Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Femtonde avdelningen

Oädla metaller och varor av oädel metall

Kap 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83

Kap 72

7202 29 10

Ferrolegering (ferrokisel) innehållande efter vikten 40 % järn, 47 % kisel, ca 5 % magnesium och totalt 8 % kalcium, aluminium och sällsynta jordartsmetaller. Förordning 902/96, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 c och undernummeranmärkning 2 till kapitel 72 och texten till KN-nr 7202 och 7202 29 10.

7202 29 90

En produkt benämnd ”brun smält aluminiumoxidslagg”, som är en biprodukt som erhålls vid tillverkning av vanlig elektrokorund i elektriska ugnar.

Produkten består av följande ingredienser (i viktprocent):


-

Järn

75

-Kisel15
-Titan5
-Aluminium3
-Andra metaller2


Produkten används för att koncentrera metallmalmer genom selektiv flotation i den gravimetriska separationsprocessen. Förordning 2018/407, gäller från den 5 april 2018.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 a till kapitel 26, anmärkning 1 c till kapitel 72, undernummer 2 till kapitel 72 samt texten till KN-nummer 7202 , 7202 29 och 7202 29 90 .

Klassificering enligt nummer 2620 är utesluten eftersom produkten inte uppfyller kraven i anmärkning 3 a till kapitel 26.

Produktens kemiska sammansättning uppfyller kraven i anmärkning 1 c till kapitel 72, som definierar ferrolegeringar, och undernummer 2 till kapitel 72, som definierar ferrolegeringar i nummer 7202 .

Produktens två centrala egenskaper, vilka är i linje med beskrivningen av ferrolegeringar, är att produkten används i gravimetrisk separering av metallmalmer och bereds i elektriska ugnar (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nummer 7202 fjärde och sjätte styckena).

Till följd av produktens kemiska sammansättning, som gör att den kan användas i samband med gravimetrisk separering av metallmalmer genom selektiv flotation, ska produkten klassificeras enligt nummer 7202 som en ferrolegering.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7202 29 90 som annan ferro-kisellegering.
 

7208 51

Varmvalsade stålplåtar av olegerat stål (mått (bredd x längd x tjocklek, i mm): 3100 x 6096 x 130), som har genomgått följande produktionsprocesser: förvärmning, kulblästring, primersprutning, torkning samt märkning.

Stålplåtarna är ojämnt belagda med polymerprimer för att skyddas mot rost.

De kemiska komponenterna i primern är titandioxid (0,5 – 10 %), tetraetylortosilikat (25 - 40 %), zinkpulver (30 - 50 %), etylalkohol (10 - 25 %), isopropanol (10 - 15 %), butanol (2,5 - 10 %) och xylen (2 - 8 %). (HSC 68, Annex K/14).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

7208 52

Varmvalsade stålplåtar av olegerat stål (mått (bredd x längd x tjocklek, i mm): 2440 x 6096 x 6), som har genomgått följande produktionsprocesser: förvärmning, kulblästring, primersprutning, torkning samt märkning.

Stålplåtarna har jämnt belagts med polymerprimer för att skyddas mot rost.

De kemiska komponenterna i primern är titandioxid (0,5 - 10 %), tetraetylortosilikat (25 - 40 %), zinkpulver (30 - 50 %), etylalkohol (10 - 25 %), isopropanol (10 - 15 %), butanol (2,5 - 10 %) och xylen (2 - 8 %). (HSC 68, Annex K/14).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

7208 90

Platta plåtar i rund, sexkantig eller åttakantig form, vilka är stansade ur varmvalsad stålplåt. Dessa är industriprodukter som måste undergå väsentlig och specifik vidarebearbetning innan de blir färdigvaror som hjulnav som skall sättas på en fälg för att utgöra ett komplett hjul till ett motorfordon. HSC 10, Annex E/16.

Tillämpning av anm. 1 k) till kapitel 72.

7210 70

Laminerade stålprodukter, bestående av två valsade stålplåtar som utgör den laminerade produktens yttre skikt samt en plåt eller ett skikt av plast som utgör det inre skiktet eller kärnan. Den individuella tjockleken hos de yttre skikten uppgår vanligtvis till upp till ca 2,54 mm och kärnans tjocklek kan variera från ca 0,02 mm till 2,29 mm. Produkterna föreligger vanligtvis i rullar med en bredd upp till ca 1500 mm, men de kan också vara skurna till plåtar. Kärnan ger produkterna överlägsna ljuddämpande egenskaper. Produkterna används till ytterbeklädnad av byggnader, inredning, paneler i bilkarosser, hushållsapparater, kontorsmaskiner etc. HSC 21, Annex L18

 

7210 70 80

Valsade plåtar av olegerat stål, med en bredd av mellan 1 060 och 1 250 mm, upprullade på spolar. Plåtarna har flera beläggningar på varje sida.

Den beläggning som kommer i kontakt med stålet är av aluminiumzink (plåtarna är varmförzinkade och tjockleken på ett lager aluminiumzink på båda sidor är cirka 4 μm). Beläggningen ger stålet större motståndskraft mot atmosfärisk korrosion.

Därefter förmålas plåtarna. De beläggs på ena sidan med en grundfärg av polymer (med en tjocklek av cirka 5 μm) och med ett topplager av polymerfärg (med en tjocklek av cirka 16 μm). På den andra sidan finns ett yttre lager av epoxipolymer (med en tjocklek av cirka 5 μm).

Plåtarna används inom byggsektorn. Förordning 2023/1427, giltig från den 30 juli 2023,

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XV, anmärkning 1 k till kapitel 72 och texten till KN-nummer 7210 , 7210 70 och 7210 70 80 .

Utifrån sina objektiva kännetecken och egenskaper uppfyller varorna villkoren i nummer 7210 vilket omfattar valsade platta produkter som är pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag.

Produkter som faller under undernumren till nummer 7210 och som genomgått mer än en typ av plätering, metallöverdragning eller annan överdragning ska klassificeras enligt den behandling som de sist har underkastats (se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 7210 , förklarande anmärkningar till undernummer).

Plåtarna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7210 70 80 som valsade platta produkter av olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, målade, lackerade eller plastöverdragna.

 

7228 60 80

Ett band, gjort av legerat stål (annat än rostfritt stål), med en bredd av ca 30 mm och en tjocklek av ca 0,02 mm, i rullar. Artikeln har i hela sin längd ett likformigt massivt tvärsnitt i form av en rektangel. Dess yta är inte behandlad.

Artikeln är tillverkad genom en teknik för kontinuerlig gjutning som kallas smältspinning. Den är utformad för användning i den elektriska industrin, t.ex. för tillverkning av transformatorkärnor, sensorkärnor, kärnor för mättningsbara reaktorer, magnetiska förstärkare, strängar för påsvetsning och pulskompressorer. Förordning 2020/693, giltig från den 15 juni 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 m till kapitel 72 samt texten till KN-nummer 7228, 7228 60 och 7228 60 80 .

Utifrån sina objektiva kännetecken och egenskaper uppfyller artikeln definitionen av ”annan stång” i anmärkning 1 m till kapitel 72 eftersom den i hela sin längd har ett likformigt massivt tvärsnitt. Artikeln anses därför vara en stång enligt denna definition.

Artikeln är tillverkad genom smältspinning, som är en annan metallformningsteknik än valsning. Dessutom är den teknik som används i tillverkningsprocessen kontinuerlig gjutning och inte pressgjutning, och den omfattas därför inte av tillämpningsområdet för anmärkning 3 till kapitel 72. Klassificering enligt nr 7226 som valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, eller enligt nr 7227 som varmvalsad stång av annat legerat stål, är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7228 60 80 som annan stång av annat legerat stål.

 

Kap 73

7306 11 (Classification statement)

Statement on the classification of "Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines" of subheading 7306 11 and pipes of other subheadings

Welded tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of  stainless steel, of heading 7306, conforming to internationally recognised standards describing high pressure pipes of 16 bar or more. CCC 11 

Reasons:

They are to be classified in subheading 7306 11 as line pipe of a kind used for oil or gas pipelines. Such goods meet the requirements of, for example, European Norm EN 10208-2 and the corresponding international and national standards.

If no reference is made to any standard or only to standards describing pipes for general use which only specify the aptitude for a high pressure range, welded tubes, pipes and hollow profiles of stainless steel of heading 7306 can only be classified in subheading 7306 11 provided that they can stand pressures of 16 bar or more and that they are for the construction of oil or gas pipelines.

Tubes, pipes and hollow profiles of heading 7306 that, according to standards, meet the requirements to stand pressures of less than 16 bar are excluded from subheading 7306 11.

7306 30 77

Svetsade rör av olegerat stål, med runt tvärsnitt, med en längd av 3 eller 6 m, väggtjocklek av 2,6 till 3,6 mm och en yttre diameter av 33,7 mm till 114,2  mm, med räfflor i båda än­dar.

De är avsedda att användas som rör i sprinklersystem. Förordning 707/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7306, 7306 30 och 7306 30 77.

Med tanke på produktens objektiva kännetecken och egenskaper uppfyller den villkoren enligt nr KN-nummer 7306. Denna rubrik omfattar också rör som till exempel används i maskiner enligt kapitel 84 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nummer 7306).

Rörens avsedda användning är oberoende av deras objektiva kännetecken eftersom de inte är av en särskild form, de inte är monterade som särskilda identifierbara artiklar och därför, vid uppvisandet inte kan identifieras som delar av en mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, enligt nr 8424. Räfflorna är endast avsedda för att  ansluta rören. Följaktligen är klassificering som delar till apparater enligt nr 8424 utesluten.

Rören ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7306 30 77 som andra svetsade rör av olegerat stål.

Bild: Svetsat rör av olegerat stål enligt KN-nummer 7306 30 77. Bilden återges endast i informationssyfte.

7307 93 19

T-formad artikel av stål. Axlarnas ytterdiameter är 23 mm och den centrala delens största diameter är 40 mm. Sidoändstyckena är avfasade, lämpliga för stumsvetsning, och artikelns tredje ändstycke är gängat på insidan. Sidoändstyckena ska svetsas fast mellan radiatorns paneler. Det tredje ändstycket används för att installera antingen en avluftningsventil eller en  reglerventil, eller för att ansluta radiatorn med ett rör som förbinder den till exempelvis en värmepanna. Se bilden(*). Förordning 2015/23, giltig från den 28 januari 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XV samt texten till KN-nummer 7307, 7307 93 och 7307 93 19.

Artikeln har de objektiva egenskaperna av rördelar som klassificeras enligt nr 7307. Artiklar enligt nr 7307 är, i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XV, delar med allmän användning. Eftersom hänvisningar till delar i bland annat kapitel 73 inte avser delar med allmän användning enligt definitionen i den anmärkningen, är klassificering av artikeln enligt nr 7322 som en del till radiatorer för centraluppvärmning utesluten (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 7322, punkt 2 a).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7307 93 19 som andra stumsvetsrördelar av stål med en ytterdiameter av högst 609,6 mm.

7308 30

Automatiska skjutdörrar av stål med åtföljande mekanismer för hissar, avsedda att passa in i väggarna vid hissdörren för varje våningsplan av byggnaden. Dörren och mekanismen följer inte med hissen när denna går upp eller ner i byggnaden. HSC 31, Annex M/28

7308 30

Säkerhetsdörrar av stål, för bostäder, med följande beståndsdelar:

-

en yttre dörrpanel av stål;

-

en borrskyddsplatta;

-

monteringsprofiler i stål för den yttre dörrpanelen;

-

en stålpanel;

-

en längsgående förstärkning;

-

en längsgående förstärkning och ett trepunktslås;

-

packningar;

-

en omegaformad förstärkningsram (skelett);

-

en inre dörrpanel i trä;

-

monteringsprofiler i stål för den inre panelen;

-

en profilram i stål;

-

ett bortfällbart system för skydd mot drag. (HSC 49, N/26)


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

7308 90

Byggelement med utsida av stålplåt och insida av stålplåt, asbestcement eller gips och med mellanlägg av isolermaterial (tjärpapp, porös plast, mineralull, expanderad glimmer eller vermikulit, träfibrer etc). (INC 13, Annex A/30; IHSC 8, Annex D)

7308 90

Profiler av stål, perforerade, bearbetade för användning i metallkonstruktioner (hyllor, möbler, trappor, byggnadsställningar, takkonstruktioner etc) föreliggande separat eller i satser:

a)

inte utgörande varor i delar - nr 7308.90

b)

utgörande varor i delar - klassificeras enligt samma nummer som de sammansatta varorna. (NC 7, Annex M/7, IHSC 8, Annex D)


Jfr nr 7610 90 ang. Profiler av aluminium.

