Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Elfte avdelningen

Textilvaror

Kap 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

50 - 55 kap.

Vävnader, plisserade, föreliggande som längdvara, annan än trikåvara, försedda med icke tillsydd, invikt kant. (NC 6, Annex F/13; IHSC 7, Annex D).

50 - 55 kap.

Remsor med en bred av högst 30 cm och med en tjocklek av mindre än 3 mm, skurna ur längdvaror bestående av två på varandra lagda, hopklistrade vävnader utan stadkanter. (NC 23, Annex C/26; IHSC 7, Annex D)

50 - 55 kap.

Vävnader, på ytan dekorerade med textilstoft för att imitera broderi. Klassificering efter grundvävnadens beskaffenhet med bortseende från textilmaterialet i stoftet. NC 13, Annex E/6; IHSC 7, Annex D)

Kap 50

(Finns f.n. inga beslut)

Kap 51

(Finns f.n. inga beslut)

Kap 52

5208 51

Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m2, i rektangulär form (320 cm x 110/112 cm), tryckta i olika mönster och färger och föreliggande i en längd, skuren från ett längre stycke, som kan delas i två bitar som bildar ett par "kangas", vilka är traditionella kvinnoplagg (en omönstrad remsa delar de båda "kangas"). "Kangas" som framställts på detta sätt kan användas utan vidare bearbetning som känning, kjol, cape etc. HSC 21, Annex L16.

Anmärkning 7 till avsnitt XI tillämpas.

5211 32 00

Färgad, blå, liksidig kypertvävnad (60 % bomull och 40 % polyester) med en vikt av 300 g/m2 och en bredd av cirka 150 cm. Vävnaden är försedd med en blekgrön tryckt påskrift, utgörande ett företags logotyp med måtten höjd cirka 4 cm, bredd cirka 2 cm och placerad cirka 13 cm från stadkanten, som återkommer med intervall på 20 cm längs båda kanterna. (Se foto nr 599 A+B)(*). Förordning 961/00. Ändrad genomförordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 A till avdelning XI, anmärkning till undernummer 1 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 54 och av texten till KN-nummer 5211 och 5211 32 00.

Den tryckta påskriften ger inte varan karaktär av tryckt vävnad.


Kap
53

5305 00

Matta av oordnade sisalfibrer, med tunt överdrag av polyvinylacetat (5 viktprocent) för att underlätta hanteringen. Överdraget var otillräckligt för att permanent hålla samman fibrerna ens i ytskikten. (NC 12, Annex K/15; IHSC 7, Annex D) (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

Kap 54

5402 20

Högstyrkegarn
av polyester, texturerat, inte i detaljhandelsuppläggning. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

5402 61 - 5402 69 eller 5403 41 - 5403 49

Textilgarn av konstfilament, föreliggande på spolstommar som visade att det skulle användas inom textilindustrin, erhållet genom hoptvinning av ett enkelt garn och ett överspunnet garn. (NC 25, Annex D/2; IHSC 7, Annex D)

5407 20

Tubformad vävnad, tillverkad av plastremsor med en bredd i föreliggande skick som inte överstiger 5 mm. Väven presenteras i platt form, i rullar av en längd om 1500 m och med en bredd av 70 cm. Den har inga sömmar i kanterna och har inte heller limmats eller häftats på något sätt, den används för tillverkning av påsar för förpackning av olika typer av varor. (HSC 59, Annex O/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

tubformad vävnad

Bild: Tubformad vävnad klassificerad enligt nummer 5407 20.

 

5407 54 00

Vävnad som tryckts i form av längdvara med dekorativa motiv i olika färger (93 % polyester, 7 % viskos), försett med paljetter och blommor av syntetmaterial. Paljetterna är klistrade på vävnaden. Blommorna är få till antalet (ca 6 på en yta av 1,70 m x 1,15 m) och löst fastsydda på vävnaden. Förordning 1966/94. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkning 1 h till avdelning XI och av texten i KN-nr 5407 och 5407 54 00.

Se också de förklarande anmärkningarna till nummer 5810 i HS.

Klassificering som broderi enligt KN-nr 5810 är utesluten eftersom blomdekorationerna är så löst fastsydda på vävnaden att de lossnar vid minsta dragning.

Kap 55

5505 (Classification statement)

How to identify waste of man-made fibres

The Committee concluded that:

In order to identify waste of man-made fibres of heading 5505, several of the criteria indicating that the fibres might be waste, such as different fibres lengths, different fibre types, different dyed fibres, different thickness of the fibres, different shapes of the cross-sections of the fibres, different form of the fibres (crimped or straight), carded web fragments, garnetted stock, spun yarn sections, etc. have to be met.

The fibre length criterion alone is not sufficient to justify a classification under heading 5505. CCC 335

5509 22 [00]

Flerdubbelt garn, blekt, av syntetiska stapelfibrer (100 % polyester), med en avslutande Z-snodd, appreterat, upplagt på ett stöd, med en vikt på 1 200 g, inklusive stödet. Förordning 2174/93, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelser 1 och 6 för tolkningen av den kombinerade nomenklaturen, av anmärkningarna 4 och 5 till avdelning XI och av texten i KN-nr 5509, 5509 22 och 5509 22 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, avdelning XI, allmänt, del I.B.4, och till nr 55.08.

Garnet kan inte klassificeras enligt KN-nr 5508 eftersom definitionen i anmärkning 5 till avdelning XI också gäller för uttrycket "sytråd" i texten till KN-nr 5509.

5512 19 90

Färgad, ljusblå vävnad av stapelfibrer (100 % polyester) med en bredd av cirka 150 cm. Vävnaden är försedd med en gulfärgad tryckt påskrift "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC ", som är cirka 0,4 cm hög och placerad cirka 1,2 cm från stadkanten. (Se foto nr 598 A +B)(*). Förordning 961/00. Ändrad genomförordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 1 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 54 och av texten till KN-nummer 5512, 5512 19 och 5512 19 90 .

Den tryckta påskriften ger inte varan karaktär av tryckt vävnad

5514 22 00

Färgad, blå, liksidig kypertvävnad av stapelfibrer (65 % polyester och 35 % bomull) med en vikt av 245 g/m2 och en bredd av cirka 150 cm. Vävnaden är försedd med en svart tryckt påskrift, utgörande ett företags logotyp med måtten höjd cirka 1,5 cm, bredd cirka 3 cm och placerad cirka 4,5 cm från stadkanten på ena sidan och cirka 9 cm på den andra sidan, som återkommer med intervall på cirka 28 cm längs båda kanterna. (Se foto nr 601 A+B)(*). Förordning  961/00. Ändrad genomförordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 A till avdelning XI, anmärkning till undernummer 1 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 54 och av texten till KN-nummer 5514 och 5514 22 00.

Den tryckta påskriften ger inte varan karaktär av tryckt vävnad.

5515 11 90

Färgad, svart vävnad av stapelfibrer (65 % polyester och 35 % viskos)med en vikt av 320 –340 g/m2 och en bredd av cirka 150 cm. Vävnaden är försedd med en gulfärgad tryckt påskrift på ena kanten "…SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC ", som är cirka 0,4 cm hög och placerad cirka 0,5 cm från stadkanten (Se foto nr 597 A+B)(*). Förordning 961/00. Ändrad genomförordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 A till avdelning XI, anmärkning till undernummer 1 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 54 och av texten till KN-nummer 5515, 5515 11 och 5515 11 90

Den tryckta påskriften ger inte varan karaktär av tryckt vävnad

5515 11 90

Färgad, svart vävnad av stapelfibrer (65 % polyester och 35 % viskos) med en vikt av 320 g/m2 och en bredd av cirka 150 cm. Vävnaden är försedd med en gulfärgad tryckt påskrift, "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC ", som är cirka 0,4 cm hög och placerad cirka 0,5 cm från stadkanten, som återkommer med intervall på cirka 17 cm längs båda kanterna. (Se foto nr 600 A+B)(*). Förordning 961/00. Ändrad  genomförordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 A till avdelnig XI, anmärkning till undernummer 1 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 54 och av texten till KN-nummer 5515, 5515 11 och 5515 11 90.

Den tryckta påskriften ger inte varan karaktär av tryckt vävnad.

Kap 56

5601 22

Stavar för tillverkning av cigarettfilter, bestående av cellulosa-acetatfibrer behandlade med triacetin och omlindade med cigarettpapper. (NC 22, Annex F/14; IHSC 7, Annex D)

Tillämpning av allmän bestämmelse 4.

5601 22 10

En cylinderformad artikel
med en diameter på ungefär 7 mm och en längd av ungefär 130 mm, bestående av ett yttre skikt av papper som håller följande beståndsdelar på plats:

— Tre filter av cellulosaacetatfibrer med aktivt kol [C].

— Fyra filter av cellulosaacetatfibrer även innehållande impregnerade fibrer (impregnerade med ett agglutinerande ämne som inte tränger in i de inre fiberskikten) [I].

— Två filter av cellulosaacetatfibrer [A].

— Fyra beståndsdelar av aromatisk orientalisk tobak av den typ som används i cigaretter [T].

Vad gäller cellulosaacetatfibrerna i de olika filtren [C, I, A] så ligger fibrerna parallellt med varandra. 

Fibrerna bildar en flexibel, svampaktig kropp med jämn tjocklek, och kan enkelt åtskiljas och ”plockas”.

I cylindern är beståndsdelarna placerade i följande ordning:
— C (cirka 6 mm lång)
— I (cirka 10 mm lång)
— T (cirka 10 mm lång)
— A (cirka 13 mm lång)
— T (cirka 10 mm lång)
— I (cirka 10 mm lång)
— C (cirka 12 mm lång)
— I (cirka 10 mm lång)
— T (cirka 10 mm lång)
— A (cirka 13 mm lång)
— T (cirka 10 mm lång)
— I (cirka 10 mm lång)
— C (cirka 6 mm lång)

Viktprocenten för de olika materialen i artikeln är följande:
— C: cirka 17 %
— I: cirka 16 %
— A: cirka 8 %
— T: cirka 41 %
— Papper: cirka 18 %

Artikeln är avsedd att skäras upp och användas vid tillverkning av filtercigaretter. Det framgår inte av artikelns objektiva egenskaper hur den ska skäras upp. (Se fotografier nr 664 A och B) (*) Förordning 384/2013, giltig från den 17 maj 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 4 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 5601, 5601 22 och 5601 22 10.

Artikeln innehåller mer filtreringsbeståndsdelar än tobaksbeståndsdelar. Tobaken kan hållas kvar mellan två filter och därmed inte förbrännas utan endast användas som aromgivande beståndsdel i en cigarett. Tobaken utgör endast omkring en tredjedel av artikelns volym. Följaktligen är det de olika filtren som ger varan dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för  tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

De obehandlade cellulosaacetatfibrerna [A] står tillsammans med de impregnerade fibrerna [I] för en större procentandel i vikt och volym än cellulosaacetatfibrerna med aktivt kol [C]. Filtren gjorda av obehandlade och impregnerade cellulosaacetatfibrer [A, I] ger därför artikeln dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade  nomenklaturen.

Filtren gjorda av obehandlade och impregnerade cellulosaacetatfibrer [A, I] har inte den sammanhållning och hållfasthet som krävs. Därför är klassificering enligt nr 5602 som ”filt” eller nr 5603 som ”bondad duk” utesluten.

Filtren av obehandlade och impregnerade cellulosaacetatfibrer [A, I] är inte gjorda av ”textilmaterial” enligt anmärkning 1 till kapitel 63. Klassificering enligt nummer 6307 är därför utesluten.

I filtren av obehandlade och impregnerade cellulosaacetatfibrer [A, I] ligger fibrerna parallellt med varandra. Klassificering enligt nr 5601 som ”varor av vadd” är därför utesluten.

Eftersom filtren av obehandlade och impregnerade cellulosaacetatfibrer [A, I] inte kan klassificeras enligt de allmänna bestämmelserna 1–3 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska de klassificeras med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 4 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen enligt det nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

Eftersom fibrerna enkelt kan åtskiljas och ”plockas”, och formar en flexibel, svampaktig kropp med jämn tjocklek, liknar deras utseende vadd.

Filtren [A, I] ska därför klassificeras enligt nr 5601 (se även klassificeringsutlåtande till HS-undernummer 5601 22 avseende ”Stavar för tillverkning av cigarettfilter”).

Impregneringen av cellulosaacetatfibrerna [I] utesluter inte klassificering enligt nr 5601, eftersom det agglutinerande ämnet inte tränger in i de inre fiberskikten (se de förklarande anmärkningarna till HS nr 5601 A fjärde stycket).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 5601 22 10 som ”varor av vadd, av konstfibrer”.

Bild: Cigarettfilter klassificerat enligt KN-nummer 5601 22 10. (*) Bilderna är endast avsedda som vägledning.

5601 30

Stycken (fragment) av dubblerat nylongarn, svartfärgat, bestående av två trådsträngar av enkelt garn, var och en bestående av multifilgarn, med en tjocklek på 933 decitex (840/2 denier) och skuren i längder på ca 2-6 mm; varan används huvudsakligen som förstärkning vid tillverkning av lastbils- och traktordäck. HSC 14, Annex F/9

Tillämpning av allmän bestämmelse 4.

5603 12 eller 5603 13

Bondad duk
tillverkad genom våtbildning, bestående av en blandning av konstfibrer av olika tjocklek och cellulosafibrer (10-35 %), vilka sammanbundits genom impregnering med ett akrylatbindemedel. Varan väger mellan 60 och 80 g per m2 och föreligger i rullar som är mellan 100 och 1 500 mm breda. Den kan användas på en mängd olika sätt, bland annat vid tillverkning av engångsmjölkfilter, som linningar till kläder, som bottenmaterial för broderier och som material till skosulor. HSC 40, Annex P/6

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

5603 14

Bordsduk bestående av en icke-porös duk av polyvinylklorid (PVC) som väger 252 g/m² kombinerad med ett underlag av en bondad duk av polypropen (PP) som väger 28 g/m2. Produkten presenteras i rullar eller skuren till rektangulär form. HSC 71, Annex O/21.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


5603 94 90

Stavar av akrylfiber, vägande mer än 150 g/m2 och med en längd inte överstigande 50 cm. Fibrerna är mycket tunna, har lagts parallellt med varandra, bondats med gummi och härdats i ugn så att de behåller sin cylindriska form. Stavarna avses att tillskäras och bearbetas med maskin för att erhålla rätt form för spetsar för filtpennor. Förordning 510/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 5603, 5603 94 och 5603 94 90.

5603 94 90

Bondad duk (längd: 180 – 220 cm, bredd: 70 – 160 cm, tjocklek ca 5 cm, med en vikt överstigande 150 g/m2) utgörande en dukvara med flera lager av kokosfibrer sammanhållna genom hela dukvarans tjocklek med hjälp av ett bindemedel (latex) och värmebehandling. Förordning 1458/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8b till avdelning XI, anmärkning 3 till kapitel 56 och av texten till KN-nr 5603, 5603 94 och 5603 94 90.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS avseende nr 56.03.

Varan kan inte klassificeras enligt nr 5305 på grund av att den har omvandlats till en vara av fibrer.

5606 00

Garn med ett luggigt utseende längs hela sin längd, tillverkat genom skärning direkt i kärnan längs väften, av material bestående av två maskstavar som bildar två öglekedjor som hålls samman på ett maskstavsliknande sätt av ytterligare en part där den senare bildar luggen efter skärning.

Garnerna förpackas i nystan om 50 gram för försäljning i detaljhandeln och används för handarbete såsom stickning. (Se fig. nedan.) (HSC 26, Annex P/4). EGT C 202, s. 8, 18.7.2001.

Tillämpning av allm. bestämmelse 1.

 


Före skärning

 

 

  

 

 


Efter skärning

 

5606 00

Garn med ett luggigt utseende längs hela sin längd och bestående av en kedja av öglor i varpriktningen, med ytterligare varptrådar som skärs efter tillverkningen för att bilda luggen.

Garnerna förpackas i nystan om 50 gram för försäljning i detaljhandeln och används för handarbete såsom stickning. (HSC 26, Annex P/4). EGT C 202, s. 8, 18.7.2001.

Tillämpning av allm. bestämmelse 1.

  

 

 

 

 

 

Efter skärning

5607 50

Rundflätade snören, med tät flätning, med eller utan kärna av flertrådigt garn, med runt, nästan massivt tvärsnitt (diam ca 1 mm), bestående av polyesterfibrer som var lätt paraffinerade. Varan skulle användas som harnesksnören i vävstolar. (NC 13, Annex G/4; IHSC 7, Annex D)

5609 00 00

En artikel i form av en ihålig boll, gjord av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, med en liten rund öppning som omges av en mjuk plastlamell som gör det möjligt att placera den på t.ex. en elektrisk kabel med lampor (s.k. ljusslinga).

Artikeln finns i olika färger och storlekar och importeras som en separat artikel. Den är utformad för att användas som en dekoration, separat eller tillsammans med t.ex. ljusslingor. Förordning 2020/724, giltig från den 22 juni 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av den allmänna bestämmelsen 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 7 f och 8 a till avdelning XI samt texten till KN-nummer 5609 00 00 .

Klassificering enligt KN-nummer 9405 99 00 som en del (en lampskärm) till en elektrisk belysningsarmatur, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, är utesluten därför att artikeln inte genom sin form eller sina specifika egenskaper kan identifieras som en del som är helt eller i huvudsak utformad för att användas med en elektrisk belysningsarmatur (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 94, Delar). Artikeln är utformad för att användas antingen med olika lampor, med andra dekorativa artiklar eller endast som en separat inomhusdekoration.

Artikeln ska därför klassificeras efter det ingående materialet enligt KN-nummer 5609 00 00 som varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, eller av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

 

En artikel klassificerad enligt KN-nr 5609 00 00. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

Kap 57

5702 20 00

Dörrmatta.
Kraftig halvcirkelformad artikel, med en totalstorlek på cirka 75 cm i längd och 45 cm i bredd, gjord av ett vävt textilmaterial av spunna kokosfibrer som utgör huvuddelen av ytan, med gummibelagd undersida. Artikeln omges av en dekorativ bård av gummi. Se bild (*). Förordning 692/2010. Giltig fr. o. m. 2010-08-23.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 40, anmärkning 1 till kapitel 46, anmärkning 1 till kapitel 57 samt texten till KN-nummer 5702 och 5702 20 00.

Kokosfibrer är vegetabiliska textilfibrer som, när de är spunna, omfattas av nummer 5308 och tillhör därför avdelning XI (textilvaror) i Kombinerade nomenklaturen.

Artikelns yta är gjord av en väv av garn av kokosfibrer och gummi, varvid kokosfibrerna ger ytan dess huvudsakliga karaktär i enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom användaren kan gnugga eller torka av sina skosulor, och eftersom huvuddelen av ytan utgörs av kokosfibrer.

Eftersom textilmaterialet (en väv av garn av kokosfibrer) tjänstgör som artikelns översida vid användandet är denna artikel ”golvbeläggning av textilmaterial” enligt anmärkning 1 till kapitel 57.

På grund av dess storlek, tjocklek, styvhet och styrka har artikeln de objektiva egenskaper som karaktäriserar en golvbeläggning av textilmaterial (dörrmatta).

Texten till nummer 5702 inbegriper ”annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda”, utan angivande av huruvida mattorna ska användas inomhus eller utomhus och utan angivande av storlek.

Enligt anmärkning 2 a till kapitel 40 är därför klassificering enligt kapitel 40 utesluten eftersom kapitlet inte omfattar varor enligt avdelning XI (textilvaror).

Artikeln kan inte heller klassificeras enligt kapitel 46, eftersom det kapitlet enligt anmärkning 1 till kapitlet inte omfattar spunna naturliga textilfibrer.

Artikeln ska därför klassificeras som golv- beläggning av textilmaterial enligt kapitel 57.

Bild: Dörrmatta enligt 5702 20 00. (*) Bilden är av rent vägledande karaktär.

5702 50 - 5702 99

Vävda mattor med varp av textilgarn och väft av plastremsor. Dessa utgjordes av remsor med en ursprunglig bredd av 17 mm som hade vikts och lätt snotts samt pressats ihop i samband med inslagningen i vävnaden så att deras bredd i föreliggande skick varierade mellan 2 och 5 mm. (NC 17, Annex D/12; IHSC 7, Annex D) (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

5704 90

Eluppvärmd matta av textilmaterial (176 cm lång x 88 cm bred x 6 mm tjock) bestående av två lager nålfilt av polyester, en S-formad motståndstråd som fungerar som värmekälla och en kontrollenhet. Motståndstråden ligger mellan två polyesterlager och varans kanter är fållade. Yttemperaturen på mattan kan ställas i två lägen (låg: 35 °C, hög: 45 °C). Enligt varningstexten i bruksanvisningen och på kontrollenheten ska mattan täckas över för att man ska undvika risken för brännskador. Varan är avsedd att läggas på golvet eller marken för att ge värme åt användaren. (HSC56, Annex Q/9)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 1 till kapitel 57) och 6.


Bild: Mattans yta och kontrollenhet. Klassificerad enligt HSC56.


5705 00

Eluppvärmd matta av textilmaterial (90 cm lång x 45 cm bred x 1 cm tjock) bestående av två lager som omsluter en S-formad motståndstråd som fungerar som värmekälla, samt en kontrollenhet.

Det ena lagret består av en stickad luggvävnad (100 % polyester) kombinerad med skumplast av polyuretan. Det andra lagret är ett foder av bondad polyesterduk och filt. Motståndstråden ligger mellan två polyesterlager och varans kanter är fållade. Yttemperaturen på mattan kan ställas i två lägen (låg: 40 °C, hög: 50 °C). Varan är avsedd att läggas på golvet eller marken för att ge värme åt användaren. (HSC56, Annex Q/9)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 1 till kapitel 57).


Bild: Mattans yta och undersida. Klassificerad enligt HSC56


5705 00 80

Dörrmatta vars ovansida består av tuftade ca 1 cm långa kokosfibrer, direkt och lodrätt inlagda i ett lager PVC blandad med mjukningsmedel. Förordning 1966/94. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten i KN-nr 5705 och 5705 00 80.

Se också den förklarande anmärkningen till nr 5705 i HS.

5705 00 80

Dörrmatta.
Kraftig rektangulär artikel som mäter cirka 60 cm i längd och 40 cm i bredd, gjord av kokosfibrer som utgör en luggyta. Kokosfibrerna är fästa vid en substans av polyvinylklorid som utgör underlag. Mattan omges av en dekorativ bård av polyvinylklorid. Se bild (*). Förordning 692/2010. Giltig fr. o. m. 2010-08-23. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 p till kapitel 39, anmärkning 1 till kapitel 57 samt texten till KN-nummer 5705 och 5705 00 80.

Kokosfibrer är vegetabiliska textilfibrer enligt nummer 5305 och tillhör därför avdelning XI (textilvaror) i Kombinerade nomenklaturen.

Artikelns yta är gjord av kokosfibrer och polyvinylklorid, varvid kokosfibrerna ger ytan dess huvudsakliga karaktär i enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom användaren kan gnugga eller torka av sina skosulor.

Eftersom textilmaterialet (kokosfibrer) tjänstgör som artikelns översida vid användandet är denna artikel ”golvbeläggning av textilmaterial” enligt anmärkning 1 till kapitel 57. På grund av dess storlek, tjocklek, styvhet och styrka har artikeln de objektiva egenskaper som karaktäriserar en golvbeläggning av textilmaterial (dörrmatta).

Nummer 5705 omfattar mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, utan angivande av huruvida mattorna ska användas inomhus eller utomhus och utan angivande av storlek (Se även de förklarande anmärkningarna till HS för nummer 5705 första stycket). Detta nummer omfattar klisterbundna mattor, där luggen är fäst antingen på ett särskilt underlag eller direkt på en  klistrande substans som bildar underlag (Se även de förklarande anmärkningarna till HS för nummer 5705 andra stycket punkt 1).

Enligt anmärkning 2 p till kapitel 39 är klassificering av denna artikel enligt kapitel 39 utesluten eftersom kapitlet inte omfattar varor enligt avdelning XI (textilvaror).

Artikeln ska därför klassificeras som golv- beläggning av textilmaterial enligt kapitel 57.

Bild: Dörrmatta enligt 5705 00 90. (*) Bilden är av rent vägledande karaktär.

Kap 58

5808 10

Överteln till fisknät, bestående av ett flätat hålsnöre av bomull, försett med inlägg av korkflöten på ett inbördes avstånd av 50 cm. (INC 8, Annex A/9; IHSC 7, Annex D)

5808 10

Underteln till fisknät, bestående av ett flätat hålsnöre av bomull, försett med en kärna av bomullstrådar, vid vilka anbragts blystycken (längd 9 mm, bredd 2 mm) på ett inbördes avstånd av 2 mm. (INC 8, Annex A/9; IHSC 7, Annex D)

5810 91 - 5810 99

Broderi, bredd 2,5 - 11,5 cm, utfört på en botten av två olikfärgade vävnader som lagts kant i kant och hölls samman utefter hela sin längd av broderingen. (NC 15, Annex H/14; IHSC 7, Annex D)

5810 91 - 5810 99

Textilvävnadsstycke, broderat, rektangulärt (115 x 327 cm) okonfektionerat. Detta vävnadsstycke utgjorde del av en sats i vilken också ingick en scarf av broderad textilvävnad, konfektionerad och färdig för användning (färdigutformad genom brodering). De två varorna förelåg i gemensam detaljhandelsförpackning. Vävnadsstycket skulle användas för framställning av mer än ett plagg.(HSC 4, Annex D/9)

Jfr nr 6214 10 - 6214 90 ang. Scarf.

Kap 59

5903 10

Vävnad bestående av lager av icke sammanflätade, parallella trådar av polyesterfilament, lagda på varandra i räta vinklar och doppade i ett bad av flytande polyvinylklorid som klistrade ihop trådarna i bindpunkterna. På varan som genomgått en pressningsprocedur, på den del av ytan som inte utgör bindningspunkter, kunde tillplattade droppar av polyvinylklorid ses med blotta ögat. (IHSC 6, Annex F)

5903 20 90

Rektangulär cirka 4 mm tjock porös plast (polyuretan) (dim. cirka 20 × 21 cm), belagd på ena sidan med ett 0,2 mm lager flerfärgad, tryckt dukvara av trikå. (Musmatta och liknande artiklar). (Se fig.). Förordning 471/02, giltig fr.o.m. 2002-04-05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 a till avdelning XI, anmärkningarna 1 och 2 a 5 till kapitel 59 och texten till KN-nummer 5903, 5903 20 och 5903 20 90.

Produkten är inte konfektionerad enligt definitionen i anmärkning 7 a till avdelning XI eftersom den är skuren till rektangulär form.

Klassificering enligt kapitel 39 är utesluten i enlighet med anmärkning 2 a 5 till kapitel 59 eftersom dukvaran av trikå har tryck i flera färger och därför inte enbart utgör en förstärkning. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 39, Allmänna anvisningar (kombinationer av plaster och textilvaror), d


5906 10 00

Tejp tillverkad av elastisk textilvävnad, med en bredd av ca 5 cm, på ena sidan täckt med vidhäftande material av syntetgummi, med en vikt av högst 1 500 g/m2.

Tejpen kommer rullad på en stödjande hylsa och presenteras i pappkartonger innehållande 16 eller 24 rullar vardera med en diameter på cirka 7,5 cm. Det finns ingen uppgift på förpackningen om att tejpen är avsedda att användas för medicinska ändamål.

Tejpen presenteras som tejp för att skydda lederna under idrottsaktiviteter. Förordning 2021/1369, giltig från den 6 september 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 a till kapitel 59 samt texten till KN-nummer 5906 och 5906 10 00 .

Artikeln är varken impregnerad eller belagd med farmaceutiska substanser. Den har inte heller några objektiva kännetecken som tyder på att den är särskilt utformad för medicinska, kirurgiska, dentala eller veterinära ändamål. Det finns inte heller någon uppgift på förpackningen om att den är avsedd för medicinskt bruk. Klassificering enligt nummer 3005 är därför utesluten (se även Förklarande anmärkningar till HS, nummer 3005 tredje stycket). Den ska således klassificeras efter det material den består av.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 5906 10 00 som klisterremsor med en bredd av högst 20 cm.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 5906 10 00. Bilderna återges endast i informationssyfte.


5907 00

Aluminiumbelagd textilvävnad, bestående av en vävd dukvara av 100 % polyesterfilamentgarn, belagd på ena sidan med ett tunt lager aluminium som är synligt för blotta ögat. Aluminiumbeläggningen erhålls genom att smält aluminium förångas och med hjälp av en vakuumprocess läggs på ena sidan av vävnaden. HSC 13, Annex F/8

Tillämpning av anmärkning 6 a till kapitel 59.

5910 00

Drivremmar och transportband, antingen med en tjocklek av minst 3 mm eller med en tjocklek av mindre än 3 mm och ändlösa eller försedda med hopfogningsanordningar i ändarna. Varorna i fråga bestod av ett eller flera lager remsor av vävnad av flätningsmaterial (plast), på båda sidor belagda med remsor av textilvävnad av polyamid. Remsorna av flätningsmaterial utgjorde enbart en förstärkning. Alla remsorna hölls ihop med hjälp av ett lim. (NC 10, Annex F/1; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 5911 10 ang. Drivremmar och transportband.

5911 10

Drivremmar och transportband, tjocklek mindre än 3 mm och föreliggande som längdvara eller i avskurna längder. Varorna i fråga bestod av ett eller flera lager remsor av vävnad av flätningsmaterial (plast), på båda sidor belagda med remsor av textilvävnad av polyamid. Remsorna av flätningsmaterial utgjorde enbart en förstärkning. Alla remsor hölls ihop med hjälp av lim. (NC 10, Annex F/1; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 5910 00 ang. Drivremmar och transportband.

5911 40

Matta av fiberduk (dim. 20 m x 2 m x 2,5 cm) av polyesterfibrer, på vars ena sida en nätväv av nylon har laminerats. Denna produkt är efter tillskärning avsedd att användas som filter och anbringas, t.ex. i taket på sprutmålningsboxar med nedåtgående luftström och avsedd att användas av biltillverkare som ett medium för filtrering av tilluft, damm- och smutspartiklar.

Denna produkt är ett icke-vävt och progressivt strukturerat, mycket tätt och kraftigt luftfiltermedium av fiberduk i syntetfibrer, harts- och värmebondat, med särskild genomgående limbeläggning på varje enskild fiber för att säkerställa följande:

– absolut ingen migrering av färgskadande partiklar större än 15 mikroner orsakad av fibration,

– 100 % beläggning av alla fibrer

– helt självslocknande egenskaper.

Renluftsidan är särskilt tät och slät, förstärkt med gles nätväv, och märkt med klassificering- och identifieringstillståndsnummer. HSC 21, Annex L17.

5911 90

Filtermaterial, bestående av flera på varandra lagda lager av fiberflor av konstfibrer bondade med plast samt på ena sidan överdragna med ett bindemedel. Varorna, som skulle användas i luftfilter, hade skurits till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller hade bearbetats på annat sätt (kantats med tejp, försetts med snörhål etc). (NC 17, Annex E/10; IHSC 7, Annex D)

5911 90 90

En skiva
(poromerdyna) med en diameter på ca 580 mm och en tjocklek på ca 2 mm, som består av 2 skikt av syntetisk filt, av vilka det ena är impregnerat med ett polymerbindemedel (polyuretan). Det andra skiktet har en vidhäftande beläggning som skyddas av en avdragbar plastfilm. Artikeln används till maskiner för tillverkning av kiselskivor och halvledarplattor (wafers). Den placeras på huvudet av ett utbytbart verktyg i sådana maskiner och är avsedd att jämna ut och polera skivorna/plattorna. Förordning 336/2010. Giltig fr. o. m. 2010-05-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 a till avdelning XI, anmärkning 1 e till avdelning XVI, anmärkning 7 b till kapitel 59 samt texten till KN-nummer 5911, 5911 90 och 5911 90 90.

Artikeln kan inte klassificeras enligt nr 8486 som en del av eller ett tillbehör till en maskin av ett slag som endast eller huvudsakligen används för  tillverkning av halvledarplattor (wafers), eftersom den inte har egenskaperna för att betraktas som en del av eller ett tillbehör till en sådan maskin.

Produkten är en vara för tekniskt bruk enligt anmärkning 1 e till avdelning XVI, eftersom den används till maskiner för tillverkning av kiselskivor och halvledarplattor för att jämna ut och polera skivorna/plattorna.

Den måste därför klassificeras enligt KN-nummer 5911 90 90 som en artikel av textilmaterial (materialets beskaffenhet) som används för tekniskt bruk (se anmärkning 7 b till kapitel 59).

Kap 60

6001 22 00

Slangformig dukvara av trikå med öglelugg, av blandade syntetiska och konstgjorda filament, behandlad med polyglykoletylen.

Varan inkommer i avklippta längder på rullar med ca 23 meter och har en bredd av 7,5 cm i tillplattat tillstånd.

Den slangformiga dukvaran kan efter behandling användas som fuktvalsstrumpa i valsarna i tryckerimaskiner. Förordning 1458/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6001 och 6001 22 00.

Klassificering enligt nr 5911 är utesluten på grund av att villkoren i anmärkning 7 b till kapitel 59 inte är uppfyllda eftersom produkten i fråga fortfarande måste genomgå ytterligare behandling.

60[05 31 90]

Dukvara av varptrikå. Varpen består av

ett garn i vit färg som bildar maskorna,

genomskinliga remsor av syntetiskt textilmaterial med en synbar bredd som ej överstiger 5 mm.


Inslaget består av ett garn i vit färg. Garnerna (varp och inslag) av konstfiber utgör 54 viktprocent av dukvaran. De genomskinliga remsorna utgör 46 viktprocent av dukvaran. Denna dukvara är av en typ som används för tillverkning av skuggväv för växthus (se fig. 6 A). Förordning 1796/91, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 1 b 1 och 2 A i avdelning XI och av texten till KN-nr 6005, 6005 31 samt 6005 31 90.

6005 31 90

Dukvara av varptrikå. Varpen består av

ett garn i vit färg som bildar maskorna,

genomskinliga remsor av syntetiskt textilmaterial med en synbar bredd ej överstigande 5 mm,

remsor av syntetmaterial belagda med aluminium med en synbar bredd som ej överstiger 5 mm.


Inslaget består av ett garn i vit färg. Garnerna (varp och inslag) av konstfiber utgör 50 viktprocent av dukvaran. De genomskinliga remsorna utgör 33 viktprocent av dukvaran. Remsorna av syntetmaterial belagda med aluminium utgör 17 viktprocent av dukvaran. Denna dukvara är av en typ som används för tillverkning av skuggväv för växthus (se fig. 6 C). Förordning 1796/91, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 1 b 1 och 2 A i avdelning XI och enligt texten till KN-nr 6005, 6005 31 samt 6005 31 90.

6005 90 90

Dukvara av varptrikå. Varpen består av

ett garn i vit färg som bildar maskorna,

remsor av syntetmaterial belagda med aluminium med en synbar bredd som ej överstiger 5 mm.


Inslaget består av ett garn i vit färg. Garnerna (varp och inslag) av konstfiber utgör 36 viktprocent av dukvaran. Remsorna av syntetmaterial belagda med aluminium utgör 64 viktprocent av dukvaran. Denna dukvara är av en typ som används för tillverkning av skuggväv för växthus (se fig. 6 B). Förordning 1796/91, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 1 b 1 och 2 A i avdelning XI och enligt texten till KN-nr 6005, 6005  90 och 6005 90 90.

60[06 10] 00, 60[06 21 00], 60[06 31 90], 60[06 41 00] och 60[06 90] 00

Stycken av tubformad väv av trikå, blekt, av olika textilfibrer, grovt tillskurna. Dessa stycken har en diameter av cirka 65 cm och har en längd mellan 2,50 m och 6 m. Styckena, av vilka några är veckade eller skrynkliga är samlade i balar. Förordning 1611/93, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna i 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texterna i KN-nr 6006, 6006 10 00, 6006 21, 6006 21 00, 6006 31, 6002 31 00, 6006 41 och 6002 41 00 samt 6006 och 6006 90 00 beroende på sammansättningen.

