Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tredje avdelningen

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Kap 15

1511 90

Oraffinerat palmstearin, huvudsakligen bestående av triglycerider och innehållande mindre än 5 viktprocent fria fettsyror och mindre än 0,25 viktprocent fukt och föroreningar. Produkten föreligger oftast i halvfast form vid rumstemperatur och är den fraktion med hög smältpunkt som erhålls då oraffinerad palmolja fraktioneras i ett eller flera steg. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1511 90 

Raffinerat, blekt och deodoriserat (RBD) palmstearin, huvudsakligen bestående av triglycerider och innehållande mindre än 0,2 viktprocent fria fettsyror och mindre än 0,15 viktprocent fukt och föroreningar. Detta är en vit och gulaktig fast fraktion med en smältpunkt på 33–39 °C som erhålls då palmolja fraktioneras efter att ha kristalliserats vid bestämda temperaturer. Den används som matolja, som bakmargarin och vid tillverkning av konfektyr och bakprodukter. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1515 60

Olja av arakidonsyra (ARA) i form av en, vid rumstemperatur, gul eller orangegul vätska erhållen från fermentering med svamp (Mortierella alpina) från råvaror som glukos. Oljan har följande glyceridprofil: 95-98 % triglycerider och 2-5 % di- och monoglycerider. Profilen för produktens huvudsakliga fettsyror består av fleromättade syror såsom 40-45 % arakidonsyra och 0-15 % linolsyra.

Oljan kan användas som ingrediens i livsmedel, djurfoder, medikamenter eller kosmetika. (HSC 60, Annex M/6, ändrad HSC67, Annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

1516 10

En produkt bestående av 90 % omförestrade triglycerider av högt koncentrerade omega-3-fettsyror EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) framställda från rå ansjovisolja. Produktens återstående 10 % består huvudsakligen av mono- och diglycerider. Produkten innehåller EPA (400 mg/g) och DHA (300 mg/g). Vitamin E (tokoferol) har tillsatts som antioxidant.

Den råa ansjovisoljan har genomgått avsyrning, etylesterifiering, destillering, filtrering, blekning, omförestring och desodorisering.

Produkten föreligger i fat och är avsedd för tillverkning av kosttillskott. (HSC 61, Annex M/12)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr nr 2106 90 ang. En produkt bestående av etylestrar.

1517 90

Blandad fettprodukt, bestående av 80 till 90 % utsmält svinfett (ister) och 10 till 20 % talg av nötkreatur, avsedd att förtäras av människor. HSC 29, Annex L/3.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1517 90

Beredning som består av  rapsolja med låg halt av eurukasyra (”Canola”)
i vilken man tillsatt torkad chilipeppar (två fruktkroppar) och svartpepparkorn (cirka 10 volymprocent), allt förpackat i en glasflaska som rymmer cirka 250 ml. HSC 41, Annex N/19.


1517 90

Blandad fettprodukt, bestående av 80 till 90 % utsmält svinfett (ister) och 10 till 20 % talg av nötkreatur, avsedd att förtäras av människor. HSC 29, Annex L/3.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1517 90

Beredning som består av  rapsolja med låg halt av eurukasyra (”Canola”)
i vilken man tillsatt torkad chilipeppar (två fruktkroppar) och svartpepparkorn (cirka 10 volymprocent), allt förpackat i en glasflaska som rymmer cirka 250 ml. HSC 41, Annex N/19.


Tillämpning av de allmänna  bestämmelserna 1 och 6.

 

1517 90 99
En produkt
som består av följande ingredienser (viktprocent): 
— fiskolja 99,7307,
— tokoferoler 0,1885,
— solrosolja 0,0808.

Fiskoljan är en blandning av oljor som framställs av fisk tillhörande följande familjer: Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae och Scombridae. Fiskoljan är inte en fiskleverolja.

Tokoferolerna tillsätts avsiktligt i fiskoljan för att förhindra att lipiderna oxideras. Solrosoljan fungerar som bärare och fyllnadsmedel för tokoferolerna innan de blandas med fiskoljan. Dessutom gör solrosoljan att tokoferolerna löser sig ordentligt i fiskoljan under blandningen.

Varan föreligger i bulk för användning vid tillverkning av mjuka gelatinkapslar. Förordning 2018/1864, giltig från den 19 december 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1517, 1517 90 och 1517 90 99.

Eftersom produkten är blandad med solrosolja kan den inte klassificeras enligt nr 1504 som en fiskolja, med tanke på att rubriken för det numret inte medger blandningar av animaliska och vegetabiliska oljor.

Ätbara blandningar av animaliska och vegetabiliska oljor ska klassificeras enligt nr 1517 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 1517 första stycket punkt 3).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 1517 90 99 som en ätbar blandning av animaliska och vegetabiliska oljor.

 

1517 90 99

En produkt i form av en fast, homogen vit massa bestående av raffinerad, blekt, desodoriserad palmolja som delvis hydrerats, med tillsats av små mängder sorbitantristearat (E 492), lecitin (E 322), blandade tokoferoler (E 306) och citronsyra (E 330).

Produkten är förpackad i säckar på 20 kg och används inom livsmedelsindustrin (t.ex. som ersättning för kakaosmör). Förordning 2021/1816, giltig från den 7 november.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 1517 , 1517 90 och 1517 90 99 .

Klassificering enligt nr 1516 är utesluten eftersom palmoljan är vidare beredd genom tillsatsen av emulgeringsmedel och citronsyra och därför har förlorat den huvudsakliga karaktären av en delvis hydrerad palmolja enligt nr 1516 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 1516 , sista stycket andra meningen).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 1517 90 99 som annan ätbar beredning av ett vegetabiliskt fett.

 

1518 00 99

Blandning av rapsolja (97 %) och metylestrar av rapsolja (3 %). Förordning 1858/98. Giltig fr.o.m. 1998-09-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 1518, 1518 00 och 1518 00 99.


Meny