7308 90

Gallerverk av järn, bestående av en ram av E-profiler, i vilken insatts stänger (tjocklek 2 - 5 mm, bredd 20 - 50 mm) och vinkelrätt mot dessa andra stänger (med klenare dimensioner). Varan skulle användas som konstruktionselement i trappor, som golvbeläggning etc. (NC 10, Annex IJ/10; IHSC 8, Annex D)

7308 90

Profiler av stål med rektangulärt tvärsnitt, med slitsar på varierande avstånd från varandra, vid vilka metallen böjts utåt så att förankringsjärn kunde skjutas in samt avsedda att gjutas in i golv, väggar och innertak av betong. Vid profilerna skulle med hjälp av speciella bultar fästas olika slags utrustning (maskiner, räls, transportörer, kranar, rörledningar etc). (NC 11, Annex IJ/6; IHSC 8, Annex D)

7308 90

Profiler, tillformade i rullformningsmaskiner i kallt tillstånd av galvaniserad plåt eller galvaniserade band med en tjocklek av 0,75 – 1 mm, på sidoväggarna försedda med diagonala inbuktningar, vilka utförts efter tillformningen. Profilerna förekom i längder upp till 10 m och med en bredd som varierade mellan 0,30 och 1 m. Varan skulle användas i byggnader (vid gjutning av betonggolv, etc). (NC 18, Annex E/4; IHSC 8, Annex D)

7308 90

Profiler i icke avpassade längder, tillverkade genom bockning av band av järn eller stål, utefter hela sin längd försedda hål som var speciellt utformade och ordnade för att göra varan lämplig dels att fästas på väggar, i tak etc, dels att uppbära elkablar, andra ledningar, kopplingsdosor m m. (NC 18, Annex F/5; IHSC 8, Annex D)

7308 90

Åttkantiga stålstolpar,
mellan 4 och 9 meter höga, som föreligger i delar avsedda att sättas ihop. Förutom själva stolparna ingår följande beståndsdelar:

-

rörkonsoler, 60 mm i diameter, som utgör en eller flera armar med fastsättningsanordningar för ljuskällorna;

-

förankringsbultar för att fästa stolparna vid marken; och

-

en sats tillbehör för att montera ihop de olika beståndsdelarna (bultar, muttrar, underläggsbrickor).


Stolparna och de övriga delarna har inte någon elektrisk utrustning eller någon ljuskälla. HSC46, annex N/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Stålrör enligt HSC46, annex N/10. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7308 90 59

Stallgolv för djurbesättningar tillverkat av plastöverdragen sträckmetall (klippnät) med bearbetade kanter och bärbalkar undertill.

Golvbeläggningen är utformad för att underlätta rengöring. Förordning 1509/97.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 7308, 7308 90 och 7308 90 59.

7308 90 59

En artikel (så kallad skruvpåle) med runt tvärsnitt, cirka 55 cm lång med en ytterdiameter av 6 cm, tillverkad av varmförzinkad stålplåt.

I ena änden är skruvpålen konisk och gängad och i den andra änden är den u-formad med hål för skruvar.

Artikeln är avsedd att skruvas ned i marken eller i ett annat underliggande material, för att varaktigt säkra trästolpar i konstruktioner (vilka när de satts på plats förblir där) genom att de fästs i den u-formade delen och hålls på plats med skruvar.

Skruvpålar används för att förankra träkonstruktioner, solkraftverk, trädgårdskonstruktioner, partytält och liknande, staket och stängsel, skyltar och banderoller, etc. Se bild. Förordning 2019/822, giltig fr.o.m. 11 juni 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XV samt texten till KN-numren 7308 , 7308 90 och 7308 90 59 .

Artikeln har de objektiva egenskaperna hos delar till konstruktioner enligt nr 7308 . Den har särskilt utformats för att sammanfoga strukturella element, vilka så snart strukturen är på plats förblir i den positionen. Den har hål för skruvar, vilka är avsedda att skruvas åt vid monteringen för att hålla strukturelementen på plats (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, FAHS, nr 7308 , första stycket).

Klassificering enligt nummer 7326 som andra varor av järn eller stål är utesluten, eftersom artiklar för användning i konstruktioner omfattas av nr 7308 (se även FAHS, nr 7326 , punkt 1).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7308 90 59 som delar till stålkonstruktioner.


skruvpåle

Bild: Skruvpåle klassificerad enligt nummer 7308 90 59

 

7309 00

Silor för orostat eller rostat kaffe, bestående av en stålbehållare uppdelad i vertikala fack. I botten av varje fack fanns en anordning (elektromagnetisk eller handmanövrerad) för öppning och tillslutning av den öppning genom vilken kaffet tömdes ut, men silarna var inte försedda med någon annan mekanisk utrustning. (NC 12, Annex H/6; IHSC 8, Annex D)

7312 (Classification statement)

Statement on the classification of "Steel rope with a cover of plastics"

A rope, made of steel, other than stainless steel, plated or coated with zinc, with a cover of plastics. The product has a maximum cross-sectional dimension of 6 mm. The steel part, including the zinc coating, has a maximum cross-sectional dimension of 3 mm.

Classification under heading 8544 is excluded as the steel rope is not electrically insulated. The cover of plastics does not insulate electrically the product; it only serves to protect the rope against damage.

For classification purposes, the cover of plastics is to be disregarded in determining the cross-sectional dimension of the product, given that the cross-sectional dimensions within heading 7312 refer only to the metal part of stranded wire, ropes and cables, as it is only the cross-section of the metal part that gives these products their essential character.

The rope is therefore to be classified under CN code 7312 10 49 as a rope of steel, plated or coated with zinc, with a cross-sectional dimension not exceeding 3 mm, by application of General Interpretative Rules 1 and 6. CCC 41

7312 10

Tvinnad 8-trådig stålkabel (vajerlina) där varje kabel består av 49 trådar, med en diameter på 12,06 cm och en längd på 242,32 m.

Kabeln, utan isolering, föreligger på rullar. Den har kompressionsförslutningar, kauser eller krokar på ändarna som används som förankringspunkt vid installation.

Den är avsedd att lindas runt en metallrulle till specifika/vissa maskiner/redskap för att dra last.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6. (HSC 67, Annex T/22) 


7312 10

Tvinnad 6-trådig stålkabel (vajerlina) där varje tråd består av 36 trådar, med en diameter på 5,71 cm och en längd på 396,24 m.

Kabeln, utan isolering, föreligger på rullar. Den har kompressionsförslutningar, kauser eller krokar på ändarna som används som förankringspunkt vid installation.

Den är avsedd att lindas runt en metallrulle till vissa maskiner för att dra last.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6. (HSC 67, Annex T/22)

7312 90 (Classification statement)

Statement on the classification of "Steel cable with loops"

With sling means a stranded wire with a length of up to 10 meters fitted with loops or thimble at the ends. Slings can also be endless (see product no 4). Generally the diameter of the cable is between 8 and 20 millimetres. A sling is used for handling goods, loading and unloading. It can even be used for (temporary) anchoring, looped, for example, around a tree. CCC 402.

Reasons:

Slings are classifiable under heading 7312 90 Other.

Bild: Classification statement 7312 90

7314 49

Transportband i längder med olika bredd (15 cm och uppåt), bestående av en serie något tillplattade spiraler av tråd av kolstål, var och en sammanfogad med den intilliggande genom inskjutning av en krusad tråd av liknande beskaffenhet och hopsvetsning av dennas ändar med ändarna på spiralerna, så att varje spiral kunde vridas runt de krusade trådarna. (NC 19, Annex E/6; IHSC 8, Annex D)

7317 00 80

En artikel
ihålig, ogängad, förzinkad, cylindrisk artikel av stål, som inte är av rostfritt stål (så kallad ”expanderspik”), och som har en längsgående öppning. Den ena änden är lätt utåtböjd. Den andra änden har en skarp snittkant.

Artikeln används som fästanordning. Den slås in i ett borrhål, för att exempelvis snabbt fästa bärlister i betongväggar. Den skarpa snittkanten gör det lättare att föra in artikeln. Eftersom den är ihålig, har en längsgående öppning och en lätt utåtböjd ände ökar hållförmågan då den slås in helt. Förordning 762/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-23. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7317 00 och 7317 00 80.

Klassificering enligt nummer 7318 är utesluten eftersom formgivningen av denna artikel inte påminner om någon av de artiklar som nämns under detta nummer.

Klassificering enligt nummer 7326 är utesluten eftersom föremålet inte kan betraktas som ett väggfäste av stål då det på grund av sin konstruktion inte går att fästa skruvar i murverksväggar på ett tillfredsställande sätt.

Artikeln liknar och fungerar på samma sätt som en spik enligt nummer 7317. Om artikeln slås helt in i väggen räcker detta för att säkerställa att det föremål som ska fästas, exempelvis en bärlist, sitter ordentligt fast.

Artikeln ska därför klassificeras under KN-nummer 7317 00 80 som andra artiklar av stål, som liknar en spik.

Bild: En fästanordning klassificerad enligt KN-nr 7317 00 90. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7318 12 10

En skruv av rostfritt stål, längd cirka 2 cm.

Skruvhuvudet är försett med ett infällt verktygsgrepp.

Kärnan har en regelbundet formad delgängning. Den vassa spetsen är inte kluven men försedd med en slits.

Varan är utformad för användning i trä och trä­panel. Förordning 540/2013 Giltig från den 4 jul 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7318, 7318 12 och 7318 12 10.

Med tanke på varans egenskaper (delgängad stam, vass skuren spets som inte är kluven) är den särskilt utformad för att borra sig igenom trä. Varan anses därför vara en träskruv som omfattas av undernummer 7318 12.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10 som en träskruv av rostfritt stål.

Bild: En träskruv av rostfritt stål klassificerat enligt KN-nummer 7318 12 10. Bilden är endast i informationssyfte.

7318 14 (Classification statement)

A self-drilling screw

A self-drilling screw with a bifurcated point, made of stainless steel with a carbon steel tip. (See the image*)

It has the ability to cut its own thread into the material into which it is being inserted without having a pre-drilled pilot hole. The bifurcated point enables the screw to drill its own pilot hole.

It is to be classified as a self-tapping screw of subheading 7318 14. Self-tapping screws of this subheading have the ability to cut their own thread. The additional feature of the product (the ability to drill its own pilot hole) does not modify its main characteristic and does not exclude classification under this subheading. CCC 37

Figure: A self-drilling screw classified in 7318 14 (*) The image is purely for information.

 

7318 15 85

En självlåsande bult gjord av stål. Den har ett gängat skaft och ett runt, platt och jämnt huvud med underliggande lettring. Den kan ha olika dimensioner.

Artikeln är utformad för att monteras på tunna metallplåtar med hjälp av en hydraulisk eller pneumatisk press. Huvudet stannar kvar exakt på plåtens nivå medan den gängade delen förblir vinkelrät mot plåten.

Följaktligen skapar den en utvändig gänga, som gör att plåten med hjälp av en extra mutter kan sättas ihop med en annan del som kan skruvas av igen. Förordning 2019/1082, giltig från den 16 juli 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7318 , 7318 15 och 7318 15 95 .

Artikeln är gängad och används för att sammanfoga eller fästa saker så att de lätt kan tas isär utan att skadas. Den har de objektiva egenskaperna hos en skruv enligt nr 7318.

Klassificering enligt KN-nummer 7318 19 00 som andra gängade artiklar är därför utesluten (se Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 7318 A).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7318 15 95 som andra skruvar av stål.

 

Bild: Klassificering enligt 7318 15 95


7318 15 89

En ogängad artikel av stål, annat än rostfritt stål, med sexkantigt huvud, en draghållfasthet på 1 040 MPa och måtten 160 mm (längd), 32 mm (huvudets storlek) och 16 mm (skafttjocklek).

Artikeln ska bearbetas ytterligare till en färdig vara enligt nr 7318, efter anmälan till tullen. Förordning 553/2012, giltig från den 17 juli 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 7318, 7318 15 och 7318 15 89.

Eftersom artikeln inte är färdigarbetad till användbart skick, har ungefärligen samma utformning som den färdiga artikeln och endast kan användas för tillverkningen av den färdiga artikeln enligt nr 7318, anses den vara en inte färdigarbetad vara i den mening som avses i allmän tolkningsregel 2 a, dvs. ett ämne (se även FAHS allmän tolkningsregel 2 a II och FAHS nr 7318, del A femte stycket.

Med hänsyn till artikelns egenskaper, dvs. dess utformning, sexkantshuvud och draghållfasthet anses den vara en inte färdigarbetad vara enligt KN-nr 7318 15 89.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nr 7318 15 89.


7318 15 90

Artikeln består av en gängad stav med en metrisk gänga av förzinkat stål och ett plasthuvud. Den gängade staven framställs genom valsning och har en längd av 23 mm och en diameter av 6 mm. Det runda huvudet har en diameter av 14,5 mm och har varken ett spår eller en fördjupning för verktyg.

Artikeln saluförs som ”sockel/fot” till möbler (den kan dock också användas tillsammans med andra föremål som ska placeras på golvet) och används för att justera höjden på föremålet genom att den gängade delen skruvas in i föremå­let. Se bild (*). Förordning 2016/1759, giltig från 24 oktober 2016.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7318, 7318 15 och 7318 15 90.

Artikeln är en sammansatt vara bestående av två material. Den beståndsdel som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär är den gängade staven av förzinkat stål som används för att justera höjden på föremålet genom skruvning.

Klassificering enligt nr 8302 som beslag och liknande artiklar av oädel metall lämpliga för möbler är utesluten, eftersom artikelns avsedda användning är oberoende av dess objektiva egenskaper och eftersom den också kan användas med andra varor än möbler. Artikeln har de objektiva egenskaperna hos en skruv enligt nr 7318. Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7318 15 90 som andra skruvar.

Bild: Vara enligt KN-nr 7318 15 90


7318 16 39

En gängad artikel tillverkad av rostfritt stål med en invändig gänga. Den är formad som en mutter med en fläns i ena änden.

Artikeln är utformad för att användas vid montering av rörledningar i det hydrauliska bromssystemet i ett motorfordon.

När artikeln spänns åt får den komponenterna i anslutningsfogen att falla in i rätt läge och säkrar därmed den hydrauliska tätningen. Se bilder. Förordning 2019/613 är giltig från och med 6 maj 2019.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7318 , 7318 16 och 7318 16 39.

