Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Sextonde avdelningen

Avd. XVI Kap. 84, 85

Kap 84

84 (Classification statement)

Statement on the classification of a DVD-player

Reasons: The products, as described in the BTIs, are to be classified according to the specific function they perform and this in accordance to the Ikegami and Krings Court Rulings principles (Cases C-467/03 and C-130/02). CCC 366

84 (Classification statement)

Statement on the classification of Parts of cartridges

Plastic lids, pen bodies and side covers for use in the manufacture of a cartridge for an ink-jet printer. CCC 340

Reasons: The products are to be classified according to the constituent material.

8402 19

Ånggenererande panna för ångrum, utvecklad för att försörja ett ångrum som mäter upp till 20,9 m3. Den förekommer som ett skåp (mått: 57 x 48 x 71 cm). Dess huvudkomponenter är följande:

1) vattentank med elektrisk varmvattenberedare

2) vatteninloppsventil

3) ångutloppsventil

4) värmesensor (att fixeras i ångrummet)

5) kontrollpanel

(HSC 68, Annex K/15).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8403 10

Värmepannor för centraluppvärmning, av stål, elektriskt drivna, för produktion av olika temperaturer på varmvatten för uppvärmningsändamål (golv- eller elementuppvärmning). Värmepannorna är isolerade med styvt polyuretanskum och arbetar med en spänning på 220 V eller 380 V. De är utrustade med:

flyttbara doppvärmare av rostfritt stål;
strömstyrke- och kontrollreläer;
en kontrollpanel med termostater,
en termometer och strömbrytare;
en cirkulationspump med variabel hastighet;
en hydromanometer;
en säkerhetsventil;
en värmeväxlare;
eventuellt ett expansionskärl;
en till- och frånförselventil för att skapa förbindelse med en varmvattenbehållare.

Strömstyrkan som kan justeras, varierar från 5,6 till 24 kW eller från 28,8 till 259,2 kW beroende på modellen. Maximumtemperaturen är 90°C och arbetstrycket är 3 bar. Tillämpning av den allmänna bestämmelsen 1. HSC 13, Annex F/10.

8411 81

Turboaxelmotor för en helikopter, huvudsakligen bestående av en kompressor, en förbränningskammare, en kompressorturbin och en fri turbin utrustad med en drivaxel. Det är en sorts gasturbinmotor med en effekt på 1 600 kW. HSC 71, Annex O/24.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

8411 99 00

Ett turbinhjul gjort av en nickelbaserad legering bestående av radiellt anordnade blad och ett nav avsett att placeras på axeln till en avgasdriven turbokompressor.

Hjulet utgör en del av en turbin som omvandlar energin i de inkommande motoravgaserna till en rotationsrörelse som driver turbokompressorhjulet. (Se bild 1 nedan). Förordning 1035/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8411 och 8411 99 00.

Klassificering enligt nr 8414 som delar till kompressorer är utesluten eftersom turbinhjulet är en del som uteslutande eller huvudsakligen lämpar sig för användning med en avgasturbin enligt nr 8411 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 8414, undantag a, och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (KN) till undernummer 8414 90 00).

Turbinhjulet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8411 99 00 som delar till gasturbiner.

Bilder: Turbinhjul och turbinhus klassificerat enligt KN-nr 8411 99 00.

8411 99 00

Ett turbinhus gjort av oädel metall bestående av en hålighet för turbinhjulet, en öppning för avgasinloppsröret och en öppning för avgasutloppsröret.

Huset utgör den del av en turbin som innehåller turbinhjulet som gör det möjligt att omvandla energi i form av inkommande motoravgaser till en rotationsrörelse som driver turbokompressorhjulet. (Se bild 2 ovan). Förordning 1035/2014, giltig från den 21 oktober 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8411 och 8411 99 00.

Klassificering enligt nr 8414 som delar till kompressorer är utesluten eftersom turbinhuset är en del som uteslutande eller huvudsakligen lämpar sig för användning med en avgasturbin enligt nr 8411 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 8414, undantag a, och de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till undernummer 8414 90 00). Turbinhuset ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8411 99 00 som delar till gasturbiner.

8412 (Classification statement)

Wind turbine blades Articles made of fibreglass epoxy resin with a smooth layer of gel coat on the outer surface, of a length of approximately 50 m, so-called "wind turbine blades". The "blades" are specifically designed for use with a wind turbine (wind engine integrated with a generator).

When the "blades" rotate, the generator of the wind turbine converts the kinetic energy of the wind into mechanical energy which in turn is converted to electricity. Classification under heading 8503 as parts of an electric generating set (wind engine integrated with a generator) of heading 8502 is excluded, as the product is primarily a mechanical part of a wind engine.
 
The blades are therefore to be classified under heading 8412 as parts of a wind engine by virtue of GIR 1 and 6 and Note 2 (b) to Section XVI. CCC24

Figure: Wind turbine blades classified in heading 8412

8412 21 80 (Classification statement)

Statement on the classification of "Power tilt"

A hydraulic product consisting of:

- a gear with a piston and hydraulic cylinder, rotated by helical splines,
- hinges and drill holes, to supply and drain hydraulic oil, and
- couplers.

The bi-directional linear motion (thrust) of the piston is converted mechanically (by the gear) into rotation between two points (swivel movement).
 
The product is used between, for example, a blade, excavator scoop, grab or bucket and the flexible or rigid boom of machines such as excavators, harvesters or mining equipment. CCC 56.

Reasons:

The product constitutes, within the meaning of Note 2 to Section XVI, a part of various machines of Chapter 84.

As it comprises a piston operated by oil under pressure to convert energy (from that pressure) into linear motion and a gear to convert this linear motion into rotary motion, it has the characteristics of a hydraulic power engine of heading 8412.

Therefore, by application of General Interpretative Rules 1 and 6 and Note 2 (a) to Section XVI, the product is to be classified under CN code 8412 21 80 as a linear acting hydraulic motor.

Bild: Classification statement 8412 21 80

8414 10 89

En elektrisk vakuumbröstpump bestående av

ett hölje med en inbyggd pump som drivs av en elektrisk motor, ett batteri och reglage för reglering av sugstyrka och rytm,

en sugkopp med en trattformad suganordning,

en plastadapter för anslutning av en mjölkflaska.
 

Pumpen skapar ett pulserande vakuum på kvinnans bröst för att suga ut mjölken. Förordning 43/2013, giltig från den 11 februari 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8414, 8414 10 och 8414 10 89.
 
Klassificering enligt nummer 8509 som elektromekaniska hushållsapparater är utesluten eftersom produkten inte är av sådant slag som vanligen används för hushållsbruk (se anmärkning 3 till kapitel 85).
 
Produkten är en pump och ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8414 10 89.

8414 20 80

En vara bestående av en rund del med en diameter på ca 15 cm och en rörliknande förlängning, ca 20 cm lång.

På varans överdel finns ett runt hål genom vilket luft kan strömma in. På den undre delen finns en plastventil nära förlängningens ände.

Utsidan består av två ihoplimmade delar av textilmaterial med en beläggning på insidan.

På insidan finns en cylinder av cellplast med en hålighet i mitten.

Om man täcker över det runda hålet på överdelen och samtidigt utövar tryck kommer luft att transporteras via förlängningen och ventilen till en särskild luftmadrass och blåsa upp den.

Varan presenteras som en minipump.

(Se fotografi A). Förordning 873/2014, giltig från den 2 september 2014

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombineradenomenklaturen, samt texten till KN-nummer 8414, 8414 20 och 8414 20 80.

Med tanke på varans objektiva egenskaper är den en hand-/fotdriven luftpump som drivs helt manuellt. Hand-/fotdrivna pumpar som drivs helt manuellt och som är utformade för att pumpa upp särskilda luftmadrasser omfattas av nr 8414 20 20 och 8414 20 80 (se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, nr 8414 20 20 och 8414 20 80).

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8414 20 80 som andra hand- eller fotdrivna luftpumpar. 

Bilden återges enbart i informationssyfte.


8414 20 80

En njurformad vara (med de ungefärliga måtten 35 × 17 cm), med en rörliknande förlängning (cirka 25 cm lång) som är försedd med tre ventiler.

På varans underdel finns en ventil genom vilken luft kan strömma in. På överdelen sitter två plastventiler bredvid varandra nära förlängningens ände.

Utsidan består av två ihoplimmade delar av textilmaterial med en beläggning på insidan.

På insidan finns ett ovalt stycke cellplast med en hålighet. Håligheten har en ventil på undersidan.

Om man täcker över ventilen på undersidan och samtidigt utövar tryck kommer luft att transporteras via förlängningen och den längst ut belägna ventilen till en särskild luftmadrass och blåsa upp den.

Varan presenteras som en minipump. Den kan även användas som kudde om man kopplar ihop de två ventilerna på förlängningen så att luften inte kan läcka ut.

(Se fotografi B). Förordning 873/2014, giltig från den 2 september 2014

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8414, 8414 20 och 84142080.

Å ena sidan är varan en uppblåsbar kudde och därmed en campingartikel som omfattas av nr 6306 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6306, punkt 5). Å andra sidan är den också en hand-/fotdriven luftpump som drivs helt manuellt och som är utformad för att pumpa upp en särskild luftmadrass som i sig omfattas av nr 8414 (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 8414 20 20 och 8414 20 80).

Eftersom inget av de båda numren är mer specifikt än det andra i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 a och eftersom varan inte kan klassificeras med ledning av den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b ska det HS nummer tillämpas som står sist av de två nummer (6306 och 8414) som skäligen kan komma i fråga enligt den allmänna bestämmelsen 3 c.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8414 20 80 som andra hand- eller fotdrivna luftpumpar. 

Bilden återges enbart i informationssyfte.


8414 60 eller 8414 80

Skåp med luftridå, avsett att användas för odling och hantering av cellkulturer på laboratorier samt bestående av ett skåp av metall, innehållande:

1.

en kåpa för luftcirkulation i vilken ingick en elektriskt fläkt och ett filter för rening av luften;

2.

en perforerad plåt nedanför kåpan avsedd att tjäna som arbetsyta;

3.

en behållare under den perforerade plåten för uppsamling av utspillda vätskor. Skåpet var öppet framtill och avsett att placeras på en arbetsbänk eller ett bord. Kåpan åstadkom en luftridå som vid skåpets öppna framsida bildade en barriär som skyddade personalen mot att förorenas av det biologiska material som hanterades. (HSC 2, Annex D/3)


8414 80

Renbänk med horisontellt laminärt luftflöde, utrustad med ett fläkt/motorsystem, hastighetsreglering för motorn, öppningar för returluft med hög hastighet, ett HEPA-luftintagsfilter med avtagbar skärm, tvättbart och återanvändningsbart förfilter och lysrörslampor för arbetsytan. Öppningarna för returluft med hög hastighet fångar förorenad luft, vilket säkerställer att ingen ofiltrerad luft når arbetsytan, och cirkulerar luften vidare genom HEPA-filtret. Renbänken är utformad för olika industrier och användningar såsom beredning av intravenösa preparat, beredning av läkemedel, växtcellskulturer, beredning av odlingsmedier, farmaceutiska procedurer, sammansättning av elektronik och begränsad experimentell forskning. Den används endast för att skydda produkten, inte användaren eller omgivningen. Den har följande specifikationer:

  • utsidans bredd: 127,0 cm
  • insidans bredd: 118,1 cm
  • insidans höjd: 71,4 cm
  • insidans djup: 55,9 cm
  • utsidans höjd: 162,6 cm

(HSC 61, Annex M/26)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Renbänk

Bild: Renbänk med horisontellt laminärt luftflöde klassificerad enligt nummer 8414 80.


A Öppningarna för returluft med hög hastighet

B Arbetsyta och sidoväggar av rostfritt stål

 

8414 80 22 (Classification statement)

Mini-compressor

1. A product, so called "mini-compressor", comprising:

-

an electric motor, a cooling fan and a piston type pump in a housing of plastic, measuring approximately 17 x 16 x 7 cm, with an on/off button, a manometer, and a snap-in for a bottle of sealant,

-

a hose with a threaded nozzle at the end, and

-

an electric cable with crocodile clips for connecting to an accumulator.


It operates with a voltage of 12 V and has a gauge pressure capacity range of 0 to 8 bar. It gives a flow per hour not exceeding 60 m3. The piston pump, driven by the motor, compresses air, which then exits through the hose. The product can be used for inflating, for example, motor vehicle and bicycle tyres, inflatable mattresses or balls (when fitted with the appropriate adapter). As the product delivers air at high pressure by means of pistons driven by a crankshaft, it is classified by application of GIR 1 and 6 as a reciprocating displacement air compressor of CN code 8414 80 22. The absence of an air container (tank) does not exclude classification under this subheading.
 
2. A so-called "tyre-repair set" consisting of:

-

a mini-compressor comprising an electric motor, a cooling fan and a piston type pump in a housing of plastic, measuring approximately 17 x 16 x 7 cm, with an on/off button, a manometer, a snap-in for a bottle of sealant, an electric cable with crocodile clips for connecting to an accumulator, and a hose with a threaded nozzle at the end. It operates with a voltage of 12 V and has a gauge pressure capacity range of 0 to 8 bar. It gives a flow per hour not exceeding 60 m3.

-

a bottle of sealant with a hose with a threaded nozzle at the end for connecting to a motor vehicle tyre valve,

-

a textile bag (for the mini-compressor and the bottle of sealant).


The compressor can be used for inflating, for example, motor vehicle and bicycle tyres, inflatable mattresses or balls (when fitted with the appropriate adapter). The compressor can also be connected to the bottle of sealant, which is in turn connected to a tyre valve. The compressed air first presses the sealant into the tyre, sealing the puncture, and then inflates the tyre. The "tyre repair set" constitutes a set put up for retail sale within the meaning of GIR 3(b). The mini-compressor provides the essential character of the set.
 
Therefore, the “tyre repair set" is to be classified under CN code 8414 80 22 by application of GIR 1, 3(b) and 6. The various components can also be configured as composite goods. The sealant bottle is screwed to the apparatus, which has a valve to switch between the air pumping and tyre-repair functions. The mini-compressor still gives the composite goods their essential character by application of GIR 3(b). CCC 37

8415 10

Takmonterad luftkonditioneringsapparat
av typen splitsystem bestående av:

i)

en inomhusenhet bestående av en värmeväxlare och en motordriven fläkt monterade i ett och samma hölje, konstruerad för att fästas i taket; och

ii)

en utomhusenhet bestående av en kylkompressor och en värmeväxlare med motordriven fläkt monterade i ett och samma hölje.


De båda enheterna ska kopplas ihop med varandra genom elkablar och kopparrör. (HSC 50, L/7)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

8415 10

Golvstående luftkonditioneringsapparat
av typen splitsystem, bestående av:

(i)

en golvstående inomhusenhet med en värmeväxlare (evaporator) och en motordriven fläkt monterade i ett gemensamt hölje. Denna enhet är konstruerad för att ställas på golvet eller mot en vägg, men inte för att fästas stadigt eller gjutas in i betong på den plats där den placeras; och

(ii)

en utomhusenhet med en kylkompressor, en värmeväxlare (kondensor), och en motordriven fläkt monterade i ett och samma hölje. Denna enhet är konstruerad för att monteras eller fästas i marken eller på stålstänger.


De båda enheterna ska kopplas ihop med varandra genom elkablar och rör genom vilka kylmedlet cirkulerar. (HSC 52, N/12)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

8415 82

Portabel fristående luftkonditioneringsapparat
bestående av två motordrivna fläktar, en evaporator, en kondensor och en kompressor monterade i samma hölje. Enheten har fyra länkhjul för att underlätta förflyttning och har två grepphål att hålla i då man flyttar den. Den kan förses med en böjlig evakueringsslang för att leda ut den varma överskottsluften genom ett fönster eller en vägg. (HSC 52, N/12)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Luftkonditioneringsapparat enligt klassificering HSC 52, N/12

8415 82 00 (Classification statement)

Portable air conditioners

The Committee concluded that: Since this apparatus is portable and is supplied with a hose, it is not intended to be placed permanently in a window or a wall, it is excluded from HS subheading 8415 10. Consequently the apparatus is classifiable under CN-code 8415 82 00. CCC 407

8415 90

Inomhusenhet för en luftkonditioneringsapparat av kompressionstyp och av typen ”split-system” (system bestående av separata komponenter). Enheten består av en evaporatorslinga (värmeväxlare), en motordriven elektrisk fläkt som suger luft förbi evaporatorslingan och blåser ut den i ett rum, ett luftfilter samt en termostat och en kontrollpanel monterade tillsammans i ett och samma hölje. Enheten är utformad för att kopplas ihop med utomhusenheten genom elektriska ledningar och kopparrör igenom vilka kylmedlet cirkulerar. (HSC 39, Bilaga O/17)

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 2 b till avdelning XVI) och 6.

8415 90

Utomhuskylenhet för en luftkonditioneringsapparat av kompressionstyp och av typen split-system (enbart avkylning).
Enheten består av en kompressor, en kondensorslinga, en motordriven elektrisk fläkt som leder luft över kondensorslingan för att föra bort värmen samt andra komponenter för kontroll och skydd av enheten. Samtliga komponenter är monterade tillsammans i ett och samma hölje. Enheten är utformad för att kopplas ihop med en eller flera inomhusevaporatorenheter genom elektriska ledningar och kopparrör som kylmedlet cirkulerar igenom. (HSC 43, Annex P/15)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

8415 90

Utomhuskylenhet för en reversibel luftkonditioneringsapparat av kompressionstyp och av typen split-system (avkylning och uppvärmning).
Enheten består av en kompressor, en kondensorslinga, en motordriven elektrisk fläkt som leder luft över kondensorslingan, en 4-vägsventil för att reversera (vända) kretsloppet samt andra komponenter för kontroll och skydd av enheten. Samtliga komponenter är monterade tillsammans i ett och samma hölje. Enheten är utformad för att kopplas ihop med en eller flera inomhusevaporatorenheter genom elektriska ledningar och kopparrör som kylmedlet cirkulerar igenom. (HSC 43, Annex P/15)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

8415 90

Utomhusenhet för variabelt kylmedelsflöde (VRF) för kylning och uppvärmning, bestående av en varvtalsreglerad kompressor, en fläkt, en värmeväxlare, en expansionsventil, styrelektronik och en värmeåtervinningsenhet. Den är även försedd med en elektromekanisk backventil vilken möjliggör en vändning av kyl/värmecykeln. Enheten är utformad för att vara ansluten, via rörledningar, med ett visst antal inomhusenheter monterade i rumstemperatur och kan arbeta med samma köldmedium vid medeltryck i det interna värmeväxlingssystemet. (HSC 67, Annex T/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

8418 10 20

Kombinerat kyl- och frysskåp av hushållstyp med en rymd av 579 l, med två separata yttre dörrar.
 
