Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Fjärde avdelningen

Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Kap 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Kap 16

1601 00

Pepperonikorv, förpackad tillsammans med mozzarellaost i en försluten plastförpackning med en nettovikt om 280 g där pepperonin och osten ligger åtskilda med ett smörpapper emellan. Innehållet i förpackningen motsvarar en portion fyllning till en extra stor pizza (XL), och består av 76 % mozzarellaost, skivad i små skivor och täckt med kryddor, 22 % pepperoni, ca 1 % kryddor, canolaolja och ca 1 % kalciumsilikat.

Sextiofem sådana påsar är förpackade i en kartong, och är avsedda att användas inom restaurangnäringen (pizzerior).

Mozzarellaosten som är förpackad tillsammans med pepperonin klassificeras för sig enligt undernummer 0406 10. (HSC 56, Annex Q/6)

Tillämpning av den allmänna bestämmelsen 1

Jfr nr 0406 10

Bild: Pepperonikorv, förpackad tillsammans med mozzarellaost klassificerad enligt HSC56.


1602 20 90

Beredning av kokt kött med följande innehåll:


(viktprocent):

Lever

15

Hackat griskött

5

Nacke

2

Njure

6

Lunga

13

Mjälte

7

Svål

20

Fett med svål

20

Övrigt

2

Vatten

10


Beredningen förpackas i burkar. Förordning nr 1989/04, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 16 och av texten till KN-nummer 1602, 1602 20 och 1602 20 90.

Leverinnehållet i beredningen anses vara tillräckligt för att ge varan karaktär av leverberedning (se de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, nummer 1602 20 10 till 1602 20 90).

1602 32 30

Livsmedelsberedning, fryst, i form av en liten boll av kött omsluten av deg, som är öppen i botten och ur vars topp framskjuter en del av en räka. Degen omsluter en beredning bestående av kycklingkött, bitar av lök, kryddor samt resten av räkan.

Produktens sammansättning (viktprocent):

- Kycklingkött

48,2

- Räka

13,3

- Lök

9,7

- Deg

28,8


Varan är färdig för konsumtion efter fritering i fett eller olja. Förordning 2376/99. Giltig fr.o.m. 1999-12-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 till kapitel 16, av anmärkning 1 a till kapitel 19 och av texten till KN-nummer 1602, 1602 32 och 1602 32 30.

Varan anses utgöra en köttberedning belagd med ett tunt lager deg, i enlighet med de förklarande anmärkningarna till HS, tulltaxenummer 1602, punkterna 2 och 3.

1602 [32 30]

Frysta block av filéer av kycklingbröst, i en buljong framställd av vatten, skrov av fjäderfä, grönsaker och buljongpulver. Blocken väger omkring 15 kilo och innehåller ungefär lika delar filéer och buljong. Förordning 314/90, ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, och enligt texterna till KN-numren 1602, 1602 32 och 1602 32 30.

Att filéerna föreligger i en buljong gör att de inte kan klassificeras i kapitel 2 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 2 "Skillnad mellan kött och slaktavfall enligt detta kapitel och enligt kapitel 16", första stycket). Produkten är inte en beredning för tillredning av soppa eller buljong eller en soppa eller buljong enligt KN-nr 2104 10 00 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 2104 A, första stycket).

1602 41 – 1602 49

"Konserverad skinka", utgörande skinka (eller andra delar av svin) som hade injicerats med natriumnitrit eller med en marinad (innehållande vatten, salt, socker, vitamin C, natriumtripolyfosfat, kaliumnitrat och natriumnitrit) och förpackats i hermetiskt slutna plåtburkar samt upphettats till en temperatur av ca 70 grader C. Varan kunde också innehålla en liten tillsats av gelatin. (NC 51, Annex E/4; IHSC 6, Annex F)


1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 samt 1602 49 50

Viktprocenten av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, fetter av alla slag och ursprung i berett eller konserverat kött eller slaktbiprodukter enligt rubricerade KN-nummer skall fastställas enligt den analysmetod som beskrivs nedan:

ANALYSFÖRFARANDE

Vid tillämpningen av ifrågavarande analysförfarande skall all hänvisning till kött inbegripa slaktbiprodukter och uttrycket "total kötthalt" innefattar kött enligt definitionen ovan samt fett av alla slag och ursprung.

Den totala kötthalten bestäms enligt följande metod:

1. Analysmetoder

1.1 Homogena, representativa prover av köttprodukten skall iordningställas för analysen.

1.2 Följande analysmetoder skall användas:

1.2.1 Kväve (nitrogen): bestämning av kvävehalten i kött och köttprodukter — Kväve enligt Kjeldahl.

1.2.2 Fukt: bestämning av fukthalten i kött och köttprodukter — ISO 1442 - 1973.

1.2.3 Fett: bestämning av den totala fetthalten i kött och köttprodukter — Extraktion med lättbensin eller hydrolys med saltsyra.

1.2.4 Aska: bestämning av askhalten i kött och köttprodukter — ISO 936 - 1978.

1.3 De ovannämnda ISO-normerna för provtagning är inte bindande vid tillämpningen av denna förordning.

2. Beräkning av den totala kötthalten

Den totala kötthalten i en produkt beräknas med hjälp av följande formel:

% fettfritt kött:


% kött totalt = FK + F
där

NT =

kväve bestämt vid analys (%)

Nx =

kväve av annat ursprung än kött (%)

f =

genomsnittlig kvävehalt (%) i fettfritt kött i produkten. Denna faktors värde är 3,5 för alla typer av kött och köttblandningar med undantag av:


produkter vars kötthalt enbart består av tunga, då denna faktors värde är 3,0,

produkter vars kötthalt enbart består av njure, då denna faktors värde är 2,7.

F =

mängden av extraherbart fett (%) bestämt vid analys.


Den totala halten av kväve och extraherbart fett bestäms genom de metoder som anges i punkt 1.2.1 och 1.2.3. Det är även möjligt att bestämma halten av aska (1.2.4) och fukt (1.2.2) och genom avdrag få fram halten för de andra beståndsdelarna.

För att kunna korrigera värdet för det kväve, som inte kommer från kött (faktorn Nx), skulle det vara nödvändigt att känna till mängden av varje beståndsdel som innehåller kväve, samt

kvävehalten i dessa beståndsdelar.

I följande tabell visas kvävehalten i flera typiska beståndsdelar som inte kommer från kött innehåller kväve och som allmänt förekommer i köttprodukter:

Icke-köttprodukter

% kväve

Skorpa

2,0

Kasein

15,8

Natriumkaseinat

14,8

Sojaisolat

14,5

Texturerad soja

8,0

Sojamjöl

8,0

Natriumglutamat (MSG)

8,3


Beträffande analysmetodernas repeterbarhet bör hänvisning ske till relevanta ISO-normer.

Det genomsnittliga resultatet från minst två analyser skall tas med i beräkningen. Förordning 226/89.

1602 49 19

Kokt beredning av svinkött bestående av en rosabrun köttmassa med köttbitar på högst 6 cm, fettbitar och gelatin.

Köttet och fetthalten uppmätta enligt förordning (EEG) nr 226/89 utgör mer än 80 viktprocent. Muskelvävnadens storlek och egenskaper gör det inte möjligt att fastställa om köttbitarna kommer från skinka, bog, fransyska eller nacke av tamsvin.

Beredningen föreligger i burkar med en nettovikt av mindre än 500 gram. Förordning 1533/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 2 till kapitel 16 samt texterna till KN-numren 1602, 1602 49 och 1602 49 19.

1602 50

Sandwiches (dubbelsmörgåsar), färdiga för tillagning i mikrovågsugn, bestående av en hamburgare (med bröd), en cheeseburgare (med bröd) eller rostbiff (med bröd), var och en innehållande mer än 20 viktprocent kött, förpackade med pommes frites, i detaljhandelsförpackning. (Se fotografi nedan). HSC 14, Annex F/2.

Tillämpning av allm. best. 3 b.

 

1602 50

Beredd chilistuvning, innehållande 70 % nötkött, 7 % paprika, 7 % lök, 5,3 % rapsfröolja, 3,5 % socker, 3,2 % kryddörter, 2,1 % vegetabilisk stärkelse, 0,7 % mörk choklad, 0,5 % salt, 0,3 % kakao och 0,4 % andra ingredienser. Produkten är frusen och är förpackad i en plastpåse för försäljning i detaljhandeln. (HSC 59, Annex O/14)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 2 till kapitel 16) och 6.

1604 14 16

Djupfrysta delar av tonfisk med borttaget skinn ("tonfiskfilé") som är förkokta både i ånga och vatten, framför allt för att underlätta borttagning av skinnet, vilket medfört att proteinerna delvis har koagulerat. Förordning 936/99 (förordning 3534/87, ändrad genom (EEG) nr 2723/90 av den 24.9.1990 (EGT L 261, 25.9.1990, s. 24).

1604 19 97

En produkt bestående av

(i  viktprocent)

— rå fisk (i bitar) av släktet Mullus

64

— råa räkor

10

— råa grönsaker

26

presenterade på ett träspett. Förordning 756/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-22. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 16 samt texten till KN-nummer 1604, 1604 19 och 1604 19 98.

Tillsättningen av grönsaker till det (råa) fiskkött och de råa räkor som presenteras på träspettet gör att varan ska be­traktas som en beredning. Klassificering enligt kapitel 3 är därför utesluten eftersom produkten har beretts genom en process som inte anges i det kapitlet (se de förklarande anmärkningarna till HS kapitel 3, allmänna anvisningar, femte stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt nummer 1604 som beredd fisk enligt KN-nummer 1604 19 97.

1605 54 00

En produkt bestående av kött av olika kräftdjur och blötdjur (i viktprocent):

—råa tentakler av tioarmad bläckfisk

25

—råa strimlor av tioarmad bläckfisk

20

—råa bläckfiskringar av tioarmad bläckfisk

20

—kokta små venusmusslor

20

—blancherade räkor

15


Produkten föreligger i fryst tillstånd (vid en temperatur på – 20 °C) i påsar på 1 kg (nettovikt 800 gram). Förordning 2015/2455, giltig från 13 januari 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 16 samt texten till KN-nummer 1605 och 1605 54 00.

Produkten består av ”seafood” (kött av olika kräftdjur och blötdjur), och en del av produkten är rå eller blancherad (nr 0307) medan en annan del är kokt (nr 1605). En sådan produkt anses vara en beredning, med tanke på att kokning eller värmebehandling på annat sätt utesluter klassificering enligt kapitel 3 eftersom produkten, åtminstone delvis, har beretts genom en process som inte anges i det kapitlet (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 3, allmänna anmärkningar, femte stycket).

Eftersom tioarmad bläckfisk dominerar viktmässigt klassificeras produkten, genom tillämpning av anmärkning 2 till kapitel 16, enligt det KN-nummer i kapitel 16 som motsvarar den dominerande delen av beredningen.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 1605 54 00 som beredd eller konserverad tioarmad bläckfisk.

1605 56 00

Hela musslor (Meretrix Meretrix, Meretrix lyrata) med skal, som är värmebehandlade, därefter frysta, i tättpackade nätsäckar, presenterade i förpackningar om 10 kg.

Under värmebehandlingen läggs musslorna i vatten vid en temperatur på mellan 98 °C och 100 °C i minst 7 minuter. Under nedsänkningen ska temperaturen inuti musslorna nå minst 90 °C i 90 sekunder.

Produkten är inte lämplig för omedelbar förtäring. Förordning 2015/1721, giltig från den 18 oktober 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1605 och 1605 56 00.

Enkel skållning (blanchering), som är en lätt värmebehandling men inte egentlig tillagning, utesluter inte klassificering enligt kapitel 3 (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen kapitel 3, Allmänna anmärkningar, punkt 2). Musslor som genomgått värmebehandling som leder till en temperatur inuti musslorna på minst 90 °C i 90 sekunder kan emellertid inte anses vara blancherade utan kokta musslor.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 1605 56 00 som beredda musslor.
 

Kap 17

1701 91

Sockerbitar, innehållande minst 99,7% sackaros från sockerrör med en liten mängd sockerkulör (också erhållen från rörsocker) tillsatt som färgämne. HSC 33, Annex M/5

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1701 91 00 (Classification statement)

Statement on the classification of sucrose with added liquorice extract

The Committee concluded that:

A product consisting of (% by weight):

- sucrose 85
- liquorice extract 15

in the form of light brown granular sugar is to be classified in heading 1701 (CN code 1701 91 00) as a sugar containing added flavouring matter.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 1701 and 1701 91 00.

The quantity of the added liquorice extract does not change the character of the product as a sugar of heading 1701.

1701 91 00

Produkt bestående av

(viktprocent)

Vitt socker

97

Lakritsextrakt

3


Produkten föreligger i form av strösocker och är förpackad för försäljning i detaljhandeln. Förordning 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 91 och 1701 91 00.

Produkten måste klassificeras som ett smaksatt socker enligt KN-nummer 1701 91 00 (se de förklarande anmärkningarna till HS kapitel 17, Allmänna anvisningar, första stycket, andra meningen, och nummer 1701, femte stycket).

Förekomsten av en liten mängd lakritsextrakt ändrar inte produktens karaktär av ett socker enligt kapitel 17 i KN.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

99,05

Citronsyra

0,95


Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra råsocker enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

99,5

Citronsyra

0,5


Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra vitt socker enligt kompletterande anmärkning 3 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

99,5

Citronsyra

0,4

Askorbinsyra

0,1


Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra vitt socker enligt kompletterande anmärkning 3 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

99,7

Citronsyra

0,2

Askorbinsyra

0,1


Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra vitt socker enligt kompletterande anmärkning 3 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

97,5

Kakaosmör

2,5


Produkten utgörs av ett vitt, sött, kristalliniskt pulver, påminnande om i handeln förekommande vitt socker. Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten kan inte anses utgöra råsocker enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90, eftersom halten av kakaosmör inte är tillräckligt hög för att ändra dess karaktär av ett socker.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

97,7

Natriumklorid (salt)

2,3


Produkten föreligger i form av ett vitt, kristalliniskt, sött pulver med svag saltsmak.

Den består huvudsakligen av sackaroskristaller. Kubformade kristaller av natriumklorid förekommer i synnerligen små mängder. Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten är en blandning av sackaros i kristallform och natriumklorid. Den kan inte anses utgöra råsocker enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 17 i Kombinerade nomenklaturen.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90. Förekomsten av en liten mängd (ca 2,3 %) natriumklorid ändrar inte produktens karaktär av ett socker enligt kapitel 17 i KN.

1701 99 90

Produkt bestående av

(viktprocent)

Sackaros

95

Laktos

5


Förordning 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1701, 1701 99 och 1701 99 90.

Produkten måste klassificeras som annat socker enligt KN-nummer 1701 99 90 eftersom laktosinnehållet inte ändrar produktens karaktär av ett socker enligt kapitel 17 i KN.

1702 90

"High-test molasses", utgörande en produkt som hade erhållits genom hydrolys och indunstning av rå sockerrörssaft och som användes huvudsakligen som näringssubstrat för mikroorganismer vid framställning av antibiotika samt för tillverkning av etanol. (NC 13, Annex H/5; IHSC 6, Annex F)

1702 90 95

Invertsockersirap bestående av

(i viktprocent)

— socker (uttryckt som sackaros)

66,5 %

— vatten

31 %

— propylenglykol

2,5 %


Produkten används bland annat i tobaksindustrin som fuktighetsbevarande medel och presenteras i lös vikt.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1702, 1702 90 och 1702 90 95.

Tillsatsen av propylenglykol i angiven mängd ändrar inte produktens egenskaper på ett sådant sätt att den bör klassificeras som en kemisk produkt enligt KN-nummer 3824.

Produkten har karaktären av sockersirap enligt HS-nummer 1702. Förordning nr 447/2009, giltig fr.o.m. 2009-06-18.

1702 90 95

Färglös, genomskinlig söt invertsockersirap utan märkbar fruktsmak, med följande egenskaper:

Extrakt refr. 20°C:

67,0 viktprocent

Sackaros:

icke påvisbar

Druvsocker (dextros):

48,0 viktprocent beräknat på torrsubstansen

Fruktsocker:

48,8 viktprocent beräknat på torrsubstansen

Aska:

mindre än 0,01 viktprocent

Titrerbar syra (pH 7,0) beräknat som vinsyra

0,11 viktprocent.


Handelns benämning på denna produkt är "renat druvmustkoncentrat".
Ändrad genom förordningarna 936/99 och 1179/2009. (förordning 3513/92).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 1702, 1702 90 och 1702 90 95.

Genom att praktiskt taget alla ämnen utom socker tagits bort har produkten inte längre karaktären av koncentrerad druvmust enligt KN-nr 2009 69.

1702 90 95

Sirap med följande sammansättning (viktprocent):

— laktulos

51,3

— laktos

5,3

— galaktos

7,2

— tagatos

1,6

— fruktos

0,1


Sirapen innehåller endast biprodukter från laktulossyntesen och mycket små mängder konserveringsmedel. Förordning 2694/95. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt varubeskrivningarna för KN-nr 1702, 1702 90 och 1702 90 95.

Se även de förklarande anmärkningarna i harmoniserade systemet nr 17.02 (del B).

1702 90 95 (Classification statement)

Statement on the classification of a product called "Caramelisation Kit"

The Committee concluded that: A product composed of two sachets, one with a "caramel splitter" and the other one with an "aroma preparation", put up for retail sale, is to be classified in heading 1702 (CN code 1702 90 75).

The product is used to make flavoured caramelisations and its composition is the following:

1. "Caramel splitter", mixture of brownish crystals and beige-coloured powder that smells of caramel. The sugars have the following amounts (by weight):


- Glucose (HPLC):

14.47 %

- Maltose (HPLC):

9.63 %

- Sucrose (HPLC):

8.00 %

- Fructose (HPLC):

5.52 %


2. "Aroma preparation", a 0,4 cl of clear bright yellow alcoholic liquid:


- Density at 20º C:

0.8095 g/cm3

- Alcohol content:

94.46% by volume (92.1% by weight)


Other substances (by weight):

Acetaldehyde

0.416 %

Methanol

0.006 %

Ethyl acetate

0.081 %


The product also contains aroma components.

The product is considered as a "set" because the components are classified in different headings, presented together and used to carry out a specific activity (to make flavoured caramelisations). The essential character is given by the sugars.

Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 1702, 1702 90 and 1702 90 75. (CCC 36).

1704 (Classification statement)

Statement on the classification of marshmallows (as part of a set)

The Committee concluded that:

"Cocoa set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- instant cocoa mix (2 packages)
- marshmallows
- 1 metal container with a lid (containing cocoa mix)
- 1 small whisk of stainless steel- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 1806 (instant cocoa mix), 1704 (marshmallows), 7323 (metal container with a lid), 8205 (small whisk), 6912 (ceramic mug).Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. (CCC 452)

Jfr. nr 1806 ang. Instant Coffe Mix, 7323 ang. Metal container with lid, 8205 ang. Small whisk och 6912 ang. Ceramic mug.

1704 90

Ginsengtabletter
i form av parallellepipediska karameller (sidlängd ca 22 mm, tjocklek ca 7 mm), innehållande standardiserat, högkoncentrerat ginsengextrakt (ca 50 mg per tablett), sackaros (47 viktprocent), vegetabilisk olja, gelatin, gummi arabicum, citronsyra, askorbinsyra, apelsinolja och färgämne. (IHSC 9, Annex C)

Jfr nr 2106 90 och 2205 10 ang. Ginsengkapslar resp. Stärkande dryck.

1704 90

Sockerkonfektyrer
föreliggande i en sats bestående av två små förpackningar med konfektyr och en plastbehållare som går att återanvända. Varan är förpackad i en plastpåse för detaljhandeln. HSC 11, Annex F/2

1704 90

Halspastiller och hosttabl
etter, huvudsakligen bestående av socker och smakämnen, t.ex. mentol, eukalyptol eller pepparmintolja (utan andra aktiva ingredienser). HSC 11, Annex F/1.

1704 90

Sockerkonfektyr (kola)
innehållande socker, glukos, smör, vegetabiliskt fett, mjölkpulver, salt, sojalecitin, maltextrakt och smakämnen. Mycket små mängder kakao, av tillverkaren angiven som ingrediens, kunde inte bekräftas vid analys. HSC 23, Annex M/13

1704 90

Sockerkonfektyr (karamell)
innehållande socker, glukos, citronsyra, pektin, äppelpulp, koncentrerad kakaosmakämne och andra smakämnen. Mycket små mängder kakao, av tillverkaren angiven som ingrediens, kunde inte bekräftas vid analys. HSC 23, Annex M/13

1704 90

Sockerkonfektyr (karamell)
innehållande socker, glukos, mjölksyra, mentol och pepparmyntsolja. Mycket små mängder kakao, av tillverkaren angiven som ingrediens, kunde inte bekräftas vid analys. HSC 23, Annex M/13

1704 90

Sockerkonfektyr (karamell)
innehållande socker, glukos och smakämnen. Mycket små mängder kakao, av tillverkaren angiven som ingrediens, kunde inte bekräftas vid analys. HSC 23, Annex M/13

1704 90

Sockerkonfektyr (karamell)
innehållande socker, glukos, mölksyra och smakämnen. Mycket små mängder kakao, av tillverkaren angiven som ingrediens, kunden inte bekräftas vid analys. HSC 23, Annex M/13

1704 90

Halva – sesam- och honungsgodis,
sockerkonfektyr i form av pasta, förpackad för försäljning i detaljhandeln och tillverkad genom blandning av malda sesamfrön (52 %) och naturlig honung (48 %). HSC 50, Annex L/2

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1704 90

Host- och halstabletter bestående huvudsakligen av socker (43,5 %), lakritsextrakt (13,5 %), andra näringsämnen som t.ex. stärkelse och cellulosa (17,6 %), mineraler (t.ex. kalciumkarbonat och talk) (10,4 %) och smakämnen (t.ex. mentol, pepparmintolja, anisolja, eukalyptusolja, kreosot och spansk peppar).

Produkten är förpackad för försäljning i detaljhandeln. (HSC 59, Annex O/15)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

1704 90

Hosttabletter bestående huvudsakligen av sockerarter (ungefär 1,9 g/tablett), lakritsrotsextrak 35 mg/tablett, andra födoämnen (t.ex. stärkelse och gelatin) samt smakämnen (t.ex. mentol, pepparmintolja, anisolja, eukalyptusolja, bergtallolja och capsicum (spanskpeppar)).

Produkten föreligger i detaljhandelsförpackningar. (HSC 63, Annex O/13)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

1704 90

Örtbaserade hosttabletter som huvudsakligen består socker med en liten mängd Glycyrrhiza glabra (lakrits), Zingiber officinale (ingefära), Emblica officinalis (Indiskt krusbär) och mentol.

Produkten används för symptomatisk behandling av olika typer av hosta, heshet och ont i halsen. (HSC 70, Annex O/2)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1704 90 55

Tabletter mot hosta och halsirritation med följande sammansättning (massprocent):

— sackaros, glukos och bränt socker:

99,500

— kamfer:

0,007

— mentol:

0,207

— eukalyptus:

0,069

— tolubalsam:

0,003

— tymol:

0,069

— bensylalkohol:

0,138


Förordning 2723/90 (förordning 717/85).

1704 90 99

Produkt,
bestående av två sammanhäftade ihåliga rån i halvklotform, fyllda med en mjölkaktig kräm utan chokladinnehåll, som omsluter en mandel. Utsidan är fullständigt täckt med vit glasyr som består av en beredning av socker, vegetabiliskt fett, skummjölk och kokosmjölk och är täckt med riven kokos.

Produkten är klotformad med en diameter på cirka 2,5 cm. Det gräddade rånet, som inte syns utifrån är cirka 2 mm tjockt. Förordning nr 1049/2006, giltig fr.o.m. 2006-07-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 1704, 1704 90 och 1704 90 99.

Även om produkten är tillverkad med ett klotformat gräddat rån, har produkten karaktären av sockerkonfektyr enligt nr 1704 och produktens stabilitet är inte fullständigt beroende av rånet.

Rån kan endast klassificeras enligt HS-nummer 1905 om de har karaktären av bakverk. HS-nummer 1905 har ingen övre gräns för mängden fyllning i bakverk. Rånet ger emellertid inte produkten dess huvudsakliga karaktär, eftersom det endast har till uppgift att ge produkten dess form och skilja fyllningen från glasyren. Därför kan produkten inte klassificeras under nr 1905.

Kap 18

1806 (Classification statement)

Statement on the classification of an instant cocoa mix (as part of a set)

The Committee concluded that a:

"Cocoa set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:
- instant cocoa mix (2 packages)
- marshmallows
- 1 metal container with a lid (containing cocoa mix)
- 1 small whisk of stainless steel
- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 1806 (instant cocoa mix), 1704 (marshmallows), 7323 (metal container with a lid), 8205 (small whisk), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. (CCC 452)

Jfr. nr 1704 ang. Marshmallows, 7323 ang. Metal container with lid, 8205 ang. Small whisk och 6912 ang. Ceramic mug.

1806 10 90

Livsmedelsberedning
bestående av kakaopulver och socker (viktprocent):

Socker

 99,5–99,7

Kakaopulver beräknat på helt avfettad bas

 0,2–0,4


Produkten föreligger i form av brunaktiga kristaller. Den säljs och används som socker. Förordning 242/06, giltig fr.o.m. 2006-03-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, texten till KN-nr 1806, 1806 10 och 1806 10 90 samt anmärkning 2 till kapitel 18.

Produkten kan inte klassificeras enligt kapitel 17 på grund av innehållet av kakaopulver, som kan påvisas genom kemisk analys.

Produkten är en livsmedelsberedning som innehåller kakao (jfr anmärkning 2 till kapitel 18).

1806 31 och 1806 32

Sockerkonfektyrer innehållande kakao, blandade, i varierande proportioner, med icke kakaohaltiga sockerkonfektyrer, föreliggande i försäljningskartonger. (NC 24, Annex D/19; IHSC 6, Annex F)

1806 32

Chokladbaserad livsmedelsberedning i form av en mjölkchokladkaka innehållande tio kakor som är synliga på båda sidan av chokladen. Produkten innehåller 63 viktprocent mjölkchoklad, 25 viktprocent kakaokakor och 12 viktprocent vaniljsmakande mjölkkräm. HSC 68, Annex K/5

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Chokladkaka klassificerad enligt 1806 32


1806 90

Kupformig produkt, ca 3,5 cm i diameter, bestående av ett tunt rån ca 1 till 2 mm tjockt innehållande en fyllning av små torkade jordgubbsbitar. Alltsammans hade överdragits med mjölkcholklad. HSC 15, Annex L/17

1806 90

Sammansatt vara, bestående av ett äggformigt skal, med ett yttre lager av choklad och ett inre lager baserat på socker, mjölkprodukter och vegetabiliskt fett, vilket innehåller en liten plastask vilken i sig själv innehåller en leksak som överraskning (t.ex. en helikopter av plast). HSC 15, Annex L/15

Tillämpning av allm. best 3 b.

TA_VHB2_20160705_1806

Klassificeras enligt 1806, bilden är vägledande.

A Plastask som innehåller en leksak som överraskning
B Mjölkchoklad
C Vit choklad

1806 90

Chokladkonfektyrer (mjölkchoklad i ett skal av socker), förpackade i två paket med en nettovikt om 45 g vardera, placerade i en plastbehållare som en sats för försäljning i detaljhandeln. Behållarens lock har en påmonterad dispenser. Dispensern, som är formad som en av konfektyrmärkets figurer, ska fyllas med chokladkonfektyrerna. Dessa kommer ut ur dispensern då figurens hand trycks nedåt. (HSC 59, Annex O/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3 b) och 6.

Jfr nr 1806 90 ang. Chokladkonfektyrer innehållande jordnötter och nr 9503 00 ang. Leksaksfläkt.

 

Chokladdispenser 1

Bild: Chokladkonfektyrer (mjölkchoklad i ett skal av socker) klassificerade enligt nummer 1806 90.

 

1806 90

Chokladkonfektyrer, innehållande jordnötter (23 %) täckta med mjölkchoklad (48 %) och med ett skal av socker, förpackade i en kartong med ett nettoinnehåll av 140 g. Kartongens plastlock har en leksaksfigur, en av konfektyrmärkets figurer, fastsatt med en fjäder på toppen av locket. Leksaken kan lossas från fjädern. (HSC 59, Annex O/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 5 b) och 6.

Jfr nr 1806 90 ang. Chokladkonfektyr (mjölkchoklad i ett skal av socker) och nr 9503 00 ang. Leksaksfläkt.

 

chokladdispenser 2

Bild: Chokladkonfektyrer innehållande jordnötter klassificerade enligt nummer 1806 90.


1806 90

Smaksatt proteinpulver innehållande kakao, benämnt ”Cookies & Cream”, med följande sammansättning:

 • sojaproteinisolat 41%
 • fruktospulver 17%
 • kakbitar 10%
 • havrefibrer 8%
 • inulin 6%
 • polydextrospulver 5%
 • mineraler 2,5%
 • smakämnen, tillsatser, vitaminer och övriga ingredienser 10,5%

Kakbitarna innehåller vetemjöl, socker, rapsolja, kakao 5-10% (alkaliserat), salt och bakpulver.

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


1806 90 11

Livsmedelsberedning i form av en boll, som kan ätas i en enda munsbit, överdragen med gummi arabicum, huvudsakligen bestående av mjölkchoklad, socker, rom, strimlad kokosnöt, kakaomassa och kakaosmör. Förordning nr 1264/98. Giltig fr.o.m. 1998-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 18 och av texten till KN-nummer 1806, 1806 90 och 1806 90 11.

1806 90 19

Produkt, bestående av två sammanhäftade ihåliga rån i halvklotform, fyllda med nougatkräm med chokladinnehåll, som omsluter en hasselnöt. Utsidan är fullständigt täckt med choklad och hackade hasselnötter.

