Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Andra avdelningen

Vegetabiliska produkter

Kap 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Kap 6

0604 90

Krans (diam. ca 20 cm), bestående huvudsakligen av vegetabiliskt material (kryddnejlikor, kanel, bokollon, gran- och lärkkottar, med eller utan förgyllning, samt torkade blad) i förening med konstgjorda beståndsdelar (t.ex. konstgjorda blommor av textilmaterial och imitationer av kronblad, tillverkade av metalltråd). Beståndsdelarna hölls samman av metalltråd, vars ändar var sammansnodda till en ring. (IHSC 4, Annex E/5; IHSC 6, Annex F).

Jfr nr 6702 90 ang. Bukett och Krans.

Kap 7

0703 20 00

Hela vitlökshuvuden (Allium sativum) som har en temperatur på mellan 0 °C och – 5 °C men inte är genomfrysta. Förordning nr 902/2007, giltig fr.o.m. 2007-08-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombineradenomenklaturen samt texten till KN-nr 0703 och 0703 20 00.

Produkten omfattas inte av nr 0710 eftersom den inte är ”fryst” i den mening som avses i kapitel 7 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 7, Allmänna anvisningar, tredje stycket).

Produkten skall därför klassificeras enligt nr 0703 som kyld vitlök.

0710 40

Frysta babymajskolvar utgörande sockermajs (Zea mays var. saccharata) med en längd på 5 till 12 cm och en diameter på 10 mm eller mer, men inte mer än 20 mm. (enligt egenskaperna för babymajs som anges i Codex Alimentarius-standard 188-1993.

Babymajskolvar skördas i ett tidigt skede som omogna majskolvar (före befruktning), endast innehållande omogna/outvecklade majskorn. HSC 68, Annex K/4

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (se även klassificeringsuttalande till HS 0710.80, 2005.80 och 2005.99).

0710 80

Frysta babymajskolvar utgörande annan majs (annan än sockermajs) med en längd på 5 till 12 cm och en diameter på 10 mm eller mer, men inte mer än 20 mm. (enligt egenskaperna för babymajs som anges i Codex Alimentarius-standard 188-1993.


Babymajskolvar skördas i ett tidigt skede som omogna majskolvar (före befruktning), endast innehållande omogna/outvecklade majskorn. HSC 68, Annex K/4

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (se även klassificeringsuttalande till HS 0710.40, 2005.80 och 2005.99).

0711 51 00

Svampar (av släktet Agaricus), tillfälligt konserverade, i vätska, med följande specifikationer:

— ättiksyra

0,1 viktprocent

— sulfit

270 ppm

— salt

19 viktprocent


Förordning 1196/97, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 0711 och 0711 51 00.

På grund av den höga salt- och sulfithalten är produkten i detta tillstånd olämplig för direkt konsumtion.

Kap 8

0811 10 90

En blandning av frysta frukter bestående av (i viktprocent):

Jordgubbar

55

Bananer

20

Ananas

15

Blåbär

10


Produkten är förpackad i påsar med frysta frukter i bitar redo att blandas i en blandare. rordning 765/2014, giltig från den 5 augusti. 

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 0811, 0811 10 och 0811 10 90. Produkten är en blandning av olika frysta frukter. Dess huvudsakliga karaktär präglas av jordgubbar som utgör den största delen av produkten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 0811 10 90 som jordgubbar.

0813 20

Torkade plommon, vilkas vattenhalt hade förhöjts upp till 35 viktprocent och till vilka sorbinsyra hade tillsatts som stabiliseringsmedel. Plommonen, som var urkärnade, förelåg i lufttäta förpackningar och var avsedda för direkt konsumtion. (HSC 3, Annex F/1)

0813 40 95 (Classification statement)

Statement on the classification of Lycium barbarum L. (Wolfberry)

The Committee concluded that:

Ripe, dried berries of Lycium barbarum L. (Wolfberry), which can be directly eaten or consumed as liquid extract, are to be classified in CN code 0813 40 95.