Produkten är 180,8 cm hög, 92,5 cm bred och 81,6 cm djup. Den har en vikt av 112 kg.

Kylskåpet har en rymd av 368 l och frysskåpet en rymd av 211 l. Kylskåpet har hyllor av härdat glas, två utdragslådor för grönsaker och en dörr med flaskhylla på insidan.

Frysskåpet har tre utdragslådor. Förordning 1655/2005. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8418, 8418 10 och 8418 10 20. Undernummer 8418 10 omfattar alla kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, även av hushållstyp.

8418 30

Horisontell frysbox, med lock av buktigt glas, avsedd att förvara och förevisa livsmedelsprodukter i saluhallar. Frysboxen har alltefter modellen en förvaringskapacitet på 365 eller 550 liter. Ett inbyggt kylaggregat gör det möjligt att bibehålla en temperatur av –20 till –24 ºC när den omgivande temperaturen uppgår till +30 ºC. HSC 25, Annex P/13. (Se fig. nedan).

8418 69

Termoelektriska batterier bestående av seriekopplade termoelektriska element. Varje element bestod av två olika halvledarkomponenter (den ena positiv, den andra negativ) sammanbundna med en kopparremsa. En likström åstadkom en avkylning på den ena sidan av batteriet och en uppvärmning på den andra. Varan användes som kylelement i små kylskåp, luftkonditioneringsutrustning, precisionsinstrument etc. (NC 14, Annex IJ/15; IHSC 8, Annex D)

8418 69

Utomhusskåp med kylanordning, avsedd att innehålla elektriska och elektroniska apparater såsom likriktare, batterier och telekommunikationsutrustning. Skåpet är tillverkat av isolerat stål och är utformat för att placeras utomhus, direkt på marken. Skåpet har två inre avdelningar: 1) en batteriavdelning vilken består av fyra batterihyllor och 2) en avdelning med hyllor för utrustning. I dörren är skåpet är utrustat med en luftkonditioneringsanläggning, utan kontrollfunktion för luftfuktighet, för 2000 W likström, och det har en likströmsdriven frånluftsfläkt, för nödsituationer, i skåpets tak. (HSC 59, Annex O/21)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, 3 b) och 6.


Utomhusskåp

Bild: Utomhusskåp med kylanordning klassificerat enligt nummer 8418 69.


8418 69 00

En på golvet stående apparat som ger kallt vatten (s.k. dricksvattenkylare), med en höjd på ungefär 124 cm och en vikt på ungefär 100 kg.

Apparaten innefattar ett kylsystem som består av en kompressor och en kylare.

Den har en lagringskapacitet på 150 l och en nominell kyleffekt på 150 l/h, vilket motsvarar upp till 750 glas vatten per timme. Apparaten drivs med en spänning på 220 V AC. Förordning 455/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8418 och 8418 69 00.

Kylning av vatten som endast är avsett som dricksvatten anses inte utgöra behandling av material genom ett förfarande som inbegriper temperaturändring. Klassificering enligt nummer 8419 är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8418 69 00 som annan kyl- eller frysutrustning (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8418, grupp I.2).

8418 99

Packningar för dörrar till kylskåp eller andra maskiner enligt sextonde avd., utgörande profiler av plast med inlägg av en magnetisk stång av bariumferrit samt särskilt utformade för att passa till dörren. Tillämpning av anmärkning 2 b) till avdelning XVI. (NC 20, Annex F/9; IHSC 8, Annex D)

Jfr avd. XVI ang. Packningar och nr 8505 19 ang. Magnetiska stavar.

8419 40

Roterande vakuumevaporator för koncentration och destillering av organiska ämnen bestående av glaskomponenter (förångningskärl, kondensationsspiral, förlag för uppsamling av destillatet, rör och kranar) och metallkomponenter (rörstativ, elmotor med varierbar hastighet, elektriskt uppvärmt bad med hydraulisk luftanordning för inställning i vertikalled). Det hela var placerat på en hjulförsedd sockel av metall. (NC 22, Annex F/2; IHSC 8, Annex D)

8419 20

Steriliseringsapparat för låga temperaturer, som använder en vattenlösning av formaldehyd som steriliseringsmedel vid behandlingen av värmekänsliga produkter. En vattenhaltig lösning av formaldehyd värms till en temperatur av 55 till 60 °C i en kontinuerlig förångningsenhet så den omvandlas till gasformigt tillstånd. Formaldehydångan fördelas sedan jämnt runt materialet eller föremålet i steriliseringskammaren.

Den är i första hand avsedd för användning vid sterilisering av utrustning och material för laboratoriebruk samt medicinsk utrustning. (HSC 68, Annex K/16).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

8419 81

Elektrisk kaffebryggare, med en kapacitet på 45 koppar. Enligt bruksanvisningen är den avsedd för hushållsbruk. (HSC 71, Annex O/25).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr 8419.81 ang. elektrisk kaffebryggare.

Bild: Elektrisk kaffebryggare enligt 8419.81.


8419 81

Elektrisk kaffebryggare, med en kapacitet på 45 koppar. Enligt bruksanvisningen är den avsedd för hushållsbruk. (HSC 71, Annex O/25).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr 8419.81 ang elektrisk kaffebryggare.

Bild: Elektrisk kaffebryggare enligt 8419.81.


8419 89

Ytuppvärmningselement
(elektriska) för uppvärmning av material i fat, tankar, rörledningar etc. Elementens uppvärmningsanordning bestod av glasfibervävnad med påmonterade elektriskt isolerade värmemotstånd. Elementen var särskilt utformade antingen för att innesluta de fat, tankar eller andra kärl som skulle upphettas eller för att anbringas runt kärl eller ledningar. (NC 15, Annex H/15; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 8419 89 och 8516 80 ang. Värmemantlar resp. Ytspänningslement.

8419 89

Värmemantlar, 
bestående huvudsakligen av ett ytuppvärmningselement (elektriskt isolerade värmemotstånd på ett underlag av glasfibervävnad) inneslutet i ett metallhölje. Varan skulle användas som uppvärmningsanordning i autoklaver eller i apparater för laboratorier eller livsmedelsfabriker. (NC 15, Annex H/15; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 8419 89 och 8516 80 ang. Värmemantlar resp. Ytspänningselement

8419 89

Testenhet
för tablettupplösning med sju omrörningsstationer som används för upplösning av tabletter eller kapslar samt frisättning av läkemedel från depotplåster i ett speciellt framställt upplösningsmedium under en bestämd tid och med bestämda testparametrar. Enheten innehåller också en elektrisk värmeslinga som värmer upp lösningen till en bestämd temperatur för att simulera normal kroppstemperatur under upplösningsprocessen.

En inbyggd kontrollpanel gör det möjligt att ställa in de testparametrar som behövs för ett visst test av tablettupplösning eller läkemedelsfrisättning, exempelvis temperatur (20–60 °C), omrörningshastighet (25–250 varv i minuten), testmetod, tablettmatning, testtid, osv.

Tablettupplösningsenheten, som inte utför någon form av analys, kan kopplas ihop med en apparat, t.ex. en spektrofotometer, för att i efterhand mäta mängden av den frisatta aktiva substansen i upplösningsmediet, samt till en maskin för automatisk databehandling (dator). (HSC 50, L/9)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Testenhet enligt klassificering HSC 50, L/9.

8419 89 98

En mikroprocessorstyrd handhållen maskin (s.k. elektronisk varmluftpistol) för att generera temperaturer mellan 50 och 630 °C, med en maximal uteffekt på 2 000 W och de ungefärliga måtten 26 × 20 × 9 cm.

Maskinen omfattar följande:

Ett värmeelement.

En fläkt med motor för att blåsa luft vid tre olika hastigheter.

En display som visar temperaturen.


Maskinen är avsedd för hantverkare, för exempelvis färgborttagning, krympning av krympslang runt kablar, PVC-formning, mjuklödning, svetsning och sammanfogning av plast, svetsning av plaströr och plaststänger samt foliesömsvetsning. Förordning 1125/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8419, 8419 89 och 8419 89 98.

Eftersom maskinen är avsedd att användas av hantverkare och inte är av ett slag som normalt sett används i hushåll, är klassificering enligt nummer 8516 som elektrisk värmeapparat av sådana slag som används för hushållsbruk utesluten.

Maskinen motsvarar beskrivningen både under nummer 8419 och 8467. I enlighet med  anmärkning 2 till kapitel 84 är klassificering enligt nummer 8467 som handverktyg med inbyggd elektrisk motor utesluten.

Maskinen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8419 89 98 som maskin för  behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturförändring.

Bild: En varmluftpistol enligt KN-nummer 8419 89 98. Bilden är uteslutande för informationssyfte.

 

8419 89 98

En handhållen apparat (så kallad limpistol) konstruerad för applicering av varmt smält lim på trä och andra material. Apparatens huvuddel är tillverkad av plast och har ett utbytbart munstycke av oädel metall. Munstycket kan justeras så att flödet av lim kan regleras.

När apparaten kopplas på upphettas ett termostatkontrollerat matningsrör som i sin tur upphettar ett utbytbart limstift (till en högsta temperatur på 207 °C). Limmet blir mjukt och kan appliceras på de material som ska limmas.

Den är konstruerad för i huvudsak yrkesmässig användning, t.ex. i förpackningsindustrin, möbelindustrin, eller stativmontage.

Se bild (*). Förordning 665/2016, giltig från och med den 19 maj 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XVI samt texten till KN-numren 8419 , 8419 89  och 8419 89 98 .

Klassificering enligt nr 8205  som handverktyg av oädel metall, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, är utesluten eftersom apparatens funktion anges i kapitel 84.

Klassificering enligt nr 8424  som mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver eller som sprutpistol är också utesluten, eftersom limmet inte sprutas ut, sprids eller finfördelas.

Klassificering enligt nr 8516  som elektrisk värmeapparat av sådant slag som används för hushållsbruk är också utesluten eftersom apparaten är avsedd för yrkesmässig användning och inte är av ett slag som normalt sett används i hushåll (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 8516 , E).

Klassificering enligt nr 8465  som en verktygmaskin för bearbetning av trä är också utesluten eftersom apparaten inte bearbetar träet. Dessutom hålls den i handen och är inte på annat sätt monterad (se även FAHS, nr 8465 ).

Apparaten är konstruerad för behandling av material genom en process som inbegriper temperaturändring genom uppvärmning (en funktion som omfattas av nr 8419 ), vilket anses vara dess huvudfunktion, och för reglering av limmets flöde och applicering (en särskild funktion som inte specificeras eller ingår någon annanstans).

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8419 89 98  som andra maskiner, med elektrisk uppvärmning, för behandling av material.

Limpistol klassificerad enligt KN nr 8419 89 98

Bild: Limpistol klassificerad enligt KN nr 8419 89 98

 

8419 90

Element av stålplåt, speciellt bearbetade och behandlade för att ge plåtarna hög absorptionsförmåga för solljus. Plåtarna skulle fästas på takmonterade, soluppvärmda varmvattenberedare. (NC 15; annex IJ/15; IHSC 8, Annex D)

8419 19 00

En solpanel med de ungefärliga måtten 2 × 2 m, bestående av 25 vakuumrör av glas, parallellt monterade och sammankopplade via ett samlingsrör. Varje vakuumrör består av två koncentriska rör som innehåller värmebärare i vätskeform. Det inre röret är täckt med ett absorptionsskikt.

Solenergi absorberas av skiktet på det inre röret och omvandlas till värmeenergi. Värmen överförs därefter till värmebäraren i vätskeform, som övergår till gasform, stiger uppåt och överför värmen till samlingsröret (ett grenrör av koppar).

Värmen överförs sedan från samlingsröret till en lagringstank för vatten via ett rörsystem som innehåller värmebärare i vätskeform, som cirkulerar med hjälp av en pump som styrs av en styrenhet.

Pumpen, styrenheten, rörsystemet och lagringstanken för vatten ingår inte vid uppvisandet.

Solpanelen används i solenergisystem för uppvärmning av vatten och är avsedd för  takmontering. Förordning 1215/2014, giltig från den 4 dec 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8419 och 8419  19 00.

Solpanelen anses ha den huvudsakliga karaktären av en komplett eller färdigarbetad vara (varmvattenberedare) eftersom den innehåller alla nödvändiga komponenter för att producera värme. De komponenter som saknas används för att överföra värme och lagra vatten. Följaktligen är klassificering enligt undernummer 8419 90 85 som andra delar till varmvattenberedare utesluten.

Eftersom solpanelen omvandlar solenergi till värme kan den inte betraktas som en ren värmeväxlarenhet enligt KN-nummer 8419 50 (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nummer 8419, grupp I B).

Solpanelen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8419 19 00 som andra genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska (se även FAHS, nummer 8419, grupp I, sista stycket).

8421 21

Maskinkombination för behandling av vatten, bestående av två filter (ett förfilter och ett kolfilter), en joniseringsapparat och ett manöverdon, monterade på en gemensam bottenplatta. I denna maskin passerar vattnet genom förfiltret som avlägsnar sediment; befriat från sediment passerar vattnet sedan kolfiltret som avlägsnar klor, bakterier och lukter; det behandlade vattnet undergår därpå jonisering för att positiva joner skall separeras från negativa. (HSC 22, K/17).

Tillämpning av anm. 3 till avd. XVI.

8421 21

System för kokande och kylt, filtrerat dricksvatten. Det består av följande komponenter:

1) Modul under bänken, med en eller två filterpatroner, elektriska uppvärmnings- och kylapparater i ett gemensamt hölje, som installeras inuti ett skåp under bänken (mått (H x B x D): 340 mm x 315 mm x 465 mm).

2) Vattendispenser (kran) av metall, med två spakar för leverans av antingen varmt eller kallt vatten genom att antingen trycka ner eller lyfta spaken, avsedd för installering på en diskbänk eller bänk och

3) Rör och kopplingar för anslutning av extern vattenförsörjning, modulen under bänken och vattendispensern.

Produkten är avsedd för att ge kokande och kylt filtrerat dricksvatten för cirka 40 användare, med en kapacitet på 150 koppar kokande vatten och 175 koppar kylt vatten per timme. Den tillhandahåller inte rumstempererat, filtrerat vatten utan kokning eller nedkylning. (HSC 68, Annex K/17).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

System för filtrerat dricksvatten klassificerad enligt nummer 8421 21.

 

8421 21 00

En elektrisk apparat, bestående av ett cylindriskt metallhölje som innesluter en lampa som avger ultraviolett (UV-) strålning och en elektronisk modul med ljusangivelser för apparatens status. UV-ljusets styrka varierar från 14 till 39 W.
 
Apparaten levereras med en standardspänning på 220 V. Den presenteras för användning för fotokemisk rening av vatten. Reningen sker genom att vatten som leds genom apparaten bestrålas med UV-ljus, vilket förstör bakterier, virus och andra mikroorganismer i vattnet.
 
Den presenteras för användning i hushåll, hälso- och sjukvård eller industriell miljö. Förordning 2015/387, giltig fr.o.m. 30 mars 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8421 och 8421 21 00. Apparatens funktion är rening av vatten, vilket är en funktion som beskrivs under rubrik 8421. Det faktum att bakterier, virus och andra mikroorganismer inte avskiljs fysiskt utan förstörs utesluter inte klassificering enligt detta nummer. Rubriken omfattar filter och separatorer av alla slag (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8421, punkt II). Klassificering enligt nr 8543 som elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans är därför utesluten. Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8421 21 00 som en apparat för filtrering eller rening av vatten.

8421 29

Steriliserbar dialysator för engångsbruk, bestående av ett 25 cm långt cylindriskt hölje av styv plast, som innehåller ihåliga fibrer; höljet har ändpluggar med gängade uttag i vardera änden, och två rör om 3 cm som sticker ut ur höljet; även pluggarna och rören består av styv plast. För användning ansluts artikeln via rör till en särskild apparat (t ex en konstgjord njure), som låter blodet och dialysatet cirkulera och toxiska substanser avskiljas. HSC 24, Annex K/12 (se fig. nedan).

Tillämpning av anmärkning 2 a) till kapitel 90.

8421 29

Apparat för filtrering av blod, väsentligen bestående av en filtrerväv av polyester i ett genomsynligt hölje. Apparaten används för att avlägsna mikroaggregat bestående av leukocyter, blodplättar, cellfragment och proteiner, i storlekar mellan 30 och 200 µm, från lagrat blod. HSC 24, Annex K/12

Tillämpning av allmän bestämmelse 1

8421 39

Sprutboxar (för sprutlackering):

a)

"torrboxar", utrustade med en motordriven fläkt som förnyade den luft som lackeraren andades samt ett galler med lameller som renade den utblåsta luften genom att avskilja en del av lackpartiklarna;

b)

"våtboxar", utrustade med en motordriven fläkt som förnyade den luft som lackeraren andades, en vattenridå som renade den utblåsta luften genom att fånga upp en del av lackpartiklarna samt en motordriven pump för vattencirkulationen. (NC 6, Annex F/2; IHSC 8, Annex D)

8421 39 20

En apparat för filtrering eller rening av luft bestående av

en cylindrisk stålbehållare, ca 33 cm hög och med en diameter på ca 29 cm,

ett stållock med två cirkulära öppningar med en diameter på ca 5 cm respektive ca 6 cm,

ett cylindriskt stålnät, ca 8 cm högt och med en diameter på ca 12,5 cm,

en böjlig slang av stål, och

ett sugmunstycke.


