Tullverkets logotyp. Till tullverkets startsida

Vägledning klassificering

Tionde avdelningen

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor av); papper och papp samt varor av papper eller papp

Kap 47, 48, 49

Kap 47

4704 21 eller 4704 29

Finmalen blekt sulfitcellulosamassa (framställd av barr- eller bokträ) med inblandning av stearin (i allmänhet högst 7 %) för att göra massan mindre vattenabsorberande. (NC 7, Annex L/1; IHSC 7, Annex D)

Kap 48

4810 14 00 och 4810 19 00 (3921 11 00, 4810 14 00 och 4810 19 00)

1. Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestående av en platta av expanderad polystyren täckt på båda sidor med ett pappersark. Papperets totala tjocklek är mindre än 10 % av varans totala tjocklek. 3921 11 00

2. Lätta paneler i rektangulär eller kvadratisk form, bestående av ett skikt expanderad polystyren täckt på båda sidor med ett vitt kaolinbestruket pappersark, inte innehållande mekanisk massa och vägande mer än 150 g/m2.
Papperets totala tjocklek är minst 10 % av varans totala tjocklek. 4810 14 00 och 4810 19 00

Förordning 2141/89, ändrad genom förordningarna 705/05 och 441/2013.

Motivering:

De varor som nämns ovan består av två olika material och borde, enligt den allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av den kombinerade nomenklaturen, klassificeras efter det material som är karakteristiska för dessa.

De nämnda varorna kan uppenbarligen endast klassificeras enligt kapitel 39 eller kapitel 48 med hänsyn till deras sammansättning. Det verkar lämpligt att skilja mellan dessa två kapitel på grundval av den totala tjockleken hos de pappersark som täcker båda sidor av skivan eller polystyrenskiktet i förhållande till varornas totala tjocklek. Det är önskvärt att fastställa pappersproduktens totala tjocklek till mindre än 10 % (klassificering enligt kapitel 39) eller till 10 % eller mer (klassificering enligt kapitel 48).

Om inte annat följer av bestämmelserna i anmärkning 10 till kapitel 39 och anmärkning 7 till kapitel 48, förblir den klassificeringsnorm som tillämpas i denna förordning giltig oberoende av å ena sidan den typ av plast som omfattas av KN-nr 3921 11 00 - 3921 19 90 och å andra sidan den typ av papper som omfattas av tillämpliga nummer i kapitel 48.

4811 10

Fuktisoleringsmaterial bestående av två skikt av kräppat, asfaltimpregnerat papper med mellanlägg av aluminiumfolie. (INC 12, Annex B/31, IHSC 7, Annex D)

4811 10

Korrugerade takplattor, framställda genom impregnering med bituminära ämnen och pressning av ett fibröst flor erhållet av pappersmassa genom ett papperstekniskt förfarande. Plattorna var i vissa fall på ena sidan fernissade eller täckta med mineralämnen (sand, granulat etc) sammanhållna av ett tunt lager av ett bituminöst ämne. (NC 26, Annex D/3; IHSC 7, Annex D)

Jfr nr 6807 90 ang. Takplattor.

4811 59

Oblekt kraftpapper eller papp avsett för tillverkning av förpackningar för drycker, på ena sidan försett med bokstavstryck och bildtryck, som åsyftar det som skall förpackas däri, är överdraget på båda sidor med ett tunt genomskinligt skikt av polyetylenplast, i rullar med en bredd av mer än 15 cm, bigat och med markering var varje förpackning skall skäras av från rullen. HSC 15, Annex L/22

Tillämpning av allm. best. 3 b.

Jfr nr 4811 59 ang. Oblekt kraftpapper eller papp och nr 4811 60 ang. Papper och papp, paraffinerade.

4811 59

Oblekt kraftpapper eller papp avsett för tillverkning av förpackningar för drycker, på ena sidan försett med bokstavstryck och bildtryck, som åsyftar det som skall förpackas däri, överdraget på denna sida med tunt skikt polyetylenplast och på den andra (dvs. på den sida som utgör insida av förpackningen) belagd med aluminiumfolie som är överdraget med ett tunt skikt polyetylenplast, i rullar med en bredd av mer än 15 cm, bigat och med markering var varje förpackning skall skäras av från rullen. HSC 15, Annex L/22

Tillämpning av allm. best. 3 b.