Artikeln har de objektiva egenskaperna av gängade artiklar som klassificeras enligt nr 7318 .

Klassificering enligt nr 7307 som rördelar är utesluten eftersom artikeln endast pressar på de komponenter som utgör anslutningen i fogen och inte är i kontakt med den vätska som överförs via rörledningen. Artikelns invändiga gänga är inte utformad för att utgöra eller bibehålla en hydraulisk tätning.

Artikeln kan inte klassificeras som en icke färdigarbetad koppling/rördel enligt den allmänna bestämmelsen 2 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen eftersom den inte har den färdigarbetade kopplingens/rördelens huvudsakliga karaktär.

Bultar, muttrar, skruvar etc. som är lämpliga för montering av rörledningar omfattas inte av nummer 7307 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 7307 , undantag b).

Artikeln ska följaktligen klassificeras enligt KN-nummer 7318 16 39 som andra muttrar av rostfritt stål.

Bilderna återges uteslutande i informationssyfte.

7318 19

Artikel bestående av ett skaft av härdat stål, spetsig i ena änden för att kunna slås in på samma sätt som en spik samt i andra änden in- eller utvändigt gängad. (NC 10, Annex IJ/3; IHSC 8, Annex D)

7318 19 00

En produkt bestående av en bult med en underläggsbricka, en expanderbar  förankringsplugg och en mutter, allt gjort av rostfritt stål.

Bulten, som har ett sexkantigt huvud, är 55 mm lång, gängad hela vägen och har en draghållfasthet på 490 Mpa.

Förankringspluggen är 42 mm lång med en extern diameter på 10 mm när den är oexpanderad. Den är inte gängad.

Produkten används för att fixera föremål på ett hårt material, som en betongvägg, genom att först föra in förankringspluggen, med muttern inuti, i ett borrat hål och sedan föra in bulten och skruva fast den. När skruven fästs förs muttern mot skruvhuvudet, vilket får förankringspluggen att expandera, och fäster föremålet stadigt i det hårda materialet. (Förordning 602/2011, giltig från den 13 juli 2011.)

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7318 och 7318 19 00.
 
Produkten är inte en sammansatt vara enligt de allmänna bestämmelserna 3 b eftersom de enskilda beståndsdelarna tillsammans utgör en produkt, nämligen en expanderingsbult. Klassificering enligt den komponent som ger produkten dess huvudsakliga karaktär är därför utesluten.
 
Klassificering enligt undernummer 7318 15 som bult, med eller utan muttrar och underläggsbrickor, är utesluten eftersom förankringshylsan är en annan produkt än en mutter eller en underläggsbricka.
 
Produktens egenskaper gör att den bör klassificeras enligt KN-nummer 7318 19 00 som andra gängade artiklar.

7318 19 00

En produkt av stål vars kropp är delvis gängad och delvis klädd med plast.

Den har korsslitsat huvud. Produkten har varken en konisk eller en spetsig ände. Produkten har en längd på ungefär 45 mm och en yttre diameter på cirka 7 mm. Produkten är avsedd att vara en del av ett beslag för möbler. Den gängade delen av produkten är avsedd att skruvas fast i ett förborrat hål på en möbel. Huvudet är avsett att stickas in i ett förborrat hål på en annan del av möbeln. De två möbeldelarna sammanfogas genom att huvudet låses fast i slitsen på beslagets andra del (ej med på bilden).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 83 samt texten till KN-nummer 7318 och 7318 19 00.

Produkten är en sammansatt vara bestående av två material. Produkten ska klassificeras enligt det material, dvs. metall, som ger den dess huvudsakliga karaktär.

Klassificering enligt nr 8302 som beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, är utesluten, eftersom produkten bara är en del av hela beslaget och har samma egenskaper som en gängad artikel enligt nr 7318 (se anmärkning 1 till kapitel 83).

Produkten anses inte vara en skruv enligt nr 7318, eftersom den inte ensam fäster eller monterar en vara. Endast den gängade änden skruvas fast, medan den andra änden låses fast i slitsen på den andra delen av beslaget. Klassificering enligt KN-nummer 7318 12, 7318 14 eller 7318 15 är därför utesluten. Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7318 19 00 som andra gängade artiklar av stål. Förordning 646/2014 giltig fr.o.m. 2014-07-07.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7318 29

Vibrationsdämpare bestående av:

a)

en ogängad stålbult med runt huvud och ett hål i nedre delen av skaftet;

b)

en ihålig cylinder av mjukgummi och, eventuellt, en eller två gummipackningar som passade till bulten;

c)

en cylindrisk ståldetalj med två spår i form av halva spiraler som var och en slutade med en skåra för låsning;

d)

en sprint som sköts in i hålet i bulten och som pressade ihop gummicylindern då den vreds runt den cylindriska ståldetaljen samt låste hela anordningen då den passades in i låsskårorna. Varan användes för att fästa känsliga instrument o. d. vid väggarna i de skåp eller lådor i vilka instrumenten etc var inneslutna. Tillämpning av anm. 1 g till sextonde avd. (NC 17, Annex E/3; IHSC 8, Annex D)


Jfr nr 4016 99 och 8487 90 ang. Vibrationsdämpare.

7318 29 00 (Classification statement)

Statement on the classification of "Blanks"

A round head unthreaded article of steel, with a black finish, a tensile strength of 880 to 1030 MPa and dimensions of 252 mm (length), 24 mm (head diameter) and 19 mm (shank diameter). CCC 75.

Reasons:

It is to be further worked into finished goods of heading 7318, after presentation. The article is considered to be an unfinished article (a blank) of heading 7318 within the meaning of General Rule 2 (a) as it is not ready for direct use, has the approximate shape of the finished article and can only be used for completion into the finished article.
 
Due to its objective characteristics, it cannot be determined, at the time of presentation, whether it will be further worked into a threaded or an unthreaded product. Consequently, it is to be classified as unthreaded goods under CN code 7318 29 00 by application of General Rules 1, 2(a), 3(c) and 6.

7321 19

Icke-elektrisk grill
för hushållsbruk, av rostfritt stål, arbetande medelst speglar av stål och endast utnyttjande solenergi för uppvärmning. HSC 27, Bilaga Q/11. (Nytt HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allm. best. 1 och  6.

7321 19 00

Engångsgrill i detaljhandelsförpackning, bestående av:

ett aluminiumfat (vikt 35 g),

en grillrost av stål och en ståltrådsställning (vikt 105 g),

träkolsbriketter och

tre tändningsblock. Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt texten i KN-nr 7321 och 7321 19 00.

7321 89

Skorstenständare,
i form av ett stålrör som är öppet i båda ändarna och har ett handtag på sidan. En perforerad metallplåt delar upp röret invändigt i två delar. Cylindern är 275 mm hög och 170 mm i diameter.

Bottenutrymmet är perforerat för bättre luftcirkulation. Kol placeras i det övre utrymmet, och bottenutrymmet fylls med papper. Skorstenständaren placeras på en grill, och pappret tänds på. Varans form skapar en skorstenseffekt som snabbar upp tändningen och uppvärmningen av kolet tills det är klart att spridas ut på grillen. HSC 51, N/7

Bild: Skorstenständare enligt klassificering HSC 51, N/7

7323 (Classification statement)

Ironing boards

Statement
Ironing boards with a surface of steel are to be classified as household articles in heading 7323. CCC 386

7323 (Classification statement)

A metal container with a lid (as part of a set)

The committee concluded that a:

"Cocoa set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

-

instant cocoa mix (2 packages)- marshmallows

-

1 metal container with a lid (containing cocoa mix)

-

1 small whisk of stainless steel

-

1 ceramic mug

 
is to be classified according to the different products in CN Codes 1806 (instant cocoa mix), 1704 (marshmallows), 7323 (metal container with a lid), 8205 (small whisk), 6912 (ceramic mug).

"Coffee set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

-

flavoured (aromatic) instant coffee powder

-

cinnamon sticks

-

1 small metal grater of stainless steel

-

1 metal container with a lid (containing coffee powder)

-

1 ceramic mug

 
is to be classified according to the different products in CN Codes 2101 (flavoured aromatic instant coffee powder), 0906 (cinnamon sticks), 8205 (small metal grater), 7323 (metal container with a lid), 6912 (ceramic mug).

"Tea set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

-

fermented, flavoured (aromatic) tea

-

biscuits

-

1 metal container with a lid (containing tea)

-

1 tea infuser of stainless steel

-

1 ceramic mug

 
is to be classified according to the different products in CN Codes 0902 (fermented, flavoured aromatic tea), 1905 (biscuits), 7323 (metal container with a lid), 7323 (tea infuser), 6912 (ceramic mug). CCC 452.

Reasons:

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

7323 (Classification statement)

A Tea infuser (as part of set)

The committee concluded that a:

"Tea set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

-

fermented, flavoured (aromatic) tea

-

biscuits

-

1 metal container with a lid (containing tea)

-

1 tea infuser of stainless steel

-

1 ceramic mug

 
is to be classified according to the different products in CN Codes 0902 (fermented, flavoured aromatic tea), 1905 (biscuits), 7323 (metal container with a lid), 7323 (tea infuser), 6912 (ceramic mug). CCC 452.

Reasons:

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

7323 93

Icke-elektriskt vattenbad av rostfritt stål, med speciellt lock ("roll-toplid"), bestående av en ram (hölje) och en ask ("retainer box"), som skall hålla fast locket, vilket är försett med handtag, svänger kring sin egen axel och öppnas bakåt. Ramen är konstruerad för att hålla en rektangulär vattenbehållare i vars inre botten finns fyra skruvar i för att fästa en värmeenhet i vilken tre behållare för bränsle (t.ex. i gelform) skall placeras. Denna apparat är 65 cm lång, 43 cm bred, 40 cm hög, rymmer 9,5 liter vatten och föreligger i detaljhandelsförpackning tillsammans med den omonterade värmeenheten (utan bränslet). Varan används där bufféer serveras (t.ex. på hotell) för att hålla maten varm medelst vattenbad (det heta vattnet på vilket matbehållarna är placerade håller en konstant temperatur med hjälp av bränslebehållarna). Den kan dessutom användas för att hålla mat kall varvid det heta vattnet ersätts med isbitar. (Se fig. nedan) HSC 25, Annex P/11.


7323 93 00

En produkt som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, förpackad i en svart bomullsväska, bestående av två artiklar:

 

 

Ett rör av rostfritt stål med runt tvärsnitt med en längd av ca 21,5 cm och en fast

diameter på cirka 0,5 cm. Det har ett antal skåror som bidrar till att säkerställa ett

grepp. Den är utformad för att användas som ett återanvändbart sugrör.

 

 

En borste av rostfritt stål med en längd av ca 20,2 cm och ett borsthuvud tillverkat

av nylonhår med diametern 0,5 cm. Borsten är utformad för att passa i röret så

att det kan rengöras efter användning.

Förordning 2020/1701, giltig från den 6 december 2020.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7323 och 7323 93 00 .

Den beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär är röret, som kan användas som ett återanvändbart sugrör även om det inte åtföljs av borsten. Borsten är däremot endast av underordnad karaktär.

Produktens objektiva egenskaper (specifika mått, form, bearbetningsgrad, material som är säkra för livsmedel, förekomst av runt om löpande skåror) gör att den kan identifieras som en färdig produkt (sugrör) enligt nr 7323 .

Klassificering enligt nr 7304 eller 7306 som rör och ihåliga profiler är därför utesluten, eftersom produkten är en specifik färdig artikel som omfattas av ett annat nummer.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7323 93 00 som andra hushållsartiklar av rostfritt stål.

Bild: Sugrörskit för återanvändning klassificerat enligt 7323 93 00. Bilden återges endast i informationssyfte.


7323 99

Flyttbara soptunnor av galvaniserat stål för tillfällig förvaring av sopor och avfall. Soptunnorna är tillverkade med ett lock, ett handtag, två hjul på en metallaxel och en kapacitet av 120 eller 240 liter. De finns i två kombinationer: en metalltunna med plastlock eller en metalltunna med metallock. De är avsedda att användas utomhus för förvaring av avfall innan det samlas upp för transport till en avfalls- eller återvinningsanläggning. (HSC 64, annex P/6)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Jfr nr 3924 90 ang. Flyttbar soptunna av plast.

Soptunnor metall

Bild: Flyttbara soptunnor av galvaniserat stål klassificerade enligt nummer 7323 99.

7325 10 eller 7325 99

"Filling rings", utgörande ihåliga cylindrar av gjutjärn, försedda invändigt med en rund fläns och utvändigt med ringformiga åsar. Dessa cylindrar skulle placeras i en torkugn för cement, där de skulle blandas med uppslammad cement och hade till uppgift att sprida ut värmen samt att underlätta och förkorta torkningsprocessen. (NC 12, Annex K/6; IHSC 8, Annex D)

7325 99 10 Beslutet upphävt 17 mars 2019, ersatt av förordning 2019/321

En rund artikel med en diameter på ungefär 500 mm och en vikt på ungefär 23 kg. Den är tillverkad av nodulärt gjutjärn (segjärn, EN-GJS-500-7). Artikeln är målad med svart bitumen till skydd mot korrosion.

Artikeln är certifierad enligt standard EN 124 (brunnsbetäckningar och lock för områden med fordonstrafik och fotgängare) och används som avloppslock (t.ex. avloppssystem för regnvatten). Förordning 2017/1232, giltig från den 28 juli 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7325 , 7325 99 och 7325 99 10 .

De förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (FAKN) till KN-nummer 7307 19 10 definierar aducerat gjutjärn. Enligt dessa anmärkningar omfattar beteckningen ”aducerat” nodulärt gjutjärn. Av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa en enhetlig tolkning av KN bör dessa FAKN tillämpas analogt även med nummer 7325 . Klassificering av artikeln enligt KN-nummer 7325 10 00 som andra gjutna varor av icke-aducerat gjutjärn är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7325 99 10 Andra varor av aducerat gjutjärn.

7325 99 90

En rund artikel med en diameter på ungefär 500 mm och en vikt på ungefär 23 kg. Den är tillverkad av nodulärt gjutjärn (segjärn, EN-GJS-500-7). Artikeln är målad med svart bitumen till skydd mot korrosion.

Artikeln är certifierad enligt standard EN 124 (brunnsbetäckningar och lock för områden med fordonstrafik och fotgängare) och används som avloppslock (t.ex. avloppssystem för regnvatten). Se bild. Förordning 2019/321, giltig från den 17 mars 2019, då den ersätter förordning 2017/1232.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7325, 7325 99 och 7325 99 90.

Klassificering av artikeln enligt KN-nummer 7325 10 00 som andra gjutna varor av icke-aducerat gjutjärn är därför utesluten eftersom icke-aducerat gjutjärn inte deformeras vid tryckspänning, medan nodulärt gjutjärn deformeras under dragspänning och även till viss grad under tryckspänning. Därför kan nodulärt gjutjärn inte som sådant betraktas som icke aducerat järn (se, analogt, dom av den 12 juli 2018, Profit Europe, de förenade målen C-397/17 och C-398/17, EU: C:2018:564).

Klassificering av artikeln enligt KN-nummer 7325 99 10 som andra gjutna varor av aducerat järn är också utesluten, eftersom aducerat gjutjärn och nodulärt gjutjärn skiljer sig åt i fråga om sammansättning och produktion. Även om nodulärt gjutjärn har liknande egenskaper som aducerat gjutjärn (EN-GJM), utgör det icke desto mindre en särskild kategori (EN-GJS) (se, analogt, dom av den 12 juli 2018, Profit Europe, de förenade målen C-397/17 och C-398/17).

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7325 99 90 som andra gjutna varor av annat järn.


Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


7326 20

Spirallindad tråd i längder, bestående av galvaniserad ståltråd med runt tvärsnitt som lindats i täta spiraler och därefter försetts med hölje av plast. Varan skulle användas i sitsar och ryggstöd i fåtöljer, i sängar etc. (NC 15, Annex IJ/22; IHSC 8, Annex D)

7326 20

Spiralfjädrar, hopsatta, avsedda att bilda stomme i madrasser. (NC 50, Annex O/3; IHSC 8, Annex D)

7326 20 00

Nyckelring, bestående av en liten förnicklad stålkedja, ca 3 cm lång, med en ring i ena ändan av samma material som kan öppnas och stängas och i andra ändan ett litet skyddsfodral av plast (ca 5 x 2,5 cm) innehållande en adressbok i miniatyr, vars omslag är försett med ett reklambudskap. Förordning 2080/91 (förordning 1030/86, EGT nr L 95, 10.4.1986, s. 13). Ändrad genom förordningarna 1179/2009 och 441/2013.

7326 20 00

En artikel (s.k. ”guy grip dead end”) bestående av sex trådar som var och en har en tjocklek av 3,25 mm.

Trådarna är av galvaniserat kalldraget kolstål. Trå­darna löper parallellt med varandra och är överdragna med zink. De är löst tvinnade i hela sin längd och är böjda till en ”U”-form.

Artikeln används vid ”guying” av telefonstolpar av trä, dvs. trådarna tvinnas ihop så att de bildar en tvinnad tråd.

Se bilderna. Förordning 2017/2248, giltig från den 28 december 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7326 och 7326 20 00.

Klassificering enligt nummer 7312 som ”tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d.” är utesluten eftersom artikeln inte är fast sammantvinnad (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet beträffande nummer 7312,första stycket och Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen beträffande numren 7312 10 61–7312 10 69). Den blir fast tvinnad först när den monteras på en telefonstolpe.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7326 20 00 som ”Varor av järn- eller ståltråd”.            

Bilderna visas endast i informationssyfte.


7326 90

Värmeapparater för skyddande av gröda mot frost, bestående av en järn- eller stålbehållare för brännbar mineralolja, försedda med en tratt, ett rör eller ett vridbart lock för att reglera lågan. (INC 13, Annex A/21; IHSC 8, Annex D)

7326 90

Drivremmar och transportband av stålband eller stålplåt, ändlösa, inte sammansatta med andra komponenter så att de hade fått karaktär av maskindelar. (INC 13, Annex A/28; IHSC 8, Annex D)

7326 90

Cylindrar av järn eller stål, ihåliga, med kupig botten, tillverkade genom stötextrudering, vilka var avsedda för tillverkning av bottnar eller höljen till patroner eller av mantlar till kulor till eldvapen, men som ännu inte hade erhållit den färdiga varans ungefärliga form. Sådana cylindrar kan också klassificeras enligt motsvarande numren i andra kapitel i femtonde avd, alltefter metallens beskaffenhet. (NC 9, Annex H/2; IHSC 8, Annex D)

7326 90

Stålrör, gängade i ändarna, i vilka en bunt ståltråd satts fast på insidan. Varan skulle användas för termisk skärning eller genomborrning av betong, sten, metallplåt etc. Varans dimensioner: yttre diameter: 16 mm; längd: 3 m. (NC 27, Annex D/5; IHSC 8, Annex D)

7326 90

Arbetsbänkar, bärbara spännbara, bestående av en justerbar fastspänningsanordning av metall och skruvstycke av trä (försedd med plastpiggar) som bildar en plan horisontell yta. Dessa är monterade på ett stålstativ. Dessa artiklar används för att spänna fast och hålla fast plankor eller stycken som skall bearbetas genom skärning, borrning etc. eller så kan de användas som arbetsbänk. De kan justeras i två olika höjder för att också kunna användas som sågbock. HSC 20, Annex IJ 16.

7326 90

Nyckelring av stål, bestående av en ring (22 mm i diameter) med låsanordning för sammanhållande av nycklar, medelst en kedja (20 mm lång) förenad med ett litet plastfodral innehållande tre små skruvmejslar (mejslarnas längd 54 mm). (HSC 22, K/16).

7326 90

Jordningsstavar i form av solida stavelektroder gjorda av draget kolstål med en elektrolytiskt påförd kopparmantel. Kopparlagret, med en maximal tjocklek av 254 mikroner (µ), säkerställer en perfekt bindning mellan de två metallerna. Dessa stavar är mellan 2,5 till 3,1 meter långa, väger upp till 5 kilogram och deras nedre del, vilka kan vara förbunden med varandra genom gängade bronskopplingar, är spetsig. Stavarna används för att skydda (jorda) högspänningsledningar, trans-formatorstationer, kommunikationsledningar, byggnader, gatlyktor, åskledare, antenner, etc. HSC 31, Annex M/30

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 7 till avd. XV) och 6.

7326 90

Kopplingslänk av stål,
bestående av två symmetriska bågformade delar ihopkopplade till en ledad länk med hjälp av en stålsprint som hålls på plats med en låsbussning. Varan ska användas med en lyftanordning (slingändar, krokar, öglor, osv.) för att bilda ett lyftredskap (med tvärbalkar, krokar och textila sling.) HSC 51, N/8

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Kopplingslänk enligt klassificering HSC 51, N/8

7326 90 98

Sparbössa av metall i form av en miniatyrbrevlåda (ca 12 cm hög, med en botten på ungefär 5 x 6 cm), rödmålad, med ett hål på baksidan för upphängning på väggen, en springa på framsidan för inkast av mynt och en liten lucka med ett lås. Förordning 2080/91 (förordning 810/83, EGT nr L 90, 8.4.1983, s. 11), ändrad genom förordningarna 936/99 och 705/05.

7326 90 98

En produkt i form av en stålskiva, utskuren ur en varmvalsad platta med en diameter på cirka 187 cm och en tjocklek på cirka 1,5 cm, med ett litet utstansat hål och ett större ovalformat hål.

Produkten ska efter tullbehandling bearbetas vidare (fräsning och borrning av flera hål, montering av en stålring samt ytbehandling och beläggning) innan den ska användas.

Den ska användas tillsammans med en liknande skiva med en tjocklek på cirka 2,5 cm för att förbinda ett blad med bladlagret i maskinhuset i en så kallad vindturbin (en vindmotor kombinerad med en generator). Se bild (*). Förordning 732/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-03.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7326, 7326 90 och 7326 90 98.

Klassificering enligt nr 7308 som del till en konstruktion eller enligt avdelning XVI som del till en maskin är utesluten, då produkten, såsom den presenteras, inte kan identifieras som en ”del” eftersom den kräver ytterligare bearbetning.

Produkten ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet enligt KN-nummer 7326 90 98 som andra varor av stål.

Bild: Stålskiva enligt KN-nr 7326 90 98 (*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7326 90 98

En galvaniserad artikel
bestående av en U-formad bult, gängad i båda ändar, två sexkantiga muttrar och en gjuten stålklämma med två hål för bultens genomgång.

Artikeln används för att hålla samman, till exempel, två eller flera kablar genom att kablarna placeras i U-bulten, klämman sätts över kablarna och muttrarna dras åt. Förordning 1108/2012, giltig från den 19 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7326, 7326 90 och 7326 90 98.

Eftersom funktionen hos artikeln som består av en bult, två muttrar och en klämma skiljer sig från en bults funktion, dvs. den varken drar åt eller lossar direkt olika sammansatta element, är klassificering enligt nummer 7318 som bult eller liknande artikel utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7326 punkt 1).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7326 90 98 som andra varor av stål.

Bild: U-formad bult enligt KN-nummer 7326 90 98. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7326 90 98

En ask med de ungefärliga måtten 33 × 10 × 10 cm, som består av metallplåt med en tjocklek av ca 0,2 mm.

På askens utsida återfinns varumärkets logotyp och namn.

Inne i asken finns ett plastinlägg som är lätt att ta bort och som är speciellt avpassat för en flaska.

Asken är konstruerad för att användas som emballage för en vinflaska.

Asken presenteras utan flaska. Förordning 278/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7326, 7326 90 och 7326 90 98.

Med tanke på produktens egenskaper betraktas den som en presentask av metall med  borttagbart inlägg. Nr 4202 omfattar produkter av ett annat slag som lämpar sig för användning under lång tid (t.ex. väskor för kikare, musikinstrument och vapen, och liknande artiklar) och som är särskilt formade eller har inlägg för att kunna innehålla vissa verktyg med eller utan tillbehör.

Produkten liknar inte väskor och artiklar enligt nr 4202 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4202). Klassificering enligt nr 4202 som väskor och liknande artiklar är därför utesluten.

Klassificering enligt nr 7310 som askar och liknande behållare är också utesluten, eftersom produkten varken är en större behållare som används för transport och förpackning av varor eller en mindre behållare som främst används som försäljningsförpackning för smör, öl, kakor etc. Nr 7310 omfattar produkter som används som transport- och försäljningsbehållare för varor, medan denna produkt är en presentask avsedd att rymma en flaska och framhäva dess utseende, medan själva flaskan innehåller väts­kan (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7310).

Klassificering enligt nr 7323 som bords-, köks- eller andra hushållsartiklar är också utesluten, eftersom produkten inte är en artikel som används för köks-, bords- eller andra hushållsändamål, utan är en presentask av metall med begränsad användning (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7323).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7326 90 98 som andra varor av järn eller stål.

7326 90 98

En länkrulle bestående av

en rektangulär platta av rostfritt stål med de ungefärliga måtten 14 × 10 cm, med fyra skruvhål,

en gaffelformad hjulhållare av rostfritt stål, med ett svänglager som kan rotera 360°,

ett gummihjul med en diameter av ca 13 cm och en bredd av ca 4 cm,

en plastfälg med ett lager.


Länkrullen kan monteras på olika artiklar, t.ex. vagnar, sjukhussängar och andra möbler. Förordning 728/2013, giltig från den 19 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna be­stämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 7326, 7326 90 och 7326 90 98.

Klassificering enligt nummer 8302 är utesluten eftersom numret endast omfattar länkrullar med en diameter av högst 75 mm eller en bredd av högst 30 mm (se anm. 2 till kapitel 83).

Det länkrullen främst är avsedd att användas till är oberoende av dess objektiva kännetecken, eftersom den är lika användbar för varor enligt t.ex. nummer 8716 (vagnar), 9402 (sjukhussängar) och 9403 (andra möbler). Klassificering som del av en specifik artikel är därför utesluten.

Länkrullen är en sammansatt vara som består av olika material (rostfritt stål, gummi och plast). Den komponent som ger länkrullen dess huvudsakliga karaktär är hjulhållaren av rostfritt stål, eftersom den är det centrala i länkrullens konstruktion.

Länkrullen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7326 90 98 som andra varor av järn eller stål.

Bild: Länkrulle klassificerad enligt KN-nummer 7326 90 98. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

7326 90 98

En låda gjord av stål, med de ungefärliga måtten 22,5 × 16,5 × 5,5 cm. Väggtjockleken är mer än 0,5 mm och volymen är mindre än 50 liter. Lådan är försedd med ett lock med gångjärn och  ett låssystem på motstående sida av gångjärnen. Vid sidan av låssystemet finns ett handtag. Det finns reliefbilder av kex och djur på lådans lock och undersida. Lådan saknar inlägg. Se fotografierna A och B (bilderna visas endast i informationssyfte). Förordning 757/2014, giltig från den 4 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7326, 7326 90 och 7326 90 98.

