Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tjugonde avdelningen

Diverse varor

Kap 94, 95, 96

Kap 94

9401 61

Sittmöbel med trästomme
och armstöd i borstat aluminium, stoppad och med klädsel av plast. Möbeln har ett inbyggt ljudsystem och på ena sidan finns en kontrollpanel samt in- respektive utgångar för ljud. Den kan användas tillsammans med konsoler eller maskiner för videospel, med tv- eller satellitmottagare och med dvd-spelare, cd-spelare, mp3-spelare eller videobandspelare. (HSC 49, N/34)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Sittmöbel enligt klassificeringsutlåtande HSC 49, N/34.

9401 71

Stol för spädbarn (babysitter) med stoppat textilöverdrag utanpå en metallram. Den är utrustad med leksaker, en vibrationsfunktion och ett ljudsystem. Produkten har ett bågformigt underrede som gör att den kan omvandlas till en gungstol. Den kan också låsas i ett läge där den inte gungar. HSC56, Annex Q/17


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Stol för spädbarn enligt HSC56


9401 71

Stol för spädbarn (babysitter) med stoppat överdrag utanpå en metallram. Den har en vibrationsfunktion, ett ljudsystem och en lekbåge som går att ta loss. Den är avsedd för spädbarn tills de är stora nog att sitta upprätt. HSC56, Annex Q/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. 

Bild: Stol för spädbarn (babysitter) enligt HSC56


9401 71

Stol för spädbarn bestående av en stoppad ring, täckt med plast, som är upphängd i tre tygklädda fjädrar som hänger från tre stolpar av stål. Stolen har en ljusfunktion, ett ljudsystem och leksaker. Stolparna är fästa på en ringformad stålrörsbotten. Stolen är avsedd för spädbarn som kan hålla upp huvudet utan stöd men som ännu inte kan gå. HSC56, Annex Q/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Bild: Stol för spädbarn enligt HSC56


9401 71

Babygunga som är monterad på en målad metallram med beslag av plast och avsedd att ställas på golvet. Den drivs med batterier och har en inställning där man kan välja mellan sex olika hastigheter. Den är utrustad med leksaker och en musikspelare. Stolsdelen är stoppad, och för att spänna fast barnet finns en sele som påminner om ett säkerhetsbälte. HSC56, Annex Q/17


Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. 

Bild: Babygunga enligt HSC56

 

9401 80

Bilbarnstolar lämpliga för transport av småbarn och parvlar i motorfordon eller transportmedel. De är löstagbara och sättes fast till fordonets säte med hjälp av bilbälte och fästrem. (Se fig. nedan.) HSC 31, Annex M/33

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

9401 79

Fasta aluminiumläktare med bänkrader i våningar som finns på idrottsplatser och andra publikevenemang. Sitsen är formad av metallplankor. Läktarna är öppna mot marken nedanför. HSC 71, Annex O/32.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 1 k till avdelning XV och anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

Bild: Fast läktare enligt 9401.79.


9401 79

Portabla läktare av en typ som kan flyttas till olika platser för att uppfylla ett behov av tillfälliga eller omflyttningsbara sittplatser. Dessa har ett inbyggt manöversystem för att höja eller sänka enheten. Läktarna kan bogseras på en motorväg eller flyttas inom en arena.

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 1 k till avdelning XV och anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

Bild: Portabel läktare enligt 9401.79.


9401 99

Klädslar för säten i motorfordon, bestående av sammansatta delar av läder, textil- och plastmaterial. Klädslarna är utrustade med flera fästelement och snitt som gör det möjligt att fästa och anpassa dem till sätenas stommar. De utgör permanent klädsel för säten i specifika motorfordon. Efter montering av sätena kan klädseln inte tas av utan att sätena monteras ner. (HSC 59, Annex O/29, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.


Bild: Klädslar för säten i motorfordon klassificerade enligt nummer 9401 99.


9401 [90 80]

Bilklädsel för permanent fastsättning över stoppning och ram till fram- och baksäten, och bestående av följande:

klädsel för sitsen med utsida huvudsakligen av konstfiberväv (polyester) och plast (PVC) - Inuti finns en böjlig kraftig metalltråd;

klädsel för ryggstödet med utsida huvudsakligen av konstfiberväv (polyester) och plast (PVC) -

Inuti finns:

band med fästanordningar,

gummiband och

böjliga kraftiga metalltrådar,

klädsel för nackstöd med utsida huvudsakligen av konstfiberväv (polyester) och plast (PVC). Väven är fodrad med ett tunt lager skumplast överdragen med polyamidnät. Plasten är fodrad med akryltyg. Förordning 2458/95.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9401, 9401 90 och 9401 90 80.

Klädseln skall anses utgöra delar till sittmöbler enligt KN-nr 9401.

9401 [90 80]

Klädsel av bomull tillskuren för permanent fastsättning på rygg eller sits på den stoppade möbeln.

Klädseln används tillsammans med andra delar för sammansättning av sittmöbler. Efter sammansättning kan klädseln inte tas av utan att möbeln tas isär. Förordning 2795/99. Giltig fr.o.m. 2000-01-20.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt av texten till KN-nummer 9401, 9401 90 och 9401 90 80.

Klädseln anses utgöra delar till sittmöbler enligt KN-nummer 9401.

9401 [90 80]

En artikel
tillverkad i metall och plast, som fungerar som underrede vid montering av en bilbarnstol i ett motorfordon (”basdel” till bilbarnstol).

Den omfattar ett anpassningsbart stödben, och färgindikatorer (röd/grön) visar t.ex. om själva varan eller barnstolen har monterats korrekt.

Artikeln är avsedd att fästas tillfälligt i förankringspunkter, dvs. fästen som vanligtvis är permanent förankrade i själva karossen under fordonssätet.

Varan gör det möjligt att med hjälp av clips enkelt fästa och lossa olika bilbarnstolsmodeller. Förordning 772/2011. Giltig fr. o. m. 2011-08-24.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9401, 9401 90 och 9401 90 80.

Klassificering enligt nr 8708 är uteslutet eftersom artikeln inte är permanent förankrad i fordonskarossen och därför inte kan anses vara ett tillbehör till en motorfordonskaross.

När en bilbarnstol är monterad på ”basdelen till bilbarnstolutgör” basen och barnstolen en helhet och fungerar som en komplett bilbarnstol. Artikeln bör därför betraktas som en del av en bilbarnstol. Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9401 90 80 som en del av en sittmöbel.

Bild: En basdel till bilbarnsstol klassificerad enligt KN-nr 9401 90 80. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

9401 [90 80]

En skivformad anordning i metall
med en diameter på cirka 8 cm och en tjocklek på 2 cm (en så kallad round recliner)

Skivan har en ojämn yta i vars mitt det finns ett axelhål. Dessutom har anordningen följande beståndsdelar:
— en styrplatta,
— en spiralfjäder,
— en vridkam,
— en glidkam,
— två glidhakar,
— en spärrmekanism, och
— en ringplatta.

Anordningen är en del av mekanismen för inställning av lutningen på fordonssäten.

Anordningen används för att ställa in sätesryggens lutning i förhållande till förarens eller passagerarens behov och bidrar till att ge sätet fasthet. Förordning 106/2012, giltig från den 29 februari 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9401, 9401 90 och 9401 90 80.

På grund av anordningens kännetecken, framförallt hur den är konstruerad med flera olika mekaniska komponenter, bör den betraktas som speciellt utformad för att vara en väsentlig del av en lutningsmekanism till ett säte för ett motorfordon. Därför är klassificering som beslag och liknande artiklar av oädel metall enligt KN-nummer 8302 utesluten (se också de förklarande anmärkningarna till nummer 8302 första stycket).

Följaktligen bör anordningen betraktas som en del av mekanismen för inställning av lutningen på fordonssäten.

Anordningen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9401 90 80 som andra delar till sittmöbler av sådana slag som används som fordonssäten.

Bild: En s. k. round recliner klassificerad enligt 9401 90 80. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

9403 (Classification statement)

Furniture for television reception apparatus

Unassembled furniture made of various materials. The furniture is specially designed for: television reception apparatus (and other multimedia devices such as a DVD player). It comprises small wheels, several shelves for the devices, pass-cables and special pins for fixing the television set (see the image of the product already assembled).

Classification under heading 8529 as a part suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8525 to 8528 (CN codes 8529 90 41 and 8529 90 49 – cabinets and cases) is excluded, as the product cannot be considered as a part of a television set, as it is not an integral component of  a television set and it does not enhance its functionality. The product is therefore to be classified under heading 9403 as furniture, by virtue of General Rules 1, 2(a) and 6. CCC 465

Figure: Furniture for television reception apparatus classified in heading 9403

9403 10

Dokumentskåp av metall, avsedda att ställas på golvet, utrustade med en uppsättning tryckknappar för manövrering av en inbyggd elektromekanisk anordning som flyttade den utvalda "hylla" som innehöll de dokument som skulle studeras till önskad nivå. (NC 28, Annex F/5; IHSC 8, Annex D)

9403 20

Hyllställningar av stålplåt för lagerlokaler, snabbköp etc, bestående av en sockel (i allmänhet försedd med iskruvbara fötter för att reglera nivån), en bakre vägg eller en mittendel (för fristående enheter med en sats hyllor på varje sida) samt ett varierande antal reglerbara hyllor eller andra tillbehör (ställ, backar etc). Ställningarna skulle placeras på golvet. (NC 22, Annex F/1; IHSC 8, Annex D)

9403 20

Kassadisk
av aluminium, 210 cm lång med rullband och plats för kassaregister, av sådan typ som används i affärer och stormarknader. (HSC53)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

9403 20

Plåtskåp (mått (H x B x D): 2000 mm (45 RU – "Rack Unit") x 600 mm x 600 mm, fristående, med följande specifikationer:

 • låsbar glasdörr på framsidan;
 • öppen baksida;
 • öppen botten (ingen sockel);
 • två ståldörrar på sidorna, låsbara och löstagbara, vilket gör att flera skåp kan placeras sida vid sida och utrustningen i skåpen kan kopplas ihop när de mellanliggande sidorna har tagits bort; och
 • fyra perforerade reglar fastskruvade i skåpets sidoväggar, på vilka utrustningen som ska monteras in i skåpet kan skruvas fast.

Skåpet levereras tillsammans med anslutningspaneler (50 portar), som är avsedda att fästas på insidan av skåpet, men som levereras omonterade för att underlätta frakten. Andra apparater och annan utrustning, närmare bestämt en kretsbrytare, en servicepanel, strömuttag, kabelhållare och en router, vilka inte levereras tillsammans med skåpet, kommer att monteras fast i skåpet senare.

Anslutningsenheterna som levereras tillsamman med skåpet klassificeras för sig. HSC 54, Annex O/22

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

Jfr nr 8536.90/2.

Bild: Klassificering enligt HSC54, O/22


9403 20

Plåtskåp (mått (H x B x D): 605 mm (12 RU – "Rack Unit") x 600 mm x 600 mm), avsett att monteras på väggen och med följande specifikationer:

 • låsbar glasdörr på framsidan;
 • öppen baksida (baksidan fästs mot väggen);
 • två perforerade reglar fastskruvade i skåpets sidoväggar, på vilka utrustningen som ska finnas i skåpet kan skruvas fast;
 • perforerad översida och botten vilket ska underlätta luftcirkulationen; och
 • speciellt utrymme i underdelen av skåpet för anslutning av kablar.

Anslutningspaneler, vilka inte levereras tillsammans med skåpet, kommer att monteras fast i skåpet senare. Skåpets tekniska egenskaper möjliggör emellertid också installation av annan nätverkshårdvara, strömförsörjnings- och distributionsutrustning. HSC 54, Annex O/22

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 2 a till kapitel 94) och 6.

Bild: Plåtskåp enligt HSC 54, O/22


9403 20

Golvstativ av aluminium för audio/videoutrustning (mått (H x B x D): 195 cm x 89 cm x 69 cm) på hjul. Stativet föreligger i omonterat skick. Det är utformat för att användas t.ex. i konferensrum, skolsalar, mötesrum, utbildningslokaler, mässlokaler eller vid försäljningsevent. HSC 57, Annex S/27.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 till kapitel 94), 2 a) och 6.

Bild: Golvstativ klassificerat enligt nummer 9403 20.


9403 20

Golvstativ för audio/videoutrustning (med en total höjd av 180 cm) på hjul, huvudsakligen av stål. Stativet föreligger i omonterat skick och utan plattskärm. Stativet är avsett för en plattskärm med maximal storlek av 42 tum (106,7 cm) och vikt 68 kg. HSC 57, Annex S/27.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 2 till kapitel 94), 2 a) och 6.

Bild: Golvstativ klassificerat enligt nummer 9403 20.


9403 20

Stålskåp med en dörr på framsidan, utan innehåll, (dimensioner: höjd 250-1800 mm; bredd 250-1000 mm; djup 150-300 mm). Skåpen är utformade för att hängas på en vägg eller sättas fast på en platt yta, de är utrustade med ett speciellt lås, en metallplatta för fastsättande av elektriska anordningar, lock för ingångs-/utgångsledare, jordstift, tätningar etc. (HSC 62, Annex M/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

Skåp 1

Bild: Stålskåp klassificerat enligt nummer 9403 20.


9403 20

Stålskåp med en dörr på framsidan, rostskyddsbehandlade, utan innehåll, (dimensioner: höjd 250-1200 mm; bredd 250-800 mm; djup 150-300 mm). Skåpen är utformade för att hängas på en vägg eller sättas fast vertikalt på en platt yta, de är utrustade med ett speciellt lås, en metallplatta för fastsättande av elektriska anordningar, lock för ingångs-/utgångsledare, jordstift, tätningar etc. (HSC 62, Annex M/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

Skåp 2

Bild: Stålskåp klassificerat enligt nummer 9403 20.


9403 20 80

Flyttbar hylla med en höjd på högst 2 250 mm, bestående av ett underrede på fyra små hjul, fyra hörnstolpar av stål och minst två trähyllor. Den flyttbara hyllan används för det mesta vid transport och lagring av varor som säljs i blomsteraffärer (se fig. 18*). Förordning 840/92. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 94 och texten till KN-nr 9403, 9403 20 och 9403 20 80.

Klassificering som godsbehållare är utesluten eftersom hyllan har alla sidor öppna.

9403 20 80

En värmeisolerad möbel för förvaring av isbitar, bestående av en profilram med en yttersida och en inre behållare gjord av stålplåt. Utrymmet mellan dessa är fyllt med ett lager av skumplast. Förordning 1964/90. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och enligt lydelsen i texterna till KN-nr 9403, 9403 20 och 9403 20 80.

Varorna i fråga är inte utrustade med någon kylenhet och inte heller konstruerade för att få en sådan (se förklarande anmärkningar till nr 9403, undantag h i Harmoniserade systemet).

9403 20 80
 
En möbel (s.k. tv-bänk)
med de ungefärliga måtten 80 × 40 × 45 cm. Produkten består av en ovanskiva och två hyllor av genomskinligt härdat glas och fyra cylindriska ben av metall med de ungefärliga måtten 45 × 5 cm. Den maximala belastningen är 80 kg. Metallkomponenterna och glaskomponenterna utgör ungefär 47 % respektive 44 % av produktens totala värde. Förordning 313/2011, giltig från den 21 april 2011.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 9403, 9403 20 och 9403 20 80.

Bord och liknande möbler gjorda av olika material klassificeras enligt det material av vilket stommen (ben och ram) tillverkats, såvida inte det material som bordsskivan är gjord av ger bordet dess huvudsakliga karaktär, enligt tillämpning av den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, exempelvis på grund av att det är av större värde (se även de förklarande anmärkningarna till KN för nummer 9403).

Produkten kan därför inte klassificeras enligt KN-nummer 9403 89 00 som möbler av annat material (glas), eftersom ovanskivan av glas, som är av lägre värde än metallstommen, inte ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Produkten ska således klassificeras enligt det material som stommen är tillverkad av.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9403 20 80 som andra möbler av metall.

Bild: S.k TV-bänk klassificerad enligt 9403 20 80


9403 20 80

En artikel (så kallad hängmatta med ram), med de ungefärliga måtten 230 × 140 × 205 cm. Den består av en triangelformad ställning som ska placeras på marken, gjord av metallstänger (i stål), i vilken det hänger en horisontell yta som fungerar som liggyta. Den horisontella ytan har måtten 100 × 190 cm (bredd × längd) och består av svagt böjda stänger på långsidorna och raka stänger på kortsidorna vilka är försedda med textilklädsel. Artikeln är utrustad med ett ”tak” av textilmaterial och myggnät.

Artikeln väger 45 kg och kan användas av personer som väger upp till 180 kg. Den är tillverkad av väderbeständigt material, vilket innebär att den är lämplig för användning utomhus. Förordning 2016/1321, giltig från den 23 augusti 2016.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 94 samt texten till KN-nummer 9403, 9403 20 och 9403 20 80.

Med tanke på artikelns egenskaper, dvs. dess vikt och det faktum att den inte lätt kan tas isär, kan artikeln inte lätt transporteras för att användas för campingändamål. Klassificering som campingartiklar enligt nr 6306 är därför utesluten.