Textilvarorna i fråga kan inte klassificeras som trasor eftersom de inte är använda, smutsiga, rivna, i små delar eller passande endast till återvinning av fibrer, tillverkning av papper, plast, eller putsmaterial eller för användning som industritrasor.

Kap 61

6101 och 6102

Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. skall klassificeras som sådana endast om plaggen är försedda med långa ärmar.

Med avvikelse från första stycket ska dessa nummer omfatta vadderade västar, trots det faktum att de saknar ärmar. Förordning nr 989/89 och 246/2010 (andra stycket giltig fr o m 13 april 2010)

6102 30

Stickat damplagg (100 % polyester), med långa ärmar, fickor, krage och hel öppning framtill som stängs med ett blixtlås.

Plagget kan sättas ihop med ett yttre damplagg med hjälp av blixtlåset. Det kan också bäras separat. De två klädesplaggen är förpackade tillsammans. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 14 till avdelning XI och anmärkning 9 till kapitel 61) och 6.ta_vhb2__20160728_610230

Bild: Stickat damplagg enligt klassificering HSC55


6102 30 90
(6201 93 00, 6102 30 90 och 6203 43 19)

Set med tre plagg i gemensam detaljhandelsförpackning bestående av:

6201 93 00

a) Ett enfärgat plagg av syntetfibrer (100 % polyamid), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna (total längd: 67 cm), försett med trikåfoder.

Plagget har hög krage, infälld kapuschong, genomgående öppning framtill med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar. Det har långa ärmar med resår och kan dras åt med kardborreband vid ärmsluten. Plagget är försett med en dragsko vid kragen och resårband i nederkanten.

Plagget har två innerfickor ovanför midjan som tillsluts med blixtlås och två ytterfickor under midjan med skyddande flikar som stängs med tryckknappar. Det finns stormflikar på plaggets fram- och baksida och möjlighet att fästa en flytanordning inuti plagget (anorak). (Se fotografi nr 607 A).

6102 30 90 (6201 93 00, 6102 30 90 och 6203 43 19)

Set med tre plagg i gemensam detaljhandelsförpackning bestående av:

6201 93 00

a) Ett enfärgat plagg av syntetfibrer (100 % polyamid), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna (total längd: 67 cm), försett med trikåfoder.

Plagget har hög krage, infälld kapuschong, genomgående öppning framtill med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar. Det har långa ärmar med resår och kan dras åt med kardborreband vid ärmsluten. Plagget är försett med en dragsko vid kragen och resårband i nederkanten.

Plagget har två innerfickor ovanför midjan som tillsluts med blixtlås och två ytterfickor under midjan med skyddande flikar som stängs med tryckknappar. Det finns stormflikar på plaggets fram- och baksida och möjlighet att fästa en flytanordning inuti plagget (anorak). (Se fotografi nr 607 A).

607 A klassificerad enl KN nr 6201 93 00

Bild: 607 A klassificerad enl KN nr 6201 93 00


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3b till kapitel 62, anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-numren 6201 och 6201 93 00.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-numren 6201 91 00 – 6201 99 00.

6102 30 90

b) Ett enfärgat plagg av trikå av konstfibrer, avsett att täcka den övre delen av kroppen ner till under midjan (total längd: 65 cm), delvis fodrat på framsidan och i ärmarna Plagget har hög krage, genomgående öppning framtill med blixtlås, långa ärmar med resår i ärmsluten och en dragsko i nederkanten av plagget. Plagget har också två innerfickor, bestående av tillskurna och hopsydda tygstycken och som tillsluts med blixtlås, framtill i höjd med midjan (vindjacka). (Se fotografi nr 607 B). 


607 B, klassificerad enligt KN nr 6102 30 90

Bild: 607 B, klassificerad enligt KN nr 6102 30 90


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3b till kapitel 61, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-numren 6102, 6102 30 och 6102 30 90.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nummer 6102.

6203 43 19

c) Ett par enfärgade vävda byxor av syntetfibrer (100 % polyamid), avsedda att täcka nederdelen av kroppen ner till anklarna, med vävt foder och två fickor på insidan.

Plagget har en partiell öppning fram med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med en tryckknapp. Det finns blixtlås längs med båda sidor i plagget, täckta av skyddande slåar med kardborreknäppning. Plagget kan dras åt vid bensluten med hjälp av kardborreband (byxor). (Se fotografi nr 607 C).
Förordning 2855/00. Ändrad genom förordning 1179/2009.


607 C klassificeras enligt KN nr 6203 43 19

Bild: 607 C klassificeras enligt KN nr 6203 43 19


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 8 till kapitel 62 och
texten till KN-numren 6203, 6203 43 och 6203 43 19.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil
kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitlen 61
och 62.

6104 31 00

Klädesplagg av enfärgad, 2,3 mm tjock trikå (60 % ull, 40 % polyamid) ofodrat, med krage och slag avsett för överdelen av kroppen ner till höfterna.

Plagget har långa ärmar, V-formad urringning och hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster. Det har fickor nedanför midjan och är fållat i nederkanten.

Detta plagg är skuret i sex våder (varav två framstycken och fyra bakstycken), hopsydda i längdriktningen, har axelvaddar samt två intagningar från bysten och nedåt i längdriktningen (kavaj). (Se fotografi nr 557). Förordning 1054/97.
 

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkning 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 31 00.

Med hänsyn till denna artikels allmänna karaktär, särskilt till att den uppvisar en viss fasthet (kraftigt tyg, sex våder och två intagningar) skall den klassificeras som kavaj enligt KN-nr 6104.

6104 33 00

Klädesplagg av enfärgad, 2,1 mm tjock trikå (70 % akryl, 30 % ull) ofodrat, med vikt krage avsett för överdelen av kroppen ner till höfterna.

Plagget har långa ärmar, V-formad urringning och hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster. Det har fickor nedanför midjan och är fållat i nederkanten.

Detta plagg är skuret i sex våder (varav två framstycken och fyra bakstycken), hopsydda i längdriktningen, har axelvaddar samt två intagningar från bysten och nedåt i längdriktningen (kavaj). (Se fotografi nr 558). Förordning 1054/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkning 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 33 00.

Med hänsyn till denna artikels allmänna karaktär, särskilt till att den uppvisar en viss fasthet (kraftigt tyg, sex våder och två intagningar) skall den klassificeras som kavaj enligt KN-nr 6104.

6104 42 00

Lätt, löst sittande trikåplagg (100 % bomull), ämnat att täcka den övre delen av kroppen ner till halva låret. Det har en rundskuren, ledig urringning med korta, ledigt skurna ärmar och är fållat i nederkanten. En resårstickning är påsydd nedtill på ärmarna. Till plagget hör också ett knytskärp, som är fastsytt i vänstra sidsömmen vid midjan (se fotografi nr 400*). Förordning 548/89, senast ändrad genom förordning 2197/99, giltig fr.o.m. 1999-10-17).

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten, eftersom plagget i fråga, på grund av sin karaktär, lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

6104 42 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull) som når till mitten på låret. Det har en rund ringning, korta, vida ärmar och cirka 12 cm långa sidsprund vid plaggets nederkant. Ett cirka 1 cm brett trikåband är fastsytt i halsringningen och ärmarnas och plaggets nederkant (se fotografi nr 397*). Förordning 812/89, senast ändrad genom förordning 2197/99, giltig fr.o.m. 1999-10-17).

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt textens lydelse till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten, eftersom plagget i fråga, på grund av sin karaktär, lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

6104 42 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull) som når till mitten på låret. Det har en rund ringning, korta, vida ärmar och cirka 16 cm långa sidsprund i plaggets nederkant. Ett trikåband är fastsytt i halsringningen och ärmarnas och plaggets nederkant. En dekorativ garnering är fastsydd framtill. (Se fotografi nr 398*). Förordning 812/89, senast ändrad genom förordning 2197/99, giltig fr.o.m. 1999-10-17).

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt textens lydelse till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten, eftersom plagget i fråga, på grund av sin karaktär, lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

6104 42 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull) som når till mitten av låret. Det har en rund ringning, korta, vida ärmar och cirka 13 cm långa sidsprund i plaggets nederkant. Ett trikåband är fastsytt i halsringningen och ärmarnas nederkant. Plaggets nederkant är fållad. (Se fotografi nr 399*). Förordning 812/89, senast ändrad genom förordning 2197/99, giltig fr.o.m. 1999-10-17).

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt textens lydelse till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten, eftersom plagget i fråga, på grund av sin karaktär, lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

6104 42 00

Lätt, löst sittande trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når till halva låret. Det har en rund och löst sittande halsringning, med påsydda band, samt korta ärmar. Plagget är fållat i ärmkanterna och i nederkanten (klänning) (se fotografi nr 505*). Förordning 2949/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

6104 42 00

Lätt, löst sittande plagg av två olika tryckta trikåmaterial (100 % bomull), avsett att täcka överkroppen ned till mitten av låret. Det har rund halsringning med sprund som knäpps från höger till vänster, korta, löst sittande ärmar, tryckta dekorationer och slitsar i sidorna. Det har ett påsytt trikåband i halsringningen och nederkanten (se fotografi nr 527*). Förordning 1966/94.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten i KN-nr 6104 och 6104 42 00.

6104 42 00

Lätt, löst sittande klädesplagg av trikå (100 % bomull) som täcker överkroppen till halva låret.

Det har en rund halsringning med påsydd ribbstickning som framtill överlappar från vänster till höger, korta vida ärmar och tryckt dekoration på framsidan. Det har också sidoslitsar och är fållat i nederkanten.

Plagget har en löstagbar huva som fästs med knappar i nacken (klänning). (Se fotografi nr 544*). Förordning 511/96.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Med hänsyn till det allmänna synintrycket anses detta plagg utgöra en klänning. Överlappningen från vänster till höger vid halsringningen är enbart för prydnad.

6104 42 00

Lätt löst sittande plagg (nattlinne) av trikå (100 % bomull), enfärgat, som täcker kroppen ner till halva låret (total längd: 96 cm), med rak skärning. Plagget har en rundad, löst sittande urringning och korta ärmar. Det är fållat runt ärmarna och i nederkanten och har 8 cm långa sidslitsar nertill.

Plagget har också ett broderi på framsidan. (Se fotografi nr 578). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-nr 6104 41 00 till 6104 49 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och det är därför inte avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras enligt KN-nr 6109.

6104 42 00

Lätt, löst sittande trikåplagg (100 % bomull), täckt med tryckta dekorativa motiv, som når ner till mitten av låret (total längd 90 cm). Det har rund urringning med en påsydd kant av trikå och korta ärmar. Ärmsluten och nederkanten på plagget är fållade och det finns ca 10 cm långa sidslitsar i nederkanten (klänning). (se fotografi nr 580*). Förordning 1218/99. Giltig fr.o.m. 1999-07-06.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-nr 6104 41 00 till 6104 49 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och det är därför inte avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras enligt KN-nr 6109.

6104 42 00

Lätt, löst sittande trikåplagg (100 % bomull), täckt med tryckta dekorativa motiv, som når till nedanför knäna (total längd 120 cm), och är ärmlöst. Det har en låg, rund urringning med en påsydd kant av trikå. Nederkanten av plagget är fållad och har sidslitsar som är ca 22 cm långa (klänning) (se fotografi nr 581*). Förordning 1218/99. Giltig fr.o.m. 1999-07-06.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6104 och 6104 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-nr 6104 41 00 till 6104 49 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och det är därför inte avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras enligt KN-nr 6109.

6104 42 00

Lätt, löst sittande och rakt skuret trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, som täcker kroppen ner till halva låret (total längd:90 cm), med dekor och orden "Don't wake the sleepy lion " tryckta på framsidan och på ärmarna. Plagget har rundad halsringning med ribbstickad kant och är utan öppning. Plagget har korta ärmar och är fållat runt ärmarna och i nederkanten (klänning). (Se fotografi nr 604). Förordning 2855/00. Giltig fr.o.m. 2001-01-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-numren 6104 och 6104 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-numren 6104 41 00 –6104 49 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och det därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras enligt KN-nummer 6109.

6104 42 00

Lätt, löst sittande och rakt skuret kortärmat trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, som täcker kroppen ner till halva låret (total längd: 90 cm), med dekor och orden "Good night " tryckta på framsidan.

Plagget har rundad halsringning och en halvrund isättning baktill i avvikande färg. Plagget har ribbstickad kant i samma avvikande färg på ärmarnas nederdel. Det har också en dekorsöm vid plaggets nederdel och i höjd med halsringningen (klänning). (Se fotografi nr 605). Förordning 2855/00. Giltig fr.o.m. 2001-01-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, av anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-numren 6104 och 6104 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-numren 6104 41 00 –6104 49 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och det därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras enligt KN-nummer 6109.

6104 42 00

Lätt, löst sittande och rakt skuret randigt trikåplagg (60 % bomull och 40 % polyester) för barn med en kroppslängd av minst 86 cm (handelsstorlek över 86) med orden "Sleep Wear" broderade på framsidan tillsammans med dekorationsbroderi. Plagget täcker kroppen ned till knäna (total längd 82 cm).

Plagget har rundad halsringning med ribbstickad kant och partiell öppning framtill, som tillsluts med knappar från höger till vänster. Plagget har korta ärmar.

Halsringningen samt plaggets och ärmarnas nederdelar har en ribbstickad kant med dekorativ bård. Plagget är rundat i kanterna nedtill och har cirka 10 cm långa sidoslitsar (klänning för flickor). (Se fotografi nr 606). Förordning 2855/00. Giltig fr.o.m. 2001-01-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 A till avdelning XI, av anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, av anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-numren 6104 och 6104 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-numren 6104 41 00 –6104 49 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och det därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras enligt KN-nummer 6109.

6104 43 00

Lätt, löst sittande trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull) ämnat att täcka den övre delen av kroppen ner till halva låret. Det har en rundskuren, ledig ringning och mycket korta, lediga ärmar och är fållat i nederkanten. Trikåband är påsydda vid halslinjen och nertill på ärmarna. Till plagget hör också ett knytskärp och öglor är insydda i sidsömmarna vid midjan, så att knytskärpet kan dras igenom. (Se fotografi nr 401*). Förordning 548/89, senast ändrad genom förordning 2197/99, giltig fr.o.m. 1999-10-17.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6104 och 6104 43 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten, eftersom plagget i fråga, på grund av sin karaktär, lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

6104 43 00

Lätt, löst sittande trikåplagg av 100 % syntetiska textilfibrer, ämnat att täcka den övre delen av kroppen ner till halva låret. Det har en rundskuren, ledig ringning och mycket korta, lediga ärmar och är fållat i nederkanten. Det har även trikåband påsydda vid halslinjen och nertill på ärmarna. Till plagget hör också ett knytskärp av trikå, fastsytt i vänstra sidsömmen vid midjan (se fotografi nr 405*). Förordning 548/89, senast ändrad genom förordning 2197/99, giltig fr.o.m. 1999-10-17.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6104 och 6104 43 00.

Klassificering som nattlinne är utesluten, eftersom plagget i fråga, på grund av sin karaktär, lika gärna kan bäras i sängen som på andra ställen och därför inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg.

6104 53 00 (6104 53 00, 9503 00 95, 9503 00 99 och 4202 22 10)

Fyra föremål förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln bestående av:

Gemensam motivering:

Dessa fyra föremål kan inte anses vara "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" eftersom de inte uppfyller något särskilt behov eller har som syfte att användas för en bestämd aktivitet.

6104 53 00

a) Ett enfärgat plagg i trikånät som täcker nedre delen av kroppen, från midjan till den övre delen av låren (100 % syntetfibrer), avsett för barn. Plagget har ett resårband i midjan med två lager besättning fästade vid midjebandet, ett av trikånät och ett av trikå av 100 % syntetfibrer.

    Plaggets kanter är ofållade.

    En trikåblomma är fäst på framsidan som dekoration (Kjol). (Se foto nr 610 A).

Motivering till a):

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 6104 och 6104 53 00.

Enligt anmärkning 1 e till kapitel 95 omfattas inte maskeraddräkter av textilvara enligt kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9505, punkt A 3.

9503 00 95

b) Ett trollspö i plast med en metallstjärna och fjäderdekoration (Se foto nr 610 B).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95.

9503 00 99

c) Ett par dansslippers (leksaker) med ovansida av textil och resår runt överkanten och tvärs över skon. Skorna är besatta med band och har plastsulor. Framtill på varje dansslipper (leksaker) finns en rosett av trikånät och en rosettknut av 100 %konstfibrer (Se fotografi nr 610 C).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till kapitel 64 och texten till KN-nummer 95 03 00 och 9503 00 99.

Dessa dansslippers (leksaker)anses inte vara skodon enligt kapitel 64 på grund av resårens åtdragningsgrad runt skons överkant och över foten. Det tyg som använts håller inte för vanlig användning som dansslippers.

4202 22 10

d) En handväska av genomskinlig plastfolie med motivtryck på framsidan. Försedd med blixtlåsstängning, axelrem (inte justerbar) av vävt band och med prydnadsband runt kanterna.

    Mått:16 cm ×13,5 cm ×4,5 cm (Handväska). (Se fotografi nr 610 D). Förordning 347/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-14. (Ändrad genom förordning 1179/2009.)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 4202,4202 22 och 4202 22 10.

Enligt anmärkning 1 d till kapitel 95 omfattas inte väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 och 4304.

6104 62

Korta byxor utan gylf eller fickor, tillverkade helt av dukvara av slät trikå (100 % bomull), försedda med ett elastiskt band i midjan och enkel fåll i byxbenens nederkant. Detta plagg utgjorde en del av en plaggkombination, där den andra komponenten var ett pulloverliknande plagg som hade samma färg och var tillverkat av samma dukvara som byxorna men som hade ett påsytt band av ribbstickad trikå, vilket inte återfanns på byxorna. Förekomsten av detta band medförde att kombinationen inte kunde klassificeras som ensemble. (HSC 3, Annex E/7)

Tillämpning av anm. 3 b till 61 kap. och anm. 14 till elfte avd.

Jfr nr 6110 20 ang. Pulloverliknande plagg.

6104 62 00 (6109 10 00 och 6104 62 00)

Set om två plagg bestående av:

 

a) Lätt trikåplagg (60 % bomull, 40 % polyester) med långa tättslutande ärmar,
tillverkat av tvåfärgad dukvara, som är avsett att täcka överdelen av kroppen till
nedanför midjan. Det har en rund, ribbstickad halsringning och är fållat i
nederkanten och nedtill på ärmarna. Längst ned i sidorna på plagget sitter två
sprund på cirka 6 cm vardera försedd med två prydnadsknappar.
Plagget är även försett med broderi i brösthöjd (T-shirt) (se fotografi nr 520 A*)


6109 10 00

b) Byxor i trikå (60 % bomull, 40 % polyester) tillverkade av enfärgad dukvara,
vilka sträcker sig från midjan ner till anklarna, försedda med resår i midjan.
Längst ner på byxbenen sitter prydnadsknappar liknande dem som sitter på
plagget för överdelen av kroppen (se fotografi nr 520 B*)

6104 62 00Förordning 893/93, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 14 till avdelning XI, av anmärkning 9 till kapitel 61 vad gäller klädesplagget för nedre delen av kroppen, enligt texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6109 och 6109 10 00 och av förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet rörande nummer 6109 vad gäller plagget för övre delen av kroppen.

Klassificering som pyjamas är utesluten eftersom plaggen inte kan anses vara avsedda att användas utelutande eller huvudsakligen som nattdräkt.

6104 62 00 (se även 6110 20 99 och 6104 62 00).

Ett set med två plagg i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a) Ett lätt plagg av enfärgad röd trikå (80 % bomull, 20 % polyester),
för överdelen av kroppen, utan öppning, med långa ärmar och tättslutande
halsurringning. Plagget har påsydda ribbstickade kanter vid halsen, i
nederkanten och i ärmsluten samt ett påsytt dekorativt motiv på framstycket.
Baktill vid halsurringningen finns ett stycke tillsytt av samma material som byxan
(se fotografi nr 559 A*)

6110 20 99

b) En lätt byxa av trikå (80 % bomull, 20 % polyester) med tryckt rutmönster i
flera färger som går från midjan ner till vristerna, utan öppning i linningen.
Plagget har resår i midjan och ribbstickade kanter i nederkanten av byxbenen.
Det har även två hankar i midjan så att det kan hägnas upp (se fotografi nr 559 B*)

6104 62 00


Förordning 1054/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till den allmänna karaktären hos dessa plagg och särskilt till den mycket stora påsydda dekorationen och det tillsydda stycket baktill vid halsurringningen framgår det inte klart att dessa plagg är avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

6104 62 00 (se även 6110 20 99 och 6104 62 00).

Ett set med två plagg i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a) Ett lätt plagg av trikå (80 % bomull, 20 % polyester), av två olika dukvaror
(en enfärgad blå och en randig i rött och vitt), för överdelen av kroppen, utan
öppning och med långa enfärgade ärmar. Plagget har påsydda ribbstickade
kanter nertill och vid ärmsluten. Det har en tättslutande halsurringning med två
påsydda ribbstickade kanter i olika färger, ett tryckt dekorativt motiv på
framstycket samt två prydnadssömmar vid ärmhålen. (Se fotografi nr 560 A*)

6110 20 99

b) En lätt byxa av trikå (80 % bomull, 20 % polyester) av samma två dukvaror
som överdelen, som går från midjan ner till vristerna, utan öppning i linningen.
Plagget har resår i midjan och ribbstickade kanter i nederkanten av byxbenen.
I längdriktningen på vänsterbenets sida har en revär av det randiga materialet
infogats.

Det har även två prydnadssömmar utmed denna revär samt två hankar i midjan
så att det kan hängas upp (Se fotografi nr 560 B*)

6104 62 00


Förordning 1054/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nummer 6112.

Med hänsyn till den allmänna karaktären hos dessa plagg och särskilt till den stora tryckta dekorationen, de dubbla kanterna vid halsurringningen och prydnadssömmarna och på byxan den infogade revären och prydnadssömmarna framgår det inte klart att dessa plagg är avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

6104 62 00 (6109 10 00 och 6104 62 00).

Ett set om två plagg förpackade för försäljning i detaljhandeln bestående av:

a) ett enfärgat plagg i lätt dukvara av trikå (100 % bomull) avsett att täcka den
övre delen av kroppen, utan öppning vid halsringningen, med korta ärmar, med
rund halsringning med ribbstickad kant, med fåll vid plaggets nederkant och
ärmsluten. Plaggets framsida är försedd med ett tryckt motiv och en text.
T-tröja (se fotografi 625 nedan)

6109 10 00

b) ett enfärgat plagg i lätt dukvara av trikå (100 % bomull) avsett att täcka
den nedre delen av kroppen från midjan till ovanför knäna, som separat omsluter
vardera benet, utan öppning vid midjan. Plagget har resårband i midjan och
fållade benslut. Plagget är försett med ett tryckt motiv längst ned på det vänstra
benet Korta byxor (se fotografi 626 nedan)

6104 62 00

625, klassificeras enligt KN nummer 6109 10 00

Bild: 625, klassificeras enligt KN nummer 6109 10 00

626, klassificeras enligt KN nummer 6104 62 00

Bild: 626, klassificeras enligt KN nummer 6104 62 00


Förordning 2049/02, giltig fr.o.m. 2002-12-10. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkningarna 3 b och 9 till kapitel 61 och texten till KN-nummer 6104 och 6104 62 00 samt 6109 och 6109 10 00.

Klassificering som ensemble är utesluten enligt anmärkning 3 b till kapitel 61

Plaggen kan inte klassificeras som pyjamas därför att de inte är identifierbara såsom avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattplagg.


6104 63

Dambyxor, av lättviktstrikå (87 % polyester, 13 % elastan), som når ner till anklarna. Byxorna har en elastisk linning och benen är fållade i nederkanten.

De här byxorna är en del av ett set av damkläder, som också omfattar en långärmad T-shirt vilken klassificeras separat under HS-undernummer 6109 90. De två plaggen är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln. HSC 57, Annex S/23.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 (anmärkning 14 till avdelning XI) och 6.

Jfr nr 6109 90 ang. Långärmad T-shirt.

  

Förstora bilden

Bild: HSC 57, dambyxor klassificerade enligt nummer 6104 63.


6105 10 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull), som är avsett att täcka överdelen av kroppen och som når nedanför midjan, med en rund halsringning som är delvis öppen framtill, och tillsluts med knappar genom högerknäppning samt korta ärmar som är fållade i kanterna. Plagget är också fållat i nederkanten. I midjan finns en påsydd ribbstickad hälla, genom vilken ett tunt snöre är trätt (se fotografi nr 508*). Förordning 2949/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6105 och 6105 10 00.

Det tunna snöret är enbart en dekoration.

6105 10 00

Lätt, löst sittande trikåplagg (100 % bomull), med ett medeltal av 10 eller flera maskor per radcentimeter i en riktning, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan, med en kraglös urringning, delvis öppen framtill med knappar på höger sida. Plagget har vida, korta ärmar som är fållade i nederkanten. Plaggets nederkant är fållad och har cirka 6 cm långa sprund i varje sida. Ett trikåband är fastsytt runt halsringningen. Det finns också en halvrund isättning baktill, vilken sträcker sig från halsringningen och nedåt (se fotografi nr 395*). Förordning 736/89.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, rättslig anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6105 och 6105 10 00.

6105 20 10 (Classification statement)

Statement on the classification of a knitted poloshirt

The Committee concluded that:

A knitted poloshirt, of synthetic fibres (polyester), cut straight, measuring more than 10 stitches per linear centimetre in each direction (10 x 11) counted on an area measuring at least 10 cm x 10 cm, with a partial button opening at the front, closing left over right, with reflecting sewn-on strips.

Classification is determined by the provisions of GR1 and 6 of the Combined Nomenclature. The reflecting sewn-on strips are not sufficient to justify a classification as “other garment” under heading 6114 (“other garment”), which “includes, inter alia, [….] other protective clothing of a kind worn by mechanics, factory workers, surgeons, etc.” (CCC 335)

6106 (Classification statement)

Statement on the classification of a garment with a V-neckline formed by overlapping

The Committee concluded that:

In the light of the guidelines concerning the distinction between blouses of heading 6106 and T-Shirts, singlets and other vests of heading 6109 (see doc. TAXUD/725/2008 Rev. 3), the Committee discussed the classification of an upper garment, with a V-neckline formed by overlapping, reducing the depth of the neckline, the overlapping parts are sewn together only below the imaginary line between the armpits (see sketch and photo).

Classification statement 6106

Bild: Classification statement 6106


In order to obtain a uniform classification of this range of garments, it is important to have a common view on how to define the expression "opening of the neckline". No objections were made to the idea suggested in Doc. TAXUD/114805/2009 which says that "the expression 'no opening at the neckline' could be understood in that way that the edge of a garment forms a continuous line around the neck. Whenever there is an interruption in the continuous neckline, this can be seen as an opening at the neckline".

Several headings have been taken into consideration: classification in heading 6106 as a shirt-blouse, heading 6109 as a fancy singlet (in this case the overlapping would not be considered as an opening at the neckline and would not form a part of it), heading 6110 as a garment similar to a pullover, which allows all kinds of necklines and arguing that the closing system as required under paragraph 5, point 2 in the HSENs has only an indicative value and heading 6110, which should be applied if none of the criteria fixed in the provisions applies to the garment in question.

A round of the table showed that the vast majority of the MS would classify the upper garment examined in the meeting and shown on the photo as a shirt-blouse in heading 6106, the overlapping being seen as an opening in the neckline, and taking into account that the garment in question fulfils the criteria mentioned in the CN explanatory notes to heading 6106, concerning shirt-blouses. (CCC 8)

6106 10 00

Lätt, löst sittande plagg av trikå (100 % bomull), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna, kraglös med resårstickad kant vid den rundade halsringningen, partiell öppning framtill som knäpps med knappar från höger till vänster samt långa, fållade ärmar. Plaggets nederkant är fållad och har två trekantiga infällningar av ribbstickat material vid sidorna (se fotografi nr 413). Förordning 2403/89.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texterna till KN-nr 6106 och 6106 10 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till KN-nr 6106 beträffande skjortor och skjortblusar av trikå.

Klassificeringen av detta plagg enligt KN-nr 6110 är utesluten, på grund av att de två infällningarna vid nederkanten inte har en åtstramande verkan.

6106 10 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, som är avsett att täcka kroppens överdel, och som når nedanför midjan, med långa ärmar. Det har rund halsringning, tättslutande, med hög påsydd resår (höjd 4 cm). Detta plagg är också delvis öppet fram med högerknäppt knappslå från halsen, veck vid axlarna och axelvaddar (se fotografi nr 501*). Förordning 1911/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6101 och 6106 10 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106.

Eftersom plagget har allmänna egenskaper av skjortblus (snitt, dekorationer och allmänt utseende) kan det inte klassificeras som en artikel liknande en pullover enligt KN-nr 6110.

6106 10 00

Lätt, fantasifullt, löst sittande trikåplagg (100 % bomull), med ett medeltal av 10 eller flera maskor per radcentimeter i en riktning, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan, med en vid, kraglös halslinning delvis öppen framtill med knappar på vänster sida. Plagget är ärmlöst och ett trikåmaterial är fastsytt i halslinning och ärmhål.

Plagget är fållat i nederkanten (se fotografi nr 396*). Förordning 736/89.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6106 och 6106 10 00. Se även den förklarande anmärkningen till KN-nr 6106 om skjortor och skjortblusar.

6106 10 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull) för barn med en längd över 86 cm långt (saluförs för en kroppslängd över 86 cm), med korta ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, som når nedanför midjan och som är fållat i nederkanten och ärmkanterna.

Det har en rund halsringning med påsydd ribbstickad kant och en öppning vid vänster axel som stängs med två knappar.

Plagget har också ett tryckt dekorativt motiv fram (blus). (se fotografi nr 500*). Förordning 2949/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6106 och 6106 10 00. Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106 och 6109.

Klassificering av detta plagg enligt KN-nr 6109 är inte möjlig på grund av knapparna på axeln.

6106 10 00

Enfärgat trikåplagg (95 % bomull, 5 % töjfibergarn) med långa ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, till strax nedanför midjan. Det har en mycket djup V-ringning. Kanten runt halsringningen är broderad. Detta plagg är fållat i nederkanten och nedtill på ärmarna (se fotografi nr 514*). Förordning 893/93.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6106 och 6106 10 00.

Se även förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen rörande KN-nr 6106.

Detta plagg anses vara mycket urringat framtill på grund av att ringningen sträcker sig nedanför en tänkt linje mellan armhålorna.

6106 10 00

Löst sittande trikåplagg (100 % bomull), med ett medeltal av 10 eller flera maskor per radcentimeter i en riktning, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan. Plagget har en rund kraglös ringning delvis öppen framtill med knappar på vänster sida samt långa ärmar. Plagget är dessutom fållat i halsringningen samt i ärmarnas och plaggets nederkanter (se fotografi nr 394*). Förordning 736/89.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6106 och 6106 10 00. Se även den förklarande anmärkningen till KN-nr 6106 om skjortor och skjortblusar.

6106 10 00

Enfärgat trikåplagg (95 % bomull, 5 % elastan), med mer än tio maskor per cm i vardera riktningen, räknat på en yta av minst 10 × 10 cm. Plagget har rak skärning och är avsett att täcka överdelen av kroppen ner till under midjan (59 cm), med endast en kort ärm.

Plagget har en asymmetrisk och mycket djup halsringning utan öppning Plaggets framsida är försedd med broderier längs halsringningen och på ärmen.

Plagget har också påsydda vävda band vid halsringningen och ärmslutet och det är fållat i nederkanten. (Blus). (Se fotografi nr 593). Förordning 709/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nummer 6106 och 6106 10 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6106 i fråga om blusar.

Med hänsyn till plaggets skärning och den mycket djupa halsringningen skall detta plagg klassificeras som en blus.

6106 20

Ärmlöst trikåplagg utan krage (65 % polyesterstapelfibrer och 35 % bomull), med ett dekorativt band i halsringningen och ärmhål som är rynkade vid axlarna. Det har en öppning i ryggen som börjar vid halsringningen och som knäpps med en knapp.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 54, ärmlöst trikåplagg, 6106 20

Bild: HSC 54, ärmlöst trikåplagg, 6106 20


6106 20 00
(6106 20 00 och 6108 22 00)

Ett set av två plagg som är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln och som består av följande:

Ett lätt plagg av syntetiskt trikåtyg, (raschelspets med dekorativa
motiv innehållande metalltråd), som täcker överkroppen till strax
nedanför midjan, med långa ärmar och fållad i plaggets och ärmarnas
nederkant. Plagget har en krage som består av en remsa enfärgad
raschelspets som går omlott från höger till vänster på plaggets framsida
och bildar en mycket djup V-ringning (se fotografi nr 465 A*) . . . . . . . 

6106 20 00

Trosor av samma material, sammansättning och färg som det övre
plagget (se fotografi nr 465 B*) . . . . . . .

6108 22 00


Förordning 3640/91.
Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 a till avdelning XI, anmärkning 4 till kapitel 61 (för det övre plagget) och texten till KN-nr 6106, 6106 20 00, 6108 samt 6108 22 00.

(Se även de förklarande anmärkningarna till nummer 6106 i Kombinerade nomenklaturen).

6106 20 00

Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull), med långa ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, framställt i enfärgat material. Det är delvis öppet framtill och tillsluts genom vänsterknäppning med en knapp. Ärmarna är dekorerade nertill med påsydda stickade eller virkade genombrutna kantband. I nedre framkanten har det två ca 23 cm långa slitsar (skjortblus) (se fotografi nr 515*). Förordning 350/93.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6106 och 6106 20 00.

Se också den förklarande anmärkningen till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106.

6106 20 00

Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull), avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, utan ärmar och krage, med rund, löst sittande halsringning, med genomgående öppning framtill, avsedd att tillslutas från höger till vänster med knappar. Framstycket, som är längre än bakstycket, slutar nertill i två snibbar (se fotografi nr 518*). Förordning 350/93.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6106 och 6106 20 00. Se också den förklarande anmärkningen till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106.

De spetsiga snibbarna är rent dekorativa.

6106 20 00

Enfärgat plagg (blus) gjort av en lätt, plisserad dukvara av trikå (100 % polyester) med ett medeltal av mer än 10 maskor per centimeter i vardera riktning, avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna. Det rakt skurna plagget har korta ärmar och nederkanten är fållad.

Plagget har en tättslutande halsringning med en partiell öppning mitt bak som tillsluts med en knapp. (Se fotografi nr 575). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6106 och 6106 20 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-nr 6106

6106 20 00

Kortärmat trikåplagg (blus) i två färger av plisserad lätt dukvara av syntetfibrer (100 % polyester), löst sittande, utan krage, avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna.

Det har två framstycken sammanhållna med en förgylld metallkedja som hålls på plats av två prydnadsknappar.

Plagget har partiell öppning bak från halskanten som tillsluts med en knapp.

Plagget har axelvaddar och är fållat i nederkant och runt ärmarna.

Över hela framsidan på plagget finns en isättning fastsydd inuti blusen.

Isättningen har en annan färg än resten av plagget och rundad halskant. (Se fotografi nr 577). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6106 och 6106 20 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-nr 6106.

6106 20 00

Flerfärgat klädesplagg, gjort av sammetsdukvara av trikå (syntetfibrer, 80 % viskos och 20 % polyester), med mer än 10 maskor per centimeter i vardera riktningen, räknat på en yta av minst 10 cm x 10 cm.

Plagget har snäv skärning och är avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan.

Plagget har långa ärmar, liten halsringning med krage, en genomgående öppning framtill med knäppning från höger till vänster, en påsydd ficka i bysthöjd och ca 8 cm långa sprund i var sida. Ärmslut och nederkant är fållade (skjortblus). (se fotografi nr 584). Förordning 1529/99. Giltig fr.o.m. 1999-08-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och anmärkningarna 4 och 9 till kapitel 61, och av lydelsen av KN-nummer 6106 och 6106 20 00.