Jfr nr 4811 59 ang. Oblekt kraftpapper eller papp.

4811 59 00 (8305 10 00) (Classification statement)

Statement on the classification of "Lever-arch mechanism"
Goods in the form of components for a file binder of CN code 4820 30 00 imported in a single shipment presented for customs clearance in the same quantity and at the same time.
The components are:

a so called "lever-arch mechanism" (LAM); a LAM consists of curved metal pieces that close on each other, forming two rings, on a rectangular sheet of base metal with dimensions of approximately 9,5 x 5 cm with holes and recesses, a lever of metal on a plastic base, and a metal spring in a recess of the base plate, that allows the curved metal pieces to open or close. It is used for holding sheets and other documents.

a rectangular paperboard sheet, coated with a protective layer of plastics, with dimensions of approximately 64 x 32 cm. CCC 48.

 
Reasons:

Classification under CN code 4820 30 00 as an unassembled or disassembled file binder by application of GIR 2(a) is excluded, as the paperboard sheet, in the condition as imported, requires further processing (such as welding of spine pockets, clinching of the cardboard sheet so that it can be folded, application of metal slots, finger ring and edge protectors) before becoming a component of a file binder.

The 2 components are, therefore, to be classified separately.

The LAM is to be classified under CN code 8305 10 00 as a fitting for loose-leaf binders or files by application of GIR 1 and 6.

The paperboard sheet is to be classified under CN code 4811 59 00 as other paperboard coated with plastics, not bleached, by application of GIR 1 and 6.

Bild: Classification statement 4811 59 00 (8305 10 00)

4811 60

Papper och papp, paraffinerade, avsedda att användas för tillverkning av förpackningar för mjölk, grädde, fruktjuice etc eller av omslag till grammofonskivor, i rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i rektangulära ark med en längd av mer än 36 cm, även belagda med alumiumfolie på den sida som skulle bilda insida på förpackningarna, på ena sidan tryckta med text eller bilder som upplyste om vilken vara som förpackningen skulle innehålla. (NC 16, Annex G/19; IHSC 7, Annex D)

4811 60

Remsor av paraffinerat, sorbitolbehandlat papper med en bredd av högst 15 cm, på mitten av den ena sidan belagda med en smalare remsa av aluminiumfolie samt föreliggande i rullar och avsedda för emballering av sötsaker. (NC 17, Annex E/23; IHSC 7, Annex D)

4811 90

"Japanskt silkespapper" i ark, avsett för lampskärmar och dekorerat med delar av torkade växter och med mönster som målats med metallpulver, det hela täckt med en mycket tunn vävnad av natursilke, vilken anbringats under tryck. (INC 13, Annex A/18; IHSC 7, Annex D)

4811 90

Papp i rektangulära ark med en längd av mer än 36 cm, som på ena sidan är försedd med tryckt text och tryckta bilder över hela ytan och som endast behöver nedskäras för att bokomslag skall erhållas (i det aktuella fallet omfattade varje ark åtta kompletta bokomslag). Trycket på varor av detta slag är alltid av underordnad betydelse i förhållande till varornas huvudsakliga användning och ger inte varorna karaktär av tryckalster enligt 49 kap. (NC 12, Annex G/17; IHSC 7, Annex D)

4811 90

Papper i rullar med en bredd överstigande 15 cm, belagt på en sida med en organisk värmekänslig substans som svartnar genom en kemisk reaktion vid uppvärmning. Faksimilkopior erhålls i telefaxapparater genom en termisk tryckprocess, som överför elektriska impulser som bildas på mottagningssidan vid telefaxsändning. Den kompletta avbilden byggs upp av en serie linjer och prickar, som framställs på papperet med värmepenna (värmenål) eller prickmatrisvärmehuvud, som byggts in i telefaxapparaten. (HSC 8, Annex E/10)

4811 90

Papper i rullar med en bredd inte överstigande 15 cm, belagt på en sida med en organisk värmekänslig substans som svartnar genom en kemisk reaktion vid uppvärmning. Faksimilkopior erhålls i telefaxapparater genom en termisk tryckprocess, som överför elektriska impulser som bildas på mottagningssidan vid telefaxsändning. Den kompletta avbilden byggs upp av en serie linjer och prickar, som framställs på papperet med värmepenna (värmenål) eller prickmatrisvärmehuvud, som byggts in i telefaxapparaten. (HSC 8, Annex E/10)