Artikeln är "flyttbar" och mot bakgrund av dess objektiva egenskaper är den konstruerad för att placeras på golvet eller marken. Den används huvudsakligen för nyttoändamål, som utrustning för utomhusområden såsom trädgårdar till privata bostäder, hotell, restauranger osv. (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 94, allmänna anvisningar, A). Följaktligen ska artikeln anses vara "möbler" som består av olika material och ska klassificeras enligt nummer 9403 i enlighet med det material som strukturen (ramen) är gjord av och som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9403 20 80 som andra möbler av metall.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9403 20 80. Bilden återges uteslutande i informationssyfte..


9403 20 80

En artikel (en s.k. istegspall för badkar) med de ungefärliga måtten 41 × 31 × 14 cm, bestående av en plastskiva på fyra ben av aluminium.

Varje ben är nedtill försett med en doppsko, dvs. en halkfri gummipropp.

Artikeln presenteras som ett trappsteg för att hjälpa personer att ta sig i eller ur badkar. Förordning 2017/982, giltig från den 2 juli 2017.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 94 samt texten till KN-nummer 9403 , 9403 20 och 9403 20 80.

Artikeln används för inredning av rum i, exempelvis, privata bostäder (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, kapitel 94, Allmänt, andra stycket, A). Det är därför en möbel enligt nr 9403 , som är avsedd att placeras på golvet eller marken.

Klassificering enligt nummer 7616 som andra varor av aluminium är utesluten enligt anmärkning 1 k till avdelning XV. Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9403 20 80 som andra möbler av metall utom sängar.

Bild: En s. k istegspall för badkar klassificerat enligt 9403 20 80

9403 60

Sats bestående av ett kvadratiskt (76 x 76 cm) bord i gediget lövträ och två matchande trästolar med stoppad sits klädd med rutigt tyg. Varorna är förpackade i en gemensam kartong för detaljhandelsförsäljning. Bordet och stolarna föreligger i omonterat skick.

Tillämpning av allm. best. 1, 2 a, 3 c och 6.

 

Bild: Bordsgrupp klassificerat enligt 9403 60

 

9403 60

Staffli med A-ram, med tre ben, två riktade framåt och ett bakåt, för placering på golvet. Med ”masten” utskjuten har det en maximal höjd av 2,28 m (minimal höjd är 1,67 m) och kan fästa artiklar som dukar, målningar och griffeltavlor med en högsta höjd av 1,27 m. (HSC 59, Annex O/31)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

 

Staffli

Bild: Staffli med A-ram klassificerad enligt nummer 9403 60.

9403 60 90

En artikel (så kallad ”hängmatta med ställning”), med de ungefärliga måtten 380 × 120 × 140 cm. Artikeln består av en träställning som ska placeras på marken, i vilken en hängmatta med måtten 240 × 120 cm, gjord av bomullstyg, är uppspänd. Hängmattans kortsidor har trästag och är försedda med rep som fästs på ställningen.

Artikeln väger ca 32 kg och kan användas av personer som väger upp till 150 kg.

(*) Se bild. Förordning 2016/1211, giltig fr.o.m. 20160815.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 94 samt texten till KN-nummer 9403 , 9403 60  och 9403 60 90 .

Med tanke på artikelns egenskaper, dvs. dess vikt och det faktum att den inte lätt kan tas isär, kan artikeln inte lätt transporteras för att användas för campingändamål. Klassificering som campingartiklar enligt nr 6306  är därför utesluten.

Artikeln är ”flyttbar” och mot bakgrund av dess objektiva egenskaper är den konstruerad för att placeras på golvet eller marken. Den används huvudsakligen för nyttoändamål, som utrustning för utomhusområden såsom trädgårdar till privata bostäder, hotell, restauranger osv. (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 94, allmänna anvisningar, A). Följaktligen ska artikeln anses vara ”möbler” som består av olika material och ska klassificeras enligt nummer 9403  i enlighet med det material som strukturen (ställningen) är gjord av och som ger artikeln dess huvudsakliga karaktär.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9403 60 90  som andra möbler av trä.

ta_vhb2_20160726_94036090

Bild: "Hängmatta med ställning" enligt 9403 60 90.


9403 70

"Lära gåstol" av plast med hopfällbar stålrörsram monterad på åtta länkrullar. Den rör sig på länkrullarna och har ett säte av ett stycke tyg i vilket två hål har gjorts för att för babyns ben ska kunna träs igenom, tillsammans med ett bord till vilket leksaker är fästade. Den är avsedd att hjälpa barn att lära sig gå på ett säkert sätt. (Se fig. nedan.) HSC 31, Annex M/34

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

9403 70

"Lära gåstol" av plast med hopfällbar stålrörsram monterad på åtta länkrullar. Den rör sig på länkrullarna och har ett säte av ett stycke tyg i vilket två hål har gjorts för att för babyns ben ska kunna träs igenom, tillsammans med ett bord till vilket leksaker är fästade. Den är avsedd att hjälpa barn att lära sig gå på ett säkert sätt. (Se fig. nedan.) HSC 31, Annex M/34

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.


9403 70

Plastskåp med en dörr på framsidan, utan innehåll, (dimensioner: (h x b x d) 200 mm x 300 mm x 130 mm). Skåpet är utformat för att hängas på en vägg eller sättas fast vertikalt på en platt yta. Det är avsett för förlängning eller fördelning av kablar och kan också användas som mätarskåp. Det är motståndskraftigt mot kemiska ämnen, värme och ultraviolett (UV) strålning. (HSC 62, Annex M/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

skåp 3

Bild: Plastskåp klassificerat enligt nummer 9403 70.


9403 70

Plastskåp med en transparent dörr på framsidan, utan innehåll, (dimensioner: (h x b x d) 500 mm x 700 mm x 250 mm). Skåpet är utformat för att hängas på en vägg eller sättas fast vertikalt på en platt yta. Det är avsett för förlängning eller fördelning av kablar och kan också användas som mätarskåp. Det är motståndskraftigt mot kemiska ämnen, värme och ultraviolett (UV) strålning. (HSC 62, Annex M/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 2 till kapitel 94) och 6.

skåp 4

Bild: Plastskåp klassificerat enligt nummer 9403 70.

9403 89 00

En enskild glashylla som föreligger tillsammans med metallstöd för att fästas på en vägg.

Glashyllan består av en genomskinlig glasskiva med de ungefärliga måtten 60 × 13,5 × 0,7 cm, med oregelbunden form och med behandlade kanter (framkanten är kurvformad) och två hållare gjorda av en legering av koppar och zink (mässing), överdragna med nickel och krom. Glasskivan har två hål för montering på hållarna.

Produkten uppvisas omonterad, tillsammans med skruvar och pluggar för montering, förpackad i en papplåda.

Se bilden. Förordning 2017/181, giltig fr.o.m. 20170223.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till kapitel 94 samt texten till KN-nummer 9403  och 9403 89 00 .

Artikeln används för inredning av rum i, exempelvis, privata bostäder. Den är därför en möbel i den mening som avses i nr 9403 . Enligt anmärkning 2 a till kapitel 94 omfattar detta nummer enskilda hyllor som föreligger tillsammans med stöd för att fästas på en vägg. Klassificering enligt nummer 7020  som andra varor av glas är därför utesluten.

Glashyllan ger artikeln dess huvudsakliga karaktär. Metallhållarna, skruvarna och pluggarna finns med endast för att fästa glashyllan på väggen. Klassificering enligt KN-nummer 9403 20 80  som andra möbler av metall är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9403 89 00  som andra möbler.

ta_vhb_20170203_94038900

Bilden visas uteslutande i informationssyfte


9403 99

Lådsidor utrustade med skenor avsedda för installation av en glidande låda. Varje sida består av en dubbelväggig metallprofil tillsammans med en bas med spår och skåror. Spåren och skårorna är avsedda att passa med skenorna, framsidan, baksidan och botten av lådan.

Sidorna är förpackade med skenorna och fästanordningar för att sätta fast lådan i den möbel den är avsedd för.

Lådsidorna har tillverkats med specifika mått och används tillsammans med andra delar för att skapa lådor till möbler, t.ex. till piedestaler, skåp, skrivbord, byråer och bord med lådor. (HSC 64, annex P/9, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Lådsidor utrustade med skenor klassificerade enligt nummer 9403 99.


9403 [90 10]

En artikel som består av fyra bordsben i basmetall, vilka hålls samman av fyra fastskruvade metallplattor. Den nedre änden av varje bordsben är klädd med gummi för att motverka glidning och för att skydda golvet. I toppen av bordsbenen finns skruvhål så att de kan skruvas fast vid en bordsskiva. (*) Se bild. Förordning 2015/677, giltig från den 19 maj 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9403, 9403 90 och 9403 90 10. Klassificering som en hel möbel är utesluten eftersom artikeln saknar en grundläggande del, dvs. bordsskivan.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9403 90 10 som delar till möbler, av metall.

9404 Detta statement återkallades under det 217:e mötet i Tullkodexkommittén, 5 mars 2021. Klassificeringen ändrades till nummer 6307 med tillämpning av allmänna bestämmelser regel 3 b).

Classification of a "cat bed"

The committee concluded that:


a soft cat bed, the outer side of which is made of knitted fabric (100% polyester) and having a diameter of 59 cm, with stuffed edges (height 16 cm) and a detachable cushion inside.


Reasons:

The essential character is being given by the detachable cushion, which makes it similar to an article of bedding or similar furnishing of heading 9404.

This article cannot be considered to be furniture within the meaning of heading 9403, as the essential character is being given to the article by the detachable cushion, and subsequently, has to be classified in heading 9404 according to GR 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature.


Classification in heading 9404 (articles of bedding and similar furnishing) CCC 445

9404 10 00

Sängbotten. En artikel med måtten 197 × 90 × 2 cm, som består av 16 ribbor i massivt trä som hålls samman av två textilband som häftats fast med metallklammer. Ribborna är inte välvda och de är av massiv oböjlig furu. Artikeln är avsedd att användas som sängbotten tillsammans med en sängram. Förordning 465/2010. Giltig fr. o. m. den 17 juni 2010

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 B till kapitel 94 samt texten till KN-nummer 9404 och 9404 10 00.

Även om ribborna varken är välvda eller böjliga uppfyller artikeln i sin helhet villkoren för KN-nummer 9404, då det är fråga om en sängbotten som är avsedd att fungera som underlag till en madrass. Artikeln kan inte klassificeras enligt KN-nummer 9403 90 30 som en del av en säng, eftersom sängbottnar som presenteras separat inte kan klassificeras som delar av en vara enligt anmärkning 3 B till kapitel 94.

Artikeln ska därför klassificeras som en sängbotten enligt KN-nummer 9404 10 00.

9404 30 00

Classification of a so-called "Ready-bed"

The committee concluded that:

Description: a set put up for retail sale comprising

a pneumatic mattress made of plastic sheeting,

a plastic air pump for inflating the mattress,

a textile sleeping bag consisting of two parts, namely one part with an opening at one side into which the mattress is inserted before being inflated; once inflated the mattress fits perfectly inside this part of the bag and another part, forming the upper part which covers the child, and

a textile bag with handles for storing an carrying the abovementioned articles


Reasons:

The sleeping bag gives this set its essential character, as it provides the warmth and comfort for sleeping, it can be used without the inflatable mattress, whereas the inflatable mattress is not likely to be used without the sleeping bag. Moreover, the sleeping bag envelopes the entire mattress and the child will only be in contact with the sleeping bag.

Given that the sleeping bag is an article of bedding and similar furnishing, stuffed or internally fitted with any material, the set should be classified in heading 9404 according to General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature

Classification in CN Code 9404 30 00 (sleeping bags) CCC 4539404 90 90

Classification of a set for infant's beds

The committee concluded that:

Description:

A set put up for retail sale comprising

- a pillow case,
- a duvet cover,
- a sheet,
- a lightweight cover and
- a padded "bumper pad".

The bumper pad measures approx. 4.20 metres by 0.25 metres and is made of three layers. The two outer layers are made of woven cotton fabric, the middle layer is synthetic wadding which constitutes the internal fitting.

Reasons:

The bumper pad gives this set its essential character due to the finishing involved, and because it uses more material than the other elements of the set. Given that the bumper pad is an article of bedding and similar furnishing, stuffed or internally fitted with any material, the set should be classified in heading 9404 according to General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature.

Classification in CN code 9404 90 90 (other articles of bedding and similar furnishing, stuffed or internally fitted with any material) CCC 4539404 90 90

Kviltad vara (sängöverkast ), med rektangulär form, ca 260 × 240 cm, bestående av tre skikt, varav de båda yttersta är av vävt bomullstyg och det mittersta av syntetisk vaddering, som utgör fyllningen. Det översta skiktet har en påsydd rand, ca 30 cm bred, i kontrasterande färg. Skikten hålls ihop av dekorativa sömmar. (Se fotografi nr 645.) Förordning nr 51/2009, giltig fr.o.m. 2009-02-11.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 s till avdelning XI samt texten till KN-nummer 9404, 9404 90 och 9404 90 90.

Sängkläder och liknande inredningsartiklar med inlägg av vilket material som helst ska klassificeras enligt nr 9404. Se även de förklarande anmärkningarna till HS nr 9404 punkt B och delpunkt B.2 där matelasserade sängöverkast och sängtäcken uttryckligen nämns.

Klassificering enligt nr 6304 kan uteslutas eftersom avdelning XI inte omfattar sängkläder enligt kapitel 94 (se anmärkning 1 s till avdelning XI). Dessutom är sängutrustning, som t.ex. sängöverkast enligt 9404, utesluten från nr 6304 (se även förklarande anmärkningar till HS, nr 6304 andra stycket).

Produkten ska således klassificeras enligt KN nr 9404 90 90.


9404 90 90

Classification of a mattress protector

The committee concluded that:


A quilted mattress cover, made up of three layers of fabric, the two outer layers are made of woven cotton fabric, the middle layer is synthetic wadding which constitutes the internal fitting. The three layers are stitched together. There is a skirting panel around for attaching it to the mattress.


Reasons:

The article is similar to articles of bedding and similar furnishing, stuffed or internally fitted with any material (particularly, because it is a quilted product, it protects the mattress, it provides additional comfort and it will be covered by a bed linen sheet – therefore it has not direct contact with the skin) and is therefore classified in heading 9404 according to General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature.


Classification in CN code 9404 90 90 (other articles of bedding and similar furnishing, stuffed or internally fitted with any material) CCC 469


9405 11

LED-ljuspaneler, belysningsartiklar i storlekarna 1’ x 1’, 2’ x 2’, 1’ x 4’ och 2’ x 4’, som passar in i ett ramverk för innertakspaneler. Ljuspanelerna är inneslutna i en anodiserad aluminiumram eller en stålram och har en prismatisk lins av akryl, de får sin strömförsörjning från ett driftdon för konstantström med låg spänning, de kommer med en kabel för anslutning till en kontakt eller direkt till elnätet. Belysningarna är gjorda för standardiserad T-profilmontering och kommer utrustade med clips för de fyra sidorna och ledningsmuttrar för kablarna. De är färdiga för användning vid import och är förpackade utan hårdvara för montering. (HSC 63, Annex O/34, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: LED-ljuspaneler klassificerade enligt nummer 9405 11.

9405 [10 40]

En s.k. ”ljusinstallation” bestående av 6 runda lysrör och 6 belysningsarmaturer av plast.

Anläggningen har konstruerats av en konstnär och fungerar i enlighet med konstnärens instruktioner.

Anläggningen är avsedd att visas i ett galleri, monterad på väggen. Armaturerna är åtskilda från varandra och avsedda att monteras vertikalt.

Lysrören ska monteras i armaturerna och avge två skiftande nyanser av vitt ljus.

Produkten presenteras i omonterat skick. Förordning 731/2010. Giltig fr. o. m. 2010-09-03. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9405, 9405 10 och 9405 10 40.

Klassificering enligt nr 9703 00 00 som skulptur är utesluten, eftersom det inte är anläggningen som utgör ”konstverket”, utan resultatet av dess drift (ljuseffekten).

Klassificering enligt nr 9705 00 00 som skulptur är utesluten, eftersom anläggningen inte är ett samlarobjekt av historiskt intresse. Produkten har karaktär av belysningsarmatur enligt nr 9405.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9405 10 40 som vägglampor.

9405 [30 00]

J
ulgransbelysning. En vara bestående av mörkgröna elektriska kablar med 160 klara minifilamentlampor (1,5 V/0,5 W), sammankopplade till ett nät på 320 × 150 cm (så kallat ”ljusnät”). Nätets enskilda maskor är 19 × 19 cm vilket innebär att avståndet mellan varje lampa är ca 19 cm.

Varan presenteras i en detaljhandelsförpackning tillsammans med en 24 V statisk omformare, 8 sugkoppar med hakar och 10 reservlampor.

Ljusnätet är gjort för både utom- och inomhusbruk.

Varan är avsedd för att dekorera exempelvis en julgran eller ett fönster. Förordning 152/2010, giltig fr o m 2010-03-17

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9405, 9405 30 00.

Nätets storlek gör att det lätt kan placeras över och täcka en julgran. Kablarnas färg och maskstorleken 19 × 19 cm, som gör att nätet kan dras in över grenarnas yttersta spetsar, innebär att kablarna och lamporna är dolda när lamporna är tända, samtidigt som ljuset skiner igenom grenarna och ger en enhetlig dekorativ effekt.