Produkten är klotformad med en diameter på cirka 3 cm. Det gräddade rånet, som inte syns utifrån, är cirka 2 mm tjockt. Förordning nr 1049/2006, giltig fr.o.m. 2006-07-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av den allmänna bestämmelsen 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 17, anmärkning 2 till kapitel 18 samt texten till KN-numren 1806, 1806 90 och 1806 90 19.

Även om produkten är tillverkad med ett klotformat rån, har produkten karaktären av fylld choklad enligt HS-nummer 1806 (Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas Kombinerade nomenklatur för undernumren 1806 90 11 och 1806 90 19). Produktens stabilitet är inte fullständigt beroende av rånet.
 
Rån kan endast klassificeras enligt HS-nummer 1905 om de har karaktären av bakverk. HS-nummer 1905 har ingen övre gräns för mängden fyllning i bakverk. Rånet ger emellertid inte produkten dess huvudsakliga karaktär, eftersom det endast har till uppgift att ge produkten dess form och skilja fyllningen från glasyren. Därför kan produkten inte klassificeras under nr 1905.

Kap 19

1901 10

Tillskottsnäring i pulverform,
bestående av demineraliserat vasslepulver, skummjölkspulver, en blandning av vegetabiliska oljor, laktos, galaktooligosackaridsirap, koncentrat av vassleprotein, fiskolja, vitaminer, mineraler och livsmedelstillsatser. Varan är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en behållare med ett nettoinnehåll om 700 g. Produkten, som är avsedd att drickas efter att ha blandats med vatten, säljs som förtäring för spädbarn från 6 månader och uppåt och för små barn. HSC46, annex N/7.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1901 10

Tillskottsnäring i pulverform, bestående av skummjölkspulver, maltodextrin, mjölkfett, galaktooligosackaridpulver, sackaros, demineraliserat vasslepulver, majsolja, koncentrat av vassleprotein, fiskolja, vitaminer, mineraler och livsmedelstillsatser. Varan är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en behållare med ett nettoinnehåll om 900 g. Produkten, som är avsedd att drickas efter att ha blandats med vatten, säljs som förtäring för barn mellan 1 och 3 år, men den passar också för spädbarn från 6 månader och uppåt. HSC46, annex N/7.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1901 20

Ogräddad pizza som består av en pizzabotten (deg) och ett toppskikt av andra ingredienser. Pizzan som har en nettovikt av 580 g, är detaljhandelsförpackad. Ingredienserna är vetemjöl, vatten, ost, margarinost, champinjoner, nötkött (4,7 viktprocent), lök, tomatpuré, vegetabilisk olja (olivolja), jäst, salt, socker, jäsmedel, maltextrakt, delvis hydrogenerad vegetabilisk olja, modifierad stärkelse, vitlök och kryddor. Före konsumtion måste pizzan gräddas 15 till 20 minuter (uppvärmd ugn) eller 20 till 25 minuter (kall ugn). HSC 27, Bilaga Q/6.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1901 20 00

Djupfryst färdigblandad deg huvudsakligen framställd av vetemjöl med tillsats av margarin, fett, vatten, jäst, ägg och fylld med marsipan, socker, majsstärkelse, vatten och margarin.

Varan är, efter upptining färdig att bakas i den form den har. Förordning 440/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 1901 och 1901 20 00 (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nr 1901 20 00 och 1905).

1901 20 00

Brödmix baserad på mjöl av spannmål för beredning av lantbröd bestående av (viktprocent):

– vanligt vetemjöl:

88

– rågmjöl:

10

– torkad surdeg av råg:

1

– bagerijäst, emulgeringsmedel:

1


samt mycket små mängder av amylas och antioxidant (E 300). Förordning 169/99. Giltig fr.o.m. 1999-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 1901 och 1901 20 00.

Tillsatsen av jäst och surdeg ger varan karaktär av en mix för beredning av bakverk enligt nr 1905 och varan är således utesluten från kapitel 11 med stöd av anmärkning 1 b till detta kapitel.

1901 90

Beredning av potatisstärkelse (88,5%), maltodextrin (8,5%), natriumglutamat (2%) och salt (1%), för användning vid tillverkning av livsmedelsprodukter. HSC 23, Annex M/14.

1901 90

Vispad grädde, i aerosolförpackning, med doft och smak av vanilj, innehållande grädde från komjölk, sirap av invertsocker, kondenserad mjölk, koncentrerad mjölk, glukos, naturligt smakämne (vanilj) och stabiliseringsmedel (E 407). HSC 33, Annex M/6.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

1901 90

Beredning
avsedd att ätas som ostersättning, bestående av skummjölk (81,8 %), vegetabiliska oljor (15,65 %) och små mängder salt, mjölkprotein (vassle), löpe, syrakultur, färgämne och D-vitamin. Produkten är framställd genom blandning av skummjölk med vegetabiliska oljor och efterföljande behandling med bakteriekultur och enzym, koagulering, separering av kasein, värmning, pressning, formning, skärning, saltning och därefter mogning i 7-10 veckor.

Beredningen kallas ibland för ”analog ost”. HSC 52, N/6

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1901 90 91 Produkt med följande sammansättning (i viktprocent):

— Yoghurt (mjölkfetthalt 0,1 viktprocent)

76

— Aromatiserad aloe vera-beredning

22

— Socker

2


Produktens färg är grönaktig-vit. Den har samma konsistens som en vanlig yoghurt. Delar av aloe vera kan ses i produkten.

Produkten är förpackad i behållare om 150 g. Förordning 161/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-12).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 1901, 1901 90 och 1901 90 91.

Aloe vera är inte en frukt enligt kapitel 8, utan en växt enligt kapitel 6. Produkten uppfyller således inte kriterierna enligt texten till nr 0403.

Livsmedelsberedningar på basis av mejeriprodukter kan inte klassificeras enligt kapitel 4 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 4, allmänna anvisningar, avsnitt I, sista stycket a)).

Produkten skall klassificeras enligt nr 1901, eftersom den utöver naturliga mjölkbeståndsdelar innehåller andra ingredienser som inte är tillåtna i produkter enligt nr 0401 – 0404 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 1901, avsnitt III, första stycket).

1901 90 91

En produkt som utgör lätt glutinösa och klibbiga, genomskinliga, vita bitar som är ca 1 cm långa och har en diameter av ca 3 mm. Produkten flyter i saltlake, har en gelliknande konsistens och liknar glasnudlar. Den är förpackad i detaljhandelsförpackningar innehållande 250 g (160 g avrunnen nettovikt).

Produkten framställs genom att mjöl av rotknölar av Amorphophallus konjac (konjakknölkalla) blandas med vatten innehållande kalciumhydroxid (blandningen innehåller 3–7 viktprocent konjaksmjöl och 93–97 viktprocent vatten). Blandningen kokas och den erhållna gelen pressas genom en form för att ge produkten dess slutliga utformning. Förordning 973/2014, giltig från den 6 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 19 samt texten till KN-nummer 1901, 1901 90 och 1901 90 91.

Livsmedelsberedningar enligt nr 1901 omfattar beredningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt. Termen ”mjöl” i nr 1901 omfattar enligt anmärkning 2 till kapitel 19 mjöl och pulver av vegetabiliskt ursprung enligt vilket kapitel som helst, med undantag av mjöl och pulver av torkade grönsaker (nr 0712), av potatis (nr 1105) eller av torkade baljväxtfrön (nr 1106). Rotknölar av konjakknölkalla (hela, malda eller pulveriserade) klassificeras enligt nr 1212 (se Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen, nr 1212).

Produkten har en gelliknande konsistens, men den är inte ett växtslem eller annat förtjockningsmedel enligt nr 1302, erhållet ur vegetabiliska produkter.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 1901 90 91.

1901 90 99 (Classification statement)

Carob powder (roasting process)

The Committee concluded that:

Carob powder obtained by a process of drying, cleaning and storage of carob pulp (pod pulp), followed by a roasting process from which different varieties of the product are obtained, each with different colour and flavour. A fine and uniform granule size is than obtained throughout the product by a grinding process.

The different colours and flavours (roasting aroma) are obtained according to the degree of roasting.

The product contains more than 5% of sucrose. The carob powder is used in diverse food applications as a cocoa and sugar substitute. (CCCEC 378).

Proposed CN code
1901 90 99

Reasons

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2.(b) (2) to Chapter 19, the wording of CN codes 1901, 1901 90, 1901 90 99 and on the basis of the HS Explanatory Notes to Chapter 12, General, second paragraph.

Jfr även classification statement under nr 1212 99 49 (Carob powder - - - further dehydrating process).

1901 90 99

Produkt, i form av pulver, bestående av 30 % natriumkaseinat, 69 % skummjölk och 1 % hydrolyserad vegetabilisk olja med följande innehåll enligt analys (viktprocent):

Proteiner

50,5

Laktos

34,6

Aska

7,4

Mjölkfetter

1,5

Hydrolyserad vegetabilisk olja

1,0

Fukthalt

5


Förordning 936/99 (förordning 440/91).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 1901, 1901 90 och 1901 90 99.

Kapitel 4 skall uteslutas på grund av innehållet av hydrolyserad vegetabilisk olja samt natriumkaseinat.

1901 90 99

Upphör den 2 mars 2018, med förordning 2018/198. Klassificeras enligt 2106 med hänvisning till anm 4 till kap 19.

Råmjölkspulver med sänkt laktoshalt, i 120 gelatinkapslar, förpackade för försäljning i detaljhandeln i plastbehållare med skruvlock, med följande sammansättning (viktprocent):
— Mjölkfett 4,9
— Mjölkprotein 56,0
— Laktos 0,2

Den rekommenderade dagliga dosen enligt etiketten är två kapslar två gånger per dag.

Enligt etiketten är produkten lämplig som livsmedel. Förordning 716/2012, giltig fr.o.m. 27 augusti 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1901, 1901 90 och 1901 90 99.

Presentationen av produkten som ett pulver i gelatinkapslar avgör produktens användning som och karaktär av livsmedelsberedning. Klassificering enligt nr 0404 är följaktligen utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS [FAHS], kapitel 4, Allmänna anvisningar, avsnitt I, tredje stycket a).

Produkten kan inte klassificeras som en livsmedelsberedning enligt nr 2106, eftersom varubeskrivningen är mer specificerad i nr 1901 som en livsmedelsberedning av varor enligt nr 0401–0404 (se även FAHS, nr 2106, punkt 1, andra stycket). Eftersom produkten inte är avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt kapitel 30, är klassificering enligt nr 3001 utesluten.
Med hänsyn till produktens egenskaper ska den följaktligen klassificeras enligt nr 1901 som en livsmedelsberedning av varor enligt nr 0401–0404 (se även FAHS, kapitel 19, Allmänna anvisningar, första stycket).

1901 90 99

Upphör den 2 mars 2018, med förordning 2018/198. Klassificeras enligt 2106 med hänvisning till anm 4 till kap 19.

Råmjölkspulver i kapslar av hydroxipropylcellulosa, förpackade för försäljning i detaljhandeln i färggrant tryckta, vikbara pappkartonger innehållande 3–6 blisterförpackningar med 20 kapslar med följande sammansättning (viktprocent):

— Mjölkfett

6,9

— Mjölkprotein

35,7


Vidare innehåller produkten laktos.

Den rekommenderade dagliga dosen enligt förpackningen är 1–2 kapslar tre gånger per dag.

Enligt etiketten är produkten lämplig som livsmedel. Förordning 716/2012, giltig fr.o.m. 27 augusti 2012. Upphör den 2 mars 2018, med förordning 2018/198.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1901, 1901 90 och 1901 90 99.

Presentationen av produkten som ett pulver i kapslar av hydroxipropylcellulosa avgör produktens användning som och karaktär av livsmedelsberedning. Klassificering enligt nr 0404 är följaktligen utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS [FAHS], kapitel 4, Allmänna anvisningar, avsnitt I, tredje stycket a).

Produkten kan inte klassificeras som en livsmedelsberedning enligt nr 2106, eftersom varubeskrivningen är mer specificerad i nr 1901 som en livsmedelsberedning av varor enligt nr 0401–0404 (se även FAHS, nr 2106, punkt 1, andra stycket). Eftersom produkten inte är avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt kapitel 30, är klassificering enligt nr 3001 utesluten.

Med hänsyn till produktens egenskaper ska den följaktligen klassificeras enligt nr 1901 som en livsmedelsberedning av varor enligt nr 0401–0404 (se även FAHS, kapitel 19, Allmänna anvisningar, första stycket).


1902 20

Beredning bestående av pasta fylld med räkor (wontonknyten) och av soppkoncentrat. Beredningen är fryst och förpackad i en plastskål för försäljning i detaljhandeln. Innan man äter maträtten ska man tillsätta vatten och värma den i mikrovågsugn. (HSC 49, N/21)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Beredning enligt klassificeringsutlåtande HSC49, N/21.

1902 20

Sats bestående av pasta fylld med räkor (wontonknyten) och en liten påse soppa i pulverform. Satsen är fryst och förpackad i en pappersförpackning för försäljning i detaljhandeln. Innan man äter maträtten ska man blanda soppulvret med vatten och koka wontonknytena i soppan. (HSC 49, N/21)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 2 b, 3 b och 6.

Bild: Sats enligt klassificeringsutlåtande HSC49, N/21.

1902 30

Beredning
som innehåller 22,9 viktprocent köttbullar, 20,5 viktprocent pasta och 1,28 viktprocent grönsaker, baserat på de synliga bitarnas vikt. Köttbullarna i sig innehåller 63,8 viktprocent kött, vilket ger beredningen en total kötthalt på 14,6 viktprocent.

Beredningen är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en glasburk med ett nettoinnehåll av 190 g och är avsedd att, efter uppvärmning, ätas av små barn (ett år och uppåt). (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

1902 30 10

En produkt bestående av ett block av torkade förkokta nudlar
(ca 65 g), en påse med smaksättare (ca 3,4 g), en påse med ätlig olja (ca 2 g) och en påse med torkade grönsaker (ca 0,8 g).

Produkten är förpackad som en sats (förpackad tillsammans) för försäljning i detaljhandeln, för tillagning av en nudelrätt.
 
Enligt tillagningsanvisningarna på förpackningen ska kokande vatten tillsättas före konsumtionen. Förordning 767/2014, giltig från den 5 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1902, 1902 30 och 1902 30 10.

Produkten är en sats för försäljning i detaljhandeln enligt den allmänna bestämmelsen 3 b.

Produktens huvudsakliga karaktär bestäms av nudlarna eftersom de utgör den största delen av den. Klassificering av produkten enligt nr 2104 som soppor eller buljonger eller beredningar är därför utesluten.

Produkten ska klassificeras enligt nummer 1902 som pastaprodukter, även kokta, fyllda eller på annat sätt beredda.

1904 10

Frasiga snacks i form av strängpressade bågar som huvudsakligen består av majsgryn till vilket man har tillsatt solrosolja och ostpulver. Ostpulvret innehåller också kärnmjölkspulver, färgämnen (paprikaextrakt) och salt.

Majsgrynen, som från början har en fukthalt på 12–13 %, fuktas ytterligare genom att man tillsätter 2–6 % vatten för att friktionen i pressen ska bli optimal under ett bestämt tryck och hög temperatur. Efter strängpressningen torkas majsbågarna och sedan tillsätts ostpulvret och solrosoljan i en roterande trumma. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

ta_vhb2_20160728_190410

Bild: "Snacks" enligt klasificering HSC55


1904 10 10

En produkt i form av små bågformade bitar, som är smaksatta med ost och innehåller majsmjöl, vegetabilisk olja, ostpulver (jästextrakt, färgämnen), mjölkpulver, salt, stärkelse och dextros.

Produkten framställs av torkad, krossad majs (majsmjöl), som fuktas med vatten  (6–9 %). Vattnet tillsätts som agens i tillverkningsprocessen. Blandningen förs in i en extruderingsmaskin under högt tryck och hög värme. När atmosfärstrycket återställs expanderar pastan.

Extruderingsprocessen sker vid en temperatur på 150 °C. Efter extruderingen torkas produkten och rostas lätt vid en temperatur på 120–130 °C i en elektrisk torkmaskin. Därefter placeras den i en trumma där den täcks av en blandning av olja och torra ingredienser.

Produkten säljs i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt på 34–450 gram. Förordning 443/2013, giltig från den 4 juni 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 1904, 1904 10 och 1904 10 10.

Eftersom produkten framställs av majspasta som extruderas genom tryck och upphettning anses den ha erhållits genom svällning. Den betraktas därför som en livsmedelsberedning erhållen genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter enligt nr 1904 10 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904 A)

Klassificering enligt nr 1905 är utesluten, eftersom produkten varken framställs av deg eller upphettas ytterligare (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904 A femte stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 1904 10 10.

1904 10 30

Produkt i form av skivor ("riskakor") (ca 4,5 cm i diameter och ca 1 cm tjocka), framställda av rostat ris, på ena sida täckt av ett tunt lager glasyr med mörkbrun färg, högst 0,5 mm tjockt och innehållande mindre än 0,4 % kakao. Produkten innehåller också socker, vegetabiliskt fett, skum- och mellanmjölkspulver, vasslepulver, johannesbrödspulver, sojalecitin, färgämne och smakämne. Den föreligger i detaljhandelsförpackning. (Se fotografi). Förordning nr 1021/2003, giltig fr.o.m. den 4 juli 2003.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 till kapitel 18, av anmärkning 3 till kapitel 19 och av texten till KN-nummer 1904, 1904 10 och 1904 10 30.

Produkten innehåller vid tillämpning av anmärkning 3 till kapitel 19 mindre än 6 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 19, allmänna anvisningar).

Den kan inte anses utgöra en beredning överdragen med choklad enligt HS-nummer 1806, i den mening som avses i anmärkning 3 till kapitel 19, (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 18, allmänna anvisningar, uteslutning d).

Eftersom produkten erhålls genom svällning eller rostning av spannmål och inte omfattas av något annat nummer i nomenklaturen uppfyller den villkoren i HS-nummer 1904 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 1904, avsnitt A).

1904 10 90

Livsmedelsberedning
i form av rostade spannmålsprodukter. Vetekorn ångas, skalas, hackas och kyls. Produkten pressas sedan till tunna band som viks i rutmönster och skärs i kuddform. Därefter rostas produkten. Vitaminer och i vissa fall glasyr tillsätts slutprodukten.

Beredningen saluförs som spannmålsbaserad frukostmat. Förordning nr 359/2008, giltig fr.o.m. 2008-05-13.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 1904, 1904 10 och 1904 10 90.

Produkten framställs genom rostning av spannmålsprodukter. Enligt de förklarande anmärkningarna till HS omfattar nr 1904 även produkter som framställts av mjöl eller kli (FAHS, nr 1904 A, första och andra styckena).

1904 20

"Müsli" av typen frukostflingor, bestående av orostade spannmålsflingor (ca 70 %), torkad frukt, nötter, socker, honung etc., förpackade i detaljhandelsemballage.

1904 30

Bulgurvete, i form av bearbetade korn, som erhållits genom att koka hårda vetekorn som sedan torkats till en fukthalt av 14 %, rensats från agnarna eller skalats och sedan brutits sönder, krossats och slutligen siktats till grovt eller fint bulgurvete. HSC 16, N/2.

1904 90

"Nasi Nua" (indonesisk risrätt), fryst, bestående av förkokt ris (40 %), strimlor av nötkött (10 %), flera slags köksväxter samt kryddor. (HSC 4, Annex D/1)

1904 90

"Chow Ju Fan" (kinesisk risrätt), fryst, bestående av förkokt ris (37 %), hackat fläskkött (10 %), flera slags köksväxter, frukt samt kryddor. (HSC 4, Annex D/1)

1904 90

"Risotto" (italiensk risrätt), fryst, bestående av förkokt ris (50 %), tärningar av rökt skinka (10 %), flera slags köksväxter (38 %) samt kryddor. (HSC 4, Annex D/1)

1904 90

"Biryani" (indisk risrätt), fryst, bestående av förkokt ris (40 %), kycklingkött (10 %), flera slags köksväxter, frukt samt kryddor. (HSC 4, Annex D/1

1904 90

Beredd maträtt, fryst och förpackad som en sats i två pappkartonger (kartong 1 och kartong 2). Kartong 1 har fyllts direkt med jasminris utan ytterligare förpackningsmaterial. Kartong 2 är placerad ovanpå riset inuti kartong 1. Kartong 2 innehåller skivat kycklingkött (ca 39,1 %), grönsaker (ca 7,9 %) och en röd currysås (ca 53 %). Maträtten måste värmas på nytt före förtäring, i mikrovågsugn, fortfarande i sina kartonger.

Den totala nettovikten för maträtten är 350 g, varav 49,1 % av vikten i kartong 1 och 50,9 % av vikten i kartong 2. Efter blandning innehåller maträtten 49,1 % jasminris, 27 % Thai red curry (kokosnötsmjölk, vatten och röd currypasta), 19,9 % kycklingkött och 4 % grönsaker (morötter, haricots verts och röd paprika). (HSC 61, Annex M/13)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3 b) och 6.

1904 90 10

Färdiglagad rätt, bestående av följande två separat förpackade beståndsdelar, i en sats för försäljning i detaljhandeln:

a) Förkokt ris (150 g)

b) Curryrätt (200 g) bestående av kokosmjölk (72 %), kött av kyckling (20 %), kryddblandning (7 %), citrongräs (0,5 %) och ansjovisextrakt (0,5 %).

Förordning 55/2003, giltig fr.o.m. 2003-02-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1904, 1904 90 och 1904 90 10.

Denna produkt föreligger för försäljning i detaljhandeln i enlighet med allmänna bestämmelsen 3 b. Riset ger produkten dess huvudsakliga karaktär (nummer 1904).

1904 90 10

Färdiglagad rätt, bestående av följande två separat förpackade beståndsdelar, i en sats för försäljning i detaljhandeln:

a) Förkokt ris (150 g)

b) Curryrätt (200 g) bestående av kokosmjölk (65 %), kött av kyckling (14 %), kryddblandning (13,2 %), auberginer (3 %), basilika (2,5 %) och ansjovisextrakt (2,3 %).

Förordning 55/2003, giltig fr.o.m. 2003-02-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1904, 1904 90 och 1904 90 10

Denna produkt föreligger för försäljning i detaljhandeln i enlighet med allmänna bestämmelsen 3 b. Riset ger produkten dess huvudsakliga karaktär (nummer 1904).

1904 90 10

Färdiglagad rätt, bestående av följande två separat förpackade beståndsdelar, i en sats för försäljning i detaljhandeln:

a) Förkokt ris (150 g)

b) Curryrätt (200 g) bestående av kokosmjölk (65,4 %), kött av kyckling (15,5 %), potatis (10 %), kryddblandning (7,1 %) och ansjovisextrakt (2 %).

Förordning 55/2003, giltig fr.o.m. 2003-02-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1904, 1904 90 och 1904 90 10.

Denna produkt föreligger för försäljning i detaljhandeln i enlighet med allmänna bestämmelsen 3 b. Riset ger produkten dess huvudsakliga karaktär (nummer 1904).

1904 90 10

Färdiglagad rätt, bestående av följande två separat förpackade beståndsdelar, i en sats för försäljning i detaljhandeln:

a) Förkokt ris (150 g)

b) Curryrätt (200 g) bestående av kokosmjölk (50 %), nötkött (20 %), potatis (15 %), kryddblandning (7 %), jordnötter (3 %), ansjovisextrakt (3 %) och lök (2 %).

Förordning 55/2003, giltig fr.o.m. 2003-02-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 1904, 1904 90 och 1904 90 10.

Denna produkt föreligger för försäljning i detaljhandeln i enlighet med allmänna bestämmelsen 3 b. Riset ger produkten dess huvudsakliga karaktär (nummer 1904).

1904 90 10

Fyllda vinblad på burk färdiga att konsumeras. Produkten är en i vinblad inlagd blandning av ris, lök, sojaolja, salt, citronsyra, svartpeppar, mynta och dill. Sammansättningen är följande (i viktprocent):

— Ris:

ca 50.

— Vinblad:

ca 15.

— Lök:

ca 9.

— Andra ingredienser:

Olja, salt, kryddor och vatten.


Förordning 447/2011, giltig fr. o. m. 31 maj 2011.

Motivering: Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 1904, 1904 90 och 1904 90 10. Riset ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Med hänsyn till produktens egenskaper ska den därför klassificeras enligt nr 1904, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 b.

1905 (Classification statement)

Statement on the classification of biscuits (as part of a set)

The Committee concluded that a:

"Tea set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

- fermented, flavoured (aromatic) tea
- biscuits
- 1 metal container with a lid (containing tea)
- 1 tea infuser of stainless steel
- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 0902 (fermented, flavoured aromatic tea), 1905 (biscuits), 7323 (metal container with a lid), 7323 (tea infuser), 6912 (ceramic mug). Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.
The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

Jfr. nr 0902 ang. Fermented, flavoured aromatic tea, 7323 ang. Metal container with lid, 7323 ang. Tea infuser och 6912 ang. Ceramic mug (CCC452).

1905 32

Chokladöverdraget rån i form av en rektangulär kaka (dim. 9 cm lång, 1,8 cm bred och 0,8 cm tjock), bestående av ett gräddat rån (ca 5 - 6 mm tjock), som är överdraget med mjölkchoklad. HSC 15, Annex L/17.

Tillämpning av allmänna bestämmelsen 3 b.

1905 32

Bakverk (våffla), framställd av vatten, vetemjöl, ägg, bakpulver, socker, vasslepulver och fett (oftast sojabönolja). Ingredienserna blandas till en smet som hälles över ett mönstrat våffeljärn. När varan har gräddats, fryses den. Det genomsnittliga fuktinnehållet är, efter gräddningen, 48 viktprocent och, efter nedfrysningen, 45 viktprocent. HSC 31, Annex M/21

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

1905 90

"Cheese cake" (fryst) bestående av en blandning (90 viktprocent) som huvudsakligen är sammansatt av grädde, mjuk gräddost, mjölk och socker på en gräddad kakbotten (10 viktprocent) gjord på smör, mjöl, socker och ägg. HSC 17, Annex L 9

1905 90

Knaprigt tilltugg med baconsmak i form av ljusbruna, rektangulära, lätt skrynkliga flingor, med tre mörka ränder som påminner om bacon, för försäljning i detaljhandeln, bestående av vetemjöl (ca 55%), potatispulver (ca 28%), potatisstärkelse (ca 10%), maniokstärkelse (ca 6%), salt, karoten och smakämnen, friterat i olja och klart att äta. HSC 23, Annex M/15

1905 90

Knaprig, smakrik livsmedelsprodukt, framställd av en deg på potatispulver, formad som björnar, för försäljning i detaljhandeln, bestående av potatispulver (ca 31%), vegetabilisk olja, stärkelse, modifierad stärkelse, salt, socker, emulgeringsmedel (lecitin), jästextrakt och kryddor, stekt i olja och klar att konsumera. HSC 24, Annex K/2.

1905 90 20

Livsmedelsberedning, i form av torra, genomskinliga plattor, av varierande storlek, framställda av rismjöl, salt och vatten.

Dessa plattor används vanligtvis, efter blötläggning vilken gör dem mjuka, som "omslag" till vårrullar och liknande produkter. Förordning 1196/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 1905, 1905 90 och 1905 90 20.

1905 90 55 (Classification statement)

Statement on the classification of peanut crackers

The Committee concluded that:

A product presented in the form of a peanut coated with glucose syrup and rice flour, toasted, expanded, flavoured and sometimes coloured, with the following composition: glucose content between 8 and 20% by weight, starch content between 35 and 49% by weight, is to be classified in CN code 1905 90 55.

The product is of an elliptic form, approximately 15 mm to 20 mm long and 10 mm in diameter, with a whole peanut contained within each cracker. The shape of the cracker and the thickness of the coating completely obscure the peanut and offer no suggestion that a peanut is contained within.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. The product is used as a cocktail snack ready for consumption in the form of peanuts which are completely coated with a layer of glucose syrup and rice flour. Because of the thickness and taste of this layer, the product is considered to be specifically covered by the wording of code 1905 90 55 as the coating determines the essential character of the product. CCC464

1905 90 60

Räkkex, så kallade crackers, i form av hårda, genomskinliga plattor, delvis ångkokta, torkade i en ugn, bestående av stärkelse, vatten, salt, socker (cirka 4 %), kött av räkor (cirka 5 %) samt smakförstärkare.

Varan är färdig för konsumtion först efter fritering i olja eller fett. Förordning 710/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1905, 1905 90 och 1905 90 60.

Värmebehandlingen anses utgöra delvis förgräddning och som en följd härav kan varan inte hänföras till tulltaxenr 1901 (se de förklarande anmärkningarna till HS-nr 1901, avsnitt II punkten e).

På grund av tillsatsen av socker och kött av räkor har varan förlorat karaktären av vara enligt KN-nummer 1905 90 20.

1905 90 60 (Classification statement)

“Almond babklavva”

The committee concluded that:
 
Almond baklava, a rhombus-shaped product (about 4 to 5 cm long and 3 to 4 cm high) with the following composition:
grilled almonds 47 %
sugar 23 %
butter 13 %
flour 13 %
egg 4 %

is to be classified in CN code 1905 90 60 (CCC 328).

1905 90 60 (Classification statement)

"Kaak warka"

The committee concluded that:

"Kaak warka", a ring shaped product about 4 to 5 cm long and 3 to 4 cm high) with the following composition:
grilled almonds 55 %
sugar 18 %
butter 8 %
flour 14 %rose water 5 %

is to be classified in CN code 1905 90 60 (CCC 328).

1905 90 90

Frysta genomskinliga plattor av deg (t.ex. 20 × 20 cm), framställda av vetemjöl, vatten, vegetabilisk olja och salt, som har genomgått värmebehandling vid 90 °C i 15 sekunder. Produkten innehåller 52,5 viktprocent stärkelse/glukos och mindre än 4 viktprocent socker.