Med tanke på produktens objektiva egenskaper, till exempel det enkla utförandet och dess ringa storlek, anses den inte vara en väska, attachéväska eller portfölj enligt nr 4202. Produkten är inte särskilt formad eller har inlägg för att kunna innehålla vissa verktyg med eller utan tillbehör (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 4202, tredje stycket). Klassificering enligt nr 4202 är därför utesluten.

På grund av produktens objektiva egenskaper, dvs. avsaknaden av element som gör att den kan  identifieras som möjlig försäljningsförpackning för specifika konsumtionsvaror, är klassificering av produkten som en låda enligt nr 7310 också utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7310, andra stycket).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7326 90 98 som andra varor av järn eller stål.

7326 90 98

En artikel (ett s.k. hobby-växthus) med de ungefärliga måtten 140 × 140 × 200 cm som består av en stålram. Ramen omfattar också ställningar bestående av åtta hyllplan, fyra på vardera sidan, gjorda av metalltråd, med de ungefärliga måtten 58 × 28 cm. Ramen täcks på alla sidor av en smidig plastduk med en rullöppning på framsidan med de ungefärliga måtten 86 × 145 cm. Öppningen kan tillslutas med hjälp av en kardborreförslutning. Konstruktionen har plats för en person. Syftet är förvaring av växter (t.ex. på marknader) under kortare eller längre perioder. Förordning 614/2016, giltig från den 11 maj 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 7326 , 7326 90  och 7326 90 98 .

Klassificering enligt nr 9403  som ”andra möbler” är utesluten eftersom artikeln inte är avsedd att användas som utrustning för privata bostäder, hotell, kontor, skolor, kyrkor, butiker, laboratorier och liknande, utan snarare för förvaring av växter (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, kapitel 94, Allmänt, andra stycket, A, och nr 9403 , andra stycket).

Klassificering som ”monterad eller monteringsfärdig byggnad” enligt nr 9406  är också utesluten, eftersom konstruktionen är relativt instabil, med mjuka väggar. Den lämpar sig följaktligen inte för långvarig utomhusanvändning eftersom den inte anses vara vädertät.

Artikeln klassificeras därför utifrån det material som den består av. Artikelns huvudsakliga karaktär bestäms av den bärande konstruktionen (metallram och hyllor).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7326 90 98  som andra varor av järn eller stål.

 

Hobby-växthus klassificeras enl KN nr 7326 90 98

Bild: Hobby-växthus klassificeras enl KN nr 7326 90 98

Kap 74

7409 19 eller 7410 21

Plattor av fenol-formaldehydplast, på ena eller båda sidorna belagda med kopparfolie. Varan skulle användas för tillverkning av tryckta kretsar. Eftersom plattorna är avsedda att användas som elektriska ledare anses kopparfolien ge dem dess huvudsakliga karaktär. (INC 8, Annex A/5; NC 21, Annex E/22; IHSC 8, Annex D)

7419 80

Bronsduk
monterad i en ram, preparerad eller opreparerad, avsedd att användas för stenciltryck av textilvävnader för hand eller i maskin. (Sådan duk kan också klassificeras enligt motsvarande numren i andra kapitel i femtonde avd, alltefter metallens beskaffenhet.) (NC 11, Annex G/1; IHSC 8, Annex D, ändrad HSC67, annex O/17).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

7419 80

Sprutmunstycken
till eldsläckningsinstallationer (s k sprinklersystem), bestående av ett hus av mässing med ett rör som kunde skruvas in i rörledningarna i systemet. Munstyckena var tillslutna med en metallkapsel som hölls på plats av en eutektisk legering med bestämd smältpunkt, vilken smälte vid upphettning, varvid kapseln föll bort. Vatten sprutade då ut mot en platta under munstycket, vilken kastade ut vattnet åt sidorna. (NC 17, Annex E/2; IHSC 8, Annex D, ändrad HSC67, annex O/17).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Kap 75

7506 10

Laminerad produkt,
bestående av två yttre lager av nickelfolie och ett inre lager av en blandning av icke ledande polymerer (polyolefin, fluorplaster etc.) och elektriskt ledande kimrök. Tjockleken är för vart och ett av de yttre lagren 0,025 mm och för det inre lagret 0,3 mm. Varan, som föreligger i ark med dim. 30 x 40 cm, skall efter att ha skurits till önskad form användas som återställbar säkring för att skydda batterier, telefoner och elektriska motorer, för en spänning av mindre än 60 V, som utsätts för överspänning eller överhettning. HSC 25, Annex P/12.

Tillämpning av allmän bestämmelse 3 b.

Kap 76

7603 10

Pulver,
osintrat, bestående av aluminiumkorn överdragna med aluminiumoxid. Halten aluminiumoxid uppgick till 7 – 14 %. (NC 24, Annex B/A/8; IHSC 8, Annex D)

7605 11 00

Olegerad aluminiumtråd
med ett aluminiuminnehåll av 99,5 %, med en diameter mellan 9 och 14 mm och en trådlängd av 500–600 m, på rulle med en bredd av 1,5 m och en vikt av 1,5 ton.

Rullarna med aluminiumtråd har delvis blivit skadade och deformerade. (Se fig. nedan.) Förordning nr 2147/04, giltig fr.o.m. 2005-01-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1(c) till kapitel 76 samt texten till KN-nummer 7605 och 7605 11 00.

Klassificering enligt nr 7602 är utesluten då villkoren i anmärkning 8(a) till sektion XV inte är uppfyllda.

Graden av skada och deformation av aluminiumtrådrullarna påverkar inte slaget av vara, vilket är aluminiumtråd, eftersom huvuddelen av rullarna fortfarande motsvarar beskrivningen i anmärkning 1(c) till kapitel 76.

7605 11 00

Olegerad aluminiumtråd
med ett aluminiuminnehåll av 99,5 %, med en diameter mellan 9 och 14 mm och en trådlängd av 500–600 m, på rulle med en bredd av 1,5 m och en vikt av 1,5 ton.

Rullarna med aluminiumtråd har delvis blivit skadade och deformerade innan de klippts från båda sidor av rullöppningen, med hjälp av hydrauliska ledsaxar.

Varan består av stora bitar av aluminiumtråd. (Se fig. nedan.) Förordning nr 2147/04, giltig fr.o.m. 2005-01-06.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1(c) till kapitel 76 samt texten till KN-nummer 7605 och 7605 11 00.

Anmärkning 8(a) till avdelning XV kan inte tillämpas då aluminiumtrådrullarna inte är "slutgiltigt" oanvändbara som aluminiumtråd; på grund av detta är klassificering enligt nummer 7 602 utesluten.

Eftersom stora bitar av rullarna uppfyller definitionen på tråd i anmärkning 1(c) till kapitel 76, förblir varan hänförlig till KN-nummer 7605 11 00.

7606 11 – 7606 92

Laminerade aluminiumprodukter, bestående av två valsade aluminiumplåtar som utgör den laminerade produktens yttre skikt samt en plåt eller ett skikt av plast som utgör det inre skiktet eller kärnan. Den individuella tjockleken hos de yttre skikten uppgår vanligtvis till ca 2,54 mm och kärnans tjocklek kan variera från ca 0,02 mm till 2,29 mm. Produkterna föreligger vanligtvis i rullar med en bredd upp till ca 1 500 mm, men de kan också vara skurna till plåtar. Kärnan ger produkterna överlägsna ljuddämpande egenskaper. Produkterna används till ytterbeklädnad av byggnader, inredning, paneler i bilkarosser, hushållsapparater, kontorsmaskiner etc. HSC 21, Annex L 18.

7607 20

Laminerat reflekterande isoleringsmaterial (38,1 m långt x 1,22 m brett) i rullar, bestående av två yttre lager av aluminiumfolie (tjocklek 5 μm) och ett inre lager av bubbelplast av polyeten (tjocklek 3,1 mm). Viktfördelningen per m2 mellan de två lagren aluminiumfolie och bubbelplasten av polyeten är 16 % respektive 84 %.

Produkten ska skäras till efter användarens behov och är avsedd att monteras på insidan av en vägg, ett innertak eller ett golv i en byggnad för att bevara temperaturen genom att isolera mot värmestrålning utifrån eller inifrån. Den laminerade aluminiumfolien reflekterar värmestrålning (reflexionsfaktor: 97 %) i båda riktningarna, och de slutna luftbubblorna i polyeten-bubbelplasten mellan folielagren isolerar mot värmeledning. (HSC56, Annex Q/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6.

Bild 1 Uppifrån, Bild 2 Från sidan, Bild 3 Skiss över varans struktur (från sidan). Klassificering enligt HSC56

Bild 1 Uppifrån, Bild 2 Från sidan, Bild 3 Skiss över varans struktur (från sidan). Aluminiumfolie och bubbelplast. Klassificering enligt HSC56


7608 20 20

En artikel bestående av två rör som hålls ihop av klamrar, med en total längd på cirka 150 cm och en diameter för varje rör på cirka 0,8 cm. Rören är svetsade och tillverkade av en aluminiumlegering.

Artikeln är avsedd att användas i motorfordon för att leda kylvätskan från motorn till värmeväxlaren under fordonets instrumentbräda.

Se illustration. Förordning nr 2018/553, giltig fr.o.m. 2018-04-30.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7608, 7608 20 och 7608 20 20.

Klassificering enligt KN-nummer 8415 90 00 som delar till luftkonditioneringsapparater, enligt KN-nummer 8419 90 85 som andra delar till maskiner och apparater för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring eller enligt KN-nummer 8708 91 99 som delar till kylare för motorfordon är utesluten, eftersom produkten på grundval av dess objektiva egenskaper inte kan identifieras som uteslutande eller huvudsakligen lämpad för användning med sådana artiklar (se anmärkning 2 b till avdelning XVI och anmärkning 3 till avdelning XVII).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7608 20 20 som rör av aluminium, av svetsade aluminiumlegeringar.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


7609 00 00

En cylindrisk ihålig produkt av aluminium, avsmalnande vid ena änden (nippel)  och utrustad med en hävarmsförsedd låsring.

Produkten saluförs som en slangkoppling.
(*) Se bild.

Motivering:

Klassificering på grundval av den allmänna bestämmelsen 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7609 00 00.

Nummer 7609 omfattar kopplingar för att koppla ihop två rör (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 7609 och nummer 7307). Eftersom slangar betraktas som ett slags rör, omfattas också slangkopplingar av detta nummer.

Eftersom produkten omfattas av ett av numren i kapitel 76, är klassificering enligt nummer 7616 som andra varor av aluminium utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7609 00 00 som rördelar av aluminium. Förordning 647/2014 giltig fr.o.m. 2014-07-07.

7610 90

Profiler av aluminium, perforerade, bearbetade för användning i metallkonstruktioner (hyllor, möbler, trappor, byggnadsställningar, takkonstruktioner etc.) föreliggande separat eller i satser:

a)

inte utgörande varor i delar – nr 7610 90;

b)

utgörande varor i delar – klassificeras enligt samma nummer som de sammansatta varorna. (NC 7, Annex M/7; IHSC 8, Annex D)


Jfr nr 7308 90 ang. Profiler av stål.

 

7610 90 90

En artikel i form av en modul med ljudabsorberande och ljudisolerande egenskaper (s.k. ”rum i rum-system”). Efter montering är den cirka 3 m bred, mellan 2 och 6 m lång och 2,3 m hög, och väggarnas tjocklek är cirka 40 mm.

Den består av en kubisk aluminiumram som hålls samman av ett antal metallhörn och paneler som är placerade på sidorna och på den övre delen av konstruktionen.

Varje panel består av ett tryckt akustiskt polyesterskikt av brandsäker väv på ena sidan och en laminerad spånskiva på den andra sidan. Panelens insida är vadderad med stenull (densitet 100 kg/m3).

Taket utgörs av polyesterpaneler och stödjande aluminiumreglar. Artikeln är också försedd med en dörr, fönster, ett LED-belysningssystem och ett ventilationssystem.

Artikeln är utformad som en specialkonstruktion som ska uppföras inne i en befintlig färdig byggnad, eftersom den inte erbjuder något väderskydd. Den är avsedd för användning i kontorslandskap, som ett avskilt område för konfidentiella diskussioner, eller för att skapa en tyst zon. Förordning 2021/956, giltig från den 5 juli 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7610 , 7610 90 och 7610 90 90 .

Klassificering enligt nr 9406 är utesluten då artikeln inte är en komplett eller ofullständig ”monterad eller monteringsfärdig byggnad” eftersom den varken kan betraktas som bostad, arbetsplats eller liknande byggnad (se även anmärkning 4 till kapitel 94 och Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 9406 ). Den är inte lämplig för användning utomhus, eftersom den inte anses vara väderbeständig. Artikeln är en specialkonstruktion som ska uppföras inne i en befintlig färdig byggnad.

Artikeln är en sammansatt produkt där den huvudsakliga karaktären ges av konstruktionsdelen (aluminiumramen). Den ska därför klassificeras efter det material som den delen består av.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7610 90 90 som andra konstruktioner av aluminium.