They can also be used to produce other extracts, which are used as ingredients in the preparation of food supplements.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. The product is a fruit of Chapter 8 generally intended for human consumption (see also the Harmonized System Explanatory Notes to Chapter 8, General, first paragraph). As dried fruits the product is to be classified in heading 0813 of the CN. CCC464

Kap 9

0902
(Classification statement)

Fermented, flavoured aromatic tea (as part of set)

The Committee concluded that a:

"Tea set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- fermented, flavoured (aromatic) tea
- biscuits
- 1 metal container with a lid (containing tea)
- 1 tea infuser of stainless steel- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 0902 (fermented, flavoured aromatic tea), 1905 (biscuits), 7323 (metal container with a lid), 7323 (tea infuser), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

Jfr nr 1905 ang. Biscuits, nr 7323 ang. Metal container with a lid & Tea infuser samt nr 6912 ang. Ceramic mug.

0902 20

Torkade teblommor som kommer från buskar av släktet Thea, även för farmaceutiskt bruk. HSC 41, Annex N/18.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

0902 30

Svart te, förpackat i en genomskinlig plastpåse (100 g) och placerat i ett keramikkärl med formen av en brunfärgad samovar (cirka 19 cm hög), dekorerad med målade blommor och försedd med ett avtagbart lock. Samovaren, som inte har något nyttovärde och till sin natur enbart är till för prydnad, klassificeras för sig enligt undernr 6913 90. HSC 39, Bilaga O/11

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

Jfr nr 6913 90 ang. Keramisk behållare.

0905 10 00

Vaniljstänger skurna i bitar, som avger en svag doft av vanilj och alkohol, med en genomsnittlig vanillinhalt av 0,14 %, en sockerhalt av 0,6 viktprocent och en verklig alkoholhalt av 8,6 vol-%.

Produkten, ur vilken vanillin extraherats med hjälp av alkohol, används inom livsmedelsindustrin, t.ex. i glasstillverkning. Förordning 214/96. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 0905 10 00.

0906 (Classification statement)

Cinnamon sticks (as part of set)

The Committee concluded that:

"Coffee set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- flavoured (aromatic) instant coffee powder
- cinnamon sticks
- 1 small metal grater of stainless steel
- 1 metal container with a lid (containing coffee powder)

- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 2101 (flavoured aromatic instant coffee powder), 0906 (cinnamon sticks), 8205 (small metal grater), 7323 (metal container with a lid), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

Jfr nr 2101 ang. Flavoured aromatic instant coffee powder, nr 8205 ang. Small metal grater, nr 7323 ang. Metal container with a lid och nr 6912 ang. Ceramic mug.

Kap 10

1001 99 00

Textilvara i form av ett bälte, som innehåller korn av vanligt vete, och som efter uppvärmning i mikrovågsugn används för att lindra ländsmärtor. Förordning nr 323/2008, giltig fr.o.m. 2008-04-30. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 1001 och 1001 99 00.

Vetekornen i bältet används för att överföra lagrad värme och ger varan dess väsentliga egenskaper som spannmål enligt KN-nr 1001.

Varan är inte avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt kapitel 30.

1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 och 1006 30 98

Helmalet "mikroniserat" ris.

Riset har värmebehandlats med infraröda strålar, vilket inte ger upphov till gelatinisering av stärkelseinnehållet. Förordning 1395/93.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 1006, 1006 30, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 och 1006 30 98.

Värmebehandlingen är alltför ringa för att riskornets struktur skall ändras. Varan kan därför inte anses vara "på annat sätt bearbetad" enligt anmärkning 1b till kapitel 10 eller "på annat sätt beredd" enligt anmärkning 4 till kapitel 19. (Se även de förklarande anmärkningarna till kapitel 10, andra stycket i det allmänna avsnittet, samt de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 1006, sista stycket.)

1008 50

Quinoa, vanligen för användning som livsmedel, från vilken saponinlagret har avlägsnats efter skörd. Saponinlagret, vilket inte kan ses med blotta ögat, har avlägsnats genom tvättning, mekanisk behandling eller en kombination av de båda processerna. HSC 61, Annex M/9

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

1008 90 00

Korn av Zizania aquatica (vildris), oskalade, liknande tallbarr, bruna till färgen. Förordning 2275/88. Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 samt texterna till KN-nr 1008 och 1008 90 00.

Det yttre gröna höljet har skalats bort från produkten, men den svarta fruktväggen finns kvar. Produkten kan därför inte klassificeras som skalat korn enligt KN-nr 1104 29 17.