Dessa plattor används, efter att ha tinats, direkt för beredning av vårrullar, vilka sedan tillagas ytterligare före förtäring. Förordning 218/03, giltig fr.o.m. 2003-02-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 1905, 1905 90 och 1905 90 90.

På grund av värmebehandlingen är stärkelsen till övervägande delen gelatinerad. Produkten anses således vara delvis gräddad och omfattas därför inte av HS-nummer 1901 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 1901, II, uteslutning e).

Kap 20

2002 10 90

Saltade och torkade tomathalvor lämpliga för direkt konsumtion. Salthalten varierar mellan 10,65 % och 17,35 % i vikt. Beroende på de olika salthalterna delas produkten in i olika kvalitetskategorier för olika användningsområden.

Produktionsprocessen utgörs av uppskärning av färska tomater, saltning av dem och därefter soltorkning. Huvudsyftet med saltningen är kryddning och indelning i olika kvalitetskategorier. Som en bieffekt påskyndar saltning torkningen och konserverar produkten.

Produkten läggs i vakuumförpackningar av olika storlekar i pappkartonger och förvaras vid en temperatur under 5 °C. Förordning 2080/2020, giltig från den 4 januari 2021.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2002 , 2002 10 och 2002 10 90 .

Nummer 0711 omfattar grönsaker som behandlats enbart för tillfällig konservering under transport och lagring före användning, under förutsättning att de är olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd. Eftersom produkten i fråga är lämplig för direkt konsumtion är klassificering enligt nummer 0711 utesluten.

Nummer 0712 omfattar torkade grönsaker som inte har genomgått vidare beredning.

Saltning är inte en sådan process som avses i kapitel 7. Den betraktas som en vidare beredning eftersom torkning inte nödvändigtvis kräver tillsats av salt. Klassificering enligt nummer 0712 är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2002 10 90 som tomater beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra.


2002 90 11

Beredning bestående av mosade tomater och tomatsaft, innehållade kärnor, skal och fibröst material av tomater.
 
Beredningen, som har en torrsubstans av 7 viktprocent, framställs genom krossning och extrudering av tomater med efterföljande värmesterilisering. Den förpackas i hermetiskt tillslutna burkar med ett nettoinnehåll av 2 500 g. Förordning 1694/01. Giltig fr.o.m. 2001-09-14.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2002, 2002 90 och 2002 90 11.

Eftersom tomaterna i denna beredning varken är hela eller i bitar, är KN-nummer 2002 10 inte tillämpligt.

2003 10 20

Svampar (av släktet Agaricus), väl kokta. Svamparna ligger i vatten, eventuellt efter tillsats av salt, citronsyra eller SO2, och därefter har de kylts.

Dessa svampar, som inte förpackats för detaljhandelsförsäljning, används normalt som utgångsmaterial inom konserveringsindustrin. Förordning 964/91, senast ändrad genom förordningarna 2293/91, 3411/91 och 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 20 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2003, 2003 10 samt 2003 10 20.
 
2003 10 30

Svamp (av släktet Agaricus), genomkokt (irreversibelt upphävande av polyfenoloxidasaktiviteten), konserverad i saltlösning (salthalt 15 – 25 viktprocent) med tillsats av ättika eller ättiksyra, med innehåll av fri flyktig syra, uttryckt som ättiksyra, av 0,5 viktprocent eller däröver. Förordning 306/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkning 1 till kapitel 20 och av texten till KN-nummer 2003, 2003 10 och 2003 10 30.

Produkten, som är genomkokt, kan inte klassificeras enligt kapitel 7. På grund av att salthalten överstiger 2,5 viktprocent är produkten, med stöd av kompletterande anmärkning 1 till kapitel 20, utesluten från KN-nummer 2001 90 50. Den kan dessutom inte, på grund av den höga salthalten, ättiksyran och kokningen som gör produkten lämplig för långtidslagring, anses utgöra tillfälligt konserverad svamp enligt KN-nummer 2003 10 20.

2005 80

Mjöl av sockermajs, i form av ett fint gult pulver som framställts genom torkning av sockermajskorn (till en fukthalt av mindre än 10 %), och efterföljande malning och värmebehandling (vid en temperatur av 70 °C i 4–5 timmar). Produkten har en askhalt på 2,69 % och en stärkelsehalt på 16,28 %. Produkten ska användas för tillverkning av glass. (HSC53).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


2005 80

Babymajskolvar utgörande sockermajs (Zea mays var. saccharata) beredda med saltvatten och askorbinsyra, med en längd på 5 till 12 cm och en diameter på 10 mm eller mer, men inte mer än 20 mm (enligt egenskaperna för babymajs som anges i Codex Alimentarius-standard 188-1993.

Babymajskolvar skördas i ett tidigt skede som omogna majskolvar (före befruktning), endast innehållande omogna/outvecklade majskorn. HSC 68, Annex K/4

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (se även klassificeringsuttalande till HS 0710.40, 0710.80 och 2005.99).

2005 99

Röda och gröna chilifrukter, i bitar, fyllda med ost (feta- och färskost), i en vätska bestående av solrosolja, vitlök och kryddor. Produkten har följande sammansättning, i vikt: Solrosolja 40 %, ost 35 % (17,5 % fetaost och 17,5 % färskost), chilifrukter (Capsicum frutescens) 24 %, vitlök och kryddor. Produkten är förpackad i genomsynliga plastförpackningar och har en nettovikt av 200 g. (HSC 60, Annex M/7)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

ost och chili

Bild: Röda och gröna chilifrukter fyllda med ost klassificerade enligt nummer 2005 99.


2005 99

Frysta babymajskolvar utgörande annan majs (annan än sockermajs) beredda med saltvatten och askorbinsyra, med en längd på 5 till 12 cm och en diameter på 10 mm eller mer, men inte mer än 20 mm. (enligt egenskaperna för babymajs som anges i Codex Alimentarius-standard 188-1993.

Babymajskolvar skördas i ett tidigt skede som omogna majskolvar (före befruktning), endast innehållande omogna/outvecklade majskorn. HSC 68, Annex K/4

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (se även klassificeringsuttalande till HS 0710.40, 0710.80 och 2005.80).


2005 99 80

Gurkor, vilka har genomgått fullständig mjölksyrajäsning, i saltlake. Laken innehåller 8,4 viktprocent salt och 1 viktprocent mjölksyra.

Gurkorna används för beredning av varor benämnda "pickles". Förordning 710/00. Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2005, 2005 99 och 2005 99 80.

Gurkorna, som har genomgått fullständig mjölksyrajäsning, är uteslutna från tulltaxenummer 0711, oberoende av lakens saltinnehåll (se de förklarande anmärkningarna till HS-nr 0711, sista stycket samt de förklarande anmärkningarna till KN-nr 0711 40 00, sista stycket).

2005 99 80

Beredning (Hummus), bestående av kikärtspuré (81 viktprocent), vatten, olja, sesamfrön, kryddor, citronsyra, salt och konserveringsmedel. Beredningen föreligger i förpackningar (t.ex. 250 g) för försäljning i detaljhandeln. Förordning 627/03, Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3 till kapitel 20 och av texten till KN-nummer 2005, 2005 99 och 2005 99 80.

Beredningen kan inte anses utgöra en sås eller blandning för smaksättning enligt HS-nummer 2103 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2103). Eftersom den beretts utöver vad som anges i kapitel 7, klassificeras beredningen enligt HS-nummer 2005.

2007 99

Persikopuré som har framställts från färska persikor som har krossats och sedan passerats genom en sil med masktätheten 0,4–0,8 mm. Den produkt som då erhålls värmebehandlas sedan med ånga under lågt tryck (vakuum) vid en temperatur av 50–60 °C under 50–60 minuter, för att vattenmängden i produkten ska minska och klibbigheten öka. Varan är förpackad i fat om 160–235 kg. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkning 5 till kapitel 20) och 6.

2007 99

Bredbart fruktpålägg framställd genom koncentrationskokning i vakuum vid 70˚C i 45 minuter, med efterföljande pastörisering vid 97˚C, bestående av mango, ananas, flytande fruktsocker, koncentrerad citronsaft och fruktpektin, förpackade i glasburkar för detaljhandeln. (HSC 69, Annex P/1)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 5 till kapitel 20) och 6.


2008 19 19
 
Beredning av hasselnötter
som består av en blandning av hasselnötter och socker och som presenteras i hackad form (viktprocent) (se foto nedan):

Hasselnötskärnor

40


Tillsatt socker

60Hasselnötskärnor rostas vid 140 °C i 20–25 inuter. Socker rostas separat vid samma temperatur i 15–17 minuter. Därefter blandas de rostade hasselnötskärnorna och det rostade sockret och rostas tillsammans i 12–15 minuter.

Beredningen kyls därefter och finhackas i småbitar med en storlek av 1–4 mm. Den förpackas därefter i påsar på minst 10 kg för grossistförsäljning. Denna beredning är en mellanprodukt som inte är avsedd för omedelbar förtäring utan den används vid tillverkning av choklad, glass, konfektyr och kakor. Förordning nr 377/2007, giltig fr.o.m. 2007-04-24.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 2008, 2008 19 och 2008 19 19.

Denna produkt klassificeras inte enligt kapitel 17, eftersom den är en sockrad livsmedelsberedning som består av en blandning av hasselnötter och socker (se de förklarande anmärkningarna till HS kapitel 17 Allmänna anvisningar punkt b).

HS-nummer 1704 kan inte tillämpas på denna sockrade hasselnötsberedning eftersom den inte marknadsförs eller är avsedd som konfektyr (se de förklarande anmärkningarna till HS-nr 1704 första stycket).

Denna produkt omfattas av kapitel 20, eftersom den är beredd eller konserverad på annat sätt än som sägs i kapitel 8 (anmärkning 1 a till kapitel 20 och de förklarande anmärkningarna till KN-numren 2008 11 10–2008 19 99).

Eftersom det rör sig om nötter blandade med socker som genomgått en beredning (rostning), klassificeras denna produkt under undernummer 2008 19 19 (se de förklarande anmärkningarna till KN numren 2008 11 10–2008 19 99).

2008 19 19
 
Beredning av hasselnötter
som består av en blandning av hasselnötter och socker och som presenteras i pulverform (viktprocent) (se foto nedan).

Hasselnötskärnor

40

Tillsatt socker

60


Hasselnötskärnor rostas vid 140 °C i 20–25 minuter. Socker rostas separat vid samma temperatur i 15–17 minuter. Därefter blandas de rostade hasselnötskärnorna och det rostade sockret och rostas tillsammans i 12–15 minuter.

Beredningen kyls därefter och finhackas i småbitar med en storlek av 1–4 mm innan den mals ned till en storlek av 20–30 μm. Den förpackas därefter i påsar på minst 12,5 kg för grossistförsäljning.

Denna beredning är en mellanprodukt som inte är avsedd för omedelbar förtäring utan den används vid tillverkning av choklad, glass, konfektyr och kakor. Förordning nr 377/2007, giltig fr.o.m. 2007-04-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 2008, 2008 19 och 2008 19 19.

Denna produkt klassificeras inte enligt kapitel 17, eftersom den är en sockrad livsmedelsberedning som består av en blandning av hasselnötter och socker (se de förklarande anmärkningarna till HS kapitel 17 Allmänna anvisningar punkt b).

HS-nummer 1704 kan inte tillämpas på denna beredning, eftersom den är ett halvfabrikat, som inte direkt omvandlas till en viss typ av sockerkonfektyr som omfattas av det här numret (se de förklarande anmärkningarna till HS nummer 1704 första stycket, och till KN-numren 1704 90 51-1704 90 99, andra stycket)

Denna produkt omfattas av kapitel 20, eftersom den är beredd eller konserverad på annat sätt än som sägs i kapitel 8 (anmärkning 1 a till kapitel 20 och de förklarande anmärkningarna till KN-numren 2008 11 10–2008 19 99).

Eftersom det rör sig om nötter blandade med socker som genomgått en beredning (rostning), klassificeras denna produkt under undernummer 2008 19 19 (se de förklarande anmärkningarna till KN numren 2008 11 10–2008 19 99).

2008 19 19

Beredning av hasselnötter som består av en blandning av hasselnötter och socker och som presenteras i pastaform (viktprocent) (se foto nedan):

Hasselnötskärnor

40

Tillsatt socker

60


Hasselnötskärnor rostas vid 140 °C i 20–25 minuter. Socker rostas separat vid samma temperatur i 15–17 minuter. Därefter blandas de rostade hasselnötskärnorna och det rostade sockret och rostas tillsammans i 12–15 minuter.

Beredningen kyls därefter och finhackas i småbitar med en storlek av 1–4 mm innan den mals ned till en storlek av 20–30 μm. Den malda beredningen blandas därefter till en jämn pasta. Den förpackas därefter i påsar på minst 20 kg för grossistförsäljning.

Denna beredning är en mellanprodukt som inte är avsedd för omedelbar förtäring utan den används vid tillverkning av choklad, glass, konfektyr och kakor. Förordning nr 377/2007, giltig fr.o.m. 2007-04-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 2008, 2008 19 och 2008 19 19.

Denna produkt klassificeras inte enligt kapitel 17, eftersom den är en sockrad livsmedelsberedning som består av en blandning av hasselnötter och socker (se de förklarande anmärkningarna till HS kapitel 17 Allmänna anvisningar punkt b).

HS-nummer 1704 kan inte tillämpas på denna beredning, eftersom den är ett halvfabrikat, som inte direkt omvandlas till en viss typ av sockerkonfektyr som omfattas av det här numret (se de förklarande anmärkningarna till HS nummer 1704 första stycket, punkt 9, och till KN-numren 1704 90 51–1704 90 99, andra stycket).

Denna produkt omfattas av kapitel 20, eftersom den är beredd eller konserverad på annat sätt än som sägs i kapitel 8 (anmärkning 1 a till kapitel 20 och de förklarande anmärkningarna till KN-numren 2008 11 10–2008 19 99).

Eftersom det rör sig om nötter blandade med socker som genomgått en beredning (rostning), klassificeras denna produkt under undernummer 2008 19 19 (se de förklarande anmärkningarna till KN numren 2008 11 10–2008 19 99).

2008 19 [91] Upphävd med förordning 2017/803 från den 1 juni 2017.

Vit pastaliknande massa känd under benämningen "creamed coconut" framställd genom finmalning av fruktkött av kokosnöt och pastörisering. Den säljs i förpackningar med ett nettoinnehåll av 200 g och är vanligtvis avsedd att användas i matlagningen vid tillagning av såser m.m. Förordning 936/99 (förordning 316/91, EGT L 37, 9.2.1991, s. 25), även ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2008, 2008 19 samt 2008 19 91.

Klassificering enligt kapitel 8 kan inte komma ifråga på grund av pastörisering (se även de förklarande anmärkningarna till nr 20.08 första stycket i HS-nomenklaturen). Produktens degiga konsistens utesluter också klassificering enligt nr 1106 (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nr 2008 11 10 – 2008 19 99 andra stycket, punkt 2).
 
2008 20

Torkad ananas i form av kuber, skivor eller oregelbundna bitar, som erhållits genom skållning, följt av osmotisk dehydrering i sockerlag och torkning i luft. HSC 24, Annex K/3

2008 50

"Förädlade" torkade aprikoser, framställda av färska frukter som hade delats i halvor, blancherats med ånga, doppats i svaveldioxidhaltig sockerlösning och torkats, först på plåtar och sedan i en torkugn till en fuktighetshalt av ca 20 %; sockerhalt ca 71 % (dvs. 90 % i torrsubstansen). (NC 16, Annex F/9; IHSC 6, Annex F)

2008 60

Frukt i alkohol, bestående av fyra moreller i en lag sammansatt av armagnac, sockersirap och naturliga fruktextrakter, konserverade i ett 4-cl dricksglas, förslutet med ett plastlock. HSC 15, Annex L/18

2008 60 11 – 2008 60 39

Körsbär inlagda i en blandning av vatten och etylalkohol lämpliga för omedelbar konsumtion. Förordning 2723/90 (förordning 1709/74, EGT nr L 180, 3.7.1974, s. 15).

2008 99

Frukt i alkohol, bestående av torkat plommon i en lag sammansatt av armagnac, sockersirap och naturliga fruktextrakter, konserverade i ett 4-cl dricksglas, förslutet med ett plastlock. HSC 15, Annex L/18

2008 99

Torkad papaya i form av kuber, skivor eller oregelbundna bitar, som erhållits genom skållning, följt av osmotisk dehydrering i sockerlag och torkning i luft. HSC 24, Annex K/3

2008 99

Rostat sjögräs, framställt från torkat sjögräs (100 %) vilket har undersökts med en metall- och en föroreningsdetektor före rostning och förpackning. (HSC 61, Annex M/14)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2008 99

Kryddat sjögräs, innehållande sjögräs (90 %), majsolja (6 %), sesamolja (3 %) och salt (1 %). Sjögräset har rostats vid 180-200o C under 5 sekunder och har därefter kryddats med salt, sesamolja och majsolja. (under det här bearbetningssteget kan pulver av grönt te, kimchipulver eller olivolja tillsättas för att förstärka smaken). Slutligen rostas sjögräset ännu en gång vid 330o C under 5 sekunder. (HSC 61, Annex M/14)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2008 99 [67]

Torkade dadlar fyllda med mandelmassa. Fyllningen består av en pasta framställd av mandel, sackaros, glukos och vaniljarom, med ett sockerinnehåll av 63 viktprocent.

Produkten föreligger i paket om 250 g för försäljning i detaljhandeln. Förordning 627/03, giltig fr.o.m. 2003-04-28, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2008, 2008 99 och 2008 99 67.

Produkten kan varken anses utgöra en sötsak eller en konfektyr (se de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 1704, första stycket).

Produkten anses utgöra beredd frukt enligt HS-nummer 2008.

2008 99 67

Grönt mosat fruktkött av avokado (guacamole) med följande sammansättning (i viktprocent):

Avokado

90,5

Andra ingredienser (t.ex. salt, kryddor, citronsyra, antioxidanter, stabiliseringsmedel, konserveringsmedel), mindre än

 1

Innehåll av olika sockerarter i enlighet med kompletterande anmärkning 2 a till kapitel 20

9,6


Produkten föreligger i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg Förordning 1967/2005, giltig fr.o.m. 2005-12-22.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkningarna 2 a och 3 till kapitel 20 samt texten till KN-nr 2008, 2008 99 och 2008 99 67.

Beredningen kan inte anses vara en sås eller blandning för smaksättningsändamål enligt nr 2103 (se de förklarande anmärkningarna till HS till nr 2103), eftersom den inte innehåller några större mängder ingredienser för smaksättning. Eftersom den bereds utöver vad som anges i kapitel 8, klassificeras beredningen enligt nr 2008.

Produkten anses ”ha tillsats av socker” i enlighet med kompletterande anmärkning 3 till kapitel 20.

2009 89  (Classification statement)

Carrot juice with added lactic acid.

The Committee concluded that:

Proposed CN code
A pasteurised product composed of carrot juice with added natural lactic acid is to be classified in heading 2009 (CN code 2009 89).
 
Reasons

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and the wording of CN codes 2009 and 2009 89. See also HSEN to heading 2009.
 
The added natural lactic acid (acidity regulator) does not change the original character of a vegetable juice of heading 2009. (CCC 1).

2009 89

Kokosnötsvatten (kokosnötsjuice) utvunnet från gröna kokosnötter (99,95 %) med tillsats av socker (0,05 %). Sockret tillsätts för att hålla jämn smak mellan olika satser av kokosnötter. Varan är förpackad i glasflaskor om 290 ml för försäljning i detaljhandeln. (HSC 58, Annex N/8)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

2009 90

Blandning av ojästa safter innehållande kryddor (ingefära). Blandningen består av gurksaft (30 %), sellerisaft (20 %), äppelsaft (20 %), spenatsaft (20 %), persiljesaft (4%), citronsaft (4%) och ingefära (2%). Varan är färdigblandad och förpackad i flaskor för försäljning i detaljhandeln. HSC 54, annex O/4

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


Kap 21

2101 (Classification statement)

Statement on the classification of flavoured aromatic instant coffee powder (as part of set)

The Committee concluded that a:
"Coffee set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:
- flavoured (aromatic) instant coffee powder
- cinnamon sticks
- 1 small metal grater of stainless steel
- 1 metal container with a lid (containing coffee powder)
- 1 ceramic mug

is to be classified according to the different products in CN Codes 2101 (flavoured aromatic instant coffee powder), 0906 (cinnamon sticks), 8205 (small metal grater), 7323 (metal container with a lid), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

Jfr. nr 0906 ang. Cinnamon sticks, 8205 ang. Small metal grater, 7323 ang. Metal container with lid och 6912 ang. Ceramic mug (CCC 452).

2101 11

Pulverkaffe
(också kallat snabbkaffe) (200 g) i glasburk, förpackat för försäljning i detaljhandeln i en pappförpackning tillsammans med en kopp och ett fat i keramiskt material. Koppen och fatet klassificeras för sig enligt nummer 6912. HSC 52, N/7

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 6912.00/1

Bild: Ett kaffe-kit enligt klassificering HSC 52, N/7

2101 12

Beredning på basis av kaffeextrakt bestående av 98,5 % lösligt kaffe (erhållet genom infusion av kaffe följt av indunstning) och 1,5 % steviosid (ett inte energigivande sötningsmedel). (HSC 19, Annex K/10).

2101 20

Örttekoncentrat bestående av maltodextrin, grönt teextrakt, svart teextrakt, fruktos i pulverform, smakämne (naturliga citronskal), innehåller både tillsatt koffein (ungefär 52 mg (61%)) och naturligt förekommande koffein i pulverform från teextrakten (ungefär 33 mg (39%)), extrakt av kardemummafrö, pulver av hibiskusblomma och extrakt av rödmalva (Malva sylvestris). Mängden (eller ursprunget) av koffein påverkar inte klassificeringen eftersom produkten är baserad på teextrakt. (HSC 69, Annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


2101 20 92

Produkt benämnd citronte, pulverform, för beredning av te, med följande sammansättning (viktprocent):

—socker:

90,1

—extrakt av te:

2,5

samt små mängder av maltodextrin, citronsyra, citronarom samt ett klumpförebyggande medel.

Varan är avsedd att konsumeras som dryck efter blandning med vatten. Förordning 306/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2101, 2101 20 och 2101 20 92.

Produkten anses utgöra en beredning på basis av extrakt av te med tillsats av socker i enlighet med de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2101, första paragrafen, punkt 3.

2101 20 92

Produkt i flytande form, för beredning av te, med följande analytiska sammansättning (viktprocent):

—socker:

58,1 (94 % beräknat på torrsubstansen)

—vatten:

38,8

—extrakt av te:

2,2

—trinatriumcitrat:

0,9


Varan är avsedd att konsumeras som dryck efter blandning med vatten. Förordning 306/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2101, 2101 20 och 2101 20 92.

Produkten anses utgöra en beredning på basis av extrakt av te med tillsats av socker i enlighet med de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2101, första paragrafen, punkt 3.

2101 30

Kaffetillsatsmedel bestående av ett grovt, brunt pulver med besk smak, innehållande 93 viktprocent sockerkulör och 6 viktprocent mineralsalter. (NC 20, Annex B/C/10; IHSC 6, Annex F)

2101 30 19

Produkt bestående av ogrodda frön av korn, skalade, rostade och användbara vid öltillverkning som färg- och smakmedel eller som ersättningsmedel för kaffe. Förordning 2723/90 (förordning 1385/83).
 

2102 20

Tabletter 
avsedda att intas av människor, bestående av torkade, döda, encelliga mikroorganismer (Spirulina Platensis) samt kiseldioxid, stärkelse och magnesiumstearat, vilka används som bärare. HSC 36, Annex L/3.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

2102 20 19

Jäst (Saccharomyces cerevisiae), som till 95 % gjorts inaktiv genom torkning. Produkten är av sådant slag som används i djurfoder. Förordning 2510/97 (rättelse EGT nr L 100, 1.4.1998, s. 72).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 2102, 2102 20 och 2102 20 19.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, tulltaxenr 2102, fjärde stycket.

2103 90

Blandningar för smaksättning, standardiserade med avseende på smaksättningsförmågan och bestående av:

 1. ett totalextrakt ur någon krydda enligt 9 kap. eller av någon annan aromatisk vegetabilisk produkt (t. ex. enligt nr 07.12 eller 12 kap.) samt

 2. en bärare som är lämplig med hänsyn till användningen (salt, glukos, mjöl av spannmål, skorpsmulor etc.), avsedda att användas på samma sätt som kryddor etc. för att förhöja smaken hos livsmedels-beredningar. (NC 20, Annex B/C/10; IHSC 6, Annex F)

2103 90

"Trasi" eller "Blachan", utgörande en produkt med användning enbart för smaksättning av vissa orientaliska maträtter och framställd av fisk och/eller kräftdjur samt föreliggande i form av en pasta som, på grund av den nedbrytning som hade ägt rum under framställningen, hade förlorat karaktären av en vara enligt nr 16.04 eller 16.05. (NC 2/3, Annex D/14; IHSC 6, Annex F)

2103 90

Myntsås, i form av en mörkgrön tjock suspension, innehållande en avsevärd mängd finhackade blad av mynta, och bestående av rekonstituerad mynta, ättika, socker, salt, stabiliseringsmedel (xantangummi), kopparklorofyllin, riboflavin (färgämne) och vatten. Varan föreligger i behållare av glas och rekommenderas för servering till lamm eller grönsaker, direkt eller efter utspädning och tillsatt med ättika och socker. HSC 23, Annex M/16

2103 90

Orientalisk sötsur sås, i form av en rödaktig suspension innehållande synliga bitar (längd 1 - 2 cm, bredd 0,5 - 1 cm) av grönsaker (ca. 26 % röd paprika, lök, morötter och grön paprika) samt frukt (ca 7 % ananas), socker, vinäger, tomatpuré, modifierad stärkelse, vitt vin, salt, örter och kryddor (inkl. vitlök och ingefära), stabiliseringsmedel (xantangummi), sojasås och vatten. Varan, som föreligger i glasburkar (t.ex. 525 g), rekommenderas att tillsättas kokta kycklingstrimlor och att upphettas tillsammans med kycklingen. HSC 25, Annex P/5.

Tillämpning av allmänna best. 1.

2103 90

En sammansatt vara bestående av ett urval kryddor, frön, örter, frukt, salt och kryddblandningar förpackade i timglasformade glasflaskor som var och en innehåller två olika produkter. Flaskorna är placerade i ett särskilt utformat metallställ. Produkterna i glasflaskorna är placerade i skikt så att man inte kan komma åt den undre produkten utan att först ta bort den övre. De blandas inte heller med varandra, antingen på grund av flaskornas timglasform som hindrar varorna från att blandas, eller på grund av storleken på partiklarna hos vissa produkter, som hela lagerblad eller kanelstänger. De olika flaskorna innehåller följande produktkombinationer:

rosmarin och en kryddblandning bestående av en torkad persiljeliknande ört, sesamfrö och krossad chilipeppar;

svartpepparkorn och krossad chilipeppar;

torkade äppelskivor och kanelstänger;

hela lagerblad och en kryddblandning bestående av sesamfrö, senapsfrö och krossad chilipeppar;

havssalt (grovkornigt) och en kryddblandning bestående av malen svartpeppar och salt (normalgrovt);

torkad sönderdelad lök och spiskumminfrö;

hel chilipeppar och korianderfrö;

anisfrö och en kryddblandning bestående av malen paprika och salt. HSC 40, Annex P/2. (Se fotografi).


Tillämpning av allm. best. 1, 2 b, 3 b och 6.

 

2103 90

Beredning (krabbarom) för framställning av ett smaksättningspreparat i form av ett lättrinnande gulorange pulver, bestående av olika doftande, kryddande och smaksättande ämnen (naturliga aromämnen, naturliknande aromämnen, syntetiska aromämnen, beredda aromämnen, kryddor, örter, salt etc.), bärare, livsmedelstillsatser, färgämnen och fetter. Beredningen ska bearbetas vidare till ett färdigt smaksättningspreparat för användning vid tillverkning av snacks (chips, kex). Produkten föreligger i polyetenbehållare om 25 kg. (HSC 61, Annex M/15)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2103 90 90 (Classification Statement)

"Danish Pure Cheese Seasoning", a highly spiced preparation in the form of an orange powder with the smell of cheese, with the following composition (% by weight):

Cheddar cheese powder

30

Salt

22

Maltodextrine

21

Monosodium Glutamate

10

Onion powder

9

Whey powder

6

Citric acid

<1

Tricalciumphosphate

<1

Silicium dioxide

<1

Aromatic substances

<1


is to be classified in CN Code 2103 90 90. (CCC 351).

2103 90 90

Beredning i pulverform för framställning av en pastasås endast genom tillsättning av mjölk eller vatten.

Sammansättning:

48 viktprocent ost i pulverform

20 viktprocent vassle i pulverform

8 viktprocent diverse kryddor och örter

6 viktprocent kärnmjölk i pulverform

6 viktprocent modifierad stärkelse

4 viktprocent grädde i pulverform

4 viktprocent vetemjöl

4 viktprocent diverse smakämnen, inklusive koksalt.


Förordning 314/90.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texterna till KN-numren 2103, 2103 90 och 2103 90 90.

På grund av att produkten innehåller mjöl och stärkelse vilka fungerar som bindemedel är den en såsberedning och inte smaksatt riven eller pulveriserad ost.

2103 90 90

Livsmedelsberedningar i pulverform bestående av en blandning av


(viktprocent)

Vasslepulver

30–35

Ostpulver

20–25

Salt

15–18

Lök och vitlök

8–10

Kärnmjölkspulver

8–10

Mjölk- och citronsyra

3–4

Persilja

< 1

Paprikaextrakt

< 0,5

Kryddor

< 0,5

Sojaolja

< 0,25

Kiseldioxid

< 0,5


Produkten används för smaksättning vid framställning av aptitretare. Förordning 1510/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 2103, 2103 90 och 2103 90 90.