Stålnätet är fastsatt på lockets undersida under en av öppningarna. Slangen med sugmunstycket är fastsatt på den andra öppningen. Varan är avsedd att användas för rengöring av exempelvis eldstäder, tillsammans med en dammsugare med dammsugarslangen kopplad på lockets ovansida till öppningen med ett nät. Vid sugning stannar grova partiklar i botten av behållaren och luftburna partiklar filtreras bort från luftströmmen av nätet. Förordning 109/2010. Giltig fr.o.m. 2010-03-01.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till avdelning XV samt texten till KN-nummer 8421, 8421 39 och 8421 39 20.

Då det cylindriska nätet stoppar luftburna partiklar och endast renad luft passerar genom det, fungerar det som ett filter. Varan har således samma egenskaper som apparater för filtrering eller rening enligt nr 8421.

Klassificering enligt nr 7323 som en hushållsartikel av stål är inte möjlig eftersom den avdelningen, enligt anmärkning 1 f till avdelning XV, inte omfattar varor i avdelning XVI.

Varan ska klassificeras enligt KN-nummer 8421 39 20 som en apparat för filtrering eller rening av luft.

8421 99

Oljefilterinsatser bestående av ett perforerat metall- eller papphölje med filtermaterial (oavsett dettas beskaffenhet). (NC 6, Annex G/1; IHSC 8, Annex D)

8423 10 90

En elektrisk apparat (kroppssammansättningsmätare) som har en signaltablå, mäter ca 30 × 30 × 4 cm och innehåller följande huvudkomponenter:

För vägning: en lastcell och hårdvara för att mäta och visa vikten.

För mätning: två elektroder på vågens ovansida, kontrollknappar och hårdvara för att mäta och visa mätningarna.


Genom de två elektroder som är i kontakt med fötterna sänder apparaten elektrisk ström som, genom bioimpedans, gör det möjligt för apparaten att bestämma t.ex. kroppsfettsprocent, muskelmassa, benmassa och vattenmassa i kroppen.

Apparaten kan även användas enbart som våg.

Apparaten kan lagra uppgifter för tio användare. Den kan visa två mätvärden per användare.

Apparaten är avsedd för hemmabruk. Förordning 273/2013, giltig från den 12 april 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 8423, 8423 10 och 8423 10 90.

Apparaten är en sammansatt vara som består av olika komponenter som klassificeras enligt kapitel 84 och kapitel 90. I enlighet med den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b ska varan följaktligen klassificeras såvitt möjligt som den beståndsdel som ger den dess huvudsakliga karaktär.

På grund av varans objektiva egenskaper, dvs. att det har ett mätsystem med endast två elektroder, måste det anses att det är den komponent som utför vägningen som ger apparaten dess huvudsakliga karaktär.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8423 10 90 som en personvåg.

8424 30

Sandblästerapparater av centrifugaltyp, avsedda för avlägsnande av glödspån från eller rengöring av metallföremål och i allmänhet bestående av en roterande horisontell trumma i vilka de i rörelse stadda föremålen utsattes för inverkan av strålar av stålsand, vilken slungades ut, inte med hjälp av tryckluft, utan av ett snabbt roterande skovelhjul. (INC 13, Annex A/31; IHSC 8, Annex D)

8424 30

Rengöringsapparater ("ångblästerapparater") bestående av bl a en motor, en automatisk brännare, en värmespiral och en doseringspump i gemensamt hölje samt utrustade med ett munstycke för utsprutning av en koncentrerad stråle av en rengöringsmedelslösning. Apparaten skulle användas för tvättning av bilar, maskiner, garage, reparationsverkstäder, byggnader etc. (NC 10, Annex IJ/1; IHSC 8, Annex D)

8424 41

Tryckspruta som har ett arbetstryck på 3 bar och som rymmer 5 liter. Sprutan har en kolvmanometer med inbyggd säkerhetsventil och en inbyggd påfyllningstratt. Den är försedd med pump, strålrör i mässing, reglerbar bärrem, stabil behållare med påfyllningstratt och reglerbart munstycke. Sprutans utformning visar tydligt att den är mest lämpad för användning inom jord- eller trädgårdsbruk. HSC 38, Annex N/8. (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6.

8424 89

Fontäner, flerfärgade, med karaktär av artiklar av oädel metall, bestående av en elmotordriven pump, inlopps- och utloppsrör, en "krona" som skulle spruta vatten, filter, lampor och en flerfärgad glasskiva vilken skulle vridas runt av en vattenstråle. (NC 23, Annex D/8; IHSC 8, Annex D)

8424 89

Spruta, bestående av en ventil försedd med en tryckknapp med sprutmunstycke omfattande följande komponenter:

1)

en tryckknapp med sprutmunstycke av plast,

2)

en avdrivningsskål av oädel metall,

3)

en packning av plast till avdrivningsskål,

4)

en innerpackning av plast,

5)

ett insprutningsmunstycke, av plast,

6)

ett plasthölje,

7)

en stålfjäder,

8)

ett stigrör av plast.


Artikeln av avsedd att monteras upptill på en behållare, vars innehåll (vätskor, pulver eller skum) sprutas ut i luften genom att trycka in knappen som ser till att drivgas kommer ut genom munstycket. Denna artikel har ingen kontrollmekanism för att reglera spridningen eller finfördelningen av innehållet. HSC 18, Annex L 23, 2.

Jfr nr 8424 89 och 8481 80 ang. Pump resp. Ventil, utan tryckknapp.

8424 89

Pump, bestående av en tryckknapp, ett munstycke, en kolvring, en tätningskolv, ett insprutningsmunstycke, en packning, ett skruvlock, ett hölje, en fjäder, en tätningskula och ett stigrör. Artikeln är avsedd att monteras upptill på en behållare för utsprutning av vätska, pulver eller skum genom munstycket med hjälp av en kolvpump. HSC 18, Annex L

Jfr nr 8424 89 och 8481 80 ang. Spruta resp. Ventil, utan tryckknapp.

8424 89

Automatisk ytbehandlingslinje för applicering av täckskikt, grundskikt och bets vid möbeltillverkning, omfattande följande:

ett motordrivet transportsystem (rull-/bandtransportör),

ett elektroniskt sprutmålningssystem för betsning och lackning, omfattande följande:

1.

en roterande sprutmaskin för betsning och grundmålning av möbler, utrustad med följande:

Självrengörande transportband med betsåtervinning

En matarkrets utrustad med tio tryckluftspistoler och en lågtryckspump

Vattenridå.

2.

En automatisk sprutmaskin för applicering av täckskikt på möbler, utrustad med följande:

Självrengörande transportband med lackåtervinning

Oscillerande dubbelenhet med 8 luftblandningspistoler och högtryckspump

Vattenridåer och tank med automatisk slamavskiljare

Frånluftsystem med tvättare för reduktion av fast innehåll

Trycksatt inkapsling för dammskydd

Hyperfiltreringsenhet med högeffektiva patroner för dammfri lufttillförsel.

Ett direkttorksystem med torkningsprocesser baserade på värmeväxling och ultraviolett strålning. HSC 21, Annex L19


Anmärkning 4 till avsnitt XVI och allmänna bestämmelserna 6 tillämpas.

8424 89 00

En produkt (s.k. duschhuvud)
av plast med nickelbeläggning som används för att sprida vatten med hjälp av ett munstycke.

Den är utrustad med en tryckknapp som är förbunden med en ventil som förhindrar att vattnet strömmar baklänges och som även kan ändra vattenstrålens karaktär (”regn” eller ”massage”). Ventilen reglerar dock inte vattenflödet.

Vattenflödet från munstycket regleras med den kran som produkten är avsedd att anslutas till via en böjlig slang. Förordning 1067/2010. Giltig fr. o. m. 10 dec 2010.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8424 och 8424 89 00.

Klassificering enligt nr 8481 som en ventil eller liknande anordning är utesluten, eftersom produkten är mer än en ventil med tillhörande funktioner; det rör sig om ett fullständigt duschhuvud (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8481). Den mekanism varigenom vattenstrålens karaktär kan ändras gör att produkten är en mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor.

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 8424.

8424 89 70

En mekanisk apparat (s.k. manuell spridare) bestående av en stålkonstruktion, en kanvasfodrad plastbehållare med den ungefärliga volymen 60 liter, en rotationsspridare i botten, och två pneumatiska däck.

Den är avsedd för fördelning (spridning genom rotation) av gödselmedel, sand, utsäde, salt etc. Spridningsvolymen kan justeras med ett handtag. Den är lämplig för regelbundet underhåll av stora ytor. Förordning 2018/220, giltig från den 8 mars 2018.

Se bild

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8424, 8424 89 och 8424 89 70.

Apparaten motsvarar beskrivningen i nummer 8424 (spridning av sand och salt) och beskrivningen i nummer 8432 (gödselspridare och såmaskin). Den kan inte klassificeras enligt anmärkning 3 till avdelning XVI eftersom den inte utför en huvudsaklig arbetsuppgift. I enlighet med anmärkning 2 till kapitel 84 ska en apparat som motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 8401–8424 och samtidigt motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 8425–8480 klassificeras enligt tillämpligt nummer i den förra gruppen (i det här fallet nummer 8424).

Apparaten kan användas både som apparat för jordbruk eller trädgårdsskötsel enligt undernummer 8424 82 och som apparat av andra slag enligt undernummer 8424 89. Med tanke på apparatens egenskaper anses ingen av dessa funktioner vara dess huvudsakliga arbetsuppgift i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI, och inget av de båda undernumren anses ge en mer specifik beskrivning. Följaktligen ska apparaten klassificeras enligt det undernummer som kommer sist i nummerordning.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8424 89 70 som andra mekaniska apparater förutsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8425 31

Hissmaskineri bestående av en elektrisk motor kopplad till en vinsch, båda placerade på en gemensam bottenplatta. Vinschen bestod av en transmission som drev en axel på vilken en remskiva skulle placeras och var även försedd med en bromsanordning. (NC 14, Annex IJ/18; IHSC 8, Annex D)

8425 31 00

En maskin
som ska användas med hissar, med de ungefärliga måtten 83 × 70 × 30 cm och en vikt på 418 kg (en så kallad drivenhet utan växlar). Maskinen består av

en magnetisk synkronelmotor med en effekt på 3,4 kW,

ett block på motoraxeln,

ett bromssystem, och

en signalgenerator för att fastställa korrekt läge för kablarna (säkerhetsövervakningssystem). 


Maskinen installeras i ett hisschakt för att lyfta och sänka hissen. Förordning 1248/2011, giltig från den 22 december 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt på grundval av texten till KN-nummer 8425 och 8425 31 00. 

Maskinen består av en elmotor och ett block på motoraxeln. Med tanke på maskinens egenskaper ska den klassificeras som vinsch enligt KN-nummer 8425.

Förekomsten av ett bromssystem eller frånvaron av en kabel eller rem utesluter inte klassificering som vinsch (se även klassificeringsutlåtande till HS-undernummer 8425.31/1). Förekomsten av ett säkerhetsövervakningssystem ändrar inte egenskaperna hos en vinsch.

Klassificering som del av en hiss enligt KN-nummer 8431 är därmed utesluten.

Maskinen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8425 31 00 som en elmotordriven vinsch.

8426 41

Stapellyftare (reach stacker), en självgående maskin som är utrustad med en dieselmotor, gummihjul, en teleskopbom med vinsch och spridare eller en lyftanordning med krokblock. Den används för att lyfta och förflytta gods, och är särskilt utformad för att kunna arbeta med flera olika anordningar för godshantering, t.ex. spridare (för ISO-containrar), lyftanordning för påhängsvagnar (för järnvägstransport), krokblock och vinsch, fast krok, griparmar, gripskopor (för timmer, rör etc.) och gafflar. Maskinen kan lyfta och hantera gods med en vikt av högst 60 ton. Den utnyttjar ett hydraulsystem för att lyfta, och används huvudsakligen som kran för lyftning och stapling av containrar. HSC 37, Annex O/17

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8426 41

Självgående mobilkran, bestående av ett sexhjuligt underrede med dieselmotor och fyra stödben. Underredet bär upp en svängskiva som kan rotera 360º, på vilken följande utrustning är fast monterad: en 36 m lång hydraulisk teleskopbom med lyftsystem och krokblock; en förar- och manöverhytt som är monterad på en teleskoparm och varifrån både kranen och fordonet kan styras. Under körning på väg är hytten placerad längst fram på chassit och mekaniskt säkrad. När kranen används kan teleskoparmen lyfta upp hytten till maximalt 7,8 m (förarens ögonhöjd). Kranen har en maximal lyftkapacitet på 45 ton, maximal lyfthöjd på 48 m och maximal räckvidd på 39 m. HSC 51, N/10

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Mobilkran enligt klassificering HSC 51, N/10

8427 (Classification statement)

Hand pallet trucks
Committee agreed that hand pallet trucks (see photograph below) which lift (no matter the capacity) and transport goods are to be classified in heading 8427. CCC 366

Figure: Hand pallet truck classified in heading 8427


8427 10

Självgående ledad skylift, som är en elmotordriven, hjulförsedd arbetstruck med en ledad hydraulisk lyftbom, som har en arbetsplattform (bur eller man-korg) monterad på bommen. Denna lyft har en maxhastighet på 5,2 km/h (hopfälld) och 0,8 km/h (utfälld), maximal arbetshöjd 15,7 m, max totalvikt 6 500 kg och en kapacitet på plattformen på 227 kg. Den är utformad för att rymma en arbetare för att möjliggöra arbete på hög höjd. (HSC 68, Annex K/18).

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Skylift klassificerad enligt nummer 8427 10.

8427 10 10

Fordon utrustat med lyftanordning med påmonterad arbetsplattform och gafflar. Fordonet har batteridriven elektrisk motor vilken används såväl för drivning av lyftanordningen som för förflyttning av fordonet. Kontrollerna till lyftanordningen är monterade på arbetsplattformen.

Fordonet är inte avsett för körning på allmän väg.

Lyftanordningen har en maxhöjd av 2,50 m och kan lyfta upp till 1 200 kg. Se fig. Förordning 738/00. Giltig fr.o.m. 2000-04-28.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8427, 8427 10, 8427 10 10.

Detta självgående fordon är avsett såväl för transport av gods som för lyftning av gods och personer.

8427 20

Självgående containerhanteringsmaskiner som består av ett dieseldrivet underrede med sex hjul, en inbyggd förarhytt som är monterad på underredet, en vertikal teleskopmast för lyftning som är monterad längst fram på underredet samt en remdriven spridare som är monterad på masten. Den yttre sektionen av masten skjuts vertikalt upp från och tillbaka in mot den inre sektionen, vilket får spridaren att höjas och sänkas. Spridaren kan också höjas och sänkas med hjälp av drivremmen. Beroende på modell kan dessa containerhanteringsmaskiner lyfta upp till 36 ton, och de kan stapla containrar upp till en höjd av 13 meter. Deras maximihastighet är 23 – 24 km/h och lyfthastigheten 0,30 – 0,40 m/s. Svängradien är 7,6 meter. HSC 37, Annex O/18

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8428 90

Matare, särskilt konstruerade för matning av pneumatiska transportörer som användes vid igensättning av gamla gruvor. Varan, som huvudsakligen bestod av en fackinredd trumma i ett skyddshölje, drevs av en elektrisk motor försedd med en utväxling. (NC 8, Annex K/1; IHSC 8, Annex D)

8428 90

Lastarm för marint bruk, för säker överföring av farliga vätskor vid lastning och lossning i en hamn, särskilt i samband med petroleumanläggningar och industrianläggningar, innefattande ett rörsystem med ledade skarvar och automatiska säkerhetsventiler. Rörsystemet manövreras under vätskeöverföring med hjälp av ett slutet system av linor och linhjul som är kopplade till ett stativ och en motviktskonstruktion. Systemet innefattar inga pumpar. HSC 24, Annex K/14. (se fig. nedan).

Tillämpning av allmän bestämmelse 1

8428 90 90

Fordon utrustat med en hydraulisk lyftanordning försedd med arbetsplattform.

Fordonet består av en flat yta på vilket en elektrisk motor är monterad som driver både fordonet och lyftanordningen. Lyftanordningens kontroller är monterade på arbetsplattformen. Fordonet har 4 stora hjul (12,5" × 16"). Den har en stigningsförmåga på 25 % och en maximihastighet på 4,3 km/h. Det är inte lämpat för framförande på allmän väg utan att vara draget av annat motorfordon. Lyftanordningen är permanent fastsatt på fordonet. Den består av en teleskopisk bomarm för horisontella och vertikala rörelser. Den har en arbetsplattform med en storlek på 0,66  m × 1,5 m och ett säkerhetsräcke.

Förordning 738/00. Ändrad genom förordning 1179/2009  och 441/2013. Utgår 9 oktober 2022 genom förordning 2022/1610.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8428, 8428 90 och 8428 90 90.

Detta självgående fordon är inte lämpligt för transport av gods. Det är endast avsett för lyftning av gods och personer.

8428 90 90

Hydraulisk lyftanordning med 4 hjul och påmonterad arbetsplattform.

Lyftanordningen har en motor vilken enbart används för drivning av lyftbommen.

Teleskopbommens kontroller är monterade i arbetsplattformen.

Lyftanordningen har 4 hopfällbara stödben vilka vilar på marken när anordningen används. Den saknar motor för framdrivning och är inte lämplig för framförande på allmän väg.

Den hydrauliska lyftanordningen är en teleskopbom för vertikal rörelse. Den har en arbetsplattform med storlek på 0,66 m × 0,66 m och har ett säkerhetsräcke.

Lyftanordningen har en maximihöjd av 12,8 m och kan lyfta upp till 160 kg. Se fig. Förordning 738/00. Ändrad genom förordning 1179/2009 och 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8428, 8428 90 och 8428 90 90.