Se även förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6106.

6107 12 00

Enfärgat lättviktsplagg av konstfibertrikå (kalsong för män) (90 % polyamid, 10 % töjfibergarn), avsett att täcka nederdelen av kroppen från midjan till ovanför halva låret, som separat omsluter vardera benet, med en öppning framtill utan tillslutningsanordning och utan öppning i midjan. Plagget är försett med ett resårband i midjan och är fållat i benens nederkant.

Plagget har på båda sidor påsydda och blixtlåsförsedda fickor, vilka innehåller massproducerade uttagbara, ovala inlägg. Utsidan av inläggen är gjorda av hårdplastmaterial och insidorna är vadderade med skumplast. Inläggen är utformade för att förebygga höftskador i samband med fall. De fångar upp stötar mot kroppens höftområde. (Se fotografierna nr 636 A + B + C nedan.) Förordning 437/2006, giltig fr.o.m. 2006-04-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, första stycket i anmärkning 9 till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6107 och 6107 12 00.

Inläggen är utformade för att förebygga höftskador i samband med fall. Plagget kan därför inte klassificeras enligt 9021 som en ”ortopedisk artikel”, eftersom inläggen varken förebygger kroppsdeformiteter eller stöder eller fixerar delar av kroppen i enlighet med första stycket i anmärkning 6 till kapitel 90.

Artikeln saknar de särskilda egenskaper som kännetecknar de instrument och apparater som omfattas av kapitel 90, dvs. kännetecknas ej av ”noggrant utförande och stor precision” (se punkt 37 i EG-domstolens dom i de förenade målen C-260/00 till C-263/00 av den 7 november 2002 (Lohmann) och första stycket i de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 90, allmänna anvisningar, del I).

Inläggen är dessutom varken måttillverkade eller kan regleras till att passa användarens speciella kroppsform, vilket gör plagget till en ”vanlig produkt” och som sådan utesluten från nummer 9021 i kraft av punkt 37 i nämnda dom.

Artikeln är en sammansatt vara bestående av en kalsong av textil och ett inlägg av plast. Den är utformad som en kalsong som också skyddar mot vissa skador. I enlighet med allmänna bestämmelsen 3b är det kalsongen och inte inläggen som ger varan dess huvudsakliga karaktär.

Plagget klassificeras som kläder för män eller pojkar i enlighet med första stycket i anmärkning 9 till kapitel 61, eftersom dess skärning (i synnerhet den särskilda formen på öppningen framtill) klart utvisar att plagget är avsett för män.

6108 21 00

Unisexunderbyxor av trikå (95 % bomull, 5 % elastan) med resår i midjan och nederkanten av benen, utan öppning framtill. I grenen har de ett brett stycke som på grund av sitt snitt och stora elasticitet gör det möjligt att anbringa ett inlägg så att underbyxorna kan användas av personer som lider av inkontinens (se fotografi nr 512*). Förordning 350/93. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6108 och 6108 21 00.

Klassificering enligt KN-nr 9021 är utesluten eftersom denna artikel varken förebygger eller förhindrar kroppsliga missbildningar eller stöder eller håller organ på plats efter sjukdom eller operation.

6108 22 00 (6114 30 00 och 6108 22 00)

Set av plagg för kvinnor eller flickor i förpackning för försäljning i detaljhandeln och bestående av följande:

Ett lätt trikåplagg (övre plagget) (55 % konstfibrer och 45 % bomull),
avsett att bäras närmast kroppen och som slutar ett gott stycke ovanför midjan,
täcker bröstpartiet och överdelen av ryggen, ärmlös och med en djup urringning
framtill. Plagget har ett resårband (2,5 cm brett) i nederkanten
(se fotografi 431 A*)

6114 30 00

Trosor av samma material, sammansättning och färg som det övre plagget
(se fotografi 431 B*).

6108 22 00


Förordning 1584/89. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3 b till kapitel 61, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61, såväl som av texten till KN-nr 6108 och 6108 22 00, 6110 och 6110 30 99, 6114 och 6114 30 00.

Det övre plagget kan inte anses vara avsett att stödja kroppen enligt nr 6212, eftersom det inte är utformat för att ha denna funktion.

6108 22 00 (6106 20 00 och 6108 22 00)

Ett set av två plagg som är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln och som består av följande:

— Ett lätt plagg av syntetiskt trikåtyg, (raschelspets med dekorativa motiv
innehållande metalltråd), som täcker överkroppen till strax nedanför midjan,
med långa ärmar och fållad i plaggets och ärmarnas nederkant. Plagget har en
krage som består av en remsa enfärgad raschelspets som går omlott från höger
till vänster på plaggets framsida och bildar en mycket djup V-ringning
(se fotografi nr 465 A*)

6106 20 00

Trosor av samma material, sammansättning och färg som det övre plagget
(se fotografi nr 465 B*)

6108 22 00


Förordning 3640/91.
Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 a till avdelning XI, anmärkning 4 till kapitel 61 (för det övre plagget) och texten till KN-nr 6106, 6106 20 00, 6108 samt 6108 22 00.

(Se även de förklarande anmärkningarna till nummer 6106 i Kombinerade nomenklaturen).

6108 31 00

Set om två plagg förpackade för försäljning i detaljhandeln, bestående av:

a)

Plagg av velourtrikå (80 % bomull, 20 % polyamid), tvåfärgat (randigt), avsett att täcka överdelen av kroppen, med långa ärmar och rund halsringning utan öppning. Detta plagg har påsydd resår vid halsringningen, ärmarna och nederkanten (se fotografigrafi nr 504 A*).

b)

Ett par byxor av enfärgad velourtrikå (80 % bomull, 20 % polyamid),


som går från midjan till vaderna, utan öppning i midjan. Plagget är sammandraget i midjan med ett resårband och har påsydd resår i nederkanten av benen (se fotografi nr 504 B*). Förordning 1911/92, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6108 och 6108 31 00.

Med hänsyn till plaggens allmänna utseende och tygets natur är detta set att betrakta som pyjamas.

6108 31 00

Set om två plagg förpackade för försäljning i detaljhandeln bestående av följande:

a)

Ett lätt plagg av trikå (100 % bomull), i två färger (randigt), avsett att täcka överdelen av kroppen, med långa ärmar och en vid, rund halsringning utan öppning. Plagget har ribbstickad kant påsydd i halsringningen och i ärmarnas och plaggets nederkanter samt en dekoration som är påsydd framtill.

b)

Byxor av samma material, som räcker från midjan till vristerna och utan öppning i midjan. Detta plagg är åtdraget i midjan med ett resårband och har ribbstickad kant påsydd nederst på byxbenen. (se fotografi nr 464*). Förordning 1176/91, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kapitel 61 och av texterna till KN-nr 6108 samt 6108 31 00.

Med hänsyn till plaggens allmänna utseende och det lätta materialet, skall detta set anses utgöra en pyjamas.

6108 31 00

Set om två plagg förpackade för försäljning i detaljhandeln bestående av följande:

a)

Ett lätt plagg av trikå (100 % bomull), tryckt i ett flerfärgat mönster, avsett att täcka överdelen av kroppen, med långa ärmar och en åtslutande halsringning som delvis är öppen framtill och knäpps genom vänsterknäppning. Detta plagg har påsydd ribbstickad kant i halsringningen och i ärmarnas och plaggets nederkanter i samma färg som byxorna.

b)

Lätta byxor av trikå (100 % bomull) i en enda färg, som räcker från midjan till vristerna och utan öppning i midjan. Detta plagg är åtdraget i midjan med ett resårband och har påsydda muddar nederst på byxbenen (se fotografi nr 446*). Förordning 1176/91, ändrad genom förordning 705/05.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6108 samt 6108 31 00. Med hänsyn till plaggens allmänna utseende och det lätta materialet, skall detta set anses utgöra en pyjamas.

6108 92 00

Lätt trikåplagg (100 % syntetfibrer) med smala axelband och täckande kroppen till grenen. Detta plagg har resår i ryggen vid midjan och tillsluts i grenen med tre tryckknappar. Plagget är även kantat runt nederkanten med maskintillverkad spets (se fotografi nr 440*). Förordning 1936/90.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6108 och 6108 92 00.

6109 10

Kortärmad T-tröja av trikå, för kvinnor, tillverkad av 80 % bomull, 14 % viskos och 6 % elastan. Den är designad för att täcka överdelen av kroppen och når till just ovanför midjan. (HSC 59, Annex O/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Kortärmad t-tröja

Bild: Kortärmad T-tröja av trikå, för kvinnor, klassificerad enligt nummer 6109 10.

 

6109 10 00

Lätt, ärmlöst plagg av trikå (100 % bomull), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till midjan, kraglös och med en djup, rund halsringning utan öppning.

Plaggets nederkant är fållad och har två halvcirkelformade infällningar av ribbstickat material. Halsringning och ärmhål har ribbstickad kant (se fotografi nr 422*). Förordning 2403/89. Ändrad genom förordning 1179/2009.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6109 och 6109 10 00.

Klassificeringen av detta plagg enligt KN-nr 6110 är utesluten, på grund av att de två infällningarna vid nederkanten inte har en åtstramande verkan.

6109 10 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, med korta ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen och som når nedanför midjan. Plagget har en rund halsringning med påsydda trikåband och är fållat i nederkanten och ärmkanterna. I midjan finns en påsydd ribbstickad hälla, genom vilken ett tunt snöre är trätt (se fotografi nr 506*). Förordning 2949/92.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6109 och 6109 10 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet beträffande nummer 6109.

Det tunna snöret är enbart en dekoration.

6109 10 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull) med korta ärmar, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan. Det har en rundformad ringning, invändiga axelvaddar och garneringar i form av fem veck vid ärmarnas nederkant (se fotografi nr 449*). Förordning 1936/90.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 samt av texten till KN-nr 6109 och 6109 10 00.

6109 10 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, som är avsett att täcka överdelen av kroppen och som når nedanför midjan, utan ärmar eller krage, med en löst sittande rund halsringning utan öppning. Plaggets nederkant är fållad. Det finns trikåband påsydda vid halsringingen och ärmöppningarna. I midjan finns en påsydd ribbstickning i bouclégarn, genom vilken ett tunt snöre är trätt (se fotografi nr 507*). Förordning 2949/92.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6109 och 6109 10 00.

Det tunna snöret är enbart en dekoration.

6109 10 00, (6109 10 00 och 6104 62 00)

Set om två plagg bestående av:


a)Lätt trikåplagg (60 % bomull, 40 % polyester) med långa tättslutande
ärmar, tillverkat av tvåfärgad dukvara, som är avsett att täcka överdelen
av kroppen till nedanför midjan. Det har en rund, ribbstickad halsringning
och är fållat i nederkanten och nedtill på ärmarna. Längst ned i sidorna
på plagget sitter två sprund på cirka 6 cm vardera försedd med två
prydnadsknappar. Plagget är även försett med broderi brösthöjd (T-shirt)
(se fotografi nr 520 A*) . . . . . .


6109 10 00b)Byxor i trikå (60 % bomull, 40 % polyester) tillverkade av enfärgad dukvara,
vilka sträcker sig från midjan ner till anklarna, försedda med resår i midjan.
Längst ner på byxbenen sitter prydnadsknappar liknande dem som sitter på
plagget för överdelen av kroppen (se fotografi nr 520 B*) . . . . . . . . 6104 62 00


Förordning 893/93, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.


* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 14 till avdelning XI, av anmärkning 9 till kapitel 61 vad gäller klädesplagget för nedre delen av kroppen, enligt texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6109 och 6109 10 00 och av förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet rörande nummer 6109 vad gäller plagget för övre delen av kroppen.

Klassificering som pyjamas är utesluten eftersom plaggen inte kan anses vara avsedda att användas utelutande eller huvudsakligen som nattdräkt.

6109 10 00 (6109 10 00 och 6104 62 00)

Ett set om två plagg förpackade för försäljning i detaljhandeln bestående av:


6109 10 00

a) ett enfärgat plagg i lätt dukvara av trikå (100 % bomull) avsett att täcka den övre delen av kroppen, utan öppning vid halsringningen, med korta ärmar, med rund halsringning med ribbstickad kant, med fåll vid plaggets nederkant och ärmsluten. Plaggets framsida är försedd med ett tryckt motiv och en text. T-tröja (se fotografi nedan)


6104 62 00

b) ett enfärgat plagg i lätt dukvara av trikå (100 % bomull) avsett att täcka den nedre delen av kroppen från midjan till ovanför knäna, som separat omsluter vardera benet, utan öppning vid midjan. Plagget har resårband i midjan och fållade benslut. Plagget är försett med ett tryckt motiv längst ned på det vänstra benet. Korta byxor (se fotografi nedan)

Förordning 2049/02, giltig fr.o.m. 2002-12-10. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkningarna 3 b och 9 till kapitel 61 och texten till KN-nummer 6104 och 6104 62 00 samt 6109 och 6109 10 00.

Klassificering som ensemble är utesluten enligt anmärkning 3 b till kapitel 61

Plaggen kan inte klassificeras som pyjamas därför att de inte är identifierbara såsom avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattplagg.

6109 90

Ärmlöst damplagg av trikå utan krage (92 % nylon och 8 % elastan), med rundad halsringning och axelband.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


HSC 54, ärmlöst damplagg enl 6109 90

Bild: HSC 54, ärmlöst damplagg enl 6109 90

 

6109 90

Långärmad T-shirt för damer, utan krage, av lättviktstrikå (87 % polyester, 13 % elastan). T-shirtens nederkant och ärmarna är fållade.

Den här T-shirten är en del av ett set av damkläder, som också omfattar ett par byxor vilka klassificeras separat under HS-undernummer 6104 63. De två plaggen är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln. HSC 57, Annex S/23.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 (anmärkning 14 till avdelning XI) och 6.

Jfr nr 6104 63 ang. Dambyxor. 

Förstora bilden

Bild: Längärmad T-shirt klassificerad enligt nummer 6109 90.


6109 90 20

Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull), med långa ärmar, som är avsett att täcka 
överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan. Det har V-ringning, invändiga axelvaddar, dekorativa broderier på ryggen och framsidan och broderade band nertill och i nederkanten på ärmarna (se fotografi nr 517*). Förordning 350/93. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6109, 6109 90  och 6109 90 20.

Se också de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet beträffande nr 6109.

6109 90 20

Enfärgat plagg (undertröjor och liknande tröjor) gjort av en lätt, plisserad dukvara av trikå (100 % polyester) med rak skärning och avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna, ärmlöst och med rundade ärmhål.

Plagget har en rundad halsringning utan öppning. Det är kantat runt halsringningen och ärmhålen. Nederkanten är fållad. (Se fotografi nr 576). Förordning 516/99. Ändrad genom förordning 1179/2009.
 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6109, 6109 90 och 6109 90 20.

6109 90 20 tillhör set 4202 92 91 Förordning 2855/2000. Ändrad genom förordning 1179/2009.

6110 (Classification statement)

Statement on the classification of an article similar to cardigans

The Committee concluded that:

Article 1:

Classification statement 6110

Bild: Classification statement, 6110


Is to be classified in heading CN 6110 (article similar to cardigans)

Jfr 6114 article similar to cardigans

6110 20

Pulloverliknande plagg med rund halslinning, som slutade strax ovanför midjan och var tillverkat av slät dukvara av trikå (100 % bomull). Vid halslinningen, armhålen och nederkanten var det försett med påsydda band av ribbstickad trikå (100 % bomull) av samma färg som plagget i övrigt. Detta plagg utgjorde en del av en plaggkombination, där den andra komponenten var ett par korta byxor, som hade samma färg och var tillverkade av samma dukvara men som saknade band av ribbstickad trikå. (HSC 3, Annex E/7).

Tillämpning av anm. 3 b till 61 kap. och anm. 14 till elfte avd.

Jfr nr 6104 62 ang. Korta byxor.
 

6110 20

Väst av trikå, med yttertyg av 100 % bomull. Den har ett mellanfoder av ett tunt lager stoppningsmaterial (som inte är tänkt som skydd mot vädret), och är fodrad med ett tyg av 65 % polyesterstapefibrer och 35 % bomull. Plagget är helt öppet framtill.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 54, väst av trikå 611020

Bild: HSC 54, väst av trikå 611020


6110 20 99

Trikåplagg i 100 % bomull, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan, med en krage vars högra sida överlappar den vänstra, utan öppning, av ribbstickat material med korta ärmar.

Plagget har också en dekoration på bröstet och är fållat vid ärmkanterna och i nederkanten (se fotografi nr 453*). Förordning 1911/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6110.

Detta plagg liknar en pullover.

6110 20 99

Lätt, löst sittande plagg av trikå (100 % bomull), med korta ärmar, som täcker överdelen av kroppen till nedanför midjan. Vid halslinningen finns en påsydd ribbstickning i form av en tätt åtsittande, hög krage utan öppning. Plagget har också dekorationer på ryggen och över bröstet och är uppfållat i ärmslut och plaggets nederkant (se fotografi nr 450*). Förordning 2368/90.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99 samt enligt de förklarande anmärkningarna till KN-nr 6110.

6110 20 99

Trikåplagg av ribbstickad velour (90 % bomull, 5 % polyester, 5 % elastan), tättsittande, avsett att täcka överkroppen, och som når nedanför midjan, med långa ärmar och hög, tättsittande krage. Det är delvis öppet baktill och kan stängas med blixtlås. Plagget är fållat i nederkanten av ärmarna och nertill (se fotografi nr 513*). Förordning 350/93. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106 och 6110.

6110 20 99

Lätt klädesplagg av tunn, T-shirtliknande trikå (100 % bomull), ofodrat, med ränder i två färger, med rak skärning, utan krage och avsett för överdelen av kroppen ner till höfterna. Det är fållat vid ärmsluten och i nederkanten av plagget.

Plagget har korta ärmar, rundad tättslutande halsringning, hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster samt fickor nedanför midjan.

Plagget har även axelvaddar (cardiganliknande plagg). (Se fotografi nr 555*). Förordning 1054/97.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 4 och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till denna artikels allmänna karaktär, särskilt till att materialet som den är tillverkad av inte uppvisar tillräcklig fasthet för att den skall kunna anses utgöra en kavaj eller jacka, skall den klassificeras som ett cardiganliknande klädesplagg enligt KN-nr 6110.

6110 20 99

Klädesplagg av enfärgad, bredribbad trikå (60 % bomull, 40 % polyester), ofodrat, löst sittande, med rak skärning, utan krage och avsett för överdelen av kroppen ner till höfterna. Det är fållat vid ärmsluten och i nederkanten av plagget.

Plagget har långa ärmar, V-formad urringning, hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster, fickor nedanför midjan samt sidosprund i nederkanten. (Cardiganliknande plagg). (Se fotografi nr 556*). Förordning 1054/97.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 4 och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till denna artikels allmänna karaktär, särskilt till att materialet som den är tillverkad av inte uppvisar tillräcklig fasthet för att den skall kunna anses utgöra en kavaj eller jacka, skall den klassificeras som ett cardiganliknande klädesplagg enligt KN-nr 6110.

6110 20 99 (6110 20 99 och 6104 62 00)

Ett set med två plagg i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a)

Ett lätt plagg av enfärgad röd trikå (80 % bomull, 20 % polyester),
för överdelen av kroppen, utan öppning, med långa ärmar och tättslutande
halsurringning. Plagget har påsydda ribbstickade kanter vid halsen, i
nederkanten och i ärmsluten samt ett påsytt dekorativt motiv på framstycket.
Baktill vid halsurringningen finns ett stycke tillsytt av samma material som
byxan (se fotografi nr 559 A*) . . . . . .

6110 20 99

b)

En lätt byxa av trikå (80 % bomull, 20 % polyester) med tryckt
rutmönster i flera färger som går från midjan ner till vristerna, utan öppning
i linningen. Plagget har resår i midjan och ribbstickade kanter i nederkanten
av byxbenen. Det har även två hankar i midjan så att det kan hägnas upp
(se fotografi nr 559 B*) . . . . .

6104 62 00


Förordning 1054/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till den allmänna karaktären hos dessa plagg och särskilt till den mycket stora påsydda dekorationen och det tillsydda stycket baktill vid halsurringningen framgår det inte klart att dessa plagg är avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

6110 20 99 (6110 20 99 och 6104 62 00)

Ett set med två plagg i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a)

Ett lätt plagg av trikå (80 % bomull, 20 % polyester), av två olika
dukvaror (en enfärgad blå och en randig i rött och vitt), för överdelen av
kroppen, utan öppning och med långa enfärgade ärmar. Plagget har påsydda
ribbstickade kanter nertill och vid ärmsluten. Det har en tättslutande
halsurringning med två påsydda ribbstickade kanter i olika färger,
ett tryckt dekorativt motiv på framstycket samt två prydnadssömmar
vid ärmhålen. (Se fotografi nr 560 A*) . . . . . .

6110 20 99

b)

En lätt byxa av trikå (80 % bomull, 20 % polyester) av samma två
dukvaror som överdelen, som går från midjan ner till vristerna, utan
öppning i linningen. Plagget har resår i midjan och ribbstickade kanter
i nederkanten av byxbenen. I längdriktningen på vänsterbenets sida har
en revär av det randiga materialet infogats.. . . . .

Det har även två prydnadssömmar utmed denna revär samt två hankar
i midjan så att det kan hängas upp (Se fotografi nr 560 B*)

6104 62 00


Förordning 1054/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nummer 6112.

Med hänsyn till den allmänna karaktären hos dessa plagg och särskilt till den stora tryckta dekorationen, de dubbla kanterna vid halsurringningen och prydnadssömmarna och på byxan den infogade revären och prydnadssömmarna framgår det inte klart att dessa plagg är avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

6110 20 99

Flerfärgat, ej lätt, klädesplagg av flera kraftiga trikåtyger med ruggad insida (55 % bomull, 45 % polyester) i olika tjocklek med mer än 10 maskor per cm i vardera riktningen. Plagget har rak skärning, är avsett att täcka den övre delen av kroppen ned till höfterna och har fållade ärmar och fållad nederkant.

Plagget har långa ärmar, tättslutande halsurringning med påsydd ribbstickad kant och en partiell öppning framtill. Denna öppning tillsluts med ett blixtlås.

Plagget är även försett med dekorsömmar och på framstycket applicerade dekormotiv. (Pulloverliknande plagg.) (Se fotografi nr 563). Förordning 1458/97.

6110 20 99

Trikåplagg i 100 % bomull, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan, med en krage vars högra sida överlappar den vänstra, utan öppning, av ribbstickat material med korta ärmar.

Plagget har också en dekoration på bröstet och är fållat vid ärmkanterna och i nederkanten (se fotografi nr 453*). Förordning 1911/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6110.

Detta plagg liknar en pullover.

6110 20 99

Lätt, löst sittande plagg av trikå (100 % bomull), med korta ärmar, som täcker överdelen av kroppen till nedanför midjan. Vid halslinningen finns en påsydd ribbstickning i form av en tätt åtsittande, hög krage utan öppning. Plagget har också dekorationer på ryggen och över bröstet och är uppfållat i ärmslut och plaggets nederkant (se fotografi nr 450*). Förordning 2368/90.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99 samt enligt de förklarande anmärkningarna till KN-nr 6110.

6110 20 99

Trikåplagg av ribbstickad velour (90 % bomull, 5 % polyester, 5 % elastan), tättsittande, avsett att täcka överkroppen, och som når nedanför midjan, med långa ärmar och hög, tättsittande krage. Det är delvis öppet baktill och kan stängas med blixtlås. Plagget är fållat i nederkanten av ärmarna och nertill (se fotografi nr 513*). Förordning 350/93. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6106 och 6110.

6110 20 99

Lätt klädesplagg av tunn, T-shirtliknande trikå (100 % bomull), ofodrat, med ränder i två färger, med rak skärning, utan krage och avsett för överdelen av kroppen ner till höfterna. Det är fållat vid ärmsluten och i nederkanten av plagget.

Plagget har korta ärmar, rundad tättslutande halsringning, hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster samt fickor nedanför midjan.

Plagget har även axelvaddar (cardiganliknande plagg). (Se fotografi nr 555*). Förordning 1054/97.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 4 och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till denna artikels allmänna karaktär, särskilt till att materialet som den är tillverkad av inte uppvisar tillräcklig fasthet för att den skall kunna anses utgöra en kavaj eller jacka, skall den klassificeras som ett cardiganliknande klädesplagg enligt KN-nr 6110.

6110 20 99

Klädesplagg av enfärgad, bredribbad trikå (60 % bomull, 40 % polyester), ofodrat, löst sittande, med rak skärning, utan krage och avsett för överdelen av kroppen ner till höfterna. Det är fållat vid ärmsluten och i nederkanten av plagget.

Plagget har långa ärmar, V-formad urringning, hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster, fickor nedanför midjan samt sidosprund i nederkanten. (Cardiganliknande plagg). (Se fotografi nr 556*). Förordning 1054/97.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 4 och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till denna artikels allmänna karaktär, särskilt till att materialet som den är tillverkad av inte uppvisar tillräcklig fasthet för att den skall kunna anses utgöra en kavaj eller jacka, skall den klassificeras som ett cardiganliknande klädesplagg enligt KN-nr 6110.

6110 20 99 (6110 20 99 och 6104 62 00)

Ett set med två plagg i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a)

Ett lätt plagg av enfärgad röd trikå (80 % bomull, 20 % polyester),
för överdelen av kroppen, utan öppning, med långa ärmar och tättslutande
halsurringning. Plagget har påsydda ribbstickade kanter vid halsen, i
nederkanten och i ärmsluten samt ett påsytt dekorativt motiv på framstycket.
Baktill vid halsurringningen finns ett stycke tillsytt av samma material som
byxan (se fotografi nr 559 A*) . . . . . .

6110 20 99

b)

En lätt byxa av trikå (80 % bomull, 20 % polyester) med tryckt
rutmönster i flera färger som går från midjan ner till vristerna, utan öppning
i linningen. Plagget har resår i midjan och ribbstickade kanter i nederkanten
av byxbenen. Det har även två hankar i midjan så att det kan hägnas upp
(se fotografi nr 559 B*) . . . . .

6104 62 00


Förordning 1054/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till den allmänna karaktären hos dessa plagg och särskilt till den mycket stora påsydda dekorationen och det tillsydda stycket baktill vid halsurringningen framgår det inte klart att dessa plagg är avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

6110 20 99 (6110 20 99 och 6104 62 00)

Ett set med två plagg i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a)

Ett lätt plagg av trikå (80 % bomull, 20 % polyester), av två olika
dukvaror (en enfärgad blå och en randig i rött och vitt), för överdelen av
kroppen, utan öppning och med långa enfärgade ärmar. Plagget har påsydda
ribbstickade kanter nertill och vid ärmsluten. Det har en tättslutande
halsurringning med två påsydda ribbstickade kanter i olika färger,
ett tryckt dekorativt motiv på framstycket samt två prydnadssömmar
vid ärmhålen. (Se fotografi nr 560 A*) . . . . . .

6110 20 99

b)

En lätt byxa av trikå (80 % bomull, 20 % polyester) av samma två
dukvaror som överdelen, som går från midjan ner till vristerna, utan
öppning i linningen. Plagget har resår i midjan och ribbstickade kanter
i nederkanten av byxbenen. I längdriktningen på vänsterbenets sida har
en revär av det randiga materialet infogats.. . . . .

Det har även två prydnadssömmar utmed denna revär samt två hankar
i midjan så att det kan hängas upp (Se fotografi nr 560 B*)

6104 62 00


Förordning 1054/97, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6104 och 6104 62 00 samt 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nummer 6112.

Med hänsyn till den allmänna karaktären hos dessa plagg och särskilt till den stora tryckta dekorationen, de dubbla kanterna vid halsurringningen och prydnadssömmarna och på byxan den infogade revären och prydnadssömmarna framgår det inte klart att dessa plagg är avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt.

6110 20 99

Flerfärgat, ej lätt, klädesplagg av flera kraftiga trikåtyger med ruggad insida (55 % bomull, 45 % polyester) i olika tjocklek med mer än 10 maskor per cm i vardera riktningen. Plagget har rak skärning, är avsett att täcka den övre delen av kroppen ned till höfterna och har fållade ärmar och fållad nederkant.

Plagget har långa ärmar, tättslutande halsurringning med påsydd ribbstickad kant och en partiell öppning framtill. Denna öppning tillsluts med ett blixtlås.

Plagget är även försett med dekorsömmar och på framstycket applicerade dekormotiv. (Pulloverliknande plagg.) (Se fotografi nr 563). Förordning 1458/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 4 och 9 kapitel 61 och texten till KN-nr 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Med hänsyn till detta klädesplaggs skärning och allmänna karaktär (särskilt det kraftiga materialet och förekomsten av den påsydda ribbstickade halskanten) skall det klassificeras som en pulloverliknande vara.

6110 20 99

Enfärgat klädesplagg av tjock trikå, ribbad i längdriktningen (100 % bomull), med rak skärning, avsett att täcka överdelen av kroppen ner till under midjan (62 cm), med korta ärmar.

Plagget är V-ringat utan öppning och är försett med broderier på framstycket.

Ärmsluten, halsringningen och nederkanten på plagget är fållade. (Pulloverliknande plagg). (Se fotografi nr 595). Förordning 709/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 6110, 6110 20 och 6110 20 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6110.

Med hänsyn till plaggets allmänna utseende och egenskaperna hos materialet som det är tillverkat av skall det klassificeras som ett pulloverliknande plagg

6110 30

Målvaktströja av trikå avsedd för fotboll (100% polyester). Tröjan når nedanför midjan, har långa raglanärmar och tättslutande rund halsringning utan öppning. Plagget har obetydligt skyddande armbågsskydd påsydda på ärmarna och påsydd resår vid ärmsluten. Plagget är fållat i nederkanten. HSC 41, Annex N/24.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

6110 30

Kortärmat trikåplagg för kvinnor (100 % akryl), med polokrage, utan öppning. Plagget har ett medeltal av mer än 10 maskor per centimeter i vardera riktningen, räknat på en yta av minst 10 x 10 cm.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 54, kortärmad trikåplagg 6110 30

Bild: HSC 54, kortärmad trikåplagg 6110 30


6110 30

Långärmat trikåplagg för män, (76 % polyesterstapelfibrer och 24 % bomull), utan krage och ofodrat, avsett att täcka övre delen av kroppen. Plagget tillsluts framtill från vänster till höger och har fickor nertill.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 54,  långärmat trikåplagg 6110 30

Bild: HSC 54, långärmat trikåplagg 6110 30

 

6110 30

Stickad långärmad tröja för kvinnor, tillverkad av 100 % polyester. Den är designad för att täcka den övre delen av kroppen och når till just ovanför midjan. (HSC 59, Annex O/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Långärmad tröja

Bild: Stickad, långärmad tröja för kvinnor klassificerad enligt nummer 6110 30.

6110 30 91

Trikåplagg i 100 % syntet, som är avsett att täcka överdelen av kroppen och som når nedanför midjan, med korta ärmar, fållat vid ärmkanterna och i nederkanten. Plagget är V-ringat med en krage i ett annat trikåmaterial, vars vänstra sida överlappar den högra (se fotografi nr 454*). Förordning 2949/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6110, 6110 30 och 6110 30 91.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6110.

Plagget liknar en pullover.

6110 30 91

Trikåplagg i 65 % polyester/35 % bomull, löst sittande, som är avsett att täcka överdelen av kroppen och som når nedanför midjan, med korta ärmar, fållat i ärmkanterna och i nederkanten. Plagget har en ribbstickad kant vid halsringningen, som bildar en åtsittande hög krage med högerknäppt öppning framtill. Det har också ett applicerat broderi på bröstet. (Se fotografi nr 455*). Förordning 2949/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6110 och 6110 30 och 6110 30 91.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6110.

Plagget liknar en pullover.

6110 30 91

Plagg av tjock dukvara av trikå (100 % polyester), ruggad på båda sidorna, med i genomsnitt mindre än 10 maskor per cm i vardera riktningen, rakt skuret med svängd nederkant och avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna.

Plagget har långa ärmar med manschetter, krage och en hel öppning fram som tillsluts från vänster till höger med knappar. Det har också en påsydd ficka framtill i brösthöjd. (Plagg liknande en kofta) (Se fotografi nr 551*). Förordning 92/97.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 4 och 9 till kapitel 61 och texten till KN-nr 6110, 6110 30 och 6110 30 91. Klassificering av detta plagg som en skjorta enligt KN-nr 6105 är utesluten p.g.a. att antalet maskor per cm i vardera riktningen är mindre än 10.

6110 30 91

Enfärgat plagg
av tjock dukvara (2,8 mm) av trikå som är ruggat på båda sidor med mer än 10 maskor per linjär cm (100 % polyester), med rak skärning, avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna. Plaggets framstycke är kortare än bakstycket. Plagget har långa ärmar med manschetter, vikt krage och hel öppning framtill som tillsluts från vänster till höger med knappar samt sidslitsar i nederkanten. Plagget har också en påsydd, broderad bröstficka. (Plagget är cardiganliknande). (Se fotografi nr 567). Förordning 272/98.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 9 till kap. 61 och av texten till KN-nr 6110, 6110 30 och 6110 30 91. Med hänsyn till plaggets skärning och allmänna karaktär (särskilt dukvarans typ och tjocklek, det faktum att det är ofodrat och att det saknar erforderlig fasthet) skall den klassificeras som en cardiganliknande vara. Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6110.

6110 30 91

Enfärgat, ärmlöst plagg (väst)
av trikå av syntetfibrer (100 % polyester) som täcker överkroppen. Plagget är v-ringat, har genomgående öppning framtill som knäpps från vänster till höger med tryckknappar, och vida ärmhålor men inga fickor eller foder.Två horisontella reflexränder löper runt hela plagget. Se fotografi 634. Förordning nr 1559/2004, giltig fr.o.m. 2004-09-22. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI, anmärkningarna 1 och 9 till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6110, 6110 30 och 6110 30 91.

Detta plagg har de objektiva egenskaperna hos en väst. Se de förklarande anmärkningarna till HS och KN-nummer 6110.

6110 30 99

Trikåplagg i 100 % syntet, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan, med en krage utan öppning, långa ärmar och en fåll i nederkanten. Plagget har också en trekantig ribbstickad infällning i främre halskanten (se fotografi 452*). Förordning 1911/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6110, 6110 30 och 6110 30 99. Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomeklaturen beträffande KN-nr 6110.

6110 30 99

Ärmlöst plagg av elastiskt, ribbstickat trikåmaterial (100 % polyamid), avsett att täcka överkroppen till strax under midjan och försett med krage, hel öppning framtill som knäpps från höger till vänster med tryckknappar och två ficklock i brösthöjd (se fotografi nr 529*). Förordning 1966/94. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 9 till kapitel 61 och av texten i KN-nr 6110, 6110 30 och 6110 30 99.

6110 30 99

Enfärgat trikåplagg (70 % akryl, 30 % polyester), med rak skärning, avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan (66 cm), med långa ärmar.

Plagget har rundad halsringning utan öppning och har påsydd kant av trikå runt ringningen. (Pulloverliknande plagg) (se fotografi nr 590). Förordning 1529/99. Giltig fr.o.m. 1999-08-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen; anmärkning 9 till kapitel 61 och av texten till KN-nummer 6110, 6110 30 och 6110 30 99.

Se även förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6110.

Med hänsyn till plaggets skärning, allmänna karaktär och det material som plagget tillverkats av skall det klassificeras som ett pulloverliknande plagg.

6110 30 99

Flerfärgat klädesplagg tillverkat av velour av trikå av konstfibrer (80 % viskos, 20 % polyester), med mer än 10 maskor per cm i vardera riktningen, räknat på en yta av minst 10 ×10 cm. Plagget har snäv skärning och täcker överdelen av kroppen till nedanför midjan. Plagget har långa snäva ärmar, rundad halsringning utan öppning och ett dekorativt motiv på framstycket. Det har en påsydd kant av trikå vid halsringningen och i ärmkanterna och är fållat i nederkanten. (Pulloverliknande plagg) (Se fotografi nr 585). Förordning 709/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkningarna 1 och 9, andra stycket, till kapitel 61 och av texten till KN-nummer 6110, 6110 30 och 6110 30 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade Systemet avseende nr 6109 och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6110.