Även om varan kan användas för andra ändamål, visar dess objektiva och identifierbara kännetecken att den är avsedd att användas som ljusdekoration för julgranar.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9405 30 00 som en julgransbelysning.

9405 [30 00]

Statement on the classification of “Light Chains"

A 55 m long light chain consisting of an electric cable incorporating 240 mini filament lamps (2,5 V/0,25W). The distance between each lamp is 21 cm. The article is presented with a 24 V low voltage transformer and spare lamps in a package for retail sale. The light chain is made for both outdoor and indoor use.

The objective and identifiable characteristics of the article, such as the length of the light chain, the type of lamps and the distance between them, indicate that it is intended to be used as a lighting set for a Christmas tree.

The article is therefore to be classified under CN code 9405 30 00 as a lighting set of a kind used for Christmas trees, by virtue of GIR 1 and 6. CCC17


9405 40

Flexibel ljuslist för inomhusbruk, LED-tejp, 24 V, 1,3 W, kallvit. Ljuslisten utgörs av hopkopplingsbara sektioner av modulära belysningsprodukter som består av 18 lysdioder placerade utmed längden på varje sektion. Ljuslisten har lysdioder som är sammankopplade på ett tryckt kretskort. Det finns en 24 V-drivenhet för konstantström varje 102 mm (4’’) längs listen vilket eliminerar risken för spänningsfall och ett inbyggt kontaktdon. Maximalt 50 sektioner kan kopplas samman och listen kan även klippas av var 102 mm för att få anpassade längder. Varan föreligger utan den 24 V-drivenhet eller den 24 V-hårdvarubox som ger den strömförsörjning. Flexibla ljuslister används till exempel som punkt- eller accentbelysning i köksskåp, bakgrundsbelysning eller i ytor som är svåra att nå. (HSC 63, Annex O/34)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.
(Upphört HSC 67, Annex O/17, Se beslut 8539 51 HSC 70, Annex O/14)


9405 [40 39]

En apparat, en s.k. TV-simulator, innesluten i ett plasthölje med transparent framsida och de ungefärliga måtten 8 × 7 × 6 cm.

Apparaten är utrustad med fyra LED-lampor som genererar ljus, en kvartskristall, en skymningssensor, en timer, en arbetsmodedisplay, kontrollknappar och ett nätaggregat.

Apparaten simulerar en påkopplad TV-apparat genom att under en förprogrammerad tid generera ett slumpmässigt flackande ljus av varierande intensitet och färg. Syftet med apparaten är att avskräcka inbrottstjuvar genom att ge intryck av att någon är hemma. Förordning 453/2014, giltig från den 26 maj 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9405, 9405 40 och 9405 40 39.

Apparatens funktion är att generera ett slumpmässigt flackande ljus för att simulera en påkopplad TV-apparat. Eftersom det slumpmässigt flackande ljuset inte fyller någon signaleringsfunktion, är klassificering av apparaten enligt nr 8531 som visuell signalapparat utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 8531, första stycket).

Eftersom apparaten har de objektiva kännetecken som belysningsartiklar enligt nr 9405 har, ska den klassificeras enligt KN-nummer 9405 40 39, som annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar av plast.

9405 [40 99]

En artikel (s.k. ”led-remsa”) omfattande lysdioder (LED), transistorer, motstånd och skyddsdioder. Dessa komponenter ingår i en tryckt krets i form av ett böjligt metallband med ett självhäftande skikt, som skyddas av ett avdragbart papper på baksidan, med de ungefärliga måtten 17 × 1 cm. Komponenterna är sammankopplade.

Kontakter i ändarna på remsan lämpliga för lödning (t.ex. av metalltrådar) gör det möjligt att koppla till ett 12 V likspänningssystem.

Artikeln tillhandahåller ljus om den ansluts till en strömkälla.

Artikeln är en belysningsartikel avsedd att användas exempelvis i möbler. Förordning 708/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9405, 9405 40 och 9405 40 99.

Eftersom artikeln består av ett tryckt kretskort (se även de förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 8443 99 10, som omfattar elektroniska komponenter), uppfyller den inte villkoren för att vara halvledarelement eller lysdioder enligt nr 8541. Klassificering enligt nummer 8541 är därför utesluten.

Artikeln har alla de objektiva egenskaper som karaktäriserar en belysningsartikel enligt nr 9405. Klassificering enligt nummer 8543 är därför utesluten.

Med hänsyn till artikelns egenskaper har artikeln de väsentliga kännetecknen för en komplett belysningsartikel enligt nr 9405, eftersom den för att fungera endast behöver anslutas till en strömkälla.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9405 40 99 som andra belysningsartiklar.

Bild: Belysningsartikel enligt KN-nummer 9405 40 99. Bilden återges endast i informationssyfte.


9405 [40 99]

En elektrisk belysningsartikel (s.k. LED-strålkastare) med ett rektangulärt aluminiumhölje och ett täckglas, med de ungefärliga måtten 23 × 19 × 13 cm.

Artikeln omfattar en aluminiumreflektor och har en monteringsbygel på baksidan för att anpassa ljusvinkeln.

Den är försedd med ett LED-chip med hög effekt och ett nätaggregat med en transformator.

Den har en effektförbrukning på 95 W, ett ljusutbyte på 100 lm/W och en strålvinkel på 120 grader. Artikeln används utomhus för att belysa till exempel landskap, byggnader, byggarbetsplatser, skyltar, gräsmattor och trädgårdar.

Se bild. Förordning 337/2014, giltig från den 22 april 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9405, 9405 40 och 9405 40 99.

Med tanke på apparatens objektiva egenskaper, till exempel den vida strålvinkeln, är artikeln avsedd att användas för belysning av stora områden. Följaktligen är klassificering enligt undernummer 9405 40 10 som strålkastare utesluten (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9405, I, tredje stycket).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9405 40 99 som annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


9405 [40 99]

En produkt (s.k. ”LED-tandläkarlampa”) som består av olika material, såsom glas, plast och olika metaller och innehåller flera lysdioder (LED). Den presenteras med en svängbar arm. Den svängbara armen kan monteras antingen på en tandläkarstol eller t.ex. på väggen eller i taket i en tandläkarmottagning.

Den är avsedd att belysa munhålan under tandlä­ karbehandling. Det avgivna ljuset är, ifråga om styrka, färg och mönster, särskilt avpassat för användning av tandläkare. Se bild. Förordning 2017/1476, giltig från den 6 september 2017.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 9405, 9405 40 och 9405 40 99.

Klassificering enligt nummer 9018 som medicinska instrument eller apparater är utesluten eftersom numret inte omfattar vissa artiklar som ingår i en komplett dentalutrustning (t.ex. skuggfria lampor) när de presenteras separat. Dessa artiklar klassificeras enligt sina respektive nummer (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 9018, del II, ii och uteslutning enligt del II).

Produkten har samma egenskaper och utformning som en elektrisk belysningsarmatur/belysningsartikel enligt nr 9405 som omfattar elektrisk specialbelysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar som kan bestå av vilket material som helst och använda med vilken ljuskälla som helst (se även FAHS, nr 9405, del I).

Produkten, som består av olika material, varav inget ger den dess huvudsakliga karaktär, ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9405 40 99 som annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar av annat material än plast.

Bild: LED-tandläkarlampa klassificerad enligt KN-nummer 9405 40 99.


9405 42

Lampa i form av en LED-downlight, tillverkad av ett bearbetat aluminiumhölje med en vidhängande monteringsplatta och ett inbyggt värmehanteringssystem. Bakom linsen på lampan finns åtta lysdioder: tre röda och fem gula, samt drivelektronik.

Produkten har inte någon skruvsockel med Edisongänga och inte heller standardsockel med två stift (G-sockel). Istället löper två anslutningstrådar av koppar (fas och neutral) från lampans baksida för anslutning till en strömkälla. HSC56, Annex Q/18, ändrad HSC 67, annex O/17

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6. 

Bild: Lampa enligt HSC56


9405 42

Ljuslåda för kalkering, bestående av ett hölje av plast med batteridrivet LED-ljus. Användaren kan se konturen av en bild på papper så exakt som möjligt, genom att belysa papperet, med originalbilden under, genom lådans genomskinliga lock med LED-ljus. Denna produkt har inget rutnät eller markeringar på den övre ytan. Inga tillbehör medföljer för att hjälpa till att rita eller teckna av. Den kan användas för att rita, kalkera, scrapbooking och andra kreativa aktiviteter, såsom kalligrafi, serigrafi, broderi, [volang/rysch] och för att titta på diabilder eller negativ. Boxens mått: 250 mm × 340 mm × 25 mm. (HSC 69, Annex P/21)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Ljuslåda för kalkering klassificerad enligt 9405 42.


9405 42

Ljuslist, med 24 V LED-remsa för inomhusbruk, 4 W, kallvit. Ljuslisten utgörs av hopkopplingsbara sektioner av modulära belysningsprodukter som består av 18 lysdioder placerade utmed längden på varje listsektion. Ljuslisten har ett styvt hölje. Upp till 16 sektioner kan kopplas samman, ände mot ände, antingen genom direkt hopkoppling eller med en anslutningskabel. Varan föreligger utan den 24 V-drivenhet eller den transformator som ger den strömförsörjning. De används till exempel som punkt- eller accentbelysning i köksskåp, bakgrundsbelysning eller i ytor som är svåra att nå. HSC 71, Annex O/1.

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

Bild: Ljuslist klassificerad enligt nummer 9405 42.


9405 49

Fönsterdekoration i form av en julgran med dubbelsidig design, och 50 färgade ljuskällor på en kabel fäst i ramen som ger formen. Belysningsartikeln är för inomhus- och utomhusbruk. (HSC 72, Annex O/15).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 1 u till kapitel 95) och 6.

Bild: Fönsterdekoration klassificerad enligt 9405 49.


9405 50 00

En cylindrisk behållare av plast, som är cirka 8 cm hög och har en diameter på 6 cm, innehållande 180 ml paraffinbaserad lampolja (en blandning av paraffin innehållande 68 % tetradekan, 25 % pentadekan och cirka 4 % hexadekan) och en veke. Den har en metallförseg­
ling med en plasthylsa som förhindrar att oljan avdunstar och som håller veken på plats (en s.k. oljelampa).

Behållaren kan inte fyllas på efter det att oljan har förbrukats. Produkten används som stämningsljus. Den kan antingen placeras i en hållare (t.ex. ett glaskärl) eller användas ensam.
(*) Se bild, bilden återges endast i informationssyfte. Förordning 760/2014, giltig från den 4 augusti 2014.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9405 och 9405 50 00.

Klassificering som olja enligt nummer 2710 är utesluten, eftersom produkten har en metallförsegling med en plasthylsa och en veke och därmed består av fler beståndsdelar än olja och en behållare som normalt används för sådana varor, i enlighet med den allmänna bestämmelsen 5 b.

Produkten har samma egenskaper och utformning som en självständig belysningsartikel enligt nr 9405, eftersom den har en fristående behållare som innehåller olja, en metallförsegling med en plasthylsa och en veke. Numret omfattar elektrisk och icke elektrisk belysningsarmatur liksom andra elektriska och icke elektriska belysningsartiklar som kan bestå av vilket material som helst och vara utrustade med vilken ljuskälla som helst (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 9405, del I).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 94055000 som belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska

9405 91 10

Prismor av ofärgat glas ("strass"), åttkantiga, (ca 14 mm i diameter), slipade och mekaniskt polerade, med ett antal fasetter på bägge sidor, symmetriskt genomborrade på två ställen nära kanten. Prismorna monteras vanligtvis på elektriska belysningsartiklar. Förordning 2080/91 (förordning 1220/84, EGT nr L 117, 3.5.1984, s. 20). Ändrad genom förordning 441/2013.

9405 91 10

Prismor av ofärgat glas ("strass"), ovala ( t.ex. ca 50 x 29 mm), slipade och mekaniskt polerade, med ett antal fasetter på bägge sidor, genomborrade nära överkanten. Prismorna monteras vanligtvis på elektriska belysningsartiklar. Förordning 2080/91 (förordning 1220/84, EGT nr L 117, 3.5.1984, s. 20). Ändrad genom förordning 441/2013.

9405 91 10

Kulor av ofärgat glas ("strass"), (ca 30 mm i diameter), slipade och mekaniskt polerade, med många fasetter försedda med små fastsättningskrokar i metall. Kulorna monteras vanligtvis på elektriska belysningsartiklar. Förordning 2080/91 (förordning 1220/84, EGT nr L 117, 3.5.1984, s. 20). Ändrad genom förordning 441/2013.

9405 99

Avskärmare ("lighting diffucers") av alabaster, i olika storlekar och former, vanligtvis i kombination med armaturer av metall, som används som lampdelar eller belysningsartiklar såsom takbelysningar, amplar, lampetter, kandelabrar eller vägglampor. HSC 16, Annex L 37

9406 10

Spannmålssilor avsedda att användas på bondgårdar och bestående av runda sektioner med avtagande diameter. Sektionerna var tillverkade av träfiberskivor samt avsedda att placeras på varandra och hållas ihop av järnrör. Silarna var inte försedda med maskinell utrustning eller med utrustning för uppvärmning eller avkylning. (NC 8, Annex K/4; NC 38, Annex L/12; IHSC 8, Annex D) (Varukoden ändrad i HS 2017.)

9406 90

Uterum (eller trädgårdsrum) som består av en metallkonstruktion, glasfönster och dörrar samt ett fast tak. Den består av tre väggar, designade för att monteras permanent i en befintlig byggnad. Den väderbeständiga konstruktionen är förbunden med byggnaden genom en öppning i väggen försedd med dörr. (HSC 72, Annex O/16).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 4 till kapitel 94) och 6.

Bild: Uterum klassificerat enligt 9406 90.

Kap 95

9503 (Classification statement)

"Animal figurines"

Reasons:

The Combined Nomenclature Explanatory Notes to 9503 00 81 to 9503 00 99 are to be applied by analogy to "animal figurines" of CN codes 9503 00 41 and 9503 00 49. CCC 467

9503 00

Minifordon med en kaross med ett eller två säten av högdensitetspolyeten på ett rörchassi. Fordonen drivs mekaniskt med fyrtakts kolvmotorer och har kontinuerligt variabel kraftöverföring. De har en broms för den bakre axeln eller en hydraulisk skivbroms, och har en bakre kedjedrift på det ena eller båda de bakre hjulen. Den maximala burna lasten är 200 kg och maximihastigheten är ca 20 km/h.

Fordonen är konstruerade för att användas av barn och ungdomar vid trafikutbildning under roliga former. De används under övervakning på särskilda trafikövningsplatser. HSC 24, Annex K/13. (Se fig. nedan). (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

9503 00

Tvåhjulig sparkcykel för barn, försedd med en plattform, en inte höj- eller sänkbar styrstång och små kraftiga hjul (se fotografi nedan). HSC 29, Annex L/9 (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Tillämpning av allm. best. 1.

9503 00

Tvåhjulig sparkcykel för barn, ungdomar eller vuxna, försedd med en plattform, höj- och sänkbar styrstång, små kraftiga hjul och en fotbroms på det bakre hjulet (se fotografi nedan). HSC 29, Annex L/9 (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Tillämpning av allm. best. 1.

9503 00

Kosmetiksats bestående av två flaskor innehållande imiterat nagellack, ett par örhängen, en ring, en kedja med en medaljong som kan öppnas och rymmer en av nagellacksflaskorna. Samtliga dessa beståndsdelar är tillverkade av plast (utom kedjan, som är gjord av metall). Satsen är avsedd för förströelse och föreligger för försäljning i detaljhandeln i en pappkartong. HSC 21, Annex L 24. (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1. HSC 41, Annex N/30

9503 00

Sats för smältning och formning av choklad, bestående av formar, en skål för smältning, kammar, en sked, en spatel, pensel och tratt (alla tillverkade av plast), smörpapper, metallfoliepapper, två chokladkakor, små ätbara kulor, ett blad med bruksanvisning och ytterligare ett blad med fem recept. Satsen är avsedd för förströelse och föreligger för försäljning i detaljhandeln i en pappkartong. HSC 21, Annex L 24 (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Allmänna bestämmelsen 3b. (Ändrat  HSC 42, Annex M/12)

9503 00

Optiska mikroskop (andra än specialmikroskop), andra än sådana som har följande kännetecken:

1.

okulartubens ytterdiameter minst 16 mm;

2.

 tublängd (avståndet mellan de plan i vilka okularet resp objektivet är fästade) minst 110 mm. (NC 24, Annex E/1; IHSC 8, Annex D) (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).


Jfr nr 9011 80 ang. Optiska mikroskop.