Lyftanordningen är varken självgående eller avsedd för transport av gods. Den är endast avsedd för lyftning av gods och personer.

8428 90 90

En mobil, självbalanserande, elektriskt driven maskin, en så kallad ”telenärvarorobot” (telepresence robot). Den består av följande huvudkomponenter i ett enda hölje med två hjul monterade på en axel:

— en accelerometer och ett gyroskop,
— en elmotor,
— en Bluetooth-modul,
— ett uppladdningsbart batteri.

Artikeln har en elanslutning för uppladdning av batteriet, en statuslampa och ett vertikalt teleskoprör med motordriven höjdreglering. Röret har längst upp en löstagbar hållare för en pekplatta. Hållaren är utrustad med en USB-port för laddning av pekplattan.

Artikeln kan endast fjärrstyras med hjälp av en kompatibel enhet (t.ex. en pekplatta) som fungerar med trådlös kommunikation via Bluetooth.

Artikeln används för att förflytta och höja eller sänka pekplattan, och för att förse den med elektricitet. Se bild. Förordning 2019/1811, giltig fr.o.m. 19 november 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI samt texten till KN-numren 8428, 8428 90 och 8428 90 90.

Artikeln kan endast förflytta pekplattan och förse den med elektricitet, men den ger inte möjlighet för pekplattan att utföra andra uppgifter än de för vilka den är konstruerad. Därmed möjliggör artikeln inte att pekplattan anpassas för ett viss uppgift och inte heller att pekplattans användningsområde utökas, och artikeln tillhandahåller inte heller en särskild funktion i samband med pekplattans huvudfunktion (se dom av den 16 juni 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punkt 29, och se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8473, andra stycket).

Därför är klassificering enligt nummer 8473 som ett tillbehör för användning uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8470–8472 utesluten.

Klassificering enligt nummer 8479 eller 8543 är utesluten eftersom artikeln utför flera funktioner i maskiner som avses i KN-numren i kapitel 84 eller 85 (avdelning XVI), t.ex. att lyfta och på annat sätt hantera (att förflytta och höja eller sänka en pekplatta), och att förse en enhet med ström och en kommunikationsfunktion med hjälp av ett Bluetooth- protokoll.

Med tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI ska den klassificeras som den apparat som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

Artikeln är utformad för att förflytta och höja eller sänka en pekplatta, och detta är följaktligen dess huvudsakliga arbetsuppgift i den mening som avses i anmärkning 3 till avsnitt XVI. De andra funktionerna är underordnade.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8428 90 90 som andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport.


telenärvarorobot

Bild: Telenärvarorobot klassificerad enligt nummer 8428 90 90.


8430 69

Hydraulisk hammare, vägande 851 kg, designad för att monteras på grävmaskiner och användas för att ta sönder eller krossa. HSC 71, Annex O/26.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

8429 51

Självgående lastare, med frontlastare, fyrhjulsdrivning och styrbroms, utrustad med ett sammanhängande chassi, förar- och kontrollhytt, försedd med en dubbel lyftarm med hydraulisk domkraft, vilken är en integrerad del i själva maskinens konstruktion och drivs av en baktill monterad motor; lastaren föreligger med eller utan lastskopa. Lastskopan lastas genom en rörelse framåt på maskinen, som lyfter, transporterar och lyfter av lasten. Dessa maskiner kan vara utrustade med andra utbytbara verktyg såsom hydraulisk djupgrävare, uppslagningsmaskin, skrapa, rivare etc. HSC 15, Annex L/30.

8431 49

Larvband (utan bandplattor):

Igenkännliga som lämpliga, efter anbringande av bandplattor, att användas uteslutande eller huvudsakligen på en bulldozer. IHSC 8, Annex D.
Jfr nr 8487 90, 8708 99 och 8710 00 ang. Larvband.

8431 49
Aluminiumkylare (985 mm x 530 mm x 145 mm) till en grävmaskin. Den är avsedd att kyla ner kylmediet som kommer från grävmaskinens motor genom att leda över överskottsvärmen från kylmediet till luften. Kylmediet förs sedan tillbaka in i motorn. HSC 54, Annex O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

Jfr nr 8714 10/1


Bild: Klassificering av aluminiumkylare enligt HSC 54, O/17

 

8431 49 20

Monterad larvlänk (s.k. track-chain) tillverkad av gjutet stål, bestående av larvlänkar som är sammanlänkade med hjälp av stavar/leder. Länkarna har borrade hål för fastsättning av rektangulära plattor (s.k. ”skoningar”), som ej syns på bilden.

Utformningen av artikeln, främst förekomsten av borrade hål som ”skoningen” ska fästas vid, möjliggör att artikeln kan identifieras som ett larvband (som både framdriver och stöder förflyttning av maskinen), lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen med schaktmaskiner enligt nr 8429. Se bild (*). Förordning 2019/646, giltig från den 15 maj 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till avdelning XV, anmärkning 2 b till avsnitt XVI samt texten till KN-nummer 8431, 8431 49 och 8431 49 20.

På grundval av sina objektiva egenskaper är artikeln identifierbar som en del som uteslutande eller huvudsakligen lämpar sig för användning med maskiner enligt nr 8429 (se även klassificeringsuttalande 8431.49/1 till Harmoniserade systemet (HS). Artikelns objektiva egenskaper (storlek och form) motsvarar ett larvband utformat för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8429. Klassificering enligt nr 7315 som kättingar och kedjor av järn eller stål är således utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8431 49 20 som andra delar lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen med maskiner och apparater enligt nr 8425–8430, av gjutjärn eller gjutet stål.

Bild: En artikel klassificerad enligt KN-nr 8431 49 20

 

8431 49 80

En cylinderformad artikel tillverkad främst av stål (annat än av gjutet stål) med en längd på ca 35 cm och en diameter på ca 19 cm vid den bredaste punkten (s.k. bandrulle). Den består av följande huvuddelar: Ett cylindriskt skal, med en graderad hylsa för bandledaren. En högpolerad axel och två bronsbussningar och -kragar i båda ändar.

Artikeln är avsedd att användas med larvbandet i en bandgrävmaskin i kombination med andra liknande bandrullar för styrning av larvbandet i längd- och sidled.

Se bild(1). Förordning 2016/2225, giltig fr.o.m. 30 december 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen (KN), anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8431 , 8431 49  och 8431 49 80 .

Klassificering enligt nr 8708  som delar eller tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 –8705  är utesluten eftersom artikeln inte är avsedd för användning i motorfordon enligt dessa nummer. Artikelns objektiva egenskaper (storlek och form) motsvarar en bandrulle avsedd för användning med larvbandet i bandgrävmaskiner enligt nr 8429 .

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8431 49 80  som delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425 –8430  (andra än av gjutjärn eller gjutet stål).

ta_vhb2_20161210_84314980

Bild: Bandrulle, enligt 8431 49 80.


8432 29

4-4-knivar (2+2) och sidotallrik (jordkultiveringsredskap), avsedda för roterande markberedning när de är monterade på drivaxeln hos en drivenhet (traktor som framförs av gående). Knivarna och sidotallriken är förpackade i en kartong tillsammans med, men inte monterade på, framdrivningsenheten.

Drivenheten (traktorn som framförs av gående) som presenteras tillsammans med jordkultiveringsredskapet klassificeras separat. (HSC 58, Annex N/19)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 och 6.

Jfr nr 8701 10 ang. Självdrivna framdrivningsenheter.

Bild: Jordkultiveringsredskap klassificerade enligt nummer 8432 29.


8432 80

Markberedningsfräs för olika områden, bestående av en rotor (diameter: 600 mm, bredd: 3150 mm) med 148 utbytbara hårdmetallfräsar, en säkerhetskoppling och en bakre trumma som ger stöd samtidigt som den jämnar ut och komprimerar det krossade materialet. Den är konstruerad för att dras av en traktor, till vilken den är kopplad med en kopplingsanordning som tillhandahåller den hydrauliska och mekaniska kraften, för att bearbeta jorden till ett maximalt djup av 300 mm. Mått (L x B x H, i mm): 2385 x 3500 x 1400.

Den används främst för att röja jordbruksmark och skog samt markberedning för plantering. Den kan även användas för röjning av byggarbetsplatser, underhåll av skogs- eller gårdsvägar, och för att krossa eller röja is från vägen. (HSC70, Annex O/6).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 8 till kapitel 84) och 6.

Bild: Markberedningsfräs klassificerad enligt 8432 80

A. Drev

B. Säkerhetskoppling

C. Framskärm

D. Växellåda

E. Fräs

F. Komprimeringsvals

G. Bakskärm


 

8433 90

Cylinderhus för skördetröska bestående av ett hölje med tre cylindrar/rotorer: en matarcylinder; en tröskcylinder; och en avskiljningsrotor, som gör att kornen kan skiljas från axen under tröskprocessen. Cylinderhuset har inget eget drivsystem utan drivs genom ett system av remmar och remskivor av skördetröskans enda dieselmotor. HSC 54, Annex O/18.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.

Bildtext:1. Matarkanal med skärutrustning 2. Förarens plattform med hytt 3. Spannmålstank 4. Avskiljning 5. Rensverk 6. Drivaxel8435 10

Råsaftcentrifug
med inbyggd elektrisk, ventilerad, synkron enfasmotor av industrityp. Centrifugen är avsedd för kommersiellt bruk (t.ex. i barer, restauranger, lunchmatsalar, daghem, läkarmottagningar, storkök) och har följande egenskaper:

varvtal:

3 000 v/m;

effekt:

700 W;

strömstyrka:

7 A;

elanslutning:

230 V/50 Hz;

kapacitet:

100/120 kg frukt/grönsaker per timme;

storlek på behållare
för restprodukter:

ca 6 liter;

vikt:

ca 11 kg;

mått:

505 mm x 235 mm x 420 mm.


Apparaten består av en motorenhet av rostfritt stål med tryckknappar för ”till” och ”från”, en rostfri bunke med pip, en underdel av plast, en rostfri silkorg, ett plastlock med matningsrör och utsprutningspip för restprodukterna, en rostfri rivskiva och en plastbehållare för restprodukterna.

Den används för att utvinna saft ur frukt och grönsaker. (HSC 49, N/28)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Råsaftcentrifug enligt klassificeringsutlåtande HSC 49, N/28.

8436 80

Maskin för täckning av potatis och andra köksväxter med jord, bestående av en ram med en anordning för koppling till en jordbrukstraktor samt en jordfräs och ett bladförsett hjul som drevs av traktorns kraftuttag och som kastade jorden över potatisen etc. (NC 14, Annex IJ/31; IHSC 8, Annex D)

8438 60

Apparat för beredning av grönsaker med inbyggd elektrisk trefasmotor för kommersiellt bruk. Apparaten har följande egenskaper:

varvtal:

375 v/m;

effekt:

600 W;

elanslutning:

400 V/50 Hz;

tillagar 1 200 portioner på 3 timmar eller mindre;

vikt:

ca 15 kg;

mått:

745 mm x 610 mm x 310  mm.


Apparaten består av en motorenhet, ett matarhuvud med två matarrör och matarstavar samt en kontrollpanel med tryckknappar för ”till” och ”från”. Den är förpackad med en 3 mm skärskiva och en 3 mm (medium) rivskiva. Den används för att under oavbruten matning skiva, tärna, strimla och riva grönsaker samt för att forma pommes frites och tunna stavar (julienne). (HSC 49, N/29)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Beredare enligt klassificeringsutlåtande HSC 49, N/29.


8438 60

Grönsaksskärare (H x B x D: 320 x 270 x 505 mm, vikt 7,5 kg) för industriell beredning av livsmedel, utrustad med en 220 V elektrisk motor, utformad för att skära grönsaker på olika sätt (skurna, skivade, rivna och strimlade) med användning av utbytbara blad. Skivningskapaciteten för kål är 90 kg per timma vid användning av ett skivningsverktyg med dubbelt blad. (HSC 61, Annex M/27)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Grönsaksskärare 1

Bild: Grönsaksskärare klassificerad enligt nummer 8438 60.


8438 60

Grönsaksskärare (H x B x D: 230 x 272 x 380 mm, vikt 5 kg) för industriell beredning av livsmedel, utrustad med en 220 V elektrisk motor, utformad för att skära grönsaker i tjocka, mellantjocka och tunna bitar. Maskinen är kompakt med en vikt om 5 kg. Maskinen består av en bladsats med en plattor för reglering av grovlek och en motor. Skivningskapaciteten för kål är 120-200 kg per timma (2,0-3,6 kg per minut. (HSC 61, Annex M/27)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Grönsaksskärare 2

Bild: Grönsaksskärare klassificerad enligt nummer 8438 60.


8438 80

Emulgeringsmixer med inbyggd elektrisk trefasmotor för kommersiellt bruk (t.ex. sjukhus, restauranger och medicinska eller kemiska laboratorier). Apparaten har följande egenskaper:

varvtal:

1 500/3 000 v/m;

effekt:

950/1 300 W;

elanslutning:

230/400 V/50 Hz;

bunkens storlek:

ca 6,6 liter;

vikt:

ca 26 kg;

mått:

520 mm x 280 mm x 340 mm.


Apparaten består av en motordel av rostfritt stål, en rostfri kastrullformad bunke med handtag och lock med inbyggd skrapanordning för rengöring av bunke och lock, ett rostfritt knivblad samt en kontrollpanel med tryckknappar för ”till” och ”från” och väljare för hastighet. Den används för att bereda flytande och halvflytande föda. (HSC 49, N/29)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Mixer enligt klassificeringsutlåtande HSC 49, N/30.

8438 80 99

Elektromekanisk matberedare med en totalvikt på 9 kg, en effekt på 1000 W och en skål med volym på 3,5 l. Förordning 3417/88, upphör att gälla den 20 november 2022, enligt förordning 2022/2093.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelsen 1 och enligt lydelsen i texten till KN-nr 8438 och 8438 80 99. På grund av sin effekt och kapacitet används denna maskin normalt inte i hushållen och uppfyller inte villkoren i texten till KN-nr 8509.

8439 30

Maskin för beläggning av karbonpapper för engångsbruk med färg. Maskinen bestod huvudsakligen av ett antal valsar i ett stativ. Färg från ett tråg överfördes av en färgvals till en tryckvals mot vilken papperet pressades av en annan vals. (NC 16, Annex G/9; IHSC 8, Annex D)

8442 30

Maskin för fotosättning m.m. av kompletta tryckformar till linjerade blanketter (fakturor, avlöningsbesked etc). Maskinen bestod i huvudsak av en fotosättningsanordning med en linjematris, två fotomontageanordningar, var och en med matriser med färdiga rubriker, skuggade fält etc samt ett bord på vilket den strålningskänsliga filmen placerades. (NC 23, Annex D/15; IHSC 8, Annex D) (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8443 31 80

En multifunktionell apparat
med de ungefärliga måtten 62 × 76 × 98 cm och en vikt på ungefär 153 kg, bestående av en bildläsare (skanner) och en elektrostatisk skrivare.

Den har en automatisk dokumentmatare med en kapacitet av 150 sidor, för kopiering av dubbelsidiga original, 2 pappersmagasin, en kontrollpanel för användarna, ett RAM-minne på 2,5 GB och en inbyggd hårddisk på 80 GB. Den är utrustad med gränssnitt för Ethernet, WLAN och USB.

Apparaten kan utföra följande uppgifter:
— Skanning.
— Utskrift.
— Digital kopiering.

Apparaten kan dessutom sända skannade dokument via internet (e-post/internet fax)

Apparaten kan reproducera upp till 51 A4-sidor per minut. Den kan också förminska eller förstora de bilder den skannar (zoom 25–400 %). Den har en skanningshastighet på 70 bilder per minut.

Dess bildupplösning är 1 200 × 1 200 dpi för enbart text och 600 × 600 dpi för bilder. Kopiornas upplösning är 600 × 600 dpi.

Apparaten kan antingen arbeta självständigt som kopiator, genom att originalet skannas och kopiorna skrivs ut med hjälp av den elektrostatiska skrivaren, eller, ansluten till ett nät eller en maskin för automatisk databehandling, som skrivare, som skanner och för internetfaxning. Förordning 105/2012, giltig från den 29 februari 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8443, 8443 31 och 8443 31 80.

Med tanke på apparatens egenskaper kan ingen av dess funktioner anses vara dess huvudfunktion, och därför är klassificering enligt undernummer 8443 31 20 utesluten. Reproduceringshastigheten, skanningshastigheten, förekomsten av en automatisk dokumentmatare, antalet pappersmagasin, kontrollpanelen och zoomfunktionen är inte tillräckliga för att digital kopiering ska anses vara apparatens huvudfunktion.

Reproduktionshastigheten är samma för kopiering och utskrift, eftersom den är beroende av skrivaren, som används för båda funktioner. Pappersmagasinen används också både för utskrift och för kopiering. Skanningshastigheten är av betydelse både för skanning och för kopiering. Den automatiska dokumentmataren och kontrollpanelen används också både för kopiering, skanning och internetfaxning.

Förekomsten av en zoomfunktion, som i huvudsak är avsedd för kopiering, är inte tillräcklig för att kopiering ska anses vara apparatens huvudfunktion.

Att apparaten kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk är dessutom en viktig egenskap, eftersom den möjliggör utskrift och skanning av dokument från/till maskinen för automatisk databehandling samt sändning av dokument via internet.

Därför klassificeras apparaten under KN-nummer 8443 31 80 som andra apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring, och som inte har digital kopiering som huvudfunktion.

8443 32

Digital bläckstråleskrivare, som reproducerar färgbilder i halvton (format upp till A0 - 864 x 1189 mm), med rasterpunkter i varierande storlekar, på en mängd olika material (t.ex. tidningspapper, matt eller glansigt papper, transparenta material, etc.). Skrivaren används i tryckeriindustrin främst som en färgtrycksprovare och för industriell användning såsom tryckning av reflekterande eller bakgrundsbelysta skyltar, utställningsskyltar, förpackningar etc.