 

Bild: Artikel klassificerad enligt KN-nr 7610 90 90. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

7615 19

Engångsformar av aluminiumfolie av en typ som ofta används i kök, framför allt för kommersiell framställning, förpackning och transport av mat. Formarna varierar i form och storlek (vanligtvis rektangulära eller runda). Produkterna används ofta inom bageriindustrin för förvaring av maten under produktions- och tillagningsfasen. Maten transporteras och försäljs sedan i folieformen. Sådana formar slängs oftast efter att ha använts en gång. HSC 39, Bilaga O/16

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

7616 99 90

En cylinderformad vara av aluminiumlegering, med öppningar och fördjupningar och med en höjd av ca 8 cm och en diameter av ca 4 cm.

Varan ingår som en del i upprullningsanordningen i ett säkerhetsbälte för motorfordon, racerbåtar, stolliftar för trappor, etc. Förordning 615/2013, giltig från den 17 juli 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7616, 7616 99 och 7616 99 90.

Klassificering enligt nr 8708 är utesluten, eftersom det numret enbart omfattar säkerhetsbälten till motorfordon enligt nr 8701–8705, inte delar till säkerhetsbälten.

Klassificering enligt nr 8302 som beslag och liknande artiklar av oädel metall som är lämpliga för karosserier är utesluten, eftersom varorna inte utgör en del av ett karosseri utan en del av upprullningsanordningen i ett säkerhetsbälte.

Varorna ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet, som andra varor av aluminium enligt KN-nummer 7616 99 90.

Bild: Detalj till säkerhetsbälte klassificerat enligt KN-nummer 7616 99 90. Bilden är endast avsedd som vägledning


7616 99 90

En vara (s.k. bildskärmsarm) av aluminium, bestående av två armar, rörliga leder och en fästanordning i varans båda ändar.

Den är avsedd att monteras på en vägg, ett skrivbord eller en skena i ena änden och ha en bildskärm monterad i den andra.

Varan möjliggör justering i höjd-/sido- och djupled av den bildskärm som är fastsatt i den. Bildskärmen kan röras i alla riktningar som användaren önskar. Samtidigt kan kablarna döljas på ett praktiskt sätt inuti varan.

Varan kan också anpassas för användning med datorplattor, telefoner osv. Förordning 2016/613, giltig från den 11 maj 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7616 , 7616 99  och 7616 99 90 .

Klassificering enligt nr 8428  som andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning är utesluten, eftersom det huvudsakliga syftet med varan är att se till att den utrustning som är monterad på armen används på ett ergonomiskt sätt. Den apparat som är fastsatt på armen hanteras inte i den mening som avses i nr 8428  (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8428 ).

Eftersom olika typer av apparater kan sättas fast på varan är klassificering enligt nr 8473 , som delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8469 –8472 , också utesluten.

Eftersom varan inte utför någon funktion som är åtskild från och oberoende av en annan maskin eller anordning som är ansluten till den är klassificering enligt nr 8479 , som maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, också utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8479 , tredje stycket A).

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7616 99 90  som andra varor av aluminium.

Bildskärmsarm klassificerad enl KN nr 7616 99 90

Bild: Bildskärmsarm klassificerad enl KN nr 7616 99 90

7616 99 90

En produkt som består av en metalliserad film av polyetentereftalat (PET) som används som råvarukälla för tillverkning av ett aluminiumpigment, med följande egenskaper:

Minst åtta aluminiumskikt med en renhet av 99,8 % eller mer.
Varje aluminiumskikt har en optisk täthet på högst 3,0 D.
Varje aluminiumskikt är separerat av ett akrylatpolymerskikt.
Tjockleken på varje aluminiumskikt är upp till 30 nanometer (0,03 μm).
Aluminium- och akrylatpolymerskikten ligger på en bärfilm av PET (polyetentereftalat) som har en tjocklek på 12 μm.

 


Produkten saluförs på rullar av upp till 50 000  meters längd. Förordning 2016/935, giltig från den 3 juni 2016.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 7616, 7616 99  och 7616 99 90 .

Klassificering enligt KN-nummer 3212  som präglingsfolie är utesluten, eftersom produkten inte består av ett metallpulver som agglomererats med ett bindemedel, och inte heller av en metall eller ett pigment som är anbragt på ett underlag, och den är inte av det slag som används för tryck. I enlighet med anmärkning 6 till kapitel 32 är produkten därför inte en präglingsfolie.

Eftersom bärfilmen av PET fungerar som ett stödskikt för aluminium- och akrylatpolymerskikten som sitter på båda sidor om denna, ger inte bärfilmen av PET produkten dess huvudsakliga karaktär. Den huvudsakliga karaktären ges av aluminiumet. Klassificering som polyester- eller plastfolie enligt KN-nummer 3920 eller 3921 är därför utesluten.

I enlighet med anmärkning 1 d till kapitel 76 består folier enligt KN-nummer 7607 bara av ett enda skikt av aluminium som kan vara förstärkt med till exempel plast. Produkten har en mer komplex sammansättning eftersom den består av flera aluminiumskikt som åtskiljs av akrylatpolymerskikt, med stöd av en bärfilm av PET i mitten. Följaktligen är klassificering enligt KN-nummer 7607 som aluminiumfolie förstärkt med plast också utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7616 99 90 som andra varor av aluminium.

7616 99 90

En produkt bestående av två horisontella skenor och två vertikala skenor av strängpressat aluminium, som tillsammans utgör en ram avsedd att fästas på en vägg med hjälp av skruvar.

Produkten är avsedd att användas för att fästa väggplattor.

De horisontella skenorna är utformade på ett så­dant sätt att plattorna skjuts in i skenorna, vilket gör att plattorna lätt kan tas bort och bytas ut vid behov.

Se bilden. Förordning 2017/2244, giltig från den 28 december 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7616, 7616 99 och 7616 99 90.

Klassificering enligt nr 8302 som ”Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.” är utesluten. Skenorna är utformade för att fästa plattor på väggen och väggplattorna är av annat slag än de varor som är avsedda att fästas med hjälp av produkterna enligt nr 8302 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8302, andra stycket, D och E).

Artikeln ska följaktligen klassificeras enligt KN-nummer 7616 99 90 som ”Andra varor av aluminium”. 

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

7616 99 90

En smidd vara (s.k. kylelement) tillverkad av aluminium (inte framställd genom gjutning), i form av en cirkelformad platta med en diameter på cirka 50 mm, till vilken kylpinnar med en höjd på cirka 30, 40 eller 50 mm är fastsatta.

Den presenteras för användning i olika produkter för att skingra den värme som produceras av lysdiodmoduler. Förordning 2020/957, giltig från den 23 juli 2020.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7616, 7616 99 och 7616 99 90 .

Klassificering enligt KN-nummer 9405 99 00 som en del till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar är utesluten, eftersom varan vid uppvisandet för tullmyndigheterna inte kan identifieras, genom sin form eller andra karakteristiska kännetecken, som en del som uteslutande eller huvudsakligen är avsedd för en vara enligt nr 9405 (se även Förklarande anmärkningar till HS, kapitel 94, Delar, första stycket).

Varan är inte anpassad för användning som en del till en specifik produkt. Därför kan den vid uppvisandet inte identifieras som en del till varor enligt något särskilt nummer (t.ex. nummer 8539, 8541 eller 8543). Klassificering som en del till varor är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7616 99 90 som andra varor av aluminium inte framställda genom gjutning.


Bild: Smidda kylelement enligt klassificeringsbeslut 7616 99 90. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


Kap
78

(Finns f.n. inga beslut på Kap 78)

Kap 79

7901 12 90

Zink i form av kulor med en diameter av cirka 5 cm, innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 viktprocent zink, med ojämn yta. Förordning 1200/2001. Giltig fr.o.m. 2001-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7901, 7901 12 och 7901 12 90.

Då dessa varor saknar kännetecken som skulle karakterisera dem som anoder (exempelvis är de inte försedda med hakar eller förberedda för anbringande av hakar eller något annat kännetecken) kan de inte klassificeras enligt KN-nr 7907 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 7907, punkt 9).

7901 12 90

Zink i form av 2 – 2,5 cm långa stycken, innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 viktprocent zink, med ojämn brottyta, framställda genom nedkapade stänger eller profiler. Förordning 1200/2001. Giltig fr.o.m. 2001-07-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7901, 7901 12 och 7901 12 90.

Då dessa varor saknar kännetecken som skulle karakterisera dem som anoder (exempelvis är de inte försedda med hakar eller förberedda för anbringande av hakar eller något annat kännetecken) kan de inte klassificeras enligt KN-nr 7907 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nummer 7907, punkt 9).

Kap 80

(Finns f.n. inga beslut på Kap 80)

Kap 81

8101 99 10

Stänger av volframlegering, innehållande mer än 94 viktprocent volfram och 1,5 viktprocent lantan, med en längd av 150 mm och en diameter av 3 mm. Stängerna erhålls inte enbart genom sintring, saknar överdrag och är inte fyllda med flussmedel. De är trubbiga i ändarna (dvs. saknar spetsar) och är individuellt märkta med färg. Färgmärkningen anger legeringselementet och volframhalten. Stängerna är förpackade i partier.

Stängerna är utformade för att skärpas och användas som svetselektroder för TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas). Elektrodens syfte under denna svetsningsprocess är att bilda bågen mellan elektroden och arbetsstycket. Elektroden smälter inte under processen, dvs. den förbrukas inte. Förordning 2021/600, giltig från den 3 maj 2021.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 3 och 5 a till avdelning XV, anmärkning 1 d till kapitel 74, anmärkning 1 till undernummer i kapitel 81, samt texten till KN-nummer 8101 , 8101 99 och 8101 99 10 .

Stängerna måste genomgå en särskild slipningsprocess för att spetsen ska få den form som krävs för elektroder som lämpligen kan användas för TIG-svetsning. Vid uppvisande för tullen har artikeln därför inte samma objektiva kännetecken som svetselektroder för svetsmaskiner enligt nr 8515 . Klassificering som delar till maskiner eller apparater för bågsvetsning av metall enligt nr 8515 är därför utesluten.

Utifrån sina objektiva kännetecken och egenskaper motsvarar artikeln texten till nr 8101 , som omfattar volfram och artiklar av volfram. (Se även första stycket i Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 8101 , där det anges att volfram i form av valsad eller dragen stång omfattas av detta nummer. Den bestämmelsen överensstämmer också med första stycket i Förklarande anmärkningar till HS, nr 8311 , enligt vilket elektroder av oädel metall som inte är överdragna eller fyllda med flussmedel inte omfattas av nr 8311 och ska klassificeras enligt tillämpliga kapitel efter materialets beskaffenhet.)

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8101 99 10 som stång av volfram, annan än sådan som erhållits enbart genom sintring.


8108 90 90 upphör att gälla genom Fördning 2017/2243 fr.o.m. den 28 december 2017.

En solid, cylinderformad gängad produkt av extra hård färgad titanlegering, med en längd på ca 12 mm. Produkten har ett skaft med en konstant ytterdiameter på 3 mm och ett huvud. Skaftet är helt gängat med asymmetrisk gängning. Huvudet är gängat (vilket gör att det kan fästas i en kompressionsplatta i fixeringssystem) med invändigt skruvgrepp.

Produkten överensstämmer med ISO/TC 150-standarderna för implantatskruvar och är avsedd för användning inom traumakirurgi för fixering av benbrott. Den ska fixeras i kroppen med hjälp av särskilda verktyg.

Vid import ligger den i en steriliserad förpackning. Produkten är nummermärkt och kan därför spåras genom hela produktions- och distributionskedjan. Se bild. Förordning 1212/2014, giltig från den 4 december 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XV, anmärkning 3 till avdelning XV, anmärkning 1 f till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 8108, 8108 90 och 8108 90 90.

På grund av produktens objektiva egenskaper anses den helt och hållet motsvara en skruv av oädel metall, även om den är avsedd för användning i traumakirurgi. Oavsett deras faktiska användning är skruvar av oädel metall, i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XV, delar med allmän användning. Klassificering enligt nr 9021 som spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer är därför utesluten enligt anmärkning 1 f till kapitel 90.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8108 90 90 som andra artiklar av titan.

Bild: En cylinderformad gängad produkt klassificerat enligt KN-nr 8108 90 90.


8109 90 00

Ett tomt rör av en zirkoniumlegering,öppet i båda ändarna, med en längd av cirka 4 m och en vikt av cirka 0,5 kg. Röret är avsett att fyllas med kärnbränsle, svetsas, sättas ihop och förseglas och därigenom användas som behållare för urankutsar i ett bränsleelement. Förordning 2020/516, giltig från den 4 maj 2020.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 3, 5 och 6 till avdelning XV samt texten till KN-nummer 8109 och 8109 90 00 .

Med hänsyn till sina objektiva kännetecken och egenskaper motsvarar varan texten i nr 8109, som omfattar varor av zirkoniumlegeringar som används t.ex. för tillverkning av omhöljen till kärnbränsleelement samt av metallkonstruktioner till kärntekniska anläggningar (se även Förklarande anmärkningar till HS, nr 8109).

Rören måste fortfarande genomgå flera bearbetningsprocesser innan de blir specifika identifierbara varor. Vid uppvisande för tullen har varan därför inte samma objektiva egenskaper som bränsleelement för kärnreaktorer enligt nr 8401. Klassificering som obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer enligt nr 8401 är därför utesluten.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8109 90 00 som andra varor av zirkonium.