2103 90 90

Flytande produkt i form av pepparsås framställd av pepparfrukter som blandats med salt och fermenterats i tre år.

Efter fermenteringen tillsätts ättika. Produkten finns i olika varianter, t.ex. som grön pepparsås. Förordning nr 724/2008, giltig fr.o.m. 2008-08-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 2103, 2103 90 och 2103 90 90.

Blandningen med salt, fermenteringen och tillsatsen av ättika är att betrakta som en tillverkningsprocess som är mer omfattande än den process som avses i anmärkning 1 till kapitel 9. Produkterna bibehåller således inte längre den huvudsakliga karaktären av varor enligt kapitel 9.

Till följd av produktens sammansättning och användning ska den klassificeras enligt nr 2103. Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2103 A andra stycket sista meningen.

2103 90 90

Homogen, grynfri, mjuk pasta med kryddig doft och övervägande salt, kryddig smak (”Shiro miso”).

Produkten består av (viktprocent):

— sojabönor

43

— ris

43

— salt

12

— vatten

2


Pastan framställs genom fermentering (med koji-mögel) av en blandning av ångkokta sojabö­nor och ångkokt ris.
 
Olika smaker utvecklas under fermenteringen och produkten används som ingrediens i traditionella japanska maträtter. Förordning 442/2013, giltig från den 4 juni 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2103, 2103 90 och 2103 90 90.
 
Produkten tillsätts rätter för att smaksätta dem, kan användas i många olika rätter och uppfyller kännetecknen för blandningar för smaksättningsändamål enligt nr 2103.
 
Produkten är en beredning som ger smak till en rätt men är inte avsedd att ätas separat. Klassificering enligt nr 2008 är därför utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 2103 A tredje stycket).
 
Eftersom beskrivningen i nr 2103 är mer specifik, är klassificering enligt nr 2106, livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2103 90 90 som blandningar för smaksättningsändamål.

2103 90 90

En röd, trögflytande produkt som innehåller jordgubbar (hela bär och bitar av bär), bestående av (i viktprocent)

—jordgubbar

38

—socker

48

—vatten

13

och små mängder pektin och citronsyra.

Under produktionsprocessen blandas och kokas ingredienserna under minskat tryck för att vattenhalten ska minska. Produkten presenteras i en 2-kilos plastpåse och används som sås för t.ex. efterrätter. Förordning 2015/185, giltig från den 27 februari 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2103, 2103 90 och 2103 90 90. Produkten kan inte klassificeras enligt kapitel 20, eftersom den är en beredning på basis av frukt och bär som används som sås (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2103, punkt A, tredje stycket). Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2103 90 90 som sås.

2103 90 90

En produkt i form av ett brunaktigt, grumligt extrakt av vaniljstänger (som innehåller vatten och 35 volymprocent alkohol som lösningsmedel), till vilket 5 viktprocent socker har tillsatts.

Produkten har en intensiv vaniljsmak och tydlig smak av alkohol och socker. Den är detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym på 100 ml och används för att förbättra smaken på maträtter.
Förordningen (EU) 2017/960, giltig fr.o.m 2017-06-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2103 , 2103 90  och 2103 90 90 .

Produkten kan inte anses utgöra ett vegetabiliskt extrakt enligt nr 1302  eftersom den på grund av tillsatsen av socker har fått karaktär av livsmedelsberedning (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nummer 1302 , punkt A, sjätte stycket).

Beredningar som används för smaksättning av vissa maträtter som framställs av olika beståndsdelar ska klassificeras enligt nr 2103  (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nummer 2103 , punkt A, första stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2103 90 90  som en blandning för smaksättningsändamål.

2106 10

Sojabönmjöl, avfettat proteinkoncentrat, med en proteinhalt av ca 69 - 71 % mätt på torrsubstansen, som erhållits ur avfettade flingor av sojabönor genom att avlägsna jäsbara sockerarter, förstöring av antigener, värmebehandling, malning och siktning. Koncentratet är inte texturerat och kan användas till föda för människor eller i djurfoder. (HSC 8, Annex L/8)

Jfr nr 2304 00 ang. Sojabönmjöl.

2106 10

Beredning
i form av ett pulver som består av sojaproteinisolat (75,05 %), 80-procentigt vassleproteinkoncentrat (24,5 %), vaniljarom (0,25 %) och kiseldioxid (0,20 %). Beredningen är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en behållare med ett nettoinnehåll av 240 g. Produktens totala proteininnehåll är 85,9 viktprocent (±1,0 %) räknat på torrsubstansen. Produkten är avsedd att konsumeras tillsammans med andra livsmedel eller med dryck (5 g 1-4 gånger dagligen). Produkten luktar och smakar vanilj. (HSC 43, Annex P/9)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 10

Livsmedelsberedning i pulverform som innehåller sojaproteinisolat (93,425 %), vassleproteinkoncentrat (med lecitin) innehållande 80 % protein (6,125 %), arom (vaniljkräm) och kiseldioxid. (HSC 70, Annex O/3)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 10 20 (Classification Statement)

The Committee concluded that

A protein concentrate preparation with the following composition:

Isolated Soy Protein

91,9% (protein N X 6,25 = 80,7%)

Calcium Phosphate

7,6%

Lecithin

0,5%


is to be classified in CN code 2106 10 20 (CCC 364).

2106 90

Avmagringsmedel innehållande kolhydrater, guarmjöl, vitaminer, citronsyra och färgämne. (NC 6, Annex AI/14; IHSC 6, Annex F)

2106 90

Tillsatsmedel till mjöl av spannmål, innehållande vitamin B1, nikotinsyra, järn (ferrum reductum) och vetemjöl. Varan skulle i mycket små mängder (0,24 delar per 1 000 delar) tillsättas mjöl av spannmål för att höja vitaminhalten. (NC 12, Annex E/C/14; IHSC 6, Annex F)

2106 90

Baktillsatsmedel bestående av sackaros, mono- och diglycerider och ibland skummjölkspulver samt avsett att tillsättas i varierande mängder (upp till 15-20 % av den färdiga produkten) till mjöl eller deg som används för framställning av bageri- eller konditorivaror. (NC 18, Annex B/B/7; IHSC 6, Annex F)

2106 90

Beredningar avsedda att drickas efter blandning med mjölk och utgörande fina pulver bestående huvudsakligen av socker, pulver av frukter, mjölkpulver, kalciumfosfat och vitaminer. (NC 35, Annex F/11; IHSC 6, Annex F)

2106 90

Livsmedelsberedning bestående av sojaproteinkoncentrat (51 %), ett kaseinat (47,5 %), sojalecitin (1 %) och vaniljresinoid (0,5 %). (IHSC 7, Annex C upphört HSC70, Annex O/17)

2106 90

Livsmedelstillsats innehållande kalciumkarbonat (ca 50 %) och kasein (ca 43 %). (HSC 7, Annex C)

2106 90

Ginsengkapslar (vikt ca 650 mg per styck), innehållande 100 mg standardiserat, högkoncentrerat ginsengextrakt, vegetabilisk olja, antioxidant (lecitin), emulgator (glycerol), bivax, färgämne (järnoxid) och vaniljtinktur. (IHSC 9, Annex C)

Jfr nr 1704 90 och 2205 10 ang. Ginsengtabletter resp. Stärkande dryck.

2106 90

Emulgerings- och stabiliseringsmedel i form av ett fint pulver bestående av gelatin, en blandning av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol samt glykos, natriumcitrat och karragenon, avsett att tillsättas i små mängder (ca 2 %) vid framställning av puddingar och andra mjölkbaserade efterrätter för att förbättra konsistensen och höja stabiliteten. (IHSC 9, Annex C)

2106 90

Stabiliseringsmedel i form av ett fint pulver bestående av johannesbrödkärnmjöl, karragenon, pektin, gelatin, glukos och sojaprotein, avsett att tillsättas i små mängder (ca 0,5 %) vid framställning av sorbet för att ge denna stabil konsistens. (IHSC 9, Annex C)

2106 90

Emulgeringsmedel (komplexbildare för stärkelse) i form av ett fint pulver, bestående huvudsakligen av en blandning av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol samt maltodextrin och natriumkaseinat, avsett att i små mängder (ca 0,5 %) tillsättas stärkelsebaserade livsmedelsprodukter. (IHSC 9, Annex C)

2106 90

Beredning, bestående av 51 % raffinerad och hydrerad kokosolja och 49 % skummjölkspulver, avsedd att användas i tillverkningen av olika livsmedelsberedningar (t.ex. glass, kex och konfektyr). HSC 15, Annex L/19

2106 90

Beredning, bestående av 70 % smörfett, 15 % raffinerad och hydrerad kokosolja och 15 % fint socker, avsedd att användas i kex-, choklad- och konfektyrindustrin. HSC 15, Annex L/19

2106 90

Beredning, bestående av 49 % smörolja, 44 % skummjölkspulver och 7 % kokosolja, avsedd att användas i glassindustrin. HSC 15, Annex L/19

2106 90

Ostfondue, utgörande en livsmedelsberedning av ost blandad med vitt vin, vatten, stärkelse, körsbärsbrännvin och ett emulgeringsmedel. HSC 17, Annex L/9

2106 90

Beredningar i form av granuler, bestående av omkring 94 viktprocent socker (sackaros och dextros) och smakämnen av växtextrakter. De innehåller även askorbinsyra eller citronsyra eller bådadera. Beredningarna är avsedda att konsumeras som drycker (teer) efter blandning med vatten. HSC 17, Annex L 10

2106 90

Nikotintuggummi, i form av tabletter innehållande 2 eller 4 mg nikotin, som är bundet till ett jonbytarharts, glycerol, en syntetisk polymer, natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, sorbitol samt smakämnen i syfte att i synnerhet efterlikna smaken av tobaksrök, och avsett att användas av personer som önskar sluta röka. HSC 17, Annex L 11. Klassificering enligt 2404 91.

2106 90

Blandning av natriumklorid och kaliumklorid med en liten mängd magnesiumkarbonat (klumpförebyggande medel), föreliggande i saltkar med en nettovikt på 350 g eller i portionspåsar på 1 g, för försäljning i detaljhandeln. Denna produkt används vanligen av personer som håller en saltfattig (saltreducerad) diet som ersättning för bordssalt. HSC 18, Annex L/12

2106 90

Beredning känd under beteckningen "low-fat-butter", bestående av 38,5 % mjölkfett, 52,4 % vatten, 5 % natriumkaseinat och små kvantiteter salt, emulgeringsmedel och förtjockningsmedel. Varan är avsedd att användas som en bredbar smörfettsprodukt. HSC 9, Annex F/1.

2106 90

Örtte bestående av en blandning av växtdelar, kryddor, alger och kaliumnatriumtartrat med laxerande, urindrivande egenskaper och medel mot gaser. Det används för att tillreda örtinfusioner. HSC 21, Annex L8.

2106 90

Aloe vera tabletter i plastbehållare för försäljning i detaljhandeln (t.ex. 60 tabletter), bestående av 3 % aloe vera pulver (innehållande 0,11 % aloin) och konstituens: kalciumvätefosfat, renad talk, magnesiumstearat, hydroxiprolinmetylcellulosa och propylenglykol. Varan används som näringstillskott och på förpackningen och i medföljande broschyrer uppgavs den bygga upp kroppens motståndskraft mot vanlig förkylning samt lindra magbesvär såsom förstoppning och matsmältningsbesvär. HSC 22, K/10.

2106 90

Livsmedelsberedning i torr fast form, bestående av 69% socker, 29% mjölkpulver och 2% dextrin, för användning vid tillverkning av livsmedelsprodukter och drycker. HSC 23, Annex M/16

2106 90

C-vitaminpreparat (500 mg per tablett), i detaljhandelsförpackning om 130 tabletter, innehållande askorbinsyra, majsstärkelse, tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, cellulosa, nypon, stearinsyra, komplex citronbioflavonoid, magnesiumstearat och acerola. Enligt etikett är varan inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. HSC 29, Annex L/4.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

2106 90

Mjölkersättning ("non-dairy creamer"), i pulverform, för användning i varma drycker, bestående av 55 % glukossirap, 22 % emulgerat vegetabiliskt fett i fast form, 18 % skummjölkspulver, 3 % vatten och 2 % stabiliseringsmedel (E 340). HSC 30, L/8.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

2106 90

Hostmedicin i form av en vattenlösning med en alkoholhalt av 1,8 volymprocent, föreliggande i behållare om 100 ml (130 g). Produkten innehåller honung, växttinktur, glukossirap, sirap av invertsocker, körsbärsarom, rosenolja, natriumbensoat och renat vatten. Enligt etikett på varan rekommenderas den att användas mot luftrörskatarr och besvär med slembildning i luftrören. Innehållet av aktiva medicinska ingredienser anses dock inte vara tillräckligt för att åstadkomma igenkännlig och kliniskt bevisad terapeutisk eller profylaktisk effekt. HSC 35, Annex O/15.

Tillämpning av allm. best 1 (anm. 1 a till kap. 30) och 6.

2106 90

En beredning som kallas ”kokosmjölk” och består av extrakt av fruktkött från kokosnöt (57 %) och vatten (43 %). Produkten används till matlagning. Den är förpackad i konservburkar för försäljning i detaljhandeln. HSC 43, Annex P/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90 (Classification statement)

Statement on the classification of a mixture for the fabrication of food supplements (capsules)

The Committee concluded that:

A product composed of (percentage by weight):

Methionine

(25,9)

cystine

(12,9)

calcium pantothenate

(12,9)

thiamine chlorhydrate

(0,3)

pyridoxine chlorhydrate

(2,6)

p-aminobenzoic acid

(5,2)

golden millets extract

(12,9)

wheat-germ extract

(12,9)

yeast

(12,9)

and microelements (iron, zinc, copper) is to be classified in heading 2106 (CN code 2106 90).

The product is presented in bulk and is used, according to the manufacturer, for the manufacture of food supplements (capsules). These food supplements are intended to be used for problems such as hair-loss. However, due to the absence of prophylactic and therapeutic properties, classification in Chapter 30 is excluded.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1.(a) to Chapter 30 and the wording of CN codes 2106 and 2106 90. (CCC18)

2106 90 (Classification statement)

Statement on the classification of a food supplement in capsule form

The Committee concluded that:

A product composed of (per capsule):

- Extract 4:1 from bearberry leaves (Arctostaphylos uva-ursi):

10 mg

- Lactose:

185 mg

- Magnesium stearate:

5 mg

is to be classified in heading 2106 (CN code 2106 90).

The product is presented in two-part gel capsules. These food supplements are intended, according to the manufacturer, to be used for bladder and kidney problems. However, due to the absence of prophylactic and therapeutic properties, classification in Chapter 30 is excluded.

Moreover, according to the judgement of the ECJ in joined cases C-410/08 to C-412/08 Swiss caps AG, the presentation of the product in capsules is the decisive factor which reveals its function as a food supplement.

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1.(a) to Chapter 30 and the wording of CN codes 2106 and 2106 90. (CCC 36)

2106 90

Baktillsats
i form av ett lättrinnande vitt pulver som består av sorbinsyra täckt av ett väldigt tunt lager av hydrerad vegetabilisk olja och monoglycerider. Varan tillverkas genom en process som kallas mikroinkapsling. Genom kontrollerad frisättning ser man till att sorbinsyran inte avges från kapseln förrän jäsningen har avslutats, exempelvis då temperaturen hos bröd som gräddas överstiger 60 °C.

Produkten är särskilt avsedd att användas som konserveringsmedel genom att små mängder tillsätts i bageriprodukter med lång hållbarhet för att förhindra tillväxt av mögel, jäst och svamp. (HSC47, R/3)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 1 b till kapitel 38) och 6.

2106 90

Baktillsats
i form av ett lättrinnande vitt pulver som består av kalciumpropionat täckt av ett väldigt tunt lager av hydrerad vegetabilisk olja och monoglycerider. Varan tillverkas genom en process som kallas mikroinkapsling. Genom kontrollerad frisättning ser man till att kalciumpropionatet inte avges från kapseln förrän jäsningen har avslutats, exempelvis då temperaturen hos bröd som gräddas överstiger 60 °C.

Produkten är särskilt avsedd att användas som konserveringsmedel genom att man små mängder tillsätts i bageriprodukter med lång hållbarhet för att förhindra tillväxt av mögel, jäst och svamp. (HSC47, R/3)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 1 b till kapitel 38) och 6.

2106 90

Beredning
i form av en blandning av granulat och pulver, bestående av 92 viktprocent socker, 6 viktprocent svartvinbärspulver, klumpförebyggande medel, citronsyra och svartvinbärsarom. Produkten är förpackad i små påsar om 32 gram som i sin tur är packade i en kartong om 10 påsar. Varan är tänkt att drickas efter att ha blandats med vatten. (HSC48, O/3)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Tabletter innehållande salt, socker, citronkoncentrat, svart salt, kumminfrö, svartpeppar, torkad ingefära, långpeppar och ammoniumklorid, förpackade för försäljning i detaljhandeln i en förpackning om 120 tabletter. Produkten används för att underlätta matsmältningen, särskilt efter en måltid. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Beredning som framställts genom sprejtorkning av grön äppelpuré till vilken man har tillsatt maltodextrin som fyllnadsmedel i en mängd som utgör 57 viktprocent av den slutliga produkten. Beredningen säljs i pulverform, är helt vattenlöslig och är avsedd att tillsättas i livsmedel, till exempel mjölkpulver. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Beredning framställd genom sprejtorkning av spenatjuice till vilken man har tillsatt kaliumkarbonat (ett surhetsreglerande medel) och maltodextrin (ett fyllnadsmedel). Mängden maltodextrin utgör 70 viktprocent av den slutliga produkten. Produkten säljs i pulverform, är helt vattenlöslig och är avsedd att tillsättas i livsmedel, till exempel grönsakssoppor och såser. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Livsmedelsberedning i form av torkad, pulveriserad alkohol, innehållande etanol (30,5 viktprocent) och dextrin (69,5 viktprocent) och med en fukthalt av 2,5 (±1,5) viktprocent. (Varan erhålls genom spraytorkning och dextrinet används som bärare för etanolen. Den är lättlöslig i vatten och är avsedd att användas i olika livsmedelsberedningar. HSC 57, Annex S/16.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Mjölkfri gräddersättning, i flytande form, bestående huvudsakligen av vatten, härdad vegetabilisk olja och socker. Den har en gräddliknande färg och används för dekoration och fyllning i kakor, desserter, mousse m.m., som ersättning för vispad grädde. Varan presenteras i förpackningar om 1 liter. HSC 57, Annex S/17.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Nyponjuice, i form av en brun, trögflytande, koncentrerad vätska, utvunnen från 100 % nypon. Juicen erhålls genom malning av frukten med tillsatt vatten, vilket följs av värmebehandling, pressning, filtrering, pastörisering, koncentrering och sterilisering. Den är avsedd att användas som råvara vid tillverkning av drycker och livsmedel. (HSC 58, Annex N/9)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

2106 90

Blad från svart mullbär, skurna i små bitar, ångbehandlade, fermenterade med svamp, torkade och rostade. Bladbitarna förpackas i små påsar (tepåsar) innehållande 2 gram. Produkten är avsedd att drickas som ett te efter infusion i hett vatten. (HSC 59, Annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2106 90

Blad från svart mullbär, skurna i små bitar, ångbehandlade, fermenterade med svamp, torkade och rostade. Bladbitarna förpackas i 30-kilos bulkförpackningar av textilväv. Produkten är avsedd att drickas som ett te efter infusion i hett vatten. (HSC 59, Annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2106 90

En produkt bestående av etylestrar av högt koncentrerade omega-3-fettsyror EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) framställda från rå ansjovisoljaVitamin E (tokoferol) har tillsatts som antioxidant.

Den råa ansjovisoljan har genomgått avsyrning, etylesterifiering, destillering, filtrering, blekning, omförestring och desodorisering.

Produkten föreligger i fat och är avsedd för tillverkning av kosttillskott. (HSC 61, Annex M/12)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr nr 1516 10 ang. En produkt bestående av 90 % omförestrade triglycerider.

2106 90

Beredning i pulverform innehållande 33,3 % nikotinamid (niacinamid), fint fördelad i en matris bestående av en blandning av mono- och diglycerider av ätbara fettsyror. Matrisen döljer nikotinamidens karaktäristiskt bittra smak utan att påverka dess biologiska tillgänglighet. Kiseldioxid tillsätts som klumpförebyggande medel i en andel av 1 %. Produkten används som livsmedel och kosttillskott. (HSC 64, annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 f) till kapitel 29) och 6.

2106 90

Koncentrat av aloe-ört i flytande form, bestående av extraherad Aloe Vera från hela blad, renat vatten, vattenfri citronsyra, natriumcitrat (dihydrat), arom (koncentrerad citronsaft, pulverextrakt av Kamomillblomma (4:1), kaliumsorbat och natriumbensoat.

Den måste spädas med vatten eller andra drycker före konsumtion. (HSC 68, Annex K/6)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2106 90

Beredning i form av lättrinnande partiklar (pärlor) innehållande 0,25 % vitamin D3 i ätliga fetter fint dispergerade i en majsstärkelsebelagd matris av hydrolyserad bovint gelatin och sackaros. DL-α-Tokoferol är tillsatt som antioxidant. Kiseldioxid utgör processhjälpmedel. Produkten används till farmaceutiska preparat, kosttillskott och matberedningar. (HSC 68, Annex K/7).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1 f till kapitel 29) och 6.

2106 90

Beredning i form av lättrinnande partiklar (pärlor) innehållande 5 % vitamin K1 fint dispergerat i en matris av akacia och socker. Produkten används till torrfoder och farmaceutiska preparat, speciellt för berikning av modersmjölksersättning. (HSC 68, Annex K/7).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1 f till kapitel 29) och 6.

2106 90

Beredning i form av lättrinnande partiklar (pärlor) innehållande 325 000 IE vitamin A (97 500 μg retinol) per gram. De enskilda partiklarna innehåller vitamin A-acetat fint dispergerat i en majsstärkelsebelagd matris av akacia och maltodextrin. DL-α-tokoferol är tillsatt som antioxidant. Produkten används till matberedningar som ska lösas upp i vätskor. (HSC 68, Annex K/7).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1 f till kapitel 29) och 6.

2106 90

Produkt innehållande cannabidiol (CBD). Oljelösning bestående av CBD-hampaextrakt (1000 mg CBD/10 ml), hampfröolja och mintsmak. Den innehåller mindre än 0,2 % delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC). Det är inte avsett att behandla någon sjukdom.

Produkten presenteras i en 10 ml flaska med pipett. (HSC 72, Annex O/3).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2106 90

Livsmedelsberedning benämnd “pizza mix”, innehållande ostmassa med låg fetthalt (mozzarella) (82,5%), palmolja (11,5 %), potatisstärkelse (4,5 %) och andra ingredienser (1,5 %), beredd under värme, skivad, formad och kyld, skuren i remsor eller kuber, och sedan fryst. (HSC 72, Annex O/6).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.


2106 90 20

Rödfärgad sirapslik vätska
med smak av röda bär, ett Brixtal på 67 och med följande beståndsdelar per 1 000 liter:

Vatten

426,7 l

Sackaros

794,0 kg

Citronsyra i pulverform

80,0 kg

Aromämne (röda bär)

12,0 kg

Natriumcyklamat

4,6 kg

Acesulfamkalium

3,5 kg

Natriumbensoat

1,0 kg

Askorbinsyra

2,0 kg

Trinatriumcitrat

7,0 kg

och färgämnen.


Beredningen har en alkoholhalt på 1,3 volymprocent. Efter spädning med vatten är beredningen färdig att drickas. Förordning 223/05, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90, 2106 90 20.

På grund av dess alkoholhalt på över 0,5 volymprocent måste beredningen betraktas som en sammansatt alkoholhaltig beredning, inte baserad på luktämnen, av sådant slag som används för framställning av drycker, som omfattas av nummer 3302 (se kompletterande anmärkning 2 till kapitel 21 och de förklarande anmärkningarna till HS beträffande nummer 2106 punkterna 7 och 12).

2106 90 59

Beredning utgörande en lösning bestående av cirka 84 viktprocent vatten, 15,6 viktprocent socker, 0,4 viktprocent citronsyra och 0,01 viktprocent aromämne.

Varan, som har begränsad hållbarhet, föreligger i bulk. Förordning 1836/99. Giltig fr.o.m. 1999-09-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 59.
 
Eftersom varan inte är direkt konsumtionsfärdig som dryck i föreliggande skick omfattas den inte av nummer 2202. Mot bakgrund av tillsatsen av aromämnen, skall varan anses utgöra en aromatiserad sockerlösning.

2106 90 59

Produkter bestående av sockerlösning och små mängder andra beståndsdelar med följande sammansättning.

PRODUKT 1


(viktprocent):

Socker

31,5

Glukossirap

28,5

Citronsyra

5

Äppelsyra

2,5

Xantangummi

0,2

Natriumbensoat

0,05

Acesulfamkalium

0,03

Aspartam

0,009

Smakämne

0,5

Färgämne

0,002

Vatten

återstoden


Produkten (nr 1) är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en liten plastflaska med droppkork. Se fig. nedan.

(Höjd 6 cm; diam. 2 cm)

PRODUKT 2 

Socker

34

Citronsyra

5

Äppelsyra

3

Fumarsyra

0,005

Natriumkarboximetylcellulosa 

0,07

Kaliumsorbat

0,016

Natriumbensoat    

0,01

Acesulfamkalium

0,03

Aspartam

0,01

Smakämne

0,5

Färgämne

0,002

Vatten

återstoden


Produkten (nr 2) är förpackad för försäljning i detaljhandeln som sprej i en liten plastflaska. Se fig. nedan.
 

(Höjd 10 cm; diam 1,5 cm)

Båda produkterna är avsedda för omedelbar konsumtion utan ytterligare spädning med vatten. Förordning nr 1989/04, giltig fr.o.m. 2004-12-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90, 2106 90 59.

Beredningarna i flytande form, uppfyller inte kriterierna för sockerkonfektyrer enligt HS-nummer 1704, eftersom det i de förklarande anmärkningarna till HS anges att "detta nummer omfattar de flesta av de sockerberedningar som saluförs i fast eller halvfast form".

De kan inte heller betraktas som alkoholfria drycker enligt HS-undernummer 2202 10 00 eftersom de p.g.a. syrainnehållet inte direkt konsumeras som drycker (se kompletterande anmärkning 1 till kapitel 22).

2106 90 59

Sirapsaktig aromatiserad vätska
med följande sammansättning (i viktprocent):

Vatten

65,13

Socker från sockerrör

28,47

Limesaft

3,18

Citronsyra

1,49

Citronsaft

1,18

Smakämnen

0,46

Färgämnen

0,0003


Hjälpämnen

Efter spädning med vatten eller akohol är beredningen färdig att drickas som cocktail. Förordning 497/2011. Giltig fr. o. m. 10 juni 2011.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 59. Eftersom produkten inte är drickbar outspädd, kan klassificering som en dryck i kapitel 22 uteslutas.

På grund av sin sammansättning ska produkten, som innehåller smakämnen och färgämnen, klassificeras som en aromatiserad sockerlösning enligt KN-nummer 2106 90 59. Se även de förklarande anmärkningarna till HS- nummer 2106 punkt 12.

2106 90 92

Preparat i form av gelatinkapslar, förpackade för detaljhandelsförsäljning. Varje kapsel innehåller 1 222 mg lecitin och 28 mg glycerol. Förordning 440/91, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 92.

Produkten, som inte är framställd för terapeutiskt eller profylaktiskt ändamål, anses vara ett näringstillskott, som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106.

2106 90 92

Preparat i form av gelatinkapslar, innehållande extrakt av vitlök i vegetabilisk olja, för försäljning i detaljhandeln med upplysning om innehåll samt bruksanvisning. Förordning 1422/90, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 92.

Produkten, som inte är framställd i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte, anses vara ett näringstillskott, som nämnt i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106

2106 90 92

Preparat i form av gelatinkapslar, ej för försäljning i detaljhandeln. Varje kapsel innehåller

— sardinolja

500,0 mg

— vitlökspulver

60,0 mg

— bivax

24,0 mg

— vegetabiliskt emulgeringsmedel

11,0 mg

— antioxidationsmedel

5,0 mg

Förordning 1422/90, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 92.

Produkten, som inte är framställd i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte, anses vara ett näringstillskott, som nämnt i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106.

2106 90 92

Preparat i form av tabletter,
för försäljning i detaljhandeln, med upplysning om innehåll samt bruksanvisning.

Varje tablett innehåller

— pulvriserade papayablad

152,5 mg

— papain

17,5 mg

— adjuvantia

80,0 mg

Produkten innehåller 4 % sackaros (inklusive invertsocker).

Förordning 1422/90, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 92.

Produkten, som inte är framställd i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte, anses vara ett näringstillskott, nämnt i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106.

2106 90 92

Steriliserad livsmedelsberedning
i form av en mjölkaktig, vit, ogenomskinlig vätska som smakar och luktar kokosnöt, framställd genom malning och pressning av kokosnötmassa, kombinerad med vatten och med följande analytiska egenskaper:


viktprocent

Vatten

79,6

Rörsocker

3,3

Total fetthalt

16,6

Fibrer

0,1

Aska

0,4


Varan säljs som "kokosmjölk" i en 400 ml burk för allmänna kulinariska ändamål, t.ex. vid beredning av efterrätter, såser etc. Förordning 1486/93, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och ordalydelsen i KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Eftersom så gott som alla fibrer har avlägsnats kan preparatet inte anses vara en vara enligt KN-nr 2008 19.

2106 90 92

Preparat i form av tabletter
, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning för att motverka brister som uppkommit genom proteinfattig kost.