9503 00

Lektält i liten storlek (höjd 0,95 m x bredd 1,15 m i basen x 1,25 m djup), för användning av barn inom- eller utomhus, bestående av en duk av nylon, ett ramverk av plaströr och små metallpinnar för att sätta fast tälten när det används utomhus. HSC 28, Annex M/9. (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1 (rubriken till nummer 9503 och anmärkning  1 t till avdelning XI). HSC 41, Annex N/30

9503 00

Plastartikel i form av ett ägg, innehållande två leksaksringar och ett tillslutet paket med karameller. Varan är ca 55 mm lång och 40 mm i diameter. Den består av två isärtagbara halvor som passar väl ihop i kanterna, och som bildar en behållare i vilken det finns två leksaksringar av plast med dekoration, och en tillsluten plastpåse innehållande små karameller. (Se foto nedan.) HSC 35, Annex 0/14. (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 4 till kapitel 95). Ändrad genom HSC45, O/11

9503 00

Leksakssnurra
med en särskild behållare för karameller. En version består av en leksakssnurra av plast (70 mm i diameter). Snurran utgör locket till ett handtag av styv genomskinlig plast (190 mm lång och 7 mm I diameter) som innehåller små karameller. En annan version består av tre leksakssnurror av plast (70 mm i diameter) monterade ovanför varandra. Dessa snurror utgör locket till ett handtag av styv genomskinlig plast (145 mm lång och 10 mm i diameter), som innehåller små karameller. (Se foto nedan.) HSC 35 Annex O/14. (Ändrat HS-nummer från 2007-07-01).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna, regel 1 (anmärkning 4 till kapitel 95). Ändrat genom HSC 44, Annex K/5

9503 00 (Classification statement)

Statement on the classification of "An inflatable waist ring"

An inflatable waist ring made of transparent coloured plastic sheeting of an external diameter of 47 cm and an internal diameter of 21 cm. It does not have any animal/other shapes or printed motifs.
 
The waist ring is designed to entertain and amuse children in shallow waters. CCC 17.

Reasons:

Classification under heading 9506 as other water-sport equipment is excluded, as this heading covers only articles providing buoyancy for a person learning to swim such as inflatable arm rings, neck rings or belts. (See also the CN Explanatory Notes to subheading 9506 29 00.)
 
As the article is intended to be played with by children in shallow waters, it is to be classified under heading 9503 00 as a toy. (See also the CN Explanatory Notes to heading 9503 00.)

Bild: Classification statement 950300

 

9503 00

Leksaksfläkt, i form av en av konfektyrmärkets figurer, fastsatt på en cylindrisk behållare, för försäljning i detaljhandeln. Behållaren innehåller en plastförpackning med chokladkonfektyrer, nettovikt 20 g. Fläkten drivs av en batteridriven elektrisk motor, ett AA-batteri är inkluderat, och sitter på toppen av behållaren. (HSC 59, Annex O/16)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 (anmärkning 4 till kapitel 95).

Jfr nr 1806 90 ang. Chokladkonfektyr (mjölkchoklad i ett skal av socker) och 1806 90 ang. Chokladkonfektyrer innehållande jordnötter.

 

leksaksfläkt

Bild: Leksaksfläkt klassificerad enligt nummer 9503 00.


9503 00

En sats innehållande plastleksaker och modellera, bestående av tre burkar innehållande modellera i olika färger samt följande plastartiklar: huvud med öron, elektrisk borr, tång, tandläkarverktyg, spegel eller roller för tandställningar, tandborste och gjutform i form av en tand. (HSC 61, Annex M/33)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 3 b).

Leksakssats 1

Bild: En sats innehållande plastleksaker och modellera klassificerad enligt nummer 9503 00.


9503 00

En sats innehållande plastleksaker och modellera, bestående av fem burkar innehållande modellera i olika färger samt följande plastartiklar: fyra formar för utstansning av runda, fyrkantiga, stjärn- och hjärtformade kakor, en kavel med mönster och en spruta. (HSC 61, Annex M/33)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 3 b).

Leksakssats 2

Bild: En sats innehållande plastleksaker och modellera klassificerad enligt nummer 9503 00.


9503 00

Antistressboll av polyuretan, utformad för att pressas ihop med handen upprepade gånger som stressavlastning. När man klämmer på antistressbollen ökar blodcirkulationen och det ger en känsla av avslappning. (HSC 67, Annex T/26)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1.

HSC67 9503 00

Bild: Antistressboll klassificerad enligt 9503 00


9503 00

Robotleksak för barn, avsedd att roa[underhålla], utbilda och engagera. Den är med en för att möjliggöra interaktiv lek och lärande via en bildskärm. Denna robot kan ge intrycket av att reagera på känslor.

Specifikationer:

– Mått: 15 cm (L) x 14 cm (B) x 22 cm (H);
– Vikt: 960 g;
– Maximal hastighet: 0,5 m/s;
– Kamera: upplösning 5 Mpx, synfält 81 grader FOV;
– Mikrofoner: dubbla MEMS-mikrofoner;
– Display: 4,5" TFT HD-färgskärm med pekskärm.

(HSC 72, Annex O/17).

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 (anmärkning 1 p till avdelning XVI).

Bild: Robotleksak för barn klassificerad enligt 9503 00.

9503 00 10

En produkt bestående en aluminiumplattform som är avsedd att stå på, till vars bakre del ett litet hjul är kopplat. Främre delen är kopplad till en låsbar styrstång som kan justeras i höjdled. Styrstången är försedd med ett litet hjul och handtag på styret.

Produkten kan fällas ihop vid kopplingen mellan styrkolonnen och plattformen. Produkten kan användas av såväl barn som vuxna. (Se fig. nedan.) Förordning 687/02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 till avdelning XVII samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 10.

Produkten anses, trots att den kan användas av vuxna, vara ett leksaksfordon med hjul avsett för barn.

Texten till KN-nummer 9501 utesluter inte att vuxna kan använda denna typ av produkt.

 

9503 00 21 (4202 22 10, 4901 99 00 och 9503 00 21)

Tre föremål som tillsammans är avsedda för försäljning i detaljhandeln.

Gemensam motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

Dessa tre föremål kan inte anses vara ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses i allmänna bestämmelsen 3 b eftersom de inte uppfyller ett särskilt behov eller är avsedda att utföra en viss åtgärd.

Förpackningen består av:

4202 22 10

a)

En väska tillverkad av genomskinlig plastfolie med ett textilhandtag och kardborreknäppning.

Motivering till a):

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 4202, 4202 22 och 4202 22 10.

Denna vara omfattas inte av kapitel 95 då anmärkning 1d till detta kapitel uttryckligen utesluter väskor för sportutrustning och liknande artiklar enligt nr. 4202, 4303 och 4304.

4901 99 00

b)

En barnbok med ett kartongomslag som innehåller en berättelse på 16 sidor och är illustrerad med bilder i färg på varje sida.

Motivering till b):

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 4901 och 4901 99 00.

Varan är inte en barnbok enligt nr 4303 eftersom den är skriven i form av fortlöpande berättelser. Den klassificeras som en bok på grundval av den tryckta texten.

9503 00 21

c)

En docka som föreställer en människa som har kläder som överensstämmer med berättelsen i boken. Dockan sitter inte fast i boken och det går därför att leka med dockan utan att använda boken.Motivering till c):

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 9503 00 och 9503 00 21. Förordning nr 324/2007, giltig fr.o.m. 2007-04-16.


9503 00 21

En 140 mm hög plastdocka med rörliga armar och ben vars överkropp består av transparent plast och är fylld med ca 10 g små sötsaker, innehållande sackaros, som kan tas ut genom en öppning under dockans bältesspänne. Förordning 41/2013, giltig från den 11 februari.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 21.

Plastdockorna och sötsakerna kan inte betraktas som ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. De är inte förknippade med varandra och är inte avsedda att användas tillsammans eller i kombination med varandra (sötsakerna är en konsumtionsvara och plastdockan är avsedd för lek).

Dockan är en artikel enligt nr 9503 i kombination med sötsaker enligt nr 1704, och kombinationen har den huvudsakliga karaktären av en leksak (se även de förklarande anmärkningarna till KN, anmärkning 4 till kapitel 95).

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 21, som en docka.

9503 00 30

En omonterad plastmodell (1:200) av ett flygplan av märket Boeing TM 767-300ER med dimensionerna (längd × bredd × höjd) 27 × 24,5 × 8 cm. Modellen består av följande delar:
— Ett flygplansskrov eller flygkropp
— Två vingar, med en motor var
— En stabilisator
— En stjärtfena
— Ett stativ
— En sockel

Sockeln och flygkroppens båda sidor bär namnet av ett flygbolag. Flygbolagets logo finns på stjärtfenan, motorerna och sockeln. (Se fig.) Förordning 687/02. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 30.

Artikeln är en skalenlig modell avsedd för förströelse.

9503 00 41

Stoppad produkt föreställande en hund, ca 30 cm hög tillverkad i plysch.

Hunden är prydd med en fastlimmad tomteluva och ett rött halsband på vilket stjärnor och julstövlar är tryckta.

Hunden innehåller även en batteridriven elektronisk enhet som återger en julmelodi då man trycker på en av hundens tassar. Samtidigt blinkar en hjärtformad röd lampa på hundens bröst och underkäken rör sig (se fig.). Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 41.

Produkten kan användas som leksak hela året. Trots att produkten har en viss anknytning till julfirande har den inte karaktär av julprydnad enligt nr 9505.

9503 00 41

Produkten föreligger i form av en stiliserad giraff (höjd ca 36 cm, vikt ca 820 g) som är klädd med ett mjukt textilmaterial och fylld med olika fyllningsmaterial. Huvudet är fyllt med ett mjukt textilmaterial och kroppen och benen med en lös hirs- och lavendelfyllning (som inte kan tas ut och användas separat som kudde, se nedan).

Produkten kan värmas i mikrovågsugn eller vanlig ugn och användas som värmekudde eller kylas i kyl eller frys och användas som kylkudde. Förordning 199/2014, giltig från den 24 mars 2014.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 41.

Med tanke på hur produkten är utformad och ser ut, är den huvudsakligen avsedd att roa barn eller vuxna (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, kapitel 95,

Allmänna anvisningar, och nr 9503, D). Sådan användning av produkten som grundar sig på dess värmande eller kylande funktion anses vara av underordnad betydelse i förhållande till produktens underhållningsvärde. Produkten anses därför vara en leksak enligt nr 9503. Klassificering av produkten på grundval av materialets beskaffenhet (t.ex. som hirs enligt nr 1008 eller som annan konfektionerad textilartikel enligt nr 6307) är följaktligen utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 41, som en stoppad leksak som föreställer ett djur.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9503 00 41. Bilden är endast avsedd som vägledning.

9503 00 41

En stoppad artikel av tyg som föreställer ett djur, cirka 15 cm högt och med en inbyggd musikalisk modul.

Musiken aktiveras genom att man drar i ett snöre vid artikelns undersida. Se bild (*). Förordning 2015/352, giltig från den 25 mars 2015.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 41.

Artikeln är en sammansatt vara som består av olika delar: det stoppade leksaksdjuret och den musikaliska modulen. Barn kan använda artikeln som leksak utan att aktivera musiken; det stoppade leksaksdjuret ger därför artikeln dess huvudsakliga karaktär. Dessutom klassificeras artiklar som innehåller en musikalisk mekanism men huvudsakligen har en nyttofunktion i allmänhet enligt samma nummer som motsvarande artiklar utan musikalisk mekanism, och inte som speldosor (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 9208, grupp A, andra stycket). Klassificering enligt KN-nummer 9503 00 55 som musikinstrument o.d. av leksakskaraktär (inbegripet speldosor) är därför utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 41, som en stoppad leksak som föreställer ett djur.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9503 00 41. Bilden är endast avsedd som vägledning.

9503 00 49

Leksak av plast, föreställande en icke-mänsklig varelse (robot).

Leksaken innehåller en batteridriven motor med hjälp av vilken roboten kan förlytta sig och även röra sina armar. Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 49.

9503 00 49

Upprättstående, stel björnfigur, helt i plast, delvis med mänskliga drag (t.ex. leende ansikte, böjd vänsterarm och utsträckt högerarm med en stiliserad mänsklig hand) och röd sjömanskrage kring halsen.

Figuren är ca 4 cm hög och förpackad i en liten behållare av plast. Förordning 2338/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 5b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 49.

Figuren föreställer ett djur, utgör en del av en samlarserie och har en naturlig leksakskaraktär som överväger dess prydnadsvärde.

9503 00 49 (Classification statement)

Statement on the classification of toy animal containing stuffing
A toy representing a rabbit approximately 16 cm high covered with soft woven fabrics. The product comprises a body of plastics fitted with a battery-powered motor and a sound module. The four paws contain soft stuffing. When touched, the toy animal moves, opens and closes its eyes and makes rabbit noises. The toy animal is intended essentially for the amusement of persons. CCC 56.

Reasons:

Given that the soft stuffing only constitutes a minimal filling of the toy as only the paws are stuffed, classification as stuffed toys representing animals under CN code 9503 00 41 is excluded. By application of General Interpretative Rules 1 and 6, the toy is to be classified under CN code 9503 00 49 as other toys representing animals.
 
9503 00 55

Bärbar batteridriven elektronisk keyboard för barn av färgad plast med 32 små tangenter samt kontrollreglage för orkesterinstrument, rytmer, demonstrationsläge, volym och kraftkälla. Förordning 617/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelser 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 1c till kapitel 92 och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 55.

Artikeln utgör inte ett musikinstrument i den mening som avses i kapitel 92 på grund av dess utförande och begränsade storlek.

9503 00 55

Musikmobil för småbarn, i delar, bestående av:

en fästbåge av plast, med fastsättningsanordning,

en speldosa med uppdragbar fjädermekanism och

en mobil av två korsade plastarmar i vars ändpunkter samt mittpunkt stoppade djurfigurer (kaniner, ankor, grodor) av textilmaterial och försedda med människokläder är upphängda i trådar.


Speldosan spelar en melodi när den dragits upp och får samtidigt mobilen att snurra. Förordning 618/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 2a, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 55.

Varan är avsedd att roa småbarn, särskilt med hänsyn till speldosan.

9503 00 69

En pusselbok för barn, av papp, med 16 sidor.

På åtta av sidorna (uppslagets vänstersida) finns en kort sagoberättelse för barn, med tillhörande illustration.

På sju av sidorna (uppslagets högersida) finns ett pussel bestående av nio bitar, som utgör en motsvarighet i färg till illustrationen på vänstersidan.

På den sista sidan finns enbart en illustration. Förordning 1655/2005. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 69.

Produkten kan inte klassificeras som en tryckt bok enligt nr 4901 eller som en barnbok enligt nr 4903, eftersom texten och bilderna har en underordnad funktion i förhållande till pusslen.

Pusslen ger produkten dess huvudsakliga karaktär och den klassificeras därför som ett pussel enligt nr 9503.

9503 00 69

Åtta små plastkuber, med sammanlagt 48 sidor, som hålls samman längs två kanter.

Kubernas position kan ändras så att det skapas geometriska figurer med korrekta bilder på. Förordning 1056/2006, Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 9503 00 och 9503 00 69.

Eftersom kuberna måste manipuleras för att korrekta bilder skall åstadkommas anses produkten vara ett pussel.

9503 00 69

En artikel ("pusselbok") bestående av pussel, pedagogiska texter, kartor och andra bilder, inbunden, tillverkad av kartong och med de ungefärliga måtten 34 × 24 cm, med 14 sidor. På varannan sida finns ett pussel med ca 40 bitar som visar en karta med information och bilder mot en enfärgad bakgrund. Pusslen hör ihop med och kompletterar de pedagogiska texterna, kartorna och bilderna på de motstående sidorna. (Se fotografi)(*).

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 69.

Artikeln skulle kunna klassificeras antingen enligt KN-nummer 4901 som en tryckt bok eller liknande tryckalster eller enligt KN-nummer 9503 som ett pussel. Inget av de två KN-numren kan dock anses tillhandahålla en mer specifik beskrivning av artikeln i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 a för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

Eftersom det inte kan fastställas huruvida de pedagogiska texterna, kartorna och bilderna (KN-nummer 4901) eller pusslen (KN-nummer 9503) ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, ska artikeln klassificeras enligt det KN-nummer som kommer sist numeriskt bland de nummer som skäligen kan komma i fråga. Följaktligen ska artikeln klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 69 som pussel av annat material. Förordning 2015/1384, giltig från den 2 september 2015.

Bilden är endast vägledande.

9503 00 70

En sats
i detaljhandelsförpackning bestående av en mus av textilmaterial, sex träklotsar med bokstäverna A, B, C, X, Y och Z samt en bilderbok för barn, av papp. Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 70.

Varan motsvarar de satser som finns beskrivna i de förklarande anmärkningarna till HS nr 9503 00.

9503 00 70

Sats med förminskade köksredskap bestående av två slevar (17 cm långa), en spatel (17 cm lång) och två skopor (8 resp. 11 cm långa) av trä, förpackade i en plastpåse. Förordning 1386/03. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 70.

Satsen omfattas av undantag enligt anmärkning 1 p till kapitel 44.

9503 00 70

Ett set avsett för detaljförsäljning i en kartong som innehåller:

olika plastpärlor och leksakssmycken avsedda för att kunna träs upp på en tråd,

en rulle med syntetiskt snöre,

magneter,

instruktioner,

och en tygpåse med snörstängning.


Setet är avsett för barn som kan göra leksakssmycken som kan förändras med magneterna.

Påsen kan användas för att förvara både de olika delarna och leksakssmyckena. Förordning nr 299/2009, giltig fr.o.m. 2009-04-29.