Med hänsyn till avsaknaden av knäppning kan detta plagg inte klassificeras som en blus enligt nr 6106.

6110 30 99

Randigt trikåplagg (tjocklek 1,5 mm, 70 % akryl, 30 % polyester) med snäv skärning, avsett att täcka överdelen av kroppen ner till midjan (51 cm). Plagget är ärmlöst och ribbstickat på längden. Plagget har rundad halsringning utan öppning.

Det har en påsydd kant av trikå runt ringningen och ärmhålen. (Pulloverliknande plagg) (Se fotografi nr 589). Förordning 709/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkningarna 1 och 9, andra stycket, till kapitel 61 och av texten till KN-nummer 6110, 6110 30 och 6110 30 99.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6110 Med hänsyn till plaggets vikt och tjocklek kan detta plagg inte klassificeras som undertröja eller liknande tröja enligt nr 6109.

6110 30 99

Tre artiklar som tillsammans är avsedda för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

a)

Ett ärmlöst klädesplagg av trikå (en så kallad löparväst) (93 % syntetfibrer och 7 % elastan) som täcker överkroppen, dvs. når ner till midjan. Framsidan har V-halsringning och plagget kan öppnas helt framtill med hjälp av ett blixtlås utan överlappande stängning. På plaggets framsida finns två rektangulära öppna bröstfickor med de ungefärliga måtten 19 cm × 8 cm och två rektangulära öppna midjefickor med de ungefärliga måtten 12 cm × 14 cm.

På baksidan finns en ficka med gummiremmar som är utformade för fästande av exempelvis hopfällbara vandringsstavar.

b)

Två mjuka flaskor, med platt botten, med en volym på 500 ml vardera, som passar in i de främre bröstfickorna, tillverkade av polyuretan och försedda med plastlock med en utdragbar pip.


Enligt förordning 2022/933, giltig från den 7 juli 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

De tre artiklar som presenteras tillsammans är tre separata artiklar. De är inte sammansatta varor, eftersom de tillsammans inte bildar en enhet vars beståndsdelar normalt inte säljs var för sig. De utgör inte varor i satser för försäljning i detaljhandeln i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, eftersom de inte förpackats gemensamt för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål, särskilt som fickornas utformning inte begränsar användningen till transport av specifika produkter för särskilda behov eller speciella göromål. Artiklarna är enskilda artiklar som kan användas oberoende av varandra. Att bära kläder och att dricka är två separata företeelser, och de tillgodoser inte samma särskilda behov (plagget täcker överkroppen och flaskorna är avsedda för dryck).

Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma särskilda behov eller om de inte är utformade för att användas för samma speciella göromål ska varje artikel klassificeras separat (se även Riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B (II) (1).

Därför måste artiklarna klassificeras separat.

De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

6110 30 99

a)

Klassificering på grundval av anmärkning 9 andra stycket till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6110 , 6110 30 och 6110 30 99 .


På grundval av sina objektiva kännetecken är västen ett plagg enligt nummer 6110 . Detta nummer omfattar en kategori av trikåartiklar avsedda att täcka överkroppen (tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar) (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 6110 , första stycket).

Plagg enligt detta nummer är avsedda att täcka överkroppen, försedda med ärmar eller ärmlösa, med alla slags halsringningar, med krage eller kraglösa, med eller utan fickor. De kan vara tillverkade av alla typer av trikåmaterial, även lätta och finstickade material, av alla slags textilfibrer (se även FAHS, nr 6110 ).

Västen kan inte sägas vara utformad för det ena eller det andra könet. Västen ska klassificeras som en tröja, pullover, kofta, väst eller liknande artikel, av trikå, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor.


3924 90 00

b)

Klassificering på grundval av texten till KN-numren 3924 och 3924 90 00 .

Flaskorna ska klassificeras som andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar av plast.

Bild: Sats klassificerat enligt KN-nr 3924 90 00 och 6110 30 996112

För klassificering av träningsoveraller enligt KN-nr 6112 skall öppningen, om det plagg som är avsett att täcka den övre delen av kroppen är helt öppen på framsidan, tillslutas med blixtlås, tryckknappar eller kardborrband.

Om plagget emellertid endast är delvis öppet framtill, kan det även tillslutas med alla typer av knappar, under förutsättning att öppningen inte är längre än en tredjedel av plaggets längd, mätt från halsringningen. Förordning 424/89.

6112 11 00

Set av två plagg i förpackning för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

a)

En ofodrad blusongliknande trikåjacka (100 % bomull) med en krage och hel öppning framtill tillsluten med blixtlås samt med långa ärmar. Det finns resårstickningar vid plaggets och ärmarnas nederkant. Ett vävt band i avvikande färg är fastsytt utmed ärmarnas hela utsida och runt ärmhålen. Plaggets två frampartier är helt täckta med ett påsytt, vävt, flerfärgat, mönstertryckt material. Plagget har två fickor med blixtlås ovanför midjan (se fotografi nr 428 A*).

b)

Ett par ofodrade trikåbyxor (100 % bomull), som når från midjan till vristerna och dras ihop i midjan med hjälp av resår och en dragsko. Plagget har två fickor med blixtlås men inget sprund vid midjan. En resårstickning finns längst ner på varje ben. Ett vävt band i avvikande färg är fastsytt utmed byxbenens yttersida från byxornas överkant till den stickade resåren vid nederkanten (se fotografi nr 428 B*). Förordning 812/89.


*
Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen av texten till nr 6112 och 6112 11 00 (se även de förklarande anmärkningarna till nr 6112 i det harmoniserade systemet).

6112 12 00

Set av två plagg framställda av tre olikfärgade trikåmaterial (100 % syntetfibrer), bestående av:

a)

en ofodrad vindjacka, med krage, med genomgående öppning framtill som stängs med blixtlås, och med långa ärmar. Plagget sitter åt nertill och i nederkanten på ärmarna. Det har två innerfickor ovanför midjan och broderade eller påtryckta dekorationer på ryggen och ärmarna. Sidorna och delar av ärmarna har påsydda stycken av olikfärgat vävt tyg (se fotografi nr 511 A*);

b)

ett par ofodrade byxor som når från midjan till anklarna, hopdragna med ett dragband i midjan som saknar öppning. Yttersidorna är från midjan till mitt på låret täckta av påsydda stycken av samma vävda tyg som vindjackan. Plagget har två innerfickor och broderade eller påtryckta dekorationer på ena höften och nedre delen av ena byxbenet (se fotografi nr 511 B*). Förordning 350/93.


*
Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6112 och 6112 12 00.

Se också de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet beträffande nr 6112.

6112 41 90

Ett lätt plagg för kvinnor som täcker överkroppen till grenen, gjort av enfärgad syntetfibertrikå (80 % polyamid och 20 % elastan), som inte innehåller gummitrådar.

På klädesplagget har 8 mm breda band av vulkaniserat gummi (nummer 4008) sytts fast i halsringning, ärmhål och benöppningar.

Klädesplagget är på insidan försett med BH-formade kupor med metallbyglar och har fodrad gren, reglerbara band samt högt skurna öppningar för benen. (baddräkt) (Se foto nr 641 nedan.) Förordning nr 651/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 6112, 6112 41 och 6112 41 90.

Eftersom gummibanden har sytts fast på plagget men inte ingår i trikån i plagget, kan plagget inte klassificeras enligt nr 6112 41 10 (baddräkter för kvinnor eller flickor, av syntetfibrer, innehållande minst 5 viktprocent gummitråd).

Med hänsyn till varans allmänna utseende, skärning och trikåns beskaffenhet så uppfyller klädesplagget kriterierna för klassificering som baddräkt för kvinnor eller flickor, av syntetfibrer (KN-nr 6112 41 90 – Andra).

6113 00 10

Plagg av cellgummi (shortsliknande) överdraget på bägge sidorna med trikå, avsett att täcka nederdelen av kroppen från midjan ner till knäna, med byxben, utan öppning. Plaggets sömmar är täckta med ett elastiskt band (se fotografi nr 503*). Förordning 1911/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 e till kapitel 95 samt texten till KN-nr 6113 och 6113 00 10.

6113 00 10

Ofodrat tätt åtsittande plagg som täcker hela kroppen från axlarna till anklarna och som omsluter varje ben för sig. Med långa ärmar. Fållat vid slutet av ärmar och ben. Med en partiell öppning i ryggen som slutar vid midjan och som stängs med en dragkedja. Tätt åtsittande krage som tillsluts på baksidan med ett kardborreband.

Plagget består av flera stycken som hopfogats genom sömnad.

Plagget består huvudsakligen av stycken av poröst gummi som har belagts på båda sidor med enfärgad trikå (konstfibrer). Endast ett mindre stycke på framsidan över bröstet, två av de fyra bakstyckena och styckena längst ner på ärmarna är av präglat poröst gummi som endast har belagts på ena sidan med enfärgad trikå (på plaggets insida). (Surf- och dykardräkt) (Se fotografier nedan). Förordning nr 2345/03, giltig fr.o.m. 2004-01-20. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 e till avdelning XI, anmärkningarna 2 a till kapitel 40, 4 till kapitel 59, 1 till kapitel 61 och 1 e till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 6113 och 6113 00 10.

Produkten är konfektionerad i den mening som avses i anmärkning 7 f till avdelning XI och består huvudsakligen av stycken av poröst gummi som på båda sidor har belagts med textilvävnad. Dessa stycken av kombinerat material ger plagget dess huvudsakliga karaktär (allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen).

Då det porösa gummit har belagts med textilvävnad på båda sidor anses textilvävnaden ha en funktion utöver ren förstärkning, eftersom den ger materialet huvudsaklig karaktär av textilvara. Följaktligen är textilvävnaden inte enbart avsedd som förstärkning i den mening som avses i sista stycket i anmärkning 4 till kapitel 59 utan den anses utgöra det material som produkten består av (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 4008, tredje stycket och fjärde stycket, A).

Produkten är således ett plagg konfektionerat av trikå enligt nummer 5906 och skall i enlighet med anmärkning 1 till kapitel 61 klassificeras enligt KN-nummer 6113 00 10.

Klassificering enligt nummer 4015 är, på grundval av allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, utesluten eftersom endast en mindre del av plagget består av duk av poröst gummi som har belagts på en sida med textilvävnad som endast utgör förstärkning (nummer 4008).

6114 (Classification statement)
 
Statement on the classification of an article similar to cardigans

The Committee concluded that:

Article 2a:

Heading CN 6114 (other garments)

Bild: Heading CN 6114 (other garments)


As far as the classification of Articles 2 and 3 were concerned, the Members of the Committee present unanimously agreed that these garments have to be classified in heading 6114 ("other garments"), because given their objective characteristics (e.g. their front part does not even extend down to just below the chest, the third garment does not cover the front part of the body at all) these garments are by no means similar to cardigans, nor do they fulfil the terms of any other heading of the CN being more specific than 6114.

The Commission concluded that since there is no divergent classification opinion between the MS as far as these three garments are concerned, it is enough to mention the established classification practise in the meeting report giving detailed descriptions of the goods and adding illustrative photos to assure uniform classification practise throughout the EU in the future.

Jfr 6110 article similar to cardigans

6114 20

Lätt plagg av trikå (94 % bomull, 6 % töjfibergarn) för kvinnor eller flickor med 35 mm breda axelband och rund halsringning framtill. Varan kan bäras närmast huden som ett plagg eller ett underplagg som täcker den övre delen av kroppen och sträcker sig ner till under bysten.

Halsringningen och ärmhålen kantas av en fåll med insytt resårband. Nederkanten av plagget är också försedd med ett resårband för att sluta till runt kroppen. Plagget har ingen kroppsstödjande funktion. (Se fig.) HSC 27, Bilaga Q10.

Tillämpning av allmänna bestämmelsen 1.

6114 20 00

Lätt trikåplagg (100 % bomull), som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, utan ärmar eller krage, med rund, löst sittande halsringning, tillverkat av tvåfärgat material. Det är delvis öppet framtill och tillsluts genom vänsterknäppning med knappar. Halsringningen och ärmhålen är dekorativt kantade med ribbstickat material (se fotografi nr 519*). Förordning 350/93. Ändrad genom förordning 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning [9] 9 till kapitel 61 och enligt texten till KN-nr 6114 och 6114 20 00.

6114 20 00

Ett lätt, ärmlöst trikåplagg (100 % bomull) för kvinnor eller flickor, avsett att bäras närmast kroppen och som slutar ett gott stycke ovanför midjan, täckande bröstpartiet och med en djup ringning fram- och baktill. Detta plagg har två cirka 5 cm långa insyningar framtill vilka utgår från nederkanten, som är lätt rynkad och har ett resårband (cirka 1,5 cm brett) (se fotografi nr 432*). Förordning 1584/89. Ändrad genom förordning 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61 och av texterna till KN-nr 6110 och 6110 20 99, 6114 och 6114 20 00.

Detta plaggs kännetecken är inte tillräckliga för att klassificera det enligt 6212, eftersom det inte har en stödjande funktion.

6114 30

Lätt, axelbandslöst plagg av trikå (90 % polyamid, 10 % elastan) för kvinnor eller flickor, avsett att täcka den övre delen av kroppen. Plagget sträcker sig ner till under bysten och lämnar axlarna bara. Varan kan bäras närmast huden som ett plagg eller ett underplagg. Den är försedd med resårband som är 30 mm brett i underkanten och 15 mm brett i ovankanten för att säkerställa att plagget sluter till om bysten. Plagget har ingen kroppsstödjande funktion. (Se fig.). HSC 27, Bilaga Q10.

Tillämpning av allmänna bestämmelsen 1.

6114 30

Kortärmat trikåplagg för kvinnor, (68 % polyesterstapelfibrer och 32 % bomull), utan öppning. Plagget är dekorerat med volanger under bysten.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

HSC 54. Kortärmat trikåplagg, 6114 30

Bild: HSC 54. Kortärmat trikåplagg, 6114 30


6114 30 00

Lätt trikåplagg (65 % polyester, 35 % bomull) tillverkat av enfärgat tyg. Det är avsett att täcka överdelen av kroppen till nedanför midjan och har korta ärmar och kapuschong med kragband. Plagget har rund halsringning med ribbad kant och är fållat i nederkanten och nedtill på ärmarna (se fotografi nr 521*). Förordning 893/93.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 6114 och 6114 30 00.

Klassificering av detta plagg som T-shirt enligt KN-nr 6109 är utesluten eftersom det är försett med kapuschong.

Klassificering enligt KN-nr 6110 är också utesluten eftersom sammandragningsanordning i nederkanten saknas.

6114 30 00 (6114 30 00 och 6108 22 00)

Set av plagg för kvinnor eller flickor i förpackning för försäljning i detaljhandeln och bestående av följande:

Ett lätt trikåplagg (övre plagget) (55 % konstfibrer och 45 % bomull),
avsett att bäras närmast kroppen och som slutar ett gott stycke ovanför
midjan, täcker bröstpartiet och överdelen av ryggen, ärmlös och med en
djup urringning framtill. Plagget har ett resårband (2,5 cm brett) i
nederkanten (se fotografi 431 A*) . . . . . 6114 30 00

Trosor av samma material, sammansättning och färg som det övre
plagget (se fotografi 431 B*). . . . . 

6108 22 00


Förordning 1584/89. Ändrad  genom förordning 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3 b till kapitel 61, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 61, såväl som av texten till KN-nr 6108 och 6108 22 00, 6110 och 6110 30 99, 6114 och 6114 30 00.

Det övre plagget kan inte anses vara avsett att stödja kroppen enligt nr 6212, eftersom det inte är utformat för att ha denna funktion.

6115 95 00 tillhör set 4202 92 91 Förordning  2855/2000. Ändrad genom förordning 1179/2009.

6115 96 99

Stickat plagg av socktyp, i textila fibrer (85 % akryl, 13 % nylon, 2 % andra fibrer), utan påsydda sulor, med halkskydd i form av remsor av PVC på sulan, för att underlätta gång på polerade eller hala ytor (se fotografi nr 467*). Förordning 1911/92. Ändrad genom förordning  1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6115, 6115 96 och 6115 96 99.

6116 10 20

Handske av dukvara av bomullstrikå vars yttersida genom doppning belagts med naturgummi (latex). Handsken är avsedd för hushållsbruk. (Se foto nr 602). Förordning 1564/00. Giltig fr.o.m. 2000-08-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a) till kapitel 40, anmärkning 7 till avdelning XI, anmärkning 4 a) till kapitel 59, anmärkning 1 till kapitel 61 och av texten till KN-nr 6116, 6116 10 och 6116 10 20.

Se även förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 4015 och 6116.

Med hänsyn till att vikten av den belagda dukvara, som handsken är tillverkad av, inte överstiger 1 500 g/m2 , skall handsken klassificeras som en handske av trikå enligt nr 6116.

6116 93 00

Målvaktshandske som används i ishockey eller gatuhockey bestående av två delar, handske och "blocker" (blocking pad) som är hopsydda med varandra på fem ställen. Handsken bärs vanligen på höger hand (om målvakten är högerhänt) som också håller klubban.

"Blockern" (blocking pad) (se fotografi 571 B*), som bildar ovansidan på handsken är gjort av styv skumplast (diam. 37 x 20 x 3 cm) och är helt täckt huvudsakligen av trikå av syntetfibrer. Huvudsyftet är att stoppa bollar (eller puckar i ishockey) som skjuts mot målet samt att skydda handens ovansida.

Den andra delen av varan är en handske som liknar en vanlig handske. Handflatan består av bondad duk av mikrofibrer av polyamid. Den används av målvakten för att hålla och hantera klubban. Ovansidan är gjord av trikå. (Se fotografi nr 571 A*). Förordning 272/98.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6116 och 6116 93 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nr 9506.

6116 93 00

Handske som används för ishockey. Utsidan av handsken är stoppad för att skydda. Utsidan består av dukvara av trikå av syntetfibrer (polyester). Insidan består av bondad duk av mikrofibrer av polyamid. (Se fotografi nr 574*). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.
 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6116 och 6116 93 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, tulltaxenummer 9506.

Utsidan av handsken har en skyddande funktion vilken ger handsken dess karaktär.

6117 (Classification statement)

Statement on the classification of bibs for adults

The Committee concluded that:

Bibs for adults in the form of large rectangles of textile fabric (measuring approx. 70 x 45 cm), with rounded corners and generally with a hem or trim sewn around the edges. They usually have straps for tying round the neck or cloth flaps with press-studs or "Velcro"-fastening.

The bibs in question are regarded as clothing accessories within the meaning of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. (CCC 453)

Jfr 6217 Bibs for adults

6117 (Classification statement)

Statement on the classification of hairbands

The Committee concluded that:

Hairbands - Made up article consisting of a rubber loop, textile covered, with decoration of various materials (e.g., plastic or wooden pearls, leather, textile material, metal)


Classification statement, 6117

Bild: Classification statement, 6117


Hairbands consisting of a loop of [a textile fabric of Section XI][elastic textile loop] [rubber thread, textile covered] and having a decoration of any material other than those, e.g., referred to in Note 1 to Chapter 71 are to be classified in headings 6117 or 6217 as the essential character is given by the textile material according to GIR 3(b), unless otherwise provided.

See e.g. Note 3 to Chapter 43, Note 1(g) to Section XI, the second paragraph of General to the HSEN to Chapters 61 and 62, Note 1 to Chapter 71 or the paragraph before the last one of HSEN to heading 9615 etc. (CCC 417)

6117 80 10

Konfektionerad produkt bestående av en rundstickad elastisk dukvara (konstfibrer) kombinerad med gummitråd, i form av en ögla. (Hårsnodd) (se fotografi nedan). Förordning nr 926/04, giltig fr.o.m. 2004-05-20. Ändrad genom förordning 441/2013.
 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, av anmärkningarna 7 g och 10 till avdelning XI och av texten till KN-nummer
6117, 6117 80 och 6117 80 10.

Eftersom produkten har karaktär av textilvara skall den i likhet med t.ex. sjalar, scarfar, halsdukar, slipsar och liknande artiklar anses utgöra ett konfektionerat tillbehör till kläder.

Klassificering enligt HS-nummer 9615 är utesluten, eftersom produkter enligt detta nummer vanligen är tillverkade av plast, elfenben, ben, horn, sköldpadd, metall etc. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 9615, punkt 3.

Dessutom anger anmärkning 10 till avdelning XI uttryckligen att denna avdelning bl. a. omfattar elastiska textilvaror i vilka gummitrådar ingår.

6117 80 10

Artiklar bestående av rundstickad elastisk dukvara (syntetfibrer kombinerade med gummitråd) i form av öglor med en diameter av ca 4,5 cm och en bredd av ca 2 cm (när de är utrullade).

Artiklarna är stickade i tubform och skurna till en bestämd (förprogrammerad) bredd (2 cm).

På grund av den gummitråd som ingår i den elastiska dukvaran får artiklarna hoprullade kanter, vilket ger dem formen av hårsnoddar som är färdiga för användning. Förordning 2022/83, giltig från den 10 februari 2022.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkningarna 7 b och 10 till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6117 , 6117 80 och 6117 80 10 .

Artiklarna är färdigutformade genom stickning av en tubformig dukvara och skärning till en bestämd bredd så att en elastisk ögla erhålls, färdig för användning (se anmärkning 7 b till avdelning XI).

Med hänsyn till artiklarnas textila karaktär ska de betraktas som konfektionerade tillbehör till kläder på samma sätt som exempelvis konfektionerade sjalar, scarfar, mantiljer, slipsar och liknande artiklar. Dessutom ska enligt anmärkning 10 till avdelning XI elastiska textilvaror i vilka gummitrådar ingår klassificeras i den avdelningen.

Klassificering enligt nr 9615 är utesluten, eftersom artiklar enligt detta nummer vanligen är tillverkade av plast, elfenben, ben, horn, sköldpadd, metall etc. (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 9615 punkt 3 och Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen, nr 9615 ).

Artiklarna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6117 80 10 som konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå, elastiska eller gummibehandlade.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 6117 80 10


Kap 62

6201 och 6202

Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. skall klassificeras som sådana endast om plaggen är försedda med långa ärmar.

Med avvikelse från första stycket ska dessa nummer omfatta vadderade västar, trots det faktum att de  saknar ärmar. Förordning nr 989/89 och 246/2010 (andra stycket giltig fr o m 13 april 2010)

6201 93 00

Klädesplagg av enfärgad väv av 100 % polyamid med en tjocklek av 0,1 mm, på insidan belagd med icke-poröst plastmaterial (polyuretan) och med kviltat foder.

Plagget har två kragar, varav den ena är gjord av en ruggad luggvara av trikå, och genomgående öppning fram, som tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar.

Det har långa ärmar med blixtlås i nederkanterna och två isydda fickor i midjehöjd.

Plagget når ner till höfterna (total längd 75 cm) och har en åtdragningsanordning nertill (plagg liknande en anorak) (se fotografi nr 583). Förordning 1218/99. Giltig fr.o.m. 1999-07-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a 1 till kapitel 59, anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till Kn-nr 6201 och 6201 93 00.

Plagget är tillverkat av en väv vars beläggning inte kan ses med blotta ögat.

6201 93 00 (6201 93 00 och 6204 63 18)

Ett set med två plagg, i förpackning avsedd för detaljhandeln och bestående av följande:

a)

En lätt, vävd vindjacka (100 % syntetfiber) bestående av tre olikfärgade
material. Den har en krage med ett dragsnöre igenom och en åtsittande
ringning, delvis öppen framtill och med ett blixtlås. Denna öppning har
en skyddande flik med tryckknappar som stängs från vänster till höger.
Plagget har också löst sittande, långa ärmar med resår längst ut. Det finns
också resårband i nederkanten av plagget. Plagget har en huva som kan
stoppas in i en ficka i kragen och det finns en annan ficka med ett skyddande
ficklock framtill på plagget. Båda påsarna stängs med blixtlås
(se fotografi nr 406 A*) . . .

6201 93 00

b)

Ett par lätta, vävda byxor (100 % syntetfiber) i en färg, täckande
kroppen från midjan till anklarna och sammandragna vid midjan med
resårband och en dragsko. Vid byxornas nederkant finns blixtlås och de kan
dras åt med kardborrband. Plagget har också två invändiga fickor
(se fotografi nr 406 B*) . . .

6204 63 18


Förordning 645/89, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 14 till avdelning XI, enligt anmärkning 8 till kapitel 62 gällande byxorna och texten till KN-nr 6201, 6201 93 00 och 6204 63 18.

Klassificering som träningsoverall är utesluten eftersom det av plaggens utseende och materialets egenskaper inte klart framgår att plaggen är ämnade att bäras uteslutande eller huvudsakligen under utövande av sportsliga aktiviteter.

6201 93 00 (6201 93 00 och 6204 63 18)

En ensemble med två plagg för försäljning i detaljhandeln och bestående av följande:

a)

En löst sittande, vävd vindjacka (100 % syntetfibrer) som är lätt,
fodrad i övre delen och består av två olikfärgade material. Den har en
krage och är helt öppen framtill med ett blixtlås. Denna öppning har en
skyddande flik med tryckknappar som stängs från vänster till höger.

Plagget har löst sittande, långa ärmar med resår i nederkanten. Det
finns också resårband i nederkanten av plagget. Jackan har en huva
som kan stoppas in i en påse i kragen. I huvan finns en dragsko och
påsen stängs med ett blixtlås. Plagget har två innerfickor med
skyddande ficklock vid midjan. (Se fotografi 407 A*) . . .

6201 93 00

b)

Ett par lätta, vävda byxor (100 % syntetfibrer) i en färg, täckande
kroppen från midjan till anklarna och sammandragna vid midjan med
resårband och en dragsko. Byxorna har blixtlås i nederkanten och kan
dras åt med kardborrband.Plagget har två invändiga fickor.
(Se fotografi nr 407 B*) . . .

6204 63 18     


Förordning 3694/91. 
Ändrad genom förordning 1179/2009. 

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 14 till avdelning XI samt i fråga om byxorna enligt anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6201, 6201 93 00, 6204 och 6204 63 19.

Klassificering som löpdräkt är utesluten på grund av plaggets allmänna utseende och materialets egenskaper (skydd mot vind och regn) och dessa plagg är inte uppenbart ämnade att bäras uteslutande eller huvudsakligen under utövande av sportaktiviteter.

6201 93 00 (6201 93 00, 6102 30 90 och 6203 43 19)

Set med tre plagg i gemensam detaljhandelsförpackning bestående av:

6201 93 00

a) Ett enfärgat plagg av syntetfibrer (100 % polyamid), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna (total längd: 67 cm), försett med trikåfoder.

Plagget har hög krage, infälld kapuschong, genomgående öppning framtill med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar. Det har långa ärmar med resår och kan dras åt med kardborreband vid ärmsluten. Plagget är försett med en dragsko vid kragen och resårband i nederkanten.

    Plagget har två innerfickor ovanför midjan som tillsluts med blixtlås och två ytterfickor under midjan med skyddande flikar som stängs med tryckknappar. Det finns stormflikar på plaggets fram- och baksida och möjlighet att fästa en flytanordning inuti plagget (anorak). (Se fotografi nr 607 A).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3b till kapitel 62, anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-numren 6201 och 6201 93 00.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-numren 6201 91 00 – 6201 99 00.

6102 30 90

b) Ett enfärgat plagg av trikå av konstfibrer, avsett att täcka den övre delen av kroppen ner till under midjan (total längd: 65 cm), delvis fodrat på framsidan och i ärmarna Plagget har hög krage, genomgående öppning framtill med blixtlås, långa ärmar med resår i ärmsluten och en dragsko i nederkanten av plagget. Plagget har också två innerfickor, bestående av tillskurna och hopsydda tygstycken och som tillsluts med blixtlås, framtill i höjd med midjan (vindjacka). (Se fotografi nr 607 B).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3b till kapitel 61, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-numren 6102, 6102 30 och 6102 30 90.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nummer 6102.

6203 43 19

c) Ett par enfärgade vävda byxor av syntetfibrer (100 % polyamid), avsedda att täcka nederdelen av kroppen ner till anklarna, med vävt foder och två fickor på insidan.

    Plagget har en partiell öppning fram med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med en tryckknapp. Det finns blixtlås längs med båda sidor i plagget, täckta av skyddande slåar med kardborreknäppning. Plagget kan dras åt vid bensluten med hjälp av kardborreband (byxor). (Se fotografi nr 607 C).
Förordning 2855/00.  Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 8 till kapitel 62 och texten till KN-numren 6203, 6203 43 och 6203 43 19.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitlen 61 och 62.

6202 40

Långärmat plagg tillverkat polyesterväv, med krage och fickor. Det räcker längre ner än till mitten av låret, är helt öppet framtill och tillsluts från höger till vänster med knappar och ett skärp. (Ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: HSC 54, långärmat plagg 6202 40


6202 40

Anorakliknande klädesplagg tillverkat av polyesterväv. Plagget räcker nedanför midjan och har krage, huva och sidofickor. Plaggets skärning visar tydligt att det är tillverkat för en kvinna, trots att det stängs från vänster till höger med ett blixtlås, tryckknappar och ett skärp. Det har ribbstickat midjeband och en dragsko för att dra åt nederkanten. Ändrad HSC67, annex O/17

Bild: HSC 54. anorakliknande klädesplagg, 6202 40


6202 93 00
(6210 40 00 och 6202 93 00)

Två plagg i detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a) Ett lätt, löst sittande plagg av två olikfärgade vävnader
(100 % nylon med en beläggning av plast, synlig för blotta ögat),
avsett att täcka överdelen av kroppen ner till strax ovanför mitten av låret.
Plagget har hel öppning framtill som försluts med blixtlås och en skyddande
slå som tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar.
Plagget har en påsydd hög krage, en dragskoförsedd huva som kan stoppas
in i en ficka i kragen, långa ärmar hopdragna vid ärmsluten och två insticksfickor
med blixtlås på framsidan. Det har också dragskor vid kragen, midjan och
nederkanten, kardborrband framtill på kragen och vid ärmsluten, ett partiellt foder
(100 % nylon) i den övre delen av plagget, en påsydd dekoration på vänster ärm
samt en broderad logo i brösthöjd.  (Se fotografi nr 545 A*)

 

6210 40 00

 


b) Ett löst sittande plagg av två olikfärgade tyger (100 % nylon), avsett att
täcka överdelen av kroppen ner till strax ovanför mitten av låret, med hel
öppning framtill som tillsluts med blixtlås. Det har långa ärmar med
ribbstickad kant av trikå, en påsydd krage av manchester samt två
insticksfickor med blixtlås på framsidan. Plagget har också en broderad logo
i brösthöjd på framsidan, hopdragning i midjan med dragsko och ett vadderat
foder med innerficka (Se fotografi nr 545 B*) 

 

6202 93 00

 


De två plaggen kan användas separat eller kombineras med hjälp av kardborrband vid kragen, inre tryckknappar vid ärmsluten och blixtlås vid öppningen framtill. Förordning 1308/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 5 till kapitel 62 för plagg a, anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-nr 6202, 6202 93 00 och 6210 och 6210 40 00.

6203 43 19

Löst sittande klädesplagg av väv (65 % polyester, 35 % bomull), avsett att täcka den nedre delen av kroppen från midjan till anklarna, på framstycket försett med en gylf som tillsluts med knappar från vänster till höger. På bakstycket finns två spänntampar för att dra åt och justera linningen.

På framstycket finns två påsydda fickor, på bakstycket två infällda fickor och på sidorna två fickor i lårhöjd.

Plagget har också påsydda förstärkningar av samma tyg vid knäna och på stussen.

Byxbenen avslutas med en dragsko genom vilket ett dragband löper så att byxbenen kan dras åt vid anklarna. (Fritidsbyxor.) Förordning 1458/97. (Se fotografi nr 562*.)

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning till undernummer 2.A. till avdelning XI, av anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6203, 6203 43 och 6203 43 19.

Plaggets allmänna utseende gör det inte klart att det är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen för att (fysiskt eller hygieniskt) skydda andra kläder och/eller personer vid industri-eller annat yrkesarbete eller vid hushållsarbete.

6203 43 19 (6201 93 00, 6102 30 90 och 6203 43 19)

Set med tre plagg i gemensam detaljhandelsförpackning bestående av:

6201 93 00

a) Ett enfärgat plagg av syntetfibrer (100 % polyamid), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna (total längd: 67 cm), försett med trikåfoder.
 
Plagget har hög krage, infälld kapuschong, genomgående öppning framtill med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar. Det har långa ärmar med resår och kan dras åt med kardborreband vid ärmsluten. Plagget är försett med en dragsko vid kragen och resårband i nederkanten.

Plagget har två innerfickor ovanför midjan som tillsluts med blixtlås och två ytterfickor under midjan med skyddande flikar som stängs med tryckknappar. Det finns stormflikar på plaggets fram- och baksida och möjlighet att fästa en flytanordning inuti plagget (anorak). (Se fotografi nr 607 A).

607 A klassificerad enl KN nr 6201 93 00

Bild: 607 A klassificerad enl KN nr 6201 93 00


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3b till kapitel 62, anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-numren 6201 och 6201 93 00.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-numren 6201 91 00 – 6201 99 00.

6102 30 90

b) Ett enfärgat plagg av trikå av konstfibrer, avsett att täcka den övre delen av kroppen ner till under midjan (total längd: 65 cm), delvis fodrat på framsidan och i ärmarna Plagget har hög krage, genomgående öppning framtill med blixtlås, långa ärmar med resår i ärmsluten och en dragsko i nederkanten av plagget. Plagget har också två innerfickor, bestående av tillskurna och hopsydda tygstycken och som tillsluts med blixtlås, framtill i höjd med midjan (vindjacka). (Se fotografi nr 607 B). 

607 B, klassificerad enligt KN nr 6102 30 90

Bild: 607 B, klassificerad enligt KN nr 6102 30 90


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 3b till kapitel 61, anmärkning 9 till kapitel 61 och texten till KN-numren 6102, 6102 30 och 6102 30 90.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nummer 6102.

6203 43 19

c) Ett par enfärgade vävda byxor av syntetfibrer (100 % polyamid), avsedda att täcka nederdelen av kroppen ner till anklarna, med vävt foder och två fickor på insidan.

Plagget har en partiell öppning fram med blixtlås och en skyddande slå som tillsluts från vänster till höger med en tryckknapp. Det finns blixtlås längs med båda sidor i plagget, täckta av skyddande slåar med kardborreknäppning. Plagget kan dras åt vid bensluten med hjälp av kardborreband (byxor). (Se fotografi nr 607 C). Förordning 2855/00. Ändrad genom förordning 1179/2009.


 

607 C klassificeras enligt KN nr 6203 43 19

Bild: 607 C klassificeras enligt KN nr 6203 43 19


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkningarna 3b och 8 till kapitel 62 och texten till KN-numren 6203, 6203 43 och 6203 43 19.

Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de inte klassificeras som en "ensemble" enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitlen 61 och 62.

6204 29 18

Set med två plagg tillverkade av samma lätt veckade tunna dukvara (100 % viskos), med tryckta flerfärgade motiv som är identiska på bägge plaggen. Det är förpackat för försäljning i detaljhandeln och består av:

a)

ett kortärmat plagg avsett för överdelen av kroppen till strax under midjan. Det har en vid urringning utan öppning. Plagget har hopdragningsanordningar vid urringningen och vid ärmsluten. Elastiska trådar insydda med 2 cm mellanrum från brösthöjd och ned till midjan förstärker intrycket av veck (smock). (Blus).

b)

ett löst sittande plagg för underdelen av kroppen från midjan till ovanför knäna, försett med dragsko och resår i midjan. (Kjol). Förordning 511/96.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 b och 8 till kapitel 62, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 62 samt texten till KN-nr 6204, 6204 29 och 6204 29 18.

6204 32 90

Judojacka av 100 % oblekt bomullstyg bestående av två tunga tygstycken av olika struktur, löst sittande, med öppning hela vägen framtill, utan knäppanordning. Plagget har långa ärmar, sprund i sidorna i nederkanten, och är förstärkt på insidan genom att den delvis är fodrad.