Sammansättning per 100 g av preparatet

— L-histidin:

4,2 g

— L-isoleucin:

4,2 g

— L-leucin:

4,2 g

— L-lysin:

4,2 g

— L-metionin:

4,2 g

— L-fenylalanin:

4,2 g

— L-treonin:

4,2 g

— L-tryptofan:

4,2 g

— L-valin:

4,2 g

— L-cystin:

2,8 g

— L-glycin:

2,8 g

— L-cystein:

2,8 g

— L-tyrosin:

2,8 g

— L-taurin:

2,8 g

— L-arginin:

2,8 g

— L-ornitin:

2,8 g

— L-glutamin:

2,8 g

— L-alanin:

1,4 g

— L-asparaginsyra:

1,4 g

— L-glutaminsyra:

1,4 g

— L-citrulin:

1,4 g

— L-serin:

1,4 g

— L-prolin:

1,4 g

— L-glutation:

1,4 g

— L-karnitin:

1,4 g

— Cellulosa, stearinsyra, magnesiumstearat, kiseldioxid och livsmedelsglasyr som innehåller protein: ad 100 g.

Förordning 2061/89, ändrad genom förordningarna 936/99 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90, och 2106 90 92.

Produkten är näringstillskott (se även de förklarande anmärkningen till HS, nr 2106).

2106 90 92

Tuggummi bestående av nikotin bundet till en jonbytarmassa (2 mg nikotin per tablett), glycerin, en syntetisk polymer, natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, D-glukitol (sorbitol) och smaktillsatser för att särskilt simulera smaken av tobaksrök. Denna produkt är ämnad att användas av personer som önskar sluta röka. Förordning 3565/88, ändrad genom förordning 705/05.

Motivering

Klassificeringen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texten till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 91. Denna produkt innehåller inget socker och omfattas inte av KN-nr 1704 10 (se även den förklarande anmärkningen till nr 2106 punkt B 9 i det harmoniserade systemet).

2106 90 92

Preparat i form av tabletter, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning för att i synnerhet motverka brister som uppkommit i samband med att barn växer.

Sammansättning per 100 g av preparatet

— Glycin:

36,2 g

— L-ornitin:

27,2 g

— L-tryptofan:

9,1 g

— Niacinamid:

2,2 g

— Vitamin B6:

0,8 g

— Cellulosa, stearinsyra, mangnesiumstearat, kiseldioxid och livsmedelsglasyr som innehåller protein: ad 100 g.

Förordning 2061/89, ändrad genom förordningarna 936/99 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90, och 2106 90 92. Produkten är näringstillskott (se även de förklarande anmärkningen till HS, nr 2106).

2106 90 92

Preparat i form av tabletter, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning för att motverka brister som orsakats av kvinnors menstruation.

Sammansättning per 100 g av preparatet

— Olja av gulltrav:

11,4 g

— Vitamin B6:

6,8 g

— Magnesiumoxid:

5,7 g

— Kalciumkarbonat:

2,9 g

— Örtmixtur:

2,4 g

— Kaliumglukonat:

2,3 g

— Folsyra:

0,009 g

— Cellulosa, stearinsyra, mangnesiumstearat, kiseldioxid och livsmedelsglasyr som innehåller protein: ad 100 g. Förordning 2061/89, ändrad genom förordningarna 936/99 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90, och 2106 90 92.

Produkten är näringstillskott (se även de förklarande anmärkningen till HS, nr 2106).

2106 90 92

Preparat i form av tabletter, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning för att säkerställa en balans av de ämnen som ingår i hår.

Varje tablett på ca 2 g innehåller

— Biotin:

500µg

— L-cystein:

150 mg

— Kolinbitartrat:

125 mg

— Inositol:

62,5 mg

— Vitamin B12:

12,5 µg

— Folsyra:

400 µg

— Askorbinsyra:

150 mg

— Manganglukonat:

5 mg

— Paraaminobensoesyra:

37,5 mg

— Niacinamid:

15 mg

— Pantotensyra:

50 mg

— Vitamin B6:

37,5 mg

— Zinkglukonat:

15 mg

— Järn(2)glukonat:

10 mg

— Jod:

75 µg

— Kopparglukonat:

1 mg

— Hirsextrakt:

200 mg

i en grundsammansättning som innehåller Betakaroten, aloe vera, aminosyror, cellulosa, stearinsyra och livsmedelsglasyr som innehåller protein. Förordning 2061/89, ändrad genom förordningarna 936/99 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90, och 2106 90 92.

Produkten är näringstillskott (se även de förklarande anmärkningen till HS, nr 2106).

2106 90 92

Preparat i form av brustabletter förpackade för försäljning i detaljhandeln, med uppgifter om dosering och innehåll avsett att användas som anti-asteniskt medel.

Varje tablett (2 g) innehåller

Argininaspartat:

1 g

inaktiva beståndsdelar (citronsyra, natriumbikarbonat,
natriumkarbo-nat, natriumcitratdihydrat, natriumsackarin,
"orange yellow" (E 110), kolloidal kisel, aromer):

1 g                     


Förordning 214/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 a till kapitel 30 samt texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 92. Denna produkt är ett näringstillskott (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106).

2106 90 92

Livsmedelsberedningar med följande sammansättning:

— Vatten

55,9 %

— Monoglycerider av fettsyror

23,5 %

— Propylenglykol

7,3 %

— Polyglycerolestrar

5,9 %

— Sorbitol

3,5 %

— Tvålämne

2,6 %

— Diglycerider av fettsyror

1,1 %

— Kaliumpropionat

0,1 %


Produkten används som emulgeringsmedel vid tillverkning av olika bageriprodukter.

Förordning 2696/95.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 b till kapitel 38 och av texten till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 92.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 38, allmänna bestämmelser, punkt 4.

2106 90 92

Produkt bestående av D-glucitol (sorbitol) med tillsats av 1,1-dioxid 1,2-bensisothiazole-3(2H)-on (sackarin) i proportion ett till tusen. Förordning 2695/95 (förordning 3149/81, EGT nr L 314, 4.11.1981, p. 5).
 
2106 90 92

Gelatinkapslar, rödbruna, ovala, innehållande en ockrafärgad pasta. Varje kapsel består av:

38 mg vattenhaltigt hirsextrakt

32 mg oljehaltigt hirsextrakt

178,5 mg vetegroddsolja

1,0 mg L-cystin

5,0 mg kalciumpantotenat och sojalecitin, vax, magnesiumoxid, glycerol, gelatin och sorbitol.


Förordning 1858/98. Giltig fr.o.m. 1998-09-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 a till kapitel 30 och av texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Produkten är ett näringspreparat innehållande ett flertal ingredienser.

2106 90 92

Tabletter à 550 mg innehållande 200 mg kalciumaskorbat (salt av vitamin C), 342 mg konstituens bestående av dikalciumfosfat, mikrokristallin cellulosa, tvärbunden natriumkarboximetyl-cellulosa och stearinsyra, samt 8 mg magnesiumstearat som klumpförebyggande medel. Förordning 169/99. Giltig fr.o.m. 1999-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Varan är utesluten från nr 2936 på grund av tillsatserna som inte täcks av anmärkningarna 1 f och 1 g till kapitel 29 samt med stöd av de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2936, punkten d sista stycket.

2106 90 92

Flytande produkt bestående av citronsaft, med tillsats av citronsyra (7,6 totalviktprocent) och konserveringsmedel, förpackad i en plastflaska (t.ex.100 ml) försedd med ett munstycke, för försäljning i detaljhandeln. Munstycket innehåller eterisk olja av citron. Produkten används för att ge syrlig smak åt mat eller drycker. Förordning 1380/02, giltig fr.o.m. 2002-08-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Produkten kan inte klassificeras enligt nummer 2009, eftersom den på grund av tillsatsen av citronsyra har förlorat sin ursprungliga karaktär av fruktsaft (se de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2009, punkt 4). Produktens sammansättning gör att den inte heller kan anses utgöra en blandning för smaksättningsändamål enligt nummer 2103 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2103).

2106 90 92

Urindrivande te/njurte i påsar, för försäljning i detaljhandeln.

Etiketten innehåller följande information:
Sammansättning per påse (1,8 g)

Medicinskt verksamma ingredienser:

— Fräken

0,47 g

— Björklöv

0,45 g

— Gullris

0,38 g

— Busktörnerot

0,20 g


Andra ingredienser: Nyponskal, blad av blåklint, blad av pepparmynta, blommor av ringblomma, lakritsrot.

2) Dosering och användningssätt:

Ca 150 ml kokande vatten hälls över en tepåse i en kopp, som täcks över; teet får dra ca 15 minuter, varefter påsen avlägsnas. Om inte annat föreskrivs dricks en kopp nybryggt te 3–4 gånger om dagen, mellan måltiderna.

3) Användningsområden:

Används för att öka urinmängden vid njur- eller blåskatarr och för att förebygga njurgrus eller njursten. Förordning 635/2005, giltig fr.o.m. 2005-05-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS nr 2106 punkt 14 samt de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till kapitel 30.

Varken bruksanvisningen eller förpackningen innehåller några uppgifter om sort eller koncentration av verksamma ämnen som ingår. De anger endast de växter eller växtdelar som använts med mängd och sort. Kriterierna i kompletterande anmärkning 1 b till kapitel 30 är följaktligen inte uppfyllda.

2106 90 92

Bondad duk med dim. ca 0,60 m × 0,96 m, på ena sidan överdragen med en blandning av örtkryddor (rosmarin 30 %, oregano 15 %, salvia 15 %, basilika 20 %, timjan 20 %).

Den bondade duken placeras i en form innan tillagningen av vissa rätter (paté, skinka etc.) Örtkryddorna ger smak åt maträtten under tillagningen.

Den bondade duken fungerar inte som slutligt omslag till de färdiglagade maträtterna. Förordning nr 1139/2005, giltig fr.o.m. 2005-08-05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 9, anmärkning 1 a till kapitel 56 och av texten till KN-numren 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Produkten kan inte klassificeras som en bondad duk enligt kapitel 56 eftersom den bondade duken endast tjänstgör som bärare (anmärkning 1 a till kapitel 56).

Örtkryddsblandningen består av växtdelar enligt HS-nummer 0910 (timjan, 20 %) och HS-nummer 1211 (andra växter, 80 %).

Örtkryddsblandningar omfattas inte av numren 0910 och 1211 (anmärkning 1 till kapitel 9 och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1211, sjunde stycket).

Eftersom det gäller en enkel blandning av örtkryddor utan ytterligare ingredienser, anses den inte som en blandning för smaksättningsändamål enligt nr 2103.

Den klassificeras enligt nr 2106 i enlighet med vad som anges i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1211, sjunde stycket.

2106 90 92

Beredning i form av gelatinkapslar som innehåller

Coenzym Q10:

30 mg

Sojaolja:

178 mg

Sojalecitin:

6,3 mg

Kokosolja:

15,1 mg

Bivax:

15,1 mg

Palmolja:

45,5 mg


De oljor och den vax som ingår i beredningen används som bärare och fyllnadsmedel.

Produkten är detaljhandelsförpackad.

Enligt indikationerna visar coenzym Q10 antioxidantegenskaper och används som hjälp i behandlingen av störningar i cirkulationssystemet. Förordning nr 438/2007, giltig fr.o.m. 2007-05-11.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Produkten omfattas inte av KN-nummer 1517 eftersom de oljor och det vax som produkten innehåller endast fungerar som bärare och fyllnadsmedel. Klassificeringen av produkten bestäms av coenzym Q10; koncentrationen av coenzym Q10 i beredningen är mycket högre än den naturliga koncentrationen i vegetabiliska oljor.

Produkten kan inte klassificeras enligt kapitel 30 eftersom den inte innehåller tillräckligt mycket coenzym Q10 för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk.

Produkten bör klassificeras som en livsmedelsberedning enligt KN-nummer 2106.

2106 90 92

Produkt i pulverform bestående av (i viktprocent):

— L-askorbinsyra (vitamin C)

97

— Hydroxipropylmetylcellulosa

3


Tillsats av hydroxipropylmetylcellulosa är inte nödvändig för att bevara eller transportera vitamin C.

Produkten är lämplig för ett specifikt bruk (tillverkning av vitamintabletter) snarare än för allmänt bruk. Förordning nr 349/2009, giltig fr.o.m. 2009-05-18.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Tillsats av hydroxipropylmetylcellulosa (hölje och klumpförebyggande medel) ändrar C-vitaminproduktens egenskaper och gör den tekniskt lämplig för tillverkning av vitamintabletter. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 2936, tredje stycket.

Produkten är inte avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk i den mening som avses i kapitel 30.

2106 90 92

Tabletter på 1 772 mg i detaljhandelsförpackning; varje tablett innehåller (i viktprocent):

— Kalciumkarbonat (motsvarande 630 mg kalcium)

88,9

— Stärkelse

3,5

— Hydroxipropylmetylcellulosa

2,7

— Krospovidon

1,9

— Maltodextrin

1,3

— Mineralolja

1,2


Dessutom innehåller en tablett 7 μg = 284 IE (internationella enheter) vitamin D3 (kolekalciferol). Andra ämnen ingår i mängder mindre än 1 viktprocent. Rekommenderad daglig dos enligt etiketten är en tablett per dag. Enligt uppgifterna på etiketten används produkten för förebyggande behandling av exempelvis osteoporos samt för förstärkning av benstommen. Förordning 380/2010. Giltig fr. o. m. 2010-05-25.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 28, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92. På grund av förekomsten av ämnen som inte omfattas av anmärkning 1 a, 1 d eller 1 e till kapitel 28 utesluts produkten från det kapitlet.

Halten intagna mineraler eller vitaminer (kalcium och vitamin D3) enligt den rekommenderade dagliga dosen på etiketten är inte väsentligt högre än rekommenderat dagligt intag för att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande. Produkten uppfyller därför inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30, sista stycket, och kan inte klassificeras enligt KN-nummer 3004 (Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till kapitel 30, kompletterande anmärkning 1.3).
 
Med tanke på produktens egenskaper ska den därför klassificeras som livsmedelsberedning enligt nummer 2106.

2106 90 92

Produkt detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym av 500 ml, som innehåller följande (i viktprocent):

— Vatten

45,9

— Fruktos

33,3

— Oligofruktos

7,6

— Koncentrat av äppelsaft

3,6

— Koncentrat av svartvinbärssaft

2,3

— Vegetabiliska oligopeptider

2,3

— Citronsyra

3,6

— Koncentrat av matte

0,7

— Näringsjäst

0,5

— L-karnitin

0,1

— Kaliumsorbat

0,1


Produkten är en rödbrun, oklar, något viskös vätska med en densitet av 1,1812 g/cm3 och ett Brixtal av 40. Enligt förpackningen är produkten baserad på vatten berikat med näringsämnen, avsett för att integreras i kosten. Instruktioner för användning: 50 ml av produktenspäds ut med 100 ml vatten eller saft. Förordning 897/2011, giltig från den 28 september 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

På grund av sockerhalten och en del andra ingredienser så som kaliumsorbat och citronsyra kräver produkten utspädning före konsumtion och ska därför inte betraktas som en dryck enligt nr 2202 (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, kapitel 22, allmänna anmärkningar, andra stycket).
 
Produkten ska därför klassificeras som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans enligt nr 2106 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106, andra stycket, punkt 7).

2106 90 92

En produkt (s.k. kitosan), beredd av kräftdjursskal, bestående av aminopolysackarider.
 
Produkten saluförs i detaljhandeln i gelatinkapslar.
 
Enligt märkningen saluförs produkten som kosttillskott för människor. Förordning 749/2012, giltig från den 7 september 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Produkten är en livsmedelsberedning saluförd i form av kapslar. Höljet är en faktor som tillsammans med innehållet bestämmer produktens användning och karaktär som kosttillskott (se Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C-410/08–C-412/08, Swiss Caps, REG 2009, s. I-11991, punkterna 29 och 32).

Därför är klassificering av produkten som naturlig polymer enligt nr 3913 utesluten.
 
Produkten ska därför klassificeras som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans enligt nr 2106 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106, andra stycket, punkt 16).

2106 90 92

En produkt (s.k. propolis) som saluförs i detaljhandeln i gelatinkapslar. Varje kapsel består av följande material (viktprocent):

— vegetabiliskt hartser och vegetabiliska vaxer

55

— vaxer

30

— eteriska oljor

8–10

— pollen

5


Dessa material som insamlats av bin omvandlas med hjälp av enzymer i binas saliv.
 
Enligt märkningen saluförs produkten som kosttillskott för människor. Förordning 750/2012, giltig från den 7 september 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.
 
Produkten är en livsmedelsberedning saluförd i form av kapslar. Höljet är en faktor som tillsammans med innehållet bestämmer produktens användning och karaktär som kosttillskott (se Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C-410/08–C-412/08, Swiss Caps, REG 2009, s. I-11991, punkterna 29 och 32).

Klassificering enligt KN-nr 0410 00 00 som ätbara produkter av animaliskt ursprung är därför utesluten.
 
Produkten ska därför klassificeras som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans enligt nr 2106 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106, andra stycket, punkt 16).

2106 90 92

Produkt i pulverform bestående av (i viktprocent)

— kalciumkarbonat

97

— stärkelse

3

 
Produkten är lämplig för användning inom flera olika områden, t.ex. livsmedel, läkemedel och fyllmedel i färg.
 
Produkten är lämplig för användning vid tillverkning av kalciumtabletter. Förordning 328/2013, giltig från den 1 maj 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 b till kapitel 38 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.
 
På grund av förekomsten av ett ämne som inte omfattas av anmärkning 1 a, 1 d eller 1 e till kapitel 28 är klassificering enligt det kapitlet utesluten.
 
Produkten är inte avsedd för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk. Klassificering enligt nummer 3003 är därför också utesluten.

På grund av produktens sammansättning är klassificering enligt kapitel 38 utesluten enligt anmärkning 1 b till det kapitlet (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 38, allmänna delen).

Produkten ska därför klassificeras enligt nummer 2106 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

2106 90 92

En produkt i form av tabletter, förpackade i en plastburk med 30 tabletter, för försäljning i detaljhandeln. Varje tablett består av följande komponenter:

— Bromelain (500 mg).

— Cellulosa.

— Kalciumfosfat.

— Kiseldioxid.

— Magnesiumstearat.


Enligt märkningen saluförs produkten som kosttillskott för människor. Förordning 198/2014, giltig från den 24 mars 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21 och texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.
 
Produkten uppvisar inga tydligt definierade profylaktiska eller terapeutiska egenskaper. Den kan därför inte klassificeras som ett medikament enligt nummer 3004.
 
Eftersom produkten är en livsmedelsberedning i form av avdelade doser och är avsedd för användning som kosttillskott är kraven i kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21 uppfyllda.

Produkten är ett enzympreparat med tillsatser och har en form som gör den lämplig för speciell användning, nämligen som kosttillskott för människor (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3507, punkt C, första stycket). Eftersom produkten omfattas av kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21 är klassificering enligt nummer 3507 som ett enzympreparat utesluten.
 
Produkten ska därför klassificeras enligt nummer 2106 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

2106 90 92

En produkt i form av färglösa kapslar innehållande ett gulaktigt pulver, förpackade för försäljning i detaljhandeln i en liten etikettförsedd plastflaska med skruvkapsyl, innehållande 60 kapslar. Varje kapsel innehåller följande:

— Glukosaminhydroklorid (300 mg).

— Kondroitinsulfat.

— Metylsulfonylmetan.

— Små mängder av estrar av askorbinsyra
(vitamin C).


Enligt märkningen saluförs produkten som kosttillskott för människor. Rekommenderat dagligt intag enligt etiketten är tre kapslar. Förordning 764/2014. Giltig från den 5 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21 och texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Med beaktande av den rekommenderade dagliga dosen på etiketten har produkten inga klart definierade profylaktiska eller terapeutiska egenskaper. Den kan därför inte klassificeras som ett medikament enligt nr 3004.

Eftersom produkten är en livsmedelsberedning i form av avdelade doser och är avsedd för användning som kosttillskott är kraven i kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21 uppfyllda.

Produkten ska därför klassificeras enligt nummer 2106 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

2106 90 92

En produkt i pulverform som är förpackad för försäljning i detaljhandeln i en plastlåda innehållande 300 g. Den rekommenderade dagliga dosen (10 g) innehåller (i mg):

— aminosyror (blandning av arginin och citrullin)

5 200

— vitamin C (som askorbinsyra)

500

— L-taurin

300

—vitamin E (som D-alfa-tokoferylacetat)

90

— alfa-liponsyra

10

— folsyra

0,4

— citronmeliss

50

— kalcium (som CaCO3)

66


Produkten innehåller också små mängder citronsyra, sukralos och kiseldioxid.

Enligt etiketten är produkten ett kosttillskott för människor som bidrar till kroppens behov och erbjuder en livstid av välbefinnande.

Rekommenderat dagligt intag enligt etiketten är 10 g (2 skopor). Förordning 2015/1799. Giltig från den 28 oktober 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 a till kapitel 30 och texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.
 
Produkten är en beredning som presenteras som ett kosttillskott för människor, innehållande vitaminer och aminosyror.

Produkten är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar i den mening som avses i nr 3004. Även om dess innehåll av vitaminerna C och E är betydligt högre än det rekommenderade dagliga intaget, uppfyller den inte kraven i kompletterande anmärkning 1 a till kapitel 30. Klassificering enligt KN-nummer 3004 är därför utesluten.

Eftersom produkten föreligger i förpackningar med angivelsen att den vidmakthåller hälsa eller välbefinnande är den en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106 andra stycket punkt 16).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 92 som annan livsmedelsberedning.

2106 90 92

En produkt i form av ett gult pulver med bananarom, bestående av

enzymatiskt hydrolyserat vassleproteinisolat (90 viktprocent uttryckt i proteiner),
sojalecitin (emulgeringsmedel),
naturlig banansmak,
E 104 (färgämne),
sukralos (sötningsmedel).

Produkten saluförs i detaljhandeln i plastbehållare med ett nettoinnehåll på 1,8 kg.

Produkten är avsedd att blandas med drycker. Enligt etiketten ska en mätskopa av produkten (30 g) blandas med ca 3 dl vatten eller mjölk. Förordning 2016/933, giltig från den 3 juli 2016.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106 , 2106 90  och 2106 90 92 .

Produkten innehåller hydrolyserat protein och kan därför inte klassificeras enligt nr 3502 .

Produkten kan inte klassificeras enligt nr 3504  eftersom den innehåller vissa beståndsdelar (bland annat sötningsmedel, färgämnen och emulgeringsmedel) som gör att den betraktas som en livsmedelsberedning enligt nr 2106 .

Produkten är en livsmedelsberedning som saluförs i detaljhandeln och ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 92.

2106 90 92

En produkt bestående av vita tabletter med följande sammansättning:

— steviolglykosider,
— natriumkarbonat,
— natriumcitrat,
— leucin.

200 tabletter (vardera på 56 mg) detaljhandelsförpackade i en doseringsask.

Produkten har ett energivärde på 0,06 kcal per tablett. Förordningen (EU) 2017/268, giltig från och med den 9 mars 2017.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 b till kapitel 38 samt texten till KN-nummer 2106 , 2106 90  och 2106 90 92 .

I enlighet med anmärkning 1 b till kapitel 38 kan produkten inte anses vara en kemisk produkt enligt kapitel 38 eftersom den innehåller ämnen med näringsvärde, av sådana slag som används vid beredning av livsmedel. Det finns inte någon tröskel för näringsvärdet.

Steviolglykosider och leucin betraktas som ämnen med näringsvärde (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 38, allmänna anvisningar, tredje sista stycket från slutet och näst sista stycket).

Beredningar (t.ex. tabletter) bestående av ett sötningsmedel och ett livsmedel som används för sötningsändamål bör klassificeras enligt nr 2106  (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106 , punkt 10).

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 2106  som annan livsmedelsberedning under KN-nummer 2106 90 92 .


2106 90 92
En produkt i form av en tablett som innehåller 400 mg S-adenosyl–L-metionindisulfat p-toluensulfonat, där S-adenosyl–L-metionin (”SAMe”) är den aktiva substansen.

Produkten innehåller också mindre mängder av mikrokristallin cellulosa, magnesiumhydroxid, stearinsyra, magnesiumstearat, vattenfri kiseldioxid, kalciumoxid och ytbeläggningar.

Produkten saluförs som ett kosttillskott som underlättar leverns normala funktion, stöder kroppens avgiftningsprocesser och känslan av god hälsa.

Rekommenderad daglig dos är en tablett. Varan föreligger i bulk.Förordning 2019/921, giltig från den 26 juni 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21 och texten till KN-nummer 2106 , 2106 90 och 2106 90 92 .

Mängden av den aktiva ingrediensen, ”SAMe”, per tablett är inte lämplig för förebyggande och behandling av sjukdomar eller åkommor. Klassificering enligt nr 3004 är därför utesluten.

Produkten är följaktligen en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106 , andra stycket, punkt 16).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 92 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

2106 90 92
En produkt bestående av fint, beigefärgat granulat innehållande vita partiklar, som föreligger i bulkform.

Produkten innehåller följande:
— metionin,
— cystin,
— kalciumpantotenat,
— tiaminklorhydrat,
— pyridoxinklorhydrat,
— para-aminobensoesyra,
— hirsextrakt (Panicum miliaceum),
— vetegroddsextrakt,
— medicinsk jäst,
— järn,
— zink,
— kopparkomplex,
hjälpämnen.

I en efterföljande produktionsprocess homogeniseras produkten för att fyllas i kapslar.

Produkten är avsedd att användas som kosttillskott för att stoppa håravfall och främja hårtillväxt. Den är även avsedd att vara gynnsam att använda vid förekomst av torr och flagig hud, klåda och seborroiskt eksem, och för att stärka naglarna. Förordning 2019/922, giltig från den 26 juni 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 2106 , 2106 90 och 2106 90 92 .

Produkten är en beredning i bulkform som huvudsakligen innehåller näringsämnen (proteiner, essentiella vitaminer och mineraler) som behövs för att stimulera en hälsosam tillväxt av hår och naglar. Klassificering enligt nr 3003 är därför utesluten (se även Förklarande anmärkningar till HS (FAHS) gällande nr 3003 , tredje och sjätte stycket).

Produkten är följaktligen en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (se även FAHS gällande nr 2106 , andra stycket, punkt 16).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 92 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.


2106 90 92

En blekgul, flytande produkt som består av 93 % fettsyraetylestrar samt 7 % oligomerer och partiella glycerider.

Produkten är tillverkad av fiskoljor från fiskarter som ansjovis, sardin och makrill. Tillverkningsprocessen omfattar raffinering, hydrolys, etylförestring och fraktionering. Under hydrolys och etylförestring omvandlas triglyceriderna till fettsyraetylestrar.

Produkten är avsedd för vidare bearbetning inom livsmedels-, foder- och läkemedelsindustrin. Den förpackas och transporteras i en skyddande atmosfär i stålfat med en kapacitet på 190 kg. Förordning 2019/1661, giltig från den 21 oktober 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 b till kapitel 38 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

Klassificering enligt nr 1516 är utesluten, eftersom produkten främst består av etylestrar erhållna genom förestring av fettsyror med etanol och inte med glycerol. Produktens bearbetningsgrad överskrider därför vad som är tillåtet enligt nr 1516, eftersom endast omförestrade triglycerider omfattas av detta nummer (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 1516, del B, punkt 2).

Fettsyraetylestrar är inte heller animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor (se även FAHS, kapitel 15, allmänna anvisningar, del A, andra stycket).

Klassificering som produkt enligt kapitel 38 är utesluten, eftersom produkten har näringsvärde och används vid framställning av livsmedel (se anmärkning 1 b till kapitel 38).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 92 som annan livsmedelsberedning (se även klassificeringsuttalande till HS 2106.90/37).

 

2106 90 98

Preparat i form av tabletter, för försäljning i detaljhandeln med upplysning om sammansättning samt bruksanvisning. Varje tablett innehåller

— krapprotspulver (Radix Rubia) i pulverform200 mg
— adjuvantia50 mg

Produkten innehåller 14 % sackaros (inklusive invertsocker).
Förordning 1422/90, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificeringuni. på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texterna till nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 98.

Produkten, som inte är framställd i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte, anses vara ett näringstillskott, som nämnt i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106.

2106 90 98

Preparat i pulverform för tillverkning av konfektyrer.

Sammansättning: 84,4 viktprocent torkad äggvita (total proteinhalt 69,1 viktprocent), 14,6 viktprocent maltodextrin (9,3 viktprocent uttryckt som stärkelse), 1 viktprocent gelatin. Förordning 2399/91, ändrad genom förordning 936/99 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, enligt den kompletterande anmärkningen 2 till kapitel 21 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 98. Denna vara är inte ett proteinkoncentrat enligt nr 2106 10 80.

2106 90 98

Beredningar i form av sirapslik vätska som smakar och luktar apelsin, som består av cirka 58 viktprocent socker och som har en eterisk oljehalt av 0,25 ml/100 g.

Vid utspädning med vatten kan produkten konsumeras som en dryck. Förordning 1637/94, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Denna produkt har främst på grund av dess höga eteriska oljehalt mist sin karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.

Se även förklarande anmärkning till HS, nr 2009 sjunde stycket punkt 4 och nr 2106 tredje stycket punkt 12.

2106 90 98

Preparat i form av tabletter, ej för försäljning i detaljhandeln.
Varje tablett innehåller
— vitlökspulver 270,0 mg
— vasslepulver 216,5 mg
— bryggerijäst 27,0 mg
— alginsyra 22,0 mg
— kelp (sjögräs) 9,0 mg
— magnesiumstearat 5,5 mg Produkten innehåller mer än 2,5 viktprocent mjölkprotein. Förordning 1422/90, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 98.

Produkten, som inte är framställd i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte, anses vara ett näringstillskott, som nämnt i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106.