Motivering:
 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 70.

Av det sätt på vilket produkten presenteras och värdet på de enskilda framgår att setet utan tvivel ska användas som en leksak. (Se även de förklarande anmärkningarna till HS till nr 9503, näst sista stycket).

Klassificering som oäkta smycken enligt nr 7117 är utesluten, eftersom den sammansatta produkten ser ut som och har samma egenskaper som en leksak.
 
Setet ska därför klassificeras som andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar enligt KN-nummer 9503 00 70.

9503 00 70

Satser för barn, bestående av

1.

En kedja av oädel metall, ett hängsmycke av kamétyp i oädel metall och plast, två örhängen, en brosch och en ring av oäkta metall och plast, förpackade tillsammans;

2.

En kedja i oädel metall, ett hängsmycke i form av en klocka, två örhängen, två armband och två plastringar, förpackade tillsammans. Ändrats senast förordning 1179/2009. Förordning 2080/91 (förordning 1480/83, EGT nr L 151, 9.6.1983, s. 27).


9503 00 70

En sats bestående av en barnbok av papp, fyra plastbyggdelar i olika färger och en plastfigur i form av en byggdel med flickhuvud.

Boken innehåller flera enkla historier och tillhörande färgillustrationer för att roa barn. På bokens sista sida finns fastsatt en avtagbar plastförpackning som innehåller figuren och byggdelarna.

Figuren och byggdelarna skall av de barn som följer berättelsen placeras i färgade fördjupningar på respektive sida. Förordning 2338/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 och 9503 00 70.

9503 00 70

En sats bestående av vampyrtänder av plast och en liten behållare (diameter 2 cm, längd 11 cm) av plast, innehållande en röd vätska (konstgjort "blod").

Satsen är förpackad för försäljning inom detaljhandeln. Förordning 1508/00. Ändrad genom förordningarna 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 70.

Satsens delar är avsedda för underhållning (uppträdande i rollen som vampyr).


9503 00 70

En matta och en ”specialpenna” som presenteras tillsammans för försäljning i detaljhandeln.

Mattan är rektangulär och består av två skikt av textilvävnad som är hopsydda längs kanterna.

Det övre skiktet är en vävnad av textilfibrer med tecknade bildtryck längs kanterna. I mitten finns färgglada tryck belagda med en vit kemikalie som blir genomskinlig när den är våt, vilket gör att de färgglada trycken på vävnaden blir synliga; ett blött finger lämnar t.ex. färgade spår. När textilmaterialet har torkat försvinner färgerna under den vita beläggningen igen.

”Specialpennan” av plast används för att ”skriva” på mattan genom att ytbeläggningen väts med den fuktiga spetsen. ”Specialpennan” kan fyllas på med vatten. Förordning 2016/1320, giltig från den 23 augusti 2016.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 och 9503 00 70 .

Bilderna som är tryckta i kanten av mattan och de färgglada bildtrycken som täcks av beläggningen, liksom ”specialpennan” som används för att ”skriva” med vatten visar att artiklarna är avsedda att roa barn (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, kapitel 95, allmänna anvisningar, första stycket). ”Specialpennan” är inte ett tillbehör till mattan eftersom den används för mattans huvudsyfte, dvs. att ”skriva” på mattan. Den anpassar inte mattan för en viss funktion, och den utökar inte heller dess användningsområde eller gör det möjligt för mattan att fullgöra en viss uppgift som är kopplad till dess huvudsyfte.

Även om det går att ”skriva” på mattan även utan pennan, är pennan ändå det huvudsakliga hjälpmedlet för att skriva på mattan. ”Specialpennan” kan därför inte anses vara en artikel av mindre betydelse i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (FAKN) för undernummer 9503 00 70 tredje stycket.

Följaktligen är ”specialpennan” en enskild artikel som är lika viktig som mattan, och de båda artiklarna utgör tillsammans en sats. Artiklarna kan betraktas som en sats i den mening som avses i texten till undernummer 9503 00 70 eftersom de är olika typer av artiklar. Om de förelåg separat skulle de klassificeras enligt olika undernummer i KN (se även de förklarande anmärkningarna till KN, undernummer 9503 00 70 , första stycket). Klassificering enligt KN-nummer 9503 00 99 är därför utesluten.

Artikeln ska följaktligen klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 70 som ”andra leksaker i form av satser”.

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9503 00 70.. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.


9503 00 70

Leksaker i en och samma förpackning för försäljning i detaljhandeln, bestående av

ett batteridrivet lokomotiv och en vagn, av plast,

träräls

trafiksignaler, bilar, mänskliga figurer, djur, träd osv.

Se bild. Förordning (EU) 2017/226, giltig från och med den 2 mars 2017.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00  och 9503 00 70 .

Klassificering enligt KN-nummer 9503 00 30  som ”elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra tillbehör till sådana järnvägar” är utesluten, eftersom ”satsen” också innehåller andra leksaker av trä och plast, t.ex. trafiksignaler, bilar, mänskliga figurer, djur, träd osv., som är leksaker i sig själva. Dessa leksaker är inte direkt förknippade med det elektriska tåget och spåren, vilket en järnvägsstation, en järnvägskorsning eller en järnvägsbro skulle vara, och de betraktas följaktligen inte som tillbehör till ett elektriskt tåg (se även den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet [FAHS] till nr 9503  D iv).

”Satsen” av leksaker består av olika typer av artiklar, avsedda att roa barn eller vuxna, i en och samma förpackning för försäljning i detaljhandeln (se även FAHS, kapitel 95, allmänna och förklarande anmärkningar till KN-nummer 9503 00 70 ).

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 70  som ”andra leksaker i form av satser”.

ta_vhb2_20170209_95030070

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

9503 00 85

Kopia av en personbil av märket Mercedes AMG, av 1994 års modell, massproducerad i skala 1:43, fäst på en bottenplatta.

Karossen består av formgjuten zink, försedd med olika typer av märkningar.

Några delar av modellen (t.ex. strålkastare, baklyktor, bilrutor) är schablonmålade.

Övriga delar är gjorda i plast (t.ex. spoiler, vindrutetorkare, dörrhandtag, yttre backspeglar, ratt). Förordning 215/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 och 9503 00 85.

Produkten presenteras som en skalenlig modell för förströelse.

9503 00 85 (Classification statement)

Statement on the classification of "die-cast models"
Miniature humanoid figurine on a plinth depicting a soldier, approximately 7 cm height, made from die–cast metal (a so-called "tin soldier"). The figurine is considered to be a "model". It is therefore to be classified under CN code 9503 00 85 as a die-cast miniature model of metal by virtue of General Interpretative Rules 1 and 6. (*) See image. CCC 41

Figure: Die cast model 9503 00 85 (*)The image is purely for information

9503 00 95

En skalenlig modell av en fotbollsstadion som huvudsakligen är tillverkad av plast på en fiberplatta.

Den saknar rörliga delar. Förordning 652/2007, giltig fr.o.m. 2007-07-04.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 95.

Varan skall inte klassificeras enligt nr 9023 eftersom den inte är utformad för demonstrationsändamål.

Varan skall inte klassificeras enligt materialets beskaffenhet eftersom den är en skalenlig modell för förströelse enligt nr 9503. Sådana modeller får vara icke-mekaniska eller avsedda endast för visning eller beskådande och behöver inte vara gjorda för lek.

9503 00 95

"Kakmått" i plast, främst avsedda som leksaker för att forma modellera till Disney-figurer. Förordning 2087/92, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 y till kapitel 39 och texten till KN-numren 9503 00 och 9503 00 95.

9503 00 95

Uppblåsbara badbollar av sammansvetsade plastbitar, med ventil. Förordning 2087/92, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-numren 9503 00 och 9503 00 95 .

Bollarna kan inte klassificeras enligt nummer 9506 på grund av deras beskaffenhet och begränsade motstånd mot slag.

9503 00 95

Bildpanel av plast (ca 29 x 22 cm) i ett skyddsfodral av papp.

Bildpanelen med bilder av djur är fastsatt på fodralets högra insida. Den innehåller en batteridriven elektronisk enhet, knappar att trycka på under djurbilderna, en strömbrytare och en högtalare.

Genom att trycka på knapparna aktiveras enheten vilken framför huvudakligen talad text och endast några få takter musik.

På den vänstra insidan sitter en bok med blanka sidor. Förordning 2184/97. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 95.

Bildpanelen ger varan dess huvudsakliga karaktär av leksak. Fodralet utgör endast ett skydd.

9503 00 95

Apparat bestående av en bärbar dator med hölje av gjuten, färgad plast, ungefär 20 cm lång, 23 cm bred och 6 cm tjock.

Apparaten består av följande delar:

En högtalare.

En elektronisk dataenhet (ej fritt programmerbar).

Ett tangentbord med knappar under en kraftig plastfolie.

En LCD-display, ungefär 6 x 3 cm. Reglageknappar för högtalare och bildskärmskontrast.


Apparaten har 16 inbyggda program som utför skriv-, räkne- och logikövningar samt övningar i musikkomposition.

Programmen är avsedda för barn från fem till åtta år. Förordning 981/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-numren 9503 00 och 9503 00 95.

Fyra av de 16 inbyggda programmen består av skrivövningar, sju stycken är räkneövningar och två utgör musikövningar.

Trots att 15 av de 16 programmen är gjorda för två spelare och de rätta svaren räknas samman har inte produkten karaktär av sällskapsspel enligt tulltaxenr 9504. Produktens huvudsakliga karaktär anses vara pedagogisk leksak.

9503 00 95

Batteridriven elektronisk apparat i form av en platt, rundad plastdosa med en diameter av cirka 6 cm, bestående av en LCD-skärm, en miniatyrhögtalare, flera tryckknappar och en nyckelring.

Apparaten utgör ett "virtuellt djur" som skall hållas vid "liv" med hjälp av tryckknapparna.

Apparaten kan även visa tiden. Se fig. Förordning 2518/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 95.

Varan uppvisar inte de karakteristiska egenskaperna för sällskapsspel enligt tulltaxenr 9504 eftersom den saknar erforderliga tävlingsmoment.

9503 00 95

Uppblåsbar ring av plastfolie med färgtryck, försedd med djurdrag (svans-, buk- och ryggfena av en fisk). Ringen är konstruerad för att användas i vattnet.

Ringen har en ytterdiameter av cirka 40 cm och en innerdiameter av cirka 20 cm. Den är försedd med en säkerhetsventil. Se fig. Förordning 2518/98. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 9503 00 och 9503 00 95.

Denna leksak är avsedd för barns förströelse på grunt vatten och är olämplig som säkerhetsutrustning vid olycksfall på djupt vatten.

9503 00 95

Apparat, i plasthölje av samma typ som för en bärbar dator, bestående av:

en elektronisk bearbetningsenhet,

en flytkristallskärm (LCD),

ett tangentbord,

tryckknappskontroller för val av aktivitet, reglering av ljudvolym och bildkontrast,

en högtalare,

anslutningar till mus och skrivare.


Apparaten föreligger tillsammans med en mus.
Apparaten har inget eget operativt system.

Apparaten innehåller följande program:

mer än 40 fasta program för inlärning av språk, skrivning, läsning och räkning samt för utförande av logikövningar,

kontorsprogram, t.ex. ordbehandling och planeringskalender,

skapande av och exekvering av program skrivna i BASIC.


Dess funktioner kan byggas ut med tillägg av programkassetter.

Apparaten är avsedd för barn från nio års ålder och uppåt. Förordning 184/00 (CCC 201). Ändrad med förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 p till avdelning XVI samt texten till KN-nummer 9503, 9503 00 och 9503 00 95.

Även om de flesta programmen lämpar sig för spel med två spelare och de rätta svaren noteras, kan apparaten inte betraktas som ett sällskapsspel utan får betraktas som en pedagogisk leksak med hänsyn till det stora antalet inbyggda program för inlärning.

9503 00 95

Ballonger tillverkade av hopsvetsad aluminiserad plastfolie. Plastfolien utgör utsidan av ballongerna. Ballongerna har påfyllningsöppning i vilket en ventil i form av en plastremsa införs. Plastremsan förseglar på så sätt automatiskt ballongen och förhindrar att gasen läcker ut. Ballongerna skall fyllas med gas (luft eller helium). Förordning 442/00. Giltig fr.o.m. 2000-03-17. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2y till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 9503, 9503 00 och 9503 00 95.

Produkten kan vara tryckt med olika motiv vilka inte påverkar klassificeringen som leksaksballong.

9503 00 95 (6104 53 00, 9503 00 95, 9503 00 99 och 4202 22 10)
Fyra föremål förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln.

Gemensam motivering:
Dessa fyra föremål kan inte anses vara "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" eftersom de inte uppfyller något särskilt behov eller har som syfte att användas för en bestämd aktivitet.

I förpackningen ingår:

6104 53 00

a) Ett enfärgat plagg i trikånät som täcker nedre delen av kroppen, från midjan till den övre delen av låren (100 % syntetfibrer), avsett för barn. Plagget har ett resårband i midjan med två lager besättning fästade vid midjebandet, ett av trikånät och ett av trikå av 100 % syntetfibrer.
Plaggets kanter är ofållade.
En trikåblomma är fäst på framsidan som dekoration (Kjol). (Se foto nr 610 A).

Motivering till:

a) Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 6104 och 6104 53 00.
Enligt anmärkning 1 e till kapitel 95 omfattas inte maskeraddräkter av textilvara enligt kapitel 61 och 62.
Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9505, punkt A 3.

9503 00 95

b) Ett trollspö i plast med en metallstjärna och fjäderdekoration (Se foto nr 610 B).

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 9503 och 9503 00 och 9503 00 95.

9503 00 99

c) Ett par dansslippers (leksaker) med ovansida av textil och resår runt överkanten och tvärs över skon. Skorna är besatta med band och har plastsulor. Framtill på varje dansslipper (leksaker) finns en rosett av trikånät och en rosettknut av 100 %konstfibrer (Se fotografi nr 610 C).

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till kapitel 64 och texten till KN-nummer 9503, 9503 00 och 9503 00 99.
Dessa dansslippers (leksaker)anses inte vara skodon enligt kapitel 64 på grund av resårens åtdragningsgrad runt skons överkant och över foten. Det tyg som använts håller inte för vanlig användning som dansslippers.

4202 22 10

d) En handväska av genomskinlig plastfolie med motivtryck på framsidan. Försedd med blixtlåsstängning, axelrem (inte justerbar) av vävt band och med prydnadsband runt kanterna.
Mått:16 cm ×13,5 cm ×4,5 cm (Handväska). (Se fotografi nr 610 D).
Förordning 347/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 4202,4202 22 och 4202 22 10.
Enligt anmärkning 1 d till kapitel 95 omfattas inte väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 och 4304.

9503 00 95

Plastkapsel
bestående av två delar innehållande

en snurra av plast med en diameter av 2,5 cm, och

ett tuggummi i kulform, överdraget med socker, innehållande 69,5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros). Förordning 1510/96 ändrad gm förordning 1179/2009 och 42/2013, den senare giltig från den 11 februari 2013.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 5 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95.

Snurran och tuggummit kan inte betraktas som ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” enligt den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något  speciellt göromål. De inte är förknippade med varandra och är inte avsedda att användas tillsammans eller i kombination med varandra (tuggummit är en  konsumtionsvara, medan snurran är avsedd för lek).

Snurran är en artikel enligt nr 9503 i kombination med ett tuggummi enligt nr 1704, och kombinationen har den huvudsakliga karaktären av en leksak (se även de förklarande anmärkningarna till KN, anmärkning 4 till kapitel 95).

Plastkapseln är ett förpackningsmaterial av en typ som normalt används för förpackning av sådana varor, och bör därför klassificeras enligt samma KN-nummer som varorna.

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 95 som andra leksaker av plast.

9503 00 95

Bärbar radiosändare/mottagare
av walkie-talkie typ, av plast, även med inbyggt morsesystem, med en maximal utgångseffekt som inte överstiger 5 milliwatt ERP (effektiv utstrålad effekt), batteridriven och innehållande varken brusfilter, kanalväljare eller voltmätare. Förordning 442/91. Ändrad genom förordning 705/05 och 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och lydelsen i texterna till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95.

Dessa apparater kan inte klassificeras enligt KN-nr 8517 62 00 och, eftersom de inte har en uteffekt större än 5 milliwatt ERP och varken innehåller brusfilter, kanalväljare eller voltmätare, skall de klassificeras som leksaker.

9503 00 95 (Classification statement)

Statement on the classification of "Reproduction of a wrestling championship belt"
A 97 cm-long belt made of plastics, with three silver-coloured plastic medallions attached, one in the centre and one on either side. It is a reproduction of a wrestling championship belt.

The medallion in the centre has an inscription related to the wrestling championship; the two medallions either side display symbols of the championship. The product is intended to be worn around a child’s waist. CCC 75 

Reasons:

Classification as an article of fancy dress under CN code 9505 90 00 is excluded as the product does not disguise the child, nor gives him or her the look of somebody else.

As the product is intended essentially for the amusement of children, it is to be classified as a plastic toy under CN code 9503 00 95 by application of General Rules 1 and 6.