Jackan är förstärkt på utsidan medelst ett tredje tyg runt kragen och längs med öppningen. Plagget utgörs av två stycken som sytts samman på bredden varvid det övre stycket även sytts samman i längdriktningen under ärmarna. (Se fotografi nr 522*.) Förordning 3295/93.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6204, 6204 32 och 6204 32 90.

6204 32 90

Ofodrat, åtsittande plagg av denimtyg (100 % bomull) med vikt krage avsett att täcka överdelen av kroppen ner till midjan.

Plagget har långa ärmar med manschetter med knäppning, liten halsurringning, hel öppning fram som tillsluts med blixtlås, bröstfickor samt är kantat längs den lätt rundade nederkanten.

Plagget är skuret i tio våder (sex framtill, fyra i bakstycket) som är hopsydda på längden med dekorationssömmar. (Jacka). (Se fotografi nr 568*). Förordning 272/98.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 och 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6204, 6204 32 och 6204 32 90.

Med hänsyn till plaggets skärning och allmänna karaktär skall det klassificeras som en jacka.

6204 42 00

Klädesplagg i en del, av vävt tyg (100% bomull), utan ärmar, som täcker både övre delen av kroppen och nedre delen till strax nedanför knät, och som omsluter varje ben för sig. Plagget har insydda fickor vid höften. Detta plagg, som är helskuret från midjan, har en partiell öppning på framsidan, som knäpps från höger till vänster. (Se fotografi nr 458*). Förordning 2507/91.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt lydelsen i texterna till KN-nr 6204 och 6204 42 00 samt enligt de förklarande anmärkningarna till KN-nr 6204 41 00 - 6204 49 90.

6204 42 00

Lätt, löst sittande ärmlöst plagg av enfärgat tyg (100 % bomull), avsett att täcka både den övre och den nedre delen av kroppen nästan ned till anklarna (ca 122 cm långt).

På framsidan finns en urringad halskant, en hel öppning som tillsluts från höger till vänster med knappar och påsydda fickor under midjan.

Plagget har sidslitsar som börjar 4,5 cm under midjan och är ca 73 cm långa. Det har också motiv som broderats på framsidan i brösthöjd samt fickor.

Baktill i midjehöjd har två band av samma tyg sytts fast. Dessa band kan knytas. (Klänning) (Se fotografi nr 548*). Förordning 92/97.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6204 och 6204 42 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen som avser KN-nr 6204 41 00 - 6204 49 90.

Med hänsyn till plaggets allmänna karaktär, särskilt längden, skall det anses vara en klänning trots förekomsten av sidslitsarna.

6204 43 00

Set med tre föremål förpackade för försäljning i detaljhandeln bestående av:

a)

En vävd klänning för barn (100 % syntetfibrer), med v-ringning, utan öppning.

Livet har applikationer bestående av trikåspets som täcker det vävda tyget och korta ärmar med resår i ärmsluten. Plagget är inte fållat runt halsringning, ärmsluten eller i nederkanten.

b)

Två accessoarer bestående av en trikåslöja och en tygbukett (100 % syntetfibrer).


Varorna är förpackade tillsammans som en maskeraddräkt för barn. (Klänning). (Se fotografi nr 611). Förordning 347/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-14.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 6204 och 6204 43 00.

Enligt anmärkning 1 e till kapitel 95 omfattas inte maskeraddräkter av textilvara enligt kapitel 61 och 62.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9505, punkt A 3.

6204 59 10 (6206 40 00 och 6204 59 10)

Set med två plagg tillverkade av samma lätt veckade tunna dukvara (100 % viskos), med tryckta flerfärgade motiv som inte är identiska på bägge plaggen. Det är förpackat för försäljning i detaljhandeln och består av:

a) ett kortärmat plagg avsett för överdelen av kroppen till strax under midjan. Den har en vid urringning utan öppning. Plagget har hopdragningsanordningar vid urringningen och vid ärmsluten. Elastiska trådar insydda med 2 cm mellanrum från brösthöjd och ned till midjan förstärker intrycket av veck (smock). (Blus) . . . . . . . . . . . 6206 40 00

b) ett löst sittande plagg för underdelen av kroppen från midjan till ovanför knäna, försett med dragsko och resår i midjan. (Kjol). . . . . . 6204 59 10

Förordning 511/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 b och 8 till kapitel 62, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 62 samt texten till KN-nr 6204, 6204 59 och 6204 59 10, 6206 och 6206 40 00.

Eftersom beståndsdelarna i detta set har olika stil (tryckta motiv som inte är identiska på båda plaggen) skall de klassificeras var för sig.

6204 59 10

Plagg av vävt material (100 % konstfibrer), av löst sittande snitt, som är avsett att täcka överdelen av kroppen och som når nedanför knäna. Från midjan och uppåt finns ett stycke i samma material, med breda hängslen. Plagget är helt öppet fram, och stängs med vänsterknäppning (kjol)(se fotografi nr 459*). Förordning 2949/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6204, 6204 59 och 6204 59 10.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 620451 00 — 6204 59 90. Hängslenas snitt och placering är sådana att detta plagg inte kan bäras ensamt.

6204 62

Dambyxor (”Shalwar”), tillverkade av bomullsväv, grönfärgade. Byxorna är en del av en kvinnodräkt som kallas ”Shalwar-Kameez”, och som också består av en tunika och en sjal (gul-och grönfärgade), vilka klassificeras var för sig enligt undernummer 6206.30 respektive 6214.90. Alla tre delarna är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 14 till avdelning XI) och 6. Jfr nr 6206.30/1 och 6214.90/2.

6204 62 90

Plagg av 100 % bomullsväv avsett för nederdelen av kroppen från midjan och ned till knät, som omsluter vart och ett av benen för sig, som saknar öppning fram och som har fickor vid sidorna.

Det dras åt i midjan med hjälp av ett resårband och ett band som sytts fast på framsidan för reglering med ett spänne på vänster sida.

Plagget har framtill en falsk gylf (hopsydd) med överlapp från vänster till höger (simulerad knäppning) (shorts). (Se fotografi nr 547*). Förordning 1308/96.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-nr 6204, 6204 62 och 6204 62 90.

Varken den falska gylfen eller placeringen av spännet gör det möjligt att fastställa att det utgör ett plagg avsett för män eller pojkar.

6204 63 18 (6201 93 00 och 6204 63 18)

Ett set med två plagg, i förpackning avsedd för detaljhandeln och bestående av följande:

a) En lätt, vävd vindjacka (100 % syntetfiber) bestående av tre olikfärgade
material. Den har en krage med ett dragsnöre igenom och en åtsittande ringning,
delvis öppen framtill och med ett blixtlås. Denna öppning har en skyddande flik
med tryckknappar som stängs från vänster till höger. Plagget har också löst
sittande, långa ärmar med resår längst ut. Det finns också resårband i
nederkanten av plagget. Plagget har en huva som kan stoppas in i en ficka
i kragen och det finns en annan ficka med ett skyddande ficklock framtill på
plagget. Båda påsarna stängs med blixtlås (se fotografi nr 406 A*)

 6201 93 00


b) Ett par lätta, vävda byxor (100 % syntetfiber) i en färg, täckande kroppen
från midjan till anklarna och sammandragna vid midjan med resårband och en
dragsko. Vid byxornas nederkant finns blixtlås och de kan dras åt med
kardborrband. Plagget har också två invändiga fickor (se fotografi nr 406 B*)

 6204 63 18


Förordning 645/89, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 14 till avdelning XI, enligt anmärkning 8 till kapitel 62 gällande byxorna och texten till KN-nr 6201, 6201 93 00 och 6204 63 18.

Klassificering som träningsoverall är utesluten eftersom det av plaggens utseende och materialets egenskaper inte klart framgår att plaggen är ämnade att bäras uteslutande eller huvudsakligen under utövande av sportsliga aktiviteter.

6204 63 18 (6201 93 00 och 6204 63 18)

En ensemble med två plagg för försäljning i detaljhandeln och bestående av följande:

a) En löst sittande, vävd vindjacka (100 % syntetfibrer) som är lätt, fodrad i övre
delen och består av två olikfärgade material. Den har en krage och är helt öppen
framtill med ett blixtlås. Denna öppning har en skyddande flik med tryckknappar
som stängs från vänster till höger. Plagget har löst sittande, långa ärmar med
resår i nederkanten. Det finns också resårband i nederkanten av plagget. Jackan
har en huva som kan stoppas in i en påse i kragen. I huvan finns en dragsko och
påsen stängs med ett blixtlås. Plagget har två innerfickor med skyddande ficklock
vid midjan. (Se fotografi 407 A*) .6201 93 00


b) Ett par lätta, vävda byxor (100 % syntetfibrer) i en färg, täckande kroppen
från midjan till anklarna och sammandragna vid midjan med resårband och en
dragsko. Byxorna har blixtlås i nederkanten och kan dras åt med kardborrband.
Plagget har två invändiga fickor. (Se fotografi nr 407 B*) .

  

6204 63 18Förordning 3694/91. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt anmärkning 14 till avdelning XI samt i fråga om byxorna enligt anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6201, 6201 93 00, 6204 och 6204 63 19.

Klassificering som löpdräkt är utesluten på grund av plaggets allmänna utseende och materialets egenskaper (skydd mot vind och regn) och dessa plagg är inte uppenbart ämnade att bäras uteslutande eller huvudsakligen under utövande av sportaktiviteter.

6204 63 18 (6206 40 00 och 6204 63 18)

Ett set om två klädesplagg, förpackade för försäljning i detaljhandeln, bestående av:

a) Ett lätt plagg av ett vävt, blankt enfärgat tyg (100 % polyester),
med åtsittande kineskrage och med partiell öppning på framsidan från mitten
av halsen till vänster armhåla, som tillsluts från höger till vänster med knappar
och öglor. De tjocka knapparna består av sammanrullat vävt band. Ärmarnas
nederkant, kragen, öppningen och plaggets underkant är bandkantade.
Nederkanten på plagget och ärmarna har rundade hörn och slitsar i sidorna.
Plagget är rakt skuret och avsett att täcka överdelen av kroppen ned till
höfterna. Det har ett broderat motiv på framsidan. Blus (se fotografi nr 632 A) .  
 

6206 40 00

 
b) Ett löst sittande lätt plagg av ett vävt, blankt och tryckt tyg (100 % polyester)
med rak skärning avsett att täcka den nedre delen av kroppen från midjan till
anklarna och som separat omsluter vardera benet. Plagget har resårförsedd
midja utan öppning. Byxbenens nederkanter är kantade med ett enfärgat band
och har rundade hörn och slits i sidan. Byxor (se fotografi nr 632 B) .  
 

6204 63 18

 


Förordning nr 728/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.


632 A och 632 B, klassificeras enligt 6204 63 18

Bild: 632 A och 632 B, klassificeras enligt 6204 63 18


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 14 till avdelning XI, av anmärkningarna 3 b och 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nummer 6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 och 6206 40 00.

Klassificering som ensemble enligt anmärkning 3 b till kapitel 62 kan inte komma ifråga eftersom de två plaggen inte är sydda av ett och samma tyg.

Klassificering som pyjamas är utesluten eftersom plaggen i fråga, på grund av sin allmänna karaktär, inte kan anses vara avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt. Se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 6206 avseende blusar.

6204 63 90

Plagg tillverkat av tre olikfärgade vävda tyger (100 % polyamid), som är avsett att täcka nederdelen av kroppen, från midjan till mitten på låret, med byxben, utan öppning i midjan. Det är hopdraget i midjan med resårband och dragband. Plagget har en öppen innerficka på vardera sidan och innerbyxa av trikå (65 % polyester, 35 % bomull), fastsydd i midjan (samma som på shorts) (se fotografi nr 509*). Förordning 350/93. Ändrad genom förordning 2126/2005.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt andra stycket i anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6204, 6204 63 och 6204 63 90.

Klassificering som baddräkt är utesluten eftersom detta plagg på grund av sin skärning, sitt utseende och förekomsten av sidofickor som saknar fast tillslutningsanordning, inte kan anses som uteslutande eller huvudsakligen avsett som baddräkt.
 
6205 20 00

Lätt plagg av två vävda tyger i olika färger (100 % bomull), avsett att täcka överdelen av kroppen, med rak skärning, en rund åtslutande halsringning, korta ärmar, två bröstfickor samt en huva med dragsko. Detta plagg är helt öppet framtill med knäppning från vänster till höger. Plagget och ärmarna är fållade i nederkanten (fritidsskjorta). (Se fotografi nr 462*). Förordning 1176/91.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt av texten till KN-nr 6205 och 6205 20 00. Se även de förklarande anmärkningarna till nr 6205 i HS-nomenklaturen.

6205 20 00

Lätt, vävt plagg (100 % bomull), avsett att täcka överdelen av kroppen, med rak skärning, en rund, åtslutande halsringning, långa ärmar med manschetter, två bröstfickor samt en huva med dragsko. Detta plagg är helt öppet framtill med en knäppning från vänster till höger. Det har även dekorationer påsydda på fickorna samt tryck på baksidan och är fållat i nederkanten (fritidsskjorta). (Se fotografi nr 463*). Förordning 1176/91.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6205 och 6205 20 00. Se även de förklarande anmärkningarna till nr 6205 i HS-nomenklaturen.

6205 20 00

Plagg, av 100 % bomullsmaterial, som täcker kroppen ned till grenen. Överdelen är av vävt material och har krage, löst sittande långa ärmar som knäpps vid handleden med tryckknappar samt två påsydda bröstfickor. Plagget har öppning framtill, som stängs med tryckknappar från vänster till höger, från halsringningen ner till midjan. Nederdelen av plagget, från midjan till grenen, är av stretchtrikå och stängs med tryckknappar i grenen (se fotografi nr 530*). Förordning 1966/94.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten i KN-nr 6205 och 6205 20 00.

6205 20 00

Rutigt, löst sittande vävt plagg (100 % bomull) (skjorta), avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna, med rak skärning, med korta ärmar och med krage och slag av ett annat material och är fållat i ärmarna och nederkanten.

Ett tunt flätat snöre löper genom fållen nertill. Plagget har två ca 7 cm långa sidslitsar.

Plagget har hel öppning framtill som tillsluts med knappar från vänster till höger och två insticksbröstfickor som kan tillslutas med blixtlås. (Se fotografi 579). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6205 och 6205 20 00.

Förekomsten av det tunna flätade snöret tjänar inget praktiskt syfte och påverkar på intet sätt klassificeringen av plagget som en herrskjorta.

6205 30 00 (Classification statement)

Statement on the classification of a woven short-sleeved men’s shirt

The Committee concluded that:

A woven short-sleeved men’s shirt (70% polyester/30% cotton), cut straight, having a complete button opening at the front, closing left over right, with a collar, two sewn-on pockets at the front, with reflecting sewn-on strips.

Classification is determined by the provisions of GR1 and 6 of the Combined Nomenclature. The garment in question does not fulfill the criteria set out in the CN Explanatory Notes to Chapter 62, General concerning “industrial and occupational garments”. The reflecting sewn-on strips are not sufficient to justify a classification as “industrial or occupational clothing” under heading 6211. (CCC 335)

6206 30
Damtunika (”Kameez”),
ett löst sittande plagg tillverkat av hopsydda delar av bomullsväv (gröna och gula). Plagget är ärmlöst, U-ringat, dekorerat med mönster som sytts på tyget samt har foder och en rand längs fållen i silverfärgat tyg. Tunikan är en del av en kvinnodräkt som kallas ”Shalwar-Kameez”, och som också består av ett par byxor (gröna) och en sjal (gul- och grönfärgad), vilka klassificeras var för sig enligt undernummer 6204.62 respektive 6214.90. Alla tre delarna är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 14 till avdelning XI) och 6. Jfr nr 6204.62/1 och 6214.90/2.

HSC 53, 6206 30

Bild: HSC 53, 6206 30


6206 30 00

Lätt plagg av vävt material (100 % bomull), utan ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan,av modernt snitt och av enfärgat material. Det har rundad halsringning utan öppning och en utanpåficka i brösthöjd (se fotografi nr 408*). Förordning 1012/90.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6206 och 6206 30 00. Se också förklarande anmärkning till KN-nr 6206 beträffande blusar, skjortor och skjortblusar.

6206 30 00

Lätt plagg av vävt material (100 % bomull), med mycket korta ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, fantasifullt tillskuret av enfärgat material. Det har rundad halsringning, med ett sprund som stängs med knappar på vänster axel (se fotografi nr 409*) Förordning 1012/90.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6206 och 6206 30 00.

Se också förklarande anmärkning till KN-nr 6206 beträffande blusar, skjortor och skjortblusar.

6206 30 00

Lätt plagg av vävt material (100 % bomull), med mycket korta ärmar, avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, fantasifullt tillskuret av enfärgat material. Det har rundad halsringning utan öppning och ett antal dekorativa stråveck på framsidan (se fotografi nr 435*). Förordning 1012/90.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6206 och 6206 30 00.

Se också förklarande anmärkning till KN-nr 6206 beträffande blusar, skjortor och skjortblusar.

6206 40 00

Lätt plagg av vävt material (100 % konstfibrer), utan ärmar, avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, fantasifullt tillskuret av material med tryckta motiv i olika färger. Det har rundad halsringning utan öppning (se fotografi nr 433*). Förordning 1012/90.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6206 och 6206 40 00.

Se också förklarande anmärkning till KN-nr 6206 beträffande blusar, skjortor och skjortblusar.

6206 40 00 (6206 40 00 och 6204 59 10)

Set med två plagg tillverkade av samma lätt veckade tunna dukvara (100 % viskos), med tryckta flerfärgade motiv som inte är identiska på bägge plaggen. Det är förpackat för försäljning i detaljhandeln och består av:

a)

ett kortärmat plagg avsett för överdelen av kroppen till strax
under midjan. Den har en vid urringning utan öppning. Plagget
har hopdragningsanordningar vid urringningen och vid ärmsluten.
Elastiska trådar insydda med 2 cm mellanrum från brösthöjd och
ned till midjan förstärker intrycket av veck (smock). (Blus).

6206 40 00

b)

ett löst sittande plagg för underdelen av kroppen från midjan till
ovanför knäna, försett med dragsko och resår i midjan. (Kjol).

6204 59 10


Förordning 511/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 b och 8 till kapitel 62, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 62 samt texten till KN-nr 6204, 6204 59 och 6204 59 10, 6206 och 6206 40 00.

Eftersom beståndsdelarna i detta set har olika stil (tryckta motiv som inte är identiska på båda plaggen) skall de klassificeras var för sig.

6206 40 00

Lätt, vävt plagg (100 % polyester) med långa ärmar, som är avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, tillverkat i flerfärgat material. Det har krage och V-ringning och genomgående öppning framtill som tillsluts genom vänsterknäppning med knappar. Det har också tre dekorativa knappar nertill på ärmarna och elastisk hopdragning på båda sidorna i midjehöjd (blus) (se fotografi nr 516*). Förordning 350/93.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6206 och 6206 40 00.

Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nr 6206.

6206 40 00

Lätt plagg av vävt material (100 % konstfibrer), utan ärmar, avsett att täcka överdelen av kroppen, och som når nedanför midjan, fantasifullt tillskuret av enfärgat material. Det har rundad halsringning utan öppning och två slitsar i nederkanten (se fotografi nr 434*). Förordning 1012/90.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6206 och 6206 40 00.

Se också förklarande anmärkning till KN-nr 6206 beträffande blusar, skjortor och skjortblusar.

6206 40 00 (6206 40 00 och 6204 63 18)

Ett set om två klädesplagg, förpackade för försäljning i detaljhandeln, bestående av:

A)

Ett lätt plagg av ett vävt, blankt enfärgat tyg
(100 % polyester), med åtsittande kineskrage och med
partiell öppning på framsidan från mitten av halsen till
vänster armhåla, som tillsluts från höger till vänster med
knappar och öglor. De tjocka knapparna består av
sammanrullat vävt band. Ärmarnas nederkant, kragen, öppningen
och plaggets underkant är bandkantade. Nederkanten på plagget
och ärmarna har rundade hörn och slitsar i sidorna. Plagget är 
rakt skuret och avsett att täcka överdelen av kroppen ned till
höfterna. Det har ett broderat motiv på framsidan.
Blus (se fotografi nr 632 A)  . . . 
  

6206 40 00      

B)

Ett löst sittande lätt plagg av ett vävt, blankt och tryckt tyg
(100 % polyester) med rak skärning avsett att täcka den
nedre delen av kroppen från midjan till anklarna och som
separat omsluter vardera benet. Plagget har resårförsedd
midja utan öppning. Byxbenens nederkanter är kantade
med ett enfärgat band och har rundade hörn och slits i sidan.
Byxor (se fotografi nr 632 B)  . . .

6204 63 18                 


Förordning nr 728/04,
Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 14 till avdelning XI, av anmärkningarna 3 b och 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nummer 6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 och 6206 40 00.

Klassificering som ensemble enligt anmärkning 3 b till kapitel 62 kan inte komma ifråga eftersom de två plaggen inte är sydda av ett och samma tyg.

Klassificering som pyjamas är utesluten eftersom plaggen i fråga, på grund av sin allmänna karaktär, inte kan anses vara avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som nattdräkt. Se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 6206 avseende blusar.

6208 22 00

Lätt och mycket löst sittande plagg (nattlinne) i 0,2 mm tjock tryckt blank "satäng" väv (87 % polyester, 13 % bomull), med krage och slag, rak skärning och med en rundad fåll i nederkanten, avsett att täcka övre och nedre delen av kroppen till ovanför knäna (total längd 95 cm).

Plagget har långa vida ärmar, V-formad urringning, är öppet hela vägen fram och tillsluts med knappar från höger till vänster.

Plagget har också en påsydd bröstficka och stycken av enfärgad blank "satäng" väv på kragen, vid nederkanten av ärmarna och i överkant på fickan. (Se fotografi nr 569). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 1 och 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6208 och 6208 22 00.

Med hänsyn till:
- dess allmänna utseende,
- dess mycket löst sittande skärning,
- dess långa vida ärmar,
- dess rundade fåll i nederkant,
- den blanka "satäng" väv som det är tillverkat av,
- det faktum att det ger en viss bekvämlighet, skall detta plagg klassificeras som ett nattlinne.

6208 22 00

Set med två plagg (pyjamas) i detaljhandelsförpackning bestående av:

a)

ett lätt och mycket löst sittande plagg i 0,5 mm tjock blank "satäng" väv (83 % polyester, 17 % bomull), med tryckt mönster, krage och slag, rak skärning och avsett att täcka övre delen av kroppen ner till höfterna (total längd 76 cm).
Plagget har långa, vida ärmar, V-formad urringning, är öppet hela vägen fram och tillsluts med knappar från höger till vänster.
Plagget har också en påsydd bröstficka och stycken av enfärgad blank "satäng" väv på kragen, vid nederkanten av ärmarna och i överkant på fickan.

b)

ett par lätta, löst sittande byxor av 0,5 mm tjock enfärgad, blank "satäng" väv (83 % polyester, 17 % bomull), med rak skärning, som går från midjan ner till anklarna, utan öppning i midjan. Plagget dras ihop i midjan med ett resårband och är fållat i nederkanten av byxbenen. (Se fotografi nr 570 A och 570 B*). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkningarna 1 och 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6208 och 6208 22 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende KN-nr 6208 21 00 till 6208 29 00.

Med hänsyn till:

-

deras allmänna utseende,

-

deras mycket löst sittande skärning,

-

dess långa vida ärmar,

-

den blanka "satäng" väven som de är tillverkade av,

-

det faktum att de ger en viss bekvämlighet, skall dessa plagg klassificeras som pyjamas.


6209 20 00
(6209 20 00 och 6302 60 00)

Uppsydda textilartiklar av 100 % bomullsfrotté, förpackade för detaljhandelsförsäljning, omfattande:

a)

en artikel avsedd att användas av spädbarn, av rektangulär form med
en kapuschong på en sida, med ett dekorativt påsytt motiv. I två hörn
finns det två band avsedda att knytas i midjan (badkappa)
(se fotografi nr 466 A*)


6209 20 00

b)

fyrkantig tvättlapp (tvättvante) (se fotografi nr 466 B*)

6302 60 00

c)

haklapp med två band som knyts om halsen (se fotografi nr 466 C*)

6209 20 00


Förordning 1911/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6209, 6209 20 00, 6302 och 6302 60 00.

Dessa textilartiklar kan inte betraktas som ett set.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS beträffande den allmänna bestämmelsen 3 b, punkt X b, för tolkning av nomenklaturen.

6210 40 00 (6210 40 00 och 6202 93 00)

Två plagg i detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

a)

Ett lätt, löst sittande plagg av två olikfärgade vävnader (100 % nylon
med en beläggning av plast, synlig för blotta ögat), avsett att täcka
överdelen av kroppen ner till strax ovanför mitten av låret. Plagget har
hel öppning framtill som försluts med blixtlås och en skyddande slå som
tillsluts från vänster till höger med hjälp av tryckknappar. Plagget har
en påsydd hög krage, en dragskoförsedd huva som kan stoppas in i en
ficka i kragen, långa ärmar hopdragna vid ärmsluten och två insticksfickor
med blixtlås på framsidan. Det har också dragskor vid kragen, midjan
och nederkanten, kardborrband framtill på kragen och vid ärmsluten,
ett partiellt foder (100 % nylon) i den övre delen av plagget, en påsydd
dekoration på vänster ärm samt en broderad logo i brösthöjd.
(Se fotografi nr 545 A*)

6210 40 00


b)

Ett löst sittande plagg av två olikfärgade tyger (100 % nylon), avsett
att täcka överdelen av kroppen ner till strax ovanför mitten av låret, med
hel öppning framtill som tillsluts med blixtlås. Det har långa ärmar med
ribbstickad kant av trikå, en påsydd krage av manchester samt två
insticksfickor med blixtlås på framsidan. Plagget har också en broderad
logo i brösthöjd på framsidan, hopdragning i midjan med dragsko och
ett vadderat foder med innerficka (Se fotografi nr 545 B*)

6202 93 00


De två plaggen kan användas separat eller kombineras med hjälp av kardborrband vid kragen, inre tryckknappar vid ärmsluten och blixtlås vid öppningen framtill. Förordning 1308/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 5 till kapitel 62 för plagg a, anmärkning 8 till kapitel 62 och texten till KN-nr 6202, 6202 93 00 och 6210 och 6210 40 00.

6210 40 00

Klädesplagg av enfärgat 0,3 mm tjockt tyg (100 % polyester) avsett att täcka den nedre delen av kroppen från midjan till anklarna. Plagget har svart foder, blixtlås på framstycket och en gylf som tillsluts från vänster till höger.

Plagget har hängslen och är försett med två hopdragningsanordningar i midjan. Byxbenen är försedda med blixtlås och kardborrknäppning längst ned.

Tyget är försett med dekortryck långt ned på framsidan av ena byxbenet samt på bakstycket under bakfickan. På insidan är tyget belagt med ett skikt porös plast, som är synligt med blotta ögat. (Skidbyxor.) (Se fotografi nr 564*). Förordning 1458/97.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a) 5) till kapitel 59, anmärkningarna 5 och 8 till kapitel 62 och texten till KN-nr 6210 och 6210 40 00.

Med hänsyn till tygets tjocklek (ung. 0,2 mm textil mot 0,1 mm för plastskiktet), dess styrka och stabilitet, dess täta väv och dess användning som yttermaterial skall tyget anses ge plagget dess huvudsakliga karaktär (dvs. tyget utgör inte enbart förstärkning).

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 39, Allmänna anvisningar (Kombinationer av plast och textilvara).


6210 50

Damplagg tillverkat av 100 % nylonväv. Plagget är överdraget med ett plastmaterial (polyuretan) på utsidan, men beläggningen kan inte ses med blotta ögat. Insidan, som är fodrad med 100 % nylonväv, är belagd med ett plastmaterial som går att se med blotta ögat. Plagget har krage, fickor och en löstagbar kapuschong som fästs vid plagget med ett blixtlås, tryckknappar och kardborrband. Det har en dragsko som används för att dra åt plagget i nederkanten. Plagget stängs framtill, varvid kanterna överlappar varandra från höger till vänster, och försluts med ett blixtlås som är dolt under en vindslå som hålls på plats med karborrband.

Plagget kan sättas ihop med ett inre damplagg med hjälp av ett invändigt blixtlås. Det kan också bäras separat. De två klädesplaggen är förpackade tillsammans. (HSC55)
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 14 till avdelning XI, anmärkning 2 a till kapitel 59 och anmärkning 5 och 8 till kapitel 62) och 6. jfr nr 6102 30/1.

Upphört HSC67, annex O/17.

ta_vhb2_621050_20160728

Bild: Damplagg enligt klassificering HSC55


6211

För klassificering av träningsoveraller enligt KN-nr 6211 skall öppningen, om det plagg som är avsett att täcka den övre delen av kroppen är helt öppen på framsidan, tillslutas med blixtlås, tryckknappar eller kardborrband.

Om plagget emellertid endast är delvis öppet framtill, kan det även tillslutas med alla typer av knappar, under förutsättning att öppningen inte är längre än en tredjedel av plaggets längd, mätt från halsringningen. Förordning 424/89.

6211 33

”Paintballbyxor” avsedda att användas vid paintballspel. Ytmaterialet består huvudsakligen av vävd dukvara (70% polyester och 30% nylon) med en vattenavvisande beläggning som inte kan ses med blotta ögat, och med delar av nätstickad dukvara i områdena kring grenen och insidan av låret. Baktill har plagget en gummihälla avsedd för att hålla ett midjebälte (backpack) på plats. Det har också en besparing av fibermaterial ovanför knäet för att byxorna lättare ska kunna töjas, vilket gör det lättare att röra sig, samt ventilation, dold gylf med blixtlås framtill (vänster över höger), fastsittande spännbart bälte, sneda fickor i sidorna och påsydda fickor på benen. Plagget är vadderat med textilmaterial i områdena kring grenen och knäna, vilket ska skydda mot skrubbsår och andra skador vållade av kontakt med marken eller av färgkulor. HSC 41, Annex N/25.
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 (anmärkning 9 till kapitel 62 och anmärkning 1 till kapitel 54)


6211 33 10

Konfektionerad artikel i form av ett ärmlöst plagg som når nedanför höfterna och är avsett att täcka den övre delen av kroppen. Artikeln består av tre stycken som hopfogats genom sömnad.

Varje stycke består av tre skikt: två yttre skikt av textilvävnad av konstfibrer (nylon) och ett inre skikt som fungerar som strålskydd, tillverkat av en blandning av antimonpulver, volframpulver och en polymer. De tre skikten är hopsydda längs samtliga kanter med ett kantband. 

De två framstyckena överlappar varandra helt, från vänster till höger. De två framstyckena fästs ihop med två breda långa vertikala kardborrband på framsidan och två kortare kardborrband vid axlarna. På framsidan finns även tre knäppen på höger sida. Artikeln har en rund halsringning, en bröstficka på vänster sida och vadderade axlar. (arbets- och skyddskläder) (Se fotografierna nedan) Förordning 298/2012, giltig från den 25 april 2012. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till elfte avdelningen, anmärkning 8 till kapitel 62 samt texten till KN-nummer 6211, 6211 33 och 6211 33 10. 

Artikeln är avsedd att bäras som ett skyddsplagg mot strålning i yrkesmässig verksamhet där det förekommer röntgenstrålning. Den ska betraktas som arbets- och skyddskläder, eftersom den är utformad för att bäras uteslutande eller huvudsakligen för att skydda andra kläder och/eller personer vid industri- eller annat yrkesarbete eller vid hushållsarbete (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen kapitel 62, Allmänna anmärkningar, punkt 4). 

Skyddsdräkter mot radioaktivitet ingår i nr 6210 i elfte avdelningen (se även de förklarande anmärkningarna till HS beträffande nummer 6210 andra stycket). Eftersom artikeln inte är gjord av textilvävnad enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907 är klassificering enligt det numret utesluten.     

Med hänsyn till artikelns allmänna utseende som ett plagg, dess form och det textilmaterial som de båda ytterskikten är gjorda av, är klassificering enligt artikelns inre skikt utesluten. Därför är klassificering enligt KN-nummer 8110 90 00 utesluten. 

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6211 33 10 som arbets- och skyddskläder.

Bilder: Skyddsväst enligt klassificering 6211 33 10.

Bilderna är endast avsedda som vägledning.

6211 42 90

Klädesplagg i en del, av vävt tyg (100 % bomull), rynkat vid midjan, som täcker övre delen av kroppen och nedre delen till strax ovanför knät och som omsluter varje ben för sig. Plagget har korta ärmar, två insydda fickor vid höften och en påstickad bröstficka. Plagget har en krage och en partiell öppning framtill, som knäpps från höger till vänster. (Se fotografi nr 457*). Förordning 2507/91.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 6211, 6211 42 samt 6211 42 90.

6211 42 90

Vadderad textilvara bestående av två lager vävt textilmaterial (100 % bomull) sammanfogade med vadderingen genom sömnad.

Den konfektionerade varan har sammanfogats genom sömnad och har följande egenskaper:

Den är ca 90 cm lång och har en tätt sittande halsöppning och en öppning framtill med blixtlås med en längd av ca 68 cm.

Den har resår i midjan och den övre delen har hål för armarna. Sidorna och den nedre delen är helt slutna. Det är den övre delens skärning som ger plagget dess kroppsform. (Sovpåse för barn) (Se foto nr 640 nedan.) Förordning nr 651/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 till avdelning XI, anmärkning 8 till kapitel 62 samt texten till KN-nr 6211, 6211 42 och 6211 42 90.

Enligt anmärkning 4 a till kapitel 62 kan detta plagg inte anses vara ”babykläder” då det är utformat för små barn med en kroppslängd överstigande 86 cm och klassificering enligt nr 6209 är därför utesluten.

Med beaktande av de förklarande anmärkningarna till KN för nr 6111, enligt vilka sovpåsar med armhål eller ärmar anses utgöra kläder, skall den aktuella varan, som är utformad på samma sätt som den vara som är avsedd för bebisar (övre delen är skuren som ett plagg) men är större i storlek, också anses utgöra kläder.

På grund av skärningen på överdelen anses varan vara kläder enligt avdelning XI och inte sängkläder och liknande inredningsartiklar. Det är därför uteslutet att klassificera varan enligt nr 9404.

Eftersom det i de kapitel som omfattar kläder inte finns något särskilt nummer för den här typen av varor, måste den klassificeras som ”Andra kläder”.

6211 43 90 (Classification statement)

Statement on the classification of a woven waistcoat

The Committee concluded that:

A woven waistcoat, made of man-made fibres (polyester), cut straight, with a complete opening at the front, closing left over right with two press studs, without collar, without sleeves, having a V-neckline, with reflecting sewn-on strips, without lining.

Classification is determined by the provisions of GR1 and 6 of the Combined Nomenclature. The garment in question does not fulfill the criteria set out in the CN Explanatory Notes to Chapter 62, General concerning “industrial and occupational garments”. The reflecting sewn-on strips are not sufficient to justify a classification as “industrial or occupational clothing” under heading 6211. (CCC 335)

6211 43 90

Klädesplagg i en del, av vävt tyg (100 % syntetiskt fibermaterial), som täcker övre delen av kroppen och nedre delen till vristen och som omsluter varje ben för sig, med korta ärmar och insydda fickor vid höften. Plagget har en krage och en partiell öppning framtill, som knäpps från höger till vänster. Till detta plagg hör ett knytskärp av samma material. (Se fotografi nr 456*). Förordning 2507/91.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 6211, 6211 43 samt 6211 43 90.

6211 43 90

Vävt, tvåfärgat plagg av syntetfibrer (100 % nylon), ärmlöst, avsett att täcka överdelen av kroppen ner till höfterna. Plagget är V-ringat och har genomgående öppning fram som tillsluts med blixtlås samt är åtdraget med resårband i nederkanten.

Nederkanten av de vida ärmhålen är delvis försedd med resår. Plagget har en ytterficka med kardborrknäppning, hällor och ett justerbart textilskärp med spänne.