2106 90 98

Livsmedelsberedning i form av emulsion av vatten i mjölkfett bestående av:
— mjölkfett 38,5 %
— vatten 52,4 %
— natriumkaseinat 5,0 %
— gelatin 2,0 %
— salt 1,5 %
— emulgeringsmedel 0,6 %
Produkten som till konsistens, färg, utseende och smak liknar smör används som bredbart smörgåspålägg med låg fetthalt. Förordning 1533/92, ändrad genom förordning 705/05. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texterna till KN-numren 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Med avseende på den låga halten av mjölkfett och förekomsten av ämnen som inte är naturliga beståndsdelar av mjölk kan beredningen inte anses vara en produkt enligt KN-nr 0405.

2106 90 98

Preparat i form av tabletter (varje tablett väger 100 mg) i förpackningar avsedda för detaljhandeln med instruktioner om dosering och användning för att motverka kalkbrist, med följande homeopatiska sammansättning:

Laktos79,0 mg
Kiseldioxid D-62,5 mg
Kalciumfosfat D-60,5 mg
Kalciumkarbonat D-40,5 mg
Natriumfosfat D-60,5 mg
Urtica D-110,0 mg
Stärkelse5,0 mg
Magnesiumstearat2,0 mg

100,0 mg

Förordning 936/99 (förordning 3931/88, EGT L 348, 17.12,1988, s. 15).

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, och enligt lydelsen i texten till KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 98.

Produkten är ett näringstillskott och inte ett läkemedel enligt KN-nr 3004 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106).

2106 90 98

Livsmedelsberedning innehållande:
- 99,2 % sackaros
- 0,6 aspartam
- 0,2 % acesulfam K.

Produkten föreligger i små tärningar och används som dietsötningsmedel. Förordning 3482/89, uppdaterad genom förordning 936/1999.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texteni KN-nr 2106, 2106 90 samt 2106 90 98.

På grund av den kraftiga sötningsförmågan hos de syntetiska sötningsmedel som finns i produkten har denna mist karaktären av socker enligt KN-nr 1701 och utgör en livsmedelsberedning (se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, punkt 10).

2106 90 98

Livsmedelsberedning med följande sammansättning:
74 viktprocent mjölkfett
5 viktprocent heläggspulver
4 viktprocent vinättika
1,5 viktprocent salt
15,5 viktprocent vatten.
Produkten har, i kylt tillstånd, formen av ett ljusgult, oljigt block. Förordning 287/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 b till kapitel 4, av anmärkning 1 c till kapitel 15 och av texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

2106 90 98

Bredbart fett innehållande 70–80 viktprocent mjölkfett och 20–30 viktprocent vegetabiliskt fett, vanligen förekommande i detaljhandels-förpackningar om 500 g.

Produkten kan framställas genom att blanda smör (HS-nr 0405) med vegetabiliskt fett (kapitel 15) eller genom att blanda grädde (HS-nr 0401) med vegetabiliskt fett (kapitel 15) som kärnas efter blandningen. Förordning 287/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 b till kapitel 4, av anmärkning 1 c till kapitel 15 och av texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

2106 90 98

Livsmedelsberedning i pulverform bestående av:


(viktprocent)
Ostpulver55,3
Vasslepulver38,7
Laktos4,0
Salt2,0

Förordning 1196/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN–nr 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

2106 90 98

Livsmedelsberedning i pulverform bestående av:


(viktprocent)
Cheddarostpulver46 – 56
Vasslepulver16 – 21
Kärnmjölkspulver16 – 21
Salt6 – 9
Dinatriumfosfat2 – 5


Förordning 1196/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

2106 90 98

Näringstillskott i kapslar innehållande maltodextrin (70 %), magnesiumstearat (3 %) och askorbinsyra (0,5 %) med tillsats av mjölksyreväckare (Bifidobacterium breve och B. longum, Lactobacillus acidophilus och L. rhamnosus, cirka 1 miljard per gram). Förordning nr 1264/98. Giltig fr.o.m. 1998-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

2106 90 98

Beredning utgörande en lösning bestående av cirka 84 viktprocent vatten, 16 viktprocent socker och 0,2 viktprocent citronsyra.

Varan, som har begränsad hållbarhet, föreligger i bulk. Förordning 1836/99. Giltig fr.o.m. 1999-09-15.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Eftersom varan inte är direkt konsumtionsfärdig som dryck i föreliggande skick omfattas den inte av nummer 2202.

2106 90 98

Oljig, bredbar pasta med följande sammansättning:


(viktprocent)
— vatten23,3
— tomatpuré17,7
— ost15,4
— salami11,3
— tomatpulver9,6
— smör6,0
— yoghurt3,6
— vitlöksberedning2,8
— sött vasslepulver2,4
— koksalt2,3
— kapris1,3
— olivolja1,2

och små mängder emulgeringssalter, socker, peppar, oregano, persilja, aromämnen, lecitin och kaliumsorbat.

Beredningen är en mellanprodukt som används inom livsmedelsindustrin. Förordning 1380/02, giltig fr.o.m. 2002-08-19.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Produkten kan inte anses utgöra en sås eller blandning för smaksättningsändamål enligt nr 2103, eftersom den är en mellanprodukt som inte tillsätts ett livsmedel när det tillagas eller serveras. Inte heller kan den anses utgöra, i den mening som avses i nummer 2103,en beredning för smaksättning av vissa maträtter (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2103, avsnitt A).

2106 90 98

Trögflytande beredning med ett Brix-tal av 69 och med följande sammansättning (viktprocent):


(viktprocent)
— glukossirap32,2
— kondenserad mjölk26,6
— socker18
— vatten12,4
— grädde4,2
— farinsocker3,2
— mjölk1,1
— smör1,1

och små mängder salt, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, skumdämpningsmedel och smakämnen.

Produkten används i tillverkningen av glass och ger ett marmorerat/ripplat utseende och kolasmak. Den föreligger i förpackningar om 20 kg. Förordning 627/03, giltig fr.o.m. 2003-04-28.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Med hänsyn till produktens sammansättning, i synnerhet det höga sockerinnehållet och den låga halten av mjölkprodukter, kan den inte anses utgöra en livsmedelsberedning av varor enligt HS-nummer 0401-0404. Följaktligen kan den inte klassificeras enligt HS-nummer 1901 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 19, allmänna anvisningar, uteslutning d).

Eftersom produkten inte tillsätts ett livsmedel när det tillagas eller serveras kan den inte anses utgöra en sås eller blandning för smaksättningsändamål enligt HS-nummer 2103. Inte heller kan den anses utgöra, i den mening som avses i HS-nummer 2103, en beredning för smaksättning av vissa maträtter (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2103, avsnitt A).

2106 90 98

Beredning bestående av (viktprocent)
Sackaros 90
Kakaosmör 10
Beredningen utgörs av ett ljust gulaktigt, grovt pulver, mycket sött, med smak av kakaosmör. Förordning 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Beredningen är avsedd för livsmedelsändamål och föreligger i form av ett klibbigt pulver (se de förklarande anmärkningarna till HS nr 2106, punkt B).

2106 90 98

Beredning bestående av (viktprocent)
Sackaros 95
Kakaosmör 5
Beredningen utgörs av vita, söta, klibbiga kristaller med en svag smak av kakao. Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Beredningen är avsedd för livsmedelsändamål och föreligger i form av klibbiga kristaller (se de förklarande anmärkningarna till HS nr 2106, punkt B).

2106 90 98

Beredning bestående av (viktprocent)
Vitt socker 90
Vetemjöl 10
Förordning nr 227/2006, giltig fr.o.m. 2006-03-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Denna beredning är avsedd för livsmedelsändamål och måste klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98.

2106 90 98

Platta blad (32 mm x 21 mm) bestående av (i viktprocent):

natriumalginat24-32
maltodextrin20-28
smakämnen5-15
vatten5-15
karragenan5-15
mikrokristallinisk cellulosa4-10
glycerin4-10

lecitin, aspartam, natriumsackarinat, acesulfam K, neohesperidin DC, färgämnet E102, färgämnet E133.

Produkten saluförs som ”blad för frisk andedräkt” som löses upp på tungan. Förordning nr 903/2007, giltig fr.o.m. 2007-08-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Produkten kan inte klassificeras under nr 3306 som preparat för munhygien eftersom den inte innehåller någon särskild ingrediens som hjälper till att hålla munhålan ren.

Produkten ska klassificeras som en beredning för livsmedelsändamål i den mening som avses i nr 2106 eftersom den innehåller ämnen med näringsvärde (se även förklarande anmärkning till HS, nr 2106 första stycket A och andra stycket B, punkt 9.

2106 90 98

Produkt bestående av (i viktprocent):
— korngräs, pulveriserat 28,8 %
— honung 27,5 %
— vetegräs, pulveriserat 21,5 %
— alfalfa, pulveriserad 21,5 %
— stearinsyra 0,4 %
— peppar 0,25 %
— krompikolinat 0,01 % (motsvarande 8,7 μg Cr per tablett)

Produkten säljs i tablettform i detaljhandeln och används som kosttillskott (en tablett två gånger dagligen). Förordning nr 42/2010, giltig fr.o.m. 2010-02-08. 

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Produkten uppfyller inte kraven i anmärkning 2 b 2 till kapitel 19 på grund av sin sammansättning och klassificering enligt kapitel 19 är därför utesluten. Ändrad genom förordning 715/2012, giltig fr.o.m. 27 augusti 2012

Produkten uppfyller inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 eftersom inga uppgifter om användning i samband med specifika sjukdomar eller om koncentrationen av verksamma ämnen lämnas. Den bör därför inte betraktas som en örtmedicin i den mening som avses i nr 3004.

Produkten anses därför omfattas av villkoren enligt nr 2106, dvs. en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans som används som ett kosttillskott i syfte att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande. (Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket nr 16.)

2106 90 98

Sirapsaktig aromatiserad vätska med följande sammansättning (i viktprocent): Vatten 51,27 % Socker från sockerrör 28,40 % Hallonsaft 10,60 % Hallonmos 8,20 % Smakämnen 0,18 % Färgämnen 0,02 %

Hjälpämnen Efter spädning med vatten eller alkohol är beredningen färdig att drickas som cocktail. Förordning 497/2011. Giltig fr. o. m. 10 juni 2011.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98. Eftersom produkten inte är drickbar outspädd, kan klassificering som en dryck i kapitel 22 uteslutas.

På grund av sin sammansättning är produkten, som innehåller större andel fruktsaft och fruktmos, mer komplex än aromatiserade sockerlösningar enligt KN-nummer 2106 90 59.
 
Produkten bör därför klassificeras som en beredning för framställning av drycker enligt KN- nummer 2106 90 98. Se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2106 punkt 12.

2106 90 98

Tabletter i olika färger och i former av djur, med en genomsittsvikt på ca 950 mg, detaljhandelsförpackade, och som innehåller följande (i viktprocent) per tablett:

— Sackaros 61
— Stärkelse 2,4
 
Dessutom innehåller en tablett:

Vitamin A (50 % som retinol acetat: 375 μg och 50 % som betakaroten: 2 252 μg)

Vitamin B1 1,05 mg

Vitamin B2 1,2 mg

Vitamin B3 13,5 mg

Vitamin B6 1,05 mg

Vitamin B9 300 μg

Vitamin B12 4,5 μg

Vitamin C 60 mg

Vitamin D 10 μg

Vitamin E 10 mg


Dessutom förekommer följande ämnen: stearinsyra, maleinsyra, magnesiumstearat, natriumbisulfit, gluten, bomullsfröolja, kiseldioxid, citronsyra, gelatin, kalciumkarbonat, mono- och diglycerider, naturliga och konstgjorda doftämnen och livsmedelsfärgämnen.
 
Rekommenderad daglig dos enligt etiketten är en tablett per dag.

Enligt etiketten är produkten avsedd att användas som livsmedel. Förordning 826/2011, giltig från den 7 september 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 29, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

På grund av sin sammansättning har produkten inte kännetecknen för sockerkonfektyr enligt nr 1704 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 17, allmänna anmärkningar, punkt b). 

På grund av förekomsten av ämnen som inte omfattas av anmärkning 1 a, 1 b, 1 c, 1 f eller 1 g till kapitel 29 ska produkten uteslutas från det kapitlet.

Produkten uppfyller inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 eftersom det inte framgår att den ska användas för specifika sjukdomar, åkommor eller symptom, och därför ska den inte klassificeras enligt nr 3004.
 
Med tanke på produktens egenskaper ska den därför klassificeras som livsmedelsberedning enligt nr 2106.

2106 90 98

Produkten med följande sammansättning (i viktprocent):
— delvis skummad mozzarellaost 45
— en panering 55 bestående av:
— mjöl (vete och ris) 25-30
— vatten 20-25
— torkat helt ägg < 2
— medelfet hårdost < 2
— salt < 2
— kryddor/aromämnen < 2
— inulin < 2
— förtjockningsmedel (E 464) < 2
— havrefibrer < 2
— solrosolja < 2
 
Produkten består av en bit ost eller av oststavar som paneras i flera omgångar innan den packas och fryses. Den innehåller örter och kryddor och har inte kokats eller förbakats.
 
Produkten saluförs som djupfrusen; vanligtvis i plastpåsar och/eller i pappkartong. Innan den intas ska den friteras för att intas som ett varmt mellanmål. Förordning 455/2012, giltig från den 20 juni 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.
 
Produkten domineras av paneringen som utgör mer än 50 % av vikten. Klassificering enligt kapitel 04 är därför utesluten, eftersom produkten inte längre har ostkaraktär.
 
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

2106 90 98

Kulturer av mikroorganismer i gelatinkapslar som saluförs i detaljhandeln. Varje kapsel består av följande
(viktprocent):
L. rhamnosus 3,36
L. acidophilus 3,36
L. plantarum 0,84
B. lactis 0,84
— Maltodextrin 50,6
— Mikrokristallinisk cellulosa 10
— Majsstärkelse 30
— Magnesiumstearat 1

Enligt märkningen saluförs produkten som kosttillskott för människor.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Produkten är en livsmedelsberedning saluförd i form av kapslar. Höljet är en faktor som tillsammans med innehållet bestämmer produktens användning och karaktär som kosttillskott (se Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C-410/08–C-412/08, Swiss Caps, REG 2009, s. I-11991, punkterna 29 och 32).

Produkten ska därför klassificeras som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans enligt nr 2106 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106, andra stycket, punkt 16). Förordning 727/2012, giltig fr.o.m. 30 augusti 2012.

2106 90 98

Fint ljusbrunt, spraytorkat pulver i stabil och skyddad mikrokapselform, med följande sammansättning (i viktprocent):

-raffinerad olja från tonfisk 48
-natriumkaseinat 24 glukosmonohydrat 10
-modifierad stärkelse 10
-natriumaskorbat 5
-vatten 3

och innehållande spår av naturliga tokoferoler, lecitin, d1-alfa-tokoferol och askorbylpalmitat.

Produkten används för att öka mängden omega 3-fettsyror i livsmedelsberedningar. Förordningen 1127/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Produkten består av raffinerad olja från tonfisk och stora mängder (minst 50 %) andra ingredienser.

Även om produkter enligt nr 1517 kan ha andra beståndsdelar i små mängder (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1517, andra stycket) är klassificering enligt det numret utesluten, eftersom produkten på grund av sin sammansättning har förlorat en ätbar oljas egenskaper enligt detta nummer.
 
Produkten ska därför klassificeras enligt nr 2106 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, B).

2106 90 98

En produkt som saluförs i detaljhandeln i gelatinkapslar. Varje kapsel innehåller följande beståndsdelar:

— pulveriserad bark av kattklo (Uncaria tomentosa) 500 mg
— askorbylpalmitat 57 mg
— mikrokristallinisk cellulosa 79 mg
— finmalet rismjöl. 17 mg
— kiseldioxid 32 mg

Produkten innehåller cirka 17 viktprocent stärkelse/glykos.
 
Enligt märkningen saluförs produkten som näringstillskott för människor. Förordning 387/2013, giltig från den 17 maj.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.
 
Eftersom koncentrationen av verksamma ämnen i produkten inte anges på etiketten, förpackningen eller den medföljande brukshandvisningen, är kravet i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 inte uppfyllt. Därför är klassificering enligt nr 3004 som läkemedel utesluten.
 
Produkten är en livsmedelsberedning saluförd i form av kapslar. Höljet är en faktor som tillsammans med innehållet bestämmer produktens användning och karaktär (se Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C-410/08–C-412/08, Swiss Caps, REG 2009, s. I-11991, punkterna 29 och 32).
 
Produkten ska därför klassificeras som livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans enligt KN-nummer 2106 90 98 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2106, punkt 16).

2106 90 98 (Classification Statement)

The committee concluded that:

A product with a gel-like consistency used unmodified to glaze bakers' wares goods, with the following composition:
glucose syrup (ca. 82 % DM) 75.9 %
water
pectin 0.37 %
citric acid, sodium citrate, potassium sorbate.

is to be classified in CN code 2106 90 98 (CCC 328).

2106 90 98 (Classification Statement)

The committee concluded that:

A product with a firm consistency used diluted with water to glaze bakers' wares, with the following composition:
sucrose 35.1 %
glucose syrup (ca. 82 % DM) 33.11 %
water
pectin 1.5 %
Citric acid, sodium citrate, potassium sorbate, natural identical flavouring.

is to be classified in CN code 2106 90 98 (CCC 328).

2106 90 98

En produkt bestående av följande ingredienser (viktprocent):

— vatten 41,6
— socker 18,1
— glycerol 15,1
— citronsyra 13,9
— maltodextrin 4,1
— askorbinsyra 3,0
— steviolglykosider 1,8
— naturliga aromämnen 1
— mindre kvantiteter av vitamin B6, B12och folsyra (B9).

Produkten är en alkoholfri, aromatiserad och färgad vätska som används som kosttillskott efter utspädning. Den är inte omedelbart drickbar. Produkten anges vara avsedd att stärka immunsystemet och ge energi till människokroppen. Den dagliga dosen av produkten är två milliliter, produkten måste spädas ut före förtäring. En sådan daglig dos innehåller 40 mg vitamin C, 1 mg vitamin B6, 200 μg folsyra och 2 μg vitamin B12.

Produkten saluförs i en plastflaska som rymmer 60 ml och är försedd med en droppanordning. Förordning 2018/837, giltig från den 27 juni. 2018.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106 , 2106 90 och 2106 90 98 .

Klassificering enligt kapitel 30 som läkemedel är utesluten, eftersom det inte anges några specifika sjukdomar, åkommor eller symtom som produkten är avsedd att användas mot. Därför uppfyller produkten inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 första stycket punkt a.

Klassificering som en dryck enligt kapitel 22 är utesluten eftersom produkten inte är omedelbart drickbar (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen kapitel 22, Allmänna anmärkningar, andra stycket, andra meningen).

Produkten innehåller ett sötningsmedel, olika vitaminer och en hög halt glycerol. Därmed har den en mer komplex sammansättning än en enkel sockerlösning som omfattas av undernummer 2106 90 30 till 2106 90 59 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 2106 , punkt 12).

Dess avsedda specifika användning framgår också av dess förpackning och märkning, som visar att den är tänkt som ett kosttillskott för försäljning i detaljhandeln. Det framgår av produktens objektiva kännetecken och egenskaper, särskilt dess sammansättning, och av hur den presenteras att den är specifikt avsedd att användas för att stärka immunsystemet och inte för en mer generell användning, vilket är fallet med sockerlösningar.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98 som annan livsmedelsberedning.


2106 90 98

Vitaminvingummin i form av orangegula björnar, med en genomsnittlig vikt på ca 3 g vardera, ett vingummi bestående av (viktprocent):

— maltsirap (54,3)
— sackaros (35,0)
— glukos (5,6)

Dessutom innehåller ett vingummi 10–100 % av det rekommenderade dagliga intaget av följande vitaminer och mineraler:

— vitamin A (som retinolacetat) 375 μg
— vitamin B3 5 mg
— vitamin B6 1 mg
— vitamin B7 5 μg
— vitamin C 20 mg
— vitamin D 5 μg
— vitamin E 10 mg
— selen 10 μg

Vidare ingår följande ämnen: betakaroten, lutein, lykopen, pektin, natriumcitrat, citronsyra, vegetabilisk olja och naturlig apelsinarom.

Produkten föreligger i detaljhandelsförpackningar och är avsedd att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande. Koncentrationen av vitaminer, mineraler och den rekommenderade dagliga dosen (en gummibjörn per dag) anges på etiketten. Förordning 1131/2023, giltig från den 29 juni 2023.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 och texten till KN-nummer 2106 , 2106 90 och 2106 90 98 .

På grund av sitt höga vitamininnehåll har produkten inte längre egenskaperna hos sockerkonfektyrer enligt nr 1704 (se även Förklarande anmärkningar till HS, kapitel 17, allmänna anvisningar [undantag], punkt b).

Produktens sammansättning och märkning, som bland annat innehåller information om mängden vitaminer per dosenhet, visar att produkten är en livsmedelsberedning avsedd att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 2106 , punkt 16).

Produkten uppfyller inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 och kan därför inte klassificeras enligt nr 3004 .

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98 som en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

 

Kap 22

2202 10 00

Alkoholfri dryck bestående av kolsyrat vatten, sackaros, glukos, citronsyra, taurin (0,4 %), glukuronolakton (0,24 %), koffein (0,03 %), inositol, vitaminer, smak- och färgämnen. Drycken marknadsförs som en energidryck i burkar som rymmer 250 ml. Förordning 1224/2003. Giltig fr.o.m. 2003-07-30.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3 till kapitel 22, av kompletterande anmärkning 1 till kapitel 22 och av texten till KN-nummer 2202 och 2202 10 00.

Att produkten bland annat innehåller taurin, koffein och vitaminer utesluter inte klassificering enligt undernummer 2202 10 00 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2202, avsnitt A, punkt 2, och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, KN-nr 2202 10 00).


2202 [90 10]

Morotsjuice som undergått mjölksyrejäsning, drickfärdig. Förordning 3513/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 2202, 2202 90 och 2202 90 10.

Efter mjölksyrejäsning har produkten ett lägre pH-värde, vilket medför att den förlorar sin ursprungliga karaktär av grönsaksjuice enligt nr 2009 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2009 punkt 3 och 7).

2202 [90 10]

Ett preparat i vätskeform, innehållande natrium- och kalciumkaseinater, sojaprotein, sojalecitin, majsolja, sojaolja, triglycerider med medellånga kolkedjor, maltdextriner, mineraler, vitaminer och vatten, som också kan användas för sondmatning. Förordning 184/89.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 och enligt lydelsen i texten till KN-nr 2202, 2202 90 samt 2202 90 10.

2202 [90 10]

Alkoholfri dryck
för direkt konsumtion bestående av (i viktprocent) 

persikomos

31

koncentrerad morotssaft

28

koncentrerad äppelsaft

12

päronmos

7

koncentrerad ananassaft

7

koncentrerad druvsaft

4

koncentrerad päronsaft

3

och apelsinfruktkött, koncentrerat acerolakörsbärsmos, äppelfibrer och koncentrerad citronsaft.

Ingredienserna pastöriseras och produkten fylls på små detaljhandelsförpackningar (100 ml). Förordning 1232/2013

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 22 samt texten till KN-nummer 2202, 2202 90 och 2202 90 10.

Eftersom produkten erhålls genom blandning av flera koncentrerade fruktsafter, en koncentrerad grönsakssaft och med tillsats av frukt- och bärmos, förlorar den den ursprungliga karaktären av frukt- och bärsaft enligt nr 2009 (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 2009).

Produkten föreligger som alkoholfri dryck bestående av koncentrerad fruktsaft, koncentrerad grönsakssaft och frukt- och bärmos.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2202 90 10.

2202 [90 91]

Flytande produkt med följande analytiska sammansättning (viktprocent):
—vatten: 81
—sackaros: 15
—laktos: 1,5
—protein: 1,2
—mjölksyra: 0,6
—dextros: 0,4
—fetthalt: 0,1
och små mängder av aromämnen.

Produkten, förpackad i flaska om 65 ml, konsumeras direkt som dryck. Förordning 306/01. Giltig fr.o.m. 2001-03-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1 till kapitel 4 och av texten till KN-nummer 2202, 2202 90 och 2202 90 91.

På grund av de små mängderna naturliga mjölkbeståndsdelar och den höga vattenhalten kan produkten inte anses utgöra produkt enligt kapitel 4. Eftersom den är direkt konsumtionsfärdig som dryck, omfattas den av nummer 2202.


2202 [90 91]

En flytande produkt
baserad på fermenterade mjölkprodukter med tillsats av vegetabiliska steroler och fruktsmak från en fruktberedning.

Sammansättningen (i viktprocent) är följande:

— sackaros/glukoslösning

12,2

— laktos

2,5

— protein

2,6

— fett

2,2

— vegetabiliska steroler (stanolestrar)

3

— mjölkfett mindre än

0,2

— vatten

76,9

och små kvantiteter av vitaminer och aromatiska beredningar (aromämnen).Produkten finns i olika smaker (t.ex. jordgubbs- eller apelsinsmak). Fruktberedningen består av en fruktsaft som erhållits från ett fruktsaftskoncentrat med tillsats av stabiliseringsmedel (pektin).

Produkten, förpackad i 65 ml-flaskor, är avsedd för direkt konsumtion som dryck. Förordning 161/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-12).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 2202, 2202 90 och 2202 90 91.

Eftersom produkten kan konsumeras direkt som dryck omfattas den av nr 2202.

Produkten kan inte klassificeras enligt nr 0403 eftersom stanolestrar inte utgör ämnen som får tillsättas produkter enligt kapitel 4 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 4, allmänna anvisningar, avsnitt I, andra stycket). Produkten kan således inte betraktas som flytande yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao enligt nr 0403.

Klassificering enligt nr 1901 är inte heller möjlig eftersom produkten har karaktären av en dryck enligt kapitel 22 (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 1901, avsnitt III, andra stycket).

2202 [90 95]

Flytande produkt baserad på fermenterade mjölkprodukter med tillsats av frukt och flingor av spannmål, bestående av (i viktprocent):

— Yoghurt (mjölkfetthalt 1,9 viktprocent) 78,9
— Socker 8,4
— Vatten 7,4
— Persika 4,3
— Veteflingor 0,6
— Rågflingor 0,3
samt små mängder aromatiska beredningar (aromämnen), karoten (färgämne) och mikroorganismer som används i livsmedel.

Produkten, som är förpackad i en plastflaska som innehåller 400 g, är avsedd för omedelbar konsumtion som dryck. Förordning 766/2013, giltig från den 29 augusti 2013.

Motivering:

Klassificeringen baseras på de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av den Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2202, 2202 90 och 2202 90 95.

Att klassificera produkten under rubrik 0403 som flytande yoghurt är uteslutet, eftersom spannmålsflingor inte är ämnen som kan tillsättas till produkter i kapitel 4 (se även de förklarande anmärkningarna till det Harmoniserade systemet till kapitel 4, Allmänna anvisningar, avsnitt I, andra stycket). Dessutom uppfyller spannmål inte kriterierna enligt texten till rubrik 0403 eftersom det inte kan anses vara ”frukt, bär, nötter eller kakao.”

Klassificering enligt rubrik 1901 är inte heller möjlig eftersom produkten har karaktären av en dryck enligt kapitel 22 (se även de förklarande anmärkningarna till det Harmoniserade systemet, nr 1901, avsnitt III, andra stycket).

Eftersom produkten kan konsumeras direkt som dryck omfattas den av rubrik 2202.

Produkten ska därför klassificeras enligt rubrik 2202 som ”andra alkoholfria drycker”.

2202 99

Persikonektar och aprikosnektar,
bestående av krossade och passerade (homogeniserade) hela frukter (skalade och urkärnade) och ungefär lika volym sockerlösning, avsedda att drickas i befintligt skick. (NC 14, Annex E/B/5; IHSC 6, Annex F) (Varukoden ändrad i HS 2017.)