Kap 11

1101 00 11 eller 1101 00 15

Produkt framställd genom turboseparation av vetemjöl och med följande analytiska egenskaper (räknat på torrsubstans):

— Stärkelsehalt:

83 % med användning av Ewers modifierade polarimetriska metod

— Askhalt:

0,4 %

— Proteinhalt:

cirka 4,5 %


Förordning 936/99 (förordning 2275/88, EGT L 200, 26.7.1988, s. 10).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelsen 1 samt enligt texterna till KN-nr 1101 00 11 eller 1101 00 15 och till anmärkning 2 till kapitel 11.

Denna produkt har karaktär av vetemjöl. Även om den är berikad med stärkelse och har ett minskat proteininnehåll uppfyller produkten inte analyskriterierna för att klassificeras som vetestärkelse enligt KN-nr 1108 11 00.

1101 00 15

Blandning av finmalet mjöl för beredning av bröd innehållande flera sorters mjöl av spannmål bestående av (viktprocent):

– vanligt vetemjöl:

78,5

– rågmjöl:

7,0

– havremjöl:

4,0

– rismjöl:

4,0

– kornmjöl:

2,0

– malda groddar:

1,0

– vetegluten:

3,5.


Förordning 169/99. Giltig fr.o.m. 1999-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna i 1, 3b och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1101 00 och 1101 00 15.

1101 00 15

Finmalet mjöl för beredning av bröd bestående av (viktprocent):

– vanligt vetemjöl:

99,85

– salt:

0,15


samt mycket små mängder av amylas och antioxidant (E 300). Förordning 169/99. Giltig fr.o.m. 1999-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna i 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1101 00 och 1101 00 15.

1101 00 90

Blandning av finmalet mjöl av spannmål för beredning av rågbröd bestående av (viktprocent):

– rågmjöl:

50,0

– vanligt vetemjöl:

48,6

– vetegluten:

1,4.


Förordning 169/99. Giltig fr.o.m. 1999-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna i 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1101 00 och 1101 00 90.

1104 29 17

Speltvete (Triticum spelta L.) från vilket agnarna (men inte fruktväggen) har avlägsnats. Förordning 2510/97 (rättelse EGT nr L 100, 1.4.1998, s. 72). Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1b till kapitel 10 och av texten till KN-nr 1104, 1104 29 och 1104 29 17.

Om agnarna avlägsnas (även om fruktväggen inte skadas), kan produkten inte klassificeras enligt kapitel 10.

1106 20 90 (Classification Statement)

"Harina de Maca"

The Committee concluded that:

a fine ground powder of the tuberous root of the plant Maca (Lepidium meyenii) with the following chemical composition (average % by weight):

- carbohydrates

75

- proteins

10

- moisture

9

- fat

1

- ash

4


is used as a food supplement and is to be classified in heading 1106 (CN code 1106 20 90) as flour obtained by grinding of dried roots of heading 0714 (see HSEN to heading 1106 (B)).

The product is manufactured from a root of heading 0714, however, being otherwise prepared (ground) it is excluded from Chapter 7 (see HSEN to Chapter 7, General, exclusion note (c) and HSEN to heading 0714, first exclusion paragraph). (CCC 424).

1108 11 00

Produkter i form av ett fint vitt pulver vilket består av följande:

En blandning av naturlig vetestärkelse och små mängder acetylerad vetestärkelse eller mycket svagt acetylerad vetestärkelse, och som har följande egenskaper:


Stärkelsehalt (bestämd med hjälp av Ewers metod): minst 95 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

Acetylhalt (bestämd med hjälp av den enzymatiska metoden: mindre än 0,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen. Förordning 28/90.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-numren 1108 och 1108 11 00.

Dessa produkter skall på grund av sina egenskaper (bl.a. sin låga acetylhalt) behandlas som stärkelse enligt KN-nr 1108 11 00, och inte som stärkelse som modifierats genom förestring enligt KN-nr 3505 10 50.

1108 12 00

Produkter i form av ett fint vitt pulver vilket består av följande:

En blandning av naturlig majsstärkelse och små mängder acetylerad majsstärkelse eller mycket svagt acetylerad majsstärkelse, och som har följande egenskaper:

Stärkelsehalt (bestämd med hjälp av Ewers metod): minst 95 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

Acetylhalt (bestämd med hjälp av den enzymatiska metoden: mindre än 0,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen. Förordning 28/90.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-numren 1108 och 1108 12 00.