Tryckningen utförs på basis av data från en extern maskin för automatisk databehandling till vilken skrivaren är kopplad genom parallellt gränssnitt. HSC 26, Annex P/6. EGT C 202/01, s. 8, 2001-07-18. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

Tillämpning av allmänna bestämmelserna regel 1 (anmärkningarna 6 B, 6 C, 6 D 1 och 6 E till kapitel 84) och 6.

8443 32 10 (Classification statement)

Docking station for digital camera

The Committee concluded that:
A so-called 'photo printer' fitted with an interface for a digital camera ('docking station') as well as interfaces for an automatic data-processing (ADP) machine and removable storage media.

The apparatus prints photographs of a size up to 10x15 cm, using the thermal dye process. By placing a compatible camera in the 'docking station', the apparatus can print photographs directly from the camera or data can be transferred from the camera to an ADP machine.

The apparatus can also print photographs from an ADP machine and removable storage media. According to Note 5 (D) (1) to Chapter 84, heading 8471 does not cover printers when presented separately. The apparatus is to be classified in subheading 8443 32 10. CCC 420

8443 39 10

En laserkopiator bestående huvudsakligen av en avsökningsanordning (scanner), en digital bildbehandlingsapparat och en utskriftsenhet (laserskrivare), allt i ett hölje.

Avsökningsanordningen använder ett optiskt system, bestående av lampa, speglar, linser och fotoceller, för att avsöka originalbilden linje för linje. Kopiorna framställs elektrostatiskt, via en trumma på laserskrivaren, genom att använda det indirekta förfarandet. Laserkopiatorn har flera valmöjligheter att ändra originalbilden. Förordning 1165/95. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 8443, 8443 39 och 8443 39 10.

(8443 91 (Classification statement)

Parts of cartridges

The Committee concluded after examining certain BTIs (ref. IE-03NT-14-1852, IE-03NT-14-1853 and IE-03NT-14-1858) that: Plastic lids, pen bodies and side covers for use in the manufacture of a cartridge for an ink-jet printer are to be classified according to the constituent material. CCC 340)

8443 99

Tejpkassett för användning tillsammans med etikettskrivare, bestående av en plastkassett (115 mm x 88 mm x 33 mm) som innehåller fyra rullar. Den största rullen innehåller självhäftande vit plasttejp som på ena sidan täcks av ett skyddspapper. Den näst största rullen innehåller genomskinlig plasttejp, och den minsta rullen innehåller röd plasttejp. Den fjärde spolen är tom. Alla tre tejprullarna har en bredd på 24 mm. Den röda plasttejpen kan likställas med ett band som är infärgat med bläck eller som på annat sätt har preparerats för att göra ett avtryck. Skrivaren använder patronens tre olika material för att skapa textetiketter. Patronen föreligger i detaljhandelsförpackning i en kartong med tryckt information som identifierar patronen och talar om till vilken skrivarmodell den är avsedd att användas. HSC 37, Annex O/19

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8443 99

Patroner med eller utan toner, bestående av en pappcylinder med en plasthuv i varje ände och med en spole för rotationen av en speciellt utformad tråd av oädel metall vid den ena änden och vid den andra änden kuggar för omkastningen av rotationen. Tre delar av tråden är inneslutna i ett plaströr. Svängtappar på insidan av patronen är till för att förhindra att tonerpulvret skall agglomerera. Patronerna har också en längsgående skåra genom vilken tonerpulvret kan passera genom elektrostatisk kraft. De är utformade så att de skall passa i fotokopieringsapparater och när de är tomma byts de ut. HSC 17, Annex L 18 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8443 99

Patroner med eller utan toner, bestående av en pappcylinder med en plasthuv i varje ände; en huv stöder en speciellt utformad tråd av oädel metall och den andra ser till att tråden roterar. Två delar av tråden är inneslutna i ett plaströr och svängtappar på insidan av patronen är till för att förhindra att tonerpulvret agglomererar. Patronerna har också en längsgående skåra genom vilken tonerpulvret kan passera genom elektrostatisk kraft. De är utformade så att de skall passa i fotokopieringsapparater och när de är tomma byts de ut. HSC 17, Annex L 18 (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01).

8443 99 90

En artikel (s.k. tonerkassett), bestående av en rektangulär plastbehållare med de ungefärliga måtten 11 cm × 11 cm × 7 cm fylld med toner. På yttre sidan av kassetten finns kedjehjul som utformats särskilt för att användas i kombination med vissa mekaniska delar på en specifik skrivare. Inuti kassetten finns en roterande mekanism som fungerar tillsammans med kedjehjulen. När tonerkassetten placeras i en skrivare förhindrar rotationen tonern från att agglomerera. Patronen kan frigöra toner genom elektrostatisk attraktion. Förordning 2016/1354, giltig från den 30 juni 2016.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8443, 8443 99 och 8443 99 90.

Klassificering enligt nr 3707 som kemiskt preparat för fotografiskt bruk är utesluten eftersom tonerkassetten inte endast består av toner utan även av mekaniska komponenter såsom kedjehjul och en roterande mekanism.

Förekomsten av särskilda kedjehjul medför att kassetten är avsedd för användning i en viss skrivare. Den är viktig för skrivarens egentliga mekaniska funktion eftersom skrivarens mekaniska delar fungerar i kombination med kassettens mekaniska delar och skrivaren inte skulle fungera utan denna särskilda kassett (se även WCO:s klassificeringsutlåtanden 8443.99/2 och 8443.99/3).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8443 99 90 som en del av en skrivare.

8451 30

Strykmaskin för professionell strykning
, bestående av:

i)

en elektriskt uppvärmd rektangulär strykbräda (mått: 125 cm (L) x 75 cm (B) x  87 cm (H); vikt: 58 kg) med ärmstrykbräda och inbyggd sug;

ii)

en ånggenerator (vikt 15,5 kg) utrustad med ett strykjärnsstöd i silikon, en manometer, en vattennivåmätare med kontrollampa, ett värmeelement med  säkerhetstermostat, en behållare för destillerat vatten och en pump;

iii)

ett elektriskt ångstrykjärn (800 W).


Strykbrädan är sammankopplad med ånggeneratorn genom en slang, och ångan sugs in i brädan med hjälp av en fotpedal som är fäst vid brädan. Ångstrykjärnet är gjort för att kopplas till ånggeneratorn med en ångslang och en elektrisk kabel. HSC 43, Annex P/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 4 till avdelning XVI) och 6.

Jfr nr 8451 90/1

8451 30

Elektriskt strykjärn och halvautomatisk ånggenerator, ihopkopplade med ett rör och en elektrisk kabel. Ånggeneratorn består av en panna av rostfritt stål, en vattenmatningspump med automatisk reglering av vattennivån, extern vattennivåreglering, en säkerhetsventil, en dubbel termostat och termosäkring, ångtrycksmanometer, en vattenutmatningskran samt en 11-liters vattentank. (HSC 62, Annex M/10)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 4 till avdelning XVI) och 6.

Strykjärn- ånggenerator

Bild: Elektriskt strykjärn och halvautomatisk ånggenerator klassificerat enligt nummer 8451 30.


8451 80

Apparater för rengöring av fasta mattor, med inbyggd elektrisk motor med en effekt av 0,75 kW och en pump för att spruta in flytande reningsvätska i mattan, varifrån lösningen sedan sugs ut. Apparaterna väger 18,1 kg respektive 21,8 kg och har en tank på 41,6 l respektive 56,8 l. Apparaterna är konstruerade för att användas i offentliga lokaler (andra än i hushåll) såsom hotell, motell, sjukhus, kontor, restauranger och skolor. HSC 14, Annex F/10.

8451 90

Rektangulär strykbräda
med ärmstrykbräda och inbyggd sug. Brädans yta värms upp med hjälp av ett elektriskt värmeelement, och yttemperaturen regleras med en termostat. Brädan är utformad för att kopplas till en ånggenerator. Ångan sugs in i brädan med hjälp av en fotpedal som är fäst vid brädan. Brädan är avsedd att användas tillsammans med en ånggenerator och ett elektriskt ångstrykjärn för professionell strykning; generatorn och strykjärnet föreligger inte tillsammans med strykbrädan. HSC 43, Annex P/16

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI)  och 6.

Jfr nr 8451 30/1.

Bild: Strykbräda enligt HSC 43, HS 8451 90.

8452 10 11

En symaskin för hemsömnad av friarmstyp med inbyggd elektrisk motor med en uteffekt på 70 watt, utrustad med stygnplåt, pressarfot, spolkapsel, kontroller, inbyggd belysning, en  fotpedal med sladd och olika tillbehör (spolar, styrskenor, nålar, dubbla nålar  osv.)
 
Den väger ca 7 kg (inklusive motor) och har 24 sömprogram.

Dess värde överstiger 65 euro.

Symaskinen arbetar med över- och undertråd. En tråd förs in genom nålen och den andra förs upp underifrån med  hjälp av en skyttel (skyttelsöm). Symaskinen kan producera olika typer av stygn,  men alla dessa typer baseras på skyttelsömprincipen.
 
Maskinen kan endast imitera overlocksöm och kan inte skära av utstickande material i samma operation

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8452, 8452 10 och 8452 10 11.

Mot bakgrund av dess funktion, konstruktion, fysiska kännetecken och arbetssätt ska symaskinen anses vara en symaskin endast för skyttelsöm enligt KN-nummer 8452 10, eftersom den endast kan sy skyttelsöm (se även Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen, undernummer 8452 10 11 och 8452 10 19, punkt 1a).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8452 10 11 som symaskin för hemsömnad, endast skyttelsöm, med ett värde över 65 euro. Förordning 2015/2317, giltig från den 1 januari 2016.

8462 25 eller 8462 29

Rörsvetsverk, föreliggande utan svetsutrustning, att användas för att tillverka rör genom plastisk tillformning av band av metall i rullar. Maskinen består av följande komponenter: en renskärningsmaskin, formvalsar, vertikala tryckvalsar samt kalibreringsvalsar. (Se fig. nedan.) HSC 27, Bilaga Q/12, ändrad HSC 67, annex O/17.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

A Cross section of strip at various stages of forming operation

B First forming roll

C Final forming roll

D Welding electrodes

E Pressure roll

F Welded tube

8462 21

Maskin för bockning av metall i spiralmönster, numeriskt styrd och utrustad med en motor med polomkoppling. All bearbetning som utförs är kallbearbetning. Arbetsstycket är en valsad metallstång med en i förväg preparerad ände. Änden på arbetsstycket fixeras stadigt i bockverktyget (det finns verktyg med olika former) med hjälp av excenterlåsning i form av en låsarm. Arbetsstycket, som är fastspänt i schablonen med en spänncylinder som sitter fast i arbetsbordet, rör sig långsamt runt schablonens huvud och återskapar dess form. Maskinen har en vertikal drivenhet och kan enbart användas för bockning. HSC 38, Annex N/9.

Tillämpning av allmänna bestämmelser 1 och 6
Upphör HSC67, annex O/17.

8465 99

Maskiner, speciellt konstruerade för malning av styvplastavfall, drivna av en elmotor och försedda med tre rörliga och två fasta knivar. (NC 4/5, Annex D/9; IHSC 8, Annex D)

 

8466 10

Teleskoparm (även kallad förlängningsskaft) av oädel metall. Produkten är ett tillbehör (redskapshållare) som kan förlängas och bli upp till 4 m långt och är avsett att användas tillsammans med tryckluftsdrivna krattor för att underlätta fruktskörd, eller med tryckluftsdrivna sekatörer och sågar för att beskära fruktträd. Den har ett snabbmonteringssystem för att redskapet snabbt ska kunna monteras på och plockas av, samt ett handtag med säkerhetsstoppfunktion. HSC56, Annex Q/11.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8467 19/1, 8467 19/2 och 8467 29/1.


Bild: Teleskoparm klassificerad enligt HSC56.


8467 19

Pneumatisk sekatör, som har en kolv och skärblad på en tjock tub (handtag). Den drivs med tryckluft som användaren aktiverar med tummen och pekfingret via kolven. Sekatören är gjord för att hållas i handen när den används och kan utrustas med förlängningsstänger (armar), vilka kan vara av teleskoptyp. Den används för beskärning av träd. HSC54, Annex O/19.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8466 10/1, 8467 19/2 och 8467 29/1.

Bild: Pneumatisk sekatör klassificerad enligt HSC54.


8467 19

Tryckluftsdriven kratta av oädel metall. Den är inte roterande, solfjäderformad och används för att skörda oliver, mandlar och pistaschmandlar. Den drivs med luft från en kompressor. Den kan användas direkt i handen utan tillbehör, men oftast sätts den fast på ett förlängningsskaft, till exempel en teleskoparm, vilket underlättar skörden. HSC56, Annex Q/12.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8466 10/1, 8467 19/1 och 8467 29/1.


Bild: Elektrisk kratta klassificerad enligt HSC56.


8467 29

Elektrisk kratta av oädel metall. Den är solfjäderformad, har en inbyggd elektrisk motor som drivs med ett fristående batteri eller en generator och används för att skörda oliver, mandlar och pistaschmandlar. Den kan användas direkt i handen utan tillbehör, men oftast sätts den fast på ett förlängningsskaft, till exempel en teleskoparm, vilket underlättar skörden. HSC56, Annex Q/12.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8466 10/1, 8467 19/1 och 8467 19/2.


Bild: Elektrisk kratta klassificerad enligt HSC56.

 

8470 50

Terminal för elektronisk betalning med kredit- eller betalkort som används av hotell, restauranger, resebyråer etc. På apparatens framsida finns en inbyggd knappsats, en display, en pappersrulle för kvitton och ett spår för avläsning av ett korts eller aktivt korts magnetremsa. Terminalen fungerar med hjälp av telenätet för anslutning till finansinstitutet för godkännande och utförande av transaktionen samt för registrering och utfärdande av kvitton med uppgift om debiterade och krediterade belopp. HSC 21, Annex L/20.

8470 90 00

En cylinderformad, batteridriven vara av plast med ett lock (så kallad elektronisk sparbössa), med höjden 17 cm och diametern 12 cm. Locket är försett med en liten LCD-bildskärm och en springa i vilken mynt (t.ex. euromynt) kan stoppas. När ett mynt stoppas in i springan manuellt känner en mekanism i locket (räkneverket) igen myntets diameter, och dess värde visas. När fler mynt stoppas in ett i taget adderas de igenkända värdena till det befintliga beloppet, och totalsumman visas på LCD-bildskärmen. Ingen subtraktion görs när mynt avlägsnas från sparbössan. Se bild*.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8470, 8470 90 och 8470 90 00.

Varan är en sammansatt vara som består av en plastbehållare och ett räkneverk. Jämfört med vanliga sparbössor ger räkneverket denna vara dess huvudsakliga karaktär. Klassificering enligt varans beståndsmaterial (kapitel 39) är därför utesluten.

Eftersom varan inte har någon anordning för manuell inmatning av data (mynt är inte data) betraktas den inte som en räknemaskin (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS) beträffande nr 8470 A.1).
 
Eftersom räkneverket gör det möjligt att addera minst två tal, vart och ett bestående av flera siffror (t.ex. 0,02 + 2,00 euro = 2,02 euro), uppfyller det kraven för klassificering som ett räkneverk (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8470 första stycket).

Hela varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8470 90 00 som andra slag av maskiner med ett räkneverk. Förordning 2015/2316, giltig från den 1 januari 2016.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte

8471 eller 8521 (Classification statement)

DVD drives and DVD players

The Committee concluded that:
DVD drives of a kind solely or principally used in conjunction with an automatic data processing machine are to be classified in heading 8471 by application of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and Note 5(C) to Chapter 84.

DVD players designed to be used for video reproduction on television receivers or monitors are to be classified in heading 8521 by application of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature. CCC 455

8471 30

Handdator (dim. 11,5 x 7,7 x 1 cm, vikt 115 g), föreliggande i detaljhandelsförpackning, med dockningsstation och programvara. Handdatorns framsida innesluter en pekskärm med en skrivyta och olika funktionstangenter. Till enheten medföljer en dockningsstation för dataöverföring och laddning, ett pekdon av metall och ett pekdon som reserv av plast. Den består även av CD-ROM med installationsprogram (avsett för en PC, som möjlighet att byta data med handdatorn), en användarhandbok, en "kom-igång"-guide, ett inbyggt laddningsbart batteri av typ litiumjon, en DB-25-adapter och ett skyddshölje. Dess huvudsakliga uppgifter är: kalender, adressbok, att-göra-lista, minnesanteckningar, kalkulator och kassabokföring. Se fig. nedan. HSC 33, Annex M/7.

Tillämpning av allm. best. 3 b.

8471 30

Pekplatta (tablet), avsedd att i första hand styras via datorns pekskärm. Den kan bearbeta data, köra program och kopplas upp mot internet via ett trådlöst nätverk för att exempelvis skicka, ta emot och hantera e-post, skicka, ta emot eller ladda ner filer, ladda ner tillämpningsprogram, kommunicera via video eller IP-telefoni (”Voice over Internet Protocol", VoIP) etc.

Maskinen har följande huvudsakliga egenskaper:

Mått 241 mm x 186 mm x 9 mm
Vikt 0,6 kg

Skärm:
- Storlek (diagonal) 25 cm (9,7 tum)
- Upplösning 1024 x 768
- Teknik IPS LCD

Inmatningsteknik Kapacitiv Multitouch

Processor:
- Arkitektur ARM
- Frekvens (GHz) 1,0
- Antal kärnor 2

Minne:
- Typ SSD
- Kapacitet 16 / 32 / 64 GB RAM 0,5 GB

Anslutningar:

-

Trådlös standard 802.11a/b/g/n

-

Bluetooth® 2.1+EDR

-

Mobilt nätverk Tillval 3G (UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz))


GPS Tillval Assisted GPS (A-GPS)
Kamera Fram och bak
Batteri:
- Typ Litium-polymer
- Batteritid Upp till 10 timmar

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 till avdelning XVI och anmärkning 6 A) till kapitel 84) och 6. (HSC 50, L/11)

8471 30

Pekplatta (tablet), avsedd att i första hand styras via datorns pekskärm. Den kan bearbeta data, köra program och kopplas upp mot internet via ett trådlöst nätverk för att exempelvis skicka, ta emot och hantera e-post, skicka, ta emot eller ladda ner filer, ladda ner tillämpningsprogram, kommunicera via video eller IP-telefoni (”Voice over Internet Protocol", VoIP) etc.