2202 99

Aloe vera gel i form av vätska, förpackad i plastkärl (t.ex. 1 l) för försäljning i detaljhandeln, baserad på aloe vera gel som huvudsaklig beståndsdel samt innehållande tillsatser såsom sorbitol, askorbinsyra, citronsyra, kaliumsorbat, natriumbensoat, papain, xantangummi och tokoferol. Varan används som hälsodryck (60 till 120 ml två gånger per dag) och på förpackningen och i medföljande broschyrer uppgavs den ha gynnsam effekt mot kolesterol, astma, sår, förstoppning, förkylning, matsmältningsbesvär, diarré, etc. HSC 22, Annex K/10. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

2202 99

Aloe vera drinking gel – pure i form av vätska, förpackad i plastkärl (t.ex. 1 l) för försäljning i detaljhandeln, innehållande 99,7 % rent aloe vera gel och små mängder av natriumbensoat, kaliumsorbat och citronsyra. Varan används som hälsodryck (25 till 50 ml dagligen) och ger ett brett tillskott av vitaminer, mineraler, enzymer och aminosyror. På förpackningen och i medföljande broschyrer uppgavs den bygga upp kroppens motståndskraft mot vanlig förkylning samt lindra magbesvär såsom förstoppning och matsmältningsbesvär. HSC 22, Annex K/10. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

2202 99

Elektrolytisk vattenlösning, förpackad i plastkärl (t.ex. 250 ml) för försäljning i detaljhandeln, innehållande dextros, fruktos, fruktsmakämnen, kaliumcitrat, natriumklorid, färgämnen och vatten. Varan är avsedd att utan vidare beredning eller utspädning ges till barn och spädbarn i avdelade doser för att återställa vätskebalans och mineraler som förlorats till följd av diarré eller kräkningar. HSC 22, Annex K/10. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

2202 99

Alkoholfri dryck (”gripe water”), förpackad för försäljning i detaljhandeln i en flaska om 100 ml som innehåller bikarbonat (natriumvätekarbonat) (50 mg per 5 ml) och terpenfri dillolja (2,15 mg per 5 ml). Den är avsedd att användas i uppmätta doser, utan någon ytterligare beredning eller utspädning, för spädbarn och andra barn som lindring vid kolik, överproduktion av magsyra och gasbesvär. Den rekommenderade dosen varierar mellan 2,5 ml och 15 ml upp till åtta gånger dagligen, beroende på barnets ålder. HSC 40, Annex P/3. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

2202 99

Alkoholfri dryck bestående av kokosvatten (80%), vatten, socker, citronsyra och kaliumpyrosulfit. Produkten är förpackad för försäljning i detaljhandeln i burkar om 400 ml. HSC 42, Annex M/7 (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2202 99

Drickfärdig kaloririk sipp-föda med chokladsmak, lämplig som enda näringskälla, innehållande vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, socker, vegetabiliska oljor, kakao, arom, emulgeringsmedel, färgämnen, mineraler, vitaminer och andra tillsatser. Produkten är en brun, mjölkaktig grumlig, vattnig vätska med söt, mjölkchokladsmak, förpackad i 200 ml plastflaskor. Produkten kan användas som komplement till den normala kosten (1-3 flaskor per dag) eller som enda näringskälla (5-7 flaskor per dag). (HSC 68, Annex K/8).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2202 99

Drickfärdig kaloririk sipp-föda med fruktig svartvinbärssmak, lämplig som enda näringskälla, innehållande vatten, socker, mjölkproteiner, arom, färgämnen, mineraler, vitaminer och andra tillsatser. Produkten är en rödbrun, klar, vattnig vätska med sötsur smak av svartvinbär, förpackad i 200 ml plastflaskor. Produkten kan användas som komplement till den normala kosten (1-3 flaskor per dag). (HSC 68, Annex K/8).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2202 99

Drickfärdig kaloririk sipp-föda med banansmak, lämplig som enda näringskälla, innehållande vatten, glukossirap, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor, arom, färgämnen, mineraler, vitaminer och andra tillsatser. Produkten är en beigefärgad, mjölkaktig grumlig, vattnig vätska med söt, mjölkig smak av banan, förpackad i 200 ml plastflaskor. Produkten kan användas som komplement till den normala kosten (1-3 flaskor per dag) eller som enda näringskälla (5-7 flaskor per dag). (HSC 68, Annex K/8).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2202 99

Drickfärdigt kosttillskott, i flytande form, innehållande följande ingredienser: vatten, socker, sorbitol, kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid, zinkglukonat, vitamin D3, vegetabiliskt gummi och cellulosagummi, mintolja och apelsinolja samt kaliumsorbat.

Produkten underlättar normal bentillväxt och utveckling hos människor genom att förse benen med en balanserad källa av kalcium och magnesium. Den rekommenderade dagliga dosen är två teskedar, en eller två gånger om dagen, beroende på personens ålder. Produkten säljs i detaljhandeln i 200 ml flaskor. HSC 71, Annex O/18

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2203 00 01

Produkt i form av en ljus, lätt skummande gul till bärnstensfärgad vätska med en alkoholhalt om 5,9 volymprocent.

Produkten framställs genom jäsning av vört med en styrka på 15,3 grader Plato. Därefter klaras och filtreras den jästa lösningen. Till denna lösning tillförs 3,34 % sockersirap, 0,14 % aromatiska komponenter (av vilka 75 % härrör från tequila), 0,11 % citronsyra och 0,002 % askorbinsyra. Produkten luktar och smakar öl.

Produkten är avsedd för direkt konsumtion. Den säljs som öl i flaskor om 330 ml/0,33 l som är märkta i enlighet med detta. Förordning 1967/2005, giltig fr.o.m. 2005-12-22.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 2203 00 och 2203 00 01.

Produkten är en dryck och kan betraktas som en maltdryck enligt nr 2203. Den kan inte uteslutas från klassificering enligt nr 2203 eftersom den alkohol som tillsätts genom aromatiska komponenter endast ger en alkoholhalt om 0,04 volymprocent. Produkten kan därför inte klassificeras enligt nr 2208.

Enligt de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nr 2203 får socker, färgämnen, kolsyra och andra ämnen tillsättas. Följaktligen kan maltdrycker enligt nr 2203 bland annat aromatiseras.

2205 10 eller 2205 90

Drycker benämnda Marsala all'uovo", "Marsala alla mandorla" och "Crema di Marsala all'uovo" och baserade på marsalavin samt smaksatta med ägg eller mandel och med aromatiska ämnen. (NC 1, Annex DI/14; IHSC 6, Annex F)

2205 10 eller 2205 90

Stärkande dryck baserad på ginseng, utgörande en lättflytande, brunaktig vätska med en alkoholhalt av 11,5 volymprocent och innehållande standardiserat, högkoncentrerat ginsengextrakt (ca 9 mg/ml), pomeransskalolja, sockerlösning, sorbitol samt vin av färska druvor. Varan var förpackad i glasflaskor om 250 ml. (IHSC 9, Annex C)

Jfr nr 1704 90 och 2106 90 ang. Ginsengtabletter resp. Ginsengkapslar.

2206 00 59

Produkt
(dessertvin), bestående av en mörkröd icke-skummande klar vätska utan bottensats. Den har en verklig alkoholhalt av omkring 16 volymprocent av vilket, enligt laboratorieanalys, minst hälften inte har erhållits av druvor.

Produkten framställs av druvmust, som under jäsning tillsätts socker från sockerbetor och etylalkohol som erhållits från majs.

Halter av beståndsdelar:
— Totalt sockerinnehåll: 169,7 g/l
— Citronsyra: 1,4 g/l
— Vinsyra: 1,4 g/l
— Äppelsyra: 0,2 g/l
— Ättiksyra: 0,3 g/l

Till smaken är produkten söt, syrlig, aningen bitter, syrlig, aromatisk och aningen kryddig.

Produkten är avsedd för direkt konsumtion som dryck. Den distribueras i flaskor om 0,75 l. Förordning nr 600/2006, giltig fr.o.m. 2006-05-09.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 5 c till kapitel 22 samt texten till KN-nummer 2206 00 och 2206 00 59.

Produkten klassificeras enligt HS-nummer 2206 även om den gjorts starkare genom tillsats av alkohol, eftersom den behåller sin karaktär av en produkt enligt det numret (se de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2206 tredje stycket).

Produkten kan inte klassificeras som annat vin enligt HS-nummer 2204, på grund av de för höga halterna av citronsyra och socker, vilka ändrar karaktären av vin av färska druvor enligt detta nummer.

Enligt texten till de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2204 avsnitt I punkt 4 kan dessertvin (även benämnt starkvin) i vissa fall ha gjorts starkare genom tillsats av alkohol. Dock kan produkten inte anses vara ett starkvin enligt nr 2204, eftersom starkvin enligt kompletterande anmärkning 5 c till kapitel 22 endast får ha tillsatts produkter som har erhållits vid destillation av vin.

2206 00 59

En glasflaska som innehåller 0,7 liter risvin (saké), en liten porslinstillbringare och tre små bägare, även de av porslin, som är förpackade tillsammans i en låda, skall klassificeras enligt följande i Kombinerade nomenklaturen:

— Risvinet (saké) enligt KN-nummer:
2206 00 Andra jästa drycker till exempel äppelvin (cider), päronvin, mjöd:

- Andra:
- Icke-mousserande viner:
2206 00 59 på kärl rymmande högst två liter

— Porslinstillbringaren och de tre små bägarna enligt KN-nummer:
6911 00 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toaettartiklar, av porslin:
6911 10 00 - Bords- och köksartiklar

Förordning 1676/89 (ändrad genom förordning 705/2005).

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent, innehållande högst 20 % aktiverat träkol. Förordning 1160/98. Giltig fr.o.m. 1998-06-07.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2207 och 2207 10 00.

2207 10 00 (Classification statement) Statement on the classification of a mixture of ethanol and polypropylene glycol

The Committee concluded that:

A mixture of an alcoholic strength by volume of 86% vol, consisting of 90% ethanol and 10% propylene glycol (percentages by weight), is to be classified in heading 2207 (CN code 2207 10 00).

Such a mixture can be either used for human consumption or general purposes. It cannot be considered as unfit for human consumption because propylene glycol is not a denaturant and besides its use in the chemical industry, it is also used for cosmetic and pharmaceutical preparations, as a moistening substance in the tobacco industry, in the food industry where it is used as a solvent, thinner, stabilizer and as a clarifying agent. The addition of propylene glycol does not alter the essential character of the mixture which is given by the undenatured ethyl alcohol.

Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2207 and 2207 10 00. (CCC62)

2207 20 00

Blandning av etylalkohol (88,5 %), etylacetat (5 %) och vatten. Etylacetatet, som har tillförts blandningen, betraktas som ett denatureringsmedel. Förordning 142/02. Giltig fr.o.m. 2002-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, och av texten till KN-nummer 2207 och 2207 20 00.

Tillsatsen av etylacetat gör produkten olämplig som människoföda, men inte för tekniskt bruk. Produkten utgör denaturerad etylalkohol enligt nummer 2207.

2207 20 00

Blandning av etylalkohol (cirka 90 %), etylacetat (cirka 5 %) samt aldehyder, högre alkoholer och vatten.

Etylacetatet, som har tillförts blandningen, betraktas som ett denatureringsmedel. Förordning 142/02. Giltig fr.o.m. 2002-02-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, och av texten till KN-nummer 2207 och 2207 20 00.

Tillsatsen av etylacetat gör produkten olämplig som människoföda, men inte för tekniskt bruk. Produkten utgör denaturerad etylalkohol enligt nummer 2207.

2207 20 00

Produkt med följande sammansättning (i viktprocent):
— etylalkohol över 90,0
— vatten mindre än 7,4
— etylenglykol 1,3
— butanon 1,3

Produkten förpackas i flaskor på 1 resp. 3 liter samt i behållare på ca 100 liter.

Enligt förpackningen kan produkten användas, direkt eller efter spädning med vatten, som bland annat frysskyddsmedel eller flytande avisningsmedel. Förordning nr 334/2008, giltig fr.o.m. 2008-05-02.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 2207 och 2207 20 00.

Tillsatsen av butanon, och i mindre utsträckning etylenglykol, gör produkten otjänlig som livsmedel; däremot kan den användas för industriella ändamål.

Den låga halten etylenglykol ger inte produkten karaktären av ett frysskyddsmedel eller flytande avisningsmedel enligt KN-nr 3820.

Produkten bör därför klassificeras som denaturerad etylalkohol enligt KN-nr 2207 20 00.

2207 20 00

En produkt
med följande sammansättning (i viktprocent):

— etylalkohol 70
— bensin (fordonsbensin) i enlighet med EN 228) 30

Produkten används som råvara för framställning av bränsle för motorfordon.

Den transporteras i bulk.
Förordning 211/2012. Ändrad genom förordning 2017/2157, giltig fr.o.m. 11 december 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 12 till kapitel 22 och texten till KN-nummer 2207 och 2207 20 00.

Produkten är en blandning av etylalkohol och bensin (fordonsbensin). Andelen bensin (fordonsbensin) i produkten gör den olämplig för förtäring men hindrar inte att den används för tekniskt bruk (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet,nr 2207, fjärde stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2207 20 00 som denaturerad etylalkohol.”

2207 20 00

Produkten har följande sammansättning (i viktprocent):
— etylalkohol 90
— etyltertiärbutyleter (ETBE) 10
Produkten transporteras i bulk. Förordning 70/2013, giltig från den 15 februari 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2207 och 2207 20 00.

Nummer 2207 ger en mer specifik beskrivning i jämförelse med nummer 3824, som ger en mer allmän beskrivning. Därför är klassificering enligt nr 3824 utesluten genom tillämpning av allmänna bestämmelsen 3 a. Produkten är en enkel blandning av etylalkohol och ETBE. Andelen ETBE i produkten gör den olämplig för förtäring men hindrar inte att den används för tekniskt bruk (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2207, fjärde stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2207 20 00 som denaturerad etylalkohol.

2207 20 00

En produkt med följande sammansättning:

90,0 till 99,9 viktprocent etylalkohol (frysskyddsmedel).

Tillsatser (denatureringsmedel):

20 mg/liter ren alkohol denatoniumbensoat,

5 ml/liter ren alkohol isopropylalkohol, och

antingen 5 ml/liter ren alkohol butylalkohol eller 10 ml/liter ren alkohol metyletylketon,

1 g/liter ren alkohol ytaktivt medel.


Tillsättning av denatoniumbensoat, isopropylalkohol och butylalkohol eller etylmetylketon gör produkten otjänlig som livsmedel.

Produkten transporteras i tankar eller cisterner. Inget emballage är tillgängligt för försäljning i detaljhandeln.

Enligt följedokumenten är produkten ett koncentrat för produktion av frysskyddsmedel i vätskeform. Förordning 1405/2013, giltig från den 10 januari 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2207 och 2207 20 00.

På grund av sin höga halt av etylalkohol är produkten inte lämpad att användas direkt som frysskyddsmedel, eftersom den behöver spädas med vatten för att minimera de negativa kemiska reaktionerna med elastomerer som är i kontakt med den cirkulerande frysskyddsvätskan. Produkten kan därför inte användas som frysskyddsmedel eller flytande avisningsmedel enligt nr 3820. Klassificering enligt nr 3820 är därför utesluten.

Med hänsyn till artikelns egenskaper, dvs. den höga andel av etylalkohol och förekomsten av olika denatureringsmedel (denatoniumbensoat, isopropylalkohol, butylalkohol, etylmetylketon), liksom avsaknaden av andra frysskyddsmedel än etylalkohol, bestäms produktens huvudsakliga karaktär av den denaturerade alkoholen.

Produkten ska därför klassificeras som denaturerad etylalkohol enligt KN-nummer 2207 20 00.

2208 30

Maltwhisky och s.k. "grainwhisky" med en alkoholhalt av cirka 60 volymprocent används som basingrediens vid framställning av whisky som säljs på flaska. Whiskyn späds ut med renat vatten för att erhålla den önskade alkoholhalten. HSC 16, Annex L 26

2208 90

Vattenlösningar av etanol som föreligger i ett urval på 40 flaskor rymmande 10 ml, där var och en är försedd med etikett med olika namn på växter, blommor, träd eller kombination därav och med en alkoholhalt mellan 20 och 27 % och som innehåller en totalvikt på ca 1 % socker, finkelolja och andra flyktiga ämnen men som inte har synlig mängd av extrakt från växter, blommor eller träd. HSC 15, Annex L/20

2208 90

Spritdryck med en alkoholhalt av 30 volymprocent, som innehåller 30 volymprocent jäst äppelsaft (alkoholhalt 6 volymprocent), 29,4 volymprocent etylalkohol (alkoholhalt 96 volymprocent), 2 volymprocent ingefärsextrakt samt socker (mindre än 0,90 procent), sockerkulör och vatten. HSC 41, Annex N/20.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2208 90

Neutral alkoholbas av sådant slag som används för tillverkning av drycker, med en alkoholstyrka av 14 volymprocent och i form av en klar, färglös, icke-mousserande vätska som luktar och smakar etanol. Varan framställs genom jäsning av ölmäsk med efterföljande rening och filtrering och har förlorat sin karaktär av den ursprungliga jästa produkten. (HSC 47, R/2.)
Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2208 90

Neutral alkoholbas av sådant slag som används för tillverkning av drycker, med en alkoholstyrka av 12 volymprocent och i form av en klar, färglös vätska som luktar och smakar etanol. Varan framställs genom jäsning av fruktsaft med efterföljande klarning och filtrering och har förlorat sin karaktär av den ursprungliga jästa produkten. (HSC 47, R/2.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2208 90

Neutral alkoholbas av sådant slag som används för tillverkning av drycker, med en alkoholstyrka av 21,9 volymprocent och i form av en klar, färglös vätska som luktar och smakar etanol. Varan framställs genom blandning av fruktvin med alkohol med efterföljande rening och filtrering och har förlorat sin karaktär av den ursprungliga jästa produkten. (HSC 47, R/2.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2208 90 69

Flytande produkt baserad på arnikatinktur (spädningsgrad 1:10), detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym av 50 ml och med en alkoholhalt av 45 volymprocent.

Produkten är enligt förpackningen avsedd för konsumtion som livsmedel av annat slag än för framställning av spritdrycker.

Rekommenderad dosering: 30–50 droppar utspädda i ett halvt glas vatten 2–3 gånger per dag. Förordning nr 1114/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 d till kapitel 13 samt texten till KN-nummer 2208, 2208 90 och 2208 90 69.

Produkten motsvarar inte beskrivningen i kapitel 13 eftersom den är en dryck. Den kan inte anses utgöra medikamenter enligt KN-nummer 3004 eftersom den inte uppfyller kriterierna i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30.

Produkten skall klassificeras som en spritdryck enligt HS-nummer 2208 (se de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2208 tredje stycket punkt 16).

2208 90 69

Flytande produkt detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym av 30 ml och med en alkoholhalt av 68 volymprocent med följande innehåll:

Blad av svartkämpar (Plantago lanceolata), timjan (Thymus vulgaris) och blommor av curryplanta (Helichrysum italicum) - 2,1 g.

Torrextrakt av propolis - 84 mg.

Frystorkat extrakt av grindelia (Grindelia robusta) - 45 mg.

Eterisk eukalyptusolja (Eucalyptus globulus) - 10,5 mg.

Tallolja (Pinus sylvestris) - 10,5 mg.

Alkohol.

Vatten.


Enligt förpackningen kan produkten användas för att förbättra andningen och är avsedd att förtäras.

Rekommenderad dosering: 25 droppar utspädda i lite vatten tre gånger om dagen. Förordning nr 1114/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2208, 2208 90 och 2208 90 69.

Produkten kan inte anses utgöra medikamenter enligt KN-nummer 3004 eftersom den inte uppfyller kriterierna i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30.

Produkten skall klassificeras som en spritdryck enligt HS-nummer 2208 (se förklarande anmärkningar till HS-nummer 2208, tredje stycket punkt 16).

2208 90 69

Flytande produkt detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym av 30 ml och med en alkoholhalt av 70 volymprocent med följande innehåll:

Propolis (min 38 mg/ml totala flavonider uttryckt som galangin) - 16 viktprocent.

Alkohol.

Vatten.


Enligt förpackningen kan produkten användas för att förbättra halsens naturliga försvar och är avsedd att förtäras.

Rekommenderad dosering: 40–60 droppar per dag i en tesked socker eller honung. Förordning nr 1114/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2208, 2208 90 och 2208 90 69.

Produkten kan inte anses utgöra medikamenter i kapitel 30. Produkten skall klassificeras som en spritdryck enligt HS-nummer 2208 (se förklarande anmärkningar till HS-nummer 2208 tredje stycket punkt 16).

2208 90 69

Flytande produkt detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym av 30 ml och med en alkoholhalt av 70 volymprocent med följande innehåll:

Hydroalkoholextrakt av propolis standardiserat med naturligt torrextrakt av propolis) - 0,6 g.

Alkohol.

Vatten.


Produkten är enligt förpackningen avsedd för förtäring i en rekommenderad dos av 25 droppar utspädda i ett halvt glas vatten en till två gånger per dag. Den kan också användas för munhygien med 25 droppar utspädda i vatten enligt önskemål. Förordning nr 1114/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KN-nummer 2208, 2208 90 och 2208 90 69.

Produkten motsvarar inte beskrivningen av preparat för mun- eller tandhygien enligt KN-nummer 3306 eftersom den inte föreligger i sådan form att denna användning klart framgår (se HS 33-kapitlet Allmänna anvisningar, fjärde stycket led b).

Produkten skall klassificeras som en spritdryck enligt HS-nummer 2208 (se förklarande anmärkningar till HS-nummer 2208, tredje stycket punkt 16).

2208 90 69

Flytande produkt baserad på glycerinmacerat av svarta vinbärs blomknoppar (Ribes Nigrum) (spädningsgrad 1:20), detaljhandelsförpackad i flaskor med en volym av 100 ml och med en alkoholhalt av 38 volymprocent.

Produkten är enligt förpackningen avsedd för förtäring, av annat slag än för framställning av spritdrycker.

Rekommenderad dosering: 50–150 droppar utspädda i lite vatten varje dag. Förordning nr 1114/2006, giltig fr.o.m. 2006-08-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 d till kapitel 13 samt texten till KN-nummer 2208, 2208 90 och 2208 90 69.

Produkten motsvarar inte beskrivningen i kapitel 13 eftersom den är en dryck. Produkten skall klassificeras som en spritdryck enligt HS-nummer 2208 (se förklarande anmärkningar till HS-nummer 2208, tredje stycket punkt 16).

2208 90 69

Produkt bestående av en klar, mörkbrun vätska med en aromatisk, örtliknande lukt och en bitter, örtliknande och ibland brännande smak. Den verkliga alkoholhalten är 43 volymprocent.

Produkten består av en blandning av 32 olika örtmedicinextrakter med sockerkulörextrakt, vatten och alkohol (96 volymprocent). Bland annat kan följande ingredienser användas för framställningen av denna produkt:

— Zittverrot (Curcuma zedoaria) (Radix Zedoariae)
— Manna (Manna)
— Angelikarot (Radix Angelicae)
— Spåtistelrot (Radix Carlinae)
— Myrra (Myrrha)
— Kamfer (Camphora)
— Saffran (Flos Croci)

Enligt förpackningen rekommenderas det att inta produkten i små mängder (en sked varje morgon och kväll, utspädning med vatten, te eller saft möjlig men inte obligatorisk).

Produkten, förpackad i 500 ml-flaskor, kan konsumeras direkt som dryck.. Förordning 160/2007, giltig fr.o.m. 2007-03-12).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 b till kapitel 30 samt texten till KN-nr 2208, 2208 90 och 2208 90 69.

Produkten kan inte betraktas som ett medikament enligt kapitel 30. Varken på etiketten, den medföljande bruksanvisningen eller på förpackningen finns någon information om slaget eller koncentrationen av verksamt ämne. Endast mängden och slaget av använda växter eller växtdelar nämns. Villkoren enligt kompletterande anmärkning 1 b till kapitel 30 är således inte uppfyllda.

Produkten är en spritdryck enligt nr 2208, eftersom den har karaktären av ett näringstillskott som är avsett att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande och baseras på växtextrakter (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2208, tredje stycket, punkt 16).

2208 90 69
En produkt bestående av en alkoholhaltig vätska med en alkoholhalt på mellan 4 och 6 volymprocent.

Den framställs genom att blanda en jäst äppelsaft med destillerad etylalkohol, kolsyrat vatten, socker, citronsyra, aromer, konserveringsmedel (E 202), koffein och färgämnen (E 102, E 124).

Tillsats av destillerad etylalkohol till den jästa äppelsaften ökar dess alkoholhalt. 62,05 liter jäst äppelsaft med en alkoholhalt på 18 volymprocent (11,17 liter alkohol) blandas med 37,95 liter destillerad etylalkohol med en alkoholhalt på 28,28 volymprocent (10,73 liter alkohol). Den jästa alkoholkomponenten i produkten står för 51 % och den destillerade alkoholen står för 49 % av den totala alkoholhalten.

Den erhållna blandningen späds till en dryckesstyrka på 4 till 6 volymprocent genom tillsats av kolsyrat vatten. Socker, citronsyra, konserveringsmedel (E 202), koffein, färgämnen (E 102, E 124) och aromer (t.ex. mango, rom, passionsfrukt eller portvin) tillsätts också.

Produkten presenteras som avsedd för blandning av drinkar. Den har lukt och smak av alkohol, syra och sötma.

Produkten är avsedd som livsmedel och saluförs i detaljhandeln på kärl rymmande högst två liter. Förordning 2019/923, giltig från den 26 juni 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 2208 , 2208 90 och 2208 90 69 .

Produkten är en alkoholhaltig dryck som inte har behållit sin karaktär av varor enligt nummer 2206 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nummer 2206 , tredje stycket), eftersom tillsatserna har lett till en förlust av egenskaperna hos jäst äppelsaft.

Det faktum att den destillerade alkoholen varken i volym eller i procent överstiger 49 % av den alkohol som ingår i produkten, och återstående 51 % är resultatet av en jäsningsprocess, är inte ett kriterium för klassificering eftersom det inte finns någon regel om högsta procentandel som avgör vilka varor som omfattas av nummer 2206 .

Klassificering enligt nummer 2206 är därför utesluten eftersom produkten uppvisar objektiva egenskaper som liknar egenskaperna hos en spritdryck och inte längre egenskaper som erhålls genom jäsning av en viss frukt eller växt.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2208 90 69 som andra spritdrycker, på kärl rymmande högst två liter.


2208 90 99
En produkt som består av en alkoholhaltig vätska med en alkoholhalt på 15 volymprocent.

Den framställs genom jäsning av ett sockerbetsextrakt som består av 93,4 viktprocent sackaros (96,7 % sackaros i torrsubstans), protein, spårmineraler, fiber och vatten.

Jäsningsprocessen sker genom tillsats av vatten och jäst, och den pågår till dess att en alkoholhalt på 15 % har uppnåtts. Jästen avlägsnas sedan genom sedimentation och mikrofiltrering. Produkten har ingen specifik lukt och smak annat än av alkohol.

Produkten är avsedd att användas som bas vid framställning av alkoholhaltiga drycker.

Den föreligger i bulkform. Förordning 2019/923, giltig från den 26 juni 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 2208 , 2208 90 och 2208 90 99 .

Sockerbetsextrakt är neutralt råsocker och därför kan produkten inte smaka, lukta och/eller se ut som en dryck som framställts av en viss frukt eller en viss naturlig produkt. Följaktligen har den inte fått egenskaperna hos en vara som omfattas av nummer 2206 , utan den har fått egenskaperna hos etylalkohol enligt nummer 2208 .

Produkten, som erhålls genom bearbetning av jäst sockerbetsextrakt och som är avsedd att användas som bas vid framställning av alkoholhaltiga drycker, är neutral i fråga om färg, lukt och smak till följd av rening (inklusive mikrofiltrering), och omfattas därför av nummer 2208 .

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2208 90 99 som odenaturerad etylalkohol på kärl rymmande mer än två liter.

 

2209 00

Ett urval av vegetabilisk olja, vinäger och en olje- och vinägerblandning, var och en med tillsatta ingredienser, i var sin timglasformad glasflaska som alla placerats tillsammans i ett särskilt utformat metallställ förpackat i detaljhandelsförpackning. Varje flaska är en sammansatt vara och innehåller en av följande tre produktkombinationer:

-

”Canolaolja” (rapsolja med låg halt av eurukasyra), chilipeppar och svartpeppar;

-

”Canolaolja”, balsamvinäger, vitvinsvinäger och rosmarin;

-

vitvinsvinäger, chilipeppar, rosmarin, aprikoser, salt, antioxidanter och konserveringsmedel. (Se fotografi)

HSC 40, Annex P/4 (ändrad HSC 58)

Tillämpning av allm. best. 1 och 3 c.


Kap 23

2304 00

Sojabönmjöl, avfettat, med en proteinhalt av ca 50 % mätt på torrsubstansen. Mjölet har beretts genom att avlägsna skalet av torkade sojabönor och underkasta dem ångvärmebehandling, lösningsextraktion och malning. Mjölet är inte texturerat och kan användas till föda för människor och djur. (HSC 8, Annex L/8)

Jfr nr 2106 10 ang. Sojabönmjöl.

2304 00

Flingor av sojabönor, avfettade, orostade och otexturerade. (HSC 69, Annex P/3)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

2304 00 00

Produkten är ett beigefärgat pulver bestående av följande (viktprocent):
-Kostfiber: 66,1 (därav växttråd: 15,2)
-Proteiner: 18,8
-Vatten: 7,5
-Aska: 2,3
-Fett: 0,2

Produkten är en fast vegetabilisk återstod som erhållits från sojabönor efter det oljan utvunnits och proteinerna delvis avlägsnats och som därefter torkats och malts. Produkten har egenskaper som ett icke-texturerat mjöl.

Den är en biprodukt från framställningen av sojaproteinkoncentrat och sojaisolat och har därför en reducerad proteinhalt.

Produkten används för berikning av livsmedelsberedningar och djurfoder. Den föreligger i säckar på 25 kg. Förordning 1271/2011, giltig från den 28  december 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2304 00 00.

Fastän produkten används i livsmedelsindustrin är den inte en livsmedelsberedning med de egenskaper som beskrivs i HS-nummer 1901 eller en livsmedelsberedning som inte är nämnd någon annanstans eller inbegripen under HS-nummer 2106. Klassificering enligt nummer 1901 och 2106 är därför utesluten.

Eftersom produkten består av olika återstoder och avfall från vegetabiliska material som används i livsmedelsindustrin, som djurfoder och till livsmedel, ska den klassificeras enligt kapitel 23 (se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 23, allmänna anvisningar, första stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2304 00 00 som andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja.

 

2304 00 00

Sojamjöl från lösningsmedelsextraktion av sojabönor. Sojamjölet framställs av sojabönor som skalas, sönderdelas, hettas upp och flingas innan oljan extraheras med hexan. Sedan torkas flingorna och genomgår en process där lösningsmedlet avlägsnas genom rostning. Därefter torkas flingorna med het luft för att minska fuktigheten. Som ett sista bearbetningssteg mals flingorna och de tidigare borttagna skalen återtillsätts så att ett mjöl med följande analytiska egenskaper erhålls (ungefärliga viktandelar):

 • 47 % protein.
 • 8 % vatten.
 • 5 % fiber.
 • 1,5 % fett.

Till följd av rostningen har rester av lösningsmedel avlägsnats och de näringshämmande faktorerna, särskilt ureasaktiviteten, har minskats.

Sojamjölet föreligger vid import i bulk och kan användas direkt som djurfoder utan vidare bearbetning. Förordning 2022/1103, giltig från den 24 juli 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av den allmänna bestämmelsen 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2304 00 00 .