4819 50 00

En artikel, så kallad presentationsask, med de ungefärliga måtten 21 x 21 x 8 cm, av papp, täckt med dekorativt papper, med ett förevisande syfte. Artikeln är utrustad med ett inlägg av tunn plast som är utformad för att hålla flera kosmetiska produkter på plats. Artikeln har ett lock med ett fönster av genomskinlig plast som visar de kosmetiska produkterna. Förordning 2020/958, giltig från den 23 juli 2020.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4819 och 4819 50 00 .

Klassificering enligt KN-nummer 4202 99 00 som flaskfodral, smyckeskrin och liknande artiklar är utesluten på grund av artikelns utformning (särskilt dess soliditet), då den inte lämpar sig för långvarig användning. (Se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 4202 sjunde stycket som beskriver de objektiva kännetecknen för med lock försedda askar liknande smyckeskrin). Inlägget av tunn plast förlorar sin form och spricker eller går sönder när de kosmetiska produkterna tagits ut och lagts tillbaka flera gånger.

Artikeln ska användas för förpackning, transport och försäljning av kosmetiska produkter och har också ett dekorativt värde i den mening som avses i FAHS, nr 4819 A första stycket. Inlägget håller de kosmetiska produkterna på plats under transport och det genomskinliga fönstret på förpackningens lock visar de kosmetiska produkterna för försäljningsändamål.

Det är förpackningen i papp som ger varan dess huvudsakliga karaktär och inte inlägget av plast, vilket endast tjänar till att hålla de kosmetiska produkterna på plats.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4819 50 00 som ”andra förpackningar”.


Bild: Presentationsask klassificerad enligt 4819 50 00. Bilden återges endast i informationssyfte.

 

4820 10 30

Tre artiklar förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln:

a)Ett anteckningsblock bestående av ca 75 blanka pappersblad (det sista bladet innehåller kontaktuppgifter om var nya anteckningsblock kan erhållas) med de ungefärliga måtten 8 × 14 cm. Bladen är limbundna upptill och är perforerade så att enskilda blad kan tas bort. Ryggen och en liten del av framsidan är täckt med papp.
b)En blockhållare med de ungefärliga måtten 32 × 10 cm, tillverkad av plastfolie, förstärkt med papp på insidan. Anteckningsblockets pappdel sitter i en inskärning i hållaren. Hållaren, som kan vikas för att täcka anteckningsblocket, innefattar också en ficka av transparent plast i den övre delen och en ögla av elastiskt textilmaterial för att hålla fast en kulspetspenna.

c)En tunn kulspetspenna av plast som är ca 10 cm lång är insatt i textilöglan.

Se bild. Förordning (EU) 2017/209, giltig från och om med 28 februari 2017.

Motivering

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4820 , 4820 10  och 4820 10 30 .

Artiklarna utgör varor i satser för försäljning i detaljhandeln i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 b. Anteckningsblocket har den väsentliga rollen för satsens användning, vilken är att tillhandahålla skrivpapper för små anteckningar eller meddelanden. Hållaren utgör bara ett omslag för att skydda anteckningsblocket från nedsmutsning och skador. Med tanke på dess objektiva egenskaper (storlek, utformning och värde) utgör kulspetspennan inte en väsentlig del av satsen. Vilken penna som helst kan användas för att skriva i anteckningsblocket. Därför är det anteckningsblocket som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

Anteckningsblocket klassificeras enligt nr 4820 , som omfattar anteckningsböcker och anteckningsblock av alla slag (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nr 4820 , första stycket, 1).