Plagget är helfodrat. Det innehåller två stycken fram och ett stycke bak som alla är gjorda av skumplastmaterial. (andra kläder) (se fotografi nr 582). Förordning 1218/99. Giltig fr.o.m. 1999-07-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 62 och av texten till KN-nr 6211, 6211 43 och 6211 43 90.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 6211.

Plagget kan på grund av sin karaktär inte anses utgöra en flytväst enligt nr 6307.

6211 43 90

Vadlångt klädesplagg (rygglängd ca 128 cm) av enfärgad, mycket tunn, lätt, genomskinlig vävnad av konstfibrer (100 % polyester). Klädesplagget har krage med slag och långa snäva ärmar, genomgående öppning fram som knäpps från höger till vänster från kragen nästan ner till midjan och är ofodrat. Det har raka fållar längs nederkanten och vid ärmsluten.

Detta klädesplagg består av tre våder (två fram och en bak) som är hopsydda på längden. På bakstycket har plagget två figurinsnitt från skulderbladen till midjan och på framsidan två figurinsnitt från bröstet till midjan — Andra kläder. (Se fotografi nr 613). Förordning 2064/01, giltig fr.o.m. 2001-11-12.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 54 och anmärkningarna 1 och 8 till kapitel 62 samt texten till KN-numren 6211, 6211 43 och 6211 43 90.

Det mycket tunna, lätta och genomskinliga materialet ger inget skydd mot vädret. Därför kan plagget inte klassificeras som kappa enligt nr 6202.

Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nr 6101.

Klädesplagget kan trots sin längd inte bäras utan ett annat klädesplagg som täcker underkroppen eftersom knäppningen inte går ner över grenen. Det kan därför inte klassificeras som klänning.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende undernumren 6104 41 00 till 6104 49 00.

På grund av klädesplaggets längd, ner till vaden, är klassificering som skjortblus enligt KN-nummer 6206 utesluten.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen avseende nr 6106.

6212 10

Lätt plagg av trikå (90 % polyamid, 10 % elastan) för kvinnor eller flickor, avsett att täcka den övre delen av kroppen och som sträcker sig ner till under bysten. Varan bärs närmast huden som ett underplagg. Den har sömmar som skiljer kuporna åt och tunna axelband med påsydda resårband. Plaggets underkant har också försetts med resårband, ca 20 mm brett, så att det sluter till om kroppen. Plagget har en kroppsstödjande funktion. (Se fig.). HSC 27, Bilaga Q/10.

Tillämpning av allmänna bestämmelsen    1.

6212 10 90

En lätt, enfärgad, artikel av trikå (86 % nylon, 14 % elastan) för kvinnor eller flickor, avsedd att bäras direkt mot huden, som når just nedanför bysten, med smala justerbara axelband. Den har en lågt skuren halsringning fram och bak utan öppning. Vid halsringningen och ärmhålorna finns isydda trikåband.

Artikeln har sidstycken av trikå av varierande elasticitet och på framsidan finns en elastisk förstärkning.

Just under bysten finns en söm som är förstärkt på insidan och följer bystens naturliga form I artikelns undre kant sitter ett cirka 2 cm brett resårband för att artikeln skall smita åt runt kroppen. (Bysthållare). (Se fotografi nr 615). Förordning 471/02, giltig fr.o.m. 2002-04-05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6212, 6212 10 och 6212 10 90.

Den elastiska förstärkningen på framsidan, som drar ihop materialet och bidrar till kupornas konvexa form, håller isär brösten vilket är kännetecknande för en bysthållare.

Sömmen följer bystens form och formar kuporna genom att dra ihop materialet.

Sömmens förstärkning på plaggets insida ger stadga och förser tillsammans med de elastiska sidstyckena artikeln med det stöd som krävs för bysthållare enligt de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 6212, punkt 1.

6212 10 90

Konfektionerad artikel (bysthållare utformad som en bikiniöverdel), bestående av två trikåtyger av olika färg, av konstfibrer. Tygerna lämpar sig för baddräkter. Artikeln skall bäras närmast huden, räcker ner till precis nedanför bysten och har två formpressade kupor med lätt vaddering och stödjande byglar.

Artikeln har smala avtagbara axelband. Den knäpps ihop baktill med ett spänne. Den del av artikeln som sluter om ryggen har på insidan band som häftar vid på ryggen och håller artikeln på plats tillsammans med axelbanden och de bygelförsedda formpressade kuporna. (Se fotografi nr 640 A och 640 B.) Förordning nr 1178/2007, giltig fr.o.m. 2007-10-30.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6212, 6212 10 och 6212 10 90.

Även om artikelns allmänna utseende och skärning och tygets art tyder på att varan är en överdel av en tvådelad baddräkt (”bikini”), kan den inte klassificeras enligt nr 6112 (baddräkter), eftersom artikeln inte inbegriper underdelen av en ”tvådelad baddräkt”. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6112, C.

Artikeln är vidare inte en ”inkomplett” artikel enligt nr 6112 (baddräkter) i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 2a, eftersom den inte har den kompletta varans huvudsakliga karaktär (dvs. en baddräkt i två delar), på grund av att den inte kan bäras ensam vid bad.

Artikeln klassificeras som en bysthållare enligt nr 6212, eftersom detta nummer omfattar bysthållare av alla slag. Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6212 andra stycket 1. De två formpressade vadderade kuporna med stödjande byglar har klassiska bysthållares kännetecken.

Tillsammans med de band som häftar vid på ryggen och med eller utan de avtagbara axelbanden är denna artikel av den typ som är avsedd att stödja kroppen. Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6212, första stycket.

6212 10 90

Artikel (bysthållare), bestående av två formpressade mjuka cellplastkupor som på båda sidor är täckta med trikå. Trikåband är påsydda runt kuporna för att förstärka den ovala formen. Kuporna sätts samman med ett magnetiskt metallspänne.

Kupornas insidor är täckta med en självhäftande yta som skyddas av en plastfilm. När plastfilmen tas bort fastnar de självhäftande kuporna på brösten då de kommer i direkt kontakt med huden.

Artikeln är utformad för att bäras närmast huden. (Se fotografierna nr 643 A + 643 B). Förordning nr 155/2008, giltig fr.o.m. 2008-03-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a.5 till kapitel 59 och 2 a till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 5903, 6212, 6212 10 och 6212 10 90.

Eftersom cellplasten i kuporna är kombinerad med textilmaterial på båda sidor anses textilmaterialet ha en funktion utöver ren förstärkning i den mening som avses i anmärkning 2 a.5 till kapitel 59. Det ger den huvudsakliga textilkaraktären till kuporna och anses därför vara det material som artikeln är gjord av. (Se även den förklarande anmärkningen till HS, kapitel 39, Allmänt, ”Plaster och textilkombinationer”, (d) och sista stycket). Artikeln är således en textilvara enligt avdelning XI och inte en plastvara enligt underrubrik 3926 20.

Artikeln har karaktären av en bysthållare, dvs. de ovala, formpressade cellplastkuporna med förstärkta kanter, tillsammans med det magnetiska metallspännet, håller bysten på plats. I stället för klassisk ryggknäppning sitter artikeln fast på kroppen med hjälp av en självhäftande yta på kupornas insida. När de tjocka cellplastkuporna fästs under bysten ger de stöd genom att de skjuter upp bysten. När artikeln sätts på, fästs dessutom kupornas övre del så högt som möjligt på huden ovanför bysten för att på så sätt lyfta upp och ge stöd åt bysten. Artikeln är därför av ett sådant slag som är avsett att stödja kroppen i den mening som avses i den förklarande anmärkningen till HS-nummer 6212 första stycket. Liksom andra bysthållare är artikeln dessutom utformad för att bäras närmast huden.

Artikeln klassificeras som en bysthållare enligt nummer 6212 eftersom detta nummer omfattar alla slag av bysthållare (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 6212 andra stycket punkt 1).

6212 10 90

Konfektionerad artikel av trikåtyg i olika färger, av syntetfibrer. Tyget lämpar sig för bad.

Artikeln ska bäras närmast huden och räcker ner till precis nedanför bysten.

Två triangelformade tygstycken bildar kupor för brösten när artikeln bärs. Varje triangelstycke är fodrat med enfärgat trikåtyg och har en fåll runt de tre sidorna. Fållen i nederkant bildar en kanal genom vilken det löper ett elastiskt textilband. Ett elastiskt textilband är fastsytt i den övre spetsen på varje triangelstycke. De två vertikala elastiska banden knyts bakom nacken och det horisontella elastiska bandet knyts på bärarens rygg. (Bysthållare). (Se fotografier nr 644 A, 644 B och 644 C). Förordning nr 1028/2008, giltig fr.o.m. 2008-11-20. 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 61 samt texten till KN-nummer 6212, 6212 10 och 6212 10 90.

Även om artikelns allmänna utseende och skärning och tygets art tyder på att varan är en överdel av en tvådelad baddräkt (”bikini”), kan den inte klassificeras enligt nr 6112 (baddräkter), eftersom artikeln inte inbegriper underdelen av en ”tvådelad baddräkt”. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6112, C.

Artikeln är vidare inte en ”inkomplett” artikel enligt nr 6112 (baddräkter) i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a, eftersom den inte har den kompletta varans huvudsakliga karaktär (dvs. en baddräkt i två delar) på grund av att den inte kan bäras ensam vid bad. Artikeln har en bysthållare kännetecken eftersom textilbanden gör att de två triangelformade tygstyckena bildar kupor för brösten när artikeln bärs. Genom att knyta det horisontella och de vertikala banden tätt runt kroppen hålls brösten uppe och får stöd. Artikeln är därmed av den typ som är ”avsedd att stödja kroppen” i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6212, första stycket.

Liksom andra bysthållare är artikeln utformad för att bäras närmast huden.

Artikeln ska klassificeras som en bysthållare enligt nr 6212, eftersom detta nummer omfattar bysthållare av alla slag (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6212, andra stycket, 1).

6212 10 90

En bysthållare av trikå (61% nylon, 20 % elastan, 12 % bomull, 7 % viskos), med justerbara breda vadderade axelband, centralt placerade över brösten, med formade kupor och elastisk resår bak.

Det finns ett broderat mönster på axelbanden och kuporna och en dekorativ båge centralt på framsidan.

Artikeln har en justerbar hysk- och hakknäppning.

Bysthållaren har fickor i kuporna, med öppning i sidan för isättning av vaddering för en fylligare byst (estetiskt syfte) eller för isättning av bröstproteser efter en mastektomi.

Se bilder. Förordning 2017/1167, giltig fr.o.m. 2017-07-21.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6212, 6212 10 och 6212 10 90.

Artikeln har de objektiva egenskaperna (form och konstruktion) av en bysthållare enligt nummer 6212, som omfattar bysthållare av alla slag (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserande systemet, nr 6212 andra stycket punkt 1).

Även om artikeln också kan bäras av kvinnor efter en mastektomi är klassificeringen enligt nr 9021 som en ortopedisk artikel eller som en del av eller ett tillbehör till en konstgjord kroppsdel utesluten, eftersom produktens objektiva egenskaper vid importtillfället är de hos en bysthållare enligt 6212 och inte ger någon anvisning om den slutliga användningen (estetiskt eller medicinskt syfte).

Sidoöppningarna gör inte bysthållaren till en produkt enligt nr 9021 eftersom de kan användas både för isättning av bröstproteser efter en mastektomi och för isättning av vaddering för en fylligare byst (estetiskt syfte). Likaledes är de breda axelbanden, centralt placerade över brösten, ett gemensamt drag för bysthållare med större kupor enligt nr 6212.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6212 10 90 som en bysthållare.            

Bilderna återges uteslutande i informationssyfte.


6212 90

Bystkupor för dambaddräkter, tillverkade genom tillskärning och formpressning under värme av ett material som bestod av en perforerad platta av polyeten, på sidorna belagd med dukvara av nylontrikå. (NC 27, Annex D/26; IHSC 7, Annex D)

6212 90

Förstärkt stödbälte för ländryggen, för korrigering av kroppshållning, av elastisk vävnad (43 % polyamid, 25 % elastan, 16 % bomull, 16 % polyester) med en korslagd struktur som säkerställer bältets stabilitet (förhindrar att det veckar sig) och kardborrfäste. På bältets ryggsida (bredd ca 27 cm) finns tre band av vävnad (korslagda i analogi med muskelfunktionen) och stel anatomisk fjädring bestående av fyra stela band vinkelrätt mot bältets längd (korrigering av kroppshållning). Bältet finns i sex olika storlekar beroende på patientens midjemått. Det beskrivs som användbart för att förebygga och behandla:

akut eller kroniskt ryggskott eller ischias

yrkesskador

ryggsmärtor på grund av ryggradsartros

bråck (stödjer bukväggen) eller som stöd efter operationer. (Se fig. nedan) (HSC 26, Annex P/4). EGT C 202, s. 8, 18.7.2001.


Tillämpning av allm. bestämmelse 1 (text under nr 6212 och anm. 1 (b) till kap. 90) och 6.

6212 90 00

Lätt stickat klädesplagg (85 % polyamid, 15 % elastiskt garn), med smala justerbara axelband och ämnad att täcka kroppen till grenen.

Framsidan av plagget är gjord av en genombruten stickad väv och plagget har resår runt benen och i ryggen. Plaggets grenparti som är fodrat med stickat bomullsmaterial knäpps med tre tryckknappar. Den övre delen av plagget liknar en bysthållare och är förstärkt med stålbågar. (se fotografi nr 525*). Förordning 1611/93.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texterna i KN-nr 6212 och 6212 90 00. Se även de förklarande anmärkningarna till HS för nr 6212.

6214 10 - 6214 90

Scarf av broderad textilvävnad, rektangulär, konfektionerad och färdig för användning (färdigutformad genom brodering). Denna scarf utgjorde del av en sats i vilken också ingick ett rektangulärt stycke av okonfektionerad, broderad textilvävnad. De två varorna förelåg i gemensam detaljhandelsförpackning. Vävnadsstycket skulle användas för framställning av mer än ett plagg. (HSC 4, Annex D/9)

Jfr nr 5810 91 - 5810 99 ang. Textilvävnadsstycke.


HSC 4, klassificeras enligt 6214 10 - 6214 90

Bild: HSC 4, klassificeras enligt 6214 10 - 6214 90

 

6214 90 Sjal (”Dupatta”) av bomullsväv, rektangulär, grön- och gulfärgad. Sjalen är en del av en kvinnodräkt som kallas ”Shalwar-Kameez”, och som också består av ett par byxor (gröna) och en tunika (gul och grön), vilka klassificeras var för sig enligt undernummer 6204.62 respektive 6206.30. Alla tre delarna är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 14 till avdelning XI) och 6. Jfr nr 6204.62/1 och 6206.30/1.

6214 90 00

Rektangulärt tygstycke (105 x 180 cm) av lätt vävnad (100 % bomull), med fåll på två av sidorna och stadkanter på de två andra. Tyget är försett med tryckta mångfärgade dekorativa motiv i mittpartiet och har ett enfärgat tryck på de längsgående kanterna (sjal). (Se fotografi nr 528 i förordning 559/95). Förordning 559/95. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering följer av bestämmelserna i de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen anm. 7 till avd. XI och lydelsen av KN-nr 6214 och 6214 90 00.

Klassificering av dessa varor som kläder enligt nr 6201 - 6211 är utesluten, eftersom de inte har karaktär av kläder enligt dessa nummer.

6216 00 00

Målvaktshandske för ishockey eller landhockey som vanligtvis bärs på den vänstra handen.

Det är en tumhandske som används av målvakten för att fånga bollen (eller pucken). Den är stoppad på båda sidorna och är avdelad för fingrarna på insidan. Tummen och pekfingret skiljs åt av ett nät av flätade snören (KN-nr 5607). Utsidan av handen är gjord av trikå av konstfibrer.    Insidan är gjord av bondad duk av mikrofibrer av polyamid som på utsidan är belagd med ett plastmaterial. (Se fotografi nr 572). Förordning 516/99. Giltig fr.o.m. 1999-03-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 3b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6216 00 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, tulltaxenummer 9506.

Klassificeringen grundas på det textilmaterial som insidan av handsken är tillverkad av.

6216 00 00

Handske, huvudsakligen av vävt material. Största delen av handskens yttersida, nämligen handskens ovansida (utom ovansidan på fingrarna), handleden, partiet mellan fingrarna, en del av tummen och handskens sidor, är av vävt material, överdraget på insidan av ett lager av icke-porös plast.

Handflatan, insidan på tummen, undersidan på fingrarna och de fyra fingertopparna är av trikå överdragen på utsidan av ickeporös plast.

Ovansidan på fingrarna och tummens utsida är av porös plast överdragen av trikå på båda sidor. Vid fingerlederna och tumleden, på fingrarnas, inklusive tummens ovansidor, finns gummistycken.

På utsidan av pekfingret finns en tunn gummirand. Det finns ett resårband och en knäppningsanordning med kardborrband vid handleden samt en hopdragningsanordning med ett knytband vid handsköppningen. (Se bilder nedan.) Förordning  1196/2005, giltig fr.o.m. 2005-08-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6216 00 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS rörande den allmänna bestämmelsen 3 b och till HS-nummer 6216. 

Handskens huvudsakliga uppgift är att hålla handen varm. Eftersom yttersidan till största delen består av vävt material anses detta ge den värmande effekten, d v s ger varan dess huvudsakliga karaktär enligt allmänna bestämmelser 3 b.

6216 00 00

Trädgårdsskötselutrustning, bestående av följande artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

a)

1 väska av textilvävnad, med en utsida av textil med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor. - 4202 22 90.

b)

1 par handskar i huvudsak tillverkade av textilvävnad, med en tunn beläggning av porös plast på handflatesidan. - 6216 00 00.

c)

1 sekatör av oädel metall. - 8201 50 00.

d)

1 trädgårdsspade av oädel metall. - 8201 10 00.

e)

12 markörstickor av plast. - 39 26 90 97.

f)

1 penna med blyertsstift - 9609 10 10.


Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyddande förpackningar av plast. Väsktyget och handsktyget har samma mönster (träd, blommor, hus). Se bild(*).

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av  Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna kan inte betraktas som "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. Väskan används inte för  trädgårdsarbete, utan för att förvara de andra artiklarna. Den kan även användas för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel. Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i praktiken avsedd för helt andra användningsområden. Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma specifika behov, eller  om de inte är utformade för att användas för samma specifika funktion, ska varje artikel klassificeras separat (se även riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B II(1)). De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

b).

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numer 6216 00 00. Det vävda textilmaterialet betraktas som handskarnas beståndsmaterial. De ska därför klassificeras som handskar enligt KN-nummer 6216 00 00. Förordning 2015/2351, giltig från den 6 januari 2016.


6217 (Classification statement)

Statement on the classification Hairbands - Made up article consisting of a rubber loop textile covered, with no decoration

The Committee concluded that:

Hairbands - Made up article consisting of a rubber loop textile covered, with no decoration are to be classified in heading 6217. (CCC 417)


6217, enligt CCC 417

Bild: 6217, enligt CCC 417


6217 (Classification statement)

Statement on the classification Hairbands – Made up article consisting of a rubber loop, textile covered, with decoration of various materials (e.g., plastic or wooden pearls, leather, textile material, metal)

The Committee concluded that:

Hairbands consisting of a loop of [a textile fabric of Section XI][elastic textile loop] [rubber thread, textile covered] and having a decoration of any material other than those, e.g., referred to in Note 1 to Chapter 71 are to be classified in headings 6117 or 6217 as the essential character is given by the textile material according to GIR 3(b), unless otherwise provided.

See e.g. Note 3 to Chapter 43, Note 1(g) to Section XI, the second paragraph of General to the HSEN to Chapters 61 and 62, Note 1 to Chapter 71 or the paragraph before the last one of HSEN to heading 9615 etc. (CCC 417)

6217, enligt CCC 417
6217, enligt CCC 417

Bild: 6217, enligt CCC 417


6217 (Classification statement)

Statement on the classification of bibs for adults

The Committee concluded that:

Bibs for adults in the form of large rectangles of textile fabric (measuring approx. 70 x 45 cm), with rounded corners and generally with a hem or trim sewn around the edges. They usually have straps for tying round the neck or cloth flaps with press-studs or "Velcro"-fastening.


6217, enligt CCC 453

Bild: 6217, enligt CCC 453


The bibs in question are regarded as clothing accessories within the meaning of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. (CCC 453)
Jfr 6117 Bibs for adults

6217 10 00

Konfektionerad produkt som sytts ihop till formen av en ögla, bestående av ett resårband som är helt täckt av ett vävt tyg (konstfibrer). (Hårsnodd) (se fotografi nedan). Förordning nr 926/04, giltig fr.o.m. 2004-05-20. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 7 f till avdelning XI och av texten till KN-nummer 6217 och 6217 10 00.

Eftersom produkten har karaktär av textilvara bör den i likhet med t.ex. sjalar, scarfar, halsdukar, slipsar och liknande artiklar anses utgöra ett konfektionerat tillbehör till kläder, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Klassificering enligt HS-nummer 9615 är utesluten, eftersom produkter enligt detta nummer vanligen är tillverkade av plast, elfenben, ben, horn, sköldpadda, metall etc. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9615, punkt 3.
 

Kap 63

6302 (Classification statement)

Statement on the classification of toilet linen

The Committee concluded that:
The article in question is an article made of terry towel, square, with a side length of 80 cm with a coloured trim sewn around the borders, with a hood in one corner.


Classification statement 6302

Bild: Classification statement 6302


Following to the opinion of the majority of the delegates the Committee concluded that it would classify this article in heading 6302, as toilet linen, of terry towelling. This is also reflected in the EBTI 3 database which shows that such products are classified uniformly.

However, it should be noted, that similar products, described as being a rectangular article to be worn by a baby, having a hood with an applied decorative element, and two straps to be tied around the waist at two ends, are classified in heading 6209 as babies' garments according to regulation (EEC) no 1911/92.


6302 22 90
En rätblocksformad textilvara (så kallat madrassöverdrag), tillverkad av tryckta vävda textilvävnader bestående av konstfibrer (100 % polyester) som är ett tvättbart textilmaterial, med de ungefärliga måtten 200 × 60 × 8 cm.

Artikeln har ett blixtlås längs en av långsidorna så att en madrass kan införas.

På en av långsidorna är ett textilhandtag fäst. (Se bild. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.) Förordning 2018/77, giltig från den 8 februari 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6302 , 6302 22 och 6302 22 90 .

Artikeln består av tvättbart material och har ett blixtlås som möjliggör avlägsnande av artikeln från madrassen när som helst och är därför lämplig för tvätt (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 6302 punkt 1). Följaktligen har den samma objektiva kännetecken och egenskaper som sänglinne.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6302 22 90 som ”sänglinne, av annat textilmaterial än trikå, av konstfibrer”.

Bild: Ett madrassöverdrag klassificerat enligt KN-nr 6302 22 90


6302 31 [00]

Rektangulär, konfektionerad textilvara av mycket tätt vävt, enfärgat tyg (100 % bomull).

Kanterna är förstärkta med vävnad och fållade. Ytan är försedd med kanalstickning så att det bildas invändiga fickor. Varan har också två ca 10 cm långa öppningar i ena kanten så att den kan fyllas med fjäder, dun eller annat material (bolstervar till duntäcken och täcken). Förordning 1966/94, ändrad genom förordning 705/05. Avslutas genom förordning 2024/966 2024-04-16.

Jfr nr 6307 90 99 ang. Rektangulär, konfektionerad textilvara.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6302 och 6302 31 00.

6302 31 00

Konfektionerad vara (sänglinne) av textilvävnad (100 % bomull): oblekt, rektangulär, ca 180 × 90 cm, med fållade kanter på bredden och stadkanter på längden. (Se foto nedan.) Förordning 338/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 d till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 samt texten till KN-nr 6302 och 6302 31 00.

Varan är ”konfektionerad” i den mening som avses i anmärkning 7 d till avdelning XI, eftersom två av kanterna är fållade.

Med tanke på varans egenskaper, att den är tvättbar, på dess mått och det material den är gjord av, anses varan ha de egenskaper som utmärker sänglinne, för den skyddar madrassen från normalt slitage när den har stoppats om denna. Varan anses därför vara sänglinne i den mening som avses i KN-nr 6302 31 00.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6302, inledningen till och punkt 1 i första stycket.

6302 32 90

Enfärgat överdrag (örngott), lämpligt för tvättning dim. ca 73 cm x 42 cm), tillverkat av en flerlagig kviltad textilvara, där det yttersta lagret består av vävt tyg (65 % polyester,25 % bomull och 10 % polypropylen), mellanlagret av vadd och det inre lagret av enfärgad bondad duk (100 % polypropylen). Överdraget har ett blixtlås så att det kan fyllas. (Se fotografi). Förordning nr 1020/2003, giltig fr.o.m. den 4 juli 2003.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 2 A och 7 till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och av texten till KN-nummer 6302, 6302 32 och    6302 32 90.

Det flerlagiga kviltade överdraget är tillverkat av en vara enligt nr 5811. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 5811.

Produkten anses vara sänglinne i enlighet med nummer 6302.Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 6302 punkt 1 i vilka det anges att örngott omfattas av 6302.

Klassificering enligt nummer 9404 (sängkläder)är utesluten, eftersom produkten vare sig är försedd med stoppning eller har inlägg av något som helst material. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 9404 punkt B. Dessutom utesluts örngott i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nummer 9404 punkt e och hänvisas till nummer 6302.

6302 51 [00]

Set bestående av:

en rektangulär artikel (183 x 274 cm) tillverkad av ett vävt tyg (100 % bomull) med välgjord langetterad kant. I dess mittparti och i varje hörn finns dekorationer i form av inlagd, virkad spets samt applikationer och broderier i olika färger (bordduk).

12 kvadratiska artiklar (46 x 46 cm) tillverkade av samma vävda tyg. Dessa artiklar är fållade och har ett broderimönster, likt det som finns på duken, i en hörna (servetter). Förordning 546/91, ändrad genom förordning 705/05.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av den kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och texten till KN-nr 6302 och 6302 51 00.

6302 59 10

Set bestående av:

en rektangulär artikel (243 x 279 cm) tillverkad av vävt tyg (100 % linne) med välgjord langetterad kant. Det finns broderier över hela ytan varav en stor del är s.k. engelskt broderi (duk).

12 kvadratiska artiklar (41 x 41 cm) tillverkade av samma vävda tyg. De har välgjord langetterad kant samt s.k. engelskt broderi, likt det som finns i duken, i en hörna (servetter). Förordning 546/91. Ändrad genom förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av den kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och enligt lydelsen i texten till KN-nr 6302, 6302 59 och 6302 59 10.

6302 60 00 (6209 20 00 och 6302 60 00)

Uppsydda textilartiklar av 100 % bomullsfrotté, förpackade för detaljhandelsförsäljning, omfattande:

a)

en artikel avsedd att användas av spädbarn, av rektangulär form med
en kapuschong på en sida, med ett dekorativt påsytt motiv. I två hörn
finns det två band avsedda att knytas i midjan (badkappa)
(se fotografi nr 466 A*)


6209 20 00

b)

fyrkantig tvättlapp (tvättvante) (se fotografi nr 466 B*)

6302 60 00

c)

haklapp med två band som knyts om halsen (se fotografi nr 466 C*)

6209 20 00


Förordning 1911/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.

Motivering:

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt enligt texterna till KN-nr 6209, 6209 20 00, 6302 och 6302 60 00.

Dessa textilartiklar kan inte betraktas som ett set.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS beträffande den allmänna bestämmelsen 3 b, punkt X b, för tolkning av nomenklaturen.

6302 99 90

Friktionsband (70 x 12 x 1 cm) av sisal, försett med ett handtag av trä i vardera änden så att det kan användas till kroppsmassage. (Toaletthand-dukar och liknande artiklar). (Se fotografi nr 554). Förordning 1054/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6302, 6302 99 och 6302 99 90.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr nummer 6302.

6302 99 90

Friktionssvamp av sisaltrikå med parallellepipedisk form (14 x 9 x 5 cm), bestående av en plastsvamp omsluten av ett hölje av stickad sisal med upphängningshank. Den används för att massera kroppen. (Toaletthanddukar och liknande artiklar). (Se fotografi nr 549). Förordning 92/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6302, 6302 99 och 6302 99 90.

Se även de förklarande anmärkningar till HS som avser nr 6302.

6302 99 90

Friktionsdyna bestående av en plastsvamp, på ena sidan täckt av stickad sisal och på den andra av trikåfrotté (bomull). Den används för att massera kroppen. Den har ett resårband som träs över handen vid användning.

(Toaletthanddukar och liknade artiklar). (Se fotografi nr 552). Förordning 92/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 (A) till 11:e avdelningen och av texten till KN-nr 6302, 6302 99 och 6302 99 90.

Se även de förklarande anmärkningar till HS som avser nr 6302.

6302 99 90

Friktionsband (60 x 12 x 2 cm) bestående av stickad rami (viktmässigt dominerande) och bomull med ett inre lager av plastsvamp. Används för att massera kroppen. Bandet har en textilsnodd i vardera änden för att kunna användas.

(Toaletthanddukar och liknande artiklar). (Se fotografi nr 553). Förordning 92/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 (A) till 11:e avdelningen och av texten till KN-nr 6302, 6302 99 och 6302 99 90.

Se även de förklarande anmärkningar till HS som avser nr 6302.

6303 12 00

En vara bestående av en rektangel av genomskinligt tätstickat textilmaterial av trikåväv i syntetfiber, en plastskena och en rullmekanism av plast och metall.

I ena änden är textilväven fäst på rullmekanismen, som är konstruerad för att permanent fästas i dörrpanelen till en specifik modell av motorfordon. I andra änden är textilväven fäst i plastskenan, som har en fästanordning som gör det möjligt att fästa den i motorfordonets fönsterram när textilväven är utrullad, i syfte att ge skydd mot solljus. Artikeln täcker inte fönsterrutan helt. Förordning 2016/137, giltig från den 23 februari 2016.

Motivering: 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6303, 6303 12 och 6303 12 00.

Klassificering enligt KN-nummer 8708 29 90 som en del av eller ett tillbehör till karosserier enligt nr 8703 är utesluten, eftersom artikeln varken är oundgänglig för driften av motorfordonet, eller gör motorfordonet lämpligt för ett visst arbete, utökar dess användningsområde eller gör det lämpligt för att utföra en särskild uppgift i samband med dess huvudfunktion användningsområde eller gör det möjligt att utföra en viss funktion i samband med dess huvudfunktion (se mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 29 och 36).

Eftersom artikeln är avsedd att fästas permanent i dörrpanelen i en viss typ av motorfordon (det finns en skåra för detta i dörrpanelen) och inte kan tas bort och fästas i någon som helst annan fordonsruta är det ett draperi enligt kN-nummer 6303. Dessutom omfattas jämförbara artiklar såsom draperier för järnvägsvagnsfönster också av nummer 6303 (se även de förklarande
anmärkningarna till HS, nr 6303, första stycket, punkt 2).

Artikeln är en rullgardin av textilmaterial enligt avdelning XI och inte en rullgardin av plast enligt nummer 3925 30 00, eftersom plastmaterialet endast är avsett för fästfunktioner.

Artikeln är sammansatt av delar av textilmaterial, plast och metall. Det är därför en konfektionerad artikel.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6303 12 00 som rullgardin av trikå av syntetfibrer.

Bildörrsdraperi av syntetfiber

Bildörrsdraperi klassificerat enligt KN-nr 6303 12 00 Bilderna är endast i informationssyfte.

6303 92 10

En rektangulär artikel med de ungefärliga måtten 60 × 300 mm, som består av två olika lager (ett lager textilmaterial och ett lager papper) som klistrats och har en sammanlagd tjocklek på cirka 0,26 mm. Textillagret består av bondad duk av syntetfiber (polyester) och är cirka 0,18 mm tjockt och väger cirka 48,3 g/m2 . Papperslagret är cirka 0,08 mm tjockt och väger cirka 20,9 g/kvm. 

Den synliga delen av papperslagret har ett svagt mönster och fyra påklistrade textilband i bomull (garn) löper lodrätt längs med hela artikeln. På samma sida löper dessutom tunna bambupinnar vågrätt över hela bredden, med cirka fyra centimeters mellanrum. 

Artikeln kan användas för flera olika ändamål, till exempel som panelgardin och rumsavdelare och för att dölja ett öppet förråd eller i stället för en dörr. (panelgardin) (Se fotografi nedan) Förordning 297/2012, giltig från den 25 april 2012. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 63, anmärkning 7 e till elfte avdelningen samt texten till KN-nummer 6303, 6303 92 och 6303 92 10. 

Det är textilmaterialet av bondad duk som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär, dels på grund av att det är dominerande både vad gäller kvantitet och vikt och på grund av att det är av avgörande betydelse för artikelns användning (se även FAHS allmänna regler för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, regel 3 b, punkt VIII). Dessutom vore det inte möjligt att     använda artikeln för de avsedda ändamålen utan den bondade dukens förstärkande funktion. Det är därför uteslutet att artikeln klassificeras som en pappersartikel enligt kapitel 48. 

Då artikeln består av två olika material som klistrats samman (den bondade duken i syntetiskt textilmaterial (polyester) och pappret) betraktas artikeln som en konfektionerad vara artikel i enlighet med anmärkning 7 f till elfte avdelningen. 

Då avståndet mellan de påklistrade bambupinnarna är cirka 4 cm anses dessa endast ha en dekorativ funktion och inte bidra till att förstärka artikeln. Det är därför uteslutet att artikeln klassificeras som en bambuartikel enligt kapitel 46. 

Mot bakgrund av artikelns storlek och det faktum att den lätt kan klippas av till önskad längd och att den kan användas på flera olika sätt så har artikeln de objektiva egenskaper som karaktäriserar en gardin eller ett draperi. 

Den ska därför klassificeras som en gardin eller ett draperi av syntetfibrer enligt KN-nummer 6303 92 10.


ta_vhb2_20160708_63039290

Bild: Panelgardin enligt klassificering 6303 92 10. Fotot är av vägledande karaktär.


6303 92 90

En artikel bestående av blankt, vävt genomskinligt tyg (100 % polyester) med en maskinbroderad dekoration, uppsatt på rullar med en längd av 300 cm.

En av artikelns två långsidor är avslutad med en interlocksöm med en tygtäckt metalltråd integrerad i sömmen. Den motsatta sidan är försedd med en stadkant av tät väv för att förhindra tyget att rullas upp, och väftändarna går utanför tyget i form av fransar.

Längden på den väv som skärs av från rullen motsvarar bredden på en blivande gardin. Väven omvandlas till en gardin genom att skäras av i slutet av den tätt vävda stadkanten i önskad längd för gardinen, och genom att fålla denna sida samt de två sidor som skurits av från rullen. Den ände som är avslutad med interlocksöm utgör den nedre kanten på gardinen och förblir densamma som på rullen.

Se bilder (1)

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 d till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6303, 6303 92 och 6303 92 90.

Varan har den huvudsakliga karaktären av en färdig gardin enligt nummer 6303, eftersom den tydligt lämpar sig för att omvandlas till en gardin genom mindre ingrepp. När tyget har skurits av från rullen krävs endast att det kapas till gardinens önskade längd, samt att det fållas (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 6303 andra stycket).

Den inte färdigarbetade varan betraktas som konfektionerad eftersom den redan har en fållad kant (den kant som är avslutad med en interlocksöm).

Den ska därför klassificeras som gardiner av syntetfibrer enligt KN-nummer 6303 92 90. Förordning 2015/2320, giltig från den 1 januari 2016. 


ta_vhb2_20151214_63039290

Klassificeras enligt 6303 92 90. Bilden återges endast i informationssyfte.


Commitee statement från möte 469:

Taric-nr 6303 92 90 90

Classification of an illuminated curtain

Description:

An article consisting of a curtain made of transparent woven fabric of synthetic fibres and a lighting fitting (net structure) including an A.C. adapter (alternating current adapter) with a plug, packed together in a plastic box for retail sale. The lighting fitting matches the form and size of the curtain. The curtain consists of two parts (placed onto each other) in between which the lighting fitting is attached by press-studs that also close the two parts of the curtain.