Rostning för avlägsnande av lösningsmedel och standardisering av fiberinnehåll genom återtillsats av tidigare borttagna fröskal är normala tekniska processer vid produktion av sojabönolja och sojamjöl. Produkten behåller därför karaktären av en återstod från utvinning av sojabönolja som används som djurfoder (se även de förklarande anmärkningarna till HS (FAHS), kapitel 23, första stycket, och FAHS, nr 2304 , första stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2304 00 00 som andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja.

 

2306 50

Avfettat, jungfrukokospulver, med en fetthalt på 12,4 viktprocent, framställd av mognade kokosnötter (ej kopra). Under produktionen skalas kokosnöten och det vita fruktköttet separeras från det yttre bruna skinnet. Därefter tvättas, skärs och torkas fruktköttet i 45 min vid max. 40°C. Oljeutvinningen görs utan lösningsmedel, i endast ett steg och under kalla förhållanden.

Produkten är ett gulvitt, fint klibbigt pulver med en kokosliknande lukt och krämig smak. Den säljs i detaljhandeln i 500 g förpackningar och används till livsmedelsindustrin eller i hushållsbruk för olika glutenfria och fiberrika bageriprodukter (till exempel bröd, kakor och pajer). (HSC 68, Annex K/8).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2308 00

Avfall från rengöring (tvättning och borstning) av maniokrot före pelletering, bestående av maniokpartiklar och sand (ca 44 %). (NC 22, Annex B/C/2; IHSC 6, Annex F)

2308 00

Avfall från rengöring av rybsfrön före utvinning av olja, innehållande rybsfrön (huvudsakligen brutna frön) och även stor mängd (ca 50 %) ogräsfrön och diverse andra föroreningar. Varan skulle användas som fodermedel. (NC 22, Annex F/15; IHSC 6, Annex F)

2309 90

"Skorpmjöl", bestående av torkat och malet brödavfall, otjänligt till människoföda samt avsett att användas som fodermedel. (NC 1, Annex B/1; IHSC 6, Annex F)

2309 90

Tillsatsfoder, utgörande en blandning av ungefär lika delar vitaminer enligt nr 29.36 och kli. (NC 4/5, Annex AI/11; IHSC 6, Annex F)

2309 90

Produkter för tillverkning av fodermedel, innehållande dinatriumhydrogenortofosfat, kalciumhydrogenortofosfat och magnesiumhydrogenortofosfat, erhållna genom behandling av lätt rostad dolomit med fosforsyra och sedan med natronlut. (NC 22, Annex B/C/9; IHSC 6, Annex F)

2309 90

Additiv till fodermedel, bestående av odlade aktiva mjölksyrebakterier (lactobacilli), standardiserade till 1 x 109 bakterier per gram, och med stärkelse som konstituensmedel. Additivet används för att förhindra tarmsjukdomar och för att förbättra matsmältningen hos djur. (HSC 8, Annex L/8)

2309 90

Beredning i pulverform, innehållande ca 50 viktprocent kolinkloridpulver. Varan skall användas i djurfoder. HSC 12, Annex D/1.

2309 90

Beredningar som används vid utfodring av djur innehållande vitamin B12 (ungefär 1 viktprocent) eller vitamin H (ungefär 2 viktprocent) i en bärare eller i ett utspädningsmedel. HSC 20, IJ 7.

Jfr nr 2936 21, 2936 28 och 2936 90 ang. Beredningar.

2309 90

Foderberedning för djur i form av mikrogranulat som innehåller hydrogenerad palmolja (89,45 %), oraffinerat sojalecitin (10 %), kiseldioxid (0,5 %) och en smakförstärkare (0,05 %). Beredningen används som fodertillskott till grisar och är förpackad i säckar med en nettovikt på 25 kg eller 800 kg. (HSC55)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

2309 90

Beredning i pulverform innehållande 12,5 mg/g vitamin D3, sprejtorkad och fint fördelad i en matris bestående av växtprotein och maltodextrin. Vitamin D3 stabiliseras med butylerad hydroxitoluen (BHT). Produkten används som näring för djur i förblandningar (premixes), blandade fodermedel, mjölkersättningar och flytande kost. (HSC 64, annex P/2)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 f) till kapitel 29) och 6.

2309 90 31 Beslutet upphävt 26 mars 2019 genom förordning nr 368/2019.

Produkten utgörs av ett gult till gulbrunt pulver med följande sammansättning (viktprocent):

-Proteiner 62,5
-Stärkelse/glukos 7
-Fukt 9
-Växttråd 3,9
-Råfett 1,1
-Råaska 6

Den framställs från avfettade sojabönor (sojabönor ur vilka oljan utvunnits) som bearbetats med vatten och etanol för att avlägsna lösliga kolhydrater och mineraler.

Produkten är olämplig som livsmedel. Den används vid utfodring av djur. Förordning 444/2013, giltig från den 4 juni 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23 samt texten till KN-nummer 2309, 2309 90 och 2309 90 31.

Produkten utgörs av ett proteinkoncentrat, inte av en återstod som direkt härrör från utvinning av sojabönolja. Klassificering enligt nr 2304 är därför utesluten.

Produkten erhålls genom bearbetning av avfettade sojabönor i sådan utsträckning att den förlorar de karakteristiska kännetecknen hos det ursprungliga materialet (se anmärkning 1 till kapitel 23 och Förklarande anmärkningar till HS, nr 2309).

Produkten är olämplig som livsmedel. Den är avsedd att användas enbart vid utfodring av djur. Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2309 90 31, som en beredning av sådant slag som används vid utfodring av djur.

2309 90 31

En proteinrik fraktion som framställs genom att ärtmjöl separeras till en proteinrik fraktion och en stärkelserik fraktion, vilken presenteras i form av ett beigefärgat, fint pulver eller pellets, i små påsar (15–20 kg) eller stora påsar (500–1 000 kg).

Produkten har följande analytiska egenskaper (torrvikt):

-

7,4 % stärkelse.

-

 54 % protein.

Produkten framställs av torkade ärter (Pisum sativum) som sköljs, skalas och mals till ärtmjöl. Mjölet separeras i en centrifugalseparator till en proteinrik fraktion och en stärkelserik fraktion. Efter denna process låter man antingen den proteinrika fraktionen vara i pulverform eller agglomererar den till pellets.

Produkten är igenkännlig som djurfoder och används uteslutande som djurfoder. Förordning 2022/557, giltig från den 27 april 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23 samt texten till KN-nummer 2309 , 2309 90 och 2309 90 31 .

Produkten har förlorat det ursprungliga materialets väsentliga egenskaper genom att det har separerats i en centrifugalseparator. Klassificering enligt nr 1106 som mjöl av torkade baljväxtfrön och klassificering enligt nr 2005 som andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt, är därför utesluten.

Klassificering enligt nr 2302 är också utesluten eftersom produkten inte är en återstod från siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter (se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 2302 , C). Produkten har avsiktligt framställts av ärtmjöl. Produkten bearbetas vidare och används uteslutande som djurfoder (se även FAHS), kapitel 23).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2309 90 31 som andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, innehållande mindre än 10 viktprocent stärkelse.


2309 90 41

Produkt, bestående av en blandning av återstoder från tillverkning av majsstärkelse (cirka 40 viktprocent), av återstoder från utvinning av olja från majsgroddar genom den våta metoden (cirka 30 viktprocent) och av återstoder från destillering av alkohol från majs (majsdestillatorer) cirka 30 viktprocent, med följande analytiska kännetecken beräknat på torrsubstansen:

stärkelse 18 viktprocent bestämt enligt den metod som anges i del L i bilaga III till förordning 152/2009,

proteiner (N x 6,25) 28 viktprocent bestämt enligt den metod som anges i  del C i bilaga III till förordning 152/2009,

fetter 4,4 viktprocent bestämt den metod som anges i del H i bilaga III till förordning 152/2009.


Produkten används vid utfordring av djur. Förordning 509/92. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, enligt kompletterande anmärkning 1 till kapitel 23 och enligt texten till KN-nr 2309, 2309 90 samt 2309 90 41.

2309 90 41

Beredning av sådant slag som används vid utfodring av djur, bestående av en blandning av maltgroddar, kornavfall från sållning före mältningsprocessen (eventuellt innehållande andra frön) samt kornavfall från rensning efter mältning, och som innehåller mer än 10 viktprocent men högst 30 viktprocent stärkelse. Förordning 3802/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 2309, 2309 90 och 2309 90 41 (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 23.09, del II C).

Denna produkt kan inte betraktas som bryggeriavfall enligt nr 2303.

2309 90 51

Vara bestående av en blandning av mald hel majs och återstoder från utvinning av olja genom pressning av majsgroddar som erhållits genom våt metod. Blandningen uppvisar följande halter vid analys:

Stärkelse 42,7 viktprocent av den torra produkten

Fetter 4,9 viktprocent av den torra produkten

Proteiner 13,5 viktprocent av den torra produkten (kvävehalt x 6,5)


Stärkelse- och proteinhalten har fastställts genom de metoder som anges i delarna L och C i bilaga III till förordning 152/2009.

Fett- och fukthalten har bestämts genom de metoder som anges i delarna A och H i bilaga III till  förordning 152/2009. Förordning 3044/90. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2309, 2309 90 samt 2309 90 51.

2309 90 51

Vara bestående av en blandning av majsskal och återstoder från extraktion av olja från majsgroddar med hjälp av lösningsmedel som erhållits genom torr metod. Blandningen uppvisar följande halter vid analys:

Stärkelse 44,8 viktprocent av den torra produkten

Fetter 4,2 viktprocent av den torra produkten

Proteiner 13,4 viktprocent av den torra produkten (kvävehalt x 6,25)


Stärkelse- och proteinhalten  har bestämts genom de metoder som anges i delarna L och C i bilaga III till  förordning 152/2009.

Fett- och fukthalten har bestämts genom de metoder som anges i bilagan till kommissionens direktiv 71/393/EEG av den 18 november 1971 avsnitt 4 (metod A) respektive avsnitt 1. (EGT nr L 279, 20.12.1971, s. 7). Förordning 3044/90. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2309, 2309 90 samt 2309 90 51.

2309 90 51

Vara bestående av en blandning av mald hel majs och återstoder från utvinning av olja genom pressning av majsgroddar som erhållits genom torr metod. Blandningen uppvisar följande halter vid analys:

Stärkelse 44,9 viktprocent av den torra produkten

Fetter 4,9 viktprocent av den torra produkten

Proteiner 16,8 viktprocent av den torra produkten (kvävehalt x 6,25)


Stärkelse- och proteinhalten har fastställts genom de metoder som anges i delarna L och C i bilaga III till förordning 152/2009.

Fett- och fukthalten har  bestämts genom de metoder som anges i delarna A och H i bilaga III till  förordning 152/2009. Förordning 3044/90. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 2309, 2309 90 samt 2309 90 51.

2309 90 51

Pelletar bestående av en blandning av majsprodukter från kvarnindustrin (ungefär 70 viktprocent) och fodermjöl av korn (ungefär 30 viktprocent) med följande analytiska sammansättning (viktprocent):

— torrsubstans (105 °C)87,5
— aska (800 °C)2,1
— stärkelse (fastställd genom Ewers modifierade polarimetriska metod) 47,2


Förordning 323/00. Giltig fr.o.m. 2000-03-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 2309, 2309 90 och 2309 90 51.

Produkten, som utgör en blandning av majsprodukter från kvarnindustrin och fodermjöl av korn, anses utgöra en sådan beredning som avses i rubriktexten till nr 2309.

2309 90 51

En stärkelserik fraktion som framställs genom att ärtmjöl separeras till en proteinrik fraktion och en stärkelserik fraktion, vilken presenteras i form av ett ljusgult pulver eller pellets, i lösvikt eller i stora påsar (25–1 000 kg).

Produkten har följande analytiska egenskaper (torrvikt):

-

73 % stärkelse

-

13 % proteiner

Produkten framställs av torkade ärter (Pisum sativum) som sköljs, skalas och mals till ärtmjöl. Mjölet separeras i en centrifugalseparator till en proteinrik fraktion och en stärkelserik fraktion. Efter denna process låter man antingen den stärkelserika fraktionen vara i pulverform eller agglomererar den till pellets.

Produkten är igenkännlig som djurfoder och används uteslutande som djurfoder. Förordning 2022/557, giltig från den 27 april 2022.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23 samt texten till KN-nummer 2309 , 2309 90 och 2309 90 51 .

Produkten har förlorat det ursprungliga materialets väsentliga egenskaper genom att det har separerats i en centrifugalseparator. Klassificering enligt nr 1106 som mjöl av torkade baljväxtfrön och klassificering enligt nr 2005 som andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt, är därför utesluten.

Klassificering enligt nr 2302 är också utesluten eftersom produkten inte är en återstod från siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter (se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 2302 , C). Produkten har avsiktligt framställts av ärtmjöl. Produkten bearbetas vidare och används uteslutande som djurfoder (se även FAHS, kapitel 23).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2309 90 51 som andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse.


2309 90 96

Beredning som på viktbasis består av cirka 50 % kolinklorid, 35 % kolloidal kiseldioxid, 15 % vatten, avsedd att användas vid utfodring av djur (premix). Förordning 2084/91, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av lydelsen i KN-nr 2309, 2309 90 och 2309 90 96.

2309 90 96

En produkt som består av modifierad dehydratiserad sockerrörsmelass i pulver, med ljusbrun färg, och som innehåller följande (i viktprocent):

— Sackaros (inbegripet invertsocker) 82,4
— Aska 1,5
— Växttråd 7

Produkten innehåller ingen stärkelse och har en polarisation på 83,4°.

Under framställningsprocessen tillsätts växtfibrer och koncentrat av sockerrörsmelass och en dehydratiserad sockerrörsmelass erhålls.

Produkten är inte tjänlig som livsmedel och används endast vid utfodring av djur. Förordning 1144/2012, giltig från den 25 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 23 samt texten till KN-nummer 2309, 2309 90 och 2309 90 96.

Trots det höga sackarosinnehållet kan produkten inte anses vara socker från sockerrör enligt nummer 1701 eftersom växtfibrer tillsätts under framställningsprocessen.

På grund av de tillsatta koncentraten av sockerrörsmelass och dehydratiseringsprocessen är innehållet av socker i produkten betydligt högre än i traditionell sockerrörsmelass. Klassificering enligt nr 1703 är därför utesluten.

Produkten används vid utfodring av djur och har förlorat det ursprungliga ämnets väsentliga egenskaper under framställningsprocessen (se anmärkning 1 till kapitel 23).

Produkten ska därför klassificeras enligt nummer 2309 som en beredning av sådant slag som används vid utfodring av djur.

2309 90 96

Produkt huvudsakligen bestående av en blandning av cirka 60 viktprocent kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) och cirka 40 viktprocent kalciumbis(dihydrogenortofosfat) (monokalciumfosfat), som används vid utfodring av djur. Förordning 509/92, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nr 2309, 2309 90 samt 2309 90 96 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 23.09 del II C.

2309 90 96   

Beredning bestående främst av en blandning av cirka 60 viktprocent hexakalciumtrinatriumpentakis (ortofosfat) och cirka 40 viktprocent trikalciumbis(ortofosfat) som används i djurfoder. Förordning 1533/92, ändrad genom förordningarna 936/99, 705/05 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 om tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texterna till KN-numren 2309, 2309 90 och 2309 90 96 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 23.09, del II.C)

Produkten motsvarar inte beskrivningen i anmärkning 3 A till kapitel 31.

2309 90 96

Beredning av sådant slag som används vid utfodring av djur, framställd genom kemisk reaktion vid hög temperatur i en blandning av apatit, fosforsyra och natriumkarbonat eller natriumhydroxid. Produkten är avfluoriserad och består huvudsakligen av blandningar av kalcium och kalciumnatriumfosfater. Förordning nr 2354/00, giltig fr.o.m. 2000-11-14. Ändrad genom förordningarna 705/05 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten till KN-nummer 2309, 2309 90 och 2309 90 96.

Produkten motsvarar inte beskrivningen i anmärkning 3 A till kapitel 31 eftersom den framställts genom en kemisk reaktion mellan apatit, natriumföreningar och fosforsyra, vilket gör den användbar till djurfoder.

2309 90 96

Produkter i form av mjöl, piller eller pelletar, innehållande ungefär

48 viktprocent kalciumhydrogenortofosfat ("dikalciumfosfat")

40 viktprocent kalciumbis (dihydrogenortofosfat) (monokalciumfosfat) och

12 viktprocent kalciumkarbonat, av sådana slag som används vid utfodring av djur.


Förordning 2696/95, ändrad genom förordningarna 705/05 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-numemr 2309, 2309 90 och 2309 90 96 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 23.09, del II.C)

Produkten motsvarar inte beskrivningen i anmärkning 3 A till kapitel 31.

2309 90 96

Ett mörkbrunt vätskeextrakt, med följande sammansättning (i viktprocent):

betain

40

vatten

40

sackaros

2,2

aska

3

andra organiska ämnen (såsom aminosyror och organiska syror).

Produkten är framställd av melass av sockerbetor genom filtrering, kromatografisk rening och efterföljande koncentration av betain. Sockerhalten minskas därmed från cirka 60 % till 2 % och betaininnehållet ökas från 5 % till 40 %.

Produkten används endast som förblandning för djurfoder för att underlätta matsmältningen och att bibehålla tarmens stabilitet.

Produkten är förpackad i behållare om 1 000 kg eller importeras i bulk. Förordning 2018/1243, giltig från den 13 september

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2309 , 2309 90 och 2309 90 96 .

Produkten kan inte klassificeras enligt nr 1703 som melass eftersom den inte innehåller en betydande mängd socker (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 1703 , första stycket, näst sista meningen).

Produkten kan inte klassificeras enligt nr 2303 som annat avfall från sockerframställning till följd av dess avsiktliga framställning från melass, tillsammans med dess användning som förblandning för foder (se även FAHS, nr 2303 , D).

Förblandning för foder som förbättrar djurens matsmältning är en beredning av sådant slag som används vid utfodring av djur enligt nr 2309 (se även FAHS, nr 2309 , del II, C), punkt 1).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 2309 90 96 som en beredning av sådant slag som används vid utfodring av djur.


Kap 24

2401 20

Tobaksblandning, bestående av (i) 75 viktprocent oskurna, stripade blad ("strip") av torkad Virginiatobak, Burleytobak och, i några fall, tobak av orientalisk typ, och (ii) 25 viktprocent rekonstituerad tobak. De stripade tobaksbladen och den rekonstituerade tobaken är blandade tillsammans genom styrd skiktläggning i en silo. HSC 27, Bilaga Q/8.

Tillämpning av allm. best. 2b och 3b.

2402 20

"Beedies", bestående av ca 0,2 g grovskuren, oblandad tobak i ett hölje av blad från ebenholtzträdet i stället för papper. Varan förekom i olika längder (ca 6 - 8 cm) och var lätt konisk till formen. Den hölls samman av ett tunt snöre och röktes som cigaretter. (HSC 3, Annex E/5).

Tillämpning av allm. best. 1.

2402 20 90

Rullar av tobak insvepta i ett tunt lager av porös cellulosafilm, vilka till längd, tjocklek, tobakstyp och fasthet liknar cigaretter. Dessa tobaksrullar skall läggas in i ett rör av cigarettpapper innan de kan rökas. Förordning 3425/91, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texten till KN-nr 2402, 2402 20 och 2402 20 90.

2402 90 00

Cigaretter tillverkade av blad från hästhov och pepparmynta, inte innehållande tobak. Förordning 1035/92.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 24 och enligt texten till KN-numren 2402 och 2402 90 00 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2402).

2403 19

Icke-aromatisk skuren tobak bestående av fermenterade, stripade tobaksblad som har skurits i smala remsor (cirka 1 mm breda) av varierande längder (upp till 4 cm). HSC 27, Bilaga Q/9.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.


2403 99

Skurna, rullade och expanderade stjälkar (Cut rolled expanded stems, CRES). Tobaksstjälkarna krossas och rullas och skärs sedan till önskad bredd. Därefter justeras fukten och de utsätts för värme för att expandera stjälkarna. Produkterna som erhålls kan inte rökas direkt utan används som insatsvaror vid tillverkning av skuren tobak som används för att fylla cigaretter (cut filler tobacco – CFT). (HSC 68, Annex K/10).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2403 99

Expanderade tobaksstjälkar (ETS). Tobaksstjälkarna skärs och placeras därefter i ett speciellt kärl, där de blandas med koldioxid och trycksätts, vilket gör att koldioxiden omvandlas till dess fasta tillstånd (torris). Tobaksstjälkarna och koldioxiden exponeras sedan för värme och koldioxiden återgår till sitt gasformiga tillstånd.

När koldioxiden frigörs expanderar tobaksstjälkarna. De produkter som erhålls kan inte rökas direkt utan används som tillverkningsinsatser i produktionen av skuren tobak som används för att fylla cigaretter (cut filler tobak – CFT). (HSC 68, Annex K/10).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

2403 99

Nikotinpåsar för oralt engångsbruk, innehållande tobak, nikotin av läkemedelskvalitet, vatten och andra livsmedelsklassade ingredienser, inklusive eukalyptus- och tallfibrer, smakämnen och sötningsmedel. Användaren placerar påsen mellan tandköttet och överläppen. Under användningen frigörs nikotin och smakämnen och enbart nikotinet absorberas genom munslemhinnan i tandköttet. De används för förströelse och är inte avsedda att hjälpa till att sluta röka. (HSC 69, Annex P/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Nikotinpåsar för engångsbruk klassificerade enligt 2403 99


2403 99 90

Skuren och expanderad tobak (inte i detaljhandelsförpackning) av vilken minst 80 massprocent flyter på ytan när den placeras i bensylacetat (bestämd genom den analysmetod som anges i bilagan till denna förordning (3311/86, EGT nr L 305, 31.10.1986, s. 30). Förordning 2723/90.

2403 99

Luktsnus. Produkten är gjord av malda tobaksblad och andra olika smakämnen som mentol, citrus och eukalyptus. Det sniffas in i näshålan för att leverera nikotin och smakämnen. (HSC 69, Annex P/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Luktsnus klassificerad enligt 2403 99

2404 11

Tobakskapsel (se fig. 1), separat föreliggande, utformad för att användas med en speciell, elektriskt upphettad enhet bestående av en patron och ett batteri.

Tobakskapseln, som är cylindriskt formad (längd 22,9 mm, diameter 9,5/8,4 mm), består av en yttre kapsel av polypropen fylld med ungefär 0,31 g granulerad rekonstituerad tobak, vatten, smakämnen, kaliumkarbonat och konsistensgivare, samt ett munstycke av cellulosaacetat. Tobakskapselns totala vikt är ungefär 0,56 g.

Tobakskapseln förs in i änden av patronen som innehåller en vätska bestående av propylenglykol, glycerol och vatten. När patronen har kopplats till batteriet placeras munstycket i munnen för inhalation. Vid inhalation reagerar batteriets sensor och insidan av patronen hettas upp, vilket får till följd att vätskan i patronen förångas. När ångan passerar genom tobakskapseln (se fig. 2) hettar den upp den granulerade rekonstituerade tobaken och absorberar smakämnen och nikotin som frisätts från den granulerade rekonstituerade tobaken. En nikotininnehållande aerosol produceras sålunda utan förbränning av tobaken. (HSC 61, Annex M/16, ändrad HSC67, Annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 2 och 3 till kap. 24) och 6.


Tobakskapsel 1

Bild: Tobakskapsel med uppvärmningsenhet (enheten klassificeras inte)

Bild: Tobakskapsel klassificerad enligt nummer 2404 11.


2404 11

Produkt innehållande tobak för inhalering (se fig. 1), avsedd för att användas i en speciell, elektriskt upphettad enhet.

Produkten har en cylindrisk form (längd 45 mm, diameter 7,3 mm) och består av en tobaksplugg, ett ihåligt rör av acetat, ett filter av polymerfilm, ett munstycksfilter av cellulosaacetat med låg densitet och två lager papper (ytterlager samt runt munstycket). Tobakspluggen är tillverkad av ett pulver innehållande olika typer av tobak, bindemedel och fuktighetsbevarande medel (vatten, guargummi och naturliga cellulosafibrer) samt glycerin för att underlätta bildandet av en aerosol. Tobakspluggen kan vara inslagen i ett aluminiumlaminerat papper.

Produktens totala vikt är ca 0,8 g varav tobakspluggens vikt är cirka 0,3 g. Produkten är avsedd att sättas in i en enhet (se fig. 2 för illustration) som tillämpar sensorstyrd värme på pluggen utan att framkalla förbränning av tobaken. När den placeras i munnen för inhalering, genererar produkten efter upphettning, en aerosol innehållande nikotin.

(HSC 67, Annex T/19, ändrad HSC67, Annex O/17)


Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 (anmärkning 2 och 3 till kap. 24) och 6.

Tobaksprodukt för inhalering via elektrisk upphettning klassificerad enligt nr 2404 11.


2404 12

Patron för elektroniska cigaretter, bestående av ett munstycke i plast och ett plaströr som innehåller ett absorberande material genomdränkt med en lösning bestående av propylenglykol, glycerol, nikotin och etylalkohol.
 
Patronen används i en elektronisk cigarett där lösningen i patronen värms upp och omvandlas till ånga som användaren andas in. (HSC48, O/4, ändrad HSC67, annex O/17).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. Jfr nr 2404.19/18 och 8543.40/1


2404 12

Inhalator, innehållande 10 mg nikotin per ampull. Produkten är receptbelagd vara som används för att sluta röka. Den använder inte värme vid leveransen. Användaren andas in, via munstycket av plast i änden av inhalatorn, för att aktivera och dra luft genom patronen som innehåller nikotinmättade porösa pluggar. Nikotin frigörs och absorberas genom användarens membran i mun och svalg.

Varje patron räcker cirka 20 minuter och levererar ungefär samma mängd nikotin som en cigarett.

(HSC 69, Annex P/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Inhalator klassificerad enligt 2404 12


2404 12

Nikotinblandning, tillgänglig med olika koncentrationer av nikotin, innehållande nikotin blandat med vegetabilisk glycerin, propylenglykol eller nikotinsalter. Den är avsedd att tillsättas i en flaska med vätska för elektroniska cigaretter så att önskad nikotinstyrka uppnås genom att följa rekommenderad dosering på förpackningen. Produkten är inte en vätska för användning i elektroniska cigaretter och bör inte förångas för sig själv. (HSC 69, Annex P/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Nikotinblandning klassificerad enligt 2404 12


2404 19

Patron
för elektroniska cigaretter, bestående av ett munstycke i plast och ett plaströr som innehåller ett absorberande material genomdränkt med en lösning bestående av propylenglykol, glycerol, flyktig tobaksolja, vanilj, mentol, linalool, 2,5-dimetylpyrazin och 2-acetylpyrazin.
 
Patronen används i en elektronisk cigarett där lösningen i patronen värms upp och omvandlas till ånga som användaren andas in. (HSC48, O/4, ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Patron enligt klassificeringsutlåtande 2404 19.


2404 19

Diffusör för eteriska oljor (nikotin- och tobaksfria). Produkten är en fylld, elektronisk engångsprodukt som utan förbränning skapar ånga som användaren andas in i munnen och ut genom näsan. Produkten är fylld med en blandning av eteriska oljor (20 %) och glycerin (80 %). (HSC 69, Annex P/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Diffusör klassificerad enligt 2404 19


2404 19

Kemisk produkt bestående av en lösning av glycerin och smakämnen som pressats in i porerna på naturliga mineralstenar (”ångstenar” eller ”Shisha-Steam-Stones”) med en metod som bygger på tryckinjektion. Produkten innehåller inte nikotin.
Stenarna används i vattenpipor, där de värms upp och får lösningen att börja koka för att på så sätt bilda en ånga som användaren andas in. (HSC70, Annex O/12).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Kemisk produkt för användning i vattenpipor klassificerad enligt nummer 2404 19


2404 91

Nikotintuggummi, i form av tabletter innehållande 2 eller 4 mg nikotin, som är bundet till ett jonbytarharts, glycerol, en syntetisk polymer, natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, sorbitol samt smakämnen i syfte att i synnerhet efterlikna smaken av tobaksrök, och avsett att användas av personer som önskar sluta röka. HSC 17, Annex L 11, ändrad HSC67, Annex O/17

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 1f till kapitel 21) och 6.

 

2404 91

Nikotinpåsar för oralt engångsbruk, tobaksfria, innehållande nikotin av läkemedelskvalitet, vatten och andra livsmedelsklassade ingredienser, inklusive eukalyptus- och tallfibrer, smakämnen och sötningsmedel. Användaren placerar påsen mellan tandköttet och överläppen. Under användningen frigörs nikotin och smakämnen och nikotinet absorberas genom munslemhinnan i tandköttet. De används för förströelse och är inte avsedda att hjälpa till att sluta röka. (HSC 69, Annex P/4)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Nikotinpåsar för oralt engångsbruk klassificerade enligt 2404 91


2404 92

System för transdermal administration av medel mot rökning, använt som ersättning för nikotin av rökare som försöker sluta att röka, innefattande:

a)


en genomsynlig yttre skyddsfilm av plast som förhindrar att den aktiva substansen (nikotin) läcker;

b)

en liten förrådsbehållare från vilken nikotinet avges och absorberas genom huden in i cirkulationssystemet;

c)

ett reglerande membran (som är genomsläppligt för den aktiva substansen) som medger fortgående och reglerad frisättning av nikotinet in i kroppen;

d)

ett häftämne som är genomsläppligt för den aktiva substansen och låter absorption inledas direkt efter det att systemet applicerats; samt

e)


en avtagbar skyddsfilm som håller systemet slutet och intakt fram till appliceringen. (HSC 23, Annex M/18. Ändrad HSC67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Text

Meny