Satsen ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4820 10 30  som ”anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock”.

ta_vhb2_20170208_48201030

Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

 

4820 90

"Evighetsblock", bestående i huvudsak av en rörlig del (sammansatt av en aluminiumplåt, ett ark blått papper, på ena sidan belagt med konstvax, ett ark genomskinligt papper och en genomsynlig plastfolie), lagda ovanpå varandra och sammanfogade. Den rörliga delen var insatt i en hylsa av papp, som var öppen i ena änden. Med hjälp av en penna eller ett stift kunde man skriva eller rita på varan och utplåna skriften etc genom att dra ut den rörliga delen. (NC 17, Annex E/17; IHSC 7, Annex D)

4823 70

Påskägg, bestående av två halvor som passar ihop och bildar en behållare samt tillverkat av formpressad pappersmassa belagd med mönstertryckt aluminiumfolie. (INC 12, Annex B/32; IHSC 7, Annex D)

4823 90

Värmeisoleringsmaterial med flockartat utseende, för användning på vindar eller i hålrum i väggar i byggnader. Produkten var framställd av gamla tidningar eller annat pappers- eller pappavfall, vilket söndermalts till små partiklar samt brandskyddsbehandlats på kemisk väg. (IHSC 9, Annex C)

Kap 49

4901
(Classification statement)

Travel guide 

The Committee concluded that: A book (guide) comprising principally tourist information on a country or a town and with a minimum of (price) information on hotels, restaurants and alike, but without promotional listings of specific operators or full-page advertisements, is not to be considered as tourist propaganda essentially devoted to advertising. Such a book is classifiable in heading 4901.

The book mentioned in Regulation 2087/92 (item 3) is classifiable in heading 4911 as the price comprises entrance tickets and the book has full-page advertisements. CCC 329

Jfr 4911

4901 99

Broschyrer, utan illustrationer, utdelade gratis till bilverkstäder och innehållande teknisk information angående underhåll och reparation av olika bilmärken från samma tillverkare. Broschyrerna innehöll ingen reklam. (NC 16, Annex G/18; IHSC 7, Annex D)

4901 99

Tryckalster som ges ut till ett telefonbolags abonnenter och huvudsakligen består av "gula sidor", dvs. gulfärgade sidor med telefonnummer och adresser till företag som förtecknas efter företagskategorier, med annonsrutor som innehåller beskrivningar av varor och tjänster samt annonsörernas adress, telefon- och faxnummer. HSC 21, Annex L 13.

4901 99 00

En tryckt bok med text och färgillustrationer, med pärmar av papp, i formatet 29,5 x 28,7 cm och 54 sidor i formatet 14 x 28 cm.

På insidan av den bakre bokpärmen har en blisterförpackning, 14 x 25 cm klistrats fast. Den innehåller t.ex. magnet, plastpropeller, ledningstråd och glödlampa.

Texterna, färgillustrationerna och artiklarna kan användas för genomförande av enkla, fysikaliska experiment (t.ex. optik, magnetism och elektricitet). Förordning 2338/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 4901 och 4901 99 00.

Den tryckta texten bestämmer varans karaktär av bok.

4901 99 00

En tryckt bok med text och färgillustrationer, med pärmar av papp, i formatet 29,5 x 28,7 cm och 64 sidor i formatet 14 x 28 cm, som utgör en illustrerad handledning för sminkning och hur man gör kostymeringar och tillbehör.

På insidan av den bakre bokpärmen har en blisterförpackning, 14 x 25 cm klistrats fast. Den innehåller sex sminkfärger, en enkel sminkpensel, en liten rund svamp, en smal plastmustasch och två monsterögon av plast. Förordning 2338/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 4901 och 4901 99 00.

Den tryckta texten bestämmer varans karaktär av bok.

4901 99 00 (en barnbok) (4202 22 10, 4901 99 00 och 9503 00 21)

Tre föremål som tillsammans är avsedda för försäljning i detaljhandeln.

Gemensam motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

Dessa tre föremål kan inte anses vara ”varor i satser för försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses i allmänna bestämmelsen 3 b eftersom de inte uppfyller ett särskilt behov eller är avsedda att utföra en viss åtgärd.

Förpackningen består av:

4202 22 10

a) En väska tillverkad av genomskinlig plastfolie med ett textilhandtag och kardborreknäppning.

Motivering till a):

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 4202, 4202 22 och 4202 22 10.

Denna vara omfattas inte av kapitel 95 då anmärkning 1d till detta kapitel uttryckligen utesluter väskor för sportutrustning och liknande artiklar enligt nr. 4202, 4303 och 4304.