Reasons:

The article is composite goods within the meaning of GIR 3(b) (General Rule for the interpretation of the Combined Nomenclature), because, although the components are separable (the pressure-studs holding the lighting fitting in place allow separating the curtain from the lighting fitting e.g. when laundering the curtain), the components are adapted one to the other (the size of the net of lights is adapted to the size of the curtain; the curtain was designed to hold the lighting fitting inside). Moreover, they are mutually complementary (the lights render an additional effect to the curtain and the curtain hides the cables connecting the lights). Together the curtain and the lighting fitting form a whole which would not normally be offered for sale in separate parts (the curtain has been designed to hold something in between its two parts that are fixed to each other by pressure-studs; it cannot be sold without the lighting fitting). See the HS EN to GIR 3(b), (IX).

Being composite goods the article has to be classified as if it consisted of the component which gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b). The curtain is the component that gives the article its essential character, because the objective characteristics of the article (curtain retains its function of covering even when the lights are switched off) show that it is intended to be used as curtain in the first place and the illumination is only an additional effect given to the curtain by the lighting fitting.

Consequently, the article is classified in CN subheading 6303 92 90 (curtains of synthetic fibres other than nonwovens) within the meaning of General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature.

The fabric is not a (knotted) net fabric of heading 5804, because it has neither "three series of threads" nor is it "knotted at each corner" (see the HS EN to heading 5804, (I), (C) and (D)). Thus, the curtain is not a net curtain.


Classification in TARIC code 6303 92 90 90 (curtains of synthetic fibres other than nonwovens and net curtains)

6303 99 90

Gardin bestående av broderier på ett underlag som utgör 90,2 % av den sammanlagda vikten och som består av 52,7 % linne och 47,3 % bomull. Broderierna, vars vikt uppgår till 9.8 % av den sammanlagda vikten, är av 100 % bomull. Förordning 3295/93. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering bestäms med ledning av allmänna bestämmelser 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, med ledning av avdelning 11 anmärkning 7 d och undernummer anmärkning 2 B c, kapitel 63 anmärkning 1 samt av lydelsen av KN-nr 6303, 6303 99 och 6303 99 90.

6304 20

Myggnät av varptrikå tillverkat av multifilamentpolyester (100 %) och impregnerat med insektsbekämpningsmedel (55 mg/m² deltametrin) som håller undan eller dödar mygg och andra insekter. HSC 50, L/6. (ändrad HSC 57)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 (anmärkning 1 till undernummer till kapitel 63).

6304 91
 
Skyddsöverdrag
till bilsäten av luggvara av trikå (ca 1 m2) kantad med ett påsytt elastiskt band (8 mm brett); det är försett med åtta fastsättningsremmar. Överdraget är avsett att täcka    sitsen, ryggstödet och eventuellt nackstödet. HSC 19, Annex K 13. 

6304 92

Kviltat kuddöverdrag ("Sham") gjort av bomullstyg, med rektangulär form (76 cm x 63 cm), bestående av kviltat framstycke, bakstycke och en dekorativ volang. Framstycket, vars utsida är gjord i lapptäcksteknik, är skuret ur en kviltad textilvara som framställts genom att kvilta ett lager polyesterstoppning som placerats mellan två lager bomullstyg. Framstycket och bakstycket är sammanfogade på ett sådant sätt att en ficka bildas. Bakstycket har en öppning med blixtlås, genom vilken en kudde eller dyna kan stoppas in. (Se fig. nedan.) HSC 31, M/27

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

6304 92 00

Inredningsartikel av textilmaterial att användas i personbilar. Artikeln är avsedd att placeras på säten i motorfordon och består av ett material i flera lager. De yttre lagren är gjorda av ett vävt material (bomull) och mellanlagret, som fungerar som stoppning, är av bondad duk. (sätesöverdrag) (Se foto nr 642 nedan.) Förordning nr 651/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 6304 och 6304 92 00.

 

Se de förklarande anmärkningarna till HS nr 6304 i vilka det anges att detta nummer omfattar inredningsartiklar av textilmaterial för bilar.

Denna artikel är inte en del av ett bilsäte utan ett tillbehör till sätet och kan därför inte klassificeras enligt nr 9401. Se de förklarande anmärkningarna till HS 9401, Delar.

Då artikeln är utformad för att användas i motorfordon kan den inte anses vara ”sängkläder och liknande inredningsartiklar”. Klassificering enligt nummer 9404 är därför utesluten.

6304 92 00

En artikel (1) tillverkad av vävd textil (bomull), i form av ett torn som hålls uppe av en metallram och placeras vid en av öppningarna till en hög säng och görs fast vid sängen med skruv. Tornet är inte fristående eller flyttbart.

Artikeln har öppningar som liknar dörrar eller fönster. Den är dekorerad för att matcha barnrummets tema. Se bild (Artikel 1). Förordning 2019/612 är giltig från och med 6 maj 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6304 och 6304 92 00.

Artikeln är inte i första hand avsedd att roa barn eftersom den inte kan flyttas eller fungera som ett lektält (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nummer 9503 D första stycket xxiii). Utifrån dess objektiva kännetecken (instabilitet, konstruktion, högt placerade fönster och det faktum att den fästs med skruvar) kan artikeln inte anses vara avsedd för lek utan snarare som dekoration. Därför är en klassificering enligt nr 9503 , ”andra leksaker”, utesluten.

Det är en inredningsartikel av textilmaterial avsedd som dekoration i ett barnrum (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nummer 6304).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6304 92 00 som ”andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt 9404 , inte av trikå, av bomull”.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


6304 92 00

En artikel (2) tillverkad av vävd textil (bomull), utformad för att hänga mellan ramen på en hög säng och golvet för att skapa ett täckt utrymme under sängen.

Dess öppning är antingen utformad som en dörr eller som en smal springa i textilen. Artikeln är dekorerad för att matcha barnrummets tema. Se bild (Artikel 2). Förordning 2019/612 är giltig från och med 6 maj 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6304 och 6304 92 00.

Artikeln är inte i första hand avsedd att roa barn, eftersom den fästs hängande från sängramen för att täcka utrymmet under sängen (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nummer 9503 D första stycket).

Därför är en klassificering enligt nr 9503 , ”andra leksaker”, utesluten.

Det är en inredningsartikel av textilmaterial avsedd som dekoration i ett barnrum (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nummer 6304 ).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6304 92 00 som ”andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt 9404 , inte av trikå, av bomull”.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


Committe statement från möte 469:

6304 93 00

Classification of an illuminated table runner

Description:

Article consisting of a textile fabric made of synthetic fibres having in its middle a decorative rectangular pocket of translucent fabric of synthetic fibres into which a lighting fitting including a battery is inserted. This chain of lights is fixed to one end of the pocket by means of a textile loop and on the other side the part of the lighting fitting holding the batteries is inserted in a non transparent pocket the opening of which is closed with a velcro-type closing system. The article is not suitable for laundering.

Reasons:

The article is composite goods within the meaning of GIR 3(b), because, although the components are separable (the lighting fitting can be removed), the components are adapted one to the other (the size of the chain of lights is adapted to the size of the rectangular pocket of the article; the battery-pocket and the textile loop are designed to hold the lighting fitting inside and in place) and they are mutually complementary (the lights render an additional effect to the textile article and the translucent fabric of the rectangular pocket colours the light reddish). Together the textile article and the lighting fitting form a whole which would not normally be offered for sale in separate parts (the textile article has been designed to hold something inside (i.e. the two pockets and the loop); it cannot be sold without the lighting fitting). See the HS EN to GIR 3(b), (IX).

Being composite goods the article has to be classified as if it consisted of the component which gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b). The textile article is the component that gives the article its essential character, because the objective characteristics of the article (the textile article retains its function of furnishing even when the lights are switched off) show that it is intended to be used as furnishing article in the first place and the illumination is only an additional effect given to the textile article by the lighting fitting.

Consequently, the article is classified in CN subheading 6304 93 00 (other furnishing articles not knitted or crocheted, of synthetic fibres) within the meaning of General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature.


Classification in CN code 6304 93 00 (other furnishing articles not knitted or crocheted, of synthetic fibres)
 


6305 39

Täckesväska, med en framsida av transparent polyeten (0,10 mm tjock). De övriga sidorna är av bondad duk, enligt kapitel 56, av konstfibrer (65 g/m2). Den har dragkedja, handtag och bondade kanter (75 g/m2). Den är avsedd för förpackning av täcken vid försäljning. (HSC 69, Annex P/12)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Täckesväska klassificerad enligt 6305 39


6306 19 00

Stort plant stycke av kraftig vattentät bomullsvävnad, enkelt tillformat fram- och baktill och avsett att täcka överdelen av ett släpfordon. Varan är fållad längs alla kanter och har remmar och krokar för fastsättning mot fordonet. Varan har sidoflikar om 16 cm (presenning). (Fotografi nr 539). Förordning 1562/95. Ändrad genom förordning 1179/2009.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 6306 och 6306 19 00.

Se även anvisningarna till HS, nr 6306.

6306 22

Trädgårdspaviljong, för tillfällig användning utomhus, med ungefärliga mått 3 x 3 x 2,5 meter (l x b x h). Den består av en ram av stålrör med kopplingsdelar och plastfötter samt ett täckande tak med beklädnad för de fyra hörnstolparna. Taket består av polyetenöverdragen tvåskaftsväv av polypropengarn. Överdraget kan inte ses med blotta ögat. Det ingående garnet har en genomsnittlig bredd av 2,5 mm och en genomsnittlig tjocklek av 0,05 mm. Paviljongen är öppen på alla fyra sidor och förankras inte ordentligt i marken. (HSC 62, Annex M/8)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Trädgårdspaviljong

Bild: Trädgårdspaviljong klassificerad enligt nummer 6306 22.


6306 40 00

En så kallad ”självuppblåsande madrass”, avsedd för utomhusbruk, med följande mått: längd 185 cm, bredd 66 cm och höjd 3,8 cm.

Madrassens utsida består av ett textilmaterial av syntetfiber som på insidan är belagt med plast. Den innehåller en skiva (med en tjocklek v ca 3,5 cm) av polyuretanskum med öppna celler.

Ytskiktet på varan ökar friktionen mot andra material (t.ex. sovsäckar), är slitstarkt och står emot smuts, fukt och punktering.

Den är försedd med en ventil som låter luften strömma in när madrassen rullas upp och ut när den rullas in. Förordning 652/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 6306 och 6306 40 00.

På grund av dess faktiska egenskaper (friktion, smutsavvisande yta och hållbarhet) och att den är avsedd för utomhusbruk så anses produkten vara en campingartikel.

Varan omfattas inte av kapitel 94 då det är fråga om en luftmadrass (se anm. 1 a till kapitel 94).

Produkten klassificeras enligt KN-nr 6306 40 00 som en campingartikel, då det rör sig om en luftmadrass av textil.

6306 40 00 (Classification statement)

Self-inflatable mattress

The Committee concluded that
:

A self-inflatable mattress with the following dimensions: 185 cm (L), 66 cm 5W) and 3,8 cm (H) when inflated.

It consists of an outer layer of nylon and an internal layer of foam synthetics. It is fitted with a valve, which allows air in and out. The layer of nylon has a surface, which increase the friction with other materials (e.g. sleeping bags) and is durable resisting dirt, dampness and punctures. The mattress is neither stuffed nor fitted with springs. The intended use is that of camping goods.
 
The product is classifiable under CN code 6306 40 00 as camping goods being a pneumatic mattress of other textile material (nylon) than cotton (see also the HSENs to HS heading 9404, exclusion (b). CCC 340

6306 90 00 Beslutet upphävt 30 september 2019 gm förordning 2019/1391.

Trädgårdsbaldakin med måtten 3 × 3 m, bestående av en täckning gjord av tjock väv av 100 % bomull som inkommer med metallpinnar, som bildar stommen i den, samt linsträckare som gör att den kan fästas i marken.

Väven bildar ett tak och täcker de fyra metallpinnarna. (Se fotografi nr 588). Förordning 1218/99. Giltig fr.o.m. 1999-07-06. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 63 och av texten till KN-nr 6306 och 6306 90 00.

Varan kan inte anses utgöra ett tält eftersom den är öppen på alla fyra sidorna.

6306 90 00

Rektangulär konfektionerad artikel (dim. cirka 110 × 160 cm) av textilvävnad (100 % bomull), vars båda kortändar är fästade på vardera sidan av en trästång (längd:cirka 110 cm)med hjälp av flätade rep. Till följd av att repen är olika långa får textilvävnaden en asymmetrisk form.

Ovanför trästången sitter en fästanordning bestående av två flätade rep och en metallring, som gör det möjligt att fästa artikeln vid exempelvis en krok. Artikeln har inte någon avgränsad sittyta. (Artikel liknande en hängmatta.) (Se fig.). Förordning 471/02, giltig fr.o.m. 2002-04-05. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 7 f och 8 a till avdelning XI, anmärkning 1 i kapitel 63 samt texten till KN-nummer 6306 och 6306 90 00.

Andra konfektionerade textilvävnader klassificeras enligt kapitel 63 i enlighet med anmärkning 8 a till avdelning XI och anmärkning 1 till kapitel 63.

I enlighet med de allmänna bestämmelserna 1 och 6 klassificeras artikeln – med tanke på dess egenskaper – som campingartiklar, eftersom den är gjord av en rektangulär textilvävnad som på båda sidor är upphängd med hjälp av flätade rep och som formar sig efter kroppen på den person som sitter eller ligger i den eftersom den inte har någon avgränsad sittyta. Artikeln kan användas både inomhus och utomhus.

Artikeln skal därför – i likhet med en hängmatta – klassificeras som campingartiklar enligt nr 6306. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 6306, punkt 5, enligt vilka bland annat hängmattor ingår i campingartiklar. I de förklarande anmärkningarna till    Harmoniserade systemet nr 9403 (andra möbler etc.) punkt e, utesluts dessutom hängmattor    från nummer 9403 och hänvisas – beroende på varans material – till nr 6306 eller nr 5608 (konfektionerade artiklar av nät).

6306 90 00 Beslutet upphävt 30 september 2019 gm förordning 2019/1391.

En vara gjord av flera stycken tätt vävt tyg (kanvas) som sytts ihop för att bilda en tredimensionell "form" som har de ungefärliga måtten 2,70 × 2,70 × 1,60 m och som har en dekorativ nedhängande del på alla sidor med en påsydd bård längs kanten. I varje hörn finns det på insidan en liten ficka för att hålla varan på plats på en ram. 

Varan har också tygband längs sömmarna så att den kan fästas vid en ram. Varan föreligger utan ram, stänger eller tillbehör. Förordning 670/2013, giltig från den 5 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6306 och 6306 90 00. 

Nummer 6306 omfattar en mängd textilvaror som vanligen är tillverkade av stark, tät vävnad (se även de förklarande anmärkningarna till HS för nr 6306, första stycket). 

På grund av sina objektiva egenskaper (tredimensionell utformning, material, storlek, utförande) är varan avsedd att utgöra en baldakin för utomhusbruk.     

Varan föreligger utan ram, stänger eller tillbehör men har den huvudsakliga karaktären hos en baldakin för utomhusbruk (dvs. ett tak av vävnad som ger skydd mot väder och vind) i den mening som avses i den allmänna tolkningsregeln 2 a. 

Klassificering som tält enligt nummer 6306 22 00 eller 6306 29 00 är uteslutet eftersom varan inte har några sidor eller väggar som gör det möjligt att forma ett slutet utrymme (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 6306 punkt 4). 

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6306 90 00 "campingartiklar andra slag".


6306 90 00

En artikel som mäter cirka 160 × 54 × 38 cm och väger cirka 1,5 kg bestående av två lager av textilvävnad som sammanfogats och en stoppning av cellplast inuti. Textildukens insida är belagd med plast.

Artikeln har ett ryggstöd som består av en hopfällbar ram av metallstänger som delvis är integrerad i artikeln. En förvaringspåse är fastsydd vid ryggstödets kant. Ryggstödet kan justeras i höjdled med hjälp av ett band med ett plastspänne.

Artikeln kan vikas ihop för transport eller förvaring. Den har en bärrem fastsydd i ryggstödets övre hörn och det finns olika kardborrband för att fästa ryggstödet vid liggytan under transport eller förvaring.

Den presenteras som en campingmatta eller strandmatta. Se bild. Förordning 2019/926, giltig fr.o.m. 26 juni 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN- nummer 6306 och 6306 90 00.

Eftersom textilmaterial utgör huvuddelen av artikelns yta är det textilmaterialet som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Enligt dess objektiva egenskaper (lätt, plastbelagd för skydd, den går snabbt att plocka upp och ned och är enkel att transportera) är artikeln avsedd för utomhusbruk, som exempelvis att tas med till campingplatser eller stranden etc. för att användas där tillfälligt (se även de Förklarande anmärkningarna till Kombinerande nomenklaturen till undernummer 6306 90 00).

Klassificering enligt nummer 9404 som sängkläder och liknande inredningsartiklar, t.ex. madrasser, är utesluten eftersom artikeln inte är avsedd för en säng och inte liknar en madrass eller liknande.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6306 90 00 som campingartiklar – andra slag.

 

Strandmatta

Bild: Strandmatta klassificerad enligt nummer 6306 90 00.


6306 90 00

Artikel med oval form, ca 180 cm lång och 95 cm bred på sitt bredaste ställe. Den består av en gles trikåvävnad som bildar en nätliknande struktur som är fäst vid ett uppblåsbart plasthölje som inramar trikåvävnaden. En uppblåsbar plastkudde är fäst på ena sidan av höljet. Höljet och kudden är helt inneslutna av ett vävt tyg av syntetfilamentgarn.

Artikelns utsida är helt och hållet av textilmaterial, som volymmässigt är mer framträdande än plasten. Särskilt den nätliknande struktur där användaren ligger består uteslutande av textilmaterial. Plasten är dock mer framträdande än textilmaterialen i fråga om vikt och värde.

Artikeln är utformad för att flyta på vatten, i likhet med en luftmadrass för vattenbruk. Förordning 2021/957, giltig från den 5 juli 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6306 och 6306 90 00 .

Artikeln är en sammansatt vara som består av olika material (textilvävnad och plast) i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Klassificering enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra plastvaror är utesluten, eftersom artikeln har de objektiva kännetecknen hos en textilvara när man betraktar, vidrör eller ligger på den, på grund av dess utsida av enbart textilmaterial. Även om plasten spelar en viktig roll för användningen av artikeln som flytande anordning, är den nätliknande textilvävnaden i mitten avgörande för att en person ska kunna ligga på artikeln medan den flyter. Textilmaterialen (materialet på utsidan, den nätliknande trikån) ger därför artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Utifrån artikelns objektiva kännetecken (utformad för att tas med till olika platser och användas där tillfälligt, låg vikt, lätt att transportera och iordningställa, likhet med luftmadrasser) är det en campingartikel. Se även Förklarande anmärkningar till KN nr 6306 90 00 och Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 6306 , första stycket, punkt 5.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6306 90 00 som andra slag av campingartiklar.

 

Bild: Artikel klassificerad enligt KN-nr 6306 90 00. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

6306 90 00

En artikel (så kallad ”picknickfilt”) med de ungefärliga måtten 200 cm × 150 cm, tillverkad av två skikt av trikå (av syntetfibrer), varav ett har laminerats med en plastduk på ena sidan. De två trikåskikten sammanfogas genom sömnad i och med att artikeln kantas längs de fyra sidorna med ett smalt vävt textilband. Det laminerade skiktet skyddar mot fukt och smuts från marken, men är inte vattentätt.

Artikeln kan rullas ihop och har en fastsydd stängningsanordning (av trikå) med kardborrband, och den kan bäras med hjälp av ett textilhandtag som är fäst vid stängningsanordningen. (Se bild) Förordning 2022/1524, giltig från den 4 oktober.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 d och f till avdelning XI och anmärkning 2 a till kapitel 59 i Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 6306 och 6306 90 00 .

Med tanke på produktens material (trikå av syntetfibrer enligt nr 6006 och trikå laminerad med plast enligt nr 5903 ) är artikeln en textilvara enligt avdelning XI.

Klassificering enligt nr 6301 som en filt är utesluten, eftersom artikeln inte har de typiska objektiva kännetecknen för en filt, t.ex. att den är lämplig för att svepas runt eller täcka en persons kropp för att hålla den varm. Artikeln skyddar endast personen som sitter på den mot fukt och smuts från marken.

Klassificering enligt nr 6304 som andra inredningsartiklar är utesluten, eftersom artikeln inte är utformad för inomhusbruk utan för användning på marken utomhus. Se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 6304 , första stycket.

Enligt dess objektiva egenskaper (den är lätt, har skyddande laminat, går snabbt att vika ut och vika ihop och är enkel att transportera) är artikeln avsedd för utomhusbruk, som exempelvis att tas med till campingplatser eller stranden etc. för att användas där tillfälligt (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerande nomenklaturen, undernummer 6306 90 00 ).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6306 90 00 som andra slag av campingartiklar.


Bild: Artikel klassificerad enligt KN-nummer 6306 90 00. Bilden återges endast i informationssyfte.


6307 10 10 

Tunn torkduk av masksäker interlocktrikå av 100 % polyester med måtten cirka 21 × 21 cm. Alla fyra kanterna är värmeförseglade (rengöringstrasa) (Se fig.). Förordning 1017/2002, giltig fr.o.m. 2002-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 c till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och av texten till KN-nummer 6307, 6307 10 och 6307 10 10.

Eftersom kanterna är värmeförseglade anses artikeln vara konfektionerad. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, avdelning XI, Allmänna anvisningar , II, "Konfektionerade artiklar", punkt 3. Se också de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 6307, punkt 1.

6307 10 10

En sammansatt produkt bestående av en svamp av cellplast (polyuretan) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) och en duk av polyestertrikå som omger svampen. 

Dukvaran består av texturerat polyestergarn och aluminiumbelagda polyesterfibrer (framställda genom en ångbeläggningsprocess) som vävts samman. Svampen är helt inklädd i dukvaran. (rengöringsduk). Förordning 873/2011, giltig från den 22 september 2011. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 e till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 samt texten till KN-nummer 6307, 6307 10 och 6307 10 10. 

Varan är en sammansatt produkt enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen eftersom svampen är fäst vid väven så att de utgör en ur praktisk synpunkt odelbar enhet. (Se även den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet (HS EN) för den allmänna bestämmelsen för tolkning av Kombinerade nomenklaturen 3 b (IX)). 

Rengöringsduken, som är en textilvara, är en konfektionerad vara enligt anmärkning 7 f till avdelning XI, eftersom dukvaran är hopfogad genom klistring. Eftersom svampen dessutom är införd i den konfektionerade textilvaran är hela varan konfektionerad. Varan omfattas därför av     underavdelning I till kapitel 63 i enlighet med anmärkning 1 till kapitel 63. 

Både trikåvaran och svampen har de objektiva egenskaperna av varor som framställts för rengörning med vatten och rengöringsmedel. Trikåns sträva yta ger emellertid varan dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen för tolkning av Kombinerade nomenklaturen 3 b, eftersom varan till följd av sin sträva yta är avsedd för rengöring av intorkade fläckar på släta ytor. Svampen tjänar endast  till att öka vävens förmåga att absorbera vatten och rengöringsmedel. Varans huvudsakliga karaktär bestäms därigenom av textilmaterialet. 

Artikeln ska därför klassificeras som en trasa av trikå enligt KN-nummer 6307 10 10.

Bild: Rengöringsduk enligt klassificering KN-nr 6307 10 10. Fotografierna är endast avsedda som vägledning.

6307 90

Hopfällbara vägskyltar, med eller utan fodral, bestående av ett trebent stativ av metall, på alla tre sidorna täckt med vävnad som var belagd med reflexpärlor av glas. (INC 12, Annex B/33; NC 39, Annex L/1; IHSC 7, Annex D)

6307 90

Garneringsartikel som längdvara, utgörande smala remsor bestående huvudsakligen av trikå men med remsor av annat material (spets eller snedremsor av vävnad) fastsydda på ytan eller i kanterna. Varan skulle användas vid tillverkning av damunderkläder. (NC 19, Annex E/21; IHSC 7, Annex D)

6307 90

Skyddsöverdrag (längd 30 cm, höjd 14 cm), tillverkade av ett enda ovalt stycke bondad duk och vilkas ytterkanter var försedda med tunnelresår. Varan skulle bäras utanpå skor. (IHSC 7, Annex D)

6307 90

Textilvävnadsstycke, rektangulärt (90 x 440 cm), försett med stadkanter på långsidorna och fållar på kortsidorna. Vävnadsstycket hade ett hål, utgörande en färdig halsöppning samt var broderat och dekorerat med glaspärlor och andra glasbitar. En klänning, blus eller liknande plagg    skulle framställas av den broderade delen av vävnadsstycket medan resten av vävnadsstycket skulle användas för framställning av t ex ett par byxor, en kjol eller en scarf. (HSC 4, Annex D/9)

6307 90

Vara av bondad duk, skuren till bestämd form och med självhäftande beläggning med skyddspapper på ena sidan (självhäftande bondad duk). Sedan skyddspappret avlägsnats är varan avsedd att häftas fast direkt på huden och passa exakt runt den undre delen av bröstet som kupan till en bysthållare. (Se fig.). HSC 27, Bilaga Q/10.

Tillämpning av allmänna bestämmelsen 1.


6307 90

Svabbar för renrum, (12,8 eller 16,2 cm långa) bestående av ett polypropylenskaft, som i den ena änden har fästs vid två lager polyestertrikå med hjälp av termisk bondning. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.

Bild: Svabbar klassificerade enligt nummer 6307 90.

 

6307 90

Ryggsäck med bärsele för barn, bestående av ett anatomiskt utformat textilsäte (fastsatt vid en aluminiumram), vadderade bärremmar och midjebälte, en förankringspunkt, en säkerhetssele, ett löstagbart ansiktsskydd, handtag samt ett fack för förvaring av diverse tillbehör. Den är konstruerad för att en vuxen person ska kunna bära ett barn, i sittande ställning, på ryggen. Lastens maximala vikt är 20 kg. När barnet har avlägsnats, kan bärryggsäcken stängas igen och användas som en traditionell ryggsäck. HSC 57, Annex S/24.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 7 f) till avdelning XI), 3 b) och 6.

Bild: Bärryggsäck klassificerad enligt nummer 6307 90.


6307 90

Bärsele för baby (utsida av 100 % bomullscanvas och foder av 100 % bomullssatin) bestående av ett kraftigt midjebälte och vadderade, kroppsanpassade axelremmar som gör det möjligt att bära det växande barnet på ett bekvämt sätt. Den är utformad för att bära ett växande barn, från nyfödd till en maximal vikt av 20 kg. Selen kan användas för att bära barnet i olika positioner. HSC 57, Annex S/24.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 7 f) till avdelning XI) och 6.

 

Bild: Bärsele klassificerad enligt nummer 6307 90.


6307 90 10

En artikel (knäbandage) av cellgummi, överdragen på bägge sidor med trikå, som omsluter knät och en del av benet, med en öppning för knäskålen. Ett elastiskt band täcker sömmen bak (se fotografi nr 502). Förordning 1911/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 b till kapitel 90 samt enligt texterna till KN-nr 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

6307 90 10

Konfektionerade artiklar av gummerad trikåvara (knäskydd), som omsluter knäet och en del av benet, med en öppning för knäskålen och en mindre öppning i knävecket. Små läderbeklädda metallplattor på varje sida fungerar som gångjärn. Knäskydden justeras med hjälp av två kardborrband (Velcro). (Se fotografi nr 468). Förordning 834/95, ändrad genom förordning nr 1966/03.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

Nedanstående tillägg har gjorts genom förordning nr 1966/2003: 

"Det är uteslutet att klassificera artikeln enligt nummer 9021 som en ortopedisk artikel, eftersom gångjärnen inte kan anpassas efter en patients specifika handikapp. Dessutom uppvisar artikeln inte någon hög grad av precision.

Det rör sig därför om ett vanligt stöd för allmänt bruk som inte tjänar något specifikt medicinskt ändamål.

Artikelns justering runt benet med hjälp av två kardborrband tjänar inte något specifikt medicinskt ändamål, eftersom de två kardborrbanden endast håller knäskyddet på plats." Tillägget är giltigt fr.o.m. 2003-11-28.

6307 90 10

En artikel (kompressionsstrumpa) av trikå, som omsluter vristen och en del av foten, med en öppning för hälen. Denna öppning är åtdragen med gummiremsor i kanterna och ändarna (se fotografi nr 469). Förordning 1911/92.

* Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. 


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 b till kapitel 90 samt enligt texterna till KN-nr 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

6307 90 10

Konfektionerad textilartikel: solskydd i form av ett stiliserat katthuvud, med avrundade hörn, mått ca 44 x 39 cm.

Artikeln är gjord av transparent tätstickad dukvara av trikå tryckt med ett kattmotiv, vilken spänts och fästs kring en flexibel trådstomme. I mitten av den uppspända trikån finns en sugpropp av plast som gör det möjligt att fästa artikeln på en fönsterruta. (Se fotografi nr 596). Förordning 1564/00. Giltig fr.o.m. 2000-08-07. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och av texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

Varan kan inte klassificeras enligt nr 8708, "delar och tillbehör till motorfordon", eftersom den på grund av sin form endast täcker en särskild del av ett fönster och därför inte uteslutande eller huvudsakligen är avsedd att användas med varor enligt kapitlen 86, 87 eller 88.

Varan omfattas inte av nr 6303 eller nr 6304 eftersom den varken utgör en rullgardin eller en inredningsartikel.

6307 90 10

Vara av porös plast cirka 4 mm tjock (dim. cirka 20 × 24 cm), nästan rektangulär med rundade hörn, belagd på en sida med ett 0,2 mm lager av flerfärgad tryckt dukvara av trikå. (Musmatta och liknande artiklar.) (Se fig.). Förordning 471/02, giltig fr.o.m. 2002-04-05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 7 a och 8 a till avdelning XI, anmärkningarna 1 och 2 a 5 till kapitel 59, anmärkningarna 1 och 2 a till kapitel 63 samt av texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

Varan är konfektionerad enligt definitionen i anmärkning 7 a till avdelning XI eftersom den är skuren till annan form än kvadratisk eller rektangulär.

Klassificering enligt kapitel 39 är utesluten i enlighet med anmärkning 2 a 5 till kapitel 59 eftersom dukvaran av trikå inte enbart utgör en förstärkning. Se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 39, Allmänna anvisningar (kombinationer av plaster och textilvaror),d.

Enligt anmärkning 8 a till XI hänförs konfektionerade varor till kapitlen 61–63.

6307 90 10

Konfektionerad textilvara för förvaring av små föremål. 

Varan består av två nästan rektangulära trikåstycken av samma storlek, varav den ena lagts på den andra; styckena är sammansydda på tre sidor. 

I övre delen har kanterna vikts och sytts samman till en tunnel, där ett dragsnöre och en snörstopp gör att den delen kan snöras åt. I nedre delen är båda hörnen avrundade. 

När snöret dras åt får varan formen av en påse med en längd på ca 12,5 cm och en bredd vid nedre delen på ca 6,5 cm; den smalnar av uppåt. (Se fotografi nummer 665. Fotot är av rent vägledande karaktär.) Förordning 1171/2012, giltig från den 31 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 7 f och 8 a till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10. 

Varan är inte utformad för att innehålla något särskilt föremål. Eftersom det av varans design inte framgår vilket ändamål den har, kan den inte betraktas som ”liknande artiklar” enligt nr 4202. Klassificering enligt nummer 4202 är därför utesluten. 

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som en ”annan konfektionerad textilvara av trikå”.

Bild: Textilvara enligt KN-nr 6307 90 10

6307 90 10

En vara i form av ett platt tygstycke med de ungefärliga måtten 26 × 32 cm bestående av olika textilmaterial, i form av en fågel. 

Huvuddelen av varan består av ett enda lager av frotté med långa öglor med en påsydd kronformad vinge av vävt textilmaterial på ena sidan. På den andra sidan kantas frottén av ett påsytt band av vävt textilmaterial. Ett triangelformat vävt tygstycke har sytts fast på frottén med långa öglor och utgör fågelns näbb. Ögonen är tryckta på dubbelvikta flikar, och två vävda     tygstycken formade som fötter har sytts fast på frottén. Ett dekorativt utformat textilmaterial bildar fågelns stjärt. 

I frottéstyckets övre kant har flerfärgade och numrerade flikar, öglor och band av vävt textilmaterial fästs.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 7 f och 8 a till avdelning XI, anmärkning till undernummer 2 A i avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10. 

Varan är inte i första hand avsedd att roa spädbarn eller småbarn, eftersom de varken kan urskilja dess form eller numreringen och flikarna som sådana; varan fungerar därför snarare som en snuttefilt. Den kan därför inte klassificeras som "andra leksaker" enligt nr 9503 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, till nr 9503 D första stycket). 

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som "andra konfektionerade artiklar – av trikå". Förordning 671/2013, giltig från den 5 augusti 2013.

6307 90 10

En artikel i form av en ärm, ca 20 cm lång, gjord av trikå med tunn skumstoppning på handflatan. Den har en lätt böjd ca 2 cm bred aluminiumspjäla på handflatan som kan böjas manuellt och två ca 1 cm breda böjliga stabiliserande plaststickor på handryggen. Spjälan och de stabiliserande stickorna löper igenom påsydda kanaler i ett kontrasterande material längs hela artikeln och de är uttagbara.

I båda ändar av artikeln finns det två ca 2 cm breda reglerbara kardborrband för att fästa artikeln vid handen och handleden.

I mitten av artikeln finns ett bredare textilband med en bredd av 5 cm och en fästanordning med kardborrband som lindas runt handleden för att uppnå den önskade begränsningen av handledens rörlighet.

Textilbanden och den böjbara aluminiumspjälan gör det svårare att röra handleden. Hur mycket handleden kan röras beror på hur hårt åtdragna banden är.
 
Artikeln presenteras som ett handledsskydd. (Se fotografierna A + B)(*). Förordning 2015/676, giltig från den 20 maj 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

Artikeln kan inte justeras till en patients specifika handikapp utan är en multifunktionell produkt. Den uppvisar inte några särdrag som skiljer den från andra vanliga stöd för allmänt bruk vare sig när det gäller sättet den fungerar på eller möjligheten till anpassning till en patients specifika handikapp (se anmärkning 6 till kapitel 90 och domen i de förenade målen C-260/00 – C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG och Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG mot Oberfinanzdirektion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637).
 
Klassificering enligt nr 9021 som en ortopedisk artikel är därför utesluten.

Det är trikån i ärmen och bandet som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, eftersom den är dominerande både kvantitativt och har en viktig funktion i förhållande till artikelns användning. Särskilt textilbandet i mitten av artikel är avgörande för den önskade begränsningen av handledens rörlighet.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som andra konfektionerade textilartiklar.  

6307 90 10

En artikel (s.k. ”lace-orthosis”) tillverkad av flera delar av textilmaterial, hopsydda med en öppning för hälen och tårna, fållad kring öppningarna och i artikelns kanter. Överdelen stängs med en plös av textilmaterial i trikå. De andra textildelarna består av flera skikt av elastiskt textilmaterial i trikå.

En elastisk plastskiva är fastsatt i textilen och endast delvis synlig på artikelns utsida. Plastskivan går runt sulan och är försedd med snörhålsringar längs artikelns överdel och snörhakar längs skaftet så att artikeln kan dras åt runt foten och vaden med skosnören i textil.

Plastskivan ger artikeln en viss stabilitet. Den är dock flexibel och när den dras åt med skosnörena utsätts foten och vaden för ett tryck.

Artikeln presenteras för att bäras inuti en sko och användas som ett vristbandage för en stukad vrist och blåmärken på vristen, slitna och skadade ledband, och för att förebygga dessa skador samt vid instabila ledband. Den kan dock inte helt förhindra viss rörelse av den defekta kroppsdelen.

