Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

1704 10 99 och 9503 90 32

Plastkapsel bestående av två delar innehållande:

en snurra av plast med en diameter av 2,5 cm

9503 90 32

ett tuggummi i kulform, överdraget med socker,
innehållande 69,5 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker beräknat som sackaros)
Förordning 1510/96.

1704 10 99


Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 5 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 v till kapitel 39 och texten till KN-nr 9503, 9503 90, 9503 90 32, 1704, 1704 10 och 1704 10 99.

Det är inte en vara i den mening som avses i allmänna bestämmelserna 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, särskilt inte varor i satser för försäljning i detaljhandeln, se tolkningsregel 3 b x, första och tredje stycket till Harmoniserade systemet.

STATEMENT

Statement on the classification of products described as food sets.

The Committee concluded that: food sets and other products put up for retail sale, constituted by a "cocoa set", a "coffee set" and a "tea set", are to be classified as indicated below.

1806, 1704, 7323, 8205 och 6912

"Cocoa set"
put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

— instant cocoa mix (2 packages) . . . 

1806

— marshmallows . . .

1704

— metal container with a lid (containing cocoa mix) . . .

7323

— 1 small whisk of stainless steel . . .

8205

— 1 ceramic mug . . .

6912


is to be classified according to the different products in CN Codes 1806 (instant cocoa mix), 1704 (marshmallows), 7323 (metal container with a lid), 8205 (small whisk), 6912 (ceramic mug).

2101, 0906, 8205, 7323 och 6912

"Coffee set"
put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

— flavoured (aromatic) instant coffee powder . . .

2101

— cinnamon sticks . . .

0906

— 1 small metal grater of stainless steel . . .

8205

— 1 metal container with a lid (containing coffee powder) . .

7323

— 1 ceramic mug . . .

6912


is to be classified according to the different products in CN Codes 2101 (flavoured aromatic instant coffee powder), 0906 (cinnamon sticks), 8205 (small metal grater), 7323 (metal container with a lid), 6912 (ceramic mug).

0902, 1905, 7323 och 6912

"Tea set" put up together for retail sale in plastic wrapping and comprising:

— fermented, flavoured (aromatic) tea . . .

0902

— biscuits. . .

1905

— 1 metal container with a lid (containing tea) . . .

7323

— 1 tea infuser of stainless steel . . .

7323

— 1 ceramic mug. . .

6912

 
is to be classified according to the different products in CN Codes 0902 (fermented, flavoured aromatic tea), 1905 (biscuits), 7323 (metal container with a lid), 7323 (tea infuser), 6912 (ceramic mug).

Classification is determined by General Rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of the respective CN codes.

The products described as food sets cannot be considered as "goods put up in sets for retail sale" within the meaning of General Rule 3 (b), because taken together the components in each "sets" do not meet a particular need or serve to carry out a specific activity.

(Utdrag ur rapporten från det 452:a mötet i Tullkodexkommittén)

2206 00 [59] och 6911 10 00

Sats bestående av en glasflaska som innehåller 0,7 liter risvin (saké), en liten porslinstillbringare och tre små bägare, även de av porslin, som är förpackade tillsammans i en låda, skall klassificeras enligt följande i Kombinerade nomenklaturen:

Risvinet (saké) enligt KN-nummer:

2206 00

Andra jästa drycker till exempel äppelvin (cider), päronvin, mjöd:
— Andra:
— — Andra slag

 

Icke-mousserande viner:

2206 00 59

— — — på kärl rymmande högst två liter

Porslinstillbringaren och de tre små bägarna enligt KN-nummer:

6911

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin:

6911 10 00

— Bords- och köksartiklar


Förordning 1676/89, ändrad genom förordning 705/2005.

Motivering:

Dessa artiklar får inte betraktas som "varor förpackade i set" enligt innebörden i den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, eftersom de inte uppfyller det villkor som anges i punkt X b avseende bestämmelse 3 b i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, som utarbetats av Tullsamarbetsrådet, dvs. att de skall "bestå av produkter... som förpackats tillsammans för att fylla ett särskilt behov...".

En korrekt tolkning av lydelsen i bestämmelse 3 b leder till slutsatsen att enbart det faktum att ifrågavarande artiklar används samtidigt inte utgör tillräckligt skäl för att betrakta dem som ett set. Att de används samtidigt måste även leda till att en ny produkt skapas eller vara en förutsättning för att ifrågavarande aktivitet skall kunna utföras. Produkterna måste, med andra ord, komplettera varandra.