Dessa produkter skall på grund av sina egenskaper (bl.a. sin låga acetylhalt) behandlas som stärkelse enligt KN-nr 1108 12 00, och inte som stärkelse som modifierats genom förestring enligt KN-nr 3505 10 50.

1108 13 00

Produkter i form av ett fint vitt pulver vilket består av följande:

En blandning av naturlig potatisstärkelse och små mängder acetylerad potatisstärkelse eller mycket svagt acetylerad potatisstärkelse, och som har följande egenskaper:

Stärkelsehalt (bestämd med hjälp av Ewers metod): minst 95 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

Acetylhalt (bestämd med hjälp av den enzymatiska metoden: mindre än 0,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen. Förordning 28/90.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-numren 1108 och 1108 13 00.

Dessa produkter skall på grund av sina egenskaper (bl.a. sin låga acetylhalt) behandlas som stärkelse enligt KN-nr 1108 13 00, och inte som stärkelse som modifierats genom förestring enligt KN-nr 3505 10 50.

1108 14 00

Produkter i form av ett fint vitt pulver vilket består av följande:

En blandning av naturlig maniokstärkelse och små mängder acetylerad maniokstärkelse eller mycket svagt acetylerad maniokstärkelse, och som har följande egenskaper:

Stärkelsehalt (bestämd med hjälp av Ewers metod): minst 95 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

Acetylhalt (bestämd med hjälp av den enzymatiska metoden: mindre än 0,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen. Förordning 28/90.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-numren 1108 och 1108 14 00.

Dessa produkter skall på grund av sina egenskaper (bl.a. sin låga acetylhalt) behandlas som stärkelse enligt KN-nr 1108 14 00, och inte som stärkelse som modifierats genom förestring enligt KN-nr 3505 10 50.

Kap 12

1202 42

Torrblancherade jordnötter – skalade jordnötter, värmebehandlade för att bryta sönder skinnet och få det att släppa från nöten. Efter nedkylning förs nötterna förbi borstar eller över ett ribbat transportband av gummi för att skrapa bort skinnet. Jordnötterna har ett fuktinnehåll på minst 4 viktprocent och de ger positivt utslag för katalas- och peroixidasenzymaktivitet. HSC 63, Annex O/12

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


1202 42 00

Vita skalade och avskinnade jordnötter (skållade jordnötter). De skalade jordnötterna skållas genom att passera genom en gasugn med fyra värmezoner där nötkärnorna ångas genom att besprutas med 88–93 °C varm vattenånga innan de passerar genom två kylningszoner.

Den stegvisa ökningen av nötkärnornas temperatur får dem att utvidgas, och därigenom lossnar det röda skinnet runt nötkärnan. Skinnet avlägsnas sedan mekaniskt.

Jordnötterna, som är avskinnade men i övrigt obehandlade, tillhandahålls i lösvikt eller i säckar (”big bags”) på cirka 1 000 kg. Förordning 446/2009, giltig från den 18 juni 2009. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1202 och 1202 42 00.

Skållningen av jordnötterna ska anses vara en värmebehandling som främst är avsedd att avlägsna jordnötternas röda skinn och därmed förenkla deras användning. Sådan behandling förändrar inte nötternas karaktär av naturprodukter och gör dem inte lämpade för någon särskild användning annan än allmän användning (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 12, allmänna anvisningar, andra stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 1202.

1209 91

Frön för utsäde, från frukter av släktet Capsicum, rengjorda och behandlade med svampbekämpningsmedlet Tiram. HSC 59, Annex O/13

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


1211 90

Rooiboste, gjort av de torkade bladen från rooibosbusken (Aspalathus linearis) som används för att göra örtextrakt. HSC 71, Annex O/17.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1212 99

Pumpafrön (Cucurbita pepo L.), med skal, orostade, osaltade, inte grobara, lämpliga som livsmedel. HSC 42, Annex M/6

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1212 99

Konjaksrot (Amorphophallus konjac) i pulverform bestående huvudsakligen av glukomannan (87,5 %). Återstoden (12,5 %) består av fukt och aska. Den erhålls genom en separationsprocess där vatten eller en svag alkohollösning används för att avlägsna orenheter. HSC 61, Annex M/10

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

1212 99 49 (Classification statement)

Carob powder (further dehydrating process)

The Committee concluded that:

Carob powder obtained by a process of drying, cleaning and storage of carob pulp (pod pulp), followed by a further dehydrating process. A fine and uniform granule size is than obtained throughout the product by a grinding process.