Maskinen har följande huvudsakliga egenskaper:

Mått 312 mm x 207 mm x 17 mm
Vikt 1,16 kg

Skärm:
- Storlek (diagonal) 31 cm (12,1 tum)
- Upplösning 1280 x 800
- Teknik IPS LCD

Inmatningsteknik Kapacitiv skärm med tvåpunktsfunktion, frihand

Processor:
- Arkitektur x86-64
- Frekvens (GHz) 1,33, 1,86 turbo boost
- Antal kärnor 2

Minne:
- Typ SSD
- Kapacitet 32 / 64 GB

Utökat minne MMC / SDXC RAM 2 / 4 GB

Anslutningar:
- Trådlös standard 802.11b/g/n
- Bluetooth® 3.0 Kamera Fram (2,0 MP)

Batteri:
- Typ Litium-polymer
- Batteritid 4,5 timmar (HSC 50, L/11)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 till avdelning XVI och anmärkning 6 A) till kapitel 84) och 6.

8471 30

Pekplatta (tablet), avsedd att i första hand styras via datorns pekskärm. Den kan bearbeta data, köra program och anslutas till internet via ett trådlöst nätverk för att exempelvis skicka, ta emot och hantera e-post, skicka, ta emot eller ladda ner filer, ladda ner tillämpningsprogram, kommunicera via video eller IP-telefoni (”Voice over Internet Protocol", VoIP) etc. Den kan dessutom anslutas till ett mobilt nätverk.

Maskinen har följande huvudsakliga egenskaper:

Mått 190 x 120 x 12 mm Vikt 0,38 kg
Skärm:
- Storlek (diagonal) 18 cm (7 tum)
- Upplösning 1024 x 600
- Teknik TFT LCD (C-typ, PLS)

Inmatningsteknik Kapacitiv Multitouch

Processor:
- Arkitektur ARM
- Frekvens (GHz) 1.0
- Antal kärnor 1

Minne:
- Typ SSD
- Kapacitet 16 / 32 GB

Utökat minne MicroSD RAM 0,512 GB

Anslutningar:
- Trådlös standard 802.11a/b/g/n
- Bluetooth® 3.0
- Mobilt nätverk GSM/GPRS/EDGE, HSUPA/HSDPA/CDMA

GPS Assisted GPS (A-GPS) Kamera Fram (1,3 MP) och bak (3 MP)

Batteri:
- Typ Litium-polymer
- Batteritid Upp till 10 timmar. HSC 51, N/11

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 3 till avdelning XVI och anmärkning 6 A) till kapitel 84) och 6.

8471 30 00

En bärbar elektronisk apparat, med måtten 7 × 60 × 110 mm och med en vikt av högst 100 g, som består av följande huvudkomponenter i ett enda plasthölje:

En färgpekskärm av LED-typ (lysdiod), med ett diagonalt skärmmått på 8,9 cm (3,5 tum) och en upplösning på 960 × 640 bildpunkter.

En centralenhet.

Ett RAM-minne på 256 MB.

En lagringsenhet med en kapacitet på 32 GB.

En modul för trådlös anslutning till en annan apparat och till internet.

Ett uppladdningsbart litiumbatteri.

En högtalare.

En mikrofon.

En kamera för att ta video- och stillbilder.


Den har följande gränssnitt:

Ett anslutningsdon för att ladda apparaten och koppla den till en annan apparat, exempelvis en maskin för automatisk databehandling.

En 3,5 mm teleplugg.


Apparaten gör det möjligt för användaren att, bland annat, ansluta till internet, att ladda ner, köra och ändra tillämpningsprogram, att ta emot och sända e-postmeddelanden, att spela spel samt att ladda ner, spela in och återge musik, videor och bilder. Förordning 2015/1800. Giltig från den 28 oktober 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI, anmärkning 5 A till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8471 och 8471 30 00.

Apparaten är konstruerad för att utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI (databehandling, kommunikation via ett trådlöst nät, inspelning och återgivning av ljud och video, tagning och visning av video- och stillbilder).

På grund av apparatens objektiva egenskaper, särskilt dess förmåga att ladda ner, lagra, ändra och köra program, är dess huvudsakliga arbetsuppgift databehandling (se även klassificeringsyttranden till HS 8471.30/2, 3 och 4). De övriga funktionerna betraktas som sekundära.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8471 30 00 som en bärbar maskin för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm.

8471 41

Interagerande konferensterminal, bestående av en platt beröringskänslig skärm, maskin för automatisk databehandling (ADB), högtalare, mikrofoner och in- och utgångsportar i samma hölje.
Produkten kombinerar funktionerna hos en elektronisk whiteboard, en konferensterminal och en ADB-maskin. Den är programmerbar och kan ladda ner och köra ADB-maskinapplikationer. HSC 71, Annex O/17.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 6 a till kapitel 84) och 6.

Bild: Konferensterminal enligt 8471.41


8471 49

Persondator, utgörande en kombination av tre separata enheter: 14-tums (ca 36 cm) färgtelevisionsmottagare (bildskärm) med digital processor, tangentbord (inorgan) samt fjärrkontroll arbetande med infraröd strålning. Den förstnämnda enheten är försedd med processor (80486DX2), minne (4 megabyte direktminne), drivenhet för flexskivor (1,44 megabyte), hårddisk (350 megabyte), cd-romläsare, färgmonitor för televisionsmottagning som arbetar utan radsprång för databruk och med radsprång för TV-bruk, samt stereofoniska högtalare. De olika funktionerna (persondator, TV-apparat eller ljudanläggning) väljs genom att använda antingen styrboll inbyggd i tangentbordet, tangentbordet självt eller fjärrkontrollen som arbetar med infraröd strålning. Detta system tillåter återgivning av cd med ljud och cd med programvara samt inspelning av digitala ljudfiler. HSC 22, K/1.

Tillämpning av anm. 3 till avd. XVI.

8471 60

Elektronisk whiteboardtavla, storlek 78 tum (198,12 cm) bestående av en tryckkänslig skärm med flertrycksfunktionalitet, den accepterar tryck från en penna eller ett finger. Whiteboarden har inbyggda högtalare.

Produkten presenteras vanligen komplett med två elektroniska pennor, mjukvara med drivrutiner och en manual.

Whiteboarden kan kopplas till en videoprojektor och en maskin för automatisk databehandling, trådlöst eller via USB- eller seriell kabel.

Bildskärmen från maskinen för automatisk databehandling, projicerad med hjälp av videoprojektorn, visas på whiteboardens yta, vilken fungerar som ett inorgan för maskinen för automatisk databehandling. Whiteboarden kan även användas som en enkel skrivtavla, med en yta som kan torr-raderas, när den inte är kopplad till en maskin för automatisk databehandling. (HSC 61, Annex M/28)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 6 c) till kapitel 84 och 6.

8471 60

Digital smart penna som både är en kulspetspenna och en digital smart penna med förmåga att konvertera användarens handstil till digitala filer. Den smarta pennan kommer med en bruksanvisning, en laddningskabel, en minitestplatta och en extra kulspetspatron.

Pennan, i kombination med specialpapper, kan digitalisera användarens skrift eller tecknande. Kameran, som är placerad nära pennans spets, tillsammans med tryck- och bildsensorer, omvandlar rörelserna och bilderna som skapats av pennan till digitala filer, som kan överföras trådlöst till lämpliga digitala enheter eller lagras i det inbyggda minnet för överföring vid ett senare tillfälle.

När den används på vanligt papper fungerar pennan som en normal kulspetspenna med bläckpatron. (HSC 69, Annex P/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 6c till kapitel 84) och 6.

8471 60 70

S.k. grafik- eller digitaliseringsbord
, bestående av ett platt plasthölje innehållande elektronik- och elkomponenter som t.ex. processorer, kretskort och gränssnittskretsar. Ovansidan, vars aktiva yta är ca. 28 x 28 cm, är försedd med en menybild. Bordet levereras med en ljuspenna och är förbundet via kabel direkt till datamaskinens centralenhet. Förordning 754/94, ändrad genom förordningarna 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 C till kapitel 84, samt ordalydelsen i KN-nr 8471, 8471 60 och 8471 60 70.

8471 70

CD-ROM-läsare, bestående av minnesenheter för maskiner för automatisk databehandling. De består av drivenheter, som är avsedda att hämta tillbaka signaler från CD-ROM-skivor, CD-AUDIO och CD-PHOTO. De är utrustade med ett uttag för hörlurar, en volymkontrollknapp samt en start/stopp-knapp. WCO-HSC 18, Annex L 24.
Tillämpning av allmänna bestämmelsen 1 (anm. 6 B och 6 C till kap. 84).


8471 70 98

En elektronisk apparat (så kallad Solid State Drive (SSD)) med de ungefärliga måtten 100 × 70 × 7 mm, 2,5 tums formfaktor och lagringskapaciteten 128 GB.

Den är ett elektroniskt halvledarminne, med en arkitektur baserad på fasta tillståndets elektronik, med flashminne för lagring av icke-flyktiga data och dynamiskt RAM-minne (DRAM).

Den har ett SATA-gränssnitt (Serial Advanced Technology Attachment) som möjliggör inbyggnad i en maskin för automatisk databehandling och används som ett internt datalagringsmedium. Förordning 2017/1971, giltig från den 20 november 2018.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 C till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8471 , 8471 70 och 8471 70 98 .

Dess objektiva egenskaper, såsom SATA-gränssnitt, storlek och formfaktor, är egenskaper hos en anordning av sådant slag som huvudsakligen används i en maskin för automatisk databehandling, den kan anslutas direkt till centralenheten, och den kan ta emot eller leverera data i sådan form som kan användas av systemet. Klassificering enligt nr 8523 som icke-flyktigt halvledarminne är därför utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8471 70 98 som andra minnesenheter till maskiner för automatisk databehandling.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 8471 70 98


8471 80

Kryptografisk processor försedd med algoritm för kryptering enligt nordamerikansk krypteringsstandard (DES) och i egenskap av periferiapparat ansluten till en eller flera maskiner för automatisk databehandling från vilka den mottar kommandon att utföra i förväg programmerade och definierade åtgärder. Dess uppgift är att sörja för nödvändigt skydd av data (autenticering och kryptering) som annars skulle ha fått utföras av programvara installerad i en värddator; detta eliminerar behovet att lagra datasäkerhetsbaser i den (de) automatiska databehandlingsmaskinen(erna). Apparatens funktioner styrs av ett programmerat chip som inmonterats i apparaten vid tillverkningen. Apparaten är försedd med gränssnitt av typ RS 232C. Genom ändamålsenlig modifiering av chipsprogrammet kan den användas i olika finansbolag för att etablera kryptografiska värden som används i betal- och kreditkort eller för att ge datasäkerhet vid finansiella transaktioner. HSC 22, K/18.

8471 80

Videokort, bestående av integrerade kretsar och andra komponenter, avsedd för montage i automatiska databehandlingsmaskiner (ADB-maskin) för att göra det möjligt att framställa bilder och ljud. Det omvandlar analoga bild- och ljudsignaler från videobandspelare, laserskivspelare, CCD/V8-kameror eller videokameror till digitala signaler som kan användas av ADB-maskinen. Kortet levereras med en magnetisk diskett som innehåller installationsprogram vilket skall installeras i ADB-maskinen för att kunna visa video.

Disketten (magnetisk) som innehåller mjukvaran klassificeras tillsammans med videokortet som ett set under nr 8471 80 enligt allm. best. 3 b. HSC 27, Bilaga Q/14, ändrad i HSC 34, IJ/10.

8471 80

Ljudkort, bestående av integrerade kretsar och andra komponenter, avsedd för montage i automatiska databehandlingsmaskiner (ADB maskin) för att göra det möjligt att framställa ljud. Ljudkortet omvandlar analoga ljudsignaler från en mikrofon, radio eller kassettbandsspelare till digitala signaler som kan användas av ADB-maskinen. Utöver detta så omvandlar kortet digitala signaler till analoga signaler som kan överföras till en förstärkare, hörlurar eller högtalare. Det har även anslutningar till CD-ROM spelare och digitala musikinstrument (Musical Instrument Digital Interface (MIDI)). Kortet levereras med en magnetisk diskett som innehåller installationsprogramvaran vilket skall installeras i ADB-maskinen för att kunna spela in, komprimera och spela upp ljud.

Disketten (magnetisk) som innehåller mjukvaran klassificeras tillsammans med ljudkortet som ett set under 8471 80 enligt allmänna bestämmelser regel 3b. HSC 27, Bilaga Q/14, ändrad i HSC 34, Annex IJ/10.

8471 80 [00]

Ett automatiserat kassettsystem, i skåp, bestående huvudsakligen av:

a)

en eller flera minnesbiblioteksmoduler (var och en innehållande kassettbandstationer och en mikroprocessorstyrd robot till vilka en eller flera kassettstationsstativ och styrenheter är anslutna),

b)

en bibliotekshanteringsenhet med inbyggd programvara (vilken fungerar som en länk mellan minnesbiblioteksmodulen och en eller flera centralenheter).


Systemet är speciellt avpassat för automatisk inläggning, bearbetning och uttagning av magnetbandskassetter avsedda för automatisk databehandling. Förordning 1165/95, ändrad genom förordningarna 936/99 och 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 C till kapitel 84, och av texten till KN-nr 8471 och 8471 80 00.

8471 90

Plan bildläsare för placering på skrivbordet, för användning inom den grafiska industrin, särskilt för läsning av färgfilm. Den har flera tusen CCD-element (placerade i rad på en enda integrerad krets, som kallas en CCD-matris), en glasskiva, linser, en lampa, en spegel och elektriska anslutningar. När ljus av en viss färg och en viss intensitet faller på ett av CCD-elementen genererar detta en elektrisk laddning som är proportionell mot ljuset. Denna analoga laddning överförs systematiskt via rader av celler till en A/D-omvandlare, där det analoga laddningsvärdet omvandlas till digitala data. Det original som skall läsas placeras på glasskivan där det belyses med jämn intensitet av en ljuskälla. Hela bildens bredd läses samtidigt, som en linje. Den maximala upplösningen vid läsningen är 8 200 punkter per tum (dpi). Apparaten ger möjlighet till retuschering av bilder och utskrifter liksom färgkorrigering av nyansmättnaden (HSL). Den skall direktanslutas till en dator via ett SCSI-gränssnitt. HSC 23, Annex M/28

8471 90 00

Kortläsare för mikrochipkort (smart card) i ett hölje av plast eller metall med anslutningsdon för mikrochipkortet, en flytkristallskärm och ett tangentbord med tio siffertangenter, 4 funktionstangenter, en bekräftelsetangent och en ändringstangent.

Apparaten kan antingen hållas i handen eller placeras på ett skrivbord, ett bord eller en disk, eller fästas på en vägg osv. Den kan användas självständigt eller som en extern enhet för bearbetning av data i bank-, affärs- eller sjukhusmiljö, vid infartskontroll för fordon, vid kontroll av arbetstider osv., även utan att vara ansluten till en självständigt arbetande databehandlingsmaskin. Förordning 2564/95, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 8471, 8471 90 och 8471 90 00.

8472 10 00

Digital stencildupliceringsmaskin, som med hjälp av en scanner kan digitalisera och elektroniskt behandla texter och bilder som skall återges. Apparaten använder en stencil (matris) bestående av en plastbelagd film av vegetabiliska fibrer avsedd för bränning av uppgifter med ett termohuvud. Den brända stencilen överförs därefter till en trycktrumma för fastsättning. De otryckta arken pressas mot trycktrumman med hjälp av en tryckrulle.

Apparaten har ett trycksystem med flera hastigheter (60, 80, 100 och 120 exemplar i minuten). Den har kontrollpanel, LCD-skärm, automatisk förbehandling, pappersmagasin och utmatningsfack med sidskenor.

Apparaten fungerar som en självständig enhet, men kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling. Förordning 1386/03. Giltig fr.o.m. 2003-08-22.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8472 och 8472 10 00. Produkten är en stencildupliceringsmaskin som kan fungera som en självständig enhet. En klassificering enligt KN-nummer 8443, 8471 eller 9009 är inte möjlig. Se de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8472 punkt 1.

8472 90

Växelautomat, särskilt föreliggande, avsedd att användas i anslutning till en kassakontrollapparat, vilken till automaten via en elkabel överförde data angående det belopp som kunden skulle ha tillbaka. (NC 27, Annex D/16; IHSC 8, Annex D)

8472 90 70

En apparat bestående av en kontrollenhet för sedlar och sedelkassetter (så kallad sedelrecirkulerare, note float unit) med de ungefärliga måtten 10 × 24 × 44 cm.

Kontrollenheten för sedlar använder sig av optisk skanning för att kontrollera sedlarnas äkthet enligt fördefinierade inställningar.

Sedlar som godkänts av kontrollenheten skickas till en sedelkassett. När denna sedelkassett har nått sin kapacitetsgräns (vanligen 30 sedlar), sorteras sedlarna automatiskt och deponeras i andra sedelkassetter med en kapacitet för i allmänhet 300 sedlar.

Apparaten kan användas i till exempel spel- varu- och parkeringsautomater eller liknande för att betala för en tjänst eller en vara.

Den kan också användas för utbetalning av sedlar.

Apparaten är alltid ansluten till en så kallad värdstyrenhet, host-controller (föreligger inte tillsammans med varan), som reglerar de fördefinierade sedelinställningarna och flödet av sedlar till de olika sedelkassetterna. Förordning 2016/1760, giltig från den 24 oktober 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8472, 8472 90 och 8472 90 70.