Sampackningen av vinet och porslinskärlen uppfyller inte dessa kriterier. Risvinet ligger redan i sin originalflaska och användningen av porslinskärlen är inte kompletterande och fyller inte heller ett särskilt behov. Under rådande omständigheter bör ifrågavarande artiklar klassificeras var för sig.

Nomenklaturkommittén har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

3926 90 97, 4202 22 90, 6216 00 00, 8201 10 00, 8201 50 00 och 9609 10 10

Trädgårdsskötselutrustning, bestående av följande artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

a)

1 väska av textilvävnad, med en utsida av textil med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor. - 4202 22 90.

b)

1 par handskar i huvudsak tillverkade av textilvävnad, med en tunn beläggning av porös plast på handflatesidan. - 6216 00 00.

c)

1 sekatör av oädel metall. - 8201 50 00.

d)

1 trädgårdsspade av oädel metall. - 8201 10 00.

e)

12 markörstickor av plast. - 39 26 90 97.

f)

1 penna med blyertsstift - 9609 10 10.


Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyddande förpackningar av plast. Väsktyget och handsktyget har samma mönster (träd, blommor, hus). Se bild(*). Förordning 2015/2351, giltig från den 6 januar 2016

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna kan inte betraktas som ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst behov eller användas för något speciellt göromål. Väskan används inte för trädgårdsarbete, utan för att förvara de andra artiklarna. Den kan även användas för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel. Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i praktiken avsedd för helt andra användningsområden.

Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser samma specifika behov, eller om de inte är utformade för att användas för samma specifika funktion, ska varje artikel klassificeras separat (se även riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln, del B II (2)). De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av varorna ska klassificeras enligt följande:

a)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 4202, 4202 22 och 4202 22 90. Artikeln ska klassificeras som en handväska med utsida av textilvara enligt KN-nummer 4202 22 90.

b)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numer 6216 00 00.Det vävda textilmaterialet betraktas som handskarnas beståndsmaterial. De ska därför klassificeras som handskar enligt KN-nummer 6216 00 00.

c)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 8201 och 8201 50 00.Den ska klassificeras som en sekatör eller liknande klippverktyg enligt KN-nummer 8201 50 00.

d)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 8201 och 8201 10 00. Den ska klassificeras som en spade eller skyffel enligt KN-nummer 8201 10 00.

e)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 3926, 3926 90 och 3926 90 97. De ska klassificeras som andra plastvaror enligt KN-nummer 3926 90 97.

f)

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 9609, 9609 10 och 9609 10 10. Den ska klassificeras som en penna med blyertsstift enligt KN-nummer 9609 10 10.

4202 92 91 m.fl.

Toalettset som flygbolag delar ut till passagerare (under flygresan eller vid destinationsorten, om bagaget inte är tillgängligt), bestående av en rektangulär väska av textilvara (cirka 25 x 16 x 12 cm) med insida av plast och innehållande en ringa kvantitet, för begränsad användning, av t.ex. följande produkter: 

1 flaska (40 ml) flytande tvål

3401 20 90

1 flaska (40 ml) kroppslotion

3304 99 00

1 flaska (40 ml) eau de Cologne

3303 00 90

1 engångsrakhyvel med rakkräm och rakvatten, förpackat i samma etui

9605 00 00

1 tandborste

9603 21 00

1 tub tandkräm

3306 10 00

1 förpackning skoputsmedel

3405 10 00

1 syetui

9605 00 00

3 nagelfilar av papp

6805 20 00

1 kam av plast

9615 11 00

10 näsdukar av cellulosavadd

4818 20 10

1 klädborste

9603 90 91

1 skohorn av plast

3926 90 97

1 par tofflor av trikå utan sulor (100 % bomull)

6115 95 00

1 tvättvante av bomullsfrotté eller liknande frottétyg (100 % bomull)

6302 60 00

1 trikåpyjamas av unisextyp, bestående av en kortärmad T-tröja
(50 % polyester/50 % akryl) och ett par korta byxor (100 % akryl)

6109 90 20
6104 63 00    


Förordning 2855/00 (CCCEC 226). Giltig fr.o.m. 2001-01-17. Även ändrad genom förordning 705/05.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt lydelsen av motsvarande KN-nummer.