The product contains more than 5% of sucrose. The powder is used as an animal feed and pet food ingredient. (CCC 378).

Proposed CN code
1212 99 49

Reasons

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording of CN codes 1212, 1212 99, 1212 99 49 and on the basis of the HS Explanatory Notes to Chapter 12, General second paragraph.

Jfr även classification statement under nr 1901 90 99 (Carob powder - - - roasting process).

1212 99 95

Vara bestående av de avskurna, jästa och torkade bladen och skottspetsarna av rooibosbuske (Aspalathus linearis), också känd som ”röd buske”.Efter skörd skärs de gröna bladen och skottspetsarna i bitar med en längd på 2–5 mm. Dessa krossas, jäses och torkas sedan.

Varan används i huvudsak till att bereda örtteer. Förordning nr 901/2007, giltig fr.o.m. 2007-08-17. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 1212, 1212 99 och 1212 99 95.

Klassificering enligt HS-nr 1211 är utesluten eftersom varan inte huvudsakligen används för de syften som anges i detta nummer (”… som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål”).

Varan måste alltså klassificeras som en övrig vegetabilisk produkt som främst används som livsmedel, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, enligt nr 1212.
Förordningen upphävd genom (EU)2023/2217. Klassificeras enligt 1211 90.

1212 99 95

En produkt i pulverform bestående av torkade blad från moringaträdet (Moringa oleifera).

Produkten används som ingrediens i livsmedel (t.ex. krämer, såser, sallader, pizza, kött, soppor eller kryddor) eller separat för att koka te eller som kosttillskott. Förordning 2016/996, giltig fr.o.m. 2016-07-12.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1212 , 1212 99  och 1212 99 95 .

Växtens egenskaper gör att denna produkt inte uteslutande är avsedd att direkt konsumeras som en grönsak, utan dess användning är mer diversifierad och komplex. Den används som ingrediens i olika livsmedel eller separat för att koka te eller som kosttillskott.

Moringa oleifera kan följaktligen inte klassificeras som en grönsak enligt nr 0712 .

Klassificering enligt nr 1211  är utesluten. Även om detta är en produkt med positiva effekter på människors hälsa, är produktens användning inte främst avsedd ”för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål”, såsom anges i texten avseende detta nummer.

Med tanke på dess egenskaper ska produkten klassificeras enligt KN-nummer 1212 99 95.

Kap 13

1302 19

Cannabisextrakt huvudsakligen innehållande cannabidiol (CBD) (1200 mg CBD/10 ml), cannabinol (CBN), cannabigerol (CBG) och mindre än 0,2 % delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC), erhållen från Cannabis sativa L. växter. Det är inte avsett att behandla någon sjukdom.

Produkten är förpackad för detaljhandeln med två utbytbara patroner på 5 ml. (HSC 72, Annex O/3).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

1302 39 00

Produkt med följande sammansättning:

kalciumkaragenat

62,1 %

dextros

32,9 %

sackaros

5%


Förordning 2723/90 (förordning 2748/79, EGT nr L 311, 7.12.1979, s. 20).
 

Kap 14

1404 90 00

En produkt i form av rullar (18 mm × 200 mm) placerade i en låda innehållande tio rullar för detaljhandelsförsäljning. Varje rulle väger 28 g och består av följande (i viktprocent):

— Torkade blad av gråbo (Artemisia vulgaris)

95

— Andra torkade örter (såsom salvia)

5

 
Produkten används för behandling av patienter:
 
Rullarna tänds och hålls nära patientens hud på specifika akupunkturpunkter och bränns för att skapa en djupt penetrerande värme. Förordning 327/2013, giltig från den 1 maj 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 och texten till KN-nummer 1404 och 1404 90 00.

Produkten består av olika typer av växter. Klassificering som växter och växtdelar av ett slag enligt nummer 1211 är därför utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 1211).

Produkten är inte avsedd som livsmedel. Klassificering enligt nummer 2106 är därför utesluten.

Produkten uppfyller inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30. Den kan således inte klassificeras enligt nummer 3004 som örtläkemedel eller homeopatiska läkemedel.

Produkten används inte som parfymerings-, skönhets- eller kroppsvårdsmedel. Klassificering enligt nummer 3307 är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras som vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, enligt KN-nummer 1404 90 00.

Meny