 


8111 00

Mangan-aluminiumbriketter, bestående av sammanpressat metallpulver och ett ytaktivt ämne i form av grå cylindrar, tabletter, kuddformade briketter eller andra liknande former (under samlingsnamnet ”briketter”). De består av 75-95 % rent manganpulver, 5-25 % rent aluminiumpulver, högst 1 % ytaktivt ämne i form av ett kolväte i oljeform och högst 1 % flussmedel, t.ex. oorganiska aluminiumsalter. Briketterna används vid framställning av vissa aluminiumlegeringar, främst de där mangan är det huvudsakliga legeringsämnet. Under framställningen av legeringen placeras briketten i ett bad av smält aluminium för att binda det ingående manganet till aluminiumet. (HSC 61, Annex M/24)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

8112 29

Krom-aluminiumcylindrar, bestående av sammanpressat metallpulver och ett ytaktivt ämne. De består av 75-90 % av 99 % rent krompulver, 10-25 % rent aluminiumpulver, högst 1 % ytaktivt ämne i form av ett kolväte i oljeform och upp till 1 % flussmedel, t.ex. oorganiska aluminiumsalter, kaliumfluoroaluminat, kaliumfluorosilikat eller kaliumfluorotitanat. Cylindrarna används vid framställning av vissa aluminiumlegeringar där krom är ett legeringsämne. Under framställningen av legeringen placeras cylindern i ett bad av smält aluminium för att binda det ingående kromet till aluminiumet. (HSC 61, Annex M/24)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8113 00 90

Kermetstavar med enhetligt runt tvärsnitt. Artiklarna har varierande längd och diameter och har trubbiga ändar, och kan vara solida eller perforerade och ha kylkanaler. Vissa av artiklarna kan också vara avfasade.

Artiklarna är gjorda av kermet, närmare bestämt av sintrad metallkarbid, på basis av volframkarbid och med kobolt som bindemedel.

På grund av artiklarnas låga bearbetningsgrad, enkla karaktär och form kan de användas inom många olika användningsområden, t.ex. som förstärkningselement. Om artiklarna bearbetas vidare kan de användas till verktyg och som verktyg. Förordning 2021/910, giltig från den 27 juni 2021.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till avdelning XV samt texten till KN-numren 8113 00 och 8113 00 90 .

Klassificering enligt KN-nummer 8209 00 80 som stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av kermet är utesluten eftersom artiklarna kan användas till verktyg och som verktyg endast om de bearbetas vidare, och eftersom de är lämpliga även för annan användning.

Artiklarna omfattas av nr 8113 , som omfattar både obearbetade kermeter och kermeter i form av artiklar som inte är nämnda någon annanstans i Kombinerade nomenklaturen (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 8113 , sjätte stycket).

Artiklarna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8113 00 90 som andra slag av kermeter och varor av kermeter.

Kap 82

8201 10 00

Trädgårdsskötselutrustning,
bestående av följande artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

a)

1 väska av textilvävnad, med en utsida av textil med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor. - 4202 22 90.

b)

1 par handskar i huvudsak tillverkade av textilvävnad, med en tunn beläggning av porös plast på handflatesidan. - 6216 00 00.

c)

1 sekatör av oädel metall. - 8201 50 00.

d)

1 trädgårdsspade av oädel metall. - 8201 10 00.

e)

12 markörstickor av plast. - 39 26 90 97.

f)

1 penna med blyertsstift - 9609 10 10.


Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyddande förpackningar av plast. Väsktyget och handsktyget har samma mönster (träd, blommor, hus). Se bild(*).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna kan inte betraktas som "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. Väskan används inte för trädgårdsarbete, utan för att förvara de andra artiklarna. Den kan även användas för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel. Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i praktiken avsedd för helt andra användningsområden. Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma specifika behov, eller om de inte är utformade för att användas för samma specifika funktion, ska varje artikel klassificeras separat (se även riktlinjer för klassificering i  Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B II(1)). De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

d)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 8201 och 8201 10 00.Den ska klassificeras som en spade eller skyffel enligt KN-nummer 8201 10 00. Förordning 2015/2351,  giltig  från den 6 januari 2016.

 

8201 40

Plantagekniv (machete), vars klinga på ena kanten var försedd med egg och på den andra med tänder, så att verktyget även kunde användas som såg. (NC 21, Annex E/18; IHSC 8, Annex D)

8201 50  00

Trädgårdsskötselutrustning, bestående av följande artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

a)

1 väska av textilvävnad, med en utsida av textil med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor. - 4202 22 90.

b)

1 par handskar i huvudsak tillverkade av textilvävnad, med en tunn beläggning av porös plast på handflatesidan. - 6216 00 00.

c)

1 sekatör av oädel metall. - 8201 50 00.

d)

1 trädgårdsspade av oädel metall. - 8201 10 00.

e)

12 markörstickor av plast. - 39 26 90 97.

f)

1 penna med blyertsstift - 9609 10 10.


Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyddande förpackningar av plast. Väsktyget och handsktyget har samma mönster (träd, blommor, hus). Se bild(*).

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna kan inte betraktas som "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. Väskan används inte för trädgårdsarbete, utan för att förvara de andra artiklarna. Den kan även användas för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel. Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i praktiken avsedd för helt andra användningsområden. Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma specifika behov, eller om de inte är utformade för att användas för samma specifika funktion, ska varje artikel klassificeras separat (se även riktlinjer för klassificering i  Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B II(1)). De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

c)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 8201 och 8201 50 00.Den ska klassificeras som en sekatör eller liknande klippverktyg enligt KN-nummer 8201 50 00. Förordning 2015/2351, giltig från den 6 januari 2016.

 


8205
(Classification Statement)

Statement on the classification of 
Small whisk (as part of a set)

"Cocoa set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

-

instant cocoa mix (2 packages)

-

marshmallows

-

1 metal container with a lid (containing cocoa mix)

-

1 small whisk of stainless steel

-

1 ceramic mug


is to be classified according to the different products in CN Codes 1806 (instant cocoa mix), 1704 (marshmallows), 7323 (metal container with a lid), 8205 (small whisk), 6912 (ceramic mug). CCC 452.

Reasons:

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.


8205
(Classification Statement)

Statement on the classification of Small metal grater (as part of set)

"Coffee set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:
- flavoured (aromatic) instant coffee powder
- cinnamon sticks
- 1 small metal grater of stainless steel
- 1 metal container with a lid (containing coffee powder)
- 1 ceramic mug
is to be classified according to the different products in CN Codes 2101 (flavoured aromatic instant coffee powder), 0906 (cinnamon sticks), 8205 (small metal grater), 7323 (metal container with a lid), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.
The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity. CCC 452.

8205 20

Hammare av oädel metall, med löstagbara slag i huvudets båda ändar, det ena av gummi och det andra av plast. (NC 11, Annex IJ/5; IHSC 8, Annex D)

8205 51

Frukt- och grönsaksskalare, bestående av ett plasthandtag på vilket en roterande rektangulär verksam del av oädel metall med två blad
– ett platt och ett sågtandat
– har monterats. HSC 51, N/9

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Frukt- och grönsaksskalare enligt klassificering HSC 51, N/9

8205 51

Frukt- och grönsaksskalare
, bestående av ett handtag med en fast verksam del av oädel metall med två blad. HSC 51, N/9

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Frukt- och grönsaksskalare enligt klassificering HSC 51, N/9

8205 51 00

Varor i en sats för försäljning i detaljhandeln, ett s.k. eldställ bestående av

en redskapshållare av gjutjärn som ställs på golvet,

en eldgaffel,

en skyffel,

en tång.


Varusatsen är avsedd för hantering av ved, kol och aska i en eldstad. Förordning 641/2013, giltig från den 25 juli 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8205 och 8205 51 00.

Varorna är att betrakta som ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b med anledning av att de utbjuds för försäljning tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för ett speciellt göromål (att sköta eldstaden).

Det är handredskapen enligt nr 8205 (eldgaffeln, skyffeln och tången) som ger satsen dess huvudsakliga karaktär, eftersom dessa används i eldstaden medan redskapshållarens funktion bara är att hålla redskapen på plats.

Satsen bör följaktligen klassificeras med ledning av handredskapen.

Satsen ska därför klassificeras som redskap för hushållsbruk enligt KN-nummer 8205 51 00.8205 51 00

Varor i en sats för försäljning i detaljhandeln, ett s.k. eldställ bestående av

en redskapshållare av rostfritt stål som ställs på golvet,

en eldgaffel,

en skyffel,

en borste,

en tång.


Varusatsen är avsedd för hantering av ved, kol och aska i en eldstad. Förordning 641/2013, giltig från den 25 juli 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8205 och 8205 51 00.

Varorna är att betrakta som ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b med anledning av att de utbjuds för försäljning tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för ett speciellt göromål (att sköta eldstaden).

Det är handredskapen enligt nr 8205 (eldgaffeln, skyffeln och tången) som ger satsen dess huvudsakliga karaktär, eftersom dessa används i eldstaden

och är fler än den enstaka borsten

medan redskapshållarens funktion bara är att hålla redskapen på plats. Satsen bör följaktligen klassificeras med ledning av handredskapen.


Satsen ska därför klassificeras som redskap för hushållsbruk enligt KN-nummer 8205 51 00.

Bild: Eldställ klassificerat enligt KN-nummer 8205 51 00. Bilden är endast avsedd som vägledning

8205 51 00

En artikel (s.k. manuell knivslip) med de ungefärliga måtten 27 × 14  × 19 cm, som består av dels ett handtag, dels en hållare med en slipmekanism i två steg (slipning och polering) med diamantkorn i mikrometerstorlek.
Se bild(*). Förordning 858/2014, giltig från den 28 augusti 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8205 och 8205 51 00.

Artikeln är med beaktande av dess objektiva kännetecken avsedd för hushållsbruk, för manuell slipning av knivblad och dylikt. Artikeln är utformad för att placeras på en plan yta när den används, men den är till fullo funktionsduglig endast om man håller den på plats med handen. Klassificering som handverktyg enligt nr 8205 är följaktligen berättigad.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8205 51 00 som verktyg för hushållsbruk.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8205 51 00

En produkt (sats med vintillbehör) bestående av

en ”kyparkorkskruv” av oädel metall bestående av en folieskärare, en korkskruv och en kombinerad hävarm/kapsylöppnare,

en vindroppring av oädel metall, invändigt belagd med bondad duk,

en spetsig propp av oädel metall med en rundstav, försedd med två ringar för att försegla flaskan,

en termometer av glas med ett handtag av oädel metall för att mäta vinets temperatur.

Satsen presenteras för försäljning i detaljhandeln i en trälåda med en förpackningsinsats med fördjupningar som motsvarar artiklarnas exakta mått. Förordning 2023/745, giltig från den 2 maj.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b, 5 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8205 och 8205 51 00 .

Varorna föreligger i en sats för försäljning i detaljhandeln i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b. Satsen består av minst två olika artiklar som kan klassificeras enligt olika nummer, t.ex. enligt nr 8205 (flasköppnare och korkskruvar omfattas av nr 8205 som handverktyg enligt de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet [FAHS] 8205 E 1 eller enligt nr 9025 [termometer]).

Varorna är förpackade i en trälåda som passar för försäljning direkt till användarna utan omförpackning. De är förpackade gemensamt för att användas för ett speciellt göromål, nämligen att servera vin. Se FAHS till de allmänna tolkningsbestämmelserna 3 b och X.

Kyparkorkskruven, som består av folieskärare, korkskruv och kombinerad hävarm/kapsylöppnare ger satsen dess huvudsakliga karaktär, eftersom öppnandet av en vinflaska är den huvudsakliga användningen vid servering av vin, utan vilken övriga artiklar i satsen saknar funktion.

Trälådan är särskilt utrustad för att innehålla de artiklar som ingår i satsen. Eftersom den består av massivt trä är den lämplig för långsiktig användning som behållare för de artiklar som den innehåller. Den är av ett sådant slag som normalt säljs tillsammans med denna typ av satser och ger inte det hela dess huvudsakliga karaktär. Trälådan ska därför klassificeras tillsammans med satsen i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 a.

Satsen med vintillbehör ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8205 51 00 som verktyg och redskap för hushållsbruk.

Bild: En sats klassificerad enligt KN-nr 8205 51 00

 

8205 51 00

Blad av rostfritt stål med en bredd av 40 mm, med laterala skåror och ett hål i mitten. Bladen presenteras i förpackningar om 10 stycken.

Bladen är konstruerade som reservblad till glasskrapor.

Glasskrapor är handverktyg som används till en mängd olika ändamål, bland annat för att skära och skrapa bort ämnen såsom färg, lim, etiketter, klistermärken och smuts från ytor som exempelvis fönster, väggar, plattor, golv, diskbänkar, glas och ugnar. Baserat på deras kännetecken kan glasskrapor användas i hushåll eller av fackmän (exempelvis målare). Förordning 2023/2089, giltig från den 30 november 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XV, anmärkning 1 a till kapitel 82 samt texten till KN-nummer 8205 och 8205 51 00.

Med tanke på deras objektiva egenskaper är reservbladen igenkännliga som konstruerade för glasskrapor (handverktyg enligt nr 8205 ). Enligt anmärkning 2 till kapitel 82 ska delar av oädel metall till artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt samma nummer som de artiklar till vilka de utgör delar.

Glasskrapor kan användas till en mängd olika ändamål, både i hushåll och av fackmän. Glasskraporna överskrider inte kraven för hushållsbruk. Texten till KN-nummer 8205 51 00 är således uppfylld.