9503 00 95

En omonterad leksaksfigur av plast, cirka 4,5 cm hög, bestående av två delar. Varusatsen presenteras i en plastbehållare i form av ett ägg bestående av två avskiljbara halvor som sluter tätt tillsammans vid kanterna.

Figuren har mänskliga, manliga drag. Den har inga rörliga delar eller avtagbara kläder och kan stå utan stöd.

Figuren föreställer en trollkarl från en seriebok och utgör en del av en samling tillsammans med de övriga figurerna i serien. Förordning 711/2013, giltig från den 14 augusti 2013.

Motivering:
 

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a, 5 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95.

Klassificering enligt KN-nummer 9503 00 21 som dockor är utesluten, eftersom produkten inte är en docka. En docka är en modell av en mänsklig man- eller kvinnofigur, vanligtvis ett spädbarn, en liten flicka eller pojke eller en fotomodell. Små, stela figurer som kan stå utan stöd upplevs inte som dockor.

Klassificering enligt KN-nummer 9503 00 49 som leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser, andra än stoppade, är också utesluten, eftersom de objektiva egenskaperna hos den person som figuren föreställer är en mans. Den har inget djursärdrag eller ickemänskliga särdrag.

Det är en mänsklig figur föreställande person i en seriebok (se även de förklarande anmärkningarna till KN för KN-nummer 9503 00 81 till 9503 00 99). Figuren ska därför klassificeras under KN-nummer 9503 00 95 som andra plastleksaker.

9503 00 95

En produkt bestående av en självlysande skiva och en handmanövrerad startanordning med utdragbart snöre, av plast. Skivan innehåller batteridrivna lysdioder (LED).

Den självlysande skivan skjuts upp i luften genom att man drar ut snöret. Den kan nå upp till 20 m höjd innan den landar på marken.

Den presenteras för användning som flygande propellerleksak. Se bild(*). Förordning 860/2014, giltig fr.o.m. 20140828.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 och 9503 00 95.

Det följer av produktens objektiva egenskaper att den är avsedd att användas som flygande propellerleksak och inte för utomhusspel eller som utrustning för kroppsövningar. Den är inte jämförbar med en frisbee i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen (undernummer 9506 99 90) som används i kast och fångspel.

Klassificering enligt nr 9506 som redskap eller annan utrustning för utomhusspel är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 95030095 som andra plastleksaker.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

9503 00 95

En artikel i form av ett ritbräde av plast, med de ungefärliga måtten 31 × 32 cm och med en ljus magnetisk yta av plast i olika lager, där man kan rita och radera. Ytan omges och fasthålls av en plastram.

En plastpenna med metallspets är fäst med ett snöre vid skivan, med vilken det genom att den trycks mot ytan är möjligt att rita bilder och skriva bokstäver tack vare ytans magnetiska egenskaper. Fyra små magnetiska stämplar av plast, med vilka figurer kan stämplas på ytan, är löst inlagda i plastramen.

Man raderar genom att lyfta det övre plastlagret; mekanismen för att lyfta det övre lagret är inbyggd i ritbordets botten och kopplar bort den magnetiska funktionen.

Artikeln är utformad för att roa barn. Förordning 2016/302, giltig från den 25 mars 2016.

Motivering:

Klassificeringen avgörs av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-numren 9503 00 och 9503 00 95.

Klassificering som skrivtavla, även försedd med ram enligt rubrik 9610, är utesluten eftersom artikeln inte är avsedd att användas för att skriva eller  teckna med grifflar, kritor eller märkpennor med filt- eller fiberspets (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS) avseende rubrik  9610).

Artikeln har karaktären av en leksak enligt rubrik 9503. Eftersom rubrik 9503  ger den mest specifika beskrivningen, är klassificering enligt rubrik 3926 som andra plastvaror också utesluten.

Artikeln är en sammansatt vara i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b. Den består av plast och en magnetisk yta, som tillsammans bildar en helhet (se även FAHS till den allmänna  tolkningsbestämmelsen 3 b, (IX)).

Ramen och ytan är tillverkade av plast. Plastkomponenterna överväger och ger artikeln dess huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b.

Artikeln ska följaktligen klassificeras under KN-nummer 9503 00 95 som andra leksaker av plast.

Bild: Leksak klassificerat enligt KN-nr 9503 00 95


9503 00 95

En snurra av plast med en utskjutningsanordning och ett utlösningshandtag.

Snurran sätts i rörelse med hjälp av utskjutningsanordningen och utlösningshandtaget. Den kan användas separat i syfte att roa människor. Alternativt kan två eller flera artiklar användas av två eller flera personer (artikeln skjuts in i en särskild skålformad arena (föreligger separat)) som tävlar med målet att slå ut motståndarens snurra. Se bild (*) Förordning 2019/705, giltig från den 28 maj 2019.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95.

Artikeln är en snurra som anses vara en leksak enligt nr 9503 00 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 9503, D, xix)). Den har de objektiva egenskaperna av en leksak avsedd för att roa människor.

Även om artikeln kan användas för tävlan mellan två eller flera personer är sådan användning inte en objektiv egenskap hos artikeln när denna föreligger separat (utan den särskilda arenan). Klassificering enligt nummer 9504 som artiklar för sällskapsspel är således utesluten.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 95 som andra leksaker av plast.

Bild: Snurra klassificerad enligt KN-nr 9503 00 95

9503 00 99

Leksakstält för barn, som kan användas antingen inom- eller utomhus, bestående av ett stycke vävd nylon som överdel, en ram av plaströr och små metallpluggar för fastsättning vid användning utomhus. Förordning 2087/92. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1t till avdelning 11 och texten till KN-numren 9503 00 och 9503 00 99.

På grund av storleken (höjd ca 110 cm och längd 125 cm när tältet är rest) och konstruktionen (i synnerhet frånvaron av tältlinor), anses det inte vara ett tält eller kampingartikel och utesluts därför inte ur kapitel 95 enligt anmärkning 1u till detta kapitel.

9503 00 99

"Akrobatiska" flygdrakar, s.k. stunt kites, med deltaformade vingar, med en ram bestående av rör eller stänger av plast vilka är klädda med textilmaterial.

Dessa drakar styrs från marken med hjälp av två eller fyra snören. (Se fig.). Förordning 1488/99. Ändrad med förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nummer 9503, 9503 00 och 9503 00 99.

Även om dessa drakar kan användas i tävlingssyfte, används de huvudsakligen till förströelse för barn och vuxna.

Allmänna bestämmelsen 3b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen tillämpas på undernummernivå.

9503 00 99

Drakar (Kites) av konstfiberväv i form av rektangulära skärmar utan stag, med celler som av vinddraget fylls med luft. Drakarna kan användas var för sig, men det är också möjligt att koppla ihop flera drakar av samma typ ovanpå varandra. Drakarna styrs från marken med två eller fyra linor. Se fig. Förordning 442/00. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 99.

Även om dessa drakar kan användas i sporttävlingar och för att bogsera strandfordon, skidåkare eller vindsurfare är de huvudsakligen utformade för att roa barn eller vuxna.

9503 00 99 (6104 53 00, 9503 00 95, 9503 00 99 och 4202 22 10)
Fyra föremål förpackade tillsammans
för försäljning i detaljhandeln.

Gemensam motivering:
Dessa fyra föremål kan inte anses vara "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" eftersom de inte uppfyller något särskilt behov eller har som syfte att användas för en bestämd aktivitet.

I förpackningen ingår:

6104 53 00

a) Ett enfärgat plagg i trikånät som täcker nedre delen av kroppen, från midjan till den övre delen av låren (100 % syntetfibrer), avsett för barn. Plagget har ett resårband i midjan med två lager besättning fästade vid midjebandet, ett av trikånät och ett av trikå av 100 % syntetfibrer.
Plaggets kanter är ofållade.
En trikåblomma är fäst på framsidan som dekoration (Kjol). (Se foto nr 610 A).

Motivering till:

a) Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 6104 och 6104 53 00.
Enligt anmärkning 1 e till kapitel 95 omfattas inte maskeraddräkter av textilvara enligt kapitel 61 och 62.
Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 9505, punkt A 3.

9503 00 95

b) Ett trollspö i plast med en metallstjärna och fjäderdekoration (Se foto nr 610 B).

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 9503 och 9503 00 och 9503 00 95.

9503 00 99

c) Ett par dansslippers (leksaker) med ovansida av textil och resår runt överkanten och tvärs över skon. Skorna är besatta med band och har plastsulor. Framtill på varje dansslipper (leksaker) finns en rosett av trikånät och en rosettknut av 100 %konstfibrer (Se fotografi nr 610 C).

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till kapitel 64 och texten till KN-nummer 9503, 9503 00 och 9503 00 99.
Dessa dansslippers (leksaker)anses inte vara skodon enligt kapitel 64 på grund av resårens åtdragningsgrad runt skons överkant och över foten. Det tyg som använts håller inte för vanlig användning som dansslippers.

4202 22 10

d) En handväska av genomskinlig plastfolie med motivtryck på framsidan. Försedd med blixtlåsstängning, axelrem (inte justerbar) av vävt band och med prydnadsband runt kanterna.
Mått:16 cm ×13,5 cm ×4,5 cm (Handväska). (Se fotografi nr 610 D).
Förordning 347/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 4202,4202 22 och 4202 22 10.
Enligt anmärkning 1 d till kapitel 95 omfattas inte väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 och 4304.

9503 00 99

Produkt i form av en fyrkantig matta av textilmaterial (65 % polyester och 35 % bomull), mått ca 70 x 70 cm, vilken är stoppad med polyesterfibrer.

Två böjbara plaststänger, överklädda med textilmaterial som stoppats med skumplast, medföljer mattan. De har vardera en längd på ca 1,5 m och kan fästas i mattans hörn.

Följande tillbehör medföljer för att hängas upp på plaststängerna:

en spegel av textilmaterial och plast,

en skallra av plast,

en blomma av textilmaterial innehållande en elektronisk modul vilken ger ifrån sig en melodi när man trycker på den.


Produkten är avsedd för barn upp till 10 månaders ålder. (Se fig.).
Förordning 2180/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 t till avdelning XI samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 99.

Produkten anses på grund av sin användning, och tillgång på leksaker utgöra en leksak av textilmaterial.

 

9503 00 99

Produkt i form av en matta av textilmaterial, vilken är stoppad med skumplast. Mattan består av fyra segment vilka på olika sätt kan fästas ihop med hjälp av kardborrband.

Tre av mattans segment har utskärningar vilka är försedda med följande tillbehör:

-

en spegel av plast,

-

en boll av textilmaterial innehållande en skallra,

-

en stjärna av textilmaterial som ger ifrån sig ett pipande ljud,

-

en påse av plast som skall fyllas med vatten, innehållande fiskar av plast,

-bilder av djur. Detta segment är dessutom försett med rundade figurer gjorda av

textilmaterial och innehållande en elektronisk modul vilken ger ifrån sig de läten

som respektive djur avger.

En av mattans segment består av en textilmatta med tillbehör i form av geometriska mönster.

Dessa tillbehör är fästade med hjälp av kardborrband eller snörband av textilmaterial till mattans segment.

Produkten är avsedd för barn upp till 18 månaders ålder. (Se fig.).
Förordning 2180/01. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 t till avdelning XI samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 99.

Produkten anses på grund av sin användning, och tillgång på leksaker utgöra en leksak av textilmaterial.

9503 00 99

En leksak (produkt)
i form av en så kallad ”popup-bok” med tryckta sidor av kartong, varav två med en kort text om lekaktiviteten.

Den har ytterligare sex sidor som när de öppnas ger en tredimensionell framställning av olika sektioner i en rymdstation.

Den har också en sida med utstansade stående figurer i kartong som kan sättas in i olika delar av rymdstationen. Förordning 153/2010, giltig fr o m 2010-03-17.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 c till kapitel 49 samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 99.

Produktens egenskaper (konstruktion) gör att den huvudsakligen är avsedd för lek.

Bilderböcker med stående eller rörliga figurer eller utstansade delar ska klassificeras enligt nr 4903 (Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn) om inte varan huvudsakligen är en leksak. Varor som är leksaker utesluts ur nr 4903 och ska klassificeras i kapitel 95 (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet för nr 4903).

Varor i kapitel 95 utesluts ur kapitel 49 enligt anmärkning 1 c till kapitel 49.

Produkten ska därför klassificeras enligt nr 9503 som en leksak.

9503 00 99 (Classification statement)

A miniature musical instrument

The committee concluded that:

A reproduction of a classical guitar made of wood, the strings of which are made of metal. It is made in a scale of 1:8 and measures approximately 150 x 50 x 15 mm. The product cannot be used as a musical instrument.

It is intended to be part of a collection of 60 different musical instrument miniatures in various scales.

The product is non working and therefore classification as a musical instrument of Chapter 92 is excluded. The article is a reduced size (scale) model for recreational purposes of heading 9503, as such models may be non-working or intended only for display or viewing and need not be designed for playing. Therefore, classification according to its constituent material is also excluded.

The article is classified under CN code 9503 00 99 as a reduced size (scale) model by virtue of GIR 1 and 6. (CCC 24)

Figure: Reduced size model classified in 9503 00 99

 

9503 00 99

En produkt i form av en sats för försäljning i detaljhandeln, bestående av en plastflaska utrustad med en luftpump och ett munstycke (påfyllnadsanordning) tillsammans med 100 stycken flerfärgade latexballonger inuti flaskan.

Påfyllnadsanordningen är utformad för att fyllas med och innehålla vatten och används för att pumpa in vatten i ballongerna. När ballongerna är fyllda med vatten används de av barn och vuxna som vattenbomber för utomhuslek. (Se bild) Förordning 2021/575, giltig från den 28 april 2021.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 99 .

På grundval av sina objektiva kännetecken och egenskaper är produkten avsedd att roa människor som leker vattenkrig med fyllda ballonger. Det rör sig om en sats för försäljning i detaljhandeln, i vilket den beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär inte kan fastställas. Den ska klassificeras enligt det nummer som står sist bland de nummer som skäligen kan komma i fråga. Ballongerna omfattas av nr 9503 . Klassificering enligt nr 8414 eller 8424 är med tanke på påfyllnadsanordningen därför uteslutet. Produkten ska därför klassificeras enligt nr 9503 .

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 99 som andra leksaker.


Bild: En vattenballong-laddningssats klassificerad enligt KN-nr 9503 00 99. Bilden återges endast i informationssyfte.


9504 40 00

Varusats för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande artiklar:

2 förpackningar spelkort,

300 pokermarker,

en dealerknapp,

en instruktionsdvd.


Varusatsen presenteras i en väska av aluminium som invändigt är särskilt utformad för förvaring av artiklarna.

Artiklarna är avsedda att användas tillsammans för pokerspel. Spelmarkerna och dvd:n är komplement till spelkorten och kan inte användas separat. Förordning 1129/2012, giltig från den 21 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b, 5 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9504 och 9504 40 00.

Artiklarna är förpackade tillsammans för att användas för ett speciellt göromål, att spela poker och uppfyller därför kriterierna för klassificering som varor i satser för försäljning i detaljhandeln.

Spelkorten ger satsen dess huvudsakliga karaktär. Övriga artiklar utgör komplement.

Den särskilt utformade väskan som innehåller satsen med artiklar ska klassificeras tillsammans med artiklarna.

Satsen ska därför klassificeras enligt KN-num­mer 9504 40 00 som spelkort.

Bild: Pokerväska enligt KN-nummer 9504 40 00. Bilden är endast avsedd som vägledning


9504 40 00

En artikel (ett så kallat memoryspel) bestående av 20 kvadratiska kort som är gjorda av kartong och uppmäter ungefär 60 × 60 mm. Alla korten har samma mönster eller bild på baksidan och olika bilder på framsidan. På varje kort finns en bild som kan paras ihop med ett annat kort (paren har samma bild på framsidan).

Detta kortspel lämpar sig för två till fyra spelare.

Se bild. Förordning 2016/1758, giltig från den 24 oktober 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9504 och 9504 40 00.

KN-nummer 9504 40 00 gäller spelkort av alla slag. Kortens form och hur de används (om de hålls i handen och/eller har lagts på bordet) är inte relevant (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr 9504 punkt 11). Klassificering enligt KN-nummer 9504 90 80 som andra spel är därför utesluten.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9504 40 00 som spelkort.

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

9504 50 

En konsol föreliggande i detaljhandelsemballage tillsammans med en kontrollenhet med en anslutningskabel, en kabel att ansluta konsolen till en audio/videoenhet, en strömförsörjningskabel och, ibland en CD-ROM-skiva. Konsolen innehåller följande komponenter:

 • en processor (CPU),
 • en 32 Mbits DRAM internminne,
 • en DVD-enhet,
 • ett grafik-chip,
 • två USB-portar,
 • två kontrollenhetsportar,
 • två uttag för minneskort,
 • ett uttag för audio/video (IEEE 1394 - Firewire),
 • ett optiskt uttag. 

Vid sidan av kontrollenheten, kan åtskilliga enheter bli kopplade till konsolen såsom ett vanligt tangentbord, en mus, en TV-mottagare, en dataskärm och en skrivare. Ett utrymme inne i konsolen möjliggör anslutning av en hårddisk och en Ethernet-adepter. 