Artiklarna utgör inte ett reseetui med artiklar för toalettändamål enligt nummer 9605 eller en sats enligt den allmänna bestämmelsen 3b (separat klassificering av var och en av artiklarna).

6209 20 00 och 6302 60 00

Uppsydda textilartiklar av 100 % bomullsfrotté, packade för detaljhandelsförsäljning, omfattande:

a)

en artikel avsedd av användas av spädbarn, av rektangulär form med
en kapuschong på en sida, med ett dekorativt påsytt motiv. I två hörn
finns det två band avsedda att knytas i midjan (badkappa) (se foto nr 466 A*)

6209 20 00

b)

fyrkantig tvättlapp (tvättvante) (se foto nr 466 B*)

6302 60 00

c)

haklapp med två band som knyts om halsen (se foto nr 466 C*)

6209 20 00


Förordning 1911/92.

*Vissa illustrationer kan på grund av dålig kvalitet inte visas. Hänvisas till den tryckta versionen av VHB II.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna  bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt av texten till KN-nr 6209, 6209 20 00, 6302 och 6302 60 00. Dessa textilartiklar kan inte betraktas som ett set.Se även de förklarande anmärkningarna till HS beträffande den allmänna bestämmelsen 3 b, punkt X b, för tolkning av nomenklaturen.

6211 42 10 och 6302 60

Fyra artiklar av textilmaterial (100 % bomull), alla tryckta med samma dekorativa motiv, i gemensam detaljhandelsförpackning, bestående av följande:

I.

Ett set med tre matchande artiklar tillverkade av samma två flerfärgade
tryckta tyger bestående av


a)

en vante med stoppning av textilfibrer som isolerar mot värme, försedd
med upphängningsögla, (se fotografi nr 546 A*);


b)

en fyrkantig grytlapp med stoppning av textilfibrer som isolerar
mot värme, försedd med upphängningsögla, (se fotografi nr 546 B*) och


c)

ett förkläde (se fotografi nr 546 D*)

6211 42 10


II.

En handduk av frotté med fransar på kortsidorna och fållad på de två
långsidorna. (se fotografi nr 546 C*)

6302 60 00


Förordning 1308/96. Upphävd av förordning 441/2013 bilaga II.


Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna  bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, allmän bestämmelse 3b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen med avseende på setet under I och texten till KN-nr 6211, 6211 42, 6211 42 10, 6302 och 6302 60 00. Handduken bidrar inte till samma kompletterande syfte som de tre andra artiklarna i setet och bör därför klassificeras för sig (jfr också de förklarande anmärkningarna till HS angående allmän  bestämmelse 3b punkt X för tolkningen av nomenklaturen).

8525 10 90 och 8527 90 99

Komponenter till en "trådlös  konferensapparat" som inte föreligger i en och samma detaljhandelsförpackning, och som består av

a)

en sändarmikrofon bestående av en mycket känslig sändare
med inbyggd mikrofon för radiokommunikation och en antenn och 

8525 10 90

b)

en eller flera mottagare i form av ett mottagarorgan för
radiokommunikation med en frekvensmodul och ett uttag för 
anslutning till hörapparat, även utan inbyggd riktmikrofon

8527 90 99


Förordning 754/94.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna  bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt av texten till KN-nr 8525, 8525 10, 8525 10 90, 8527, 8527 90 och  8527 90 99.Klassificering enligt nr 9021 är inte möjlig eftersom varorna inte anses vara konstruerade enbart som en hörapparat för hörselskadade eller tillbehör till en sådan enligt denna rubrik.

8701 90 11 och 8433 19 90G

Gräsklippare
huvudsakligen bestående av följande delar föreliggande tillsammans:

a)

en liten traktor med en effekt av högst 18 kW och ett 
hydrauliskt system (kraftuttag) till vilket olika tillbehör kan kopplas

8701 90 11

b)

klippaggregat som utbytbar utrustning avsett att kunna kopplas
till traktorns kraftuttag

8433 19 90


Förordning 902/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till kapitel 87 och texten till KN-nr 8701, 8701 90, 8701 90 11, 8433, 8433 19 och 8433 19 90.

Meny