4901 99 00

b) En barnbok med ett kartongomslag som innehåller en berättelse på 16 sidor och är illustrerad med bilder i färg på varje sida.

Motivering till b):

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 4901 och 4901 99 00.

Varan är inte en barnbok enligt nr 4303 eftersom den är skriven i form av fortlöpande berättelser. Den klassificeras som en bok på grundval av den tryckta texten.

9503 00 21

c) En docka som föreställer en människa som har kläder som överensstämmer med berättelsen i boken. Dockan sitter inte fast i boken och det går därför att leka med dockan utan att använda boken.

Motivering till c):

Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av KN-numren 9503 00 och 9503 00 21.

Förordning nr 324/2007, giltig fr.o.m. 2007-04-16.

4902 90 00

Månatlig astrologisk tidskrift som utgörs av ett hoprullat papper, 79 x 505 mm, med tryck på bägge sidor, som innehåller astrologiska förutsägelser (månatliga och dagliga) och turnummer för spel, även illustrerad.

Tidskriften har ett omslag i form av ett rör i genomsynlig plast.

Fyra identiska tidskrifter med avseende på text, bild och färg utbjuds månatligen i ett försäljningsställ av tryckt papp med färgillustrationer och indelat i tolv rutor efter stjärntecknen. Förordning 618/96. Ändrad genom förordning 1179/2009.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 4902 och 4902 90 00.

4903 00 00

Bilderbok för barn (mått 30 x 40 cm) bestående av fyra blad av tjock kartong, illustrerade med teckningar med julmotiv.

Innersidorna innehåller noter och sångtext samt julbilder i färg.

Den sista sidan (vilken tjänar som omslag), 1 cm tjock, är illustrerad med en julgran som är klädd med kulörta kulor var och en innehållande en glödlampa. Denna sida innehåller också en mikrohögtalare och en elektronisk modul vilken vid nedtryckning av en knapp spelar en melodi och får lamporna att blinka. Förordning 618/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 3 b för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 6 till kapitel 49 samt texten till KN-nr 4903 00 00.

4903 00 00

Målarbok för barn bestående av en sats med följande delar:

- En bok med bruksanvisning och förlagor i form av löstagbara kort.

- Tio små plastflaskor innehållande färgad sand.

- En plastficka med flera färgade kuvert och kort. Dessa kort är försedda med en självhäftande yta under avtagbara flikar eller remsor vars form är densamma som den förlaga som skall färgläggas med hjälp av sanden.

- Ett tryckt pappomslag på vilket ovannämnda delar är fastklistrade.

Förordning 2518/98.Giltig fr.o.m. 1998-12-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 3b för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 4903 00 00.

Enligt tillämpning av regel 3b för tolkningen av Kombinerade nomeklaturen är det boken med förlagor i form av löstagbara kort som ger satsen dess huvudsakliga karaktär.

4910 00 00

En artikel som består av en evighetsalmanacka och en statyett i plast föreställande en ängel. Ängeln sitter på en piedestal av plast. Almanackan har infogats i piedestalen och består av träblock och träplattor på vilka dagarnas nummer och månadernas namn anges.
 
Artikeln är cirka 16 cm hög. Statyetten utgör cirka halva artikelns höjd, men är mindre i omfång än almanacksdelen.
(Se fotografi)(*). Förordning 859/2014, giltig fr.o.m. 20140828.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 3 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4910 00 00.

Utifrån artikelns objektiva egenskaper, som dess storlek och almanacksdelens framträdande roll i förhållande till de mer dekorativa inslagen är det almanacksdelen som avgör artikelns huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 4910 fjärde stycket).

KN-nummer 4910 omfattar almanackor av alla slag, tryckta (se även de förklarande  anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 4910 första stycket).
 
Artikeln bör därför klassificeras enligt KN-nummer 4910 00 00 som almanackor av alla slag.
(*) Bilden återges endast i informationssyfte.

4911 (Classification statement)

Travel guide

The Committee concluded that:

A book (guide) comprising principally tourist information on a country or a town and with a minimum of (price) information on hotels, restaurants and alike, but without promotional listings of specific operators or full-page advertisements, is not to be considered as tourist propaganda essentially devoted to advertising. Such a book is classifiable in heading 4901.