Vid postoperativ rehabilitering underlättar den en återgång till en fullgod belastning. Förordning 2018/787, giltig från den 20 juni 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6307 , 6307 90 och 6307 90 10 .

Artikeln kan inte justeras till en patients specifika funktionsnedsättning utan har en multifunktionell användning. Den liknar ett enkelt textilbandage som är lindat kring ett ledband och åtdraget runt vissa delar för att utöva ett tryck till stöd för läkande eller för att förhindra ytterligare skador och säkerställa att oönskade rörelser inte utförs omedvetet som reflexmässiga rörelser (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (FAKN) till undernummer 9021 10 10 , andra stycket).

Artikelns objektiva egenskaper är följaktligen sådana att de inte särskiljer den från vanliga stödanordningar för allmänt bruk, särskilt på grund av de material som den tillverkats av (flexibla material), användningssättet (utövande av tryck genom åtdragning) eller anpassning till patientens särskilda funktionsnedsättning (se även anmärkning 6 till kapitel 90 och domen av den 7 november 2002, Lohmann och Medi Bayreuth, de förenade målen C-260/00–C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, punkterna 39 och 45).

Vidare kan artikeln inte klassificeras som en ”ortopedisk artikel” enligt KN-nummer 9021 10 10 eftersom den på grund av sin elasticitet inte helt kan förhindra viss rörelse av den defekta kroppsdelen i syfte att utesluta ytterligare skador (se även FAKN, undernummer 9021 10 10 , andra stycket). Exempelvis, vid problem med slitna ledband, borde artikeln göra det omöjligt att luta vristen även om man springer eller hoppar. Det textilmaterial och flexibla plastmaterial som artikeln är tillverkad av tål emellertid inte belastningen av kroppsvikten när man springer.

Den önskade effekten av trycket ges av både plast- och textilmaterialet. Följaktligen är båda materialen lika viktiga i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen vilket medför att artikeln ska klassificeras enligt det HS-nummer som kommer sist bland de nummer som skäligen kan komma i fråga (nr 3926 och 6307 ).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som ”andra konfektionerade textilvaror”.

  

Bild: En artikel klassificerad enligt 6307 90 10. Bilderna visas endast i informationssyfte.


6307 90 10

En tubformad artikel (ett så kallat aktivitetsbälte) tillverkad av trikå, bestående av 88 % polyester och 12 % elastan, med omkretsen 66 cm. Artikeln består av två rektangulära, lika stora trikåstycken som är överlappande och ihopsydda på tre sidor så att de bildar ett vändbart, elastiskt ”aktivitetsbälte”.

Artikeln är försedd med reflexer, en platt ficka med blixtlås och två små öppningar, varav den ena är försedd med en remsa med ett elastiskt band. Den har inga spännen.

Artikeln är avsedd att bäras runt midjan under t. ex. sportaktiviteter. Fickorna/öppningarna är avsedda för förvaring av små föremål, t.ex. nycklar, kreditkort och liknande. (Se bilder) Förordning 2019/925 giltig fr.o.m. 26 juni 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

Aktivitetsbältet har de objektiva egenskaperna hos en konfektionerad textilvara i den mening som avses i nr 6307 och i enlighet med anmärkning 7 f till avdelning XI.

Varan är inte utformad för att innehålla något särskilt föremål. Den har ingen särskild utformning eller inredning. Den liknar inte de behållare som klassificeras enligt nr 4202 (se även första och fjärde stycket och undantag c i Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 4202). Klassificering enligt nummer 4202 är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som ”andra konfektionerade artiklar av trikå”.


Bild: Aktivitetsbälte klassificerat enligt nummer 6307 90 10


6307 90 10

En elastisk tub bestående av ett skikt av trikå av konstfiber (85 % nylon, 15 % elastan) på utsidan och en gelliknande beläggning av ett icke- poröst plastmaterial på insidan. Den elastiska tuben finns i olika längd (mellan 65 och 150 mm) och diameter (mellan 15 och 30 mm).

Produkten är avsedd att användas för att lindra tryck- och friktionssmärta på känsliga fingrar, fingernaglar, tår eller tånaglar. Produktens längd kan anpassas genom att den skärs av. Produkten föreligger i detaljhandelsförpackningar. Förordnin 2020/191, giltig från den 4 mars 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 63 samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 10.

Klassificering enligt nr 3005 är utesluten eftersom varorna inte har karaktär av vadd, förbandsgas, bindor eller liknande artiklar, föcerreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinska ändamål.

Klassificering enligt kapitel 39 som plast och plastvaror är utesluten i enlighet med anmärkning 2 p till det kapitlet, eftersom varorna är framställda av textilmaterial enligt nr 5903 (textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast).

Varorna tillverkas färdigutformade och färdiga för användning, och utgör som sådana konfektionerade textilvaror i enlighet med anmärkning 7 b till avdelning XI. Även om varorna utgörs av textilvaror enligt nr 5903 (textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast), är klassificering enligt kapitel 59 utesluten i enlighet med anmärkning 8 a till avdelning XI, eftersom kapitel 59 inte är tillämpligt på konfektionerade varor i den mening som avses i anmärkning 7 till samma avsnitt.

Nr 6307 ska tillämpas för andra konfektionerade varor av textilmaterial i den mening som avses i anmärkning 1 till kapitel 63, förutsatt att de inte omfattas av andra nummer i avdelning XI. Det omfattar även längdvaror som kan anpassas genom att de skärs till önskad längd och som är konfektionerade i den mening som avses i anmärkning 7 till avdelning XI (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 6307, första och tredje styckena).

Följaktligen ska varorna klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 10 som ”andra konfektionerade textilartiklar

 

6307 90 98

Konfektionerad artikel bestående av 10 rektangulära remsor som vardera är ca 25 cm långa och 2 cm breda och består av bondad duk av konstfilament (polyeten) som förstärkts med ett bindemedel. Remsorna är förenade med varandra i längdriktningen med perforering. 

Huvuddelen av ena sidan av remsorna är enfärgad. Ändarna och baksidorna av remsorna är vita. Vid ena ändan på varje remsa finns en stängningsmekanism bestående av en sicksackprägling på framsidan och ett lager av lim på baksidan under ett täckpapper som ska dras av vid stängning. 

På framsidan av varje remsa, precis ovanför stängningssystemet men på den vita bakgrunden, finns ett 5 mm långt löpnummer i svart. 

Efter det att remsorna separerats från varandra längs perforeringen utgör varje remsa, när den förslutits, ett rivbeständigt armband. Förordning 894/2012, giltig från den 19 okt 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 7 b och 8 a till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98. 

Artikelns objektiva egenskaper är att huvuddelen av varje remsa är enfärgad och att ett ganska litet och föga framträdande löpnummer är tryckt på en obetydlig plats och knappt syns när en person bär armbandet. Mot bakgrund av detta är artikelns huvudsakliga användning att personer ska identifieras med hjälp av armbandets färg, medan det tryckta löpnumret utgör en sekundär     användning. Eftersom armbandets huvudsakliga beskaffenhet och användning bestäms av dess färg och inte av dess tryckta löpnummer är klassificering enligt kapitel 49 utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 49, allmänna anvisningar, första stycket). 

Artikeln är framställd av bondad duk enligt nr 5603. Eftersom armbanden är färdigutformade och färdiga för användning efter att enbart separeras från varandra längs perforeringen, utgör de ”konfektionerade” textilvaror enligt anmärkning 7 b till avdelning XI. Enligt anmärkning 8 a till avdelning XI är kapitel 56 inte tillämpligt på konfektionerade varor. Klassificering enligt kapitel 56 är därför utesluten. 

Det finns inga specifika nummer i avdelning XI som täcker denna typ av konfektionerade textilvaror. 

Artikeln ska således klassificeras som andra slag av konfektionerade textilvaror enligt KN-nummer 6307 90 98.

Bild: Enfärgade identifikationsarmband i flerpack enligt KN-nr 6307 90 98. Fotot är av rent vägledande karaktär.

6307 90 98

Rektangulär, konfektionerad textilvara, inte lämplig att tvättas regelbundet, av mycket tättvävt enfärgat tyg (100 % bomull). Kanterna är förstärkta med vävnad och fållade. Ytan är försedd med kanalstickning så att det bildas invändiga fickor med öppningar på ena sidan så att varan kan fyllas med fjäder, dun eller annat material (bolstervar till duntäcken eller täcken).     Förordning 3176/94. Ändrad genom förordning 441/2013. Avslutas med förordning 2024/966 2024-04-16.

Jfr nr 6302 31 90 ang. Rektangulär, konfektionerad textilvara.     

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Se även de förklarande anmärkningar till HS som avser nr 63.02.

6307 90 98

Bärställning av aluminiumrör och stycken av stickat och vävt textilmaterial (syntetfibrer) som sytts ihop. Ställningen består av en barnsits med stoppning i sidorna och i huvudhöjd, säkerhetsbälte och bärremmar och ett förvaringsutrymme för mindre föremål under sätet.

Sätet inklusive ryggdelen, kanalerna att skjuta in bärställningen i, det lilla fickliknande utrymmet under sätet för förvaring av föremål och diverse bär- och fastspänningsremmar är alla av textilmaterial.(Andra konfektionerade artiklar av textilmaterial — bärstol). Förordning 1529/99. Giltig fr.o.m. 1999-08-04. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63, anmärkning 2 till kapitel 94 och av texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Varan saknar de karaktäristiska egenskaperna för artiklar hänförliga till HS-nummer 4202. Produkten är avsedd för transport av barn.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, HS-nummer 6307.

6307 90 98

En vävd, femuddig stjärna innehållande metalliserat och annat garn, stoppad med ett syntetmaterial och med måtten cirka 8 × 8 cm. En upphängningsögla, tillverkad av metalliserad tråd, är fäst vid en av uddarna (annan konfektionerad artikel – prydnadsartikel). (Se fig.). Förordning 1017/2002, giltig fr.o.m. 2002-07-04. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 a och f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och av texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Med beaktande av artikelns allmänna utseende kan den användas året runt och inte uteslutande eller huvudsakligen vid jul. Klassificering enligt nr 9505 är därför utesluten.

6307 90 98

En mjuk vändbar textilartikel i form av en korg, med de ungefärliga måtten 35 cm × 25 cm, med stoppade kanter (höjd 10 cm) och stoppad botten.
Den ena av artikelns yttersidor är gjord av väv (100 % polyester) och den andra av trikå (100 % polyester). Artikeln är avsedd att användas av smärre sällskapsdjur. (Se fotografi A och B(*).) Förordning 349/2014, giltig från den 28 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.
Mot bakgrund av dess objektiva egenskaper är artikeln en textilkorg utformad för att ge komfort åt små sällskapsdjur.

Klassificering som möbel enligt nr 9403 är utesluten, eftersom det numret omfattar produkter av ett annat slag som används för privata bostäder, hotell, kontor, skolor, kyrkor, butiker, laboratorier etc. (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS),nr 9403).

Klassificering enligt nr 9404 är också utesluten, eftersom textilkorgar inte är att jämställa med sängkläder och liknande inredningsartiklar. Artikeln har dessutom inga extra delar som tyder på användning som sängkläder.

Artikeln betraktas som en konfektionerad textilartikel i den mening som avses i nr 6307.

Innersidan och yttersidan är lika väsentlig för artikeln, eftersom den kan vändas ut och in och användas på båda sidor. Eftersom det inte går att fastställas om plyschen (klassificering enligt KN-nummer 6307 90 10) eller vävnaden (klassificering enligt KN-nummer 6307 90 98) ger artikeln dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, ska det HS-nummer tillämpas som står sist av de HS-nummer som skäligen kan komma i fråga.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98. 

Bild: Klassificering enligt KN nummer 6307 90 98. Fotografierna är endast vägledande.

6307 90 98

Artikel bestående av en trälåda som på insidan och utsidan är täckt av textilvävnad. På framsidan av lådan finns en öppning som en katt kan ta sig in igenom, och lådan är tillräckligt stor för att en katt ska kunna sova i den.

Ovanpå lådan finns ett rör av papp som monterats vertikalt. Röret täcks av ett sisalsnöre som är virat runt det. Snöret består av spunna sisalfibrer och har en vikt på mer än 20 000 decitex.

Röret bär upp en träplattform som är täckt av textilvävnad. Plattformen är tillräckligt stor för att en katt ska kunna ligga på den.

Ett trärör som på insidan och utsidan är täckt av textilvävnad är fästat vid plattformens botten. Röret är tillräckligt stort för att en katt ska kunna krypa in i det. Den textilvävnad som använts är luggvävnad (plysch av polyester). Den totala ytan av textilvävnaden är större än ytan av sisalmaterial. Förordning 350/2014, giltig från den 28 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texterna till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Artikelns objektiva egenskaper visar att det är fråga om en artikel som utformats för att locka till sig katter och därmed hålla dem borta från möbler, som de annars skulle klösa på och ligga i.

Klassificering som en möbel enligt nr 9403 är utesluten, eftersom det numret omfattar produkter av ett annat slag som används för privata bostäder, hotell, kontor, skolor, kyrkor, butiker, laboratorier etc. (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 9403).

Klassificering som en leksak enligt nr 9503 är också utesluten, eftersom artikeln endast är avsedd för djur och därför inte omfattas av det numret i enlighet med anmärkning 5 till kapitel 95.

Textilmaterialet (textilvävnaden och sisalsnöret) är viktigt för att produkten ska kunna användas som avsett, eftersom det lockar till sig katter som t.ex. kan vässa klorna på det, sitta eller sova i det och leka med det. Det är följaktligen textilmaterialet (inte trät eller papperet) som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b.

Eftersom det är svårt att avgöra om det är sisalsnöret eller det vävda textilmaterialet som är viktigast för att locka katter till produkten, anses textilvävnaden ge varan dess huvudsakliga karaktär enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b (se även den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet 3 b (VIII)), då den förekommer i större mängd och ger katten ett större utbud av aktiviteter.

Textilvävnaden har hopfogats genom sömnad i den mening som avses i anmärkning 7 f till avdelning XI och är därför en konfektionerad textilvara av textilvävnad. Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som andra konfektionerade textilvaror.

Bild: Klassificering enligt KN nummer 6307 90 98. Fotografierna är endast vägledande.

6307 90 98

Artikeln består av en träplatta (ungefär 40x40 cm) som på ovansidan och på kanterna täcks av en filtfodrad vävnad av syntetfibrer (polypropen). Vävnadens baksida täcks av ett lager cellplast.

Mitt på träplattan står ett 60 cm högt papprör som är förslutet med lock i båda ändarna. Locket i den nedre ändan är av hårdplast och genom locket går det upp en skruv från träplattan som håller pappröret på plats. Locket på den övre ändan av pappröret består av ett runt trästycke med en diameter på ca 12 cm som täcks av luggvävnad (en plysch av 60 % polyakryl och 40 % polyester).

Röret täcks av en sisalmatta som fästs med klister och häftklamrar. Sisalmattan består av en latexbotten som sammanfogats med en vävnad av vegetabiliska sisalfibrer som spunnits till trådar (se foto nr 668B). Varje sisaltråd har en längdvikt på över 20 000 decitex. (Se foto nr 668A och 668B) (*). Förordning 1229/2013

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Artikelns objektiva egenskaper visar att det är fråga om en artikel för katter, som utformats för att locka till sig katter och därmed hålla dem borta från möbler, som de annars skulle klösa sönder och ligga i.

Klassificering som en möbel enligt nr 9403 är utesluten, eftersom det numret omfattar produkter av det slag som används för privata bostäder, hotell, kontor, skolor, kyrkor, butiker, laboratorier etc. (se även FAHS, nr 9403).

Klassificering som en leksak enligt nr 9503 är också utesluten, eftersom artikeln endast är avsedd för djur och därför inte omfattas av det numret i enlighet med anmärkning 5 till kapitel 95.

Textilmaterialet är av avgörande betydelse för att artikeln ska kunna locka till sig katter (som exempelvis kan använda den för att klösa med klorna, sitta på den och leka med den) och följaktligen av avgörande betydelse för artikelns användning som klös- och lekredskap för katter. Det är följaktligen textilmaterialet (inte delarna av trä, papp eller plast) som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär enligt allmäna bestämmelsen 3 b.

Sisalfibrerna enligt nr 5305 har spunnits till surrningsgarn enligt nr 5607 i den mening som avses i anmärkning 3A e till avdelning XI i KN (se även FAHS, nr 5305 första stycket, samt distinktionen mellan garn och surrningsgarn i tabell I, typ: av andra vegetabiliska fibrer, i FAHS, avdelning XI Allmänna anvisningar avsnitt 1 b 2).

Sisalvävnaden kan emellertid inte klassificeras som surrningsgarn enligt nr 5609, då det numret inte omfattar textilvaror som omfattas av ett mer specifikt nummer för textilvävnader som nr 6307 (se även FAHS, nr 5609 första stycket och tredje stycket led c).

Varken sisalmattan eller den filtfodrade vävnaden av syntetfibrer med sin baksida av cellplast kan klassificeras enligt kapitel 57 i den mening som avses i anmärkning 1 till det kapitlet, eftersom materialen ingår i en klösbräda och inte används för inredningsändamål (se även FAHS, kapitel 57, allmänna anvisningar, första stycket).

Följaktligen bör en konfektionerad artikel bestående av sisalvävnad, luggvävnad och filtfodrad vävnad av syntetfibrer klassificeras enligt nr 6307. Artikeln bör därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som andra konfektionerade textilvaror.

(*)Fotografierna är endast avsedda som vägledning.

6307 90 98

En textilartikel ämnad att hålla en person i sittande ställning i en lyftanordning. Artikeln består av ett vävt tyg i textil (polyester) huvudsakligen i form av en rektangel. En av rektangelns kortsidor har två klaffliknande förlängningar som fungerar som sits. Resten av tyget tjänar till att stödja personens rygg och sidor. Vissa delar av tyget har stoppning (fyllningar av polypropylenskum). Ett flertal tygstroppar är fastsydda i tygets kanter så att artikeln kan fästas vid lyftanordningen och lyftas upp. Förordning 2015/804, giltig från den 12 juni 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.
Klassificering enligt KN-nummer 8431 31 00 som del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8428 (hissar, skiphissar osv.) är utesluten, eftersom artikeln inte är oundgänglig för att lyftanordningen ska fungera (se mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C;2011:402, styckena 29, 34 och 36). Dessutom är sling uteslutna från nr 8431 och klassificeras i avdelning XI (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8431, fjärde stycket, b). Artikeln består huvudsakligen av textilmaterial och de olika delarna har hopfogats genom sömnad. Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som ”andra konfektionerade textilartiklar”.

Bild: En lyftanordning av textil klassificerat enligt KN-nr 6307 90 98. Bilderna är endast i informationssyfte.

6307 90 98

En artikel som ska användas för att stödja odling av växter inomhus och för att stimulera deras tillväxt. Artikeln har de ungefärliga måtten 80 × 80 × 160 cm och består av en ram av ihåliga stålrör, med sidor, topp och botten tillverkade av ett textilmaterial som kan stängas helt och hållet och som på insidan har en beläggning som reflekterar ljus. Textilmaterialet har öppningar för ventilation, vatten och elektricitet och är vattentätt, lufttätt och ljustätt.

Textilmaterialet har blixtlås påsydda för att möjliggöra åtkomst till insidan av artikeln från alla sidor. Se bild(*)

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Klassificering enligt nr 9403 som "andra möbler" är utesluten eftersom artikeln inte är avsedd att användas som utrustning för privata bostäder, hotell, kontor, skolor, kyrkor, butiker, laboratorier och liknande, utan snarare för att stödja odling av växter och för att stimulera deras tillväxt (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 9403, andra stycket).

Klassificering enligt nr 9406 som en "monterad eller monteringsfärdig byggnad" är också utesluten eftersom det framgår av konstruktionen att den är gjord för inomhusbruk.

Den ljusreflekterande beläggningen på insidan av textilmaterialet och öppningarna för ventilation, vatten och elektricitet är nödvändiga för att stödja odling av växter i artikeln. Därför ger textilmaterialet artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som "andra konfektionerade textilvaror". Förordning 2015/1385, giltig från den 2 september 2015.

Bilden är endast informativ.

6307 90 98

Ringformat textilöverdrag av polyesterväv för användning på däck för specifika bilmärken i syfte att förbättra slitbanans funktion vid körning på snö. Insidan av varans mittersta del består av trådar av stark, genomgående polyesterfiber som ger strukturen hållfasthet. Utsidan av varans mittersta del består av icke genomgående trådar av polyesterfiber av två olika tjocklekar som säkerställer absorption och fäste genom varans ojämna yta. Därför är varans mittersta del, som täcker den del av däcket som har kontakt med marken, mer rivbeständig och har bättre absorptions- och fästegenskaper än de övriga delarna. De övriga delarna av artikeln täcker delar av däckets sidor och är konstruerade för att hålla varan på plats vid körning. Alla delar är hopsydda med varandra. På ena sidan av varan finns fyra band av polypropylenväv som fungerar som handtag när varan fästes på däcket. (Se fotografi)(*) Förordning 874/2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98. Klassificering som ett tillbehör till undernummer 8708 70 är uteslutet eftersom artikeln endast förbättrar funktionen av däckets slitbana vid körning på snö, och således varken anpassar fordonet till en viss uppgift, eller ökar fordonets funktionsområde, eller utför någon särskild funktion i förhållande till fordonets huvudsakliga funktion (se mål C-152/10 Unomedical [2011], REG I-5433, punkt 29). Följaktligen, och eftersom artikeln uteslutande är tillverkad av textilväv och de olika delarna är hopsydda, ska varan klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som ”andra konfektionerade textilvaror”.


(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


6307 90 98
(Statement från möte 434)

Classification of textile pockets for make-up cases

Description:

small pouch of about 9 cm² made of synthetic woven textile fabric covered with textile flock (velvet or suede-look textile material), of simple manufacture, with no lining, no closing system, with or without protective flap, used and presented as pouch or envelope for make-up cases (e.g. eye-shadow or powder compact)

Reasons:

 The article in question neither does have the characteristics of products of heading 4202 (it has no specific characteristics, and it has an elaborated degree of working and it is not suitable for long-term use) nor 6305 (it cannot be considered as a kind of product generally used for conventional transport, as a packaging bag or packing used in the ordinary bulk transport of goods), therefore it should be classified in heading 6307 (see also the HS EN (5) to heading 6307, which mentions handkerchief sachets and similar articles).


Classification in CN code 6307 90 98 (other made up articles)

Statement från möte 453

6307 90 98

Classification of a cream coloured textile pouch for make-up cases

Description:

small cream-coloured rectangular bag, about 16 cm long and 13 cm wide, made of textile material, with no lining, with a drawstring opening at the top intended, for example, for the packaging of cosmetic products

Reasons:

The article in question neither does have the characteristics of products of heading 4202 (it has no specific characteristics as the other articles covered by heading 4202) nor heading 6305 (it cannot be considered as a kind of product generally used for conventional transport, as a packaging bag or packing used in the ordinary bulk transport of goods), therefore it should be classified in heading 6307 (see also the HS EN (5) to heading 6307, which mentions handkerchief sachets and similar articles).


Classification in CN code 6307 90 98 (other made up articles)

6307 90 98

Committee Statements från möte 35 (juni 2010):

Classification of a hanging storage system

Description:

Made-up textile article measuring 15 x 30 x 120 cms, made from a thin fabric of black monofilament, designed for storing goods. The article has 10 compartments and the top and the bottom ends are fitted with a rigid plastic plate. It can be hung by means of a "Velcro-type closure" at the top of the article.

Reasons:

According to Note 2 to Chapter 94 the article in question is no furniture within the meaning of heading 9403, because the article is not designed for placing on the floor or ground, and it is not considered to be similar to shelved furniture which can be fixed to the wall. Neither can it be considered to be furniture designed to be hung because it lacks the stability typical for cupboards, bookcases and other shelved furniture. The article is a made-up textile article within the meaning of heading 6307.
Consequently, the article is classified in CN code 6307 90 98 (other made-up article) within the meaning of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and Note 7 to Section XI.


Classification in CN code 6307 90 98 (other made-up article)


6307 90 98

Committee Statements från möte 35 (juni 2010)

Classification of an elastic bungee strap

Description:

Made-up article consisting of elastic cords and a base metal hook, which is fixed to each end of the cord. The cords are made of single rubber threads covered by textile yarns.

Reasons:

The article is composite goods within the meaning of GIR 3(b), the elastic cords, textile covered, determining the essential character of the article.

The article is made-up from a material of heading 5604 (rubber thread and cord, textile covered) and a base metal hook at each end. However, the article cannot be classified in that heading because it is made-up within the meaning of Note 7(e) to Section XI (the hooks are assembled by attaching them to the end of the cords). Furthermore, goods made-up within the meaning of Note 7 cannot be classified in Chapter 56, in accordance with Note 8 to Section XI. Therefore, the article is to be classified in heading 6307 90 99 (other made-up textile article).

Heading 5609 is also ruled out, because the article under consideration does not fall within the scope of that heading, which covers "articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included", but not rubber thread and cord, textile covered, of heading 5604.


Classification in CN code 6307 90 98 (other made-up article)
 

 

6307 90 98
En artikel tillverkad av vävd textil (bomull) bestående av tre textila fickor som är hopsydda och utformade för att hängas på räcket till en våningssäng.

Artikeln är avsedd för förvaring av små föremål. Fickorna kan vara dekorerade för att matcha temat i ett barnrum. Se bild (*) Förordning 2019/645, giltig från den 15 maj 2019.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Fickorna betraktas inte som inredningsartiklar (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, FAHS, nr 6304), utan som förvaringsenheter.

Därför är klassificering av artikeln enligt nr 6304 som andra inredningsartiklar utesluten. Det är en konfektionerad textilvara, inte mer specifikt beskriven under andra nummer i avdelning XI eller någon annanstans i den mening som avses i nr 6307 (se även FAHS, nr 6307).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som andra konfektionerade artiklar.

Bild: Klassificering av en vara enligt KN-nr 6307 90 98


6307 90 98

En korg med de ungefärliga måtten 32 x 27 x 20 cm i en kubliknande form.

Varan består av ståltråd (trådens diameter är ungefär 4 mm) och papper. Tråden bildar en ram enbart längs den kubliknande formens kanter. Ramen bär upp en vävnad med varp och inslagssträngar av papper.

Varje sträng består av två i längdriktningen vikta och snodda remsor av papper som är hoptvinnade. Varje snodd pappersremsa är ungefär 5,5 mm bred. Ståltråden täcks helt av papperet. Se bilder. Förordning 2019/927, giltig fr.o.m. 26 juni 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 63 samt texten till KN-nummer 6307, 6307 90 och 6307 90 98.

Korgen är inte en hushållsartikel av järn eller stål enligt nummer 7323 eftersom det inte är tråden av oädel metall, utan pappersväven som ger varan dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, i och med att varan ser ut som en korg av papper. Den ser inte ut som en korg av metall eftersom tråden täcks helt av papperet och alltså är osynlig. Dessutom är varan huvudsakligen gjord av papper. Klassificering enligt nummer 7323 är därför utesluten.

Eftersom pappersremsorna är snodda anses de vara pappersgarn (textilgarn) i den mening som avses i nummer 5308 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nummer 5308, B, pappersgarn, tredje stycket). Klassificering av varan enligt kapitel 46 är utesluten enligt anmärkning 1 till kapitel 46 eftersom textilgarn inte betraktas som flätningsmaterial.

Dessutom är garnen sammanvävda och bildar en vävnad (varp och inslagssträngar). Korgen är därför inte en vara av pappersgarn utan en vara gjord av vävnad och klassificering enligt nummer 5609 är utesluten (se även FAHS, nummer 5609, första och tredje styckena, c).

Konfektionerade textilvaror av textilvävnad som inte beskrivs närmare någon annanstans i nomenklaturen klassificeras enligt underavdelning I i kapitel 63 (se även FAHS, kapitel 63, Allmänna anvisningar, 1, första stycket).

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som andra konfektionerade textilvaror.


Korg

Bild: Korg klassificerad enligt nummer 6307 90 98.


6307 90 98

En plan rektangulär artikel (med de ungefärliga måtten 2,50 m × 2,50 m) tillverkad av ett lätt vävt textilmaterial (100 % polyesterfibrer), som på ena sidan är belagd med plast (PVC) som inte kan ses med blotta ögat, med blixtlås fastsydda på kanterna på tre av sidorna för att ansluta den till ett tält.

På grundval av informationen på förpackningen presenteras artikeln som en sidovägg för ett tält. Den importeras som en separat artikel (utan tak, andra väggar och utan stödstruktur). Förordning 2021/1370, giltig från den 6 september.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI samt texten till KN-nummer 6307 , 6307 90 och 6307 90 98 .

Klassificering av artikeln som presenning enligt KN-nummer 6306 12 00 är utesluten, eftersom presenningar i allmänhet är tillverkade av ett kraftigt tyg och används för att skydda gods mot dåligt väder (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 6306 , punkt 1). De blixtlås som sytts på artikeln och det lätta materialet visar att varan inte är lämplig/avsedd att användas som presenning enligt KN-nummer 6306 12 00.

Varan kan inte heller klassificeras som tält enligt KN-nummer 6306 22 00 , eftersom varan på grund av sina objektiva kännetecken inte har den huvudsakliga karaktären av en komplett artikel (tält) i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a. Det framgår heller inte av dess objektiva kännetecken huruvida artikeln ska användas som del av ett tält, en tillfällig trädgårdspaviljong eller annan produkt.

Nr 6307 tillämpas för andra konfektionerade artiklar av alla slags textilvaror, under förutsättning att de inte omfattas av andra nummer i avdelning XI. Det omfattar även andra konfektionerade plana skyddsdukar än presenningar och tältgolv enligt nr 6306 (se även FAHS, nr 6307 , första stycket och andra stycket punkt 8).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som andra konfektionerade textilvaror.


6307 90 98

En rektangulär konfektionerad textilvara tillverkad av 100 % konstfibrer, även kallad ”elektrisk bäddvärmare”, med rundade hörn och de ungefärliga måtten 150 x 80 cm, bestående av två lager bondad duk enligt nr 5603 . Ett band av trikå är påsytt längs hela artikelns kant. Den kan ha resårband för fastsättning mot madrassen.

Artikeln har varken stoppning eller inlägg.

Den är utrustad med en integrerad elektrisk uppvärmningsenhet med ett löstagbart nätaggregat för 220–240 V och en omkopplare för inställning av olika värmelägen.

Artikeln är utformad för att placeras mellan en madrass och ett lakan för att värma upp en bädd. Den täcker inte den del av madrassen som är avsedd för den liggande personens huvud. Enligt bruksanvisningen är den tvättbar när nätaggregatet tagits loss. (Se bild) Förordning 2022/1523, giltig från den 4 oktober 2022.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI, anmärkning 1 till kapitel 63 och texten till KN-nummer 6307 , 6307 90 och 6307 90 98 .

Den konfektionerade artikeln kan inte klassificeras enligt kapitel 85 som elektriska maskiner och apparater, eftersom det kapitlet inte omfattar filtar, dynor, fotpåsar o.d. med elektrisk uppvärmning (anmärkning 1 a till kapitel 85).

Klassificering enligt KN-nummer 6301 10 00 som en filt med elektrisk uppvärmning är utesluten, eftersom artikeln inte har de typiska objektiva kännetecknen hos en filt enligt nr 6301 , t.ex. att den är lämpad att svepas runt eller täcka en persons kropp för att tillhandahålla värme.

Klassificering enligt nr 6302 som sänglinne är utesluten, eftersom artikeln inte har samma egenskaper som sänglinne (t.ex. ett lakan eller ett madrassöverdrag), vars syfte är att skydda madrassen, duntäcket eller kudden från direkt kontakt med den person som ligger i sängen. Även om artikeln är utformad för att placeras på madrassen skyddar den inte den del som är avsedd för den liggande personens huvud. Dess enda funktion är att värma upp bädden och därigenom göra den bekväm för den person som använder sängen.

Klassificering enligt nr 6304 som en inredningsartikel är utesluten, eftersom artikeln inte har samma egenskaper som en inredningsartikel enligt nr 6304 , t.ex. att den är synlig för en betraktare i ett rum. När artikeln används så som är avsett är den inte synlig i den rumsliga miljön, eftersom den är täckt av ett underlakan.

Med hänsyn till artikelns allmänna utseende och materialet i de två yttre skikt som artikeln är gjord av (bondad duk av konstfibrer enligt nr 5603 ), och eftersom artikeln inte kan klassificeras enligt något mer specifikt nummer än nr 6307 , ska den därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som en annan konfektionerad artikel av textilmaterial.


Bild: Vara klassificerad enligt KN-nummer 6307 90 98. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

6307 90 98

En artikel i form av ett hölje/kuddvar av mycket tätt vävt, enfärgat tyg av 100 % bomull, med de ungefärliga måtten 80 cm x 80 cm. Kanterna är förstärkta med vävda kantband.

På ena sidan finns en öppning som mäter ca 25 cm och som möjliggör fyllning.

Höljet/kuddvaret är utformat för att efter importen fyllas med t.ex. fjäder och/eller dun, varefter öppningen kommer att tillslutas permanent så att artikeln blir en kudde. Förordning 2024/966, giltig från den 2024-04-16

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6307 , 6307 90 och 6307 90 98 .

Klassificering av artikeln enligt nr 9404 som sängkläder och liknande inredningsartiklar är utesluten, eftersom artikeln inte har den huvudsakliga karaktären av en komplett artikel enligt nr 9404 i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a. Den är ännu inte försedd med stoppning eller inlägg av vilket material som helst.

Klassificering av artikeln enligt nr 6302 som sänglinne är utesluten, eftersom artikeln inte har samma objektiva kännetecken och egenskaper som sänglinne enligt nr 6302 , vilket omfattar artiklar som lakan, örngott, påslakan och madrassöverdrag. Sådana artiklar är utformade för att täcka exempelvis en kudde eller ett duntäcke och kan när som helst lätt tas av (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 6302 , första stycket, punkt 1).

Artikeln har inte samma funktion eller användning som sänglinne enligt nr 6302 ; det är en produkt av annat slag, eftersom den ska fyllas och permanent tillslutas efter det att den fyllts. Det tätt vävda tyget och det faktum att artikeln är permanent tillsluten säkerställer att fyllnadsmaterialet inte kan läcka ut. Fyllnadsmaterialet kan inte avlägsnas på ett enkelt sätt när artikeln har tillslutits. Till skillnad från ett örngott blir artikeln en del av kudden. Dessutom kommer artikeln inte i direkt kontakt med användaren, eftersom den kommer att täckas av ett örngott (själva sänglinnet) innan konsumenten kan använda den.

Eftersom artikeln inte kan klassificeras enligt något mer specifikt nummer än nr 6307 , ska den därför klassificeras enligt KN-nummer 6307 90 98 som annan konfektionerad artikel av textilmaterial.

 

bild: klassificering enligt KN-nummer 6307 90 98. Bilderna återges endast i informationssyfte.

6310 90 00

Stycken av bondad duk och maskbondade varor av olika textilfibrer i små storlekar, grovt tillskurna, antingen kvadratiska eller rektangulära (vanligen 30-35 cm) eller oregelbundet skurna. Dessa stycken, av vilka en del är slitna, smutsiga eller sönderrivna, är hopsamlade osorterade i balar (trasor). Förordning 1796/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 6310 och 6310 90 00.

Dessa varor kan i sig inte återanvändas och lämpar sig endast för återvinning av fibrerna, framställning av papper eller plast, tillverkning av polermaterial eller för användning som putstrasor inom industrin.

6310 90 00

Stycken av bondad duk och maskbondade varor av olika textilfibrer, grovt tillskurna. Dessa stycken, av vilka en del är slitna, smutsiga eller sönderrivna, är hopsamlade osorterade i balar. Balarna innehåller små oregelbundet formade textilstycken (cirka 30-35 cm) samt ett försumbart antal av större format (trasor). Förordning 1796/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 6310 och 6310 90 00.

Dessa varor kan i sig inte återanvändas och lämpar sig endast för återvinning av fibrerna, framställning av papper eller plast, tillverkning av polermaterial eller för användning som putstrasor.

 

Meny