Klassificering enligt nr 9031 som ett instrument för mätning eller kontroll är utesluten, eftersom apparaten är mer än ett kontrollinstrument som omfattas av detta nummer. Förutom att kontrollera sedlars äkthet har den också andra funktioner såsom sortering av sedlar i olika förvaringskassetter och utbetalning av sedlar. Alla apparatens funktioner omfattas av nr 8472.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8472 90 70 som en apparat för kontorsbruk.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8473 30

Läsminne (read-only memory - ROM), utbytbart, avsett för mikro-datorer och bestående av en kapsel av plast som innehöll ett tryckt kretskort på vilket monterats en integrerad krets och två kondensatorer. När kapseln satts in i en kompatibel mikrodator bildade den en åtkomlig del av mikrodatorminnet, varvid det program som fanns i ROM-kapseln ökade ut mikrodatorns databehandlingskapacitet alltefter programmets specifika karaktär (t ex ett program för matematikundervisning). (IHSC 6, Annex E/9; IHSC 8, Annex D)

8473 30

LED-enhet för bakgrundsbelysning
bestående av en LED-platta och en optisk komponent som tillsammans är monterade i en plastram som är 360 mm bred och 210 mm hög. LED-plattan består av 48 lysdiodpaket monterade i rad på ett böjbart kretskort som också har ett elektriskt anslutningsdon. Den optiska komponenten består av ett lager reflektorfolie, en ljusledande platta, ett diffusionslager och två lager prismafolie. Produkten är utformad för att monteras på en specifik LCD-skärm (flytkristallskärm), vilken i sin tur ska användas till en bärbar dator för att skapa bakgrundsbelysning till LCD-skärmen. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 b till avdelning XVI) och 6.
Upphör HSC 67, annex O/17.

1 Skyddsfilm
2 Prismafolie
3 Diffusionslager
4 Ljusledande platta
5 Reflektorfolie
6 LED-platta

 

8473 30 10 Upphävd gm förordning 1179/2009

Minneselement avsedda att användas i automatiska databehand-lingsmaskiner bestående av

ett statiskt direktminne (RAM) framställt med CMOS-teknik,

ett rektangulärt (17 x 39 mm), keramiskt flerlagerkort på vilket följande komponenter är monterade (på ett skiljbart sätt):


fyra statiska direktminnen (SRAM framställda med CMOS-teknik) i form av en monolitisk integrerad krets, med en minneskapacitet av vardera 16 Kbit eller 64 Kbit,

en avkodare i form av en monolitisk integrerad krets,

2 x 14 anslutningsstift,

ett elektroniskt programmerbart läsminne (EPROM),

ett rektangulärt (17 x 39 mm), keramiskt flerlagerkort på vilket följande komponenter är monterade (på ett skiljbart sätt):

två ultraviolett raderbara läsminnen (EPROM) i form av en monolitisk integrerad krets, med en minneskapacitet av vardera 64 Kbit och ett kvartsfönster på ovansidan,

en avkodare i form av en monolitisk integrerad krets,

en avkopplingskondensator,

2 x 14 anslutningsstift. Förordning 211/85, ändrad genom förordning 646/89 och 936/99.

8473 30 80

En stålkula överdragen med silikongummi med följande beskrivning:

en hårdhet (shore test) (typ A) 70 ±5

höjden på gjutningsskarven inte överstigande 0,05 mm

diameter inte överstigande 22 mm, och

total vikt 31 gram (±1 gram) utformad för användning vid tillverkning av pekdon (s.k. mus).

Förordning 3272/94. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 b till avdelning XVI samt av texten till KN-nr 8473 och 8473 30 80.

8477 10

Tillverkningssystem för cd-skivor för ljudåtergivning, bestående av en serie maskiner som är inbyggda i en renluftskammare. Systemet framställer skivor av polykarbonat på vilka det med hjälp av ett gjutningsförfarande skapar en serie ”pits” (eller små fördjupningar) och ”lands” (plana delar på skivans yta som inte är graverade). Tillverkningsprocessen består av följande steg: cd-skivan formas först i formsprutmaskinen genom att granulat av polykarbonat hettas upp, varpå den smälta plasten pressas in i formsprutmaskinen med hjälp av hydrauliskt tryck. En förlaga placeras i gjutformen och pressas mot plasten med hjälp av en formlåsningsenhet. Detta skapar en omvänd bild av förlagans mönster med fördjupningar (”pits”) och ograverade områden (”lands”). Därefter täcker metalliseringsenheten skivan med ett reflekterande aluminiumskikt med hjälp av vakuumdeponering. Efter det förser en s.k. ”spin coater” skivan med en beläggning av akrylplast, vilken fungerar som ett skyddande lager. Systemet innehåller också en avsyningsenhet som optiskt genomsöker skivorna för att upptäcka eventuella felaktigheter, två hanteringssystem för lastning och urlastning, ett alarmsystem och en kontrollenhet. Styrenheten, som är placerad utanför renluftskammaren, består av ett pogrammerbart styrsystem med in- och utenheter som används för att styra hela tillverkningssystemet. Systemet framställer inspelade cd-skivor för ljudåtergivning. HSC 37, Annex O/20

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 3 till sextonde avd.) och 6.

8477 80

Handhållen tryckpenna som fungerar genom extrudering av en upphettad plasttråd tillverkad av antingen akrylnitril-butadien-styren (ABS) eller polymjölksyra (PLA), som avkyls till en fast struktur nästan omedelbart, vilket gör det möjligt att skapa tredimensionella figurer på fri hand. Plasttråden upphettas inuti pennan och sprutas ut genom ett munstycke i pennans topp. (HSC 63, Annex O/24)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Tryckpenna

Bild: Handhållen tryckpenna klassificerad enligt nummer 8477 80.


8479 10

Salt- och sandspridare för snöröjning, avsedd att monteras på lastbil, bestående av

1)

en tank för förvaring av sand och salt, utrustad med en klumpbrytande omrörare vilken vrids på samma gång som en ändlös skruv,

2)

ett system för krossning/malning av saltklumpar och

3)

 

 ett hydrauliskt utskjutningssystem med en spridarskiva. Maskinens olika funktioner manövreras från lastbilens förarhytt genom fjärrkontroll. HSC 31, Annex M/29.


Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

8479 10 00

Icke-självgående maskin (s.k. strandrensare) för att rensa sandstränder, med de ungefärliga måtten 4 × 2,3 × 2,3 m. Den används för att sikta och rengöra sand från orenheter såsom glas, plast, cigarettfimpar, strån, burkar, stenar, sjögräs, tång och mindre träbitar. Maskinen jämnar ut sandytan med hjälp av en vändskiva. Sanden siktas därefter genom hundratals fjäderbelastade grepklor i rostfritt stål. Slutligen skiljs föroreningarna från sanden och förs till en tratt av ett löpande band. Förordning 759/2014, giltig från den 4 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8479 och 8479 10 00.

Eftersom maskinen endast sorterar eller separerar skräp från sanden, och inte separerar själva sanden, är klassificering enligt nr 8474 som en apparat för sortering eller avskiljning av mineraliska ämnen utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8474, första stycket, punkt I).

Eftersom maskinen används för underhåll (rengöring) av stränder, anses den vara en maskin för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d. (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8479, grupp II, undergrupp A femte stycket). Maskinen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8479 10 00 som en apparat för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d

8479 60

Portabla luftkylare, för hushållsbruk, utgörande enheter i eget hölje med ett luftfilter av nylon, ett vattencirkulationssystem (med inbyggd tank och pump) och en elektrisk motordriven fläkt för utdrivning av den kylda luften men utan någon särskild anordning för fuktning eller torkning av luften. HSC 14, Annex F/1

8479 60

Evaporatörer för luftkylning (kylare), med en vikt över 20 kg, som kyler luften med hjälp av den latenta värmen i ångbildningsprincipen. Kylarna innehåller ett system för cirkulation av vatten (omfattar en inbyggd tank och en pump) bestämt för att kontinuerligt hålla ett filter fuktigt och är utrustat med en elektriskt motordriven fläkt som pressar luft genom filtret. Kylarna omfattar inte anordningar som är speciellt konstruerade för fuktning och torkning av luften. HSC 13 och 14, Annex F/11 och F/1

8479 60

Avdunstningsanordning för luftkylning, vilken kyler luften med hjälp av principen för avdunstning med latent värme. Anordningen väger 27 kg, har måtten 510 mm x 685 mm x 1445 mm (längd x bredd x höjd) och fyra hjul för förflyttning. Den innehåller ett system för vattenavdunstning i vilket en pump kontinuerligt suger in vatten från en integrerad tank och jämnt fördelar vattnet till kylpanelerna. Vattnet på kylpanelerna avdunstar och sänker på så sätt lufttemperaturen, varefter en motordriven fläkt sprider ut luften i rummet. (HSC 63, Annex O/25)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Luftkylare

Bild: Avdunstningsanordning för luftkylning klassificerad enligt nummer 8479 60.


8479 89

Centralsmörjsystem, handmanövrerat eller automatiskt, avsett för smörjning av halvautomatiska maskiner och bestående av en central distributionsanordning i form av en speciell smörjfettspump, vilken via rörledningar skulle förse ett varierande antal kolvförsedda insprutningsdon med smörjfett. Dessa, som skulle ge ifrån sig bestämda mängder smörjfett, skulle placeras på de ställen som behövde smörjas. Detta uttalande ska tillämpas för det kompletta systemet. (INC 13, Annex A/26; IHSC 8, Annex D)

8479 89

Rökningskammare, monterad på hjul, avsedd för desinficering av buskar, frön, böcker, manuskript etc genom inverkan av metylbromid, blåsyra etc. (NC 4/5, Annex D/5; IHSC 8, Annex D)

8479 89

Maskin, självgående, för sopning av fabriker etc, försedd med förarsäte och f ö bestående av bl a en roterande kvast, en sopbehållare och en fläkt för uppsugning av damm. (NC 12, Annex H/10; IHSC 8, Annex D)

8479 89

Signalhorn, tryckluftdrivna, bestående av en mindre kompressor, en liten luftbehållare, två trumpetformade ljudsignalredskap samt en mekanisk eller eldriven manöveranordning, samtliga förenade med slangar. Varan skulle monteras huvudsakligen på motorfordon. (NC 13, Annex H/15; IHSC 8, Annex D)

8479 89

Smörjapparat, bestående av en behållare med ett lock som var försett med en hävstång för manövrering av en kolv som pressade smörjmedlet genom en slang (också monterad på locket). Slangen var i den bortre änden försedd med en nippel, vilken skulle anslutas till smörjnippeln på den maskin eller apparat som skulle smörjas. Vid användningen skulle behållaren placeras på golvet eller marken. (NC 15, Annex IJ/32; IHSC 8, Annex D)

8479 89

Bunkringsanordning, transportabel, bestående av:

a)

flera rullar monterade på en gemensam axel, för av- eller pårullning av ca 45 m slang;

b)

en pump för tömning av slangarna efter användningen; en bensinmotor för drivning av rullarna och pumpen, monterade på ett underrede, försett 

c)

med fyra hjul och en dragstång. Tillämpning av anmärkning 3 till avdelning XVI. (NC 18, Annex F/11; IHSC 8, Annex D)

8479 89

Metallkärl försett med ett membran, vilket på den ena sidan skulle utsättas för ett gastryck och på den andra skulle komma i direkt kontakt med vätskan i det rörsystem i vilket kärlet skulle sättas in. Varan skulle tjänstgöra som expansionskärl i vissa installationer (t ex centralvärmeanläggningar). (NC 23, Annex C/6, IHSC 8, Annex D)

8479 89

Silor med flat botten, tillverkade av korrugerade plåtar av galvaniserat järnstål, använda för förvaring av spannmål, med en diameter mellan 4,51-31,60 meter och en förvaringskapacitet av 50-15 000 ton. De innehåller ett inre temperaturkontrollsystem vilket ger möjlighet att identifiera upphettade områden och insektsaktivitet. De är utrustade med en skruvspiral som sveper över botten av silon, med 360o rotation runt sin axel, för att avlägsna överflödigt spannmål från botten. Radial- och axialfläktar används för att lufta det lagrade materialet. (HSC 59, Annex O/22)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Silo flat botten

Bild: Silor med flat botten klassificerade enligt nummer 8479 89.


8479 89

Silor med konisk botten, tillverkade av korrugerade plåtar av galvaniserat järnstål, använda för förvaring av spannmål, tillverkade med mellan 45-65o basvinkel. De innehåller ett inre temperaturkontrollsystem vilket ger möjlighet att identifiera upphettade områden och insektsaktivitet. Radial- och axialfläktar används för att lufta det lagrade materialet. (HSC 59, Annex O/22)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

silo konisk botten

Bild: Silor med konisk botten klassificerade enligt nummer 8479 89.

 

8479 89

Handhållen maskin, för borttagning av smuts och fläckar på fuktade kläder. Maskinen innehåller ett horn som vibrerar med ultraljudshastighet vilket skapar mikro-bubblor. Sprängkraften hos bubblorna hjälper till att ta bort smuts och fläckar. (HSC 60, Annex M/19)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Handhållen maskin

Bild: Handhållen maskin klassificerad enligt nummer 8479 89.


8479 89

En utrustning för ”Tape Automated Bonding” (TAB Bonder) för användning i tillverkning av LCD-moduler. Utrustningens huvudfunktion och användning är att elektriskt och fysiskt binda samman och koppla den integrerade kretsens LCD-glassubstrat och flexibla tryckta krets (FPC) med hjälp av en anisotropisk ledande film (ACF). Under bindningsprocessen placeras den ledande kabeln på FPC och märkkoordinaten på LCD-glassubstratet med stor precision (noggrannhet upp till 20 µm). Efter avslutad positionering lamineras FPC med LCD-glassubstratet genom att påskynda filmens (ACF) stelning under upphettning och tryck. (HSC 62, Annex M/11)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 4 till avdelning XVI) och 6.

8479 89

Golvpolerare med två hastigheter, utformad för professionellt bruk, vilken kan utföra funktionen av två olika roterande skurmaskiner: en standard golvrengörare med 180 RPM (varv per minut) och en industrigolvbonare med 320 RPM. Den har inbyggd elmotor med en effekt på 1110 W. (HSC 69, Annex P/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Golvpolerare klassificerad enligt 8479 89.


8479 89

Självgående is-fyllningsmaskin med den enda funktionen att jämna ut ytan på och ishallar. Maskinen består i huvudsak av en snötank, en vattentank, en utjämnare och en brädborste.
De tekniska specifikationerna för produkten är följande:

– en dieselmotor;

– ett blad med en skärbredd på 213 cm;

– en vattentank (795,6 l); och

– en snötank (2.915 m³)

Utjämnaren är huvudenheten för att återställa isytan. Den har ett isskärningssystem, ett istvättsystem, ett isfyllningssystem och en transportör för uppsamling av isflis. HSC 71, Annex O/28.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Ismaskin enligt 8479.89.


8479 89 97

Pumpflaska för flytande tvål i form av en behållare av oädel metall på vilken en knappmanövrerad kolvpump är monterad vilken består av en fjäder, en kolv med tätning, en stång och ett rör. (Se fig.). Förordning 1400/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 8479, 8479 89 och 8479 89 97.

8479 89 97

Elektromekanisk maskin (s.k. vibrationsplatta)
som består av en stålplattform och en mittpelare utrustad med handtag och kontrollpanel. Maskinens mått är ca 80 × 80 × 120 cm och den väger 34 kg. Kontrollpanelen har en knappsats och knappar för att starta, upprepa och avbryta inkodade träningsprogram.

Plattformen drivs av en motor som gör att plattformen oscillerar från sida till sida i förhållande till pelaren, vilket ger rörelser som liknar dem vid snabb gång. Den oscillerande rörelsen överförs till fötterna på den person som står på plattformen (och uppåt till musklerna) med en frekvens på mellan 30 Hz och 50 Hz.

Maskinen stimulerar muskelkontraktion och används t.ex. inom medicin, sjukgymnastik och för att öka friskvård. Förordning 315/2011, giltig från den 21 april 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 8479, 8479 89 och 8479 89 97.

Klassificering enligt nr 9019 som apparat för mekanoterapi är utesluten, eftersom maskinen inte används under läkares överinseende för behandling av leder eller muskler (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9019, I).

Klassificering enligt nr 9019 som massageapparat är också utesluten, eftersom maskinens huvudsyfte är att stimulera alla muskler i kroppen så att de kontraheras på ett naturligt sätt. (Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9019, II).

Klassificering enligt nr 9506 som redskap eller annan utrustning för kroppsövningar är utesluten, eftersom maskinen inte är avsedd för kroppsövningar. (Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9506).

Eftersom maskinen stimulerar musklerna på ett mekaniskt sätt, måste den klassificeras enligt KN-nummer 8479 89 97 som en maskin eller mekanisk apparat med särskilda funktioner, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

8479 89 97 (Classification statement)

Statement on the classification of Sampler

An apparatus (so-called "sampler") in a plastic cylindrical housing with a height of approximately 69 cm and a diameter of 50 cm for the collection of water samplers.

It comprises a suction anchor with intake tubing, a pump, a base for holding up to 24 containers of 1 litre and a control unit.

The control unit is equipped with an alphanumeric display, navigation keys and an RS232 connector for transmission of data. It processes and verifies signals received from external sensors (not presented with the apparatus) that measure, for example, the flow, acidity level (pH) and the level of oxidation of the water.

When certain parameters, such as preset "time intervals" or certain predefined threshold values, such as the pH, are exceeded, the sampler collects water samples and dispenses precise volumes into containers (bottles). It also measures the temperature of the sample.

The content of the samples is subsequently analysed by other apparatus. CCC 56.

Reasons:

The collection of water samples according to predefined parameters gives the apparatus its essential character. It does not perform an analysis of the precise content of each sample and, therefore, classification as an apparatus of Chapter 90 is excluded.

By application of General Interpretative Rules 1, 3(b) and 6, the apparatus is to be classified under CN code 8479 89 97 as other machines having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 84.

8479 89 97

En handmanövrerad mekanisk apparat
för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en patron, en doserare, en mekanisk räknare, en skruv för att återställa räknaren samt ett handtag.

