dekorationsfunktion även när ljusen är släckta. Därför är girlanden av konstgjord gran, som liknar naturprodukten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet för nr 6702), den beståndsdel som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär som prydnadsföremål. Klassificering av artikeln enligt undernummer 9405 40 som annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar är därför utesluten.

Klassificering av artikeln enligt undernummer 9505 10 som en julprydnad är också utesluten, eftersom den på grund av dess objektiva egenskaper inte uteslutande används som julprydnad utan i huvudsak som prydnad på vintern (se kompletterande anmärkning 1 till kapitel 95, 1 a sista stycket).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6702 10 00 som konstgjorda blad av plast.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 6702 10 00


6702 90

Bukett (höjd ca 15 cm), bestående huvudsakligen av konstgjorda blommor av textilmaterial och innehållande liten mängd växter monterade på metalltråd. Det hela var fäst på ett underlag av spetsimitation av styvt papper samt var dekorerat med en sammetsrosett. (IHSC 4, Annex E/5; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 0604 90 ang. Krans.

6702 90

Krans (diam. ca 6 cm), bestående av konstgjorda blommor av textilmaterial, spirallindad metalltråd, plastpärlor samt (som enda vegetabiliska material) kryddnejlikor. Beståndsdelarna var individuellt monterade på metalltrådar, vilkas ändar var sammansnodda till en ring. (IHSC 4, Annex E/5; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 0604 90 ang. Krans.

6702 90 00

Sammansatt vara bestående av en konstgjord körsbärsgren och belysningsarmatur med en elektrisk transformator. Dessa beståndsdelar är sammansatta till en i praktiken odelbar helhet.

Den konstgjorda grenen liknar den naturliga produkten (en körsbärsgren med blommor) och är sammansatt av olika delar (brunt papper som imitation av kvistar, tråd som stöd, klisterremsor som håller dem samman, vitt textilmaterial som imitation av blombladen och små plastbitar som bär upp blommorna). Delarna är bundna, klistrade och hopmonterade.

En ljusslinga med 60 mikrolampor är integrerad med den konstgjorda grenen. Lamporna utgör blommornas pistiller. På grund av lampornas storlek blir belysningseffekten liten. Elsladden i ljusslingan med mikrolamporna täcks helt av grenen. Den återstående, flera meter långa, elsladden sträcker sig utanför grenen och mynnar ut i en elektrisk transformator.

Artikeln kan varken stå för sig själv eller hängas upp. Den är utformad för att placeras i en vas. (konstgjord körsbärsgren) Förordning 1155/2010.Giltig fr. o. m. 2010-12-29

Se fotografier nr 654 A, B och C (*)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6702 och 6702 90 00.

Artikeln är en sammansatt vara i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b. Den består av konstgjorda blommor enligt nr 6702, belysningsarmatur enligt nr 9405 och en elektrisk transformator enligt nr 8504. Belysningsarmaturen är integrerad med den konstgjorda grenen så att det bildas en odelbar helhet (se även FAHS allmän tolkningsregel 3 b IX).

På grund av artikelns objektiva egenskaper (den ser ut som en typisk konstgjord blomma och glödlamporna är små och ger liten belysningseffekt) är den främst utformad för att placeras i en vas och dekorera ett rum som en imitation av blommor. Belysningen är endast en extra effekt som förstärker den dekorativa effekten. Således är den konstgjorda blomgrenen den beståndsdel som ger artikeln  dess huvudsakliga karaktär (dvs. som prydnadsartikel) enligt den allmänna  bestämmelsen 3 b.

Artikeln kan inte klassificeras som belysningsarmatur enligt nr 9405, eftersom den inte främst är utformad för belysning av ett rum och det inte heller är fråga om specialarmatur (se även FAHS till nr 9405, I.1 och I.3) Den konstgjorda blomgrenen liknar den naturliga produkten (se även FAHS till nr 6702, 1). Artikeln ska därför klassificeras enligt nr 6702 som ”konstgjorda blommor”.

Bild: 654 A

Bild: 654 B

Bild: 654 C

(*) Bilderna återges uteslutande i informationssyfte.

6702 90 00

En dekorationskvist bestående av konstgjorda blommor (julstjärnor), blad och frukter (barrträdskvistar och bär). Varan är tillverkad av reliefmönstrat textilmaterial, plast och en metalltråd.