The book mentioned in Regulation 2087/92 (item 3) is classifiable in heading 4911 as the price comprises entrance tickets and the book has full-page advertisements. CCC 329

4911 10, 4911 91 eller 4911 99

Lösa, tryckta ark med text och bilder, utgörande igenkännliga delar till tidskrifter. (NC 4/5, Annex D/12; IHSC 7, Annex D)

4911 10 90

En broschyr som innehåller information om slott i Belgien, Luxemburg och Holland och deras lämplighet för turistbesök, mottagningar och konferenser samt tillgång till hotell, restauranger, lägenheter, golfbanor och turistattraktioner. Broschyren innehåller enkla kartor som visar slottens läge. Förordning 2087/92, ändrad genom förordning 936/99.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 5 till kapitel 49 och texten till KN-numren 4911 och 4911 10 90.

4911 10 90

Tryckt annonssida i A 4-format, helt eller delvis vikt. Under vecket är sidan täckt med ett varuprov av en parfym i form av mikrokapslar, kräm eller puder. Vecket är värmeförseglat.

Vecket kan lyftas så att parfymprovet frigörs i en mängd som inte är tillräcklig för att ge doft då provet gnuggas på handlederna.

Produkten är inte avsedd för detaljhandeln. Den är avsedd att placeras i tidskrifter och liknande produkter med påtryck av bild och textreklam för en viss parfym. Förordning nr 1440/2007, giltig fr.o.m. 2007-12-27.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 4911, 4911 10 och 4911 10 90.

Produkten kan inte klassificeras enligt undernr 3303 00 10 eftersom mängden parfym inte är tillräcklig för att ge doft till kroppen.

Produkten måste klassificeras enligt undernr 4911 10 90 som reklamtryckalster eftersom dess huvudsakliga beskaffenhet och användning bestäms av att den är försedd med bokstavstryck och tryckta bilder (se de förklarande anmärkningarna till det harmoniserade systemet, kapitel 49, allmänna anvisningar, första stycket).

4911 91 00

En produkt bestående av nio utstansade tryckta klistermärken av papp i form av olika insekter och andra smådjur. Klistermärkena är dekorerade med konstgjorda ädelstenar och glitter och återfinns på ett plastark med de ungefärliga måtten 30 × 30 cm.
 
Varje klistermärke är försett med en självhäftande remsa och kan fästas på önskad yta. Klistermärkena kan sedan flyttas till en annan yta.
 
Klistermärkena används som dekoration. Förordning 1111/2012, giltig från den 19 december 2012.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 12 till kapitel 48 samt texten till KN-nummer 4911 och 4911 91 00.
 
Enligt anmärkning 12 till kapitel 48 omfattas papp försedd med tryckta motiv, bokstavstryck eller bildtryck som inte bara är av underordnad betydelse i förhållande till varornas huvudsakliga användning av kapitel 49. Produkten är en trycksak som endast består av bilder och som används för dekorationsändamål. Klassificering enligt nr 4823 som andra slag av papp är därför utesluten.
 
Självhäftande tryckta klistermärken avsedda att användas som dekoration omfattas av nummer 4911 (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 4911, punkt 10).
 
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4911 91 00 som andra tryckta bilder.
 

Bild: Klistermärken enligt KN-nummer 4911 91 00. Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

4911 91 00

En produkt
bunden i hårda pärmar (en så kallad fotobok) tillverkad av papper med de ungefärliga måtten 21 × 31 cm, med personligt anpassade fotografier i fyrfärgstryck med en kortfattad text som hänvisar till aktiviteter, händelser, personer osv. som visas i respektive fotografier. Giltig från den 25 december 2015. Förordning 2015/2254.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4911 och 4911 91 00.

Klassificering enligt nr 4901 som bok är utesluten, eftersom produkten inte är avsedd för läsning (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 4901 första stycket).

Produkten är utformad för att presentera personligt anpassade fotografier för privat visning.

Den ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4911 91 00 som fotografier.

4911 91 00 (Classification statement)

Statement on the classification of "Paper stickers"

The Committee concluded that:

A rectangular self-adhesive sheet of paper (7 x 15 cm) with 24 printed illustrations (pictures), so-called "stickers", featuring animals and other objects. The sheet is placed on a backing paper coated with plastics.
The "stickers", when detached, are used for decoration.