Enheten är kapabel att:

 • köra speciella program för videospel,
 • konvertera digital information från DVD- eller CD-enheter till video/audio-signaler för TV eller ljudanläggningar,
 • bli programmerad i "YABASIC".

Kontrollenheten har ett flertal kontrollknappar, som huvudsakligen används för videospel. HSC 33, Annex M/8.

Tillämpning av allm. best. 1 (anm. 1 (p) till avdelning XVI) och 6.

9504 50

En apparat (videospelskonsol)
förpackad i detaljhandelsförpackning tillsammans med en trådlös spelkontroll, en trådlös fjärrkontroll till blu-ray-/dvd-/cd-läsaren, en minneskortsadapter, en strömkabel, en kabel för att koppla konsolen till en audio-/videoenhet, en USB-kabel och en nätverkskabel för LAN. Konsolen innehåller följande komponenter:

en centralenhet,

ett 256 MB arbetsminne av RAM-typ (Random Access Memory),

ett 256 MB grafikminne (Video Random Access Memory, VRAM),

en 2,5 tums 60 GB hårddisk,

en blu-ray-/dvd-/cd-läsare,

ett grafikkort,

4 USB-portar ("universal serial bus”, seriell databuss),

ett uttag för minneskort av typen Memory Stick,

ett uttag för SD-minneskort,

ett uttag för minneskort av typen Compact Flash,

en Ethernetanslutning,

en HDMI-port,

an analog multi-AV-utgång,

en digital ljudutgång (optisk).


Apparaten kan kommunicera med Ethernetstandard (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), Wi-Fi-standard (IEEE 802.11 b/g) och Bluetooth-standard 2.0.

Förutom de trådlösa kontrollerna kan flera enheter anslutas till konsolen, till exempel ett USB-anslutet eller trådlöst tangentbord, en USB-ansluten eller trådlös mus, en televisionsmottagare eller en bildkärm.

Apparaten kan:

köra programvara som är specifik för videospel,

omvandla digital information från blu-ray-, dvd- och cd-skivor till video/audiosignaler för återgivning i televisionsmottagare eller ljudsystem,

 programmeras i Linux eller andra operativsystem, och

köra Linux-baserade användarprogram, till exempel för e-post, ordbehandling, Internetsökning och bildvisning.


Den trådlösa spelkontrollen har flera styrknappar som framför allt används för att spela videospel. (HSC 42, Annex M/18)

Tillämpning av de allmänna anmärkningarna 1 (anmärkning 1 p till avdelning XVI) och 6.

 

9504 50

Virtual reality-sats (VR, virtuell verklighet) till en videospelskonsol, föreliggande i detaljhandelsförpackning, bestående av en huvudmonterad skärm (VR-headset), en processorenhet, stereohörlurar, anslutningskablar (HDMI, USB och virtuellt headset), en växelströmsadapter och en strömkabel.

VR-headsetet, vilket liknar glasögon, innehåller sensorer, en videoskärmsmodul (den kan visa två bilder sida vid sida) och två förstoringslinser vilka gör det möjligt för användaren att se en stereoskopisk bild på videoskärmmodulens skärm. Processorenheten är konstruerad för att synkronisera VR-headsetet och videospelskonsolen (den levererar videosignalen från konsolen till headsetet och den detekterade signalen från headsetet till konsolen). (HSC 59, Annex O/32)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1, (anmärkning 3 till kapitel 95), 3 b) och 6.

 

VR-set

Bild: Headset-enheten i en virtual reality-sats klassificerad enligt nummer 9504 50.


9504 90

Cirkelformade silverfärgade metallplattor med tryck på båda sidor. Ena sidan visar bilden på en påhittad figur. På andra sidan visas varumärken. Dessutom har varje platta ett nummer som anger dess plats i nummerserien till en samling som omfattar ett antal påhittade figurer.

Även om samlarplattorna används som marknadsföringsprylar för att stimulera försäljningen av ett särskilt märke är de avsedda att användas för att spela spel. (Se foto nedan.) HSC 35, Annex O/21.

Tillämpning av allmänna bestämmelserna 1 och 6.

9504 50 00

En uppsättning av elektroniska enheter bestående av:
—en videospelskonsol
—en kontrollenhet
—en handburen enhet

Videospelskonsolen består av en CPU, en grafikprocessor, en ljudprocessor, ett optiskt skivminne, ett modem för Internet-anslutning och olika uttag såsom portar för kontrollenheter. Den har ett fast operativsystem som anpassats för videospelskonsolen. Den optiska skivminnesenheten kan läsa speciella kompaktskivor innehållande spel som utvecklats särskilt för videospelskonsolen.

Uttagen gör att videospelskonsolen kan anslutas till flera olika enheter som en TV-mottagare eller en dataskärm, ett tangentbord, en mus, en extern minnesenhet eller skrivare.

Kontrollenheten har olika kontrollknappar. Dessa används för att spela spel på konsolen.

Kontrollenheten måste vara ansluten till videospelskonsolen med en kabel.

Den handburna enheten har olika kontrollknappar för spel samt en liten LCD-skärm som visar speldata.

Speldata och resultat kan laddas ner i enheten och kan fristående användas för att spela enkla spel. Den handburna enheten kan kopplas till kontrollenheten men även användas fristående. (Se fig.). Förordning 1508/00. Giltig fr.o.m. 2000-08-02. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9504 och 9504 50 00.

Videospelkonsolen ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Den är av sådan typ som huvudsakligen används tillsammans med en televisonsmottagare.

9504 50 00

En elektronisk komponent i ett rektangulärt plasthölje (s.k. spelkassett) med måtten 35 × 33 × 4 mm.

Spelkassetten består av ett tryckt kretskort med integrerade kretsar (läsminne [ROM] och flashminne), passiva komponenter (kondensatorer, resistorer) och flera kontaktstift.

Läsminnet innehåller ett tillämpningsprogram (ett videospel) och kan inte ändras eller uppgraderas av användaren. Flashminnet används för lagring av data som skapas under spelets gång, exempelvis preferenser eller uppnådda nivåer och poäng.

På grund av sin särskilda form och specifikt utformade kontaktstift kan kassetten endast användas för ett visst märke och en viss typ av videospelskonsoler enligt nr 9504. Se bild(*). Förordning 2015/21, giltig från den 28 januari 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9504 och 9504 50 00.

Kassetten innehåller inte bara ett flashminne, utan också ett läsminne där spelet är lagrat. Flashminnet lagrar endast information som behövs för att spela spelet, exempelvis spelarnas preferenser, uppnådda nivåer och poäng. Kassetten kan endast användas för att spela videospel i kombination med en spelkonsol. Därför är klassificering som medier för inspelning av ljud eller andra fenomen enligt nr 8523 utesluten (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 8523, sjätte stycket, punkt f).

Eftersom kassetten är en del eller ett tillbehör som passar endast eller huvudsakligen för användning i kombination med en spelkonsol enligt nr 9504 50, ska den klassificeras enligt KN-nummer 9504 50 00 (se även FAHS, nr 9504, punkt 2, tredje stycket).
 

Bild: En s.k. spelkassett klassificerat enligt KN-nr 9504 50 00

9504 90 80

Handhållen batteridriven elektronisk apparat
avsedd för en enda spelare, innesluten i ett plasthölje försett med en LCD-skärm och inmatningsknappar.

Varan innehåller fler än en miljon sudokupussel och har olika svårighetsgrader.

På skärmen visas ett rutnät med nio fält som i sin tur består av 3 × 3 rutor. Varje ruta skall fyllas i så att varje rad, kolumn och fält med 3 × 3 rutor innehåller siffrorna 1–9 endast en gång.

Apparaten har en tidsfunktion som bland annat visar den tid som har använts för det spel som spelas. Förordning nr 324/2007, giltig fr.o.m. 2007-04-16. Ändrad genom förordning 441/2013.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9504, 9504 90 och 9504 90 80.

Varan är ett spel för en enda spelare. Den har en elektronisk display som utmanar ens mentala färdigheter.

Med tanke på dess fysiska egenskaper (elektronisk apparat) och på grund av dess tävlingsinslag (till exempel att kämpa mot en artificiell motståndare) utgör varan mer än ett pussel eller en leksak i enlighet med nr 9503.

Varan skall därför klassificeras som ett skicklighetsspel enligt nr 9504.

9504 90 90 upphävd gm förordning 1179/2009, från 23 december 2009

Elektroniska spel bestående av ett hölje av plast och metall (110 x 73,5 x 8 mm) med en vätskekristallskärm och innehållande en monolitisk integrerad krets programmerad för spelet (poängställningen visas på skärmen) och för klock-, larm- och räknarfunktionerna. Förordning 646/89 (förordning 2882/83, EGT nr L 283, 15.10.1983. s. 13).

9505 (Classification statement)

Christmas stocking

The Committee concluded that:
An article in cotton (so-called Christmas stocking), made of two contrasting colours (red and green), trimmed for decorative purposes with two mini dog chews and three bells (see photograph below), not suitable to be worn as a sock. It is, due to its design, the combination of red and green colours and the presence of bells, normally only used during the festive period of Christmas. The article is classifiable in heading 9505. CCC 333

Figure: Christmas stocking classified in heading 9505

9505 10 90

Statement on the classification of an “Illuminated Window decoration bell "

A decorative window ornament with festive motif, consisting of two plastic sheets in the shape of bells with holly berries, and a light chain in the form of an electric cable incorporating 20 mini filament lamps (12 V/0,96W), fixed between the two sheets. The product is presented together with 5 spare lamps.

The article is composite goods within the meaning of GIR 3(b). The window ornament gives the product its essential character, as the effect it produces is decorative even without illumination and as the light chain only heightens the decorative effect.

The article is therefore to be classified under CN code 9505 10 90 as an article for Christmas festivities by virtue of GIR 1, 3 (b) and 6. CCC17

Figure: Illuminated Window decoration bell classified in 9505 10 90


9505 90 00

Artiklar formade som fågelbon
bestående av flätade videkvistar, dekorerade med sex kycklingar, kosntgjorda blommor och kosntgjorda löv. Förordning nr 442/91.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 9505 och 9505 90 00, eftersom det är en prydnadsartikel. Förekomsten av kycklingar visar ett klart samband med påskhögtiden.

9505 90 00

Små stjärn- och hjärtformade figurer i en mängd färger (rött, grönt, glänsande silver) samt flerfärgade korn, av ett knappnålshuvuds storlek, tillverkade av plastfilm, och avsedda för utsmyckning av t.ex. ett matbord i samband med karnevalsfirande, barnkalas eller adventsfestligheter. Utsmyckningseffekten uppnås genom att strö ut varorna. Förordning 1165/95.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 9505 och 9505 90 00.

9506 29 00

Två upplåsbara plastringar med vardera två luftkamrar.

Ringarna är avsedda att bäras runt armarna av barn för att göra det möjligt för dem att flyta i grunt vatten.

Produktens utformning håller inte en sådan säkerhetsnivå att de kan fungera som räddnings- eller skyddsutrustning. Förordning nr 1578/2006, giltig fr.o.m. 2006-11-10.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9506 och 9506 29 00.

Produkten är utformad på ett sådant sätt att den inte håller den säkerhetsnivå som krävs för en sim- eller räddningsring eller för en flytväst för livräddningsändamål (materialets beskaffenhet).

Produkten är mer än en leksak och omfattas därför inte av KN-nummer 9503.

Eftersom produkten är tillräckligt säker för att hålla ett barn över vattenytan skall den omfattas av KN-nummer 9506 29 00.

9506 29

En paddelbräda (Stand Up Paddleboard, SUP) med kärna av expanderad polystyren (EPS) med medelhög densitet, förstärkt med trä och glas. (HSC 61, Annex M/20)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

SUP

Bild: Paddelbräda klassificerad enligt nummer 9506 29.


1. glas, 2. glas, 3. träförstärkning, 4. glas, 5. glas, 6. kärna av expanderad polystyren med medelhög densitet, 7. glas, 8. glas, 9 glas.

9506 70

"Rullskor", bestående av skor täckande ankeln, med ovandel av läder och yttersula av gummi, med två permanent inbyggda infällbara hjul som passar i särskilda urtag i yttersulan och på så sätt ger valet att använda dem som in-line skridskor (rollerblades) när hjulen är utfällda. (Se fig. nedan.) HSC 31, Annex M/35.

Tillämpning av allm. best. 1 och 6.

9506 70 30 (Classification statement)

Shoe with a heavy-duty reinforced rubber sole with two cavities in the heel
Shoe with a heavy-duty reinforced rubber sole with two cavities in the heel. Two solid plastic "grips" are permanently attached in those cavities. Those "grips" hold the wheels. The wheels can be easily removed by manually pulling them out and they are inserted by simply pushing them into the plastic "grips" by hand. The two plastic wheels have a metal centre holding ball bearings and an axle mechanism that allows for a smooth and easy ride. The sole of the shoe (even without wheels attached) is very heavy when compared to "normal" walking shoes (especially the heel part of the sole is heavier than the front part). CCC 408

Reasons:

Following to the opinion of a qualified majority of the Member States the Committee concluded that this shoe should be classified in Subheading CN 9506 70 30 (roller skates), because the specific plastic "grips" that hold the wheels are permanently attached to the sole which makes the shoe a skating shoe with roller skates attached within the meaning of Note 1(f) to Chapter 64 and Note 1 (g) to Chapter 95. Moreover, this classification was based on the fact that the construction of the shoes actually allows someone to skate on the heels due to the solid construction of the sole and the wheels and the "grips" holding them, as well as the heaviness of the heel part of the sole in particular.
 
With this classification, the Committee followed the recent HS opinion classifying a "roller shoe" in heading 9506 70. That roller shoe had a rubber sole with two permanently attached, retractable wheels that fit into special cavities in the outer sole. It had one wheel in the front part and the other in the heel part of the outer sole.
 
This classification by the Committee also follows the established classification practice of the Committee. At the 268th meeting of this Committee (Textiles Sector) held in December 2001 a shoe with rollers was discussed. That shoe had one pair of retractable wheels attached to the front part and another pair to the heel part of the outer sole. The Committee at that time agreed that the shoe, which had roller skates permanently attached to the sole within the meaning of Note 1(f) to Chapter 64 and Note 1 (g) to Chapter 95, should be classified in subheading CN 9506 70 30 (roller skates).

Bild: Classification statement 9506 70 30


9506 70 30 (Classification statement)

Roller skate

The Committee concluded that:

a set put up for retail sale consisting of:

a pair of roller skates made of plastic material, adjustable in length, with durable wheels;

knee and elbow protectors of plastic material;

a protective helmet of plastic material; and

a special designed rucksack of transparent plastic material for carrying the roller skate sets,


to be used by children for outdoor activity, is to be classified in subheading 9506 70 30 as a set according to General Interpretative Rules 1, 3 (b), 5(a) and 6. CCC 413

 

9506 91

Hoppboll av plast, med ett mjukt handtag, i tre olika varianter med diametermåttet 45 cm, 55 cm eller 66 cm. Den rekommenderade maximala vikten för användaren är 45 kg, 70 kg respektive 90 kg. Den uppblåsbara bollen är avsedd för träning av användarens koordination och balans. HSC 57, Annex S/28.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c) och 6.

Bild: Hoppboll klassificerad enligt nummer 9506 91

 

9506 91

Ett hopprep bestående av ett massivt 5 mm tjockt rep, ungefär 3 m långt, vilket kan användas på alla underlag (till exempel asfalt, stenplattor, trä, golv) och två plasthandtag. Repet är fastsatt i 90o vinkel. Hopprepet är avsett att användas för fysisk träning. (HSC 60, Annex M/23)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

hopprep

Bild: Hopprep klassificerat enligt nummer 9506 91.


9506 91 90

En omonterad artikel (så kallat säkerhetsnät för trampoliner) bestående av

ett nät med 6 snäppfästen.

6 övre metallstänger med cellplastöverdrag,

6 undre metallstänger med cellplastöverdrag och svetsade monteringsfästen,

12 gummiband med krokar,

12 skruvar med låsmuttrar.


De övre metallstängerna fästs vid de nedre metallstängerna, som sedan monteras på trampolinens ben med hjälp av skruvarna och låsmuttrarna.

Nätet är sytt i cylinderform och levereras i storlekar som är anpassade till enskilda trampolintyper.

Nätet har en ingångsöppning som kan förslutas med blixtlås.

Snäppfästena på nätets övre del fästs längst upp på metallstängerna.

Gummibanden med krokar används för att fästa nätets nedre del vid trampolinramen. Förordning 399/2012, giltig från den 31 maj 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 t till avdelning XI, anmärkning 3 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9506, 9506 91 och 9506 91 90.

Säkerhetsnätet är med tanke på sina egenskaper, särskilt det faktum att det är avsett för montering på en viss trampolintyp till följd av att det levereras med metallstänger, skruvar, muttrar, snäppfästen och gummiband med krokar, endast lämpligt för användning med den trampolin det är avsett för (se anmärkning 3 till kapitel 95) Säkerhetsnätet ska därför betraktas som tillbehör till redskap och annan utrustning för kroppsövningar enligt nummer 9506.

Klassificering enligt nummer 5608 som andra konfektionerade varor av nät är utesluten eftersom artiklar enligt kapitel 95 undantas från avdelning XI (se anmärkning 1 t till avsnitt XI).