Titreringsapparaten precisionsdoserar vid varje vridning på doseraren en droppe av det aktuella titreringsmedlet ner i den vätska som analyseras (analyten). Droppen innehåller en specifik mängd titreringsmedel. Antalet droppar som titreringsapparaten har doserat visas på räknaren.

Analysresultatet fastställs av hur analyten reagerar på den doserade mängden titreringsmedel. Mängden titreringsmedel bestäms genom att multiplicera antalet droppar med den specifika mängden titreringsmedel som har använts. Förordning 1200/2011, giltig från den 13 dec. 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8479, 8479 89 och 8479 89 97.

Eftersom apparaten inte kontinuerligt förflyttar vätskevolymer är klassificering som vätskepump enligt nummer 8413 utesluten.

Apparaten utför inte en kemisk analys av titreringsmedlet eller av analyten. Klassificering som apparat för kemisk analys enligt nummer 9027 är därför utesluten.

Även om apparaten bidrar till den kemiska analysprocessen kan den inte anses vara en del av eller ett tillbehör till en sådan apparat enligt anmärkning 2 a till kapitel 90.

Apparaten används inte för att mäta mängden vätska som passerar genom ett rör i  volymenheter. Klassificering som en apparat enligt nummer 9028 är därför utesluten.

Apparaten räknar antalet droppar men mäter inte den doserade mängden. Klassificering som en apparat enligt nummer 9031 är därför utesluten.

Eftersom apparaten inte enbart räknar det totala antalet enheter (droppar) utan främst fördelar en specifik mängd vätska, fungerar den som en byrett med en mekanisk räknare.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8479 89 97 som en mekanisk apparat med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 84.

8479 89 97

Ett föremål
i form av en cirkel (s.k. ”myntvibrationsmotor”) med en diameter av 9 mm och en tjocklek på 4 mm med en, 4 V DC, 1 W, inbyggd elmotor.

Föremålet är avsett att användas i pekplatta, mobiltelefoner etc. för att skapa en vibrationseffekt. Effekten är resultatet av den elektriska motorns roterarande axel på vilken en osymmetrisk vikt är fäst.

För monteringsändamål är föremålet försett med självhäftande tejp på ena sidan. Giltig från den 25 december 2015. Förordning 2015/2255

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8479, 8479 89 och 8479 89 97.

Eftersom föremålets funktion är att skapa vibrationer är klassificering enligt nr 8501 som en elektrisk motor utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 8501, grupp II, punkt 8 b).

Föremålet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8479 89 97 som andra maskiner och mekaniska apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Bild: Ett föremål klassificerat enligt KN-nr 8479 89 97. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


8479 89 97

En apparat för exakt överföring av vätskedroppar (s.k. ”liquid handler”) med de ungefärliga måtten 540 × 680 × 930 mm och en vikt på ungefär 128 kg.

Apparaten består av två enheter för mottagande mikrotiterplattor (källplatta och målplatta), två avjoniseringsstavar och ett ultraljudshuvud i ett kompakt hölje med en kontrollysdiod, en liten bildskärm och en nödknapp.

Apparaten fungerar med metoden Acoustic Droplet Ejection (ADE) som använder ljudenergi (riktade ultraljudspulser) för att flytta ultrasmå volymer av vätskedroppar från en källplatta till en inverterad målplatta med extremt hög precision och noggrannhet.

Systemet överför droppar på 2,5 nanoliter per ejektering, vilket möjliggör överföring av större vätskemängder. Multipla droppar ejekteras från källan upp till 500 gånger per sekund.

Apparaten används vid beredning av prover i laboratorier för överföring av specifika volymer reagens från en mikrotiterplatta till en annan. Förordning 2019/644, giltig från den 15 maj.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN- nummer 8479, 8479 89 och 8479 89 97.

Apparaten är en sammansatt produkt i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3b och den ska klassificeras enligt den beståndsdel som ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Trots att mätning och analys är nödvändiga för att säkerställa en exakt dosering av vätskans volym är det den exakta doseringen av vätskevolymen, med hjälp av ultraljud, av de ejekterade dropparna som anses vara den funktion som ger apparaten dess huvudsakliga karaktär.

Klassificering enligt nr 9026 som instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck eller andra variabler av vätskor eller gaser är utesluten eftersom mätning och analys är underordnade funktioner hos apparaten.

Föremålet ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8479 89 97 som andra maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

8481 30 99

En backventil.
Ett anslutningsdon bestående av ett plasthölje med en öppning i bägge ändar för vätskeinflöde  respektive vätskeutflöde. Det är försett med ett skruvlock och en slutanordning  i form av en backventil (envägsventil).

Anslutningsdonet används i infusionsaggregat för medicinskt bruk. Den ena änden ska anslutas till en tub och den andra till en kanyl eller en infusionsslang.
 
Slutanordningen öppnas när anslutningsdonet är fäst vid kanylen eller infusionsslangen, och stängs när det tas bort; på så sätt hindras vätska från att läcka och luft från att tränga in under infusionen.

Anslutningsdonen föreligger i sterila eller icke sterila förpackningar. Förordning 761/2011, giltig fr. o. m. 2011-08-23

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 g till kapitel 90 samt texten till KN-nummer 8481, 8481 30 och 8481 30 99.

Med tanke på anslutningsdonets funktion, fysiska egenskaper och funktionssätt, bör det betraktas som en backventil enligt undernummer 8481 30, eftersom det används i syfte att reglera vätskeflödet genom att öppna eller stänga slutmekanismen, och vätskan endast kan rinna igenom i en riktning (se även den förklarande anmärkningen till HS-nummer 8481).

Med stöd av anmärkning 1 g till kapitel 90, är klassificiering enligt nr 9018  som instrument och apparater för medicinskt bruk utesluten.

Vidare kan produkten inte ens när den föreligger i steril förpackning anses tillhöra nr 9018.

Produkten bör därför klassificeras enligt KN-nr 8481 30 99 som en backventil i  plast.

Bild: En backventil i plast klassificerad enligt KN-nr 8481 30 99. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

8481 80

Regleranordning, avsedd att säkerställa ett jämnt tillflöde av olja till oljebrännare och arbetande med hjälp av en kombination av en automatisk ventil, styrd av en flottör, och en handmanövrerad flödesregulator. (NC 9, Annex G/2, IHSC 8, Annex D)

8481 80

Ventil, pneumatiskt påverkad, för reglering av olika vätskors strömning, i vilken ventiltappens läge bestämdes genom inverkan av tryckluft på ett membran som hölls tillbaka av en fjäder. Varan förekom både med och utan lägesställare. (NC 9, Annex G/3; IHSC 8, Annex D)

8481 80

Ventil utan tryckknapp, bestående av följande komponenter:

1)

en avdrivningsskål av oädel metall,

2)

en packning av plast till avdrivningsskål,

3)

en innerpackning av plast,

4)

ett insprutningsmunstycke, av plast,

5)

ett plasthölje,

6)

en stålfjäder,

7)

ett stigrör av plast.


Artikeln öppnar och stänger en behållare genom påverkan av en nål som tillåter drivgas tillsammans med övrigt innehåll i behållaren att komma ut i luften. WCO-HSC 18, Annex L 23

Jfr nr 8424 89 ang. Spruta resp. Pump.

8481 80

Ventil för pneumatiska däck bestående av följande komponenter:

1)

en cylinderformad gummidetalj,

2)

en påskruvbar hylsa,

3)

en mässingsinsats bestående av en öppning, ett stift och en fjäderbelastad kolvmekanism.


Allt ska sättas in i ett hjul på vilket ett däck är monterat. När stifthuvudet trycks ned manuellt öppnar sig ventilen så att luftflöde tillåts in i eller ut ur däcket beroende på tryckskillnaden. HSC 26, Annex P/4. EGT C 202/01, s. 8, 2001-07-18.

 

8481 80 99

En artikel av plast i form av en sats för försäljning i detaljhandeln som består av

tre trädgårdsslangkopplingar,

ett sprutmunstycke med en mekanism för justering av typ av vattenstråle samt för stängning eller öppning av flödet,

kopplingsdon försedda med gummipackningar (så kallade O-ringar).

 
Artikeln presenteras för användning i trädgårdar för att bespruta och vattna växter. Se bilder (*). Giltig från den 28 oktober 2018, Förordning 2018/1489

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8481 , 8481 80 och 8481 80 99 .

Sprutmunstycket, som ändrar typ av vattenstråle och reglerar vätskeflödet, ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

Artikeln är varken ett bevattningssystem (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 8424 , E), eller ett mekaniskt sprinklerhuvud för trädgården. Den har objektiva egenskaper av ett slangmunstycke försett med kranar, ventiler eller andra anordningar för reglering av vätskeflödet och typ av stråle, vilket inte omfattas av nummer 8424 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8424 , D). Slangmunstycken o.d., försedda med kranar eller ventiler för bevattning eller besprutning klassificeras enligt nr 8481 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8481 , punkt 11). Klassificering enligt nummer 8424 är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8481 80 99 som andra ventiler.

 

Bild: Vara i plast klassificerat enligt KN-nr 8481 80 99. Bilderna visas endast i informationssyfte.


8482 10

Tramprullar för vävstolar, bestående av ett kullager med sidplåtar. Den inre ringen var utformad som en kort tapp, vilken i ändarna hade upphöjningar som passade in i motsvarande spår i vävstolstrampan. (NC 9, Annex IJ/2, IHSC 8, Annex D)

8482 10 90

System för linjär rörelse som omfattar en glidmekanism med två spår och ett rektangulärt lagerhus som omsluter kullagerkulorna. Lagerhuset rör sig längs spåren i glidmekanismen med hjälp av kullagerkulorna. Systemet för linjär rörelse används till olika typer av maskiner, t.ex. godshanteringsutrustning, verktygsmaskiner eller dvd-spelare. Förordning nr 1141/2008, giltig fr.o.m. 2008-12-09.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 8482, 8482 10 och 8482 10 90.

Eftersom systemet för linjär rörelse kan användas till olika typer av maskiner kan det inte betraktas som en del som är lämplig att användas uteslutande eller huvudsakligen till en särskild sorts maskin i den mening som avses i anmärkning 2 b till avdelning XVI. Klassificering av systemet som del av en maskin enligt något av numren 8431, 8466 eller 8522 är därför utesluten.

Systemet för linjär rörelse anses vara en glidmekanism med kullagerkulor som har obegränsad rörelse enligt nr 8482 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8482 A.3).

Eftersom systemet för linjär rörelse är en produkt som specificeras i nummer 8482, ska det klassificeras enligt det numret i enlighet med anmärkning 2 a till avdelning XVI.

8482 40

Nålrullager (nålrullkrans), tillverkat av järn, bestående av nållager (diameter: 2,5 mm, längd: 11,6 mm) i en hållare (diameter 21 mm, bredd: 14 mm). Produkten är utformad för att kopplas till en axel som dess inre löpbana och monteras med en växel som dess yttre löpbana. Den är avsedd att få växeln att rotera mjukt och att minska friktionen. Den används i en automatisk växellåda i ett motorfordon. (HSC 59, Annex O/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (anmärkning till undernummer 4 till kapitel 28).

 

Nålrullager 1

Bild: Nålrullager (nålrullkrans) klassificerat enligt nummer 8482 40.

 

8482 40

Nålrullager (nålrullkrans), tillverkat av järn, bestående av nållager (diameter: 2,5 mm, längd: 20,8 mm) i en delad hållare ( diameter 26 mm, bredd: 40 mm). Produkten är utformad för att kopplas till en axel som dess inre löpbana och monteras med en växel som dess yttre löpbana. Den är avsedd att få en drivaxel att rotera mjukt och att minska friktionen. Den här kombinationen med en delad hållare är enklare att montera än en vanlig nålrullkrans. Den används i en manuell växellåda i ett motorfordon. (HSC 59, Annex O/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6 (anmärkning till undernummer 4 till kapitel 28).

 

Nåörullager 2

Bild: Nålrullager (nålrullkrans) klassificerat enligt nummer 8482 40.


8482 50

Kedjor med korslagda rullar för linjär förflyttning, bestående av en serie cylindriska stålrullar, vanligen placerade så att rotationsaxlarna hos två närliggande rullar bildar 90 graders vinkel med varandra samt sammanhållna av en ledad anordning av stålplåt. (NC 7, Annex M/2-3; IHSC 8, Annex D)

8482 99

Slutbearbetad innerring för ett flänsat avsmalnande rullager (innerdiameter: 54 mm), tillverkat av stål. (HSC 61, Annex M/25)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 b) till avdelning XVI) och 6.

innerring

Bild: Slutbearbetad innerring för ett flänsat avsmalnande rullager klassificerad enligt nummer 8482 99.


8483 10

Vevaxelämnen, smidda i slutna sänken, utgörande inte färdigarbetade vevaxlar. De är inte vidare bearbetade efter smidningen. HSC 27, Bilaga Q/15. (se fig. nedan).

Tillämpning av allm. best. 2 a) och anm. 1 f) till avd. XV.


8483 40

Vändkransar med kul- eller rullager, bestående av (1) en eller flera metallringar för montering på den orörliga delen av den maskin eller mekaniska apparat som den skulle användas till och (2) en metallring med kuggar som skulle bära upp den rörliga delen hos denna maskin etc och som skulle vrida runt denna del med hjälp av en motordriven anordning. (NC 14, Annex IJ/13; IHSC 8, Annex D)

8483 50

Motorremskiva av stål, där den inre delen har en rulle som tillåter remmen att glida och som ger en jämn och permanent spänning för remmen. Den bibehåller en lämplig spänning på kuggremmen för att den ska vara korrekt synkroniserad med andra motordelar. (HSC 63, Annex O/26)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Motorremskiva

Bild: Motorremskiva klassificerad enligt nummer 8483 50.


8483 90 89

Ett svängkranslager bestående av två koncentriska smidda stålkransar, den ena med skurna kuggar.
 
Kransarna kan rotera då de är åtskilda av rader av kullagerkulor av stål.

Stålkransen med kuggar möjliggör en roterande kraftöverföring.

Produkten är avsedd att ingå i en grävmaskin. Förordning nr 1452/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-31.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI samt texten till KN-nr 8483, 8483 90 och 8483 90 89.

Svängkranslagret har en funktion som omfattas av ett nummer i kapitel 84. Därför ska det klassificeras i motsvarande nummer och inte som en del till en grävmaskin enligt nr 8431.

Den anses inte utgöra en kuggtransmission eller friktionstransmission enligt 8483 40 då den består av en enda tandad ring.

Den vridande (svängande) rörelsen, som möjliggörs av kuggarna, är avgörande för produktens funktion, och svängkranslagret ska därför klassificeras som ett transmissionselement som föreligger separat, enligt nr 8483 90 89.

8486 20

Modulsystem för fysisk ångutfällning av metall på halvledarplattor (wafers), i form av en sammanfogad enhet, bestående väsentligen av en modul försedd med magnetron för utfällning, en vakuumpump av turbomolekylartyp, en robotanordning för hantering samt en uppvärmningsanordning. När en oskuren platta förts in i utfällningskammaren, utsätts ett mål i form av en skiva av mycket ren metall, t.ex. aluminium, för ett bombardemang av joner ("sputtering") från argongas (som letts in i kammaren medelst ett gasdistributionssystem) varvid metallpartiklar avlägsnar sig från skivans yta och fälls ut på den oskurna plattan. Verkan av gasen som träffar målskivan gör att neutrala (oladdade) atomer "slås ut" från denna av de bombarderande jonernas kinetiska (fysiska) energi. När atomerna väl är "utslagna" fälls de ut på den oskurna plattan och bildar ett tunt skikt av ledande material.

Systemet används för att ytbelägga oskurna halvledarplattor vid tillverkning av komplexa integrerade kretsar. HSC 22, Annex K/22. (Ändrat HS-nummer från 2007-01-01)

Tillämpning av anm. 3 till avd. XVI.

8487 90

Ledade band (s. k. kabelsläpkedjor), försedda med tvärgående stöd och avsedda att bära upp och leda elektriska kablar eller vätske- eller gasrör till maskiner eller maskindelar som förflyttar sig under arbetets gång. Kedjorna, som inte var igenkännliga som avsedda för någon viss maskin, kunde även vara placerade i en ränna. (NC 6, Annex F/1;IHSC 8, Annex D)

8487 90

Reglage med kullager:

Inte igenkännliga som lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en speciell maskin eller apparat enligt avd. XVI:

a)

lika lämpliga att användas till flera olika slags maskiner enligt kap. 84,

b)

lika lämpliga att användas till maskiner, apparater, fordon, luftfartyg, fartyg etc. enligt avd. XVI och XVII.


Tillämpning av anmärkning 2 c) till avdelning XVI.

Jfr avd. XVI, avd. XVII och 9033 00 ang. Reglage med kullager.

8487 90

Omrörningsdon till omrörnings- och blandningsmaskiner, med eller utan skaft, utformade på olika sätt (propellerformiga, krattformiga etc), särskilt föreliggande:

Lika lämpliga att användas till maskiner enligt flera nummer i avdelning.

Jfr nr avd. XVI ang. Omrörningsdon.

8487 90

Larvband: lika lämpliga att användas som larvband till en bulldozer som till andra maskiner enligt sextonde avd. eller till fordon enligt avd. XVII. IHSC 8, Annex D

Jfr nr 8431 49, 8708 99 och 8710 00 ang. Larvban

8487 90

Vibrationsdämpare
av järn eller stål, ringformade med kvadratisk basplatta, bestående av två i varandra inskjutna metalldelar som höll fast en gummiplatta. En metallhylsa var ingjuten i mitten av gummiplattan. Denna hylsa var avsedd för en bult som skulle fästas i underdelen av den maskin eller apparat som skulle skyddas mot vibrationer. Varan var dessutom på översidan försedd med utskjutande gummikuddar som skulle motverka överbelastning. (NC 17, Annex E/3; IHSC 8, Annex D)

Jfr nr 4016 99 och 7318 29 ang. Vibrationsdämpare.

Meny