Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sjuttonde avdelningen

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

Avd. XVII Kap. 86 - 89

Avd. XVII

Reglage med kullager:

a. Igenkännliga som lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ett speciellt fordon enligt avd. XVII.

Klassificeras som delar eller tillbehör till ifrågavarande fordon

b. Lika lämpliga att användas till flera olika fordon, flygplan, fartyg etc enligt avd. XVII. IHSC 8, Annex D

Tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVII

Jfr avd. XVI, nr 8487 90 och 9033 00 ang. Reglage med kullager.

Meny