Säkerhetsnät för trampoliner ska därför klassificeras enligt KN-nr 9506 91 90 som andra redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott.9506 91 90

Ett par spetsar, bestående av plast och metall (stål med en spets av volfram), särskilt utformade för att fästas vid gångstavar med ett snäppsystem. Förordning 2019/1404, giltig från den 3 oktober 2019.

Motivering
Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till kapitel 95 samt texten till KN-nummer 9506, 9506 91 och 9506 91 90.

Gångstavar kan inte anses vara promenadkäppar o.d. enligt nr 6602. De objektiva egenskaperna hos gångstavar skiljer sig från promenadkäppar enligt nr 6602 genom att de är utformade för att användas parvis för att förflytta kroppen framåt i likhet med rörelsen vid skidåkning. Handtagen är en vertikal förlängning av stavarna som liknar handtagen på skidstavar, medan handtagen på promenadkäppar är en horisontell förlängning av käpparna som möjliggör för användarna att bära upp sin vikt med käppen.

Stavgång skiljer sig från vanlig promenad genom att kroppens överdel arbetar för att förflytta kroppen framåt med hjälp av stavarna, och kan följaktligen anses vara en kroppsövning i den mening som avses i nr 9506.

Spetsarna har en karaktäristisk form och konstruktion och ett särskilt fastsättningssystem som gör dem lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen med gångstavar (artiklar enligt nr 9506) i den mening som avses i anmärkning 3 till kapitel 95. Klassificering enligt nr 6603 som delar till promenadkäppar enligt nr 6602 är därför utesluten enligt anmärkning 1 c till kapitel 66.

Spetsarna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9506 91 90 som delar till redskap och utrustning för kroppsövningar.

 

Bild: Vara klassificerad som KN-nr 9506 91 90. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

9506 99

Ishockeybyxor, specialgjorda för att skydda kroppen mot skador då man spelar ishockey. Byxorna består av ett inre lager av flera skyddande plastinlägg i ett yttre hölje av textil. HSC45, O/21

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna 1 och 6.

 

Bild. Ishockeybyxor enligt HSC45, O/21

9506 99 90

En artikel "snösko", 65 cm lång och 23 cm där den är som bredast, bestående av en aluminiumram med ett plastöverdrag, avsmalnande i ena änden och rundad i den andra. På ramen är fastsatt ett band av plast, 1 mm tjockt, med utskärningar för metallblad på undersidan som ger bättre fotfäste i snön. En styv metallplatta är fastsatt på ovansidan av ramen med en plastrem. Gummidetaljer är fastsatta vid plattan i syfte att omsluta skon när artikeln bärs, och dessa gummidelar är i sin tur försedda med remmar av gummi eller textil i syfte att fästa artikeln vid skon.

Artikeln används till att underlätta vandring i snö. (Se fotografi nedan.) Förordning nr 384/04, giltig fr.o.m. 2004-03-22.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 9506, 9506 99 och 9506 99 90.

Den är inte en utrustning för skidåkning på snö, eftersom den inte används vid skidåkning.

Produkten anses vara en artikel för utomhussport.

Den är inte en utrustning för kroppsövningar.

9506 99 90 (Classification statement)

Statement on the classification of "Water slide"

A set consisting of a so-called "water slide" and 3-D aqua goggles presented in a cardboard box.
 
The slide is composed of sheets of plastic measuring approximately 75 x 570 cm and an inflatable tunnel in a form of a shark head with 3-D graphics that can be filled with water.
 
The slide has a connection for a garden hose and water reservoirs with spray holes along the edges. After connecting the garden hose, water runs through the reservoirs and is spread via the spray holes making the surface of the slide smooth and slippery. CCC 78.

Reasons:

The articles fulfil criteria for classification as goods put up in sets for retail sale. The water slide gives the set its essential character.

Due to its objective characteristics (the length of the slide and the use of water), the product is designed for use as an outdoor game. Consequently, classification under heading 9503 as a toy is excluded.
 
It is therefore to be classified under CN code 9506 99 90 as equipment for outdoor games by the application of General Rules 1, 3 (b) and 6.

Bild: Classification statement 9506 99 90

9506 99 90

En fyrhjulig skateboard med de ungefärliga måtten 80 × 27 × 17 cm, en vikt av 10 kg och en maximal bärförmåga på 65 kg. Produkten är utrustad med elmotor som drivs av två återuppladdningsbara 24-volts batterier.

Produkten har följande egenskaper:

hjulen är tillverkade av polyuretan och har en diameter på 85 mm,

endast de två bakre hjulen drivs av en rem,

produktens yta är täckt med ett halkfritt skikt,

den elektriska motorn är monterad under produkten,

den har en hastighet mellan 10 och 32 km/tim, saknar bromsar och styrsystem. Skateboarden är försedd med en handhållen fjärrkontroll. Den drivs av en elektrisk motor som hanteras av den person som åker den via en fjärrkontroll.


När skateboarden framförs kan dess hastighet regleras genom en spak på fjärrkontrollen. Förordning 2015/386, giltig fr.o.m. 30 mars 2015.

Motivering:
 
Klassificering fastställs på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9506, 9506 99 och 9506 99 90.
 
Även om produkten drivs av en elektrisk motor har den samma egenskaper som en idrotts- och fritidsprodukt snarare än ett motorfordon eftersom det, på grund av avsaknad av bromsar och styrsystem, krävs fysisk aktivitet för att framföra den (liknande den aktivitet som krävs för att framföra en icke-motoriserad skateboard).

Därför är klassificering enligt rubrik nr 8703 gällande motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran utesluten. Med tanke på dess hastighetskapacitet på upp till 32 km/tim kan produkten inte anses vara en leksak på hjul utformad för att köras av barn (se även de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 9503 00 10). Därför är klassificering enligt nr 9503 som leksak med hjul utesluten. Med tanke på dess egenskaper och utformning, är produkten avsedd att användas som idrotts- och underhållningsprodukt (skateboard).
 
Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9506 99 90 liksom andra artiklar och annan utrustning för sport eller utomhuslek.

9508 24

Datorstyrt rörelsesimuleringssystem för teatrar bestående av: ett datoriserat system för att kontrollera och övervaka rörelse; en uppsättning bänkrader med permanent monterade rörliga sittplatser arrangerade för 8, 10 eller 12 individuella sittplatser per rad; ett hydraulcylindersystem som möjliggör att sittplatserna kan flyttas i åtta riktningar; 70 mm-filmer; projektions- och ljudutrustning och gigantiska scener. Detta system utgör rörelser som motsvarar handlingen som pågår i filmen i syfte att ge åskådaren känslan av att vara med i filmen. Systemet är avsett för marknader, idrottsarenor, utställningshallar, nöjesparker etc. för rekreations- och fritidsverksamhet. (HSC 17, Annex L 19, ändrad HSC 67, annex O/17)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 6.

 

Kap 96

9602 00

Vaxartikel, försilvrad, i form av ett päron. Framställningsmetoden består i att man gjuter formen i vax och sprayar ett lager mässingspulver (CuZn) över hela ytan på vaxformen. Artikeln täcks sedan med ett silverskikt genom galvanisering (i genomsnitt av en tjocklek på 0,184 mm). Det tunna lagret av kopparlegering (0,01 mm) tjänar endast som ett ledande skikt för silvrets galvaniska beläggning. HSC 17, Annex L 20

9603 90

Bindlar för skyttlar, bestående av borst av syntetmaterial, längd 12 - 24 mm, hoplimmade i ena änden till bindlar. Varan, som skulle anbringas på skyttlar till vävstolar för vävning av vissa textilfibrer (t.ex. jute), hade till uppgift att bromsa avspolningen av garnet under vävningen. (NC 18, Annex F/12; IHSC 8, Annex D)

9603 90 91

En produkt som består av en rulle i papp och ett handtag i gjuten plast (en så kallad klädvårdsrulle). Rullen är täckt med papp som är självhäftande på utsidan och täckt med syntetisk plast på insidan. Den självhäftande rullen är av engångstyp och kan bytas ut. Den är omsluten av ett skyddspapper med en beskrivning av produktens funktionssätt. Produkten är avsedd för att ta bort exempelvis damm, ludd, hår och mjäll från textilier, etc. Förordning  1065/2010. Giltig fr. o. m. 10 dec 2010.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 4 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9603, 9603 90 och 9603 90 91.

Produkten, som inte direkt kan klassificeras under ett visst KN-nummer, är mest lik borstar i KN-nummer 9603. KN-nummer 9603 omfattar flera olika artiklar som skiljer sig åt både i fråga om både material och form (se även de förklarande anmärkningarna till HS).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9603 90 91 som övriga borstar.

9603 90 99

En produkt (ett så kallat mopphuvud) som består av textilgarn fästa vid en plasttillsats som är utformad för att förbinda produkten med ett skaft. (Se fotografi)(*). Förordning 2015/1785. Giltig från den 27 oktober 2015.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 2 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9603, 9603 90 och 9603 90 99.

En mopp består av ett knippe textilgarn som är monterat på ett skaft. Produkten utgörs av ett knippe textilgarn fäst vid en plasttillsats som syftar till att förbinda produkten med ett skaft.
 
Mopphuvudet bör således anses vara en ofullständig produkt som har den huvudsakliga karaktären av en mopp i enlighet med den allmänna bestämmelsen 2 a, eftersom plasttillsatsen är utformad för att monteras på ett skaft (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet nr 9603 D första stycket)

Produkten klassificeras därför under KN-numret 9603 90 99 som en mopp.

9605 00

Satser av artiklar för toalettändamål som delas ut av flygbolagen till passagerarna (under resan eller efter ankomsten om bagaget inte är tillgängligt), bestående av en rektangulär påse av tyg, med måtten 20x12x5 cm, innehållande:

1 engångsrakhyvel, fästad på en liten sprayburk med raklödder,

1 tandborste och en liten tub med tandkräm,

1 parfymerad näsduk,

1 par trikåsockor,

1 ögonbindel av bomull för skydd mot ljus,

1 par öronproppar. HSC 24, Annex M/29


Tillämpning av allmän bestämmelse 1.

9608 99

Kulor av volframkarbid, även finslipade, med diametrar varierande mellan 0,6 och 1,25 mm. (NC 9, Annex F/6; IHSC 8, Annex D)

9609 10 10

Trädgårdsskötselutrustning,
bestående av följande artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

a)

1 väska av textilvävnad, med en utsida av textil med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor. - 4202 22 90.

b)

1 par handskar i huvudsak tillverkade av textilvävnad, med en tunn beläggning av porös plast på handflatesidan. - 6216 00 00.

c)

1 sekatör av oädel metall. - 8201 50 00.

d)

1 trädgårdsspade av oädel metall. - 8201 10 00.

e)

12 markörstickor av plast. - 39 26 90 97.

f)

1 penna med blyertsstift - 9609 10 10.


Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyddande förpackningar av plast. Väsktyget och handsktyget har samma mönster (träd, blommor, hus). Se bild(*).

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna kan inte betraktas som "varor i satser för försäljning i detaljhandeln" i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. Väskan används inte för  trädgårdsarbete, utan för att förvara de andra artiklarna. Den kan även användas  för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel. Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i praktiken avsedd för helt andra användningsområden. Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma specifika behov, eller om de inte är utformade för att användas för samma specifika funktion, ska varje artikel klassificeras separat (se även riktlinjer för klassificering i  Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B II(1)). De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

f)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 9609, 9609 10 och 9609 10 10. Den ska klassificeras som en penna med blyertsstift enligt KN-nummer 9609 10 10. Förordning 2015/2351, giltig från den 6 januari 2016.


9611 00

Handmanövrerad etiketteringsapparat, bestående av ett hölje av stålplåt innehållande en tryckanordning med färgdyna, en rulle papper (bredd 2 cm), på ena sidan belagt med klister, en kniv för avskiljande av etiketterna samt ett manöverhandtag. Då detta trycktes ner försågs samtidigt pappersremsan med tryck, remsan skars av och den avskilda (tryckta) etiketten fästes på den artikel som skulle etiketteras. (NC 12, Annex K/13; IHSC 8, Annex D)

9611 00

Handmanövrerat präglingsverktyg av oädel metall eller plast, utformat som en tång och bestående av:

1.

ett magasin för en opräglad remsa av metall eller plast;

2.

en präglingsanordning manövrerad med ett handtag och bestående av en skiva med bokstäver, siffror och andra symboler;

3.

ett stålblad för avskärning av den präglade remsan. (NC 13, Annex H/8; IHSC 8, Annex D)


9613 90 00

Ett tandat hjul av oädel metall med en diameter av 6,74 mm, ett hål i mitten på 3 mm och en tjocklek av 3,54 mm.

Produkten är en komponent som ingår i tändmekanismen till en cigarrettändare. (Se fotografier nedan.) Förordning nr 384/04, giltig fr.o.m. 2004-03-22.


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 9613 och 9613 90 00.

Hjulet används huvudsakligen vid tillverkning av gnistanordningar till cigarrettändare enligt nummer 9613.

9617 00

Termosflaska i rostfritt stål, isolerad med hjälp av ett lufttomt rum mellan dubbla väggar. Flaskan har en diameter på 75 mm och rymmer 1,5 liter. Utrymmet mellan de båda väggarna är delvis tömt på luft, vilket skapar ett tryck nära vakuum som fungerar som isolering och hindrar värmeöverföring genom värmeledning (konduktion) eller konvektion. Värmeöverföring via värmestrålning minimeras genom reflekterande aluminiumfolie mellan flaskans inre och yttre vägg, vilket kan ge en maximal temperaturbeständighet. HSC56, Annex Q/19

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1. 

Bild: Termosflaska enligt HSC56


9620 00

Kamerastativ
med tre ben (trefotsstativ) tillverkat av en legering av aluminium, magnesium och titan (AMT) och på vilket man kan montera en digital-, stillbilds- eller videokamera. Trefotsstativet har ett panoreringshuvud som kan rotera 360°. Det har också en snabbplatta som gör att apparaten kan monteras eller kopplas loss snabbare. (HSC 51, N/19) (Varukoden ändrad i HS 2017.)

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna regel 1.


ta_vhb_20170123_962000

Bild: Kamerastativ klassificerat enligt nummer 9620 00.

              

9620 00

Trådlös ”selfie-stick” tillverkad av stål, med ett handtag, en av/på-knapp med laddningsport i ena änden och en hållare i andra änden. En smart telefon kan fästas på den med hjälp av en justerbar hållare. Selfie-sticken kan paras med den smarta telefonens operativsystem via en öppen standard för trådlös teknologi, till exempel Bluetooth®. Självporträtt tas genom att knappen på stången trycks in. För att ta foton med vidare vinkel kan stången förlängas från 25 till 102 cm och huvudet på stången kan roteras. Selfie-sticken kan även användas tillsammans med digitala kameror. (HSC 60, Annex M/25)

Tillämpning av allmänna bestämmelser regel 1 och 3 b).

 

selfie-stick

Bild: Selfie-stick tillverkad av stål klassificerad enligt nummer 9620 00.

 

9620 00 91

Ett så kallat vlogg-kit med ringlampa, tillverkat av plast, bestående av följande komponenter:

En LED-ringlampa med en yttre diameter på cirka 25 cm.

Ett stativ med kulhuvud, utrustat med en universell, flexibel telefonklämma.

Strömförsörjning via USB.

En kontrollfunktion på sladden som är utrustad med en på/avknapp för justering av lampans ljusstyrka och färgtemperatur.

En Bluetooth-styrenhet för trådlös styrning av smarttelefonen.

 

Stativet med telefonklämman är utformad för att hålla en smarttelefon och säkerställa att smarttelefonen är stabil på önskad plats. Ringlampan ger optimal belysning eftersom ljusets ljusstyrka och färgtemperatur kan justeras och skuggor på ansikten förhindras.

Produkten används vid vloggning för att uppnå bästa resultat vid videoproduktion, strömning och selfies. Förordning 2023/2491, giltig från den 30 november 2023.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9620 00 och 9620 00 91 .

Produkten är en sammansatt vara, i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, bestående av olika beståndsdelar som är avpassade för varandra och ömsesidigt kompletterar varandra och tillsammans bildar en enhet. I enlighet med den bestämmelsen ska produkten klassificeras som den beståndsdel som ger den dess huvudsakliga karaktär. (Se även den förklarande anmärkningen till Harmoniserade systemet för tolkning av Kombinerade nomenklaturen 3 b (IX).)

Produktens huvudkomponenter, dvs. stativet som klassificeras enligt nr 9620 och ringlampan som klassificeras enligt nr 9405 , är avsedda att användas tillsammans för att uppnå bästa resultat vid vloggning. Stativets stabilitet och ringlampans belysning är lika viktiga för vloggningen. Det är därför inte möjligt att fastställa vilken komponent som ger produkten dess huvudsakliga karaktär.

Produkten ska därför, med tillämpning av den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 c, klassificeras enligt det nummer som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma i fråga.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 9620 00 91 som stativ av plast.

 

Bild: Klassificering enligt KN-nr 9620 00 91, Bilden återges endast i informationssyfte. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2491/oj ISSN 1977-0820 (electronic edition)

Meny