Varan ska användas som ljusmanschett. Den tillhandahålls utan ljus och ljushållare. Förordning 554/2012, giltig från den 17 juli 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6702 och 6702 90 00.

Kvisten ska inte betraktas som en prydnadsartikel för högtider enligt nr 9505, eftersom den inte uteslutande är utformad, tillverkad och erkänd som en sådan artikel. Den har inga tryck, dekorationer, symboler eller inskriptioner och är därför inte avsedd att användas vid någon särskild högtid (se även de  förklarande anmärkningarna till KN-nummer 9505).

Klassificering enligt nr 9505 som en prydnadsartikel för högtider är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6702 90 00 som en artikel tillverkad av konstgjorda blommor, blad eller frukter av annat material.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 6702 90 00. Fotografiet återges uteslutande i informationssyfte.

6702 90 00

Artikeln består av en krans av konstgjorda blommor i olika färger, en imitation av en så kallad lei.

Varje blomma består av två enfärgade bitar vävt textilmaterial som är formade som blomblad. Mellan varje blomma finns ett genomskinligt plaströr som föreställer blomstjälken. En tunn tråd förenar plaströren och blommorna så att de bildar en ring med en diameter på cirka 30 cm som föreställer en rund blomsterkrans.

(Se fotografi nedan. Fotografiet är endast avsett som vägledning.) Förordning 1170/2012, giltig från den 31 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6702 och 6702  90 00.

Artikeln liknar en blomsterkrans och är avsedd att bäras runt halsen som en imitation av en ”lei”.

Artikeln utesluts inte genom anmärkning 3 b till kapitel 67, eftersom de konstgjorda blommorna inte är framställda i ett stycke, utan varje blomma består av två bitar textilmaterial som är formade som blomblad, och eftersom sammanfogningen av bladen och stjälkarna med hjälp av en tunn tråd är en metod som liknar bindning, klistring eller inpassning av delar. Till formen liknar  artikeln en naturlig produkt (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6702 punkterna 1 och 3), oberoende av om detaljerna exakt motsvarar ´den naturliga produkten.

Klassificering enligt nr 7117 som oäkta smycke är utesluten, eftersom artikeln inte är en imitation av ett smycke utan en imitation av en blomsterkrans som bärs runt halsen, en så kallad lei. Artikeln omfattas därför inte av lydelsen enligt nr 7117 (oäkta smycken).

Klassificering enligt nr 9505 som prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar är också utesluten, eftersom artikeln inte uteslutande är utformad, tillver­kad och erkänd som en sådan artikel. Den bär inga tryck, dekorationer, symboler eller inskriptioner och är därför inte avsedd att användas vid någon särskild högtid (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 9505). Vidare är en ”lei” avsedd att dekorera en person och inte ett rum, bord etc. och det rör sig inte heller om en del av en maskeraddräkt (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9505 punkterna A.1 och A.3).

Klassificering enligt nr 6307 som andra konfektionerade textilvaror är också utesluten, eftersom nr 6702 (artiklar tillverkade av konstgjorda blommor) är det nummer som ger en mer specificerad beskrivning i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6702 90 00 som en ”artikel tillverkad av konstgjorda blommor, av annat material än plast”.

Bild: Blomsterkrans enligt KN-nr 6702 90 00.

 

6704 20 00

En konfektionerad vara av människohår bestående av en slinga av rotvänt människohår som är sammanbundet vid rotändarna. Den sammanbundna rotänden av slingan är, utan vidare bearbetning, färdig att kombineras med en persons eget hår genom upphettning. Se bild. Förordning 2019/823, giltig fr.o.m. 11 juni 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6704 och 6704 20 00 .

På grund av sammanbindningen vid rotändarna, ska varan anses mer bearbetad än vad som anges i nr 6703 . Därför är klassificering enligt nummer 6703 som människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbetat, utesluten.

På grund av att varan är sammanbunden vid rotändarna och att den, utan vidare bearbetning, är färdig att kombineras med personens eget hår, ska den betraktas som en konfektionerad vara av löshår, som omfattas av nummer 6704 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 6704 , första stycket, punkt 1).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6704 20 00 som lösflätor o.d. av människohår.

 

människohår

Bild: Konfektionerad vara av människohår klassificerad enligt nummer 6704 20 00.

Meny