Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Nittonde avdelningen

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Kap 93

9304 00 00

Luftpistol, av plast med en inre avfyringsmekanism och inre delen av pipan av metall, som kan skjuta plastkulor. Förordning 242/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelsen 1 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 9304 00 00.

Klassificeringen av varan till nr 9304 beror delvis på att den kan förorsaka kroppslig skada på grund av sin skottvidd och anslagskraft.

9306 90 90

En artikel i form av en kula (s.k. ”paintball”) med ett hårt gelatinskal innehållande vattenbaserad färg.

Artikeln är avsedd att användas som projektil för ett paintballgevär (luftdrivet gevär med en munstyckshastighet av 91 meter per sekund) för flerpersonsspelet ”paintball”.

Se bilder (*1). Förordning 2017/1169, giltig fr.o.m. 20170721

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9306 , 9306 90  och 9306 90 90 .

Artikeln är utformad som en projektil för ett paintballgevär, som är ett vapen enligt nr 9304  på grund av dess betydande munstyckshastighet (se kommissionens förordning (EG) nr 242/96 [EGT L 31, 9.2.1996, s. 16]).

Paintballkulan är en projektil som används för att skjuta med luftdrivna gevär och som liknar kulor eller pilar. Därför är paintballkulan en annan typ av ammunition (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9306 , A.3).

Klassificering som produkt enligt kapitel 95 är därför utesluten i enlighet med anmärkning 1 till detta kapitel.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9306 90 90  som projektil.

(*1) Bilderna visas endast i informationssyfte.

Meny