Classification statement 4911 91 00

Bild: Classification statement 4911 91 00


The product is printed matter exclusively representing pictures and is used for decorative purposes. By application of General Interpretative Rules 1 and 6, it is therefore to be classified under CN code 4911 91 00. (See also the HS Explanatory Notes to heading 4911, (10)). CCC 52.

4911 91 00

En produkt som består av följande komponenter, förpackad som en sats:

Ett rektangulärt utstansat ark (ca 14 × 21 cm) tillverkat av plastfolie i två lager med svartvitt bildtryck på framsidan. Det utstansade arket är försett med en självhäftande remsa på baksidan. Från detta utstansade ark kan sex utskurna, upphöjda klistermärken (den översta plastfolien är i relief) dras av.

Tre filtpennor med porös spets i olika färger. Filtpennorna är förpackade tillsammans i en liten plastförpackning


Klistermärkena ska färgläggas med filtpennorna och därefter användas för dekorationsändamål. Se bild (*). Förordning 2016/934, giltig från den 3 juli 2016.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VII i Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 4911  och 4911 91 00 .

Produkten är förpackad som en sats för försäljning i detaljhandeln. Dess huvudsakliga karaktär ges av klistermärkena.

Klassificering enligt nummer 3919  är utesluten, eftersom formen av de utskurna, upphöjda klistermärkena inte är platt.

Klassificering enligt nummer 3926  är utesluten, eftersom bildtrycket inte är av endast underordnad betydelse i förhållande till varornas huvudsakliga användning (se anmärkning 2 till avdelning VII).

Kapitel 49 omfattar, med några få undantag, alla tryckalster, vilkas huvudsakliga beskaffenhet och användning bestäms av att de är försedda med bokstavstryck e.d. eller med tryckta bilder (se även de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 49, allmänna anvisningar, första stycket).

Självhäftande tryckta klistermärken avsedda att användas som dekoration omfattas av nummer 4911  (se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 4911 , punkt 10).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 4911 91 00.

ta_vhb2_49119100_20160614

Bild: (*) Klassificering 4911 91 00, bilden är vägledande.


4911 99

Flyg-, tåg-, bussbiljetter etc., bestående av tryckta kuponger, vilka ännu inte ifyllts med nödvändiga detaljer för deras användning (namn, destination, datum etc.) och försedda med tryckta omslagssidor, häftade till bokform. HSC 15, Annex L/25

4911 99

Etiketter av aluminiumfolie på ett underlag av papper, med påtryckt text och bilder som identifierar det föremål de hänsyftar till. HSC 21, Annex L 15.

4911 99 00

Referensmaterial för urval, beställning och påseende av färger att användas inom mode, arkitektur och inredning, bestående av en ringpärm av papp klädd med plastfolie med tryck.

Ringpärmen innehåller 95 färgkartor, ett register och en bruksanvisning på sex språk, samtliga delar av papper.

Varje färgkarta är perforerad och består av 35 färgprover på olika nyanser av en viss färg som anges med en sifferkod. Var och en av dessa nyanser kan i sin tur identifieras med en kod. Förordning 2338/96.

Motivering:

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nr 4911 och 4911 99 00.

Referensmaterialet kan ej anses utgöra en vara hänförlig till nr 4901, då det saknar text enligt vad som avses i detta nummer.

4911 99 00

Beskrivningar med följande utformning för tillverkning av korsstygnsbroderier
- Folder av papp, eller
- Broschyrer med omslag av papp och inre sidor av papper.

Omslaget skall vara i färgtryck och innehålla prisuppgift, författarens namn och beskrivningens nummer.

Innehållet eller de inre sidorna skall huvudsakligen bestå av illustrationer av broderimönster och i mindre utsträckning av textavsnitt med angivande av vilka garner och färger som skall användas samt allmänna förklaringar. Förordning 2518/98. Giltig fr.o.m. 1998-12-16.

Motivering:

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 ch 6 för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nr 4911, 4911 99 och 4911 99 00.

Varorna kan inte klassificeras enligt KN-nr 4902 eftersom de inte regelbundet förekommer under samma rubrik

En klassificering enligt KN-nr 4901 är inte befogad eftersom varorna inte i första hand är avsedda för läsning.

Meny