Reservbladen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8205 51 00 som delar till verktyg och redskap för hushållsbruk.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 8205 51 00. Bilden återges endast i informationssyfte. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2489/oj ISSN 1977-0820 (electronic edition)


8205 59

Handverktyg sammansatt av ett huvud bestående av ett plasthölje med en knytmekanism, ett metallhandtag som var fäst vid huvudet samt ett trycke för manövrering av mekanismen. Varan användes för att knyta ihop garn som gått av i textilmaskiner. (NC 12, Annex K/18; IHSC 8, Annex D)

8205 59

"Häfttänger" av oädel metall för tillslutning av pappkartonger, varvid häftklammerna anbringades genom att med handen pressa samman två ledade handtag. (Se fig. nedan) (NC 26, Annex E/6; IHSC 8, Annex D)

8207 (Classification Statement)

Statement on the classification of "Certain types of indexable inserts" (see also 6909)

Plates of various shapes and sizes to be used in the manufacture of indexable inserts which have a monocrystalline or polycrystalline diamond coating on a sintered metal-carbide support are to be classified, when in their raw form, according to their constituent material (heading 7116). CCC 467.

Reasons:

When cut to shape and ready for use as indexable inserts, these products are to be classified under heading 8207, as the working part is made of one of the materials set out in note 1 to Chapter 82 and because of their processing step and their recognisable intended use as interchangeable tools or as unfinished interchangeable tools.

8207 90 10

En liten platta för ett utbytbart verktyg, bestående av ett kompakt lager av syntetiska diamanter som är permanent fastsatt på ett bärande skikt av metallkarbid. Förordning 1288/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 i Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 8207, 8207 90 samt 8207 90 10.

Då dessa varor har en arbetsyta av syntetisk diamant kan de inte klassificeras enligt nr 8209.

8210 00 00

En kvarn med en vikt av mindre än 10 kg, för manuell malning av pepparkorn för kryddning av maträtter. Den kulformade plastbehållaren innehåller pepparkorn, som mals med hjälp av en liten friktionsplatta av oädel metall. Förordning 729/04, giltig fr.o.m. 2004-05-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 82 samt texten till KN-nummer 8210 00 00.

Redskapet omfattas genom anmärkning 1 k till avdelning XVI inte av denna avdelning.

8210 00 00

En sats med varor för försäljning i detaljhandeln bestående av en pepparkvarn och en saltkvarn för kryddning av maträtter.

De kulformade plastbehållarna innehåller peppar- och saltkorn, som mals med hjälp av små friktionsplattor.

Hos pepparkvarnen består friktionsplattan av oädel metall och hos saltkvarnen av keramik. Förordning 729/04, giltig fr.o.m. 2004-05-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 a till kapitel 82 samt texten till KN-nummer 8210 00 00.

Satsen består av produkter som används vid tillagning av livsmedel. Beståndsdelarna används vid tillagning av maträtter.


Kap 83

8302 41 90

En stång av aluminium (så kallad duschdraperistång) som används för att hänga upp ett draperi. Den består av två ihåliga aluminiumrör. Det smalare röret passar in i det bredare röret. Stången kan förlängas och innehåller en fjädermekanism av stål inuti det bredare röret som är avsedd att trycka de båda rören mot en vägg.

Artikeln presenteras utan draperi eller draperiringar. Se bild. Förordning 2017/1472, giltig från den 4 september 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8302 , 8302 41 och 8302 41 90 .

Klassificering enligt undernummer 7615 20 som ”sanitetsgods” är utesluten, eftersom artikeln inte har de objektiva egenskaperna hos en artikel avsedd för ett badrum. Den kan användas var som helst i byggnaden, exempelvis för att hänga ett draperi framför ett fönster eller en dörr.

På grund av de objektiva egenskaperna (fjädermekanismerna tillsammans med möjligheten att förlänga stången och konstruktionen som bara kan hålla för lätta vikter, t.ex. ett draperi) är artikeln utformad som en draperistång och inte som en vanlig aluminiumstång enligt nr 7604 . Draperistänger klassificeras enligt nr 8302 (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8302 , andra stycket, D, 5).

Klassificering enligt KN-nummer 8302 41 10 som ”beslag av oädel metall för dörrar” eller enligt KN-nummer 8302 41 50 som ”beslag av oädel metall för fönster (även franska)” är utesluten eftersom artikeln inte har objektiva egenskaper som tyder på att den är konstruerad för användning med det ena eller det andra.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8302 41 90 som ”andra beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för byggnader”.

Bild: Klassificering av en duschdraperistång enligt KN-nummer 8302 41 90.

 

8302 40 00

En artikel som består av en rektangulär platta av stål med en längd av 48,26 cm (19 tum) och rektangulära klamrar av plast. Klamrarna är vinkelrätt fästa i plattan och har en öppning i kortsidan mittemot plattan. Artikeln har hål i båda ändar av plattan så att den kan skruvas fast på stålskåp med samma längd som artikeln (19 tums skåp), som kan användas inom telekommunikation, databehandlingssystem osv. Artikeln är avsedd att användas för att organisera kablar i skåpen. Förordning 2019/643, giltig från den 15 maj 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 c och 3 till avdelning XV, anmärkning 1 d till kapitel 94 samt texten till KN-nummer 8302 och 8302 42 00.

Stålplattan ger artikeln dess huvudsakliga karaktär eftersom det är plattan som fästs i skåpen och stöder och håller beslagen på plats.

Nummer 8302 omfattar sådana beslag och liknande tillbehör av oädel metall som är lämpade för allmän användning och som i stor utsträckning används till möbler, dörrar, fönster, karosserier etc., även om de är avsedda för speciell användning (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 8302 första stycket).

Stålskåp klassificeras som möbler i den mening som avses i anmärkning 2 till kapitel 94 (se även klassificeringsutlåtanden till HS 940320/3 och 940320/4).

Artikeln har de objektiva egenskaperna av ett beslag av oädel metall som är lämpligt för möbler och som klassificeras enligt nummer 8302.

I enlighet med anmärkning 2 c till avdelning XV är artiklar enligt nr 8302 delar med allmän användning. Klassificering som delar till möbler enligt nr 9403 är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 d till kapitel 94.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8302 42 00 som andra beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för möbler. 


Bild: Vara enligt klassificering till KN-nr 8302 40 00

 

8303 00

Kassaskåp, tillverkat av stål, utformat för att skydda värdesaker, utrustat med ett programmerbart lås med elektronisk knappsats och indikatorpanel samt med ett lås för en huvudnyckel. De yttre måtten är 200 x 310 x 200 mm och de inre måtten är 198 x 308 x 140 mm (h x b x d). Kassaskåpet väger 4,5 kg, dörren är 3 mm tjock och skåpets väggar är 1 mm tjocka. Ett vred på dörren håller två envägs-glidbultar (20 mm tjocka) på plats. Det finns förborrade hål i skåpets botten och baksida för att kunna fästa skåpet på golvet eller väggen. Det är avsett att användas i hem eller på företag. (HSC 60, Annex M/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

 

Kassaskåp 1

Bild: Kassaskåp klassificerat enligt nummer 8303 00.

 

8303 00

Kassaskåp, tillverkat av stål, utformat för att skydda värdesaker, utrustat med ett programmerbart lås med elektronisk knappsats och indikatorpanel samt med ett lås för en huvudnyckel. De yttre måtten är 250 x 350 x 250 mm och de inre måtten är 248 x 348 x 190 mm (h x b x d). Kassaskåpet väger 6 kg, dörren är 3 mm tjock och skåpets väggar är 1 mm tjocka. Ett vred på dörren håller två envägs-glidbultar (20 mm tjocka) på plats. Det finns förborrade hål i skåpets botten och baksida för att kunna fästa skåpet på golvet eller väggen. Det är avsett att användas i hem eller på företag. (HSC 60, Annex M/18)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

Kassaskåp 2

Bild: Kassaskåp klassificerat enligt nummer 8303 00.


8305 10 00 (4811 59 00) (Classification statement)

Statement on the classification of "Lever-arch mechanism"

Goods in the form of components for a file binder of CN code 4820 30 00 imported in a single shipment presented for customs clearance in the same quantity and at the same time.

The components are:

-

a so called "lever-arch mechanism" (LAM); a LAM consists of curved metal pieces that close on each other, forming two rings, on a rectangular sheet of base metal with dimensions of approximately 9,5 x 5 cm with holes and recesses, a lever of metal on a plastic base, and a metal spring in a recess of the base plate, that allows the curved metal pieces to open or close. It is used for holding sheets and other documents.

-

a rectangular paperboard sheet, coated with a protective layer of plastics, with dimensions of approximately 64 x 32 cm. CCC 48.


Reasons:

Classification under CN code 4820 30 00 as an unassembled or disassembled file binder by application of GIR 2(a) is excluded, as the paperboard sheet, in the condition as imported, requires further processing (such as welding of spine pockets, clinching of the cardboard sheet so that it can be folded, application of metal slots, finger ring and edge protectors) before becoming a component of a file binder. The 2 components are, therefore, to be classified separately.

The LAM is to be classified under CN code 8305 10 00 as a fitting for loose-leaf binders or files by application of GIR 1 and 6.

The paperboard sheet is to be classified under CN code 4811 59 00 as other paperboard coated with plastics, not bleached, by application of GIR 1 and 6.

Bild: Classification statement 8305 10 00 (4811 59 00)

8306 29

Buddhistiska rökelsekärl (Koro och Senkosashi), vilka liknar små dekorativa vaser av oädel gulmetall. Det första kärlet har formen av en cylinder som successivt blir bredare nedtill. Det är 9 cm högt, har i öppningen en diameter på 3 cm upptill och 4,5 cm i den nedre tillslutna delen. Det andra kärlet har formen av en liten kruka försedd med tre fötter nedtill. Det är 4,5 cm högt och 7 cm i diameter i den öppna änden. Båda dessa artiklar används normalt som prydnadsföremål på altare i hemmet eller i tempel men kan också användas för att bränna rökelse i, på platser avsedda för religiös tillbedjan. WCO-HSC 18, Annex L 22, 1.

8306 29

Buddhistiskt tändsticksställ (Match-keshi), bestående av en behållare med en flat botten som liknar en liten dekorativ vas. Behållaren är av oädel gulmetall. Behållaren är försedd med ett lock med ett hål i mitten genom vilket man skall stoppa ned tändstickor. Den är 4,5 cm i diameter där den är som bredast och 7 cm hög med locket på och 6,5 cm högt utan lock. Denna artikel används normalt som prydnadsföremål på altare i hemmet eller i tempel men kan också användas för att förvara brända tändstickor i på platser avsedda för religiös tillbedjan. WCO-HSC 18, Annex L 22, 2.

 

8308 90 00
Ett par spännen som ska användas som en låsmekanism för säkerhetsbälten. Varje spänne består av en låsmekanism i metall, ett plasthölje, en textilrem, anslutningsdelar i metall och en elektrisk sensor som avger en ljudsignal när fordonets säkerhetsbälten borde vara fastspända, men inte är det.

Produktens sammansättning i viktprocent utgörs av 56 % kolstål, 21 % plast, 13 % textil och 10 % andra material.

Det rör sig om en del till en säkerhetsbältesanordning som t.ex. används för sittplatser i ett motorfordon. (se bild) Förordning 2017/636, giltig från den 25 april 2017.

Motivering
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b, 4 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XV samt texten till KN-nummer 8308 och 8308 90 00 .

Produkten har objektiva kännetecken av ett spänne eftersom den fungerar som en låsmekanism.

Klassificering enligt nr 8301 som ett lås av oädel metall är utesluten, eftersom produkten varken är en fästanordning som kontrolleras av ett nyckellås eller kombinationslås med bokstäver eller siffror eller ett elektriskt lås (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nummer 8301 ).

Klassificering enligt nr 8302 som beslag och liknande artiklar av oädel metall som är lämpliga för karosserier är utesluten, eftersom varorna inte utgör en del av ett karosseri utan en del av säkerhetsbältesanordningen.

Klassificering enligt nr 8708 som en del av säkerhetsbälte är också utesluten, eftersom det numret enbart omfattar säkerhetsbälten till motorfordon som klassificeras enligt nummer 8701– 8705 och inte delar till säkerhetsbälten.

Klassificering enligt undernummer 8708 21 som ofullständiga säkerhetsbälten är också utesluten, eftersom produkten endast utgör en av flera delar av ett komplett säkerhetsbälte (som består av följande fem huvuddelar: spännen, upprullare, bältesförankringar, band och låstungor) och således inte, i föreliggande form, har den huvudsakliga karaktären av en komplett eller färdigarbetad vara.

Produkten som, på grundval av dess objektiva kännetecken och egenskaper, inte kan klassificeras enligt ett specifikt nummer, har trots detta objektiva kännetecken och egenskaper som närmast kan liknas vid spännen som klassificeras enligt nr 8308 . Varan ska därför klassificeras enligt nr 8308 90 00 som spännen av oädel metall.

Bild: Klassificering enligt 8308 90 00

Bild: Låsmekanism för säkerhetsbälten klassificerat enligt 8308 90 00


8309 90

Aluminiumlock av olika form (runda, ovala, rektangulära med rundade hörn osv) och olika storlek, till burkar för mat och dryck; locken har en upphöjd kant så att de kan klämmas fast permanent vid överkanten av burken och undersidan har en skyddande lackbeläggning som är lämplig att använda för kontakt med mat och dryck. Locken har också en präglad flik med en ring i ena änden, så att burken lätt kan öppnas längs den präglade fliken (se fig. nedan). HSC 24, Annex K/10

Meny